mapa stránek || vyhledávání

Astrální mentiony

Motto:
Pokud existuje astrální svět a jeho nehmotné části (nazvu je astrální mentiony), tak v naší hlavě.

Mentiony zavedl profesor Kahuda (https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kahuda), zakladatel české parapsychologie. Údajně proto, aby v souladu s materializmem a dalšími -izmy vysvětlil telekinezi. Zformuloval hypotézu tzv. fundamentálního záření hmoty. Duchovní projevy chápal jako fyzikálně měřitelné částice a vědecky správnými postupy se je snažil najít. Tyto částice, mentiony, ale nenalezl, nebo mu to věda neuznala.

Astrální svět se údajně skládá z hmotné a nehmotné (duchovní) části. Opět kvůli gendrové vyváženosti musí být astrální mentiony-m (mužské), mentiony-f (ženské) a dětské mentiony (mentionina). Některé mentiony jsou chytřejší (supermentiony), většina střední (mentiony) a zbytek slabší (dementiony), takže klasické Gaussovo rozdělení. To píšu kvůli tomu, abych nebyl obviněn, že si myslím, že dementionů je nejvíc. To by se pak musely rozdělit na halbdementiony, normaldementiony a ganzdementiony. Do této poslední podskupiny jsem se sám sebekriticky tento týden zařadil.

Náš dobrý zahrádkový soused má souseda, jehož zralý rakytník s velkými trny visí k němu přes plot. Řezat větve nechtějí a ani jeden s tím nechce nic dělat, asi vědí proč. Byl jsem vybídnut v závěrečné fázi manželkou, abych rakytník otrhal. Na popíchané ruce se namáčkne kus aloe, aby to nehnisalo a až se zima zeptá, co jsem dělal na podzim, dám si malou stopičku. Nakládá se to do 40%- ního alkoholu a nijak moc ho to (ten alkohol) nezkazí. V mezinárodní klasifikaci Dobrovolná pomoc muže v domácnosti je trhání rakytníku zařazeno do 3. nápravné skupiny. Při této práci mě ale napadla většina tohoto článku, takže to vypadá, že nějaké použitelné mentiony ještě mám.

Astrální svět (astrální vesmír) se má skládat z hmotné části a duchovní části, která je složena z vyšších frekvencí. Pokud byla nějaká původní myšlenka, tak tedy že duchovní část je nehmotné povahy. Jinak nemá smysl je oddělovat.

Zdroje [1],[2],[3],[4] se shodují, že astrální svět se skládá z čehosi subtilního (v prvním přiblížení drobného) s mnohem vyšší frekvencí než viditelné světlo. Viz slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/subtilni

Vyšší frekvenci vlnění než viditelné světlo má záření rentgenové (RTG) a záření gama. Obojí je fyzikálně velmi dobře prozkoumáno a nic astrálního nebylo nalezeno. Další potíž je zřejmá: slovo subtilní se pojí s nějakým konkrétním pojmem (ta slepička kropenatá subtilního peří) nebo drobná chybička, přímo subtilní skoronic.

I když přijmeme jakési vyšší frekvence, i pak cosi subtilního je pořád hmotné podstaty. Světlo je hmotné podstaty, jen klidovou hmotnost má nulovou a pohybuje se nejvyšší možnou rychlostí, tedy rychlostí světla. Energie je hmotné podstaty E = mc^2.

Problém mám s tvrzením, že astrální svět je mnohem větší, než hmotný svět (zdroj [2]). O nekonečnosti vesmíru měl Einstein lehké pochybnosti, ale o nekonečné lidské hlouposti nepochyboval. Neumím si přestavit konec vesmíru a něco dál za tím koncem už vůbec ne. Ani kdyby to bylo astrální.

Energetické epicentrum astrálního světa je mimo rámec mého chápání. Epicentrum snad zemětřesení na povrchu Země, těžko v tom astrálním světě větším než hmotný vesmír. S cizím slovem astrální svět to vypadá líp a vědecky. Účinky síly gravitační klesají se čtvercem vzdálenosti. Působení centra naší galaxie je menší, než gravitační síla Slunce, proto Země obíhá primárně kolem Slunce. Také energie záření klesá se čtvercem vzdálenosti, důkazem je už pouhý pohled na noční oblohu na blikotající vzdálené hvězdy, z nichž mnohé mají svítivost daleko převyšující svítivost Slunce.

Můj názor: Náš svět je hmotné povahy, myšlení je hmotné povahy (k udržení spojení dendritů je třeba energie dodaná mozku). Lidský mozek je nejsložitější výtvor živé přírody, proto má potíže zkoumat sám sebe. Hřešit můžeme myšlením, slovy i skutky, ale neměli bychom. Mozek musí neustále řídit tělo a potřebuje k tomu energii. Mozek je nejdůležitější částí těla, usiluje o svou záchranu, a tudíž umírá poslední. S tím souvisí zážitky blízké smrti. Kromě toho je mozek centrem myšlení, obrovského množství představ o skutečnosti, zážitků, vzpomínek a snů – všechno zůstává z hlediska biologie a fyziky uvnitř naší hlavy. Zdát se nám může cokoliv hlavně z toho, co se nám celý den motalo hlavou. Může se nám zdát, že vidíme Ježíše nebo Pannu Marii, na jejichž obraz jsme se dívali dlouho v kostele. Jinému se může zdát, že vysílače 5G sítě přenášejí vzduchem virus covid-19. Jen tak mimochodem, vysoké frekvence 5G sítí jsou kolem 6 GHz (6*10^9 Hz) a viditelné nejsou. Viditelné světlo má frekvence o pět řádů vyšší – třeba 6*10^14 Hz. Viditelnost souvisí s frekvencí jednoduše: Člověk i zvířata vidí v té části spektra, které se ze Slunce dostane na povrch Země a není pohlceno ovzduším.

Ještě jednou: Myšlenky a sny zůstávají v naší hlavě a nemohou konat žádný fyzikální jev. Ano, mozek vyzařuje tepelné infračervené záření jako všechna hmota určité teploty. Myšlenky nezastaví vlak. Můžeme si představit, že myšlenkami odtlačíme žhavou Venuši dál od Slunce na úroveň dráhy Země a časem se z ní stane planeta s kvetoucím životem. A nestane se nic. Můžeme si představit, že myšlením zastavíme rozpínání vesmíru. A nestane se nic.

Astrální cestování má být spojeno s úplným odpoutáním se od fyzického těla. Mně se občas zdá o spojení s tělem ležícím blízko. Napíšu s manželkou, požádat ve snu manželku svou není hřích. Ani v reálném životě.

Astrální očistce – zdroj [2]:

„…jako sedmá čakra, neboť se skládá z obrovského hroznu-shluku úchvatných světel všech barev spektra a ty jsou vlastní energetickou centrálou pro nižší oblasti. Pod ním se nachází mnoho astrálních podoblastí, tzv. nebí či očistců, tj. nápravných zařízení, v nichž probíhá nekonečně různorodý život.“

Komentář: Místo aby se duše v očistci očistila, musí znovu zpátky na Zem odžít si karmický dluh a pak nejspíš v jiném těle odžít další část. Nejenže každých asi 12 až 16 let v posledních desetiletích přibude na Zemi 1 miliarda lidí, pro které vracející se karmická duše prostě není. Navíc se duše ještě pozdrží blíže neurčenou dobu v astrálním očistci. A to nemluvím o tom, že život na Zemi za 1,75 miliardy let nebude, protože Slunce bude svítit stále víc a pokročilý život bez kapalné vody není možný.

Pročetl jsem server www.jogi.cz, abych neútočil na zdejší tvůrce.
https://www.jogin.cz/slovnik/kauzalni-rovina/

Kauzální tělo je utkáno z idejí, „žije“ a pohybuje se ve velkolepé a přitom extrémně subtilní blažené sféře čistých idejí. Je matricí třiceti pěti silových idejí.

Kauzální tělo z 35 silových ideí!

Astrální tělo sestává z devatenácti subtilních prvků.

Astrální tělo z 19 prvků!

Dělí se do tří hlavních skupin, podle kóš (pránamajakóši, manómajakóši, vidžňánamajakóši): 1) vyšší intelekt; 2) ego; 3) cítění; 4) mysl (vědomí smyslů); pět nástrojů poznání, subtilní obdoby fyzických smyslů: 5) čich, 6) chuť, 7) zrak, 8) hmat, 9) sluch; pět nástrojů činnosti: 10) rozmnožování, 11) vyměšování, 12) řeč, 13) chůze, 14) manuální dovednost; a pět nástrojů vitální síly odpovídajících různým tělesným funkcím: 15) krystalizace, 16) vstřebávání, 17) vylučování, 18) metabolismus a 19) oběh.

Když je něco nestravitelného, tak to rozděl a předžvýkej.

Zaujalo mě vylučování a zvlášť vyměšování. Už (snad) Aristoteles říkal: Každé vyměšování je tělu prospěšné.

Nějak se mi zastesklo. A na co jsem si vzpomněl?

Že byl jeden Bůh a jeden svět. Náboženství bylo v rozvrhu na obecné škole a chodili na ně skoro všichni. Ovečky pásly se samy, jehňátko se drželo mámy.

Na začátku nového školního roku ze školního rozhlasu mluvil ministr školství Kahuda: „Mílí žáci, začíná nový školní rok.“ Věřil jsem, že to s námi myslí dobře. I naše máma říkala, učte se, ať se máte líp, než jsme se měli my.

Pak se obzory rozšířily o světlé zítřky. Svět byl kulatý, kde není nahoře ani dole. Ale někteří se nahoru dostávali a jiní zůstávali dole.

Jel jsem včera za krásného dne na kole celé odpoledne až do večera nahoru a dolů přes potůčky, potoky a řeky asi 90 kilometrů. Věnec hor se ztrácel a zase objevoval, hory ještě máme. Pasoucího se dobytka zase méně jak loni, vepříny opuštěné. Vzpomněl jsem si na heslo: „Plány imperialistů zhatí naši vepři boubelatí.“ Boubelaté vepře jsme zhatili sami. Mluvil jsem bývalým údržbářem ve vepříně až pro 30 000 prasat, automatické krmení, rozvod teplé vody, vedle bioplynka. V polovině 90. let přijeli na exkurzi imperialističtí zemědělci a říkali: „Tohle nás zničí.“ Mysleli si, že se u nás ještě jezdí s kolečkem hnoje ručně. Posledním správcem konkurzní podstaty tohoto vepřína před rozřezáním všeho kovového do šrotu bylo Divadelní sdružení se sídlem na Václavském náměstí v Praze. Zřejmě se inspirovali u vojína Kefalína, který byl chovatelem vepřů a před tím „asi-stentom na Barrandove“.

Připadá mi to jako by na českou kotlinu s jejími pohraničními horami sedla poklička, a pod tou pokličkou jako v hrnci na plotně se drží u moci ganzdementi. Pšenice se vykupuje za 6-8 Kč za litr a prodává se lacino imperialistům, kteří nám ji prodávají vykrmenou v kůži jako maso za 100 Kč za kilo v Kauflandu. Podmínky jsou nastaveny tak, že u nás obstát s výkrmem nejde. Přijdou kontroly a řeší se něco jako spokojené prase. Nejen napáječky na teplou vodu, ale i na studenou. A v neděli asi Matonka jemně perlivá.

Křesťanství a východní náboženství.

O křesťanství je v jedné starší recitované písni: „Je jeden Bůh a jeden svět, jak o tom pastor v Bibli čet.“

Východní náboženství má mnoho bohů a mnoho světů, jeden z nich je astrální.

Astrální svět.

Podle zdroje [1]:

„…jako sedmá čakra, neboť se skládá z obrovského hroznu-shluku úchvatných světel všech barev spektra a ty jsou vlastní energetickou centrálou pro nižší oblasti. Pod ním se nachází mnoho astrálních podoblastí, tzv. nebí či očistců, tj. nápravných zařízení, v nichž probíhá nekonečně různorodý život.“

Podle zdroje [2]:

„Pod regiony čistého ducha se pak nachází oblasti mysli a posléze hmoty, v naší západní terminologii známé jako kauzální, astrální a hmotné vesmíry… existuje periodicky opakující se tzv. Zničení..

Jen tak namátkou z těch světů nad univerzální myslí: Dasvándár, jako tzv. desátá brána – tam je duše bez mysli, vnímá vše vědomím.

Je to třetí duchovní oblast Bhanvár Guphá – doslova rotující, vířící jeskyně, čtvrtá duchovní oblast. No a nad pátou duchovní oblastí, oblastí věčného ducha odkud přicházejí duše, jsou ještě tři nejvyšší regiony, ale to již raději dost..

Takže rozdíl spočívá nejen v trvání /astrální oblast není věčná/, ale také např. s obsahem hmoty. Zatímco u nás, tady „dole“ je nejvíce hmoty /zhuštěné energie/ a malá příměs Ducha Svatého /Božského Vědomí/ v tvořivém aspektu Boha-Otce, tak ty čistě duchovní oblasti již nemají žádnou hmotu…

Oblast ANDA, astrální svět, je mnohem rozlehlejší než náš celý hmotný vesmír. Má své hlavní místo, což znamená vrchol této oblasti a nebo také jeho energetické centrum, které nazývají mystici – Mistři Sahansdal Kanval.“

Už jsem to komentoval nahoře.

Zdroj [1]:

„Velké vysvětlování by muselo nastat pro termín či region označený jako sídlo „Univerzální Mysli“ /dále jen UM/, která sestupující duši předává mentální esence a energie.“

Komentář: Univerzální mysl a Nejvyšší mysl to je bájný pojem asi jako Křesomysl, Nezamysl a možná i Mnata.

[3]:

„Astrální tělo je často přesnou kopií hmotného těla, je ovšem tvořené jen nehmotným světlem. Astrální vesmír je podle nich subtilní energetický vesmír, jehož převažující vibrační frekvence je mnohem vyšší než vibrace fyzického vesmíru, ale zároveň nižší než vibrační frekvence kauzálního vesmíru..“

No to jsem nepobral. Přesná nehmotná kopie hmotného světa.

Zdroj [5]:

„To velké ničení sahá až po oblast čistého ducha, je to tzv. pátý region oblasti, již čistě duchovní, před ním /pod ním/ jsou čtyři – všechny mají své opodstatnění… A samozřejmě, že toto velké zničení přichází ještě po mnoha a mnoha eonech – věcích a v podstatě pak celý nám známý Vesmír „usíná“ – pro vědce v nekonečně malém bodu; dál se chlapíci ještě nedostali.“

Komentář Eon je už i v Česku :)

Já píšu v článku o vesmíru, že rozpínání vesmíru má trvat 10^100 let. Představit si číslo se 100 nulami já tedy neumím, když počet částic ve známém vesmíru má být 10^89. Ale indičtí koumáci před staletími se svým astrálním světem to věděli a ještě víc…

Cyklický vesmír navrhoval Einstein, pak ho zavrhl, v rovnicích navrhl kosmologickou konstantu a měl stacionární vesmír (ve 30. letech). Ke konci svého života (už bylo známo rozpínání vesmíru) prohlásil, že kosmologická konstanta byl jeho největší omyl. A dnes se může ta kosmologická konstanta považovat za něco, co se (zrychleným) rozpínáním souvisí. Astronomové netvrdí, že Velký třesk byl z nekonečně malého bodu, ale z velmi malého prostoru. Atd. Není pravda, že chlapíci vědci se k něčemu (takovému) ještě nedostali, teorie mají na všechno, jen se neví, která je a bude správná.

Takže jsem se dostal taky cyklicky zase na začátek.

Je jeden Bůh a jeden svět. Mně to ke kousku štěstí tady na Zemi stačí.
 

[1] https://hledani.gnosis.cz/v-dome-meho-otce-je-mnoho-pribytku-jan-kapitola-14-vers-2/
[2] https://hledani.gnosis.cz/karmiony/#comment-area (diskuzní příspěvek vložen 5.9.2020 8:07)
[3] https://www.jogin.cz/slovnik/astralni-telo/
[4] https://hledani.gnosis.cz/prirozenost/comment-page-2/#comments (diskuze vložena 9.9.2020 22:09)
[5] https://hledani.gnosis.cz/karmiony/#comment-area (diskuzní příspvek v čase 5.9.2020 21:42)
 

Pardal
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.1
hlasů: 7
Tisk Tisk

302 komentářů

 1. Pavle v. dopúšťate sa manipulácie. Počítač ku svojej činnosti potrebuje nielen hardware a software, ale aj elektrickú energiu, čo v prípade človeka predstavuje telo, ducha a dušu (ktorá mu zabezpečuje život – teda ho oživuje). Duša je teda pre telo človeka iba čistou energiou a nie je teda zodpovedná za skutky a hriechy človeka. Za jeho skutky je zodpovedný iba jeho duch, ktorý podlieha satanovi, alebo Božiemu Duchu. Po smrti ľudského tela odchádza k Bohu duša a duch je tu prítomný iba na skúmanie skutkov človeka, ale už nemusí utvárať s dušou žiadny zväzok. Môže ho kľudne nahradiť Duch Boží – teda Božia láska a Božie milosrdenstvo. Taká je Pravda!

  1. Pane Degone,

   podle vašich představ má člověk tělo, ducha a duši. Podle Bible má jen tělo a duši. Vy vycházíte z jiného, mě neznámého, učení. Jen těžko se můžeme shodnout. A nemá smysl, abychom k přesvědčení druhého používali techniku přeskakující gramofonové desky. Stejně nefunguje. Ponechejme si každý svůj názor. Ostatně teologie není při hledání světla to nejdůležitější. To, co je důležité, je vztah k člověku vyjádřený například větou: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“

   Věra věří, že každý člověk bude na onom světě přijat do ráje bez ohledu na to, jak na zemi žil. To už je závažný blud. Znamenalo by to, že oběť, kterou podstupovala Matka Tereza, byla vlastně zbytečná. Že kdyby žila sobecky, vyšlo by to nastejno. A já doufám, že se s Věrou v tomto bludu neshodujete.

   1. Pavel:
    podle vašich představ má člověk tělo, ducha a duši. Podle Bible má jen tělo a duši. Vy vycházíte z jiného, mě neznámého, učení. Jen těžko se můžeme shodnout.
    _____________________

    „Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě.“ (První list svatého apoštola Jana, 4. kapitola, 1. až 3. verš)

   2. ad/…podle vašich představ má člověk tělo, ducha a duši. Podle Bible má jen tělo a duši.

    Pavle V., souhlasím s Vámi. Ještě bych dodal, že člověk má ještě mysl – viz. „Největší přikázání“ dle Matouše. Pan Degon může dát pro poučení odkaz, třeba na E.László či jiného svého oblíbeného autora. Jsem zvědav, co Vám odpoví.

   3. ad – Věra věří, že každý člověk bude na onom světě přijat do ráje bez ohledu na to, jak na zemi žil.
    _________________

    Opět lžete, Pavle, jste naprosto nenapravitelný. Nic takového jsem neřekla. Obávám se, že jediný správný způsob komunikace s vámi je ten Honzův.

   4. Věro, píšete, že lžu, když jsem napsal, že podle vašich představ člověk přijde do ráje bez ohledu na to, jak na zemi žil. Proto vám sem dávávám kopii vašeho komentáře:

    „Věra z Vysočiny
    31.8.2020 (21:39)

    ad – Vendo, nechápu Vaše myšlení, že chcete trestat duši, za něco co nespáchala? Vždyť ona je v tom nevinně!!!

    Kdyby Venda jen tušil, že vůbec nehraje roli, jak člověk žil, duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí. Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno a duše přichází ke světlu neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky. Jenže tohle mnoho lidí neví a i kdyby, tohle se v kostele učit nebude, zbořilo by to základ výchovného působení na ovečky a hledače. Jen si vzpomeňte, co všechno si dobrovolně odříkáte, přikazujete, zakazujete, hledáte, hádáte se, …zbytečně. To by byla teprve revoluce, chaos a destrukce. Kdepak, náboženství je tmel civilizace. A my, co víme své, vás necháme tomu věřit. Tak jako tak – musíme tam všichni:-))“ – konec citace

    Je mi jasné, co odpovíte. Že to, co jsem řekl, neodpovídá přesně tomu tomu, co jste tehdy napsala. A dál už nebude nic – žádné vysvětlení, jak jste to vlastně myslela, v čem jsem si to podle vás špatně vyložil.

    Píšete, že „jediný správný způsob komunikace s vámi je ten Honzův“. Myslíte ten způsob komunikace, kterým se proslavila teta Kateřina ze Saturnina?

   5. Pavel:

    Je mi jasné, co odpovíte. Že to, co jsem řekl, neodpovídá přesně tomu tomu, co jste tehdy napsala.
    _________________________

    Není vám to jasné. Odpovídám vám, že lžete, ne že to „neodpovídá přesně tomu tomu, co jste tehdy napsala“. Jste jednoduše lhář.

   6. Věro, používáte argument zvaný „přeskakující gramofonová deska“. Goebbelsovi se také osvědčil :-)

   7. Pavle, když někdo lže, stačí říct, že lže. Další debata je bezpředmětná, na lži se stavět nedá.

   8. ad – Goebbelsovi se také osvědčil :-)
    ______________

    Goebelsovi (Hitlerovi, Stalinovi…atd) se taky osvědčila lež.

   9. Newspeak jak z Orwella:

    LEŽ = „to, co jsem řekl, neodpovídá přesně tomu tomu, co jste tehdy napsala“.
    /Pavel/

    :-)))))))))))

    (Hledači – slovník)

   10. Věro, když už tvrdíte, že lžu, tak kde jsem lhal? Nenapsala jste „…vůbec nehraje roli, jak člověk žil, duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí. Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno…“? Já jsem to pochopil tak, že po smrti člověka jeho duše odchází k Bohu bez ohledu na to, jak ten člověk žil. Pochopil jsem to snad špatně?

   11. Pro Pavla:

    ad – duše odchází k Otci
    ______________

    Ano, správně, napsala jsem, že duše odchází k Otci.
    A vy jste to (lživě) reprodukoval jak?

   12. Moje lež má být v tom, že jsem napsal, že duše odchází k Bohu, zatímco vy jste napsala k Otci? Není snad Bůh a Otec to samé? Proč se nevyjádříte jasně?

   13. Vaše lež, Pavle:

    Věra věří, že každý člověk bude na onom světě přijat do ráje.

   14. Věro, vy jste napsala: „Kdyby Venda jen tušil, že vůbec nehraje roli, jak člověk žil, duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí. Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno a duše přichází ke světlu neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky. Jenže tohle mnoho lidí neví a i kdyby, tohle se v kostele učit nebude, zbořilo by to základ výchovného působení na ovečky a hledače.“

    Když jste napsala „duše odchází k Otci“, vyvodilm jsem z toho, že člověk (jeho duše) odchází do ráje. Když jste napsala „vůbec nehraje roli, jak člověk žil“ vyvodil jsem z toho, že do ráje se dostane každý. Kde jsem udělal chybu? Co jsemm pochopil špatně?

   15. ad – Když jste napsala „duše odchází k Otci“, vyvodilm jsem z toho, že člověk (jeho duše) odchází do ráje. /Pavel/
    __________________

    Tak ještě jednou a naposledy. Když už se chcete na někoho odvolávat nebo někoho citovat, použijte buď přesnou citaci nebo větu se stejným významem.
    Když Věra napíše „duše odchází k Otci“, neznamená to přece, že “ Věra věří, že každý člověk bude na onom světě přijat do ráje“.
    Pokud chcete tyto pojmy zaměňovat, mluvte za sebe a nelžete, že tomu věří Věra!
    Napsala jsem zde opakovaně: buď jdete cestou náboženství nebo cestou spirituality. Vy jdete cestou náboženství, OK, je to vaše volba, ale cesta spirituality je odlišná a například pojem „ráj“ v ní vůbec nemá místo.

    „Bez Boha se obejdeme, bez náboženství ne“.
    /Napoleon Bonaparte/

    A mimochodem, doplnila jsem ještě, že ani toto: „duše odchází k Otci“ není úplně přesné, protože duše od Otce vlastně nikdy neodešla. „Otec a já jedno jsme“, je psáno. Přeberte si to. Po pravdě, nechce se mi už dál o tom s vámi bavit, protože to nikam nevede. O věcech, které jsou mi posvátné, se tady plká jak v hokynářství, a to mi začíná vadit. Tak příště o něčem jiném, Třeba o tom, jestli jste nebo nejste člověk, nebo jen částečně nebo virtuálně.
    :-)))))))))))

   16. „… existují dva druhy lidí. Ti první, když je upozorníte na chybu, které se dopouštějí, vám poděkují za laskavost, že jste uchránil od škody s jejich chybou spojené. Ti druzí vám sprostě vynadají, že vás o žádnou radu nežádali, že oni dobře ví, co mají dělat. Jejich pýcha jim nedovolí připustit, že by se mohli mýlit. “
    /Pavel/
    __________________

    Souhlas, tak se podle toho zkuste řídit:-))

   17. Věro, všimněte si, že já vás neurážím, neponižuji, jen se snažím pochopit, co jste napsala.

    Vytýkáte mi, že jsem použil při interpretaci vašeho sdělení slovo ráj, že ve vaší spiritualitě nic takového jako ráj neexistuje. Já jsem však slovo ráj použil v jeho abstraktním významu jako místo (nebo stav) blaženosti v Boží přítomnosti. Vy jste napsala: „…duše odchází k Otci…duše přichází ke světlu neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky…“. Nejsou snad vaše slova popisem ráje? Napsala jste také: „… použijte buď přesnou citaci nebo větu se stejným významem.“ Kde jsem se významově odchýlil?

   18. ad)

    „… existují dva druhy lidí. Ti první, když je upozorníte na chybu, které se dopouštějí, vám poděkují za laskavost, že jste uchránil od škody s jejich chybou spojené. Ti druzí vám sprostě vynadají, že vás o žádnou radu nežádali, že oni dobře ví, co mají dělat. Jejich pýcha jim nedovolí připustit, že by se mohli mýlit. “
    /Pavel/
    __________________

    Souhlas, tak se podle toho zkuste řídit:-))
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Já se podle toho řídím. Neponižuji vás a nikdy jsem neřekl, že se s vámi přestávám bavit.

   19. Věro, souhlasím s Vámi, že Venda Pavlovi v. lichotí a snaží se mít ho vtáhnout na své pískoviště, prostě bábovičkov, ty necháš mé bábovičky a já tvoje.
    Degon se vtáhnout nenechal a se ohradil dobře. Nechce diskutovat tímto způsobem.
    Venda pro Pavla V.30.9.2020 (15:16)
    „Asi jste si všiml, že Věra často se k svým myšlenkám nehlásí, i když je doslova citujete a nebo, inu žena, se to snaží překrucovat, co to jde.“
    Marie von Ebner-Eschenbach citát – „Chytrá žena má miliony nepřátel – všechny hloupé muže.

   20. Pardale,

    myslíte si jako Věra, že, cituji: „vůbec nehraje roli, jak člověk žil, duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí. Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno…!

    Mně se zdá divné, že nezáleží na tom, jak člověk žije. Vám ne? Vy sice na duši nevěříte, ale snad věříte, že na tom, jak člověk žije, záleží. Vy obdivujete Věru pro její inteligenci. Považujete za inteligentní, že „vůbec nehraje roli, jak člověk žil“?

   21. Pavle V., Váš dotaz na Pardala má své logické opodstatnění. Chcete zřejmě vědět, co si vzdělaný Pardal o jejím výroku myslí a tím pak bude „z toho vyplývat“, viz. známá Věřina šipka -> .

    Budete ale muset dokázat:

    a/ že to Věra skutečně napsala? =a to není tak jednoduché /co když to napsal Honza?/
    b/….a teď to nejtěžší – jak to asi myslela?

    Ona umí vydedukovat a vnucovat lidem svá různá pochybení. Např., a to Vás mohlo dost namíchnout – její minulý článek : 2) Cit.: „Člověk se nerodí dobrý. Šlechetným se může stát jen výchovou“ /Pavel/ -> boží podstatou je zlo.

    Upozorňuji, že Věra je z kraje tvrdých lidí a její „z toho vyplývá“ -> lze vykládat úplně jinak. Jako třeba zcela opačné – z toho nevyplývá. Toto umí skvěle paní Věra z Vysočiny.

    Pavle V., bojujete tu proti větrným mlýnům. A zbytečně ztrácíte energii.

    Ale protože je to mladá žena, buďte na ni hodný.

    Václav Žáček

   22. ad – Vy sice na duši nevěříte, ale snad věříte, že na tom, jak člověk žije, záleží.
    /Pavel/
    ______________

    Věc se má přesně tak, jak jsem psala, ovce absolutně nejsou s to pobrat skutečnost, že člověka za svoje pozemské „zásluhy“ nečeká žádná odměna „v ráji“.
    A s tím ovšem mají ovce problém, protože ovce se nechová mravně jen tak zadarmo, to by tak hrálo, ovčí kalkulativní mysl očekává něco za něco. Proto se taky ovce ve skutečnosti mravně nechová, ovce umí jen moralizovat a hladové receptory ovčí mysli dychtivě čekají na přísun odměny/cukříčku.

    Chovat se v souladu s mravním kodexem je základní předpoklad lidské koexistence a spolupráce. Morálka se ovšem řeší jen „ve stavu pozemském“. Duše se vrací k Otci tak čistá, jak přišla, čistá jak slovo boží:-)
    Ovčí myšlení je na tohle holt krátké.

    Milé ovečky: jak říká klasik – je zakázáno COKOLIV brát si s sebou do hrobu.

   23. Pavle v. je hezké, ale hodně zbytečné, že myslíte a vyvozujte něco za mě. Mě to zatím myslí a uvažuje dobře, nepotřebuji interpreta a vykladače mých myšlenek. Když mě kombinace Venda- Alois-Pavel v. naštve, tak jsem schopen svůj tex najít, protože si pamatuji klíčová slova, která jsem tam určitě napsal.
    Pavel píše :“Pardale, myslíte si jako Věra, že, cituji: „vůbec nehraje roli, jak člověk žil, duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí. Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno…!
    Mně se zdá divné, že nezáleží na tom, jak člověk žije. Vám ne?“
    Komentář :
    Myslím si, že záleží na tom, jak člověk žije a už jsem to dvakrát do diskuze napsal. např. “
    Pardal30.9.2020 (14:27)
    Aloisi, myslím si, že záleží na tom jak člověk žil, ať už ho posuzují na zemi nebo na nebi. V tom smyslu jsem i reagoval na první příspěvek k tomu, co psala Věra. Co se z něj tady přežvykuje už neřeším. Budu tomu říkat selsky k&v.
    Myslím si, že nemám duši a po smrti těla i mozku bude se vším konec, tak jak tomu je v přírodě obecně. Zbyde to, co člověk fyzicky a duchovně vytvořil/nevytvořil/zničil.
    Že diskutuji o duši, neznamená, že v ní věřím.
    Diskutovat můžu o pohádkách, vlkodlakovi, čarodějnicích na koštěti a ničemu z toho nevěřím…Diskutovat můžu i o té Vaší slavné karmě, ve kterou nevěřím ani náznakem.“

    Nepsal jsem, že obdivuji Věru za její inteligenci, i když ji nepochybně má. S inteligentními lidmi i s těmi, v nichž inteligence k podřimovala jsem byl v těsném kontaktu desítky let. Takže inteligenci nijak moc neobdivuji (spíš emoční inteligenci) , nemá přímé souvislosti se znalostí nějakého konkrétního pojmu ( zde duše), který lze navíc vykládat hodně různě.
    Věra pokud jsem letmo pochopil není zastánce přímo křesťanského pojetí, ale pojetí mystického. Takže Vám doporučuji si přečíst pěkný článek Duše od J. Kučery, kde duše je věčná, nezaniká ani se nerodí, myslím ani nemění atd. S takovou duší mám trvale problém, protože, když se duše nerodí, tak jak se dostane pro stále větší počet narozených lidí. Za 12-16 let přibude 1 miliarda lidí. Psal jsem to Vendovi opakovaně a on opakovaně – NIC.
    Přeji pohodu a jdu sekat zahradu, jak jsem opakovaně psal, je dobré začít dělat pořádek na své zahrádce, což tentokrát myslím nejen zahrádce duchovní.
    Nestihám, ale přeji pohodu.

   24. Honzo, prosím Tě, jak zní ten citát o hlupácích, kteří diskutují o druhých lidech?

   25. Ale protože je to mladá žena, buďte na ni hodný
    /Venda/
    ______________

    Ale protože je to mladá žena, buďte na ni hodný – > kdyby Věra byla stará žena, není třeba být na Věru hodný.

    Vendo, raději už nemluvte, ať zůstanete aspoň malinko a nepatrně filosofem.

   26. ad – S takovou duší mám trvale problém, protože, když se duše nerodí, tak jak se dostane pro stále větší počet narozených lidí.
    /Pardal/

    To je jednoduché, rodí se člověk, ne duše. Myslím, že křesťanství to tak vidí stejně, ne?

   27. Pardale, píšete, že obdivujete Věru pro její inteligenci, ale sám nesouhlasíte s jejím tvrzením, že nezáleží na tom, jak člověk žil. Jakoby toto tvrzení s inteligencí nemělo žádnou souvislost. Vždyť toto tvrzení je jakoby vystřižené z Limonádového Joea: „Naše firma potřebuje odborníky všeho druhu. Darebák či hrdina, všechno jedna rodina.“

    Představte si, že bych zde začal tvrdit, že temná hmota je tvořena pomeranči. Řekl byste, že jsem inteligentní?

    Pardale, myslel jsem si, že jste jiný. Ale i vy máte mentalitu sportovního fanouška. Ten hájí svůj klub, i kdyby provedl sebevětší exces. Věrnost je pro fanouška ta nejvyšší ctnost.

   28. Pavel v. píše opakovaně : „Pardale, píšete, že obdivujete Věru pro její inteligenci, “
    Komentář : nic takového jsem nenapsal, rozhodně ne, že ji obdivuji a jednou už jsem to v diskuzi popřel (Pardal 02.10.2020 9:53).Neříkám, že je to Vaše vědomá lež, ale pravda to není. Nedělám si iluze, že byste se řídil sám svým ponaučením o mravech, které jste Věře poslal, jak by se měl chovat člověk, když udělal chybu (lhal). Měl by to přijmout a poděkovat, že mu byla ukázána správná cesta nebo tak nějak. Asi jsem to nedočetl, jak jsem u toho zaslzel. Říká se, že každý ví, jak vychovávat cizí děti (případně i psy), se svými dětmi a se svou morálkou už je to horší.

   29. Věro, křesťanství a duše.
    Věra 2.10., 11:09 „To je jednoduché, rodí se člověk, ne duše. Myslím, že křesťanství to tak vidí stejně, ne?“
    Myslím, že podle křesťanství je duše dána zárodku po početí. Já bych čekal spíš po narození nebo brzy potom.
    https://www.katyd.cz/clanky/prilohy/krestanstvi-a-moralka.html
    „Naši současníci chápou vztah mezi morálkou a křesťanstvím špatně. Představují si, že morálka je na křesťanství závislá – nebýt křesťanství, nebylo by ani morálky. Křesťanství přece morálku autoritativně ukládá. Jedni se z toho radují a žádají po křesťanství, aby roli ochránce morálky hrálo i nadále, jiní se tím trápí a snaží se křesťanství zničit a od jha morálky se osvobodit…
    Mýlí se jedni i druzí, neboť morálka není na křesťanství závislá. …
    Kdyby lidský zárodek nebyl uspořádán a in-formován, nešlo by o zárodek, nýbrž pouze o hmotu, o mrtvolu. Filozofická tradice, která začíná u Aristotela, nazývá tuto informaci a uspořádanost duší. ..Fakt, že embryo je in-formovaná a uspořádaná struktura, že je psychikou, můžeme pojmenovat i jinak. Pokud někoho slovo „duše“ irituje, nechť je nepoužívá. Nic se tím nezmění na tom, že lidský zárodek je živou, neukončenou bytostí a že má psychiku. Nervový systém se vytváří brzy. A zjevně hraje ve vývoji řídící roli…Duše nevchází do lidského zárodku při jeho narození, ale duše tento zárodek ustavuje, konstituuje, je principem jeho uspořádanosti, jeho in-formace. V jiném jazyce (v řečtině) nazýváme duší nevědomou psychiku dítěte v mateřském lůně.“
    Atd.
    Článek je v podstatě proti potratům, a to absolutně.
    Nemyslím, že je to správně, mělo by se respektovat rozhodnutí ženy.
    Lékařská věda potrat nedoporučuje, ale umožňuje .
    Chtěl jsem vyhledat něco duši z hlediska čistě křesťanského, katolický týdeník ( http://www.katyd.cz) by to vědět měl.
    Mám otevřeno ještě jedno okno prohlížeče s mým oblíbených přírodovědným serverem a kouká na mě myšlenka dne :
    „Každá pitomost se tváří vážně.“
    No, už je večer a myšlenka se týká dne :) , tak bych předchozí text za pitomost nepovažoval. Je to jasný názor na duši. Pochopil jsem to, jako že vzniká se zárodkem, který nese sebou informaci být po narození člověkem.
    Takže jsem si provizorně vyřešil, že během 15 let nevzniká nedostatek 1 miliardy duší po někom zděděných a taky to, že duše by měla být věčně a mimo tělo a basta. Pohled katolického týdeníku na duši se blíží tomu, že duše nese genetickou informaci budoucího člověka. Nebo já jsem rozhodl to tak chápat, abych nějakou prvotní představu o duši měl. Nijak moc to nehraje dohromady s tím, že duše může hřešit a má se snažit to své pochybení napravit. Takže jsem zase u toho citátu dne.

   30. Pardale, dohnal jsem vás k slzám :-) Teď jsem konečně spokojen :-) Teď vážně: Omlouvám se za to o tom sportovním fanouškovství – zdá se, že dokážete mít vlastní názor. Děkuju, že jste mě vyvedl z omylu a mějte se.

   31. ad – Pardale, píšete, že obdivujete Věru…
    _____________________

    Pavle, zkoušíte pomocí lži manévrovat lidi směrem, kam nechtějí jít, to není dobré ani pro vás, ani pro diskusi. Nedělejte to, není to zde nikomu zapotřebí.
    Při neodbytné nutkavosti někomu uškodit zkuste raději
    https://www.nejbaby.cz/files/photos/1600-1200/b/b358f0075acd70bd9b15105f1f79f63f23bf2829.jpg

    je to určeno na masáž miminkovských dásniček, když lezou první zoubky, ale může to být i dobrý antistresor.

   32. ad – Představte si, že bych zde začal tvrdit, že temná hmota je tvořena pomeranči. Řekl byste, že jsem inteligentní?
    /Pavel/
    ________________

    Pardal asi ne, ale možná by vám někdo jiný řekl, že jste muž s přehledem :-))

   33. Pardale, píšete:
    „Myslím, že podle křesťanství je duše dána zárodku po početí. Já bych čekal spíš po narození nebo brzy potom.“
    ___________________

    O těchhle věcech se toho hodně nadiskutuje, asi to tak má být, každý má nějakou svoji osobní zkušenost…za sebe bych k tomu řekla jen to, že čím víc se starověké posvátné texty pitvají, tím víc slepých uliček se najde. Lze ale zažívat stav poklidného setrvání „na textu“, stačí jen vnímat a nechat působit. Nepřemýšlet proč, kdy, jak…nechat to tak, jak to je. Často se stane, že se text jakoby protne s prožitou nebo prožívanou situací a člověk pochopí, porozumí, sdílí. V tom tkví síla Písma a slova vůbec, když člověk pochopí, že v tom není sám.

   34. Pavel píše :“ Teď vážně: Omlouvám se za to o tom sportovním fanouškovství – zdá se, že dokážete mít vlastní názor. Děkuju, že jste mě vyvedl z omylu a mějte se.“
    Takže omluva jakoby, daleko mimo to, co jste vyvolal a zbytečně . Vaše přirovnání mě ke sportovnímu fanouškovi nebo téma, že vesmír je z pomerančů, to jsou čisté hlavožbluňky.
    Letmo shrnu, co jste tu tvořil, nejsou o citáty, na ty kašlu, to bychom nedělali nic jiného.
    a) Věra má špatný názor na duši ( asi za týden dal J.Kučera pěkný článek o duši, který se pojetí Věry podobá), takže takový názor rozumně mít lze.
    b) Věra lže – a není ochotna to uznat, nepoděkovala za odhalení a nešla cestou nápravy. Nevypadá to, že by lhala ( vědomě ne, není kopírovací maniak).
    c) Pardal obdivuje Věru za její inteligenci – nic takového jsem nepsal
    d) Pokusil jsem Vám domluvit, že byste se podle svých zásad měl mě omluvit za to, že jste napsal nepravdu. Nestalo se tak, naopak jste to zopakoval.
    e) Připustil jste, že mi to i myslí a že nejsem jako sportovní fanoušek ( paní Věry), to už trochu hráblo, takže zato jste se omluvil.
    ..z) Vykašlete se už na to a zkuste hrábnout tentokrát do IQTykve a něco čitelného vytvořit.

   35. ad. pavel v pro Pardala2.10.2020 (13:27)

    Když porovnám „Vaše“ pomeranče s autorovým rakytníkem (viz 3 odstavec článku),
    řekla bych, že se jedná o pokus o humor a o humor.
    Zatím co jiný člověk začne hovořit o inteligenci či přehledu.
    Každý dle svého gusta.

   36. Pardale,

    Věra napsala:“…vůbec nehraje roli, jak člověk žil, duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí. Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno a duše přichází ke světlu neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky.“

    Podle mého se jedná o naprostou nehoráznost. Já jsem tuto její myšlenku vyjádřil jinými slovy a Věra na základě toho napsala, že lžu. Mám se omlouvat za to, že jsem použil jiná slova, že výraz „světlo neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky“ jsem nahradil slovem ráj?

    Píšete, že podle mého má Věra špatný názor na duši. Já jsem však o jejím názoru na duši nemluvil. Šlo mi vždy jen o to, že po smrti bude člověk skládat účty z toho, jak žil. Bůh odpouští zlé, ale není to automat na odpouštění, jak si myslí Věra. Někteří lidé totiž o odpuštění ani nestojí. Kdyby odpuštění přijali, dali by tím najevo, že se něčeho špatného dopustili. Jejich pýcha jim však nedovolí přiznat chybu. Věra má pravdu, že Bůh nekalkuluje – někomu odpustí větší „dluh“, jiný má „dluh“ menší. To je ale něco jiného než zaručená, automaticky udělovaná milost.

    Píšete, že Věřin názor na duši se podobá názoru Jaromíra Kučery a že je tedy přijatelný. Kučera vychází z Bhagavatgíty. Součástí tohoto učení je reinkarnace a karma, proti níž vy tak posměšně vystupujete (viz. karmiony). Jste tedy nekonzistentní. A už vůbec nechápu, proč se vyjadřujete k otázce duše, když na její existenci nevěříte. Je to něco podobného, jako kdybych se já vyjadřoval k povaze lochnesské nestvůry, na niž samozřejmě nevěřím.

    Připustíme-li, že duše neexistuje, že po smrti nic není, pak platí Věřino, že po smrti člověka nezáleží na tom, jak žil. Všechny jeho činy zmizí v oceánu času, zapomene se na něj. Nebo jinak: Pokud jsem mrtvý, nemusí mě trápit dluhy, kterté po mě zbyly a současně mě ani nemůže těšit, když na mě někdo vzpomíná v dobrém. Zkuste si představit, že dokud ještě žijete, někdo nedotknutelný se na vás dopustí těžké křivdy s vědomím, že se mu nemůže nic stát. Je nemorální se mu pomstít, jak je to obvyklé ve westernech?

   37. Pavle v., píšete :“Kučera vychází z Bhagavatgíty. Součástí tohoto učení je reinkarnace a karma, proti níž vy tak posměšně vystupujete (viz. karmiony). Jste tedy nekonzistentní. A už vůbec nechápu, proč se vyjadřujete k otázce duše, když na její existenci nevěříte.“
    Komentář : V článku Duše pana Kučery slovo karma není. V Bhagavadgitě jsem našel slovo karma 10x ( nevím zda je stažený text úplný), vykopíroval jsem si odstavce, kde slovo karma je, dá to asi 5 stran.
    Smím si to tajně prostudovat, když psát o tom nemám?
    A slovo reinkarnace tam snad ani není.
    Věra psala rozumně, že tyto východní texty si čte jako zajímavost. Souhlasím – není třeba z toho dělat dramatický kroužek, bez jehož závěrů nelze správně žít.
    Vyjadřovat se můžu k čemu chci, už jsem psal. Nevím proč bych se nemohl vyjadřovat třeba k UFO nebo k Nostradamově proroctví, když na ně nevěřím. Opakovaně Vám vadí, že uvažuji o duši, když v ní nevěřím. Nejsem si jist, jestli opravdu chcete, abych se polepšil. Stal se z Vás už specialista na to, co Pardal dělá špatně. Přišel byte o práci a my meziřádkoví čtenáři tady o tu marxistickou nadhodnotu, kterou tím vytváříte.
    Píšete :“Jste tedy nekonzistentní.“ To už jste zjistil před několika týdny a nestalo se vůbec nic. Jsem konzistentní i nadále včetně ranní stolice.

   38. Připustíme-li, že vědomí je vázáno na hmotu, že po smrti nic není, připouštíme také, že zločiny nedotknutelných lidí, jakými byli Stalin, Hitler a Mao Ce-tung, zůstanou nepotrestány. Znamená to smířit se s tím, že zlo ve světě vítězí a že odpustit křivdu je nesmyslné počínání. Proč bych se měl něčeho dobrovolně vzdát, ochuzovat svůj život, když mám k dispozici jen omezený čas?

    Řekněme, že věříte v Boha a nevěříte v život (duše) po smrti. Božími atributy jsou spravedlnost a všemohoucnost. Pokud by Bůh nebyl spravedlivý – připouštěl by, že zlo způsobené člověkem jinému člověku nebude potrestáno, pak by to nebyl Bůh, ale chladný, lhostejný, neosobní princip – něco jako přírodní zákon. Pokud by Bůh ani v posmrtném životě nemohl napravit (soudit) křivdy, nebyl by všemohoucím – nebyl by žádným Bohem. Podle mého věřit v Boha a nevěřit v posmrtný život se navzájem vylučuje, je to nelogické. Předpokládám, že budu obviněn, že Boha představuji jako „zlou“ trestající bytost a ne jako vše odpouštějící lásku. Nechápu, proč lidé považují za správné trestání zločinů, ale pokud by něco takového měl dělat Bůh, bylo by to nemorální. Bůh nekonečně přesahuje lidské myšlení, ale to neznamená, že jeho myšlení je iracionální.

    Věra měla pravdu, že ateisté nejsou zlí. Jejich rodiče je učí dobru – v každé pohádce vítězí dobro. Ateisté i věřící mají stejné pohádky. Pohádka je vlastně takové podobenství. Děti jsou pohádkami programovány. Až vyrostou, zjistí, že v životě je to poněkud jinak. Pak si nutně položí otázku: Mám se řídit pohádkami? Mám být jako dítě? Mám jednat podle toho, co mě rodiče naučili, když je to v rozporu se skutečností, když vidím, že ve světě vítězí lež, intriky a pletichy? V této chvíli se může projevit rozdíl mezi věřícím člověkem a ateistou. Ale také nemusí, pokud se ateista narodí do blahobytného prostředí a neděje se mu žádná křivda.

   39. Říkáte že v Kučerově článku o duši není nic o reinkarnaci. Je to tam, dokonce tučným písmem: „Bg. 2.22 Tak jako si člověk obléká nové šaty a odkládá staré, duše přijímá nová hmotná těla a odkládá stará a neužitečná.“

    Píšete:“Vyjadřovat se můžu k čemu chci, už jsem psal.“ V tom vám dávám za pravdu. Uznejte však, že si počínáte nelogicky, když odůvodňujete Věřino pojetí duše Bhagavadgítou, ale jinde se vysmíváte Vendovi, že Bhagavadgítě věří. Pište, co se vám zlíbí, ale neposmívejte se. Klidně napište své námitky vůči východoasijským náboženstvím, ale s úctou.

   40. Pavel:
    Bůh odpouští zlé, ale není to automat na odpouštění, jak si myslí Věra.
    ___________________

    Včera odpoledne jsem vám, Pavle, odpověděla po staročesku, ale bohužel mravní policie vyhodnotila moji odpověď jako závadnou. Zvláštní – lhát se zde smí, ale p*r*d*e*l je nepřijatelná. Nuže tedy – zkusím to sofistikovaněji. Běžte už, milý Pavle, k šípku s tím vaším „jak si myslí Věra“ a zkuste už konečně myslet sám.
    Děkuji vám.

   41. Říkáte že v Kučerově článku o duši není nic o reinkarnaci. Je to tam, dokonce tučným písmem: „Bg. 2.22 Tak jako si člověk obléká nové šaty a odkládá staré, duše přijímá nová hmotná těla a odkládá stará a neužitečná.“
    _____________

    To ale neznamená, že se duše reinkarnuje ve smyslu karmického vlákna, s karmickými dluhy. Znamená to jedinou věc – protože duše je čistá a nesmrtelná, je to božský oživující dech/princip, prostupuje celým stvořením, tedy logicky i novými zplozenými těly. Nechápu, že tomu verši někdo nerozumí, resp. že tomu rozumí jinak, než je psáno.

   42. Pavel v. píše ve sporu s Věrou o duši , atheismu aj.
    „Až vyrostou, zjistí, že v životě je to poněkud jinak. Pak si nutně položí otázku: Mám se řídit pohádkami? Mám být jako dítě? Mám jednat podle toho, co mě rodiče naučili, když je to v rozporu se skutečností, když vidím, že ve světě vítězí lež, intriky a pletichy? V této chvíli se může projevit rozdíl mezi věřícím člověkem a ateistou. Ale také nemusí, pokud se ateista narodí do blahobytného prostředí a neděje se mu žádná křivda.“
    Pokud jsem něco z toho pochopil, tak že dítěti se má říkat pravda (o duchu a o duši), aby pak nebyl v rozporu.
    Ono to tak žhavé není. Mě jako dítě rodiče nepoučovali o duši, a rozpory jsem neměl, stejně jako spolužáci. Na duši se mě moje děti neptaly.
    Dítě se bez pravdy klidně obejde, miminko roste mamince v bříšku a dostane se tam tak, že táta a máma jsou hodně spolu a chtějí mít miminko. Pravdu podle genetiky a Mendela nepotřebují. A skoro lež jim neublíží.

   43. To, co jsem 4.10.2020 (22:21) adresoval vám, Pardale, nemá s Věrou vůbec nic společného. Podstatou toho sdělení bylo, že pokud by neexistoval posmrtný život (a Bůh), pak bychom se museli smířit s tím, že mnoho zla nebude nikdy potrestáno. To by znamenalo, že neexistuje důvod, proč jednat čestně, že můžeme klidně podvádět, pokud budeme dost chytří, aby na nás světská spravedlnost nedosáhla. Nebudete mi věřit, ale takové počínání bylo pozorováno. Není tajemstvím, že zloději v bílých límečcích působící v bankovním sektoru jsou vždy o krok napřed, před policií, která odhaluje organizovaný zločin. Podobně jsou napřed i hackeři před firmami zabývajícími se ochranou počítačů. Světské spravedlnosti se lze elegantně vyhnout.

    Nelze říci, že materialista nemá svědomí a že člověk věřící v posmrtnou spravedlnost vždy jedná čestně. Někdy je tomu, pohříchu, přesně naopak. Mravní zákon (svědomí) nám vštěpují rodiče, ale my vidíme, že ani oni se ho vždy nedrží. A tak si zvykáme na mentalitu fotbalisty. Ten dodržuje pravidla hry – jinak by se zostudil, ale když dojde „na lámání chleba“, podrazí soupeři nohy, aby zabránil téměř jisté brance. V životě až na výjimky jsou lidé ochotni dodržovat morální pravidla, ale ve zlomových situacích si položí otázku: Proč bych si ten nabízený úplatek nevzal? Když to neudělám, udělá to jiný. Jeden můj přítel (ateista) nedokázal pochopit, že by na zemi mohl být neúplatný člověk. Stále dokola opakoval svoji mantru: „Každý se dá uplatit, záleží jen na výšce jeho ceny.“ Ve zlomové situaci (inteligentní) člověk nutně zabrousí do filozofie a ptá se, zda má dát přednost svému svědomí nebo svému prospěchu. A co vidí? Tolik lidí v jeho okolí jedná bez ohledu na svědomí a je (navenek) šťastných. Ti, kdo se řídí svědomím, jsou zaměstnáni v kotelnách a žijí v bídě. Skutečnost, že existuje vyšší spravedlnost, je pro trpícího člověka nadějí.

  1. „Bytostní element“ sú základné zložky každej (živej) bytosti. Sú to materiálne telo, ako u počítača harware, potom je to kvalitatívny duch, niečo ako u počítača software a duša, ako u počítača energia. V prípade auta by sme to mohli popísať ako materiálna konštrukcia auta, potom je to benzín, alebo nafta, prípadne elektrická energia a šofér ako duch, ktorý ono auto riadi. Bez týchto troch základných zložiek nie je schopný žiadny útvar samostatnej činnosti. Ak vyšleme raketu k Marsu, tiež musí mať predom nainštalované takéto vybavenie – hmotnú raketu, pohon a ovládací softwarový program.
   V prípade človeka je tu diskutovaná najmä jeho oživujúca duša o ktorej sa niektorí „tiežveriaci“ domnievajú, že je softwarom – teda programom, ktorý je zodpovedný za ľudské skutky, čo je ich historický omyl! Skutky človeka podmieňuje jeho DUCH, ktorý môže konať ako Duch sv. dobro, alebo ako duch Satana zlo. Je to program!

   1. ad/Skutky človeka podmieňuje jeho DUCH, ktorý môže konať ako Duch sv. dobro, alebo ako duch Satana zlo. Je to program!

    Z čeho ten program vychází?

   2. V prípade človeka je tu diskutovaná najmä jeho oživujúca duša o ktorej sa niektorí „tiežveriaci“ domnievajú, že je softwarom – teda programom, ktorý je zodpovedný za ľudské skutky, čo je ich historický omyl! Skutky človeka podmieňuje jeho DUCH, ktorý môže konať ako Duch sv. dobro, alebo ako duch Satana zlo. Je to program!
    ___________________

    Přitom je to tak jednoduché. I Písmo praví o zkoumání duchů nebo o sestoupení Ducha svatého. Duch svatý sestoupil na živé bytosti, na „duši živou“, takže i z toho lze celkem logicky snadno odvodit „co je co“.
    Nabízí se ovšem ještě otázka, kdo/co je tím konečným arbitrem, který zvolí ten který program. Proč někdy vítězí zlo a jindy dobro? Máme zde jmenované tělo, duši a ducha. Ale evidentně je zde ještě něco, co rozhoduje. Můžu se samozřejmě pokusit o odpověď, ale dám vám přednost. Uvidíme, jestli se shodneme.

 2. Žalmy 30: Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou, obživil jsi mne, abych s jinými nesstoupil do hrobu

  Izajáš 66: To oni vyvolili na cestách svých, proto že, v ohavnostech svých duše jejich se kochá.

  Ezechiel 18: Duše, kteráž hřeší, ta umře.

  Matouš 10: A nebojte se těch, kteříž zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabíti; než bojte se raději toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti v pekelném ohni.

  Marek 8: Nebo co prospěje člověku, by všecken svět získal, a své duši škodu učinil?

  Lukáš 9: A obrátiv se Ježíš, potrestal jich, řka: Nevíte, čího jste vy duchu. Syn zajisté člověka nepřišel zatracovati duší lidských, ale aby je spasil.

  Degon: Duše je dokonalá a neměnná.

  Tak kdo tady nemá pravdu?
  (Jasně, že Degon. Především tím, že zaměnil ducha za duši.)

  Zásadní duchovní zákon, který je ze samotného Boha a jde do veškeré jeho tvorby:
  Duch oživuje duši a duše oživuje tělo.

  V podobenství člověk – počítač (třebaže to kulhá)
  hardware je tělo, sofware je duše, energie je je duch.

  Jan 4: Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.

 3. Logicky tu uvažuje iba Věra z V. keď sa pýta: „Nabízí se ovšem ještě otázka, kdo/co je tím konečným arbitrem, který zvolí ten který program?“
  – Odpoveď je logická. Je to každý jednotlivý človek! Každý máme od narodenia slobodnú vôľu, ktorej sa však často radi slobodne zbavujeme, aby sme nemuseli pred Bohom niesť za naše rozhodnutie zodpovednosť. A tak sa radšej dobrovoľne staneme otrokmi iných a plníme tak ich vôľu, aby sme mali pred Bohom, ktorý nás bude súdiť, aliby. Presúvame túto svoju zodpovednosť na iných. Už mnohí proroci a vizionári povedali, čo takýchto alibistov u Boha čaká. „Vypľuje ich zo svojich úst!“ To v preklade znamená, že im odoberie ich najväčší dar – ich duše! Takže ich fakticky anuluje…

  1. Degone,

   …Logicky tu uvažuje iba Věra z V…
   To jste se střelil do vlastní nohy a měl byste urychleně dělat něco pro to, abyste také začal uvažovat logicky. Možná byste měl pro začátek mluvit jen za sebe a přestat s mykáním.

   A co se týká otázky: kdo/co je tím konečným arbitrem, který zvolí ten který program?
   Odpověď vyplývá ze zákona duch – duše – tělo. Ten program si volí samotná duše člověka, jejíž významnou složkou je mysl. Duše stojí mezi duchem a tělem a svojí svobodnou vůlí rozhoduje o tom, zda se přimkne k tělu (a bude dělat vše pro ukájení ega a tělesných choutek), nebo zda se přimkne k duchu a půjde cestou Krista.

   Pro doplnění: duše není nějaký chomáček, má tvar samotného člověka, takže oživuje celé jeho tělo (skafandr pro tento svět).

  2. Degone, jestli jsem vás správně pochopil, člověk má duši, ducha, tělo a svobodnou vůli (podle Věry vědomé vědomí). Dále říkáte, že duše každého člověka je čistá a jelikož člověk nejedná vždy čistě, je jasné, že duše toho člověka svobodnou vůli nemá. Pak je otázkou, k čemu ta duše je, když nemůže svého člověka ovlivnit. Každý člověk je unikátní. Vnější kabát duše, tělo unikátní je. Co duše samotná? Má duše vědomí? Ví, co se s jejím tělem dělo na zemi poté, co se podle vás vrátí ke Stvořiteli?

   1. Áááá, POZOR!, pan admin má zase svůj den..:-)) Napsat, že dement je dement, nebo-li vyslovit pravdu, je e-e, co?..:-)))
    A tomu se tady říká „Hledání světla“..:-)))

 4. ad – – Odpoveď je logická. Je to každý jednotlivý človek! Každý máme od narodenia slobodnú vôľu, ktorej sa však často radi slobodne zbavujeme, aby sme nemuseli pred Bohom niesť za naše rozhodnutie zodpovednosť.
  _________________

  Moje odpověď na výše uvedenou otázku zní: vědomé vědomí a rozum. Takže se oba v podstatě shodujeme.

  Připomínám, že bychom se neměli příliš vázat na představu „počítače“, je to velmi zavádějící a vede k dětinským závěrům. Stvoření nelze rozložit na součástky. Celé universum existuje jako kompaktní celek.

 5. Astrální svět v mozku.
  https://www.osel.cz/11384-puvod-sytosti.html
  Astrocyty
  Buňky astrocyty jsou charakteristické hojností svých výběžků. Původně měly být jen lešením udržujícím tvar mozkových záhybů, ale plní v mozku celou řadu funkcí. S mírnou nadsázkou lze říci, že jsou to právě ony, které rozhodují o našich pocitech a že neurony jsou jen jakýmsi vedením poslušně vykonávajícím jejich pokyny. ..Ukázalo se, že jsou to ony, kdo neuronům zajišťuje výživu. Proto jsme jim začali říkat „kojné“. I dnes se mnohde píše, že palivem pro provoz mozku a tím i naše myšlení, je cukr a že si ho neurony berou z krve v podobě glukózy. Neberte to vážně. Realita je jiná. Glukózu v mozku přijímají jen astrocyty, neurony „jezdí“ na laktát. Právě tím je naše „hvězdičky“ zásobují. Říkat astrocytům kojné tak, docela sedne.
  Astrocyt
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Astrocyt

 6. → Pardal 29.9.2020 (18:28)- poselství papeže Františka

  Pardale, no neříkejte mi, že (mu) tohle žerete? Kašparovi globálního cirkusu? To byste mě fakt rozesmál..:-)))

  ps: zapamatujte si jednou a provždy: cokoli co přichází ze SYSTÉMU, je ZLO!

  1. Honzo, píšete :“cokoli co přichází ze SYSTÉMU, je ZLO!“
   Ale Honzo, systém je všude. Ještě než se narodíte, stará se systém zdravotnictví, pak pomáhá dětem na svět, pak jiný systém pomáhá a chrání atd. Já třeba jsem se narodil doma, nejspíš v té posteli, kde jsem vznikl. Farář mě zanesl do systému matriky, že jsem se narodil v malé vesnici. Nikomu to nevadilo až novému systému pro občanky, podle kterého jsem se narodil o 2 km dál v obci, která má obecní úřad. Až tento malý úřad zruší, a budu-li ještě živ, tak s novou občankou se znovu narodím ve větší vesnici další 2 km dál.
   Prostě znovuzrození existuje.
   Systém školství mě naučil spoustu věcí a některé jsem i potřeboval. Vaše oblíbené komponenty spláchne systém kanalizace a v lepším případě je přemění na bioplyn. Místo svých oblíbených komponent používejte pojem biomasa a máte systém, který projde kontrolou admina. Zdejší systém diskuze se neshodne ani na tom, jakou barvu mají Vaše oblíbené komponenty. Bioplyn je bezbarvý a je po problému.
   Papež František promlouvá rozumně. není třeba se snažit být bohatí, stačí, když bohatí jsme (duchovně). V DPH jsme asi na 40.místě na světě, ale v úsporách domácnosti jsme na 3. místě v Evropě. Takže naše ženy, vojevůdkyně domácností, jsou bronzové.

   1. → Ale Honzo, systém je všude.

    No právě. A není úniku.

    Největší tyranie je ta, která je páchána pod štítem zákona a ve jménu spravedlnosti. (Charles Louis Montesquieu)

   2. ad – není třeba se snažit být bohatí, stačí, když bohatí jsme (duchovně).
    _____________________

    Pojem či slovo bog (bůh) se vyskytuje ve všech slovanských jazycích a odvozuje se od staroindického bhaga – udílející, dávající. Od kořene bůh (bog) se odvozuje přídavné jméno bohatý, tj. podobný bohu, které ve staroslovanštině neznamenalo majetný, ale štědrý. Od toho je odvozeno i slovo zboží, staročeské sbožie. Podobný je vztah i v latině: deus – bůh, odvozuje se od jiného sanskrtského kořene div-, dyu-, zářit, ale odvozuje se od něho opět divies, divitiae (bohatství).

   3. → Systém školství mě naučil spoustu věcí a některé jsem i potřeboval.

    Nesmysl*, Pardale. VŠECHNO co jste kdy naučil, jste se naučil jen a jen vy sám, a nikdo jinej.

    * – rozuměj též: naivní představa, vzorec myšlení.

 7. Venda sa pýta: „Z čeho ten program vychází?“ Myslí sa tým na Ducha sv. a ducha Satana v pozemskej realite. To je celkom opodstatnená otázka, ale na jej vysvetlenie by som potreboval veľa priestoru a času, veď celá Biblia sa v podstate zaoberá najmä touto otázkou. Vy, ako študovaný človek, iste máte po ruke dajaké svoje jednoduché vysvetlenie, možno by bolo rozumnejšie, aby ste sa tu najskôr vyjadril sám.

  1. Degone, zhruba před měsícem jste mi napsal toto: „…..ale ako je Vám možno známe, som svojím spôsobom mystik a tak mám aj poznanie mystického pôvodu, ktoré pochopiteľne konfrontujem s tým pozemským.

   Na Vaše kategorické sdělení, že….“Skutky človeka podmieňuje jeho DUCH, ktorý môže konať ako Duch sv. dobro, alebo ako duch Satana zlo. Je to program!“, nemohu já, svým rozumovým studováním nic říci.

   Vy jste tu Degone za mystika, Vy máte právo, po poznání původu mystického, být tu vždy prvním, obzvláště ve vysvětlení Vašich vlastních myšlenek. Považujete moji otázku za opodstatněnou, a tak vzhůru do toho. Třeba do ledna 2021 byste to mohl zpracovat.

   Budu Vám velmi vděčný, protože tento program mě zajímá. A jistě nejsem sám.

   Díky.
   Václav Žáček

   1. Milý pane Žáčku, po prečítaní si Vašich príspevkov mám dojem, že Vám ani tak nejde o moje poznanie mystika, ale skôr o Vašu kritiku a tým pádom aj o vlastné vyvyšovanie sa ako navšetkoznalého odborníka na východné náuky. A k tomu mám, ja Vám, poskytnúť vhodný materiál. Skúšal ste to už aj s Pardalom, ale ten je zameraný trochu mimo Vašu oblasť záujmu a tak si hľadáte inú obeť a myslíte si, že Degon na to bude vhodný objekt. Ak by mi išlo iba o zábavu vo voľnom čase v dôsledku pandémie, tak by som to možno aj bral, ale už ma to v mojom veku nebaví. Prepáčte mi, že som k Vám taký otvorený, ale to je už tá moja povaha…
    Pekný deň!

   2. Pane Degone, nechápu, proč jste tak vztahovačný?

    Ale nešť. Nechte si to Vaše vysvětlení. Jste jeden z mála lidí, možná jediný, který takto reaguje, když se jeho čtenář /čtenář jeho sem dobrovolně napsaných a ne nezajímavých myšlenek/ na něco zeptá. Na něco, co mi není jasné.

    Nechme to tak.

    Mějte se hezky.
    Václav Žáček

   3. poznámka ad.
    Venda pro Degona30.9.2020 (13:37)

    Váš egregor je prostě jiný, než egregor jiných lidí – viz. :

    „Můj egregor ve kterém jsem zde je prostě jiný než Váš a Pardalův. Je to prostě tak a není potřeba Vám něco bourat. Vždycky jsem psal různým diskutujícím, že je o ničem nepřesvědčuji. Vím, že to co vnímám já a mnozí další lidé je mimo pozornost současné vědy a její metodologie….“

    Je-li tomu skutečně tak, nelze Vám odpovědět jinak, než odpovídá Pardal a Degon. Protože Vám odpovědět nelze. Protože se jedná o jejich osobní, Vám nepřenositelnou, nepochopitelnou, tedy nesrozumitelnou zkušenost. Ten vhodný čas ještě nenastal, není přítomným okamžikem.
    Mystik, učitel apod. nemusí žáka přijmout, jestliže jsou jeho otázky kladeny tak, jak kladeny jsou. To je svoboda mystika, učitele,… která je mu dána a která má býti mezí svobody pro druhého člověka, kam se nemá násilím vlamovat.

 8. Carpe diem?

  Bod první:

  – Hodinky za 3000 € ukazují stejný čas jako hodinky za 30 €

  Co je na tom, Pavle, pohanského a z čeho vyplývá carpe diem?

  1. Pardalův řetězový mail obsahuje také:
   „6. Nejlepší doktoři na světě jsou sluneční světlo, odpočinek, cvičení, strava, sebevědomí a… přátelé.
   7. Udržujte je ve všech fázích života a §užívejte si zdravý život§.“
   ———————————
   § – To je ono carpe diem. Tato pobídka užívat si dočasného života na zemi není mezi křesťany obvyklá. Jejich cílem je život věčný. To neznamená, že křesťané nad pozemským životem ohrnují nos, ale mají, na rozdíl od pohanů, důležitější cíle.

   1. ad – To je ono carpe diem.
    ____________________

    Nesmysl.

 9. → Vám už musí být hodně zle, když se uchylujete k sexismu a lžím.

  Přesně na tuhle Vendelínovu zvrácenost a chucpe par excellence, jsem včera reagoval. Samozřejmě to neprošlo, bdělé oko vedoucího a hrdiny brigády duchovní práce, opět zasáhlo. Má bejt teda na co hrdej, hrdina.:-)))

  No nic, můj včerejší a původní koment si lze přečíst zde:
  https://photos.app.goo.gl/G3kQZhAL8b21ZoGBA

 10. → To je vážně mazec:-))))))))))))) Vás může obdivovat opravdu jen ten Venda.

  Přesně!..:-))) A zcela v intencích a souladu s:

  „Hloupá hlava najde vždy hlavu ještě hloupější, jež ji obdivuje.“ (Nicolas Boileau)

  1. To je prostě konečná :-))))))))))))))
   Nikdo nepředběhne svůj stín :-))

   ad – „Hloupá hlava najde vždy hlavu ještě hloupější, jež ji obdivuje.“ (Nicolas Boileau)

   Není co dodat:-)

   1. Ale je co dodat: Kdo jinému jámu kopá, až se ucho utrhne.

   2. → Nikdo nepředběhne svůj stín :-))

    Ty, poslyš, v případě těch dvou případů a pacientů (twodebilos), bych si tím – nikdo nepředběhne svůj stín – až tak jistej dvakrát teda nebyl.
    Takový jsou schopný úplně všeho, včetně předběhnutí sami sebou, stíny nevyjímaje..:-)))))

 11. → pavel v 1.10.2020 (12:15)- Ale je co dodat: Kdo jinému jámu kopá, až se ucho utrhne.

  ___________Že ty sis zase naivně a pyšně myslel, že myslíš, viď?..:-))) Přiznej se, nebo zase nějakou tu svoji s&h dodej…:-)))

  Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom řadí své představy.(F. Rochefoncauld)

 12. → „Asi jste si všiml, že Věra často se k svým myšlenkám nehlásí, i když je doslova citujete a nebo, inu žena, se to snaží překrucovat, co to jde.“
  Marie von Ebner-Eschenbach citát – „Chytrá žena má miliony nepřátel – všechny hloupé muže.
  _____________ Pěkný… trefný. V kontextu pak pěkný tuplem, navíc vybraný se vkusem. Jestli to tomu Vendelínovi vůbec kdy docvakne, to ví jen Bůh…

 13. → Já se podle toho řídím. Neponižuji vás a nikdy jsem neřekl, že se s vámi přestávám bavit.

  Hmm, drzost nablblýho jáství máš fakt na rozdávání. Každopádně si jednou a provždy zapamutuj, že slovíčko NE (Neponižuji; nikdy jsem neřekl) je cesta do prdele. Vybral sis jí, no tak holt trp.

  „Způsob řeči je obrazem ducha.“ (Lucius Annaeus Seneca)

  1. Honza píše : „„Způsob řeči je obrazem ducha.“ (Lucius Annaeus Seneca)“. Souhlasím.
   Jen laškovná technická poznámka: Občas Váš slovník vypadá, že někdo při způsobu řeči (zde v písemné diskuzi) vypustil ducha a zmiňujete často i oblast odkud ho lze vypustit. Vypustit ducha v našem kraji znamená něco jako v diskuzi zmiňovaný prdík Vendovy vnučky, jenže v dospělém provedení. Když něco nemělo hodnotu, nic to nevydrželo, říkalo se na vesnici: vydrží to jako od uprdnutí do posrání. A jsme u Vaší oblíbené zkratky.
   Píšete :“→ Systém školství mě naučil spoustu věcí a některé jsem i potřeboval. Nesmysl*, Pardale. VŠECHNO co jste kdy naučil, jste se naučil jen a jen vy sám, a nikdo jinej. “
   No, s tím nesouhlasím, ve škole jsem se naučil číst, psát a dobře počítat, nevynalezl jsem abecedu ani třeba způsob písemného násobení a dělení velkých čísel. Takže mě škola přeci jen naučila užitečné věci. Uznávám, že to, co vím se muselo uložit do mojí hlavy a občas jsem i něco vytvořil. A hodně se z hlavy vytratilo.
   Svůj stín předběhnete snadno. Jak jste naznačil, jsou k tomu třeba dva. Jeden běží a druhý se všesměrovým bodovým světlem běží napřed za prvním (tím je jeho stín vpředu před ním) a se světlem ho předběhne (stín je pak vzadu za prvním běžcem.) Stín tedy lze předejít pohodlně i pěšky důchodovým tempem. Je třeba mít dobrého přítele.
   Thomas Fuller citát – „Máš-li dobrého přítele, máš víc než on.“
   „Když všeho máš víc než dost jsi tam kde začíná bezchybnost.“ — Carlos Castaneda, peruánský americký autor 1925 – 1998.
   Řekl bych, že se to týká i psaní. Když se toho napíše hodně, že autor by tomu i sám věřil.

   1. → No, s tím nesouhlasím,

    Rozumím. Ale to je ovšem jenom tím, že jste „nedozrál“. Je to jenom otázka času, kdy vám sepne a docvakne.

   2. → Občas Váš slovník vypadá

    Pardale, jak známo, zdání klame. Konvence, vzorce myšlení, tzv. „slušnost“, což je jen převlečená bída ducha, absence fantazie, přizdisráčství pokrytectví a nekonečná nuda, to není nic pro mě.

    A přece já se domnívám, můj milý, že by bylo lépe, aby má lyra byla rozladěna a falešně hrála a aby falešně zpíval sbor, který bych řídil, a aby celý svět se mnou nesouhlasil a mluvil opačné věci, nežli já sám jediný byl se sebou v nesouladu a sobě odporoval. (Platón, Gorgias)

    Marná sláva, ten Platón – a díky Bohu za to – je ve mně jako v koze.:-)

 14. → Souhlas, tak se podle toho zkuste řídit:-))

  ___________ Nemá na to, není mu dáno. Víš (vidíš) to ty, vím (vidím) to já, víme (vidíme) to oba.
  Že vědět, znamená a je současně schopnost vidět, si rozhodně a navzájem dokazovat nepotřebujem. Je to fakt dar.

 15. → a/ že to Věra skutečně napsala? =a to není tak jednoduché /co když to napsal Honza?/ b/.

  :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  → …a teď to nejtěžší – jak to asi myslela?

  :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  Twl., Vendelíne, vy dva jste fakt twode*ilos.

  1. To je kabaret, viď? .-))
   Ještě chybí cedulka „NEKRMIT“ :-))

   1. → Ještě chybí cedulka „NEKRMIT“ :-))

    Tak:-)) vytuněnou navíc „Věřinou šipkou“..:-)))

 16. → Honzo, prosím Tě, jak zní ten citát o hlupácích, kteří diskutují o druhých lidech?

  Myslíš tenhle?:
  Velcí lidé diskutují o myšlenkách.
  Průměrní lidé diskutují o skutcích.
  Malí lidé mluví…o druhých.
  (Eleanor Rooswelt)

 17. → Ten hájí svůj klub, i kdyby provedl sebevětší exces. Věrnost je pro fanouška ta nejvyšší ctnost.

  ________________No to říká fakt ten pravej..:-)) Pa*lbVé, Modloslužebník ZÁPADU a obhájce zvěrstev všeho druhu..:-)

 18. → Pardal asi ne, ale možná by vám někdo jiný řekl, že jste muž s přehledem :-))

  _______________ :-))))))

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference