mapa stránek || vyhledávání

Astrální mentiony

Motto:
Pokud existuje astrální svět a jeho nehmotné části (nazvu je astrální mentiony), tak v naší hlavě.

Mentiony zavedl profesor Kahuda (https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kahuda), zakladatel české parapsychologie. Údajně proto, aby v souladu s materializmem a dalšími -izmy vysvětlil telekinezi. Zformuloval hypotézu tzv. fundamentálního záření hmoty. Duchovní projevy chápal jako fyzikálně měřitelné částice a vědecky správnými postupy se je snažil najít. Tyto částice, mentiony, ale nenalezl, nebo mu to věda neuznala.

Astrální svět se údajně skládá z hmotné a nehmotné (duchovní) části. Opět kvůli gendrové vyváženosti musí být astrální mentiony-m (mužské), mentiony-f (ženské) a dětské mentiony (mentionina). Některé mentiony jsou chytřejší (supermentiony), většina střední (mentiony) a zbytek slabší (dementiony), takže klasické Gaussovo rozdělení. To píšu kvůli tomu, abych nebyl obviněn, že si myslím, že dementionů je nejvíc. To by se pak musely rozdělit na halbdementiony, normaldementiony a ganzdementiony. Do této poslední podskupiny jsem se sám sebekriticky tento týden zařadil.

Náš dobrý zahrádkový soused má souseda, jehož zralý rakytník s velkými trny visí k němu přes plot. Řezat větve nechtějí a ani jeden s tím nechce nic dělat, asi vědí proč. Byl jsem vybídnut v závěrečné fázi manželkou, abych rakytník otrhal. Na popíchané ruce se namáčkne kus aloe, aby to nehnisalo a až se zima zeptá, co jsem dělal na podzim, dám si malou stopičku. Nakládá se to do 40%- ního alkoholu a nijak moc ho to (ten alkohol) nezkazí. V mezinárodní klasifikaci Dobrovolná pomoc muže v domácnosti je trhání rakytníku zařazeno do 3. nápravné skupiny. Při této práci mě ale napadla většina tohoto článku, takže to vypadá, že nějaké použitelné mentiony ještě mám.

Astrální svět (astrální vesmír) se má skládat z hmotné části a duchovní části, která je složena z vyšších frekvencí. Pokud byla nějaká původní myšlenka, tak tedy že duchovní část je nehmotné povahy. Jinak nemá smysl je oddělovat.

Zdroje [1],[2],[3],[4] se shodují, že astrální svět se skládá z čehosi subtilního (v prvním přiblížení drobného) s mnohem vyšší frekvencí než viditelné světlo. Viz slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/subtilni

Vyšší frekvenci vlnění než viditelné světlo má záření rentgenové (RTG) a záření gama. Obojí je fyzikálně velmi dobře prozkoumáno a nic astrálního nebylo nalezeno. Další potíž je zřejmá: slovo subtilní se pojí s nějakým konkrétním pojmem (ta slepička kropenatá subtilního peří) nebo drobná chybička, přímo subtilní skoronic.

I když přijmeme jakési vyšší frekvence, i pak cosi subtilního je pořád hmotné podstaty. Světlo je hmotné podstaty, jen klidovou hmotnost má nulovou a pohybuje se nejvyšší možnou rychlostí, tedy rychlostí světla. Energie je hmotné podstaty E = mc^2.

Problém mám s tvrzením, že astrální svět je mnohem větší, než hmotný svět (zdroj [2]). O nekonečnosti vesmíru měl Einstein lehké pochybnosti, ale o nekonečné lidské hlouposti nepochyboval. Neumím si přestavit konec vesmíru a něco dál za tím koncem už vůbec ne. Ani kdyby to bylo astrální.

Energetické epicentrum astrálního světa je mimo rámec mého chápání. Epicentrum snad zemětřesení na povrchu Země, těžko v tom astrálním světě větším než hmotný vesmír. S cizím slovem astrální svět to vypadá líp a vědecky. Účinky síly gravitační klesají se čtvercem vzdálenosti. Působení centra naší galaxie je menší, než gravitační síla Slunce, proto Země obíhá primárně kolem Slunce. Také energie záření klesá se čtvercem vzdálenosti, důkazem je už pouhý pohled na noční oblohu na blikotající vzdálené hvězdy, z nichž mnohé mají svítivost daleko převyšující svítivost Slunce.

Můj názor: Náš svět je hmotné povahy, myšlení je hmotné povahy (k udržení spojení dendritů je třeba energie dodaná mozku). Lidský mozek je nejsložitější výtvor živé přírody, proto má potíže zkoumat sám sebe. Hřešit můžeme myšlením, slovy i skutky, ale neměli bychom. Mozek musí neustále řídit tělo a potřebuje k tomu energii. Mozek je nejdůležitější částí těla, usiluje o svou záchranu, a tudíž umírá poslední. S tím souvisí zážitky blízké smrti. Kromě toho je mozek centrem myšlení, obrovského množství představ o skutečnosti, zážitků, vzpomínek a snů – všechno zůstává z hlediska biologie a fyziky uvnitř naší hlavy. Zdát se nám může cokoliv hlavně z toho, co se nám celý den motalo hlavou. Může se nám zdát, že vidíme Ježíše nebo Pannu Marii, na jejichž obraz jsme se dívali dlouho v kostele. Jinému se může zdát, že vysílače 5G sítě přenášejí vzduchem virus covid-19. Jen tak mimochodem, vysoké frekvence 5G sítí jsou kolem 6 GHz (6*10^9 Hz) a viditelné nejsou. Viditelné světlo má frekvence o pět řádů vyšší – třeba 6*10^14 Hz. Viditelnost souvisí s frekvencí jednoduše: Člověk i zvířata vidí v té části spektra, které se ze Slunce dostane na povrch Země a není pohlceno ovzduším.

Ještě jednou: Myšlenky a sny zůstávají v naší hlavě a nemohou konat žádný fyzikální jev. Ano, mozek vyzařuje tepelné infračervené záření jako všechna hmota určité teploty. Myšlenky nezastaví vlak. Můžeme si představit, že myšlenkami odtlačíme žhavou Venuši dál od Slunce na úroveň dráhy Země a časem se z ní stane planeta s kvetoucím životem. A nestane se nic. Můžeme si představit, že myšlením zastavíme rozpínání vesmíru. A nestane se nic.

Astrální cestování má být spojeno s úplným odpoutáním se od fyzického těla. Mně se občas zdá o spojení s tělem ležícím blízko. Napíšu s manželkou, požádat ve snu manželku svou není hřích. Ani v reálném životě.

Astrální očistce – zdroj [2]:

„…jako sedmá čakra, neboť se skládá z obrovského hroznu-shluku úchvatných světel všech barev spektra a ty jsou vlastní energetickou centrálou pro nižší oblasti. Pod ním se nachází mnoho astrálních podoblastí, tzv. nebí či očistců, tj. nápravných zařízení, v nichž probíhá nekonečně různorodý život.“

Komentář: Místo aby se duše v očistci očistila, musí znovu zpátky na Zem odžít si karmický dluh a pak nejspíš v jiném těle odžít další část. Nejenže každých asi 12 až 16 let v posledních desetiletích přibude na Zemi 1 miliarda lidí, pro které vracející se karmická duše prostě není. Navíc se duše ještě pozdrží blíže neurčenou dobu v astrálním očistci. A to nemluvím o tom, že život na Zemi za 1,75 miliardy let nebude, protože Slunce bude svítit stále víc a pokročilý život bez kapalné vody není možný.

Pročetl jsem server www.jogi.cz, abych neútočil na zdejší tvůrce.
https://www.jogin.cz/slovnik/kauzalni-rovina/

Kauzální tělo je utkáno z idejí, „žije“ a pohybuje se ve velkolepé a přitom extrémně subtilní blažené sféře čistých idejí. Je matricí třiceti pěti silových idejí.

Kauzální tělo z 35 silových ideí!

Astrální tělo sestává z devatenácti subtilních prvků.

Astrální tělo z 19 prvků!

Dělí se do tří hlavních skupin, podle kóš (pránamajakóši, manómajakóši, vidžňánamajakóši): 1) vyšší intelekt; 2) ego; 3) cítění; 4) mysl (vědomí smyslů); pět nástrojů poznání, subtilní obdoby fyzických smyslů: 5) čich, 6) chuť, 7) zrak, 8) hmat, 9) sluch; pět nástrojů činnosti: 10) rozmnožování, 11) vyměšování, 12) řeč, 13) chůze, 14) manuální dovednost; a pět nástrojů vitální síly odpovídajících různým tělesným funkcím: 15) krystalizace, 16) vstřebávání, 17) vylučování, 18) metabolismus a 19) oběh.

Když je něco nestravitelného, tak to rozděl a předžvýkej.

Zaujalo mě vylučování a zvlášť vyměšování. Už (snad) Aristoteles říkal: Každé vyměšování je tělu prospěšné.

Nějak se mi zastesklo. A na co jsem si vzpomněl?

Že byl jeden Bůh a jeden svět. Náboženství bylo v rozvrhu na obecné škole a chodili na ně skoro všichni. Ovečky pásly se samy, jehňátko se drželo mámy.

Na začátku nového školního roku ze školního rozhlasu mluvil ministr školství Kahuda: „Mílí žáci, začíná nový školní rok.“ Věřil jsem, že to s námi myslí dobře. I naše máma říkala, učte se, ať se máte líp, než jsme se měli my.

Pak se obzory rozšířily o světlé zítřky. Svět byl kulatý, kde není nahoře ani dole. Ale někteří se nahoru dostávali a jiní zůstávali dole.

Jel jsem včera za krásného dne na kole celé odpoledne až do večera nahoru a dolů přes potůčky, potoky a řeky asi 90 kilometrů. Věnec hor se ztrácel a zase objevoval, hory ještě máme. Pasoucího se dobytka zase méně jak loni, vepříny opuštěné. Vzpomněl jsem si na heslo: „Plány imperialistů zhatí naši vepři boubelatí.“ Boubelaté vepře jsme zhatili sami. Mluvil jsem bývalým údržbářem ve vepříně až pro 30 000 prasat, automatické krmení, rozvod teplé vody, vedle bioplynka. V polovině 90. let přijeli na exkurzi imperialističtí zemědělci a říkali: „Tohle nás zničí.“ Mysleli si, že se u nás ještě jezdí s kolečkem hnoje ručně. Posledním správcem konkurzní podstaty tohoto vepřína před rozřezáním všeho kovového do šrotu bylo Divadelní sdružení se sídlem na Václavském náměstí v Praze. Zřejmě se inspirovali u vojína Kefalína, který byl chovatelem vepřů a před tím „asi-stentom na Barrandove“.

Připadá mi to jako by na českou kotlinu s jejími pohraničními horami sedla poklička, a pod tou pokličkou jako v hrnci na plotně se drží u moci ganzdementi. Pšenice se vykupuje za 6-8 Kč za litr a prodává se lacino imperialistům, kteří nám ji prodávají vykrmenou v kůži jako maso za 100 Kč za kilo v Kauflandu. Podmínky jsou nastaveny tak, že u nás obstát s výkrmem nejde. Přijdou kontroly a řeší se něco jako spokojené prase. Nejen napáječky na teplou vodu, ale i na studenou. A v neděli asi Matonka jemně perlivá.

Křesťanství a východní náboženství.

O křesťanství je v jedné starší recitované písni: „Je jeden Bůh a jeden svět, jak o tom pastor v Bibli čet.“

Východní náboženství má mnoho bohů a mnoho světů, jeden z nich je astrální.

Astrální svět.

Podle zdroje [1]:

„…jako sedmá čakra, neboť se skládá z obrovského hroznu-shluku úchvatných světel všech barev spektra a ty jsou vlastní energetickou centrálou pro nižší oblasti. Pod ním se nachází mnoho astrálních podoblastí, tzv. nebí či očistců, tj. nápravných zařízení, v nichž probíhá nekonečně různorodý život.“

Podle zdroje [2]:

„Pod regiony čistého ducha se pak nachází oblasti mysli a posléze hmoty, v naší západní terminologii známé jako kauzální, astrální a hmotné vesmíry… existuje periodicky opakující se tzv. Zničení..

Jen tak namátkou z těch světů nad univerzální myslí: Dasvándár, jako tzv. desátá brána – tam je duše bez mysli, vnímá vše vědomím.

Je to třetí duchovní oblast Bhanvár Guphá – doslova rotující, vířící jeskyně, čtvrtá duchovní oblast. No a nad pátou duchovní oblastí, oblastí věčného ducha odkud přicházejí duše, jsou ještě tři nejvyšší regiony, ale to již raději dost..

Takže rozdíl spočívá nejen v trvání /astrální oblast není věčná/, ale také např. s obsahem hmoty. Zatímco u nás, tady „dole“ je nejvíce hmoty /zhuštěné energie/ a malá příměs Ducha Svatého /Božského Vědomí/ v tvořivém aspektu Boha-Otce, tak ty čistě duchovní oblasti již nemají žádnou hmotu…

Oblast ANDA, astrální svět, je mnohem rozlehlejší než náš celý hmotný vesmír. Má své hlavní místo, což znamená vrchol této oblasti a nebo také jeho energetické centrum, které nazývají mystici – Mistři Sahansdal Kanval.“

Už jsem to komentoval nahoře.

Zdroj [1]:

„Velké vysvětlování by muselo nastat pro termín či region označený jako sídlo „Univerzální Mysli“ /dále jen UM/, která sestupující duši předává mentální esence a energie.“

Komentář: Univerzální mysl a Nejvyšší mysl to je bájný pojem asi jako Křesomysl, Nezamysl a možná i Mnata.

[3]:

„Astrální tělo je často přesnou kopií hmotného těla, je ovšem tvořené jen nehmotným světlem. Astrální vesmír je podle nich subtilní energetický vesmír, jehož převažující vibrační frekvence je mnohem vyšší než vibrace fyzického vesmíru, ale zároveň nižší než vibrační frekvence kauzálního vesmíru..“

No to jsem nepobral. Přesná nehmotná kopie hmotného světa.

Zdroj [5]:

„To velké ničení sahá až po oblast čistého ducha, je to tzv. pátý region oblasti, již čistě duchovní, před ním /pod ním/ jsou čtyři – všechny mají své opodstatnění… A samozřejmě, že toto velké zničení přichází ještě po mnoha a mnoha eonech – věcích a v podstatě pak celý nám známý Vesmír „usíná“ – pro vědce v nekonečně malém bodu; dál se chlapíci ještě nedostali.“

Komentář Eon je už i v Česku :)

Já píšu v článku o vesmíru, že rozpínání vesmíru má trvat 10^100 let. Představit si číslo se 100 nulami já tedy neumím, když počet částic ve známém vesmíru má být 10^89. Ale indičtí koumáci před staletími se svým astrálním světem to věděli a ještě víc…

Cyklický vesmír navrhoval Einstein, pak ho zavrhl, v rovnicích navrhl kosmologickou konstantu a měl stacionární vesmír (ve 30. letech). Ke konci svého života (už bylo známo rozpínání vesmíru) prohlásil, že kosmologická konstanta byl jeho největší omyl. A dnes se může ta kosmologická konstanta považovat za něco, co se (zrychleným) rozpínáním souvisí. Astronomové netvrdí, že Velký třesk byl z nekonečně malého bodu, ale z velmi malého prostoru. Atd. Není pravda, že chlapíci vědci se k něčemu (takovému) ještě nedostali, teorie mají na všechno, jen se neví, která je a bude správná.

Takže jsem se dostal taky cyklicky zase na začátek.

Je jeden Bůh a jeden svět. Mně to ke kousku štěstí tady na Zemi stačí.
 

[1] https://hledani.gnosis.cz/v-dome-meho-otce-je-mnoho-pribytku-jan-kapitola-14-vers-2/
[2] https://hledani.gnosis.cz/karmiony/#comment-area (diskuzní příspěvek vložen 5.9.2020 8:07)
[3] https://www.jogin.cz/slovnik/astralni-telo/
[4] https://hledani.gnosis.cz/prirozenost/comment-page-2/#comments (diskuze vložena 9.9.2020 22:09)
[5] https://hledani.gnosis.cz/karmiony/#comment-area (diskuzní příspvek v čase 5.9.2020 21:42)
 

Pardal
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.4
hlasů: 5
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

203 komentářů

Přidat komentář
 1. No, pěkné pane Pardale, jen co je pravda! Vidím, že jste zase poněkud pokročil v moudrosti, což se projevuje skrytým humorem a možno i určitou dávkou cynizmu. Jen tak dál! Kde to všechno může skončit – to ví jen pán Bůh! Ale, držím Vám palce, nejen u rukou…
  O hodně věcech by se dalo polemizovat, ale má to smysl? – (Takhle si kabonit mysl?)…
  Tak, zase příště…

  1. → Vidím, že jste zase poněkud pokročil v moudrosti, což se projevuje skrytým humorem a možno i určitou dávkou cynizmu.
   ______ Cynismus, sarkasmus, ironie, toť základ a ingridience přímo od Boha.
   Jedním slovem: dary.

  2. ad/ Kde to všechno může skončit…… Snad Vy i autor víte něco o smrti v tomto hmotném světě.

 2. Pardale, bydlím nedaleko megavepřína a když vane nepříznivý vítr, jsem zásobován puchem připomínajícím Honzovu moudrost. V té chvíli ať dělám, co dělám, nedokážu se přes vaše rady pozitivně naladit. Vepřín byl postaven za bolševika. Kde asi soudruzi udělali chybu?

  1. → když vane nepříznivý vítr, jsem zásobován puchem připomínajícím Honzovu moudrost.

   Twl. nasyp mi (a ostatním) sem souřadnice. Moudrost, taková vzácnoct!, šuma čí a vod koho, no neber to!…-))

  2. Pavle v., zkuste debolševizaci alespoň ve své hlavě, i když u moci byli a zůstávají, skrytě se podíleli a podílejí na rozkrádání ekonomiky.

   Nerad bych tady trvale diskutoval o smradech. Ale i klasik a český vlastenec Jaroslav Vrclický (vlastním jménem lehce německým Emil Frýda) údajně v nějaké sázce složil krátkou báseň: Hovno smrdí vždycky, Jaroslav Vrchlický.
   Rodiče byl sedláci a hnůj jsme měli na dvoře asi 15 kroků od vstupních dveří do obytného. A v Sudetech měli často dobytek v přízemí a obytné nad tím. Chtěli vystěhovat nás, ale byli jsme malé děti, tak to odnesl jiný selský rod, který ve vsi hospodařil 400 let.
   Taky jsem volil komunisty, jako poslední asi v půl dvanácté v noci, když jsem vystoupil z nočního autobusu, který navazoval chabě na vlak z Prahy, kde jsem studoval. Ve volební komisi už číhal na mé pochybení soudruh, který se zasloužil o to, že v mé rodné vesničce schované mezi lesy se ve velké klenuté maštali vystěhované sedláka zřídila bramborárna. Totální nesmysl, na rovině, ne jako jinde na svahu a sklad pod zemí. Na rošty z trámů se transportérem nahromadily brambory a zespodu se foukal vzduch „ventilátorem“. To byl výfuk na seno, senomet, který v noci bylo slyšet na kilometr daleko. Když jsem se asi tak obvykle po třech nedělích vracel z na víkend z Prahy, tak jsem to slyšel a bolelo mě srdce. Tady se trvale usadit nedá.
   K těm vepřínům, zlikvidovat moderní vepřín a bioplynkou je nesmysl :
   https://vuzv.cz/publikace/chov-prasat-a-vyroba-veproveho-masa-ve-svete-v-eu-a-v-cr/
   „Mezi roky 1990 a 2015 se porážky prasat a objem výroby vepřového masa v EU-15 zvýšily o 24 a 34 %, zatímco v ČR se snížily. V období 1990 až 2016 se snížily stavy prasat a prasnic v ČR na 34 a 31 % a produkce jatečných prasat a vepřového masa na 30 a 34 %. Jednou z příčin nepříznivého vývoje chovu prasat a produkce vepřového masa může být větší nárůst spotřebitelských cen vepřového masa než farmářských cen jatečných prasat.“
   A je to ještě horší. Vve vepřovém mase jsme asi na 1/4 produkce v počátku 90 let. Že nejsme soběstační ve výrobě potravin není trestuhodné, ale zastřeleníhodné.
   http://www.akcr.cz/data_ak/20/k/HaV/VeprMasoSVZ_2020.pdf
   “ Celkové saldo ve vepřovém mase včetně živých prasat vykázalo v roce 2019 ve finančním vyjádření hodnotu téměř -14 mld. Kč. “
   Takže já si vážím toho, že vepřín blízko Vás ještě chrochtá a máme nějaké vlastní vepřové maso.
   Jinde zase pláčou, že není obchvat kolem města (vesnice).
   Nebo více jak 30 let plánovaná dálnice je ve stavu dál nic. Nedokončená je sklizeň kukuřice (nejspíš pro biolynky) v polích kudy má vést.

   1. Debolševizaci ve své hlavě jsem už dávno provedl. Václav Havel se dohodl s komunisty, že oni si zprivatizují majetky výměnou za to, že my budeme svobodní. Jelikož mamon pro mě není to hlavní, byl jsem s tímto obchodem docela spokojen. Jenže moc je opojná droga a komunisté po ní znovu sahají svými prackami od krve – snaží se ovládnout veřejnoprávní televizi. Premiérem je agent StB. Co dodat?

    Co se týká soběstačnosti v potravinách, soběstační jsme (na úrovni EU). Myslím, že jsme po 1. světové válce měli zůstat v Rakousko-Uhersku. Mohli jsme na tom být jako Švýcaři. Mohli jsme zbavit nacionalismu. Nacionalismus je vada charakteru.

   2. Zbavili bychom se lásky k vlasti – podle pavel v? A dnes už mluvili nemateřským jazykem? Soběstačnost v potravinách by nám stačila v EU? Raději se nezaprodávat. Koronavirus ukázal, co EU dovede. Každý stát spoléhá na sebe, a potraviny bývají ještě důležitější než roušky.

 3. → bydlím nedaleko megavepřína a když vane nepříznivý vítr, jsem zásobován puchem připomínajícím Honzovu moudrost.

  Hmm, nic takovýho jako „Honzova moudrost“, neexistuje. Ovšem debilit na nejrůznější způsob, je nepočítaně, šuma fuk na lokaci, souřadnice a větry nevyjímaje.

  ps: Pa*bleVé, děkuju že jseš.

  1. Kolik toho autor článku od Sisyfů ví o Kahudovi? Otec s ním učil na gymnáziu Legionářská 1938 až 1943, kdy byl totálně nasazen. Pak 1945 až 46. A mluvil s někým z léčitelů, s ním spolupracujících?

   1. Pane Staňku, já jsem tady v článku prof. Kahudu nijak neodsuzoval. Léčitelství i kdyby jen s hlavním účinkem Víra tvá tě uzdravila, může pomoci.
    Můj článek byl původně mnohem delší a za zmínkou o Kahudovi bylo zhruba: Byla doba, když něco nefunguje, založí se stranická buňka, která zvládne vyřešit všechno. A pod její ochranná křídla se schovají opravdu chytří i režimu nepohodlní lidé, kteří něco vytvoří.
    Kahuda byl fyzik, takže nevařil guláš z čisté vody, což je možné ve zdejší tvorbě plácání báboviček, které se tváří jako rozšiřování obzorů až do astrálního světa.
    Přidám ještě stručně něco z vynechaných částí v mém článku.
    Astrální svět je údajně hmotný + nehmotný (duchovní).
    Ale o tom už tady u dlouho hovoříme, Mlho!
    Také náš svět je hmotné podstaty a je i duchovní.
    Duchovní děje se odehrávají uvnitř naší hlavy a jsou hmotné podstaty (spojení dendritů u neuronů mozku).
    Myšlenky a sny se mohou týkat třeba celého vesmíru, ale nemohou konat přímo fyzikální jevy na dálku.
    Astrální svět dovedl duchovní svět do absurdního propojení s hmotným světem. Pojmy nehmotné světlo, subtilní energetický vesmír a mnohem vyšší vibrační frekvence jsou bláboly.
    „Astrální tělo je často přesnou kopií hmotného těla, je ovšem tvořené jen nehmotným světlem. Astrální vesmír je podle nich subtilní energetický vesmír, jehož převažující vibrační frekvence je mnohem vyšší než vibrace fyzického vesmíru, ale zároveň nižší než vibrační frekvence kauzálního vesmíru.“

   2. Jůůůů, pane Staňku,
    Pardal je od Sisyfů? Ale to je přeci senzační. Co? No že může zajít sem k nám.
    A jak on, tak i my ostatní můžeme jít dále svou cestou.
    Tedy k Sisyfům, co by ne-fyzik bych nejspíš netrefila a asi ani neporozuměla, o čem je řeč.
    ad. Kahuda – František? Škoda, že jsem neměla čest. Tedy tuším že i on byl fyzikem. A přece se posléze zabýval i jinými činnostmi.
    Totiž – přes veškeré vzdělání, zkušenosti, či co všechno ještě – dovolit si uskutečnit „bláznivé“ myšlenky, léčit,… no není to krásné, býti zvána čarodějnice, vědma,… a zachytit, co se vlastně zachytit nedá … :-) To jsou mi věci a dary, za něž děkuji :-)

 4. Pardale,
  pěkný článek, dal jsem Vám 5 bodů. Jednou jsem zde anonymně napsal citát převzatý ze serveru Ateisté ČR. Myslím, že se hodí ho pod Váš článek zopakovat:

  Pokud rozumím fyzice správně, tak informace musí být vždy vázána na hmotné médium. Nehmotná informace je jen filosofický konstrukt.

  1. Lojzo, filosofických konstruktů je tu habaděj až několik habadějů.
   Ano. Informace je vázána na hmotu.
   Zkusím to rozdělit a předžvýkat, než to udělá někdo jiný.
   A) Informace jako záznam vázaná na změnu uspořádání hmoty (neurony v mozku, magnetický disk HD, elektrický SSD, optický CD/DVD, holografický) třeba jednoduše jako písmo, kresba na papíře nebo zvuk jako vlnění se změna hustoty a tlaku vzduchu. Život je založen na genetické informaci v DNA a RNA.
   B) Čtení informace (princip magnetický, elektrický, nejčastěji optický včetně čtení (znaků) na monitoru.
   C) Trvalost informace. Mozek velmi racionálně informace maže, čistí si prostor pro další informace, aby životně důležité zůstaly. Sloní matriarcha vede své stádo desítky až stovky kilometrů tam, kde najdou pastvu a vodu. Mozek udržuje informace díky tomu, že přijímá energii, bojuje proti chaosu, to je zákonu samovolnému růstu entropie. Magnetické, elektrické, optické záznamy, na nichž stojí náš digitální svět, podléhají tomuto chaosu (růstu entropie) a ztrácí kvalitu (šum na starých magnetických záznamech).
   D) Informace jako vlastnost hmoty
   To je kořen sporu s ezoteriky a často i lidmi nábožensky založenými.
   Elektron má malou hmotnost, elementární náboj, chová se jako částice i vlnění. Uspořádání elektronů v elektronovém obalu určuje chemické vlastnosti. Zlato je žlutý velmi kujný kov, výborné elektrické vodivosti, na vzduchu neomezeně stálý. Ale proč? Protože má takový elektronový obal a jádro. Proč má takový elektronový obal? Protože existuje princip postupné výstavby elektronového obalu, napřed se obsazují nejnižší energetické hladiny. A proč?
   Protože je to vlastnost hmoty. Hmota podle svého druhu, povahy a množství má určité vlastnosti (jakoby zapsanou informaci) jak se má chovat podle zákonů fyziky. A těch hlavních zákonů fyziky je několik stránek. Hmota ve vesmíru se chová podle gravitačního zákona, podle Keplerových zákonů, podle teorie relativity atd. Hmota má vlastnost ( informaci??), která v důsledcích vede k tomu, že se chová podle fyzikálních zákonů, které známe. A asi ne všechny.
   Vlastností hmoty tedy je, že se podřizuje tomu, čemu říkáme zákony. Vlastností hmoty je schopnost vytvářet složité struktury a nakonec i život včetně evoluce vedoucí až k člověku. Vysoce uspořádané struktury života jsou statisticky nepravděpodobné a potřebují k udržení energii. Když energie není, nastává smrt a nevratná degradace těchto struktur a informací v nich. Podmínky pro život musí být velmi těsně splněny vzhledem v běsům ve vesmíru. Je to velmi málo pravděpodobné, ale možné to je. Jednou jistě. Na Zemi.

   Závěr je jednoduchý až skoro žádný. Buď tyto nesmírně složité struktury určuje vlastnost hmoty samotné (taková informace je v hmotě uložena) nebo to všechno určil Bůh.
   No a já tady dlouhodobě tvrdím, že tyto dvě možnosti nemají k sobě daleko alespoň tím, že jsou prvotně určeny. Všechno (zatím) nevysvětlitelné budiž Bůh. A nevysvětlitelného je stále víc s rozšiřováním vědomostí, tedy i Bůh je věčný. A člověk by měl být za to vděčný.

   1. Pardale,
    já už z dřívějška vím, že na telepatii nevěříte, ale telepatie skutečně existuje. Mě se stává nějaký telepatický přenos téměř denně, prostě to nemohou být náhody. O telepatii je napsáno spousta knih a nejsou to výmysly.
    Já jsem vlastně kvůli telepatii uvěřil v Boha, protože jsem si nedokázal vysvětlit na co by brontosaurům, potom opicím a potom lidem byla telepatie?

    ad.: Ještě jednou: Myšlenky a sny zůstávají v naší hlavě a nemohou konat žádný fyzikální jev.

    I když jsem Vám dal pět bodů, tak s tímto nesouhlasím. U té telepatie dochází k přenosu informace z jedné hlavy do druhé – byla přenesena energie a ta je hmotného původu. Je to nějaký druh energie, který dosud fyzika nepopsala, tak to fyzikové raději popírají, aby si nemuseli přiznat neznalost.

    Tento třírozměrný svět má zákon o zachování energie. Energie musí být vždycky zachována. Proto ta energie myšlenek je zde kolem nás a nikoli v nějakém astrálním světě. Kdyby ty myšlenky šly z nějakého astrálu nebo čtvrtého nebo pátého rozměru, tak by byl zákon o zachování energie porušen. A to zatím nikdo nepozoroval, zákon zachování energie nebyl nikdy zpochybněn.

 5. Pardale, tato věta z Vašeho článku říká za Vás vše a za Vaše přiznání děkuji – „Neumím si přestavit konec vesmíru a něco dál za tím koncem už vůbec ne.“

  1. Vendo, psal jsem v souvislostech o Vašem astrálním vesmíru větším jak hmotný vesmír. Takže konec vesmíru je chápán z hlediska prostoru.
   Protože vesmír je všechno (universum), tedy i to za jakoby hranicí je vesmír.
   Časový konec našeho vesmíru je podle současných teorií hodně vzdálen, odhad 10^100 let. To je obrovské číslo. Současný vesmír má 13,7 miliardy let, to je 3,156E7*13,7E9 = 43,2E16 sekund (4,3*1O^17 sekund). Vesmír má být (po ukončení expanze) velmi řídký, vypaří se černé díry, hmota se má přeměnit na neutrina a zbytkové záření letící takřka prázdným prostorem. To připomínám jen kvůli tomu, že Váš astrální svět má být ještě větší, jak hmotný vesmír.
   Jak jsem opakovaně psal, to hlavy se i takový astrální vesmír vejde, ale jiná věc je, jestli se s tím má lézt ven.

   1. Pardale, „Hledání světla“, to téma zde na tomto webu, ale i to, co lze provádět přímou cestou, není o představivosti, ale o přímé zkušenosti a tím pak o poznání. Představivost ponechte své mysli.
    Vy se zatím pohybujete v tématech Záhady a otazníky, Vesmír a jeho záhady, Klima, počasí, Historické souvislosti, Na pomezí vědy. /viz. Vaše články zde/
    Jednou ale duše, která oživuje současné tělo Pardala k tomu dospěje. Zatím ale platí Vaše:“Neumím si přestavit konec vesmíru a něco dál za tím koncem už vůbec ne.“

   2. Vendo, fajn.
    Už sem mnohokrát psal, že se svými moudrostmi se odkopete sám.
    Hledání světla není prý o poznání, ale o přímé zkušenosti.
    Popište prosím jaké máte přímé zkušenosti :
    a) s duší, nejlíp se svojí
    b) s karmou
    c) s astrální světem a dalšími balamuty
    d) s astrálním očistcem, o kterém píšete ( strašíte s ním).
    Ano, máte přímé zkušenosti s jakýmsi Mistrem. No a co ?
    Já mám dobré zkušenosti s Hledáním světla (teď už vzpomínky ) s rodiči. Hledání světla se sourozenci, manželkou, dětmi. Hledání světla jak se správně ( křesťansky) chovat k lidem a k vlastní zemi tady na Zemi.
    Nikdy se neví. co Bůh chystá.
    Pochybuji, že přikazuje žít v chudobě a nouzi, trápit sám sebe odříkáním.
    Bůh pobízí konat dobro, tedy dobro pro sebe i ostatní.
    Hledat světlo znamená ho hledat nejen v sobě, ale nacházet i v druhých. Odpouštět jim a tím potlačovat zlo a nenávist.

    Už jsem psal, že konec světa podle Vašeho astrálního světa většího jak hmotný vesmír si představit nelze. Vesmír možná není nekonečný v prostoru, ale není ohraničený. Světlo díky gravitaci nemůže z vesmírného prostoru uniknout a musí se stáčet.
    Takže až budete po třetí psát , že já:
    “ “Neumím si přestavit konec vesmíru a něco dál za tím koncem už vůbec ne.“,
    tak už na to nemá smysl odpovídat, prostě mé odpovědi nečtete. Že to nečtete, to není moje jen moje poznání, ale i přímá zkušenost. Tak jsem díky Vám zmoudřel.

   3. Pardale, napsal jsem Vám včera, že :“ „Hledání světla“, to téma zde na tomto webu, ale i to, co lze provádět přímou cestou, není o představivosti, ale o přímé zkušenosti a tím pak o poznání.

    A Vy jste z toho udělal toto: „Hledání světla není prý o poznání, ale o přímé zkušenosti.“

    Cítíte, jak jste to nepochopil a jak vlastně zde manipulujete s mými výroky?

    A i proto již nemám žádný důvod Vám o duši a karmě nadále nic psát. Nebylo toho mezi nám již dříve k tomuto napsáno dost? Vy jste mi jednoznačně napsal, že na duši nevěříte, že na karmu nevěříte. A já Vás o opaku nechci již přesvědčovat. A k astrálnímu světu – každá duše / i duše vědce/ se s ním setká, přesněji, dostane se do něho. Vyčkejte. Nic jiného Vám nezbývá. Každé tělesné schránce se totiž s každým nádechem a výdechem přibližuje její konec a každou duši čekají v procesu transformace po smrti nové podmínky a okolnosti.

   4. Vendo, měl jsem dotaz, jaké máte přímé zkušenosti, které tak propagujete, s duší, karmou, astrálním světem a jinými balamuty.
    Odpověď žádná. Takže žádné přímé zkušenosti, čili žádné poznání.
    Dozvěděl jsem se opět, že umřu a čeká mě astrální očistec. Asi nějaká ostřejší nápravná skupina, než Vás.
    Inu, všude karma, v hlavě nejlépe.

   5. Pardale, lituji, ale Vy nejste člověk, kterému bych říkal o svých vnitřních zkušenostech. Ani pan Degon o tom nemluví a dokonce ani Hvězdička.

    Jestli ale chcete, dám si tu práci a najdu Vám Vaše dřívější vyjádření k duši, karmě, reinkarnaci z naší vzájemné diskuze, kdy jste se k tomu postavil zcela kategoricky …a nově teď vlastně i k tzv. astrálnímu regionu.

    Začal jsem ve své první reakci Vaším upřímným přiznáním, které jste učinil v tomto svém článku a které znělo – „Neumím si přestavit konec vesmíru a něco dál za tím koncem už vůbec ne.“

    Pak jsem Vám k té představivosti napsal – „Pardale, „Hledání světla“, to téma zde na tomto webu, ale i to, co lze provádět přímou cestou, není o představivosti, ale o přímé zkušenosti a tím pak o poznání. Představivost ponechte své mysli.“

    Vy jste z toho udělal tuto manipulativní a zcela převrácenou „definici“, kdy jste mi napsal – Hledání světla není prý o poznání, ale o přímé zkušenosti.

    Vy jste opravdu nepochopil z toho mého docela jednoduchého souvětí, že poznání je podmíněno zkušeností?

    Nic jiného, pro mne inspirativního, jsem ve Vašem článku „záhad a otazníků“ neobjevil.

    Vaše záhady a otazníky Vám neobjasní, podle mého názoru, ani jiní, zde píšící lidé, co by založením materialisté.

   6. Vendo, já to tak neprožívám. Ani na třetí pokus jste nepochopil můj výklad. Váš astrální vesmír údajně větší jak hmotný vesmír – znamená větší velikosti, rozměrem. A vesmír okraj, konec, hranici nemá.
    Jak jste snad pochopil, když odpovídám, tak si nekopíruju celý Váš příspěvek a přímo nad svým novým příspěvkem ho nevidím.
    Můžete se vykrucovat jak libo, psal jste ve smyslu napřed vlastní zkušenost a pak poznání. Napsal jste :“o přímé zkušenosti a tím pak o poznání.“
    Takže jste stejně jako u velikosti vesmíru nepochopil sám sebe. Mně to už nevadí.
    A že mi nesdělíte vlastní zkušenosti taky nevadí. Poznání z přímé zkušenosti budu brát jako Vaši domněnku o duši, karmě, astrálním světě. Takže zařaďte si ještě své domněnky jako předstupeň poznání.

   7. “Neumím si přestavit konec vesmíru a něco dál za tím koncem už vůbec ne.“ /Venda/

    Ano, toto přiznání učinil Pardal ve svém článku. Vy choďte dříve spát a pak budete umět lépe číst.

    ad/Vendo, jak tedy vypadá konec Vesmíru a jak vypadá to, co je za ním?

    To byste nikdy nepochopila. O této Vaší /ne/schopností mít zkušenost a poznat již vím dlouhou dobu. Jan Neruda pro Vás a Pardala napsal jednu báseň. Ta Vám v tomto životě musí stačit.

    Úryvek:
    Jak lvové bijem o mříže,
    jak lvové v kleci jatí,
    my bychom vzhůru k nebesům
    a jsme zde Zemí
    spjatí.

    A Matouš 7:7-8 . . . . . a až Vám bude otevřeno /jednou/, tak sama uvidíte.

    A v Janovi kap.3., Ježíš říká Nikodémovi, vzdělanci a členovi židovské rady – viz. 11-12.

    Mějte se.

   8. Věra z Vysočiny21.9.2020 (22:29)

    Dobrý obrázek. A teď vezměte dron s kamerou a vznášejte se těsně nad obrázkem. Vidíte všechny detaily. Pak se začněte od obrázku vzdalovat. Nejprve přestanete vidět vnitřní část – střed obrázku, pak tu druhou světlejší, nakonec i tu fialkovou, až zbude jen to černé okolí (barvy mohou býti rozdílné, než je na obrázku zobrazeno).
    Jak ze středu komunikovat s ostatními částmi a s oním „okolím“? Jak z „okolí“ komunikovat s ostatními částmi celku?
    Podobně nakreslený symbol jing-jang – v každé světlé části je i temná tečka, v každé tmavé části je i světlá tečka, tož třeba komunikovat přes ony tečky :-) Eh, kdybych to tak uměla, probudit (tu zde u nás) v temné části světlou tečku. Jenže to nelze nutit, svůj závoj si má každý pomoci odstranit hlavně sám. Možná je to nemocemi, vyděšenosti lidí,…Ale občas mi přijde někdo, kdo vyděšenost strach,… překoná. To je pak dobrý začátek.
    No co, co, co, pro začátek jdu otočit velmi opatrně ty květináčky s kytičkami, aby se mi nepoblinkaly a neznečistily své okolí, ty mé kytičky :-)
    hezký den.

   9. Věro, teorií konce světa a co za ním je jako maku, dokonce i v Právu, dříve Rudém právu.
    https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/za-nasim-vesmirem-jsou-mozna-dalsi-40013886.
    Také za koncem našeho vesmíru snad jiné vesmíry, skoro nekonečno dalších vesmírů. A při hrátkách s nekonečnem i možné kopie našeho vesmíru. Jen to má drobné háčky, že by musey platit jiné fyzikální zákony. Informace zpět se k nám nedostane ani rychlostí světla.
    lepší.tv/objednavka/?toptv=D&name=Vesmír%3A+Místo+pro+život
    Včera ( 21.9.) na Prima ZOOm byl pořad Vesmír místo pro život (4) o možnosti vzniku života : horké vulkanické páry( fumaroly), střídavé zaplavování přílivem moře, minerály, energie ze slunce. Pojem skoro život tam padl, to je potřebné komponenty ( DNA, bílkoviny, tuky, voda, energie..) nevznikly asi najednou, takže až spojením těchto komponent vznikl život se schopností se organizovat sám, množit se, přizpůsobit se. Takže dlouho mohl existovat jakýsi položivot. Ve vesmíru roku 2014 byla nalezena oblast vznikajících exoplanet, kde byly nalezeny komponenty organické hmoty (s kyanidovými skupinami), které jsou i na našich kometách a lze je považovat za možný základ života.

   10. ad – Ano, toto přiznání učinil Pardal ve svém článku. Vy choďte dříve spát a pak budete umět lépe číst.
    _________________

    Vendo, ráda bych chodila dřív spát, ale bohužel – mám v rodině trochu náročnější povinnosti. Až jsou hotové, pak jdu na chvíli zarelaxovat k počítači. To jen na okraj, k vaší nemístné až blbé poznámce. Ptám se vás slušně, tak buďte od té dobroty a odpovídejte taky slušně a nedělejte diskutujícím ostudu.

    Toto: jste napsal vy, citujete Pardala, jakože je Neználek. Já si taky neumím představit konec Vesmíru a co je za tím koncem už vůbec ne.
    Ptám se tedy ještě jednou vás, protože vy to zřejmě víte, tak se podělte: Vendo, jak tedy vypadá konec Vesmíru a jak vypadá to, co je za ním?

    Vendo, dělat z druhých blbce a sám na otázku odsekávat „to byste nepochopila“ není žádná originalita a nesvědčí o ničem jiném, než o vaší nekonečné stupiditě. A možná ještě o tom, co je „za ní“.

   11. Pardale,

    myslím si, že je dobře, dokonce, že je nanejvýš důležité! (jak říkává můj oblíbený detektiv H.P.), aby světu zůstalo skryto nějaké tajemství. Lidský mozek vyžaduje činnost hledání a objevování. Kdyby bylo vše známo, nezbývalo by, než cesta zpět, degenerace.

   12. matka A teď vezměte dron s kamerou a vznášejte se těsně nad obrázkem. Vidíte všechny detaily.
    ____________________

    Kdepak, matko, to spíš motyku a rýč. Ale teď je zatím ještě doba největšího blahobytu, dozrává ovoce, jablka, hrušky, švestky, je potřeba všechno zpracovat, znáte to: brambory do sklepa, zelí do sudu, maso do komína a švestky do škopku. Teprve pak se můžeme oddávat spiritualitě a plkat o nesmrtelnosti brouka. Tak ať se nám to daří:-))

   13. Vypadla mi citace, tak ještě jednou pro Vendu:

    Toto:
    * Zatím ale platí Vaše:“Neumím si přestavit konec vesmíru a něco dál za tím koncem už vůbec ne.“ *

    jste napsal vy, citujete Pardala, jakože je Neználek.

   14. Tak ještě jednou.

    Úryvek:
    Jak lvové bijem o mříže,
    jak lvové v kleci jatí,
    my bychom vzhůru k nebesům
    a jsme zde Zemí
    spjatí.

    A Matouš 7:7-8 . . . . . a až Vám bude otevřeno /jednou/, tak sama uvidíte.

    A v Janovi kap.3., Ježíš říká Nikodémovi, vzdělanci a členovi židovské rady – viz. 11-12.

    A ještě poznámka -můžete se zeptat i Degona, i Hvězdičky. Nebyl jsem tu sám, kdo se o něčem, co Vám teď není jasné, zmínil.

    Mějte se.

   15. Ono spíš jde o to, Václave, že ani Hvězdička ani Degon nereagovali na otázky povýšeně až nadutě, kdežto vy ano. Tak to zkuste, nebojte se, děláte tady machra, tak nás poučte: jak vypadá konec Vesmíru a jak vypadá to, co je za ním.
    Díky za odpověď.

   16. Věra z Vysočiny22.9.2020 (12:00)
    No. brambory máme ve sklepě, dýně jsou pod střechou, co šlo zavařit, je zavařené, něco v mrazáku, usušené, zelí se nám vyplatí koupit od přespolního „vidláka“, mrkev a petržel zvládnu vyrýt za chvilku, zbytek paprik, rajčat taky,…. a bude to jak broučci – a spali a spali,…

   17. Dejte odkaz, kde jste Vy kladla otázky Degonovi na jeho mystitcké prožitky či astrální putování ?

    Díky.

   18. Věra z Vysočiny 22.9.2020 (14:24) si žádala od Václava – tak nás poučte: jak vypadá konec Vesmíru a jak vypadá to, co je za ním.
    Sleduji smyslové vnímání. V mých přístupech je Vesmír (zrakové údaje) vždy vkládaný do vnímání, lidského nebo jiného tvora. S tím, že materialisticky chápaná hmota je iluzí.
    Tím lze zavést větší počet Vesmírů, mimo náš. Jiným bytostem, pro vytvoření jiného vesmíru, se vkládají údaje, které zásadně nejsou o našem světě. Žijí tak v jiném vesmíru.
    Konec = hranice Vesmíru? Již v 19. století fyzika předpokládala Vesmír provedený na povrchu 4D koule. Tak jako koule nemá okraje, tak i náš svět ve 4 geometrických rozměrech (používáme jen 3)(4D koule) nemá okraje.
    *
    V bodovém provedení 4D prostoru létá 3D kříž skrz 4D prostor, obrázek: https://www.tichanek.cz/g6/6obr12@.gif
    Trojrozměrný svět ve 4D vesmíru:
    https://www.tichanek.cz/g6/universum-1D-2D-3D-VI.html

   19. Pane Tichánku, každý (vážně každý) si nese ve své vlastní hlavě svoje vidění světa. Někdo se spokojí s tím, co vidí, jiný konstruuje hypotézy a teorie. Všechno je to dobře, má to tak být, naše mozky to dokážou, tedy se tak děje.
    Říkáte, že svět (materialisticky chápaná hmota) je iluze, no možná to tak je, ale my jsme toho světa součástí, nestojíme nikde mimo svět. Jsme tedy taky iluzí? Jsou naše životní funkce iluzí? jsou naše základní potřeby iluzí? Můžeme si o tom polemizovat do aleluja, ale hlad je hlad, žízeň je žízeň, bolest je bolest. Modely 3 – 4 – 5D jsou zajímavé, ale nejsou to taky jen iluze?

   20. Venda: Dejte odkaz, kde jste Vy kladla otázky Degonovi na jeho mystitcké prožitky či astrální putování ?
    ________________

    Odpověď hodna velmistra. Takže víte kulový, jako vždy, když máte vysvětlit svůj vlastní výrok.
    Příště napište „neumím to vysvětlit“ namísto „to byste nepochopila“, vy astrální mystiku a potenciální bohu.

   21. Paní Věro, vysvětlete mi na těchto stránkách, prosím, jak voní Žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium) L..

    Děkuji.

   22. Venda: Paní Věro, vysvětlete mi na těchto stránkách, prosím, jak voní Žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium) L..
    __________

    Skvělý příklad, Vendo. Jednoduchá odpověď – neumím to vysvětlit, ale v přírodě se kytička jistě dá najít, víme, jak vypadá, tedy můžu vám dát celkem dobrý popis nebo obrázek a sám pak můžete dojít pomocí čichu a čichového centra v mozku k smyslovému poznání její vůně. S poznáním konce Vesmíru + toho, co je za ním je to – jak jistě uznáte – poněkud komplikovanější.
    Proto laskavě odpovídejte druhým lidem tak, jak je jedině možné a správné. A ne to vaše povýšené až naduté „to byste nepochopila“. Pýcha není ctnost, ale neřest. Tak to nějak poberte.

   23. Ale Vy byste to skutečně nepochopila. Dokonce se nezeptáte ani toho slušného pana Degona. Po mně chcete odpověď pro to, abyste Vy a Honza pak mohli kydat na mě svoji špínu, nadávat mi do magorů a blbců.

    Neumíte popsat ani vůni, protože s ní nemáte zkušenost a co si nalhávat, jde to pak i tak těžko. Jak slovy vyjádřit to, co není z tohoto světa?

    Uzavřete si tu kapitolu dotazování a nebo zkuste se sama vydat za osobní zkušeností v mystickém poznání. Pan Degon Vám jistě pomůže. Není to ale vůbec jednoduché.

    Pod tímto článkem Pardala napsal p.Degon toto – psal to za sebe, za jeho já!!

    Degon 22.9.2020 (9:26)
    Nechcem sa miešať do tejto zaujímavej polemiky o astrále, ale nedá mi, aby som sa neopýtal pána Pardála, či už niečo čítal, alebo počul o fenoménu „astrálne cestovanie“. Na internete je toho veľké množstvo a dokonca je o tom napísaná aj celá kniha. Aj ja mám osobné skúsenosti s týmto fenoménom a tak o tom už niečo viem.
    Pekný deň!

    Má zkušenosti s astrálním cestováním. Ví o tom. Tak proč Vy a pan Pardál si nevšímáte tohoto vyjádření od tohoto slušného člověka? A´t se Vám svěří.

    Víte, napsal, že má osobní zkušenost. Já jsme napsal, že je potřeba osobní zkušenost a pak přichází i poznání.

    Až se vrátím z jógy, najdu Vám jeho sdělení k tomu, jak mysticky prozřel.

    Mějte se.

   24. Venda:
    ad – Neumíte popsat ani vůni,

    Fajn, Vendo, popište ji vy. Popište, jak voní žluťucha:-))))))))))))

    ad – Až se vrátím z jógy, najdu Vám jeho sdělení k tomu, jak mysticky prozřel.

    Vendo, že vy se tak rád montujete do druhých, když nevíte, co sám se sebou. Únikové cesty – to je vaše doména.
    S Degonem jsme si spolu všechno důležité a potřebné řekli, takže –
    nestarejte se o Degona a napište, kde končí Vesmír a co je za Vesmírem nebo poctivě přiznejte, že to neumíte vysvětlit, resp. že to nevíte.
    ps – Já vám nadávám do magorů? Pokud vím, jen jsem se vás zeptala, jestli jste takový magor, co tvrdí lidem, že si těžký životní úděl zaslouží. Pokud to tvrdíte, pak samozřejmě magor jste, je to vaše volba, tak nereptejte. Pravda je, že magor nevnímá, že je magor, to je logické.

   25. Paní Věro, vstoupila jste později do diskuze, ve které jsem na začátku napsal Pardalovi, že: Pardale, tato věta z Vašeho článku říká za Vás vše a za Vaše přiznání děkuji – „Neumím si přestavit konec vesmíru a něco dál za tím koncem už vůbec ne.“ /citoval jsem Pardala, toto je jeho myšlenka a přiznání/

    A pak jsem mu sdělil to zásadní, že – „to téma zde na tomto webu /Hledání Světla/, ale i to, co lze provádět přímou cestou, není o představivosti, ale o přímé zkušenosti a tím pak o poznání.“ Vím na sto procent, že Pardal si to již nestihne, ten konec vesmíru a to co je za tím, představit. Nemá k tomu žádný, při veliké úctě k jeho znalostem, vědecké podklady.

    Nikde a nikdy jsem zde, a tak i nejen mu, nenapsal o mé vlastní přímé zkušenosti a poznání. Znám ale ke zkušenosti a poznání cestu. O tom jsem psal mnohokráte. A to mi bohatě stačí, vědět jak, to za pravé a za druhé, po té cestě jít. A pan Pardal zareagoval, pro mě nepochopitelně, že „Hledání světla není prý o poznání, ale o přímé zkušenosti.“ A chtěl navíc po sté vědět, jaké mám přímé zkušenosti, s duší, karmou, astrálním světem a jinými balamuty.

    A to již jste do toho vstoupila i Vy. Asi jste vycítila svoji šanci.

    A já Vám jen pak položil po všech těch Vašich výlevech jednoduchou otázku, abych zvěděl, jak moc přemýšlíte o přímé zkušenosti Vy, abyste to objasnila. Zněla, „jak voní Žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium) L.. Vždyť je to tak prostinké, ta rostlina je z této planety.

    Zkuste se vypravit do Botanické zahrady v Praze, nelenošte jen na Vysočině – tady je odkaz : https://www.bz-uk.cz/cs/foto/thalictrum-aquilegiifolium-zlutucha-orlickolista

    Neumíte to objasnit, když její vůni neznáte, když nemáte přímou zkušenost. A popsat ji, to již vůbec ne. Leda že by Vám voněla jako konvalinka nebo libeček, že? Lze ji najít i ve wikipedii a uvidíte, jak vypadá, ale ani autoři jejího popisu, kteří ji znají, to nedokáží popsat její vůni. Musí se to prožít, chápete už?

    Věro, něco prostě nelze popsat a přiznává to i pan Degon v jiném diskuzním příspěvku pod Vaším článkem – toho jste si jistě povšimla, neb jste pozorná čtenářka.

    Vy tu opomíjíte člověka, který je Vám velmi, opravdu velmi nakloněn a který by mohl hovořit a přitáhnout Vás k poznání. Dal jsem Vám na jeho přiznání odkaz – pan Degon přiznal, že s fenoménem astrálního cestování má přímou zkušenost. Tak směle za ním, jistě Vám rád odpoví, co je za hmotným světem.

    K mystice se kterou si „tyká“ i již zmíněný pan Degon ještě něco. Duše – životní podstata byla umístěna do hmotného světa / a stále přicházejí nové / a cestou vývoje světa oživovala mnohá těla v různých bytostech a zrozeních. Nakonec se dostává duše do nejvyspělejší bytosti zde na Zemi, do fyzického těla člověka. Je to Dar, který však může být promrhán upnutím se k světským radostem. Na jeho konci čeká ale vždy smrt těla. Aby bylo naplněno ono biblické „všichni jste bohové“, nelze zaujmout pocit pýchy a u něj, u ega, v samolibosti skončit. Zadarmo nic shora, odnikud, nepřijde. Těžká práce na sobě, doslovné nesení svého kříže v čestném a spravedlivém žití všech vztahů a každodenní meditace, která je vstupním nástrojem a velkou prosbou k Synu, našemu Mistrovi, k Bohu Otci a Duchu Svatému, o přijetí naší duše k cestě návratu. Je ověřeným faktem a známá citace moudrosti starých Mistrů to říká, že „když je duše žáka připravena, Mistr se objeví“. Za sebe, nepatrného človíčka upřímně radím – připravujme se. Nikdy nikdo nevidí svůj konec, nikdy nikdo neví, kolik nádechů a výdechů mu ještě v tomto životě zbývá.

    A nezbývá, než Vám poradit opět to Ježíšovo doporučení a tu tvrdou práci, která je za ní. Mistr Pán Ježíš Kristus svým učedníkům řekl:

    „Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“

    Upřímně, nepomůže Vám válet se smíchy po stole nad slovní kreací Vašeho kolegu Honzi či do půlnoci popíjet svoji sedmičku vína. Ztrácíte tím jen svůj drahocenný čas.

    Pod posledním Vaším článkem přiznal pan Degon, že měl a doufám má i dnes mystické schopnosti, tak Vám opět radím. Vzhůru za ním, s jeho schopnostmi on docílí další vizi a Vy tak získáte odpovědi na Vaše otázky, které jste převzala od Pardala.

    Degon 16.9.2020 (12:28)
    Milá Věro z Vysočiny, chcel by som reagovať na tú Vašu predstavu o „stroskotancoch“, ktorí sa ocitli na onom „tajomnom ostrove“. Táto Vaša predstava je veľmi výstižná, až na malú nepresnosť. Nie sú to stroskotanci, ale dobrovoľní návštevníci. Keď som bol asi tak vo Vašom veku, tak som si tiež kládol podobné otázky a keďže som už vtedy mal určité mystické schopnosti, pýtal som sa svojho „sprievodcu“, ako to vlastne je s tou dušou na tomto svete. A dostalo sa mi tejto vízie: Od Boha vychádza nepretržite nesmierne množstvo svetlých objektov, (niečo ako spermii od muža), ktoré sú všetky rovnaké a majú trojakú podstatu (život, ducha a telo), ktoré zaplavujú celé Božie stvorenie, kde sa zachytávajú a vytvárajú živé entity. O tom, kde sa zachytia, rozhodujú iba oni samy. Nie je to teda žiadna osudovosť, alebo karma, ale ich slobodná vôľa. Keď skončí vo svete ich pobyt odchádzajú opäť k Bohu obohatení o skúsenosti, ktoré tu nadobudli a tie ponúkajú Bohu, ktorý ich dokáže využiť pre dobro stvorenia. To je v skratke moje poznanie tejto problematiky.
    Pekný deň!

    Zdravím.
    Václav Žáček

    P.S. – ale možná to téma pana Degona nezajímá a tak za svým „průvodcem“ nepůjde.

   26. Vendo, už jsem smířený s tím, že na to nemám a nepochopil bych to. Takže ještě vymetání smetí z hlavy, aby ty mozkové dendrity měly životní prostor na něco, co není na teprve na cestě, ale cesta už někam dovedla.
    Venda pro Pardala18.9.2020 (9:01)
    „Pardale, „Hledání světla“, to téma zde na tomto webu, ale i to, co lze provádět přímou cestou, není o představivosti, ale o přímé zkušenosti a tím pak o poznání. Představivost ponechte své mysli.“
    Venda 24.09.2020 13:59
    „Nikde a nikdy jsem zde, a tak i nejen mu, nenapsal o mé vlastní přímé zkušenosti a poznání. Znám ale ke zkušenosti a poznání cestu. O tom jsem psal mnohokráte.
    A pan Pardal zareagoval, pro mě nepochopitelně, že „Hledání světla není prý o poznání, ale o přímé zkušenosti.“ A chtěl navíc po sté vědět, jaké mám přímé zkušenosti, s duší, karmou, astrálním světem a jinými balamuty.“
    Komentář: Jinak řečeno přímá cesta ke zkušenosti a pak k poznání je prodiskutována fest a výsledné zkušenosti a poznání žádné.
    Zkušenosti a poznání žádné, jen cesta ke zkušenosti a poznání. Tak dávejte pozor na cestě, na žluté značce sundali lávku přes menší řeku. Mám s cestou zkušenosti a poznání, že když je málo vody, dá se to přebrodit.

    Pokud čte tyto řádky i Vaše manželka, tak se jí omlouvám za napadání myšlenek pána domu a pokusím se polepšit.

   27. ad – P.S. – ale možná to téma pana Degona nezajímá a tak za svým „průvodcem“ nepůjde.
    ____________________

    Vendo, já mám času dost, až se vypovídáte sám se sebou (komentáře dlouhé jako nohavice nečtu, sorry…), těším se na krátkou a jasnou odpověď: jak vypadá konec Vesmíru a jak vypadá to, co je za ním?

   28. Pardal 24.9.2020 (15:27)
    To je dobrá chronologie. Venda se točí sám v sobě jak derviš.

   29. Pochopit „konec vesmíru“ vyžaduje určitou představivost – schopnost pochopit metaforu. Ta nikdy neodpovídá plně popisovanému jevu a věc pak pochopit může pouze ten, kdo pochopit chce. Komu látka nevoní, bude napadat (a zesměšňovat) jednotlivosti.

    Představa, že žijeme na povrchu koule byla dlouho odmítána – odporovala „zdravému vidláckému rozumu“ i když první teorie tohoto druhu se objevily již ve starověku. Tento příklad dobře ilustruje omezenost lidského chápání.

    Matematici dokáží (rovnicemi) popsat více než trojrozměrný vesmír, my si ho však nedokážeme představit. Co si představit umíme, je dvojrozměrný vesmír – svět nacházející se na ploše. Pokud tato plocha bude „navinuta“ na kouli, bude se jevit jako nekonečná – nikde nenajdeme její počátek ani konec. Podobné je to i s naším trojrozměrným, eventuálně čtyřrozměrným, počítáme-li časovou souřadnici. Můžeme si ho představit jako nafukující se balonek, který měl v čase velkého třesku nulové rozměry. Vesmír je izotropní, nejsme schopni nalézt směr, odkud velký třesk vyšel. To je „důkaz“, že náš vesmír má povahu onoho nafukujícího se balonku s galaxiemi na jeho povrchu, které se od sebe obrovskou rychlostí vzdalují.

    Vraťme se k hypotetickému dvojrozměrnému vesmíru. Je zřejmé, že trojrozměrná bytost, jako je člověk, bude mít proti dvojrozměrným bytostem obrovskou výhodu. Například snadno zjistí, kam ukryly svůj poklad :-) Tato bytost bude vidět, kde „končí“ dvojrozměrný svět. Stejně tak hypotetická vícerozměrná bytost bude mít výhodu proti trojrozměrným bytostem. Existuje taková bytost? Nevím, stejně jako vědci neví, co je temná hmota.

    Já nejsem odborník na kosmologii a moje povídání se možná jeví jako amatérské. To však není podstatné. Podstatné jsou principy. A ty říkají, že svět je mnohem složitější, než jak se jeví „zdravému vidláckému rozumu“. Jinými slovy: To, co je v tomto světě důležité, je obvykle skryto a člověk musí vyvinout nějaké úsilí, aby tajemství (mystérium) objevil.

   30. ad – Pochopit „konec vesmíru“ vyžaduje určitou představivost
    ______________

    OK, Pavle. Pokusil jste se o svoje vlastní vyjádření.
    Zkusíme to jinak: myslíte, že Bůh je konečný? Dokážete si představit i konec Boha?

 6. Jako fakt článek bych se musela snažit detailně prostudovat, ale nevím, nevím, co bych zvládla pochopit.
  – Á, mentiony tedy mohou za to, že občas „stáhnu“ něco, co pochopím, až se stane – copak, copak se to děje? á, vzápětí slyším, z kopce dolů mezi stromy jdou školkáčci, svým hlukem je až nyní svým sluchem zachycuji, před tím to byly zřejmě ony mentiony, či co.
  Copak, copak se to zas děje? Motám se v „bludném kruhu“, překročit ho nesmím, za ním je nebezpečí? Co to je? Rozhlížím se, aha větrná elektrárna nad stromy vykukuje….
  Atd. atd. – jsem prý blázen jen,… A tak za včasné varování i před lidmi, kteří by byli schopni ublížit, tímto děkuji.
  – Astrální svět – bolest, tma a chaos.
  Ovšem astrální svět může pominout, případně jej člověk přestane za jistých podmínek vnímat

 7. Pozdravujem Vás milá matka Zuzka v tomto tak zvláštnom svete, plnom kadejakých čudných vecí ako sú veterné mlyny Cervantesovho Dona Quichota atd., kde sa človek nenudí, ale vždy má po ruke dajakých svojich nepriateľov a odporcov, ktorých je potreba zničiť… To, aby sme sa tu nenudili, že áno! Je pekné, že si udržujete svoj skvelý optimizmus, aj napriek tomu zlému koronavidu, ktorý sa nás snaží zničiť a zastrašiť. Držím Vám palce!!!
  Pekný deň Vám, ako aj ostatným „postihnutým“…

  1. I já zdravím Degone,
   A vlastně su ráda, že ony mlýny melou, pořád dokola, po svém. Ale jednou se třeba z mých bludů vymaním :-)
   Nepřátelé, odpůrci – ale tak dnes za mnou přišla jedna paní, a mimo jiné jsme pohovořily o tom, pokud je člověk nemocen, tedy jeho tělo trpí i bolestmi, stává se nevypočitatelným, někdy i zlým.
   Já mám opačnou zkušenost, v době nemoci byla jiná paní v pohodě, pokorná a hodná, až se uzdravila, vrátila se zpět, ke svým horším projevům k její horší, panovačné povaze.
   Optimismus? No, nejsem plně jasnovidná, ale snad budu mít časem jasno :-) Ale občas se usmívám. Jen tak jemně, pod fousa :-)
   Covid – jeden zdejší profesůrek, který nedávno opustil své znavené fyzické tělo, rozuměl a učil jakousi chemii, říkal, že covid – epidemie až pandemie – se dal očekávat, protože přece jen viry podléhají evoluci, mutují a lidé přestávají reagovat na zneužívaná antibiotika. S tím, že vědci nemají důkladně prostudované lidské viry, natož zvířecí, které v tomto případě zmutovaly, či se dostaly do lidského organismu.
   A že neměl rád Čínu, tak mu toto logické konstatování věřím, že neměl potřebu zbytečně to svádět na čínské laboratoře.
   Jo a ještě k tomu mýmu postižení – srandovní to bylo kdysi na jakési oslavě, kdy jsem seděla vedle naprosto cizího člověka a poslouchala jsem mu se zavřenýma očima, najednou mne to nutilo se zasmát. Co se dělo? No, měl zrovna srandovní nápad, který vzápětí uskutečnil – pokropil mne vodou. Nu, asi abych se probrala :-)
   Hezký víkend, tedy všem. Tu je slunečno :-) Tak na sluníčko.
   Jo a pozměním si občas podpis, jak jsem již dříve předeslala: babička Zdenička :-)

 8. Pro admina: – Dost se tady omílá otázka, zda má Bůh smysl pro humor a já jsem zvědavý, jaký je na tuhle otázku názor naší veřejnosti a tak bych prosil našeho admina, který tyhle komentáře jistě čte, zda by tady nemohl umístit anketnou otázku, co si o tom lidé myslí? Zda má Bůh podle nich smysl pro humor, nebo ne?
  Díky za reakci!!!

  1. Nevím, jestli by tam byla kolonka pro můj názor: „Bůh neví, co je to humor.“
   Humor může být pouze v prostoru a čase. V bezčasovosti žádný humor neexistuje.

   1. Lojzo,
    Bůh projevil smysl pro humor, když stvořil člověka.
    Myslel to dobře a jako všechno, co se myslí jen dobře, tak to dopadlo všelijak.

   2. Lojzo, kde jste se toto Vaše konstatování dozvěděl – „V bezčasovosti žádný humor neexistuje.“

    Myslíte si to?

    Nebo to dokonce nějak víte?

   3. Lojzo,

    …Bůh neví, co je to humor…
    Kam vy na ty „perly“ chodíte?
    Podle vás má tvor něco, co nezná a nemá jeho Tvůrce?

   4. ad – Bůh projevil smysl pro humor, když stvořil člověka.
    Myslel to dobře a jako všechno, co se myslí jen dobře, tak to dopadlo všelijak.
    __________________

    Když Bůh stvořila muže, v podstatě jen žertovala.

  2. ad. „…Zda má Bůh podle nich smysl pro humor, nebo ne?…“
   Jistě že má. J
   Jen se musí usmívat velmi, velmi opatrně, kdyby ho postihl hurónský smích, třáslo by se díky tomu vše a promíchaly by se karmy, karmičky, mentiony s astrálními mentiony, boží mlýny se Cervantesovými mlýny,… a to by bylo teprve něco, teda sranda, hotový covid by zakokrhal…

  1. Něco rozumného, něco opačného? Jen něco okopírovaného o Fr. Kahudovi:

   prof. RNDr. PaeDr. František Kahuda, CSc. (3.1.1911 – 12.2.1987).
   Snad upřímné vyznání, které za převážnou většinu jeho spolupracovníků vyjádřila ve svých vzpomínkách PhDr. Marie Svobodová:
   “Měli jsme ho rádi. Byl to člověk velkorysý, který nás vedl k rozvoji i našich osobností. Velmi dobře se s ním spolupracovalo. Nikdy – jak jsme se později domluvili – nikdo z našeho týmu už na jiných pracovištích nezažil takovou tvůrčí atmosféru i při práci na jiných úkolech, které jsme současné plnili. Takové nadšení, kamarádství, vzájemnou pomoc i veselí. Pracovat s takovým šéfem, to byl dar, který dostáváme asi pouze jednou za život.

   http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=9678
   Sak napsal(a):
   Prof. Paed Dr.František Kahuda, CSc. byl vzděláním matematik a fyzik. Na počátku své profesní kariéry byl středoškolským učitelem na gymnáziu v Brně a dle svědku byl studenty oblíben a obecně považován za vynikajícího učitele.
   Po obnovení sociologie v polovině šedesátých let napsal první knihu o sociologických metodách „Výzkumné metody v sociologii“. Jeho první práci z psychotroniky oponovali takové osobnosti jako byl Prof. Václav Příhoda, Prof. Valouch, Prof. Peregrin a doc. Vyšín. O jeho psychotronické výzkumy se zajímala americká CIA, jak o tom píše na základě odtajněných svazků americký autor.
   Historicky neopakovatelný úspěch Československa na Světové výstavě v Bruselu je především zásluhou Františka Kahudy, který tehdy jako ministr školství a kultury prosadil tým, v němž byli největší osobnosti české kultury.
   F. Kahuda v srpnu odmítl sovětskou okupaci a byl vyškrtnut z KSČ. Později byl politicky zlikvidován lidmi, kterým nejvíce pomohl.
   Známý spisovatel a scenarista Zdeněk Mahler byl Kahudovým tiskovým mluvčím a když hodnotil v televizi Kahudovu osobnost, řekl, že byl jako jeho druhý táta. Režisér Forman se zase zmiňuje jak po jeho svatbě s Janou Brejchovou mu Kahuda pomohl s bytem. A pro přesnost, F. Kahuda říkal, k onomu majalesu, že studenti skandovali „Dejte nám Kahudu, my mu dáme na hubu.“

   Prof. RNDr. PaeDr. František Kahuda, CSc (Regenerace 7/1999/s17-24)
   Prof. Kahuda byl matematik a fyzik, pak i pedagogika a sociologie. Byl ministrantem v dětství. Laboratoř založil 1967, 1976 zrušena. Dokázal vést, smysl pro humor, nebál se konkurence, podřízených. Ministr školství 1954-63.
   MUDr. Václav Vydra: On sám neměl schopnosti sensibilní, ale byl výborným organisátorem.
   Ing. Aleš Rumler – proutkař: U Kahudy se užíval Croocesův sluneční mlýnek, myšlenkou zastavovali otáčení mlýnku roztáčeného fotony. Hranol z polystyrenu 10x10x100cm, horizontálně, vyvážený na hrotu, roztočil ho myšlenkou. V rámci výzkumu netradiční diagnostiky udělal K. něco, co by dle mínění některých známých ze zahraničí nebylo lze jinde uskutečnit. Zapojil lékaře v nemocnicích, nálezy sensibilů byly verifikovány tradičními medicinskými metodami.
   Neměl jsem K. rád, kvůli umístěnkovému řízení, řekl jsem mu to. On: „Udělal jsi také v životě vše co bylo správné?“ „Tak vidiš, já jsem taky něco zkazil.“ Před 5 lety K. ve snu:“Inženýre, ty tu fyziku musíš nějak dodělat.“ Já slíbil.

   z diskuse:
   F.Kahudovi se stala podobná nehoda běhen prvního poúnorového majálesu v roce 1955,krátce po jeho jmenování ministrem školství. Přihlížejícímu ministrovi byl na hlavu nasazen papírový trychtýř a do něj virtuálně naléván marxismus-leninismus z velké,rovněž papírové láhve. Protože byl právě v Československu odhalen kult osobnosti J.V.Stalina,obešlo se to prý jen disciplinárkou.

   1. Pane Tichánku,
    já jsem v článku prof. Kahudu nijak neodsoudil. Pokus, kdy se roztočí rozměrný kus polystyrenu je hezký, ale lehce to zavání větrem.
    Vždyť je to tak jednoduché. Vezměme talíř, na jeho dno dáme ocelovou kuličku a mentální energii otočíme jedno kolo ve směru hodinových ručiček , zastavíme a pak proti směru hdinových ručiček. Talíř překryjeme průhlednou fólií, aby se zamezilo působení proudu vzduchu. A jedeme pro Nobelovu cenu. Pokud seženeme člověka, co to telekinezí dokáže.
    Nebo alespoň válet sem a tam a zpět ping-pongový míček na dně talíře.
    Rameno valivého odporu ksí pro nekalenou ocel na nekalené oceli je ksí = 0,05 [mm] = 0,000 05 [m], u kuličkových ložisek ještě 10 x menší.
    Hmotnost míčku je 2,7 g = 0,0027 [kg] a průměr 40 mm , poloměr = 0,020 [m].
    Pak síla valivého odporu F = 0,0027*9,81* 0,000 05/0,02 =0,00066 [N]. Tato síla odpovídá tíze 6,6 mg. Ještě menší síla je třeba k porušení rovnováhy klasických analytických vah ( Meopta) , které váží na desetitisícinu gramu ( 0,000 1 g). Používal jsem je několik let a byly při slušném zacházení nezničitelné.
    Viz obrázek
    https://f.aukro.cz/images/sk6939042192/730×548/a1d8dd9c-1194-45e3-99d5-cf33de635f9a

    Váš odkaz na zvukový záznam je je právě to, co prof. Kahudovi škodí. Sám říká, že žádná částice se nemůže pohybovat ani rychlostí světla ve vakuu. V další části má svůj mention jako partikuli, tedy částici a pohybuje se nadsvětelnou rychlostí a okamžitě. To už hraničí s bajkami.
    Jinak vítám, že se zde zavádí diskuze o telekinezi, začal s tím Lojza, tak snad se něco dozvíme.

   2. Pardale, před několika lety jsem byl v kontaktu s Čechem z ciziny. Zajímal se o fyziku natolik hluboko, že napsal i nějakou brožuru, snad ji nabízel v elektronické formě na zavedeném obchodě. Jenže – když jsem mu sdělil, že zpomalování času při pohybu není nějaká teorie, o které by se mělo či mohlo pochybovat, byl překvapený. Prostě nevěděl, že zpoždění času technika spolehlivě prokazuje. Je to v souladu s výpočty, i když fyzika příčiny zpomalování nedbá.
    ~
    A vaše vyjadřování k duchovním poznatkům, souvislostem, které jsou ověřitelné, je podobné onomu neznalému zájemci i fyziku. Prostě zasahujete do záležitostí, které neznáte. Vyjadřujete se k nim, jako onen výše popsaný. Což je nám dovoleno.
    *
    F. Kahuda – mentiony? Tuším, že fyzikální podstata přenosu myšlenek – telepatie – není známá. Pak není srozumitelné, proč odmítat hypotetické částice. Podobně věda má hypotézy – tmavá hmota, a jiné.
    Jinou otázkou by byla rychlost telepatického přenosu.

   3. Pane Tichánku, prof. Kahuda má mentiony jako partikule (částice ) rychlejší jak světlo.
    Píšete:“ Pak není srozumitelné, proč odmítat hypotetické částice. Podobně věda má hypotézy – tmavá hmota, a jiné.“
    Komentář:
    a) Temná hmota je podepřena hypotézou, že bez temné ( nezářící) hmoty nelze vysvětlit rychlost rotace a vývoj galaxií.
    b) Temná energie je podepřena hypotézou, že bez temné energie nelze vysvětlit pozorované zrychlené rozpínání vesmíru.
    c) Tachyony a mentioiny ( částice rychlejší než světlo) jsou podepřeny hypotézou, že by to bylo hezké.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Tachyon

   4. Pardale, materialistické pohledy? Psal jste 20.9.
    Komentář:
    a) Temná hmota je podepřena hypotézou, že bez temné ( nezářící) hmoty nelze vysvětlit rychlost rotace a vývoj galaxií.

    Nesrozumitelně sestavená Vaše věta, zkuste se nad ní ještě jednou zamyslet. (Temná hmota je podepřena hypotézou, že bez temné hmoty nelze něco vysvětlit?). Přece temná hmota je hypotézou pro vysvětlení rotace, jež odporuje Newtonově principu. Způsob pohybu galaxií je překvapivě odlišný oproti obíhání planet kolem Slunce. Ale hypotéz je víc – což se každý nedozvěděl.
    c) Tachyony a mentioiny ( částice rychlejší než světlo) jsou podepřeny hypotézou, že by to bylo hezké.
    Opět podivné, hypotéza nabízí vysvětlení bezkontaktního přenosu myšlenek, který přesahuje rychlost světla.
    Mozek musí neustále řídit tělo – Mozek řídí tělo? To není celé vysvětlení. I materialista má možnost se dozvědět, že tělo jiného člověka, připravené o hlavu, ještě řadu sekund funguje. Dokončuje, co dělalo, dokud ještě mělo hlavu – jsou tyto zkušenosti.
    Mozek je nejdůležitější částí těla, usiluje o svou záchranu, a tudíž umírá poslední. Další podivnost. Mnohem později umírají nehty, rostou ještě dlouho po smrti ostatního těla.

   5. Pane Tichánku, vesmír se rozpíná a galaxie rotují jinak, je to změřeno, takže je důvod k zavedení pojmu temná anergie a temná hmota. Píšete:“hypotéza nabízí vysvětlení bezkontaktního přenosu myšlenek, který přesahuje rychlost světla.“
    No právě, tato hypotéza přenosu myšlenek nadsvětelnou rychlostí není podepřena ničím. Ani případným přenosem myšlenek, což lze zkoumat pouze na Zemi. Proč myslíte, že tento přenos na Zemi je větší rychlostí, než rychlost světla? Nebo myslíte, že když se někdo otočí na chodbě, když se mu díváte do zátylku, tak je třeba nadsvětelné rychlosti?
    Jak jsem psal, myslet si to lze, protože by to bylo hezké.
    Já říkám, že myšlenky jsou uvnitř naší hlavy, takže myšlenka na hvězdu Vegu a vzápětí na Sírius nepotřebuje nadsvětelné rychlosti.

   6. Pardal 22.9.2020 (20:00)
    vesmír se rozpíná a galaxie rotují jinak, je to změřeno, takže je důvod k zavedení pojmu temná anergie a temná hmota.
    Nyní jste se opravil, logicky. Nadále k rozpínání platí: hypotéz je víc – což se každý nedozvěděl – konkrétně Pardal.
    bezkontaktní přenos myšlenek, který přesahuje rychlost světla?“
    Zde už je hranice materialismu, která dovolí jen omezené poznání. To i Jan XXIII. a František I. se vyjádřili ve směru, který vede mnohem dál, než dovolí myšlení omezené „zátylkem“. A to ve hmotě Vesmíru.
    Díky za diskusi.

 9. Ak admin tu anketnú otázku o Bohu zverejní, tak sa ja prikloním k názoru, že áno. Boh má zmyseľ pre humor už len tým, že – ako píše Pardal – že stvoril človeka. Bez človeka by tu bola nuda a to náš Stvoriteľ dozaista nechce. Nie je to s tým človekom ani tak, že podlieha karmiónom, mentiónom a podobným nezmyslom, aj keď pripúšťam, že to niekedy s tou svojou aktivitou preháňa.

   1. Vendo, otázka nie je na anketu, ale na to, či má Boh zmyseľ pre humor. Čo si Vy o tom myslíte?

   2. Degone, Vy jste podmínil, že Bůh má smysl pro humor tehdy, když admin zveřejní tu anketní otázku – Ak admin tu anketnú otázku o Bohu zverejní, tak sa ja prikloním k názoru, že áno.

    Nebo si to překládám špatně?

    „To nejtěžší – ale to nejdůležitější – je milovat život, milovat ho, i když trpíme, protože život je všechno. Život je Bůh a milovat život znamená milovat Boha.“
    /L.N.Tolstoj/

    Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-bohu/?page=3

    Humor, pláč, nářek, smích….to vše vychází ze Života, z Boha, zde v této úrovni stvoření. Humor, pláč, nářek, smích….to vše je produktem – následkem z našeho konání příčiny, a to ze svobodné vůle, kterou nám Bůh dal k tomu, abychom zde konali.

 10. Lojzo, začal s tím asi Degon, zda má Bůh smysl pro humor a jestli by admin udělal anketu. Já myslím, že by neměl. Buďme rádi, že pro pár diskutujících nechal diskuzi žít.
  Já bych spíš adminovi udělil pochvalu něco jako sochu, alespoň virtuální. Zdá se, že vydrží všechno jako Drápalík přejetý kombajnem. Anketa se musí někam zařadit, snad pod nějaký článek a hlavně se neudělá sama, když tam bude ještě počítadlo, tak to vidím za fiasko jak bude hlasovat asi 20 lidí. Zkusím počítat : Alois, Venda, Pavel v., Degon, Honza, Milénium, Věra z Vysočiny, matka, snad Marie Š., Hvězdička, kdysi tu byla myslím Soňa. Lojza, Tichánek, Návštěvník, Anonym, Amonym 2, živ, Staněk, Pardal. Vylovit se jakoby v anketě může každý rovnou tady a je to. Já už jsem k té anketě se vyslovil, že Bůh smysl pro humor má, když stvořil člověka. Což je spíš takový štěk.
  Nemyslím, že by taková jakoby anketa o Bohu měla pokračovat, nebo se začne zkoumat, jestli má Bůh modré oči.

  1. Tohle jsou lidi, co (pošetile) diskutují. Ale kolik jich chodí číst, je jiné číslo. Anketa zbytečná, ale přispívat by mohli i anonymně.

   1. Anonyme, Bůh projevil smysl pro nelogičnost, což je jedna z vlastností humoru. První den oddělil světlo od tmy, světlo nazval dnem a tmu nocí. Třetí den stvořil zelené rostliny na souši. Čtvrtý den stvořil velké světlo (Slunce) ve dne a malé světlo ( Měsíc a hvězdy) v noci. Tím určil čas, dna a léta.
    “ „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.
    Genesis 1, 15Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak.
    Genesis 1, 16Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.
    Genesis 1, 17Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,
    Genesis 1, 18aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.
    Genesis 1, 19Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.“
    Takže lze mít lehké pochybnosti, že zelené rostliny byly dřív než Slunce.
    Jinak vznik vesmíru a života na Zemi je v Bibli jako podobenství popsán na svou dobu vzniku neuvěřitelně dobře.

   2. ad. Pardal20.9.2020 (12:01)
    „…Viděl, že to je dobré…“
    Pochyboval snad o sobě a své tvorbě? Pak by to byla nedokonalost v dokonalosti…

   3. Pardale,

    můžete mít „lehké pochybnosti“ nad logikou a postupy Boha a tvrdit třeba, že Bůh stvořil Slunce ve čtvrtek…
    Nebo můžete mít těžké pochybnosti nad vaší logikou a postupy a pak třeba pochopit,
    že když vznikly rostliny, byla zde potřeba vzniku Slunce – ovšem ne ledajakého, nýbrž takového, které jim bude „ušito na míru“.
    A to už nerozebírám, co všechno to v symbolech znamená. Nepobral byste to.

    Jinými slovy, když budete chtít mít pochybnosti o Bohu, mějte je radši o sobě.
    Prospěje vám to.

   4. Nejde mi do hlavy, co je smysl pro nelogičnost. Nelogičnost je hloupost. Proto se divím smyslu pro hloupost.

    Kdybychom brali Bibli jako dějepisnou knihu, museli bychom konstatovat, že je falešná. Vznik světa opravdu nepoběhl přesně tak, jak je popsáno v Genesis. To, co tam čteme, není popis, jak vypadal vznik vesmíru včetně země. Je to podobenství. Musíme si uvědomit, že lidé ve starověku měli znalosti o světě na úrovni dětí. Když chcete dětem vysvětlit nějaký složitý proces, který s ohledem na svůj věk nemohou pochopit, také se uchýlíte k metafoře, v níž použijete výrazivo úměrné jejich věku a nestaráte se o detaily. Genesis nás informuje, že svět vznikl pokynem Boha „z ničeho“. Tomu by nasvědčovala teorie velkého třesku, ale je třeba zdůraznit, že se jedná o pouhou teorii, která se rozhodně nedá použít jako důkaz Boží existence. Kdyby tato teorie padla, padla by s ní i víra v Boha, jak se mnohokrátv historii u jiných teorií stalo. Bůh není bohem mezer v poznání, jak si myslí Pardal.

    Bůh je duch. Je nehmotný – má charakter myšlenky. Ta u člověka sídlí v mozku, ale mozek není tou myšlenkou, je pouze jejím nositelem. Kdybyste nevěděli nic o naší civilizaci a analyzovali počítač, pak ony jedničky a nuly v jeho čipech by vám nic neřekly o tvůrci toho počítače. Software počítače je, podobně jako myšlenka, nehmotné. Vybavíme-li počítač vhodným převodníkem, může autonomně řídit například dron. To znamená, i když je myšlenka nehmotná, její existenci můžeme poznat na základě jejího projevu. Příměr: Elektrický proud nevidíme, ale nepochybujeme o něm – známe jeho projevy. Z hlediska historie lidstva je víra v elektrický proud relativně mladá. Dříve v něj lidé nevěřili – odporoval „zdravému venkovskému rozumu“ (nebyl vidět). To, co je v našem světě nejdůležitější, obvykle není explicitně viditelné. Projevů toho neviditelného si povšimnou jen někteří – takzvaní vidoucí, jak byli původně nazýváni proroci.

    I Bůh se ve světě projevuje. Například v historii Izraelského národa. Dokud se Izraelité drželi jeho přikázání, byli úspěšní a naopak. Ale i dnes platí, že mír ve světě je závislý na dodržování Božích přikázání a že společenství bez Boha jsou krutá (viz. infanticida, komunismus, nacismus). Krutá mohou být i společenství lidí, jejichž víra v Boha je formální, jejichž skutečným bohem je národovectví či konzum.

   5. ad – Nejde mi do hlavy, co je smysl pro nelogičnost. Nelogičnost je hloupost. Proto se divím smyslu pro hloupost.
    ___________________

    Pavle, slovo logika má mnoho významů. Jedním z nich je vyvození závěru, který vyplývá ze zadání či předpokladu. Spousta jevů však logických není, ale z toho nevyplývá, že jsou hloupé, váš závěr „Nelogičnost je hloupost“ není pravdivý.
    Vlastně veškerá existence není logická, protože logické by bylo, kdyby nebylo NIC, jenže ono je paradoxně NĚCO. Proto má pravdu Pardal, když s trochou nadsázky říká, že Bůh má smysl pro nelogičnost. A samozřejmě, že humor je nelogický, proto se smějeme. Směji se, když s vážnou tváří vyprávíte, jak výchovně působíte na Honzu, to bylo skutečně k popukání, skvělý nelogický humor:-))

    Další příklad – láska je absolutně nelogická a nelogická je i nenávist.
    Logická není ani existence tohoto webu, a logická není ani diskuse pod články.

  2. Pavle v. Srovnání nehmotné myšlenky a neviditelného elektrického proudu je hodně špatný příklad už jen proto, že elektrický proud je hmotné podstaty.
   Píšete:“ Krutá mohou být i společenství lidí, jejichž víra v Boha je formální, jejichž skutečným bohem je národovectví či konzum.“
   Židy (Izraelity) považoval za vyvolené i samotný Bůh. A považují se za vyvolený národ dosud, takže národovectví jak když vyšije. A co je na tom špatného?
   Slovo: národovec
   Synonyma:• vlastenec• patriot

   1. To, co mají elektrický proud a Bůh společné je jejich neviditelnost. Proto ten příměr. Pochopitelně žádný příměr se neshoduje s předlohou. Vzpomeňte na Gagarina, který byl v kosmu a žádného Boha tam neviděl. Neviděl tam ani onen astrální svět, o nějž se přete s Vendou. Vaše argumenty jsou podobné, jaké se používaly tenkrát k popření Boha. Bůh byl nevědeckým nesmyslem.

    Co je špatného na národovectví, se projevilo nedávno v jugoslávské válce. Lidé tam spolu žili v míru, než přišel Miloševič a rozeštval je. Podobně se u nás zachoval Mečiar. Mluvil jsem s mnoha Slováky, kteří si rozbití Československa nepřáli. Jsem z Moravy a také zde se jistí lidé pokoušeli vyvolávat moravský národ. Byli mi odporní. Je paradoxní, že různí národovci spolupracují na rozbití Evropské unie. Až se jim to povede, vjedou si navzájem do vlasů. Švýcarsko má 4 jazyky a nulové národnostní třenice. Švýcary spojuje cosi, co stojí výš, než jejich národnosti (občanská svoboda). Podobně to bylo i s izraelským národem. Izraelce nespojuje nějaké bratrství, ale víra v Boha. Pokud někdo uvěří v Boha (tak, jak oni ho chápou), vezmou ho mezi sebe, ať je jakékoliv národnosti.

   2. Pavle v.
    Právě skončil v Prima ZOOM dokument o Svaté zemi, je to hlavně ke konci dokumentu.
    https://zoom.iprima.cz/arabie-s-levisonem-woodem/svata-zeme
    Málokterá země je tak militantní jako Izrael. Palestince a priori považují za nepřítele. Heslo G.Meirové: Když složí zbraně Palestinci, bude mír. Když složí zbraně Izraelci, nebude Izrael. Muslimský obyvatel Izraele je považován za právoplatného občana. Palestinský muslim je považován za teroristu. Takže to není o náboženství jenom.

   3. Vzácně se shodujeme. Izraelci jsou civilizovanější. Vždycky tomu tak nebylo. V knize Jozue se můžeme dočíst, že po vítězství nad Kanaánci nařídil Hospodin Jozuovi všechno vyvraždit včetně dětí a dobytka. Ještě Jan Žižka se inspiroval Starým zákonem v nesmiřitelném boji proti nepřátelům. Zdá se, že naše civilizovanost (tolerantnost) se stává naší nevýhodou vůči nacionalistickým primitivům. Nemyslím si to. I Rusové a Číňané časem pochopí, že nacionalismus je cesta do pekel.

 11. Pre Vendu: Ako vidím, napokon sme sa predsa len zhodli na odpovedi o tom, či má Boh zmyseľ pre humor. Trochu dlhšie nám to trvalo, ale výsledok je pozitívny. Ani sme do toho nemuseli zaťahovať toho admina, ktorý má zrejme iné starosti. Vyjadril sa napokon aj Pardal, ktorý má podľa všetkého tiež zmyseľ pre humor, aj keď je vedecky založený a podkutý, ale myslí mu to dobre. Či to bude stačiť aj Návštevníkovi je stále otvorená otázka.
  Hlavne, že sa rozchádzame v mieri – že áno!

 12. Pardale, píšete o Bibli, jako o moudrosti židů, ale zapomínáte, že je to moudrost starých egypťanů, kterou si židé (Hyksósové) odnesli spolu se zlatem, když byli z Egypta vyhnáni. Nebo si myslíte, že tu moudrost získali při pasení jejich dobytka?

   1. Pardale, já Vás mám v úctě ne proto, že všechno víte, ale proto, že to, co víte je v souladu s pravdou, kterou i já za pravdu vyznávám. Nevyčítám Vám, že neznáte pravdu o historii starého Egypta a židovství, ale znáte jenom Starý zákon. Je pro člověka lepší, když některé věci nezná.

 13. Marek pro JK

  …Lojzo,

  …Bůh neví, co je to humor…
  Kam vy na ty „perly“ chodíte?
  Podle vás má tvor něco, co nezná a nemá jeho Tvůrce?

  Ano, přesně tak to je! Bůh nemá vůbec nic. Vše musí prožívat skrze člověka. A představte si ještě více. Bůh má člověka i k tomu, aby skrze něho definoval sama sebe.

  Ano milý JK. Bůh čeká až ho vy osobně definujete. Záleží jen na Vás co do Boha vložíte. Budete-li chtít mu dát smysl pro humor, tak mu ho dejte :-). Pamatujte ale jen na jedno. Váš Bůh bude vždy přesným obrazem Vás samotného. Proto se s nikým jiným na přesné definici Boha neshodnete. Ale tato neshoda je naprosto normální. Vždyť i zdejší diskuse jsou toho jasným důkazem.

  1. Marku, souhlasím, už jsem podobně vícekrát psal, Boha si nosím ve své hlavě a potřebuju ho jako oporu.
   Píšete :“Záleží jen na Vás co do Boha vložíte…Váš Bůh bude vždy přesným obrazem Vás samotného. Proto se s nikým jiným na přesné definici Boha neshodnete.“
   Tak podle zdejší diskuze to spolu dořešíme v astrálním očistci zhruba ve stejné nápravné skupině, snaživější karmoši budou v astrálním softíku.
   Včerejší kázání Matouš o mzdě za práci na vinici.
   http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=693
   Výklad faráře: Boží spravedlnost není stejná jako lidská. I ti, kdo se nechali najmout později odpoledne na práci na vinici, dostali jeden denár jako ti, co pracovali celý den. Každý, kdo přijal slovo Boží a ochotu pracovat žít podle Božích přikázání, zaslouží odměnu ve smyslu království nebeské.
   Není to tedy jen podle zásluh.
   Můj názor : to je hodně odlišné od opakovaných a odstupňovaných očistců v astrálním světě.
   Můj článek je hlavně o tom, že astrální svět je absurdní nejen podle toho jaké argumenty má, ale i v tom, že nedává naději na odpuštění. Musí se odžít osud a astrální očistec nespravedlivě uložený karmou do jiného těla. Astrální svět je plný odříkání a trápení.
   Křesťanský Bůh je Bůh naděje. I pro toho, kdo věří nyní slabě a po svém plně uvěří třeba později.

   1. Ano, křesťanský Bůh je opravdu Bohem naděje. Tu má i vrah, kterým pravděpodobně byl lotr ukřižovaný společně s Ježíšem po jeho pravici. Ježíš mu řekl: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ Mluvil jsem s jedním člověkem, který nemohl skousnout, že se ten lotr dostal do ráje, aniž by prošel nějakým trestem. Já si myslím, že evangelia svědčí spíše o tom, že očistec neexistuje a že ten zločinec opravdu dostal okamžitou milost – protože se obrátil. Udělal cosi, co vyžadovalo odvahu. Zastal se největšího lůzra, kterým pohrdal až na výjimky dav, co tam přišel bavit se jeho utrpením a smrtí. Tím přitáhl pozornost zfanatizovaného davu i část Ježíšova lůzrovství na sebe. Pro přiblížení: Je to něco podobného, jako kdyby při soudu s Miladou Horákovou někdo v soudní síni vstal a zvolal na celý sál: „Je nevinná“. Kdo nestál proti zuřícímu nepřátelskému davu, není schopen pochopit, jak je to těžké. Dav je strašlivé zvíře.

    Máme naději na milost, ale jen když se obrátíme. Řada lidí obrácení tvrdě odmítá. Uvažují: Sice jsem nežil ideálně, choval jsem se sobecky, ale tak se chová drtivá většina lidí. Ti, co se sobecky nechovají, jsou ve skutečnosti pokrytci. Altruismus jen předstírají. Tak proč bych se měl za něco omlouvat? Jiní se neobrátí, ani když jim po (biologické) smrti bude nabídnut ráj. Nakouknou tam a uvidí, že jsou tam i muslimští uprchlíci. Řeknou: „Takový nekulturní póvl – o takovou společnost nestojím.“

    Obrácení vyžaduje slevit ze své nadutosti. Kolik lidí je toho schopno?

   2. Evangelium, které zde vzpomínal Pardal, znělo následovně:

    „1„Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. 2Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. 3Když vyšel ven okolo deváté hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, 4a tak jim řekl: ‚Jděte i vy na mou vinici. Dám vám spravedlivou odměnu.‘ 5A tak šli. V poledne a kolem třetí odpoledne vyšel znovu a udělal totéž. 6Když pak vyšel kolem páté odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl: ‚Proč tu stojíte a celý den zahálíte?‘ 7‚Nikdo nás nenajal,‘ odpověděli mu. Řekl jim tedy: ‚Jděte i vy na mou vinici.‘ 8Večer řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních až po první.‘ 9Přišli tedy ti najatí kolem páté odpoledne a dostali každý po jednom denáru. 10Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru. 11A když ho dostali, začali reptat na hospodáře: 12‚Tihle poslední pracovali jednu hodinu a tys je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den!‘ 13On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, já ti nekřivdím. Nedomluvil ses se mnou na denáru? 14Vezmi si, co ti patří, a běž; já ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. 15Nesmím si snad na svém dělat, co chci? Anebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí?‘
    16Takto budou poslední první a první poslední.“

    Toto evangelium říká, že Bůh nekalkuluje, že je ochoten poskytnout království Boží i člověku, který vykonal velmi málo. Ale nikde tam není, že výplatu dostali i ti, kteří na hospodářově vinici vůbec nepracovali. Myslet si, že člověk prožije život jako sobec a po smrti obdrží Boží království je naivní.
    Ježíš řekl, že „prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí.“

    Jsou zaznamenána svědectví lidí, kteří prožili klinickou smrt a přesto se vrátili do života. Sám jednoho takového člověka znám a věřím mu. Zážitky těch lidí nejsou zcela totožné. Společné je to, že poznali jiný, mnohem krásnější svět a neradi se vracejí do pozemského života. Po smrti někteří z nich dlouho nechápou, co se s nimi stalo a pokud zde na zemi byli spoutáni nějakou vášní, zůstávají jí spoutáni i po smrti. Například opilec pozoruje žijící opilce v krčmě, má strašnou chuť na alkohol, sahá po sklenici, ale nemůže ukojit „žízeň“ – je nehmotný. Snad nejlépe jsou tyto zážitky popsány v knize George Ritchieho Návrat ze zítřka. Autor popsal, co během své klinické smrti viděl a byly tam i události, které se staly až v budoucnosti – proto má kniha tak podivný název. Také R. A. Moody shromáždil obrovské množství svědectví lidí, kteří prožili klinickou smrt. Obvykle popisují bytí mimo své tělo. Po probuzení často popisují věci a události, které v bezvědomí nemohli vidět a dokládají tak (aniž by to bylo jejich cílem), že jejich bytí mimo tělo bylo skutečné. Materialisté tato svědectví odbývají tím, že se jedná o halucinace.

  2. Marku,

   Píšete: Váš Bůh bude vždy přesným obrazem Vás samotného…
   Nemáte pravdu. To váš bůh je přesným odrazem vás samotného – protože jste si ho vymyslel.

   Ano, nyní ze sebe můžete dělat nad-boha a z Všemohoucího můžete ve své hlavě dělat nemohoucího.
   Ale jen do chvíle, než pohár přeteče. Pak bude vaše probuzení tvrdé.

   A že se v nás Bůh poznává?
   Ano, asi tak, jako se poznává táta v dítěti na pískovišti.

   Jestli to pomůže zkrouhnout vaše velikášství, tak vězte,
   že Bůh je Tvůrcem vesmíru i života v něm. Toho vesmíru, o kterém vy víte celkem prd
   a neumíte v něm stvořit ani atom – právě v takovém poměru stojíte vůči Bohu.
   A to mu chcete vnucovat vaši vůli?

   Není nic tvrdšího, než vůle Boha.
   (Toho opravdového – ne toho, kterého jste si vymyslel.)
   Proto mohou lidé Boha oslovit jedině skrze lásku.

 14. ad – „Astrální tělo je často přesnou kopií hmotného těla, je ovšem tvořené jen nehmotným světlem.
  ________________

  ….a tohle ezoidioti žerou a cítí se povzneseni. A co hůř – snaží se vypadat, že to chápou a rozumí.

  1. Věro,
   slovo skoro umožní vysvětlit skoro všechno i věci skoro nemožné. Záleží na tom, jestli se tomu dá věřit a hlavně jestli se tomu věřit chce.
   Klasická taková věta je: Dívka je skoro těhotná.
   V Bibli se slovo skoro vyskytuje 7x v běžném slova smyslu (skoro plná loď, skoro celé město..)
   http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=skoro&search=Hledat
   Jiné vše vysvětlující slovo je slovo subtilní, v hlavním významu drobný. Astrální svět se údajně skládá ze subtilních částic.
   Cokoliv v subtilního se může použít v jakémkoliv množství a dostaneme požadovaný výsledek. Kromě aplikace čehosi subtilního na lidové rčení o upletení biče.

   1. Pardale,
    když jsem před lety objevila tyhle stránky, ocitla jsem se v jiném světě. Texty se hemžily výrazivem mně do té doby neznámým. Jemnohmota, hrubohmota, astrál, subtilní hmota, nehmota, atd. Dokonce jsem SKORO měla chuť sestavit speciální ezoslovník. Když tak ale čtu Vaše články a příspěvky, myslím, že je to spíš práce pro Vás, s Vaším smyslem pro humor Vám to nou hau věnuji jako námět na článek:-)

    ad – Klasická taková věta je: Dívka je skoro těhotná.

    Ono to v určité biologické fázi může být pravda:-)

 15. ad – Máme naději na milost, ale jen když se obrátíme.
  _________________

  Zase ty kupecké počty a kalkulativní mysl. Něco za něco. Slyšíte se, Pavle?

  ad – Tu má i vrah, kterým pravděpodobně byl lotr ukřižovaný společně s Ježíšem po jeho pravici.
  __________

  Proč si myslíte, že byl „pravděpodobně“ vrah? Tvoříte alternativní evangelium?

  1. → Slyšíte se, Pavle?

   Kalkulativní mysl (explicitní hluchota a slepota) a schopnost naslouchat, natož slyšet vůbec? Toť přece ze samé podstaty a věci samé, je přece vyloučené a nemožné, optimistko..:-)

 16. Nechcem sa miešať do tejto zaujímavej polemiky o astrále, ale nedá mi, aby som sa neopýtal pána Pardála, či už niečo čítal, alebo počul o fenoménu „astrálne cestovanie“. Na internete je toho veľké množstvo a dokonca je o tom napísaná aj celá kniha. Aj ja mám osobné skúsenosti s týmto fenoménom a tak o tom už niečo viem.
  Pekný deň!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference