Stvoření – Člověk – Bůh

Polaritu lidského vědomí prožíváme každý z nás střídáním dvou stavů našeho vědomí – bděním a spánkem. Tyto dva stavy vědomí prožíváme jako obdoby vnější přírodní polarity střídání dne a noci.

Ve dne je tedy aktivní vědomá část našeho vědomí, v noci je pak aktivní nevědomí. Psychologové tedy rozlišují naše rozvrstvené vědomí jako: vědomí – podvědomí – nevědomí.

Vědomí je od nevědomí odděleno jakousi oboustranně propustnou membránou. Tuto membránu můžeme nazvat podvědomím. To má v sobě jak obsahy, jež sem klesly z vědomí (např. zapomínání), ale také obsahy vystupující z nevědomí, jako např. tušení, velké sny, intuici, vize.

Dnešní moderní člověk je velmi silně ztotožněn pouze se svým vědomím. Tím pádem má propustnost membrány velice malou, a proto ony obsahy vystupující z nevědomí jsou velice málo časté. Vyšší propustnost může vést k intuitivnímu vnímání světa, prorockým snům, různým vizím, atd. Stavu osvícení nebo kosmického vědomí by člověk dosáhl teprve úplným zničením této membrány, kdy by vědomí a nevědomí splynulo v jedno. Tento krok by se ale rovnal zničení vlastního já. Ježíš říká: „Já (vědomí) a můj Otec (nevědomí) jedno jsme.“
Polarita lidského vědomí se objevuje i v anatomii velkého mozku. Velký mozek se člení na dvě hemisféry, jež jsou propojeny takzvaným spojovacím můstkem (corpus callosum).

Výzkum mozku ukázal, že obě hemisféry jsou v podstatě dva samostatné mozky a mohou pracovat i nezávisle na sobě. Obě hemisféry se však velmi liší co do charakteru a kompetence.

Výzkum také ukázal, že obě poloviny mozku se zřetelně odlišují jak co do funkčnosti, tak co do výkonnosti a každá z nich má své zvláštní kompetence. Levá polovina by se dala nazvat „verbální hemisféra“, neboť odpovídá za logiku a strukturu řeči, za čtení a psaní. Levá polovina myslí tedy digitálně, má tedy na starosti rovněž čísla a počítání a dále ještě vnímání času.

Pravá polovina mozku je místo analýzy, kde sídlí schopnost celostně zaznamenávat komplexní souvislosti, vzorce a struktury. Pravé hemisféře také vděčíme za schopnost abstrakce, abstraktivního myšlení. V pravé polovině mozku sídlí rovněž analogické myšlení a práce se symboly. Pravá polovina tedy nepodléhá pojetí času levé hemisféry.

Polarity JANG a JIN jdou tedy převést i na mozek. Levá hemisféra pak je JANG, mužská, aktivní, vědomá a odpovídá denní straně v člověku – vědomí. Pravá hemisféra je pak JIN, negativní, ženská. Odpovídá noční straně v člověku – nevědomí.

Levá hemisféra tedy odpovídá za: logiku, řeč, čtení, psaní, počítání, čísla, má digitální myšlení, lineární (postupné) myšlení, je závislá na čase.

Pravá hemisféra vnímá celek, má prostorové vnímání, vnímá hudbu, pachy, myslí analogově a v symbolech či obrazech, je intuitivní, nečasová.


Obrázek: Polarita – Nicota

 

Tabulka: Polarita – Nicota
Polarita Hranice Nicota
JANG + JIN Člověk Nicota
Monáda   Kruh
Bílá + Černá   Šedá
Hudba, zvuk   Ticho
Všechna čísla   Nula
+ a –   0
Hladina rybníka s vlnami + a –   Absolutně klidná hladina rybníka
Levá polovina mozku Spojovací můstek
(corpus callosum)
Pravá polovina mozku
Vědomí Podvědomí Nevědomí
Tělo + Duše   Duch
Tao projevené   Tao neprojevené
Stvoření Člověk Bůh

 

Pokud některý z čtenářů četl až dosud pozorně, neuniklo mu jiné pojetí Vědomí vs. Nevědomí v tabulce u článku Polarita. V tabulce u článku Polarita jsem tyto protipóly uvedl takto schválně, protože jsem je potřeboval k dalšímu výkladu – např. odpadkového koše.

(Pokud se podíváme na obrázek Polarita – Nicota, pochopíme, proč Jung říkal odpadkovému koši stín. Jestliže vědomě prožíváme jen jeden pól monády – např. JANG, tak druhý pól monády JIN zůstává neprožitý a tvoří tedy v tom šedém kruhu Nicoty jakýsi stín, protože nebyl ještě prožit.)

Ta polarita se dá chápat ale i jinak. Viz obr. Polarita – Nicota. Bůh stojí oproti svému Stvoření také v polaritě. To, že stvořil tento svět, mu umožňuje své uvědomění. Tady jen malou odbočku zase ke špatnému křesťanskému chápání. Křesťané tvrdí, že Bůh je nekonečně dobrý a celý svět patří tomu zlému Satanovi. („Satan je pán a vládce tohoto světa.“) Neboli je vytvářena polarita „Dobrý Bůh – zlé Stvoření“. Takovéto chápání je ale špatné. Jak by nekonečně dobrý Bůh mohl vytvořit jen zlo.

A nyní se dostáváme k jádru problému. Pravá polovina mozku je ve stavu nadčasovosti a mimoprostorovosti, představuje Nicotu, Nevědomí, nesmrtelného ducha. Levá polovina mozku je vědomá, je uzavřena v prostoru a čase, vnímá polarity JANG a JIN, je úzce spojena s naším tělem a je schopna vnímat zákony Stvoření. Člověk je jakýmsi „mostem“ mezi Stvořením a Bohem.
 

Milan

Červenec 2017
 

Toto je třetí a poslední ukázka z hotové knihy Nicota a polarita. Celou knihu (nikoli koncept) ve formátu PDF (69 stran) si můžete zdarma stáhnout ve zdejším internetovém knihkupectví:

Šipka https://www.gnosis.cz/?900,nicota-a-polarita-(format-pdf)
 

Poslední články autora:


 

hodnocení: 1
hlasů: 2

40 komentářů

Přidat komentář
 1. Milane, tak já tu diskuzi načnu.
  O samovolný vývoj trvající miliardy let právě jde. Bůh by se nedůstojně nepatlal v neustálých chybách evoluce, které nikam ve vývoji nevedou. Nehledě na to, že v Bibli stvořil člověka na jednu ránu načisto, mám dojem v sobotu.
  http://e-svet.e15.cz/technika/ibm-vytvorilo-umele-neurony-ktere-funguji-samostatne-jako-mozek-1313083
  „Vědci z IBM vytvořili nových druh umělých neuronů, které jsou schopné ukládat i zpracovávat data zároveň.“
  Umělé neurony ještě neznamenají, to bude jako mozek efektivně a s velkým výkonem z mála energie fungovat.
  Mozek pracuje především paralelně- ukládá informace, maže jiné, souběžně zpracovává a vyhodnocuje přes smysly i samotnou činností mozku různé informace současně. Jestli jsou data v mozku digitální nebo analogová, to nevím. Princip obou částí mozku je stejný- synapse neuronů ANO/NE. Jenomže vyhodnocením těchto impulzů vzniká něco jako krátké video, které se časem může rozostřit a ztratit detaily, jak si mozkem dělá místo. Ukládat mohou obě poloviny mozku.

  K diskuzi s JK. Nemyslím, že Pán Bůh, který má na starosti celým vesmírem s miliardami planet a s tisíci planetami v naší galaxii s možným životem, má naši Zemi jako extra garážovou dílnu evoluce, kde zašije a hraje si s evolucí, když ho naštve Paní Božka. Vymřelých druhů je mnohem víc, jak jich žije na Zemi dnes. Nemyslím, že Bůh by měl něco zdůvodňovat, ale taky ne blbnout. Třeba stvořit mastodonta, aby za milion let přišel na to, že má krátký chobot a mamut by byl lepší.
  Nevím poč by si měl Bůh nechat stvořit soupeře a škůdce Satana, mohl si stvořit Paní Božku a užívat si občas jako řečtí bohové, ti měli ještě vedlejšáky.
  Jang a Jin je hezká polarita údajně jako muž a žena.
  No a taková kvasinka má sice DNA, ale je nepohlavní.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvasinky
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvasinky#DNA
  Množí se nepohlavně pučením a jako divá, kdyby měla podmínky, tak za týden naplní Zemi a za měsíc sluneční soustavu. A nemá ani mužský JANG ani ženský JIN, jen pučí.
  Takže máme život na Zemi na principu JANG-JIN-PUČ. :)

  1. Podle mě Bůh stvořil jen zákony, podle kterých Stvoření funguje. V případě planet je to Newtonův gravitační zákon – toť vše. Dál už jde všechno samo.
   V případě živé přírody rozložil nulu na dva principy – mužský princip, ženský princip – toť vše. Dál už se to páří všechno samo.
   Že je kvasinka nepohlavní? No a co? Slimák se rozmnožuje sám, jsou jisté druhy živočichů, které mají oboje pohlavní orgány atd. To všechno je už jen rozmanitost projevu Nicoty v čase a v prostoru.

   1. No, i jenom fyzikálních zákonů je třeba ke vzniku a pohybu planet víc, třeba odstředivá síla , zachování energie, zachování momentu hybnosti…Souhlasím, že prvotní zákony vzniku a vývoje vesmíru byly dány už v jeho samotném počátku.A klidně tomuto počátečnímu stavu (principu), který lze těžko pochopit a zdůvodnit, můžeme říkat Bůh. Hodně zjednodušeně svět spěje k chaosu ( růstu entropie, to je zhruba míře neuspořádanosti daného systému) samovolně. Ale díky energii mohou vznikat systémy, které mají vysokou uspořádanost, někde na vrcholu je lidský mozek. Důkazem toho, že podmínky byly správně nastaveny je život na Zemi i vývoj třeba člověka.
    Píšete o kvasinkách:“To všechno je už jen rozmanitost projevu Nicoty v čase a v prostoru.“
    Což nevysvětluje nic ani tu Nicotu, ani Jang- Jin.
    Nechápu proč to všechno vzniklo a proč se to vyvíjí. Odpověď : proto, že je to možné díky vlastnostem vesmíru už na jeho počátku, je ze stejného soudku jako ten Váš projev rozmanitosti nicoty.
    Nechápu to, nu a co?

    1. ad.: Nechápu to, nu a co?

     Můj oblíbený Jung říkal: Dovoláš se nekonečna? Ne, my tu nulu či nekonečno nejsme schopni nikdy plně pochopit.
     A co Vás pořád trápí je, že proč se ta nula rozložila do polarity? To je ještě o level výš. Když nechápeme a nikdy nejsme schopni pochopit to, co ta nula je, tak je zbytečné se ptát, proč se rozložila do polarity.
     Myslím, že ve starém Řecku ti filosofové měli otázky, které zůstávaly jen otázkami. Na ně se neodpovídalo.

  2. Pardale,

   …Takže máme život na Zemi na principu JANG-JIN-PUČ. :)…
   Jako humor je to dobré, jako fakt je ten „Puč“ samozřejmě nesmysl.
   Stačí jen více otevřít mysl, abyste pochopil, že vámi zmíněný „puč kvasinky“ má stejný princip, jako když muž a žena chtějí zplodit potomka. Navíc je to důkaz, že otcovský a mateřský princip nemusí být oddělen, může sídlit v jedné bytosti.

   Pokud neotevřete svou mysl, musí vás válcovat nepochopení a nesmysly, třeba jako ten že Bůh: „v Bibli stvořil člověka na jednu ránu načisto, mám dojem v sobotu.“
   Bible není určena pro přízemní výklady Boha a jeho tvorby.

   A co se týká vašeho: O samovolný vývoj trvající miliardy let právě jde…
   Uvědomte si, že v tom případě je pro vás všetvůrčím bohem „samvolný vývoj“. Jenže takový bůh nemá inteligenci, proto dokáže tvořit nanejvýš chaos. Důkaz?
   Podle „vědců“ stačí pár miliard let k tomu, aby neinteligentní vývoj, bůh „samo“, stvořil sluneční soustavu, ale přitom nedokázal – bezcílně a mimoděk – stvořit ani jeden užitkový předmět, natož budovu. Zdůrazňuji, že „samovolných sil a energií“ měl k dispozici tento všetvůrce bezpočet a zájem na tom, aby ty předměty stvořil, měl úplně stejný, jako zájem na stvoření sluneční soustavy: nulový.
   A co je těžší stvořit – sluneční soustavu, nebo srub, baterii, nebo aspoň šroubovák?

   Navíc je váš všetvořící bůh neživý, přičemž platí zákon: Jen ze života se život rodí (což je vědecky dokázáno). Můžeste sice tento zákon pro sebe všelijak ohýbat, ale vždy jen ke své mentální škodě, aniž byste na něm cokoli změnil.

   1. Pane JK, Vy máte mysl otevřenou a vypadávají z ní hovadiny. Bakterie je živá, přijímá energii, rozmnožuje se, přenáší svůj genetický kód založený na nukleových kyselinách, které vytvářejí systémy pracující proti entropii ( chaosu). To budovy, sluneční soustava nebo šroubovák pokud vím nedělají. Přechodem mezi živou a neživou hmotou je virus. Takže z neživého viru se za vhodných podmínek vzniká živý virus, což je taky dokázáno. Co na to Váš živý Bůh, jak se mu dařilo v životě, když tvořil sluneční soustavu a vesmír? Nebylo mu u hvězd horko nebo v kosmu zima?
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Virus

    1. ad.Co na to Váš živý Bůh, jak se mu dařilo v životě, když tvořil sluneční soustavu a vesmír? Nebylo mu u hvězd horko nebo v kosmu zima?

     Hloupé otázky na základě hloupých naivních představ Boha podle katolické církve,
     že Bůh je stařečkem na obláčku,když se řekne pravdivě,že Je Osobní a Živý?

     Není Vám známo,že světlo a hmota je jedno a totéž?
     Pak Vám jistě není známo,že je vším a všemi a že má na všechno a na všechny vliv.
     Genetický kód je zvuk,kmitočet,logo,pečeť,a pochází ze Zdroje zrovna tak,jako tělo
     domestikovaného zvířete,jímž je obaleno jádro,tedy vaše pravá podstata,pocházející
     rovněž ze Zdroje.

     Otec je i tím virusem,i těmi bakteriemi,jako i každým fyzickým tělem nebo atomem.

     Neskryjete před Otcem nic.Spolu s Ním jsme na návštěvě Nicoty.
     Živý má mnoho forem a není závislý na naivních představách,co je nebo není živé.

     Vy jste,tak jako každý,v Něm a On je ve Vás,zrovna jako i Matka a její dar od Ní,
     který máte nalézt,až se prokopete ke své vlastní podstatě a zjistíte,že jste tím
     jádrem a ne tím,na koho si tu hrajete v divadle Nicoty a bludišti pro sebe samého.

     1. *, já jsem reagoval na JK, který říká, že je Bůh živý a živé vzniká jen ze živého. Nemůžu za to, že živý Bůh je fráze. Vysvětlení už jsem dostal několikrát ve stylu : tomu byste, strejdo, nerozuměl, Otec ví všechno. O tom,že genetický kód je zvuk mi není nic známo a jsem tomu rád.

     2. Náš vedoucí říkal, že jste tady VŠICHNI rapli.

     3. Nick Pardal napsal – O tom,že genetický kód je zvuk mi není nic známo a jsem tomu rád.

      Když vědě není něco známo, neznamená to, že to neexistuje.

     4. Jasně, vždyť přece Bůh tvořil Slovem, takže genetický kód musí být zvuk.

     5. Kontrolní otázka, je nějaký rozdíl mezi zvukem Boha, nebo člověka? Pokud ano, pak tu máme 2 rozdílné zvuky.

     6. Nebo (cituji) :

      „Mistr a žák

      čisté vědomí
      mysl si nasbírala
      dvě kupy hnoje“

      Hra na zvuky, vědomí, genetický kód, lidské slovo boží, život. Vše v konečné fázi, když dobře, kedlubny pohnojí.

 2. Milane, tak já tu diskuzi zase klidně uzavřu…😊
  Vždyť není o čem polemizovat, článek obsahuje kousek Pravdy pravdoucí…no a pokud má někdo v nabídce ještě jiný kousek, tak ať o něm napíše taktéž článek a přiloží jej do celkové skládačky…
  Čímž nám vznikne kompletní Pravda pravdoucí, a to bude žůžo! Nastane klid na diskuzním „pískovišti“, jupííí…

 3. Satan není nic špatného ani nic špatného nedělá, je to pouze lidská představa. Dělá k čemu byl stvořen a plní svůj úkol dokonale. Satan je vládce hmoty a skrze ego pokouší člověka a jeho podstatu-ducha přesvědčil že je tělem do kterého se duch napojil. Díky této iluzi oddělenosti a nebezpečí od ostatních, můžou myslet a jednat jednotky odlišně a egoisticky. Tím je umožněno působení sil přitažlivých a odpudivých a může se něco dít. Satan je stvořen Bohem, a je jeho součástí, stejně jako vše co jest. Má svou úlohu, dělat vše možné proto aby člověk žil stotožněn s egem, jménem, hmotou těla, tedy v oddělenosti a podle toho se také projevoval. Tím, že takto žije, a je jedno jestli jako světec či vrah plní svou roli vůči ostatním na pódiu života. Bůh neřeší, nehodnotí a neodsuzuje nikoho, sám to tak stvořil. Satan dostal mnoho prostředků jak nás zabavit a odvést od probuzení. Má lákadla pro všechny lidské smysly, a nenechává prostor pro naše sebepoznávání. Jedině přes něj se totiž může člověk od satana vymanit a vyvinout se ze zvířecího člověka v člověka božského a po dalším vývoji nakonec opět splynout s Bohem. Nejen, že může, ale také tomu tak bude, ale nejdříve musí proběhnout ty egoismy a „peklo na zemi“. Vždy bylo určitému malému množství lidí dáno aby je egoismus plně neovládal a mohli na svět koukat jinak a třeba i prožít rozšíření vědomí a nakouknutí za oponu. Nebyli to zdaleka pouze Buddha a Ježíš. Aby tento vývoj a hra mohla proběhnout je potřeba aby se dělo vše, tedy i to čemu říkáme zlo. Co je zlo? To co se mi nelíbí. Každému se ale nelíbí něco jiného, zloději, že ho chytnou a okradeného, že ho nechytnou. Dokonce ti co podvádí, kradou nebo zabíjejí si neuvědomují, že druhému ubližují, není jim dáno se na situaci podívat z pozice toho druhého, chybí jim empatie, vnímají pouze ze svého pohledu a slouží svému egu. Jdou si pouze za svým, za svým dobrem, potřebou, blahobytem k čemuž je vybízí ego-satan. Není jim dáno aby na tom byli již jako my, a nemohou za to jací jsou. Dostali jednoduše takovou genetickou výbavu a výchovu. A pozor, nevybrali si to sami dobrovolně. Dokonce ani nemají svobodnou vůli to změnit. Nemáme jako lidé svobodnou vůli, to je velká a těžko prokouknutelná iluze této reality. I vědecké výzkumy mozku posledních let toto začínají naznačovat. Vše stvořil a řídí Bůh, ten jediný disponuje svobodou rozhodování.
  Cesta je cíl. Tedy probíhající život takový jaký zrovna je, bez ohledu na to, že se to egu nelíbí. Je v pořádku, že jsou tu lidé co dělají to co se obecně označuje za zlo, a i ti, co toho již nejsou téměř schopni, a i ti co mají pocit, že je zlo potřeba potírat. Ale je dobré si uvědomit, že celá historie je protkána snahou o dobro a mír a stále je to jak to je.
  Proto neposuzujme a neodsuzujme, žijme sami tak nejlépe jak dokážeme, (ale ne v křeči lépe), to je motiv pro okolí. To je správná cesta středem.
  Bojovat proti zlu je nelogičnost. Jdu násilím proti násilí, to nemůže fungovat. Je to další výhra satana, i ten co si myslí, že je dobrý a koná tedy z pozice dobra činí zlo. Něco se mi nelibí, nějaké zlo, vymezuju se vůči tomu, to nemohu jinak než přes stotožnění se s tělem a odsuzování a už mě satan hmota zase má. Tím je cesta z této reality uzavřená.

  1. ad.: a už mě satan hmota zase má.

   Přesně kvůli takovým kecům jsem tu knihu psal. To tady do nás p. Staněk tlakuje už 27 let a přesně takové názory mě vyprovokovaly k napsání této knihy. Ne nadarmo jsem Vás tady jednou nazval Staňkovou roztleskávačkou.

   Z článku: Tady jen malou odbočku zase ke špatnému křesťanskému chápání. Křesťané tvrdí, že Bůh je nekonečně dobrý a celý svět patří tomu zlému Satanovi. („Satan je pán a vládce tohoto světa.“)

   1. Egu nelze vysvětlit, že je ego, to lze vnímat pouze po odpoutání se a získání odstupu. Pak může začít přicházet poznání a moudrost, a už se nenecháme vyprovokovat ničím.
    Nikdo nemá ego, ani karmu, protože to jsou záležitosti hmoty, tedy těla a tím nejsme. Jsme jedno vědomí, jeden Bůh. Tedy není nikdo jiný než JÁ a to si hraje v tělech a této realitě na schovávanou. Takže co udělá jeden druhému dělá sám sobě, a proto se mu to musí i vrátit. Až tuto jednotu pochopíme a začneme se podle toho chovat (nedělej druhému co nechceš aby se dělo tobě) přestane se dít to co se nám nelíbí.

    1. ad.: k čemuž je vybízí ego-satan.
     ad.: Egu nelze vysvětlit, že je ego
     ad.: tedy těla a tím nejsme.

     Moc se Vám to nerýmuje. Kdo ten příspěvek tedy napsal, když nejste tělo?

     1. Bůh ovládá mé i Vaše psaní, hraje si sám se sebou skrze naše těla.

     2. Teď mě Bůh ovládl a přikázal, že na takové kraviny nemám odpovídat.

 4. ad.:Satan není nic špatného ani nic špatného nedělá, je to pouze lidská představa.
  ad.:Satan je vládce hmoty
  ad.:Satan je stvořen Bohem, a je jeho součástí,
  ad.:Satan dostal mnoho prostředků jak nás zabavit a odvést od probuzení.

  Bez komentáře.

 5. Prosím, z časových důvodů jsem stihl diskuzi zdejší jen prolítnout, ptám se jen, kdo z vás tady prodává kupu hnoje? Beru ale prosím jen tu hmotnou se znaménkem plus a aby nebyla o oktávu výš?

  1. :-)))))
   hnůj letos nebude, kapky deště špatně zněly, úrodu nezvlažily a tak konec konců ani ten hnůj nebude.

 6. Jestliže nový autor Milan /Kučera?/ píše své příspěvky a čerpá přitom inspiraci ze své knihy a tyto článečky dává do rubriky „Knihy, karty, Vesmír a jeho záhady, Život v harmonii“, naznačuje tím, že pravé Hledání Světla jej míjí. Knihy chápu; karty již méně, to je šalba; Vesmír a jeho záhady jsou tématem, kde člověk hledá tam, kde nemůže /téměř/ nic v komplexních souvislostech pochopit; a Život v harmonii? Co je to život, co je to harmonie. Jeho přístup je podle mne rádoby vědecký, ale tento přístup se míjí s Podstatou s velkým P. Je to s ním jako s židlí, které chybí dvě, tři, nohy a tudíž na ní nelze sedět. Rádoby vysvětlení s prvky vědy a nic či velmi málo z pochopení duchovnosti. I když, asi bych měl k celému posouzení, přečíst jeho knihu,údajně učebnici. Uznávám to, ale nepřečtu. Pravda je, že jsem v ní jen trochu listoval. Jeho témata tu již byla mnohokráte popsána a myslím, že mnohem zasvěceněji. Stačí jen dvě jména – kupř. Jan Johann Jaroslav Miška či Pavel Karpeta. I diskuze pod těmito články zmíněných pánů je více na výši. Kdyby pan Kučera četl od jiných /i amatérů/ s pozorností a vzal si z toho pokorně poučení, mohl by možná i více usilovat o to podstatné, o poznání sebe sama a role člověka ve stvoření. Tak to chápu.

  A ještě něco. Když jsem se díval do roku 2014, kde jsem právě něco hledal i pro souvislost s objasněním některých myšlenek nového autora pana Milana, uvědomil jsem si, že:

  1/ pryč jsou diskutéři, kteří přinášeli v klidu své poznání, i když někdy rozdílné s autorem – a to je škoda

  2/ co je plus, že odešli odsud diskutující s často obskurním projevem. Jako důvod vidím i to, že leckteří ta nastíněná témata vůbec nechápali.

  Před mnoha lety jsem dělal do statistiky. Taková primitivní i dnes může leccos napovědět. Když jsem přešel pod příspěvek pana Karpety z července 2014, nemohl jsem si nepovšimnout, že v tom červenci 2014 bylo uveřejněno na zdejších stránkách:

  celkem 9 autorských článků

  pod nimi, s přesahem i do srpna 2014, se objevilo na 697 diskuzních příspěvků

  z těchto 9ti článků bylo 5 v rubrice „Hledání Světla“

  V roce letošním, červenec 2017 bylo na těchto stránkách uveřejněno:

  celkem 16 autorských článků / z toho 5 slečny Krylové – každý ví, že k nim není otevřena diskuze/. I tak je ale 11 článků srovnatelných

  pod nimi, i s přesahem do srpna 2017 se objevilo na 300 diskuzních příspěvků

  z těchto 16ti článků měli jen čtyři zařazení do rubriky „Hledání Světla“

  Magazín GNOSIS, do kterého chodím pro zdroj poučení, nabízí v menu právě to pro mne podstatné – Hledání Světla. A tam se někteří čtenáři,někteří autoři a s nimi i já zaobírají právě tím nejdůležitějším, co se těmi dvěma slovy skrývá. Pro toho, kdo alespoň již něco tuší, tak to není nic složitého. Lépe je však vědět.

  Přeji pěkný zbytek léta.

  1. Ten člověk hledá. A jestliže hledá ať již hledá jakkoliv, v konečné fázi se s Podstatou minout nemůže. Nikdo se s ní minout nemůže.
   Co se týká karet – záleží na tom, kdo a jak karty vykládá. Někdo z nich může udělat „čertovy obrázky“, druhý pomůže jejich pomoci dostat na povrch záležitosti, které člověka trápí, aniž o tom ví, může i naznačit, jakou cestou jít dál.
   Zajisté, vychází-li na cestu k Podstatě. Ale každá cesta má svá úskalí, falešné odbočky, …jde jen o to, jestli je člověk rozezná. Pokud ne? Však on to každý časem pozná a cestičku si hezky zopakuje. Pak již díky zkušenosti i ví.

  2. Pane Krbec,
   já tady třeba nesouhlasím s názory p. Staňka a otevřeně proti nim vystupuji. Mám ale přečtených všech jeho 11 knih, stejně tak jako přibližně jeho 200 publikovaných článků. Pak mám nárok vyslovovat proti němu odlišné názory.
   Jestliže Vy jste si, pane Krbec, moji knihu ani nepřečetl, pak se podivuji, proč se k ní vůbec vyjadřujete? Kniha má pouze 69 stran a dá se to v klidu za dvě hodiny přelouskat. Pak byste mi mohl třeba říci, v čem můj

   „přístup se míjí s Podstatou s velkým P.“

   ad.: Život v harmonii? Co je to život, co je to harmonie.

   Ano, o tom je celá kniha, o životě v harmonii, takže do té rubriky právem patří. Stejně tak jako do rubriky Vesmír a jeho záhady. Že nemůžete Vy ve vesmíru v komplexních souvislostech něco pochopit, neznamená, že to nechápe někdo jiný.

   1. ad.: Jeho témata tu již byla mnohokráte popsána a myslím, že mnohem zasvěceněji. Stačí jen dvě jména – kupř. Jan Johann Jaroslav Miška

    Pane Krbec, pan Miška píše o něčem ale hooooooooooooodně jiném. To přece nemá s tématem mé knihy vůbec, ale vůbec NIC společného!

    Bájní ptáci – pták Ohnivák, Fénix… (22.11.2016)
    Nobelova cena, lakmusový papírek a rakovina (4.2.2016)
    Prasíla a Zemská porodnice u sv. Apolináře (21.11.2015)
    Šamanský kruh, kamenný strom života a uzel štěstí (14.5.2015)
    Tajemství druidů a Tuaregů (9.3.2015)
    Magická energie – prasíla megalitických staveb je odhalena (12.12.2014)
    Bájná prasíla, magický proutek, menhiry, pyramidy s obelisky a hromové kameny (28.10.2014)
    Co nedokáže lékař, dokáže slunce a léčitel (7.12.2013)
    Feng-šuej, kabala a stromy (18.8.2013)
    Prasíla, energetické léčebny a ořešák královský (20.6.2013)

   2. To je to, co pan Krbec vtipně říká, tak tomu i rozumím. Jak to jen pochopit, že

    V nekonečnosti, v tichu, v absolutně klidné hladině rybníka, pravou polovinou mozku, v nevědomí, s nepoznaným duchem v neprojevené cestě….Boha nelze poznat. Stvoření – člověk – iluze – tam je asi možnost se „hrabat“.

    Již i v mottu je nepochopení:“Zůstane-li v tobě sebenepatrnější představa o tom, co je správné a co špatné, zanikne tvoje duše ve zmatku.“
    DUŠE přece nikdy nezaniká. Již jen toto rozlišit v celém kontextu Universa by bylo posunem.

    1. AuV,
     gratuluji Vám, připojil jste se už asi k 10 lidem, o kterých vím, že si knihu přečetli.

     ad.: Již i v mottu je nepochopení:“Zůstane-li v tobě sebenepatrnější představa o tom, co je správné a co špatné, zanikne tvoje duše ve zmatku.

     Původně jsem tam měl citát i s autorem, kde bylo „…zanikne tvůj duch ve zmatku.“
     Jelikož duch opravdu zaniknout nemůže, napsal jsem tam duši a v knize vyslovuji domněnku, že ta po smrti zaniká. Máte nějaký důkaz, že „DUŠE přece nikdy nezaniká“?

 7. Dobré ráno všem,
  zdá se, že diskuse ke knize Nicota a polarita už žádná nebude, tak jsem chtěl provést jakési shrnutí mých dojmů:
  Věcně proti knize a pojetí Boha v této knize v podstatě nikdo nic nenamítnul. Největším problémem je „ztráta milujícího nebeského taťuldy“. A to je důvod, proč je kniha přijímána s takovými rozpaky. Ale v podstatě jsem to čekal. Jsme generace vychovaná v tomto duchu a v takovém křesťanském pojetí Boha, že se toho málokdo vzdá.
  Už jsem tady několikrát mluvil o Mojžíšovi. Ta poušť, přes kterou vyváděl lidi z Egypta, se dá přejet za 14 dní na velbloudech. On ale nemohl říci svému lidu: „Před čtrnácti dny jste byli otroci, dnes jste Bohem vyvolený národ.“ Musel nechat ty staré vymřít a vychovat nové dvě generace. (Pjakin říká, že to odflákl a že správná výchova trvá sedm generací.)
  Stejně je to i dnes. Do teď měli všichni „milujícího nebeského taťuldu“ a ode dneška by měli mít nějakou Nicotu nebo Jednotu? To nikdo nepřijme, jsem s tím smířen. Bude to trvat těch sedm generací, než to lidé pochopí.
  Takže, jak říká ten Pjakin, jsou vysokofrekvenční procesy a nízkofrekvenční procesy. Tento bude patřit k těm nízkofrekvenčním a bud trvat těch sedm generací. (Ještě, že už u toho nemusím být:-))

  1. Osobně klasickou křesťanskou podobu Boha nesdílím.

   Individuální duše není věčná, věčný a nesmrtelný je pouze duch. Pojem duše tu je protože lidi doposud pod silným egem by nedovedli přijmout, že jejich individualita splyne v jednotném duchu. Hledající lidé (jejich ego) nejsou schopni si ještě představit a přijmout, že je pouze jeden duch a ten prostupuje všechno, takže individualita je iluze spjatá s tělem a myslí.
   Nejvyšší realita je, že jsme všichni pouze jeden a každý jsme hráli každého kdo kdy v této realitě-iluzi-máji byl. Každý jsme byly Kristem, Napoleonem i Hitlerem. Není nikdo jiný než JÁ, je pouze jednota.

   1. Milenie,

    …Individuální duše není věčná, věčný a nesmrtelný je pouze duch…
    To je polopravda.
    Nerosty, rostliny a zvířata mají smrtelné duše.
    Ale duše člověka je „oděvem“ nesmrtelného ducha, a proto je každá duše člověka nesmrtelná (nesmrtelný duch by z ní musel být vyňat, aby duše člověka zemřela – a to není v zájmu Boha, neboť nás má za své děti).

    To je také důvod, proč všechny filosofie a náboženství, které neusilují o vztah člověka s osobním Bohem, jsou zmatečné a zavádějící.
    Samozřejmě, že Bůh není vousatý stařeček s kouzelnou hůlkou, ale je všeenergií a bytostí, která kvůli lidem přijala lidské tělo, tělo Ježíše.
    Do doby zmrtvýchvstání Ježíše, doslal-li se nějaký člověk k Bohu, vnímal ho jako bezbřehou záři. Ta samozřejmě nezmizela, ale nyní je v jejím centru Ježíš.

    Ježíš řekl: Jestliže povstalo tělo kvůli duchu, je to zázrak, pokud ale duch vznikl kvůli tělu, je to zázrak nad zázraky. Já se ale podivuji, jak se toto veliké bohatství mohlo usadit v takové chudobě…

    Kdo nechce pochopit, ten bude neustále tápat v různých teoriích, neexistujících nicotách, jednotách plných protimluvů a dalších blábolech. S tím, že nejsilnější v člověku je jeho víra (třeba i v ateismus), takže zbavit se těch blábolů, jakkoli budou v pokračujícím životě odporovat realitě, bude pro jejich nositele velmi, velmi obtížné.

    1. Vážený pane, sdělil a nabídl jsem myslím srozumitelně a bez kudrlinek můj názor, máte jiný a máte na něj právo. Nebudu nic namítat, jsme jiní, máme rozdílné myšlení, zážitky a zkušenosti, tedy není divné, že jsou tu disproporce. Nebudu své řádky obhajovat a ty vaše podrobovat kritice,k ničemu dobrému by to nevedlo, jen k válce dvou egoismů, tedy k násilí. Žádné křižácké tažení nehodlám podnikat, páchání „dobra“ jsou plné dějiny a současnost je jaká je.

 8. ad/ „Ještě, že už u toho nemusím být:-“

  Každý si seje svoji budoucí úrodu a kdy, jak a co bude sklízet, to nemá ve svých rukou. Proto to nelze /podle mne/ tvrdit s nějakou jistotou; u čeho budete a u čeho ne.

   1. Aha, Vy, Milane Kučero věříte v zánik duše – viz připomenuté motto z Vaši knihy od mého kamaráda AuV – „Zůstane-li v tobě sebenepatrnější představa o tom, co je správné a co špatné, zanikne tvoje duše ve zmatku.“

    To vysvětluje vše. Pak je opravdu jedno a úplně zbytečné, jak a kolik generací počítáte.
    Ale gratuluji Vám k pochopení, že Milan Kučera u toho nebude, že jste pochopil smrtelnost těla. „Stvoření – člověk – Bůh“. Opravdu jste mnohé nepochopil.
    Sbohem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Gnosis.cz - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů / provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2017