mapa stránek || vyhledávání

Diskuse (ukončeno 22.3.2021)

Poslední příspěvky v diskusi
(řazeno od nejnovějších / 50 příspěvků na stránku)

22.3.2021 byla diskuse pod články ukončena. Více zde.

 

 • pv 4 Venda Chtěl bych odpovědět na: "Otázka – jak to tedy činili Ježíš Kristus a Buddha / o Jungovi nic nevím a nehledám /??" Připomínám jen, že otázka se týká způsobu (cesty) k nalezení smyslu života. Tedy: Jakým způsobem nacházeli smysl života Ježíš a Buddha? V tom mém článku, kde se snažím zprostředkovat myšlenky M. S. Pecka, je odpověď na výše uvedenou otázku obsažena. Tou cestou k nalezení odpovědi je otevřenost pro milost Boží. Boží milost je otevřena všem lidem, ale většina lidí o ni paradoxně nestojí. Přijmout Boží milost obvykle znamená vzít na sebe nějakou povinnost. Uvedu to na jakémsi podobenství: Představte si, že zjistíte, že nějaký cizí stát chce vyvolat vůči vaší vlásti válku, obsadit ji a udělat z jejích obyvatel otroky na výrobu zbraní, které hodlá použít pro uchvácení daších zemí. Vy se na začátku nedozvíte nic bližšího, jen náznaky, a je na vás, zda budete chtít vědět více. Tehdy si řeknete: Jestli se dozvím něco zásadního, co hrozí mé vlasti, nebudu si to moci nechat pro sebe - byla by to podlost, kdybych své bratry nevaroval. Kdybych se však něco dozvěděl a přišel s varováním, že hrozí obrovské nebezpečí, že je nutné se intenzivně připravovat na válku, uvěří mi v tomto čase blahobytu někdo? Vždyť země "vzkvétá" (rostou platy a důchody) - má potom smysl někoho přesvědčovat, že bychom si měli utáhnout opasky a koupit nejmodernější zbraně? Pokud však nebudu nic vědět, mohu dál bezstarostně žít a kdyby se něco přihnalo, nebudu na tom mít žádnou vinu, protože "já jsem nic nevěděl". Zdůrazňuji, že se opravdu jedná jen o podobenství a jakákoliv podobnost s realitou je čistě náhodná. Jak pohodlné je nic nevědět - nepřipouštět si žádné starosti - chovat se laskavě k těm, kdo se laskavě chovají i ke mně - starat se jen o své (nehasit, co mě nepálí). Smyslem Ježíšovy mise bylo zachránit svět, tedy všechny lidi, kteří o to stojí. On také řekl, že ho máme následovat - jednat podle jeho příkladu. To ve svém důsledku znamená, že i my, každý z nás, máme zachránit svět. Byl to člověk jako my, ale jsem si jist, že na rozdí ode mě byl obrovsky inteligentní. Každý člověk dostává jiné množství hřiven a jeho úkol se poněkud liší od ostatních. – 28.03.2020 16:02
 • Degon Súhlasím s Honzom a jeho odpovedi Vendovi vo veci "vágnosti" výroku sv.Augusína z Hippo: „Miluj a dělej, co chceš“. Táto definícia nemá chybu a presne vystihuje verné správanie synov Božích na tomto svete. Honzo - "palec hore"! – 28.03.2020 8:59
 • Pardal Inerciální soustava je v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém. Citoval jsem o Zemi :"Ačkoliv Petr zůstal na Zemi, která se pohybuje se zrychlením (rotace kolem vlastní osy, oběh kolem Slunce, …), lze Zem s velkou přesností považovat za inerciální soustavu." Jinak řečeno relativistické efekty na Zemi jsou vzhledem k uvažované rychlosti kosmonauta v = 0,8 c zanedbatelné. Země neprochází zrychlením, které pak umožní se přiblížit rychlosti světla. Čili to znamená, že relativistické efekty pro Zemi (pro dvojče na Zemi, kohokoliv na Zemi) nemá smysl při posuzování rozdílu stáří po shledání řešit. Řešte si to tudíž sám, už se těším na výsledky. Zatím máte dotazy jako byste si dal po každém slově koronavirus v médiích si dal frťana. Píšete :"Co vy na to – nevyvrátily tuto teorii snímky z kosmu?" Nepsal jsem o snímcích z kosmu, ale o přesných hodinách. GPS dělá opravy na teorii relativity, takže si klidně popírejte, co libo a diskutujte s někým jiným, třeba doma se ženou, když se do hospody nesmí. https://www.idnes.cz/technet/vesmir/gps-relativisticka-korekce-einstein-stratocaching.A140915_130940_tec_vesmir_pka "vysoká rychlost - GPS satelity obíhají Zemi přibližně rychlostí 4 000 m/s (14 400 km/h), což způsobuje každý den zpoždění přesných hodin o 7,214 mikrosekund. Toto zpoždění předpovídá Einsteinova speciální teorie relativity." – 27.03.2020 20:52
 • B. Tichánek Nahlížet na problematiku právě z Obecné TR je jedním z používaných přístupů. Ale jiní připomínají, že časové zpomalení kosmonauta se zvětšuje s dobou jeho letu v konstantní rychlosti, vůči opouštěné Zemi. Speciální TR. Namítají, že nelze opomenout Lorentzův vztah pro inerciální soustavu. Je to nesčetněkrát probíraná záležitost, takže zde stačí. – 27.03.2020 20:25
 • Honza Jsem produktem slepé náhody, jak si myslí ateisté, nebo jsem se narodil, abych splnil nějaké poslání? Existuje můj Stvořitel? (...) Důsledkem duchovní moci je skutečnost, že v určité životní situaci budeme široko daleko jediní, kdo bude schopen splnit určitý úkol – nikdo jiný k tomu nenajde odvahu. To byl například případ novináře Jána Kuciaka. Byl to vysoce inteligentní člověk, který si musel vemi dobře uvědomovat, že může přijít o život. Kočner mu několik měsíců před smrtí vyhrožoval. Kuciakova oběť otevřela mnohým lidem oči – byla milostí pro jejich duchovní růst. Lidé si uvědomili, jak je vládnoucí garnitura prohnilá. Naše osobní angažovanost v boji proti zlu ve světě je jednou z významných cest k duchovnímu růstu. ____________________ Amen........:-))))))) Aneb jak pejsek s kočičkou dělali dort...:-))) Miluju tyhle angažovaný "raziče" a "úderníky" duchovna...-))) Jaký všechny s&h jsou schopný zpláclat a zmatlat dohromady, to je fakt k nevíře...-))) Hlavně ten "růst"...-))) Že je to především růst blbosti a blbostí všeho druhu, absence soudnosti, reflexe a sebereflexe vůbec, vo co gou, ho.no zle, no ne. Není-li Bůh, vše je dovoleno! – 27.03.2020 18:57
 • Honza → ... miluj a dělej si co chceš je vágní. Vendo, tzv. vágní je pro vás, protože mu nerozumíte, ani rozumět nemůžete. Viz. *, viz. chudoba srdce. → V největším přikázání Ježíš Kristus definuje lásku. Miluj Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. "Ježíš Kristus definuje lásku"..:-))) Ty Vaše orální kotrmelce a ohýbání slov jsou k popukání...:-))) “Celý mrak filosofie se kondenzuje do kapky učení o jazyku.” (Ludwig Wittgenstein) – 27.03.2020 16:59
 • JK Pardale, je skoro legrační, že chcete platnost teorie relativity dokazovat příkladem, který podle vás samotného tuto teorii nepodporuje. Ale já jsem dával příklad, který v teorii relativity platí – Pavel zkrátka v raketě odletí konstantní rychlostí a nevrátí se. Takže opakuji: Petr na Zemi prostě ví, že jeho brácha odletěl známou rychlostí a dokáže podle Einsteinova vzorce spočítat, jak se jeho dvojčeti zpomaluje čas (stárne pomaleji). Jenže teorie relativity říká, že totéž platí i opačně, neboť neexistuje nadřazená inerciální soustava: stejný vzorec tedy používá i Pavel v raketě, takže jeho dvojče Petr rovněž stárne pomaleji vůči Pavlovi. To je přece úžasné… Ovšem je zde otázka, na kterou vámi zmíněná „věda“ dosud nedala odpověď: – stárne na Zemi (vůči Pavlovi) pomaleji jenom Petr – nebo všichni lidé (přestože nevědí o tom, že jeho dvojče Pavel odletěl) – nebo jenom ti, kteří stáli vedle Petra (tedy přímí pozorovatelé)? A také: bude lidstvo stárnout pomaleji (oproti hodinám v raketě), když do vesmíru tu raketu vypustí a ona se nevrátí? A když tvrdíte, že Země je inerciální soustava, pak podle teorie relativity rovněž platí, že je úplně jedno, zda Země obíhá kolem Slunce, nebo Slunce kolem Země. Co vy na to – nevyvrátily tuto teorii snímky z kosmu? (Uvedl jste, že teorii relativity ještě nikdo nezpochybnil, takže za vaše nezpochybnitelné odpovědi předem děkuji.) – 27.03.2020 16:50
 • Venda Největší přikázání /Matouš kap.22 / 34 Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam. 35 Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: 36 „Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?“ 37 Ježíš mu řekl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38 To je první a největší přikázání. 39 Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ 40 V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ Psychoterapeut Morgan Scott Peck v knize Nevyšlapanou cestou přivádí čtenáře na scestí. /psychoterapie >> cílevědomé léčebné působení na psychiku a celou osobnost člověka s primárním cílem pozitivně změnit jeho chování (konativitu), poznávání (kognitivitu), prožívání (emotivitu), hodnotový systém i tělesné funkce/ Pavle V., prorok ne a psychoterapeut jo? Ale to je nedůležitá otázka. Ve svém článku totiž píšete, že M.S.Pack "Odpověď nehledá ve svatých knihách, byť je zná. Ukazuje, že je v našich silách nalézat odpověď samostatně hlubším vnímáním světa, jako to činili Ježíš, Buddha, Jung atd.." Otázka - jak to tedy činili Ježíš Kristus a Buddha / o Jungovi nic nevím a nehledám /?? Moje stručná odpověď by mohla být v poukázání třeba jen na toto. Kolik dnů strávil Ježíš po zasvěcení v hluboké meditaci a proč ho k tomu Duch svatý přivedl? Kolikráte je zmíněno, jak dlouho se modlil - jeho tichá modlitba jako meditace a spojení se s Duchem svatým a se svým Otcem od nichž čerpal sílu. Totéž bylo / v bledě zeleném/ i u Buddhy, cca 600 let před tím. A k doplnění třeba Jan 10-9 : Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Pavle v., proto dávám na úvod to největší přikázání od Ježíše Krista. A teď musím překopírovat to také zásadní z Vašeho článku: "Jak již bylo řečeno, duchovní růst znamená pravdivé poznání světa. Stává se, že když učiníme nějaký „objev“, řekneme si: Vždyť je to vlastně úplná samozřejmost – já jsem to už dávno věděl, ale neuvědomil jsem si to. Ano, poznání často znamená uvědomování – přesunutí informací z nevědomí do vědomí. Psychoterapeuti jsou o existenci nevědomí skálopevně přesvědčeni, byť neví zcela přesně, co to je. Různé denominace pro to mají různá jména. Například pro křesťany je to Duch svatý. Autor knihy říká přímo, že nevědomí je Bůh, který je v nás, že jde o to, aby naše vědomí splynulo s nevědomím, tedy aby se jedinec stal Bohem a zachoval si při tom své vlastní vědomí, své „já“. V tom je smysl naší individuální existence. Přicházíme na svět proto, abychom jako jedinci vytvořili novou formu Boží existence. Bůh pak bude působit skrze nás – staneme se jeho prodlouženou rukou, staneme se i my dárci milosti Boží – budeme vytvářet lásku tam, kde nebyla – postrčíme celou evoluci lidstva kupředu. Získáme obrovskou moc, která však nemá nic společného s mocí politickou. Krásně to vyjádřil Augustin z Hippo: „Miluj a dělej, co chceš.“ Jinak řečeno: Je-li to, co chceš udělat, motivováno opravdovou láskou, máš ničím neomezenou svobodu to učinit. Lidé obvykle jednají jinak. Tážou se: Co by tomu řekli druzí? Bude takové počínání odpovídat předpisům?" V největším přikázání Ježíš Kristus definuje lásku. Miluj Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Srdce Vám je asi jasné, mysl také a duše, má to být nevědomí? Ne, nevědomí a být Duchem svatým? Tak to je to přivedení na scestí. Napsal jsem návštěvníkovi,že miluj a dělej si co chceš je vágní. Miluj Spartu, miluj pohled na hvězdy, miluj vepřo-zelo-knedlo, miluj Benátky, miluj amerického prezidenta....a dělej si co chceš!! Pan terapeut řekl - Přicházíme na svět proto, abychom jako jedinci vytvořili novou formu Boží existence. Tak leda nový koronavirus. Smí pan psychoterapeut zapět "Cognosco unum Deum Patrem omnipotentem"? Může, ale lže. Pane Pavle V., nesouhlasím, i když citovaná kniha mohla mít úspěch. Přicházíme na svět proto, abychom se k Bohu mohli navrátit. (a to zase nemusíte souhlasit Vy) Václav Žáček – 27.03.2020 11:25
 • Pardal -->JJJM, JK,pan Tichánek Kopíruji ještě jednou odstavec fyzika J.Reichla : "Problém je v tom, že vztah pro dilataci času, který se zde uplatňuje při vysvětlování stárnutí Petra a Pavla, byl odvozen pro vzájemný pohyb dvou inerciálních soustav. Pavlova soustava spojená s kosmickou lodí, ale není inerciální. Aby se totiž mohli opět oba sourozenci setkat, musí kosmická loď s Pavlem zastavit, otočit se a zase se rozjet směrem zpět nebo provést celý manévr pouze obrátkou. Ať už je postup při návratu jakýkoliv, nejedná se v žádném případě o inerciální systém – kosmická loď (a celé její osazenstvo) musí projít fází zrychleného pohybu. Proto je správný závěr, že mladší bude ten z chlapců, který „pocítil zrychlení při svém pohybu“, tj. Pavel. Petr žádné zrychlení necítil, jeho systém je tedy možné považovat za inerciální." Rozumět tomu může každý, kdo rozumět může a chce. – 27.03.2020 10:17
 • JK Pardale, …Aby se totiž mohli opět oba sourozenci setkat… To je předpoklad, který jste si vycucal kdoví odkud – rovnice teorie relativity nejsou žádným potkáváním podmíněny. Petr na Zemi prostě ví, že jeho brácha odletěl známou rychlostí a dokáže podle Einsteinova vzorce spočítat, jak se jeho dvojčeti zpomaluje čas (stárne pomaleji). Jenže relativita říká, že totéž platí i opačně: stejný vzorec tedy používá i Pavel v raketě, takže jeho dvojče Petr rovněž stárne pomaleji vůči Pavlovi. To je přece úžasné… Ovšem je zde otázka, na kterou vámi zmíněná „věda“ dosud nedala odpověď: - stárne na Zemi pomaleji jenom Petr - nebo všichni lidé (přestože nevědí o tom, že jeho dvojče Pavel odletěl) - nebo jenom ti, kteří stáli vedle Petra (tedy přímí pozorovatelé)? Nebo také: bude lidstvo stárnout pomaleji, když do vesmíru vypustí raketu, která se nevrátí? A podle vašeho tvrzení, že Země je inerciální soustava, pak podle teorie relativity také platí, že je úplně jedno, zda Země obíhá kolem Slunce, nebo Slunce kolem Země. Takže tuto moderní „vědu“ sice neumí fyzikové propojit s kvantovou mechanikou, ale se středověkým učením ano. To jsou, panečku, vědci. – 27.03.2020 1:03
 • Jan Johann Jaroslav Miška Špatně jsem se vyjádřil. Samozřejmě, že prasíla je kolem nás a v nás stále. Což pořád dokládají některé asijské nauky. Průsečík dvou vyzařovacích linií jsem představil na jedné fotografii. Najdeme jej i s menhirem v Keltských šancích v Markvarticích u Sobotky. Na tomto poznatku je založeno celé feng šuej. Několikametrovou síť linií opačného energetického charakteru nazývají Číňané žílami červeného a modrého draka prasíly čchi. Akupunktura a energetické dráhy lidského těla je poznatek o téže elektromagnetické energii, ale v lidském těle. Nelze opominout ani indické čakry, což je sedm energetických center energie prasíly, nejenom u člověka, ale také u ostatních savců. Muži mají čtyři vyzařovací (jangové) a ženy čtyři vzařovací (jinové). A tak bych mohl pokračovat o mnohém dalším. Třeba o několika základních učeních jógy. – 27.03.2020 0:17
 • pavel v My si představujeme proroka jako člověka předpovídajícího budoucnost, ale Bible věštění zakazuje. Důvod je prostý: Pokud by o budoucnosti rozhodoval osud, tedy pokud by budoucnost byla předem daná, nemělo by smysl pokoušet se svoji budoucnost ovlivnit. Bůh však člověku říká, že má budoucnost ve svých rukou. https://cs.wikipedia.org/wiki/Prorok Filosof Karl Popper kritizoval takzvaný historicismus. Jedná se o učení o tom, že historie lidstva (automaticky) spěje k lepším zítřkům. Něco podobného (vývoj jakéhosi světového ducha) hlásal i Hegel. Na něj navázali Marx a Engels s teorií "vědeckého" komunismu, tedy, že budoucí vítězství komunistického řádu je vědeckým zákonem. Všichni tito utopističtí filozofové položili základy totality. – 26.03.2020 20:37
 • Jan Johann Jaroslav Miška Pane Tichánku. Díky za váš chytrý příspěvek. Stále víc vědců přichází na to, že současná fyzika podle N. a E. je scestná. E. vzorec je totiž empirický. Mějte se moc hezky. JJJ M – 26.03.2020 19:26
 • Pardal Pane Tichánku. Podstat paradoxu dvojčat je také v tom, že dovojče, které letí vesmírem, projde vzhledem k Zemi zrychlením, musí se obrátit a projde zpomalením, tedy není to inerciální soustava vůči Zemi. https://is.muni.cz/www/106296/Animace_pro_TR.pdf "Odlišné stárnutí dvojčat je potvrzeno i experimenty prováděnými s velmi přesnými a konstrukčně identickými hodinami, které byly brány na vesmírné lety [14]." http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/674-paradox-dvojcat "Uvedený příklad je „paradoxem“ z následujícího důvodu. Víme, že pohyb je relativní, tudíž lze na celou situaci nahlížet tak, že se bude pohybovat Petr na Zemi velkou rychlostí vůči Pavlovi v kosmické lodi. Pak bude logicky stárnout pomaleji Petr. V důsledku symetrie obou použitých soustav by byli při opětovném setkání oba sourozenci stejně staří. Ale při opětovném setkání dvojčat se ukáže, že mladší je ten, který cestoval v kosmické lodi, tj. Pavel. Problém je v tom, že vztah pro dilataci času, který se zde uplatňuje při vysvětlování stárnutí Petra a Pavla, byl odvozen pro vzájemný pohyb dvou inerciálních soustav. Pavlova soustava spojená s kosmickou lodí, ale není inerciální. Aby se totiž mohli opět oba sourozenci setkat, musí kosmická loď s Pavlem zastavit, otočit se a zase se rozjet směrem zpět nebo provést celý manévr pouze obrátkou. Ať už je postup při návratu jakýkoliv, nejedná se v žádném případě o inerciální systém - kosmická loď (a celé její osazenstvo) musí projít fází zrychleného pohybu. Proto je správný závěr, že mladší bude ten z chlapců, který „pocítil zrychlení při svém pohybu“, tj. Pavel. Petr žádné zrychlení necítil, jeho systém je tedy možné považovat za inerciální. Ačkoliv Petr zůstal na Zemi, která se pohybuje se zrychlením (rotace kolem vlastní osy, oběh kolem Slunce, …), lze Zem s velkou přesností považovat za inerciální soustavu." https://en.wikipedia.org/wiki/Twin_paradox je tam i výpočet Při v= 0,8 c a vzdálenost d= 4 světelné roky (zhruba k alfa Centauri) zestárne letící dvojče o 6 pozemských let a druhé dvojče na Zemi o 10 let. – 26.03.2020 18:33
 • Venda....i pro Návštěvníka "Nevyšlapanou cestou" jdou tzv. vizionáři. Ti, kteří vidí budoucnost. Vize vývoje společnosti, kam jde, co ji čeká v blízké budoucnosti jsou nejvíce publikovány koncem a začátkem roku. Marně vzpomínám, jestli ty, které jsem četl, přivedly čtenáře k té informaci, že svět v r. 2020 bude ničen pandemií. Tady tato je z 29.12.2019!! https://ceskoaktualne.cz/2019/12/zpravy-k-zamysleni/vestkyne-vanga-predpovida-desivy-rok-2020-konec-evropy-a/ Ten konec Asie a Evropy je tam předpovězen takto - Žena dále tvrdila, že dojde ke zničení Asie, která bude zatopená, a také k rozvratu Evropy, kterou zničí islámští teroristé chemickými zbraněmi. Je třeba si prostě dát pozor na "nevyšlapané cesty" a mít na paměti, že "naše osobní angažovanost v boji proti zlu ve světě je jednou z významných cest k duchovnímu růstu." Z toho může plynout, že chceme-li duchovní růst, musíme se postavit islámským teroristům a jejich chemickým zbraním. Pro Návštěvníka. Ano, napsal jsem...."k té jedné z hlavních myšlenek článku".... Je jich tam v článku víc a Vy vidíte jinou. Pozornost čtenářů neodvracím jinam. Kdybych si měl ale vybrat mezi možností proniknout do nejhlubšího tajemství života a mezi miluj a dělej, co chceš, tak se přikloním k té první. Jestliže je smysl života v tom "poznej sám sebe", tak to vidím v tom proniknutí do nejhlubšího tajemství života. Ta druhá je taková vágní. Pěkný jarní den. Václav Žáček – 26.03.2020 14:49
 • Návštevník Podle mne Venda zavádí, když píše: Ještě jednou k té jedné z hlavních myšlenek článku, která zní : „Každému z nás se nabízí možnost proniknout do nejhlubších tajemství života. “ Podle mne je hlavní myšlenkou článku výrok sv.Augusína z Hippo: „Miluj a dělej, co chceš.“ Autor to komentuje: "Jinak řečeno: Je-li to, co chceš udělat, motivováno opravdovou láskou, máš ničím neomezenou svobodu to učinit. Lidé obvykle jednají jinak. Tážou se: Co by tomu řekli druzí? Bude takové počínání odpovídat předpisům?" Pan Venda jako obyčejně, odvrací pozornost čtenářů jinam... – 26.03.2020 9:57
 • B. Tichánek Dovolím si vmísit se: a) Pan Miška popřel teorii relativity, což se nikomu nepodařilo. Naopak věda ji ve všech pokusech přes 00 let potvrzuje Jsou různé důvody, proč nenamítá fyzika proti Einsteinově relativitě. Mnoho platí, i Lorentzovy transformace, ale něco i neplatí. Právě ta relativita. A konkrétně: Pan A zůstane na Zemi, pan B letí pryč. Pan A přisuzuje panu B rychlejší b-čas? A naopak pan B přisuzuje panu A rychlejší jeho a-čas? V tomhle se relativita neosvědčuje. – 25.03.2020 22:34
 • Lojza https://www.youtube.com/watch?v=LTtl3Qvymvc Já jsem to pochopil tak, že toto video (v ruštině) je přeložené na tom facebooku... – 25.03.2020 18:23
 • An Sděluje tam něco podobného: kicovaeva. Kde by to mělo být sděleno Lazarevem? https://www.facebook.com/lazarev.cz/photos/rpp.403683159645258/3298070240206521/?type=3&theater – 25.03.2020 15:28
 • Pro orientaci https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Profesor-Rakousko-zakryva-symboly-EU-Italie-je-nahrazuje-ruskou-vlajkou-Zapad-konci-Cechy-ceka-velky-ukol-618203 – 25.03.2020 14:50
 • Pardal --->J.J.J.Miška. http://www.cepes.cz/wp-content/uploads/Psychoenergetika-II_2014.pdf str. 25-27 J.J.J.Miška píše : a)" Proto bylo možné, díky mému nadměrnému vnímání, objevovat zapomenuté. Z toho vyplývá, že je všechno jinak, než jak je nám představováno současnou vědou. Proto třeba ve fyzice neplatí ani Einsteinova teorie relativity "..... b) Všechny kameny, přemísťované, kvůli jejich fyzikálním vlastnostem, někdy až z neuvěřitelných vzdáleností (takové se nacházejí také např. v britském kruhovém souboru kamenů obehnaných kruhovým valem – Stonehenge), Je v nich totiž určitým způsobem zabudována energie – prasíla. Podívejme se do doby kamenné – paleolitu (zřeckého palaios = starý a lithos = kámen, je označením nejstaršího a nejdelšího období lidských dějin), a sice přesněji do mladšího paleolitu,který je zařazen do časového období před 40 000– 10 000 lety. Dostáváme se mezi nejstarší známé evropské stavby, do časů kruhových hradišť obklopených až několika kruhovými valy, které byly budovány v Evropě už před 30 000 lety. Některá hradiště měla dokonce až třikrát spečené valy. Právě ta, vylepšující energeticky jejich vnitřní prostor, stejně jako celá řada dalších staveb (rondeloidy a zikkuraty) jsou některými fantasty považována za místa, odkud startovaly mimozemské létací stroje. Skutečnost je však daleko prostší. Všechny stavby, ať megalitické, pyramidální či hradištní, jsou postaveny tak, aby co nejlépe využívaly energii – prasílu pro společenství, které je vytvořilo, neboť ta se nachází v kolísavé, různě „hodnotové kvalitě“, na celé planetě. c)"..Od energetické úpravy či opravy krajiny už máme jen kousek k tomu, abych připomněl, že k témuž docházelo (i pomocí kamenů) při léčení lidského těla. Což věděl šaman léčící v Brně už cca před 26 000 lety. Kamenná léčitelská souprava nalezená v jeho hrobě (Francouzská ulice), popsaná v knize Magická prasíla" Takže to shrneme. a) Pan Miška popřel teorii relativity, což se nikomu nepodařilo. Naopak věda ji ve všech pokusech přes 00 let potvrzuje b) Spečené kameny hradišť jsou ve Skotsku z doby Piktů asi 700 l.př.n.l. Tedy ne 30 000 let, jak uvádí J.J.J.Miška. Pokus s A.C.Clarkem vpodstatě neúspěšný s roztavením kamene pomocí spalování velkého množství dřeva byl kdysi v TV asi na Prima Zoom. https://enigmaplus.cz/zahada-sklenenych-pevnosti/ "Přičemž vnitřní val je zpevněn takzvanou vitrifikací.Právě tento termín se dá vyložit jako „zesklovatění“. Obranná zeď pevnosti je totiž pravděpodobně zpevňována tak, že je žárem doslova roztavena a spečená dohromady, což místy vede právě až ke zesklovatění zdiva. První z těchto záhadných pevností, nacházející se především ve středním a severovýchodním Skotsku, se objevují přibližně kolem roku 700 př. n. l. Mívají oválný půdorys s jednoduchým, ale často i dvojitým valem, přičemž vnitřní val je zpevněn takzvanou vitrifikací.Právě tento termín se dá vyložit jako „zesklovatění“. Obranná zeď pevnosti je totiž pravděpodobně zpevňována tak, že je žárem doslova roztavena a spečená dohromady, což místy vede právě až ke zesklovatění zdiva." https://i1.wp.com/enigmaplus.cz/wp-content/uploads/2_32.jpeg?w=525&ssl=1 https://i1.wp.com/enigmaplus.cz/wp-content/uploads/3_19.jpeg?w=892&ssl=1 Spečené kameny vypadají jako kusy skla, nikoli povrchová vrstva. https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo Princip výroby skla je známý asi z doby 2 500 let př.n.l. Je třeba soda nebo potaš(K2CO3), který je obsažen v popelu. "Podle archeologických nálezů lze předpokládat, že první skutečné sklo vyrobili na pobřeží severní Sýrie, Mezopotámie nebo ve starověkém Egyptě. Nejstarší známé skleněné objekty z poloviny třetího tisíciletí před n. l. byly korálky, vyrobené možná jako náhodný vedlejší produkt při zpracování kovové rudy nebo při glazování egyptské keramiky (fajánse). [4] Zpočátku bylo velmi nečisté a užívalo se na výrobu ozdob, šperků, amuletů a malých nádobek na vonné oleje. Obsahovalo oxid křemičitý, vápník a sodu, jednalo se tedy o sodno-vápenaté sklo. Nejstarší datovaný skleněný předmět je patrně keramický pohár Thutmose III. s nanášenou skleněnou výzdobou z doby kolem 1450 př. n. l." Spečené kameny vznikají při dopadu asteroidů. Také vltavíny vznikly po dopadu asteroidu vymrštěním horniny vysoko do atmosféry a roztavením. https://morezprav.cz/vesmir/nedaleko-skotska-byl-objeven-nejvetsi-krater-v-evrope-jeho-prumer-je-neuveritelnych-40-km "Nedaleko Skotska byl objeven největší kráter v Evropě. Jeho průměr je neuvěřitelných 40 km..Odborníci jej našli na souostroví Vnější Hybridy a podle nich jde o pouhou náhodu, díky které se podařilo pozůstatky meteoritu objevit...v roce 2008 předčil objev nedaleko města Ullapool, kde byly detekovány stopy tohoto vesmírného vetřelce." Tento kráter je starý 1,2 miliardy let. Zdroj vltavínů, kráter Ries v Německu je starý asi 14,5 milionu let. c) https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=43 Je to ke kostře šamana z doby před 24 000 roky. Kostra je poznamenána nemocí. "Podobné figurky, jako nalezená plastika, slouží při šamanských obřadech jako "lapače duchů". Soubor terčíků mohl sloužit jako tzv. čarovné či věštecké kameny.Tento mladopaleolitický nález, starý zhruba 24 tisíc let, spadá do mladší fáze kultury lovců mamutů - pavlovienu... Unikátní je nález plastiky muže - jedná se vlastně o nejstarší loutku na světě (24 tisíc let). Některé části lidské kostry nesou stopy bolestivého zánětu (periostitis - "kostižer") - jedná se o první dosud zjištěné onemocnění tohoto druhu v paleolitu vůbec." Závěr : nevím jak vznikal spečený kámen. Naznačujete energetické linie. Energie z energetických linií potřebná ke spečení kamene není slučitelná se životem a s léčením už vůbec ne. Se šarlátánstvím je slučitelné cokoliv. – 25.03.2020 12:05
 • Alois ad/ Obvyklou mantrou hlasatelů konspiračních teorií je, že kdo má peníze, ten má moc. Nemusí to být pravda. Jo, jo, nemusí. Ale většinou to tak je. Ten Hitler získal i finanční podporu, jak píšete, od 800.000 členů. To byla síla. U nás jsou dvě politické strany, které mají /možná/ nad 20.000 členů. A to je velký rozdíl. A v tom Německu si ti přispívající členové zajistili dokonce na pár roků pocit, že je čeká s Dolfou blahobyt. Ale jak se říká, žádný strom neroste až do nebe. Ten příspěvek od Vendy, přesněji z nějakého Zvedavce, je přesný. A hnusný! Kdopak ví, co se za tím koronavirem skrývá. Ať žijí konspirace té či oné strany. Zpravidla lejno padá dolů, tam, kde jsme my, ti málo významní. Lidi, pojďte ven, nasaďte roušky, v lese si je pak sundejte. Je jaro!!!!!!!!!! Alois – 25.03.2020 11:00
 • Lojza pro Vendu Lazarev ke koronviru: https://www.facebook.com/lazarev.cz/photos/a.437684989578408/3297659946914217/?type=3 Z překladu: To, čo nazývame dušou, je v podstate naše podvedomie, alebo nevedomie. A podvedomie nás riadi z 95 - 97 percent. Prečo? Že by i velkému Lazarevovi konečně docvaklo, že žádná duše neexistuje? – 25.03.2020 8:29
 • pavel v Obvyklou mantrou hlasatelů konspiračních teorií je, že kdo má peníze, ten má moc. Nemusí to být pravda. Ve volebním klání roku 2008 stáli proti sobě Barack Obama - "socialista" a John McCain - reprezentant bohatých. Ti mu posílali navolební fond milionové dary. Obama požádal své sympatizanty, aby mu poslali alespoň malé částky. A světe div se, Obama takto vytvořil mnohem větší volební fond než McCain a volby vyhrál. Podobně komunisté v dobách svého informačního monopolu tvrdili, že Hitlerův politický úspěch byl plodem jeho podpory německým velkokapitálem. Byla to lež. Ačkoliv byla finanční podpora podnikatelských kruhů zanedbatelná, jako faktor v úspěchu NSDAP před rokem 1930, a nebyla důležitá ani potom, průmyslníci si začali všímat NSDAP, jako důležité síly v destrukci parlamentního systému. Průmyslníci se měli se stávat vlivnými zejména v letech 1932 - 1933 v přesvědčování Hindenburga, že Hitler by mohl být v tomto projektu nějak užitečný. Dle historika Wernera Masera je tvrzení, že těžký průmysl a velkostatkáři dostali k moci jak fašistickou diktaturu Mussoliniho v Itálii, tak i Adolfa Hitlera v Německu, aby na jedné straně zbudovali valy proti nebezpečí beloševické revoluce a na druhé straně zároveň vytvořili expanzní možnostií pro vlastní produkci, otřepanu frází, která pramení z nedostatečných detailních znalostí. Takhle situaci líčily (bez důkazů) například výmarské propagandistické letáky sociální demokracie, například v Mnichově vydávané Thomasem Wimmerem. Podnikatel Fridrich Flick poslal nacionálním socialistům jen 2.8 % peněz, které vydal na politické účely. "S 50 000 markami od Flicka, 250 000 od koncernu IG-Farben a částkou nacházející se někde mezi, kterou daroval průmysl z Porúří v roce 1931, se toho nedalo mnoho počít. Kdyby byl býval Hitler neměl k dispozici měsíční příspěvky od tehdy zhruba 800 000 členů, nebyl by s největší pravděpodobností ve volném souboji sil schopný konkurence. " Gustav Krupp bývá považován za velkoprůmyslníka Hitlerovi obzvláště nakloněnému, ale nakonci roku 1932 nebyl ochoten se ani zasadit u Hindenburga svým jménem pro Hitlera jako kancléře. Dary věnované politickým stranám v období výmarské republiky představiteli průmyslu a hospodářství byly nakonec směřovány proti Hitlerovi a NSDAP (nacisté byli vlastně socialisté). Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus – 24.03.2020 22:57
 • Venda Na Zvědavci v diskuzi pod posledním článkem je zajímavý příspěvek : “Brzy nastane globální transformace. Vše co potřebujeme je velká krize a národy uznají nový světový řád.” David Rockefeller “Hledajíc nepřítele, který by nás spojil, přišli jsme s myšlenkou globálního oteplování: nedostatek vody, hladomory atd. jsou dostačující.” Club of Rome, The First Global Revolution “Není kolaps industriální civilizace jediná naděje pro tuto planetu? Není naší odpovědností tomuto napomoct?” Maurice Strong, iniciátor environmentálního programu pro UN “Individuum je handikapováno v momentě, kdy se setká s konspirací tak monstrózní, že nemůže uvěřit tomu, že existuje.” J. Edgar Hoover “Jestli do této země přijde tyranie a útlak, přijde pod rouškou války proti vnějšímu nepříteli.” James Madison, prezident USA „Toto, a ne jiný, je původ všech tyranů: když se poprvé objeví, tváří se jako ochránce.“ Platón „Budeme mít Globální vládu, ať se nám to líbí nebo ne. Jedinou otázkou je jestli globální vlády bude docíleno skrze dobývání, nebo skrze konsensus.“ James Paul Warburg Vědomá a inteligentní manipulace organizačních návyků veřejnosti je důležitý element v demokratické společnosti. Ti, kdo manipulují neviditelné mechanizmy společnost tvoří neviditelnou vládu , která je skutečným vládcem naší země. Edward Bernays, zakladatel moderní propagandy (PR), Freudův synovec http://srsen.wordpress.com/2010/02/21/citaty-o-konspiraci-a-novem-svetovem-radu/ Tak co na to poznání, resp. uvědomění si, co může nastat ?? – 24.03.2020 20:20
 • Jan Johann Jaroslav Miška Pane Pardále. Nechápu tu vaši drzost. Ale platí staré dobré přísloví: Chytrému napověz a hloupého kopni. A někdy to nestačí jenom jednou. Ale opakovaně. Vašíčka neznají univerzity v Rusku, Anglii, Tel Avivu a Sorboně. Ale mne ano. Takže vaše srovnání není ani o jablkách s hruškami, ale o ničem a něčem na čem závisí váš život. Ale to už se zase vracím k mému prvnímu uvedenému přísloví. Na vaše další bláboly o ničem už nebudu reagovat. Stále se vracím k prvnímu přísloví. Mějte se a smějte se. JJJ M. – 24.03.2020 19:59
 • Pardal Pane Miško, v článku, zvláště v úvodu napadáte lidi kolem sebe :"Debilizace národa bohužel pokračuje i v ostatních oborech našeho života. Léta je vymýván mozek našich občanů. Ke slovu se dostávají průměrní až podprůměrní „vysvětlovači“ všeho možného a nemožného rozumějící všemu. Což odpovídá kvalitě jejich pisálků a redaktorů. Proto samostatně myslících lidí ubývá. Zároveň se šíří epidemie strachu před vším. Stádo se tak lépe ovládá." Vaše tvrzení nejsou ničím podložená, jsou přímo chybná. Takže předchozí odstavec se obrací proti Vám. A jste hrozně dotčený, když jste dostal odpověď ve stejném stylu. Jak se do lesa volá---- Archeologie rondeloidy na Plzeňsku z doby neolitu popisuje https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/archeologove-nasli-rondeloid-praveke-kruhovite-hrazeni-20130724.htmlhttps://www.keltoi.cz/cz/archeologie/vyzkumy/3795-plzen-krimice-objev-rondeloidu "Zdejší naleziště pochází z mladší doby kamenné, tedy neolitu, který je datován přibližně 5500-4500 před naším letopočtem." Píšete :"Znali jí před 20 až 30 tisíci lety stavitelé rondeloidů." Čili to dáváte do doby mladého paleolitu, kdy lidé se živili lovem a sběrem, žili ve stanech. I megality v Carnacu jsou z daleko pozdějšího období období neolitu. https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlad%C3%BD_paleolit V té době vrcholila v Evropě doba ledová. Od Pyrenejí až na Aljašku ledovce nebo bezlesá tzv. mamutí step, odolná tráva. https://cs.wikipedia.org/wiki/Megalitick%C3%A9_%C5%99ady_v_Carnacu "Menhiry (v Carnacu) byly vztyčeny v období neolitu v 5. až 2. tisíciletí př. n. l. Zdejší pravěké kmeny bydlely ve velkých dřevěných domech a zabývali se chovem a zemědělstvím." – 24.03.2020 19:58
 • Honza → Takové tady máme stromy, stožáry a ptáky! https://www.youtube.com/watch?v=G9verZlYi2Q – 24.03.2020 19:32
 • Honza → co jedna píseň s člověkem nadělá, že? Álois, co nadělá, a vzápětí za sebou n..ere jedna píseň s vámi, je celkem jasný. Kdo chce vidět, ten vidí. Marná sláva, s&h a podléhání kdekomu a kdečemu, má tisíce podob a ovcí je (jak "evidentno") nekonečno. – 24.03.2020 19:01
 • Honza → Hlídači demokracie je například spolek Milion chvilek pro demokracii. :-)))))) To jsou stejný tydýti, jako je tydýtská celá slavná demogracie, vláda trubců a tyranie bláznů...-))) Prostuduj si Platóna → https://cs.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3novo_pojet%C3%AD_demokracie „Většina je vždy vůl, proto - opět paradoxně - vláda většiny je správná. T. J.: demokracie je jediné (blbé) zřízení, jež jednak odpovídá proporcionálně lidské blbosti, za druhé pak dovoluje menšině - která má patrně pravdu - existovat a projevovat se.“ (Jiří Voskovec) – 24.03.2020 17:16
 • Pardal Pane J.J.J.Miško, nenapadám Vaše knihy, protože jsem je nečetl a ani nebudu. Propagoval jste je už mnohokrát, vím, že existují. Nu a co? Napadám tento Váš článek, že energii z mitochondrií v organismu spojujete do jednoho pytle a jakousi energií-prasílou z menhirů. Na to jste žádné vysvětlení nedal a nedáte. Prostě se to pláclo a lidi žasněte. Dovolil jsem si kdysi napadnout Váš pojem prasíla. Nyní používáte energie-prasíla. Prostě kočko-pes. Síla a energie jsou rozdílné pojmy, to Vám asi v Oxfordu vysvětlili a už jste to zapomněl. O Českém tajemnu jsem nic nepsal, pořad České tajemno existuje, stejně jako kniha České tajemno od Arnošta Vašíčka. Prostě máte konkurenci. Pořady České televize ( 6.dílů) lze spustit z internetu např. https://www.ceskatelevize.cz/porady/12417606301-ceske-tajemno/418235100031006-mysterium-zlatodeju/ V článku máte fotku - v Paříži sloupek u plotu tvaru pyramidy, kde se dobíjejí holubi. To je fantastické. U nás doma na střeše sedají kavky a hrdličky na anténě od televize a vedle talíře pro Wi-fi. Zřejmě se dobíjejí a jistě kadí po střeše. Celé houfy kavek se dobíjejí na stožáru u pošty a na vysokých stromech u husitského kostela. Takové tady máme stromy, stožáry a ptáky! Takže naší ulicí jistě prochází linie energie-prasíly. A v parku někdo umístil asi 100 kg kámen tvaru trojboké pyramidy, i tam někdo meditoval Před 35 lety tam bylo smetiště a skládka. Pokud tam něco vyvěrá, tak methan z té skládky. Neměl byste detailní fotografii těch spečených kamenů, když o nich píšete? Jistě bude v těch 1500 stránkách knih. Admim by to přidal k fotce toho sloupku s holuby. – 24.03.2020 17:01
 • Jan Johann Jaroslav Miška Mám pocit, že příběh související se skromnou vitální ženou Izabelou Klímovou mnohým pomůže. Paní doktorku jsem poznal náhodou. Občas jsem navštěvoval, dnes jednadevadesátiletého“, jednoho z pěti kvalitních žijících diagnostiků a energetických léčitelů Ing. V. B. Jeho kancelář byla na „Na lávce“. Mezi řečí mně pověděl, že nedaleko „ve věži“ má přednášku I. K. Řekl mně o čem, a já jsem se na přednášku okamžitě vydal. Ale několik metrů před vstupem do přednáškové místnosti, jsem už ucítil brnění celého těla. Cítil jsem vlnění elektromagnetické energie – prasíly. Přístroj posiluje vyzařovací složku prasíly, která je základní podmínkou veškerého života na naší planetě. Což mě překvapilo. Přednáška byla v plném proudu a před paní doktorkou ležel přístroj. Byly to čtyři lehce přemístitelné spolu propojené ploché čtvercové polštářky. Paní doktorka přednášela o působení a diagnostice tohoto přístroje. Všelijakých „zázračných přístrojků“ je hodně, ale tento byl prvním účinným. Dokonce založeným na principu pulzní elektromagnetické energie. Paní doktorka, které si velice vážím, je, jak bývá u nás zvykem, daleko známější v zahraničí než u nás. Výrobek, který představuje, působí jak preventivně k harmonizaci energie lidského těla, tak cíleně. O tom vypráví její diagnostická knížka. – 24.03.2020 17:00
 • Alois https://www.youtube.com/watch?v=wUPocq4l47w&list=RDwUPocq4l47w&start_radio=1 For Africa? Je populace Afriky imunní a nebo se tam z naší civilizace Západu přenese virus conoravirus? No tak z Afriky přišly také exotické choroby, nebudeme si nic vyčítat. Ale také odsud bylo přetransportováno sta tisíce otroků.....a dnes jejich potomci zpívají /tedy bylo to před pár léty/ for Africa. Pro poznání, které stále přichází, může být srdce buď otevřené a nebo naopak. Komu zvoní hrana? A je fakt někdy / kdy?/ již úplně pozdě ? Jak by řekl Malohanák - look for an answer . Boží spravedlnost je nekonečná, hurrrrá. (co jedna píseň s člověkem nadělá, že?) – 24.03.2020 16:40
 • Venda Z článku z té hlásné trouby, na který jsem dal odkaz, vybírám: "Koronavirus Západ a satelitní státy Západu, včetně Česka a Slovenska, vystřelil raketovou rychlostí z „konzumní letargie“ (slovy Petra Robejška) a donutil populace těchto zemí uvědomit si, co je skutečně důležité! Koronavirus nás v podmínkách objektivního ohrožení a objektivního nedostatku všeho, co je pro boj s ním a pro vítězství nad ním důležité, donutil spolupracovat a uvědomit si, že jsme jeden celek, jeden organismus. A ne pouze náhodný shluk osamělých satelitů plácajících se někde v prostoru." Je tím ale vysvětleno přání, touha pisatele, alespoň já to tak chápu. Ó kéž by, kéž by ! Víc k Vašemu hezkému příspěvku, pane Pardale, nemám! Venkov mám rád, i když i tam to není co bývalo. Kdo chce a může, pochopí i ten proruský zdroj. Mějte se. – 24.03.2020 16:07
 • Lojza ad.: Takže ta nastupující generace bude mít s čím se prát. A přeji jí hodně sil. A já Vám, Pardale, přeji hodně dlouho vyplácený důchod:-)) http://www.vodaksb.eu/diskuse/mimo-tema/comment-page-94/#comment-299583 – 24.03.2020 14:16
 • Pardal Vendo, díky za informace z hlásné trouby ruských polopravd a desinformací sputniknews.com. https://cs.wikipedia.org/wiki/.com "Doména .com je generická doména nejvyššího řádu (TLD) v DNS. Její název je odvozen od world commercial...Doména byla původně spravována Ministerstvem obrany Spojených států amerických.." Trochu jste zapomněl, že ten prohnilý Západ stvořil internet (prapůvodně pro vojenské účely), kde se tak moc ně realizujte. Řada lidí by se vrátila k vesnickému způsobu života, blízko přírodě a blíž potravinové soběstatečnosti, kdyby na vesnici byla možnost zaměstnání. Zavírání škol, obchodů a zemědělských podniků na vesnici je počátkem vylidňování vesnic. Čtu asi 800 stránkovou knihu P.Čornej : Velké dějiny Zemí koruny české V.. Předhusitské a husitské období. Před husitstvím měla polovina českých měst převahu německého obyvatelstva. Pak vypálená a zničená města, hladomor i mor. Války.Vesnice se vždy líp obnoví. Českému národu hrozilo pořád něco. V 19. století hrozil zánik českého jazyka, národní obrození byl takřka světový unikát. S průmyslovou revolucí se vesnické obyvatelstvo dostalo do měst a ke vzdělání. To vedlo k touze po samostatném státě a napomohlo k jeho vzniku. Takže závěr: při obnově společnosti jde nejen o meditace a vnitřní duchovní život, jak tu neustále propagujete ze zdrojů od Himálaje k Tatrám a k Šumavě, ale i o obnovu přirozeného společenství a sounáležitosti lidí, k čemuž život na vesnici pomáhá. Většina lidí to v sobě někde má zakódované a lze to v sobě najít. Vesnice je archa Noemova moderního anonymního světa propleteného ztrátou soběstačnosti i soukromí třeba přes internet. Když se vypne elektrický proud, pitná voda, zemní plyn, televize a internet, tak je civilizace za pár dní na konci horní končetiny. (Těsně vedle toho tetování, co některá nezdárná mládež má, jak píšete.) To je poselství, které koronavirus přináší. Věřím, že za několik měsíců nákaza se zastaví a odezní. Obrovské zadlužení státu vzniká už teď. Takže ta nastupující generace bude mít s čím se prát. A přeji jí hodně sil. – 24.03.2020 12:12
 • Jan Johann Jaroslav Miška Vážený pane. Není mou chybou, že jste nečetl moje knihy. Tam je představeno bezpočet příkladů. Připomínám, že to je asi 1500 stran se sedmi sty barevnými fotografiemi. K mému pozná ní se připojují někteří vědci z celého světa. První na mé poznatky reagovali Rusové. Angličané mě před několika lety pozvali na přednášku do Oxfordu. V loňském roce se ozvala univerzita z Tel Avivu. A asi před měsícem Sorbona. My máme státní televizi, která je protistátní i když je placená každým českým občanem. Vyrábí z občanů debily.Naposledy vyrobila "dokumentární" škvár pojmenovaný České tajemno. Když jsem kromě diskusních příspěvků napsal na radu ČT, tak byl Web České tajemno, dokument z přehledu vymazán. Vy pane Pardále patříte mezi lidi, kteří Českou televizi zřejmě hltají. Protože na otázky, které mně už dříve opakovaně kladete, jste už dostal vysvětlení. Mezi tím jste měl dostatek času abyste si mé knihy prostudoval a opakovaně mě nenapadal. Pohodu a stálé zdraví všem, a tedy také vám, přeje Jan Johann Jaroslav Miška – 24.03.2020 10:35
 • Kvality se posuzují srovnáním s jinými lidmi, zvláště v podobných postaveních. Nesleduji, že by snad p. Zeman někdy v lednu 1990 lhal, co u nás bude a nebude. To přece pamatujeme u jiného prezidenta: Nezaměstnanost prý nebude. Taky k Babišovi by šlo diskutovat, ale já za to nejsem placený... – 24.03.2020 9:52
 • Venda Autor píše po prologu - "Vesmírná energie-prasíla je jenom neobklopovala; ona jimi v určité struktuře též prostupovala." Dnes již tomu tak není? Ta prasíla je tady stále a není třeba hledat její působení v tom, co tu nechali například staří Keltové. Tu prasílu pocházející z tisíci plátkového lotosu /jak je to hezké přirovnání, že?/ či z obrovského hroznu světel první duchovní úrovně, která spolu vytváří tento nižší svět pod ní, který obýváme, může každý při jisté dávce trpělivosti v sobě vědomě objevit. A nejen to, může ji i harmonizovat v nižších energetických vírech a postupně se dostávat ke své vyšší vlastní úrovni a podstatě. Přináší to do našeho nitra svět barev a až povznášející hudbu sfér. Každý se s tím může setkat, ale nemusí. – 24.03.2020 7:57
 • Venda Když jsem si přečetl článek - viz. odkaz dole, řekl jsem si, že snad poznání, které teď lidé zažívají přichází ještě v ten "pravý" čas pro možnost nápravy. Zkuste jen malou chvilku věnovat k zamyšlení se nad tím, co lze z našich životů odbourat, s čím bychom se rozloučili. Nápadů může být mnoho. Ráno otevřu seznam-najdu tam co neznám a hned jsou tam zprávy, jak má nějaká kráska problém mít své vnady v dekoltu pod kontrolou, jak je Praha prázdná - záběry Hradčan bez lidí, Václaváku.......a kamarád mi do toho poslal video, kde jeho mini hospodářství, kravka, nějaké kozy, ovce a slepice musí fungovat a jak je všem těm zvířátkům u zádele, jestli bude olympiáda nebo jestli fotbalisté dohrají ligu. (video pořídil po ranním krmení.....) Jsou věci a dění zbytné a zbytná. Poznávají to i herci, zpěváci. V čase, kdy jsme tzv. vyspělou civilizací, poznáváme /někteří/, že náš směr konzumu, který ničí přírodu a v ní i nás samotné, je špatný. Může být jiný. https://cz.sputniknews.com/nazory/2020032311701869-koronavirus-zapad-je-ve-valce-diky-bohu-nazor/ Pěkný jarní den. Václav Žáček – 24.03.2020 7:36
 • pavel v pro Anonym Jaké kvality kromě lhaní a vulgarismů Miloš Zeman projevil? Považujete to, že Babiš byl agentem StB také za úspěch? Nevadí vám jeho naprostá rozervanost v názorech, když jako člen KSČ odsuzoval kapitalismus, aby posléze "obrátil kabát" a stal se kapitalistou? Až si nechá zešikmit oči, bude to také úspěch? – 23.03.2020 23:31
 • Pardal http://archeopraha.cz/hradiste-hostivar-vysinne-opevnene-sidliste Je tam i mapa, popis a obrázky. http://archeopraha.cz/files/imagecache/full/clanky/images/archeo-315-544.jpg http://archeopraha.cz/files/imagecache/full/clanky/images/archeo-315-646.jpg Vědci neradi blouzní- třeba mitochondie jsou samozřejmě součástí buněk, probíhá tam oxidace, tedy uvolnění energie. Co to má společného s údajnou energiií-prasílou z menhirů, které se chemicky takřka nemění, to autor článku ani nenaznačil. A když se kámen mění, tak živce zvětrávají vlivem CO2. Pes na prvním obrázku v anglickém Cateringgu leží zjevně přes linii menhirů. Jednoznačně ho zajímá jeho panička. Kozy nejsou vidět. Zajímalo by mě, jak se dobíjí v článku uvedené kozy. Měly by ležet nějak vzhledem k údajným energetickým liniím. Jak autor naznačuje v textu, tak linie jsou linie a menhir je na průsečíku linií. Co jsem viděl na pastvinách, tak dobytek si lehá spolu dokola, s oblibou na mírně vyvýšeném místě (asi na sušším místě po deštích) a přežvykují, hlavy mají směrem ven, uvnitř kruhu případně chrání mláďata (sloní stádo). Musí být zajímavé sledovat kozy jak se dobíjejí v řadě na liniích. Ke spečenému kameni požárem, jsem velmi skeptický, glazury živcové potřebují asi 1200°C. http://www.kcdoupe.cz/cs/prakticke-informace-o-keramicke-tvorbe/glazury/glazury-pro-vypal-v-peci-na-drevo/zivcove-glazury/ Jiná věc je spečená hlína, čili keramika. Tam stačí nižší teplota na vznik střepu. Souhlasím s paní Klimovou, že poznání historie a tajemna je cestou k sobě. Nevím , jestli cesta k sobě je spojena s napadáním vědy. Článek píše :"Dokázali vylepšovat jak energetický potenciál těla, tak energii krajiny. Prokazatelně už před 26 000 lety. " To by chtělo prokázat. I když věřím, že Věstonická Venuše mohla energetický potenciál pravěkého lovce mamutů vylepšit. – 23.03.2020 16:47
 • Izabela Klimová,MAD, Dr.h.c. Pana Mišku znám několik let a považuji ho za úžasného odborníka v oboru účinků menhirů a jejich významu. Sama pracuji s energiemi a měla jsem tu čest ho přivítat i při zkoumání keltského sídliště v Holovousích. Ano, jsou na naší planetě magická místa,protože naše matka Země je živou Bytostí se svým vlastním Vědomím.Je dobré, že jsou mezi námi lidé, kteří sdělují její poselství nám lidem. Johann úžasně vystihuje energetická místa a charakterizuje je a propojuje s bájemi a historií nejen v českých zemích, ale i v celé Evropě. Jsem nesmírně ráda, že patřím mezi přátele. Jeho poznatky a objevy s prasílou vysoce hodnotím a jsou pro některé lidi i vodítkem při poznávání tajemna a cestou k sobě samým.Děkuji Jene. Zdraví Izabela – 23.03.2020 12:28
 • Prezident Zeman se dostal do funkce svými kvalitami - k tomu navíc jako politik mluví. Babiš má největší popularitu i pro své úspěchy ve světě založeném na hmotě, na bohatství, i tam je jako ryba ve vodě. Jinou možností by byl člověk, neschopný ve stejném oboru této poněkud úpadkové doby. – 23.03.2020 11:19
 • pavel v Hlídači demokracie je například spolek Milion chvilek pro demokracii. Ten žádá, aby Babiš odstoupil z vlády do doby, než bude jeho krádež dotací vyšetřena tak, jako odstoupil Čunek, Gross či Nečas. Demokracie západního střihu mě zklamala. Nikdy bych nevěřil, že lhář jako Miloš Zeman a zloděj jako Babiš se budou opírat o stabilní preference davu. – 22.03.2020 22:29
 • B. Tichánek Pardalovi "Fyzika neřeší, proč tyto síly existují, ale jak se projevují." Jistě, to je známý argument, kterým se omlouvá nedostatečné lidské poznání. Jen projev, a mnohem obtížněji příčina vzniku. Byly doby, kdy lidé věděli, že všechno padá dolů. Protinožci, s kulatou Zemí, by tedy nemohli být, spadli by "dolů". Newton našel a prosadil mezi znalými lidmi jiný důvod. Nikoliv dolů, ale dle přitažlivosti mezi hmotami - se solidním výpočtem. A konečně Einstein předložil dodnes přijímaný názor o zakřivení časoprostoru (nikoliv prostoru), který se více méně přibližuje příčině vzniku gravitace. Tedy nejen "projev", ale i jistá "příčina". Ovšem dokud vědě chybí definice času, a zdůvodnění jeho zpomalování při pohybu, pak... Nebo Slunce. Projevuje se zářením, bylo známo odjakživa. Ale proč záření za několik milionů let neustane, bylo vysvětleno až během 20. století. Zde tedy "Fyzika vyřešila, proč záření vzniká", alespoň do určitého stupně potřebného poznání. *** Andělská křídla Vám připomněl Feynman, nebo můj článek, nebo jste sám objevitelem důležitosti pernatých bytostí? Vložil jsem kdysi do https://www.tichanek.cz/g7v/zakriveni-casoprostoru-g7v.html následné: 2.1.3. Feynman Kroužícím oběžnicím Feynman rozlišil setrvačnost a gravitaci, jež oběžnici stahuje z přímočarého pohybu. Doložil, že příčina gravitačního tahu je nám dosud nesrozumitelná: Co nutí planetu obíhat okolo Slunce? V Keplerově době na to někteří lidé odpovídali, že za planetami jsou andělé a máváním křídel tlačí planetu po orbitě. Jak uvidíte, odpověď není příliš daleko od pravdy. Andělé ovšem planetu postrkují směrem k Slunci... [2] – 22.03.2020 22:17
 • Honza → Naopak, je to výpověď o špinavých metodách našeho premiéra. Moment, moment, to mi nějak neštimuje. Na jednu stranu tady adoruješ demokracii západního střihu za zázrak všech zázraků, za nejkřišťálovější křišťálovost jaká tu kdy byla , a teď "špinavý metody". Kde jsou všichni ty "hlídači demokracie"? ps: aby bylo jasno, Babiš rozhodně není můj šálek kávy. Ba naopak. – 22.03.2020 19:44
 • Honza → Jak jistě víte Toto - míněno výše uvedené - je jeden z nejmanipulativnějších výroků a úvodů, bohapustá floskule, jaký vůbec existujou! Rozuměj: učebnicový příklad s&h, slovní exkrement par excellence, aby bylo jasno! Podlehl-li tomuto myšlenkovitému a slovnímu hovadismu, "viru blbosti" a zdegenerovanému myšlení, explicitně vyjádřenému - ***Jak jistě víte*** - sám autor, je to jeho problém. – 22.03.2020 19:00
 • pavel v Ano. – 22.03.2020 15:57
 • pavel v pro vykuk šafr Uvedená informace není ničím jiným, než pomluvou. Abych to dokázal, uvedu několik úryvků z tohoto článku: "I když se v této fázi zatím jedná o spekulaci a ne tvrdými daty podloženou skutečnost ..." "Pokud by informace o spolupráci Františka Savova s Pavlem Šafrem byla pravdivá..." "Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku BYZNYS NOVINY" Ale i kdyby to pravda byla, nic to nemění na skutečnosti, že součástí Babišova politického marketingu je rozesílání pomlouvačných řetězových mailů. – 22.03.2020 15:50
 • «« »»
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference