- Magazín Gnosis – Hledání Světla, příspěvky čtenářů - https://hledani.gnosis.cz -

Co nedokáže lékař, dokáže slunce a léčitel

Jak jsem se přesvědčil, tak se jak na mágy středověké, novověké alchymisty a dokonce také na léčitele zapomíná daleko rychleji, než by bylo zdrávo. A to dokonce i na ty z doby nedávno minulé, na naše významné, proslavené dokonce daleko za hranicemi naší vlasti. To všechno mi „blesklo hlavou“ na přelomu roku 2011 a 2012 při návštěvě výstavy Minulost lékařství a léčitelství v českých zemích nacházející se ve výstavních prostorách Novoměstské radnice.

Čchi-kungKvůli všem těmto uvedeným důvodům je tato trestuhodná výstava hlubokým hrobem léčitelů v českých zemích. Což je ke škodě nemalého množství nemocných, se kterými si současná lékařská věda neví rady.

Prasíla (čchi, prána, ki, archea, éter, ód atp.) je samou podstatou života. Prasíla prostupuje (proudí) v určité struktuře lidským tělem. A právě porucha tohoto proudění způsobuje onemocnění, podobně jako u ostatních živých organismů. Správný léčitel, a to je podstatné, na rozdíl od lékařů odstraňuje příčiny chorob.

Z tohoto jednoznačně vyplývá, že lékařina se pouze pokouší, někdy lépe, jindy hůře, likvidovat jejich důsledky. Je to vlastně, pokud vynechám chirurgii, takové příštipkaření lidského těla. Připouštím, že se léčitelováním přiživuje celá řada šarlatánů. Poznal jsem jednoho takového. Tento důstojně vyhlížející stařec dodržoval správnou životosprávu a přečetl si dvě knížečky. Jednu o léčitelování a druhou o léčivých rostlinách. A prodává moudra. Jsou hordy dalších, mnohdy i horších, kteří také přeceňují své znalosti, nebo schopnosti, nebo jsou mazanými podvodníky, kteří „nemají ani páru“ o mimořádných schopnostech vnímavých jedinců.

Závěrem se omlouvám těm, které jsem nejmenoval a jejichž schopnosti jsem proto neuvedl Mezi ně patří též někteří současní. Dále mi dovolte poděkovat všem průkopníkům léčitelství prasíly a duše, a to až světově proslulým a u nás téměř neznámým, kteří nezištně pracují pro dobro lidstva. Stejně jako celé řadě dalších, kteří mají, spolu se mnou, to štěstí, že mohou objevovat objevené; a to už před mnoha tisíciletími. To znamená objevovat známé všem starobylým společenstvím celého světa, neznámé ctihodným vědeckým společenstvím celého světa. Což představuji ve svých knihách o prasíle.

První kniha Zpověď druida je trilogií pojednávající především o energetických liniích (dračích žilách) prostupujících zemským povrchem, představuje některé české menhiry včetně zajímavých staveb napojených na energetické linie a jejich průsečíky. Magická prasíla odhaluje mimo jiné energetické působení kamenů, tajemství prasíly přírodnin a předmětů (např.: torques, anch) využívajících fyzikálních vlastností prasíly. Odhaluje energetické působení menhirových a pyramidových užitných systémů využívajících opačných složek prasíly. Poukazuje na podstatu nauk prasíly, kterými jsou např. feng-šuej či jóga, odhaluje tajemství (samou podstatu) kabaly atp. Hledání prasíly je třetí knihou představující, spolu s celou řadou dalších, tajemství, připomíná významné citlivce, mezi něž patří největší Čech – král český a císař římský Karel IV..

Cyklus prozatím uzavírá dvoudílná kniha Tajemství prasíly. V první knize Zapomínání je představena mumie, mimo celé řady nových poznatků, která potvrdila „poltergeistem“ moje závěry, které říkají, že tyto jevy patří mezi energetické – fyzikální. Pátou knihou základního cyklu o prasíle je Zjevování, kde se dobereme jak vysvětlení podstaty proutkaření, stejně jako konkrétního fyzikálního představení prasíly. Což jsou objevy na nejméně dvě Nobelovy ceny. Ale aby tomu tak bylo, tak by mé knihy musely být vydávány buď v USA, Velké Británii, nebo v Německu. A nikoli v postbolševickém Česku.

Dokladem bezbřehého marasmu u nás je v úvodu zmiňovaná výstava, která zametá pod stůl všechny české léčitelské legendy, z nichž mnohé byly známé více ve světě než u nás. Mezi ně patří fenomén s Plzně – Josef Kuimpa, kterého jsem poznal jako drobného a nenápadného staříka, diagnostikujícího a léčícího i na dálku (cca 30 lidí denně), třeba v USA a Kanadě. Byl jedním z mála, jenž si uvědomoval vliv energetických linií prasíly na zdraví člověka, které představuje moje první kniha Zpověď druida.

V šesté knize, vydané v nevelkém nákladu, pojmenované Bájná prasíla představím další překvapivá bájná tajemství propojující prastaré poznání energie – prasíly s bezpočtem dalších nikde neuváděných, mnohdy zapomenutých poznatků. Čtenář se dostane třeba mezi bájné byliny, stromy a ptáky Díky prastarým bájím, z nichž některé odkazují na prabohy prasíly, čtenář zjistí, že vývoj člověka probíhal úplně jinak, než jak je vědecky vysvětlován. To stejné platí pro tzv. globální oteplování. Mayové věděli, zatímco vědci tápou.
 

Jan Johann Jaroslav Miška, listopad 2013
vnímavý sepisovatel o energii prasíle poznané a využívané už v pravěku.
 

P.S.:. Kniha Bájná prasíla by měla spatřit „světlo světa“ na počátku příštího roku v nakladatelství Grada, kde vyjde v nevelkém nákladu.

hodnocení: 4.4
hlasů: 7