Společnost

Společnost, politika, komunity. Komentáře k aktuálním událostem, hodnocení, úvahy a zamyšlení nad stavem společnosti, politiky i celé civilizace.

Imigrácia nekorešponduje s Vôľou Stvoriteľa!

Ľudia sa už dávno prestali pýtať na to, či je ich konanie v súlade s Vôľou Stvoriteľa a jeho Zákonmi. Vôbec nás už nezaujíma, či sú naše snahy o riešenie najrozličnejších problémov kompatibilné so Zákonmi Tvorcu univerza. Môžeme síce vo svojej slobodnej vôli jednať takýmto spôsobom, avšak naše konanie sa tým automaticky dostáva do rozporu so Zákonmi […]

Láska muža a ženy z pohľadu duševných a duchovných síl – odpovědi slovenskému serveru

1. „Láska muža a ženy z pohľadu duševných a duchovných síl“ bola už v čase svojho prvého vydania v roku 1993 doslova zjavením na poli duchovnej literatúry. Niečo také tu prosto chýbalo a zvesť o nej sa šírila slovným odporučením a neraz to bol darček, ktorý chlapec dostal od svojej milej „nenápadne“ k sviatku. Zmenilo sa od tých čias […]

Korene európskeho pseudohumanizmu

Ak ku tým najextrémnejším prejavom islamského sveta patria samovražedné atentáty, tak ku tým najextrémnejším prejavom nemohúcnosti a slabosti súčasnej Európy patrí samovražedná dobročinnosť. V čom sa skrýva príčina tohto stavu? Kde hľadať korene pseudohumanizmu, ktorý z dlhodobého hľadiska ohrozuje identitu európskych národov? K pochopeniu príčin sa musíme pozrieť do minulosti. Dnes je už Európa ateistická a […]

Kulturní park politický

Musíme tam všichni; ze století 19. žije na světě už málokdo – kdekdo se přesunul. I když – nevíme všechno. Někdo, snad v Indii, si dokáže počínat tak, aby se dožil neuvěřitelných… Ale nakonec si oddechneme, zaparkujeme a jistě budeme sledovat onačejší, kulturnější zájmy, než pouhou povinnost obživy svého vlastního zvířete – každodenní kult tura. Již dávno […]

Přicházející nová civilizace (3.)

Způsob proměny civilizace vědou neočekávaný Nikdo si nemůže myslet, že by proměnu současné „civilizace trhu se vším“ mohla provést vládnoucí pseudoelita postupnými osvícenými kroky shora. Přestože má tolik placených i neplacených společensko-vědních škol, graduovaných sociologů, psychologů, teologů a navíc ovládá vše v médiích a parlamentech! Analýzy příčin a náčrtů východisek ze všech evidentní civilizační krize se […]

Přicházející nová civilizace (2.)

Jak bylo výše řečeno, zásady týkající se Boha jsou tři. Proto Mojžíš na první desce má tři „přikázání“. Na druhé desce jich má 7, neboť číslo člověka je sedm. Sedmiramenný svícen, sedm čaker neboli středů duše člověka. Ohledně člověka dal tedy Bůh Mojžíšovi sedm darů ve formě rad. Týkají se vztahů jednotlivce k okolí, aby se […]

Analýza príčin fatálnej slabosti Európy

Človek až žasne nad bezbrannosťou, nemohúcnosťou a slabosťou súčasnej Európy. Akoby v nej neexistovali žiadne hranice! Akoby bola vydaná napospas komukoľvek! Akýmkoľvek živlom, ktoré k nám prichádzajú spolu s prílevom imigrantov. Európske inštitúcie majú rozličnými predpismi ruky zviazané tak, že nie sú schopné deportovať nazad do krajiny svojho pôvodu ani tých imigrantov, ktorým bol zamietnutý azyl. Jednoducho, kto […]

Přicházející nová civilizace

Už i stoupenci „vědeckého světového názoru“, tj. ti, kteří věří v třirozměrnost reality, tuší, že tzv. západní civilizace se posunuje k zhroucení neboli chaosu. Češi tento stav znají z doby odúmrti reálného socializmu, neboť jej charakterizuje objevení se kvalitativní změny: potíže růstu se změní v růst potíží. A vládnoucí skupina se jeví jako zcela neschopná čehokoliv jiného, než řešení […]

Vtieraví príživníci vianočného obdobia

Počas Vianoc sa naša zem, v rámci svojho obehu okolo Slnka, nachádza fyzicky najbližšie k stredu našej Galaxie, a teda najbližšie k domovu ľudských duchov, keďže cesta tam ide cez tento stred. Cítime dotyk domova, ktorý nikdy nebude tu na zemi, ale v svetlých úrovniach, ktoré nazývame Rajom. Od nepamäti je obdobie Vianoc sviatkom spojenia sa práve s týmto Rajom, sviatkom precítenia Božej […]

Správame sa ako sliepky

Na dedinách, kde ľudia ešte chovajú sliepky, je možné vidieť zaujímavý jav, teda aspoň mňa zaujal a vždy pobavil. Keď hodíte sliepkam červíka alebo slimáka, prípadne inú potravu, o ktorú majú veľký záujem, tak sliepka hodenú pochúťku chytí zobákom a ďalšie sliepky sa jej ju snažia uchmatnúť, nastáva naozajstná nemilosrdná naháňačka. Keď sa niektorej podarí od svojej spoločníčky […]

Čo majú spoločné SNP a jeseň 2015 z pohľadu astrológie?

Podľa Novej Astrológie Slovenov je Jupitera [1] v rámci Perúnovho kola (zodiaku) heliocentrickej sústavy na jeseň 2015 v rovnakej pozícii na akej bola počas Slovenského národného povstania. Presnejšie povedané 29. 8. 1944 vypuklo SNP a tomuto dátumu zodpovedá 21. 10. 2015. To znamená, že sme teraz (jeseň 2015) v období povstania. Avšak čo znamená „povstanie“? Znamená to, že národ má povstať proti niečomu, […]

Paranormální schopnosti

Myslíte si, že máte paranormální schopnosti? Můžete je otestovat a přitom si přijít ještě na pěkný balík peněz. Český klub skeptiků Sysifos navýšil odměnu za prokazatelný důkaz paranormálních schopností na 3 333 333 korun. Více na: http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/135376-mate-paranormalni-schopnosti-dokazte-to-a-dostanete-3-miliony/   Z článku: Výzva, která byla vyhlášena 1. 1. 2014 a to na dobu neurčitou, navazuje na ukončenou Evropskou skeptickou milionovou cenu, kterou […]

10. stránka z celkem 18« První...89101112...Poslední »
Gnosis.cz - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů / provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2018