mapa stránek || vyhledávání

Keltské menhirové stavby

Prolog

Nacházíme se ve státě, v němž se nesmí psát, ani ve státních sdělovacích prostředcích hovořit o podstatě života ve Vesmíru. O fyzikální energii-prasíle, kterou poznala a dokonce využívala všechna pravěká společenství. A to proto, že jí vnímal každý. Je dokonce zabudována také v některých novoslohových stavbách z přelomu 19. a 20. století. Znali jí před 20 až 30 tisíci lety stavitelé rondeloidů. Energii krajiny proměňovali též stavitelé menhirových a pyramidových staveb.

Debilizace národa bohužel pokračuje i v ostatních oborech našeho života. Léta je vymýván mozek našich občanů. Ke slovu se dostávají průměrní až podprůměrní „vysvětlovači“ všeho možného a nemožného rozumějící všemu. Což odpovídá kvalitě jejich pisálků a redaktorů. Proto samostatně myslících lidí ubývá. Zároveň se šíří epidemie strachu před vším. Stádo se tak lépe ovládá.

Na okraji Lesoparku v Praze 15 jsem chtěl postavit energetickou léčebnu podobnou té, kterou jsem vybudoval na podnět firmy Planta naturalis, v Markvarticích u Sobotky. Sloužila by všem. Proti tomu se vehementně postavil místostarosta B. Proto k výstavbě nedošlo.
 

Hostivařské keltské hradiště

V pradávných dobách lidé ještě vnímali energii prostředí, rostlin, živočichů a také svého těla. Vesmírná energie-prasíla je jenom neobklopovala; ona jimi v určité struktuře též prostupovala. Dokázali vylepšovat jak energetický potenciál těla, tak energii krajiny. Prokazatelně už před 26 000 lety. Také Keltové mnohem později věděli, že rozhodujícím činitelem zdraví a dlouhého věku je výběr energeticky vydatného místa pro jejich pobyt. Což platí také pro jediné pražské výšinné opevněné hradiště z doby haštalské (kolem 600 let př. n. l. o rozloze bezmála 8 ha). Ze tří stran bylo chráněno potokem a svahy ostrožny. Na východní nechráněné straně pak příkopem s valem. Je srovnatelné s obdobným hradištěm u Českých Lhotic. Ale tam bylo ještě v 50. letech minulého století, kromě vysokého menhiru, ještě několik řadových kamenných staveb – menhirů, které hradiště energeticky vylepšovaly.

Hostivařské keltské hradiště najdeme v jižní části lesoparku pod pojmenováním Kozinec nebo Šance, nad výrazným meandrem potoka Botiče a pravým břehem hostivařské vodní nádrže. Před napuštěním přehrady se tyčilo nad potokem do výšky 40 metrů. Zbytky kamenných valů, narušených poměrně nedávnou zemědělskou činností, se nacházejí na obvodu ostrožny.

Archeologové zde objevili zlomky keramiky, podle nichž se stáří hradiště datuje do dvou období. Starší 800 až 950 let a od poloviny 6. do počátku 4. století před naším letopočtem, tedy do keltského období pozdního halštatu. Kmen ale sídlil, na ploše kolem 45 hektarů, na východě podél meandru potoka Botiče. Na západě pak byl ohraničen hřbitovem, gotickým kostelem Stětí sv. Jana Křtitele a statky a mlýny. Na této ploše bychom možná nějaké menhiry nalezli. Své mrtvé kmen pohřbíval v místech nynější Záveské a Doupovské ulice.

Podívejme se trochu podrobněji na hradištní valy, které měly na jejich povrchu spečené kameny. Podle toho se usuzuje, že hradiště vyhořelo. V jednom nejmenovaném časopise, zabývajícím se záhadami, z osmdesátých let minulého století, je popsán spečený kámen pamatující dokonce pravěk. Ten byl údajně nalezen v jednom doposud archeology neprozkoumaném severočeském hradišti. Podle toho, že struktura kamene byla prý prokazatelně postižena žárem, se „dänikenovsky“ usuzuje, že hradiště bylo napadeno zbraní mimozemšťanů připomínající jakýsi výkonný plamenomet.

Spoluzakladatel české archeologie a archeolog světového formátu profesor Josef Ladislav Píč (19. ledna 1847 – 19. prosince 1911) se nad takovým závěrem musí obracet v hrobě. Spečených kamenů objevil na několika lokalitách stovky. Podle představené úvahy by v Evropě muselo být plamenomety vypáleno několik desítek hradišť. Ale pan profesor by byl oprávněně a důrazně proti. Protože to byl právě on, kdo celou řadu „hradištních rondelů“, až s několikavrstevnými valy, z kamenů úmyslně „spečených“, důkladně prozkoumal a popsal.

Menhir Pastýř – zjišťování průsečíku linií

Další nejbližší keltské hradiště najdeme nad pravým břehem Vltavy za jižním okrajem Prahy. Více jak 170 ha hradiště (pro představu lesopark i s přehradou má plochu asi 150 ha). Jeho svahy spadají na severovýchodě do údolí Břežanského potoka, západní do vltavského údolí, z jihu pak kolem něj protéká Lhotecký potok. Čili nechráněný volný členitý prostor nacházíme pouze na jihovýchodě. Zda v něm byly sestavy z volně stojících kamenů, tak to se už nedozvíme. Protože pro české archeology, jejichž význam nedokáží vysvětlit, jsou neviditelné. Ať jde např. třeba o největší stále stojící menhir u nás klobucký menhir jménem Pastýř, nebo o zbytky několikahektarového menhirového pole pojmenovaného Kounovské řady, nebo o zcela zničené menší menhirové řady u Českých Lhotic. Zničena byla také evropsky jedinečná energetická léčebna keltské kněžky síly v Libenicích u Kolína. Kvůli zjištění jejího účelu se u ní sešli archeologové z tuzemska i zahraničí. Poklábosili, podumali, a protože na nic nepřišli, tak se opět vrátili do svých domovů. Na jejím místě bylo z betonových panelů vybudováno úložiště pro cukrovou řepu.

Majitelé zahradnické firmy v Markvarticích u Sobotky mě pozvali, abych v místě Keltských šancí postavil nějaké menhiry. Podařilo se něco navíc. Z devíti kamenů jsem vybudoval energetickou léčebnu, kam jezdí lidé nejenom z Česka, východního Slovenska, ale také z Německa a Polska. Vnímají totiž energii, která z těchto kamenů proudí, a také léčí. Naivní představa, že všechny menhiry jsou léčivé, je mylná. Mezi ty, které odebírají energii z lidského těla, patří např. již jmenovaný klobucký Pastýř.

Není nepochopitelné, že si s kamennými energetickými stavbami, postavenými na vybraných místech s energeticky vybranými kameny neporadí archeologové celého světa, ale neuvěřitelné, že to stejné platí také pro ostatní vědce. I když mají prasílu zabudovanou energetickými drahami v jejich vlastním těle. Dokonce ji mají zabudovanou v každé buňce – v mitochondriích. Energie v jejich těle, nejenomže vytváří kolem těla barevný obal (auru), který někteří vnímaví jedinci vidí, ale též je doložen jak černobílými (1914, Karel Sezemský) tak barevnými fotografiemi. Proto ani netuší, na rozdíl od stavitelů prasíly, že energie-prasíla je také v keltských menhirových stavbách, pozměňujících energii krajiny, účelově zabudována v několikametrové energetické linii, které Keltové říkali rybářská. Proto nemohou ani vědět, že dvě opačné složky elektromagnetické prasíly na celém zemském povrchu proudí dvěma směry. Jedna složka prasíly (jinová, ženská, měsíční) vtahuje prasílu (vzařována) pod zemský povrch a odebírá životní energii živým organismům, zatímco opačná (jangová, mužská, sluneční), „vytéká“ (vyzařuje) nad povrch zemský a živé organismy posiluje. Zatímco odebíráním energie živé organismy ztrácejí odolnost proti nemocem, onemocní a stávají se odolnějšími, zdravějšími a déle přežívají To je celé „magické“ kouzlo dnes už vědecky poznávané energie prasíly.

Znalosti získané v Česku jsem si musel ověřit v zahraničí. Všechny moje znalosti se mi potvrdily. Díky tomu se též podařilo poznat jejich skutečný účel pokládaný za magický. To stejné platí pro stavby. Také pro ně platil výběr místa. A to od pravěku až po přelom 19. až 20. století, což je doloženo v šesti knihách o energii prasíle, čítajících 1500 stran a 700 barevných fotografií.

Závěrem se podívejme na zástupce některých staveb. Zamíříme do Anglie, kde se dodnes nachází stovky kruhovitých staveb různého tvaru. Jsou pojmenovány hengy. Bývají dosti často na oplocených pastvinách, K nim se chodí dobíjet nejenom ovce a kozy, ale též lidé; někdy i se psy. Následuje fotografie z Francie a další jsou z Keltských šancí od Markvartic u Sobotky, o nichž jsem už v článku psal.
 

V anglickém Cateringgu (Stone Circle) se nedobíjejí pouze lidé

Paříž- dobíjecí menhir (plotový sloupek) pro holuby

Markvartice u Sobotky – dokončovací práce na trilitu

Markvartice u Sobotky – energeticky velmi vydatný menhir s vyznačeným průběhem linií


 

Jan Johann Jaroslav Miška
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 6
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

21 komentářů

Přidat komentář
 1. Pana Mišku znám několik let a považuji ho za úžasného odborníka v oboru účinků menhirů a jejich významu. Sama pracuji s energiemi a měla jsem tu čest ho přivítat i při zkoumání keltského sídliště v Holovousích. Ano, jsou na naší planetě magická místa,protože naše matka Země je živou Bytostí se svým vlastním Vědomím.Je dobré, že jsou mezi námi lidé, kteří sdělují její poselství nám lidem. Johann úžasně vystihuje energetická místa a charakterizuje je a propojuje s bájemi a historií nejen v českých zemích, ale i v celé Evropě.
  Jsem nesmírně ráda, že patřím mezi přátele. Jeho poznatky a objevy s prasílou vysoce hodnotím a jsou pro některé lidi i vodítkem při poznávání tajemna a cestou k sobě samým.Děkuji Jene. Zdraví Izabela

 2. http://archeopraha.cz/hradiste-hostivar-vysinne-opevnene-sidliste
  Je tam i mapa, popis a obrázky.
  http://archeopraha.cz/files/imagecache/full/clanky/images/archeo-315-544.jpg
  http://archeopraha.cz/files/imagecache/full/clanky/images/archeo-315-646.jpg

  Vědci neradi blouzní- třeba mitochondie jsou samozřejmě součástí buněk, probíhá tam oxidace, tedy uvolnění energie. Co to má společného s údajnou energiií-prasílou z menhirů, které se chemicky takřka nemění, to autor článku ani nenaznačil. A když se kámen mění, tak živce zvětrávají vlivem CO2.
  Pes na prvním obrázku v anglickém Cateringgu leží zjevně přes linii menhirů. Jednoznačně ho zajímá jeho panička.
  Kozy nejsou vidět. Zajímalo by mě, jak se dobíjí v článku uvedené kozy. Měly by ležet nějak vzhledem k údajným energetickým liniím. Jak autor naznačuje v textu, tak linie jsou linie a menhir je na průsečíku linií. Co jsem viděl na pastvinách, tak dobytek si lehá spolu dokola, s oblibou na mírně vyvýšeném místě (asi na sušším místě po deštích) a přežvykují, hlavy mají směrem ven, uvnitř kruhu případně chrání mláďata (sloní stádo). Musí být zajímavé sledovat kozy jak se dobíjejí v řadě na liniích.
  Ke spečenému kameni požárem, jsem velmi skeptický, glazury živcové potřebují asi 1200°C.
  http://www.kcdoupe.cz/cs/prakticke-informace-o-keramicke-tvorbe/glazury/glazury-pro-vypal-v-peci-na-drevo/zivcove-glazury/
  Jiná věc je spečená hlína, čili keramika. Tam stačí nižší teplota na vznik střepu.
  Souhlasím s paní Klimovou, že poznání historie a tajemna je cestou k sobě. Nevím , jestli cesta k sobě je spojena s napadáním vědy.
  Článek píše :“Dokázali vylepšovat jak energetický potenciál těla, tak energii krajiny. Prokazatelně už před 26 000 lety. “
  To by chtělo prokázat. I když věřím, že Věstonická Venuše mohla energetický potenciál pravěkého lovce mamutů vylepšit.

  1. Vážený pane. Není mou chybou, že jste nečetl moje knihy. Tam je představeno bezpočet příkladů. Připomínám, že to je asi 1500 stran se sedmi sty barevnými fotografiemi. K mému pozná ní se připojují někteří vědci z celého světa. První na mé poznatky reagovali Rusové. Angličané mě před několika lety pozvali na přednášku do Oxfordu. V loňském roce se ozvala univerzita z Tel Avivu. A asi před měsícem Sorbona.
   My máme státní televizi, která je protistátní i když je placená každým českým občanem. Vyrábí z občanů debily.Naposledy vyrobila „dokumentární“ škvár pojmenovaný České tajemno. Když jsem kromě diskusních příspěvků napsal na radu ČT, tak byl Web České tajemno, dokument z přehledu vymazán.
   Vy pane Pardále patříte mezi lidi, kteří Českou televizi zřejmě hltají. Protože na otázky, které mně už dříve opakovaně kladete, jste už dostal vysvětlení. Mezi tím jste měl dostatek času abyste si mé knihy prostudoval a opakovaně mě nenapadal.
   Pohodu a stálé zdraví všem, a tedy také vám, přeje Jan Johann Jaroslav Miška

   1. Pane J.J.J.Miško, nenapadám Vaše knihy, protože jsem je nečetl a ani nebudu. Propagoval jste je už mnohokrát, vím, že existují. Nu a co?
    Napadám tento Váš článek, že energii z mitochondrií v organismu spojujete do jednoho pytle a jakousi energií-prasílou z menhirů. Na to jste žádné vysvětlení nedal a nedáte. Prostě se to pláclo a lidi žasněte.
    Dovolil jsem si kdysi napadnout Váš pojem prasíla. Nyní používáte energie-prasíla. Prostě kočko-pes. Síla a energie jsou rozdílné pojmy, to Vám asi v Oxfordu vysvětlili a už jste to zapomněl.
    O Českém tajemnu jsem nic nepsal, pořad České tajemno existuje, stejně jako kniha České tajemno od Arnošta Vašíčka. Prostě máte konkurenci.
    Pořady České televize ( 6.dílů) lze spustit z internetu např.
    https://www.ceskatelevize.cz/porady/12417606301-ceske-tajemno/418235100031006-mysterium-zlatodeju/
    V článku máte fotku – v Paříži sloupek u plotu tvaru pyramidy, kde se dobíjejí holubi. To je fantastické. U nás doma na střeše sedají kavky a hrdličky na anténě od televize a vedle talíře pro Wi-fi. Zřejmě se dobíjejí a jistě kadí po střeše.
    Celé houfy kavek se dobíjejí na stožáru u pošty a na vysokých stromech u husitského kostela. Takové tady máme stromy, stožáry a ptáky! Takže naší ulicí jistě prochází linie energie-prasíly.
    A v parku někdo umístil asi 100 kg kámen tvaru trojboké pyramidy, i tam někdo meditoval Před 35 lety tam bylo smetiště a skládka. Pokud tam něco vyvěrá, tak methan z té skládky.
    Neměl byste detailní fotografii těch spečených kamenů, když o nich píšete? Jistě bude v těch 1500 stránkách knih. Admim by to přidal k fotce toho sloupku s holuby.

   2. Pane Miško, v článku, zvláště v úvodu napadáte lidi kolem sebe :“Debilizace národa bohužel pokračuje i v ostatních oborech našeho života. Léta je vymýván mozek našich občanů. Ke slovu se dostávají průměrní až podprůměrní „vysvětlovači“ všeho možného a nemožného rozumějící všemu. Což odpovídá kvalitě jejich pisálků a redaktorů. Proto samostatně myslících lidí ubývá. Zároveň se šíří epidemie strachu před vším. Stádo se tak lépe ovládá.“
    Vaše tvrzení nejsou ničím podložená, jsou přímo chybná. Takže předchozí odstavec se obrací proti Vám.
    A jste hrozně dotčený, když jste dostal odpověď ve stejném stylu. Jak se do lesa volá—-
    Archeologie rondeloidy na Plzeňsku z doby neolitu popisuje
    https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/archeologove-nasli-rondeloid-praveke-kruhovite-hrazeni-20130724.htmlhttps://www.keltoi.cz/cz/archeologie/vyzkumy/3795-plzen-krimice-objev-rondeloidu
    „Zdejší naleziště pochází z mladší doby kamenné, tedy neolitu, který je datován přibližně 5500-4500 před naším letopočtem.“
    Píšete :“Znali jí před 20 až 30 tisíci lety stavitelé rondeloidů.“
    Čili to dáváte do doby mladého paleolitu, kdy lidé se živili lovem a sběrem, žili ve stanech. I megality v Carnacu jsou z daleko pozdějšího období období neolitu.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlad%C3%BD_paleolit
    V té době vrcholila v Evropě doba ledová. Od Pyrenejí až na Aljašku ledovce nebo bezlesá tzv. mamutí step, odolná tráva.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Megalitick%C3%A9_%C5%99ady_v_Carnacu
    „Menhiry (v Carnacu) byly vztyčeny v období neolitu v 5. až 2. tisíciletí př. n. l. Zdejší pravěké kmeny bydlely ve velkých dřevěných domech a zabývali se chovem a zemědělstvím.“

   3. Pane Pardále. Nechápu tu vaši drzost. Ale platí staré dobré přísloví: Chytrému napověz a hloupého kopni. A někdy to nestačí jenom jednou. Ale opakovaně. Vašíčka neznají univerzity v Rusku, Anglii, Tel Avivu a Sorboně. Ale mne ano. Takže vaše srovnání není ani o jablkách s hruškami, ale o ničem a něčem na čem závisí váš život. Ale to už se zase vracím k mému prvnímu uvedenému přísloví. Na vaše další bláboly o ničem už nebudu reagovat. Stále se vracím k prvnímu přísloví.
    Mějte se a smějte se. JJJ M.

   4. —>J.J.J.Miška.
    http://www.cepes.cz/wp-content/uploads/Psychoenergetika-II_2014.pdf
    str. 25-27
    J.J.J.Miška píše :
    a)“ Proto bylo možné, díky mému nadměrnému vnímání, objevovat zapomenuté. Z toho vyplývá, že je všechno jinak, než jak je nám představováno současnou vědou. Proto třeba ve fyzice neplatí ani Einsteinova teorie relativity „…..
    b) Všechny kameny, přemísťované, kvůli jejich fyzikálním vlastnostem, někdy až z neuvěřitelných vzdáleností (takové se nacházejí také např. v britském kruhovém souboru kamenů obehnaných kruhovým valem – Stonehenge), Je v nich totiž určitým způsobem zabudována energie – prasíla. Podívejme se do doby kamenné – paleolitu (zřeckého palaios = starý a lithos = kámen, je označením nejstaršího a nejdelšího období lidských dějin), a sice přesněji do mladšího paleolitu,který je zařazen do časového období před 40 000– 10 000 lety. Dostáváme se mezi nejstarší známé evropské stavby, do časů kruhových hradišť obklopených až několika kruhovými valy, které byly budovány v Evropě už před 30 000 lety. Některá hradiště měla dokonce až třikrát spečené valy. Právě ta, vylepšující energeticky jejich vnitřní prostor, stejně jako celá řada dalších staveb (rondeloidy a zikkuraty) jsou některými fantasty považována za místa, odkud startovaly mimozemské létací stroje. Skutečnost je však daleko prostší. Všechny stavby, ať megalitické, pyramidální či hradištní, jsou postaveny tak, aby co nejlépe využívaly energii – prasílu pro společenství, které je vytvořilo, neboť ta se nachází v kolísavé, různě „hodnotové kvalitě“, na celé planetě.
    c)“..Od energetické úpravy či opravy krajiny už máme jen kousek k tomu, abych připomněl, že k témuž docházelo (i pomocí kamenů) při léčení
    lidského těla. Což věděl šaman léčící v Brně už cca před 26 000 lety. Kamenná léčitelská souprava nalezená v jeho hrobě (Francouzská ulice),
    popsaná v knize Magická prasíla“

    Takže to shrneme.
    a) Pan Miška popřel teorii relativity, což se nikomu nepodařilo. Naopak věda ji ve všech pokusech přes 00 let potvrzuje
    b) Spečené kameny hradišť jsou ve Skotsku z doby Piktů asi 700 l.př.n.l. Tedy ne 30 000 let, jak uvádí J.J.J.Miška. Pokus s A.C.Clarkem vpodstatě neúspěšný s roztavením kamene pomocí spalování velkého množství dřeva byl kdysi v TV asi na Prima Zoom.
    https://enigmaplus.cz/zahada-sklenenych-pevnosti/
    „Přičemž vnitřní val je zpevněn takzvanou vitrifikací.Právě tento termín se dá vyložit jako „zesklovatění“. Obranná zeď pevnosti je totiž pravděpodobně zpevňována tak, že je žárem doslova roztavena a spečená dohromady, což místy vede právě až ke zesklovatění zdiva. První z těchto záhadných pevností, nacházející se především ve středním a severovýchodním Skotsku, se objevují přibližně kolem roku 700 př. n. l. Mívají oválný půdorys s jednoduchým, ale často i dvojitým valem, přičemž vnitřní val je zpevněn takzvanou vitrifikací.Právě tento termín se dá vyložit jako „zesklovatění“. Obranná zeď pevnosti je totiž pravděpodobně zpevňována tak, že je žárem doslova roztavena a spečená dohromady, což místy vede právě až ke zesklovatění zdiva.“
    https://i1.wp.com/enigmaplus.cz/wp-content/uploads/2_32.jpeg?w=525&ssl=1
    https://i1.wp.com/enigmaplus.cz/wp-content/uploads/3_19.jpeg?w=892&ssl=1
    Spečené kameny vypadají jako kusy skla, nikoli povrchová vrstva.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo
    Princip výroby skla je známý asi z doby 2 500 let př.n.l. Je třeba soda nebo potaš(K2CO3), který je obsažen v popelu.
    „Podle archeologických nálezů lze předpokládat, že první skutečné sklo vyrobili na pobřeží severní Sýrie, Mezopotámie nebo ve starověkém Egyptě. Nejstarší známé skleněné objekty z poloviny třetího tisíciletí před n. l. byly korálky, vyrobené možná jako náhodný vedlejší produkt při zpracování kovové rudy nebo při glazování egyptské keramiky (fajánse). [4] Zpočátku bylo velmi nečisté a užívalo se na výrobu ozdob, šperků, amuletů a malých nádobek na vonné oleje. Obsahovalo oxid křemičitý, vápník a sodu, jednalo se tedy o sodno-vápenaté sklo. Nejstarší datovaný skleněný předmět je patrně keramický pohár Thutmose III. s nanášenou skleněnou výzdobou z doby kolem 1450 př. n. l.“
    Spečené kameny vznikají při dopadu asteroidů. Také vltavíny vznikly po dopadu asteroidu vymrštěním horniny vysoko do atmosféry a roztavením.
    https://morezprav.cz/vesmir/nedaleko-skotska-byl-objeven-nejvetsi-krater-v-evrope-jeho-prumer-je-neuveritelnych-40-km
    „Nedaleko Skotska byl objeven největší kráter v Evropě. Jeho průměr je neuvěřitelných 40 km..Odborníci jej našli na souostroví Vnější Hybridy a podle nich jde o pouhou náhodu, díky které se podařilo pozůstatky meteoritu objevit…v roce 2008 předčil objev nedaleko města Ullapool, kde byly detekovány stopy tohoto vesmírného vetřelce.“
    Tento kráter je starý 1,2 miliardy let.
    Zdroj vltavínů, kráter Ries v Německu je starý asi 14,5 milionu let.

    c) https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=43
    Je to ke kostře šamana z doby před 24 000 roky. Kostra je poznamenána nemocí.
    „Podobné figurky, jako nalezená plastika, slouží při šamanských obřadech jako „lapače duchů“. Soubor terčíků mohl sloužit jako tzv. čarovné či věštecké kameny.Tento mladopaleolitický nález, starý zhruba 24 tisíc let, spadá do mladší fáze kultury lovců mamutů – pavlovienu…
    Unikátní je nález plastiky muže – jedná se vlastně o nejstarší loutku na světě (24 tisíc let). Některé části lidské kostry nesou stopy bolestivého zánětu (periostitis – „kostižer“) – jedná se o první dosud zjištěné onemocnění tohoto druhu v paleolitu vůbec.“
    Závěr : nevím jak vznikal spečený kámen. Naznačujete energetické linie. Energie z energetických linií potřebná ke spečení kamene není slučitelná se životem a s léčením už vůbec ne. Se šarlátánstvím je slučitelné cokoliv.

   5. Dovolím si vmísit se:
    a) Pan Miška popřel teorii relativity, což se nikomu nepodařilo. Naopak věda ji ve všech pokusech přes 00 let potvrzuje
    Jsou různé důvody, proč nenamítá fyzika proti Einsteinově relativitě. Mnoho platí, i Lorentzovy transformace, ale něco i neplatí. Právě ta relativita.
    A konkrétně:
    Pan A zůstane na Zemi, pan B letí pryč. Pan A přisuzuje panu B rychlejší b-čas? A naopak pan B přisuzuje panu A rychlejší jeho a-čas?
    V tomhle se relativita neosvědčuje.

   6. Pane Tichánku. Podstat paradoxu dvojčat je také v tom, že dovojče, které letí vesmírem, projde vzhledem k Zemi zrychlením, musí se obrátit a projde zpomalením, tedy není to inerciální soustava vůči Zemi.
    https://is.muni.cz/www/106296/Animace_pro_TR.pdf
    „Odlišné stárnutí dvojčat je potvrzeno i experimenty prováděnými s velmi přesnými a konstrukčně identickými hodinami, které byly brány na vesmírné lety [14].“
    http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/674-paradox-dvojcat
    „Uvedený příklad je „paradoxem“ z následujícího důvodu. Víme, že pohyb je relativní, tudíž lze na celou situaci nahlížet tak, že se bude pohybovat Petr na Zemi velkou rychlostí vůči Pavlovi v kosmické lodi. Pak bude logicky stárnout pomaleji Petr. V důsledku symetrie obou použitých soustav by byli při opětovném setkání oba sourozenci stejně staří. Ale při opětovném setkání dvojčat se ukáže, že mladší je ten, který cestoval v kosmické lodi, tj. Pavel.
    Problém je v tom, že vztah pro dilataci času, který se zde uplatňuje při vysvětlování stárnutí Petra a Pavla, byl odvozen pro vzájemný pohyb dvou inerciálních soustav. Pavlova soustava spojená s kosmickou lodí, ale není inerciální. Aby se totiž mohli opět oba sourozenci setkat, musí kosmická loď s Pavlem zastavit, otočit se a zase se rozjet směrem zpět nebo provést celý manévr pouze obrátkou. Ať už je postup při návratu jakýkoliv, nejedná se v žádném případě o inerciální systém – kosmická loď (a celé její osazenstvo) musí projít fází zrychleného pohybu. Proto je správný závěr, že mladší bude ten z chlapců, který „pocítil zrychlení při svém pohybu“, tj. Pavel. Petr žádné zrychlení necítil, jeho systém je tedy možné považovat za inerciální.
    Ačkoliv Petr zůstal na Zemi, která se pohybuje se zrychlením (rotace kolem vlastní osy, oběh kolem Slunce, …), lze Zem s velkou přesností považovat za inerciální soustavu.“
    https://en.wikipedia.org/wiki/Twin_paradox
    je tam i výpočet
    Při v= 0,8 c a vzdálenost d= 4 světelné roky (zhruba k alfa Centauri) zestárne letící dvojče o 6 pozemských let a druhé dvojče na Zemi o 10 let.

   7. Pane Tichánku. Díky za váš chytrý příspěvek. Stále víc vědců přichází na to, že současná fyzika podle N. a E. je scestná. E. vzorec je totiž empirický. Mějte se moc hezky. JJJ M

   8. Pardale,

    …Aby se totiž mohli opět oba sourozenci setkat…
    To je předpoklad, který jste si vycucal kdoví odkud – rovnice teorie relativity nejsou žádným potkáváním podmíněny.

    Petr na Zemi prostě ví, že jeho brácha odletěl známou rychlostí a dokáže podle Einsteinova vzorce spočítat, jak se jeho dvojčeti zpomaluje čas (stárne pomaleji).

    Jenže relativita říká, že totéž platí i opačně: stejný vzorec tedy používá i Pavel v raketě, takže jeho dvojče Petr rovněž stárne pomaleji vůči Pavlovi.
    To je přece úžasné…

    Ovšem je zde otázka, na kterou vámi zmíněná „věda“ dosud nedala odpověď:
    – stárne na Zemi pomaleji jenom Petr
    – nebo všichni lidé (přestože nevědí o tom, že jeho dvojče Pavel odletěl)
    – nebo jenom ti, kteří stáli vedle Petra (tedy přímí pozorovatelé)?

    Nebo také:
    bude lidstvo stárnout pomaleji, když do vesmíru vypustí raketu, která se nevrátí?

    A podle vašeho tvrzení, že Země je inerciální soustava, pak podle teorie relativity také platí, že je úplně jedno, zda Země obíhá kolem Slunce, nebo Slunce kolem Země.
    Takže tuto moderní „vědu“ sice neumí fyzikové propojit s kvantovou mechanikou, ale se středověkým učením ano.
    To jsou, panečku, vědci.

   9. –>JJJM, JK,pan Tichánek
    Kopíruji ještě jednou odstavec fyzika J.Reichla :
    „Problém je v tom, že vztah pro dilataci času, který se zde uplatňuje při vysvětlování stárnutí Petra a Pavla, byl odvozen pro vzájemný pohyb dvou inerciálních soustav. Pavlova soustava spojená s kosmickou lodí, ale není inerciální. Aby se totiž mohli opět oba sourozenci setkat, musí kosmická loď s Pavlem zastavit, otočit se a zase se rozjet směrem zpět nebo provést celý manévr pouze obrátkou. Ať už je postup při návratu jakýkoliv, nejedná se v žádném případě o inerciální systém – kosmická loď (a celé její osazenstvo) musí projít fází zrychleného pohybu. Proto je správný závěr, že mladší bude ten z chlapců, který „pocítil zrychlení při svém pohybu“, tj. Pavel. Petr žádné zrychlení necítil, jeho systém je tedy možné považovat za inerciální.“
    Rozumět tomu může každý, kdo rozumět může a chce.

   10. Pardale,

    je skoro legrační, že chcete platnost teorie relativity dokazovat příkladem, který podle vás samotného tuto teorii nepodporuje.
    Ale já jsem dával příklad, který v teorii relativity platí – Pavel zkrátka v raketě odletí konstantní rychlostí a nevrátí se. Takže opakuji:

    Petr na Zemi prostě ví, že jeho brácha odletěl známou rychlostí a dokáže podle Einsteinova vzorce spočítat, jak se jeho dvojčeti zpomaluje čas (stárne pomaleji).
    Jenže teorie relativity říká, že totéž platí i opačně, neboť neexistuje nadřazená inerciální soustava: stejný vzorec tedy používá i Pavel v raketě, takže jeho dvojče Petr rovněž stárne pomaleji vůči Pavlovi.
    To je přece úžasné…

    Ovšem je zde otázka, na kterou vámi zmíněná „věda“ dosud nedala odpověď:
    – stárne na Zemi (vůči Pavlovi) pomaleji jenom Petr
    – nebo všichni lidé (přestože nevědí o tom, že jeho dvojče Pavel odletěl)
    – nebo jenom ti, kteří stáli vedle Petra (tedy přímí pozorovatelé)?
    A také:
    bude lidstvo stárnout pomaleji (oproti hodinám v raketě), když do vesmíru tu raketu vypustí a ona se nevrátí?

    A když tvrdíte, že Země je inerciální soustava, pak podle teorie relativity rovněž platí, že je úplně jedno, zda Země obíhá kolem Slunce, nebo Slunce kolem Země.
    Co vy na to – nevyvrátily tuto teorii snímky z kosmu?

    (Uvedl jste, že teorii relativity ještě nikdo nezpochybnil, takže za vaše nezpochybnitelné odpovědi předem děkuji.)

   11. Nahlížet na problematiku právě z Obecné TR je jedním z používaných přístupů.
    Ale jiní připomínají, že časové zpomalení kosmonauta se zvětšuje s dobou jeho letu v konstantní rychlosti, vůči opouštěné Zemi. Speciální TR.
    Namítají, že nelze opomenout Lorentzův vztah pro inerciální soustavu.
    Je to nesčetněkrát probíraná záležitost, takže zde stačí.

   12. Inerciální soustava je v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém. Citoval jsem o Zemi :“Ačkoliv Petr zůstal na Zemi, která se pohybuje se zrychlením (rotace kolem vlastní osy, oběh kolem Slunce, …), lze Zem s velkou přesností považovat za inerciální soustavu.“
    Jinak řečeno relativistické efekty na Zemi jsou vzhledem k uvažované rychlosti kosmonauta v = 0,8 c zanedbatelné. Země neprochází zrychlením, které pak umožní se přiblížit rychlosti světla. Čili to znamená, že relativistické efekty pro Zemi (pro dvojče na Zemi, kohokoliv na Zemi) nemá smysl při posuzování rozdílu stáří po shledání řešit. Řešte si to tudíž sám, už se těším na výsledky. Zatím máte dotazy jako byste si dal po každém slově koronavirus v médiích si dal frťana.
    Píšete :“Co vy na to – nevyvrátily tuto teorii snímky z kosmu?“
    Nepsal jsem o snímcích z kosmu, ale o přesných hodinách. GPS dělá opravy na teorii relativity, takže si klidně popírejte, co libo a diskutujte s někým jiným, třeba doma se ženou, když se do hospody nesmí.
    https://www.idnes.cz/technet/vesmir/gps-relativisticka-korekce-einstein-stratocaching.A140915_130940_tec_vesmir_pka
    „vysoká rychlost – GPS satelity obíhají Zemi přibližně rychlostí 4 000 m/s (14 400 km/h), což způsobuje každý den zpoždění přesných hodin o 7,214 mikrosekund. Toto zpoždění předpovídá Einsteinova speciální teorie relativity.“

   13. Pardale,
    …relativistické efekty pro Zemi (pro dvojče na Zemi, kohokoliv na Zemi) nemá smysl při posuzování rozdílu stáří po shledání řešit…

    Frťany si nechte od cesty a čtěte pořádně, co píšu: o žádném shledání jsem nic nepsal. Psal jsem o naprosto běžném příkladu, používaném v teorii relativity.
    Tak se soustřeďte na jeden z kamenů úrazu speciální teorie relativity, k němuž jsou „vědci“ (i vy) dlouhodobě slepí a zkuste pochopit tento jednoduchý početní příklad:

    Raketa s Pavlem letí rovnoměrně přímočaře a takovou rychlostí, že čas se v ní, vzhledem k Zemi, zpomalí o polovinu. Čili když v okamžiku měření času vidí Pavlův bratr Petr na Zemi na digitálních stopkách cifru 2 (sekundy), na stopkách v raketě pozoruje – stejně jako kosmonaut Pavel – číslici 1 (sekunda).
    Ovšem dilatace času platí podle Einsteina i naopak: Země se od rakety vzdaluje stejnou rychlostí, takže na Zemi je čas (vzhledem k raketě) rovněž zpomalen o polovinu.
    Když tedy Pavel pozoruje – spolu s Petrem – na stopkách v raketě 1 sekundu, podle teorie by musel v TENTÝŽ OKAMŽIK na pozemských stopkách kosmonaut pozorovat čas zpomalený, tedy jen půl sekundy – jenže, jak víme, na těch stopkách je cifra 2 (sekundy)…

    Zázračné vlastnosti pozorovatelů neřeším, ty dodal Albert Einstein.
    Ale máte tady jasný důkaz, že teorie relativity je bláznovství, které falšuje realitu.

 3. Autor píše po prologu – „Vesmírná energie-prasíla je jenom neobklopovala; ona jimi v určité struktuře též prostupovala.“

  Dnes již tomu tak není?

  Ta prasíla je tady stále a není třeba hledat její působení v tom, co tu nechali například staří Keltové. Tu prasílu pocházející z tisíci plátkového lotosu /jak je to hezké přirovnání, že?/ či z obrovského hroznu světel první duchovní úrovně, která spolu vytváří tento nižší svět pod ní, který obýváme, může každý při jisté dávce trpělivosti v sobě vědomě objevit. A nejen to, může ji i harmonizovat v nižších energetických vírech a postupně se dostávat ke své vyšší vlastní úrovni a podstatě. Přináší to do našeho nitra svět barev a až povznášející hudbu sfér. Každý se s tím může setkat, ale nemusí.

  1. Špatně jsem se vyjádřil. Samozřejmě, že prasíla je kolem nás a v nás stále. Což pořád dokládají některé asijské nauky. Průsečík dvou vyzařovacích linií jsem představil na jedné fotografii. Najdeme jej i s menhirem v Keltských šancích v Markvarticích u Sobotky. Na tomto poznatku je založeno celé feng šuej. Několikametrovou síť linií opačného energetického charakteru nazývají Číňané žílami červeného a modrého draka prasíly čchi. Akupunktura a energetické dráhy lidského těla je poznatek o téže elektromagnetické energii, ale v lidském těle. Nelze opominout ani indické čakry, což je sedm energetických center energie prasíly, nejenom u člověka, ale také u ostatních savců. Muži mají čtyři vyzařovací (jangové) a ženy čtyři vzařovací (jinové). A tak bych mohl pokračovat o mnohém dalším. Třeba o několika základních učeních jógy.

 4. Mám pocit, že příběh související se skromnou vitální ženou Izabelou Klímovou mnohým pomůže. Paní doktorku jsem poznal náhodou. Občas jsem navštěvoval, dnes jednadevadesátiletého“, jednoho z pěti kvalitních žijících diagnostiků a energetických léčitelů Ing. V. B. Jeho kancelář byla na „Na lávce“. Mezi řečí mně pověděl, že nedaleko „ve věži“ má přednášku I. K. Řekl mně o čem, a já jsem se na přednášku okamžitě vydal. Ale několik metrů před vstupem do přednáškové místnosti, jsem už ucítil brnění celého těla. Cítil jsem vlnění elektromagnetické energie – prasíly. Přístroj posiluje vyzařovací složku prasíly, která je základní podmínkou veškerého života na naší planetě. Což mě překvapilo.
  Přednáška byla v plném proudu a před paní doktorkou ležel přístroj. Byly to čtyři lehce přemístitelné spolu propojené ploché čtvercové polštářky. Paní doktorka přednášela o působení a diagnostice tohoto přístroje. Všelijakých „zázračných přístrojků“ je hodně, ale tento byl prvním účinným. Dokonce založeným na principu pulzní elektromagnetické energie. Paní doktorka, které si velice vážím, je, jak bývá u nás zvykem, daleko známější v zahraničí než u nás. Výrobek, který představuje, působí jak preventivně k harmonizaci energie lidského těla, tak cíleně. O tom vypráví její diagnostická knížka.

 5. V dnešnej pretechnizovanej dobe veľká časť populácie stráca, či stratila schopnosti, ktoré boli pre predošlé generácie ľudského rodu príznačné a úplne prirodzené.
  Menhirové stavby, ktoré sú rozosiate spoločne s pyramidálnym systémom po celom svete (na Slovensku sa nachádza pyramída na Spiši medzi obcami Margecany a Rudňany)boli stavbami s „najvyššou prioritou“. Slúžili mnohorakým účelom, no tým najdôležitejším bolo udržanie kontinuity celého rodu s duchovným svetom a upevňovaním duchovných štruktúr, komunikácia s duchovným svetom, získavanie informácií a upevňovanie dobrého fyzického zdravia.
  V roku 2014 som navštívil priestor Keltských Šancí a pretože som citlivec zacítil som mimoriadnu silu pozitívneho vyžarovania zhruba už 300 metrov pred vstupom na túto lokalitu. Po celý čas pobytu v tomto mieste som neustále pociťoval nabíjanie čakrických okruhov, ktoré bolo mimoriadne intenzívne. Intenzívne bolo natoľko,že som nebol schopný zaspať, stupňovalo sa u mňa energetické napätie, ktoré som predtým nezažil a k jeho uvoľneniu došlo až vtedy, keď došlo k skratu celkovému výpadku elektrického systému v penzióne,kde som spal. Následne u mňa došlo k víziám a prísunu informácií týkajúcich sa tohto miesta v dávnej minulosti.
  Článok autora J.J.J. Mišku je pre mňa nielen zaujímavý, ale čo je dôležitejšie – pravdivý. Vychádza z jeho dlhodobej výskumnej činnosti a hlbokých znalostí tejto problematiky, ktorú mapuje nielen vo svete, ale čo je zvlášť objavné – predovšetkým na území Čiech a Slovenska. Rad jeho publikácií je toho najlepším dôkazom. Pochopenie týchto duchovne-energetických súvislostí a prijatie „oprášených informácií“, domnievam sa,bude pre našu budúcnosť dôležité nie z dôvodov krátkodobého duchovného rozmaru, ale predovšetkým pre prežitie našej civilizácie, ako celku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference