Diskuse k článkům

Poslední příspěvky v diskusi
(řazeno od nejnovějších / 50 příspěvků na stránku)

 

 • B. Tichánek { Ještě oprava k 17.8.2017 (21:05) o mém dávném promítání obrázků ke 4D prostoru ---“ Bylo to u akce ČAS, ale ve skutečnosti za účasti prof. Vladimíra Vanýska (Základy astronomie a astrofyziky. Academia 1980). Např. http://tichanek.cz/g6/6obr8@.gif } – 21.08.2017 10:23
 • { https://www.youtube.com/watch?v=Yy03fQmeJUQ&fref=gc } – 21.08.2017 8:14
 • Petr { ještě drobnost - mnohdy je dobré nevěřit všem statistickým výzkumům - nemusejí být sice zcela vymyšlené, ale vždy jde o to, jaký statistický vzorek zvolíte, proto jsem psal, že každý výzkum se dá přizpůsobit chtěnému výsledku } – 20.08.2017 22:51
 • Petr { Pardale, odkaz jsem četl, byť výjimečně, protože mně jde o vlastní názory a zkušenosti (automaticky nepřebírané) lidí, takže drtivou většinu odkazů nečtu. Naše zkušenosti jsou odlišné a čemu přikládáte smysl, je zcela Vaše věc a to, čemu já, to zase moje. Zrovna tak každý jeden z nás volí sám to, co zde napíše bez závislosti na tom, zda se to druhému líbí, či nikoliv. } – 20.08.2017 22:44
 • Pardal { Petře, můj odkaz http://www.osel.cz/9515-volba-alternativni-lecby-rakoviny-vice-nez-zdvojnasobuje-riziko-umrti.htm jste zjevně nečetl, není individuálně o tom, že někdo zná někoho kdo přežil rakovinu, ale o statistickém výzkumu stovek lidí s rakovinou, což není jako borelioza léčitelná antibiotiky, pokud se aplikují včas. Potkávám tři lidi, kterým lékařské léčení rakoviny vrátilo plnohodnotný život a znal jsem léčitele, který uzdravoval slovem cokoli včetně rakoviny a sám na ni zemřel. A předpokládám, že nemá smysl takové argumenty jakými jste začal používat. } – 20.08.2017 20:32
 • Petr { Jde o to, že současná věda je sice schopna chemické analýzy rozkládajícího se těla, ale životní složku, která toto tělo opustila, není schopna zjistit. Ta se vymyká běžnému hmotnému nazírání, a proto ji věda často popírá. Jsou ale lidé, kteří ji vidí. Pokud by někdo před pár stovkami let popisoval telegraf nebo mobilní telefon, býval by poctěn přívlastkem blázen, minimálně dobrým fantastou. Principy těchto vynálezů ale existovaly od nepaměti, ale člověk je dříve nebyl schopen poznat. Proto i věda by měla být připravena přijímat nové poznatky z oblasti, která pro ni ZATÍM představuje neprobádanou sféru. Základním požadavkem vědecké aktivity by měla být pokora a tolerance vůči tomu, co není na současném materiálním stupni vývoje dosažitelné. Není správné popírat určité skutečnosti jenom proto, že pro ně nelze poskytnout standardní důkazy na základě SOUČASNÉHO nedostatečného vybavení a SCHOPNOSTÍ. } – 20.08.2017 18:26
 • Petr { Pardale, mé 20-ti leté zkušenosti hovoří jinak. Ovšem každý výzkum se dá přizpůsobit požadovanému výsledku. Ono na rakovinu dost lidí zemře i při oficiální medicíně, navíc není alternativa jako alternativa. Navíc jsou i léčitelé, kteří dopředu mohou zjistit, zda alternativní zásah může nebo nemůže být u konkrétního jedince řešením - jinými slovy, u koho je vůbec dovoleno se uzdravit a u koho ne ... jak říkám, každý staví na životních zkušenostech, v podstatě to ani jinak nejde. A různé kritické zdravotní záležitosti (např. stavy komatu, rakoviny, schizofrenie těžkého typu apod.) neřeší každý, někdo třeba desítky let. Jejich zkušenosti v dané věci jsou tedy neporovnatelné. Vězte, že osobně znám lidi, kteří se např. z rakoviny nebo lymské boreliozy zcela dostali jen a pouze alternativní léčbou. Vy zřejmě takové lidi neznáte, proto můžete být nevěřícím Tomášem. Jak jsem již pravil - není nad dlouhodobé zkušenosti. } – 20.08.2017 18:17
 • Pardal { Petře, ono to asi nefunguje, alternativní léčba 2x zvyšuje riziko rakoviny. http://www.osel.cz/9515-volba-alternativni-lecby-rakoviny-vice-nez-zdvojnasobuje-riziko-umrti.html } – 20.08.2017 17:06
 • jiný anonym { "proč se o to oficiální věda nezajímá a proč ani ti léčitelé většinou nechtějí s odbornou veřejností spolupracovat?" Základem vědeckého pokusu je jeho opakovatelnost a dosažený stejný výsledek. Asi proto se o to oficiální věda moc nezajímá. Např. jasnovidecké pokusy jsou vždycky "vědecky" neúspěšné, protože jsou neopakovatelné. } – 20.08.2017 16:08
 • Petr { např. Giordanu Brunovi také dlouho nikdo nevěřil, že Země ani Slunce není středem vesmíru - v principu se od té doby nic nezměnilo, kdo ví víc, tak je nejprve likvidován (tím ovšem neříkám, že se i mezi alternativci nevyskytují podvodníci a lživci všeho typu a také uznávám, že člověk bez praktických zkušeností v dané věci má problém rozeznat, co je blud a co jím rozhodně není) } – 20.08.2017 15:35
 • Petr { Jsou léčitelé (žijící běžně mezi námi), kteří jsou schopni i probouzet lidi z komatu (nejen vyjmenovat lidem, o kterých do té doby nic nevěděli, jejich choroby) - proč se o to oficiální věda nezajímá a proč ani ti léčitelé většinou nechtějí s odbornou veřejností spolupracovat? Protože sytý hladovému nevěří, odborníci nevěří, že někdo něco takového může vnímat a cítí se ohroženi schopnostmi druhých. Byť to funguje, tak z léčitelů udělají blázny a podvodníky a zdárný výsledek připíší něčemu, co zdar vůbec nepřineslo ... kdo má s tímto letité zkušenosti, ví, že to je škoda slov ... Ve všem jsou důležité zkušenosti, vlastní prožití. } – 20.08.2017 15:27
 • B. Tichánek { Pane Tichánku, očekávám tedy od Vás odpověď proč jsme tady. Nebo to byla řečnická otázka, která nikam nevede? Pardale, ptejte se těch z dávnověku, co původně hledali. Tuším, že to pro ně nebyla řečnická otázka. Proč jsme tady? (Zásadní otázku až později, když dovolíte). Píšete: Věda řeší současnou úroveň poznání. To popíšu odlišněji: Věda řeší ze své současné úrovně svého poznání. Jsou léčitelé, kteří mají úžasné výsledky v diagnostice, a vědec materialista o tom neví - jak se dočítám v diskusi vědecky popularizačních stránek www.osel.cz . Samotný léčitel z toho bývá překvapený, když příchozím materialistům vypráví, co měli za zranění či nemoci, jak to v té chvíli zjišťuje - materialismu neznámým neuvěřitelným způsobem. A že těm materialistům to nepřijde podivné. Prostě je nás mnoho lidí, co se málo zamýšlíme nad tím, co na světě je. Co zde funguje. Zůstáváme u svého názoru. * Upřesním dle svého pohledu - základ elektrotechniky, jako vědy, položili v desetiletích 3.,4., 5., 8. a 9. v 19. století jiní pánové. Jak jsem popsal v http://hledani.gnosis.cz/poznani-19-stoleti . Edison s týmem a Tesla z elektrotechniky víc řešili - techniku, (dnes technologii). } – 20.08.2017 13:27
 • Petr { A nemůže to být také tak, že když se ptáte, sám nevíte? Ale je-li tomu tak, pak jste málo a špatně hledal, proto nenalezl. } – 20.08.2017 13:00
 • jiný anonym { Pane Tichánku, připojuji se k dotazu Pardala: Proč jsme tady? Co tedy ti původní hledači našli? } – 20.08.2017 12:42
 • Václav { nejsme nejenom tělem, nejsme ani myslí-intelektem. pokud pozorujeme tělo a mysl jako objekt, kdo je potom tím subjektem? vnější hledání nám přinese pouze poznání objektu, hledání vevnitř nám přinese poznání nepoznaného } – 20.08.2017 10:57
 • Pardal { Pane Tichánku, očekávám tedy od Vás odpověď proč jsme tady. Nebo to byla řečnická otázka, která nikam nevede? Píšte :"Původně lidé (dnes vědci) hledali, proč jsme tady." Věda řeší současnou úroveň poznání. Tesla a Edison kolem 1890 položili základ elektrotechniky, která je nyní mnohem dál. Ti, co řešili proč jsme tu, jsou na tom pořád stejně, nebo hůř. Máme čemusi věřit, dříve to bylo křesťanství a nepochybovalo se o něm. Nyní máme zákoutí internetu ucpané zmatenými rádoby originálními názory, o nich soudný člověk ví hlavně to, že nikam nepovedou. } – 20.08.2017 10:18
 • B. Tichánek { Shrnuji dle nevědeckých zdrojů, že magnetismus a gravitace jsou popisovány jako jevy, propojené s dalšími dimenzemi Vesmíru. Je možné je ovládat, měnit dosud nepoužívanými postupy. Gravitace má mít složitější souvislosti; není to jen jediná závislost na hmotnosti. * Propracované: HYPERDIMENZIONÁLNÍ ZATMĚNÍ - FINÁLNÍ TRANZIT VENUŠE A ROK 2012 (5) (5. část) https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6926-hyperdimenzionalni-zatmeni-finalni-tranzit-venuse-a-rok-2012-5 HYPERDIMENZIONÁLNÍ ZATMĚNÍ - FINÁLNÍ TRANZIT VENUŠE A ROK 2012 (6) (6. část) https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7106-hyperdimenzionalni-zatmeni-finalni-tranzit-venuse-a-rok-2012-6 } – 20.08.2017 9:36
 • B. Tichánek { Souvislost zatmění Slunce a chování kyvadla není záležitost, kterou bych chtěl hodnotit. Pouze na ni upozorňuji. * Pěkný článek je: http://relax.lidovky.cz/na-stope-antigravitace-07i-/veda.aspx?c=A060330_094517_ln_veda_znk "Martin Tajmar a jeho kolega Clovis de Matos z pařížského pracoviště ESA-HQ tvrdí, že poprvé v historiiv laboratorních podmínkách dokázali vyprodukovat a změřit gravitační ekvivalent magnetického pole. --- Tak jako elektrický náboj při pohybu ve vodiči vytváří magnetické pole, rychle se pohybující hmota může vyrábět gravimagnetické pole. S tímto tvrzením souhlasí i obecná teorie relativity. Podle ní je ale efekt velmi slabý, téměř zanedbatelný. Hodnoty, kterých nyní dosáhli Tajmar a de Matos však jsou o mnoho řádů vyšší, než by se Albertu Einsteinovi líbilo. --- * * * Více o souvislosti zatmění Slunce a kyvadle sděluje: http://docplayer.cz/6162682-Hyperdimenzionalni-zatmeni-richard-hoagland.html Vybírám: Ukazuje se totiž, že spojité účinky Měsíce a Slunce na naši planetu vykazují jevy, které se zdají být daleko za hranicí klasicky chápané fyziky." --- Ve chvíli, kdy v roce 1959 dr. Allais opakoval celý pokus s naprosto stejným výsledkem, se projev vědecké obce posunul mírně k lepšímu, ale s přílivem mnoha (mnohdy obskurních) světských vysvětlení. --- Saxlova laboratoř určená pro tento typ experimentu se skládala z horizontálně rotujícího závaží, které nazýval "torzní kyvadlo" (na rozdíl od --- Již Einsteinův "Princip Ekvivalence" naznačoval, že může existovat mezi hmotností (gravitací) a pohybovou setrvačností jakýsi zvláštní doposud neznámý vztah. Konec konců to pak později svým způsobem potvrdila i jeho teorie relativity, která potvrzuje, že objekt může dramaticky měnit svou setrvačnou rotaci pouze tím, že jej umístíme do blízkosti jiného rotujícího hmotného tělesa. --- Zároveň nám bylo zřejmé, že jsme se dotkli doposud málo probádané oblasti hyperdimenzionální fyziky. --- } – 20.08.2017 9:34
 • { Odpověď "jiného anonyma" vypovídá o stavu věcí. Omezené poznání a vůbec jeho celková omezenost nutí člověka omlouvat to, že neumí (mnohdy ani nechce a hlavně pokorně se nesnaží) zjistit, proč se něco děje (zákonitě musí dít). Vše je provázáno a podporovat odtržení filozofie od vědy je scestné. } – 20.08.2017 9:16
 • B. Tichánek { Pro: jiný anonym 20.8.2017 (7:34) Původně lidé (dnes vědci) hledali, proč jsme tady. Dnešní věda se omezuje, jak píšete - na popsat, spočítat jev - a to je lidstvu na škodu. Jenže zbytnělé pohádkování vedlo k materialismu a nakonec se vědci často štítí duchovního poznání. } – 20.08.2017 8:53
 • jiný anonym { "Většinou ale chabě popíší jev, ale neumějí odpovědět na otázku, proč k jevu dochází." Úkolem vědy je popsat, případně spočítat daný jev. To PROČ k tomu jevu dochází není úkol vědy, ale filosofie. } – 20.08.2017 7:34
 • { Pardale, proč se tedy k různým jevům vyjadřujete tak, že je to jednoznačně tak a ne jinak. Stejně je každému jasné, že současný stav vědeckého poznání je omezený a že mnohé působící faktory nejsou ještě poznány. V tom právě spočívá omezenost "vědátorů", protože si příliš namyšleně myslí, že na všechno mají správné odpovědi. Většinou ale chabě popíší jev, ale neumějí odpovědět na otázku, proč k jevu dochází. } – 20.08.2017 7:01
 • Pardal { Pane Tichánku, ve světě "který vůbec neznáme" budeme žít vždycky. Poznání přírodních jevů je trychtýř, který se rozšiřuje, každý objev přináší další neznámo, otázky a odpovědi dříve neuchopitelné. } – 19.08.2017 21:17
 • B. Tichánek { Pardalovi k 18.8.2017 (21:25) Díky za popis souvislostí kyvadla. Nemám k tomu žádné své „domněnky” - předložil jsem několik souvislostí k zatmění Slunce, na které jsem kdy dřív narazil. Odhaduji, že další poznání čeká lidi při bádání nad gravitací: · Vždyť teprve nedávno byly měřením prokázány gravitační vlny. · Existují gravitony? · Vymýšlejí si snad ti lidé, kteří znají mezihvězdné létající koráby cizích civilizací? Popis fungování nabízí zrušenou gravitaci a i setrvačné účinky. · Nečekaný průšvih s gravitační konstantou http://www.osel.cz/7123-necekany-prusvih-s-gravitacni-konstantou.html 12.09.2013 Tým Mezinárodního úřadu pro míry a váhy naměřil o něco vyšší hodnotu gravitační konstanty, než při naprosto stejném měření v roce 2001 · Snad nějaká anomálie gravitace souvisí s rotujícím supravodičem?: http://www.osel.cz/1913-prvni-zpochybneni-einsteinovy-relativity.html Tak jsme se konečně dočkali. Poprvé se serióznímu vědeckému týmu povedlo provést experiment, který doslova bourá Einsteinovu obecnou relativitu. Jeho výsledek se od předpovědí liší o dvacet řádů. Několik týmů vědců sdružených při ESA studovalo gravitomagnetické pole v blízkosti kroužku supravodiče, který roztáčeli z klidu až na 6500 ot./min. Rotující supravodič vytváří slabé magnetické pole nazývané Londonův moment. --- Vědci skutečně zjistili, že rotující supravodivý kroužek generuje silné gravitomagnetické pole. · Co je gravitace - nevíme. Prof. Kulhánek na: http://www.tvnoe.cz/video/12051 · ŽIJEME VE SVĚTĚ, KTERÝ VŮBEC NEZNÁME (1) - Jaroslav Chvátal, 21.01.14 www.matrix-2001.cz } – 19.08.2017 8:28
 • Pardal { Pane Tichánku, nenašel jsem nic pořádného, co by Vaše domněnky potvrzovalo. https://cs.wikipedia.org/wiki/Foucaultovo_kyvadlo "Celý experiment byl uspořádán právě proto, aby dokázal existenci tohoto jevu, který Foucault teoreticky odvodil na základě předpokladů o vlivu Coriolisovy síly..Foucaultovo kyvadlo je konstrukčně velmi náročné, protože i malá nepřesnost může způsobit další odchylky roviny kyvu, které pak převládnou nad vlivem zemské rotace. Kritické je také samotné SPUŠTĚNÍ kyvadla. To se provádí přepálením lanka, které drží kyvadlo ve výchozí poloze, čímž se zabrání nechtěným pohybům kyvadla do stran. Odpor vzduchu kyvadlo brzdí, proto jsou kyvadla v muzeích často elektromagneticky nebo jinak POHÁNĚNA, případně opakovaně spouštěna." https://en.wikipedia.org/wiki/Foucault_pendulum říká prakticky totéž. Zjednodušeně : Foucaultovo kyvadlo závisí na rotaci Země. Rotace Země je ovlivňována mnoha jevy včetně zemětřesení a tsunami. Foucaultovo kyvadlo závisí na Coriolisově síle a na zeměpisné šířce. Pokud lze očekávat, že přibližování se Měsíce do přímky Slunce-Měsíc-Země při zatmění Slunce vyvolá věrohodně doloženou odchylku Foucaultova kyvadla, tak při vzdalování se od uvedené přímky bude jev působit opačně a nedivím se, že většina vědců to nepřijímá jako věrohodné. } – 18.08.2017 21:25
 • B. Tichánek { Pardalovi k 17.8.2017 (20:05) Žertéře značky Lubko těžko brát vážně. Snad Pietschmann, prof. teor. fys. ve Vídni věděl, co píše k ignorování před 60 lety. Vliv zatmění na kyvadlo popisoval „Nobelista“ Allais, asi proto nadále vyskytne další hledání. Jednoduše google: http://technet.idnes.cz/nejvetsi-zatmeni-slunce-vedcum-umozni-testovat-gravitacni-anomalie-1il-/tec_vesmir.aspx?c=A090722_000439_tec_vesmir_kuz Čínští vědci nepatří mezi lidi, kterým je vše jasné. Ověřování nedůvěryhodných záležitostí jim není nevhodné. PS: Kdysi před mnoha lety byl prof. Kopal s dalšími potěšen, když jsem promítal své obrázky ke 4D prostoru typu: http://tichanek.cz/g6/6obr9@.gif http://tichanek.cz/g6/6obr12@.gif } – 17.08.2017 21:05
 • Pardal { Pane Tichánku, citace z knihy Z.Kopala je samozřejmě v pohodě, taky jsem tu knihu kdysi čítával. Píše o významu zatmění pro astronomii od starověku. Jak jistě uznáme, astronom Kopal nepíše to, na co já reaguji, to je z jiného Vašeho citátu John Brandenburg, Ph.D." "Pravděpodobnost, že by se taková věc stala jen díky náhodě, je z astronomického hlediska tak nepatrná, že je to až znepokojující." Znepokojující jak pro koho. Ostatně dokonalost úplného zatmění Slunce závisí na aktuální vzdálenosti Země-Měsíc při zatmění. https://cs.wikipedia.org/wiki/Zatm%C4%9Bn%C3%AD_Slunce "Prstencové zatmění je možné pozorovat, když Slunce a Měsíc jsou v jedné přímce, ale zdánlivá velikost Měsíce je menší než velikost Slunce. Z tohoto důvodu je ze Slunce vidět velmi jasný prstenec." Takže to znepokojení z dokonalosti zatmění, a že to není náhoda, to je taková básnická metafora. Údajný vliv zatmění na kyvadlo komentoval Lubko. } – 17.08.2017 20:05
 • B. Tichánek { Pardalovi k 17.8.2017 (10:33). Píšete: „Měsíc se od Země vzdaluje asi 4 cm/rok, takže vzdálenost Měsíce a tedy jeho takřka přesné překrytí Slunce při zatmění není trvalý jev. a hlavně není důvod v tom hledat záhadu, která vypovídá o jakémsi záměru.“ Pardale, když člověk sleduje promyšlenou konstrukci světa, Vesmíru, když ví o záměrných vlivech, kterými se neviděné bytosti projevují, pak záhadu nehledá. Nýbrž je mu srozumitelné, že záměr v umístění Měsíce byl. I konkrétní postup k tomu byl sdělen, samozřejmě nevědecký. Dlouhý citát „Je mimochodem udivující, když si uvědomíme, kolik inspirace astronomii (a fyzikálním vědám vůbec) dala zatmění“ jsem bral z knihy: O hvězdách a lidech - Zdeněk Kopal, MF Praha 1991 (1986). Jeho to překvapilo, protože byl vědcem. Stěží by jinak vypisoval konkrétní výhody, které zatmění našemu poznání přinášejí. Nedopídím se, na jak dlouho jsou rozpočtena plná sluneční zatmění, když se Měsíc po pár pídích ročně vzdaluje. } – 17.08.2017 19:08
 • Lubko { Pane Tichánku, experimenty Alena a Saxla se zatím nepodařilo nikomu reprodukovat, nikoliv že byly ignorovány ... tož tak. Ale klidně si to 21.8 můžete jednoduše vyzkoušet :) } – 17.08.2017 15:07
 • { Kamoši a kamošky, nic závažnýho se neděje. To jen přibližování Nibiru k Zemi vytváří nějaké drobnější anomálie. Nebo Anomálky? Nic horšího než smrt fyzického těla nás nemůže potkat. Tak co. } – 17.08.2017 13:24
 • Pardal { Pro JK. Žasnu, co tvoříte, to se nedá ani citovat. Ano, vliv Měsíce a Slunce způsobuje příliv a odliv. Ale. Síla, kterou působí Měsíc na 1 kg hmotnosti (kyvadlo) na Zemi je 295 000 krát menší, než působení gravitace Země. (0,000 033 N proti 9,81 N). Zatmění Slunce v daném místě je několikaminutová záležitost optického charakteru, gravitační síla Měsíce se v době zatmění Slunce změní nepatrně, kolísá za dobu jednoho měsíce podle vzdálenosti (363 000 km až 405 000 km). Tedy za 2 minuty zatmění se vzdálenost Měsíce změní průměrně 486 m. Kromě toho zatmění Slunce může být jen v době novoluní, které se vzdáleností Země-Měsíc nemá nic společného. Jde o to, že Měsíc zaclání Slunci, ne o to jak je daleko od Země na své oběžné dráze. } – 17.08.2017 13:01
 • JK { ...Podávají zde zprávu o svých výzkumech kyvadla, přičemž poukazují na to, že se doba trvání kmitu jednoho z jejich kyvadel během zatmění Slunce 7.3.1970 z neznámých důvodů krátkodobě prodloužila.... Vysvětlení: Gravitační účinek na každé těleso je jenom jeden a projevuje se různě podle toho, zda rozmanité gravitační síly, které jej vytváří, jsou soustředěny do jednoho místa, nebo rozptýleny. Gravitace Země nás přitahuje k zemi, ale gravitace Slunce a Měsíce nás "nadnáší" - stejně jako závaží kyvadla. Když Měsíc zakrývá Slunce, je "nadnášející síla" nerozptýlená, ale soustředěná, takže se pohyb kyvadla "nadnášením" prodloužil. A proč krátkodobě? Protože kulminace zatmění je krátkodobá a působí zde v síle "skokový efekt", podobný efektu vzpěrače. Pokud má vzpěrač před sebou stokilovou činku a zvedá ji silou, kterou zvedne jen 99 kilo, činkou nepohne. Až dodá sílu pro 101 kg, začne činku zvedat, ale když se vrátí k původní síle, činka jde opět k zemi. V kulminaci zatmění Slunce působil na závaží kyvadla podobný efekt. } – 17.08.2017 10:56
 • { Modlitba pro .......: "Můj Pane, jsem šťasten, že mohu uvěřit všemu, co se píše na internetu a dej mi, aby pro lidstvo vždy existovala vědecká vysvětlení, a ta nás neomylně vedla do věčného souladu s celým ne věčným Stvořením. } – 17.08.2017 10:39
 • Pardal { https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/tunely-pod-povrchem-mesice-mohou-pojmout-i-milionove-mesto/r~d71ba79c139111e68afb002590604f2e/?redirected=1502961375 (jeskyně, tunely) "Vznikaly prouděním lávy pod povrchem a v budoucnu by mohly sloužit například také jako skladiště zásob." http://zpravy.idnes.cz/pod-povrchem-mesice-jsou-obrovske-tunely-soudi-astronomove-pl9-/zahranicni.aspx?c=A091028_084011_vedatech_jw "Mínili tím otvor o průměru asi 65 metrů, který - podle snímků z různých úhlů - vede do hloubky nejméně 80 metrů. Otvor se nachází uprostřed rýhy na měsíčním povrchu, která naznačuje existenci LÁVOVÉ dutiny široké až 370 metrů. Některé podobné povrchové rýhy se totiž už dříve propadly, z čehož vědci existenci tunelů odhadovali. http://epochaplus.cz/pod-povrchem-mesice-se-skryvaji-rozsahle-tunely/ Zatmění Slunce a kyvadla - možnosti ovlivnění JEDNOHO z kyvadel už samo o sobě ukazuje, že jev byl zcela lokální, čili náhodný vliv. Slunce -Měsíc a země jsou při zatmění v přímce, což nepatrná gravitační anomálie je. Kromě toho při zatmění Slunce se ochladí vzduch. Měsíc se od Země vzdaluje asi 4 cm/rok, takže vzdálenost Měsíce a tedy jeho takřka přesné překrytí Slunce při zatmění není trvalý jev. a hlavně není důvod v tom hledat záhadu, která vypovídá o jakémsi záměru. } – 17.08.2017 10:33
 • B. Tichánek { Překvapení Změna gravitace při zatmění Práci uveřejnili r. 1971 v "Physical Review" dva experimentální fysikové Erwin J. Saxl a Mildred Allen. Podávají zde zprávu o svých výzkumech kyvadla, přičemž poukazují na to, že se doba trvání kmitu jednoho z jejich kyvadel během zatmění Slunce 7.3.1970 z neznámých důvodů krátkodobě prodloužila. Už r. 1959 zveřejnil Maurice F.C. Alllais podobná pozorování ---, dodává Herbert Pietschmann, prof. teor. fys. ve Vídni: Výsledky měření byly jednoduše ignorovány. * John Brandenburg, Ph.D.: --- Problém je, že Měsíc je přesně tak (opticky) velký jako naše Slunce při pohledu ze Země. Disk Měsíce dokáže přesně zakrýt sluneční kotouč (říkáme tomu zatmění Slunce). Pravděpodobnost, že by se taková věc stala jen díky náhodě, je z astronomického hlediska tak nepatrná, že je to až znepokojující. * Citace: "Je mimochodem udivující, když si uvědomíme, kolik inspirace astronomii (a fyzikálním vědám vůbec) dala zatmění. Ve 4. století př.n.l. umožnilo pozorování tvaru stínu, který vrhá na Měsíc Země, Aristotelovi formulovat 1. vědecký důkaz kulatosti Země a o něco později poskytlo zatmění Slunce Aristarchovi a později Hipparchovi geometrické prostředky k odhadu vzdálenosti, která nás dělí od Slunce. A zejména úplná zatmění Slunce byla opravdovým "nebeským darem" pro vědce z mnoha oblastí přírodních i společenských věd - od historiků zabývajících se studiem vzdálené minulosti (jim umožnila bezpečně datovat mnoho historických událostí, což by jinak nebylo možné) až po geofyziky (jim staré záznamy o zatmění pomohly odhalit dlouhodobě se projevující nepravidelnosti v délce dne) anebo chemiky, kteří zjistili z pozorování slunečního spektra při zatmění Slunce 1868 existenci přinejmenším jednoho nového prvku (hélia) ještě předtím, než byl objeven v laboratoři. Astronomové zabývající se pohybem Měsíce po obloze zase přišli na to, že záznamy o zatměních v minulosti mají neocenitelnou hodnotu pro zjišťování "sekulárního zrychlení" měsíčního pohybu, "zákryty" hvězd se známou polohou za okrajem Měsíce přinášejí cenné informace o okamžité poloze naší družice a rychlá fotometrická měření takovýchto zákrytů vedla v několika případech k přesnějšímu určení úhlových průměrů těchto hvězd, než je (v současné době) možné při použití jakékoli jiné alternativní optické metody. V posledních desetiletích astrofyzikové rovněž využili prchavých okamžiků úplných zatmění k měření ohybu světla v gravitačním poli Slunce. To jim umožnilo zkoumat metrické vlastnosti prostoru v blízkosti těles s velkou hmotností." * Pod povrchem měsíce se skrývají rozsáhlé tunely! - Mikuláš Skála 20. 3. 2017 http://epochaplus.cz/ Po téměř celý rok 2012 měl Měsíc zajímavou společnost. Tvořily ji dvě americké sondy GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory), které měly dva hlavní úkoly. V první řadě mapovaly měsíční gravitační pole a kromě toho se také snažily nahlédnout do vnitřních struktur věčného souputníka Země. --- Údaje získané oběma družicemi přitom naznačují, že pod povrchem Měsíce se nacházejí široké tunely. Že pod povrchem Měsíce existuje cosi zvláštního v podobě dutin, přitom naznačila už sonda Sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, která našeho kosmického nejbližšího souseda zkoumá od roku 2009. --- } – 17.08.2017 6:37
 • Pardal { Nejde o to, že by to dávalo nějaký smysl, když si křížem škrtnu přes mapu USA, bude to mít stejný dopad. Bod z něhož není návratu, varovné znamení a není důvod k panice, kdo takové zamyšlení nečte, jakoby nežil. } – 16.08.2017 22:00
 • Míra { Ano, Petr Hájek je doslova boží! Jestli se mu toto dělo od malička, musel mít těžký život. } – 16.08.2017 16:16
 • { JSŽP již to tu bylo mnohokráte popsáno. } – 14.08.2017 12:55
 • Hvězdička { 48 Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne. překlad z koptštiny: "Z Nitra prýštilo/Pečovatel,Ochránce duše,obal duše řekl/: Pokud důsledek duchovní výroby míru v mysli, nový král významný unipolární/jednotný/ přístup a zde snímek obrazovky/obraz/ Ós,pokud spojení/telefon/ hříbě Th/Zvuk-vibraci/ skutečně má/vlastní/." *Ós = Bůh= Kost/žebro/=Život,Živa *telefónní spojení = vnitřní vědomé spojení s Ós *hříbě = duchovní bytost ve zvířecím/domestikovaném/ těle,které ještě není nebo už není pod nadvládou sexuální závislosti *obrazy = Bůh k nám promlouvá obrazy/syboly/ neustále->proto je pro člověka důležité se těmto obrazům naučit opět rozumět a zpětně je slovně pojmenovávat ->pravá mozková hemisféra je nástrojem Matky,Nadduše, a mluví k nám v obrazech beze slov.Slovy tyto obrazy pojmenovává levá mozková hemisféra, prostřednictvím které k nám zřetelně promlouvá a vede nás Otec-Duch,Mysl,a to prostřednictvím našim mozkem naučených slov k našemu pochopení. Je to důležité,protože obrazy zůstávají stejné,ale pojmy s každou dobou zanikají a vznikají nové. Řeč symbolů se liší od námi naučeného jazyka,neboť VÝZNAM obrazů je jiný,než jak je chápe náš mozek.Navíc symboly lze rozmotávat,rozkódovávat, pro člověka do obrovských rozměrů.Není pro mne již nezvyklé,že samotná věta z Písem sama o sobě je vícevrstevná. *Zvuk/Th,Tha/= každé slovo má zvuk a obraz a jejich spojením i hloubku;zvukem je i tón,tedy vibrace,kterou okamžitě Matka registruje,jako matka své dítě, a dochází k jejich vzájemné rezonanci,neboť jsou vibrací stejné povahy->"Z Matky pocházíme a k Matce se vrátíme."A jak říká Otec:"Tam,kde je matka,tam je i domov", ať se již nacházíme kdekoliv a kdykoliv.Zvuk nemusí člověk slyšet lidskýma ušima,lze jej i cítit.O to vzácnější je slyšet,i když je vypnutý zvuk/anténa/. *duchovní výroba míru = probíhá pomocí poznání dvou polárních/opačných/ energií,které spolupracují jen tam,kde se nachází vibrace lásky bezpodmínečné,klidu a míru,která je spojuje.Sjednocení je tam,kde je přítomna vzájemná úcta,důvěra a porozumění. *nový král= nový duch vědomí,vykonavatel vůle->král a královna Vědomí jsou rozum a cit. PS:Pro informaci,v jedné z vět tzv.Tomášova evangelia je jasně psáno,že text je napsán směsicí jazyků tehdejší doby.Čím však odhaluje skutečnou historii.Hluboká poklona těm,kteří je uschovali.Tedy Otci. } – 14.08.2017 12:07
 • GPS { GPS Nebe: N ∞° ∞' ∞" E ∞° ∞' ∞" GPS Pekla: N -∞° -∞' -∞" E -∞° -∞' -∞" } – 14.08.2017 8:39
 • Antonín Mareš { Velmi zajímavé. Z jiných zdrojů, nežli jsou vaše, vnímám něco podobného. To, co mě na vašem výkladu zaujalo je to, proč právě tomuto jevu přikládáte tak rozhodující význam, když podobných jevů a dokonce pro Evropu důležitějších, proběhlo více? Na př. zatmění v roce 1999. Můžete se k tomu vyjádřit? } – 13.08.2017 20:11
 • Oliver { Děkuji za odpověď. Opět se potvrzuje, že různé věci nazývají lidé stejnými názvy a stejné věci/jevy různými názvy. Nemá proto cenu diskutovat, neboť každý samozřejmě používá pro něj ustálenou terminologii a protože ji má téměř každý ustálenu jinak, tak se to jeví, jako že jeden mluví o koze a druhý o voze. Jistěže atomy jsou ve své podstatě duchovní, ale to je jiná úroveň, než o které tu byla řeč. Na úroveň komunikace typu "čísla nebo GPS" nehodlám reagovat už vůbec. Takže dost. } – 13.08.2017 19:02
 • JK { Olivere, ...můj první dotaz směřoval k přesnějšímu vymezení Vámi jmenované úrovně z Vaší strany... To po mně chcete číslo úrovně (které by vám stejně k ničemu nebylo), nebo adresu GPS? Království neveské je mezi vámi... A království pekelné rovněž. Takže když dva různí sedí u jednoho stolu, jeden může být v nebi a druhý v pekle - záleží na stavu jejich duše. A podle pravidla "svůj k svému" jsou také obklopeni příslušnými duchovními bytostmi. ...Označíte snad všechna tato neviditelná těla za duchovní?... Samozřejmě, že ano. Vše, co je ze světla, je duchovní záležitost (dokonce i atomy, ale to nechci rozvádět). } – 13.08.2017 17:26
 • Oliver { Ještě upřesnění k předchozímu příspěvku. Pane JK, to, že viditelné ve hmotě se nejprve muselo udít ve světě neviditelném, mnou nebylo nijak zpochybněno, ale hned můj první dotaz směřoval k přesnějšímu vymezení Vámi jmenované úrovně z Vaší strany (astrální x duchovní, případně další). Pojem viditelné hmoty navíc zřejmě vztahujete k běžnému současnému standardu, ale i dnes žijí lidé (i běžně mezi námi), kteří vidí energie, které jsou pro drtivou většinu lidí neviditelné. Koneckonců Vy víte, že lidé mají více těl, takže mohou zřít očima těchto různých těl. Označíte snad všechna tato neviditelná těla za duchovní? Předpokládám, že nikoliv. Různé informační zdroje námi diskutované pojmenovávají jinak, ale i přesto je třeba v rámci možností se pokusit upřesňovat a konkretizovat. } – 13.08.2017 13:35
 • { Jo, lze přemýšlet i nad tímto ! http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/3279-velke-zatmeni-se-blizi-varovne-znameni-pro-civilizaci-sedm-let-souzeni-a-velky-skrt-nad-amerikou-bod-z-nehoz-neni-navratu-hvezdy-a-mudrcove-na-scene-dejin-neni-duvod-k-panice-k-zamysleni-vsak-urcite.htm } – 13.08.2017 13:25
 • Oliver { Pane JK, na mou otázku jste neodpověděl přímou odpovědí. A Vaše odpovědní otázka nic neřeší. Zloději, lháři apod. samozřejmě do duchovního světa neodcházejí. Ale je zavádějící považovat neviditelný svět za stejnorodý. Takže má otázka na Vás dále přetrvává - v které z "duchovních rovin" se dle Vás dějí vraždy, krádeže apod.? (lidé tady totiž používají pro různé podstaty stejné názvy, jenže o všem je třeba se vyjadřovat co nejpřesněji, aby nemohlo dojít k mýlce) } – 13.08.2017 13:11
 • JK { Olivere, vy se domníváte, že zloději, lháři a vrazi odcházejí po tomto životě do duchovního světa ctností? Svůj k svému. Ostatně, leccos můžete pochopit i z tohoto konkrétního příkladu: vy jste položil otázku a já jsem položil otázku. Nelze je nahmatat, takže evidentně nevycházejí ze světa atomů, nýbrž z duchovních rovin. Z rozdílných duchovních rovin - podle toho, co je duši člověka blízké. Svůj k svému. A po fyzikální stránce: každá síla je neviditelná a nám se projevuje pouze prostřednictvím viditelné hmoty. (Síla hýbe hmotou, nikoli naopak.) Takže doslova cokoli se projevuje ve viditelné hmotě, muselo se nejdříve stát ve světě neviditelném. } – 13.08.2017 11:38
 • Kolemjdoucí { Dobrý odkaz: http://www.2012rok.sk/wp/veda-a-technika/244-ziva-mrtva-voda } – 13.08.2017 10:29
 • AuV { Voda. Jaká zdánlivá samozřejmost. A přesto jsou úvahy, že ji je /bude/ nedostatek a že se bude kvůli ní i válčit / tedy, pokud se již neválčí /. Zatím je však realita, která z ní činí, na jedné straně strategickou surovinu, na druhé straně podnikání a tím i zisky.... . V neposlední řadě obojí pak přináší i možné ovládání lidí. Pan Radek Novotný je expert. Doporučuji jeho článek zde : http://tadesco.cz/radek-novotny-privatizace-vody-cr-byla-pokoutna-nemravna-dostali-se-role-psu-obojku-2-dil/ Ukázka "life story": Pojďme se podívat na váš osobní příběh. Co vás vedlo k tomu, že jste se do vodárenské problematiky pustil? Co se dělo poté? Jak vypadá v současnosti vztah mezi vámi a lidmi, kteří vystupují za zahraniční koncerny? Já jsem do vodárenského odvětví vstoupil paradoxně na straně koncernů. Moje firma „Compas Capital Consult (CCC)“ začínala jako obchodník s cennými papíry a postupně se zaměřila na akvizice, fúze a vstupy strategických investor. Ale ne tak, že někdo fabriku koupí, rozparceluje, vytuneluje a zavře. Díky tomu jsem měl jasno o tom, co to je a co není strategický investor. Když v roce 2001 má firma organizovala veřejnou obchodní soutěž pro VaK Prostějov, tak jsem z nabídek koncernů zjistil, že se o žádné strategické investory nejede. Dělali jsme organizačně-právní servis, ale ptali se nás, na náš názor na nabídky. Zjistil jsem, že přichází subjekty, které si z okresní vodárny chtějí vytáhnout všechna zisková aktiva. Tím chce nahradit v monopolní pozici okresní VaK, který se pak stane zcela závislý na koncernu. Prostě z firmy, která ovládá monopol, se stane slupka zcela závislá na koncernu. Nabídky koncernu v Prostějově odmítli. Vzhledem k této zkušenosti jsem vodárenství bral jako velkou příležitost se prosadit jako poradenský subjekt měst a obcí, které si chtějí zachovat vliv na vodu a na to, kde končí peníze vybrané za vodu od lidí. Pokud strategický partner, tak to musí být opravdový investor, a pak spolupráce s cizinci špatná není. Vezměme například Škodu Mladá Boleslav. Ta by tu teď již nebyla, kdyby strategického investora neměla. Jako tu dnes není LIAZ a Praga. Investor musí nabídnout rozšíření trhu, rozvoj a především ochotu investovat. Proto, abych měl o oboru vodárenství hodnověrné informace a mohl se zorientovat, jsem koupil akcii každé vodárny v ČR. Mohl jsem díky tomu přijít na valnou hromadu, mohl jsem se ptát, měl jsem legitimní právo požadovat vysvětlení k podání dotací, či doložení něčeho, co někdo tvrdí. Poté, vybaven daty zevnitř vodáren, jsem udělal rozbor všech vodáren v České republice. Svou analýzu českého vodárenství jsem v roce 2002 poslal na ministerstvo zemědělství, financí a vnitra. Nebyla pro koncerny a anti-politiky pozitivní. Za měsíc na to mi u domu shořelo auto. V tu chvíli jsem pochopil, že jsem na správné cestě. Já jsem totiž v podstatě napsal: Pozor, někdo se nám snaží ukrást vodárny, podívejte se na to! Ta analýza samozřejmě neskončila jen na ministerstvech. Dostala se i do jiných rukou a přišla první gangsterská akce proti mě, kterou se mě pokusili zastrašit. Mám rodinu a žiju zde, a pokud poté, co jsem popsal pravdu, přichází gangsterská praktika, tak nemůžeme ustupovat. Je třeba se bránit, jinak nás zlo sežere. Takže jsem napsal další analýzu, doložil fakta, vytvořil web, začal informovat lidi a zastupitele, a začal jsem jako CCC vodárny po celé republice bránit poradenstvím, zasíláním informací, předkládáním dotazů a soudní cestou. Začali se na mě obracet zastupitelé, ti rozumní se ptali a předávali mi materiály. Běžel řízený proces tunelování vodáren – Zlín, Kladno, Hradec Králové, Prostějov… až do roku 2006. Pak se o to pokusili v Náchodě, a to byl zlom, kdy se nám podařilo tunel zastavit. Bylo kolem toho hodně práce, ale rozum zvítězil nad manipualcemi a korupcí. V okamžiku, kdy přijeli nahaněči koncernů v audinách na jednání starostů a „hadi v oblecích“ začali starostům vykládat, jak to bude fantastické, když předají monopol vody koncernu, jak poroste cena vody jen o inflaci a jak zajistí dotace, tak se starostové menších obcí začali ptát: “Prosím vás, kde tedy ta cena vody roste o inflaci?” -“V Olomouci.” -”Já tady mám tabulku srovnání a tady neroste o inflaci. Ani jednou nerostla o inflaci.” -”To jsem vám řekl špatně,” a vytáhli jinou tabulku. Starostové vytáhli druhou moji tabulku a řekli: “Ne, tam taky nerostla o inflaci.” -”Aha, ona teď neroste o inflaci, protože ona ta města chtějí větší nájem, aby měla na pokrytí nákladů.” -”Ale to jste nám neříkali. Vy jste nám říkali, že roste jen o inflaci.” -”No, ona roste o inflaci, ale když města potřebují víc, tak ne…” A starostové pochopili, že jim lžou. Pak začali s dotacemi, to bylo druhé téma, které otevřeli. -”Takže kde žádáte o dotace? Vy jste poskytovatel dotací?” A tímto stylem je v podstatě svlélkli do naha a zjistili, že ta namalovaná paní až tak krásná není. Starostové pochopili, že to celé je slušně řečeno “fligna” a “limuzíňáci” odjeli s nepořízenou. Starostové se semkli a na místě se dohodli. Žádný provozní model, žádný prodej akcií, voda zůstane v rukou starostů a obcí. Byla to práce na rok a půl, kterou mi nikdy nikdo nezaplatil. Starostové byli rádi, že mají servis, a já jsem byl rád, že se našli rozumní lidé a mám precedens, že se tunelu lze ubránit. Byl to zlom. Po odmítnutí v Náchodě přišlo odmítnutí tunelu na Pardubicku, Trutnovsku, Mladoboleslavsku, potom v Kroměříži, Přerově …a tak dále. To byl první velký úspěch v mém příběhu, který začal tím, že jsem od roku 2002 poskytoval nějaká data a servis. Mezitím jsem zažil obrovskou zkušenost s “fungováním” státní správy. V roce 2003 jsem byl požádán, zda bych nebyl součástí meziresortní komise pro vodárenství, ve které bylo šest ministerstev a Fond národního majetku. Cílem bylo zpracovat analýzu českého vodárenství. Tak, jak teď spolu sedíme my, tak jsem ministru financí Sobotkovi vysvětloval, jak se mezi vodu a lidi instalují soukromé penězovody. Pochopil, že je třeba to zanalyzovat a poté navrhnout pro stát správné řešení. Požádal mne, abych v komisi působil jako koordinátor. Výsledkem měla být analýza reálného stavu. Ukázalo se, že zájem řešit negativní dění kolem vodáren má jen ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo životního prostředí. Naopak to vypadalo, že zástupcům ministerstva zemědělství je úplně jedno, co se s vodárnami děje – “nic nejde, nic nemáme, nic nevíme, nemáme data, nemáme přístup, nejsme schopni zajistit”. Ministerstvo životního prostředí, se snažilo dostat do republiky dotace a vědělo, že musí splňovat podmínky EU, o nichž jsem hovořil. Jsem přesvědčen, že koncerny mají na ministerstvech své lidi. Ti nevystupují ve prospěch koncernu otevřeně, ale úplně stačí, že nic nedělají. ........... Mnohem více článků je zde: https://pravdaovode.cz/author/radek-novotny/ Vzpomněl jsem si, že Venda tu kdysi napsal o vodě. Vyhledal jsem to a opět mne potěšilo jeho psaní o vodě - úryvek zde: "V neděli večer jsem se vrátil ze slovenské Oščadnice. Je to podhorská vesnice s mnoha penziony, sjezdovkami, tedy hlavně s „průmyslem“ pro zimní rekreaci. Věřící občané si tam po válce vybudovali křížovou cestu. Na jejím začátku je malá, opravdu malá studánka, kde naplnit pet lahev o obsahu litr a půl mi pak trvalo více jak čtyři minuty. Na lavičce u ní seděl jeden starý pán. Opálený, shrbené postavy, pamatující na budovatelské nadšení farníků, kteří se touto vodou při nelehké práci na své stavbě cesty občerstvovali…; trpělivě čekal, až se jeho pěti litrový kanystr této, pro něj zázračné vody, naplní. A já s ním. Povídal, že dříve jí teklo mnohem více. Dnes, a také v minulých létech, se však stává, že pramínek vysychá… Konstatoval tím pokorným uznáním, jako že Bůh dává, ale i bere. Povídal také, že nepije nic jiného, než tuto vodu. Poválí ji v ústech, prohřeje a s vděkem a pokorou polkne malý doušek do svých starých útrob…, a myslí přitom s láskou na Boha, na Ježíše Krista a na Pannu Marii. Zeptal jsem se ho, ač jsem tušil jeho odpověď, jestli se zajímá o mistrovství světa v kopané. Řekl něco ve smyslu, že spánek je mnohem sladší než med, a to bylo vše. A ke „své“ vodě ještě dodal, že na jeho každodenní malou procházku čeká i jeho stará kočka. Naleje decinku do její misky. A jak prý si pomlaskává." } – 13.08.2017 7:32
 • Oliver { Otázka na JK - Vy se domníváte, že v duchovní sféře (skutečné, nikoliv v astrální sféře) se skutečně např. vraždí, lže a krade? Není to spíše teoretická možnost (teoretická nabídka), než skutečně realizované děje v duchovní sféře? (tím nepopírám to, že v duchovní sféře jsou pravzory, nedomnívám se však, že nectností, ale pouze ctností) } – 12.08.2017 19:14
 • »»
Gnosis.cz - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů / provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2016