Diskuse k článkům

Poslední příspěvky v diskusi
(řazeno od nejnovějších / 50 příspěvků na stránku)

 

 • Dracul { No, pane Staněk - v mnohém s Vámi souhlasím, ale v tom, co píšete o zednáři-satanistovi Mozartovi, a to i v jiných detailech se dosti trpce mýlíte (viz zednář Masaryk a další škůdci národa...) } – 10.05.2017 15:05
 • Hvězdička { Žalmy=>Psalms=>Thlim=" Th+li+m"="Zvuk ve mně"="Hudba ve mně" Žalmy 82:8 1. O Théos stojí uvnitř houfu/shromáždění;plus osově/ božské bytosti+ v prostřed s každým prozkoumává: 2. Jak dlouho budete pokračovat v kritice s bezprávím + a podle persony/falešného ega/ ve prospěch zákoníků/odpůrců,rozkolníků/ Rodiny. 3.Líbí se vám prubířský kámen* pro nicotné/nedůležité,bezvýznamné,nezávažné,malicherné, prázdné,povrchní/ a chlapce,který je sirotkem* od otce oddáváte spravedlnosti v těžkém a nemilosrdném životě. 4.Prosíte o průchod pro nepravost a chudobu+ svobod roste jejich z rukou svévolníků. 5.Nikdy nevěděli a nerozumí+ chodí v temnotě.+Základ všech na Jednom poli/vnitřního Života/. 6.Řekl jsem:Jste hudbou/zvukem/ božím a všichni jste temperamentem*/povahami/ z Velkého Ducha/Mysli/. 7.Jistě najdete spočinutí v klidu + a jako každému princi/mužskému principu/ vám padne/ulahodí/. 8.Povstaň,Hudbo srdcí,lilie vědomí + Neboť Ty máš dědičné právo disponovat jednotou celého vědomí. *Thé + Ós = Světlo Bůh *lilie-nadpozemsky čistá ->květ-kora=nedotčená panna,rozkvět osobnosti,láska- soucit,odpuštění->má blahodárný vliv na mysl a tím i nemoci těla *prubířský kámen-měřítko znalostí či schopností; obtížná zkouška rozhodující o skutečných kvalitách dané osoby *sirotek-jednotná část psýché,nepoznamenaná rozdělením mysli *Selach=selač=vesničané=Rodina./Buňka zde/. } – 10.05.2017 12:20
 • Lukáš { "Neboť Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno." Lk 19,10 } – 10.05.2017 10:41
 • matka { Třeba je Gilgamešova Noha jen na dovolené, ... } – 10.05.2017 9:20
 • { A čas něco přináší. Vnímat to jako zpoždění? Nebo tak akorát ? http://www.securitymagazin.cz/historie/pandorina-skrinka-se-otevira-smrt-prichazi-z-arktidy-1404056114.html } – 09.05.2017 13:12
 • { V Ústavě ČR je tento článek: Článek 11 Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem. Nejde teď o státní hranice. Když, teoreticky, vykoupí cizinci zemědělskou půdu, popř. pozemky s lesy, rybníky, budeme pořád to "Území", ale již to nebude České republiky. } – 09.05.2017 7:52
 • matka { Jo a " Proč potřebujete Krista, když už jste bohové, že ano?" * pro uvědomění si lásky boží, lásky Kristovy? * pro uvědoměmí si potřeby plakat? * pro uvědomění si touhy sundat jej z kříže? * pro umožnění vstupu na shromáždění bohů? * lidově se říká "Pro slepičí kvoč" - je to každého intimní záležitost, s tou se na trh nechodí. } – 08.05.2017 13:54
 • matka { Psala jsem, že jsem zapomněla, kde jsem to četla, ale tuším, že zde na Gnosis se o tom již psalo. Co se týká žalmu 82, ano, je v něm mimo jiné psáno: "Bůh stojí v shromáždění Božím, u prostřed bohů soud čině, ..... " Takže ano, nejspíš jsem kdysi přečetla tento verš (i s chybami). Co se týká padlého Satana (- nazvěme jej Světlonošem.) - jak je v pádu podoben lidem. Nebo lidé jemu? A dále 18. "Nechať se hanbí a děsí na věčné časy, a ať potupu nesou a zahynou." .... Tož své děti (jakožto svou tvorbu), se snažím takto neděsit. I tak mají úděl nelehký a co kdyby mne jednou na oplátku začaly děsit ony..... } – 08.05.2017 13:46
 • { Ještě kdyby tomu žalmu 82 tento pán porozuměl. To by bylo něco. Dogmatický přístup totiž ještě nic nikdy nevyřešil. } – 08.05.2017 12:35
 • Lukáš { To asi myslíte žalm 82, kde shromáždění bohů a "synové nejvyššího" se neváže k lidem, ale ke stvořeným andělům (z nichž jeden je padlý Satan). Na lež, že člověk je roven Bohu Satan "dostal" už pramáti Evu s Adamem. Dnes se mu to daří v rámci gnóze a new age dokonale znovu a znovu. Proč potřebujete Krista, když už jste bohové, že ano? } – 08.05.2017 11:48
 • { Duchovní autor? - To si děláte srandu? Tady přece nijaký "duchovní autor" není! To, co tady předvádí Staněk není duchovní nauka, ale agenda New-age v celém jejím politickém významu. } – 07.05.2017 14:54
 • { No štiplavé poznámky to od autora jsou. Od duchovního /nebo asi toho živočišného?/člověka, který miluje bližního svého a učí to tady, to tak naozaj vyzerá. Ale je tu nepopiratelný fakt, že tu Gilgamešova Noha mezi námi není. Moc ji ale přeju, ať je v plné síle - podle toho, co říkal Ježíš, přej a bude ti přáno... . } – 07.05.2017 14:22
 • { Pane Staňku, já bych si na Vašem místě odpustil ty štiplavé poznámky na Gilgamešovu nohu, když nevíte co s ním je. Klidně už nemusí být mezi námi. Není zde nikoho, kdo by nám to mohl potvrdit, nebo vyvrátit... } – 07.05.2017 8:49
 • Marie { https://www.youtube.com/watch?v=YTHRkXOxTco } – 07.05.2017 6:04
 • Pardal { Pane Tichánku, hezký článek. Nicméně těžká nelogičnost hinduismu je, že reinkarnace se může projevit mimo genetické následníky, prostě duše je potrestána a někde někam někdy se musí vrátit k dožití svých přestupků. Křesťanský princip sleduje generace, což má prehistorické předkřesťanské kořeny, prokletí někoho i jeho dětí. Například kdo zradil krále, tak jeho děti a možná i vnuci to budou mít u krále těžké. Pronásledování dětí z rodin nesympatizujících s režimem údajně nebylo ani v sovětském Rusku. } – 06.05.2017 22:23
 • Milan { Vzhledem k tomu, že diskuse zde prakticky skončila, tak už se tam léčí asi všichni. } – 06.05.2017 17:24
 • Matrix { bolavá Gilgamešova noha má zase od MUDr Chocholouška zastavené vycházky Ovšem to není nic špatného, ten se aspoň léčí, jsou tu tací... } – 06.05.2017 16:05
 • Anonym { " Příjde mi to, že autor spíše lidi přemlouvá, aby všichni byli dobrý, hodný, slušný. " A sám jde příkladem, viz "bolavá Gilgamešova noha má zase od MUDr Chocholouška zastavené vycházky!" } – 06.05.2017 12:27
 • David { To by mě zajímalo, proč se lidé na tomto webu shlukují, když se tady převážně hádají a napadají. Staněk napíše na co přišel a možná ví, že se má třeba po smrti na co těšit. Oponenti asi přišli na opačný výsledek a tím vzniká přirozený rozkol. Příjde mi to, že autor spíše lidi přemlouvá, aby všichni byli dobrý, hodný, slušný. Někdo však nechce měnit postoje, protože je jiný. Obojí se mi jeví jako liché. Podle mého názoru - člověk živočišný, tak duchovní po smrti těla dostane tak jako tak příslušný "kotel" a duše každého bude tak malinká, že se vejde za nehet jako zrnko špíny . Neboť živočišnost i duchovnost jsou pouze 2 strany jedné mince... **Zkuste si tady každý rozříznout minci kolmo k zemi po hraně** Budete určitě překvapeni co Vám z toho vznikne. .....Život se však odehrává ve smyslu Proměn. Z duchovních lidí se stávají konzumenti. Z konzumních lidí se stávají po proměně jiná individua. Předčasných plevelných soudů lidí bylo a je na světě více než máku. } – 06.05.2017 11:48
 • matka { - pouhý shluk písmenek - že málo? Záleží na tom, jak jsou poskládána ta písmenka, na množství nehleďte,..... } – 06.05.2017 7:29
 • Anonym { Staňku, můžeš vidět třeba pánubohu do kuchyně, ale za takový nenávistný komentář bych ti dal celý život udělat repete. Netvrdils, že je u Boha láska? } – 06.05.2017 6:26
 • Staněk { Jak chudý komentář, když bolavá Gilgamešova noha má zase od MUDr Chocholouška zastavené vycházky! } – 06.05.2017 5:35
 • Pardal { Lukáši, pojmy od Boha oddělený hříšník nebo atheista jsou relativní stejně jako pojem člověk věřící nebo pojem slušný člověk. Věřících ubývá a slušných lidí rovněž. Šel jsem lehce před polednem parkem se psem, uprostřed asfaltu rozbitá pivní lahev zjevně od noci a skoro nic z ní nesebráno. Krásně posečený park je místo pro matky s dětmi. Sbíral jsem do pytlíku na psí bobky, ke koši tak 30 m. Každý má plnou hubu práv na seberealizaci a ochranu osobnosti, včetně Babiše, a kde jsou činy, i docela maličké ale užitečné, jak nás to učili rodiče. Ztrácíme výchovu jedné generace. Čili mnoha dalších, kteří se nebudou mít od koho učit. Křesťanství mělo mnoho dobrých dlouhodobých vlivů na chování lidí. K tomu není třeba bádat nad tím, co je duše a duch, mysl, život věčný nebo vznik života a vesmíru. Množství poznatků se rozšiřuje a snadno se tím ztrácí ukotvení v základních principech chování, které hlásá třeba Desatero. Dobrá kniha je ta, kterou máme, když ji potřebujeme. A bible je ověřenou nejčetnější knihou všech dob. Nejsem tak chytrý, abych věděl, k čemu byla Bible určena, ale k hašteření o ní určitě ne. Nějak nerozumím tomu, proč se tu v hledání duchovní cesty ( Hledání Světla) bádá nad krkolomnými souvislostmi/nesouvislostmi s Krišnou, Mithrou, Buddhou atd. Řeší se jemnohota a vhledy do astroprostoru, Atlantida přišla z vesmíru, reinkarnace duše nám to spočítá atd. Už jsem to vzdal zametat střepy úmyslně rozházené v této diskuzi. Lukáši, už jsem tu nečetl dlouho nějaký opravdu křesťanský článek. } – 05.05.2017 21:01
 • Míra { Jak jinak. Jak málo... } – 05.05.2017 20:47
 • matka { Skutečně? Pouhý shluk písmenek. } – 05.05.2017 20:14
 • Míra { Hm... jsem já.-) } – 05.05.2017 19:19
 • { Hm... } – 05.05.2017 19:17
 • matka { Nikoliv Dozaji, na FB jsou mé děti, já nikoliv. Velmi si z určitých důvodů snažím střežit své soukromí a FB považuji za dost soukromý. A občas jsem nucena blokovat i některé e-mailové adresy. Možná je to tím, že su starší než černý uhlí a i proto ta opatrnost. } – 05.05.2017 18:39
 • matka { Zde jsou k dispozici pouze písmenka, takže mnohdy to skutečně vypadá, že se člověk jen camrá. P.S. mám ráda Helenu von Dráčkovou. Kdysi jsem si jí vážila,... dnes ji až tak nesleduji. } – 05.05.2017 18:36
 • Dozaj pro matku { Jsi na FB? Já Jarda.Doležal } – 05.05.2017 18:05
 • Míra { Aha, byl jsem netrpělivý. Veliká chyba. 😉 } – 05.05.2017 17:12
 • Míra { Tik tak je nejvyšší spravedlnost. A je důležité, jestli člověk v cíli může říct, že něco předal a ne že jen machroval, kolik sežral Šalamounových exkrementů. } – 05.05.2017 17:11
 • Míra { Tik tak, to je jediná spravedlnost ať dumáš nebo ne. V cíli je asi důležité jestli jsi něco během cesty předal nebo jen planě machroval kolik Šalamounových exkrementů jsi pozřel. } – 05.05.2017 17:00
 • matka { říkala jsem kdysi, su matka kovová, maličká, se ztrhaným závitem. Kov v prostoru kolem prázdnoty kterou se dá projít tam i zpět, branou do věčnosti. Tedy nejprve ze srdce odstraním balvany, nejprve ty veliké, posléze menší, malinkaté, nakonec i štěrk, v srdeci růže rozkvete, růže putující, voňavá, kterou je možné darovat, aniž jí ubývá. Au, zakopla jsem o balvan..... :-) A hodiny do věčnosti tikou tik, tak... } – 05.05.2017 15:33
 • matka { Lukáši, já raději setkání Bohů...:-) Hledejte, je to i v Bibli, jen jsem zapomněla kde.... } – 05.05.2017 15:25
 • matka { Ale no tož tak, pane Staňku, nejsu odmítač. Tedy bezvýhradný odmítač. Mnohé ale zajisté odmítám. Jestli máte pravdu? A dojde na ni? Párkrát bliknu, jiskřičku zapálím a pravda se ukáže v plné své kráse :-) Teda musím pořádně prostudovat tento Váš článek, a to vyžaduje mou plnou pozornost, tak až budu mít chviličku. Ale jinak - zajisté znáte pověst o tom, jak se kdysi jediná existující bytost rozdělila a atd, atd...... a přátelé (které vytvořila a pustila na cestu životem) se na svých cestách potkávají a vyprávějí si o svém příteli největším, o Lásce.... :-) A tak se i zde přátelé setkávají. Jedno, zda přátelé slova, ducha, těla,.... i zde se setkáváme a je to pestré :-) } – 05.05.2017 15:24
 • Dozaj naozaj { Všichni jsme božské Podstaty. Jen Ty asi prostaty. - () } – 05.05.2017 14:04
 • Dozaj naozaj { Matka čeho? Od šroubku? Chtěl bych být víc než šroubek Tvůj.. Tak chvíli stůj a své nitro pozoruj.. Jeli Tvé srdce na správném místě Sejdeme se v jednom místě. -) Oheň Brahmy stoupá víš a víš Když dosáhne správného místa prozříš Že jen Duší v těle jsme dočasu Blízko je již exploze poločasu Inploze je dobrá též A dál mě nic nenapadá. - () } – 05.05.2017 14:01
 • Lukáš { Tak ještě že nejste Bůh! } – 05.05.2017 13:52
 • Dozaj naozaj { To neva, hlavně že je sranda. Mám druhého panáčka a myšlenky jsem přepral. Poslouchám Kabáty a je mi dobre. Děvky ty to znaj Sotva daj, když sú kapsi prázdné.. Perly v kapse u vesty se vysypaly dírkou Malá dírka-potvůrka. -) } – 05.05.2017 13:44
 • Staněk { Nesmírně "moudré" reakce na můj názor. Mají však jednu vadu. Odmítači nepíší, jak to tedy podle nich bylo. Jsou to tedy odpovědi v rytmu chytrosti: Neříkám nic, ale na moje slova dojde! Na "druhé straně" života se přesvědčí každý, na čí slova došlo!!!"Těšící se dosaj", zřejmě na ruku boží, by se měl naučit lépe číst! K odstranění nudy mojí a podobných udělal Bůh svět a světy! A měl úspěch, já se nenudím. } – 05.05.2017 13:20
 • Milan { https://xman.idnes.cz/partnerska-vernost-je-proti-prirode-monogamii-nam-vnutila-kultura-1fw-/xman-sex.aspx?c=A091019_125019_xman-sex_fro Nevěru máme v genech Důkazy pro to, že jsme přirozeně polygamním druhem, přinášejí vědci především z oblasti biologie. Větší sklon k polygamii, potažmo promiskuitě, mají podle nich především muži. Muž není z biologického hlediska limitován tím, že by byl nucen prodělat těhotenství, porodit a následně se o dítě starat (například kojit). Při rozsévání svého genetického kódu potom může jednat mnohem lehkovážněji a "umístit" své spermie na co nejvíc míst. Ostatně, v porovnání s ženami mají muži k dispozici několikanásobně víc pohlavních buněk. Ale ani ženy na tom nejsou s věrností o moc lépe. V genech mají zakódovanou snahu zajistit svým potomkům co nejlepší podmínky. Výzkumy ukázaly, že četnost mimomanželských styků u nich stoupá v období ovulace. } – 05.05.2017 13:08
 • Lukáš { Pardale, ač jste ateista, tak tady odvádíte dobrou práci jako zastánce Bible a Ježíše Krista proti mnohým, kteří jdou proti pravdě. Vězte, že nepřijdete o svou odměnu (viz třeba Marek 9,40-41) a o to více, že to - jako ateista - kvůli odměně neděláte. Kéž jednou "na vlastní kůži" poznáte, že Bůh skutečně je a že Vás miluje a stojí o Vás! Tuším, že pak byste přijal to, co si čtete v Bibli - totiž, že i Vy jste od Boha oddělený hříšník, který potřebuje Spasitele a v pokoře byste si ke kříži Ježíše Krista přišel pro odpuštění a věčný život. "Ještě nikdy se nestalo, aby člověk důvěřoval Kristu a zahynul navěky, a ani se to nikdy nestane." (Ch.H.Spurgeon) Mějte se co nejlépe! } – 05.05.2017 12:34
 • matka { ad. "...svět kolem mne existuje vlastně z lásky jeho Prvopříčiny, lidskou terminologií Boha, ke mně a ostatním k Němu putujícím duchům!...." No to jóóó. Jenže být Prvopříčinou, v okamžiku, kdy bych byla vševědoucí, bych tím byla tak unavena a znuděna, že bych tvořila pro zpestření vše, co by mne napadlo. A pak "dalekohledem" sledovala, jak se to kolem mne hemží :-) A občas bych si hodila kostkou, co a jak, jestli poslat potopu, nebo něco jiného, ať se to hemží? } – 05.05.2017 12:30
 • Dozaj naozaj { Myšlenky jsou utkvělé představy(i když podle kosmopsychologie by to měli být informace stažené z páté č. Anáhaty, jinými slov, kroniky Akáši.) ale v podstatě tam musela nějaká mysl tyto informace vložit, že? Duch Svatý(podle Abdrušina Duch Pravdy) tedy vytvořil atom-to Slovo z kterého se vše skládá, potom si z něho zhmotnil kladivo a bacil do toho atomu.. Slyšel jsem, že někteří začínají teorii Velkého třesku popírat.. Údajně se dá černou dírou proskoči z jednoho konce vemíru na druhý? Jako bychom si vzaly papír A4 nakreslili dva body do rohů a papír potom ohýbaly až se oba body spojí.? Vše Jedno Jest.. Tak už tolik nepite. Dám si po obědě panáčka, aby mě nenapadaly hloupé myšlenky.. Tý joo, prubnu to obráceně-napadnu myšlenku. Nejsem boží? -) } – 05.05.2017 12:21
 • Dozaj naozaj { Jj, chtěl jsem tam ještě připsat něco v tom smyslu- brát toho papeže s nadhledem, jen jako představu nepředstavitelného.. Šamana nebo šaška? -)) } – 05.05.2017 9:46
 • Milan { ad.: Konec naší Duše-nesmrtelné je v Třetím oku(7 č. Adžna-z křesťanského pohledu-farář, nebo možná pro někoho Papež. -)) Jestli konec naší duše nesmrtelné je papež, tak to je s námi konec:-)) } – 05.05.2017 9:23
 • Dozaj pro potěšení { Kdysi mě napadla myšlenka-Bůh stvořil vesmír z nudy. -) haha, no není to šprýmař? } – 05.05.2017 8:50
 • Dozaj pro Pepu { Kladením otázek se Duše utvrzuje ve věčném koloběhu zrození a smrti. -) Až zmizí otázky propukne v bytosti radost a meditace se může proměnit v Samádhi. Prožitkem Samádhi jsou všechny otázky odpovězeny. Zůstaneš natrvalo ukotven v Třetím oku, v sedmé čakře Adžna. Proplouváš životem bez myšlenky, neplánuješ a projevuješ se spontánně. Děláš jen to, co Tě baví a z čeho máš dobrý neli blažený pocit. -) Osho-spontánní reakce-božská reakce.. 1) Svět, zatím vnímaný jen jako vesmír (dříve vnímaný jen jako země), existuje jen proto, že jej jeho Podstata učinila ve Velkém třesku „jako trenažér“ k tomu, aby nejnižší duchovní částice, takové „jiskry ducha“, se ke Světlu neboli Podstatě světa mohly přiblížit. A tím se stát rozvinutějšími duchovními bytostmi. Přiblížení je možné jen poznáním zákonů fungování stvoření, tedy viditelných i neviditelných rozměrů reality. Neboť poznáním díla poznáváme i jeho tvůrce! Uvědomil jsem si, že svět kolem mne existuje vlastně z lásky jeho Prvopříčiny, lidskou terminologií Boha, ke mně a ostatním k Němu putujícím duchům! Toto úžasné zjištění mě naplnilo nesmírným blahem a vděčností k Tvůrci vesmíru ve všech jeho dimenzích. Přiblížením ke Světlu-představ si pyramidu a vrchol je To Světlo - Poznání-u člověka asi 2cm nad temenem hlavy - tam je ten Cíl-Ta Blaženost(pokud v tom někdo vidí nějakou inteligenci prosím, já ne.) Směrem dolů se oddělujeme od tzv. Boha nebo Vesmírné Neineligence-první myšlenkou-Slovem(devátá čakra Sahasrána nebolí Duch Svatý) a dále více slovy(osmá č. Kamešváre-Kamešvárí neboli JK, panenka Marie a andělé). Konec naší Duše-nesmrtelné je v Třetím oku(7 č. Adžna-z křesťanského pohledu-farář, nebo možná pro někoho Papež. -)) Šestou čakrou Višudha se uzemňujeme do hmoty-otázky,myšleny (jsou jen utkvělé představy), vzpomínky na minulé životy atd. Po smrti se tento "odpad" oddělí od Duše. } – 05.05.2017 8:43
 • Milan { ad.: duchovních zákonů, tj. nehmotné dimenze, věčnosti, zákonů platných pro pohyb Jsem na ten pohyb ve věčnosti asi nějaký alergický. Asi jsem vývojově ad: „sto let za opicemi“ } – 05.05.2017 6:40
 • «« »»
Gnosis.cz - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů / provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2016