mapa stránek || vyhledávání

Diskuse (poslední příspěvky)

Poslední příspěvky v diskusi
(řazeno od nejnovějších / 50 příspěvků na stránku)

Šipka Diskusní fórum Šipka

Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.
 

 • Pardal Pane Tichánku, souhlasím navrhovaným s ukončením diskuze, ještě k B. Tichánek 14.10.2018 (15:28) "Můj zacyklovaný problém je v tom, že problematiku posuzuji v plné přesnosti i v jiných dvou prostorech, a proto pak různě posuzuji původní přijaté řešení." Komentář : Nevím jestli jde o dva prostory, a i kdyby tak, relativita pracuje se dvěma soustavami souřadnic -zdroj a pozorovatel. Vaše „fyzika jako geometrie“ nemá šanci fungovat, kromě některých oblastí -třeba pohyb hmotného bodu, skládání sil atd. Už jste uvedl vysvětlení teploty:"To je geometrie hmoty. Teplotu pak poskakujícími body hmoty." Komentář : To jsem zvědav jak geometrií a poskakujícími body hmoty určíte průměrnou roční teplotu. teplota je statistická veličina odpovídající střední kinetické energii částic. Máme další základní fyzikální veličiny, které nelze geometricky definovat : candela, mol. Mol je 6,22 E+23 částic, tedy při geometrickém zobrazení bodů ve vzdálenosti 0,1 mm v ploše, bude na 1 km2 možno umístit (1E+7)*(1+E+7) = 1E+14 bodů, tedy na 1 mol bude třeba plocha (6E+23)/(1E+14) = 6E+9 km2. To je skoro plocha Evropy. A to nemluvím o Vašem základním náhledu na prostor jako síť v prostoru a v uzlech vzdálených Planckovu délku (1,6E−35 metrů) nějaká hmota ( jaká hmota není potuchy, musela by to být částice hmotnosti 1E+20 x menší hmotnosti jak proton). Geometricky takovou soustavu znázornit nelze, když na 1 m3 připadá (1,6E+35)^3 = 4E+105 bodů sítě. Počet částic ve viditelném vesmíru se odhaduje řádově na 1E+90 částic. Přeji pohodu – 15.10.2018 11:32
 • matka Kolemjdoucí - psala jsem, jestli byste mne nemohl brát s rezervou. Vím, že mé zkušenosti nemusí být obecně platnými zkušenostmi. Ale z dlouhodobého hlediska také vím, že lidé se vyvíjí. A tak i "šachová královna" která očekává jen tvorbu dle svého, se změní a ozve se mi....A to nezávisle na mé náladě. – 15.10.2018 11:08
 • B. Tichánek Jestliže člověk problémy sleduje jen zlehka, zdálky, pak aspoň hlouběji má sledovat, kam sám jde, kam jde. Možná kolemjdoucí víc uznává názory lidí, co byly zařazeni do dějin. Jak posoudit názor?: "Existuje jedna nádherná příhoda ze života sira Isaaca Newtona. Newton si vyrobil malý model slunečního systému, který po dokončení instaloval na velký stůl ve svém domě. Model byl zkonstruovaný podle přesných měřítek, a když člověk otáčel klikou, všechno v něm rotovalo a obíhalo. Jednoho dne přišel na návštěvu jeden z Newtonových ateisticky smýšlejících přátel a model jej přirozeně zaujal. Když vyjádřil svůj obdiv nad řemeslným umem, dotazoval se na tvůrce. Newton se vší vážností odpověděl, že žádný řemeslník neexistuje. Model se objevil sám od sebe. Návštěvníka svou odpovědí samozřejmě neuspokojil. Nakonec mu to Newton vysvětlil: „Odmítáš uvěřit, že se tento drobný výtvor objevil čistě náhodou, a přesto jsi přesvědčen, že větší originál, skutečný sluneční systém, jehož je tento mechanismus pouhým modelem, se objevil jen tak bez jakéhokoli návrháře či tvůrce. A teď mi pověz, na základě čeho jsi dospěl k tak absurdnímu závěru?“ A tak Newton přiměl svého přítele uvědomit si, že za úžasným stvořením vesmíru spočívá ruka Boha." – 15.10.2018 10:13
 • Kolemjdoucí Matičko - matko (14.10.2018 - 18:06): S Vámi je to těžké, když si celý svět představujete podle svých vlastních zkušeností a nálad. Když máte špatnou náladu, tak i svět je špatný a když se cítíte prima, tak je i svět prima. Podle sebe soudím tebe! - Je to ono nám všem známé - "ego" ve kterém máme zalíbení. A uznáváme jenom takového bližního svého, který se nám podobá. Ale, nejste v tom sama, takových je tady spousta... ------------------ Na margo JK bych řekl, že se to jeho vyjadřování a proslov pěkně poslouchá, ale jaká je skutečná PRAVDA a REALITA je jedna veliká OTÁZKA. Není to jenom jedna veliká a líbivá TEORIE? Co z té Vaší teorie vyplývá pro náš každodenní život? Jak máme žít, abychom byli "spasení"??? – 15.10.2018 10:01
 • JK Hvězdičko, …Jeho Zkušenost,proměněná na moudrost,prohlásila:”Protože sis mne ověřil,získal sis důvěru v moudrost poznání; Choré mysli jsou ti,jenž šíří informace neověřené vlastní zkušeností a ještě jsou o nich vnitřně přesvědčeni… To je dobré poselství. Problém je v tom, že i řada z těch, kteří mají ověřené vlastní zkušenosti s duchovnem, se jím neřídí. Problém je v tom, že nezůstávají jen u toho, co poznali, ale domýšlí si a nasazují své šablony tam, kam nepatří. Je naprosto v pořádku odmítat slepou víru a věřit tomu, co jsem konkrétně zažil (poznal). Ovšem zobecňovat toto konkrétní poznání a dedukovat z něho další tvrzení, při tom už se objevuje riziko právě choré mysli - to už nelze udělat správně bez dalších ověřených zkušeností, informací a znalostí kontextu. Nikoli v separovaných (byť autentických) zážitcích, nýbrž ve znalosti celku spočívá Zkušenost, proměněná na moudrost. (Takže kdo nezná celou mozaiku, měl by mluvit jen o tom, co opravdu zná - a leckdy i to by si mohl odpustit.) – 14.10.2018 20:56
 • matka ad. "....šíří neověřené informace vlastní zkušeností a ještě jsou o nich vnitřně přesvědčeni....." Ano. Někdy až tak, že člověk pro vlastní světlo skutečné světlo nevidí. Občas však slzy za víčky cosi pozmění,..... – 14.10.2018 18:13
 • Milenium JK, stejný stupeň vývoje podle Vás znamená že jsou dva lidi stejní, že jsou to kopie? Pro mě to znamená, že jsou to třeba spolužáci, absolventi stejné školy se stejným prospěchem. Tím mají stejný nebo velmi podobný stav znalostí, a proto jsou v tomto na stejném stupni vědění daného oboru. Přirozeně mají rozdílnosti třeba ve schopnosti hrát hokej, nebo umět poskytnout radu mimo obor svého studia. "Ale vrátím se k jednomu vašemu citátu: …popsané projevy naprosto neodpovídají tomu co prožívám…" To není přece žádný citát, ale zhodnocení mého stavu vůči popisu projevů které na mě pasoval Matrix. Hmotou nepohrdám, protože hmota tvoří potřebné podmínky pro vývoj duše-Ducha. Ego a satan které často zmiňuji jsou nejlepší učitel a zkušební komisař, a jste jím pro mě i Vy se svými příspěvky. Bez hmoty a egoismů by nemohla existovat rozdělenost a rozmanitost, byl by jen jeden celistvý Duch, plaval by si v prázdnotě a nic by neprobíhalo, nic by se nedělo. Nešlo by se pokochat pohledem na květinu nebo západ slunce,prožít hluboké city jako je láska a vděčnost, pravda, nebyla by ani bolest a hrůza války. – 14.10.2018 18:11
 • matka ad. Kolemjdoucí 14.10.2018 (9:24) Berte má slova jako značnou nadsázku, tedy s rezervou. Ale jeden z mých přátel, který mne posuzoval, vykládal svou jedinou pravdu, skončil skutečně na psychiatrii (dobrovolně). Ale z čeho mám nesmírnou radost, po několika málo letech pochopil, že - no, omluvil se mi. O to sice až tak nejde, jde o to, že dnes žije skutečně šťasten způsobem svého života. O to jde, že je šťasten... :-) Dva koráby,...ach, můj obraz se jim podobá, dva zářící koráby (srdce) letící vesmírem,.... – 14.10.2018 18:06
 • AuV Mohl, u Boha je všechno možné. A toto je opravdu pro něj maličkost. – 14.10.2018 17:57
 • Kolemjdoucí Pane Tichánku, po přečtení Vašeho vysvětlení jsem chvíli myslel, že si z nás chcete dělat legraci, ale když jsem si otevřel Vaší zde publikovanou prvotinu, kde se ptáte:"Ostatně, co je to život? Nabízím – život je vědomé ovládání hmoty. Život je ovládání hmoty vědomím", tak jsem poznal, že nevtipkujete, ale své slova myslíte vážně. To je potom vážnější případ... – 14.10.2018 17:18
 • B. Tichánek Pro Kolemjdoucí 14.10.2018 (9:24) Samozřejmě je to příklad vzatý z vědy, z literatury. Vše je to ve směru otázky, zda aparát - televizor, promyšlený ve své konstrukci, mohl vzniknout sám od sebe... – 14.10.2018 15:32
 • B. Tichánek Pro Pardal 14.10.2018 (11:25) Můj zacyklovaný problém je v tom, že problematiku posuzuji v plné přesnosti i v jiných dvou prostorech, a proto pak různě posuzuji původní přijaté řešení. E. se v hrobě otáčet nemůže, popel byl rozprášen, prý tajně. A k tomu několik málo posledních desetiletí lze sledovat věnování jinému problému, ne fyzice. * Snad 2 lidé, kteří by šli stejným přístupem, a písemně by ujasňovali rozpory, pak tímto pouhým psaním by se posunuli dál, ale takto zde stěží… Tohle bude v diskusi asi vše. – 14.10.2018 15:28
 • Hvězdička Jan 20:29 29 Ο Ιησούς τού είπε: «Επειδή με είδες πίστεψες; Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που δεν βλέπουν και εντούτοις πιστεύουν». překlad: Jeho Zkušenost,proměněná na moudrost,prohlásila:"Protože jsi mne viděl/dobýval,ověřil si/ máš důvěru/víru/ ve mně/zkušenost,vědění/;Zbrklé/nezodpovědné/ mysli ,jež šíří třísky/nekulaté mince/,jsou ti,co je neověřují /nevidí,jsou slepí/ a uvnitř jsou mezitím o tom přesvědčení/slepě věří/. *zbrklý-nerozvážný,neprozřetelný,neuvážený,kvapný;pochabý-duševne chorý, choromyseľný, bláznivý *nekulaté mince-zkreslené představy procesu sjednocování->neradostné obrazy,citové rozepře *třísky- duální,rozdělená,sexuálně závislá mysl->od ní pak myšlenky,představy,domněnky;tříska-falický symbol Jeho Zkušenost,proměněná na moudrost,prohlásila:"Protože sis mne ověřil,získal sis důvěru v moudrost poznání;Choré mysli jsou ti,jenž šíří neověřené informace vlastní zkušeností a ještě jsou o nich vnitřně přesvědčeni. – 14.10.2018 11:55
 • Pardal Pane Tichánku, psal jsem :" “pozorovatelé na korábech K1 a K2, k nimž dolétne světlo z druhého korábu?” “Případ, kdy letí světlo k bodu (0)—.” No, moje chyba, mělo to být k bodu (P). O všem ostatním už se diskutovalo, takže to pak dává smysl. Žiji ve městě, kde slogan jedu kolmo, tedy na kole, je běžný. Kdežto rovnoběžně přeneseně znamená jít pěšky. To ani Einstein netušil, jak je ten pohyb relativní. A kdyby tušil, o čem se tu diskutuje, musel by se obracet v hrobě. Svůj mozek věnoval, Einstein universitě, která s ním naložila nevalně, kromě toho, že ho naložila do formalínu. Našli ho po letech někde odložený v nádobě na skříni a pak rozřezali na plátky a analyzovali části. https://zpravy.idnes.cz/tajemstvi-einsteinova-mozku-dis-/zahranicni.aspx?c=1999M154X01A Jak psal před víc jak 100 lety básník Gellner : Čeho jsem se v žití bál, po smrti snad nevyhnu se, můj mozek bude vědě složit dál naložený v špirituse. Očekával jsem reakci na to, jak člověk v pohybu je vlastně zdráv i chvíli po smrti, aby zdejší hledači ducha mě poučili.. – 14.10.2018 11:25
 • Kolemjdoucí Matka píše:"Totiž i věčné posuzování, zhodnocování, odsuzování ostatních vede k Chocholouškovi…". No nevím, jestli takovéto uvažování: "Dva koráby letí rovnoběžně, avšak protisměrně. Když se míjejí, přeskočí mezi nimi elektrická jiskra" - už není za hranicí případu pro Chocholouška... Nebo je to stále jenom "věda"? – 14.10.2018 9:24
 • JK Milenie, … Děkuji Vám, že se snažíte mě-Milenium vyzvednout na Váš stupeň vývoje. Už je to lepší?... Není. Je to nesmyslné. Stejně, jako nemůžete žít můj život, tak ani nemůžete být vyzvednut na můj stupeň vývoje. Když dva dělají totéž, není to totéž. Někdo vám může pomoci pozvednout se směrem k Bohu – ale v tomto procesu budete vždy originálem, nikdy kopií někoho. Navíc se pořád zabýváte malichernostmi a velké věci vám unikají. Ale vrátím se k jednomu vašemu citátu: …popsané projevy naprosto neodpovídají tomu co prožívám… Sdělím vám podobenství: Orel do svých spárů uchopil rybu a vznesl se s ní do výše. Tam sebou ryba mrskla, vysmekla se a spadla zpátky do moře. Při té nenadálé pouti poprvé uviděla slunce, zažila omámení, proud vzduchu i stav beztíže. A svým družkám pak tvrdila, že voda není zapotřebí k životu, že moře je iluze a že pravdivý svět je úplně jiný. (Přičemž o celém světě samozřejmě věděla prd.) Milenie, v tom podobenství - vy jste ta ryba. Kontakt s duchovnem může v člověku vyvolat mimořádné zážitky, ale správně jim člověk bude rozumět jedině tehdy, bude-li mít v pořádku vztah s Bohem. A kromě toho, pozemšťan, který kvůli Duchu pohrdá hmotou, je blázen. A pozemšťan, který kvůli hmotě pohrdá Duchem, je dravec. Jinými slovy, kdo nerespektuje už zmíněné Kristovo: Dejte císaři, co je císařovo a dejte Bohu, co je Božího, ten na to opravdu doplatí. (To jsou ty věci, které by vám unikat neměly.) – 14.10.2018 1:33
 • matka ad. Milenium 13.10.2018 (22:35) Matko,"....zkuste si nejdříve pořešit svůj trámek v očku, pak uzříte, že jsem nikdy nikoho a nic neodsuzoval, naopak tvrdím, že vše je dobré. Ale vzpomínám si, jak někdo hodnotí a odsuzuje chování svých sousedů přes plot......" Přesně jak jsem psala - cizí odraz cizího stébla Vás zajímá více, než vlastní trám v ...nejen v oku ale i v srdci. je tam jako ledový střep, který možná jednou Gerda Kájovi odstraní. Snad do té doby ono srdce ledem nepukne. – 14.10.2018 1:15
 • matka ad. Milenium 13.10.2018 (22:35) -.... že jsem nikdy nikoho a nic neodsuzoval, naopak tvrdím, že vše je dobré..... Vy dokonce ani ve svých vlastních slovech nevidíte a necítíte skutečné energie, které jimi posíláte do světa,.... a nedbáte ničeho..... nezapomeňte, že vše, co jste vyslal, se vám znásobeno vrátí. – 14.10.2018 1:07
 • matka ad. Milenium 13.10.2018 (22:35) Vy nevidíte energie, že ano. Natož abyste je cítil. K tomu ani nemusím být na dvoře. – 14.10.2018 1:02
 • Milenium JK, není hnidopišství spíše řešit jestli je na místě použít - píší nebo píše? "… Jinak JK děkuji za jeho snahu mi pomoci a vyzvednout Milenium na jeho stupeň vývoje… To není pravda. Na vašem stupni vývoje jste – já jsem vám chtěl pomoci na vyšší stupeň." Já tu větu napíšu jinak, i když se snažím psát srozumitelně, stejně to není jak je vidět dokonalé: -Děkuji Vám, že se snažíte mě-Milenium vyzvednout na Váš stupeň vývoje. Už je to lepší? Není pochyb, že Vy jste na vyšším stupni, to dokládá Vaše vystupování a častování druhého označením trouba. Akorát nevím, jestli horkovzdušná, nebo hlásná. – 13.10.2018 22:40
 • Milenium Matko, zkuste si nejdříve pořešit svůj trámek v očku, pak uzříte, že jsem nikdy nikoho a nic neodsuzoval, naopak tvrdím, že vše je dobré. Ale vzpomínám si, jak někdo hodnotí a odsuzuje chování svých sousedů přes plot. – 13.10.2018 22:35
 • B. Tichánek Pardale, stále se míjíme, píšete: "pozorovatelé na korábech K1 a K2, k nimž dolétne světlo z druhého korábu?" "Případ, kdy letí světlo k bodu (0)---." Mám za to, že také postupy jsem vůbec v článku ani v diskusích nepoužil. Ale dnes už jen podle Vašeho z 13.10.2018 (12:27): --- při pohybu se vlastní čas zpomaluje. Jedu tedy ven a kolmo. Pardale, zkuste nejezdit kolmo, nýbrž ve směru jízdy jako všichni ostatní cyklisté, tím byste prožil změny délky okolí. Něco nám pak mohl popsat o vlastním fyzikově zážitku s STR :-) – 13.10.2018 20:22
 • Kolemjdoucí Děkuji p. Matrixovi za jeho odkaz na onu "Depersonalizaci", jako problému, možno i současné společnosti, která se "vznáší v oblacích", místo toho, aby se věnovala reálným společenským problémům. Matka se na tenhle problém usmívá, ale ono to není až tak k smíchu, když to začíná postihovat větší část naší intelektuální společnosti. Chtělo by to držet se více na zemi, nebo v morální oblasti. – 13.10.2018 17:50
 • matka ad. "...Milenium 13.10.2018 (14:53) Matrixi, naopak nechápete. Toto zhodnocení Vašeho stavu mohu napsat na základě odkazu na Depersonalizaci jejíchž popsané projevy naprosto neodpovídají tomu co prožívám....." Zhodnocení Vašeho stavu - Milenie, ocitnete se na lodi bláznů. Totiž varování znělo cca : "Neberte úplatky, neberte úplatky, nebo se z toho zblázníte..." Zde varování zní: "Mrvu v oku svého bratra zříš, ale kládu ve vlastním, nikoliv..." Totiž i věčné posuzování, zhodnocování, odsuzování ostatních vede k Chocholouškovi.....šťastnou cestu Vám přeji... – 13.10.2018 17:31
 • Abcd Efgh "Štěstí je o prosté radosti ze života, o vnitřním klidu a míru, jehož zdroj se nachází hluboko uvnitř nás. Štěstí je jako moře, na jehož povrchu může zuřit bouře, jehož hlubiny však zůstávají neměnné." souhlasím, mimochodem ve filmu Tajemství (The Secret) mám dojem někdo říkal, že štěstí prožívají lidé, kteří jsou vděční (i za ty nejběžnější věci) a skutečně štěstí závisí na tom jak se dokážeme uvnitř ovládat (jak využíváme vědomí k tomu abychom chránili svůj vnitřek - podvědomí - viz. kniha Mistrovské ovládání mysli). Důležité asi je mít nějaký životní smysl, bez něho hodně věcí selhává.. :-/ – 13.10.2018 17:13
 • B. Tichánek Chtěl bych poprosit pana redaktora Kukliše, kdyby mohl do tohoto článku pod-svetelnym-znejistenim-jiskriste-mezi-dvema-koraby , k 5 obrázkům, přidat jejich čísla. Počínaje: "Obr. 1. Dva koráby". Může to pomoci jednoznačnosti i v diskusi. – 13.10.2018 16:51
 • JK Milenie, ...upřímě nechápu co sdělujete... Na rozdíl od vás já chápu, co mi sdělujete: nimráte se v malichernostech a velké věci vám unikají. To je vlastnost hnidopicha a zároveň trouby. Když je na vás příliš složité souvětí: nemohu vám dát potravu, se kterou byste si stejně nevěděl rady tak si ho rozložte: existuje potrava, se kterou byste si stejně nevěděl rady – a tu vám nemohu dát. Navíc je legrační, že hnidopiši se chytají do vlastních pastí. Vaše: „mnoho přispěvatelů píší stylem“ rozhodně není „jednoznačné, srozumitelné a přesné“, protože správně má být: „mnoho přispěvatelů píše stylem“. … Navíc mám pocit, že mnoho přispěvatelů píší stylem rádoby tajemným či intelektuálním, zkrátka mlží a provokují…. Právě proto, že o vaší nedůvěře a nízkých duchovních znalostech vím, tak vám nemohu dát potravu, se kterou byste si stejně nevěděl rady. … Jinak JK děkuji za jeho snahu mi pomoci a vyzvednout Milenium na jeho stupeň vývoje… To není pravda. Na vašem stupni vývoje jste – já jsem vám chtěl pomoci na vyšší stupeň. A když to odmítáte, dobře. Ale nepište sem takové bláboly, jako že tento svět není reálný, že důkazy jsou májou, a že člověk za své skutky neodpovídá. Vaše další bláboly nemohou poškodit jiné lidi - akorát vás - a když z vás musejí ven, budiž. – 13.10.2018 15:34
 • Milenium Matrixi, naopak nechápete. Toto zhodnocení Vašeho stavu mohu napsat na základě odkazu na Depersonalizaci jejíchž popsané projevy naprosto neodpovídají tomu co prožívám. – 13.10.2018 14:53
 • matka Matrix 13.10.2018 (14:05) :-))))))))))))) – 13.10.2018 14:51
 • matka ad. "....Boha nelze obelstít....." Nechápu, proč by ho někdo měl chtít (chtěl) obelstít? – 13.10.2018 14:49
 • Matrix Milénium Dnes to vnímám ještě intenzivněji a díky neztotožňování se již tak silně z tělem mam možnost pozorovat i “sebe” mé tělo jako by to byl někdo jiný. https://cs.wikipedia.org/wiki/Depersonalizace Já vás chápu ve všem Milénium, připouštím totiž cokoliv, pro mě nic cizího není lidské, nebo naopak nic lidského není cizí. – 13.10.2018 14:05
 • Pardal Pane Tichánku, NE. 1) Pozorovatel (P) je v nákresech podle posledního Vašeho náhledu na podstatu problému úplně na nic. Psal jsem mockrát, že světlo od místa míjení korábů doletí do bodu (P) konstantní rychlostí světla, a tím to podle Vašeho nákresu končí, zatím vše bez relativity. Prostě pozorovatel (P) byl v době vyslání signálu v klidu vůči bodu (0). 2) Mnohokrát jste uvedl, že řešíte vlnoplochy vyslané v tom okamžiku, kdy jsou zdroje 20 km od sebe. Tedy bez relativity dorazí v bodu (P) se zpožděním a dráhovým rozdílem 20 km a odpovídajícím času světla za 20 km ( 20/300 000 sekundy.) 3) Píšete :" Co však hodnotí a sledují dva důvěryhodní pozorovatelé při šíření světla, podle STR" myslí se snad pozorovatelé na korábech K1 a K2, k nimž dolétne světlo z druhého korábu? Případ, kdy letí světlo k bodu (0) jste už řešil. K tomu nákresy nejsou, tak snad můžeme tu relativitu užít. Pohybují se koráby vůči sobě celkem 20 km/s, což je sice málo relativistické, ale jak jsem poukázal u GPS a družic s rychlostí pod 8 km/s pikosekundy zpoždění vlastního času vzhledem k pozorovateli nastanou. Jen místo Země máme druhý koráb. Signál tedy dorazí opožděně vzhledem k situaci, kdy relativitu nepoužíváme. Nerad na tenký led, ale snad se to dá chápat tak, že ke korábu z hlediska jeho vlastního času signál ( čelo vlnoplochy) ještě nedorazil. Stále musíme odlišovat situaci pozorovatele na jednom korábu a pozorovatele na druhém korábu ( v případě GPS na Zemi). Pozorovael na Zemi ( druhém korábu) vidí něco jiného. Váš zacyklovaný problém je podle mě v tom, že máte zmatek v časové souslednosti. Je to filosofické cvičení v duchu antických řeckých Zenonových aporií typu Achiles nedohoní želvu, když urazí půl vzdálenosti, želva urazí kousíček dál atd. Přitom už Řekové věděli, že Achiles želvu dohoní. No a něco lehce filosofického na závěr. Člověk by chtěl být aktivní, pohyblivý a zdravý až do smrti. Vlastně o chvilku déle, při pohybu se vlastní čas zpomaluje. Jedu tedy ven a kolmo. – 13.10.2018 12:27
 • Milenium JK, upřímě nechápu co sdělujete. "Z mého pohledu vím, že vám nemohu dát potravu, se kterou byste si stejně nevěděl rady. " Aby alespoň mě dávala věta smysl, nesměly by tam být ty dvě "ne" (nemohl, nevěděl) a slůvko „stejně“ Tedy by musela znít -Z mého pohledu vím, že vám nemohu dát potravu, se kterou byste si věděl rady. -Z mého pohledu vím, že vám nemohu dát potravu, se kterou byste si nevěděl rady. Většina zdejších diskutujících se nesnaží psát jednoznačně, naprosto srozumitelně a přesně, a proto je tolik nedorozumění a diskuse se zaplňuje mnoha zbytečnými příspěvky, vzrůstají u toho emoce a přechází se na osobní rovinu. Člověk píše příspěvek v představě, že druhý přemýšlí stejně, nahlíží na danou věc skrze stejné zkušenosti a ze stejného úhlu pohledu. A to je velký omyl. Navíc mám pocit, že mnoho přispěvatelů píší stylem rádoby tajemným či intelektuálním, zkrátka mlží a provokují. Jinak JK děkuji za jeho snahu mi pomoci a vyzvednout Milenium na jeho stupeň vývoje. Jsem naprosto spokojen s tím jak na tom jsem a vím, že mě JK nikam vyzvednout jeho snahou nemůže. Na druhou stranu psaní mých příspěvků a čtení nejen jeho reakcí na ně mě samo o sobě posouvá, je to praktické cvičení, které přináší více než třeba samotné čtení písem. Šedivá je teorie, zelený strom života. – 13.10.2018 11:03
 • Milenium Pro mě je tato debata dvou pánů s technicko akademickým způsobem myšlení a vyjadřování, a zjevně nadprůměrným IQ zajímává. Pardal nerozumí oč panu Tichánkovi jde a dedukuje snad v hnědých oválech na křídlech vesmírných korábů na náčrtcích jakési světlo, které je přitom označeno jasně červenou.Prohodili si již poměrně dost příspěvků, ale nedokáží je dostatečně srozumitelně a konkrétně napsat aby ten druhý rozuměl co sdělují. Už v dětství jsem vnímal, že lidé spolu nekomunikují dostatečně jasně, přesně a jednoznačně. Dnes to vnímám ještě intenzivněji a díky neztotožňování se již tak silně z tělem mam možnost pozorovat i "sebe" mé tělo jako by to byl někdo jiný. Uvědomuji si, že druhá strana nemá v hlavě stejné představy a stejné chápání a uchopování věcí a proto dochází stále k větším či menším nepochopením a z toho pramení nespokojenost a posměch či urážky a nadávky vůči tomu omezenému na druhé straně. To je obecný příklad, ne popis této diskuse, kde se to ještě drží v mezích slušnosti. – 13.10.2018 10:35
 • Kolemjdoucí Pardal píše: "Prostě tomu vůbec nerozumím, nechápu ani zadání". - Souhlasím! - Hypotetickým nesmyslům nelze rozumět! - Řešit problémy - "co by - kdyby" je nesmysl a s reální vědou, ani realitou ve všeobecnosti to nemá nic společné. A přece je tenhle hypotetický nesmysl tak oblíbený, že mu podléhá značná část naších intelektuálů ... – 13.10.2018 10:27
 • Milenium Matrixi, nikdo nemůže být Ježíšem, to bylo jen jméno těla, ale Kristem ano. Kristus-Kristovství je totiž stav. Je to stav, který vystihují pojmy jako otevřené třetí oko, svatý grál, osvícení, pokora a absence egoismů. Problém, jak to nazýváte, já to jako problém nevnímám, je to jen rozdíl, je v nastavení těla Ježíš a Milenia. Já již vím mnoho z toho co věděl on, ale on měl díky jinému stavu těla podmínky, které daleko silněji umožňovaly silnější uvědomění a víru, a to tak, že to i naplno žil. To mě není dáno. A jsem přesvědčen, že pro to nemohu svou vůlí nic udělat, abych byl více jako on. Vnímám transformaci a změny mého vědomí i chování směrem k tomu jeho, a uvědomuji si, že se to neděje na základě mého chtění a snahy. Děje se to automaticky, protože to tak má být, je to Božským plánem, Bůh řídí kroky všech. Vše zaznamenal do DNA těla do kterého jsme se zrodili. Je tam co kdo má přijmout a pochopit a kdy. Kdo toto odmítá, protože by se cítil jako loutka nemůže důvěřovat Bohu, má silný pocit oddělenosti tedy ego. Já plně chápu, že něco takového nejde jen tak přijmout, byl jsem na tom před lety stejně, takže se umím do toho stavu vcítit. A neudělal jsem pro změnu nic, to ani není možné, a přesto procházím postupně a přirozeně změnou. Je to naprosto něco jiného, než něco chtít a snažit se toho dosáhnout. Funguje to jinak, co chceš to uniká a zůstává touha a zklamaní z nedosažení. Čeho se seš naopak ochoten vzdát, co prostě nemusíš mít, to Ti bude dopřáno. Ale nemůže za tím být egoismus, nelze říkat, já to nepotřebuju a čekat že to přijde. Boha nelze obelstít. – 13.10.2018 10:00
 • B. Tichánek Pro Pardal 12.10.2018 (22:54) AHA. Otázku jste sice nepoložil, přesto se vyjádřím. Červené puntíky byly nakreslené poblíž korábů jen v těch dvou obrázcích, ve kterých slouží jako středy červeně nakreslených vlnoploch. Další Vaše odstavce nejsou podložené obsahem článku. Ve své tvořivosti jste vložil do příkladu nepotřebné souvislosti: ani změna kmitočtu – barvy, ani Dopplerovský jev, ani změna tvaru vlnoploch se zde neřeší – jsou zanedbatelné vzhledem k rychlosti pouhých 10 km/s. Sdělujete, že nevíte, co řeším. Článek například uvedl: „situaci, kdy obě soustavy v protisměrném letu mají stejně velkou rychlost vůči bodu uprostřed. --- Co však hodnotí a sledují dva důvěryhodní pozorovatelé při šíření světla, podle STR?“ Tedy řeším, že místo jiskřiště je již 10 km za nimi, STR však určuje, že toto místo je také vedle nich. Z toho plyne, že STR sděluje existenci dvou dalších místně odlišných vlnoploch (červených). Výpočetně pak vychází nesnáz. Minule jsem napsal: „Chcete-li, OVĚŘTE PROSÍM výpočetně vyjádřený smysl článku: Koráby K1 a K2 po 1 sekundě letu jsou vzdálené 10 km od místa 0. K tomu okamžiku je třeba propočítat, jaká doba šíření fotonů od 0 k P vychází každému z korábů při využití Einsteinova principu konstantní rychlosti „c“. Tedy dva výpočty. (Situaci řeší poslední obrázek)“ Přidám: Článek připomněl obrázkem vznik dvou vlnoploch. Dále je třeba podvakrát propočítat doby letu fotonů z 0 k panu P, stanoveným způsobem. A to ověřením z míst ±10 km vzdálených od 0. Tedy vycházet z trasy 300.000 km a ±10 km, do dvou výpočtů. Tím do výpočtu zahrneme i axiom stálé rychlosti světla vůči jeho zdroji. Potřebný čas je k tomu snadno k spočítání. Vyjdou-li dva shodné výsledky času, pak je tento axiom STR zdárně ověřen i tímto nejjednodušším způsobem. Díky za Vaši dlouhodobou pozornost. – 13.10.2018 9:18
 • Pardal AHA. Nová verze. Takže červené puntíky na korábech v nákresu se dvěma kružnicemi neznamenají nic, řeší se zdroj v bodě (0). Už jsem se několikrát ptal, jestli světlo je trvale na korábech ( červená značka) a nic, teď to zase chvíli vypadá, že v rámci každého korábu tam po 1 sekundě letu od bodu (0) něco zajiskří, což možné je. Chápu to nyní tak, v místě 0 se po 1 vteřině ( z ničeho nic) zableskne. Koráby K1 a K2 jsou každý 10 km od místa (0) a pohybují se 10 km/s každý opačným směrem. Světlo k nim přiletí rychlostí světla a touto rychlostí se pohybuje dál a kolem jednoho korábu pokračuje světlo rychlostí světla do bodu (P). Pozorovatel ( na K1) ho samozřejmě už nikdy neuvidí, taky jsem psal. Už jsem psal, že světlo doletí z bodu (0) do bodu (P) a žádný z korábů K1 a K2 už to světlo neuvidí. Nebo snad řešíte to, že se od bodu (P) světlo odrazí zpět k pohybujícím se korábům K1 a K2. ? Fakt nevím, co řešíte. Jistě že chápu, že v okamžiku setkání korábů je jejich vzdálenost ( = délka jiskřiště) nulová a ne 2O km. Pak jedině, že se světlo veze na korábech. Ptal jsem se, jestli řešíte Doplerův relativistický efekt, když se zdroje pohybují ( vzdalování posun k červenému konci). Odpověď byla, že Doplera neřešíte. Prostě tomu vůbec nerozumím, nechápu ani zadání. – 12.10.2018 22:54
 • B. Tichánek Pardale, ptáte se: Kde to zase jsme, zatím jste se nevyjádřil ani, jestli je světlo na korábu pořád. Proč se tedy jmenuje .”jiskřiště mezi dvěma koráby”? Místo zajiskření je jiskřiště. Proto jsem si dovolil užít do názvu "Jiskřiště mezi dvěma koráby". Záblesk ("Světlo") není na korábu, ale mezi nimi. Nebo snad chcete říci, že tu jednu uvažovanou vteřinu bude jiskřiště natažené na 20 km mezi koráby. Míjejícím se korábům v 1. obrázku Dva koráby jsem nakreslil svislou červenou čárku – to je výboj, který mezi nimi v tom okamžiku vznikl. Ani věta před obrázkem: „Když se míjejí, přeskočí mezi nimi elektrická jiskra:“ nenabízí Vašich 20 km. Čím je uskutečněn výboj ve vakuu, v myšlenkovém pokusu podstatné není. Pokud vím, věda od 30. let, od Diraca, vakuum kosmu nepřeje, prý se stále vynořují částice se zápornou energií, pak zase mizí. Dále sluneční „vítr“, letící prostorem, má být tvořený protony. Ale opakuji – myšlenkový pokus zde neřeší princip výboje. Chcete-li, cosi je tu o jakýchsi blescích uprostřed Vesmíru: http://www.jenpromuze.cz/mixer/19272-6-totalne-uzasnych-veci-objevenych-ve-vesmiru?page=0,3 * Chcete-li, OVĚŘTE PROSÍM výpočetně vyjádřený smysl článku: Koráby K1 a K2 po 1 sekundě letu jsou vzdálené 10 km od místa 0. K tomu okamžiku je třeba propočítat, jaká doba šíření fotonů od 0 k P vychází každému z korábů při využití Einsteinova principu konstantní rychlosti „c“. Tedy dva výpočty. (Situaci řeší poslední obrázek) – 12.10.2018 19:14
 • Pardal Pane Tichánku, už jste zas někde jinde. Síť v prostoru a v uzlech vzdálených Planckovu délku (1,6E−35 metrů) nějaké částice hmoty. Ale jaké částice, když rozměr protonu je řádově 0,88E-15 m, tedy o 20 řádů větší. Vnitřní struktura protonu: dva kvarky u a jeden kvark d. Takže i kvarky jsou zcela mimo řád Planckovy délky. Kde to zase jsme, zatím jste se nevyjádřil ani, jestli je světlo na korábu pořád. Proč se tedy jmenuje ."jiskřiště mezi dvěma koráby"? Nebo snad chcete říci, že tu jednu uvažovanou vteřinu bude jiskřiště natažené na 20 km mezi koráby. Doufám, že víte, že ve vakuu nemá co jiskřit, ionizované atomy už vůbec ne. Když neřešíte nic pomocí bodu 0 setkání lodí, tak proč tam je z něj kružnice do bodu P? Píšete :"Matematický popis problému je řešen úrovní zš, každopádně sš. Nepřijdete na něj, nevadí. Nenacházím k němu potřebu jiných relativistických souvislostí, než právě že „pozorovateli je světlo vždy určeno rychlostí c“. No to jsem psal už několikrát, jediné, co víme jistě, že se světlo šíří konstantní rychlostí ve vakuu nezávisle na zdroj/pozorovatel. No právě , řešení se třemi kružnicemi je na úrovni ZŠ, tedy mimo relativitu, psal jsem také mnohokrát. Speciální teorie relativity (STR), jejíž problém řešíte s relativním pohybem zdroj/pozorovatel se nezabývá hmotností, má jedině relativistický nárůst hmotnosti s rychlostí, z čehož plyne nedosažitelnost rychlosti světla tělesem o nenulové klidové hmotnosti. Nikde žádné hmotnosti v zadání neuvažujete, takže hmotnost zase vynechte ( doporučoval jsem včas vycouvat). Obecná teorie relativity řeší hmotnost, gravitaci, zakřivení prostoročasu. – 12.10.2018 15:37
 • Matrix Milénium, Vidíte!! vy to všechno víte, ale Ježíš nejste, kde je problém? – 12.10.2018 15:18
 • matka ...pýcha jak vyšitá... nebo "pouhá" jistota Pracuj každý s chutí usilovnou,.... "...mám řadu zkušeností, tak mám určitě pravdu...", bylo řečeno. " ...mé dnešní zkušenosti jsou takové, že pokud nepřestaneš s diktaturou svých jedině správných zkušeností, můj čin ti ukáže jinou pravdu,...." zněla odpověď. A včíl babo raď, co je pýcha a co obrana, jistota,....bez posuzování, souzení až odsuzování.... ( Binec na pracovním stole i sále ...ruší získání čistoty řádu,...., nastává chaos a pýcha.... ) – 12.10.2018 14:24
 • JK Milenie, … Jsme tu OT… Opravdu? Těžko byste hledal příhodnější titulek pro toto téma. (A to ještě za dva koráby nemusíte považovat právě nás dva.) … kličkujete jak zajíc… Z vašeho pohledu. Z mého pohledu vím, že vám nemohu dát potravu, se kterou byste si stejně nevěděl rady. … odmítáte potvrdit, že věříte v něco na co nejsou důkazy… Zrcadlo Boha můžete vidět všude kolem sebe, takže chybí-li vám na existenci Boha důkazy, jste duchovně hodně nízko. Dobře, zkusím pro vás něco udělat. Vládne člověk životem? Ne. Vládne na této planetě život? Ano. Tak kdo tím životem vládne? Bůh, život sám, energie, entita – nazvěte si to, jak chcete, ale je to důkaz, že zde vládne něco, co člověka jednoznačně přesahuje. A je zde vláda života organizovaná, nebo chaotická? (Dál už zkuste myslet sám – a přejděte až ke člověku.) … Dění v této realitě za skutečnost považuje akorát člověk, který je odříznut od reality nesmrtelného a trvalého Ducha… Ano, různí chytrolíni jsou plni takových planých řečí. Jenže ono je to všechno jinak. Podstatou tohoto světa nejsou iluze, nýbrž fyzikální a přírodní ZÁKONY (odvozené ze zákonů duchovních) A iluze zde vznikají teprve tehdy, když se nerespektuje realita tohoto světa – jak ve víře, tak ve vědě. Tedy vlastně v hlavách těch chytrolínů, kteří se paradoxně sami ani nemohou řídit tím, co tvrdí. A už vůbec nechápou citát: Dejte císaři, co je císařovo a Bohu dejte, co je Božího. Kdo tedy pohrdá hmotou z atomů, je pokrytec a skončí v pohrdání. (A to jak a kdy skončí svět z atomů, to není vaše starost.) … To si jen Vaše ego namlouvá, že jste lepší než ty, co se nesnaží.Prostě duchovní pýcha jak vyšitá… Vy chytrolíne, já nemám nejmenší potřebu se tady vytahovat. Odložte vaši duchovní pýchu a zabedněnost a pochopte, že vám nabízím možnost pozvednout se. (Když ji přijmete, potěší nás to oba. Když ji odmítnete, já nic - kromě času, který jsem vám věnoval - neztratím.) – 12.10.2018 13:34
 • B. Tichánek Ještě Pro Pardal 12.10.2018 (0:07) Byl jsem upozorněn, že vadí. Tedy, vidím problém v době, která uplyne od elektrického výboje v letu k panu P a to ve výpočtech korábu K1 a K2. Kdežto uvažovat dle Newtona, od bodu 0, to problém nevnáší. – 12.10.2018 10:41
 • B. Tichánek Pro Pardal 12.10.2018 (0:07) Diskuse je sice už obohacena neslýchanými myšlenkami v jiném směru, ale snad se zde i tak ještě najdeme. * Lidé si určují různé úkoly, přístupy. Může být přímo posláním opravovat příliš odlišné nápady – ekonomie si může dát takový úkol: rychle zpět, co nejrychleji, bez ohledu na bohatství. Až přitom ztratí svůj prospěšný smysl. Hodnotíte mne, že jsem nepochopil Váš poukaz na slepou ulici a couvání. To vypadám zde v diskusi tak jednoduše? Asi ano, modely mívám jednoduché. Prostě je mně doporučováno, abych couvl, posoudil omyl, kdežto já nadále sleduji možnost vycouvat od vymyšlené gEomEtriE jinam, k té vestavěné, smyslové. Relativitě promýšlím spor, vyjádřený třemi kružnicemi. Matematický popis problému je řešen úrovní zš, každopádně sš. Nepřijdete na něj, nevadí. Nenacházím k němu potřebu jiných relativistických souvislostí, než právě že „pozorovateli je světlo vždy určeno rychlostí c“. Kdysi se, tuším autor Kuzněcov, zamýšlel, proč relativita funguje pro každou hmotu, velkou i malou. … Nebo si dovedete představit geometrii fyzikální veličiny teplota nebo hmota? Hmotu zkouším vystihovat nejzákladnějšími body – jednotkou informace – v posicích diskrétního prostoru. Tam vysvětluji vliv STR na ni. To je geometrie hmoty. Teplotu pak poskakujícími body hmoty. Takový bod by reálně musel být zřejmě ještě základnější, menší než kvark. – 12.10.2018 10:33
 • Milenium JK, kličkujete jak zajíc a odmítáte potvrdit, že věříte v něco na co nejsou důkazy. A přitom na druhé straně považujete důkazy za nutné. Víte proč je tato realita kterou východní náboženství nazývají Májou, pouhou iluzí? Protože skutečné může být jen to trvalé, nepodléhající rozpadu a smrti, tedy Bůh. Dění v této realitě za skutečnost považuje akorát člověk, který je odříznut od reality nesmrtelného a trvalého Ducha, a který je tedy odkázán pouze na vjemy a zkušenosti s touto pomíjivou realitou skrze omezené smysli které mu byly dány a skrze to, co mu řeknou ti, co se sem zrodili před ním. Vesmír se jednou zhroutí nazpět do bodu a znova se začne tvořit dalším velkým třeskem. To je Duchem stvořená hra a tedy iluze, ve které je Božské vědomí přítomno jako pozorovatel. A ten který se považuje za tělo a má ještě silné ego, ten při smrti těla také zemře, žádné křesťanské nebe. Ale ten, co zemře než zemře, tak nezemře až zemře. Jinými slovi, komu za života těla zemře ego, ten je již v daném těle nesmrtelným Duchem a tedy nemůže zemřít při smrti svého těla. Prach si a v prach se obrátíš ve Starém zákoně hovoří jen o těle, za které se tehdy všichni a většina ještě dnes považuje. -„Přijmout má člověk to, co nemůže změnit“ s tím nelze než souhlasit, problémem je, schopnost rozlišit co můžu a co nemůžu změnit, a také hlavně jak to můžu změnit. Pro vztah s Bohem, který mimochodem pro každého je v něm samotném, lze dělat to, že prohlédnu nástrahy pána hmoty-satana a tedy egoismy hmoty. A jestli je prohlédnu není na mě, jak bych to mohl udělat, když k tomu nemám nutné nástroje-zkušenosti a vlohy, tedy dary od Boha? A protože kde, do jakého prostředí a s jakými hendikepy a nadáními se narodím si jako člověk nikdo nevybral, neměl možnost to ovlivnit, tak je to jen a pouze Božskou záležitostí a tím je dána ta danost. Nikdo nepřekročí svůj stín, nemá jak. Může se snažit bojovat s těmito danostmi až si skrze psychiku i fyzické vypětí zdemoluje tělo, a stejně Božský plán nenabourá. Ti, co žijí představou, že jsou strůjci svého osudu a jejich ego se chytlo šplhání k Bohu činí také jen podle toho, co jejich současné tělo dostalo do vínku. Tito lidé si ještě musí ve své vývojové fázi projít tímto dualitně a tedy na dobré-špatné rozdělovaném chápání světa. A je to tak v pořádku, je to Boží záměr, a já s tím nemám problém. Já žiju s pokorou život jak mi ho Bůh připravil, protože věřím v jeho dokonalou moudrost, a přijímám, že i to co se egu těla zrovna nehodí a nelíbí jsou nutné věci pro můj vývoj a pochopení kdo jsem a čím nejsem. A to je ta cesta k Bohu, to je přirozená, nejhladší a nejpřímější cesta. Ale všechny cesty vedou k Bohu, i ty s mnoha slepými uličkami a opklikami. Do cíle jednou musí dorazit úplně každý, i ten, co by se z Vašeho pohledu o to nesnažil. To si jen Vaše ego namlouvá, že jste lepší než ty, co se nesnaží.Prostě duchovní pýcha jak vyšitá. Jsme tu OT, takže toto téma odkládám. – 12.10.2018 10:18
 • Pardal Pane Tichánku, píšete :"„fyzika jako geometrie“. Hledání matematických vztahů je jen částí fyziky. Vzpomeňte, nejprve přicházela představa, mechanický model. Až potom se počítalo s Miluškou." Komentář: snad fyzika občas jako nákres. Nebo si dovedete představit geometrii fyzikální veličiny teplota nebo hmota? Pořád nevím, co znázorňuje Váš obrázek v článku s třemi kružnicemi a na prostřední pozorovatel (P). Pokud to má být geometrie toho, že vlnoplocha z místa setkání korábů a pak po 1 sekundě z korábu přibližujícího se a vzdalujícího se, tak čela vln budou od pozorovatele (P) 10 km, ale kružnice bude mít poloměr r= 300 000 km. Takže nejde o geometrický výkres v poměru vzdáleností, ale o nákres. Ten nákres říká, že když budou koráby od sebe vzdáleny 20 km, tak čela vlny u pozorovatele budou taky od sebe 20 km. Je to pak obrázek srozumitelný, ale o ničem. Relativita nikde a tudíž ani spor s ní. Jestli před více jak 100 lety byl model relativity mechanický nebo matematický a stvořil ho Lorentz se svou transformací, Einstein nebo matematicky jeho žena Mileva, je dnes jedno. Relativita ( STR) tu je a je podložena mnoha důkazy včetně upřesnění GPS pomocí relativity. http://ojs.ujf.cas.cz/~wagner/popclan/gps/gps.html Ano družice GPS se pohybují slabě relativisticky jen necelých 8 km/s, ale dopočet časových změn relativity a vzdáleností umožňuje upřesnění polohy na metry. Přitom jde o odhad opravy chyby, relativita je pro inerciální sytém ( pohyb rovnoměrný přímočarý) a to pohyb po kružnici rozhodně není. Moje upozornění na Vaši slepou ulici jste nepochopil. Váš myšlenkový pokus považuji za slepou ulici, která nikam nevede a špatně se z ní couvá, když by se mělo to uznat. – 12.10.2018 0:07
 • JK Milenie, …tak to vysvětlete, jak to je s Vaší vírou, jaký máte důkaz o existenci Boha ve kterého věříte? Odpovězte na jednoduchou otázku, jinak se nikam nepohneme… Ne, Milenie, to vy se nikam nepohnete. A nikam se nepohnete tak dlouho, dokud budete věřit svému bludu, že vše je dopředu dáno a člověk nejlíp udělá, když se o nic nesnaží. Vše, co následně odvíjíte z tohoto bludného základu, je samozřejmě taky bludné. A přestaňte se už zajímat o můj vztah s Bohem a začněte pěstovat vlastní vztah s Bohem. Dvě cesty, jak na to, jsem tady napsal – a kam jste se pohnul? P.S. Přijmout má člověk to, co nemůže změnit. Ve všem ostatním se má snažit o zúročení hřiven, které dostal do vínku – a bude z toho skládat účty. – 11.10.2018 23:58
 • Milenium AuV, Ten Ježíšův výrok " tam, kam jdu já, vy nemůžete…" znamenal to, že on po odložení těla pokračuje ve vyšších dimenzích odkud jeho Duch přišel aby v těle Ježíše demonstroval co to je osvícený člověk kterým necloumají egoismy a je si vědom jednoty Ducha. Proto také mohl vidět budoucnost, nevzpíral se své roli a s klidem a pokorou přijal svůj úděl. Ostatní lidi na planetě byli těžce v oddělenosti pod egem a proto museli pokračovat v inkarnaci ve stejné 3D realitě. On věděl, že je celistvým Duchem, ostatní žili v oddělenosti, takže v představě duší. – 11.10.2018 22:31
 • Milenium Matrixi ty techniky které popisujete patří do magie, a ta je jen vývojovou fází procházení si pýchy ve 3D. – 11.10.2018 22:20
 • »»

Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2018

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference