mapa stránek || vyhledávání

Ako to všetko funguje…

Jestvuje Zdroj všetkej sily a energie. Energia a sila, vyžarovaná zo Zdroja vytvára tlak. No a tlak vyvoláva pohyb. Ba doslova pohyb vynucuje! Zákonitosti nevyhnutného pohybu je podriadené celé univerzum a teda samozrejme i človek s jeho fyzickým telom, ale i s jeho vnútorným životom.

Ak sa zameriame na ľudský vnútorný život, železná zákonitosť nevyhnutného pohybu sa v tejto oblasti prejavuje nevyhnutnosťou chcenia. Človek musí neustále niečo chcieť. A ak sa náhodou nájde niekto, kto na všetko už celkom rezignoval, a prehlási, že on už vôbec nič nechce, tak aj toto jeho prehlásenie nijako nevybočuje zo zákonitosti neustáleho pohybu, prejavujúcej sa ľudským chcením. Lebo aj nič nechcieť je v podstate prejavom chcenia a teda pohybu.

Nie, človek sa v nijakom prípade nemôže vyhnúť nikdy neustávajúcemu prúdu vlastného chcenia, ktoré je prejavom veľkého, vesmírneho zákona pohybu. To jednoducho nie je v jeho silách!

Človek môže svoje chcenie jedine usmerňovať! A to dvojakým spôsobom. Buď k dobrému, alebo k zlému. V tom má absolútne slobodnú vôľu. Môže sa teda slobodne rozhodnúť, či svoje chcenie nasmeruje k dobrému, čistému a spravodlivému, alebo ho nasmeruje k povrchnému, zlému, nečistému, nespravodlivému, nízkemu a zvrhlému.

rostlinkaV momente jeho slobodného rozhodnutia, nech už bolo akékoľvek, však vstupuje do činnosti iná zákonitosť tohto univerza, na základe ktorej sa všetko v kruhu musí napokon vrátiť späť k svojmu východisku. Je to zákonitosť spätného účinku! Ona spôsobuje, že každému sa spravodlivo vráti presne to, čo on sám chcel. A tak sa teda druh nášho chcenia, pre ktorý sme sa dobrovoľne rozhodli, stáva napokon našim osudom. Čo sme chceli, to sa nám stane! Ak sme chceli dobro, vráti sa nám dobro! Ak sme chceli zlo, vráti sa nám zlo! Čo sme rozsievali, to napokon aj zožneme! Každý z nás bude musieť nevyhnutne zožať zodpovedajúcu úrodu za každú svoju myšlienku a za každé svoje cítenie, ako i za každé svoje slovo a za každý svoj čin.

Kto pochopí fungovanie týchto jednoduchých, prostých a dokonalých zákonitostí, ten si uvedomí, že jedinou cestou k šťastiu, mieru a spokojnosti je konanie dobra. Je chcenie k dobrému! Lebo iba vtedy, keď budeme dobro rozsievať, môžeme dobro zožať!

Žiaľ, väčšina ľudí ignoruje tieto zákonitosti a hovorí, jedná, myslí a cíti ako príde. Hrôza sa však musí zmocniť každého, kto si uvedomí, akú žatvu a aké spätné účinky nám to musí priniesť.

Áno, mnohí vnímaví ľudia jasne vyciťujú, že ľudstvo je tlačené spätnými účinkami svojho nesprávneho myslenia a jednania k okraju priepasti. K okraju priepasti, z hĺbky ktorej sa zmocňuje závrať. K okraju priepasti, ktorú môže preklenúť iba jediné – pravé chcenie k dobrému!

Iba prostredníctvom pravého chcenia k dobrému, prejavujúceho sa čistými a spravodlivými myšlienkami a citmi, ako i čistými a spravodlivými slovami a činmi je možné vybudovať most ponad bezodnú priepasť, do ktorej sa musí zrútiť všetko a každý, kto pevné chcenie k dobrému v sebe neprechováva.

V súčasnosti stojí naša civilizácia na rozhraní, stojí na križovatke, na ktorej sa bude musieť pod tlakom nevyhnutnosti nestáleho pohybu rozhodnúť, ktorou cestou sa vydá. Či bude ďalej pokračovať po ceste starej a vyšliapanej, po ceste nečistoty, prázdnoty a povrchnosti vlastného vnútorného života, bez snahy o vyššie, ušľachtilejšie a vznešenejšie. Po ceste, totožnej s nedobrým chcením so všetkými dôsledkami, ktoré to musí v spätných účinkoch zákonite priniesť.

Alebo sa ľudstvo rozhodne ísť novou cestou, cestou dobra, ktorým bude predchnuté všetko jeho cítenie, myslenie a jednanie.

Jedine cesta dobrého chcenia môže totiž zastaviť pokračujúci úpadok a zmeniť dejiny našej civilizácie na nepoznanie.

Nezostáva nič iného, ako všetkým nám popriať, aby ono veľké rozhodnutie, ktoré musíme ako ľudstvo učiniť a pred ktorým nie je možné uniknúť, bolo správne a prinieslo nám vzostup civilizácie a nie jej zrútenie.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 2.8
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

71 komentářů

 1. Milan, píšeš :

  …V súčasnosti stojí naša civilizácia na rozhraní, stojí na križovatke, na ktorej sa bude musieť pod tlakom nevyhnutnosti nestáleho pohybu rozhodnúť, ktorou cestou sa vydá…

  Možno Ty by sa aj, ale kto usmerní miliardy ludských bytostí, čo sa bezcielne motajú po Zemeplacke, ako hovnivály pri kravskom lajne ?

  Hovorím, Ti Tvoj plač nad rozliatym mliekom je len ,,hra“. Sme odsúdení na zánik, ako to bolo už raz odskúšané, ale ten Tajtrlík , čo to organizoval urobil jednu jedinú chybu . Ponechal VRAJ na nový štart pár ludí s tými ,,skazenými“ génami a títo ,,skazení“ ludia sa ,,rozkotili“ po celej Zemeplacke a kynožia ju tak, že to už nepredýcha a sama ,,dodýcha“ aj s nami…

  Pretože nikto nedokáže zastaviť ten ludský glej ,ktorý sa rozteká všetkými smermi …
  Niet takej SILY, ktorá by dokázala tento tok usmerniť len jedným smerom .

  Ten SMER, je tá cesta k Tvojmu DOBRU…

  Taký smer, však človek zákonite nemá, lebo už od doby trilobitov, z ktorých sme vznikli, boli požieraní silnejšími a odpornejšími žráčmi, ako boli oni.

  Čím skôr ten čas SMRTI nastane, tým skôr sa Zemeplacka môže zotaviť. Otázkou je, či nie je UŽ teraz NESKORO…

 2. Článek standardní kvality, jak je příznačné pro tohoto autora. Bohužel je plný nástrah konkrétnosti. „Pravé chcenie k dobrému“ přepokládá správně rozlišit co je dobro a co již nikoliv. Názory na to můžou být různé……

 3. Pro G.N. s.r.o.:

  Faktické otázky:
  1.Odkud sis převzal ten zdegenerovaný vzorec zavádějící představy,že Bůh je muž?

  2.Odkud sis přijal ten zdegenerovaný vzorec zavádějící představy,že v Bibli
  jsou pod Jmény nazývány nějaké osoby?

  3.Jak víš,že Bible je popisem nějakých historických událostí a postav?

  Snad ne od nějakých slepých představ katolícké,či jiné sekty?Pokud ano,sežral
  sis lež a stal ses lží.Litovat se můžeš až do skonání světa,stejně ti to
  nepomůže.

  ad.vedeli sice hovoriť, ale nevedeli písať a ani po sebe prečítať ..

  Přistaň konečně na Zemi a dívej se očima k vidění.A na tento snímek koukej
  zvlášť pozorně,aby sis tam mohl uvidět „dvanáct apoštolů“ v Jednom poháru.
  Zodiakova JSEM.:)A to zhola není všechno.Měj se.

  https://www.youtube.com/watch?v=9YL6WyVr2WA

  1. Faktické otázky:
   1.Odkud sis převzal ten zdegenerovaný vzorec zavádějící představy,že Bůh je muž?
   2.Odkud sis přijal ten zdegenerovaný vzorec zavádějící představy,že v Bibli
   jsou pod Jmény nazývány nějaké osoby?
   3.Jak víš,že Bible je popisem nějakých historických událostí a postav?

   WOW!……..:-)

  2. 3 bod je lehce doložitelný, zbytečná otázka, možná i ty další, ale to neřeším.

 4. Hvězdička,

  ja som Ten, čo bol kameňom Tebou hodeným, zasiahnutý ako svätý Timur , čiže som podla Galaktických zákonov v bodoch Tvojej obžaloby podla bodov 1-3 ,,nevinný“ , ako čerstvo odtrhnutý lístok ,,bobkového lístu“ ,určený nebeskému ,,čučpajzu“..

  Ja som vždy tvrdil a tvrím, že Boh, je Nehmotná nebytosť, to znamená, že nemá tvár, sexuálne identifikačné číslo, teda nemá ani modzog, plúca,srdce ,či iné
  orgány s vnútornou sekréciou,iže to jasne naznačuje, že je podla mňa VYMYSLNÝ..

  Aj sBibliou mám obrovské ťažkosti, aby som ju prijal. Starý zákon jednoznačne patrí Židom, kresťania aj s tým odpadlíkom Saulom JU ukradli a fintou o oplodnení židovskej Marienky bezvaječným Hospodinom, vytvorili precedens. Dopísali diel a obvinili tých pôvodných pisálkov, že sú babráci a neprijali ,,plod nemanželskej lásky“ do svojich sŕdc…

  Takže kameň vrhnutý do mojich sfér bol vymrštený ,,neprávom“…

  Ale Nadprirodzené sily To berú len ,,ako pokus“ a nebudú Ti tieto skutky zapísané do Tvojich ,,toboliek“…

  1. G.n.: Asi nechápete, čo Vám chce „hviezdička“ naznačiť. Chce Vám povedať, že za pojmom Boh nestojí nijaký „ten“, ale „tá“, teda ženský princíp, lebo nijaký „ten“ nie je schopný splodiť, alebo vytvoriť niečo pozitívne, to dokáže iba „tá“…
   Pojem boh, by sa teda mal podľa „hviezdičky“ správne označovať ako „bohyňa“, lebo iba žena je schopná plodiť a nie muž…

   1. Bůh je Trojice: Žena – plodící princip, Muž – konstruující princip, Dítě – hrající si princip, …tato poslední trojice známá také jako Sat-Čit-Ánanda, nebo: Duch-Otec-Syn se při ještě bližším vyprázdnění slévá ve dvojici, která se jmenuje: Ano-i-Ne, …a toto Ano-i-Ne je nejzasším pozorovatelem všeho, nic nekoná, pouze poskytuje příčinu ke konání svých nižších vrstev. Co je naprostá jednota: výslednice tryskající z Ano-i-Ne, to je strašlivé tajemství, na které si odpoví Bůh jedině sám sobě, při dosažení onoho stavu. To by se dalo nazvat Kosmickým Samádhi.

 5. Degone, „Gilgamešova noha“ je ta“ nebo „ten“ ?

 6. Degone,

  suma sumárum, keď je NIEKTO vymyslený, je jedno čo je vaginálny, ale penisálny.

  Tie výmysly o trojjedinom Bohovi , súvisia s historickým vývojom kresťanskej sekty, keď ,,rozprávky“ uverejnené v Novom zákone, potrebovali prifarbiť tak, aby to lahodilo aj germánskym a galským kmeňom, ktoré nevedeli prijať Boha ako samorosta…

  Tak mu ,,vymysleli“ TRI HLAVY z ktorých jedna bola Plynového charakteru s jedným nehmotným TELOM.

  Hotový čínsky DRAK. Netvor z hlbín vesmíru – Monštrum ala Godzila…

  1. Degon pre G.n.: Všetko, čo sa ľudstvu ponúka ako poznanie je ľuďmi vymyslené a ľudským rozumom spracované bez ohľadu na to, pre aký účel je to takto konštruované. Znamená to, že človek nie je vôbec schopný poznať pravdu (realitu)? Domnievam sa, že človek, ako živočíšny druh toho schopný nie je. Ale, človek to nie je IBA jeho materiálna podoba, ale aj jeho duchovná podstata, ktorá sa prejavuje ľudskou inteligenciou (IQ+EQ). Múdry človek by mal v sebe objaviť a aktivovať túto svoju pravú podstatu (perlu), lebo tá človekovi pomôže odhaliť skutočnú pravdu o svete, ale aj jeho pôvode – teda Bohu. Je ťažké predložiť k tomu dajaký recept, ako to možno dosiahnuť, ale želám Vám to, ale potom poznáte svet a realitu aj z iného uhlu pohľadu…

 7. Milane,
  ..lidstvo, jako celek je momentálně dost abstraktní pojem. Lidstvo dnešního i dřívějšího světa vykazuje velmi nekompaktní rysy. Společnost plná rozdílných názorů, nálad, náboženství, společenských a ekonomických rozdílů.

  Jste velmi nekonkrétní a zapomínáte vyzdvihnout úlohu jednotlivce, který společnost tvoří.

  1. ad: Lidstvo dnešního i dřívějšího světa vykazuje velmi nekompaktní rysy.

   __________Zdání klame…

   _____________________

   „Podstatu odvěké i dnešní babylonizace vidím v postupujícím matení jazyka, v rozvracení řeči, v umírání symbolů a v přetrhání mezilidských vztahů. Babylon – to je idolatrie moci a kvantity. Naše babylonizace znamená také ztrácení vnějšího i vnitřního domova, onoho důvěrného prostoru, v kterém si rozumíme s přítelem, sami sobě, s příchozím poutníkem, kde sedáme ke společnému stolu a kde víra, co je věrnost, pravda, láska a nenávist, chleba, únava, den a noc, život a smrt. Domov je prostor, kde jsme chápáni a kde chápeme; kde jsme milováni a kde milujeme, kde nám rozumí i němá tvář, kde nás oslovují i věci. Babylonizací pustne domov. V Babylonu už nerozumíme ani sobě, natož sousedovi… Babylon je vláda nesdílnosti a kvantity, království osamocení a prázdnoty, říše mrtvých a zpustošených symbolů, svět opotřebovaných nadějí a otupělých citů, je to němý, otrlý, hluchý, neprodyšný prostor organizovaného smetiště osobních osudů, je to lesk oceli, asfaltu, sláva čísel a neúprosné anonymní zákonitosti.“ (Úvahy a zamyšlení teologa Karla Vrány z knihy „Svoboda k pravdě“)

 8. Honza, píšeš:

  …Babylonizací pustne domov. V Babylonu už nerozumíme ani sobě, natož sousedovi…

  Prečo hladáš paralely v Bibliou vymyslenom príbehu o Babylonu. Písali to pastieri oviec a kôz, ktorí vedeli tak postaviť nanajvýš stan z kozích koží.

  Závisť Židov pri pohlade na krásy, ktoré vybudovali iné národy je evidentná…

  A prečo sa pri stavbe pyramíd , či mrakodrapov nepoplietli ,,jazyky“ stavbárov v Amerike, či Hong-Kongu ?…

  Vieš, kým preberieš nejaké kecy z Biblie, najprv sa zamysli. Bezbrehé citovanie hovadín z nej, je tiež len prejavom niečoho…
  A čo tak pohlad na centrum modernej neresti – na Vatikán?

  Je tam najviac pedifilov a buzerantov na m2. A to Ti nevadí ?

  Príslušníci švajčiarjej gardy by Ti vedeli porozprávať, , kolko majú denne sexuálnych ponúk. Viac ako štetka v Paríži. A keď im spadne na zem, ,,pierko“ z klobúka, boja sa zohnúť, aby ho zdvihli….

  Prečo asi? No preto, že už je tam okolo jeho perdele cirkevných papalášov,ako múch na lajne…

  Ale ináč, nech nám, PánBožko aj naďalej praje…

 9. O vaření pravdy.

  Známý fyzik Albert Einstein řekl tuto větu:

  „Dvě věci na světě jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. I když s tím vesmírem si nejsem tak docela jistý.“

  Ač není fyzika mou profesí, mám o tento obor laický zájem, protože svět fyziky a svět lidského ducha jsou si v mnohém podobné a mohu v nich najít řadu přirovnání. Ve své profesi se více než se světem fyzikálních jednotek setkávám se světem hlouposti. Pokaždé když slyším nějaký nesmysl, ba nehoráznou pitomost, uvažuji o tom z jakých pramenů autor čerpal. Jsou v podstatě dva.

  Prvním je bulvární sdělovací prostředek, kterému nikdy nejde o hledání pravdy, ale o hledání senzace. Ono totiž nalézt senzaci dá méně práce než nalézt pravdu a nadto čtenář takového plátku si lépe zapamatuje to, co je senzační, než to, co je pravdivé.
  Druhým pramenem je takzvané pravdotvorné kutilství, neboli samodělná výroba pravdy. Recept k jejímu navaření nespočívá v tom co do hrnce dát, ale co tam v žádném případě nedávat. Zásadně nesmíte vzít maximum informací o události. Nesmíte vidět problém z druhé strany. Nesmíte k události nic odborného studovat. Nesmíte si klást žádné doplňující otázky. Nesmíte problém konfrontovat s možnou realitou. Nesmíte používat vařečku selského rozumu. A to, co v hrnci vyplave na povrch, bude ZARUČENÁ PRAVDA.(Jaroslav Max Kašparů, teolog, psychiatr, spisovatel)

  „Existuje myšlení, jež potlačuje myšlení. Je to jediné myšlení, jež by se mělo potlačit.“ (Gilbert Keith Chesterton)

 10. Honzo,

  pojem ,,Zaručená pravda“, je ludský výmysel, lebo kto dokáže, že TEN, či ONEN výrok je pravdivý.

  Môže to len nestranný rozhodca, NEČLOVEK,lebo každý človek je ,,podplatiteľný“…

  Lepší výmysel je pojem Absolutná pravda, lebo tú dokáže vysvetliť viac menej každý.

  Napr. 1+1 = 2, či Pytagorova veta, Buzerantová rovnica o jednej menej známej ,či…

  Takže pozor aj na biblistov, ktorí hneď vytiahnu Hospodina , ktorý je podla nich samotná esencia PRAVDY, kým objektívne platí, že len vyslovenú alebo napísanú vetu je možné komparatívne riešiť..

  Nadprirodzené sily, nemateriálneho zloženia, sú ,,deharmonizované“, čiže sú vylúčené z tejto súťaže o PRAVDU…

  V športovej terminológii sa tomu hovorí, že súperi nie sú rovnakej váhovej kategórie…

 11. Přátelé,

  povím vám příběh o dvou psychických upírech, kteří se vyskytují na těchto stránkách pod nickem Honza a Věra z Vysočiny. Mají společnou minulost, pracují konspirativně a jsou mimořádně zákeřní.

  Honza tady nedávno z diskusních stránek vytvořil žumpu a když jsem mu logikou dokázal, že je blázen (příspěvek 19.11.2015 (21:35)), na chvíli se uklidnil. To na mne ale nastoupila Věra z Vysočiny, s dotazy na Boha Otce, zdánlivě nevinnými. Postupně začala jemně „utahovat šrouby“ a do toho přišel Honza s dotazem. Co se dělo od tohoto okamžiku, to je natolik konspirativní, že bude lepší používat přímé citace.

  Honza: Pane Muladi, tohle (http://www.aldebaran.cz/bulletin/2011_50_sil.php) to je vaše stopa? Nehledejte v tom nic „manipulativního“. Ptám se jen proto, abych vás mohl náležitě také titulovat: inženýr.

  Odpověď: Tohle Vám nevěřím, takový blázen zase nejste. Co Vám spíš uvěřím, že jste se dal na fízlovství. A taky Vám věřím, že bydlím ve Vaší hlavě úplně zadarmo.

  Honza pro Věru: Máš nějaký „návrhy“?…:-) (myslím tím, aby můj pan inženýr nebydlel v mý hlavě „úplně zadarmo“.

  Věra: „Mám.“
  A zveřejnila adresu s písní Emmanuel (což byl symbol znamenající mne) a adresu fotky s číší vína (což znamenalo „opít mne“).

  Honza pro Věru: Sice to tedy bytovou situaci pana inženýra zrovna dvakrát neřeší, ale rozumím…

  Další diskusi vedla Věra k finále, které mělo být podle jejích představ, a já jsem pořád odpovídal na její podněty pravdivě. Mimo jiné, že kosteloví lidé (tj. lidé chodící do kostela) nebudou umět postavit val proti konkurenční kultuře (což byl termín Věry).
  A přišel čas pro další konspiraci.

  Věra: obranný val při invazi konkurenční kultury netvoří ani tak láska k Bohu, ale pevně zakořeněné kulturní zvyklosti a historicky dané kulturní vazby.

  Honza pro Věru (zatím ještě netušil o co jde a reaguje přirozeně: Probuď se!..:-) Ze všech těch, a po generace budovaných, poctivých zvyklostí a poctivých vazeb, jsou dnes už jen rozvaliny a trosky, nad nimiž vlaje patos a klišé podobných slov a toliko jen zbožných přání.

  Věra: Zkus vidět co píšu, probuď se Ty.

  Honza pro Věru (pořád ještě nechápe): Apropó, už si někdy viděla nějaký „obranný val“ proti „povodni“? Valy, nevaly, voda si vždycky cestu našla a najde.

  Věra jako odpověď uveřejní adresu na fotku, na níž žena v černém svírá v náručí zuboženého muže. Honza pochopí a odmlčí se.
  Do toho se vmísí Pardal, jenž vůbec neví, která bije a finále má vygradovat.

  Útok Věry je prudký a poskládaný z nesmyslů – ale o to právě jde, abych se nesmyslům začal bránit a skončil psychicky zdeptán, jak už to tady Věra předvedla třeba Vendovi nebo Soni.
  Všechno, včetně pečlivě promyšlených urážek, sleduje právě tento cíl.
  Jenže v mém případě jim past sklapla naprázdno. (A oni budou patrně ještě nějakou dobu naprázdno trojčit.)

  Doporučení všem zdejším diskutujícím: Proti těm dvěma psychickým upírům je nejúčinnější obranou: vůbec si jich nevšímat. Jakýkoli kontakt s nimi je pomoc při šíření zla.
  A vzkaz těm dvěma upírům Honzovi a Věře z Vysočiny: zlo, které vytváříte, může působit na jiné, ale v každém případě působí na Vás samotné. A jestli s tím nepřestanete, budete mít zdravotní potíže (související především se žlučí).

  Nic nebude skryto.

  1. ad – A zveřejnila adresu s písní Emmanuel (což byl symbol znamenající mne) a adresu fotky s číší vína (což znamenalo „opít mne“).

   :-)))))))))))))))))))))))

   Pane Muladi, to je vážně síla:-))))))))))
   Tak takhle fungují konspirační mechanismy v myslích nekostelových EZOidiotů, které potkal pánbíček:-)))No potěš.
   Pane Muladi, ten symbolický vzkaz Honzovi znamenal něco daleko prostšího: „ano, mám nápad, přichází advent, doba očekávání příchodu Mesiáše, kašli na Muladiho a pojď si se mnou vypít sklenku vína“. To jsou wjecy, viďte, pane muladi? :-))

   „symbol znamenající mne….“………………..:-))))))))))
   pane Muladi, jste sebestředný cvok. Ale nejste v tom sám, je vás zde víc podobně pošahaných. A koneckonců – zůstaňte ve střehu, doba je zlá.

   „To, že jsem paranoidní, neznamená, že po mně nejdou“

   :-)))

  2. Možná ty perly fakt začneme archivovat, ono to někdy vážně stojí za to.
   :-))

   1. Však on ještě seňor perlátor Emmanuel Jorge Rodrigez Manuel Bolívar Marmuladi de la Longo, s nějakou tou svojí telenovelou, ještě určitě přijde…:-)
    Nic nebude skryto. Kdyby tak jenom tušil, chuděra pomatenej…

  3. ad – Věra jako odpověď uveřejní adresu na fotku, na níž žena v černém svírá v náručí zuboženého muže

   Pane Muladi, rozšiřte si obzory: ta fotka se jmenuje Arabská pieta, bolest a soucit, je to vítězná fotografie soutěže Word Press. Vložila jsem ji zde jako téma k zamyšlení.

  4. ad – (A oni budou patrně ještě nějakou dobu naprázdno trojčit.)

   Pane Muladi, my teď s Honzou sedíme schovaní pod stolem, číháme, kdo se tady objeví a hned mu skočíme za krk.
   Tak BACHA……..!!!!!……….
   :-)))))))))))

  5. k té fotce ženy v černém držícího muže – no krása, jenže nejsem si jista
   – je-li pod tím hávem žena?
   – je-li onen člověk, kterého drží živ – neviděl by raději obličej, než oděv?
   – pokud bych držela někoho v náruči, rukou bych mu rozhodně nedržela krk, neboť by tím mohlo býti zamezeno volné dýchání.

    1. I když když se k tý fotce vracím – nezáleží nejspíš na tom, kdo je pod hávem, protože ten člověk se k ní „vine“.

  6. Pane Muladi, píšete jakýmsi přátelům, které zde ovšem nevidím :“ Do toho se vmísí Pardal, jenž vůbec neví, která bije“
   Komentář : No právě, když něco píšete, tak nevím, která bije. To bude tím, že to nevíte ani Vy sám.
   Argumenty došly, tak strašíte lidi : „zlo, které vytváříte, může působit na jiné, ale v každém případě působí na Vás samotné. A jestli s tím nepřestanete, budete mít zdravotní potíže (související především se žlučí)“
   Máte pravdu, že nejúčinnější obranou je :“ vůbec si jich nevšímat. Jakýkoli kontakt s nimi je pomoc při šíření zla“ .
   Komentář : Jen jste zapomněl mezi šiřitele zařadit sebe, který to vyvolal.

  7. pane Muladi,
   napsal jste to velice výstižně, ke stejnému závěru jsem došel už dávno, Kdykoliv se v diskuzi objeví Věra z Vysočiny a Honza, je konec slušné diskuze, začínají urážky, zesměšňováni, vulgarity. Divím se, že na ně ještě vůbec někdo reaguje.

   1. Pane Jaromíre, tohle je taky krásné počtení z klubu Vašich přátel:

    „Třeba mi teď napadá – stará paní v ušmudlané zástěře vyjde přede dveře domku, rozhlédne se po krásné zvlněné krajině, uprdne si, šťárá se chvilku párátkem v zubech a říká: tři vejce na cibulce po ránu se špekem je asi dost“ a pak se vydá do výběhu slepic a prohlíží si, z které bude v neděli polívka. Uklouzne na slepičáku, dosedne na zadek, zakleje / „do hajzlu“ a dodá :“ Měla jsem to březový koště od toho dědka koupit. Pak bych ty hovna zametla“ prostřih – objeví se inzerát na březová košťata od místního důchodce Marka! Záběr zezadu na belhající starou paní, na zadku tepláků má přilepený slepičák a ještě je slyšet její mumlání: „šak vás všechny, srákory, pozabíjím“ :-))))“

    /Václav Žáček,jogín a zasvěcený Mistr duchovní nauky napojení na vnitřní zvukový proud – Sant Mat./

  8. re Jiří Muladi
   äd. „….Útok Věry je prudký a poskládaný z nesmyslů – ale o to právě jde, abych se nesmyslům začal bránit a skončil psychicky zdeptán, jak už to tady Věra předvedla třeba Vendovi nebo Soni. Všechno, včetně pečlivě promyšlených urážek, sleduje právě tento cíl…..“
   Domněnky. Nebrat.
   Zkuste se zeptat přímo Soni. Případně Vendy. Pokud si v hloubi srdce zavrtá i Venda, sestoupí až na samé dno, pozná, že „Je to tam“ a zdeptán nebude. Neboť konstrukt ho přestane obtěžovat, deptat, mha se rozplyne. A pak blik cvak, plný pohár již zavánějící vylije a začne jej znova plnit. Posílen veškerými nabytými prožitky a zkušenostmi.
   Nebo také ne, či jinak.

   1. ad: Domněnky. Nebrat.

    BINGO!!! Přesně. Muladi = snůška domněnek a nesmyslů všeho druhu. A každej, kdo má problém s domněnka, má v prvý řadě velkej problém sám se sebou.

  9. Dobrý den,
   necítím se nijak zdeptán. Po několika dnech v cizině, ale ve velmi milém prostředí, navíc bez internetu,se naopak cítím osvěžen. Vaše závěrečné doporučení vychází z Vašich zkušeností. Závěr se dá, podle mne, zevšeobecnit. Když se v lejnu člověk hrabe, více a více je cítit zápach. Je dobré je nechat zaschnout a ono se časem již nijak neprojeví; jen je dobré o něm vědět, kde je, kde se skrývá a ani omylem do něj nešlápnout. Pak je smrad zase na chvíli aktivní.

   Václav Žáček

   1. ad – Závěr se dá, podle mne, zevšeobecnit. Když se v lejnu člověk hrabe, více a více je cítit zápach. Je dobré je nechat zaschnout a ono se časem již nijak neprojeví; jen je dobré o něm vědět, kde je, kde se skrývá a ani omylem do něj nešlápnout. Pak je smrad zase na chvíli aktivní.

    SPRÁVNĚ, Vendo:-)))))))))))))))

   2. Dovolím si nevyžádanou poznámečku, pane Vendo
    ad. „….Je dobré je nechat zaschnout a ono se časem již nijak neprojeví….“
    Jenže ono občas zaprší a ono se naplno projeví.

    ad. „….jen je dobré o něm vědět, kde je, kde se skrývá a ani omylem do něj nešlápnout. Pak je smrad zase na chvíli aktivní.“

    A Vy jej zase necháte jen tak, bez ničeho neuklizené, zaschnout? Jako že tu chviličku smradu vydržíte?

    Nó, zůstala nevyužitá příležitost, pochopit, co ono lejno znamená a tím pádem jej rozpustit, aby i smrad nepřicházel.

    Ono když se člověk nechá překvapit, tak ho ten vlastní smrádek může také udusit.
    Stalo se mi to opět a zase a tak se snažím opět uklízet, až smrádek jednou pomine.

    1. Vaše poznámečka je skvělá.
     Jedno si však uvědomuji. To lejno není moje, jeho vznik se mne vůbec netýká.
     A nijak se jeho existencí netrápím – ono prostě je.
     Není nejen v mém obýváku, ba ani na mé zahradě; je někde mimo.
     Když ho nechám být, tak časem zvětrá nebo ho, jak píšete, smyje déšť; lejno nemá trvanlivost, proto je tím, čím je. Upřímně, dál mne vůbec nezajímá.

     Dobou noc.
     Václav Žáček

    2. Ta jistota mi není dána. A tak se snažím čistit, čistit,…
     Vám však tu jistotu přeji.
     Též dobrou noc.
     matka

    3. Honza si vybere jednu větu, vytrhne ji z kontextu a nezapomene ji náležitě okomentovat. Trousí za sebou něco o kontextech. To varieté a kampaň co tu vede, je jeden velký oxymóron a bullshit.

   1. Pokňourejte si, duchničky, to je v normě. Hlavně, že je tady klid a pořádek.
    :-))))))))))))))

    1. Když ty se tady objevíš, tak vždycky už jen posbírat kosti svých ideologických kámošů.
     :-))))))

  10. Upír musí být pozván, teprve pak může zaútočit. Čtete asi málo drákulovin, pane Muladi.

   Aneb nepřijímejte hru na honěnou s upírem, a nebudete vysáván. Jako třeba já a mnozí jiní tady. Jednoduché.

   1. ad – Aneb nepřijímejte hru na honěnou s upírem, a nebudete vysáván

    Šárí, vidíte, jaký je tady božský klid? Není to nádhera? Klid a mír. Jak v dětském pokojíčku. Děti trucují po výprasku a dospělí mají čas na práci.

    :-)))))))

 12. ad: povím vám příběh o dvou psychických upírech, kteří se vyskytují na těchto stránkách pod nickem Honza a Věra z Vysočiny. Mají společnou minulost, pracují konspirativně a jsou mimořádně zákeřní.

  ___________Ano, pane ynženýre, ano… „Bydlíme“ ve Vaší hlavě, ve vašich fantasmagoriích, my víme…:-)

 13. Pane Jaromíre, podívejte se, prosím, na tento příspěvek:

  Jiří Muladi

  21.11.2015 (21:58)

  Paní Věro,

  co to je „praktikující zdravé křesťanství“? Existuje jenom křesťanství, a to buď je, nebo není. A ono v kostelech opravdu není – právě proto, že církve odvádějí špatnou práci. I ti ezoterikové jsou tady právě proto, že lidé hledají náhradní programy místo toho, co předvádí církve.

  (Pan Pardal klidně na pokyn brebentí sborově Otčenáš – a vůbec neví, že se modlí ke svému Otci. A vidíte jeho reakce, když ho na to upozorním…)
  Kosteloví lidé zkrátka žádný val nepostaví. Možná pár z nich má správný vztah k Bohu, ale ostatní vůbec nevědí, která bije. To je ryzí fakt.

  Val mohou postavit jenom ti, kteří Boha skutečně milují – a na tomto poli to Bohu žel moc nadějně nevypadá.
  Ostatně, docela dlouho jsme si jako národ koledovali – a ještě koledujeme.
  _______________________________

  Nechte bez komentáře, jednak není co dodat a druhak – nešpiňte si se mnou Vaši křišťálově čistou duši.

 14. Na mě si upíři nepřijdou. Letošní úroda česneku, byla velmi, velmi dobrá, takže já jsem z obliga.
  Ihned si jdu uplést věnec, na krk.
  Ano, ano milášku, pošpěšme si pro věneček z česneku. Glum, glum.
  :)))))))))))))))))))))))))))

 15. Přátelé,

  nostalgicky jsem si probíral zdejší příspěvky před více než rokem – a měly úplně jinou atmosféru, včetně příspěvků Honzy a Věry, sprosťárny žádné. Něco se děje. Snažme se to zvládnout v dobrém. Potenciál vybitý v (nicneřešících) půtkách bude chybět jinde.

  Co jsem tady říci měl, to jsem řekl a nyní jdu „o dům dál“.
  Takže Bůh ví kdy příště:
  AHOJ (Ad HOnorem Jesus).

  1. Něco se děje, pane Muladi, možná jste o něco víc paranoidní než před rokem. Ale v jednom máte pravdu – potenciál v nic neřešících půtkách bude chybět jinde. Vždycky, když se začne nějaká EZOduchna nadřazovat nad prostého nekomplikovaného věřícího, vždy to končí nějak divně. Pane Muladi, ezoterika je záležitost srdce (ale i bystrého a vnímavého rozumu), nikoliv záležitost žvanění na webu. Kdokoli z vás tady žvaní o ezoterice a skrytých věděních, jedno je spolehlivě jisté: je to pošuk a magor, kdyby nebyl, nežvanil by o tom. Ezoterika NENÍ a ani NEMŮŽE BÝT obranným valem při expanzi cizích kultur, není to její pole působnosti. Obranným valem může být jen náboženství, a navrch – jen to, kterému Vy říkáte „kostelní“, protože jen to má svoji autoritu a ucelenou koncepci, předkládá mantinely morální a kulturní. Toto v ezoterice najít nelze, protože ta má jinou náplň a úlohu v životě člověka. Važme si všech křesťanů, kteří v dnešní pomatené a agresivní době dokážou jít do kostela, protože oni jsou pilířem duchovních hodnot a jistot, jsou vidět a signalizují, že i když křesťanská civilizace pomalu skomírá, pořád je ještě naděje na vzkříšení.
   Děkuji za pozornost a nashledanou v lepších časech. Příště nepohrdejte svými bližními a nedojde ke kolizi v debatě.

 16. ad: Něco se děje.

  No tak to určitě, to bez debat, to je hotová věc. Nemůžu za to, že (mě) neslyšíte. Neslyšíte, nerozumíte, když říkám; v blázinci se furt něco děje. Máte plnou hubu Boha, ale nerozumíte ani podobenstvím, ani metaforám, ani nádsázce, ani (sebe)ironii. Jenom ta paranoia vám zbyla… Docela smutnej „vosud“, ne? Slyšíte aspoň někdy, jak se vám Bůh chechtá? A přitom na světě je tak krásně, přímo Božsky. Stačí málo, stačí se naučit a umět dívat.

  https://www.youtube.com/watch?v=Owut_MSVUxs

 17. ad: Honza si vybere jednu větu

  No snad si naivně nemyslíš, že Honza bude ztrácet čas s něčím, co je už „na první pohled“ a samo o sobě úplně k hovnu (bláboly, to jen abys rozuměl, i když silně pochybuju). Říká Ti něco: oddělování zrno od plev? Ano, tak jako se snažím důsledně rozlišovat, zároveň důsledně filtruji. Máš s tím – elementárním rozlišováním, filtrováním důležitého od nedůležitého, podstatného od nepodstatného, oddělováním zrna od plev – snad nějakej problém? Kontexty a konsekvence, no to Ty, snad ani raději neřeš…:-)))

  1. Poslyš Hanz co mám dělat, když tvůj celý příspěvek je plev a bláboly. Jak jinak se s tebou da dorozumívat?

   1. ad: Poslyš Hanz co mám dělat

    Uff!! Co máš dělat? No to přece já nevím, to musíš (nebo alespoň bys to měl vědět) přece ty. To dá rozum.

    ad: Jak jinak se s tebou da dorozumívat?

    Jak jinak, da? Zvládneš da-da? Netušíš, jakou krásnou, přímo nádhernou schopnost má jazyk da-da…:-)

    1. ad: DA DA :)I bla bla je fajn.

     Jo, jo, – DA DA :)I bla bla je fajn – chápu, rozumím. Východní fronta, šrapnely, kaťuše, a tak vůbec, viď? Myslel jsem si to. Tak už se mě radši neptej, co máš dělat a jak se máš se mnou dorozumět…:-)

   2. ad: Poslyš Hanz.

    Ty, poslyš! Teď si mě s tím svým oslovením „Poslyš Hanz“, teda fakt a docela dostal. I slzu jsem uronil. Možná že se i známe, mein Kumpel. Z hytlerjůgend, z eses, z východní fronty? Kde si sloužil?

 18. ad: Když ty se tady objevíš, tak vždycky už jen posbírat kosti svých ideologických kámošů. :-))))))

  :-))))))))))))) nech ho, nech mi ho, zbjeratele…:-))))))))))

 19. ad: Já už jsem hold takový dobrosrdečný.

  A to máš vodjakžyva a vodpřírody, nebo si to někde chytil?..:-)))))

  1. A to máš vodjakžyva a vodpřírody, nebo si to někde chytil?..:-)))))

   To se psychopatům těžko vysvětluje.

   1. ad: To se psychopatům těžko vysvětluje.

    No ti i věřím, čoveče. Dobrosrdečný filcky se totiž psychopatům vyhejbaj. Tak nějak nepsaně, tak nějak preventivně. Ví Bůh. Divnej svět, viď? Tak hlavně nezapomeň, že i ty jseš jenom jeho pouhou součástí. Nic víc, nic míň…

 20. ad: Domněnky nebrat, jak učí Honza.

  No počkej, počkej! No to prrr, manipulátore! Tvoje – DA DA :)I bla bla je fajn – je evidentní a do očí bijící projev huhňavýho debila. Čili žádný domněnky, ale holej fakt. Rozlišuj(u)! Tvoje – DA DA :)I bla bla je fajn – je prostě vidět. Tečka. Mezi náma – pravý a opravdový fajn – je opravdu o něčem naprosto a diametrálně odlišným a jiným.

  ps: teda řeknu ti, ta „východní fronta“, ta se teda na tobě podepsala….:-)

  1. Kde jsem napsal, že jsem byl na východní frontě? Znova musím zopakovat, domněnky nebrat, jak učí Honza alias Hanz SS obrssturnbanfuhrer :) s da da si přišel ty, nikdo jiný, jen další z tvých evidentních mnoha domněnek.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference