mapa stránek || vyhledávání

Charakteristiky mimotelových zážitkov (napísané na základe vlastného výkumu)

Definícia mimotelového zážitku:

Obraz ruského malíře Karla Briullova (1799–1852)

Obraz ruského malíře Karla Briullova

Čo je vlastne mimotelový zážitok, alebo zážitok mimo tela? Encyklopédie ho definujú ako zážitok, ktorý typicky zahŕňa pocit vznášania sa mimo svojho vlastného tela. V niektorých prípadoch vnímanie svojho tela z miesta, ktoré sa nachádza mimo fyzického tela. Niektorí odborníci ho opisujú ako pocit zažívaný v bdelom stave. Upozorňujúci, že vaše vlastné JA, vaša individualita, vaše vedomie, sa dostalo mimo vášho fyzického tela. Máte pocit, akoby vaša myseľ, vedomie a vlastná identita, boli oddelené od tela. Tento pocit sa umocňuje tým viac, že svoje vlastné telo pozorujete nie zvnútra, ako za normálnych podmienok, keď sa v tele nachádzate, ale zvonku. Navyše z rôznych uhlov pohľadu. Z rôznej výšky a diaľky.

V USA sú dokonca školy, ktoré údajne naučia, ako sa mimo telo dostať. Chce to mnoho hodín tvrdého tréningu, ale výsledok sa vraj dostaví.

Mimotelové zážitky sa prejavujú rôznymi stupňami a intenzitami. Sprevádzajú ich typické znaky, ktoré sa podľa intenzity mimotelového zážitku môžu vyskytovať u väčšiny jeho prežívateľov. Mimotelové zážitky, alebo anglicky OBEs, ktoré niekedy hnutie New Age nazýva aj astrálnym cestovaním, sú v súčasnosti moderným fenoménom. Pojmy astrálne cestovanie a mimotelové zážitky označujú mnohé zdroje ako zážitky mimo tela. Buď pri plnom vedomí, v spánku, polospánku, bdelom snení, hlbokom bezvedomí, alebo kóme. Mimotelové zážitky pri plnom vedomí sú zážitky, v rámci ktorých človek dokáže existovať mimo tela. Zároveň vie plne reagovať na potreby svojho okolia. Napríklad, rozprávať sa s inými ľuďmi, telefonovať, alebo zaoberať sa nejakou činnosťou vyžadujúcou plné vedomie. Zatiaľ čo druhá časť človeka, ktorú náboženstvá väčšinou nazývajú duša, sa nachádza mimo tela. Astrálne cestovanie sa väčšinou spája so zážitkami mimo tela v úplnom spánku, snoch a bdelom snení.

Mimochodom Charles Tart ako jeden z prvých vedcov v USA uskutočnil experiment týkajúci sa mimotelových zážitkov jednej ženy. Nazval ju Slečna Z. Vedecká komunita mu vďačí za to, že našiel pomenovanie pre stav, keď človek opustí svoje telo. Nazval ho totiž „mimotelovým zážitkom“. V angličtine „out of body experience“. Tento terminus technicus sa vo vedeckej komunite, nielen v USA ale aj po celom svete, používa dodnes. Pomenúva zážitok prežitý mimo fyzického tela.

V rámci môjho výskumu som sa snažila odpovedať na nasledovné otázky:

 • Ako vlastne mimotelové zážitky fungujú?
 • Na čom konkrétne sa zakladá tento ojedinelý a zatiaľ málo preskúmaný fenomén?
 • Existuje vôbec niečo také, ako typický opis mimotelového zážitku?
 • Čo všetko z hľadiska vedy k mimotelovým zážitkom patrí?
 • Ako sa dá definovať stav mimo tela?
 • Patrí k mimotelovým zážitkom aj sen, lucídne snenie, hypnagogia, dejavu, REM mikrospánok?
 • A čo astrálne cestovanie? Je totožné so snom?
 • Aký je rozdiel medzi mimotelovým zážitkom v bdelom spánku, teda lucid dreaming, v spánku, v ľahkom bezvedomí, či v hlbokom bezvedomí alebo kóme? Čím sa tieto líšia od zážitkov mimo tela pri plnom vedomí?
 • Sú to len rôzne stupne toho istého fenoménu?

Niektoré z typických znakov mimotelových zážitkov uvádzam nižšie.
 

Mimotelové zážitky sa prejavujú nasledovnými znakmi:

 • prítomnosť rôznych fyzických pocitov ako sú vibrácie rôznych intenzít vychádzajúce priamo zvnútra, točenie hlavy, celého tela, pocity kmitania sa zo strany na stranu, pocity padania do priepasti, jemné pocity vznášania sa
 • prítommnosť rôznych zvukových efektov a zvukov z ktorých najčastejšie sú nasledovné:
  • zvuk podobný bzučaniu včiel, múch, respektíve hlboký monotónny zvuk podobný spevu indickej mantry Ohm
  • zvuky ako rinčanie, piskot, tikot, silný rachot, zvuk zvonov alebo kovových predmetov pri vzájomnej zrážke
  • zvuky vychádzajúce priamo z tela prežívateľa OBE, teda jeho vlastný dych, tlkot srdca, pohyby tekutín vo vnútri tela, pohyby orgánov vo vnútri tela, respektíve zvuky, ktoré tieto svojim pohybom produkujú
 • paralýza tela alebo neschopnosť pohnúť sa z miesta, pohnúť časťami tela, dokonca ani zavreť alebo otvoriť oči
 • celková nevládnosť a neschopnosť kontrolovať vlastné fyzické telo, pocit znecitlivenia respektíve ochrnutia niektorých častí tela
 • kontúr vlastného fyzického tela po samotnom východe z tela a to buď z plafóna, z bočných stien, alebo v prípade, ak človek z tela nevyšiel, je schopný pozorovať kontúry vlastného tela priamo z tela, ale z rôznych pozícíí respektíve bodov na tele, ako keby mal oči umiestnené na rôznych častiach tela alebo jeho povrchu

 

Výstupy z tela

Výstupy z tela respektíve výstupy jeho energetického kvanta v podobe vedomia a teda skalárnych stojatých vĺn bývajú najčastejšie nasledovné:

 • výstupy z tela na želanie a to pri plnom vedomí (najvyšší stupeň mimotelového zážitku, tkz. OBE pri plnom vedomí)
 • výstupy z tela pri plnom vedomí avšak neplánované, a nečakane uskutočnené
 • automatické precitnutie zo spánku, polospánku, lucídneho snenia do stavu mimo tela (pozor nie astrálna projekcia)
 • výstupy z tela, v rámci ktorých sa prežívateľ OBE pri výstupe pozoruje, pričom výstup je jasne sprevádzaný vyššie uvedenými znakmi
 • výstupy z tela uskutočnené priamo na tom istom mieste, kde sa v čase výstupu nachádza aj fyzické telo prežívateľa OBE
 • výstupy z tela, pri ktorých prežívateľ OBE jasne pozoruje, ako energetické kvantum respektíve vedomie, v niektorých prípadoch obrysy tela, opúšťaju vlastné fyzické telo. Niektorí prežívatelia OBE vidia tkz. Éterického dvojníka, čo je vlastne ten istý prežívateľ, ktorý je schopný pozorovať sám seba vo forme duplikátu, teda svojho éterického dvojníka a to buď ako celé fyzické telo, jeho kontúry, alebo tkz. svetelné telo. Sú prípady, kedy v čase výstupu z tela étericky dvojník je videný na inom mieste ako reálne fyzické telo, pričom prežívateľ si buď je alebo nie je vedomý faktu, že sa nachádza na dvoch miestach naraz.
 • výstupy z tela, pri ktorých si prežívateľ OBE uvedomuje, že sa nachádza mimo tela, pričom vo forme nie éterického dvojníka, respektíve v inej forme, ale iba na úrovni čistého vedomia, respektíve svojeho vlastného JA, ktore vo forme bodu nachádzajúceho sa v širšom časopriestore, má schopnosť uvedomovania si seba samého
 • výstupy z tela sprevádzané pocitom, že vlastné fyzické telo je napojené na tkz. striebornú šnúru (táto je často opisovaná v ezoterickej literatúre tkz. astrálneho cestovania)
 • výstupy z tela sprevádzané ostrou pálivou bolesťou v krížovej oblasti, tkz. mimotelový zážitok za súčasného prebudenia energetického centra v oblasti kostrče, ktoré niektorí nazývajú spontánne prebudenie tkz. Kundalini energie
 • výstupy z tela sprevádzané panickým strachom, že prežívateľ OBE už nebude schopný opätovného návratu do tela a teda, že vedomie zostane v permanentnom oddelení od fyzického tela. Strach prežívateľa OBE sa pritom pokladá za hlavnú príčinu rýchleho návratu do fyzického tela.
 • výstupy z tela sprevádzané cestovaním cez tunel, pričom drvivá väčšina ľudí, ktorí cestovanie tunelom zažili, prešli tkz. NDEs, čiže zážitkami blízko smrti, ktorých súčasťou sú aj mimotelové zážitky. Prípady NDEs sa najčastejšie odohrávajú pri šokových udalostiach, autonehodách, zástave srdca, v kóme alebo pri samotnom zomieraní.
 • výstupy z tela v rámci ktorých prežívateľ OBE vníma jasné prenikavé svetlo aj napriek tomu, že výstup z tela sa odohral v noci, respektíve prežívateľ vidí jasné žiarivé farby, z ktorých niektoré odtiene neexistujú v našom fyzickom hmotnom 3D priestore
 • výstupy z tela, pri ktorých niektorí prežívatelia OBE pociťujú absolútnu stratu ovládania svojho fyzického tela, pričom iní sú naopak schopní ovládať svoje telo na diaľku presne tak, ako keby sa v tele nachádzali
 • výstupy z tela, pri ktorých sa obklopujúce prostredie javí vo vlnovito pohybujúcich sa formách, napríklad vlniace sa steny, strop, nábytok respektíve nastáva tkz. dvojité videnie
 • výstupy z tela, pri ktorých má prežívateľ OBE pocit, že sa dostal do iného časopriestoru, respektíve inej dimenzie výrazne sa odlišujúcej od zemského prostredia
 • výstupy z tela v rámci ktorých sa u prežívateľa OBE výrazne zvýšila percepcia základných ľudských zmyslov, teda zraku, sluchu, čuchu, chute a hmatu.

U niektorých prežívateľov v tomto prípade nastáva:

 • 360 stupňové videnie
 • schopnosť vnímať a počuť cez steny, respektíve na výrazne vzdialenosti až niekoľko desiatok metrov
 • schopnosť cítiť vôňu ruží, ľalií, cigaretového dymu, kadidla, vanilky, mentolu a iných vôní aj napriek tomu, že objekty tieto vône typicky vydávajúce sa v blízkom priestore vôbec nenachádzajú
 • výstupy z tela, pri ktorých sa prežívateľ OBE posúva na veľké vzdialenosti a to instantne, čiže okamžite a to len na základe svojich intencií (teda želania), napr. na miesta, ako sú rôzne planéty, mesiac, Slnko, do dávnej minulosti, ale aj ďalekej budúcnosti
 • výstupy z tela, pri ktorých prežívateľ OBE jasne cíti, že jeho energetické kvantum mimo tela sa presúva v časopriestoru lietaním, čiže prežívateľ má zreteľné pocity lietania, vznášania sa alebo skákania, či preskokov na veľké vzdialenosti v priestore
 • výstupy z tela, v rámci ktorých prežívateľ OBE má schopnosť mimo tela prechádzať cez hmotné objekty ako steny, dvere, budovy, predmety a dokonca samotných ľudí bez toho, aby títo o tom mali vedomosť
 • výstupy z tela pri plnom vedomí, v rámci ktorých prežívateľ OBE má schopnosť vykonávať mimo tela funkcie, ktoré v tele vykonáva za normálnych okolností, čiže telefonovať, rozprávať, riadiť auto, a teda pohybovať sa vo fyzickom tele, pričom vedomie respektíve časť tela vo forme energetického kvanta sa nachádza mimo fyzického tela
 • výstupy z tela, pri ktorých prežívateľ OBE má schopnosť dotýkať sa mimo tela iných neživých predmetov alebo živých objektov, či už zvierat alebo ľudí, a pri ktorých má prežívateľ OBE schopnosť pohybovať neživými predmetmi, alebo ich inak ovplyvňovať na diaľku, napr. rozbiť sklo na diaľku bez fyzického dotyku
 • výstupy z tela, v rámci ktorých prežívateľ OBE má schopnosť mimo tela telepaticky komunikovať s ľuďmi nenarodenými alebo zomrelými, so zvieratami, s rastlinnou ríšou a dokonca s neživými predmetmi, pokiaľ sú organického pôvodu, ako kamene, minerály, kryštály, drevo
 • výstupy z tela, v rámci ktorých prežívateľ OBE má schopnosť tkz. nabúrania systému inej živej osoby respektíve zvierat a prežívať tak jeho vlastné pocity, city, emócie, myšlienky, zážitky, nálady, stavy vedomia, tak ako keby boli jeho vlastné
 • výstupy z tela, v rámci ktorých prežívateľ OBE ukončil mimotelový zážitok:
  • na základe vlastnej vôle
  • automatickým viahnutím späť do tela
  • vtiahnutím do tela na základe strachu respektíve paniky
  • pomalým návratom do tela v rámci, ktorého bol prežívateľ OBE schopný pozorovať svoj vlastný návrat do tela

 

Ďaľšie charakteristiky mimotelových zážitkov pri plnom vedomí:

Ak nastane mimotelový zážitok pri plnom vedomí, prežívateľ stratí schopnosť hovoriť slovami, stráca základy gramatiky a štruktúry vety, a má ťážkosti vôbec sa vyjadriť slovami, teda jazykom. Namiesto toho prežívateľ používa rôzne symboly, geometrické tvary alebo obrázky, za účelom vyjadrenia toho, čo chce povedať. Prežívateľ je v takomto stave schopný interpretovať iba to, čo vidí v symboloch, obrázkoch a rôznych geometrických útvaroch, pričom mnohé z nich sa nedajú vyjadriť slovami, nakoľko slová, ktoré by ich mohli charakterizovať v danom jazyku, vôbec neexistujú. V takomto stave je ďalej prežívateľ schopný interpretovať informácie zapísané na povedzme 10 stránkach iba do jedného symbolu, geometrického tvaru alebo obrázoku. Nastáva teda zúženie informácii do menšieho priestoru. Okrem toho, keď sa prežívateľ nachádza mimo tela pri plnom vedomí, číta sprava doľava a s knihou hore nohami, píše sprava doľava, vidí predmety v jeho blízkosti tiež hore nohami, teda otočené o 180 stupňov.
 

Reč a jazyk v rámci mimotelového zážitku

Keď je človek mimo tela, má problémy s vyjadrovaním myšlienok. S tým, čo chce práve povedať. Ľudia s mimotelovými zážitkami majú problémy s vyjadrovaním sa vo vlastnom jazyku. Ich rečové schopnosti a rečové centrum, čiže funkcia ľavej strany mozgu, je obmedzená. Namiesto toho hrá u nich významnú funkciu pravá strana mozgu. Teda reč citov. City majú svoj vlastný slovník. Každý cit a pocit má zodpovedajúcu vibračnú formu a tvar. Zodpovedá špecifickým slovám a výrazom. Slová a jazyk sú založené na cite a pocite. Na zvukových vibráciách. Jazyk a reč sú city vyjadrené slovami. City ako vibrácie vytvárajú v priestore určité geometrické formy. Tie sa pretavujú do jednotlivých písmen abecedy.

Na pocitoch sú založené abecedy rôznych jazykov, ktoré sa skladujú zo slov. Slovo ma určitú geometrickú podobu, ktorá zapĺňa určitý priestor. Každá podoba slova a písmen zodpovedá určitému citu. Cit je mechanická zvuková vlna. Vibruje v priestore. Svojou vibráciou vytvára geometricky tvar písmena. Každé písmeno má svoju úroveň vibrácie. Preto v priestore vytvára iný geometrický tvar.

Obraz francouzského malíře Louise Janmota (1814-1892)

Obraz francouzského malíře Louise Janmota

Keď sa ľudia nachádzajú mimo tela, alebo v rozšírenom stave vedomia, vidia symboly, čísla, geometrické obrazy, tvary a svetelné obrazce rôznych tvarov. Z nich čerpajú informácie. Vedia s nimi aj komunikovať. Prežívatelia mimotelových zážitkov majú často obmedzené vyjadrovacie schopnosti. Zdá sa, akoby sa nevedeli vyjadrovať, alebo trpeli nejakým rečovým problémom. Hneď po návrate do tela sa rečové schopnosti obnovia. Funkcia ľavej hemisféry sa po návrate do tela znova naštartuje. Schopnosť vyjadrovať sa jazykom a rečou sa postupne obnoví.
 

Vyššie uvedená charakteristika mimotelových zážitkov je zostavená:

 • na základe mojich vlastných skúseností zažitých v rámci mimotelových zážitkov
 • na základe viac ako 20 ročného pozorovania môjho manžela, ktorý mimotelové zážitky zažíva od narodenia
 • na základe výpovedí účastníkov mojich prednášok, ktorí sami mimotelové zážitky prežívajú, respektíve mojich klientov, s ktorými ich minotelové zážitky konzultujem

 

Vysvetlivky:

prežívateľ OBE – človek, ktorý aspoň raz v živote zažil mimotelový zážitok akéhokoľvek druhu, stupňa a intenzity

OBE – z anglického originálu Out of body experience, čo v preklade znamená mimotelový zážitok
 

Júlia Sellers
www.juliasellers.sk
Facebook: Julia Sellers (author)
 


 

Související článek:


hodnocení: 1
hlasů: 1
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

140 komentářů

Přidat komentář
 1. ……existuje ještě horší varianta, mužík chválí, jak „TO“ bylo „….“, a ono ve skutečnosti to nebylo NIČ…..

 2. Degon pre Marťase z 3.10.2016(17:19): Ďakujem Vám za Váš vstup do diskúzie a za Váš názor, ako aj osobnú skúsenosť s mimotelesným vedomím. Plne sa s tým stotožňujem a odpovedá to aj mojimi osobnými skúsenosťami o ktorých tu pred neveriacim publikom nebudem vystupovať. Je zaujímavé, že to, čo vedeli už v starom Egypte si dnešní „moderní“ ľudia nedokázali „vedecky“ osvojiť. (Ka-Ba-Ach)-(kabala).
  Želám všetko najlepšie…

  1. Degone, když někdo nesouhlasí s nesmysly, neznamená to, že je nevěřící. Může to být hluboce věřící člověk, který jen odmítá slepě věřit nesmyslným klišé.
   Jednu z Vašich z osobních zkušeností jste mi kdysi popsal ve veřejné diskusi, zde to interpretovat nebudu, oba víme, o co jde.

   Popíšu Vám jiný příběh: jeden člověk měl sen, ve kterém viděl (byl účasten) pohřeb své dospívající dcery. Prožil v tom snu všechny související emoce (tedy prožil realitu) a na konci snu viděl parte (smuteční oznámení), kde bylo napsáno jméno dcery a datum úmrtí – probližně za měsíc od snové události. Tedy v budoucnu. Ten člověk byl otřesen a věděl, že udělá všechno pro to, aby v předpovězený den svoji dceru nespustil z očí a zlomil věštbu. Předpovězený den byla sobota, holka přišla s oznámením, že půjde na tzv. zábavu, která se konala venku, bylo to léto. Nikam samozřejmě nesměla, za cenu hrozné scény, protože ten člověk VĚDĚL, že nesmí pravý důvod sdělit, prozradit, protože by „kouzlo“ nefungovalo a událost by se pouze odsunula a on by už nemusel dostat šanci věci zabránit. Den uplynul, všechno dobře dopadlo. Pak si o tom popovídali.
   To je všechno.

   1. „Popíšu Vám jiný příběh: jeden člověk měl sen, ve kterém viděl (byl účasten) pohřeb své dospívající dcery. Prožil v tom snu všechny související emoce (tedy prožil realitu) a na konci snu viděl parte (smuteční oznámení), kde bylo napsáno jméno dcery a datum úmrtí – probližně za měsíc od snové události. Tedy v budoucnu. Ten člověk byl otřesen a věděl, že udělá všechno pro to, aby v předpovězený den svoji dceru nespustil z očí a zlomil věštbu. Předpovězený den byla sobota, holka přišla s oznámením, že půjde na tzv. zábavu, která se konala venku, bylo to léto. Nikam samozřejmě nesměla, za cenu hrozné scény, protože ten člověk VĚDĚL, že nesmí pravý důvod sdělit, prozradit, protože by „kouzlo“ nefungovalo a událost by se pouze odsunula a on by už nemusel dostat šanci věci zabránit. Den uplynul, všechno dobře dopadlo. Pak si o tom popovídali.“

    A to jako vypovida o cem ??? Ten Vas pribeh neni zadnej priklad mimotelniho zazitku. Jak ale nazvete,nebo kam zaradite zazitek,ktery se skutecne odehraje ? Na to odpoved nemate. Jen zde hloupe vytahujete z internetu Vendovi definice ,ktere s tematem nijak nesouvisi.

   2. Klid, Marťasi, už Vám lítá pěna od úst.
    To bylo určené Degonovi.

   3. Zdravím na Floridu. Mimochodem, dnes píší naše média, že se na vás, na Floridu valí jeden hurikán. Zajímalo by mne, jak moc to lidé u vás sledují a když se dnes ví, kam to směřuje, jaké se konají přípravy. Už jste zažil evakuaci?

    Odkaz:

    http://zpravy.idnes.cz/hurikan-matthew-haiti-kuba-bahamy-jizni-karolina-f6z-/zahranicni.aspx?c=A161005_061909_zahranicni_san#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zahranicni&utm_content=main

    Ale poslední můj vstup pod tento článek.

    Marťasi, chci objasnit, proč jsem uvedl ten primitivní příklad pro objasnění mimotělní a tělní.

    Zážitek v těle máme tehdy, když používáme smysly a jsme při vědomí. Je pak jedno, jestli běžíme přírodou, dýcháme čerstvý vzduch, tedy tělo se pohybuje – pracuji svaly a smysly vnímají vůně, zpěv ptáků, barvy a naše mysl se rozhoduje o trase……., a nebo ležíme-li s minimální funkcí svalů v relaxační poloze a ze sluchátek na uších posloucháme hudbu. V každém případě jsou smysly, vědomí, mysl a tělo účastny.

    Pak je tu opačný příklad. Smysly jsou vyřazeny z činnosti, mysl je vyřazena, vědomí a tělo je „odloženo“. Jako příklad jsem uvedl spánek a průběh – prožívání námi neovlivnitelného snu, které se děje mimo naši vůli. Bude se mi zdát, že sedím v baru na pláži, u moře, kde jsem ale nikdy fyzicky nebyl, popíjím již šestou whisky . Zážitek je mimotělný, protože tělo je vypnuto, leží pokojně v posteli. Ano, jde o sen. probouzím se naprosto střízlivý. V té posloupnosti příkladů je tento stav pro pochopení nejjednodušší, ale další stupně jej mnohonásobně překonávají.

    Jsou to stavy a prožitky, které mnoho lidí nechápe, snad přesněji, ani nechtějí pochopit. Nebudu se o nich nijak rozepisovat, zvláště když není v diskuzi přítomna autorka článku. Uvedu jen jako příklad jeden termín – mystický transport. Psal jsem o něm zde v mých mnoha článcích. Pro pochopení všeho, co s tím souvisí je nutné vědět něco více; kupříkladu o dvojí hlavní a základní funkci mozku, o práci a dělení vědomí, o práci a členění mysli, o smyslech vnitřních, o uplatnění vůle, o souhrnu procesů nazvaných jako metahistorie, tedy o stavech jako stádiích, kterými je postupné procházení přes osvícení, nazírání a pochopení. V neposlední řadě znát i omezenou funkci toho tělesného obalu, tělesné schránky, která je tím nejhrubějším v tomto světě, kde sebe sama si uvědomujeme jako nějaké JÁ. Ale tento obal je tím nejnižším a vlastně i posledním, z pohledu jeho existence v tomto nejnižším stvořeném světě. Bez něj by tady boží princip, oživující duše v nás, nemohla existovat. Ale těch obalů je mnohem více a s každým žijeme, dojdeme-li do toho stádia, prožívání v příslušných sférách. Není nutné zdůrazňovat, že jde o sféry mimo svět hmoty, mimo Zemi, mimo celý poznaný vesmír galaxií, hvězd…atd.. Zkráceně, mimotělný zážitek existuje a důkazem je „jen“ to, že ho někdo prožije.

    Ostatně, jaký jiný důkaz by mohl být podán.

   4. Zdravim Vendo,

    Hurican jde,ale zasahne hlavne vychodni pobrezi Floridy. Nicmene odhadujou silu na stupnici na 2,takze zadna katastrofa. Problem neni ani tak ten vitr,jako obrovske mnozstvi vody,kterou hurikan sebou prinasi. Lidi to vetsinou fakt sleduji,protoze to jiz nekdy zazili. Takze kdyz hrozi fakt silny hurikan,lidi vetsinou nakupuji zasoby vody,jidla,baterie,generatory,drevo na zpevneni oken a garazovych vrat,atd. Osobne jsem se neevakuoval,protoze za celou dobu co tu jsem (Sarasota,zapadni pobrezi) ,tu byl asi trikrat vitr okolo 100km/h ,coz je normalni vichrice. Tohle misto ,co slysim od mistnich,jeste hurikanem zasazeno nebylo,takze asi bydlim dobre :-)).

    S Vasi druhou casti souhlasim,podobne to chapu i ja. Nicmene uz nemam naladu to dal rozebirat. Uvedl jsem svuj osobni zazitek a myslim,ze sve jsem k tomuto tematu jiz napsal.

    Hezky den preji Vendo

   5. ad – Zážitek je mimotělný, protože tělo je vypnuto, leží pokojně v posteli

    Co je „vypnuté tělo“, Vendo?

    ps – je s váma legrace, chlapci, to je materiálek….:-))

   6. Věro, Venda napsal :“Jako příklad jsem uvedl spánek a průběh – prožívání námi neovlivnitelného snu, které se děje mimo naši vůli. Bude se mi zdát, že sedím v baru na pláži, u moře, kde jsem ale nikdy fyzicky nebyl, popíjím již šestou whisky . Zážitek je mimotělný, protože tělo je vypnuto, leží pokojně v posteli. Ano, jde o sen. probouzím se naprosto střízlivý. V té posloupnosti příkladů je tento stav pro pochopení nejjednodušší, ale další stupně jej mnohonásobně překonávají. Jsou to stavy a prožitky, které mnoho lidí nechápe, snad přesněji, ani nechtějí pochopit. Nebudu se o nich nijak rozepisovat, zvláště když není v diskuzi přítomna autorka článku. Uvedu jen jako příklad jeden termín – mystický transport. Psal jsem o něm zde v mých mnoha článcích. Pro pochopení všeho, co s tím souvisí je nutné vědět něco více; kupříkladu o dvojí hlavní a základní funkci mozku, o práci a dělení vědomí, o práci a členění mysli, o smyslech vnitřních, o uplatnění vůle, o souhrnu procesů nazvaných jako metahistorie, tedy o stavech jako stádiích, kterými je postupné procházení přes osvícení, nazírání a pochopení. V neposlední řadě znát i omezenou funkci toho tělesného obalu, tělesné schránky, která je tím nejhrubějším v tomto světě, kde sebe sama si uvědomujeme jako nějaké JÁ. Ale tento obal je tím nejnižším a vlastně i posledním, z pohledu jeho existence v tomto nejnižším stvořeném světě. Bez něj by tady boží princip, oživující duše v nás, nemohla existovat. Ale těch obalů je mnohem více a s každým žijeme, dojdeme-li do toho stádia, prožívání v příslušných sférách. Není nutné zdůrazňovat, že jde o sféry mimo svět hmoty, mimo Zemi, mimo celý poznaný vesmír galaxií, hvězd…atd.. Zkráceně, mimotělný zážitek existuje a důkazem je „jen“ to, že ho někdo prožije.“
    Můj názor : Já nejsem osvícen, nazřen a tedy mimotělní až mimovemírný zážitek nechápu. Chápu jen to, že o dějích momo tento vesmír si může každý tlachta co ho napadne. Důkazem je to, že si myslí, že je to mimotělní zážitek. A ještě do toho asi Degon plete jasnoření. Zdá se nám spoustu věcí, většinu zapomeneme, to co se z největší části náhodou splní si navždy zapamatujeme, tak je to jasně vychýlená statistika. Měl jsem kdysi v sobotu jasný sen o pádu na kole jak kus videa. Stalo se to v úterý, ne dceři jako v živém snu, ale manželce. Takže nepodceňuji živé sny. Dějí se ale v našem světě ne mimo náš vesmír.

   7. ad – Měl jsem kdysi v sobotu jasný sen o pádu na kole jak kus videa. Stalo se to v úterý, ne dceři jako v živém snu, ale manželce. Takže nepodceňuji živé sny. Dějí se ale v našem světě ne mimo náš vesmír.
    _____________________________

    Pamatuju si, už jste o tom psal. Živé sny (nebo vize?) máme občas asi všichni, některé vážně stojí za zamyšlení. Ten příběh, který jsem popisovala, se stal mě, takže přesně vím, o čem mluvím. Varování od anděla strážného nebo od samotného pánaboha? nevím, není to důležité, podstatné je, že přišlo. Díky za ten živý sen, podle Degona lež a nesmysl.

   8. Degon pre Věru: Viete, prečo je vo svete tak málo pravdy a tak veľa lží? – Preto, že je veľmi ťažké logicky preukázať, že pravda je pravda a lož, že je lžou. Preto sa na spochybnenie, alebo vyvrátenie pravdy tak často využíva lož.
    Ten, kto nemá osobnú skúsenosť s pravdou je odkázaný na mienku a tvrdenia iných a to aj vtedy, ak sú tieto tvrdenia vyložene lživé a nezmyseľné, ako je ten Váš spomínaný „príbeh“…
    Želám Vám jasnú a nezakalenú myseľ a logický úsudok…

   9. Existují ukazatele, které napoví, že se člověk setká se lží. Ale nedefinuje, či nerozeznává se to snadno.
    Co se týká zážitků mimo tělo – osobní nepřenositelná zkušenost, kterou člověk může zažít ve snu, při meditaci, při malování, když píše verše, při chůzi, nebo při dialogu s člověkem, který již není schopen fyzicky hovořit a přece se chce projevit člověku, stojícím u jeho posledního lůžka. Tedy prakticky kdykoliv.
    Neznám vědecké zdůvodnění, existuje-li, proto nemá smysl se tím trápit a pokud jsou tyto prožitky přínosem, je to v pořádku, neboť člověk byl schopen projít sítí (dekou) na něj třeba vrženou…

   10. ad – ak sú tieto tvrdenia vyložene lživé a nezmyseľné, ako je ten Váš spomínaný „príbeh“…

    Ten příběh se opravdu stal, Degone. Proč je podle Vás lživý a nesmyslný?

   11. Věro, V materiálnom svete platí materialistický empirizmus, ktorý uznáva za základ materiálnu zmyslovú skúsenosť založenej na logickej a zákonitej postupnosti na rozdiel od idealistického empirizmu, ktorý je založený na súhrne pocitov, alebo predstáv vlastnej viery. Ten Váš uvedená „príbeh“ patrí do kategórie predstavy, že je možné meniť realitu v časovej postupnosti. Ak by sa Vám tieto slová zdali nepochopiteľné, nič si z toho nerobte, to nechápu ani mnohí vedátori a preto obhajujú logicky nesúvisiace teórie. Vychádzajú z predpokladu, že ak udalosťami v prítomnosti môžu meniť a formovať budúcnosť, že je to isté možné aj s minulosťou. Ak prijmeme ako fakt, že dotyčný skutočne reálne videl (z minulosti) úmrtie dcéry v budúcnosti, nemožno túto víziu zmeniť, lebo by ju potom spätne nemohol vidieť, lebo by (ako ju videl) fakticky nejestvovala. Viera pripúšťa kadejaké variácie ilúzií a preto je možné popierať realitu ako pravdu a nahradzovať ju fiktívnou lžou, ktorú vydáva za pravdu a to je to, o čom som písal…

   12. ad – Ak prijmeme ako fakt, že dotyčný skutočne reálne videl (z minulosti) úmrtie dcéry v budúcnosti, nemožno túto víziu zmeniť, lebo by ju potom spätne nemohol vidieť, lebo by (ako ju videl) fakticky nejestvovala.

    ..Vychádzajú z predpokladu, že ak udalosťami v prítomnosti môžu meniť a formovať budúcnosť, že je to isté možné aj s minulosťou….“
    ____________________________

    Nevím, jestli mi rozumíte. Nepsala jsem nic o minulosti. Psala jsem o vizi budoucnosti, podobně, jak psal o vizi budoucnosti Marťas. On viděl svoji budoucí ženu, se kterou se měl v budoucnosti setkat. Člověk, o kterém píšu, viděl pohřeb svojí dcery, který se měl odestát přibližně za měsíc od snu. Ten člověk toto vnímal jednoznačně jako varování, jako milost možnosti změnit běh událostí, přesně tak, jak píšete:
    „..udalosťami v prítomnosti môžu meniť a formovať budúcnosť.. “
    protože událost v přítomnosti vždy ovlivní budoucnost.

    Mimochodem: neřeším, jestli je to „pravda“ nebo „iluze“. Jen popisuji příběh. Myslím, že takový živý sen, kdy držíte v ruce parte se jménem svého dítěte a s přesným budoucím datem úmrtí by asi každého člověka přiměl k zamyšlení, co mu tím taková symbolická vize chce naznačit. Jednoduchou interpretací asi toto: tvému dítěti hrozí v tento konkrétní den (v budoucnu) smrtelné nebezpečí, dávej na něj pozor, ochraň, máš možnost vývoj věcí obrátit jiným směrem.

   13. ad.Popíšu Vám jiný příběh: jeden člověk měl sen, ve kterém viděl (byl účasten) pohřeb své dospívající dcery. Prožil v tom snu všechny související emoce (tedy prožil realitu) a na konci snu viděl parte (smuteční oznámení), kde bylo napsáno jméno dcery a datum úmrtí – probližně za měsíc od snové události. Tedy v budoucnu. Ten člověk byl otřesen a věděl, že udělá všechno pro to, aby v předpovězený den svoji dceru nespustil z očí a zlomil věštbu. Předpovězený den byla sobota, holka přišla s oznámením, že půjde na tzv. zábavu, která se konala venku, bylo to léto. Nikam samozřejmě nesměla, za cenu hrozné scény, protože ten člověk VĚDĚL, že nesmí pravý důvod sdělit, prozradit, protože by „kouzlo“ nefungovalo a událost by se pouze odsunula a on by už nemusel dostat šanci věci zabránit. Den uplynul, všechno dobře dopadlo. Pak si o tom popovídali.
    —————————————————-

    Ten sen,mimochodem nebyl žádným mimotělním prožitkem,byl skutečně varováním,
    které se týkalo výhradně jeho osoby,nikoliv jeho dcery.Dotyčný se nedokázal
    zříci světa pro svůj strach z nebytí a stáhnout se do vlastního nitra.
    Jen a jen z nevědomosti a tím i nepochopení,co bylo Vědomím přes obrazy sděleno,je tam,kde je.Bůh s námi všemi komunikuje neustále i přes tyto živé obrazy.Jen tyto obrazy mají ve skutečnosti zcela jiný význam.A zde šlo
    o varování před rozdělením,tzv.“zlomením srdce“ a zabitím skutečného citu
    v sobě samém.Pro nevědomost došlo k roztržení vnitřního „dítěte“ na citové
    úrovni.Místo proměny smrt(sobota),což bylo smutnou zprávou(smut.oznámení).
    Strach,který byl projevem egoismu a arogance z nevědomosti,nepustil dceru
    na zábavu.Egoismus je nepochopení,že dcera toho člověka není jeho majetkem
    zrovna tak,jako si nemůže dětinským vydupáváním vymáhat nebo zneužívat lásku,
    kterou dostal darem.Nepochopil,že svou dceru okrádá o zkušenosti svým majetnickým,uzurpujícím zpřístupem.Pokud bude mít dcera zemřít,tak zemře,
    i kdyby byla hlídána jakýmkoliv způsobem.
    Takže žádná věštba,jenom nevědomost o jednom ze způsobů komunikace se svou
    vlastní podstatou.

    —————

    „Ach matičko, muka, muka –
    pro děťátko srdce puká!
    Matko má, matičko zlatá,
    nech mne, nech mne zase jít!“-

    „Nikam nechoď, dcero moje,
    zradu kuje vodní vrah;
    ač že péči máš o dítě,
    mně o tebe větší strach.
    Vari, vrahu, do jezera,
    nikam nesmí moje dcera;
    a pláče-li tvé děťátko,
    přines je sem na náš práh.“

    Na jezeře bouře hučí,
    v bouři dítě naříká;
    nářek ostře bodá v duši,
    potom náhle zaniká.
    „Ach matičko, běda, běda,
    tím pláčem mi krev usedá;
    matko má, matičko zlatá,
    strachuji se vodníka!“-

    Něco padlo. – Pode dveřmi
    mok se jeví – krvavý;
    a když stará otevřela,
    kdo leknutí vypraví!
    Dvě věci tu v krvi leží –
    mráz po těle hrůzou běží:
    dětská hlava bez tělíčka
    a tělíčko bez hlavy.

    http://www.cist.cz/Poezie/Kytice/vodnik.htm

    PS:Jinými slovy rozum bez citu a cit bez rozumu->pád na pudovou rovinu.
    Cit,Láska bezpodmínečná,nejsou emoce.

   14. Jen tyto obrazy mají ve skutečnosti zcela jiný význam.

    Děkuji stačilo. To je zase kopec blábolení. Vy nás tedy zásobujete.

   15. 48 Duše a duch povstaly z vody a ohně. Z vody, z ohně a ze světla (vzešel) Syn svatební komnaty. Oheň je olej, světlo je oheň. Nemluvím o ohni, který nemá podobu, nýbrž o tom, jehož podoba je bílá, světlá, krásná a dává krásu. Pravda nepřišla na svět nahá, ale přišla v symbolech a obrazech. Svět by ji jiným způsobem nepřijal. Existuje znovuzrození a existuje obraz znovuzrození. Je opravdu nutné znovu se zrodit v obraze? A čím je zmrtvýchvstání a obraz v obraze? A je nutné, aby povstal?

    Svatební komnata i obraz v obraze musí skrze obraz vejít v pravdu, která je obnovením. Učinit tak musí nejenom ti, kteří získali jméno Otce, Syna a Ducha svatého. Vždyť někteří je získali pro sebe. Když je někdo nezíská, bude mu také jméno odňato. Dosahuje je zasvěcením do moci kříže, což apoštolové nazývali ‚pravicí a levicí‘. Takový už není křesťanem, ale Kristem.

    49 Pán (zjevil) všechno v tajemství: křest, zasvěcení, eucharistii, osvobození i svatební komnatu.

    50 (…) Pravil: „Přišel jsem, abych udělal to, co je dole, jako to, co je nahoře a to, co je venku, jako to, co je uvnitř, a abych je spojil na onom místě skrze symboly.“

    Ti, kteří říkají: „Existuje jeden (z nebe) a jeden nad ním,“ se mýlí. Ten, jenž se zjevil, je totiž nebeský člověk, kterého nazývají ‚ten zdola‘, a ten, jemuž náleží skryté, je nad ním. Neboť se oprávněně říká: „Vnitřní, vnější a vnější vnějšího.“ Proto Pán nazval zkázu temnotou, která je vně a vně níž už nic jiného neexistuje.“

    řekl: „Můj Otec, který je ve skrytosti.“

    Řekl: „Jdi do své komůrky, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Otci, který je ve skrytosti.“

    To znamená ten, který je uvnitř jich všech. Ten však, který je uvnitř jich všech, je Plností. Kromě ní už uvnitř nic není. To je to, o čem říkají: „To je to, co je nad námi.“

   16. ad – Ten sen,mimochodem nebyl žádným mimotělním prožitkem

    ani být nemohl, protože žádné „mimotělní prožitky“ neexistují.

   1. ad – Neminil jsem zde ventilovat svuj osobni zazitek,ale pani Vera porad nalehala.

    Jen douška – paní Věra nenaléhala, abyste popsal svůj osobní „mimotělní zážitek“. Paní Věra naléhala, abyste uvedl ROZDÍL mezi „mimotělním“ a „tělním“ zážitkem. Což jste neučinil.

   2. „Věra pro Marťas 3.10.2016 (16:13)
    ad – „Staci jeden priklad“ – Vy ale nehledate priklad,vy chcete presvedcovat,ze zazitek lze prozit jen v tomto tele.
    ______________

    Nabídněte jeden příklad – odlište „mimotělový“ a „tělový“ zážitek.
    PS – buďte prosím originálnější než směšný Venda.“

    Jak vidite Vero,z Vaseho komentare jsem vypochopil ,ze jste chtela uvezt priklad.

    Preji hezky den

   3. Ano, napsala jsem “ odlište „mimotělový“ a „tělový“ zážitek.“ Stačí jeden příklad. Což jste neučinil. Nenaléhala jsem, abyste popsal Váš osobní „mimotělový“ zážitek, jak žalujete Degonovi. Ale budiž.

    Můžete mi, prosím, vysvětlit, v čem tedy podle Vás spočívá ta „mimotělnost“ vaší transcendentní zkušenosti? Ta zkušenost se odehrála přece ve Vás, ve Vašem rozšířeném vědomí, které je souborem mozkových funkcí. Nebo Vy snad nepovažujete svoji hlavu za svoje tělo, resp za součást těla?

   4. Uz me nebavite Vero,psala Vam to jasne Hvezdicka,to ze to nechapete je jen Vas problem. Ztotoznuji se s tim co napsala

   5. Byl jsem pár dnů mimo. Už jsem ale zase u PC a čtu si některé příspěvky. Tož mám pocit, že Vám, velectěná poustevnická paní, zůstal k diskuzi jen pan Gilgamešova Noha. Chvíli hledání a čtení mi dalo to, abych zjistil, proč nazýváte své diskutující obaly. Až jsem narazil na příspěvek Hvězdičky a třebas tuto větu – Ono pokud se považujete za obal,tělo,pak máte pravdu,to zcela jistě nemůže prožívat zážitky mimo těla……a pokračování. Uf, uf, ta fakt zabodovala a to jste neunesla, že jo? Je taky škoda, že tu není autorka článku, její výzkum by byl pak lepší.
    Tak jak říkali kamarádi na vojně – Věro, zduř a hlavu vzhůru.

   6. Matasi, to je mi jasné, že Vás nebavím, to je tak vždycky, když po někom chci vysvětlit jeho vlastní slova. Ale tohle je důležité dilema.

    Tak v čem tedy spočívá ta „mimotělnost“ Vašeho zážitku? Venda Vám popisuje sen o pláži a pití whisky, o kterém taky tvrdí, že je to „mimotělní zážitek“, Vy kývete, že ano, souhlasíte. Když já popíšu sen, Vy reagujete, že to žádný „mimotělní zážitek“ není. V čem je tedy rozdíl mezi mým snovým příběhem a Vendovým snovým příběhem? Nebuďte srab a odpovězte, Marťasi, i když Vás nebavím, ale tohle jsou vážné věci, rozhodně nejde o zábavu.

   7. ad – Byl jsem pár dnů mimo.

    Ale Vendo, vy jste přece permanentně mimo.

   8. „Matasi, to je mi jasné, že Vás nebavím, to je tak vždycky, když po někom chci vysvětlit jeho vlastní slova. Ale tohle je důležité dilema.

    Tak v čem tedy spočívá ta „mimotělnost“ Vašeho zážitku? Venda Vám popisuje sen o pláži a pití whisky, o kterém taky tvrdí, že je to „mimotělní zážitek“, Vy kývete, že ano, souhlasíte. Když já popíšu sen, Vy reagujete, že to žádný „mimotělní zážitek“ není. V čem je tedy rozdíl mezi mým snovým příběhem a Vendovým snovým příběhem? Nebuďte srab a odpovězte, Marťasi, i když Vás nebavím, ale tohle jsou vážné věci, rozhodně nejde o zábavu.“

    Vyjadril jsem se jasne ,ale u Vas myslenkove pochody jak koukam,funguji nejak pomalu,takze s tim „spocivanim“ jdete treba do prdele.

    Sbohem ..

   9. ad – Vyjadril jsem se jasne ,ale u Vas myslenkove pochody jak koukam,funguji nejak pomalu,takze s tim „spocivanim“ jdete treba do prdele.

    Marťasi, s argumenty jste – jako obvykle – v prdeli, že?
    :-))

   10. Marťasi, příteli, to Vaše nasměrování bylo jednoznačné. Opravdu nic než ztráta času.

    Spíše mne zajímá stále ten hurikán Matthew?

    http://zpravy.idnes.cz/hurikan-matthew-florida-0wz-/zahranicni.aspx?c=A161007_073612_zahranicni_aba#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zahranicni&utm_content=main

    Můžete mi dát odkaz na nějaké floridské stránky, které píší o jeho aktuální trase? Ne prosím mluvené slovo, tam bych moc nepochytil.

    Díky.

   11. ad – Marťasi, příteli, to Vaše nasměrování bylo jednoznačné. Opravdu nic než ztráta času.
    ____________________________

    Vendo, klidně se lísejte k vašemu příteli z Nouzectnosti, v prdeli jste oba…:-))
    Jen nevím, jestli jde v tomto případě o mimotělní nebo tělní zážitek…:-)))

   12. Ó, Vy toho dámo nevíte.
    Co vím ale já, že jste tu již delší dobu k smíchu.
    Omlouvám se paní Julii, že toto sdělení nesouvisí s jejím článkem.

   13. ad – Co vím ale já, že jste tu již delší dobu k smíchu.

    Vendo, zase ta znouzectnost….:-)…ale co vaše karma? Memento mori…jste odsouzen ke znovuzrození.

  1. ad – Bude se mi zdát, že sedím v baru na pláži, u moře, kde jsem ale nikdy fyzicky nebyl, popíjím již šestou whisky . Zážitek je mimotělný, protože tělo je vypnuto, leží pokojně v posteli.
   /Venda/

   Co Vy na to, Degone? Souhlasíte s Vendou?

   1. Věro, odlíšiť sen od vízie je pre laika často dosť obťažné, lebo môžu byť zameniteľné. Rozozná to iba ten, kto má s tým dlhodobé vlastné skúsenosti. Ja nerád používam slovné spojenie „mimotelný zážitok“, alebo „astrálne cestovanie“, lebo sú pre laika nepochopiteľné a preto absurdné. No a potom jestvujú aj vyložene lživé a vymyslené kombinácie, ktoré sa vymýšľajú s úmyslom manipulácie ľudí a majú preto skrytý zámer. Do tejto kategórie patrí aj ten spomenutý prípad…

   2. ad – No a potom jestvujú aj vyložene lživé a vymyslené kombinácie, ktoré sa vymýšľajú s úmyslom manipulácie ľudí a majú preto skrytý zámer. Do tejto kategórie patrí aj ten spomenutý prípad…

    Máte na mysli ten příběh, který jsem popisovala?

    ps – ptala jsem se, jestli souhlasíte s Vendou:

    Bude se mi zdát, že sedím v baru na pláži, u moře, kde jsem ale nikdy fyzicky nebyl, popíjím již šestou whisky . Zážitek je mimotělný, protože tělo je vypnuto, leží pokojně v posteli.“
    /Venda/

   3. Věro, nesúhlasím a nikdy som nesúhlasil s vymyslenými manipuláciami ľudí, ani vtedy, ak sú myslené ako „príklad“…

   4. ad – Věro, nesúhlasím a nikdy som nesúhlasil s vymyslenými manipuláciami ľudí, ani vtedy, ak sú myslené ako „príklad“…
    ________________________________________

    Kéž by Vaše řeč byla jasná, ano = ano, ne = ne.
    Tak zkusím naposledy, jak odpovídá člověk z Pravdy:

    ptala jsem se, jestli souhlasíte s Vendou:
    „Bude se mi zdát, že sedím v baru na pláži, u moře, kde jsem ale nikdy fyzicky nebyl, popíjím již šestou whisky . Zážitek je mimotělný, protože tělo je vypnuto, leží pokojně v posteli.“
    /Venda/

    Je to „mimotělný zážitek“, Degone? Odpovězte, prosím, jedním slovem, Ano/Ne
    Děkuji.

 3. Vendo, zaujala ma Tvoja reakcia vyššie, kde píšeš:

  …Zkráceně, mimotělný zážitek existuje a důkazem je „jen“ to, že ho někdo prožije.
  Ostatně, jaký jiný důkaz by mohl být podán.,,,

  Dôkazom o existencii mimotelného zážitku by bolo, keby Tvoj ,,výron“- ten mimotelný výstrek Tvojho Ega by ma navštívil v noci a pokúsil by sa znásilniť môj výstrek , teda to moje chúdorľavé Egíčko …

  Keby oba mimotelové výstreky začali svoj boj o to, ktorý z nich je ten ,,silnejší a lepší“, prebudili by sme sa a obaja by sme boli len telesné schránky bez duší…

  Bola by to apologénovitá situácia, ktorá by skončila zle nedobre. Obe naše telesné schránky bez duší by zostali bez dozoru nášho vedomia a skončili by sme v Ústave doktora Chocholouška, až do doby, kým by sa ,,do našich“ vysušených tiel nenavrátili naše uniknuvšie ,,duše“….

  Lebo ako hovoria ,,polyglobíni“, duše majú 10.000 x lepší ,,čuch“, ako lovecké psy, teda ,,svoje telo“ by bez problémov vyčmuchali.

  Hrozba by nastala, keby sa Tvoja duša Vendo vzoprela GPZ a chcela by sa silou mocou nasunúť do môjho tela, na ktoré by si robila na základe galaktického práva , aj moja pôvodná duša…

  To by bol taký ,,duševný harmatanec“, ktorý ešte Nebesia nezažili od stvorenia sveta tou akože Nehmotnou nebytosťou…

  Len dúfam Vendo, že Tvoj mimotelový výron ma nenapadne už túto NOC…

  Kristova noho, chráň ma od všetkého zlého aj od Tvojho útočného mimotelového výronu …
  … Ja bojím, ja bojím…

 4. Vendo, píšeš:

  …..A teď tu o Červenej Karkulce. Prosím…..

  Keď ináčej nedáš, poskytnem Ti Tebou požadované ,,blaho“…

  Kde bolo, tam nebolo, bola raz jedna gubernia, v strednej to Európe. Tam sa okrem junákov rodili aj quasimódovia telesní, ale aj tí duševní.
  … Najviac ,,duševných“ qusimódov sa prevtelilo do tých ,,najblbších stvorení gubernie“, do tých právnikov, čiže do tej najodpornejšej varianty, právnik- politik..

  Ako dôkaz o tejto vade budú slúžiť známe mená ako : Mečár, Gašparko, Ficiak, Kelinjak, Proházka a najnovší to objav,no ten zjav najrýdzejší poklad slovenských rybníkov a plies, čistý TO pozlátený nuget, ten náš ,,Otomtom“…

  ….Vendo, Ty nevieš, kto je ten náš zlatý poklad? Je to ten ,,Otomtom“, geneticky načistejší ,,Buta Tóth“, ktorý sa ,,vyliahol“ svojej starej matery, tej Galaktickej sliepke Naturdálii…

  Riadi si ON ten spolok ,,pripečencov“ , tých darmožráčov a je ich 150…

  A tu sa už chýli rozprávka o Červenej Karkulke ku koncu. Že tam nebola ani spomenutá? No dovoľ a čo červené farbivo, ktoré ako slama vytrča z ,,tohotok“ textu ??

  Dúfam, že aj tým Červeným v našej gubernii sa už ,,strom života politického“ nákláňa na tú ,,dobrú stranu“.

  Myslým tým pre nás, pre tých ,,dobrých“ a neváham povedať, pre tých najlepších…

  Vidíš aj táto rozprávka má vieru v dobrý koniec. Hoci to nie je klasický koniec, kde dobro víťazí nad zlom a pretvárkou, ale veď to Vendo poznáš : Viera v NIEČO je taká romantická a umiera posledná.

  …. Vraj…

 5. „..Svůj velký mozek nemáme proto, abychom skutečnost vnímali, ale abychom ji vytvářeli“.
  Clemens Kuby, člověk, jenž svým životním příběhem ukázal, že duše je silnější než tělo.

  1. A/ad.„..Svůj velký mozek nemáme proto, abychom skutečnost vnímali, ale abychom ji vytvářeli“.

   No právě.Mozek je velmi dobrý nástroj,pomocník,ale velmi krutý vládce.
   Co ve skutečnosti dokáže mozek,jako součást genetických informací těla,
   to je přece zjevné všude,kam se člověk podívá.

   B/Cituji:
   „Jsem tělo s duší nebo duše v těle?To jsou dva různé světy.
   Jsem-li tělo(obal) s duší,budu stále propadat do těchto materialistických
   představ,že pro fyzické tělo potřebuji vždy také fyzický impus,aby se dosáhlo nějakého účinku.
   Ale jsem-li duše,která má také tělo(obal),tak je tělo podřazeno ze 100% duchu.(duchu duše)

   -pro rozum je minulost skutečností->skutečnost nelze zpětně měnit

   -intuice je mimo čas a prostor->pro ní je všechno teď;skutečnost je to,co působí

   http://cestyksobe.cz/clemens-kuby-mental-healing/3821

   C/
   Hvězdička
   27.9.2016 (17:21)

   ad. Nic, co prožíváme, nemůžeme z podstaty věci prožívat „mimo tělo“
   —————
   Ono pokud se považujete za obal,tělo,pak máte pravdu,to zcela jistě
   nemůže prožívat zážitky mimo těla.

   Pokud si je však člověk již vědom,že není obalem,tělem,pak si je i vědom
   toho,že jeho vědomí daleko přesahuje to tělo,ve kterém se právě nachází,
   a že jeho vědomí je součástí daleko většího Vědomí,které mu kdykoliv může
   zprostředkovat jakoukoliv zkušenost mimo ten jeho dočasný obal,tělo.

   Takže z poznání naši skutečné podstaty můžeme děje i věci prožívat mimo
   naše současné tělo prostřednictním Vědomí,od kterého nejsme odděleni.
   Pokud někdo cítí,že je oddělen,pak jen v jeho naučené a bludy zotročené
   mysli.Proto k vědomému spojení s Vědomím,Bohem probíhá proces čištění mysli od bludů z otroctví Ega(nikoliv Egypta).
   Je to nejkratší,ale zároveň nejtěžší cesta a jediný boj,pro který jsme si tu přišli.Tento proces má určitý sled událostí,etapy,nakolik jsme Jedním Vědomím.V praxi:Jeden za všechny a všichni za Jednoho.Bůh a my,nikoliv Bůh a já(ego).


   Vědecky je již dokázáno,že mentální mysl je produktem mozku,nikoliv vědomí.Vědomí nesídlí v mozku.Mozek je pouhý nástroj,který je ovládán vědomím,které je součástí Vědomí,Vesmíru.

   Je psáno :Nezabiješ!
   Nezabiješ svou schopnost a znalost moci vstoupit do Jednoty nalezením vnitřní harmonie a sebepoznáním se vpravdě.

   „Člověk obtížený vraždou spěje k jámě; nikdo ho nezadržuj!“(Přísloví)

   překlad:
   Člověk,který zabil lásku ve svém nitru,má nemocnou mysl.Nedokáže chápat vlastní podstatu, své vlastnosti, své závislosti a vše nepochopitelné se snaží nenávistí zničit, vyvolává konflikty a spěje k neuváženým rozhodnutím.Nikdo se s ním nezdržuj(nepodporuj ho,nepomáhej mu,je to zbytečné;jeho stav mysli(karma) mu
   neumožní tě pochopit,porozumět)!

 6. Věra, píšeš:

  ….Svůj velký mozek nemáme proto, abychom skutečnost vnímali, ale abychom ji vytvářeli“.

  Ešte by som potreboval dovysvetlenie vety : …..Clemens Kuby, člověk, jenž svým životním příběhem ukázal, že duše je silnější než tělo…

  Nechápem, lebo pojem ,,duše“ sa tiahne históriou Homo erektus, ako chrbtica u stavovcoch. Od hlavy až po riť…

  Začalo to už v staroveku a na ,,duši“ , ako základu všetkého ZLA sa do dnešných dní ,,odbavuje“ vyznavač podsekty kresťanskej…

  To je ,,TÁ“ jemnohmota, ktorá je pod vplyvom Satana, i Hospodina a rvú sa o ,,ŇU“ ako psy o jednu hodenú kosť…

  Kto ju vraj získa, bude ,,majiteľom“ duše, čiže má vraj BOD k dobru a ide sa ďalej do lovu duší…

  Jedinou ,,ICH“ konkurenciou sú Unterwassermani z filmu ,,Ako utopiť Dr. Mráčka“…

 7. Věra,

  nič osobné, to chce len odosobniť ,,Seba sa“ od náboženského nezmyslu-Duša.

  ,,Tú“ prešpekulovali už Protoegypťania a vidíš ako dopadli. Všade po celom Egypte aj dnes nachádzame vykuchané a vysušené mrtvoly, ale ,,duša“ sa nezachránila.

  Asi skončila u lovcov duší, tých bohov , ktorých vtedajká velebili . Buď boli Protoegypťania blbí, alebo to robili ako ,,PAT a MAT“…

  Keby vtedy ONI poznali Boha-Hospodina, ich duše by ,,zaručene“ boli už dnes ,,spásané“, ako bude možno Tvoja…

  Ale vieš prečo ,,len možno“…

  .. Lebo si dám ruku do ohňa, že nesvätíš Soboty-Šabat ako prikázal Netvor Protožidom za onehdá časov..

  A preto s pravdepodobnosťou hraničiacou s Istotou Ti zaručujem , že sa ,,stretneme“ v Pekle.

  …… Ale viem, že aj to Ťa poteší…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference