mapa stránek || vyhledávání

Ľudia cítia emocionálnu bolesť aj po smrti a o čom snívajú novorodenci

V dňoch 15. až 18. júna 2017 sa na univerzite YALE (YALE UNIVERSITY, USA) uskutočnila konferencia pod názvom „Rozširovanie hraníc vedy“, na ktorej vystúpila Júlia Sellers s prednáškou pod názvom „Opis mimotelových zážitkov z pohľadu ich priamych účastníkov“.

Na konferencii vystúpilo mnoho vedcov, bádateľov a odborníkov zaoberajúcich sa mimozmyslovým vnímaním, paranormálnymi javmi, prekogníciou, diaľkovým pozorovaním – Remote viewing, zážitkami blízko smrti – Near death experiences, zážitkami mimo tela – Out of body experiences, liečením na diaľku, teóriami vedomia, UFO portálmi, kontaktmi s entitami mimo ľudskej rasy, atď.

Julia Selles je autorkou knihy o mimotelových zážitkoch „Videl som to zajtra“. V súčasnosti prednáša na rôzne duchovné témy vrátane mimotelových zážitkov v SR, ČR, USA.

(Informácie o autorke, jej životopis, tvorbu a aktivity nájdete na www.juliasellers.sk)
 

Úryvok z prednášky Júlie Sellers

Miesto konania prednášky: Vedecká konferencia zameraná na paranormálne javy, Yale University, USA, 16 jún 2017, 9.55 hod

Názov prednášky: Opis mimotelových zážitkov z pohľadu ich priamych účastníkov.

Minulý týždeň pri prehliadaní internetu som natrafila na reklamu, ktorá hovorila: „Mimotelové zážitky zaručené v priebehu troch dní.“ V dnešnej dobe akoby sa roztrhlo vrece s ľuďmi, ktorí sú ochotní zaplatiť obrovské peniaze za workshop, v rámci ktorého by sa naučili, ako sa dostať mimo tela za tri dni a ešte k tomu so zaručeným výsledkom. Ja však poznám osobu, ktorá hľadá pravý opak a to zaplatiť niekomu veľké peniaze za to, aby ho naučili, ako sa dostať späť do tela a zostať v ňom uzemnený.

Táto osoba (volá  sa Michael) zažíva mimotelové zážitky pri plnom vedomí a teda v bdelom stave od svojho narodenia (viac ako 44 rokov). Michael tiež prešiel tkz. vedomým pôrodom (pamätá si svoj vlastný pôrod). Stručne povedané, jeho príbeh je príbeh človeka, ktorý si pamätá svoje narodenie rovnako ako smrť. PMH Atwater, medzinárodne uznávaná vedkyňa v oblasti mimotelových zážitkov a iných paranormálnych javov, opísala Michaela v predslove mojej knihy „Videl som to zajtra“ ako človeka:

„… ktorý objavil nový aspekt svojej vlastného bytia – schopnosť opustiť svoje telo a cestovať na iné miesta.“

V jednej z našich interakcií ohľadne Michaela doktorka Atwater povedala na jeho adresu niečo, čo ma trochu vydesilo. Konkrétne sa vyjadrila v nasledovnom zmysle:

„Michael je ešte stále človek, ale začína lepšie fungovať na vyššej frekvencii v porovnaní s tým, čo je (pre ostatných) normálne. Je to ako keby sa postupne menil na čisté vedomie.“

Mojim cieľom je prezentovať svoju prednášku čo najpravdivejšie a najefektívnejšie všetkým tým, ktorí sú ochotní počúvať môj príbeh bez toho, aby ho súdili.

Skôr ako začnem, myslím, že by bolo vhodné zdôrazniť niekoľko bodov.

Po prvé, táto prezentácia predstavuje prípad pre štúdium mimotelových zážitkov založených na tkz. skúsenostiach z prvej ruky, čiže z pohľadu ľudí, ktorí ich zažívajú na vlastnom tele. Z toho vyplýva, že moja prezentácia sa opiera o pozorovania, ktoré sú vo svojej podstate subjektívne, jedinečné a vlastné pre tých, čo ich zažívajú.

Po druhé, pre účely správneho chápania fenoménu mimotelových zážitkov je potrebné jasne rozlišovať medzi prirodzeným mimotelovým zážitkom a tým, čo nazývam zážitkom blízkym mimotelovému alebo niečo ako mimotelový zážitok. V rámci prednášky budem prezentovať len spontánne prípady mimotelových zážitkov prežitých pri plnom vedomí. Spontánne mimotelové zážitky sa totiž fenomenologicky odlišujú od zážitkov blízkych mimotelovým, respektíve tkz. nepravých mimotelových zážitkov, ku ktorým zaraďujeme zážitky vyskytujúce sa počas spánku, takzvaný fenomén lucidity, ďalej zážitky vyvolané počas hypnózy, zážitky vyvolané formou tkz. REM intrúzie ako je hypnagogia respektíve hypnopompia, ďalej fenomén falošného prebudenia, nevedomej astrálnej projekcie v spánku, autoskopie a autoskopických halucinácií, heautoskopie (či už vnútornej alebo negatívnej), fenoménu Dopplergangera, ako aj mimotelových zážitkov indukovaných drogami, medikamentmi, v momentoch nečakaného šoku, respektíve smrti a inými typmi mimotelových zážitkov, ktorých súčasťou sú tkz.distorcie-fyzické a priestorové zmeny častí ľudského tela, vznikajúce napr. v nastaveniach virtuálnej reality.

Moja prezentácia neobsahuje žiadne citácie z iných vedeckých štúdií zameraných na mimotelové zážitky. Dôvod je jednoduchý. Cieľom prednášky je prezentovať čo najviac informácií a faktov z prvej ruky. Aj napriek tomu si však jednu citáciu dovolím použiť. Psychologička Susan Blackmore, ktorá detailne študovala podstatu mimotelových zážitkov v jednej zo štúdií na ich adresu uviedla nasledovné:

„… mimotelové zážitky sú krátkeho trvania a udejú sa len raz alebo dvakrát v živote.“ (Blackmore SJ. Za telo. Vyšetrovanie skúseností mimo tela. Londýn: Heinemann, 1982.)

Dovolím si nesúhlasiť s vyhlásením Susan Blackmore, vzhľadom na skutočnosť, že Michael absolvuje viacnásobné mimotelové zážitky viac ako štyridsať rokov každý deň, ciže ku dnešnému dňu musí mať absolvovaných viac ako 15 840 mimotelových zážitkov.

Takže o čom je vlastne príbeh Michaela a čo robí tento príbeh výnimočným?

Michael si pamätá celú prenatálnu fázu svojho vývoja, čiže doby keď sa nachádzal v  maternici svojej matky a dokonca aj presný moment, keď sa inštancia jeho vyššieho JA, alebo kvanta energie, či svetla, ktoré nazývame dušou, vlialo, respektíve vstúpilo do maternice a do plodu (ktorý sa neskôr stal jeho fyzickým telom).

Podľa vlastných vyjadrení Michaela:

„Mimotelové zážitky mávam od doby, keď nastúpila moja pamäť. Spomínam si, že som opúšťal svoje telo ako batoľa. Spomínam si na dobu prežitú v maternici, na to aké pocity som v nej zažíval, presné zvuky, farby a okolie.“

Michael si tiež spomína na svoje minulé životy, ktoré v skutočnosti nie sú oddelené minulé životy, ale skôr akýsi súhrn udalostí, ktorý pozostáva zo zmesi pocitov, emocionálnych zážitkov, ako aj myšlienok, ktoré prebiehajú simultánne, tu a teraz v súčasnosti, lenže na iných frekvenčných úrovniach, ktoré sú mimo bežného ľudského dosahu. Minulé životy sú vnímané ako minulé z dôvodu obmedzenej kapacity našich zmyslov.

Michael ďalej telepaticky komunikuje so zvieratami, zosnulými, novorodencami a dokonca aj s deťmi, ktoré ešte neboli narodené (sú buď v prenatálnej fáze, alebo sa narodia až za pár rokov, respektíve v budúcnosti). Michael vie vytiahnuť informácie zo stien, dverí, dreva a stromov, kusov nábytku, kameňov, kryštálov a rastlín. V podstate všetko, čo je organické – nie umelé.

Keď Michael vstúpi do svojho mimotelového stavu pri plnom vedomí, prejavuje určité fyzické charakteristiky. Jeho pohyb sa stáva robotickým, stráca rovnováhu a oči má hlboko prižmúrené. Navyše, keď je mimo tela, stráca schopnosť písania. Má problémy s uchopením pera (nakoľko v mimotelovej pozícii sú jeho svaly uvoľnené podobne, ako je to pri svalovej atonii). Zároveň má ťažkosti s vyjadrovaním sa, gramatikou, pravopisom, ako aj s jednoduchým ponímaním a používaním jazyka. (Akoby v mimotelovom stave pracovala len jedna časť mozgu, pričom centrum reči a celkovej komprehensie jazyka sa zdá byť vylúčené.)

Stav mimo tela opisuje Michael nasledovne:

„Keď sa nachádzam mimo tela, orientujem sa iba na základe mimozmyslového vnímania. Orientujem sa cez dotyky na diaľku. Sú vlastne niečo ako pocity a city. Moje vedomie, teda energetické kvantum, je rozliate v priestore. Cez pocity zachytáva informácie o pozorovanom objekte či osobe na diaľku.“

„Je to podobný princíp, ako zviera, ktoré v noci nevidí a predsa sa vie orientovať. Vibračno-oscilačná energia, ktorá je súčasťou môjho tela, ale zároveň je aj rozliata v širšom priestore, má schopnosť pokrývať moje videnie, cítenie, hmat, chuť, sluch a čuch. Fyzické oči, uši, nos, jazyk a kožu pri dosiahnutí určitého vibračno-oscilačného pulzu vo vašom tele nemusíte používať. Rezonančne sa totiž napojíte na vyšší rytmus pulzovania. Ten vám odkryje svet mimozmyslového vnímania.“

„Dokázal by som toho toľko povedať. Ľudia však nevedia, ako so mnou komunikovať na úrovni mysle. Čiže telepaticky. Mohol by som ľudí učiť. Vysvetliť im rôzne nové vedecké teórie. Môj problém spočíva v tom, že slovami nedokážem vyjadriť informácie, ktoré som nadobudol. Všetky získané informácie dokážem vyjadriť iba základnými myšlienkami. Alebo opornými bodmi. Vnímam ich totiž v jednom celku. Cez symboly, geometrické tvary, farby a žiarenie. To, čo vnímam, sa niekedy nedá dostatočne vyjadriť rečou. Neexistujú na to žiadne použiteľné výrazy v bežnom jazyku. Jadro myšlienok, ktoré mám uložené v tele, nedokáže prostredníctvom mňa nikto prečítať. Tieto informácie nemám uložené v mozgu. Informácie, ktoré nasávam, sú uložené vo vnútri môjho tela. V mojom duchu. V mojom bytí.“

„Niekedy sa mi do tela vracia len ťažko, inokedy bez problémov a hladko. Keď som mimo tela, fungujem multidimenzionálne. Pri pozorovaní okolia nie som len divák, ale aj priamy účastník toho, čo pozorujem. Je to ako keby ste sledovali film, ale zároveň boli aj jeho súčasťou. Keď opustíte svoje fyzické telo, opustíte tretiu dimenziu a pokračujete existovať vo forme čistej energie, ktorá nie je hustá ako v prípade fyzickej hmoty, ale naopak, je ľahšia a redšia a existuje nezávisle od fyzickej hmoty. Táto nefyzická kvantová energia je schopná prechádzať cez steny, dvere alebo hustú hmotu. Informácie a poznatky nie sú uložené v mozgu. Informácie, ktoré dostávam ja, nemajú nič spoločné s mozgom. Sú uložené v hĺbke môjho tela. V mojom duchu. V mojom vnútornom bytí.“

V roku 2016 sme s Michaelom začali spolupracovať s nadáciou FREE (Nadácia pre výskum mimozemských zážitkov). Experimentálna výskumná štúdia, ktorú zrealizovala nadácia FREE1 preukázala, že až osemdesiat percent ľudí, ktorí zažili kontakt s mimozemskými civilizáciami, zároveň zažilo aj mimotelový zážitok. Skúsenosti mimo tela boli identifikované ako jedny z hlavných skúseností u ľudí, ktorí zažili aj zážitky s mimozemskými civilizáciami. Z toho vyplýva, že fenomén mimotelových zážitkov a fenomén kontaktov s mimozemskými civilizáciami sú navzájom prepojené. V jednom z dopytov Harvardského astrofyzika doktora Rudyho Schilda zaslaných Michaelovi, Michael potvrdil nasledovné:

 • v obrovských priestoroch medzi hviezdami sa nachádzajú chladné, tmavé masy podobné planétam. Majú masívne a tuhé jadrá s atmosférickými plynmi a poveternostnými vplyvmi podobným našej Zemi
 • za planétou Pluto sa nachádza ďalšia planéta. Ľudia musia akceptovať, že táto planéta podporuje život. Má drsné podmienky a jej oceán neobsahuje CO2.
  Plné znenie vyššie uvedeného textu si môžete prečítať v kapitole XX. najnovšej knihy Mary Rodwell nazvanej Nový človek. Mary Rodwell, medzinárodne uznávaná expertka na kontakty s mimozemskými civilizáciami, opisuje Michaelove multidimenzionálne cesty mimo tela v  kapitole XX. svojej knihy. Kapitola nesie názov Interdimenzionálni cestovatelia.

Michael počas svojich ciest mimo tela navštevuje rôzne planéty. V roku 1998 sa o tečúcej vode na Marse vyjadril nasledovne (priamy citát z môjho denníku):

„Na Marse sa nachádza tečúca voda. Existujú tam tiež určité druhy živých tvorov (ako sú ryby a jašterice).“

V tejto súvislosti upozorňujem na fakt, že NASA vydala informácie o tečúcej vode na Marse po prvý krát v roku 2014, čo je o 16 rokov neskôr ako sa tieto informácie objavili v mojom denníku.

Niekedy, keď sa Michael nachádza v režime mimo tela, prežíva veci, ktoré sa v skutočnosti vo fyzickej realite udejú až neskôr, za pár minút, hodín, v nasledujúci deň alebo týždni, skrátka v budúcnosti. V takom prípade vznikajú skutočne vtipné situácie, podobne ako v  nasledujúcom krátkom príbehu, ktorý som nazvala: Čo sa stane, keď si najskôr svoj chlieb zješ a až potom si ho kúpiš.

Jedného dňa ma Michael požiadal, aby som mu kúpila špeciálny druh chleba. Tento chlieb predávajú u nás na Slovensku a Michael ho zbožňuje, nakoľko v Amerike k dispozícii nie je. Samotný príbeh nie je zaujímavý, s výnimkou jednej časti. Chlieb, ktorý si dal Michael kúpiť, zjedol mimo tela skôr, ako som ho kúpila. Budúca udalosť sa tak stala vo forme mimotelového zážitku skôr, ako sa stala vo fyzickej realite. Michael je zvyknutý na takýto spôsob života a vnímanie reality. Prežíva tak rôzne situácie dvakrát, a to v rámci dvoch rôznych časovo priestorových relácií. Jedna je mimo tela, v rámci jeho mimotelového zážitku, a druhá nasleduje je vo fyzickom tele, teda v hmotnej realite. Sú chvíle, keď si Michael nie je istý, či to, čo v určitom momente prežíva, je skutočná súčasná realita, respektíve či to je budúcnosť, ktorú zažíva mimo tela.

Michael je tiež okrem iného schopný vstúpiť do tiel iných ľudí, zvierat vrátane vtákov, stromov aj rastlín a napojiť sa tak na ich pocity, emócie a myšlienky. Nasleduje krátky príbeh, ktorý som nazvala: Letel som v tele smutného vtáka. Príbeh v podstate popisuje pocity Michaela potom, ako vstúpil do tela lietajúceho vtáka:

„Dnes, keď som vystúpil z môjho fyzického tela, dostal som sa do tela vtáka, ktorý práve letel. Musím povedať, že to bol veľmi zvláštny pocit letieť v tele vtáka. Bol už večer a všade bola tma. Vycítil som, že tento vták bol veľmi smutný. Snažil sa dostať na určité miesto a pochopil som tiež, že táto cesta bola preňho veľmi dôležitá. Nedokázal som však pochopiť dôvod prečo. Keď som bol v jeho tele, cítil som, že mu odpadlo z tela pero. Bol to naozaj zvláštny pocit, nakoľko som to cítil priamo na mojom tele. Môžem tiež potvrdiť, že vták nebol hladný, pretože pred časom mal nejaké jedlo vo forme orechov a semienok.“

Čo by ste povedali na to, keby tvrdím, že farba má svoj vlastný zápach, chuť, zvuk a tvar? Michael totiž zažíva aj synestéziu alebo tkz. prepojenie zmyslov. Napríklad, keď počúva hudbu, zároveň vníma aj jej farbu, pretože každý zvuk má svoju vlastnú farbu. Dokáže tiež vidieť rôzne tvary a geometrické vzory, ktoré vytvárajú jednotlivé noty. Každá nota a zvuk má svoje vlastné vibrácie. Tieto vytvárajú tvar, ktorý dáva základy denzifikácii hmoty iným i slovami zhmotňovaniu. Michael ďalej vidí formy, ktoré vytvárajú jednotlivé slová; Každá slabika má svoju vlastnú podobu a geometrický tvar. Každé písmeno má svoje vlastné vibrácie, ku ktorým patrí určitý význam. Dokonca aj farby majú svoje vlastné zvuky a noty. Michael deteguje vibrácie pomocou všetkých svojich zmyslov. Počuje, vidí, cíti, chutí a vonia vibrácie. Vibrácie radosti a lásky v porovnaní s vibráciami hnevu a nenávisti majú rôzne vône a úplne inú chuť. Vibrácie sa tiež dajú detegovať kožou vo forme rôznych tlakov, ktoré vo Vás vytvárajú určité pocity, emócie, a myšlienky vo forme informácií.

Vzhľadom na krátkosť času by som sa teraz s vami chcela veľmi stručne podeliť o niektoré pozorovania a myšlienky na tému prepojenia zvuku a svetla, získané v rámci cestovania mimo tela.

 • Svetlo (oscilácia) obsahuje zvuk (vibráciu) a naopak zvuk obsahuje svetlo. Celé elektromagnetické spektrum obsahuje zvuk a v závislosti od pomeru zvuku obsiahnutého v EM žiarení vznikajú rôzne časti EM spektra. Svetlo ako oscilácia a zvuk ako vibrácia sú prepojené. Sú rovnakej povahy, sú vlastne jedno a to isté, ale ich potencionality sú vyjadrené v rôznych modalitách.
 • Dokonca aj v miestach, kde zvuk nepropaguje, sa v skutočnosti nachádza v určitom vibračnom móde. Ide však o to, že na takýchto miestach chýba tkz. Propagačný kanál na jeho propagáciu. Zvuk (či už nad alebo pod prahom počuteľnosti ľudského ucha) vo forme vibrácie existuje vždy a všade a za každých okolností.
 • Tvar respektíve forma vytvára komunikačný kanál, ľudská reč a jazyk nie je napríklad ničím iným ako interpretáciou tejto formy respektíve tvaru (jazyk svojimi slovami vlastne iba interpretuje význam tvaru a formy, ktorú jednotlivé slová reprezentujú. Tento tvar-forma však nie reálna, skutočná, nakoľko skutočný tvar/vibrácie nemožno popísať slovami.

Nasleduje niekoľko úryvkov z môjho denníka o rôznych zaujímavých pozorovaniach, ktoré Michael objavil v rámci cestovania mimo tela.

Prvý úryvok hovorí o tom, že aj novorodenci staré iba týždeň sú schopné snívať.

V roku 2000 mi Michael opísal sen len týždeň starého novorodenca. Ten novorodenec bol náš syn. V rámci svojho sna, alebo lepšie povedané nočnej mory, náš syn prechádzal lesom a videl okolo seba rôzne zvieratá, napríklad slony. Prenasledovali ho. Bál sa. Michael sa dostal do jeho sna, pričom bol schopný tento sen pozorovať a precítiť tak, ako keby sa sníval jemu. Otázka znie: Ako môže týždeň staré dieťa vedieť o existencii lesov a zvierat predtým, ako ich mal možnosť fyzicky uvidieť?

Je teda zrejmé, že na hlbšej úrovni existuje nejaké univerzálne vedomie založené na  kvantovom holograme, ktoré všetko naokolo navzájom prepája.
 

O portáloch a bránach

Brány-portály existujú na špeciálnych miestach v rôznych častiach Zeme. Môžete sa napríklad plaviť loďou na určitých miestach oceánu a náhle zistíte, že vlastne cestujete časom. Môžete tiež cestovať priestorom. Brány existujú na špeciálnych miestach v našej slnečnej sústave. Niekedy Slnko vytvára takéto vstupy (portály) / brány, na základe farby svetelného spektra, nakoľko frekvencie svetla tieto portály otvárajú. Ak sa nachádzate v blízkosti brány a ste napríklad mimo tela, automaticky ste do nej vtiahnutý. Ale pozor, nakoľko naspäť sa nemôžete vrátiť cez tú istú bránu, ktorou ste vstúpili. Na návrat musíte použiť inú bránu. Faktory ako teplota, jednotlivé farby svetla (elektromagnetické frekvencie) a gravitácia otvárajú a zatvárajú brány a portály.
 

O galaxiách

Galaxie sa stále dokola rodia a potom zanikajú v neutíchajúcom infinitívnom cykle. Podobne je to so slnkom. Zrodí sa a potom zanikne v nepretržite sa opakujúcom cykle. Osobne som videl mnohokrát, ako sa naša Mliečna Dráha zrodila a potom zanikla. Dá sa povedať, že slnečná sústava, v ktorej sa nachádza naša Zem, existovala vždy. Ide o to, že vždy zanikne a následne potom zase vznikne. Naša Zem  v budúcnosti zmizne v plameňoch. Slnko imploduje a všetko pohltí.
 

Čo sa deje s ľuďmi po smrti

„Pre väčšinu ľudí platí, že sa narodia do nového tela. Niektorí ľudia potom, ako zomrú, môžu aj naďalej trpieť na fyzickú bolesť a útrapy z tkz. minulých životov.  Človek totiž nie je mŕtvy až dovtedy, pokiaľ sa znovu nenarodí v novom tele. Samotný fakt, že ich telo zomrelo na zemi vo fyzickej úrovni, neznamená, že sú mŕtvi. Niektorí ľudia sa po smrti na Zem nevrátia, idú do vyšších plání a dimenzií. Takže pokiaľ sa človek znovu nenarodí v novom tele, môže stále cítiť fyzickú bolesť. Viem to na 100 percent, nakoľko som bol svedkom týchto záležitostí už mnohokrát.“

 

Dinosaurie vajcia

Rusi vlastnia tajné zmrazené telá dinosaurov a ich nakladené vajcia. Našli ich  zamrznuté v snehu. Vykopali ich pomocou špeciálneho vybavenia zostrojeného priamo za účelom získania týchto zmrazených vzoriek spod povrchu.
 


 

Informácie o autorke, jej životopis, tvorbu a aktivity nájdete na www.juliasellers.sk
 

Poslední články autorky:


Související články:

 

Hodnocení článku
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

4 komentáře

Přidat komentář
 1. Článek píše :
  “ Osobne som videl mnohokrát, ako sa naša Mliečna Dráha zrodila a potom zanikla.“
  Osobní zážitky skutečnost se mohou hodně lišit.
  Stáří naší galaxie Mléčná dráha je stará 13,6 miliard let, tedy jako doba od Velkého třesku. Osobně vidět mnohokrát Velký třesk je opravdu velký třesk plesk.

  Článek píše :“Rusi vlastnia tajné zmrazené telá dinosaurov a ich nakladené vajcia. Našli ich zamrznuté v snehu. “

  Chtěl bych vědět, kde ( v Rusku) ledovec vydžel 65 milionů let.
  Dinosauři vyhnuli asi před 65 miliony let.
  https://www.novinky.cz/veda-skoly/214089-kde-se-vzal-led-v-antarktide.html
  „Geologické stáří Antarktidy se podle tektonické teorie odhaduje na 500 miliónů let. Z míst severně od rovníku, kde tvořila součást prakontinentu Gondvana, postupně putovala na jih. Ještě před 65 milióny let měla tropické podnebí, pak se ale začala ochlazovat – už na jižním pólu – a někdy před 34,9 miliónu let se na ní objevily první sezónní ledovce.
  Před 24 milióny let se kontinent definitivně oddělil od ostatních světadílů a začal jej obtékat jižní cirkumpolární proud.“
  Putovaly i ostatní budoucí kontinenty a jejich části. Země jako ledová koule byla zamrzlá zhruba před 700 miliony let.

 2. Čo je skvelý muž Dr Ogudu. On splnil môj sen. Chceli by ste ho kontaktovať na adrese Drogudutemple@aol.com, aby ste boli medzi toľkými ľuďmi, ktorým pomohol, ktorí chválili jeho dobrú prácu? Moje meno je christy z Kansasu v Spojených štátoch. Viem, že veľa mužov alebo žien, ktorí čítajú toto svedectvo, chcú dostať svoje bývalé späť alebo hľadajú pomoc v kúzelnom koliesku. To je veľmi dôležité pre každého z vás. Pokúste sa kontaktovať Dr Ogudu, aby vám pomohol, pretože je skvelým kúzelníkom. Prvýkrát mi priviedol späť len 4 dni po tom, ako som ho kontaktoval. To je dôvod, prečo som tak šťastný. Nesplnil ste žiadnu kúzelnú kariéru tak, ako je, jeho e-mailom je Drogudutemple@aol.com. Obráťte sa na neho a pomôže vám rýchlo. Môžete si tiež pozrieť svoje webové stránky na Drogudutemple.webs.com, ďakujem neskôr

 3. Real And Urgent Spell Caster Reviews To Solve Your Relationship and Divorce Problems Dr. Ugo +13863369876

  Hello my name is Sarah Douglas, i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr. Ugo helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because another lady has used a black magic on him. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr. Ugo . I then contacted him for help to get my love and my life back, he helped me cast a powerful love spell and to my greatest surprise after 24 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him. We are now happily married and all thanks goes to Dr. Ugo Wonders for helping me save my relationship. you can contact Dr. Ugo through his email address generalspelltemple@gmail.com or call his direct mobile number on +13863369876

 4. Chcem povedať veľmi veľkú vďaku Dr. Isikolo za nádhernú prácu, ktorú pre mňa urobil, aby mi pomohol zachrániť manželstvo, môj manžel žiada rozvodový list kvôli malému nedorozumeniu, ktoré sme mali v posledných mesiacoch a ja nikdy chcel som to preto, lebo moju manželku milujem toľko a všetka naša investícia bola spoločným podnikaním a nechcem byť ďaleko od mojej rodiny a mojich dvoch krásnych detí. Moja kamarátka mi povedala o doktorke Isikolo a ako jej pomohol aj so svojimi manželskými záležitosťami, takže som ho musel kontaktovať, pretože chcem zastaviť môjho manžela pred vyplnením listu o rozvode a chcem zachovať svoju rodinu a po tom, čo som ho kontaktovala, bolo povedané, čo som potreboval urobiť, a keď som začal vidieť výsledok, urobil som, ako to povedal doktor Isikolo a po 3 dňoch mi zavolal môj manžel a začal žiadať o odpustenie a bolo to všetko ako sen pre mňa a my všetci všetci šťastne žijeme vďaka Dr. Isikolo. Kontaktujte ho dnes pre manželskú pomoc prostredníctvom svojho čísla Whatsapp: +2348133261196 alebo ho zavolajte.
  E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference