Diskuse k článkům

Poslední příspěvky v diskusi
(řazeno od nejnovějších / 50 příspěvků na stránku)

 

 • matka ad. Milenium 21.2.2018 (14:42) Krásné vyznání učiteli. Potkala jsem řadu lidí, některé jsem i považovala za své učitele, ale výsledkem je, že jsem je po zkušenostech vlastně za učitele přestala považovat. Spíše šlo o vzájemné poznávání, prožitky. Těžko to slovy vysvětlit. A skutečně nejspíš nežili do detailu to, o čem jsme se učili. Ale byla to jejich zkušenost, pokud zabloudili v labyrintu. Někteří z něj jistě vyšli, jiní nikoliv. – 21.02.2018 21:49
 • matka Vendo, Není zač. – 21.02.2018 21:24
 • Milenium AuV Děkuji za Vaší starost, Pěkný večer – 21.02.2018 20:22
 • AuV ad/: Milenium informuje, a dělá jen co má dané v DNA, stejně jako všichni ostatní. Proč takto, proboha, o sobě píšete - ve 3.osobě čísla jednotného? Není to známka jisté psychotické poruchy? Jestli si ale myslíte, že stojíte vedle Milenia, vidíte ho a ono za Vás jedná a píše, tak jste jasnej. Nebyl by to první případ, kdy některý diskutující takto zblbl a pak odsud odešel. Ale možná se mýlím a ten příspěvek ze včerejška 10:51 napsal někdo jiný Vaším jménem. Že to tak může být? Že ano? – 21.02.2018 17:14
 • Lojza Proč nám, obyčejným lidem neposvítí ten Mirek Dušín na cestu. Světlo se má stavět nahoru na skříň, aby svítilo, nikoli dolů do kouta. Ježíš Kristus si taky neřekl, já vím, a vy si přijděte na všechno sami. Taky kázal a učil. – 21.02.2018 17:03
 • Venda V závěru tohoto mého článku píši o nezbytnosti mít Průvodce, jinde ho nazývám Mistrem či Učitelem. Bez jeho vedení nelze Cestu uskutečnit. V závěrečném článku k mystice - "Mystika (6. část) – cesta za hranice těla a mysli – závěr" - jsem popsal, jak Mistr jedná. Dovolím si to znovu překopírovat: – pravý Mistr si nenechává za své služby a pokyny nikdy platit a ani za ně nepřijímá žádný jiný druh materiálních výhod. To je až univerzální zákon – pravý Mistr je vždy soběstačný, nikdy není závislý na svých žácích, ani na veřejné dobročinnosti. Vtěluje se tu do lidského těla s vyšším úkolem, ale jako Syn se o stránku materiálnosti nezajímá. - nikdy nestaví na odiv své mistrovství a ani své duchovní schopnosti. Pokud o sobě některý člověk prohlašuje, že dosáhl vysokého duchovního vzestupu, pak již toto tvrzení samo je důkazem, že na duchovní cestě daleko nedošel. Mistra zdobí skromnost, on ví, a to je zásadní rozdíl. Skromnost se týká i samotného života, od stravy až po například bydlení. - Mistr si nikdy nestěžuje například na to, jak je s ním zacházeno, jak se k němu ostatní chovají. Nezneužívá moci mu dané, aby získal pro sebe jakoukoliv výhodu. - Mistr nikdy nehledá žádné chyby na ostatních a nikdy o nikom špatně nemluví. Nikdy nepomlouvá ani nevyčítá chyby ostatních. Jeho schopnosti dokáží „přečíst“ každého člověka, ale nezneužívá toho. - Mistr nikoho nikdy netrestá, ani ty, kteří by mu ubližovali. Život duchovního Mistra se odvíjí podle zákonů Lásky; potrestání nechává zmíněné Negativní síle, která se zabývá spravedlností, karmou a plněním všech přání. Naopak, Mistr nabízí stále pomoc těm, kteří by o ni mohli stát. - Mistr se nikdy neoddává askezi či nějakému sebetrýznění. Zdůrazňuje styl života, který vede tělo ke zdraví, fyzickému i duševnímu. Mistr nevyhledává žádné formy požitkářství, je to člověk veskrze skromný. Je příkladem vyrovnaného člověka. - Mistr je vždy ten, kdo dává, nikdy není žebrákem. Navíc velmi rychle pozná, komu a co může či musí dát. - Mistr nikdy nečiní na veřejnosti zázraky. Může je sice učinit, ale pouze ze závažných důvodů. O svém mistrovství nepřesvědčuje konáním zázraků. To by bylo příliš jednoduché a následovníci by se jen hrnuli. Je to jeden ze zákonu Stvořitele, protože o lid, kteří uvěří jen na základě nadpřirozeného „důkazu“, by Mistr a ani jeho Otec nestál. - všichni praví Mistři předávají v podstatě stále stejné učení, ve kterém má jedinečný význam Tvořivá síla Ducha Svatého a spojení s ní, což v nitru člověka zajistí zasvěcení od toho, kdo jí ve své Trojjedinosti sám reprezentuje a poté jím předaná osvědčená technika meditace se svými zákonitostmi, umocněná dodržováním slibů Mistrovi. Nezbytná je oddanost žáka a plná důvěra, a to i za nepříznivých okolností působícího vnějšího světa, kde vládne tzv. spravedlnost, jako princip ovládání Negativní silou. Nauka o síle Zvukového proudu je cestovní doklad, který nám Mistr předává a který nás opravňuje k této Cestě – jedině tento proud Slova, který přináší Jednotu a Harmonii, dokáže adepta dovést do vyšších světů. Odměna žákovi je více než bohatá. Jsem rád, že po diskuzi s jedním diskutujícím jsem opět mohl toto připomenout. Václav Žáček – 21.02.2018 16:49
 • Lojza Já ho taky znám! Jmenuje se Mirek Dušín. – 21.02.2018 16:46
 • Milenium Předchozí můj příspěvek nebyl bleskovou odpovědí na otázky pana Žáčka, to se jen tak sešlo. Osobně znám pouze jednoho takového učitele, pak již jen zprostředkovaně, a je to třeba ten již zmíněný Mooji, který pro mě ale nepřináší informace tak krásně naroubované na všední život. Jak vím že jde o učitele pro nejvyšší vývojovou hladinu ve 3D realitě a jak vím co činí vůči nemocným? Zaprvé jsem k mým poznáním dospěl prostudováním mnoha informací ze širokého okruhu zahrnujícího náboženství, filozofii, mystiku, astrologii, alternativní a celostní medicínu a ještě výsledky nejčerstvějších poznatků některých vědních oborů zabývajících se třeba fungováním mozku. Toto jsem konfrontoval s děním v reálném životě. Je pro mě přirozenější dojít k závěrům skrze prozkoumání mnoha uliček a každodenní praxí. Toho jednoho učitele znám osobně včetně rodiny a vím jak se chovají a žijí, znám mnoho událostí z jejich životů. Je to mimochodem snad jediný člověk který i žije to co říká. Je to jediný člověk z těch co znám osobně, ze kterého čiší obyčejné lidství a ne hlavně duchovní pýcha. Neříká musíš to a to nebo nebude to a to. Nepodněcuje žádné krajní polohy čehokoli, žádný člověk pro něj není horší než druhý, respektuje druhé lidi a nenárokuje si nějaké zásluhy a oceňování. Je skromný a pracovitý. Umí vysvětlovat otázky ohledně emocí a mezilidských vztahů smysluplněji a komplexněji než ostatní co to také dělají a narazil jsem na jejich zdělení. Znám i přesný astrologický rozbor jeho hmotu jeho těla, takže vím, že má vlastnosti vhodné k tomu aby skrze toto tělo mohly přicházet informace bez zkreslování egoismem. Pokud bych neprošel i vše ostatní, včetně i vyloženě slepých uliček nemohl bych ocenit jeho kvality a mé přijetí jeho učení by bylo nerozvážnou zaslepeností. Mnohokrát jsem i cítil, že věci jsou jak říká. – 21.02.2018 14:42
 • Milenium Matkou odkazovaný Mooji je jedním z učitelů pro nejvyšší třídu. Na jeho videa se koukne deset lidí a každého to osloví-zasáhne jinou intenzitou. Někdo bude slyšet nebo číst slova za kterými mu nebude naskakovat žádný konkrétnější mentální obraz. Nemá ještě nažito aby mu to mohlo dávat smysl. Pro takového existují jiní učitelé, pozná ty pro sebe vhodné jednoduše, budou pro něj srozumitelní a atraktivní. – 21.02.2018 12:15
 • Venda pro Milenium Poslední dotaz, Znáte, pane Milenium, osobně nějakého učitele z devítky? Napsal jste: "Duchovní učitel z devítky takovému nemocnému podá informace o tom jak k problému došlo a vysvětlí jak to zde funguje." Jak to víte? – 21.02.2018 12:13
 • Milenium Ano, tělo - ego má tlamu. Duch a duše ne. Stejně sere pes hovna, a i příspěvek AuV je stejně vhodný k tématu článku. Přeji krásné další nervování se a masáže u olympiády, tyto zprávy sem také patří. – 21.02.2018 11:51
 • Milenium Dobrý den i Vám pane Žáček. Role učitel je jasná, přinést informace. Ježíš byl ve své době učitel pro tehdejší a i po těch letech dnešní nejvyšší třídu. Rozumělo mu tenkrát plně maximálně několik lidí, pak bylo přirozeně mnoho lidí co mu porozumělo jen z větší či menší části, až po ty, co nerozuměly vůbec, a dokonce se pro ně a jejich cíle stal nebezpečným. Hladina osmé třídy (bílý mágové)obnáší mimo další i snahy o to být lepší, lepší než jsem. Moudré je činit věci nejlépe jak dovedeme, nikoli však lépe. Je projevem nejvyššího poznání v této realitě pokorně přijmout i svou zdánlivou nedokonalost. Zítra, za měsíc, rok budu zase dál, a v každém okamžiku jsme dokonalý jaký jsme, protože NENÍ CÍL BÝT DOKONALÝ, ALE CÍLEM JE CESTA K DOKONALOSTI. Mysl je funkce těla a jen nás zatěžuje, otravuje a drží ve hmotě. Je úzce svázaná s egem a má k dispozici intelekt. Podle jeho stupně jeden jezdí s popelářským vozem a druhý rozbíjí atom. Jsme jednou z buněk Božího těla či stvoření a každý má svou roli a v té je dokonalý jak je. Každý máme své místo a roli a není reálné být jinde, stát se osvíceným, vymanit se ze hmoty dřív než k tomu má dojít. Co kdyby se všechny buňky šlachy v noze rozhodly se stát buňkou v mozku? Nejde to z principu fungování těla, ale jde aby po tom buňky toužily a byly nespokojené se svou, z jejich pohledu ne příliš hodnotnou rolí ve šlaše. Takové buňky vytváří odpor k tomu co jim bylo předurčeno stvořitelem. Co se stane? Přijde nemoc těla v daném místě. Jak se stane, že buňky vůbec napadne odporovat svému zařazení a funkci? Ukáže jí to mysl těla. Když je tělo-mysl jako celek nespokojeno se svým stavem dokonalosti a svou rolí ve stvoření, když prožívá jakoukoli negativní emoci jako reakci na okolní dění vytváří příklad chování pro své součásti, pro buňky. Negativní emoce jsou přiřazeny jednotlivým čakrám a podle toho které se daná negace týká jsou stimulovány k disharmonii buňky v příslušné oblasti těla. Medicína řekne příčina nemoci je neznámá, léčitel vidí bolest šlachy jako něco špatného a začne na ni energeticky působit aby odstranil z jeho pohledu zlo. Nedochází mu, že bolest šlachy je vybíjení karmy způsobené prožívání negativních emocí a odporů myslí. Duchovní učitel z devítky takovému nemocnému podá informace o tom jak k problému došlo a vysvětlí jak to zde funguje. Pokud je tělo dotyčného již vývojově nastaveno na přijmutí těchto informací tak dojde k procesu pochopení, v tomto případě odložení tužeb být lepší, zastávat "významnější" pozici a může přijít uzdravení. – 21.02.2018 11:38
 • Venda pro matku Aha. Tak tak to je. A díky za odkaz. – 21.02.2018 11:11
 • matka Vendo, já psala o nejvyšší složce bytosti a tou není duše. Ale trochu jinam: https://www.youtube.com/watch?v=cY3Xpb_OgkE – 21.02.2018 10:48
 • Venda pro matku ad/ Jestliže si nejvyšší složka bytosti vybírá rodinu, kam se narodí a tedy i příslušné tělo, zatěžuje tím svoji karmu jak geneticky, tak následně i tím, co v tomto těle vytvoří, tedy i duchovně. ? ? ? ? ? opravdu to tak je ? ? ? ? ? Napsal jsem: "Člověk sám, který má základ ve své duši, která čerpá sílu z Ducha, a lidská mysl, která má být nástrojem duše, zprostředkovávající tento svět času, prostoru a hmoty, dostává při zrození se sem tělo. “Čerpání“ karmy není na vůli duše, mnohem vyšší síla rozhoduje o všem, co v příštím životě bude karmicky odžito." Vůle duše nerozhoduje ani o místě /rodině/ zrození se do další inkarnace. Pěkný den. Václav Žáček – 21.02.2018 10:05
 • Lojza ad.: Ego má tlamu? Takové to přátelské pohlazení není z toho od Vás cítit – marná sláva, pane Milenium. AuV, děkuji, že jste to řekl za mě. Mě už tady s láskou poblila Hvězdička, teď mě Milenium s láskou dává přes tlamu. Hlavně, že všichni mají plnou tlamu lásky. – 21.02.2018 9:55
 • matka ad. "Venda pro matku Karma není dědičná. Jedinec nemůže předat své karmické dluhy svým potomkům. Karma nemá nic společného s genetickou, vývojovou informací. – 20.02.2018 16:35" Jestliže si nejvyšší složka bytosti vybírá rodinu, kam se narodí a tedy i příslušné tělo, zatěžuje tím svoji karmu jak geneticky, tak následně i tím, co v tomto těle vytvoří, tedy i duchovně. A vliv má zde samozřejmě i genetika, která je v těle z minula vývojem daná. Podle toho si nejvyšší složka bytosti také vybírá, kam, do jakého těla vstoupí, co potřebuje případně ještě prožít. Jó, důkazy? Nemám. Takže Vaše tvorba může být jiná, třeba i s důkazy. – 21.02.2018 9:40
 • AuV Přiznání - zaspal jsem dnešní hokej s USA a přišel k Vendovi až na část poslední třetiny. Byly to nervy. Pak jsme sledovali, bez českého zastoupení, ski kross mužů. To je také masáž. No a teď si dovolím malý vstup, když je u PC volno. Ego má tlamu? Takové to přátelské pohlazení není z toho od Vás cítit - marná sláva, pane Milenium. Světská hovínka, hmm, patří to sem k řešení? Vstupte do komunální politiky, pánové. A řešte a dodržujte co nejdokonalejší světskou vyhlášku. Svět je plný dohod, konvencí, zákazů či příkazů. Třeba se vám poštěstí to, že do všech ulic a uliček intravilánu budou nainstalovány kamery a sroucí pes sledovacímu dispečinku neunikne. Někdo, kdo nechá psíčka srát na ulici /pes za to nemůže/ a neuklidí to, chodí do první třídy. Nebo je ještě v mateřské školce. Asi před 14ti dny jsem zaparkoval na vedlejší silnici a šel zadním vchodem na návštěvu do jednoho domu. Šlápl jsem do psího hovna. Dvě základní možnosti. Ach jo, že to ten majitel psa tak nechá být / a stejně mne nezbylo než si to sám očistit /. Druhá, rychle si ze zimního dezénu podrážky smradlavou hmotu očistit a běžet žalovat - stěžovat si - na úřad nebo k tomu zavolat městskou policii. Kde hledat příčinu, kde důsledek? Nějaký pes se nažral a jeho páneček, znaje jeho časy potřeb, ho vzal na srací procházku. Důsledek byl, že se pes vysral tam, kde jsem do toho šlápl. A z mého pohledu? Příčinou toho, že jsem šlápl do hovínka bylo to, že jsem zaparkoval auto na vedlejší silnici a šel na návštěvu zadním vchodem.....a též moje nepozornost. Poučení - být si vědom každého svého kroku. Ale jinak, pánové, marně hledám vztah k námětu článku "co po filosofii, co po náboženství"? Může zde být nahozeno klišé - vše souvisí se vším. Zdar.....a Rusové budou náš příští soupeř - po první třetině vedou 3:0. – 21.02.2018 9:33
 • Venda pro Milenium Dobrý den a ještě jednou díky za Vaši diskuzi. Je podnětná, ale již dále nemohu, protože by to vypadalo, že Vás o něčem chci přesvědčit či Vás k něčemu dovést. A tak to není, protože v tom máte jasno. Pře více jak sedmi léty jsem tu psal článek o člověku - Co, kdo nebo čím je ČLOVĚK. Píši tam o mysli: "Mysl je v hmotném uspořádání absolutním favoritem. Je ztvárněnou i tvořivou energií a tvoří nejen prvotní ochranu duše, jako energetický obal svého základního zdroje životní síly, ale současně je i jejím hlavním nástrojem pro komunikaci s hmotným světem! Vláda rozumu je tak jen vládou mysli, která však může jednou, po vývoji uvědomování si hodnot a sebe sama a na úrovni určitého poznání sebe sama, ze své dominance ustoupit. Stane se tak tím správným sluhou svého pána a dojde, může dojít, k nastolení řádu duchovních bytostí, kterými ve skutečnosti jsme. K naší smůle, JEN O TOM NEVÍME!! Není to všechno fikce, nesmysl či zbožné přání?" .......... Dlouze by šlo diskutovat o individuální škole, která se odehrává v nitru člověka. Člověče, hledal jsi, poznával jsi, co je uvnitř, ve tvém nitru? Dokázal ses ztišit, naprosto jednoznačně zklidnit svoji mysl a ponořit se dovnitř co nejblíže ke své duši? Mít vědomí sebe sama, seznámit se se sebou samým, dostat se na cestu, která má svůj zcela jiný konec? Ježíš řekl, že nemá cenu sypat perly sviním do koryta. Ušlapou tě a stejně nic nepochopí. Kde jsou ty perly, jaké perly, toužil jsi je někdy nalézt? Člověk je malým a nepatrným smítkem v obrovském vesmíru hmoty. Ale ten samý člověk je nekonečným Bohem, věrnou kopií svého nekonečného originálu, zmenšeného do mikrokosmu uvnitř nás. Máme v sobě malou, leč identickou část svého Stvořitele. Tak, jako si z dovolené můžete přivést lahvičku vody Tichého oceánu, tvrdit o té ne zcela čisté slané vodě, že je obrovským oceánem, tak člověk má v sobě jiskru, chceme-li, kapku Boha, který je ve všem stvořeném a toto stvoření je současně i v něm. Jak krásná se začíná jevit myšlenka poznání sebe sama, poznání své podstaty, své božské esence. Duše touží po návratu a je ji to umožněno jen v těle člověka, který je však velmi lehce, díky uspokojování smyslů a tužeb, myšlenek a přání, ovládán a sváděn z této cesty. Proti této čisté negativitě jako zlu je postaven aspekt vývoje k dobru, poznání lásky, odpuštění, pokory, spokojenosti s tím, co mám, s neubližováním. To jsou atributy člověka a jejich poznání a uvědomění si jejich vlivu a z nich pramenících změn a působení je tím poznáním sebe sama. A zásadní role Učitele / v té Vaší škole/, Mistra, Rádce, Průvodce........? „A toto Slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi… plný milosti a pravdy.“ /Jan 1:14/ . . . . .je tím, kdo přivádí na cestu návratu duše. Synem, vtěleným Slovem, byl i Ježíš a svoji práci tu, v hmotném Stvoření i jasně definuje: „Já jsem se proto narodil a proto přišel na svět, abych vydal svědectví o pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ /Jan 18:37/. Ten Jeho „hlas“ tu má dvojí význam – ve vnější i vnitřní slyšitelnosti. Ten vnější přitahuje ty, kteří mu jsou předurčeni, ten vnitřní budou slyšet jako Hlas Slova ve svém nitru. Velmi se mi líbí toto: „Tento svět není stálý a právě takové jsou i všechny světské věci. Moudrý člověk je ten, který pochopí tuto prchavou a proměnnou přirozenost světa a všech věcí, které ke světu náleží, a snaží se co nejlépe využít svého lidského těla pomocí koncentrace a meditace ke službě Nejvyšší bytosti. Tak získá užitek ze všeho, čím jej Stvořitel ve své milosti obdařil a přivede tak svoji duši – onen vzácný klenot, podstatu všeho – do jejího pravého domova.“ Pěkný den. Václav Žáček – 21.02.2018 8:31
 • Lojza Ještě k těm psím hovínkům: Varianta 1 - jí si stěžovat na úřad - špatně, chci napravovat jiné Varianta 2 - sbírat je - špatně, chci napravovat jiné Varianta 3 - ignorovat je úplně nejhorší. Jak říká ta paní, ignorovat to prostě nelze. Takže si pouze namluví, že to ignoruje a v podstatě tu zlost potlačí, spolkne. A to je pro zdraví člověka úplně to nejhorší. Pokud by chodila za těmi lidmi a ty hovínka jim rozmazala třeba do vlasů, tak nechá té agresi volný průběh a ta agrese se vybije a problém je pryč. Ale to Milenium nikdy nepochopí, protože Milenium je rodu středního a není tedy rozloženo do polarit. Asi se na ten svět dívá z nějakého obláčku. – 21.02.2018 7:59
 • Milenium Lojzo, špatně není naprosto nic, až dojde i Vaše tělo k tomuto poznání velmi se mu uleví. Mě ledacos vadilo, cíleně jsem žádný svůj odpadkový koš nehledal ani nevysypával a přesto mi mnoho věci již nevadí. Stačí žít a ono to přijde, pokud má. Ale pokud ještě máme tělo které se s něčím má užírat či všelicos řešit musí se tím prostě projít. – 20.02.2018 18:34
 • Milenium Pane Žáček, zhruba pět set znamená dle mě 500 +- několik životů. Takže ona pomyslná devítiletka představuje tento počet inkarnací v lidských tělech. Nemáme ji zde ještě nikdo dokončenou tak je myslím bezpředmětné se zabývat střední a vysokou školou, byla by to jen egoistická zvědavost. Je to prosté, karmu může mít jen hmota, karma je způsobena konáním v této časoprostorové dimenzi. Zde koná pouze tělo, ne duše, potažmo Duch. Naše podstata je duše, která je jen přítomna v těle. Karmu má tedy pouze ten, který je ještě ztotožněn se svým tělem a tím si přivlastňuje činy - jeho úspěchy, neúspěchy i karmu. Já se karmou nezabývám, pokud mě někdo přijde „kopnout“ vím, že tím vybíjí karmu mému tělu které zaselo v minulosti.Proto ve mně útočník nevyvolá negativní emoce natož nějakou odplatu. Jen s ním soucítím, protože tím zasel karmu kterou bude muset jeho tělo odžít. Pokud bych mu to vrátil nejspíše by to u toho neskončilo a tím by se jen na obou stranách sčítalo karmické zatížení. Ještě se Vám nestalo, že jste něco udělal, nebo řekl a uvědomil jste si záhy, že jste to udělat nechtěl, protože už víte jaké to mělo následky minule? Tělo to udělalo samo, pusa to vyslovila, vnímáte, že tomu nepředcházelo vědomé rozhodnutí, nevšiml jste si toho nikdy? To se štěpí hmotné vědomí (ego) od Božského vědomí. Je to taková předzvěst toho, že to tělo postupně přestane dělat, ale nesmí Vám to vadit. Pokud to člověku vadí, tedy má negativní emoce z toho, že si tělo dělá co chce bude toto pokračovat. Duši nemá z toho co se odehrává v tomto trenažéru nic vadit, má toho být jen přítomna a z těch dějů vyextrahovat poznání. Máme i emocionální tělo, to má na svědomí ty nepříjemné pocity, které se odehrávají když se nás něco nepříjemně dotkne, když se děje něco, co se tělu nelíbí, čemu odporuje. Máme v devítce dojít do stavu kdy se nás již nic nedotýká, ničemu tělo neodporuje. Pokud prožijete po mnoha případech kdy prožijete nevoli a odpor najednou při stejné situaci poprvé neutrální stav je to velmi úlevné. V předešlých případech to člověka donutilo k vyjádření nevole, vždy patřičně podrážděným způsobem, který byl druhou stranu vyhodnocen jako útok. U ní se odehrálo to samé a její reakce jen konflikt eskalovala. V mezidobí vývoje dojde k tomu, že sice svou reakci ještě nezastavíme, ale již jsme schopni analyzovat co proběhlo, že to byl jen souboj dvou energií hnané egoismi. – 20.02.2018 18:26
 • Lojza pro Milenium ad.: Jít na příslušný úřad podat podnět na častější úklid a i dohled a postih pejskařů, kteří to nesbírají. Může to pomoci, pokud ne, může mít za sebe stejně dobrý pocit, že pro to něco udělala. Nebo to může sama uklízet, aby to tam nebylo a nemohlo jí to rozčilovat a zároveň mít dobrý pocit z užitečné práce i pro ostatní. A jako třetí možnost to prostě začít ignorovat, a tím nezhoršovat své zdraví. Všechny 3 možnosti jsou špatně, ale Milenium nepřesvědčí vůbec nic. Svět nám nastavuje jenom zrcadlo. To, že jí vadí psí hovínka, je její problém. A tady souhlasím s Vendou, že ho musí řešit vnitřně, uvnitř sama sebe. Nepomůže sbírat hovínka po ulici. Musí si ty hovínka vysbírat ze svého nitra. Abych to řekl terminologií Milana Kučery, ty hovínka jsou její odpadky v "odpadkovém koši" své mysli. Musí se tedy zamyslet, komu ty hovínka do cesty klade ona. Toto pochopit je nad síly Milenia, takže se loučím. – 20.02.2018 16:37
 • Venda pro matku Karma není dědičná. Jedinec nemůže předat své karmické dluhy svým potomkům. Karma nemá nic společného s genetickou, vývojovou informací. – 20.02.2018 16:35
 • matka ad. Venda pro Milenium 20.2.2018 (14:52) " Nerozumím tomu? Karma těla? Tělo je pomíjivý nástroj pro život zde v čase, prostoru a hmotě. Jako takový je limitován, po zrození následuje vždy již jen smrt, jako zánik těla. Tento zákon není nikdy porušen. ..." Tělo není až tak pomíjivý nástroj již proto, že z něj mohou narodit další těla zatížená jeho karmou (např. alkoholik zrodí jiné tělo, než abstinent,...) A to je již občas také vědomá tvorba partnerů, kteří se rozhodnout mít děti a stavbu jejich těla ovlivnit těly svými. Jinou záležitostí je, které tělo si vybere za své sídlo jemnohmota, nejvyšší část bytostí. A kdy procitne k vědomí a začne tvořit. – 20.02.2018 15:32
 • Venda pro Milenium Pod článkem "Masaryk...." jste 15.2. napsal: "Každá duše si musí projít zhruba pěti sty lidskými těly a osudy aby prožila všechny pozice ....." / tedy možná jen 300 nebo i 600 těl? Pořád je to to Vaše zhruba. / Teď tu píšete o absolvování devíti tříd a dokonce, že absolventi deváté třídy jsou již na úrovni Ježíše a oni budou ten druhý příchod Krista ...... . Nemám důvod Vám něco zpochybňovat. Je to tak, že třeba zrození do 282 lidských těl je potřeba pro absolvování té duchovní devítiletky? A nebo je to tak, že co zrození, to jedna třída? Ale upřímně, je mi to jedno. Není o čem se nikterak přít - já tomu říkám postupný duchovní vývoj a necítím potřebu to přirovnávat k nějakým devítiletkám, středním školám, maturitám .....atd.. / i když jste o těchto dalších stupních, jako přirovnáních, nic nenapsal / Díky za Vaše pohledy do diskuze pod můj článek a jsem nakonec rád, že jste po mém upozornění doplnil i to z mého pohledu nejdůležitější. Ještě se vrátím k tomu, co jste tu psal Lojzovi, potažmo Milanovi. "Nepřivlastňuji si už výsledky, ale ani karmu těla." Nerozumím tomu? Karma těla? Tělo je pomíjivý nástroj pro život zde v čase, prostoru a hmotě. Jako takový je limitován, po zrození následuje vždy již jen smrt, jako zánik těla. Tento zákon není nikdy porušen. Poslední hrubohmotný obal, fyzické tělo. Je obalem, který zakrývá mnohem jemnější těla a pro pobyt tady, v čase, prostoru a hmotě je nezbytný. Je to nástroj mysli, která navíc ve spojení se se svými smysli ovládá často i samotnou duši. Pokud se ovšem nedojde vývojem k tomu, že se to postupně obrací ve prospěch duše, což je i cílem. Obtížným cílem. Tělo zde koná, ale nemá svou vlastní vůli. Koná podle diktátu mysli. Ruce těla vezmou nůž, škrtí, podepisují falešné směnky, či zmáčknou spoušť pistole a nebo ukradnou šperk, zrovna tak i pohladí. Ta kupříkladu špatná setba jako výmysl daný směřováním mysli, kupř.špatné konání, je příčinou, že podle zákona příčiny a následku se projeví trest. A to i běžně po životě i toho těla, které jako nástroj "vyrobilo" špatnou karmu. Samozřejmě, že to může být i trest v podobě nemoci, úrazu těla, postižení těla...., ale tělo samo nekoná, to zdůrazňuji. Tu nemoc těla, orgánu těla, úraz těla, postižení jako třeba vrozená vada....., to je dáno pro uvědomění si duše /mysli/. Dovolím si ještě jednou uvést stručnou definici karmy, kterou jsem již tady mnohokráte v různých obměnách popsal: "slovo karma má kořen slova ze sanskrtu a zní "kr" a vyjadřuje přírodní zákon, podle kterého každý, kdo koná, obdrží přesně takový výsledek či odměnu, jaká jeho činům odpovídá". Člověk sám, který má základ ve své duši, která čerpá sílu z Ducha, a lidská mysl, která má být nástrojem duše, zprostředkovávající tento svět času, prostoru a hmoty, dostává při zrození se sem tělo."Čerpání" karmy není na vůli duše, mnohem vyšší síla rozhoduje o všem, co v příštím životě bude karmicky odžito. Proto tomu Vašemu "přivlastňování si karmy těla" nerozumím. Zní mi to jako nějaká odtažitost od působení zákona příčiny a následku o kterém nevíme, kdy a proč a jak zapůsobí a kolik a čeho karmického máme v životě ještě prožít. Pěkné odpoledne. Václav Žáček – 20.02.2018 14:52
 • Milenium Milane, tu větu na nikoho nepřesouvám, a navíc za ní není u mě žádná negativní emoce. S láskou plesknout druhé ego, s láskou nechat potomka si natlouct atp. to jsou věci které lze dělat bez prožívání zlosti či strachu. – 20.02.2018 14:21
 • Milenium Pane žáček, já jsem přesvědčen, že nikdo nemůže dojít k vymanění z hmoty tím, že bude konat nějaké kroky aby se z ní vymanil. Musíme si projít celou školou, všemi třídami devítiletky. Jen tak budeme schopni existovat na následné střední škole. Chtít být už na střední bez patřičného nabytí zkušeností v současném cvičišti je to co jsem možná nedokonale nazval zduchovnělým egem. Je to ve smyslu duchovní pýcha, ne že se ego povzneslo k duchu. Ego si jen místo mamonu který si už užilo našlo nový objekt svého dosahování, chce místo luxusního auta duchovní postup a být uznávaným v patřičné komunitě, nebo poznat Boha pro to, abych mohl ostatní oslňovat detaily o něm. To samozřejmě není možné, jsou to bláznivé představy ega. Přirozeně jsme na zemi v tento okamžik ještě naprosto všichni stále připoutání ke hmotě, jinak by jsme tu již nebyli jak píšete. Ale těch 7 miliard je rozděleno do té devítiletky, ale jsme v jiných třídách a máme těla kompatibilní s danou třídou a velikostí síli připoutanosti a vědomí máme na různých stupních poznání. Učitel je v každé třídě nezastupitelná figura, a v každé třídě je on sám a jeho znalosti jiné. Až učitel v poslední deváté žije svůj život a tedy i učí tu nejvyšší pravdu (přirozeně v rámci devítiletky, ne celkově) ale je stejně hodnotný, ne více, než všichni učitelé nižších tříd, protože bez prožití si učiva nižších tříd by nemohlo proběhnout poznání na úrovni deváté třídy. Nejde aby šesťák vstoupil do devítky a tam uspěl. Učitelé 7,8 třídy (černá a pak bílá magie) kteří teprve vyučují i duchovní témata říkají, že učitelé a učivo v nižších třídách jsou špatní, nebo ztrátou času. Až učitel z deváté označí všechny třídy i učitele nižších ročníků za stejně důležité a nemožné je přeskočit. Říkám tím, že člověk žije dlouho jako naprosto nevědomý, pak je mu ukázáno, že ho něco přesahuje, že jsou tu nějaké energie a možnosti. Přijdou zážitky a informace vedoucí ke změně pohledu na existenci a v první fázi je nejpřirozenější si to vše využít pro své cíle, a pro potření odpůrců (černá magie) Po několika životech v těchto pozicích přijde tělo které již má naprogramováno pochopení, že takto to není čisté, že škodit druhým nechci, a začne využívat dary (jsou od těla, takže stále od satánka) hlavně pro pomoc druhým. Je tam za tím ještě to JÁ pomáhám. Člověk chce být vyčnívající, soupeří s ostatními o to kdo pomůže více lidem, nebo vyléčí horší nemoc a podobně. Tito lidé si nejprve myslí, že léčí oni, následně dojdou k tomu, že lečí síla skrze ně, ale stále ještě jsou tam prvky pýchy a touhy, nebo alespoň radosti z uznání. Stále je to vývojový stupeň ve hmotě a čistě pod její vládou. To je hladina bílé magie a jsou to všichni ti léčitelé kteří se rozmnožili tolik v minulém století a pak spirituální kauči a spol. co se vyrojili zejména v posledních 15ti letech. To je osmá třída, někteří nastoupili devítku. Tito lidé jsou naplněním výroků z Bible o konci tohoto světa (3D) a návratu Krista. Jsou to ti falešní proroci kteří budou dělat veliké divy a zázraky. Absolventi deváté třídy jsou již na úrovni Ježíše a oni budou ten druhý příchod Krista, jsou to jedinci kompatibilní svým vědomím již z 5D. To jsou ti co budou podle Bible zanecháni. Planeta prošla do této další dimenze v roce 2013, duše jejichž těla nebudou svým vědomím a tedy vibračně s planetou zemí kompatibilní v době nejbližších let budou inkarnované na zemi v pro ně vhodných podmínkách, tedy 3D a tam dochodí devítiletku (paralelní země). Potom se již budou moci přesouvat do inkarnací na tuto vibračně povýšenou zemi. Tímto se naplňuje co přinesl Duch skrz tělo Ježíše a bylo to zaznamenáno v Novém zákoně. Ti co ještě nejsou schopni žít parametry pětky se zrodí ve trojce a jedou dál, nic se pro ně nemění. Píše se o pekle, ale není třeba se bát, není to nic neznámého, protože peklo je jednoduše země ve 3D, takže ho všichni dobře známe, je tu i ten satan, vládne tu přeci hmota, je to pro nás denní zkušenost. Duše kterým je již dáno být v daný čas v těle které již přineslo poslední lekce a pochopení pro duši aby se mohla sjednotit s Duchem a žít jednotu v 5D budou tam zažívat to nebe na zemi. Nezabývám se otázkou jestli v tomto těle projdu do pětky a pokud ano, jestli i moji blízcí. Dle mého stavu vědomí přijímám s pokorou co přijde, a chápu, že pokud nejsem kompatibilní či lidi kolem mě, budeme správně posláni tam kde je naše místo.Po potřebném nabrání množství pochopení v dalších inkarnacích se tam jednou dostane úplně každá duše, jde tedy jen o to si počkat, nikomu nic neuteče. – 20.02.2018 13:03
 • Lojza, tedy Milan Se mnou žádná zlost necloumá. ad.: S láskou nechávám aby mé ego to Vaše plesklo přes tlamu. To je přece Vaše věta, tak ji nevkládejte do úst mně. – 20.02.2018 12:07
 • Milenium Přesvědčovat? Milenium informuje, a dělá jen co má dané v DNA, stejně jako všichni ostatní. Brát to jako poučování je jedna z možností jak to vnímat, a je to závislé od naprogramování těla. Takže vím, že nemůžete Milane reagovat jinak, a bylo by naprosto zbytečné nechat sebou kvůli tomu cloumat třeba zlostí. Tyto stavy přivodí zatížení a rozhození těla a vedou k nemocem. Nejdříve je možné si začít uvědomovat co se vlastně odehrává když tyto emoce přijdou. Následně je postupně možné tyto emoce sledovat a nepřebírat je a neživit je v sobě. Takže nerozvíjením to (jak si to mohl dovolit? drzoun jeden atp.) Ještě jde naopak se obviňovat, že nedokážu přijmout kritiku nebo útok v klidu, že jsem tedy špatný a nedostatečně moudrý a duchovní člověk. To v případě, že přijmu představy o tom, že duchovní člověk musí být takový a takový a já takový CHCI být, i když jsem k tomu ještě nedozrál, jen se mé ego chytlo této mety. Protože jsem si prošel větší částí tohoto života, kdy jsem reagoval na vnější podněty na základě vyvolaných emocí jak je u 3D člověka běžné, tak chápu, že bych si v té době také neuměl představit, že jde aby to bylo i jinak. Není to žádná má dovednost na kterou bych měl být hrdý, přišlo to samovolně jako doprovod transformace osobnosti načerpáním informací které měli být přijaty. Tělo mělo v DNA, že k tomu má dojít, to je celé. Nepřivlastňuji si už výsledky, ale ani karmu těla. Lidé jsou ve vleku svých emocí a někteří se v tom doslova až rochní. Byla u nás na návštěvě kamarádka mé partnerky a přišla řeč na psí exkrementy znečišťující sídliště, která jsou zejména v naší zemi plné psů a nezodpovědných majitelů. Popisovala, jak jí to strašně rozčiluje, když se na to musí dívat, jak jsou plné trávníky a kolikrát je to i na chodnících. Řekl jsem jí, že rozčilování ten stav přeci nezmění, jen jí zdravotně škodí, a že jsou tu tři další možnosti. Jít na příslušný úřad podat podnět na častější úklid a i dohled a postih pejskařů, kteří to nesbírají. Může to pomoci, pokud ne, může mít za sebe stejně dobrý pocit, že pro to něco udělala. Nebo to může sama uklízet, aby to tam nebylo a nemohlo jí to rozčilovat a zároveň mít dobrý pocit z užitečné práce i pro ostatní. A jako třetí možnost to prostě začít ignorovat, a tím nezhoršovat své zdraví. Ona na to, že na úřadě už byla, sbírat to po ostatních určitě nebude a ignorovat to a nerozčilovat se nad tím přeci nejde. To krásně ilustruje, že ta pani má prostě v DNA tento postoj a není ho zatím ještě možno přehodnotit, nejspíše si tím zadělává na nějakou nemoc která jí v tom nakonec aspoň z části pomůže. Negativní emoce jsou jedem nejen pro tělo které je prožívá, ale i pro celek. Jsou tu, vždy tu byly, ale nadešla doba, kdy je již poměrně hodně těl odloží. – 20.02.2018 10:51
 • Venda pro Milenium Doplním pro Váš příklad té školy. Nejen pomíjející hmota, ale k ní i nerozlučně čas a prostor . Dokonce primárně. Před více jak třemi roky jsem tu napsal dva články s názvem "Dokonalost". V diskuzi pod prvním článkem "Dokonalosti" jsem uvedl i toto: "K mystickým vhledům, transportům jsem napsal dost v mých šesti článcích k mystice, která se této problematiky týká. Uvědomuji si však, že někomu stačí filosofie či teologie, poznání vymyšlené, sestavené lidmi….., a nachází v něm nějakou Jeho podstatu. I když díla filosofů a teologů, ta která se zachovala z nám známé historie, jsou stále přetřásána, komentována. hodnocena, nedonese jejich studium člověka téměř nikam. jen intelekt, rozum, mysl…. a jen zase do okruhu lidského omezení, tedy té nedokonalosti. Existuje nadlidské vědomí. Kdo o něm něco ví? Vhled, mystický transport, nazvěme si to jak chceme, je jedinou cestou, která pro člověka vede k poznání. Že ji někdo neuznává, nezná, neříká nic o tom, že by neexistovala. Psychologie kupř.předpokládá, že lidské poznání je možné jen tehdy, když existují na sobě nezávislá jsoucna – subjekt a objekt. Jiný slovy, normální vědomí nemůže získat žádné poznání, pokud neexistuje oddělený subjekt a oddělený objekt. Pravý mystický vhled však takovou dualitu nezná; září ve své vlastní jednotě. A to je vstup o který se prosí, to pootevření dveří, na které se tluče… . Nejzazší realita je jediná. Když vstoupím do království duchovního transportu, ztrácím vlastní oddělenou existenci v jedinosti absolutní reality. Ale když „tam“ nejsem, neznamená to, že jsem mimo Něj. Jsem stále v Něm, jen o tom nevím. Vše živé se vyvíjí." Základní učební předměty této Vámi tzv.školy jsou uvedeny kupříkladu v "Kázání na hoře" evengelium Matouše, kapitola 5.. A nutná logická podmínka - ve škole je ale vždy učitel. Na to nelze zapomínat. A o něm je právě tento můj nejnovější článek a navazuje na předchozí. Dám ještě jen úryvky, kdy v Novém Zákoně knize knih, v Bibli, jsou uváděny autoritami opačné, tedy negativní vlastnosti a chování lidí. Z nich si každý může snadno odvodit, jaké překážky na cestě k Bohu se mu mohou stavět do cesty a čeho se pro chtění lidské „dokonalosti“ vyvarovat - pro eliminaci té důležité část - ega: „…..Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.“ List Římanům 1:29-32 A obdobně také List Korintským: „Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.“ List Korintským, 6:9-10 Co dodat? Všechny tyto citované sklony v jednání a chování lidí jsou tu již tisíce roků. Jsou zde především pro to, že jsou výplodem Negativní síly v nás, naší mysli, která, když není ovládnuta, plní nesčetná přání svým smyslům - v čase, prostoru a ve hmotě. A ta škola a postup života v mnoha zrozeních přivádí, dává šanci k jisté nápravě. Za každou nepravostí sv. Pavlem v listech popsanou se může skrývat určitá, velmi pofiderní výhoda. Dá se najít, ale je to cesta do pekel. Všechny tyto předchozí uvedené vlastnosti jsou však považovány lidmi, kteří se snaží vést slušný a zbožný život jako první podmínku, za nesprávné. Jsou těmi, které vytvářejí nejen nepříznivou karmu pro sklizeň budoucí špatné úrody a které nás poutají novými pouty k dalšímu zrození /absolvování nové třídy nebo propadnutí/, ale v kontextu článku nám brání přijít blíž k dokonalosti. A hlavně? Vzdalují nás od Boha! Mé předchozí články - Náboženství… a co dál? - Od filosofie k náboženství… - FILOSOFIE – ukončení… - Pohledy na … FILOSOFIE - nastínily pohled na vývoj člověka a v nich i v diskuzi jsou uvedeny otázky, na něž člověk hledá již věky odpověď. Ano, tu odpověď lze najít v tzv. škole s živým učitelem. O iluzi, jak jste ji zmínil, o její hloubce z pohledu mystického, o té se ještě rozmyslím, zda vůbec k ní něco psát. Ale k jedné Vaší myšlence. ad/ "Nejen pan Luboš si podle všeho myslí, že se z jejího vlivu vyprostil. To je iluze, neví, že i on sám podléhá stále vlivu hmoty. " Všichni, já, Vy, Luboš a miliardy dalších současně žijících lidí, my všichni jsme tady, v zajetí času, prostoru a hmoty, protože jsme nedosáhli té nutné dokonalosti, ať již nazvu jakkoliv ten postup k jejímu dosažení. Kdybychom byli dokonalí, nejsme tady. A termín "zduchovnění ega" - použil bych spíše "prosvětlení duše". Ta tu žije v čase, prostoru a ve hmotě jako v temnotě, v nevědomosti. Ego je "jen" součástí mysli a při prosvětlení duše je spolu s myslí v jisté úrovni duchovního postupu od ní odloženo, protože již není vůbec potřebné. Mysl je ale v té škole třeba ovládnout celou, eliminovat všechny její degradující vášně. A jistě víte, že postupem v této škole se duši otevírají jisté atributy, které se právě v čase, prostoru a hmotě, v prostředí pro duši přímo nepřátelském,nemohly projevit. S jejich pomocí se však postupně osvobozuje. Pěkný den. Václav Žáček – 20.02.2018 10:43
 • Lojza Tak jsem si celou noc četl poslední odstavec od Milenia. A nepochopil jsem, proč ego Milenia se nás tady snaží celý rok o něčem přesvědčovat. ad.: S láskou nechávám aby mé ego to Vaše plesklo přes tlamu. No jo, hlavně, že je to s láskou a ad.: hlavně bez negativních emocí v nitru. – 20.02.2018 7:56
 • Milenium Žáci? ti kteří nevědí, jestli jsou zrovna Milan nebo Lojza? Ale zato vědí bezpečně, že: "To je moje „inovace“. Nikde jinde v duchovní literatuře jsem takové pojetí nenašel". Když učitelka, tak máte co stále vyvoláváte. Za domácí úkol si 100x přečtěte poslední odstavec příspěvku od Milenia, aby tu byla šance si uvědomit, že skrze tělo Milana Kučery se projevuje záměr Ducha a přestal jste si to takto přivlastňovat a posilovat tak satana a hmotné vědomí těla. S láskou nechávám aby mé ego to Vaše plesklo přes tlamu. Je to pro všechny zúčastněné vhodná škola. Máme si tady navzájem šlapat na kuří oka a tím si obrousit ty naše ega a naučit to přijmout a reagovat na to důstojně a hlavně bez negativních emocí v nitru, že je ten druhý špatný. Je jen jedna hmota a jedno vědomí, není kdo by proti komu měl bojovat. – 19.02.2018 19:37
 • Vaši žáci Ano, rozumíme, paní učitelko! – 19.02.2018 16:34
 • Milenium Pane Žáček, názory pana Staňka škodí stejně jako ty Vaše, nebo mé. Je to obava pramenící ještě z nepochopení, nic špatného totiž není, i toto bude jednoho dne přetaveno na poznání a to není možné bez pochopení a to není možné bez prožití, prožití obou polarit. Pokud je pro někoho stále ještě něco špatného nedošel v této realitě do nejvyšší třídy pomyslné školy. Řádky Vašeho kamaráda Luboše píší o lidech pod vlivem hmoty, která reprezentuje nejnižší vývoj světa. Nejen pan Luboš si podle všeho myslí, že se z jejího vlivu vyprostil. To je iluze, neví, že i on sám podléhá stále vlivu hmoty. Hmota nás ovládá a drží ve svém vězení po dobu absolvování 9 tříd-stupňů. Až na konci deváté nás propustí. Zde není nikdo na konci deváté třídy, někdo možná prochází tak první pololetí devítky. Veškeré ty vhledy a opouštění těla jsou jen další funkcí a schopností hmoty, která tento zážitek zprostředkuje během průchodu konce osmé, nebo v průběhu deváté třídy. Hmota si nás tím ještě podrží přes pýchu. Pokud nepřišlo dostatečné pochopení tak se dotyčný cítí vyvolený a ostatní k němu vzhlížejí. Krásný příklad je nad Vaším příspěvkem od AuV, ten napsal : "Ty „mystické záblesky“ jsou z historie od významných lidí známé." Jakmile jsou pro mě někteří lidé ještě významní a vyvyšuji si je jsem stále silně lapen hmotou a hodnotami kolem ní. Je to opravdu velmi mazané, nebude propuštěna žádná duše, která si neprošla i touto vývojovou částí zduchovnění ega. Tato vývojově poslední pýcha bude následně odhalena a s pokorou a pochopením odložena před vysvědčením v devítce. Tím dojde k dokončení přerodu zvířecího člověka do Božského. Pak už žije vědomí v těle vědomě si sebe sama jako vědomí Božské a může začít hmotě nejen svého těla vládnout. – 19.02.2018 15:58
 • Venda Napsal mi kamarád Luboš, který již přestal sem, na diskuzní fórum chodit. Dovolil jsem se a z jeho obsáhlého mailu mohu překopírovat těch pár řádků, které se týkají mého článku. S jeho souhlasem otiskuji. "Je to dobře, že jste to takto dopsal. Mám jedno ale, ne k Vám, pane Vendo, ale k některým diskutujícím. Tento Váš článek, který je završením v linii filosofování - náboženství - mystiky, je pro mnohé čtenáře již málo uchopitelný. Vidím to i na reakcích. Je to jako když rýžujete zlato. Na misce zůstanou jeho malá zlatá zrníčka. Písek, v němž byla ta zrníčka uvězněna, se odplaví. Že je to zlato, to pochopí možná mnoho lidí, ale co to zlato znamená na duchovní cestě, to ví málokdo. Víc bych to nekomentoval. Pan diskutující David se vrátil k Vašemu staršímu příspěvku. Pro mne je to příklad postupného poznání. K některým Vaším článkům a k diskuzi je dobré se vracet. Je v nich jistá moudrost , klid i pokora i od těch čtenářů, kteří pochopili. Případný popis iluze, jak píšete v samém závěru článku? Za sebe, nešel bych do toho. Záměr by to byl asi chvályhodný, ale jak jsem již napsal. Lidé pod vlivem hmoty, která reprezentuje nejnižší vývoj světa, ti by to většinou nepochopili. Něco tu nedávno naznačil na adresu pana Staňka pan Krbec. A tak to prostě je. Hřivny bývají i těm rádoby osvíceným lidem odňaty, i když o tom ještě nevědí. Ještě jednou díky za dokončení a pěkný den nejen Vám, ale všem zdejším upřímným hledačům." Pro pana Krbce pod článkem "Masaryk". Víte, pan Staněk podle mne, něco nepochopil. Jeho, a to slovo "jeho" zdůrazňuji, směr jde k tomu "chlebu vezdejšímu". Proč ne! Ať jsou to cédéčka, knihy nebo přednášky...... . Jinak by se to dalo pochopit jako - zbytnělé ego, které chce být vidět, slyšet. Doufám, že jeho názory nikomu neškodí; jinými slovy, každý si hledá to svoje. Přeji všem pěkný zimní jasný a mírně mrazivý den. Václav Žáček – 19.02.2018 15:03
 • Venda pro Davida Díky. Je to přesně tak. Kdo toto poznal, víc nemusí psát. – 18.02.2018 19:18
 • David Václave,je to tak jak píšeš.Poznal jsem sebe i klíč ke vstupu do oblasti ,která je božská.Nic nemá v tomto světě větší cenu. – 18.02.2018 17:47
 • AuV Sportovní žně pokračují. Naši hokejisté vypadají lépe než Švýcaři. Uvidíme ve 3.třetině. Ty "mystické záblesky" jsou z historie od významných lidí známé. Jako příklad uvádím některé z těch, co uvedl v jednom svém článku k mystice Václav: Vidění sv. Františka Xaveria: „Po této modlitbě jsem si náhle uvědomil, že jsem zaplaven pronikavým světlem; zdálo se mi, jako by z očí mého ducha byla sejmuta rouška a všechny poznatky lidských věd, dokonce i těch, které jsem nikdy nestudoval, se mi staly zřejmými skrze poznání, jež do mne vstoupilo. Tento stav vhledu trval asi dvacet čtyři hodin a potom, jako by rouška opět spadla na mé oči, jsem shledal, že jsem stejně nevědomý jako předtím. Ve stejnou chvíli mi pravil vnitřní hlas: ‚Takové je lidské poznání; k čemu je? Jsem to já, je to má láska, co je třeba studovat!'“ Vidění sv. Ignáce: „Cestou na modlitby do kostela svatého Paula, asi míli od města Manrea, usedl na břeh jezera Gandenera. Jeho mysl byla náhle naplněna novým a zvláštním světlem, takže v jediném okamžiku, bez jakýchkoliv smyslových vjemů nebo zjevení, se mu odhalily jisté věci týkající se tajemství víry, spolu s ostatními pravdami přírodní vědy, a to v takové hojnosti a tak jasně, že sám řekl, že ani kdyby se všechno světlo, které jeho duch za šedesát let života od Boha obdržel, sebralo dohromady, stejně by se takové poznání nevyrovnalo tomu, čím byla v tu chvíli jeho duše zaplavena.“ Vidění Heřmana Josefa: „A jak tam stál a modlil se, vystoupil náhle zcela mimo sebe, a to tak podivuhodným způsobem, že si to později nebyl schopen nijak rozumně vysvětlit, a Pán mu odhalil celou nádheru a slávu nebes a každé stvořené věci tak, že jeho tužby byly naprosto uspokojeny. Ale později, když přišel k sobě, nedostal z něj převor nic jiného, než že z dokonalého poznání všeho stvoření upadl do tak nevýslovného vytržení, že je to nad lidské chápání.“ . . . . . . . . . A jdeme na hokej. – 18.02.2018 10:13
 • Pardal Nějak si mě notebook po restartu přestal pamatovat ( byl v tom trascendentním stavu) a odeslal jsem to jako anonym. – 17.02.2018 22:52
 • Lojzo, to se mi děje pořád, jsem a nemyslím. A když tak na něco ve smyslu pravidelné domácí práce a nepravidelný sex. Původně to myslím mělo být obráceně. Tak mě ty smysly šálí, přesáhlo to moje smysly. K tématu článku. "Proč by měli mystici hledat důkaz o transcendentní pravdě, kterou znají mnohem intimněji, než my známe svoji existenci." Trancendentní = přesahující smysly. Už jen samotný fakt přesahování smyslů říká, že je jedno, jestli jsou smysly zapojeny nebo ne, prostě je to přesahuje, je to mimo ně. Příklad : sedím hodinu na břehu rybníka s nohama ve vodě a smysly mám v pohodě. Smysly přesáhne, když budu mít hodinu tělo na dně rybníka a nohy na břehu. Poznal jsem tam za tu hodinku na dně rybníka důkaz o transcendentní pravdě intimně lépe jak svoji existenci? Moje odpověď je, že ne a i kdyby tak nevratně. A jak tam odtud dole na dně bez kyslíku a bez smyslů přenesu něco do našeho světa, když odtud není návratu? Moje odpověď : přenést nelze. Diskutovat o tom lze. Takže nejde ani tak o to jak se do údajného transcendentního stavu dostat, ale jak z něj zpátky. Dokonce i v bezvědomí fungují některé smysly jako čidla hlásící nedostatek kyslíku a přebytek oxidu uhličitého v krvi a mozku. Ani bezvědomí smysly nepřesahuje, leda smrt. – 17.02.2018 22:49
 • matka Vendo, Váš pocit ohledně mne - neberte mne jen dle slov, která zde napíši. Ale má duše i toto tělo dostává takové "kopance", které mne nutí hledat řešení a tedy se povznášet. Pomáhat druhým? Ale proti jejich vůli a zadané cestě to nelze. Možná jen naznačit. Směry, kterými se duše ubírá? Víte co, nebylo mi snad ani 7 let, když jsem si řekla:"Nesmíš zapomenout, kdo jsi". V tu chvíli jsem zapomněla. A myslíte snad, že je mi třeba sdělovat, kam mysl směřuje? Má myšlenková centrifuga funguje opravdu skvěle. Je to vír, který Vás při nejlepším občas vyvrhne na břeh. Takže o závislostech atd. vím své. Ale také díky tomu vím, že z víru lze uniknout. I přes výsměch nejbližšího okolí. Au, pýcha - ne, nejím sušené kobylky, ale záda mi dávají znát, že chybička se vloudila. A ta má věta, které nerozumíte o překročení různých dimenzí - tím se netrapte. Psala jsem, že pro mnohé to může být schizofrenní. Možná jen napovím - zkuste to vzít spíš jako vzpomínku na své různé životy. Milenium o tom psal lépe. Sport? Kdysi ve škole jsem měla ráda běh, ... Před několika lety jsem cvičila tai-chi, s tím, že jsem velmi přesně vnímala energie, které skupina cvičících tvoří. Nyní se snažím cvičit alespoň 5 Tibeťanů, pokud mi to záda dovolí. – 17.02.2018 19:50
 • matka ad. Milenium 17.2.2018 (11:03) Ano, "vějíř" není snadné pochopit a už vůbec ne, jím projít :-) – 17.02.2018 19:34
 • Venda Provokaci v tom necítím. Jen takovou velikou legraci. – 17.02.2018 18:37
 • Lojza ad.: Ve spánku považujeme své sny za skutečnost, ale v okamžiku probuzení přesně víme, co je skutečnost a co byl sen. Já jako známý provokatér bych klidně tuto větu obrátil: Ve spánku skutečně žijeme, po probuzení jsme ve snu. Myslím, tedy ne-JSEM. Když JSEM, tak nemyslím. – 17.02.2018 17:41
 • Svatá prostato! A proč by si měl člověk užívat pohybu, já nejraději ležím na pohovce:-) – 17.02.2018 16:49
 • kolemjdoucí "Při rozhovoru před olympiádou od žádného účastníka neuslyšíme, že se účastní protože si chce užít pohyb, ale vždy chce vyhrát, mít dobré bodové ohodnocení případně poměřit síly s ostatními....." Viděl jste sponzora,který by slyšel na užití pohybu na olympiádě? – 17.02.2018 14:43
 • Svatá prostoto! Copak může někdo hrát dobrý fotbal bez toho, že by chtěl vyhrát? – 17.02.2018 14:20
 • Milenium Mít rád sport, to je velmi široké. -Mít rád když to vyhraje ten komu fandím, v našem případě Čechovi na mezinárodním klání a osobnímu oblíbenci v národních soutěžích. Mít rád když vstřelím branku, když skočím nejvýš, nejdál, když jsem nejrychlejší. -Mít rád jednoduše pohyb svého těla. Mít rád sledování sportu, a prožívání pasivně radosti z pohybu těl a jejich dovedností bez ohledu na výsledek. Prožívat stejnou radost při úspěchu jakéhokoli účastníka. Nejít na Spartu, ale na fotbal, a radovat se z gólu do jakékoli branky. Vnímáte ten rozdíl? Při utkání dvou celků je vždy na konci jeden z nich a jeho fandové zklamaní a druzí naopak euforičtí. V případě, kdy by se chodilo jednoduše na sport jako takový budou na konci naprosto všichni spokojeni z pohybu. Účastníci by byli příjemně unaveni, ne až nebezpečně vyčerpáni, nebylo by tolik faulů, nebo by zcela vymizely. Vrcholové sporty se dělají výhradně z egoistických pohnutek být nejlepší, zvítězit. Při rozhovoru před olympiádou od žádného účastníka neuslyšíme, že se účastní protože si chce užít pohyb, ale vždy chce vyhrát, mít dobré bodové ohodnocení případně poměřit síly s ostatními. Tito jedince egoismus těla dovede až k ničení těla přetěžováním a případně si k úspěchu dopomohou i nelegálním dopingem. Dopink je jasným důkazem oč ve sportu jde, jaká je motivace ve sportu. I toto si musíme vyzkoušet abychom pochopily další aspekt mozaiky. Je potřeba ochutnat opravdu vše co svět hmoty nabízí, v Bibli je to prezentováno jablkem ze stromu poznání. Vědomím již v 5D se sport provozuje i prožívá tím nestandardním výše popsaným druhým způsobem. Takže na vítězství Ester Ledecké je pohlíženo z pozice 5D jako na jeden z projevů Božského díla, ne jako na něco, co by mělo vyvolat národní hrdost či zbožštění dotyčné. To jsou totiž projevy oddělenosti od stvoření a Ducha. – 17.02.2018 12:25
 • Milenium Matko, myslím si, že není naším úkolem pochopit celé stvoření, a bude celkem náročné až frustrující pokud si to někdo vezme za svůj cíl. Přirozeně tu tací musí být. V době velkého třesku již bylo veškeré následné dění již hotové až do zhroucení vesmíru opět do bodu. Velký třesk si možno představit jako moment kdy se rozsvítí lampa v promítačce a následně se světlo rozpíná a nese prostorem kina obraz filmu který se divákovi zjeví na plátně. To si můžeme představit jako fázi, kdy se ve vesmíru zformovala chladnoucí energie ve hvězdy a planety. Přitom celý film již existuje až do posledního záběru. Jako divák prožíváme film v pozemských podmínkách ubíhajícího času, a když je dobře udělaný zapomeneme na svou osobu a vžijeme se při sledování do děje, což přinese ztotožnění se k některou z postav a prožívání jejího dění jako by bylo naše. Úplně jsme schopni zapomenout na fakt, že jsem divák sedící v kině. Jsme probíhajícím dějem vtahováni natolik, že to v našich tělech vyvolá silné emoce. Toto se děje obdobně duši, ta je vtažena do této reality hmotného světa, zapomene kdo je, ztotožní se s tělem a jménem a prožívá roli života těla. Zde probíhající děj je dramaticky sofistikovanější záležitostí ve všech ohledech než sledování filmu i s tím nejdokonalejším obrazem a zvukem. Duše si v neprojeveném světě(onen svět, záhrobí, astrál) vybere tělo s vlastnostmi a osudem který vyhovuje dokonale vývojovému stupni dané duše. Vysoké pozice životů obsahují těla která jsou vybavena zvláštními schopnostmi, jako jsou vhledy mimo tuto realitu, léčitelské a psychotronické schopnosti, vidění aury a podobně. Tato předposlední třída v této 3D realitě je takzvaná bílá magie. Říká se, že jsou to dary od Boha. V celistvém pohledu to tak je, ale jsou z rukou jeho věrného a mocného sluhy a vládce hmoty satana. Jeho úkolem je držet vědomí v oddělenosti a připoutanosti ke hmotě-tělu, a k tomu slouží všechny jeho dary. Tyto mimořádné schopnosti mají přinést zažití si stavu vyvoleného jedince, který si prožije během několika životů v tělech s obdobnými dary postupně pýchu- hrdost - výjimečnost. I ten vývojově nejvyšší pocit té výjimečnosti přináší prožívání stavu ega a oddělenosti. To brání žít pokoru, jednotu a podporuje ztotožnění se s tělem a jeho vlastnostmi. Takže stále není možné se dostat do stavu jednoty všeho se vším - stavu Ducha. Stále se považujeme za oddělenou vlnku a nevnímáme celistvost oceánu, ego ještě funguje, ještě je tu dočasný stav oddělené duše. Stav nejvyšší, kdy nás satan s láskou propustí z vězení hmoty nastává při inkarnaci do posledního těla, které má v DNA již zadané v určitém věku těla rozpuštění ega, nevnímání dějů jako špatné-dobré, pokora ke stvoření takovému jaké je, a soucítění se vším co se děje okolo, protože se to musí dít, je to film který je nutné prožít aby mohlo přijít pochopení kdo nejsem a čím jsem. Nikdo není hříšný, nikdo nemá karmu, toto náleží jen hmotě a tou nejsme. Těla dělají co mají v DNA, nemohou činit jinak. K transformaci DNA pokud k ní má již v daném těle dojít dochází mechanismem, kdy se objeví a zároveň mají být i pochopeny informace. IN-FORMARE, formování uvnitř. Každé tělo má jiný bod v pomyslné škole života a proto se k někomu určité informace nemají dostat, k jiným ano, ale procento jejich pochopení je rozdílné. – 17.02.2018 11:03
 • »»
Gnosis.cz - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů / provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2018