mapa stránek || vyhledávání

Hledání Světla

Dar ľudskej jedinečnosti

V hovorovej reči medzi ľuďmi bežne dochádza k nedorozumeniam pre rozdielne chápanie významu jednotlivých slov, ale aj v neochote navzájom sa počúvať. Dnes nebudeme rozoberať príčiny, ktoré k tomu vedú. Nepôjde ani o „slovičkárenie“, ale o zameranie sa na pravý význam konkrétneho slova jedinečný. Význam slova jedinečný sa najčastejšie zamieňa s významom slov, ktorými sa chce zdôrazniť mimoriadna hodnota […]

O prírodných zákonoch trochu inak

Zo skúseností vieme, že v rozhovoroch o prírode, jej krásach i premenách si dobre porozumieme. Ak medzi rečou spomenieme prírodné zákony, ktoré premeny prírody formujú, aj tu bez problémov nachádzame zhodu. Ale čo sa stane, ak sa v podobnom rozhovore posunieme ďalej? Do hlbších súvislostí rovnako platných prírodných zákonov v živote človeka i v celom vesmíre, ba v celom Stvorení? […]

Existuje náhoda?

Veľmi často sa stretávame s názorom, že ľudský život sa skladá z náhod, ktoré sa ľubovoľne prihodia len tak – z ničoho nič. Takmer denne sme svedkami výrokov typu: „išla som náhodu okolo a“… Ale je to naozaj tak? Naše životy riadia náhody? Skúsme túto tajničku života rozlúštiť spoločne. Sústredenejší pohľad na slovo náhoda nám odhalí, že je […]

Vzkaz lidstvu od jejich dávných bohů, 30.1.2012

Jsme prastará rasa. Přicházíme k vám z vaší budoucnosti. Přicházíme spojit naše energie s vašimi. Během věků poklesla naše schopnost reprodukce a vitalita, vyčerpali jsme svoji životní sílu, jsme na pokraji vyhynutí. Potřebujeme omladit. Je dáno osudem, abychom se spojili s lidským rodem v tomto čase, kdy dochází k tolika změnám. Sami jsme mnoho změn způsobili nebo jinak navodili. Vytváříme vhodné […]

Zachráni nás ezoterika?

V ezoterických kruhoch si ľudia vymieňajú fantastické informácie o tom, čo všetko sa stane v roku 2012. V skutočnosti tieto kruhy rozširujú veľmi zjednodušené, zavádzajúce videnie celkového diania, ktoré nezávisle od nich, v živom pohybe stále prebieha. No niečo na tom, o čom hovoria, predsa len bude, pretože veľké zmeny sa dejú, všetko je v zrýchlenom pohybe, pohyb a […]

Chlieb náš každodenný, daj nám dnes…

Známa, často opakovaná prosba z Otčenáša, modlitby ktorú nám ľuďom priniesol Ježiš. Ale rozumieme jej? Vážime si náš každodenný chlieb? Na viacerých internetových weboch sa v týchto dňoch objavila prednáška o bretharianstve. Bretharianstvo predstavuje životný štýl bez konzumácie jedla, kde človek nič nekonzumuje, (môže piť vodu) iba medituje, „nabíja sa“ vesmírnou energiou. Jednoducho povedané, „žije zo vzduchu“… […]

Co, kdo a nebo čím je ČLOVĚK?

Mnoho složitých tkání, tělních tekutin, teplých pulsujících orgánů, kostí, hladká kůže, hlas, uši, oči, pohyby končetin, žvýkací svaly dávající pohyb čelistem, více a nebo méně oblečení, nápady, myšlenky, city i necity, TY nebo JÁ. Člověk se tu zrodil a vyvíjel, někdy od šerého dávnověku, prý k obrazu božímu. Kdysi se poprvé napřímil a dostal pro své […]

Dobro a zlo, aneb pozitivní či negativní v nás (2. část)

Abychom poznali, kde vzniká dobro či zlo, je třeba se věnovat více naší mysli, myslícímu principu, jako dokonalého nástroje Negativní síly. Z mých předchozích sdělení je již patrno, že tzv. Negativní síla je však navýsost spravedlivá a přiděluje v konečném součtu po smrti fyzického těla to, co jeho nositeli, duši, mysli a dalším příkrovům náleží. Mysl se […]

O zmysle, alebo nezmysle života

Keď ľudia pátrajú po zmyslu ich života a zmyslu života vo všeobecnosti, tak dostávajú tie najrôznejšie odpovede, najmä, že jeho zmyslom je evolučný vývoj k vyšším formám života a vyššej dokonalosti. Tieto odpovede vychádzajú z predpokladu, že samotný život je nedokonalý a preto sa musí v pozemských podmienkach zdokonaľovať a vyvíjať. Ale pozrime sa bližšie na túto otázku: […]

Jasmuheen – žití bez jídla (1. část)

Mezinárodně přednášející umělkyně, hudebnice, autorka a vedoucí badatelka pránického žití Jasmuheen je považována za avatara žití bez jídla. Poté, co se naučila žít z kosmické energie, strávila tato úžasná Australanka poslední dvě desetiletí tím, že se podílela o své vědomosti a vhled s bezpočtem ostatních. Skrze její přednášky a semináře byli lidé inspirováni, aby ji následovali a […]

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference