mapa stránek || vyhledávání

Společnost

Společnost, politika, komunity. Komentáře k aktuálním událostem, hodnocení, úvahy a zamyšlení nad stavem společnosti, politiky i celé civilizace.

Finančná kríza – čo si musíme neodkladne uvedomiť (8. časť)

Definícia tretej základnej skutočnosti – čo sú peniaze? V prvej časti tohto seriálu sme si ukázali dve základné skutočnosti, ktoré je potrebné pochopiť, ak chceme žiť v ekonomicky zdravej spoločnosti. Prvou je uvedomenie si veľkého množstva tovarov a služieb, ktoré sa nám vďaka technologickému pokroku ponúkajú. Druhou je zas uvedomenie si toho, že peniaze nie sú hodnotou, ale […]

Vzpomínky na střední

Milujete starší české filmy? Připomeňme si skvělý filmový snímek, ač se domnívám, že děj velmi úspěšné komedie „Marečku podejte mi pero!“, s vynikajícími hereckými výkony předních českých umělců, je všem notoricky znám a není nutné děj blíže popisovat. Ačkoliv se mnohým divákům může zdát děj komedie trochu nadsazen realitě, je to pouhé zdání. Vždy, když tento […]

V krajine zatratených!

Rozhliadnime sa pozorne okolo seba! To, čo uvidíme, je krajina zatratených! Zatratených ľudských duší! Zatratených nie preto, že by tak učinil ich Stvoriteľ, ale jedine pre ich vlastný nezáujem o Stvoriteľa a jeho Vôľu. Títo úbožiaci sa zatratili sami svojim dobrovoľným rozhodnutím oddeliť vlastnú existenciu od existencie Stvoriteľa a jeho Vôle. Zatratenie je život bez […]

Začátek nového školního roku

Dnes se píše 1. září 2016. Naše děti a mládež usedá opět do školních lavic a pouze někteří z nich dychtivě očekávají, co jim nový školní rok 2016/2017 přinese. Většina školáků je stále zasněná, kdy ve svých vzpomínkách prožívá krásné okamžiky svých prázdnin, které omladina trávila s blízkými či kamarády. A my, vysokoškoláci, bychom se neměli příliš radovat, […]

Zem v Slnečnej sústave v znameniach Panna, Sviňa a Rak

Budeme si hovoriť o období od 22. 8. 2016 18:30 SELČ do 22. 9. 2016 16:11 SELČ, v ktorom je naša planéta pod pôsobením znamení Panna v Svjetovidovom kruhu, Sviňa v Perúnovom kruhu a Rak v Svarogovom kruhu v Svjetovidovej guli Slnečnej sústavy. Západná astrológia pozná len jeden kruh (počíta Svjetovidov zodiak v Svjetovidovej guli) a preto predstava troch zodiakov môže zo začiatku udivovať. Vládcom znamenia Panna v Svjetovidovom kruhu je […]

Čtvrtý z deseti kroků k obnovení evropského civilizačního centra

Předchozí tři fundamenty evropské civilizace, odvozené z Mojžíšova Desatera, jsou rady Podstaty světa, které mají napomoci řadovému člověku najít správný postoj k Bohu. Další rady Desatera mají napomoci lidem najít v Řádu stvoření zasazené vztahy k sobě navzájem. Čtvrtá biblická boží rada člověku mu v hrubých rysech doporučuje: Cti otce svého a matku svou, aby se ti dobře vedlo na […]

Poplach sa valí Európou – na kúpaliskách sa objavili ženy v burkinách!

V období, kedy sa západná časť Európy postupne mení v iný kultúrny prvok – teda v iný národ, sme svedkami aj neuveriteľných, doslova groteskných situácií. Momentálne, v čase letnej sezóny, sa v Európe objavili na kúpaliskách či plážach moslimky idúce za relaxom v tzv. burkina – plavkách, ktoré zahaľujú telo ženy priamo pri kúpaní. To vyvolalo poplach, až taký, že niekde […]

Krátké studentské glosování o názorech a postojích člověka ve společnosti

Všichni tento stav známe, kdy se nacházíme v kolbišti názorů a příliš rázně zastáváme svá stanoviska a postoje nejen ke společnosti jako celku. Vesměs ze svých názorů nepolevujeme, ale nastanou i situace, za kterých uznáme, že náš diskutující oponent zastává názory, které by stály za naši hlubší pozornost. Člověk Co se týče nás jedinců, neradi připouštíme názory […]

Príčiny a dôsledky zmeny vzťahu k pôde u obyvateľov Slovenska

Určite nik nepochybuje, že pôda bola, je a navždy zostane prvkom, bez ktorého by človek nemohol na Zemi existovať. Celé tisícročia pôda zohrávala životne dôležitú funkciu kvôli ktorej jednotlivec i celé národy boli schopné podstupovať boje. Potravu si človek zväčša zadovážil sám, svojou prácou na poli. Sebestačnosť jednotlivca, rodiny alebo komunity bola neodmysliteľnou súčasťou života. Nadúroda sa predala […]

Sporná úroveň mravnej kvality detských časopisov

Otvorený list rodičom, pedagógom a redakciám všetkých detských a mládežníckych časopisov: Milí rodičia, učitelia a vychovávatelia, listovali ste si niekedy v nejakom z časopisov, určených vašim deťom? Ja nedávno áno a upútalo ma tam niečo neblahého, na základe čoho vznikla nevyhnutnosť napísať tento list. Čo takého to bolo? Na predposledných stránkach onoho časopisu mi „udreli“ do očí […]

Hledejme priority studentského života

Volně navazuji na svůj předchozí článek Radikální řez životem, neboť se domnívám, že jsem ve svém článku řádně nepřiblížila důvod, proč se někdo rozhodne změnit svůj dosavadní život. A pokud budeme stále hovořit v rovině vysokoškolského studia, potažmo života nás studentů, tak v mnoha ohledech je spousta zásadních otázek, které bychom měli začít řešit. Zajisté nehovořím za […]

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference