mapa stránek || vyhledávání

Bůh nám dal a co na to člověk?

Ke krátké úvaze mne inspiroval tento článek: http://nechcigmo.cz/?p=199

dlouhozrnna-ryzePro toho, kdo si jej nechce přečíst, jen stručně. Je o tom, že nadnárodní zájmy opět silně pracují na záměru, aby se do potravinového řetězce dostala nová, tzv. zlatá rýže, která prý přinese záchranu milionu lidských životů.

Genetické manipulace jsou mimo vší pochybnost vědeckým experimentem, který má prý ušlechtilý cíl – pomoci lidem. Je jedním z aspektů pěstování těchto umělých potravin to, že je prvořadým zájmem dostatek zdravé potravy, pro lidi i pro dobytek? Jedním dechem se však musí dodat, že pro vypěstování nové sklizně si musí zemědělec zakoupit nové osivo. Není to o tom, že část úrody by si sedlák nechal pro svoji spotřebu, zřejmě větší část úrody by prodal a část si ponechal jako základ příští úrody.

Zdánlivě odbočím. Údajně se našlo mnoho století (ne-li tisíciletí) ukryté obilné zrno, které i po této dlouhé době neztratilo nic ze svého Božského daru – dát život, vyklíčit v novou rostlinu a přinést novou úrodu.

Někteří vědci však pracují na takovém zadání, aby geneticky upravené osivo přinášelo především zisky, a to velmi nadměrné. A to, co je snad nejdůležitější – tato úroda, třeba geneticky manipulované rýže – není schopna již vyklíčit. Vědci do ní „nenamontovali“ tu jiskru života, ten základní prvek Stvořitele. Jaký je to asi, z hlediska lidskosti, záměr? Údajně zrno, pšenice, rýže, kukuřice, obsahuje jen ty základní živiny, ale samo není živé!!! Ty vykřičníky jsou použity zcela záměrně, protože to je zásadní problém (podle mne). Je to manipulace s tím, co Bůh pro vyšší život stvořil. Od toho Jeho daru, prvotního základu jako mikro života, přes rostliny až po živočichy. Život vždy vytváří život, to je takový hlavní kód i v potravinovém řetězci. A hle, člověk vědecký přináší ryze (ne)lidský přístup; potlačení života! Bůh zařídil zázračnou rozmanitost druhů života v milionech formách. Proč to asi učinil?

V knize Genesis Starého zákona, kapitola první jsou tyto verše 11-13:

Tehdy Bůh řekl: „Ať země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!“ – a stalo se. Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den třetí.

A člověku Stvořitel sdělil to zásadní – verše 29-31:

Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny“ – a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.

Povšimněte si prosím podtržených slov – „co má v sobě život“! A vědci vytvářejí něco, co v sobě život nemá! Chce se již jen dodat k otázce v názvu článku – člověk pyšný sám na sebe, člověk bez pokory, člověk povyšující se, člověk zaměřený na finanční zisky, ČLOVĚK NELIDSKÝ!
 

Václav Žáček /Venda/

hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference