mapa stránek || vyhledávání

Společnost

Společnost, politika, komunity. Komentáře k aktuálním událostem, hodnocení, úvahy a zamyšlení nad stavem společnosti, politiky i celé civilizace.

Zpověď vysokoškolské studentky

Sloganem „Sám život píše šťastné příběhy“ jsem prezentovala svůj článek na nejmenovaném webovém portálu pro začínající autory, de facto nadšené spisovatele, kteří tak jako já, sní o veliké kariéře novináře, dopisovatele či spisovatele bestsellerů. Tento článek je ale jeden z mnoha, které jsem uvedla v život, a některé doposud marně oslovují své čtenáře. Ve svých článcích se […]

První z deseti kroků ke vzkříšení evropského civilizačního centra

V poslední době jsme slyšeli mnoho o vnitřně více zřícím českém králi a císaři Karlu IV. To nejdůležitější z jeho způsobu vládnutí, tvořící podstatu Karlem připravované „ústavy Evropy“ Majestas Carolina, většině ale uniklo. Je v něm naznačen způsob, jakým má být vykonávána vláda ve spravovaném celku. Karel IV. se jej ve svém způsobu vládnutí v tichosti držel a právě tento […]

Úpadek Evropy a možnosti obnovení její světové role

Po referendu ve Velké Británii zachvátila hrůza z podobných výsledků referend vedení Evropské unie a všechny národní pseudoelity. Neboť referenda o setrvání v EU jsou vlastně soudy národů o dosavadním fungování Evropské unie. Odmítnutím způsobu řízení EU britskými občany vyšla najevo sice cítěná, ale vší mediální silou tutlaná organizace správy soustátí. Racionálně myslícím se stalo zřejmé, že bez […]

Hra simulujúca ekonomiku štátu

Zostrojil som spoločenskú hru, ktorá simuluje národnú ekonomiku štátu. Je to akýsi model ekonomiky. Hra je pre štyroch resp. piatich hráčov. Každý zo štyroch hráčov má dve priemyselné odvetvia, napr. automobilový, potravinársky, drevársky a pod. Spolu je teda zastúpených osem odvetví a každý zo štyroch hráčov disponuje sumou 10 000 korún. Celkový objem peňazí v danej ekonomike je teda […]

Kacírske myšlienky o imigrantoch?

Náhody nejestvujú, pretože náš svet podlieha duchovným zákonitostiam. Každá udalosť, a to i zdanlivo náhodná, je dôsledkom nejakej príčiny. Nič totiž nepadá len tak bez všetkého z Mesiaca, a to teda znamená, že nič na tomto svete sa nikdy nestane bez nejakej tomu predchádzajúcej príčiny. A svoje príčiny musí mať nevyhnutne aj to, keď v nejakom národe […]

Spoločnosť je chorá. Ako ju vyliečiť?

Ak sa detailnejšie pozrieme na najrozličnejšie odvetvia spoločenského, ekonomického a kultúrneho života, nájdeme veľké množstvo vecí, ktoré nie sú dobré. Vecí, ktoré spôsobujú problémy, pnutia a konflikty. A to platí nie len v rámci našej spoločnosti, ale aj medzi národmi či náboženstvami. Na základe toho potom často dochádza k prejavom nespokojnosti, násilia a teroru. Dochádza k lokálnym ozbrojeným […]

Moravská lidová píseň, přes tisíciletí – V Gadoníně

Řidič auta obvykle zrychluje, když míjí svislou dopravní tabuli s názvem opouštěného sídla. Před desítkami let byla, namísto ní, jen kulatá značka s číslem – o ukončení omezené rychlosti. Ale v některých zemích na bílé tabuli navíc uvádějí, malým písmem, do které příští obce vede tato silnice. Nápověda může cizímu řidiči pomoci – ubezpečí se, kam jede. Bývá […]

Kresťanský pohľad na internet v súvislosti so svetovým dianím

Tento článok má prispieť k poodhaleniu súčasného diania a fenoménu internet. Je v súlade s kresťanskou náukou, ku ktorej sa hlási asi 80 percent nášho obyvateľstva. Článok vychádza z piliera všetkých kresťanských cirkví, t.j. z Biblie – Nového Zákona. Má byť podnetom k samostatnému skúmaniu a hľadaniu širších súvislostí javov, ktoré nás obkolesujú. Nepochopenie Kristových slov, a to nielen cirkvami, má […]

Blud multikulturálnej spoločnosti!

V súčasnosti preferovaný multikulturalizmus stojí v rozpore so Zákonitosťami univerza. A je úplne jedno, ako racionálne a vzletne sa budú ľudia snažiť tento nesprávny jav ospravedlňovať, pretože žiaľ, východisková pozícia ich myslenia a celkového nazerania na realitu je nesprávna. Ich vnútorný život je totiž obmedzený iba čisto hmotným a materiálnym vnímaním. A podobná obmedzenosť nemôže splodiť […]

Náhle odhalenie pokrytectva a dvojtvárnosti EU

V živote bývame často postavení pred okolnosti, v ktorých sa zrazu a celkom nečakane ukáže naša pravá tvár. Napríklad trebárs naša faloš a pokrytectvo, ktoré sa nám inokedy darí celkom úspešne skrývať. No a presne k takémuto náhlemu odhaleniu falše, pokrytectva a dvojakého metra došlo nedávno zo strany EU. Konkrétne zo strany rozličných, EU naklonených, oficiálnych i […]

Symbolika v deň volieb

V deň volieb piateho marca sa mali konať významné lyžiarske preteky v Jasnej s medzinárodnou účasťou. Kvôli nepriaznivému počasiu (silný vietor) sa museli odložiť o dva dni neskôr. Čo nám chce táto situácia povedať? Slovenský národ, dnes sú voľby, odlož stranou zábavu a vážne sa zamysli nad smerovaním svojej krajiny a choď voliť! Príroda je riadená bytosťami živlov, ktorí plnia vôľu […]

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!

Je až zarážajúce, ako ľudia nie sú schopní rozpoznávať a doceňovať obrovský význam malých vecí. Vecí obyčajných, všedných a každodenných, v ktorých prostej samozrejmosti skutočnú veľkosť nikto nehľadá. Avšak ak človek nie je schopný, nerozpoznáva, nedoceňuje a nevyužíva veľkosť malých vecí, potom nikdy nevykoná nič skutočne veľkého. Potom napokon aj on sám zostane navždy malým a […]

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference