Diskuse k článkům

Poslední příspěvky v diskusi
(řazeno od nejnovějších / 50 příspěvků na stránku)

 

 • Petr { O tom, zda jsem zvrhnul kávu do klávesnice a na úřední dokumenty z karmických důvodů jsem psal s nadsázkou a zájmem, zda na to někdo bude reagovat. Všechno nepodléhá karmickému zákonu, zvrhnutí kávy je běžná nepozornost. Chtěl jsem tím jen zdůraznit fakt, že absolutní determinace ve všem je fikce. Co je naprosto výstižné: "předvídání volby není její příčinou". } – 17.10.2017 7:31
 • matka { ad. "Petr 16.10.2017 (8:43) Specifické je, když má člověk poměrně jasné průniky na něco z dob např. před tisíci lety. I to se stává." Ano, modrý scarabeus je krásný, i jako "pouhý šperk",... } – 16.10.2017 17:04
 • Petr { K Vámi uvedenému příkladu rozhodování v domácnosti. V prvním hypotetickém případdě jeden ze zúčastněných bude trvat na tom, že bude za každou cenu dominantním, někdo druhý, jiný v podobné situaci se stane raději submisivním, v dalším případě,u dalších lidí to bude "Itálie" s prudkými hádkami a další když zjistí, že se neshodnou, tak se rozvede, aby tu rozdílnost řešit nemusel. I když třeba pro slabocha by bylo přirozené a nejjedudušší stát se submisivním, může to toho praštit a udělat i to, co by od něj nikdo nečekal. Děláte si život mnohem těžším než je, pokud se necháte vmanipulovávat do druhými očekávaných řešení. } – 16.10.2017 12:27
 • Petr { Milenium, pokud jste četl diskusi kdysi před rokem (?) o svobodné volbě, tak jste tam zajisté našel jeden příspěvek, který nebyl můj, ale pamatuji si ho. Návštěvník přišel do restaurace a dostal jídelní lístek, aby si vybral, co si objedná. Pokud člověk nemá svobodnou volbu a je všechno dáno, jak to, že tedy číšník neví předem, co jediné má onomu návštěvníku přinést? Jiný příklad. Člověku lékař oznámí, že mu našel nevyléčitelnou (dnešní běžnou medicínou) chorobu. Může nebo nemůže se onen nemocný rozhodnout, jestli nevyléčitelnosti bude věřit? Musí se podrobit případné neúčinné léčbě, nebo může volit (zkusit) alternativní způsoby? (neříkám, že bez problémů a všichni mu budou tleskat) To, že člověk inklinuje (třeba kvůli nějakým zdravotním problémům) k tomu, že si vybere v restauraci jen suchou rýži a strachy si nechá vnutit třeba chemoterapii ale neznamená, že se nemůže vzepřít a volit pravý opak. Někdo má přísný zákaz kouřit. Snaží se mu vyhovět, neboť chápe ohrožení zdraví. Každou chvíli je však znovu a znovu konfrontován s možnou volbou zapálit si. Občas to přece jen udělá. Takových případů jsou kolem mě stovky denně, ve Vašem okolí nikoliv? Tomu nevěřím. Kde je tedy ta absolutní determinovanost? } – 16.10.2017 12:07
 • Pardal { Vendo, to není hloupá otázka, je to otázka jednoduchá, na kterou nemáte odpověď. Nejsou hloupé otázky, jen hloupé odpovědi. Nic si z toho nedělejte, svého Boha zapřeli i jiní, třeba Sv.Petr. Článek je Gándím, čili hindiusmus : "Hlavními bohy (dá-li se to tak říci) je trojice Brahma, Višnu a Šiva (dohromady označovaní jako Trimúrti). Brahmani zase považují za hlavního a jediného boha Šivu. Obě skupiny ale nejsou většinou nepřátelské a chodí do stejných chrámů. Bohyně Kálí spojená se smrtí a zánikem Tito bohové mají i své ženské protějšky (šakti). Sarasvatí je Brahmova dcera a podle jedné verze i manželka. Je uctívána jako bohyně literatury a umění. Lakšmí, bohyně štěstí, je manželkou Višnua. Manželkou Šivy je Párvatí, které má mnoho rozličných podob. Jednou z jejích nejznámějších forem je bohyně Kálí (na západě je chápaná jako jakési „ďábelské božstvo“, ale to neodpovídá pravdě - je spíše symbolem pomíjivosti a nového zrození)." To se ale nehodí, křesťané by mohli s Vámi nesouhlasit a Vaše osvětová činnost ohledně karmy by přišla u nich nazmar. } – 16.10.2017 11:48
 • Venda { Pardale, nezlobte se prosím, ale já na hloupou otázku /kterého Boha?/ neodpovídám. A proč Vám něco vysvětlovat ke kulatému čtverečku. Zrovna Vám? To opravdu nevím. A ještě jednou - já jsme 15.10.2017 (12:50) odpovídal /na čem se shodnu/ Mileniu. Pěkný den. Václav Žáček } – 16.10.2017 11:10
 • JK { Milenie, vyléváte s vaničkou i dítě. Když to děláte "ve své domácnosti", tak si dělejte, co chcete - máte k tomu svobodnou vůli a ponesete za to následky. Ale když tím chcete ovlivnit "jiné domácnosti", tak říkám: vzpamatujte se. Ty děti jsou důležitější, než všechny vaničky světa (i samotný svět). } – 16.10.2017 10:50
 • Pardal { Vendo, ptal jsem se, kterého Boha je působení velkého Bbožího zákona. To nevíte. Pokud potřebujete vědět, jak dlouho tu Milénium diskutuje, tak si to najděte.To je odpověď ve stylu " že existují tři základní oblasti, ve kterých západní filosofie a náboženství nesplňují předpoklady vědeckého přístupu." A čeho se to týká si mám někde dohledat. Takže ještě jednou :píšete :"působení velkého Božího zákona, „Zákona karmického vyrovnání“, zákona akce a reakce, .." Moje reakce byla :"Tak Zákon karmického vyrovnání je velký Boží zákon. A kterého Boha? Křesťanský Bůh a Bible se karmou nezabývá, a křesťanství má jen jednoho Boha." Vaše reakce žádná, taky odpověď. } – 16.10.2017 10:17
 • Kolemjdoucí { Tyhle věci nejdou vyřešit, když jste zajatci časoprostoru. To zkoušeli už větší myslitelé a nedošli k nijakému logickému závěru. Tady je důkaz: Dědičný hřích, Boží milost, predestinace a svobodná vůle Božské předurčení spásy nebo zatracení člověka a vůbec důraz na božské řízení světa vede k otázkám souvisejícím se svobodnou vůlí člověka. Augustin v tomto bodě polemizuje s Ciceronem, který tvrdí: 1. jestliže Bůh předvídá všechny události, pak všechny události se dějí podle pevného, příčinného řádu, 2. a jestliže všechno se děje podle pevného příčinného řádu, pak nic nezávisí na nás a není tu nic jako svobodná vůle. 3. Jestliže dodáme, že Bůh předvídá všechny události, jak Augustin tvrdí, můžeme dojít k závěru, 4. že nic nezávisí na nás a není žádná svobodná vůle. Augustin tento závěr odmítá následujícími důvody: Do řádu příčin patří i naše vůle samotné (De civitate Dei V.9) a je nutné, že když chceme, chceme svou svobodnou vůlí (V.10). Kromě toho Bůh předvídá i ty věci, které my chceme udělat ze své svobodné vůle. Proto premisa (2) je nepravdivá a Boží předvídání je spíše potvrzením svobodné vůle než jejím ohrožením. Lze uvést dvě tvrzení: 1. Bůh zapříčiňuje všechno, co předvídá, včetně svobodné volby člověka. 2. Člověk nehřeší proto, že Bůh předvídal, že zhřeší (De civitate Dei V.10). Tj. předvídání volby není její příčinou. Pokud se nenajde cesta, jak obě tvrzení smířit, pak (A) nemá být považováno za Augustinův skutečný názor, protože je v jeho spisech mnohem méně důležité než opakované zdůrazňování (B). Nelze míchat dohromady to věčné s tím, co je pominutelné (časoprostorové) Bůh a svět, nebo duši s tělem i když to jako reální iluzi vnímáme. Proto např. „karmický zákon“, někdy na někoho působí a na jiného nikoli. Tedy to není zákon, ale podmíněné pravidlo. } – 16.10.2017 10:08
 • Milenium { Vendo, přečetl jsem si Váš článek o svobodné vůli i tu spoustu příspěvků pod ním. Dovolím si sdělit mé poznání k této, podle mě dost klíčové otázce. Má jednotlivec ve společnosti (ozubené kolečko zakomponované v soustrojí) možnost se sám o vlastní vůli rozhodnout? Co by se stalo, kdyby se kolečko rozhodlo zpomalit, zastavit, nebo se dokonce rozběhnout obráceně? Okamžitě by se celý stroj zastavil či rozbil. Člověk je stejně jako to kolečko ovlivňován prostředím a hnán okolnostmi, stejně jako to kolečko, které se jednoduše musí otáčet podle ostatních koleček které do něj zapadají. Znáte to prohlášení „Jak by to tady vypadalo, kdyby si každý dělal co chce“ (kdyby projevoval osobní svobodnou volbu?) Svobodná volba může existovat pouze v případě, že neexistuje v dosahu ekvivalentní proti síla. Pokud existuje, tak tu jsou 2, nebo více sil-záměrů-voleb proti sobě, a nemohou být rovnocenně prosazeny. Koho svobodná volba je prosazena u vás v domácnosti? Vaše, nebo partnerova? Pokud jeden není přirozeností dominantní a druhý submisivní, pokud jeden stále dobrovolně neustupuje co se děje s vašimi často protichůdnými volbami, jsou u obou stran naplněny? Kde je svobodná volba jet si do města nakoupit, když vás ráno vzbudí bolest zad, a nejste ani schopni vylézt z postele? Kde je svobodná volba žít v Americe, když se mnoho let snažíte naučit anglicky a prostě to ale vůbec nejde. Je tu iluze svobodného rozhodování, vše je podmíněno a řízeno tím co nemáme jako jedinci-těla v rukou. Pro ego člověka je nepředstavitelné, že by tu nebyla svobodná volba, představě o danosti se ego vzpírá jako divoký mustang. Proto se v duchovních kruzích zažilo konstatování, že duše si vybírá tělo, rodiče a prostředí kam se narodí, ale pak má volbu jak se bude chovat, jak bude reagovat. Pokud si tohle opravdu do hloubky představíme, může to tak opravdu být? Každá svobodná volba změní následné věci i děje, a to nutně musí vést k řetězci reakcí a již tu máme zcela jiné podmínky. Jak by si tedy duše mohla vybrat, pokud by před sebou v „katalogu“ neměla již hotový film života? Podle výše používané představy by se dělo toto:, duše by si vybrala pouze startovní podmínky: přijdu na svět jako zdravé miminko 50cm, 3kg, hubeným, milujícím se rodičům, kteří se na mě těší, mají základní vzdělaní a jsou chudí. Vše ostatní je již na mě, hned si začnu tvořit svobodnou volbou. Opravdu, jako kojenec, batole, adolescent? Nejede se náhodou podle toho co prosazují rodiče? A až člověk dospěje a osamostatní se, nejdou proti jeho vůli stále rodiče, i když v nižší míře, a pak zaměstnavatel, spolupracovníci, kamarádi, konvence, zákony? A jsme opět u ozubeného kolečka jako na začátku tohoto příspěvku. Denně si ověřuji, že svobodnou vůli nemám. Podle mého studia, zkoumání a pozorování je tu jediná vůle, a to ta stvořitelova a skrze ní se vše děje podle přesně a do detailu daného programu, jinak by svět nemohl fungovat a okamžitě by zkolaboval. Dobrá zpráva je, že ten stvořitel jsme v podstatě my sami, takže svobodnou vůli máme, ale nemá jí hmota, tedy naše tělo. Takže z toho vyplývá, že člověk získá skutečnou svobodnou vůli až když se beze zbytku přestane ztotožňovat s tělem, zmizí ego a přebere Božské vědomí. Do té doby jsme návštěvník kina sledující okénka filmu po sobě jdoucích přítomných okamžiků děje, Jsme vtaženi do děje a neuvědomujeme si, že film již existuje, jeho konec je již daný a známý, a bylo tomu tak už když jsme spatřili první záběr. } – 16.10.2017 9:32
 • Venda { Stejně ale, Pardale, v toku čase se dohledáte. To přijde. Václav Žáček P.S. "Milenium tu diskutuje už nějaký čas"...zaujal jste mne tímto sdělením. Vy víte konkrétně, jaký čas již tu Milenium diskutuje? Díky za případné upřesnění. } – 16.10.2017 9:28
 • Petr { Specifické je, když má člověk poměrně jasné průniky na něco z dob např. před tisíci lety. I to se stává. } – 16.10.2017 8:43
 • Pardal { Vendo, obvyklé kličky, Milénium tu diskutuje už nějaký čas. No hlavně, že noví diskutující znají Váš názor na karmu, co jiného vždy a všude. Psal jste už dvakrát :"Napsal jsem v reakci na Milenium, že se shodnu na tom, že existují tři základní oblasti, ve kterých západní filosofie a náboženství nesplňují předpoklady vědeckého přístupu" No a které tři oblasti to jsou jsem se nedohledal. A už mě to ani nezajímá. } – 16.10.2017 8:42
 • Venda { Pardale, reagoval jsem na Milenium, jeho dotazy do pléna. Noví zde diskutující neznají Váš názor na Boha. Ale nebudu ho připomínat. O karmě jsme si spolu vyměnili asi tak osmdesát různě obsáhlých diskuzních příspěvků. Více již není třeba, protože jak jsem Vám mnohokráte napsal, nejde mi o to Vás o čemkoliv přesvědčovat. Věda neexistuje sama o sobě. Je vztahující se k člověku. A člověk sám? Je tělem, myslí a duší a je prostoupen, stejně jako celé stvoření, neustálým tvořivým proudem Ducha svatého, silou věčnou a danou od počátku od Boha, kterou má pokorně hledat ve svém nitru. Pro tento CÍL se opakovaně duše rodí. Jeho naplnění je první vstupenkou k přiblížení se ke stromu života. Napsal jsem v reakci na Milenium, že se shodnu na tom, že existují tři základní oblasti, ve kterých západní filosofie a náboženství nesplňují předpoklady vědeckého přístupu. Vy možná znáte vědecké přístupy. A dál? Pěkný den. Václav Žáček } – 16.10.2017 8:01
 • matka { Petře, píši poněkud kostrbatě, těžko se v tom vyznat. Že jste zvrhl kávu? Tak to jste dopadl ještě dobře. Já se většinou v okamžiku, kdy se se nevěnuji přítomnému okamžiku naplno, popálím, nebo spíš opařím. A zřejmě budu mít další jizvy, dokud se tomu nenaučím. Vnímat a být v přítomném okamžiku naplno. A dále - občas mne přepadne strach. Co s tím? Pokud se "dopátrám" příčiny vzniku strachu, tedy jeho původu, pochopím, co jsem nezvládla, tak je zahájen proces nápravy a tím i rozplynutí strachu. Krásný náhody? No jo no, jenže když člověk takto řeší, co se stalo před několika desítkami let, je to síla, že je to ještě někde v člověku a najednou to vyplouvá na povrch, bolí to, člověk má strach.... jaká je úleva, když si to uvědomí a rozpustí to. A pokud se jedná o vztahovou věc - jaká to náhoda, když po týdnu od uvědomění si toho všeho, potká toho konkrétního člověka, kterého již kolik let nepotkal a zjišťuje, že se již vůbec nebojí a jen sleduje novýma očima, že ten člověk naprosto změnil své chování,... Jaký kdo vyfasuje osud? Kdo ví. Snad si ho každý vybírá sám, než se vypraví na Zemi. Představuji si to, že před odchodem na zemi se setkávám na úrovni ducha se všemi svými přáteli, loučím se s nimi, s tím, že s mnohými se setkám na Zemi a bude to i velmi těžké, setkání s dalšími bude jako pohlazení,... přesně tak, jak je předem dohodnuto pro vývoj člověka. No a přichází záhal vědomí, člověk získává tělo, ocitá se v rodině, kterou si vybral i podle toho, co potřebuje vyřešit... Nebo také jinak. Každá duchovní škola má trochu odlišnou teorii i praktické poznání. } – 15.10.2017 21:44
 • Petr { Možná jsem byl příliš příkrý, neboť o souvislostech s nedořešenými věcmi se zmiňujete. Co si ale neumím představit, je to, že pokud každé následné tělo má slabší míru egoismu (nepopírám, že by mělo mít, ale otázkou zůstává, zda-li to tak opravdu vždy je), tak jak by to ohledně egoismu muselo dříve vypadat, když současnosti egoismus vládne. } – 15.10.2017 20:19
 • Milenium { Pane Vendo, díky za odkaz na Váš článek a následnou diskusi. Vše si nejprve projdu než budu dál pokračovat. Pěkný den. } – 15.10.2017 19:35
 • Pardal { Vendo, píšte :"působení velkého Božího zákona, „Zákona karmického vyrovnání“, zákona akce a reakce, .." Tak Zákon karmického vyrovnání je velký Boží zákon. A kterého Boha? Křesťanský Bůh a Bible se karmou nezabývá, a křesťanství má jen jednoho Boha. Píšete :"západní filosofie a náboženství nesplňují předpoklady vědeckého přístupu.." Vědecký přístup k náboženství, to je takový kulatý čtvereček. Náboženství není založeno na vědeckých argumenetech, ale na víře, pak pomáhá psychicky v čemkoliv, včetně vědy. Jak psal Milan, věda bez náboženství kulhá. Úspěch vědce závisí víc na emoční inteligenci, než na IQ. Prostě i vědec musí silně komunikovat s dalšími ve svém okolí. Uvedený zákon akce a reakce existuje ve fyzice, lze podložit pokusy a tyto pokusy věrohodně opakovat. Zákon akce a reakce v náboženství je metafora, někdy něco vyjde, jindy ne. Člověk si tamatuje hlavně to, když to vyšlo a máme jakoby důkaz a o čem se hašteřit. Tak jo, tohlke je moje akce. Už vidím Vaši reakci a zákon akce a reakce je tím potrzen. } – 15.10.2017 18:52
 • Milenium { Za mě, náhoda jako taková neexistuje a slovní označení vzniklo pro událost, o které nevíme jak vznikla, lidé si myslí, že jen tak z ničeho nic a to jen proto, že nemají potřebné informace a nadhled aby mohli souvislosti příčiny a následku spatřit. Pro Petra, paní Adamcová říká, že duše jako dočasná část Ducha musí projít okolo 500 lidských těl a každé následné má v programu to, co bylo odmítáno a nevyřešeno s pokorou v tom předešlém. Každé následné tělo má slabší míru egoismu v globálním měřítku, a tyto těla jsou jako žáci ve škole, a prochází z jedné třídy do druhé což nejde bez projití daného učiva. Na zemi je nyní již dost lidí v deváté třídě, ale jsou tu i ti ještě v první. První inkarnace je do těla, jež se dá nazvat člověkem zvířecím, bez schopnosti soucitu, empatie, lásky, a jen se snahou o uspokojení tří základních potřeb(rozmnožení, najezení a bezpečný úkryt) a poslední je již do těla kdy jde o člověka Božského, a během tohoto posledního života v realitě ještě 3D, tedy v bráně 4D vedoucí do 5D (vysvětloval jsem v předešlých příspěvcích) dojde k ukřižování ega, plnému otevření třetího oka, vyjetí zcela hadí síly a prožívání pokory a jednoty. } – 15.10.2017 18:27
 • Petr { Matko, napsala jste, že náhoda přestane existovat, až pomine záhal vědomí, pochopení souvislostí. Napsala jste tak, že náhoda tedy "existuje" jen proto, že zatím nejsme schopni vnímat souvislosti v procesu bytí, tedy že ona sice vždy neexistuje, jen teď si souvislosti neuvědomujeme, ale uvědomovat si je budeme. Čili se nám teď jeví, že příčinná souvislost neexistuje a existuje náhoda. Čemu jsem se ale zasmál. Zvrhnul jsem právě kávu do počítačové klávesnice. Důvod znám, neopatrnost, nepozornost, činění několika neslučitelných věcí najednou. Je to zvrhnutí kávy náhoda nebo není? A je náhoda, že jsem neopatrný, nepozorný? Co mě dále zaujalo k příspěvkům Milenia - a ten osud, který člověk vyfasoval, tak to ho obdržel nějakým losem, pokud tam není nějaká přímá souvislost s minulostí? Jakým principem se podle Vás (paní Adamcové) přidělují konkrétní osudy lidí? } – 15.10.2017 17:25
 • matka { Náhoda neexistuje? *. Ale existuje. Jinak by neměla pojmenování lidskými slovy. *. Existovat přestane, až pomine záhal vědomí a člověk pochopí, proč mu ta která náhoda vstoupila do cesty, do života,... * a člověk se na kratičký okamžik ocitne v cíli, celý vesmír se na moment zastaví, tím poznáním, láskou se zachvěje a........ blik, cvak, vše se znova začíná. * člověk putuje svou poutí životem silnější o ten poznatek. * jé, hele, někteří se dokáží i těšit, na další "náhodu", která "číhá" za rohem.... } – 15.10.2017 15:53
 • Venda { Častokráte používáme rčení „vše souvisí se vším“. (psal o tom Milenium) Nemusí to být doslova pravda, ale kdo věří na působení velkého Božího zákona, „Zákona karmického vyrovnání“, zákona akce a reakce, kdy sklízíme to, co jsme naseli, může i pochopit, že naše tzv. svobodná vůle k rozhodnutí, jako možnost volby, je podmíněna naší předchozí setbou, skutky, činy i myšlenkami, které jsme činili a činíme. Pro současný i pro budoucí životy je nám tak připraveno nové rozhodování a tím i nové uplatnění tzv. svobodné vůle. Že „odměna“ za naše konání nemusí být vždy příjemná, je zřejmé. Chci jen naznačit, že naše rozhodování co a jak uděláme, by mělo být v souladu s atributy lásky a dobra. Řečeno moderně – v mantinelech pozitivního jednání. Někteří se modlíme „Buď vůle Tvá“, ale oddáváme se pak, po naší modlitbě plně tomu, co by mělo naplňovat správný a čistý život? Kdysi jsem psal o svobodné vůli - tady byl článek: http://hledani.gnosis.cz/mystika-5-cast-souvislosti-svobodna-vule/ V bohaté diskuzi se objevilo mnoho inspirujících názorů ! Václav Žáček } – 15.10.2017 14:54
 • pochybovačka { Milenie, shodneme se na tom, že vše je propojené, vesmír nefunguje nahodile, nejen vesmír, ale celé stvoření funguje podle Bohem daných zákonitostí, pravidel. Náhoda tedy neexistuje. Ale to neznamená, že určité bytosti, právě lidé nemají možnost svobodné volby. Nevím totiž, jestli by poté rozpor nebyl v tomto. Problém je totiž v tom, že když se člověk vyjádří příliš stručně, tak nemusí postihnout nedokonalými slovy vše. V žitém osudovém plánu nemůžete změnit to, co klíčového se má stát, ale máte možnost volby, jak k tomu přistoupíte, a tím opět ovlivňujete to další, co se bude dít v budoucnosti. Vztekat se, ignorovat to nebo to přijmout a poučit se z toho? A pokud nic nevyhodnocujete, tak jak se poučujete? Toto je výjimka, nemám záměr tu komunikovat, ale jiná povinnost mě momentálně přinutila sednout k PC. Obecně tu nechci diskutovat, ale občas případně předhazovat náměty k přemýšlení druhým. } – 15.10.2017 12:53
 • Venda { Shodnu se na tom, že existují tři základní oblasti, ve kterých západní filosofie a náboženství nesplňují předpoklady vědeckého přístupu. Vím také o jedněch hlavních tézích jisté filosofie, že si je může hledající vyzkoušet v tzv. laboratoři svého těla a ověřit si tak jejich pravost. A pak již nastupuje praxe, tzv. prožití na vlastní kůži. Pokouší-li se lidská mysl pomocí řeči a písma popsat a pochopit Boha, pak může popisovat, poznávat a chápat pouze Jeho projevy v materiálním světě. Vím, že něco nabízí opravdovým, pokorným a trpělivým hledačům pravdy konkrétní poznání síly, kterou nazýváme Bohem a navíc tak dává nezpochybnitelnou jistotu, že tuto sílu lze bezezbytku poznat během života. Jinak to ani nelze. Václav Žáček } – 15.10.2017 12:50
 • Milenium { Dotaz do pléna: shodneme se na tom, že vše je propojené, vše souvisí se vším, vesmír nefunguje nějak nahodile, ale musí běžet podle přesných pravidel? Shodneme se, že náhoda neexistuje? } – 15.10.2017 12:08
 • Milenium { Hvězdičko, děkuji za Vaše rozsáhlé příspěvky-reakce na ty mé. Už dříve mě zaujaly Vaše vstupy, jsou hodně jiné než od ostatních. Nechci jen klouzat po povrchu Vašich řádků, a rád bych více do hloubky a nechat to i rozležet v mysli. Pro prozatímní uchopení napsaného tam vnímám i jisté až protiřečení, ale to vše může být tou nedokonalostí písemné komunikace. Nyní po 2x přečtení mam otázku, Vy ovládáte staré jazyky, máte přístup k originálním zněním písemností a překládáte si je? Pokud bych měl zájem na nějaké formě přímé komunikace s Vámi, je to nějak možné? Děkuji, a krásný den přeji. } – 15.10.2017 9:00
 • Milan pro Milenium { Ivanka Adamcová - Zlínské setkání jednoty srdce - 28.9.2012 - 1.část https://www.youtube.com/watch?v=wyjFlvtjVdU Tak jsem si pustil výše zmíněné video. Paní Ivanka má můj obdiv, obdiv v tom, že dokáže naplnit tak velký sál svými posluchači. Jinak trvám na tom, že jsou to ezobláboly. Kdo bude podle toho žít 15 let, tak skončí na psychiatrii v péči Dr. Chocholouška. } – 14.10.2017 14:58
 • Milan { Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit: https://www.youtube.com/watch?v=zunyVnqi3HM Když se dívám na tuhle diskusi, tak se musím pochválit. Vše, co tady diskutuje Milenium, pochybovačka aj. už tady bylo mockrát diskutováno. Jsou tady ale noví, tak to berou od začátku. Všechny jejich otázky i odpovědi jsem jasně shrnul a odpověděl v knize Nicota a polarita. Ne, opravdu samochvála mi nesmrdí: Milane jsi borec! } – 14.10.2017 13:07
 • Hvězdička { Izajáš 45:2 „Já“ rozhodnu(rozhoduji) o tvých určitých životních situacích,vnesu do tvého života řád a pořádek rovnováhou mezi vzájemně protichůdnými silami,mezi ženským a mužským aspektem,vyčistím falešnou mysl ega nenadálou návštěvou intuice,smažu hranice(předěl),který zavřel čistou mysl srdce do falešné mysli nepravého „jáství“. Izajáš 45:3 Ženeš se za přeludy,neřešíš citově nebezpečné situace, a tak ti dlouho bude trvat,než si dáš své věci do pořádku i finance budeš považovat za jistotu a budeš se pohoršovat nad tím,že já jsem JHVH,který ti říká,že pro chudobu srdce jsi moc vztahovačný a prchlivý,že Pravda(Láska) čeká na každého,kdo ji chce najít,zažiješ poznání Spravedlnosti. Izajáš 45:4 Skrze přání své Lásky(Matky),skrze Bojovnici Boží,ochotné vzdát se sebe samé v prospěch všech,jsem ti dal „osobnost“(falešné ego).,dal jsem ti charakter,možnost osobního růstu,ještě dřív,než budeš se Mnou bojovat o Pravdu.(perlu ve svém srdci) Izajáš 45:5 Já jsem JHVH a jiného už není,mimo mne nezažiješ mnoho nepoznaných a nových věcí .Pozvedl jsem tě(pozvednu tě) ke svobodě(pomáhá ve složitých situacích, ale zároveň i opačně ukazuje negativní stránky chování a jednání ),ačkoliv jsi mne vpravdě nepoznal, Izajáš 45:6 Aby poznali od protikladů až k jednotě,že kromě mne nic není. Já jsem JHVH(životní síla a tvůrčí schopnost)a jiného už není. Izajáš 45:7 „Já“ pracuji na sebezdokonalení v dualitě vědomí a nevědomí,způsobuji proměnu novým poznáním a tvořím chudobu srdcí(zlo),“Já“ jsem JHVH a vůlí ovlivňuji všechny myšlenky, pocity a stavy mysli. Izajáš 45:8 Duševní roviny,zroďte Lásku v mysli Nadvědomí,ať stéká z Nevědomí Spravedlnost.,nechť otevře Láska srdce a přinese Pravdu a Spravedlnost rozkvete s Ní. „Já,JHVH,to zviditelním.“(architektonicky zrealizuji) Izajáš 45:9 Běda tomu,kdo je nespokojený,mrzutý(ukvapená rozhodnutí) s novým začátkem, resty z minula mu budou znepříjemňovat život,přestíráním krásy a zakrýváním špatností! Což smí falešného ego(„maska“) citovým vydíráním,dětinským vydupáváním si výhod nadávat svému Stvořiteli:„Jak to pracuješ na mém sebezdokonalování?“ a výsledek procesu uvnitř nevědomí: „On nemá Tvůrce,Otce a Matku/Ducha a Duši,Mysl a Lásku bezpodmínečnou, Rozum aCit/?“ Izajáš 45:10 Zle,těžce tomu,kdo by vyčítal Otci :“Proč s sebou přinášíš změny(i negativní)?“ Nebo Matce,Pravdě a Lásce bezpodmínečné:“Proč si zrodila nový citový (i duchovní) rozměr života?“-> ducha s citem,tedy mysl s láskou bezpodmínečnou? Jeremijáš 12:4 Jak dlouho bude ještě Vědomí /pro člověka jeho nevědomí/naříkat nad egoistickým chováním a pomáhat v překonávání strastí na všech existencích vnitřního života?Pro frustraci falešného ega a jeho kamárádů(strach a pýcha), jež jsou s ním nespokojení,jsou vyhlazovány možnosti rozlišování zvířecích pudů v mysli vědomí. Ale "myslí si" slepě:Do našich iluzních představ mysli (falešného ega) Bůh nevidí.(Přitom je řídí.) } – 14.10.2017 12:33
 • Hvězdička { ad.S tou konzumací masa to není tak jednoznačné. Ale je.Vegetariánství je symbolem pro sexuální zdrženlivost.O tom pojednávají mnohé svitky nejen Bible,ba i příběh o ukřižování Ježíše,ale také Bhagavadgíta,Védy,Korán,atd. Karma,tak,jak ji zde mnozí prezentují v podobě oko za oko,zub za zub,je také hloupost. Jednak slovo pochází ze slova Kŕma,což v překladu do současného jazyka znamená : řez-obřízka ducha,obřízka mysli,ale také ukřižování,což znamená stav mysli/ducha/. Obřízka,obřízka ducha, je symbol pro oslabení sexuální závislosti v podvědomí. Zůstalo však jen při nesmyslném zmrzačování nejen dětí,tedy zvyk,rituál z nepochopení psaných textů.To samé se týká křtu,přijímání hostií,návštěvy Mekky,atd. Je velmi zjevný rozdíl mezi duchem osvobozeným i v podvědomí od sexuální závislosti a duchem,tedy myšlením závislým.Jako třeba i u Mahátma Gándhího.Mahátma Gándhí se stal obětí manipulačních lží,předávaných z generace na generaci tisíce let přesně tak,jako lidé nejen Indie.Své závislosti se neúspěšně snažil zbavit. Lži o kastovním rozdělení společnosti nesou příšerné důsledky stále v myslích lidí.Znovu byly symboly vzaty doslovně a zneužity proti lidem skrze moci.Jenže to se stává jejich záhubou a hnilobou. ad.Můj názor je, že vše je poplatné době, takže i učení pana Gándhího. Najdou se tam věci, které už pro současnost nejsou až tak dokonalé. Souhlasím s poplatností doby.Koneckonců je to jasně napsáno i v Písmech,že s každým časem slova vznikají a zanikají.Přesně tak zaniká i český jazyk poangličťováním slov.Přesně tak zaniká schopnost komunikace mnohých vědců s věřejností pro neustálé pojmenovávání vlastností a dějů,které jsou zde od počátku. ad.Tak jako přišel nejdříve Starý zákon s přísným a trestajícím Bohem do doby plné násilí aby se lidi umírnili skrze strach .. To je lež.Starý Zákon jsou knihy/svitky/ napsané v symbolech.Je to tam přímo uvedeno,že se člověk bude muset nejdříve naučit rozumět nejen symbolům,aby z Bible mohl vůbec číst. Dokonce i Nový Zákon je psán v symbolech.Jestli k evangeliím patří i Pavlovy listy nemám zatím ověřeno,ale dám vědět.Boží Slovo je velmi snadno rozpoznatelné od manipulačních textů. Bible pojednává především o vnitřním životě člověka.Použity jsou personifikace myšlenek,citu, pudů,pudových emocí,vlastností atd.,a jejich vzájemných vztahů,dějů.Důležitá jsou JMÉNA. Především ta "osobní",která mají určitý význam.Jinak podstatná jména jsou názvy nejen osob/person/,zvířat/pudů/,ale také věcí,vlastností a dějů,které jsou popisovány rovněž v sybolech. Lidé,jejich duch,tedy mysl,se nikdy nedají umírnit skrze strach.To je holý nesmysl. To,že se před lidmi dělaly tajnosti s Písmy ještě neznamená,že lidé byli a jsou hloupí. Bůh s každým člověkem komunikuje neustále a ve Starém Zákoně je popsáno i jakým způsobem.Důležité je se s Ním vědomě spojit. To,že farizejové/a tím nejsou myšleni jen historičtí náboženští představitelé,tzv.učenci, ale třeba i mnozí současní vědci,politici a všichni,kdo zatajují informace skrze iluze moci/ sryli "klíče" ke skutečnému poznání,má za důsledek všechen ten bordel okolo.A ten drží lidi ve strachu pro jejich vlastní nevědomost. ad.V dnešní době by mohla vzniknout další Bible se zase jiným a pro současnou dobu vhodnějším obsahem i formou. Abyste mohl pokračovat ve psaní Bible,měl byste umět psát tak,aby slova byla platná v každé době. Nejdřív mi bylo divné,že se v psaní nejen Bible nepokračuje,ale dnes se již nedivím.Lidé ještě stále neumí Bibli ani číst,natož v ní pokračovat. Katastrofou s nedozírnými důsledky však je číst Bibli doslovně/čistě rozumově/tak, jak jsou tomu i dnes učeny děti čtením různých knih nebo časopisů,doslovným papouškováním frází a neověřených teorií,což má za důsledek absoluní nesamostatné myšlení.Pokud k tomu připočteme všechnyty náboženské teorie,dále pak rituály,zvyky a tradice,pak lidstvo a jejich kolektivní mysl-duch hnije. Kolik lidí bylo zbytečně zabito jen pro doslovné chápání textů. Např. se píše v hebrejs.textu ve Starém Zákoně:Nenecháš iluzi/klam,lež/ naživu.Ale v našich překladech Bible se dočtete: Nenecháš čarodějnici naživu. Otec mi neustále klade na srdce:Důvěřuj,ale prověřuj! Dalším poznáním a překvapením při ověřování a překladech textů Písem,bylo pro mne zjištění nejen špatných a zmanipulovaných překladů,ale také fakt,že koptské texty i texty Nového Zákona byly překládány přes angličtinu,lépe řečeno "naučeným anglickým myšlením". Ne nadarmo jazykovědci říkají,že pokud se chceš naučit anglicky,musíš změnit i myšlení. Mnohokrát jsem se při své práci zhrozila a doma neustále opakovala,jestli ti angličané tak i myslí jako mluví,tak je to pohroma. Např. tzv.Tomášovo evangelium je psáno směsicí staroslovanských nářečí,což je v textu přímo uvedeno.Nemám tím na mysli staroslovanský jazyk takový,jak nám byl prezentován.Jde o jazyk,který zde byl ještě dříve než došlo k uměle stvořeným dějinám.Takže mohu jen nepřímo potvrdit rozšířený prastaroslovanský jazyk,rozšířený jak v Evropě,tak Asii,Africe nebo na dnešních Amerických kontinentech.Lidé žili jiným způsobem života,s jiným způsobem myšlení a měli obrovské znalosti. ad.Všechny negativní postavy historie plní v tomto duálním světě roli negativního příkladu pro ostatní, aby si mohli říci „takový být nechci“.Navíc by měli v podstatě poděkovat, že jim to někdo ukázal a měli by si uvědomit, že to ukázat musel. Pokud by se takové věci neděli, neuměli bychom ohodnotit pozitivní lidské vztahy, neexistovala by v tomto stupnice. ..aby si mohli říci „takový být nechci“-> odpor bez pochopení příčiny a strach z odsouzení. Jinými slovy nemůžu udělat takovou chybu,protože budu souzen,odsouzen.Nemůžu chybovat. Tomu se bohužel učíme od mala a učíme takovému přístupu i naše děti,a to především ve školách.Přitom život nás učí právě chybováním,poznáváním příčin i důsledků. hřích = chyba Z odlišného pohledu souhlasí jen slovo poděkovat.Nejen Toltékové,ale i jak se píše ve Starém Zákoně,moudří lidé si mají spolu s tím,kdo chyboval, společně sednout a probírat danou chybu ze všech stran tak dlouho,dokud nespatří PŘÍČINU chybování.Pokud známe příčinu,známe i řešení.Potom mu všichni společně s úctou poděkují. Poděkují za názornou ukázku chyby i s důsledky,kterou oni sami již nemusí absolvovat. Proto se také říká,že moudrý se učí i na chybách druhých. Deuteronomium 21:21A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ať to slyší celý Izrael a bojí se. překlad: *21:21A tak ho všichni moudří plodné mysli pochopí mnohé ke svému užitku, když ovládnou hněv a naleznou soucit ve svém srdci,aby společně nalezli příčiny důsledků,a tím zemře vlastnost,kterou nepotřebuje. Tak rozložíš chudobu srdce(zlo),jež se stala zkušeností pro všechny. Ať se to dozví určitě všechen Boží lid ke svému poučení. ad.Duch nezabíjí a ani nemůže být zabit. Opět:duch je mysl,Duch je mysl Boha.Každá změna myšlení sebou nese "smrt",neboli proměnu ducha nebo Ducha.Otcova slova:Každou smrtí život ještě jen začíná.Duch se nemůže změnit steným duchem,stejným myšlením. ad.Zde probíhající realita není o nějakém vývoji Ducha, ten je dokonalý, A co tak věčně chybují Bůh.Chybami se totižto učí i člověk/domestikované zvíře-jak uvádí i tvn.Tomášovo evang./ od narození až do své smrti. ad.Za tímto účelem si Duch do této reality posílá v podstatě sám sobě přinašeče informací, třeba paní Adamcovou, dříve Mojžíše, Buddhu, Ježíše…. Všechny lži vyjdou najevo.Dřív nebo později.A tato vaše převzatá taktéž. Každý člověk je mystikem.Každičký člověk má v sobě sobě podstatu a v ní ukrytou důležitou informaci -dar-pro tento svět. To vyžaduje sfárat do sebe samého,poznat sám sebe vpravdě a uvidět dar pro tento svět,pro Vědomí tohoto světa a tím pádem pro všechny. Ono vůbec nezáleží na tom,jestli se s ním podělím přímou komunikací se svým okolím,rodinou,atd., neboť důležité je,aby o této informaci vědělo Vědomí,Duše a Duch,Mysl.Ono se postará o to, aby se tato informace šířila dál,aniž byste pohli prstem. Otcova slova: Chudoba srdce je zlo, zlo dělá zlo, zlo umí ublížit, no opravdu umí ublížit srdce, sebelítost je největší zlo. To Já mám největší orgasmus a erekci. To Já mám na všechno a na všechny vliv. Bůh je vším a všemi.Bůh je Celek,Jednota,kde hlavní slovo mají Otec s Matkou,a všichni a vše jsou jeho součástí bez rozdílu. Žádné srdce není ani více,ani méně.Všechna jsou si rovna a všechna jsou dobrá. Vždy platilo a navždy platit bude: My a Bůh;Jeden za všechny a všichni za jednoho. My všichni jsme Bůh,jenž na sebe obléká nejen lidské šaty. IZAJÁŠ 30 15.Neboť toto praví YHWH,Život-Žiwa,rovnováha každého,kdo bojuje sám se sebou:"V obrácení do vlastního nitra,v obracení smyslů věcí a významů v protiklad a ztišení mysli bude vaší pomocí,v klidu a naději bude vaše síla.Vy však nechcete.Říkáte: 16.Nikoliv , na tajemné kráse emocionálních prožitků bez pevných základů utečeme před duchovním zápasem samého se sebou ve svém nitru.A skutečně nebudete ochotni bojovat."Ujedeme bez řídící síly vůle."A vskutku vaše vlastní stíny budou utíkat s vámi bez řídící síly vůle. 17.Vaše dokonalost a hojnost uteče před výstrahou Boha,před výzvou Otce Merkuria* utečou všichni,až zůstanete bez sebedůvěry před přetěžkou(avšak zvládnutelnou) výzvou osudu,přelétaví v emocích v náladovosti. *výzvou Otce Merkuria znamená dospět k sexuální askezi pod jeho vedením.Bez sexuální askeze nemůže člověk uvidět a plně uvědomit vliv pudů na jeho způsob myšlení zvířete,které své sexuální závislosti podřizuje vše ve své činnosti.O závislostech nemluvě. Ezechiel 28:22 Řekni:Toto praví Panovník JHVH:Jsem s tebou,pracuj,ať vynikneš zásluhou vlastní tvrdé práce,neboť nezná dobro ten,kdo nezakusil chudobu srdce(=zlo). Nepohoršuj se nad chováním jiných,věz,že Já jsem JHVH,vynikající "herec",takže si NEHREJ NA TO,KÝM NEJSI.Budeš potřebovat Lásku bezpodmínečnou k pochopení určité věci,a zlé se v Dobré obrátí. } – 14.10.2017 12:11
 • pochybovačka { Krátký dodatek. Dle Vás Bůh je i myšlenkou konkrétního člověka, traktorem, žížalou ... Když člověk stvoří nenávistnou myšlenku, uvaří si oběd, namaluje obraz ... jsou ty vytvořené věci tím člověkem? Nebo ten člověk do nich vložil jen svou vůli, svou energii, svůj tvůrčí záměr? Jak nahoře, tak dole. Nikdo tím nepopírá, že všechno, opravdu úplně všechno existuje jen díky Bohu, díky životní síle, energii, kterou "posílá". Bez ní neexistuje nic. Ze zjednodušeného pohledu lze tedy uvažovat, že všechno je Bohem, ale při podrobnějším pohledu je rozdíl mezi samotným Bohem ve veškeré potenci a tím např. traktorem. Nadále Vám však Váš pohled neberu. (a nehodlám to komplikovat tím, co tu kdysi zmínil JK, a co nerozporuji, že i v hmotném atomu je duchovní energie) Přeji pěkné dny! } – 14.10.2017 11:14
 • pochybovačka { Ano (viz závěr Vašeho textu), došel jste ke stejnému stanovisku. Vůbec nemá cenu bít se tu za jednotlivá stanoviska proti těm druhým (a občas sem vstoupí i někdo, kde se bije konkrétně s druhým jedincem, tedy bití dostává do osobní roviny), je to kontraproduktivní. Ani já tím nechci ztrácet čas. Každý stejně bude přesvědčen jen o tom, k čemu sám došel a po pravdě pokud k tomu přistupuje zodpovědně, tak ani nemůže dělat nic jiného, neboť změna názoru sice možná je, ale vždy je podložena usilováním, náročnou prací, jinak by se člověk houpal jako korouhev ve větru a přesedlával téměř denně z názoru na jiný. Mnohé se navíc nedá vtěsnat do krátkého sdělení, i vědec, který prezentuje svůj závěr, nějaký výstup zkojmání, nejprve sám pro sebe vršil spoustu důkazního materiálu a byl to proces, než došel k nějakému závěru. Sdělení pouze závěru, k čemuž nezbytně nutně zde dochází, chybí zkoumání onoho procesu, který předcházel, popis souvislostí, použitých termínů aj. Obecně diskutovat do podrobností proto nemá cenu a mé rozhodnutí raději zde dál nediskutovat je naprosto racionální bez potřeby se někde realizovat. Dodám jen, že v některý názorech bychom se shodli, v jiných nikoliv. Ovšem s dalšími účastníky by to bylo totéž (jen třeba shoda i neshoda v něčem jiném) ... a účastník má pak problém - v rámci přátelské kolegiality kritické rozdíly a rozpory přejít, nebo "nezradit" to, co člověk skutečně zastává, o čem je přesvědčen .... vždy mně z toho vyjde to samé, lépe je nediskutovat a nevysilovat tak ani sebe, ani druhé. Takže se vracím k tomu, že ze všeho nejvíc souhlasím s Vaším posledním odstavcem končícím slovy není mým snažením se dostat násilně až za ně. } – 14.10.2017 10:54
 • Milenium { Pochybovačko, cítíte potřebu se ohrazovat, to je naprosto v pořádku. Plně se shodneme na prvním odstavci, za mě dodám, že přišel předat informace. K druhému odstavci, tam máme velmi odlišné chápání Boha. Bůh je dle mě vědomí a energie a z té je složené NAPROSTO VŠE. Tedy jak Ježíš, tak Vy, já, ale i každičký atom a jeho elektron, myšlenka i emoce. K tomu hříchu. Hřích je v původním slova významu sejití s cesty. Duch vstoupil do hmoty, čímž v podstatě sešel ze své cesty, být stále Duchem. Duch chtěl zažívat skrze těla pocity a emoce. Takže to je co se stalo na začátku existence tohoto pozorovatelného a poznatelného světa skrze smysly kterými disponuje tělo. Judaismus začal slovo hřích používat jako označení činu či myšlenky zaměřené proti Bohu, případně člověku. To už je v rozporu s výše konstatovaným, protože Bůh-Duch se rozhodl sestoupit do reality hmoty, jak by toto mohlo být označeno za něco proti němu samotnému. A protože nejen slovo hřích a jeho původní význam se zkomolilo, ale i celé staré učení se nesprávně interpretuje a vykládá, tak je stav jaký je. Bible je plná podobenství a jejich výklad je možný ve velmi širokém rozsahu , ba i úplně protichůdném. Když si představíme jak dopadne poslání slova tichou poštou přes třídu dětí, můžeme si lépe představit mechanismus kterým prošly prastaré informace, a navíc si k tomu přidejme i cílené ovlivnění pro možnost zneužití k získání moci určité skupiny. Takže máme dnes k dispozici soupisy podobenství, která se dají různě vyložit podle chápání čitatele, a toto napsané je poznamenané ústním předáváním a i zásahy církve. Dá se to tedy brát jen velmi opatrně a zeširoka, nikoli striktně a doslova jak se to zejména v církvi děje. Podstata toho co se zde děje se dá popsat poměrně krátce a výstižně, ale smyslem této reality není hned na začátku vše a přesně popsat a prozradit, protože tím by se rapidně zkrátila cesta dění a to není zjevně záměrem stvořitele. Záměrem je cesta vedoucí k cíly, ne cíl samotný. Proto jsou od počátku přes jedince do této reality postupně přinášeny informace které slouží jako instrukce a indicie k dalšímu směrování vývoje. Proto věřím, že jako Nový zákon byl blíže k pravdě než Starý, tak v současnosti sem jsou posílány informace převyšující ty předešlé. Ale aby to nebylo tak jednoduché, což není ani záměrem, tak je zde mnoho falešných proroků, jak bylo předpovídáno pro tuto dobu. Tato simultánka, kterou jsem zde nechtěně rozehrál mě celkem dost časově vyčerpává, a nemuselo by to mít konce. Již jsem toho napsal více než dost ohledně mého chápání věcí. Dále by to bylo jen doplňování a vysvětlování a stejně by to již nezvýšilo hodnotu sdělovaného, navíc to již naráží na „obrané linie“ ostatních návštěvníků, a není mým snažením se dostat násilně až za ně. } – 14.10.2017 9:06
 • Milenium { Křesťane, křesťanství se za 2000 let rozštěpilo na několik základních a mnoho dalších církví, je dobré si položit otázku proč asi? A v odpovědi se skrývá můj postoj k němu. Z křesťanství jsem si vybral to podstatné a hodnotné, a to je desatero a život Ježíše, určitě ne jeho smrt jako Boží obětování svého syna za hříchy lidí. Vy se Tedy neřadíte k žádné z těch základních církví, díky za informaci. Mohl by jste mi prosím vysvětlit Tři Vaše Výroky? co si mam přesně představit pod tím "Jediný prostředník mezi Bohem a lidmi je Ježíš Kristus," Za druhé, vysvětlit to vědění, proč je Kristus Spasitel. a na závěr co si mam představit pod: "Ježíš Kristus zemřel za hříchy lidí a nikdo nepřijde k Otci než skrze něj" Chápu, že to nejspíše nebude na několik vět abych to mohl pochopit, ale budu rád, když tomu potřebný čas budete věnovat a tím mi dáte možnost mě obohatit o vědění. Děkuji } – 14.10.2017 8:43
 • Milenium { JK, nerozumíme si. Řeč je velmi omezující a málo výstižný způsob komunikace, a to i pomocí našeho bohatého jazyka. Dopisování si jako to zrovna děláme dvojnásobně. Je to opravdu velmi nevystihující a neefektivní, jen velmi těžko a pomalu se vyjasňují nedorozumění. Při osobním rozhovoru by jsme měli možnost si vše objasnit celkem rychle, ale i v takovém případě může nastat, že si lidé nerozumí. Musíme to nějak přečkat, a počkat si na telepatii, tou se bude moci přenést i samotný zážitek a pocit, což bude dokonalé. } – 14.10.2017 8:17
 • Milan { Už jsem si říkal, že jsem "osvobozen" od této diskuse, ale... ad.:Pro mě je to co mě osvobodí poznání, že jsem nesmrtelný duch, ne toto tělo a to mě osvobodí ze strachu ohledně všeho „špatného“ co mi může tato realita přinést. Když poznáte, že jste nesmrtelný duch, dá Vám to odpověď na smysl Vašeho života, na smysl svého pozemského pachtění? Dá Vám to odpověď, o co máte v životě usilovat? } – 14.10.2017 7:11
 • JK { Milenie, ...Napsal jsem, že to nezapadá do mé představy, nic více. Žádné hodnocení... Jak můžete poznat, co do vaší představy zapadá a co ne, pokud to nejdřív nevyhodnotíte? A před časem jste napsal: Vnímám realitu tak, že jako člověk nemáme svou volnost volby, je to jen naprogramovanost těla skrze DNA hmoty a vliv prostředí ve kterém jedinec vyrůstá. To vyrobí vraha, nebo světce, oboje je ale jen role odehraná pro všechny zúčastněné... Jak takovou bezmoc chcete skloubit s vašim úmyslem a čistým svědomím - což píšete nyní? } – 13.10.2017 22:42
 • matka { ad. Milenium 12.10.2017 (17:55) "... a díky oddělenosti, .... Můžeme být odděleni, nikoliv však rozděleni. To z principu není možné. Pokud si to člověk uvědomí, padne mha zapomnění, záhal vědomí je odstraněn,.... :-) } – 13.10.2017 21:18
 • pochybovačka { Milenie, je mi to skoro líto, ale je nezbytné se ohradit. Prosím znovu, nehažte všechny křesťany do jednoho pytle. Ježíš Kristus sice přišel kvůli hříšnému životu lidí, ale ne proto, aby za ně něco odčinil, neboť to z pohledu zákonitostí ani není možné. Potíž je v tom, že já jako křesťan (byť se celý život vůbec o církev a jí přijatá názorová stanoviska nezajímám) jsem sama došla k tomu, že Ježíš Kristus nebyl člověk jako kdokoli jiný z nás, ale vyslanec Boha přímo z Boha, tedy sám Bůh. To, že to je náhodou zřejmě (a tak jisté to není, protože řada církevních koncilů se tuším o tomto dohadovala s rozličnými názory) i názor části církve, absolutně neznamená, že to je názor od církve přejatý! Žel možná jsem tu možnost zcela nezaujaté a kolegiání komunikace přechválila, neboť přece jen jsou určité mantinely, za které člověk nemůže jít, tedy nemůže zůstat mlčet. Pro mě to je kromě Ježíše Krista - Boha také nesmysl, že dědičným hříchem je vstup ducha do hmoty. Hřích je možný sice jen ve hmotě (hmotných sférách), ale hříchem není samotný vstup ducha do hmoty. Pokud je člověk obeznámen s významem tohoto vstupu, nemohl by to za hřích vydávat. Tímto zde za sebe diskusi ukončuji, protože je víc než jen pravděpodobné, že by nikdo z účastníků ze svých názorů neustoupil. Pravda se dříve nebo později vyjeví sama. Další účastníci ať zvolí sami, ideálně vlastním usilovným zkoumáním, co budou zastávat. } – 13.10.2017 21:07
 • Křesťan { To je výborný, že víte, co od koho kdo přejímá. Jediný prostředník mezi Bohem a lidmi je Ježíš Kristus, žádný kněz nebo církev. Je fakt, že křesťanem se nazývá kde kdo, ale pak je zde jistá nemalá skupina tzv.znovuzrozených křesťanů, kteří skutečně prožívají živý vztah s Ježíšem, ví proč je Kristus Spasitel, znají a slyší Jeho hlas, Duch svatý jim otevírá Písma svatá a předává duchovní dary a dosvědčuje jim, že jsou Boží děti (skrze Krista, ne skrze Adama). To, že Ježíš Kristus zemřel za hříchy lidí a nikdo nepřijde k Otci než skrze něj, je největší pravda ve vesmíru, ukrytá všem filozofům, teologům, mystikům, duchovním a esoterikům - Bůh to zjevuje asi fakt jen těm maličkým, jak sám říká v Bibli. } – 13.10.2017 21:02
 • Milenium { JK Bůh mě skrze Vás zkouší, je to velký filuta. Napsal jsem, že to nezapadá do mé představy, nic více. Žádné hodnocení, jen konstatování na základě mého pohledu. To neznamená že bych říkal, že já mam naprosto jistě pravdu a Vy ne. Vy to takto ale vnímáte, a je to čistě Vaše věc, nemohu se zabývat a rmoutit tím, co si myslí, a jak si mé slova vysvětlí ostatní. Z tohoto stavu mysli jsem byl naštěstí již propuštěn, tedy z větší části. Podstatný je vždy úmysl a čisté svědomí. } – 13.10.2017 20:21
 • Milenium { Pane Vendo, píši za sebe, nevím co by na to někdo jiný, i když jsem prostudoval její učení. Pokud mi to neuniklo, neslyšel jsem od paní Adamcové o Vámi tázaných termínech, osobně jsem je ale "potkal" při mém studiu v jiných zdrojích. Každému koho zajímá co přináší paní Adamcová nic nebrání shlédnout základní přednášku o 6ti částech na kterou jsem dával odkaz. Již tento základ je velmi obsáhle vypovídající a dle mě velmi hodnotný. K tomu citovanému na závěr, znám to jako, „poznej pravdu a ta tě osvobodí“. Pro mě je to co mě osvobodí poznání, že jsem nesmrtelný duch, ne toto tělo a to mě osvobodí ze strachu ohledně všeho "špatného" co mi může tato realita přinést. Díky tomuto poznání člověk přestane brát život na tomto světě smrtelně vážně, a dovolí mu to získat odstup od ega a nadhled nad děním. Také přeji krásný víkend. } – 13.10.2017 20:06
 • Milenium { Křesťane, jsem si plně vědom, že s křesťany se o tomto nedá vést diskuze, berou jen to co jim předali představení jejich církve a přes to pro ně vlak nejede. Nebudu se s Vámi o toto přít, nejde mi o to Vás nějak př,esvědčit, jen napíši jak tuto záležitost vnímám já jako informaci pro zdejší návštěvníky a přidám pár otázek pro případné zamyšlení se. Neshodneme se téměř na ničem, jen, Že existuje nějaký Bůh, a že žil člověk Ježíš. Ježíš byl člověk jako kdokoli jiný, jen měl tělo již značně produchovnělé, nejen na svou dobu byl jedinečný, ale i dnes se k jeho stavu na planetě teprve někteří přibližují. Ježíš nepoložil život za hříchy lidstva. Jaký by to mělo smysl, a kdo by to požadoval a proč vlastně? Jak může provedené zlo odčinit jiné zlo? Věčný život máme všichni, protože jsme duch, ne tělo. Ježíš, nebyl žádný spasitel, nikoho nespasil a vůbec ne svou smrtí, to je naprosto zvrácená představa. Církev si z toho aktu udělala své logo (ježíš na kříži) všude to jeho utrpení ukazuje a tím se v lidech snaží vyvolat pocit viny, proč asi? Proč se místo toho neoslavuje jeho život a šířené moudrosti? A protože Bůh je energie všeho, tedy je dobro i zlo, tak i tyto zvrácenosti a vše co se ve jménu církve za celé dějiny odehrálo není někde mimo Boha. Dědičný hřích značí vstup ducha do hmoty, to je ten hřích, hmota-tělo má hřích, protože má ego. Člověk ale není tělo, je duch, takže žádný hřích nemá. } – 13.10.2017 19:45
 • JK { Milenie, ...To co popisujete nezapadá do mé představy fungování života... To je divné - vždyť podle vás za vším stojí Bůh (tedy i za tím, co říkám já - proč to tedy nepřijímáte?) Vždyť vy rozlišujete, co je (dokonce jenom pro vás) dobré a co ne - navzdory tomu, co tady hlásáte... } – 13.10.2017 19:09
 • Venda { Pár dní jsem nemohl sledovat diskuzi zde, pod mým článkem. Jsem překvapen, jaké myšlenkové pochody pár kopírovaných zásad z knihy Henriho Sterna „Mahátma Gándhí, životní zásady“ tu vznikly. Od tvrdého penisu a špatného spaní přes ego vegetariánů, k mističce mystičky paní Adamcové, čakry a pak přímo exploze k 3D,4D, 5D až k dosavadnímu poslednímu završení, ke křesťanství. Jsem rád, že můj článek podnítil předvádění různých znalostí. Lidé prahnou po.... a stávají se svojí svobodnou vůlí člověkem-hledačem. Hledají v duchovnu, ve vědě, hledají základy, snaží se o poznání a někdo je již i propouštěn ze světa hmoty. A to fajn. Člověk s nickem Milenium by se mohl rozepsat více o cestě duše, a to již bez obav, a to již třeba i v autorském článku. Zajímalo by mne stručně vyjádřené mystické poznání paní Adamcové-třeba k desáté bráně, k úrovním astrálním a vyšším, k tisícilistému lotosu, odkud něco podstatného pro život ve hmotě z transcendentních světů vyvěrá. Jak rozumí on /ona mystička/ duchovnímu vzestupu.....zkrátka pomoci při hledání nadsmyslových úrovní stvoření. Citoval jsem z knihy i toto: „Naším ideálem je poznání, které vede k osvobození.“ Jak jednoduché a přitom i složité. Pěkný večer. Václav Žáček } – 13.10.2017 18:09
 • Milenium { To JK, jako člověk nikdo nikdy nebude znát celou pravdu, a to je pravda :o) To co popisujete nezapadá do mé představy fungování života. } – 13.10.2017 18:03
 • Křesťan { Milenium píšete: "Křesťanství žije ve dvou omylech, že jsou lidé od Boha odděleni a je pro ně nepoznatelný, a že Bůh je láska (jak jí chápou lidé) a tedy jen dobro." To není přesné. Ano, lidé jsou oddělení od Boha hříchem, a proto přišel Ježíš Kristus a zemřel za hříchy lidí. V Kristu a díky Kristu hříšný člověk může nejen svatého Boha poznávat (a pak by poznal, že Bůh je láska, ale i spravedlnost, moudrost a pravda), ale mít s Ním i společenství a to na věky (věčný život, žádné další vtělování). Proto je Ježíš Mesiáš a Spasitel, což vám zatím zcela uniká a i kvůli tomu si myslíte, že v Bohu je i zlo. } – 13.10.2017 14:54
 • pochybovačka { Milenie, píšete, že křesťan neumí vysvětlit zlo .... no jak který. Nedá se paušalizovat. Možná že běžný tradiční křesťan skáče na lep tomu, co říká křesťanská církev, ale jsou i křesťané neovlivnění institucionálními výklady. Dobře to v posledním příspěvku napsal JK. Snažil se ale upozornit na to samé, na co jsem upozorňovala já. Byť nejsem extra velký příznivce Bible, jeden citát poslouží dobře: "Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. ... Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. ... Rozhorli se tedy a čiň pokání." } – 13.10.2017 10:58
 • JK { Milenie, váš příspěvek 13.10.2017 (9:09) neobsahuje celou pravdu. Chybí v ní zásadní informace: skutky člověka v tomto světě budou určovat, zda člověk ve světě na jiné úrovni bude "žít mezi plevelem, nebo mezi jabloněmi". A z plevele k jabloním pak vede hodně dlouhá a trnitá cesta. Takže je dobré rozumět celku, ovšem vyplatí se usilovat o dobro. } – 13.10.2017 10:11
 • Milenium { Pochybovačko, i já děkuji za Vaše řádky, v takovémto prostředí je radost být. Dovolím si přeci jenom ještě něco dodat. Osobně vnímám Boha-Ducha za vše co jest, tedy nic není mimo něj, naprosto nic. Vše je jím stvořeno a i se odehrává podle jeho vůle. Úplně vše, tedy i to, co se dá z pozice lidské logiky nazvat zlem. Bůh je pro mě jednoduše soubor energií jin a jang. A energie je vše, tedy jak to, čemu říkáme hmota, tak myšlenka a emoce i čin. Křesťan vůbec neumí vysvětlit zlo, jako proč se děje, když podle jejich nauky existuje nějaký bůh a ten by to přeci neměl dopustit. Ateista který položí tuto otázku, má o Bohu nesprávnou představu, křesťan ale také. Náboženství, křesťanství vnímá Boha jako něco odděleného, tam někde v dáli. To není jen jejich omyl, ale nejspíše záměr. Takto prezentovaný stvořitel totiž může mít na zemi své zástupce-církev a ta pro hříšníky zprostředkovává styk s Bohem v jejich svatostáncích. Pokud by náboženství obsahovalo informaci, že Bůh je vše a ve všem je obsažen, tedy i v každém člověku a stačí se ponořit do svého nitra pro spojení s ním, tak by padla role a biznis všem církvím, a dokonce by to znamenalo revoluci v mezilidských vztazích a všem co na ně navazuje. Křesťanství žije ve dvou omylech, že jsou lidé od Boha odděleni a je pro ně nepoznatelný, a že Bůh je láska (jak jí chápou lidé) a tedy jen dobro. Bůh je ale bezpodmínečná láska, a v součtu neutrální energie prezentující v naší realitě obě polarity. Proto slunce i déšť je tu i pro plevel, nejen pro růži a jabloň, jak by se to líbilo lidské logice-egu. } – 13.10.2017 9:09
 • »»
Gnosis.cz - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů / provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2016