Mahátma…

Mahátma Gándhí, 1946…značí v sanskrtu pojmenování pro „VELKOU DUŠI“. Dá se až říci, že jde o titul pro vysoce duchovně pokročilou osobnost. Skládá se ze slova „mahá“ – jako velký, velká, velké a „átma“ nebo „átman“, což značí duši.

Slovo mahá je známé ve spojitosti s jinými slovy a vždy značí něco velkého, velkolepého. Jako například „mahárádž“, doslova velký král, Mahádév, jedno ze tří nejvyšších božstev hinduismu či mahápuruš jako nejvyšší Bůh.

Tento titul je ale již neodmyslitelně spjat s význačnou postavou lidských dějin, s indickým politickým a duchovním vůdce, Mahátmou Gándhím. 2. října mohlo být vzpomenuto výročí jeho narození /1869/. Zrovna ten den, ne zcela náhodou /na ty nevěřím/, jsem v místní knihovně sáhl po knížce Henriho Sterna „Mahátma Gándhí, životní zásady“.

Proč vůbec psát a vzpomínat člověka z jiné kulturní oblasti, ze vzdáleného světa, od jehož smrti uplyne příští rok již sedmdesát roků? Proč ne? Zrovna tak, jako jsou vzpomínáni zeměpisně bližší myslitelé, učenci či i politici. Protože přinesli lidstvu poznání, objevy či i filosofii. Vzpomenu některé české „velké duše“. Kupříkladu T.G. Masaryk, E. Tomášek, K. Čapek či K. Minařík.

Proč vzpomínám člověka s příjmením Gándhí? Jeho život je dostatečně znám; při zadání jeho jména do vyhledávače na mne vykoukla číslovka přes 31 milionů odkazů. Postavou malý muž je totiž velikánem lidských dějin. Jeho práce, jeho životní filosofie, prodchnutá disciplínou a odříkáním, vedla Indii, tu obrovskou zemi /druhou nejlidnatější/ k nezávislosti na Británii.

Kdo by chtěl, mohl by si jeho životopisy najít, může najít i krátké citáty – viz. například zde: https://citaty.net/autori/mahatma-gandhi/

Nahlédnu však do jeho některých životních zásad, které jeho směřování, umění rozlišovat a cestu poznání budou, z mého pohledu, reprezentovat a dají nahlédnout do jeho velké duše.

V citované knize jsou tyto zásady rozděleny do několika takříkajíc kapitol: Gándhí o víře, Gándhí o pravdě, o toleranci, o morálce, o zřeknutí se, o nenásilí, o lásce, o disciplíně, o vzdělání, o spravedlnosti a nakonec o službě.

Náš svět je nyní značně rozpolcen a od lidí samotných mu hrozí velké nebezpečí. Mnoho velkých národů a států světa se navzájem ohrožují, konflikty přicházejí až do menších lidských společenství a stále více příkladů lze najít v lidské nesnášenlivosti s mnoha vlastnostmi, které u slabších jedinců vyvolají až psychické poruchy a jejich „zkratové“ jednání. I v naší republice se stále zamýšlíme nad charakterem mnoha lidí, kteří v tzv. zastupitelské demokracii usilují o to, aby nám vládli. Proto nebude na škodu, uvedu-li některé zásady muže s „velkou duší“. Přiřazení k jednotlivým kapitolám je u vybraných zásad rozlišeno několika tečkami.

……… o víře

„Člověk nemůže být v míru sám se sebou, pokud se mu nedaří pozdvihnout se na božskou úroveň. Dosáhnout tohoto stavu je nejvyšší cíl, jediný, který má smysl. Je to nejdokonalejší seberealizace.“

„Rodíme se jako lidské bytosti poté, co jsme prošli cyklem zrození v nespočetných podobách. Vykoupení (mókša) je dosažitelné jedině během života v lidském těle.“

„Protože existujeme a protože existovali naši rodiče a jejich rodiče, musíme věřit v existenci Rodičů celého Stvoření. Protože pokud nejsou Oni, nejsme ani my.“

……… o pravdě

„Bez pravdy není morálky.“

„Pokud budeme tvrdit, že pravda je Bůh, budeme se muset vypořádat s ohromným problémem: ve jménu Boha bylo napácháno mnoho strašlivých skutků, podobně jako se ve jménu pravdy a vědy páchají nelidské krutosti na zvířatech. Jinými slovy: lidský duch je omezený a má jen omezené prostředky, takže považuje některé bytosti nebo entity za nedosažitelné rozumem.“

……… o toleranci

„Soubor pravidel každého náboženství jsem pročítal se stejnou úctou. Pokaždé jsem v nich našel tentýž morální základ.“

„Na onom světě nejsou hinduisté, ani křesťané, ani muslimové. Všichni jsou souzeni podle svých činů, a ne podle toho, co vyznávali. Je třeba střežit identitu víry předků, ale to nám nesmí bránit vyvíjet se a přijímat to dobré z jiných náboženství.“

……… o morálce

„Morálka je základem všeho a pravda je podstatou veškeré morálky. Proto se pravda stala mým jediným cílem, který nabývá už ze své definice stále většího významu.“

„Odvaha je nezbytná pro rozvoj dalších ušlechtilých vlastností. Jak můžeme hledat pravdu nebo ocenit lásku bez odvahy.“

„Ženě přísluší naučit se odolávat žádostivosti svého manžela. Pokud totiž začneme používat antikoncepci, bude to mít hrozné následky: muži a ženy spolu budou žít jen pro potěšení ze sexu. Budou změkčilí, pomatení a stanou se z nich duševní i morální trosky.“

……… o zřeknutí se

„Ten, kdo se vzdá konání, neuspěje. Ten, kdo se zřekne odměny za své konání, se povznese.“

„K absenci touhy a ke zřeknutí se nedospějeme jen intelektuálním úsilím, ale vytrvalým snažením srdce.“

„Ten, kdo dychtí po bohatství, musí začít tak či onak využívat druhé: Bůh ho nebude provázet. Jen ten, kdo se spokojí s málem, může najít skutečné štěstí a společenství s Bohem.“

……… o nenásilí

„Dokonalé zřeknutí se je nemožné bez přísného dodržování nenásilí ve všech jeho podobách.“

„Nenásilí je aktivní síla toho nejvyššího řádu. Je to duchovní síla, moc Boží v nás. Máme podíl na božství, pokud uskutečňujeme nenásilí.“

„Nenásilí je stav dokonalosti. Je to cíl, k němuž směřuje celé lidstvo, i když nevědomky.“

……… o lásce

„Pokud chcete dosáhnout pravdy, a tedy Boha, jedinou cestou k tomu je láska – tedy nenásilí. Cíle a prostředky jsou vlastně synonyma, nemusíme tedy váhat s tvrzením, že Bůh je láska.“

„Žena by měla umět předat celému lidstvu lásku, kterou nashromáždila jako matka. Zapomenout, že mohla a ještě může být předmětem mužské žádostivosti, a zaujmout důstojné místo po boku muže jako matka, stvořitelka a tichá průvodkyně. Jejím úkolem je vyučovat umění míru válčící svět, který chce s válkami skoncovat.“

……… o disciplíně

„Manželství je bariéra chránící náboženství. Zničíme-li ji, náboženství se rozpadne.“

„Pokud bude každý myslet spíš na povinnosti než na práva, všechny problémy se lehce vyřeší.“

„Ovládat tělo ještě neznamená ovládat mysl. Nesmíme polevit ve fyzickém sebeovládání, ale přitom se musíme neustále snažit ovládat mysl.“

……… o vzdělání

„Naším ideálem je poznání, které vede k osvobození.“

„Každá domácnost je školou a rodiče jsou učitelé.“

„Rozlišovat dobro a zlo se dítě nenaučí z učebnice.“

……… o spravedlnosti

„Bůh stvořil člověka, aby pracoval pro svou obživu. Bible říká: „V potu tváře chléb svůj dobývati budeš.“ Ti, kteří jedí a nepracují, jsou zloději.“

„Pokud bychom všichni vypěstovali jen to, co sníme, dokázali bychom omezit své potřeby na ty nezbytné a spokojili bychom se s prostou stravou. Jezme, abychom žili, nežijme, abychom jedli.“

„Měli bychom uvažovat ne o zrušení vlastnictví a likvidaci kapitalistů, ale o ozdravění a očištění vztahů, které panují mezi nimi a masami.“

……… o službě

„Protože s Bohem se setkáme častěji v Jeho nejponíženějších stvořeních než u mocných, snažím se dostat na úroveň ponížených – právě tím, že jim sloužím. Proto jsem tak zaujatý službou utlačovaným. A protože se jim nedá sloužit bez vstupu do politiky, pustil jsem se do politiky.“

„Nedělejte si starost o sebe, přenechte veškerou starost Bohu.“ – Toto přikázání najdeme zřejmě ve všech přikázáních.“

………

Tolik od člověka malé postavy, ale velké duše, který by mohl být vzorem pro většinu dnešních politiků, vůdců států a národů.
 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 4

344 komentářů

Přidat komentář
 1. přidám citát :“„Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“

  Zdroj: https://citaty.net/autori/mahatma-gandhi/

  Ano, člověk koná, nemůže jen ležet a přemýšlet.

  Narodil se v roce 1869, v sedmi letech ho rodiče zasnoubili a v jeho třinácti létech ho oženili. Gándhí se narodil do kastovního systému, ale potom zasvětil svůj život i pro jeho odstranění.

  Gándhí byl proti násilí. I proti násilí na zvířatech. A tak byl samozřejmě i vegetarián.
  „Kovaný“ vegetarián se tím nechlubí. Ví, proč to dělá. A těch důvodů je mnoho. Proč asi i další vzdělanci toto uznávali? Za všechny třeba – „Nic nebude lidskému zdraví prospěšnější a nic nezvýší šance na zachování života na Zemi více než přechod na vegetariánskou stravu. Albert Einstein“

  Bylo by zajímavé vědět, jak mnozí duchovně směřující diskutéři na zdejším webu praktikují nenásilí, tedy i vegetariánství.

 2. Největší politik 20. století, vzal do politiky duchovní přístupy nejhlubším způsobem a úspěšně. Ovšem jeho násilný odchod ze světa mohl být osudovým posouzením parcelace.
  Vegetariánství mu ohrožovalo zdraví. Zakázal si požívat mléko, doporučovali mu, že to je vegetariánovi třeba. Přesvědčili ho, že si nezakázal kozí mléko. A tak i do letadla prý…
  V češtině jeho životopis vyšel knižně víckrát: Pilát, Rolland, atd.

  1. Dožil se 79ti let. Nebýt atentátníka, žil by asi o pár roků déle, i přes jisté zdravotní potíže.
   Jeho život byl však naplněn. Jestli došlo k naplnění všech jeho cílů, to by byla otázka pro historiky – životopisce. Zanechal však mnohá svá poznání, které lze použít i v jiných kulturách, v jiných státech světa. V mnohém může být, a je, příkladem.

   Václav Žáček

 3. ad.: Ženě přísluší naučit se odolávat žádostivosti svého manžela.

  Jestli tomu dobře rozumím, tak žena nemá muži „dát“. Muž má tedy správně chodit spávat s „tvrdým“. Myslím, že takový vztah dlouho nevydrží.

  Začínám tak nějak o moudrosti velikého Mahátmy docela pochybovat…..

  1. Nerozumíte tomu dobře.
   Ale s tím já nic ani nechci dělat.

  2. Milane, Gándí k stáru lehal ke spánku mezi dvěma mladými dívkami. Jestli byl zdrženlivý to nevím. Současný diktátor soudruh Kim zneužívá mladé dívky, a když se mu omrzí, vdá je za své oblíbené důstojníky. Mao si vyměňoval krev, bral ji od mladých dívek.
   Gándí podle Wikipedie se mnoho let neúspěšně pokoušel sjednotit hinduismus a islám.
   Takže jsem u něj z toho chápání jednoho Boha a sebeodříkání u Gándího volaký zmatený.

 4. Můj názor je, že vše je poplatné době, takže i učení pana Gándhího. Najdou se tam věci, které už pro současnost nejsou až tak dokonalé.
  Tak jako přišel nejdříve Starý zákon s přísným a trestajícím Bohem do doby plné násilí aby se lidi umírnili skrze strach a po tisíci letech Nový zákon stavějící na stále vhodném desateru, ale už ukazující Boha jako spravedlivého, shovívavého a moudrého. Mezilidské vztahy a chování obecně již bylo motivováno dobrotou, ne strachem. V dnešní době by mohla vzniknout další Bible se zase jiným a pro současnou dobu vhodnějším obsahem i formou.
  S tou konzumací masa to není tak jednoznačné. Jsou lidé, kteří se vzdali masa především z etického důvodu, a je za tím egoismus-já jsem lepší než ostatní, já nepodporuji zabíjení zvířat. Toto není ideální postoj, ideální je, pokud jezení masa tak nějak samo oslabí, či úplně odpadne. V tom pak není ani pýcha, ani fanatizmus a v takovém stavu vědomí si tělo bez masa bude i dobře prospívat.
  Já jím maso kupříkladu již několik let jen 3-4x za měsíc, a převážně ryby a ptáky. Uvědomuji si, že pokud byl člověk v roli lovce a svedl s živočichem souboj jako to dělají šelmy, bylo to dost něco jiného než si jít k řezníkovi pro maso ze zvířete, které se narodilo proto být zabito a zpracováno ve fabrice. Ale na druhou stranu, děje se jen to, že hmota žere hmotu, Duch nikoho nežere a ani nemůže být sežrán.

  K sexuálnímu spojení muže a ženy bych napsal, že ten sexuální pud je zakódován v těle které si „oblékl“ Duch. Tělo má v DNA co a jak, pokud tam je sexuální náruživost je těžké toto potlačovat, a při vší snaze to nic dobrého nepřinese. Stačí se podívat na celibát a církevní představitele, k čemu to kolikrát vede. Podle stupně vývoje máme tělo s určitými parametry, pokud budu již toho mít hodně za sebou můžu mít takové, které sex použije jen k rozmnožení hmoty, a jinak se nebudu muset tímto aktem uspokojovat. Sexuální energie je pod tou duchovní, ve kterou se postupně transformuje, takže se člověk již končící inkarnace ve stavu vědomí 3D postupně více realizuje pod touto vyšší duchovní energií. Pokud však v takovém nastavení dané tělo ještě není, ale ego by si to přálo a bude tělo nutit ke zdrženlivosti, je to jen akt násilí na svém těle.

  1. „Podle stupně vývoje máme tělo s určitými parametry, pokud budu již toho mít hodně za sebou můžu mít takové, které sex použije jen k rozmnožení hmoty, a jinak se nebudu muset tímto aktem uspokojovat.“

   Takže my Jehovisti jsme nejdál, už máme našlápnuto do 4D!

  2. Můžete mi, prosím, někdo vysvětlit, proč všechny duchovní směry podmiňují cestu k Bohu (duchovní růst) nesouložením?

  3. „Podle stupně vývoje máme tělo s určitými parametry, pokud budu již toho mít hodně za sebou můžu mít takové, které sex použije jen k rozmnožení hmoty, a jinak se nebudu muset tímto aktem uspokojovat.“

   Jedna moje známá taky říká, že sex je něco, čím se množí králíci…. Že by tedy byla vyvinutá? (myslím duchovně?)

  4. Ještě „drobnost“ – Vy Svědky Jehovovy nepovažujete za duchovní směr? Mám známého, který mě informoval o „vnitřních předpisech“ této skupiny – tam partnera vhodného jako životní protějšek ke vdávání/ženění „přidělují“ z vlastní základny.

  5. Klidně vyjmenujte VŠECHNY směry s takovou podmínkou, nejlépe přímo s citací předpisu. A doufám, že Vám ani jeden neunikne, když to mají být všechny.

  6. Jehovisto, jehovisti jsou alergičtí na slovo jehovisti, říkají si svědci Jehovovi. Takže jehovista nejste. Nemají našlápnuto do 4D! , ale ke starým osamělým lidem, aby jim za lživé kecy a sliby odkázali po smrti své nemovitosti.

  7. Jen bych upřesnil tu 4D.
   Je to pouze brána do nové dimenze 5D. V této bráně- časově omezeném období, které bude končit do cca. deseti let, dojde u určitých zralých lidí k přetransformování jejich vědomí z vědomí hmoty (egoismus) do vědomí Boha (jednota). U necelých 10% populace dojde během současného lidského života k přeměně ze zvířecího k Božskému člověku.
   Pro vysvětlení dimenzí: je to stav vědomí člověka. Máme v současnosti na zemi drtivou většinu lidí patřící svým stavem vědomí do 3D, poměrně dost co jsou v bráně 4D a velmi málo těch již v 5D.
   Všichni jsou tu v této realitě současně, akorát jinak nahlížejí na svět, co se odehrává a zaujímají k tomu jiné postoje a z nich plyne jiné jejich konání. Lidé nacházející se nyní v bráně budou po ukončení dočasné 4D již v 5D, nebo zůstanou ještě ve trojce, protože jejich stav vědomí nebude s novou dimenzí kompatibilní. Prostě tito lidé ještě přemýšlejí, konají a cítí neslučitelně z novou dimenzí bytí. Co to konkrétně znamená, třeba se rozčilují nad některými příspěvky zde a nedovedou přijmout názor a zkušenost druhého. Snaží se ponížit oponenta a v jejich nitru probíhají negativní emoce. Egu se stále něco nelíbí, a jsou ztotožněny se svým tělem, jménem, profesí. Tito lidé nevnímají jednotu všeho se vším, a nejsou v dostatečné pokoře.

  8. ad/.

   Máme v současnosti na zemi drtivou většinu lidí patřící svým stavem vědomí do 3D, poměrně dost co jsou v bráně 4D a velmi málo těch již v 5D.

   A zdroje těchto informací? Myslíte si to a nebo jste si to někde přečetl?

   Co je to „poměrně dost“? = možná deset tísíc, možná 10 milionů?
   Co je to „velmi málo těch“? = možná osm? možná osm stovek?

   A lze tyto lidi nějak zeměpisně rozlišit – nejvíce kde, nejméně kde? A nebo jsou poměrně plynule rozvrstveni po celé planetě?

   Díky za info.

  9. A poslechněte, Milénium, co je to 5D? Kdykoliv tuto otázku dám na jakémkoliv duchovním fóru, nikdy se mi nedostane odpovědi.

   „V této bráně- časově omezeném období, které bude končit do cca. deseti let“

   Je tu jeden autor, co transformaci lidí předpokládá už 20 let. A pořád nic. Prý „Hin sa hukáže!“ a hukázalo se ho*no, tak se transformace o 10 let posouvá. Doufám, že už se toho nedočkám.

  10. ad/ „V této bráně- časově omezeném období, které bude končit do cca. deseti let,……. “
   Jestli tím není myšlený věk Kalijugy, temný věk, železný věk.

   To jiné nahlížení na svět, viz. „akorát jinak nahlížejí na svět,“ to by mohla být schopnost rozlišovat – v sanskrtu vivék. Velmi důležitá schopnost.

   A také přidám jeden postřeh.

   Podle jednoho zdejšího autora se postaví v Čechách proti „divizi“ ateistických zběsilců tzv.blaničtí rytíři, tj. rytíři grálu, kteří přicházejí inkarnovaní v mladé generaci a jejich vedoucím byl v roce 2003 desítiletý chlapec, dnes již čtyřiadvacetiletý muž, a tito rytíři vyvedou z krize a propasti ty, kteří budou chtít.

   Hurrráááá!

   Pěkný den.

   Václav Žáček

   P.S.

   Na okraj. Gándhí byl myslitel, filosof, znalec náboženství, politický vůdce. Některé jeho zásady platí více méně pro inmdický lid, a to v jeho čase působení. Některé jsou nadčasové.

  11. „Podle jednoho zdejšího autora se postaví v Čechách proti „divizi“ ateistických zběsilců tzv.blaničtí rytíři, tj. rytíři grálu, kteří přicházejí inkarnovaní v mladé generaci a jejich vedoucím byl v roce 2003 desítiletý chlapec, dnes již čtyřiadvacetiletý muž, a tito rytíři vyvedou z krize a propasti ty, kteří budou chtít.“

   To asi ten autor viděl v nějakém 4D kině s částečně pootevřenými 5Dveřmi.

  12. „tzv.blaničtí rytíři“

   Radio Jerevan hlásí, že to nebyli blaničtí rytíři, ale bráníčtí rytíři a jejich hlavní zbraní je pivo Bráník.

  13. Pro AuV

   chápu, že mnou napsané u některých vzbudí zvědavost, otázky jako kladete jsou od ega, odpovědi na ně nejsou důležité, podumejte, k čemu by Vám bylo dobré je znát. Žádnou snahou se nikdo z nás nemůže změnit tak, aby se dostal někam, kam přirozeným postupem nedozrál.
   Lidí v přechodné 4D je okolo 10% populace planety,těch již v 5D jsou tisíce, desetitisíce, statisíce…Podle všeho v naší zemi jsme na tom v tomto ohledu „dobře“
   Více mi sem nepřísluší psát. Pokud má někdo vážný zájem o informace od mého zdroje ať začne těmito přednáškami: https://www.youtube.com/watch?v=GAD56aeT2t0

   Pro Kefalína
   Mám za to, že jsem to popsal srozumitelně, zkuste si to znova přečíst, je to stav vědomí jedince, nic jiného.

  14. Kdyby bylo 5D, tak by kouř do takové dimenze pronikal a nic takového se neděje.

  15. Tak jsem se přemohl a video si pustil. Chtěl jsem nechat reakce na ráno, až vychladnu, ale nešlo jinak.
   To video je klasický ezoblábol, kterých jsou tisíce:
   – otvírání čaker – nemá význam, pokud na to člověk nedozraje sám
   – osudy, nemoci, komplikace odstraňuji na počkání PROČ? Vždyť každý se s těmi energiemi musí poprat sám a ne si nechat do nich zasahovat!
   – VŠE JE DOBRÉ – hlavní motto nebudu ani komentovat
   – 500 životů? Mně stačil ten jeden.
   – 13 čaker – stará čínská filosofie má 7 čaker – holt NOVÁ DOBA!!!
   – atd., atd., atd.

   I kdyby to všechno krásně objasnila, tak nikdy nepřijde na smysl života. To si myslím, že diskuse pod článkem „Zemřel Jan Tříska“ byla 100x přínosnější.

  16. „Jen bych upřesnil tu 4D“
   4D a 3D pro mne značí stejné úrovně života. Kde 4D značí se započítáním času, ke třem délkovým rozměrům (3D).
   Naopak 5D můžu posuzovat jako záležitost duchovních postupů.

  17. Pane Tichánku, 11.10. píšete o dimenzích 3D, 4D a 5D.
   Chápu, že následnost jevů se často označuje rostoucím číslem. 3D a 4D prostor mají fyzikální opodstatnění. Přímý dopad relativistického prostoročasu na smyslové vnímání člověka na zemi je zanedbatelný, projevuje se při relativistických rychlostech a pochybuji, že je přímo smysly vnímatelný. 5D prostor chápete jako jev duchovní. No dobře, ale je to bez návazností jako bych řekl, že k pohonu auta může být tříválec, čtyřválec nebo vítr.

 5. Milane, to jste dobrej, u Vás jsem ani neočekával, že by jste u toho dokázal vydržet. Já jsem při prvním setkání s touto přednáškou nevydržel ani deset minut, v podstatě jsem nerozuměl co paní sděluje a vyplivlo mě to. Po roce studia náboženských směrů východu, ale i křesťanské mytologie mě to k přednáškám této mističky přivedlo znova a už jsem rozuměl a něco i chápal a byl jsem nadšen a shlédl několik přednášek. Po dalších asi půl roku, kdy jsem se intenzivně věnoval Moojimu, E.Tollemu, R.Monroemu, P.Bruntonovi, J.A.Komenskému, E.Pálešovi. C.Jungovi a dalším tak jsem se k přednáškám této paní vrátil a shlédl a poslechl materiál v rozsahu 300hodin, vše co je na you-tube a na audio nahrávkách, které nejsou veřejně přístupné. Musím konstatovat, že pro mé vnímání mi ona přinesla a srozumitelně shrnula podstatu všech duchovních nauk a na příbězích z reálného života vše názorně ukázala a vysvětlila jak to funguje, což se mi potvrzuje i v mém životě.

  Podle míry ega bude tu přednášku každý vnímat jinak, někoho to vyplivne, někdo to zkritizuje, někdo šmahem odstřelí a bude se snažit zesměšnit. To vše je v pořádku, každý jsme na jiném stupni vývoje vědomí ne každý se v tomto životě dostane do 5D. Paní nikomu nic nevnucuje, ví, že pro mnoho lidí to ještě není a je to v pořádku, jsme zde devítiletka sezvaná do jedné tělocvičny, mnoho rozdílných vývojových stupňů pohromadě.
  Píšete, že otvírá čakry, ale ona je neotvírá, ona lidem hodiny vysvětluje čím si škodí a podle míry pochopení se patřičné čakry uvedou samovolně do pořádku.
  Paní není léčitel, nepracuje s energiemi a lidem nic samovolně neodebírá, protože by tím jen zasahovala do karmy a lidem by se jejich problém stejně vrátil. Vysvětluje mechanismus jak vznikají zdravotní potíže a podle míry pochopení a přijetí ji do rukou odejde určitá část bolestí které si pak člověk už nemusí prožít. Potom přijde opravná zkouška z nezvládnuté situace kvůli které vznikl zdravotní problém a již informovaný člověk může tuto situaci zvládnout bez negativity. To je celý mechanismus jejího působení.
  Že je vše dobré praví už prastará moudrost, že vše špatné je k něčemu dobré. Opět je to silné ego, které hodnotí, že je něco, co se mu nehodí a nelíbí špatně. Je to lidská logika, Božská je, že je vše dobré.

  Pro mě to co paní Adamcová předává naplňuje Ježíšovo, „pravda vás osvobodí“ To co jsem od ní načerpal mě osvobodilo od strachu z budoucnosti a prožívání negativních emocí. Vy píšete, že jste chtěl počkat až vychladnete, takže jste se u toho rozpálil. A vidíte, já se mohl rozpálit u Vaší reakce a ani to se mnou nehnulo. V nitru mám absolutní klid a pokoj, jen tělo sedlo a napsalo tyto řádky.

  Pardále, máte nárok na svůj názor a doporučení, no je na každém jestli si bude chtít udělat vlastní názor, nebo se spokojí s Vaším konstatováním a přebere ten Váš.

  Přeji příjemnou dobrou noc všem.

  1. Milénium .
   Paní vysvětluje na videu, jak se uzavře střední kanál a jakési vlnění se odráží od země zpátky do těla a šup nemoc je tam pod pupíkem. Docela mě zaujal ten obrázek, který v naprostém rozporu s vlastnostmi vlnění se neodráží úhel dopadu = úhel odrazu ( měří se od kolmice k povrchu). Odráží se zpátky šikmo od země proti směru dopadu ve stejné přímce. Souhlasím jinak s Milanem , je to čistý ezoblábol a ne že vysvětluje jak vznikají nemoci. To už je lepší babská rada- neprochladnout a přiměřeně svému věku pracovat třeba na té zahrádce.
   Jinak se zde na gnosis9 diskutuje a vyšším stavu vědomí. Jde o to, co se za vyšší vědomí považuje.
   https://vtm.zive.cz/clanky/prvni-dukaz-o-vyssim-stavu-vedomi-navozenem-drogami/sc-870-a-187313/default.aspx

  2. Milenium,
   dovolím si nevyžádanou poznámečku:
   ad. „….mě to k přednáškám této mističky přivedlo znova….“
   – Iva Adamcová je asi taková mistička, jako já jsem matka.
   – Vím o této paní již řadu let.
   – Odpuzovalo mne, že při přednáškách se kolem dokola ní, i posluchačů povaluje v „neřádu“ spousta věcí. Překáželo mi to tam.
   – včera jsem si pustila, ani nevím proč, onu 1. část přednášky.
   – a ejhle, rozumím jejím „ezoblábolům“ a tím přestávají být ezobláboly, binec okolo mne přestal rušit. Takže jsem si poslechla celý 1. díl.
   – Co bude následovat?
   Přítomný okamžik v minulosti, přítomnosti i budoucnosti :-) V 5D již možná bez astrální sféry.

  3. To je roztomilé, 2 x napsat o ženě mistička. Nejprve jsem myslel, že je to záměr, takový humor. Asi ne.

   Jinak jakýkoliv článek tu přináší, někdy, a to podle autora, platformu na různá vyznání.

   Každý je strůjcem svého štěstí a každý se podle své svobodné vůle rozhoduje pro to, co ho osloví. Nepřísluší mi cokoliv kritizovat.

  4. No, řekneme-li mistička, je to velmi milé slovo.
   Řekneme-li mystička, je to také velmi milé slovo.
   Jaký je tedy rozdíl?
   Z mističky velmi snadno vylévá obsah jiná osoba,
   mystička musí svůj případný špatný obsah vylít sama.
   A postupně jej nahradit dalším, možná i lepším obsahem :-)
   No a paní Adamcová?
   Řekla bych, že se v ní snoubí mistička s mystičkou a možná má již dávno vylito, co vylito mělo být. :-) A neruší ji to již :-)

  5. Vy srovnáváte mističku, věc za pár korun, z umělé hmoty nebo dřevěnou či porcelánovou s člověkem?

   To je mi Vás líto.

  6. Anonyme
   “ Anonym 11.10.2017 (13:23)
   Vy srovnáváte mističku, věc za pár korun, z umělé hmoty nebo dřevěnou či porcelánovou s člověkem?

   To je mi Vás líto.“

   Nikoliv, nesrovnávám mističku s mystičkou. A i kdyby – představte si, kdyby mistička byla
   1. naplněná vodou
   2. byla praslá a díky tomu se dostávalo vody „kolemjdoucím“ kytičkám,….

   Mi není :
   ani sebe, ani Vás, ani mističky, že je prasklá, a už vůbec ne mystičky,
   … není mi nikoho líto.
   Dokonce su ráda, u mnohých, že jsou.
   Fakt.

  7. Jsem rád, že jste si našel něco, co s Vámi rezonuje. Každý máme to své, co nás chytne za srdce.
   Mně se jen nelíbí (a nejen u té paní) pořád rozpitvávání nějakých čaker, energií, odrazů bloků v čakrách atd. Vše je totiž jenom v hlavě:
   Příklad: paní řekla, že si máme představovat, jak jsme šťastní, tím se nám pak otevře 1. čakra a zmizí blok. Takže kontrolní otázka: Je ten blok v 1. čakře nebo v mozku? Já myslím, že v mozku. Proto spíše než pitvání se v čakrách si myslím, že by bylo lepší studium psychologie.
   Jsem trapný, opakuji se, ale napíšu to sem znovu: Např. v knize Nemoc jako cesta autoři jdou přímo k podstatě, že ty nemoci jsou nesprávné myšlení, porušení rovnováhy v našem myšlení a posuzování. Takových knih je mnoho, další výborná je Nemoc jako řeč duše a ta ty nemoci rozpitvává úplně dopodrobna.
   Takže 300 hodin studia o tom, jak proudí energie v čakrách je podle mě úplně zbytečná, stačí jít do svého nitra a problém najít a začít řešit. Energie čaker se pak vyrovnají samy.

  8. poznámečka
   rezonuje – rezonance ať již v čakrách, dimenzích, či mozku – je to o vzájemné komunikaci, rezonanci na stejné vlně. Ale – mnohdy je těch pár centimenrů mezi např. mozkem a srdeční čakrou k nepřekonání. Proto tolik řečí pomocí „ezoblábolů“ o kanálech – cestách mezi nimi.
   Víte, že znám i jiné způsoby, jak je zbavit bloků? Existuje spousta způsobů. No a rezonance, pokud ji uposlechneme, může pomáhat. Byť to je mnohdy jen domněnka, představivost. Začátky jsou různé. I konce. Díky ruchům :-)))
   Jo a kedlubny, když se vrátím do minulého přítomného okamžiku, jsou fajn. Pšenice po nejméně 100 letech šlechtění je zrádná. Tož rezonance mezi ní a lidmi – opatrně s takovým léčením, pomocí stravy. Tam je třeba zapojit mozek.

 6. Pokud sem nevstoupil pod Milanem někdo jiný, tak s povděkem kvituji tento rozumný příspěvek a také to, že již nejsem napadán a označován za nějakou paní. Ano je to tak, každého něco zaujme, jednomu přes srdce, dalšího přes rozum, a dává mu to smysl nebo to cítí jako pravdu. Mě toto zapadá do mozaiky všeho možného co jsem prostudoval, tedy mi to dává smysl, ale ještě to cítím srdcem. Těch 300hodin přirozeně není vyplněno popisem chování čaker, to bych tomu ten čas nevěnoval. Informace jsou zejména z oblasti ega, jeho projevů a záludností. O mezilidských vztazích včetně mnoha ukázkových příběhů ze života. O tom, kdo jsme, a oč tu jde, a jaký probíhá vývoj. Dostal jsem i výstižná vysvětlení nemála podobenství z Bible.

  Udělal jste si Milane obrázek o jejím vystupování od roku 2011 do dneška z jedné-první veřejné hodinové přednášky, což je zoufale málo. Navíc jak se její posluchači za těch 6 let vyvíjeli, tedy stav jejich vědomí a uvědomování si o čem je život a slábl jim stupeň egoismu, tak částečně modifikovala jisté předávané informace, protože kdyby se vším natvrdo přišla už na začátku ego mnoha lidí by to nebyla schopna přijmout, a ani by tomu lidi správně nerozuměli. Proto posuzovat informace které předává je dobré minimálně po shlédnutí všech zveřejněných videí, to je základ, pak je ještě obsahově více informací na neveřejných audio záznamech, které jsou zpřístupňovány až těm, co prošly to veřejné a projeví zájem o další.

  K Vašemu dotazu, nevím co by Vám odpověděla Paní Adamcová, ale za mě je blok v příslušné čakře, ale jeho příčina je v myšlení-projevením negativní emoce.
  Tím se dotýkáme mého příspěvku ohledně Vaší bolavé kyčle a toho od koho opisuji při mém popisu Vašich obtíží. Zkráceně, každá negativní emoce vyvolává stresové hormony a uzavírá příslušnou čakru což vede k bolestem a projevům nemoce v místo příslušných částech těla přináležejícím dané čakře.
  1. čakra je uzavírána při strachu a negaci k tomu co se děje.
  2. čakra je uzavírána při neodpuštění, vadí nám co se stalo v minulosti
  3. čakra je uzavírána při zlosti, nerespektování, (člověk buldozer-naštvaně hrne druhé)
  4. čakra je uzavírána při lítostech a záštích.
  5. čakra je uzavírána při kritizování, nebo naopak při nekomunikaci s okolím.
  Pokud se dané emoce týkají hmoty (druhých lidí,peněz…) je problém v levé části těla, pokud se týče situací projevy jsou v pravé části těla. Dané čakry ovlivňují části těla v jejich blízkosti, takže
  1. čakra nohy
  2. čakra vylučovací a pohlavní orgány
  3. zažívání, břicho
  4. srdce, plíce, ruce
  5. krk, dutiny
  Toto je naprosto jednoduché schéma pro každého lehce představitelné. Je mnoho knížek popisující duchovní příčiny nemocí, upřímně jsou rozsáhlé, košaté, ne jednoduše uchopitelné, pro mě vyloženě nejasné a nejednoznačné a navíc se ani neshodují napříč dalšími autory podobných děl. Tím netvrdím, že jsou všechny a jednoznačně mimo, ale systém popisu nemocí paní Adamcové je jednoduchý, zapamatovatelný a zdarma.

  1. ad.: K Vašemu dotazu, nevím co by Vám odpověděla Paní Adamcová, ale za mě je blok v příslušné čakře, ale jeho příčina je v myšlení-projevením negativní emoce.

   Takže jsme se alespoň doufám shodli na tom, že příčina je v myšlení, v mozku a ne v čakře.

   ad.: Pokud se dané emoce týkají hmoty (druhých lidí,peněz…) je problém v levé části těla, pokud se týče situací projevy jsou v pravé části těla.

   Tady toto zaznělo i v té přednášce, s tím tak docela nesouhlasím. Levá polovina mozku ovlivňuje pravou část těla (hmoty) a pravá polovina mozku ovlivňuje levou část těla (duchovno). Ale hádat se nebudu.

   Jinak bych se chtěl tedy omluvit za to, že jsem Vás spojoval s jednou paní doktorkou z okolí p. Staňka. Pokud to tak není, tak se opravdu hluboce omlouvám. Můj názor vyšel tehdy z toho, že jste se při svém vstupu na toto fórum p. Staňka velice velice moc zastával.

  2. Pane Milane, to se shodujeme, a nevím, že by někdo tvrdil něco jiného.
   Ohledně levé a pravé části mozku nevidím žádnou souvislost s popsaným mechanismem projevů nemocí, nevnímám v tom zkrátka rozpor.

   Omluvu přijímám a děkuji za ni. Nemám Vám to za zlé, vím, že hmota, tedy vědomí hmoty Vašeho těla to musí dělat a pro mě to je jedna ze zkoušek, jestli takovéto výpady nevzbudí rozbouření mých emocí. Takže Vám vlastně děkuji za lekci. A toto naplňuje to motto co Vás tak pobouřilo „Vše je dobré“ ano, já už nerozlišuji, co je dobré a co špatné, a vše co se běžnému egu nelíbí vnímám, jako, že se to egu momentálně nehodí, ale vím, že to je k užitku a mnohokrát v konečném důsledku to vede k velkému posunu. Kdyby se od rána do večera na člověka s běžným egoistickým vědomím každý jen usmíval, vše mu strčil pod nos, všude umetené cestičky, nejen, že by ho to brzo omrzelo, ale nikam by se ve vývoji neposunul, protože by neměl stimuly, nebyl by tu důvod. Proto se doposud vyvíjíme v tomto dualitním světě, ale to se již chýlí ke konci.

  3. Ad.: A toto naplňuje to motto co Vás tak pobouřilo „Vše je dobré“ ano, já už nerozlišuji, co je dobré a co špatné,

   Chápete tu nesmyslnost té věty, co jste napsal? Nerozlišovat mezi dobrým a špatným je něco naprosto jiného než říkat „Vše je dobré“.

   Víte, Milenium, ono není těžké dát se do klidu a nenechat se ničím rozhodit. Je to ovšem vzdání se jakýchkoliv cílů. Jestliže mě nemá nic rozhodit, tak nesmím nic chtít.
   Pokud půjdu třeba na pohovor do nového zaměstnání, které bych chtěl dostat a je to můj sen, tak nikdy nemohu být klidný, vždycky budu nervózní. Vy se tady pyšníte, jak Vás nic nerozhodí, ale máte vůbec ještě nějaké cíle?

   Já ještě nějaké cíle mám, a proto mě takové věty, že „Vše je dobré“ vadí. Zvláště, když to přednáší my(i)stička.

  4. Milane, máte pravdu.
   Ale pokud by jste od ní slyšel to co já, věděl by jste, že ona přednáší, že nic není ani špatné ani dobré, je to pouze takové jaké to je a tak se to má přijmout. To moto je z absolutního pohledu na význam slov nedokonalé, ale já vím co je za ním a všichni její posluchači také a proto v tom rozpor nevnímám. I když to vnímám takto, stejně při rozhovoru a i tady při psaní používám pro obecnou srozumitelnost výrazy dobré a špatné, jinak by jsme si nerozuměli.

   Já si myslím, že vůbec není jednoduché se dát do klidu, mě to alespoň v minulých dobách nešlo, nevěděl jsem jak, a ani proč.

   Není to o nerozhození z důvodu, že nic nechci. Pokud něco chci a jsem zaměřen urputně na cíl, aby mě vzali do nové práce, nemám klid se soustředit na tu cestu k tomuto cíly, tedy na přítomný okamžik. Mysl je plná toho výsledku a obav z neúspěchu, to jen zapříčiní nervozitu a dělání chyb. Pokud k tomu ale budu přistupovat jako k možnosti o kterou se pokusím a odpoutám se od výsledku, nebudu na něm závislí, pak nebudu svázán nervozitou a mohu se plně a v klidu soustředit na probíhající děj. Východní nauky učí o nelpění a nepřipoutanosti. Tato připoutanost a závislost na výsledcích nepřináší nic dobrého, jen utrpení.
   Cíle mam hlavně ve smyslu prožívání přítomného okamžiku, čímž bez negativních emocí nejefektivněji dokážu vyřešit co mi každý den přináší a ještě si nedemoluju tělo následky uzavírání čaker a vyplavováním agresivních hormonů. Musíte uznat, že pokud mi hlava brouzdá v minulosti, jak mi bylo fajn jako dítěti, nebo naopak v budoucnosti v obavách co bude nejsem plně soustředěn na to co zrovna dělám a musím zákonitě dělat chyby. A už jsme u toho, lidi pak říkají, že neví jak mohli udělat takovouhle chybu, jak tohle mohli přehlédnout atd. Nežijí v přítomnosti, nejsou plně přítomni a mysl zaměstnávají zbytečnostmi.

  5. ad.: To moto je z absolutního pohledu na význam slov nedokonalé, ale já vím co je za ním a všichni její posluchači také a proto v tom rozpor nevnímám.

   To motto se dá říct prostě a jednoduše: „Vše je dobré i zlé zároveň.“

   O tom přítomném okamžiku píše spisovatel Eckhard Tolle. Žít se podle toho ale prakticky nedá. My jsme vězni polarity.

  6. Ráda bych se Vás, Milenie, zeptala, zda rozlišujete mezi jednáním v souladu s Boží vůlí a proti Boží vůli, či zda úplně všechno co se děje považujete za jakýsi tichý souhlas Boží vůle. Např. tedy za co považujete vraždy? Mířím na to, zda rozlišujete mezi tím, co je opravdu chtěno Bohem a co je přechodně z důvodu vývoje pomocí volby a z ní plynoucího následku „tolerováno“. Je totiž nejspíš něco jiného přijmout i to, co je špatné, ale poučit se z toho, než vše považovat za „neutrální“ a „sázet to opakovaně bez poučení“. Nejde přece o ego, ale o to, k čemu směřuje duch (podstata) člověka, jaká je jeho touha, chtění. A jak hodně je sám se svou podstatou člověk vědomě ztotožněn.

  7. Pochybovačko, nevím jestli jsem ten správný na zodpovězení Vašich dotazů, necítím se tím dokonale znalým, ale pokusím se.
   Mě se již celkem daří se na věci dívat z pohledu Božské logiky, která je naprosto odlišná od té lidské.
   Považuji vše za vůli Ducha, tedy i to, co se děje mě samému včetně Vašeho dotazování. Vnímám realitu tak, že jako člověk nemáme svou volnost volby, je to jen naprogramovanost těla skrze DNA hmoty a vliv prostředí ve kterém jedinec vyrůstá. To vyrobí vraha, nebo světce, oboje je ale jen role odehraná pro všechny zúčastněné. Vrah musí zabít, oběť musí zemřít, vybíjí se tím její karma, a pro lidi z jejího okolí je to zkouška z egoizmů. Obětí se nestane ten, jehož tělo takto zkončit nemá, není k tomu u něj důvod.
   Pokud vraha začne někdo nenávidět zapíše si karmu a přivodí si nemoc, případně se sám potká v nějaké roli s vraždou, nebo dokonce sám takový čin spáchá. To záleží na stupni vývoje daného jedince. V opačném případě nic z toho člověka potkat nemusí, není k tomu důvod.

   Všechny negativní postavy historie plní v tomto duálním světě roli negativního příkladu pro ostatní, aby si mohli říci „takový být nechci“. Navíc by měli v podstatě poděkovat, že jim to někdo ukázal a měli by si uvědomit, že to ukázat musel. Pokud by se takové věci neděli, neuměli bychom ohodnotit pozitivní lidské vztahy, neexistovala by v tomto stupnice.
   Tato realita není o šťastném a klidném životě a soužití. Těla mají ego a to je žene za cílem. Ohledně toho na co se ptáte, tak cílem je zabít z pomsty, pro obohacení se, pro moc, pro ukojení zvrácenosti… Neodsuzuji nic z toho, tělo to udělat muselo a jak jsem již uváděl: Duch nezabíjí a ani nemůže být zabyt. Děje se zde pouze to, pro co je tato 3D určená. Tělo je jen důmyslná složenina z prvků planety a je oživená Duchem. V 5D již těla tyto programy mít nebudou. Budou se do nich inkarnovat duše, které si již prošli ve 3D těly které tyto věci dělali.
   Jsem vděčný za to, že mého těla se takovéto konání již netýká a soucítím s těmi kterých naopak ano a stejně tak s rodinami obětí.

   Zde probíhající realita není o nějakém vývoji Ducha, ten je dokonalý, ale o hře na zapomnění kdo jsem a ztotožnění se díky egu s oddělenou formou – tělem a pomalém rozpomenutí se na svou Božskou podstatu. Za tímto účelem si Duch do této reality posílá v podstatě sám sobě přinašeče informací, třeba paní Adamcovou, dříve Mojžíše, Buddhu, Ježíše….

   Smyslem života je – prožít tento život podle dispozic těla, jako je smyslem formule jezdit hodně rychle, náklaďáku převážet náklad a autobusu vozit lidi.

  8. Milenie,

   přestože víte hodně, vypadá to, že vám nedocházejí důležité věci.
   1) Dáte-li opicím dynamit, za způsobené škody nejsou zodpovědny opice, nýbrž vy.
   2) 5D není pětirozměrný prostor, nýbrž pátá úroveň (dimenze)
   3) Zásadním smyslem života člověka není – prožít tento život podle dispozic těla (to dělají všechna zvířata), nýbrž navázat vztah s Bohem.

  9. Takže člověk je vlastně náklaďák, stroj. To jsme to v tom objasňování dopracovali daleko….

  10. Děkuji za Vaše názory, ptala jsem se proto, abych si na poměrně základní otázce udělala úsudek, co asi přednáší paní Adamcová. Také jsem se zajímala o různé duchovní směry cca 30 let a s většinou Vámi uvedených závěrů nesouhlasím. Ale to není podstatné, každý může mít svůj názor a jedině on sám ho může změnit. Dle mého je úkolem života poznat vůli Boží a zesouladit se s ní.

  11. Pro JK, asi máte pravdu, načerpal jsem mnoho informací z velkého spektra, ale tělo má dané omezenosti a tak jejich vyhodnocení, uchopení a nakládání s nimi nebude určitě dokonalé.

   K Vašim bodům:
   1) Nerozumím, nevím jakou v tom mam vidět souvislost.
   2) Netuším proč mi píšete toto tvrzení, nikde jsem nenapsal nic o pěti rozměrech. 5D popisuji jako stav vědomí již produchovněného člověka -uvědomování si jednoty všeho se vším a tedy se stvořitelem. Ve 3D která vyjadřuje trojrozměrnou realitu disponuje uvědomováním si jednoty pouze určitá část populace a to zejména až v poslední době.
   3) S tím bych souhlasil za předpokladu, že se bude jednat o život v odlišné podobě než o kterém jsem psal já. Souhlasil bych, že smyslem hry je dojít k pravdě kdo jsem, což je život napříč všech inkarnací minimálně ve 3D, ale já psal o jednom životě hmotného těla. A takový život představuje i několik set prvních vtělení do těl, kdy se dá takový člověk vyloženě nazvat zvířetem s egem a vyšší inteligencí. Takový člověk takzvaně žije pouze první tři čakry a jediný zájem je o naplnění žaludku, rozmnožení se a mít kam složit hlavu. O nějaké empatii, hlubším prožití lásky se u těchto lidí nedá hovořit. Až v maximálně několika posledních inkarnacích ještě ve 3D se člověk dostává k zájmu o spiritualitu a hledání odpovědí v této oblasti. Pro jistotu uvedu, že píši o příchodu přirozeného zájmu, nemá to nic společného se slepou víru v nějaké náboženství do kterého jsou lidi uvrtání svými rodiči od mala, nebo byli vehnání pod mečem křižáka.

  12. Milane,
   člověk = tělo není realita. Jsme duch, který se ve formě dočasné duše spojil s tělem.
   Člověk tedy není stroj, tělo je biologický stroj, ale Vy ani já nejsme tím strojem.
   Pro pochopení tohoto: jsme pozorovatel za myslí. Jsme vědomí které je schopno pozorovat mysl těla. Když si řeknete, na co myslím, a podrobíte to zkoumání, kteráže myšlenka tu zrovna je, tak to pozorujete Vy. Pozorujete tělo a jeho myšlenku.
   Nemůžeme si rozumět dokud budete ztotožněn s tělem. Vy jste řidič v těle Milan, ale zatím jste v zajetí hmoty těla. Všichni jsme od počátku této reality ve vězení hmoty, a postupným vývojem přes stovky inkarnací si to nakonec uvědomujeme a vysvobozujeme se, a přecházíme do 5D, kdy již vládneme svému tělu -řidič se již jen neveze v plně samostatně jedoucím voze, ale přebral řízení.

  13. Tak jsem volaaký zmetený: Jsem tedy náklaďák nebo řidič? Myslím, že sem tlačíte něco, v čem nemáte sám jasno.

  14. Pochybovačko,
   omylem jsem poslal odpověď pro Vás k jinému odstavci, pod Jana, ale Vy si to najdete. Zkuste si tu základní přednášku paní Adamcové skládající se z 6ti dílů poslechnout. Proč si chcete dělat úsudek o ní z mých úvah? Já jsem jí nemusel správně pochopit a můj názor nepovstal zdaleka pouze z jejích informací. Jako by jste chtěla spoléhat na dokonalost přenosu informací přes „tichou poštu“.

  15. Milane,

   máte skutečně pocit, že jsem to nenapsal dostatečně srozumitelně?
   Musím tedy konstatovat, že Vám to tedy nejsem schopen osvětlit.
   A protože jsem toho napsal už opravdu hodně a Vy dokonce máte pocit, že sem něco tlačím, tak s tím raději již končím.
   Pěkný den všem.

  16. Víte, hledač stále hledá, protože nenašel. Zajímá se stále o další a další směry. Některý v jejich kompilaci (a vybírání vždy jen něčeho) vidí posun, jiný nikoliv, neboť to mnohdy bývají zcela protichůdné názory a přebírat od každého kousek může být neuvážené. Já jsem přesvědčena, že jsem již před pár lety našla do pravé, tudíž jsem se z hledačky stala přesvědčenou. Proto několikahodinové sledování něčeho dalšího již nevyhledávám a klíčovým dotazem jen ověřím kompatibilitu či nekompatibilu odpovědi (toho případného učení) s mým poznáním. Citem poté případně rozhodnu, zda se na část podívám, abych ji neodmítla neoprávněně. Nedávno jsem byla známým přinucena udělat si z jednoho takového videa paní Adamcové úsudek, neboť jsem byla žádána o názor – neoslovilo mě to, neobčerstvovalo mě to a nemám tudíž potřebu to nyní prověřovat znovu. Přiznávám ovšem, že půl jednoho videa nebylo příliš, ale jak jsem psala, se mnou to nerezonovalo. Ale jinak přeji pěkný den i Vám, pokud sem občas zabrousíte a něco napíšete, ráda si to přečtu i v budoucnu.

  17. No, jestli mi to video rozehřálo srdce, nebo alespoň mozek, či ruce? Je tam přece jen pořád dost rušivých prvků.
   Ale jako informaci, teorii, případně zkušenost to lze brát. Ale ne bez výhrad, protože jak jsem tu už psala, znám i jiné způsoby pročišťování čaker, či člověka. To je mi vlastní. Tím jsem prošla.

  18. Milé dámy, Vaše názory přijímám a respektuji je. Není reálné a ani nutné aby šli všichni stejnou cestou, a je dobré si připomenout, že všechny cesty vedou k cíly.

   Bože, jsem který jsem, ve Tvém těle zrozený a Ty jsi ve mně obsažený.
   Hledal jsem Tě velmi dlouhý čas. Žil jsem v mnoha podobách a díky oddělenosti, jsem zapomněl na svou pravou podobu. Již jsem pochopil, že Ty a já jedno jsme. Teprve když jsem se přestal bránit osudu svému, který jsem si jako božství zvolil, bylo možné zdolat labyrint světa hmoty, tu iluzi, svět odporů, který je plný utrpení.

   Hmota mě již začíná propouštět ze svého vězení hmotného vědomí, a já ji děkuji za vše co jsem se v ní naučil za ty dlouhé věky.

  19. pro Milenium -I já naprosto respektuji Vaše názory, navíc podávané velmi kultivovaným příjemným kolegiálním způsobem. Je zřejmé, že k pojímání hmoty jen jako nástroje, neztotožňování se s ní, ale k uvědomování si své skutečné podstaty vede více forem cest, a to je dobře. Bylo by také zbytečné vnucovat druhé osobě tu svou, protože každá cesta každého jednotlivce je zcela originální, unikátní, osobitá. Sice nesouhlasím zcela se vším, co píšete, neboť tvorbu Boží v podobě stvoření nepovažuji za samotného Boha, byť bez Božího vyzařování a Jeho Vůle by nemohla existovat, ale nemám potřebu a v tuto chvíli ani chuť s Vámi polemizovat, neboť si užívám skvělý pocit, že pozitivní spolupráci je možné realizovat při dobré vůli, dobrém chtění a názory nemusí být ve všem zcela totožné. Přeji Vám příznivé dny.

  20. Pochybovačko,

   i já děkuji za Vaše řádky, v takovémto prostředí je radost být.

   Dovolím si přeci jenom ještě něco dodat.
   Osobně vnímám Boha-Ducha za vše co jest, tedy nic není mimo něj, naprosto nic. Vše je jím stvořeno a i se odehrává podle jeho vůle. Úplně vše, tedy i to, co se dá z pozice lidské logiky nazvat zlem. Bůh je pro mě jednoduše soubor energií jin a jang. A energie je vše, tedy jak to, čemu říkáme hmota, tak myšlenka a emoce i čin.
   Křesťan vůbec neumí vysvětlit zlo, jako proč se děje, když podle jejich nauky existuje nějaký bůh a ten by to přeci neměl dopustit. Ateista který položí tuto otázku, má o Bohu nesprávnou představu, křesťan ale také.
   Náboženství, křesťanství vnímá Boha jako něco odděleného, tam někde v dáli. To není jen jejich omyl, ale nejspíše záměr. Takto prezentovaný stvořitel totiž může mít na zemi své zástupce-církev a ta pro hříšníky zprostředkovává styk s Bohem v jejich svatostáncích. Pokud by náboženství obsahovalo informaci, že Bůh je vše a ve všem je obsažen, tedy i v každém člověku a stačí se ponořit do svého nitra pro spojení s ním, tak by padla role a biznis všem církvím, a dokonce by to znamenalo revoluci v mezilidských vztazích a všem co na ně navazuje.

   Křesťanství žije ve dvou omylech, že jsou lidé od Boha odděleni a je pro ně nepoznatelný, a že Bůh je láska (jak jí chápou lidé) a tedy jen dobro. Bůh je ale bezpodmínečná láska, a v součtu neutrální energie prezentující v naší realitě obě polarity. Proto slunce i déšť je tu i pro plevel, nejen pro růži a jabloň, jak by se to líbilo lidské logice-egu.

  21. Milenie, píšete, že křesťan neumí vysvětlit zlo …. no jak který. Nedá se paušalizovat. Možná že běžný tradiční křesťan skáče na lep tomu, co říká křesťanská církev, ale jsou i křesťané neovlivnění institucionálními výklady.
   Dobře to v posledním příspěvku napsal JK. Snažil se ale upozornit na to samé, na co jsem upozorňovala já.
   Byť nejsem extra velký příznivce Bible, jeden citát poslouží dobře:
   „Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. … Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. … Rozhorli se tedy a čiň pokání.“

  22. ad. Milenium 12.10.2017 (17:55)
   „… a díky oddělenosti, ….
   Můžeme být odděleni, nikoliv však rozděleni. To z principu není možné. Pokud si to člověk uvědomí, padne mha zapomnění, záhal vědomí je odstraněn,…. :-)

  23. Přiznám se bez mučení, že video jsem neshlédl a neshlédnu, ale velmi mě zaujalo (neironicky), že pokud se emoce týkají hmoty, je problém v levé části těla, pokud se týče situací, tak v pravé části těla. Mám ve své blízkosti osobu, která má poměrně nevysvětlitelně (z materialistického pohledu) potíže vždy v pravé části těla, párově vlevo nic. Prosím Vás, mohl byste upřesnit druh těch příčin? Co si vysvětlit pod pojmem situace? Nepřijetí situací ve smyslu jejich kritiky? Vzpouzení se pro nim, nestrávení situací, do kterých je člověk staven? Mohl byste uvést nějaký příklad? Děkuji, skutečně to není myšleno útočně nebo ironicky.

  24. Pane Jane, podle paní Adamcové to je jak sám dedukujete. A podle toho které té pravé části těla se problém týká si určete druh negativních emocí dle výše popsaného. Například pokud bude mít ta osoba problémy s pravou rukou tak je lítostivá k situaci. Pokud by měla v prsu, v plíci nebo v uzlinách v podpaží rakovinu tak jde až o zášť.
   Nastínil jsem to pouze velmi hrubě, pokud by jste měl zájem napište mi na sebe e-mail a já Vám pošlu ofocené podrobně rozepsané jaké negativní emoce mají na svědomí které problémy.
   Jakákoli negativní emoce se odrazí na zdraví, proto paní Adamcová nabádá si najít na každičké i sebetěžší situaci něco povzbudivého aby nevyvstávaly negativní nálady a ego si v nich nerochňalo. Pro ego je to těžké, ale třeba když si zlomím nohu, mam být vděčný, že jsem o ní nepřišel úplně. Když dojde k auto havárii být vděčný, že to odnesly jen plechy a tělo vyvázlo, případně, že jsou jen zranění. Vždy si můžeme říci, že známe z okolí mnohem horší osudy, a co vše se děje ve světě ani nemluvě. Nebýt zkrátka jen egoisticky zaměřen na sebe a vše posuzovat ze sebestředného pohledu. Naopak se na vše snažit dívat z globálnějšího pohledu a s nadhledem.
   Zejména její povídání mi dalo odpovědi na snad všechny mé otázky o životě a soužití, a jejich vstřebání během tří let mě silně proměnilo. Jen velmi těžko mě něco nyní vyvede z rovnováhy, a když, tak jen na velmi krátko. Už se mnou nelomcují silné emoce, vím proč jsou lidi jací jsou a proč dělají co dělají. Vystupuji vůči okolí mnohem klidněji než dříve a není to nějakou násilnou sebekontrolou.
   Je to velmi zvláštní, a jsem za to vděčný. Jinak paní říká, že v 5D již nejsou negativní emoce, a ty pozitivní ještě ano, ale ne tak bujné. Ve 3D žijeme jako na horské dráze, nahoru a šup po hudě dolů, a stále dokola. Buddhisté se snaží tyto výkyvy do obou směrů uklidnit, vědí, že čím silnější euforie a radost, tím větší sešup musí přijít. Pro někoho přirozeně vyvstane otázka, že nechce aby se mu zeslabily pozitivní emoce a jejich prožívání. K tomu lze napsat, ať si každý projde svůj život a uvědomí si jestli náhodou silně nepřevládaly ty všechny negativní, a jestli to radostné co prožil a uvědomuje si to vyvážilo ty všechny negativní. A i kdyby mu z toho nevyšlo výhodné se těch negativních zbavit nic to nezmění na tom, že vývoj jde globálně tímto směrem.

  25. Pane Milenium, velmi děkuji za Vaši vstřícnost, ta se v dnešní době a navíc ještě na anonymních internetových stránkách hned tak nevidí. Já zde moc článků a příspěvků nečtu a vlastně díky dřívějším ne příliš kolegiálním vstupům ze strany Milana jsem si Vás teprve všimnul. A jsem tomu rád. Tady je názorně vidět, jak něco, co se tváří neblaze, může přinést něco dobrého. Ano, mám zájem o podrobnější informace ohledně vlivu jednotlivých negativních emocí na konkrétní zdravotní problémy. Bližší zdůvodnění, proč se mi nechce „hledat to“ ve videích paní Adamcové případně až při komunikaci v mailu. Navíc se domnívám, že to je již jakási nadstavba z videí pro pokročilé, o kterých se zmiňujete. Sice nyní nebudu asi 3 dny v internetovém spojení, takže nebudu moci ihned na Váš případný mail reagovat, ale kontakt je filozof@post.cz. Již nyní děkuji za Váš přístup a ochotu.

 7. Pochybovačko,
  napsal jsem to již JK v bodě 3)
  Máte pravdu, ale já psal s perspektivy jednoho konkrétního života. Při pohledu na všechny inkarnace je smyslem poznat kdo ve skutečnosti jsme, že nejsme tělem, což si mnoho set životů myslíme.
  Jinak, pokud jste věnovala 30 let studiu, tak proč nevěnovat pouhých 5hodin shlédnutí 6ti dílů přednášky začínající tím mým odkazem? Tam se dozvíte v podstatě vše co paní předává, následné záznamy to hlavně doplňují, rozvíjejí, upřesňují a opakují.

 8. Milenie,

  váš příspěvek 13.10.2017 (9:09)
  neobsahuje celou pravdu. Chybí v ní zásadní informace: skutky člověka v tomto světě budou určovat, zda člověk ve světě na jiné úrovni bude „žít mezi plevelem, nebo mezi jabloněmi“. A z plevele k jabloním pak vede hodně dlouhá a trnitá cesta. Takže je dobré rozumět celku, ovšem vyplatí se usilovat o dobro.

  1. To JK,

   jako člověk nikdo nikdy nebude znát celou pravdu, a to je pravda :o)

   To co popisujete nezapadá do mé představy fungování života.

  2. Milenie,

   …To co popisujete nezapadá do mé představy fungování života…

   To je divné – vždyť podle vás za vším stojí Bůh (tedy i za tím, co říkám já – proč to tedy nepřijímáte?) Vždyť vy rozlišujete, co je (dokonce jenom pro vás) dobré a co ne – navzdory tomu, co tady hlásáte…

  3. JK Bůh mě skrze Vás zkouší, je to velký filuta.
   Napsal jsem, že to nezapadá do mé představy, nic více. Žádné hodnocení, jen konstatování na základě mého pohledu. To neznamená že bych říkal, že já mam naprosto jistě pravdu a Vy ne. Vy to takto ale vnímáte, a je to čistě Vaše věc, nemohu se zabývat a rmoutit tím, co si myslí, a jak si mé slova vysvětlí ostatní. Z tohoto stavu mysli jsem byl naštěstí již propuštěn, tedy z větší části. Podstatný je vždy úmysl a čisté svědomí.

  4. Milenie,

   …Napsal jsem, že to nezapadá do mé představy, nic více. Žádné hodnocení…

   Jak můžete poznat, co do vaší představy zapadá a co ne, pokud to nejdřív nevyhodnotíte?

   A před časem jste napsal:
   Vnímám realitu tak, že jako člověk nemáme svou volnost volby, je to jen naprogramovanost těla skrze DNA hmoty a vliv prostředí ve kterém jedinec vyrůstá. To vyrobí vraha, nebo světce, oboje je ale jen role odehraná pro všechny zúčastněné…

   Jak takovou bezmoc chcete skloubit s vašim úmyslem a čistým svědomím – což píšete nyní?

  5. JK, nerozumíme si. Řeč je velmi omezující a málo výstižný způsob komunikace, a to i pomocí našeho bohatého jazyka. Dopisování si jako to zrovna děláme dvojnásobně. Je to opravdu velmi nevystihující a neefektivní, jen velmi těžko a pomalu se vyjasňují nedorozumění.
   Při osobním rozhovoru by jsme měli možnost si vše objasnit celkem rychle, ale i v takovém případě může nastat, že si lidé nerozumí. Musíme to nějak přečkat, a počkat si na telepatii, tou se bude moci přenést i samotný zážitek a pocit, což bude dokonalé.

 9. Milenium píšete: „Křesťanství žije ve dvou omylech, že jsou lidé od Boha odděleni a je pro ně nepoznatelný, a že Bůh je láska (jak jí chápou lidé) a tedy jen dobro.“

  To není přesné. Ano, lidé jsou oddělení od Boha hříchem, a proto přišel Ježíš Kristus a zemřel za hříchy lidí. V Kristu a díky Kristu hříšný člověk může nejen svatého Boha poznávat (a pak by poznal, že Bůh je láska, ale i spravedlnost, moudrost a pravda), ale mít s Ním i společenství a to na věky (věčný život, žádné další vtělování). Proto je Ježíš Mesiáš a Spasitel, což vám zatím zcela uniká a i kvůli tomu si myslíte, že v Bohu je i zlo.

  1. Křesťane,
   jsem si plně vědom, že s křesťany se o tomto nedá vést diskuze, berou jen to co jim předali představení jejich církve a přes to pro ně vlak nejede. Nebudu se s Vámi o toto přít, nejde mi o to Vás nějak př,esvědčit, jen napíši jak tuto záležitost vnímám já jako informaci pro zdejší návštěvníky a přidám pár otázek pro případné zamyšlení se.
   Neshodneme se téměř na ničem, jen, Že existuje nějaký Bůh, a že žil člověk Ježíš.

   Ježíš byl člověk jako kdokoli jiný, jen měl tělo již značně produchovnělé, nejen na svou dobu byl jedinečný, ale i dnes se k jeho stavu na planetě teprve někteří přibližují. Ježíš nepoložil život za hříchy lidstva. Jaký by to mělo smysl, a kdo by to požadoval a proč vlastně? Jak může provedené zlo odčinit jiné zlo?

   Věčný život máme všichni, protože jsme duch, ne tělo. Ježíš, nebyl žádný spasitel, nikoho nespasil a vůbec ne svou smrtí, to je naprosto zvrácená představa. Církev si z toho aktu udělala své logo (ježíš na kříži) všude to jeho utrpení ukazuje a tím se v lidech snaží vyvolat pocit viny, proč asi? Proč se místo toho neoslavuje jeho život a šířené moudrosti?
   A protože Bůh je energie všeho, tedy je dobro i zlo, tak i tyto zvrácenosti a vše co se ve jménu církve za celé dějiny odehrálo není někde mimo Boha.

   Dědičný hřích značí vstup ducha do hmoty, to je ten hřích, hmota-tělo má hřích, protože má ego. Člověk ale není tělo, je duch, takže žádný hřích nemá.

  2. To je výborný, že víte, co od koho kdo přejímá. Jediný prostředník mezi Bohem a lidmi je Ježíš Kristus, žádný kněz nebo církev. Je fakt, že křesťanem se nazývá kde kdo, ale pak je zde jistá nemalá skupina tzv.znovuzrozených křesťanů, kteří skutečně prožívají živý vztah s Ježíšem, ví proč je Kristus Spasitel, znají a slyší Jeho hlas, Duch svatý jim otevírá Písma svatá a předává duchovní dary a dosvědčuje jim, že jsou Boží děti (skrze Krista, ne skrze Adama).

   To, že Ježíš Kristus zemřel za hříchy lidí a nikdo nepřijde k Otci než skrze něj, je největší pravda ve vesmíru, ukrytá všem filozofům, teologům, mystikům, duchovním a esoterikům – Bůh to zjevuje asi fakt jen těm maličkým, jak sám říká v Bibli.

  3. Křesťane,
   křesťanství se za 2000 let rozštěpilo na několik základních a mnoho dalších církví, je dobré si položit otázku proč asi? A v odpovědi se skrývá můj postoj k němu. Z křesťanství jsem si vybral to podstatné a hodnotné, a to je desatero a život Ježíše, určitě ne jeho smrt jako Boží obětování svého syna za hříchy lidí.
   Vy se Tedy neřadíte k žádné z těch základních církví, díky za informaci.
   Mohl by jste mi prosím vysvětlit Tři Vaše Výroky?

   co si mam přesně představit pod tím
   „Jediný prostředník mezi Bohem a lidmi je Ježíš Kristus,“

   Za druhé, vysvětlit to vědění, proč je Kristus Spasitel.

   a na závěr co si mam představit pod:
   „Ježíš Kristus zemřel za hříchy lidí a nikdo nepřijde k Otci než skrze něj“
   Chápu, že to nejspíše nebude na několik vět abych to mohl pochopit, ale budu rád, když tomu potřebný čas budete věnovat a tím mi dáte možnost mě obohatit o vědění.

   Děkuji

  4. Milénie,
   pozemské církve to je na jiné téma. Desatero ok, život Ježíše ok! To je určitě dobré. Jenže, mnoho lidí si, ke své škodě, z Bible vybírá jen co mu vyhovuje. Ale dobře, pokud mluvíte o desateru a Ježíši – Ježíš desatero ještě upřesňuje (Matouš 5.kapitola):

   „Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.“

   a

   „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“

   Zeptejte se upřímně sám sebe, jste schopen toto dodržovat? Dodržel jste to vždy ve svém životě?

   K dalším dotazům – vše máte v Bibli. 1.Tim 2:5-6
   „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.“

   1.Tim 1:15 „Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. “

   Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

  5. Křesťane,
   děkuji za vaši reakci.
   Na Vaši otázku musím odpovědět, že vím, že už myšlenky se počítají, a dále,že jsem desatero porušil nejen jimi, ale i činy. Jsem si plně vědom, že mému tělu ještě zdaleka není dána dokonalost kterou mělo tělo Ježíše a mé duše nemá tělo ještě ve svých rukou, a pokorně to přijímám. Nevím ale, neumím to domyslet, proč se mě na toto ptáte.

   K Vaší odpovědi, musím konstatovat, že odpovědět na otázku
   co si mam přesně představit pod „Jediný prostředník mezi Bohem a lidmi je Ježíš Kristus,“
   holým konstatováním, že to prostě tak je, protože se to píše v Bibli není řádným vysvětlením o což mi šlo, ne o prostou citaci z Bible.
   Váš problém je ten, že přistupujete k Bibli jako k faktu a nerozumíte co říká, a v tom jste na tom stejně s ostatními křesťany, promiňte mi mé zjištění, a tedy můj názor. Bible nelze brát doslovně, jsou to vše podobenství, která je potřeba rozluštit, což nejde tomu, který ještě neobdržel správné klíče. Pochopení je navíc zkomplikováno tím, že ty podobenství byly ještě zdeformovány překládáním přes více jazyků, česká podoba bude nejméně třetí v pořadí, a navíc tam jsou ještě záměrné zásahy ze strany církve minimálně v prvních stoletích našeho letopočtu.

   Napíšu jak ty Vámi citované podobenství z Bible chápu. „Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. “
   Kristus přišel sdělit lidem, že nejsou tělem, nemají se s ním identifikovat, mají pochopit jeho úlohu a egoismus který ho ovládá. Tímto pochopením se postupně budou moci zbavit strachů o život těla a touhy těla po moci nad ostatními, majetku druhého, sousedově ženě atd.
   K výroku: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
   Ne skrze jeho osobu, nebo skrze modlení se na kolenou před jeho sochou na kříži, ale skrze jeho vlastnosti. Takže toto podobenství lze přeložit jako“ Až Ti člověče odpadne egoismus, násilnictví, chtění toho, co je někoho jiného, dojdeš tím do pokory a smíření se se svým osudem (třeba postižením těla, nebo chudobou) budeš propuštěn z tohoto světa do vyššího.

  6. Milenie, je mi to skoro líto, ale je nezbytné se ohradit. Prosím znovu, nehažte všechny křesťany do jednoho pytle. Ježíš Kristus sice přišel kvůli hříšnému životu lidí, ale ne proto, aby za ně něco odčinil, neboť to z pohledu zákonitostí ani není možné.

   Potíž je v tom, že já jako křesťan (byť se celý život vůbec o církev a jí přijatá názorová stanoviska nezajímám) jsem sama došla k tomu, že Ježíš Kristus nebyl člověk jako kdokoli jiný z nás, ale vyslanec Boha přímo z Boha, tedy sám Bůh. To, že to je náhodou zřejmě (a tak jisté to není, protože řada církevních koncilů se tuším o tomto dohadovala s rozličnými názory) i názor části církve, absolutně neznamená, že to je názor od církve přejatý!

   Žel možná jsem tu možnost zcela nezaujaté a kolegiání komunikace přechválila, neboť přece jen jsou určité mantinely, za které člověk nemůže jít, tedy nemůže zůstat mlčet. Pro mě to je kromě Ježíše Krista – Boha také nesmysl, že dědičným hříchem je vstup ducha do hmoty. Hřích je možný sice jen ve hmotě (hmotných sférách), ale hříchem není samotný vstup ducha do hmoty. Pokud je člověk obeznámen s významem tohoto vstupu, nemohl by to za hřích vydávat.

   Tímto zde za sebe diskusi ukončuji, protože je víc než jen pravděpodobné, že by nikdo z účastníků ze svých názorů neustoupil. Pravda se dříve nebo později vyjeví sama. Další účastníci ať zvolí sami, ideálně vlastním usilovným zkoumáním, co budou zastávat.

  7. Pochybovačko,
   cítíte potřebu se ohrazovat, to je naprosto v pořádku.
   Plně se shodneme na prvním odstavci, za mě dodám, že přišel předat informace.

   K druhému odstavci, tam máme velmi odlišné chápání Boha. Bůh je dle mě vědomí a energie a z té je složené NAPROSTO VŠE. Tedy jak Ježíš, tak Vy, já, ale i každičký atom a jeho elektron, myšlenka i emoce.

   K tomu hříchu.
   Hřích je v původním slova významu sejití s cesty. Duch vstoupil do hmoty, čímž v podstatě sešel ze své cesty, být stále Duchem. Duch chtěl zažívat skrze těla pocity a emoce. Takže to je co se stalo na začátku existence tohoto pozorovatelného a poznatelného světa skrze smysly kterými disponuje tělo.
   Judaismus začal slovo hřích používat jako označení činu či myšlenky zaměřené proti Bohu, případně člověku. To už je v rozporu s výše konstatovaným, protože Bůh-Duch se rozhodl sestoupit do reality hmoty, jak by toto mohlo být označeno za něco proti němu samotnému.
   A protože nejen slovo hřích a jeho původní význam se zkomolilo, ale i celé staré učení se nesprávně interpretuje a vykládá, tak je stav jaký je. Bible je plná podobenství a jejich výklad je možný ve velmi širokém rozsahu , ba i úplně protichůdném. Když si představíme jak dopadne poslání slova tichou poštou přes třídu dětí, můžeme si lépe představit mechanismus kterým prošly prastaré informace, a navíc si k tomu přidejme i cílené ovlivnění pro možnost zneužití k získání moci určité skupiny.
   Takže máme dnes k dispozici soupisy podobenství, která se dají různě vyložit podle chápání čitatele, a toto napsané je poznamenané ústním předáváním a i zásahy církve. Dá se to tedy brát jen velmi opatrně a zeširoka, nikoli striktně a doslova jak se to zejména v církvi děje.
   Podstata toho co se zde děje se dá popsat poměrně krátce a výstižně, ale smyslem této reality není hned na začátku vše a přesně popsat a prozradit, protože tím by se rapidně zkrátila cesta dění a to není zjevně záměrem stvořitele. Záměrem je cesta vedoucí k cíly, ne cíl samotný. Proto jsou od počátku přes jedince do této reality postupně přinášeny informace které slouží jako instrukce a indicie k dalšímu směrování vývoje. Proto věřím, že jako Nový zákon byl blíže k pravdě než Starý, tak v současnosti sem jsou posílány informace převyšující ty předešlé. Ale aby to nebylo tak jednoduché, což není ani záměrem, tak je zde mnoho falešných proroků, jak bylo předpovídáno pro tuto dobu.

   Tato simultánka, kterou jsem zde nechtěně rozehrál mě celkem dost časově vyčerpává, a nemuselo by to mít konce. Již jsem toho napsal více než dost ohledně mého chápání věcí. Dále by to bylo jen doplňování a vysvětlování a stejně by to již nezvýšilo hodnotu sdělovaného, navíc to již naráží na „obrané linie“ ostatních návštěvníků, a není mým snažením se dostat násilně až za ně.

  8. Ano (viz závěr Vašeho textu), došel jste ke stejnému stanovisku. Vůbec nemá cenu bít se tu za jednotlivá stanoviska proti těm druhým (a občas sem vstoupí i někdo, kde se bije konkrétně s druhým jedincem, tedy bití dostává do osobní roviny), je to kontraproduktivní. Ani já tím nechci ztrácet čas. Každý stejně bude přesvědčen jen o tom, k čemu sám došel a po pravdě pokud k tomu přistupuje zodpovědně, tak ani nemůže dělat nic jiného, neboť změna názoru sice možná je, ale vždy je podložena usilováním, náročnou prací, jinak by se člověk houpal jako korouhev ve větru a přesedlával téměř denně z názoru na jiný. Mnohé se navíc nedá vtěsnat do krátkého sdělení, i vědec, který prezentuje svůj závěr, nějaký výstup zkojmání, nejprve sám pro sebe vršil spoustu důkazního materiálu a byl to proces, než došel k nějakému závěru. Sdělení pouze závěru, k čemuž nezbytně nutně zde dochází, chybí zkoumání onoho procesu, který předcházel, popis souvislostí, použitých termínů aj. Obecně diskutovat do podrobností proto nemá cenu a mé rozhodnutí raději zde dál nediskutovat je naprosto racionální bez potřeby se někde realizovat. Dodám jen, že v některý názorech bychom se shodli, v jiných nikoliv. Ovšem s dalšími účastníky by to bylo totéž (jen třeba shoda i neshoda v něčem jiném) … a účastník má pak problém – v rámci přátelské kolegiality kritické rozdíly a rozpory přejít, nebo „nezradit“ to, co člověk skutečně zastává, o čem je přesvědčen …. vždy mně z toho vyjde to samé, lépe je nediskutovat a nevysilovat tak ani sebe, ani druhé. Takže se vracím k tomu, že ze všeho nejvíc souhlasím s Vaším posledním odstavcem končícím slovy není mým snažením se dostat násilně až za ně.

  9. Krátký dodatek. Dle Vás Bůh je i myšlenkou konkrétního člověka, traktorem, žížalou …
   Když člověk stvoří nenávistnou myšlenku, uvaří si oběd, namaluje obraz … jsou ty vytvořené věci tím člověkem? Nebo ten člověk do nich vložil jen svou vůli, svou energii, svůj tvůrčí záměr? Jak nahoře, tak dole. Nikdo tím nepopírá, že všechno, opravdu úplně všechno existuje jen díky Bohu, díky životní síle, energii, kterou „posílá“. Bez ní neexistuje nic. Ze zjednodušeného pohledu lze tedy uvažovat, že všechno je Bohem, ale při podrobnějším pohledu je rozdíl mezi samotným Bohem ve veškeré potenci a tím např. traktorem. Nadále Vám však Váš pohled neberu. (a nehodlám to komplikovat tím, co tu kdysi zmínil JK, a co nerozporuji, že i v hmotném atomu je duchovní energie) Přeji pěkné dny!

 10. Pár dní jsem nemohl sledovat diskuzi zde, pod mým článkem.

  Jsem překvapen, jaké myšlenkové pochody pár kopírovaných zásad z knihy Henriho Sterna „Mahátma Gándhí, životní zásady“ tu vznikly. Od tvrdého penisu a špatného spaní přes ego vegetariánů, k mističce mystičky paní Adamcové, čakry a pak přímo exploze k 3D,4D, 5D až k dosavadnímu poslednímu završení, ke křesťanství.

  Jsem rád, že můj článek podnítil předvádění různých znalostí. Lidé prahnou po…. a stávají se svojí svobodnou vůlí člověkem-hledačem. Hledají v duchovnu, ve vědě, hledají základy, snaží se o poznání a někdo je již i propouštěn ze světa hmoty.

  A to fajn. Člověk s nickem Milenium by se mohl rozepsat více o cestě duše, a to již bez obav, a to již třeba i v autorském článku. Zajímalo by mne stručně vyjádřené mystické poznání paní Adamcové-třeba k desáté bráně, k úrovním astrálním a vyšším, k tisícilistému lotosu, odkud něco podstatného pro život ve hmotě z transcendentních světů vyvěrá. Jak rozumí on /ona mystička/ duchovnímu vzestupu…..zkrátka pomoci při hledání nadsmyslových úrovní stvoření.

  Citoval jsem z knihy i toto: „Naším ideálem je poznání, které vede k osvobození.“ Jak jednoduché a přitom i složité.

  Pěkný večer.
  Václav Žáček

 11. Pane Vendo,

  píši za sebe, nevím co by na to někdo jiný, i když jsem prostudoval její učení.
  Pokud mi to neuniklo, neslyšel jsem od paní Adamcové o Vámi tázaných termínech, osobně jsem je ale „potkal“ při mém studiu v jiných zdrojích.
  Každému koho zajímá co přináší paní Adamcová nic nebrání shlédnout základní přednášku o 6ti částech na kterou jsem dával odkaz. Již tento základ je velmi obsáhle vypovídající a dle mě velmi hodnotný.

  K tomu citovanému na závěr, znám to jako, „poznej pravdu a ta tě osvobodí“.
  Pro mě je to co mě osvobodí poznání, že jsem nesmrtelný duch, ne toto tělo a to mě osvobodí ze strachu ohledně všeho „špatného“ co mi může tato realita přinést. Díky tomuto poznání člověk přestane brát život na tomto světě smrtelně vážně, a dovolí mu to získat odstup od ega a nadhled nad děním.

  Také přeji krásný víkend.

  1. Už jsem si říkal, že jsem „osvobozen“ od této diskuse, ale…

   ad.:Pro mě je to co mě osvobodí poznání, že jsem nesmrtelný duch, ne toto tělo a to mě osvobodí ze strachu ohledně všeho „špatného“ co mi může tato realita přinést.

   Když poznáte, že jste nesmrtelný duch, dá Vám to odpověď na smysl Vašeho života, na smysl svého pozemského pachtění? Dá Vám to odpověď, o co máte v životě usilovat?

 12. ad.S tou konzumací masa to není tak jednoznačné.

  Ale je.Vegetariánství je symbolem pro sexuální zdrženlivost.O tom pojednávají mnohé
  svitky nejen Bible,ba i příběh o ukřižování Ježíše,ale také Bhagavadgíta,Védy,Korán,atd.

  Karma,tak,jak ji zde mnozí prezentují v podobě oko za oko,zub za zub,je také hloupost.
  Jednak slovo pochází ze slova Kŕma,což v překladu do současného jazyka znamená :
  řez-obřízka ducha,obřízka mysli,ale také ukřižování,což znamená stav mysli/ducha/.
  Obřízka,obřízka ducha, je symbol pro oslabení sexuální závislosti v podvědomí.
  Zůstalo však jen při nesmyslném zmrzačování nejen dětí,tedy zvyk,rituál z nepochopení
  psaných textů.To samé se týká křtu,přijímání hostií,návštěvy Mekky,atd.

  Je velmi zjevný rozdíl mezi duchem osvobozeným i v podvědomí od sexuální závislosti
  a duchem,tedy myšlením závislým.Jako třeba i u Mahátma Gándhího.Mahátma Gándhí se stal
  obětí manipulačních lží,předávaných z generace na generaci tisíce let přesně tak,jako lidé
  nejen Indie.Své závislosti se neúspěšně snažil zbavit.
  Lži o kastovním rozdělení společnosti nesou příšerné důsledky stále v myslích lidí.Znovu
  byly symboly vzaty doslovně a zneužity proti lidem skrze moci.Jenže to se stává jejich
  záhubou a hnilobou.

  ad.Můj názor je, že vše je poplatné době, takže i učení pana Gándhího. Najdou se tam věci, které už pro současnost nejsou až tak dokonalé.

  Souhlasím s poplatností doby.Koneckonců je to jasně napsáno i v Písmech,že s každým časem
  slova vznikají a zanikají.Přesně tak zaniká i český jazyk poangličťováním slov.Přesně tak
  zaniká schopnost komunikace mnohých vědců s věřejností pro neustálé pojmenovávání vlastností
  a dějů,které jsou zde od počátku.

  ad.Tak jako přišel nejdříve Starý zákon s přísným a trestajícím Bohem do doby plné násilí aby se lidi umírnili skrze strach ..

  To je lež.Starý Zákon jsou knihy/svitky/ napsané v symbolech.Je to tam přímo uvedeno,že
  se člověk bude muset nejdříve naučit rozumět nejen symbolům,aby z Bible mohl vůbec číst.
  Dokonce i Nový Zákon je psán v symbolech.Jestli k evangeliím patří i Pavlovy listy nemám
  zatím ověřeno,ale dám vědět.Boží Slovo je velmi snadno rozpoznatelné od manipulačních textů.

  Bible pojednává především o vnitřním životě člověka.Použity jsou personifikace myšlenek,citu,
  pudů,pudových emocí,vlastností atd.,a jejich vzájemných vztahů,dějů.Důležitá jsou JMÉNA.
  Především ta „osobní“,která mají určitý význam.Jinak podstatná jména jsou názvy nejen
  osob/person/,zvířat/pudů/,ale také věcí,vlastností a dějů,které jsou popisovány rovněž
  v sybolech.

  Lidé,jejich duch,tedy mysl,se nikdy nedají umírnit skrze strach.To je holý nesmysl.
  To,že se před lidmi dělaly tajnosti s Písmy ještě neznamená,že lidé byli a jsou hloupí.
  Bůh s každým člověkem komunikuje neustále a ve Starém Zákoně je popsáno i jakým
  způsobem.Důležité je se s Ním vědomě spojit.

  To,že farizejové/a tím nejsou myšleni jen historičtí náboženští představitelé,tzv.učenci,
  ale třeba i mnozí současní vědci,politici a všichni,kdo zatajují informace skrze iluze moci/
  sryli „klíče“ ke skutečnému poznání,má za důsledek všechen ten bordel okolo.A ten drží
  lidi ve strachu pro jejich vlastní nevědomost.

  ad.V dnešní době by mohla vzniknout další Bible se zase jiným a pro současnou dobu vhodnějším obsahem i formou.

  Abyste mohl pokračovat ve psaní Bible,měl byste umět psát tak,aby slova byla platná v každé době.
  Nejdřív mi bylo divné,že se v psaní nejen Bible nepokračuje,ale dnes se již nedivím.Lidé ještě
  stále neumí Bibli ani číst,natož v ní pokračovat.
  Katastrofou s nedozírnými důsledky však je číst Bibli doslovně/čistě rozumově/tak, jak jsou
  tomu i dnes učeny děti čtením různých knih nebo časopisů,doslovným papouškováním frází a
  neověřených teorií,což má za důsledek absoluní nesamostatné myšlení.Pokud k tomu připočteme
  všechnyty náboženské teorie,dále pak rituály,zvyky a tradice,pak lidstvo a jejich kolektivní mysl-duch hnije.
  Kolik lidí bylo zbytečně zabito jen pro doslovné chápání textů.
  Např. se píše v hebrejs.textu ve Starém Zákoně:Nenecháš iluzi/klam,lež/ naživu.Ale v našich
  překladech Bible se dočtete: Nenecháš čarodějnici naživu.
  Otec mi neustále klade na srdce:Důvěřuj,ale prověřuj!

  Dalším poznáním a překvapením při ověřování a překladech textů Písem,bylo pro mne
  zjištění nejen špatných a zmanipulovaných překladů,ale také fakt,že koptské texty i
  texty Nového Zákona byly překládány přes angličtinu,lépe řečeno „naučeným anglickým myšlením“.
  Ne nadarmo jazykovědci říkají,že pokud se chceš naučit anglicky,musíš změnit i myšlení.
  Mnohokrát jsem se při své práci zhrozila a doma neustále opakovala,jestli ti angličané tak
  i myslí jako mluví,tak je to pohroma.
  Např. tzv.Tomášovo evangelium je psáno směsicí staroslovanských nářečí,což je v textu přímo
  uvedeno.Nemám tím na mysli staroslovanský jazyk takový,jak nám byl prezentován.Jde
  o jazyk,který zde byl ještě dříve než došlo k uměle stvořeným dějinám.Takže mohu jen
  nepřímo potvrdit rozšířený prastaroslovanský jazyk,rozšířený jak v Evropě,tak Asii,Africe
  nebo na dnešních Amerických kontinentech.Lidé žili jiným způsobem života,s jiným způsobem
  myšlení a měli obrovské znalosti.

  ad.Všechny negativní postavy historie plní v tomto duálním světě roli negativního příkladu pro ostatní, aby si mohli říci „takový být nechci“.Navíc by měli v podstatě poděkovat, že jim to někdo ukázal a měli by si uvědomit, že to ukázat musel. Pokud by se takové věci neděli, neuměli bychom ohodnotit pozitivní lidské vztahy, neexistovala by v tomto stupnice.

  ..aby si mohli říci „takový být nechci“-> odpor bez pochopení příčiny a strach z odsouzení.
  Jinými slovy nemůžu udělat takovou chybu,protože budu souzen,odsouzen.Nemůžu chybovat.
  Tomu se bohužel učíme od mala a učíme takovému přístupu i naše děti,a to především
  ve školách.Přitom život nás učí právě chybováním,poznáváním příčin i důsledků.
  hřích = chyba

  Z odlišného pohledu souhlasí jen slovo poděkovat.Nejen Toltékové,ale i jak se píše ve Starém
  Zákoně,moudří lidé si mají spolu s tím,kdo chyboval,
  společně sednout a probírat danou chybu ze všech stran tak dlouho,dokud nespatří PŘÍČINU
  chybování.Pokud známe příčinu,známe i řešení.Potom mu všichni společně s úctou poděkují.
  Poděkují za názornou ukázku chyby i s důsledky,kterou oni sami již nemusí absolvovat.
  Proto se také říká,že moudrý se učí i na chybách druhých.

  Deuteronomium 21:21A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře.
  Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ať to slyší celý Izrael a bojí se.

  překlad:
  *21:21A tak ho všichni moudří plodné mysli pochopí mnohé ke svému užitku,
  když ovládnou hněv a naleznou soucit ve svém srdci,aby společně nalezli
  příčiny důsledků,a tím zemře vlastnost,kterou nepotřebuje.
  Tak rozložíš chudobu srdce(zlo),jež se stala zkušeností pro všechny.
  Ať se to dozví určitě všechen Boží lid ke svému poučení.

  ad.Duch nezabíjí a ani nemůže být zabit.

  Opět:duch je mysl,Duch je mysl Boha.Každá změna myšlení sebou nese „smrt“,neboli proměnu
  ducha nebo Ducha.Otcova slova:Každou smrtí život ještě jen začíná.Duch se nemůže změnit
  steným duchem,stejným myšlením.

  ad.Zde probíhající realita není o nějakém vývoji Ducha, ten je dokonalý,

  A co tak věčně chybují Bůh.Chybami se totižto učí i člověk/domestikované zvíře-jak uvádí i tvn.Tomášovo evang./ od narození až do své smrti.

  ad.Za tímto účelem si Duch do této reality posílá v podstatě sám sobě přinašeče informací, třeba paní Adamcovou, dříve Mojžíše, Buddhu, Ježíše….

  Všechny lži vyjdou najevo.Dřív nebo později.A tato vaše převzatá taktéž.
  Každý člověk je mystikem.Každičký člověk má v sobě sobě podstatu a v ní ukrytou důležitou
  informaci -dar-pro tento svět.
  To vyžaduje sfárat do sebe samého,poznat sám sebe vpravdě a uvidět dar pro tento svět,pro
  Vědomí tohoto světa a tím pádem pro všechny.
  Ono vůbec nezáleží na tom,jestli se s ním podělím přímou komunikací se svým okolím,rodinou,atd.,
  neboť důležité je,aby o této informaci vědělo Vědomí,Duše a Duch,Mysl.Ono se postará o to,
  aby se tato informace šířila dál,aniž byste pohli prstem.

  Otcova slova:

  Chudoba srdce je zlo,
  zlo dělá zlo,
  zlo umí ublížit,
  no opravdu umí ublížit srdce,
  sebelítost je největší zlo.
  To Já mám největší orgasmus a erekci.
  To Já mám na všechno a na všechny vliv.

  Bůh je vším a všemi.Bůh je Celek,Jednota,kde hlavní slovo mají
  Otec s Matkou,a všichni a vše jsou jeho součástí bez rozdílu.
  Žádné srdce není ani více,ani méně.Všechna jsou si rovna a všechna jsou dobrá.
  Vždy platilo a navždy platit bude: My a Bůh;Jeden za všechny a všichni za jednoho.
  My všichni jsme Bůh,jenž na sebe obléká nejen lidské šaty.

  IZAJÁŠ 30
  15.Neboť toto praví YHWH,Život-Žiwa,rovnováha každého,kdo bojuje sám se sebou:“V obrácení do vlastního nitra,v obracení smyslů věcí a významů v protiklad a ztišení mysli bude vaší pomocí,v klidu a naději bude vaše síla.Vy však nechcete.Říkáte:
  16.Nikoliv , na tajemné kráse emocionálních prožitků bez pevných základů utečeme před duchovním zápasem samého se sebou ve svém nitru.A skutečně nebudete ochotni bojovat.“Ujedeme bez řídící síly vůle.“A vskutku vaše vlastní stíny budou utíkat s vámi bez řídící síly vůle.
  17.Vaše dokonalost a hojnost uteče před výstrahou Boha,před výzvou Otce Merkuria* utečou všichni,až zůstanete bez sebedůvěry před přetěžkou(avšak zvládnutelnou) výzvou osudu,přelétaví v emocích v náladovosti.

  *výzvou Otce Merkuria znamená dospět k sexuální askezi pod jeho vedením.Bez sexuální askeze nemůže člověk uvidět a plně uvědomit vliv pudů na jeho způsob myšlení
  zvířete,které své sexuální závislosti podřizuje vše ve své činnosti.O závislostech nemluvě.

  Ezechiel 28:22 Řekni:Toto praví Panovník JHVH:Jsem s tebou,pracuj,ať vynikneš zásluhou vlastní tvrdé práce,neboť nezná dobro ten,kdo nezakusil chudobu srdce(=zlo).
  Nepohoršuj se nad chováním jiných,věz,že Já jsem JHVH,vynikající „herec“,takže si NEHREJ
  NA TO,KÝM NEJSI.Budeš potřebovat Lásku bezpodmínečnou k pochopení určité věci,a zlé se
  v Dobré obrátí.

  1. Izajáš 45:2 „Já“ rozhodnu(rozhoduji) o tvých určitých životních situacích,vnesu do tvého života řád a pořádek rovnováhou mezi vzájemně protichůdnými silami,mezi ženským a mužským aspektem,vyčistím falešnou mysl ega nenadálou návštěvou intuice,smažu hranice(předěl),který zavřel čistou mysl srdce do falešné mysli nepravého „jáství“.

   Izajáš 45:3 Ženeš se za přeludy,neřešíš citově nebezpečné situace, a tak ti dlouho bude trvat,než si dáš své věci do pořádku i finance budeš považovat za jistotu a budeš se pohoršovat nad tím,že já jsem JHVH,který ti říká,že pro chudobu srdce jsi moc vztahovačný a prchlivý,že Pravda(Láska) čeká na každého,kdo ji chce najít,zažiješ poznání Spravedlnosti.

   Izajáš 45:4 Skrze přání své Lásky(Matky),skrze Bojovnici Boží,ochotné vzdát se sebe samé
   v prospěch všech,jsem ti dal „osobnost“(falešné ego).,dal jsem ti charakter,možnost osobního růstu,ještě dřív,než budeš se Mnou bojovat o Pravdu.(perlu ve svém srdci)

   Izajáš 45:5 Já jsem JHVH a jiného už není,mimo mne nezažiješ mnoho nepoznaných a nových věcí .Pozvedl jsem tě(pozvednu tě) ke svobodě(pomáhá ve složitých situacích, ale zároveň i opačně
   ukazuje negativní stránky chování a jednání ),ačkoliv jsi mne vpravdě nepoznal,

   Izajáš 45:6 Aby poznali od protikladů až k jednotě,že kromě mne nic není.
   Já jsem JHVH(životní síla a tvůrčí schopnost)a jiného už není.

   Izajáš 45:7 „Já“ pracuji na sebezdokonalení v dualitě vědomí a nevědomí,způsobuji proměnu
   novým poznáním a tvořím chudobu srdcí(zlo),“Já“ jsem JHVH a vůlí ovlivňuji všechny myšlenky,
   pocity a stavy mysli.

   Izajáš 45:8 Duševní roviny,zroďte Lásku v mysli Nadvědomí,ať stéká z Nevědomí
   Spravedlnost.,nechť otevře Láska srdce a přinese Pravdu a Spravedlnost rozkvete s Ní.
   „Já,JHVH,to zviditelním.“(architektonicky zrealizuji)

   Izajáš 45:9 Běda tomu,kdo je nespokojený,mrzutý(ukvapená rozhodnutí) s novým začátkem,
   resty z minula mu budou znepříjemňovat život,přestíráním krásy a zakrýváním špatností!
   Což smí falešného ego(„maska“) citovým vydíráním,dětinským vydupáváním si výhod
   nadávat svému Stvořiteli:„Jak to pracuješ na mém sebezdokonalování?“ a výsledek procesu uvnitř nevědomí: „On nemá Tvůrce,Otce a Matku/Ducha a Duši,Mysl a Lásku bezpodmínečnou,
   Rozum aCit/?“

   Izajáš 45:10 Zle,těžce tomu,kdo by vyčítal Otci :“Proč s sebou přinášíš změny(i negativní)?“
   Nebo Matce,Pravdě a Lásce bezpodmínečné:“Proč si zrodila nový citový (i duchovní) rozměr života?“-> ducha s citem,tedy mysl s láskou bezpodmínečnou?

   Jeremijáš 12:4
   Jak dlouho bude ještě Vědomí /pro člověka jeho nevědomí/naříkat nad egoistickým chováním a pomáhat v překonávání strastí
   na všech existencích vnitřního života?Pro frustraci falešného ega a jeho kamárádů(strach a pýcha),
   jež jsou s ním nespokojení,jsou vyhlazovány možnosti rozlišování zvířecích pudů v mysli vědomí.
   Ale „myslí si“ slepě:Do našich iluzních představ mysli (falešného ega) Bůh nevidí.(Přitom je řídí.)

  2. Hvězdičko, děkuji za Vaše rozsáhlé příspěvky-reakce na ty mé. Už dříve mě zaujaly Vaše vstupy, jsou hodně jiné než od ostatních. Nechci jen klouzat po povrchu Vašich řádků, a rád bych více do hloubky a nechat to i rozležet v mysli. Pro prozatímní uchopení napsaného tam vnímám i jisté až protiřečení, ale to vše může být tou nedokonalostí písemné komunikace. Nyní po 2x přečtení mam otázku, Vy ovládáte staré jazyky, máte přístup k originálním zněním písemností a překládáte si je?
   Pokud bych měl zájem na nějaké formě přímé komunikace s Vámi, je to nějak možné?
   Děkuji, a krásný den přeji.

  3. Milenium,zkuste to brát nikoliv jako reakci,nýbrž jako informace,které si
   můžete ověřit,jinak jen projdou okolo Vás.Z mých zkušeností,je tato zásadní,
   protože na maličkostech,ze kterých se život skládá ZÁLEŽÍ.

   ad.Vy ovládáte staré jazyky?

   Můj mozek nikoliv,ale mé srdce ano.Zrovna tak i to Vaše nebo kohokoliv jiného.

   ad. máte přístup k originálním zněním písemností a překládáte si je?

   Používám ty,které mi předložil a předkládá Otec.Je to na delší vysvětlování,ale
   funguje to,a to je pro mne důležité.Otec mi vždy předloží text,a to i přes zdejší
   fórum,jenž mám přeložit.Vždy docílí výsledku,různými způsoby a cestami.
   Neboť kdo jiný by mohl vidět lépe nežli Otec,Znalec pole neboli Navigátor,
   Hospodin,Lord,Mistr,Učitel-nadpřirozený,transcendentální?
   Velmi se sem hodí slova :
   “ Kdo se napil z mých úst, bude jako já. Já se stanu jím a skryté se mu odhalí.“

   Jinak používám i texty hebrejské,
   koptské a řecké.
   Jazyků však mnohem více.
   Nejdůležitější je však jeden,
   a to jazyk rodný-jazyk srdce.
   Ten slov nemá,neboť „mlčí“,
   používá živá slova-obrazy a symboly.

   ad.Pokud bych měl zájem na nějaké formě přímé komunikace s Vámi, je to nějak možné?

   Můžeme klidně komunikovat i zde.Záleží Vám snad na názorech a představách druhých,
   nebo na skutečném Poznání sebe samého vpravdě?Až poznáte sebe samého vpravdě,pak
   uzříte a již si budete i vědom kým jsou a kde jsou.Že většinou neví co říkají a tím pádem ani co činí.

   Nenechte si ujít tu nejdůležitější informaci:Bible/a nejen ta/ je psána v symbolech.

   Kdo umí číst Písma?Kdo ví,co je v Bibli nebo Koránu vlastně psáno?
   Pomocí Písma si velmi snadno můžete ověřovat své vlastní zkušenosti,protože kromě
   Otce a Matky zde není nikdo,kdo by Vám cokoliv z Vašich zkušeností potvrdil.
   Navíc je tam spousta moudrých rad,jak se spojit v sobě samém s Otcovým Duchem,
   jak postavit v sobě samém chrám setkávání,atd.
   S Otcem komunikuji a žiji ve spojení zcela vědomě skoro devět let.

   Pěkný den přeji.

  4. ad/ Otec…….nadpřirozený.

   Blud a nezvládnutá mysl! Otec je přirozený, a to tak, že nejvíce. Absolutně, ne snad?

   Václav Žáček

   Pro Milenium: měl byste paní Adamcovou seznámit s Hvězdičkou

  5. Poslech jsem si 3 přednášky paní Adamcové a nevím jak to myslí, říká nám že vše je dobré, jak se chováme tak na nás bude reagovat okolí.

   Připadá mi to, jako si myslet, že já, nebo někdo jiný je středobodem Vesmíru a ostatní nám dělají jen jakési kulisy bez špetky svobodné vůle, protože interakce s námi, co udělají vlastně záleží na nás.

   Třeba jak říká Bůh, se ji ptal co by udělala kdyby ji někdo zabil dítě a ona říkala, že by vrahovi odpustila, Bůh ji na to odpověděl správně, proto se to nestane. To jako kvůli její zkušenosti, Bůh nechá zabít, jinou svébytnou osobu se mi zdá ujeté.

  6. Pane vendo,

   proč bych měl ty dvě ženy seznamovat, nedochází mi, co se za tím skrývá za Vaši myšlenku.

  7. Hvězdičko,
   děkuji za reakci. Již jsem slyšel o jednom muži, který interpretuje originální texty takovouto cestou, přes naciťování.

   Pěkný večer.

  8. Matrixi

   Jestli jste vydržel tři díly ze základní přednášky tak to máte výdrž.

   Nějak mě z Vámi napsaného připadá, že si snad opravdu myslíte, že by Bůh to její dítě byl zabil, takto jste tu historku pochopil, to jste si z ní odnesl?
   Kolik lidí, tolik pohledů a způsobů uchopení jedné věci. Já se již nedivím opravdu ničemu, a je až zvláštní, že za takového stavu nepochopení není ještě více násilí a válek, protože vyhodnocování informací je naše opravdu dost slabá stránka. A co teprve interpretování podobenství ze starých písem. V koránu je psáno něco u useknutí hlav nepřátelům, což se týká čistě ega lidí a radikální muslimové to chtějí dělat v podstatě doslovně.

  9. ad. „Milenium 19.10.2017 (18:19)
   Hvězdičko,
   děkuji za reakci. Již jsem slyšel o jednom muži, který interpretuje originální texty takovouto cestou, přes naciťování.

   Pěkný večer.“

   Dnes, zrovna před chvílí jsem zjistila, že od r. 1993 naciťuji naprosto, ale naprosto špatně. Dnes jsem tedy dostala tu informaci, která mi mou chybu ozřejmila. A včíl co s tím, že ano…..

  10. I to se může někomu stát. Podle toho jak je na tom daný jedinec sám se sebou ho zjištění, že je vše jinak, může buď naprosto zdeptat, a jiného se to v podstatě nedotkne.
   Bude to záležet na jeho vývojovém stádiu, na míře egoismu. Čím bude nižší, tím pro něj bude takový případný zvrat méně znamenat. A to jak pro bilancování dosavadního života, tak pro žití dále. Opravdu nepříjemné to musí být pro toho, kdo říká takovéto: „kdybych to býval byl věděl, tak bych to udělal jinak“
   Jsou i tací duchovně zaměření a žijící lidé, kterým kdyby dnes někdo podal naprosto průkazné důkazy, že nadevší pochybnost mají pravd materialisté, a není tu nic, co by nás přesahovalo, nic by to pro ně v zásadě nezměnilo. Ničeho by nelitovali, a i nadále by žili stejným způsobem.

  11. ad.
   Milenium
   20.10.2017 (17:34)

   Znamená to pro mne vlastně úlevu a snad i radost, že jsem se mýlila. A také porozumění dřívějšímu sdělení, které jsem nepochopila a plně ho nepřijala. Ale nyní mohu, když se mi dostalo nezávisle na tom další informace z vlastní rodiny.

   Jestli vše mohlo být jinak a mohla jsem jednat jinak? Možné to je, byla jsem asi příliš obezřetná k cizí vině. Tedy domnělé vině.
   Ale asi to tak mělo být. Nemohla jsem si onu doplňující informaci od nejbližších lidí vymoci a přece přišla. Snad to chtělo ten čas, aby to vyplulo na povrch.
   A za to jsem ráda. Neumím to lépe vysvětlit a asi to budu ještě nějakou dobu zpracovávat, aby se to i v podvědomí opravilo.

 13. Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit:
  https://www.youtube.com/watch?v=zunyVnqi3HM

  Když se dívám na tuhle diskusi, tak se musím pochválit. Vše, co tady diskutuje Milenium, pochybovačka aj. už tady bylo mockrát diskutováno. Jsou tady ale noví, tak to berou od začátku. Všechny jejich otázky i odpovědi jsem jasně shrnul a odpověděl v knize Nicota a polarita. Ne, opravdu samochvála mi nesmrdí: Milane jsi borec!

 14. Ivanka Adamcová – Zlínské setkání jednoty srdce – 28.9.2012 – 1.část
  https://www.youtube.com/watch?v=wyjFlvtjVdU

  Tak jsem si pustil výše zmíněné video. Paní Ivanka má můj obdiv, obdiv v tom, že dokáže naplnit tak velký sál svými posluchači.

  Jinak trvám na tom, že jsou to ezobláboly. Kdo bude podle toho žít 15 let, tak skončí na psychiatrii v péči Dr. Chocholouška.

 15. Dotaz do pléna:
  shodneme se na tom, že vše je propojené, vše souvisí se vším, vesmír nefunguje nějak nahodile, ale musí běžet podle přesných pravidel? Shodneme se, že náhoda neexistuje?

  1. Shodnu se na tom, že existují tři základní oblasti, ve kterých západní filosofie a náboženství nesplňují předpoklady vědeckého přístupu.

   Vím také o jedněch hlavních tézích jisté filosofie, že si je může hledající vyzkoušet v tzv. laboratoři svého těla a ověřit si tak jejich pravost. A pak již nastupuje praxe, tzv. prožití na vlastní kůži.

   Pokouší-li se lidská mysl pomocí řeči a písma popsat a pochopit Boha, pak může popisovat, poznávat a chápat pouze Jeho projevy v materiálním světě.

   Vím, že něco nabízí opravdovým, pokorným a trpělivým hledačům pravdy konkrétní poznání síly, kterou nazýváme Bohem a navíc tak dává nezpochybnitelnou jistotu, že tuto sílu lze bezezbytku poznat během života. Jinak to ani nelze.

   Václav Žáček

  2. Vendo, píšte :“působení velkého Božího zákona, „Zákona karmického vyrovnání“, zákona akce a reakce, ..“
   Tak Zákon karmického vyrovnání je velký Boží zákon. A kterého Boha? Křesťanský Bůh a Bible se karmou nezabývá, a křesťanství má jen jednoho Boha.
   Píšete :“západní filosofie a náboženství nesplňují předpoklady vědeckého přístupu..“
   Vědecký přístup k náboženství, to je takový kulatý čtvereček. Náboženství není založeno na vědeckých argumenetech, ale na víře, pak pomáhá psychicky v čemkoliv, včetně vědy. Jak psal Milan, věda bez náboženství kulhá. Úspěch vědce závisí víc na emoční inteligenci, než na IQ.
   Prostě i vědec musí silně komunikovat s dalšími ve svém okolí. Uvedený zákon akce a reakce existuje ve fyzice, lze podložit pokusy a tyto pokusy věrohodně opakovat. Zákon akce a reakce v náboženství je metafora, někdy něco vyjde, jindy ne. Člověk si tamatuje hlavně to, když to vyšlo a máme jakoby důkaz a o čem se hašteřit.
   Tak jo, tohlke je moje akce. Už vidím Vaši reakci a zákon akce a reakce je tím potrzen.

  3. Pardale, reagoval jsem na Milenium, jeho dotazy do pléna.

   Noví zde diskutující neznají Váš názor na Boha. Ale nebudu ho připomínat. O karmě jsme si spolu vyměnili asi tak osmdesát různě obsáhlých diskuzních příspěvků. Více již není třeba, protože jak jsem Vám mnohokráte napsal, nejde mi o to Vás o čemkoliv přesvědčovat.

   Věda neexistuje sama o sobě. Je vztahující se k člověku. A člověk sám? Je tělem, myslí a duší a je prostoupen, stejně jako celé stvoření, neustálým tvořivým proudem Ducha svatého, silou věčnou a danou od počátku od Boha, kterou má pokorně hledat ve svém nitru. Pro tento CÍL se opakovaně duše rodí. Jeho naplnění je první vstupenkou k přiblížení se ke stromu života.

   Napsal jsem v reakci na Milenium, že se shodnu na tom, že existují tři základní oblasti, ve kterých západní filosofie a náboženství nesplňují předpoklady vědeckého přístupu. Vy možná znáte vědecké přístupy. A dál?

   Pěkný den.
   Václav Žáček

  4. Vendo, obvyklé kličky, Milénium tu diskutuje už nějaký čas. No hlavně, že noví diskutující znají Váš názor na karmu, co jiného vždy a všude.
   Psal jste už dvakrát :“Napsal jsem v reakci na Milenium, že se shodnu na tom, že existují tři základní oblasti, ve kterých západní filosofie a náboženství nesplňují předpoklady vědeckého přístupu“
   No a které tři oblasti to jsou jsem se nedohledal. A už mě to ani nezajímá.

  5. Stejně ale, Pardale, v toku čase se dohledáte. To přijde.

   Václav Žáček

   P.S. „Milenium tu diskutuje už nějaký čas“…zaujal jste mne tímto sdělením. Vy víte konkrétně, jaký čas již tu Milenium diskutuje? Díky za případné upřesnění.

  6. Vendo, ptal jsem se, kterého Boha je působení velkého Bbožího zákona. To nevíte. Pokud potřebujete vědět, jak dlouho tu Milénium diskutuje, tak si to najděte.To je odpověď ve stylu “ že existují tři základní oblasti, ve kterých západní filosofie a náboženství nesplňují předpoklady vědeckého přístupu.“
   A čeho se to týká si mám někde dohledat.
   Takže ještě jednou :píšete :“působení velkého Božího zákona, „Zákona karmického vyrovnání“, zákona akce a reakce, ..“
   Moje reakce byla :“Tak Zákon karmického vyrovnání je velký Boží zákon. A kterého Boha? Křesťanský Bůh a Bible se karmou nezabývá, a křesťanství má jen jednoho Boha.“
   Vaše reakce žádná, taky odpověď.

  7. Pardale, nezlobte se prosím, ale já na hloupou otázku /kterého Boha?/ neodpovídám.

   A proč Vám něco vysvětlovat ke kulatému čtverečku. Zrovna Vám? To opravdu nevím.

   A ještě jednou – já jsme 15.10.2017 (12:50) odpovídal /na čem se shodnu/ Mileniu.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

  8. Vendo, to není hloupá otázka, je to otázka jednoduchá, na kterou nemáte odpověď. Nejsou hloupé otázky, jen hloupé odpovědi.
   Nic si z toho nedělejte, svého Boha zapřeli i jiní, třeba Sv.Petr.
   Článek je Gándím, čili hindiusmus :
   „Hlavními bohy (dá-li se to tak říci) je trojice Brahma, Višnu a Šiva (dohromady označovaní jako Trimúrti). Brahmani zase považují za hlavního a jediného boha Šivu. Obě skupiny ale nejsou většinou nepřátelské a chodí do stejných chrámů.
   Bohyně Kálí spojená se smrtí a zánikem
   Tito bohové mají i své ženské protějšky (šakti). Sarasvatí je Brahmova dcera a podle jedné verze i manželka. Je uctívána jako bohyně literatury a umění. Lakšmí, bohyně štěstí, je manželkou Višnua. Manželkou Šivy je Párvatí, které má mnoho rozličných podob. Jednou z jejích nejznámějších forem je bohyně Kálí (na západě je chápaná jako jakési „ďábelské božstvo“, ale to neodpovídá pravdě – je spíše symbolem pomíjivosti a nového zrození).“
   To se ale nehodí, křesťané by mohli s Vámi nesouhlasit a Vaše osvětová činnost ohledně karmy by přišla u nich nazmar.

  9. Vendo,
   tak jsme dnes přijímal a nasával kosmickou energii pránu v domácí české verzi. Rozvážel jsem fůru hnoje po zahrádce. Musel jsem dávat pozor na tu všude přítomnou akci a reakci, abych neuklouznul po kusu hnoje na ranní rose v trávě. Nijak si nestěžuji, že jsem v duchu zdejší diskuze odčinil kus karmického dluhu a stal se opět na půl dne ručním zemědělcem. Byl jsem při tom spokojený. Jen mi připadá, že Boží zákony, pokud nějaké jsou, jsou o nečem jiném a už vůbec ne o handrkování se o těch zákonech.

  10. Milenie, shodneme se na tom, že vše je propojené, vesmír nefunguje nahodile, nejen vesmír, ale celé stvoření funguje podle Bohem daných zákonitostí, pravidel. Náhoda tedy neexistuje. Ale to neznamená, že určité bytosti, právě lidé nemají možnost svobodné volby. Nevím totiž, jestli by poté rozpor nebyl v tomto. Problém je totiž v tom, že když se člověk vyjádří příliš stručně, tak nemusí postihnout nedokonalými slovy vše. V žitém osudovém plánu nemůžete změnit to, co klíčového se má stát, ale máte možnost volby, jak k tomu přistoupíte, a tím opět ovlivňujete to další, co se bude dít v budoucnosti. Vztekat se, ignorovat to nebo to přijmout a poučit se z toho? A pokud nic nevyhodnocujete, tak jak se poučujete?
   Toto je výjimka, nemám záměr tu komunikovat, ale jiná povinnost mě momentálně přinutila sednout k PC. Obecně tu nechci diskutovat, ale občas případně předhazovat náměty k přemýšlení druhým.

  11. Náhoda neexistuje?
   *. Ale existuje. Jinak by neměla pojmenování lidskými slovy.
   *. Existovat přestane, až pomine záhal vědomí a člověk pochopí, proč mu ta která náhoda vstoupila do cesty, do života,…
   * a člověk se na kratičký okamžik ocitne v cíli, celý vesmír se na moment zastaví, tím poznáním, láskou se zachvěje a……..
   blik, cvak, vše se znova začíná.
   * člověk putuje svou poutí životem silnější o ten poznatek.
   * jé, hele, někteří se dokáží i těšit, na další „náhodu“, která „číhá“ za rohem….

  12. Matko, napsala jste, že náhoda přestane existovat, až pomine záhal vědomí, pochopení souvislostí. Napsala jste tak, že náhoda tedy „existuje“ jen proto, že zatím nejsme schopni vnímat souvislosti v procesu bytí, tedy že ona sice vždy neexistuje, jen teď si souvislosti neuvědomujeme, ale uvědomovat si je budeme. Čili se nám teď jeví, že příčinná souvislost neexistuje a existuje náhoda.

   Čemu jsem se ale zasmál. Zvrhnul jsem právě kávu do počítačové klávesnice. Důvod znám, neopatrnost, nepozornost, činění několika neslučitelných věcí najednou. Je to zvrhnutí kávy náhoda nebo není? A je náhoda, že jsem neopatrný, nepozorný?

   Co mě dále zaujalo k příspěvkům Milenia – a ten osud, který člověk vyfasoval, tak to ho obdržel nějakým losem, pokud tam není nějaká přímá souvislost s minulostí? Jakým principem se podle Vás (paní Adamcové) přidělují konkrétní osudy lidí?

  13. Za mě, náhoda jako taková neexistuje a slovní označení vzniklo pro událost, o které nevíme jak vznikla, lidé si myslí, že jen tak z ničeho nic a to jen proto, že nemají potřebné informace a nadhled aby mohli souvislosti příčiny a následku spatřit.
   Pro Petra, paní Adamcová říká, že duše jako dočasná část Ducha musí projít okolo 500 lidských těl a každé následné má v programu to, co bylo odmítáno a nevyřešeno s pokorou v tom předešlém. Každé následné tělo má slabší míru egoismu v globálním měřítku, a tyto těla jsou jako žáci ve škole, a prochází z jedné třídy do druhé což nejde bez projití daného učiva. Na zemi je nyní již dost lidí v deváté třídě, ale jsou tu i ti ještě v první.
   První inkarnace je do těla, jež se dá nazvat člověkem zvířecím, bez schopnosti soucitu, empatie, lásky, a jen se snahou o uspokojení tří základních potřeb(rozmnožení, najezení a bezpečný úkryt) a poslední je již do těla kdy jde o člověka Božského, a během tohoto posledního života v realitě ještě 3D, tedy v bráně 4D vedoucí do 5D (vysvětloval jsem v předešlých příspěvcích) dojde k ukřižování ega, plnému otevření třetího oka, vyjetí zcela hadí síly a prožívání pokory a jednoty.

  14. Možná jsem byl příliš příkrý, neboť o souvislostech s nedořešenými věcmi se zmiňujete.
   Co si ale neumím představit, je to, že pokud každé následné tělo má slabší míru egoismu (nepopírám, že by mělo mít, ale otázkou zůstává, zda-li to tak opravdu vždy je), tak jak by to ohledně egoismu muselo dříve vypadat, když současnosti egoismus vládne.

  15. Petře, píši poněkud kostrbatě, těžko se v tom vyznat.
   Že jste zvrhl kávu? Tak to jste dopadl ještě dobře. Já se většinou v okamžiku, kdy se se nevěnuji přítomnému okamžiku naplno, popálím, nebo spíš opařím. A zřejmě budu mít další jizvy, dokud se tomu nenaučím. Vnímat a být v přítomném okamžiku naplno.
   A dále – občas mne přepadne strach. Co s tím? Pokud se „dopátrám“ příčiny vzniku strachu, tedy jeho původu, pochopím, co jsem nezvládla, tak je zahájen proces nápravy a tím i rozplynutí strachu. Krásný náhody?
   No jo no, jenže když člověk takto řeší, co se stalo před několika desítkami let, je to síla, že je to ještě někde v člověku a najednou to vyplouvá na povrch, bolí to, člověk má strach…. jaká je úleva, když si to uvědomí a rozpustí to. A pokud se jedná o vztahovou věc – jaká to náhoda, když po týdnu od uvědomění si toho všeho, potká toho konkrétního člověka, kterého již kolik let nepotkal a zjišťuje, že se již vůbec nebojí a jen sleduje novýma očima, že ten člověk naprosto změnil své chování,…
   Jaký kdo vyfasuje osud? Kdo ví. Snad si ho každý vybírá sám, než se vypraví na Zemi. Představuji si to, že před odchodem na zemi se setkávám na úrovni ducha se všemi svými přáteli, loučím se s nimi, s tím, že s mnohými se setkám na Zemi a bude to i velmi těžké, setkání s dalšími bude jako pohlazení,… přesně tak, jak je předem dohodnuto pro vývoj člověka. No a přichází záhal vědomí, člověk získává tělo, ocitá se v rodině, kterou si vybral i podle toho, co potřebuje vyřešit…
   Nebo také jinak.
   Každá duchovní škola má trochu odlišnou teorii i praktické poznání.

  16. Specifické je, když má člověk poměrně jasné průniky na něco z dob např. před tisíci lety. I to se stává.

  17. ad.
   „Petr 16.10.2017 (8:43)
   Specifické je, když má člověk poměrně jasné průniky na něco z dob např. před tisíci lety. I to se stává.“
   Ano, modrý scarabeus je krásný, i jako „pouhý šperk“,…

  18. Tyhle věci nejdou vyřešit, když jste zajatci časoprostoru. To zkoušeli už větší myslitelé a nedošli k nijakému logickému závěru. Tady je důkaz:

   Dědičný hřích, Boží milost, predestinace a svobodná vůle

   Božské předurčení spásy nebo zatracení člověka a vůbec důraz na božské řízení světa vede k otázkám souvisejícím se svobodnou vůlí člověka.
   Augustin v tomto bodě polemizuje s Ciceronem, který tvrdí:
   1. jestliže Bůh předvídá všechny události, pak všechny události se dějí podle pevného, příčinného řádu,
   2. a jestliže všechno se děje podle pevného příčinného řádu, pak nic nezávisí na nás a není tu nic jako svobodná vůle.
   3. Jestliže dodáme, že Bůh předvídá všechny události, jak Augustin tvrdí, můžeme dojít k závěru,
   4. že nic nezávisí na nás a není žádná svobodná vůle.
   Augustin tento závěr odmítá následujícími důvody: Do řádu příčin patří i naše vůle samotné (De civitate Dei V.9) a je nutné, že když chceme, chceme svou svobodnou vůlí (V.10). Kromě toho Bůh předvídá i ty věci, které my chceme udělat ze své svobodné vůle. Proto premisa (2) je nepravdivá a Boží předvídání je spíše potvrzením svobodné vůle než jejím ohrožením.

   Lze uvést dvě tvrzení:
   1. Bůh zapříčiňuje všechno, co předvídá, včetně svobodné volby člověka.
   2. Člověk nehřeší proto, že Bůh předvídal, že zhřeší (De civitate Dei V.10). Tj. předvídání volby není její příčinou.
   Pokud se nenajde cesta, jak obě tvrzení smířit, pak (A) nemá být považováno za Augustinův skutečný názor, protože je v jeho spisech mnohem méně důležité než opakované zdůrazňování (B).

   Nelze míchat dohromady to věčné s tím, co je pominutelné (časoprostorové) Bůh a svět, nebo duši s tělem i když to jako reální iluzi vnímáme. Proto např. „karmický zákon“, někdy na někoho působí a na jiného nikoli. Tedy to není zákon, ale podmíněné pravidlo.

  19. O tom, zda jsem zvrhnul kávu do klávesnice a na úřední dokumenty z karmických důvodů jsem psal s nadsázkou a zájmem, zda na to někdo bude reagovat. Všechno nepodléhá karmickému zákonu, zvrhnutí kávy je běžná nepozornost. Chtěl jsem tím jen zdůraznit fakt, že absolutní determinace ve všem je fikce.

   Co je naprosto výstižné: „předvídání volby není její příčinou“.

  20. Kolemjdoucí
   větší myslitelé jsou poplatní své době, a chyběli jim mnohé objevy a informace, které přišli až po nich, a které máme dnes k dispozici.
   To co říká Augustin je pouhé vyřčení jeho názoru. Nic z toho co jste napsal neznamená nějaké prokázání ani popření svobodné vůle člověka.
   Podle mého chápání věci karmické vyrovnání působí vždy, ale podle stavu vývoje toho, koho se to zrovna týká je různá intenzita jeho energie a rozdílně dlouhá doba „sklizně od zasetí“.
   Za stejný čin jsou různé následky, protože ti, co mají tělo ještě málo produchovnělé by museli být za své časté a velké prohřešky velmi rychle až zabiti. Za stejné konání se to ale může přihodit tomu, co je už mnohem dál a choval by se najednou stejně, tedy mnohačetně, nebo závažně se provinil. Takže není nastaven jeden metr na všechny, pro vyspělé je přísnější.

  21. Z článku:
   Celý trik spočíva v zmene riadiacej myšlienky! Musíme zmeniť schému: „Mysli, než začneš konať“ – na model: „Konaj skôr, než začneš myslieť.“

   Degone, to snad nemyslíte vážně!

  22. d.
   Anonym pro Degona 17.10.2017 (10:53)
   Zkuste vypnout myšlenky a … uvidíte :-)
   Zajisté, nelze to neustále, takto konat.
   To dokáže snad jen mystička a mistička, pouze být.

  23. Degon pre anonyma: argument „„Konaj skôr, než začneš myslieť.“ je treba chápať v zmysle tohoto Biblického podobenstva: kňaz a levita najskôr rozmýšlali a potom nekonali, lebo pomoc blížnemu považovali za nerozum. Samaritám nerozmýšlaľ, ale konal. Preto aj Ježiš pochválil samaritána a nie rozmýšľajúcich a nekonajúcich.
   – Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi je jedno z najprovokatívnejších podobenstiev. Ježiš sa vydal na cestu do Jeruzalema zo svojimi učeníkmi. Na tejto ceste stretáva učiteľa zákona, s ktorým začne viesť dialóg o tom, ako získať večný život. Znalec zákona ho chce vyskúšať jednou otázkou, ktorá bola v tom čase najviac diskutovaná. „Ktoré prikázanie v Zákone je najdôležitejšie? Od ktorého prikázanie závisí večný život?“ Práve táto situácia inšpiruje podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi:
   Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: „Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.“ Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

  24. Nějak jsem se ztratil. Vůbec nechápu souvislosti se Samaritánem. Ten Samaritán napřed konal, potom myslel?

  25. Ohledně té pomoci a myšlení a rozhodování.

   Pokud potkám žebrajícího bezdomovce, mohu dělat že ho nevidím, protože mu nechci nic dát, stejně by to jen propil. Můžu mít potom ale i výčitky, že jsem mu nepomohl. Nebo mu naopak dám nějaké peníze a následně o tom začnu přemýšlet a vyvstanou otázky „a nepropije to, udělal jsem dobře?“

   Takže jaké jsou vhodné řešení? Jednoduché, podle toho jak to cítím bezdomovci něco dám, nebo nedám a tím to končí. Žádné vyčítání si, že jsem nepomohl (pokud nic nedám) a ani přemítání, jestli si hned nejde koupit alkohol a cigára pokud mu dám. V těch výše popsaných případech si lámu zbytečně hlavu s něčím, co nemohu vyřešit ani ovlivnit a devastuju tělo negativními emocemi.
   Pokud budu chtít dotyčného doprovodit do obchodu s potravinami a koupit mu cíleně jídlo, je dost možné, že schytám nějaké ne zrovna vlídné slova. Nemůžu ani vědět, jestli když mu něco dám, či koupím, tak jestli tím jen neodsunu čas, kdy by se v něm mohlo něco zlomit, což by vedlo k rozhodnutí změnit svůj život. Stvořitel ví co bude, mi ne, a z toho je dobré vycházet.
   Při rozhodováních mimo případy ano-ne je zase dobré se vyhnout krajním řešením, kdy nejvíce hrozí, že to není optimální. VOLIT ZLATOU STŘEDNÍ CESTU JE VELMI MOUDRÉ. Když zvolím jednu z krajních možností, může to být 100%, ale taky 0, uprostřed mam jistotu 50%. Příklad, je pro mě dobré být vegetarián, nebo klasický masožrout? Nevím, tak budu maso konzumovat jen 1-2x za týden a mam to vyřešené. Nikdy nemáme jistoto, že zvolíme to nejlepší, až časem se nám dostává odpovědí. A pak říkáme, kdybych to býval byl věděl…

 16. Častokráte používáme rčení „vše souvisí se vším“. (psal o tom Milenium) Nemusí to být doslova pravda, ale kdo věří na působení velkého Božího zákona, „Zákona karmického vyrovnání“, zákona akce a reakce, kdy sklízíme to, co jsme naseli, může i pochopit, že naše tzv. svobodná vůle k rozhodnutí, jako možnost volby, je podmíněna naší předchozí setbou, skutky, činy i myšlenkami, které jsme činili a činíme. Pro současný i pro budoucí životy je nám tak připraveno nové rozhodování a tím i nové uplatnění tzv. svobodné vůle. Že „odměna“ za naše konání nemusí být vždy příjemná, je zřejmé. Chci jen naznačit, že naše rozhodování co a jak uděláme, by mělo být v souladu s atributy lásky a dobra. Řečeno moderně – v mantinelech pozitivního jednání. Někteří se modlíme „Buď vůle Tvá“, ale oddáváme se pak, po naší modlitbě plně tomu, co by mělo naplňovat správný a čistý život?

  Kdysi jsem psal o svobodné vůli – tady byl článek: http://hledani.gnosis.cz/mystika-5-cast-souvislosti-svobodna-vule/

  V bohaté diskuzi se objevilo mnoho inspirujících názorů !

  Václav Žáček

  1. Pane Vendo, díky za odkaz na Váš článek a následnou diskusi. Vše si nejprve projdu než budu dál pokračovat.
   Pěkný den.

  2. Vendo, přečetl jsem si Váš článek o svobodné vůli i tu spoustu příspěvků pod ním.
   Dovolím si sdělit mé poznání k této, podle mě dost klíčové otázce.

   Má jednotlivec ve společnosti (ozubené kolečko zakomponované v soustrojí) možnost se sám o vlastní vůli rozhodnout? Co by se stalo, kdyby se kolečko rozhodlo zpomalit, zastavit, nebo se dokonce rozběhnout obráceně? Okamžitě by se celý stroj zastavil či rozbil. Člověk je stejně jako to kolečko ovlivňován prostředím a hnán okolnostmi, stejně jako to kolečko, které se jednoduše musí otáčet podle ostatních koleček které do něj zapadají.

   Znáte to prohlášení „Jak by to tady vypadalo, kdyby si každý dělal co chce“ (kdyby projevoval osobní svobodnou volbu?)

   Svobodná volba může existovat pouze v případě, že neexistuje v dosahu ekvivalentní proti síla. Pokud existuje, tak tu jsou 2, nebo více sil-záměrů-voleb proti sobě, a nemohou být rovnocenně prosazeny. Koho svobodná volba je prosazena u vás v domácnosti? Vaše, nebo partnerova? Pokud jeden není přirozeností dominantní a druhý submisivní, pokud jeden stále dobrovolně neustupuje co se děje s vašimi často protichůdnými volbami, jsou u obou stran naplněny?
   Kde je svobodná volba jet si do města nakoupit, když vás ráno vzbudí bolest zad, a nejste ani schopni vylézt z postele? Kde je svobodná volba žít v Americe, když se mnoho let snažíte naučit anglicky a prostě to ale vůbec nejde. Je tu iluze svobodného rozhodování, vše je podmíněno a řízeno tím co nemáme jako jedinci-těla v rukou.
   Pro ego člověka je nepředstavitelné, že by tu nebyla svobodná volba, představě o danosti se ego vzpírá jako divoký mustang. Proto se v duchovních kruzích zažilo konstatování, že duše si vybírá tělo, rodiče a prostředí kam se narodí, ale pak má volbu jak se bude chovat, jak bude reagovat. Pokud si tohle opravdu do hloubky představíme, může to tak opravdu být? Každá svobodná volba změní následné věci i děje, a to nutně musí vést k řetězci reakcí a již tu máme zcela jiné podmínky. Jak by si tedy duše mohla vybrat, pokud by před sebou v „katalogu“ neměla již hotový film života? Podle výše používané představy by se dělo toto:, duše by si vybrala pouze startovní podmínky: přijdu na svět jako zdravé miminko 50cm, 3kg, hubeným, milujícím se rodičům, kteří se na mě těší, mají základní vzdělaní a jsou chudí. Vše ostatní je již na mě, hned si začnu tvořit svobodnou volbou. Opravdu, jako kojenec, batole, adolescent? Nejede se náhodou podle toho co prosazují rodiče? A až člověk dospěje a osamostatní se, nejdou proti jeho vůli stále rodiče, i když v nižší míře, a pak zaměstnavatel, spolupracovníci, kamarádi, konvence, zákony? A jsme opět u ozubeného kolečka jako na začátku tohoto příspěvku.
   Denně si ověřuji, že svobodnou vůli nemám.

   Podle mého studia, zkoumání a pozorování je tu jediná vůle, a to ta stvořitelova a skrze ní se vše děje podle přesně a do detailu daného programu, jinak by svět nemohl fungovat a okamžitě by zkolaboval. Dobrá zpráva je, že ten stvořitel jsme v podstatě my sami, takže svobodnou vůli máme, ale nemá jí hmota, tedy naše tělo. Takže z toho vyplývá, že člověk získá skutečnou svobodnou vůli až když se beze zbytku přestane ztotožňovat s tělem, zmizí ego a přebere Božské vědomí.
   Do té doby jsme návštěvník kina sledující okénka filmu po sobě jdoucích přítomných okamžiků děje, Jsme vtaženi do děje a neuvědomujeme si, že film již existuje, jeho konec je již daný a známý, a bylo tomu tak už když jsme spatřili první záběr.

  3. Milenie,

   vyléváte s vaničkou i dítě. Když to děláte „ve své domácnosti“, tak si dělejte, co chcete – máte k tomu svobodnou vůli a ponesete za to následky. Ale když tím chcete ovlivnit „jiné domácnosti“, tak říkám: vzpamatujte se.
   Ty děti jsou důležitější, než všechny vaničky světa (i samotný svět).

  4. JK,

   Z pohledu mého chápání musím napsat, že jste tím napsaným popřel svůj názor, tedy, že svobodnou vůli člověk má. Pokud ji má, tak ji přece použije a nenechá se ničím ovlivnit, tedy ani mým příspěvkem a prezentovaným názorem.
   Evidentně máte pocit, že musíte ostatní chránit před možností, že by si mohli přisvojit můj názor, protože ho vnímáte jako nějak nebezpečný. Je to z Vaší strany zbytečná námaha, čtenář nemá svobodnou vůli přijmout, nebo nepřijmout to zdělení.Přes 90% lidí to nemůže přijmout, ego to okamžitě odstřelí pryč.
   Neberte to osobně, ale z Vašich řádků trčí zděšené ego, a toto falešné já se bojí o svou existenci, proto běsní, když mu přijde informace, která popírá jeho důležitost. Dovolím si Vám doporučit přečtení E.Tolleho-Nová země, a Moc přítomného okamžiku. Pokud bych tyto knihy a pravděpodobně ještě mnoho jiného co jsem načerpal neměl již za sebou, reagovalo by mé ego na informaci o jeho iluzornosti stejně jako to Vaše. Mě trvalo přijetí informace o iluzornosti svobodné vůle člověka mnoho měsíců, až let.

  5. Milenie,

   popíráte sám sebe:
   …Takže není nastaven jeden metr na všechny, pro vyspělé je přísnější…
   Jak to, když podle vás nikdo za nic nemůže a vše je do detailu dáno?

   …Evidentně máte pocit, že musíte ostatní chránit…
   Houby, především vás upozorňuji na zásadní chybu ve vašich konstrukcích.

   A to zděšené a běsnící ego… to mne fakt nenapadlo – jak to, že vás ano?.

  6. JK

   Nepopírám tím nic, jen Vám není dáno chápat, koukáte na to jen z pohledu své osobnosti, na tom není nic divného, ale takto se nemůžete nikam dál hnout. Musel by jste dokázat osobu opustit, a vnímat věci ze široké perspektivy. Jste dosud silně stotožněn s tělem a proto vše vztahujete k tělu, (že za nic nemůže, tak proč je trestáno), a nedokážete si představit, že o tělo vůbec, ale vůbec nejde. Jde pouze o podstatu a to je Duch-Bůh. Tělo je jen prach a v prach se zase obrátí, dle špatného překladu či špatné interpretace starých textů je uváděno „Prach jsi a v prach se obrátíš“ Vnímáte ten rozdíl, já píši o tělu, druhý případ říká „jsi“, ale naše podstata je Duch a ten není prachem z planety, tělo ale ano.

   Děkuji za Vaši snahu o korekce mých úvah.
   A proč píši o ego, protože jsem si o tomto našem falešném já dost nastudoval, odhalil jsem ho ve svém těle, začal jsem ho pozorovat, jak se projevuje a nyní ho díky tomu vnímám dobře i u ostatních.

  7. Milenie,

   přestaňte s domněnkami o mně a místo toho jasně odpovězte na danou otázku:
   …Takže není nastaven jeden metr na všechny, pro vyspělé je přísnější…
   Jak to, když podle vás nikdo za nic nemůže a vše je do detailu dáno?

   A k tomu egu: až přestanete pozorovat a soudit ega jiných, teprve pak budete mít vyřešeno ego vlastní. Ducha zajímá duch a ego zajímá ego.

  8. Jk
   píšete abych přestal, tak já přestávám.Protože pokud něco vysvětlím jak nejlépe umím, tak už to opravdu lépe nedovedu a další vyzývání k odpovědi na tom nic nezmění, já již odpověděl.
   Nemám ani žádný vliv nad pochopením či nepochopením druhého. Pokud pochopit nemáte tak bych se mohl klidně upsat k smrti a krom té by to nic nepřineslo. Nejsem závislý na výsledku, jen konám co můžu, takže to klidně vzdávám.

   S tím egem to vnímám tak, že klíčové je si připustit, že ho taky mam a zásadně mě ovládá. A to je velmi obtížné, protože procesy vedoucí k tomuto odhalení ovládá také ego. Pak se teprve dá začít ego pozorovat a pomalu se s ním přestávat identifikovat.

  9. Milenie,

   …procesy vedoucí k tomuto odhalení ovládá také ego…
   Tomu nevěřte, egem nic podstatného neodhalíte. Ke skutečnému odhalení – k tomu, co je ducha – vás musí vést duch (a teprve pak přestanete mít chyby v konstrukcích).

  10. JK,
   mluvíme oba stejným jazykem, ale naše mentální obrazy které při čtení vět vznikají v našich představách jsou dost jiné, proto mi nerozumíte.
   Nechápete co jsem napsal, a proto komentujete zcela jiné tvrzení, respektive tvrdíte, že je to jinak a přitom píšete to, co se shoduje s mým sdělením.
   Takže to popíši ještě jinými slovy, aby Vám to již mohlo dojít. Je těžké odhalit, že mě ovládá ego, protože ego samotné brání tomuto odhalení, je to takto již srozumitelné?

  11. Milenie,

   Bůh je v detailu.
   Není pravda, že vám nerozumím – ukazuji vám chyby ve vašich konstrukcích.
   Vy říkáte, že je těžké odhalit egem, že vás ego ovládá.
   Já říkám, že to není těžké – je to nemožné.
   Vy říkáte, že je Bohem vše do detailu naplánováno a že to člověk pochopí, až se oprostí od hmotného těla.
   Já říkám, že to není pravda ani v tomto těle, ani bez něho.
   Vy říkáte, že je zapotřebí oprostit se od ega – já říkám, že úkolem každého člověka je povýšit ego na úroveň Ducha z Boha (jedině tak se člověk znovuzrodí).
   Ovšem ego se nemůže zlepšit samo od sebe, být samo sobě vzorem, to je práce pro ducha. Ta však může nastat teprve tehdy, když je ego vůči duchu zcela pokorné. Protože při hulákání ega duch trpělivě mlčí.

  12. JK,
   No já jsem si už vědom, že mě ovládalo falešné já-ego a že tu stále je. Takže Duch u mě již podle Vašich tvrzení musí získávat nějaký prostor k činnosti, a já vnímám, že to tak je.
   Dochází mi, že dříve jsem vůbec o tomto procesu nic nevěděl, nevěděl jsem, že je ve mě něco, co ovládá mé touhy, hodnocení a odsuzování. Měl jsem zato, že to dělám já sám.
   Mnohokrát Milenium popisuje, že vědomí hmoty (ego) se postupně prollne s vědomím Ducha, nebo, že tak vyspělý jedinec jako Ježíš měl již produchovnělé tělo, je mi toto známo.

   A jak prosím Vás dosáhnete toho, aby bylo Vaše ego pokorné a bylo možno ho povýšit?
   Když jak píšete:
   “ Ovšem ego se nemůže zlepšit samo od sebe, být samo sobě vzorem, to je práce pro ducha. Ta však může nastat teprve tehdy, když je ego vůči duchu zcela pokorné. Protože při hulákání ega duch trpělivě mlčí.“

   A jak duch to ego promění, když ego stále křičí a Duch mlčí jak mimochodem správně popisujete naší realitu? Je to takto neřešitelné, Duch má podle Vás něco udělat, ale nemůže, ego řve, řve stále, Duch stále čeká. Takže jak z toho ven? Jste v pasti. Píšete co se má stát, ale nevíte jak by se to mělo stát, dokonce z Vámi napsaného naprosto jasně vyplývá, že to nemá řešení. Je tu řešení, ale to odmítáte. Jediné řešení je, že u každého probíhá naprogramovaný dlouhodobý a pozvolný proces obrušování ega přes vše prožité, přes to čemu se říká rány osudu, a tím ego postupně slábne tak dlouho až je ve stavu, kdy začne pouštět otěže se slovy směrem k Duchu, tak jo, vezmi si je taky Ty.
   Jiná cesta není, je tu jen tento předem daný proces. Já o něm vím, mé ego ho již akceptuje, protože už zesláblo natolik, že částečně předalo Duchu jistý vliv. Vaše ego je ale zjevně ještě tak silně v sedle, že nepřipustí informaci jak se věci s vůlí mají, protože žije v tom, že ono je hybatelem a rozhodovací mocí. Pokud by mělo připustit, že ono nemá ve skutečnosti tuto moc, že je tu ještě mnohem vyšší JÁ, popřelo by tím samo sebe a začalo by silně odumírat.

   Prosím, v klidu a pozorně si tyto řádky přečtěte několikrát, a pokud budete chtít odpovědět, nechte tomu klidně i několik dní, bude to ku prospěchu věci.

   Mějte krásný den.

  13. Milenium napsal dvě otázky:
   „A jak duch to ego promění, když ego stále křičí a Duch mlčí jak mimochodem správně popisujete naší realitu? Je to takto neřešitelné, Duch má podle Vás něco udělat, ale nemůže, ego řve, řve stále, Duch stále čeká. Takže jak z toho ven? Jste v pasti.“

   Pokud znáte cestu pravého mystika, znáte i odpověď.

   Václav Žáček

  14. Milenie,

   protože z vás pořád mluví ego (tu převlečené do blahosklonnosti, tu zas do něčeho jiného), proto pořád míjíte cíl.

   … nevěděl jsem, že je ve mě něco, co ovládá mé touhy…
   To říká kdo? No přece tentýž, kdo ty touhy ovládá – vaše ego.

   … Duch má podle Vás něco udělat, ale nemůže, ego řve, řve stále, Duch stále čeká. Takže jak z toho ven? Jste v pasti…
   Ne já, to vy jste v pasti, z vašeho nitra to vychází.
   Ale chcete-li přijmout pomoc, nabízím ji:

   Ego je dítě a duch je mimořádně laskavý a moudrý rodič. Frackovité a zpupné dítě tento rodič doma nedrží, posílá ho do světa, kde ego rány rozdává a dostává. Duch jenom přihlíží. Až jednou dostane ego takovou přesdržku, že ho to přestane bavit, pokorně se uklidní a odvrátí se od světa, čímž se vrátí k duchu (to je onen návrat ztraceného syna). A ego pochopí, že dva jedněmi ústy mluvit nemohou a začne svému rodiči naslouchat. Ten si ho ještě párkrát vyzkouší, a pak ho vede a začne mu dávat vše, co je pro jeho rozvoj dobré.

   Principiálně tím projde každý člověk, ale do detailu není Bohem naplánováno nic – ten proces je rozmanitý, variabilní a v jeho rámci má člověk spoustu svobodné vůle.
   A taky není pravda, že ego musí zeslábnout – pokora není slabost.

  15. JK,
   ohledně rozboru mého ega se k tomu neumím nějak vyjádřit, nemohu vyjádřit souhlas ani nesouhlas.

   Nerozumím v čem tkví ta nabídnutá pomoc, když napíšete příběh o rodiči a dítěti, který v podstatě zděluje jinými slovy to co popisuji sám.

   Na svobodné vůli se neshodneme, a souvětí
   „A taky není pravda, že ego musí zeslábnout – pokora není slabost“
   mi nedává smysl, není to o tom co jsem psal já.
   Zeslábnutí ega doprovází vstup do pokory. A, že pokora není slabost, nikde snad ani nenaznačuju, rozhodně si to každopádně nemyslím, je tomu vlastně naopak.

  16. Dle mého sice JK umí nevstřícně a kontraproduktivně vystupit z „pozice síly“ („certifikovaného“ nejmoudřejšího), ale jsem ráda, že „v tento moment“ je zde. Alespoň někdo tu jde stručně a výstižně k jádru věci.

   Pro Milenium – JK Vám to napsal výstižně, je třeba ego vytáhnout na úroveň Ducha svatého, tedy Boží vůle. Tedy zesouladit vůli ega s Boží vůlí. A ano, v drtivé většině případů skutečně se to vědomě dobrovolně začne dít poté, co ego dostane tak velmi přes držku (jak píše JK), že začne naslouchat duchu, jádru člověka. Nadřízený duch se tedy ve vhodných chvílích zajisté prosadí, tak jako rodič může do jisté míry tolerovat nezbednost dítěte, ale přesto ve výchově v klíčový moment zakročí. Dle mého byl tedy příměr vybrán dost dobře.

  17. k tomu „ego dostane přes držku“:

   zdejší nick Křesťan je dle mého zastáncem toho, že tzv. novokřesťané, kam se řadí, dostávají přímo od Ježíše Krista milost bez nutnosti přesdržky a prvotního vlastního usilování. Neuvádí, proč jsou vyvoleni k napojení na Krista, ale konstatuje, že k tomu došlo (jeho vlastní zkušenost) a teprve poté pod Jeho vlivem žijí správný život pokory.
   Uvádím to proto, jelikož mě zajímají názory ostatních (především JK), jak tuto možnost vnímají. (Lukáši, promiňte, že jsem si dovolila takto psát svým způsobem o Vás)

  18. Sofie,
   nepřije mi, že bych byl tak natvrdlej, že bych nedokázal správně posoudit, že „rány osudu“ je to samé jako „přes držku“
   Popsal jsem jak to s egem vnímám jen několik příspěvků zpět, tak mi uniká, proč mi to JK a teď ještě Vy píšete jako nějakou novou informaci.
   Pro připomenutí, psal jsem:
   „proces obrušování ega přes vše prožité, přes to čemu se říká rány osudu, a tím ego postupně slábne tak dlouho až je ve stavu, kdy začne pouštět otěže se slovy směrem k Duchu, tak jo, vezmi si je taky Ty.“

   Vy píšete:
   “ je třeba ego vytáhnout na úroveň Ducha svatého, tedy Boží vůle. Tedy zesouladit vůli ega s Boží vůlí“
   Takto napsané to chápu, že je pro to potřeba něco dělat, ale nedozvídám se co.
   Osobně vím, že se to stane automaticky přes to prožívání ran osudu, chcete li dostávání přes papulu. Je to tedy dopředu stanovený proces, který nemáme ve svých rukou, jako, že bych se nějak mentálně snažil vytahovat ego na úroveň Ducha. Tento proces je zanesen v programu těla, že jedince postihne jedna zdrcující, nebo několik menších traumat v jeden čas. V podstatě se to ego vyřeší samo, to co ono vyvolává to ho odírá a kultivuje. Jak stále něco chce tak nás to vtahuje do situací a dějů, které přinesou ty přes držky v nejrůznějších formách. Je to geniálně vymyšleno, stvořitel je kabrňák.
   Ale toto je velmi pozvolný proces probýhající stovky inkarnací, to není o jednom životě v těle, jak si někdo může myslet. „Vyřešení“ ega se týká až posledního života v těle a v této dimenzi.

  19. Milenium, nemám zájem Vás hodnotit, ale považovala jsem za nutné, abyste klíčové informace slyšel (viděl napsané) ještě jednou, proto jsem to psala.
   A také proto, abych následně otevřela protikladné (?) zkušenosti Křesťana.

   (psala jsem, že nadřízený egu je duch, takže ego toho zas tak moc neřídí, rozhodně ne to podstatné; pokud skutečně znáte Vůli Boží, takže víte, s čím se máte zesoulaďovat, tak je Vaše otázka dle mého nadbytečná – ta, co že to tedy máte dělat)

  20. Jako vše, je to o úhlu pohledu, tedy z jaké úrovně reality se na věc nahlíží. Pokud z pohledu stvořitele, tak je jasné, že to řídí vše on, vše stvořil, tedy i ono malé já, ego. Pokud z roviny této reality a člověka, tak život těla řídí ego. A to Vaše donutilo tělo Sofie sednout a chtít dokazovat jak je v obraze, jak souhlasí s JK a jak je Milenium nedokonalý. Milenium ale vidí, že mu píšete jen jinými slovy co už zná a sám již i napsal.
   Mé tělo má stav ega na úrovni, kdy se mu po přečtení takovýchto příspěvků tep nezrychlí, tlak nestoupne a nepřijde ani myšlenka označující pisatele za snad provokujícího hlupáka, nebo něco podobného. Nejsou tu žádné negativní emoce, ego dá pouze pokyn k napsání odpovědi ve stylu informace, která může potencionálně přinést druhému nějaké pochopení či uvědomění.
   Jsem za tuto komunikaci vděčný, protože se v ni vyvíjí mé vědomí, doplňuje, upravuje a prohlubuje se uvědomění.

  21. ad.: Nejsou tu žádné negativní emoce, ego dá pouze pokyn k napsání odpovědi ve stylu informace, která může potencionálně přinést druhému nějaké pochopení či uvědomění.

   Milenium, při vstupu na toto fórum jste napsal něco jako „každý jsme na jiné úrovni“, čímž jste myslel, já vím všechno, vy jste blbci. Tato namyšlenost z Váš čiší pořád. Nevím, co myslíte pod pojmem ego, ale není to náhodou právě toto?

  22. Pane Milane,

   víte jak je to s egem? i naprosto neutrální konstatování si dokáže přeložit jako povýšenost druhého. Nesnese konkurenta, vzbuzuje v těle nepříjemné pocity, cítí se ohroženo tak útočí na druhého, hodnotí ho, pomlouvá ho, snaží se ho ponížit a tím sebe povýšit aby samo přežilo.
   Více k tomu nemám co napsat, a ani by to nemělo žádný význam.
   Pokud je někdo ještě silně pod vládou ega, nelze mu tuto informaci předat tak, aby mohla být přijata.

   Pěkný večer.

  23. Milenie,

   na všechno, co zde říkáte, už nemá smysl reagovat.
   Podstatné je, že ego není něco, co by měl člověk oslabovat, nebo dokonce s opovržením eliminovat, ale zušlechťovat ho pokorou. Pokorné ego se pak nechá vést naprosto svobodným duchem (svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou), zamiluje si Otce a dozví se skutečné Pravdy.

   Co se týká toho, že podle vás je vše do detailu naplánováno, není to totéž, jako když řeknete: vše je tak, jak má být.
   Zatímco v prvním případě si člověk nemůže svobodně ani mrknout, ve druhém případě jde o to, že člověk:
   1) pokorně přijímá daný stav
   2) má snahu daný stav zlepšit (protože i tato snaha tak má být)
   3) je zodpovědný za své skutky vůči duchu
   (On však odpoví: „Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!“ – ve světle tohoto citátu označujete vaší filosofií Ježíše Krista za lháře)

  24. Milenium, pokud jste četl diskusi kdysi před rokem (?) o svobodné volbě, tak jste tam zajisté našel jeden příspěvek, který nebyl můj, ale pamatuji si ho.
   Návštěvník přišel do restaurace a dostal jídelní lístek, aby si vybral, co si objedná. Pokud člověk nemá svobodnou volbu a je všechno dáno, jak to, že tedy číšník neví předem, co jediné má onomu návštěvníku přinést?
   Jiný příklad. Člověku lékař oznámí, že mu našel nevyléčitelnou (dnešní běžnou medicínou) chorobu. Může nebo nemůže se onen nemocný rozhodnout, jestli nevyléčitelnosti bude věřit? Musí se podrobit případné neúčinné léčbě, nebo může volit (zkusit) alternativní způsoby? (neříkám, že bez problémů a všichni mu budou tleskat)
   To, že člověk inklinuje (třeba kvůli nějakým zdravotním problémům) k tomu, že si vybere v restauraci jen suchou rýži a strachy si nechá vnutit třeba chemoterapii ale neznamená, že se nemůže vzepřít a volit pravý opak.
   Někdo má přísný zákaz kouřit. Snaží se mu vyhovět, neboť chápe ohrožení zdraví. Každou chvíli je však znovu a znovu konfrontován s možnou volbou zapálit si. Občas to přece jen udělá.
   Takových případů jsou kolem mě stovky denně, ve Vašem okolí nikoliv? Tomu nevěřím. Kde je tedy ta absolutní determinovanost?

  25. Pane Petře,
   Vaše otázky jsou z Vašeho pohledu jistě logické a plně je chápu, ale bylo by sice přirozeně lidské, ale naivní si myslet, že tu nejsou jiné, a o mnoho vyšší úhly pohledu.
   Pokud by číšník dopředu věděl, co má kterém u hostu přinést, nebyl by to už jen normální člověk, ale byl by na úrovni Ježíše. Ten měl již tak produchovnělé tělo, otevřené třetí oko, naprosto zminimalizované ego a mimořádnou hladinu pokory vůči stvořiteli a jeho dílu, že měl možnost nahlídnout do budoucnosti, protože to nemohlo přivodit zaseknutí strojku díky jednomu kolečku, které by chtělo najednou něco udělat jinak. My jsme ale od tohoto konečného stavu bytí ještě dost daleko.
   Takže z mého pohledu je „kniha“ života již hotová, my jí čteme, a mimořádně někdo může nahlédnout na konec, a zjistit dopředu „kdo je vrah“
   Ježíš toto mohl, proto také věděl dopředu, že ho Jidáš zradí a Petr třikrát zapře. Mi vědět věci dopředu ale nemůžeme, protože by jsme se egem bránili sednout do vlaku, který má havarovat. Ježíš díky svému stupni poznání ale problém jít do připravené situace neměl. Plně si uvědomoval, že není tělem, a jeho existence ukřižováním nekončí, a navíc si byl vědom důležité role, kterou zde odehrával.
   Člověka při uvažování nad hotovým scénářem podle kterého se vše odehrává, přirozeně napadne například, „tak když je vše hotové, tak si lehnu na kanape a nejdu do práce“. To je ale nápad projevu svého druhu fanatismu, na druhou stranu jsou zcela jistě lidé, kteří mají ve svém osudu i tuto možnost, takže si jí vyzkoušejí. Z naší přirozeně omezené možnosti nadhledu a schopnosti chápat to co přesahuje naše možnosti představivosti nejsme schopni tuto problematiku správně uchopit. Je to ale dáno pouze tou omezeností těla, nejde nám pochopit, že i když děláme denně mnoho rozhodnutí, tak je to na základě programu, dost možná ukrytém v DNA, a ne z nějaké naší svobodné vůle.
   I slovo svoboda jako takové, si běžně vykládáme nedokonale až zcela mylně.

   Rozhodnutí, jestli půjdu na chemoterapii, nebo zkusím nějakou alternativní možnost také není svobodnou volbou. Ale nemůže se ta volba odehrát pro naše chápání fungování světa zcela z ničeho nic, naše volby nemohou být běžně naprosto nelogické, nenavazující na okolnosti. Nemůže v tomto případě zvolit alternativu člověk, který řešil doposavad s důvěrou v západní medicínu všechny zdravotní problémy návštěvou doktora a polykáním prášků.To by bylo nelogické pro naše vnímání reality a souvztažností. Z tohoto pohledu zde hrají zásadní roli okolnosti a prostředí.To tvoří souvislosti vedoucí k danému rozhodnutí. Alternativní cestou se zase pustí z největší pravděpodobností(výjimky vždy existují) člověk nežijící v hlavním proudu, zabývající se například i zdravou stravou, a řešící zdravotní problémy bylinkami, případně jde k psychosomatickému lékaři.
   Takže jednoduše, chemoterapii zvolí ten, co ho jeho kniha života vedla v hlavním proudu, věří medicíně, nebo zas tak úplně ne, ale nikdy se nezabýval ničím jiným, tak je to pro něj neznámá oblast, a proto nemá důvod jí chtít zvolit, vždy se vkládal do rukou těch, o kterých je přesvědčen, že jsou tu pro řešení jeho zdraví, tak se jim opět svěří do péče.

  26. Milenium, píšete :

   „Ježíš měl již tak produchovnělé tělo, otevřené třetí oko, naprosto zminimalizované ego a mimořádnou hladinu pokory vůči stvořiteli a jeho dílu, že měl možnost nahlídnout do budoucnosti, ……..

   Odkud toto víte? Myslíte si to?

   Paní Adamcová v tom prvním videu, na který dáváte odkaz, o sobě na začátku říká ….narodila jsem se jako mystička! Velmi troufalé tvrzení.

   Naproti tomu o Ježíšovi, to, co oněm píšete, nebylo ani vidu, ani slechu.. . Až se najednou objevil ve svých cca třicíti létech a začal působit. Jeho Mistr, Jan Křtitel ho zasvětil a teprve potom začalo jeho pravé působení. Nikdy Ježíš Kristus, produchovnělý, s otevřeným třetím okem, se zminimalizovaným egem…., neřekl o sobě, že se narodil jako mystik. Jeho životopis, tady by se hodily uvozovky, ho až po začátku jeho působení začíná mapovat – viz.částečně v evangeliích a např. Pavel z Tarsu se s ním nikdy nepotkal….. .

   Ptal jsem se na paní Janu Adamcovou /54 let/ ze Zlína. Na její vzdělání, skutky, na její podnikání /fyzická osoba podnikající a její nabízené služby/, její tři živnosti, jakým je člověkem, na její platící klientelu / většinou ženy s psychickými problémy přechodu i těch, které opustil manžel/, na její čtyři děti, na přípravu jejího „kázání“, katalogizaci lidských osudů pro co nejvěrohodnější přístup k lidem a k tomu, co potřebují slyšet, na dceru, na salon krásy Domino její dcery Markéty, na způsob obživy, J.Adamcová poskytuje i /mystické ?/ služby osobního charakteru a pro osobní hygienu, i jako kartářky /na ul.Zálešné, tel. 732 529 693, za to číslo ale neručím /. Ve Zlíně je dosti profláknutá, jestli tomu lze z pohledu mystického působení porozumět.

   Mystička Jana v současnosti působí ve společnostech :

   2443813 NA DLANI, o.p.s. 99494a6n 13. 12. 2013 předseda správní rady
   22733591 EDUCOL, o. p. s. 6b1n05wh 16. 12. 2013 člen správní rady
   48472476 DOMINO cz, o. p. s.6nrc24z2 17. 12. 2013 člen správní rady

   Pravého mystika /nazývám ho pravý Mistr – ne že bychom měli ještě levé Mistry / jsem si v jednom svém článku dovolil „umístit“, ne o své vůli, do určitých mantinelů. Není třeba s tím souhlasit.

   – pravý Mistr si nenechává za své služby a pokyny nikdy platit a ani za ně nepřijímá žádný jiný druh materiálních výhod. To je až univerzální zákon – pravý Mistr je vždy soběstačný, nikdy není závislý na svých žácích, ani na veřejné dobročinnosti. Vtěluje se tu do lidského těla s vyšším úkolem, ale jako Syn /nebo i Dcera?/ se o stránku materiálnosti nezajímá.
   – Nikdy nestaví na odiv své mistrovství a ani své duchovní schopnosti. Pokud o sobě některý člověk prohlašuje, že dosáhl vysokého duchovního vzestupu, pak již toto tvrzení samo je důkazem, že na duchovní cestě daleko nedošel. – Mistra zdobí skromnost, on ví, a to je zásadní rozdíl. Skromnost se týká i samotného života, od stravy až po například bydlení.
   – Mistr si nikdy nestěžuje například na to, jak je s ním zacházeno, jak se k němu ostatní chovají. Nezneužívá moci mu dané, aby získal pro sebe jakoukoliv výhodu.
   – Mistr nikdy nehledá žádné chyby na ostatních a nikdy o nikom špatně nemluví. Nikdy nepomlouvá ani nevyčítá chyby ostatních. Jeho schopnosti dokáží „přečíst“ každého člověka, ale nezneužívá toho. / ani na tom nevydělává formou tzv.věštění z karet /
   – Mistr nikoho nikdy netrestá, ani ty, kteří by mu ubližovali. Život duchovního Mistra se odvíjí podle zákonů Lásky; potrestání nechává zmíněné Negativní síle, která se zabývá spravedlností, karmou a plněním všech přání. Naopak, Mistr nabízí stále pomoc těm, kteří by o ni mohli stát.
   – Mistr se nikdy neoddává askezi či nějakému sebetrýznění. Zdůrazňuje styl života, který vede tělo ke zdraví, fyzickému i duševnímu. Mistr nevyhledává žádné formy požitkářství, je to člověk veskrze skromný. Je příkladem vyrovnaného člověka.
   – Mistr je vždy ten, kdo dává, nikdy není žebrákem. Navíc velmi rychle pozná, komu a co může či musí dát.
   – Mistr nikdy nečiní na veřejnosti zázraky. Může je sice učinit, ale pouze ze závažných důvodů. O svém mistrovství nepřesvědčuje konáním zázraků. To by bylo příliš jednoduché a následovníci by se jen hrnuli. Je to jeden ze zákonu Stvořitele, protože o lid, kteří uvěří jen na základě nadpřirozeného „důkazu“, by Mistr a ani jeho Otec nestál.

   Všichni praví Mistři předávají v podstatě stále stejné učení, ve kterém má jedinečný význam Tvořivá síla Ducha Svatého a spojení s ní, což v nitru člověka zajistí zasvěcení od toho, kdo jí ve své Trojjedinosti sám reprezentuje a poté jím předaná osvědčená technika meditace se svými zákonitostmi, umocněná dodržováním slibů Mistrovi. Nezbytná je oddanost žáka a plná důvěra, a to i za nepříznivých okolností působícího vnějšího světa, kde vládne tzv. spravedlnost, jako princip ovládání Negativní silou. Nauka o síle Zvukového proudu je cestovní doklad, který nám Mistr předává a který nás opravňuje k této Cestě – jedině tento proud Slova, který přináší Jednotu a Harmonii, dokáže adepta dovést do vyšších světů. Odměna žákovi je více než bohatá.

   Pěkný podvečer.
   Václav Žáček

  27. Vendo,
   ta my/i/stička na videu je Ivanka Adamcová a je někde ze Severních Čech, nikoli Jana Adamcová ze Zlína.

  28. Milenie, o absolutní determinovanosti jste mě nepřesvědčil. Jsem rád, že já si den co den v praxi uvědomuji, že mám svobodnou volbu a bohatě ji aplikuji. Pokud jsem v něčem zaslouženě omezován, tak stále zůstává obrovské množství jevů, kde se má svobodná vůle projevuje zcela.

   K již uváděnému případu léčení rakoviny. I člověk inklinující k tomu, řešit všechny zdravotní potíže vždy alternativními způsoby, se nakonec třeba vlivem rodinných příslušníků či nátlaku lékařů může rozhodnout pro alopatickou medicínu. Dle mého tu volbu rozhodně má a může to být pro něj docela i drsný boj, co má zvolit.

  29. Pane Vendo,

   Vy víte, že, že takové vlastnosti tělo Ježíš ve věku cca.30-33let nemělo? Po „sestoupení ducha Svatého“ při jeho křtu ve třiceti letech u něj došlo k silné transformaci, samozřejmě dané stvořitelem.

   Co Vás tak rozlítilo a donutilo chtít řešit osobu paní Ivy Adamcové? Já jsem tu za sebe, nabízím mé poznatky a názory, které krom této paní tvořilo mnoho informací z jiných zdrojů. Paní Ivanka několikrát zmínila na přednáškách, že jsou jedinci, kterým se dokonce udělá celkem nevolno a opouštějí následně místnost, když jejich ego musí poslouchat jak to s ním je. Vás její učení přežvejkané, doplněné a prezentované přes Milenium asi nějak rozčílilo, že?

   Nejspíše Vám zlost, či dokonce zášť, nebo ještě jiná emoce těla které obýváte zatemnila vidění a Ivanka jste viděl jako Jana, hlavně že příjmení sedí.Vyštrachal jste nějakou jinou paní jejíž působení a podnikání se Vám hodilo pro Váš záměr vypustit emoce, což bych do Vás upřímně neřekl. Takováto demonstrace negativních emocí od pana Vendy, který tu vystupuje tak solidně?

   Paní Ivanka Adamcová v podstatě plní Vámi vyjmenovaný popis Mistra, a kdyby jste čas strávený hledáním personálií nějaké její jmenovkyně věnoval jejím přednáškám mohl by jste slyšet v jakých podmínkách vychovávala své dvě dcery, a mnoho příběhů z jejího života, které by Vám mohly osvětlit její osobní život a následně její soukromé a následně působení veřejné povstalé z iniciativy jejích přítelkyň, nikoli jí samotné.

   I Vám pěkný večer.

  30. Pana Petře,

   máte svůj názor, své zkušenosti, žijte podle nich, nemusíte nic řešit. Já nikomu ty mé nenutím, pouze je skrze své možnosti zveřejňuji a tím je nabízím jako informaci. Jak s ní kdo naloží je stvořitelem již dané, a i to, že přijdou do tohoto prostoru v tuto dobu, přes mé tělo. To vše z důvodu, že lidé mohou mít dané cokoli přijmout nebo odmítnout jen pokud to existuje a mohou to zaregistrovat.
   Takže já to sem nepíšu z vůlí Milenia něco změnit, ale protože ty informace sem jednoduše mají přijít, aby mohly, a také byly, jedněmi odmítnuty a druhými přijati.
   Klidně si žijte v přesvědčení, že Vy tyto informace odmítáte z vlastní vůle. Mě Váš postoj žádné negativní emoce nevyvolává, nemám s tím problém.
   Je mi jedno, co si myslíte o svobodné volbě, i o Miléniu. Nic to nemůže změnit na běhu světa.

  31. Srdečné díky za upozornění a opravu mého omylu. Asi mne spletlo to, že zde /nebo na youtube / byl odkaz na Jana Adamcová a nějaká přednáška ve Zlíně. Kamarád je ze Zlína a tyto akce navštěvuje a tak jsem se optal, co o Adamcové ví. A tak vznikl ten omyl na zlínskou Janu Adamcovou.

   Pro Milenium. Nerozlítilo mne nic. A z předešlého vyplývá, že šlo o můj omyl, shodu jmen. Nesnáším, když o sobě někdo řekne, že je mystik – mystička. Nic jiného za tím není třeba hledat. Jsem zcela v klidu, emoce neznám. Lidí duchovně hledajících si nesmírně vážím.

  32. Máme podobný přístup. I mně je jedno, zda mnou psané někdo přijme, nebo nepřijme. Je to jeho věc. Mým cílem tak není měnit názory druhých, ale ukázat jim, že když tu někdo něco napíše, nemusí to být pravda, a že je potřebné, aby zkoumali sami a dobrali se ke svému závěru. Já totiž na rozdíl od Vás jsem přesvědčen, že není dopředu naprosto fixně a jednoznačně dané, kdo co přijme a odmítne. Z mého pohledu je tedy přínosné zde zdůraznit, že Váš názor není jediný. Ani mně Vaše příspěvky nepřinášejí negativní emoce, já nejsem za Vaše názory a postoje zodpovědný.

  33. K Vámi uvedenému příkladu rozhodování v domácnosti. V prvním hypotetickém případdě jeden ze zúčastněných bude trvat na tom, že bude za každou cenu dominantním, někdo druhý, jiný v podobné situaci se stane raději submisivním, v dalším případě,u dalších lidí to bude „Itálie“ s prudkými hádkami a další když zjistí, že se neshodnou, tak se rozvede, aby tu rozdílnost řešit nemusel. I když třeba pro slabocha by bylo přirozené a nejjedudušší stát se submisivním, může to toho praštit a udělat i to, co by od něj nikdo nečekal.
   Děláte si život mnohem těžším než je, pokud se necháte vmanipulovávat do druhými očekávaných řešení.

 17. Milenum napsal: …život těla řídí ego. A to Vaše donutilo tělo Sofie sednout a chtít dokazovat jak je v obraze, jak souhlasí s JK a jak je Milenium nedokonalý. Milenium ale vidí, že mu píšete jen jinými slovy co už zná a sám již i napsal.

  Mohu Vás ujistit, že vůbec nemám potřebu a ani chuť komukoliv dokazovat, že jsem v obraze. Zdaleka ne ve všem jsem s JK v souladu, jen to není zřejmé z této zdejší komunikace. A mám-li být upřímná, přes to všechno k Vám oběma (speciálně Vám dvěma) vnímám jakési kolegiální sympatie. Bylo pro mě zajímavé porovnat v diskusi to, co zdůraznil JK s tím, co píšete Vy. A jak píšete, prostě občas člověk nějakou informaci posílí, postaví se za ni, případně se postaví proti jiné. Ne proto, aby se vytahoval, že něco zastává, ale proto, aby druhé i sám sebe vedl k ověřování toho, zda je skutečně přesvědčen, že sám zastává Pravdu s velkým P, či zda přece jen někde něco nedrhne.

 18. Milan napsal: Milenium, při vstupu na toto fórum jste napsal něco jako „každý jsme na jiné úrovni“, čímž jste myslel, já vím všechno, vy jste blbci. Tato namyšlenost z Váš čiší pořád.

  Nevím, kdy sem vstoupil Milenium, ale výše citované je zřejmě pouze Milanův vjem. Na mě to tak opravdu nepůsobilo a nepůsobí. (je to ale neodborná informace, která sem správně nepatří a píšu ji sem výlučně v kontextu zdejší předchozí komunikace mé a Milenia)

  1. Milenium
   10.2.2017 (17:42)
   Opisujete názory z nějaké literatury a nemáte vlastní názor a pochopení. Jsme na rozdílném stupni osobního vývoje a proto si těžko můžeme rozumět, respektive mít stejné názory.
   Milenium
   20.10.2017 (19:06)
   Pokud je někdo ještě silně pod vládou ega, nelze mu tuto informaci předat tak, aby mohla být přijata.

   Nebo-li, já kážu, vy máte poslouchat. Nesaháte mi ani po kolena, protože jste pod nadvládou ega. Tak vyznívají veškeré příspěvky Milenia.

  2. Milane,

   myslíte si, že jsme zde na planetě žáci z jedné třídy, nebo, že se sešla celá devítiletka v tělocvičně?

   K tomu Vašemu pocitu, že se tu někdo povyšuje mohu připomenout, že já jsem názoru, že jako člověk jsem si nevybral své rodiče, tělo ani prostředí kde se budu vyvíjet, tak nemám žádnou zásluhu na tom kým jsem, co znám a umím. Stejně tak jsou na tom pro mě ostatní. Dává smysl za tohoto stavu dělat na někoho ramena?
   Neděje se zde nic nesprávného, mé ego provokuje druhé ega, a zároveň nabízí informace, které tu mají být k dispozici. Kdo si z nich něco vezme, kolik si vezme je individuální, a stejně tak si beru já z článků a příspěvků ostatních. Všichni jsme na stejné cestě, nezáleží na tom, kde se nacházíme, nikoho nevnímám za špatného. Kdo mě kopne pod koleno je ten, kdo mi přišel vybít karmu, za což mu děkuji a zároveň s ním soucítím, protože si právě zasel tu svou. Pokud má někdo nějaký pocit z mých příspěvků není to žádná čistá realita, je to pouze informace zabarvená filtrem jeho ega, důležité je, co v něm ty přicházející vjemy vyvolají, jestli nespustí negativní emoce, a tedy odpor k tomu co se děje. Neděje se totiž nic jiného než stvořitelova vůle, kterou jako člověk neznáme a děje se to pouze těm malým já kterým se to dít má, ostatní zrovna to dané už nepotřebují, potřebují zase něco jiného.

  3. Ten Váš determinismus je až dojemný, málem jsem rozpustil ego. Všechno je dáno, my máme být jen otloukánci druhých a děkovat jim za kopání do kolene. Četl jste někdy v Bibli Podobenství o hřivnách nebo marnotratném synu? Jak tato podobenství zapadají do Vašeho vidění světa?

  4. Milane, divím se, že jste Milénia ještě nechopil. Přeci všechno je přes ego ( prostě überego). Všechno od A ( artróza) do Z (zácpa). Ti kdo ovládají svoje ego, jsou na tom líp. Napřed zácpa, pak artróza.

  5. Milenium,
   já mám dojem, že Vy žijete snad v nějakém skleníku okolním světem nepolíbený.

   V úterý večer jsem se díval na ruský dokument o 1. světové válce. Při bojích o Kavkaz umrzlo 6000 Turků a dalších 100 000 mělo vážné omrzliny. Komu měli děkovat? Bohu? Když by poděkovali, jejich ego by se zmenšilo?
   Oproti tomu na západní frontě byl nasazen bojový plyn chlór. Během jediného útoku zahynulo asi 20 000 Francouzů. Pokud by v těch hrozných bolestech při vykašlávání svých plic se zmohli na: „Hoši, děkujem, hoši děkujem!“, tak by se dostali o úroveň výš a už by před sebou neměli 499 životů, ale jen 498? Tím, že nepoděkovali, tak je to 499!
   Vaše vidění světa je pro mě opravdu nepochopitelné.

 19. napsala jsem:
  zdejší nick Křesťan je dle mého zastáncem toho, že tzv. novokřesťané, kam se sám řadí, dostávají přímo od Ježíše Krista milost bez nutnosti přesdržky a prvotního vlastního usilování. Neuvádí, proč jsou vyvoleni k napojení na Krista, ale konstatuje, že k tomu došlo (jeho vlastní zkušenost) a teprve poté pod Jeho vlivem žijí správný život pokory.
  Uvádím to proto, jelikož mě zajímají názory ostatních na tuto možnost.

  A dovolím si Křesťanovi položit otázku, co když Vaše vyvolení bylo způsobeno Vaším příkladním životem v minulých životech, nastřádané klady mohly výrazně převýšit uvědomované současné nelady. Pak by to s názory, že je třeba nejprve vědomě aktivně usilovat o očistu a pokorný život, aby si člověk spásonosné osvícení zasloužil, nebylo až tak v rozporu. Nechci totiž Vaší skupině lidí, jejichž prožitky nejsou vymyšlené, nevěřit a děj, o kterém hovoří, považovat za fikci. Jen zůstává otázkou, co že bylo to klíčové, že se tak stalo jednomu a dalším tisícům nikoliv, co bylo tou uchopitelnou příčinou?
  Přece každý jednotlivec je (ne však každý v úplně stejnou dobu) v současnosti podroben vyhodnocení (třídění na ovce a kozly), při tomto úkonu vyhodnocení vyššími silami mohlo dojít k tomu, že významně převážily Vaše zásluhy z minulosti, byť si na ně ani nepamatujete. Nebo snad ve Vaší skupině novokřesťanů jsou i nějací markantní mizerové? Zloději, vrahové či vysloveně zlí lidé? Nebo snad zastáváte výlučně (!) existenci pouze jednoho jediného životě ve fyzickém těle?
  Prosím o Váš názor (i ostatních).

  1. Sofie, to není nějaké novokřesťanství pro pár vyvolených, ale popis křesťanství, který je popsán v Bibli od doby vzkříšení a nanebevstoupení Krista – od Skutků apoštolských už to trvá 2000 let a týká se to desítek miliónů lidí. Problém je, že další desítky milióny křesťanů jsou křesťani pouze podle své náboženské příslušnosti, ale nikoliv podle toho, že v nich žije sám Ježíš skrze Ducha svatého.

   V této velké skupině spasených křesťanů je pak ještě menší skupina těch, kteří mají dary Ducha svatého /ne že jsou vyvolení, ale protože přijali křest Duchem svatým, kterým křtí pouze a přímo Ježíš ty, kteří Jej přijali v pravdě jako Božího Syna, co zemřel za jejich vlastní hříchy/ a ti pak mluví jazyky, léčí lidi, prorokují, dělají zázraky, vyhání démony, resp. Bůh skrze ně. V ČR se shromažďují v rámci tzv.letničních, apoštolských církví, apod.

   Ale ten základ, je skutečně dosáhnout spásy /věčného života/ a to může KAŽDÝ člověk bez ohledu na svou minulost, pokud učiní pokání a přijde k Pánu Ježíši jako k Synu Božímu a poprosí ať mu sejme všechny hříchy a vydá mu svůj život. Toto není spása za zásluhy, ale je to nabídka záchrany, pro každého kdo uvěří. Problém je, že většina „duchovních“ lidí Ježíše nebere jako Boha a někoho kdo jim může dát spasení a to zcela zdarma. Místo toho, se snaží sami vymanit z karmy, odpustit sami sobě, čekat na další životy, prostě spasit sami sebe.

   Jsou dvě cesty. Jedna skrze Spasitele Ježíše a druhá skrze spasení se vlastní silou. Ta první je jistá, prověřená, vede k pokoře, celá Bible je jen o ni – milióny kristovců vědí, že jsou zachráněni skrze oběť Ježíše, kterou vírou přijali – žijí s Kristem už teď a budou s ním na věčnost i po fyzické smrti. U té druhé cesty je zajímavá jedna věc – nikdo kdo je na ní nemá skutečnou vnitřní jistotu, že už je spasený (většinou doufá, že to bude do konce tohoto života, či snad v dalším životě).

   „Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.“ 1.Timoteus 1:15

  2. Myslíte že byl Ježíš pokorný, když byl pozván na svatbu a začal poučovat hostitele?

   je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě pohltí.“

   Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce; a naleznete odpočinutí svým duším.

  3. Křesťane, snažím se věcně přistoupit k tomu, zda někdo může být spasen, aniž by se snažil, aniž by o to usiloval. Bibli bych do toho nepletla, ne každý ji považuje za řeč Boží. Na moje otázky (jací lidé jsou mezi těmi jak píšete spasenými, zda i zlí) jste žel neodpověděl. Pokud může být spasen každý bez ohledu na svou minulost, tak tam možná zlí vrazi a zloději budou.
   Otevřela jsem to, co prezentujete schválně, neboť mě mimořádně zajímá názor ostatních zde komentujících, zvláště JK, Milenia, ale třeba i Degona a Vendy. (i ostatních, ale já to tu zas až tak nesleduji, tak vlastně ani nevím, kdo zde působí)

   Za sebe (kromě jiného již kdysi dříve komunikovaného s Křesťanem) upozorňuji, že si rozhodně nemyslím, že člověk se může spasit sám bez přijetí Kristova ducha, nedomnívám se ale, že aniž by o jeho přijetí člověk usiloval, že se Kristův duch bude „vnucovat“.

   Proto ten protiklad, který uvádíte, u mě rozhodně neplatí. Od určitého bodu snahy o očistu a spasení se bez Krista dál nepohnete. Ježíše navíc beru bez jakéhokoliv zaváhání jako Boha. Chcete tedy říci, že zastávám nějakou třetí cestu, kterou neuvádíte? Role Krista je klíčová i z mého pohledu. Takže Váš popisek dvou protikladných postojů křesťanů tedy neplatí.

   A ano, souhlasím i s tím, že Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Ukázal jim cestu (stal se „vzorem“) a „prošlápl ji“.

   No, uvidíme, jak to, co píšete Vy, Křesťane, ostatní okomentují. Velmi bych o to stála. A rozhodně ne proto, abych obhajovala to „své“. Proto se s Vámi vůbec nehodlám handrkovat. Otevřela jsem to výlučně proto, že mě zajímají názory dalších zdejších účastníků.

  4. Pár slov. Co předchází spáse? Spáse koho – čeho?

   Částečná citace z Jana – 5:25:

   „… kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít.“

   Kdo jsou ti mrtví? Jsou to duše tohoto světa, které zapomněly na Boha, na svůj vnitřní pramen života? Ano, je to tak. Jsou duchovně „mrtvé“. Ale když uslyší „Hlas Syna Božího“, když potkají na své cestě vtělené Slovo Boží, učitele, rádce, Mistra, který je naučí, jak se napojit na mystický a tvořivý Zvuk a Světlo v jejich vlastním nitru – „budou žít“! Jejich vnitřní vědomí bude rozšířené. Budou žít proto, že jejich nitro bude naplněné životadárným a věčným světlem a zvukem. Ale před tím, než se tak stane, musí být duše mysticky pokřtěna, zasvěcena. O tom hovořil Ježíš. Ve své podstatě jde o absolutně vnitřní záležitost a může být přirovnána k naladění rádia na správnou vlnovou délku.

   Ve verši Jan 8:51 má Ježíš zvláštní zdůraznění:

   „Amen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová mé slovo, navěky nespatří smrt.“

   Zachovávat Slovo, jeho učení, do kterých jsou žáci zasvěcováni skutečným mystikem, znamená, že jsou pak neustále spojeni se Slovem ve svém nitru a nikdy jejich duše nezemřou; a ani se pak již nedostanou do této úrovně jisté smrti a nových zrození. Skuteční hledači mystické Pravdy, jak často říká za svého života v těle člověka i Ježíš, jdou ke Světlu poznání. Ti jsou zasvěceni, poučeni, jsou těmi, kteří se znovu narodili za života a tak přirozeně a s láskou činí skutky Boží a kráčejí po cestě, která vede zpět k Němu. Není to vždy cesta přímá a široká, naopak, je to cesta po hraně ostří, úzká a trnitá. A poutník na ní ještě může sklouznout zpět, na cestu širokou, vydlážděnou a pohodlnou, která však nevede ke spáse. Ne však ten, který byl již vybrán a pro Cestu k Bohu zasvěcen.

   Co zásadního přináší zasvěcení a jaké poznání se takovému člověku dostává? Především to je uvědomění si smyslu života na zemi. Ten jistě spočívá v tom, že chceme prožít čistý život. Jestli se to duši v těle daří, podle nejlepšího vědomí a svědomí, přichází s pocitem dobře žitého života i touha najít duchovní pravdu, která ji neustále nabádá hledat dál a dál a všechno si ověřovat, dokud nenajde „mysterium Světla“, zasvěcení, s jehož pomocí se může vrátit zpět k Bohu, zasvěcení, pomocí kterého získá „věčné Světlo“. A potom přichází poznání, že existuje nový život, že člověk se musí znovu narodit v těle za současného života. Jednoduše, dospět k tomu. A to je pak pravým smyslem života /Jan, 3:3-7/.

   Mé poslední použití slova „zasvěcení“. Pro toho, kdo jim prošel, kdo se znovu narodil, se tento akt stává hlavním předělem v dosavadním životě a ten, kdo mu je dal, ten se stává příkladem života hodným následování. Jako ten, kdo získal naší velkou důvěru a lásku.

   …..a pak již lze určitě hovořit o spáse. Nebo ne ?

   Václav Žáček

  5. Vendo,

   já bych to napsal tak, že mrtvý je ten kdo žije egoisticky-pod programem hmoty těla, v takovém totiž nežije-nevládne Duch, a Duch je pravý život.

   Vendo i ostatní, jak chápete výrok:
   „Kdo zemře než zemře, nezemře až zemře“

  6. Vendo i ostatní, jak chápete výrok:
   „Kdo zemře než zemře, nezemře až zemře“

   Kdo zemře pro fyzický materiální život (kdo přestane být chtěním přitahován k fyzickému materiálnímu světu) již během života ve fyzickém těle, tak při smrti fyzického těla jeho živý duch žijící duchovno již za fyzického těla, žije „živě“ dál.

  7. Nechť to prosím není bráno jako kritika nějakého světonázoru, nebo dokonce nějakého diskutéra.
   Já to nevnímám ani jako Křesťan, ani jako Sofie.
   Ježíše nemám za Boha ve smyslu jak se to běžně myslí, jako, že on je Bůh a ostatní jsou „jen“ lidé. Za Boha mam Ducha-energii a pravědomí. Na druhou stranu jsme ve své podstatě všichni Duchem manifestujícím se přes těla v této realitě. Nic není vně Boha, vše je on. Takže tu není někde odděleně všemocný Bůh a na druhé straně od něj oddělení hříšní lidé jak se to v křesťanství vykládá. Ježíš byl bytost jako každý z nás, akorát už byl v těle, které bylo dramaticky více prostoupeno vědomím ducha a neovládal jej egoismus, znal podstatu skutečné reality, viděl nad tuto iluzi-maju. A přes jeho tělo sem Bůh poslal sám sobě uvězněnému pod egoismi v tělech informace pro svá malá já, stejně jako před tím přes Mojžíše, Buddhu a další.

   Jsem přesvědčen, že z vlastního svobodného rozhodnutí nikdo z nás nemůže nic změnit, to lze pouze rozhodnutím, které přijde přirozeně jako následek nějaké události. Když se zkusíme zamyslet nad nějakým svým zlozvykem jako je kouření, nezdravé jídlo, přejídání se, alkohol ve větší míře, závislosti na sexu…. Umíte se jednoduše rozhodnout a jednoduše s tím skoncovat? Pokud bychom měli svobodnou vůli, tak bychom toho byly 100% schopni. V reálu s tím přestáváme v drtivém procentu případů až když se dostaví projev nějaké vážné nemoci, kterou lékař spojí s naším konáním, a některé ani toto nedonutí. Kolik je lidí s rakovinou plic a nepřestanou kouřit.
   Kdo z nás dokáže odejít z pracovního, nebo rodinného vztahu, který mu silně nevyhovuje? Pokud mam svobodnou vůli, tak to přeci nemůže být problém, jen si řeknu, to se mi už nelíbí, končím. Jenže je tu ego, a to chce všechno. Chce ukončit to co se mu nelíbí, ale zároveň nepřijít o výhody které ve vztahu jsou, nechce přijít o pravidelnou výplatu, nechce si složitě hledat novou práci, nechce se stěhovat, dělit majetek, nechce být okolím označováno za rozvraceče rodiny atd. Takže rozhodnutí děláme na základě egoismu, ne svobodné vůle, tu máme pouze jako Duch, ne jako tělo. Jako duch si vybereme tělo s osudem, a jako tělo pod egem se nám to pak nezamlouvá, o to zde jde. A proces je nastaven tak, že přes rány toho našeho osudu ego postupně slábne, až odmítání toho co se děje úplně ustane a přijme se s pokorou vůle Ducha, tedy jím vybraný osud před inkarnací. Takže nakonec tělo příjme vůli Ducha, a takto se stane vůle stvořitelova záměru vůlí člověka.
   Přirozeně bude tento koncept oodmítat ten, který má ještě egoismus na takové úrovni, že nemůže přijmout, že on není hybnou silou, ale někdo jiný, i kdyby to měl být stvořitel jich samých i celého vesmíru.

   Jsou tu názory, že ego se musí povýšit k Duchu, ale nikdo nepopsal jak k tomu má dojít. V mém konceptu je mechanismus ego-Duch popsán a výsledek je v podstatě stejný, Duch ovládne plně tělo.

  8. ad.: Když se zkusíme zamyslet nad nějakým svým zlozvykem jako je kouření, nezdravé jídlo, přejídání se, alkohol ve větší míře, závislosti na sexu….

   Kontrolní otázka pro Milenium:
   A co závislost na lásce? Jak to je, když někdo touží milovat? Je otrokem ega?

  9. Milenium, popsal, tím že se člověk dobrovolně a skutečně rád vřadí do Boží vůle, tzn., že se maximálně snaží nejprve ji poznat a pak se nasnaží ji neobcházet nebo jít proti ní, ale vědomě souladně s ní. Kdo to zažil (ať už dobrovolně nebo z přinucení tím držkopádem), tak netřeba rozvíjet. Prostě při každém rozhodnutí ega před Vámi vyvstane soulad nebo rozpor s Boží vůlí a najednou člověk ze svého ducha nechce dělat to, co s Boží vůlí není zajedno, prostě je to pro něj nepřijatelné, neudělá to. (nechápete to proto, protože za vůli Boží vydáváte úplně všechno – třeba i brutální krvežítnivou vraždu apod.)

  10. ad.: člověk dobrovolně a skutečně rád vřadí do Boží vůle,

   Pořád dokolečka. Můžete mi, prosím, stručně a jasně jednou větou říci, co je boží vůle? Ať vím, kam se mám vřazovat!

  11. Obávám se, že Vám to stručně jednou holou větou výstižně říci nelze, což vyvozuji z opravdu podle mě extrémně podivné otázky. Pokud již absolutně dodržujete rady desatera, absolutně v ničem nečiníte druhých to, co Vám samotnému by se nelíbilo, kdyby Vám to činili …. je třeba, abyste se stal takovým člověkem, který může pobývat mezi dobrými (bez hříchů) v Ráji.
   A čím je dobré začít – jaké atributy „má“ Bůh? Odpovězte si na to. Ale to jsou tak začátečnické otázky, že nevím, kdo bude mít vůli to tu „vyučovat“. Já nikoliv. Absolutně jsem proti tomu, aby se tu poučovalo a vnucovaly nějaké názory, já jsem sem výlučně vstoupila pro to, abych se seznámila (bez konfrontací) s názory druhých, a to na zcela konkrétní otázky. Kolegiálně. Nic víc. Otázky navíc záměrně také občas kladu tak, aby nemuselo být vždy zřejmé, co zastávám já, abych tím nevyvolávala ani nějaký „automatický“ souhlas, ale ani „automatický“ odpor.

  12. Milane,
   ptáte se na něco, na co si sám odpovíte pokud jste si pozorně četl mé příspěvky výše. Omlouvám se, ale budu se opět opakovat. Dle mého pochopení je egoismem chtít cokoli jiného než zrovna je, je to odmítání toho co se děje, nepřijetí Boží vůle, protože podle ní se vše děje, jen podle ní. Ano, třeba i to vraždění, což se přirozeně egu nemůže líbit, a chápu, že to nemůžete jen tak lehce přijmout. Tyto věci se ale zdaleka nedějí všem lidem, a naopak se to děje těm „správným“ lidem, nikdy těm, co si zrovna to prožít už nemusí. Ale v rámci inkarnací jsme všichni znásilňovali a zabíjeli, a všichni jsme prožili i tu druhou roli. Bůh je energie obou polarit a i lidé mají obě.
   Tato 3D tu není pro prožívání ráje, ale spíše pekla. Lidské tělo dostalo do výbavy pud sebezáchovy, abychom při prvních potížích neskákali odsud tam, kde je lépe. (ukončením života svého těla)

  13. Milénium

   To nedává smysl, když budete mít v pořádku karmu tak vás někdo brutálně zamorduje protože vaše nadjá se na tom domluvila s vrahem.

   To by pak karma byla k ničemu, protože se vlastně může domluvit s někým na každé špatnosti co se vám stane.

   Další věc, paní Adamcová říká, že hřích neexistuje, ano to říkal i had v ráji, od koho to učení je nemusím dlouho představovat.

  14. ad.:A čím je dobré začít – jaké atributy „má“ Bůh? Odpovězte si na to. Ale to jsou tak začátečnické otázky, že nevím, kdo bude mít vůli to tu „vyučovat“.

   Takže nevíte. Všichni se máme k Bohu přibližovat a nikdo neví, jaké má atributy.

  15. ad.: Bůh je energie obou polarit a i lidé mají obě.

   Bůh je vlastně schizofrenik. Proto to na Zemi vypadá, tak jak vypadá:-((
   Takže pokoj na Zemi bude, až Bůh-Bůh zvítězí nad Bohem-Satanem.

   Milénium, takový chaos v hlavě, jaký máte Vy, to se hned tak nevidí!

  16. K Milanovi. Váš způsob reakcí je za hranou, na kterou jsem ochotná reagovat.

  17. A co je za hranou? Přiznat si, že to opravdu nevíte?

  18. Milane, ano. Ježíš řekl o placení daní. Čí obraz je na denáru? Císařův. Co patří císaři, dejte císaři, co patří Bohu, dejte Bohu. Čili Bůh stvořil svět černo-bílý, není snadné se v něm orientovat, když je plno negativních situací, hlavně násilí a války. Čili dosáhnout dokonalého světa je nemožná, jde o naši osobní cestu s nejmenším množstvím zla. Stejně tak nemůže žít člověk úplným potlačováním ega a naprostým nenásilím.

  19. Pane Milane,
   není už co Vám smysluplně napsat. Když napíšu konstatovaní ke kterému jsem dospěl, (že Vám v tuto dobu nemá cenu již nic dalšího psát, protože Vám není dáno to pochopit) napíšete, že se povyšuju. Moudrý si uvědomuje, že může nabídnout informace a už ale nemá usilovat za každou cenu, aby si jí každý vzal a dokonce pochopil. Páchat násilí nehodlám, takže se podle tohoto s dovolením zařizuji. Neberte to nikterak osobně prosím.

  20. Matrixi,

   Ano je to nesmysl, nevím kde jste to vzal, já nic takového nesděluji.

   Napsal jsem:“
   Tyto věci se ale zdaleka nedějí všem lidem, a naopak se to děje těm „správným“ lidem, nikdy těm, co si zrovna to prožít už nemusí.“

   Jinými slovy, tyto nemilé věci se nedějí těm, co to prožít už nemusí. Nemají k tomu potřebnou karmu a chápou dané souvislosti.

   Pokud paní Adamcová řekne, že hřích neexistuje, tak v kontextu toho, že hřích-sejití s cesty se týká pouze hmoty a tou my – člověk nejsme. Jsme božské vědomí-Duch, a ten nemá hřích ani karmu. Karma se váže pouze ke hmotě a egu.
   Abych tyto věci pochopil věnoval jsem tisíce hodin studiu nejen všeho od této paní ale mnohem většímu objemu informací z různých zdrojů napříč většiny náboženství a duchovně filozofických směrů tradičních i novodobých. Včetně nějaké té psychologie.
   Odpovědi nemohou přinést zdaleka takové pochopení jako to získané při takovémto vlastním studiu

   Pokud nebudu na některé dotazy již reagovat není to z neúcty, ale z faktu, že jsem poslední týden tomuto věnoval velkou část času, který je přirozeně omezený a je nutné ho využívat i obživě.

  21. „Když jsme byli Otcem národů,byli jsme Jediným/trojjediným,nedotčeným dítětem/ a chránili Matku,Pravdu,Spravednost.Avšak když jsme padli křesťanům,stali jsme se Dvěma Otci/rozdělení ducha-mysli/ a Matkou.“/FE/

   „A když jsme zabili Matku,stali jsme se Bídou na vyprahlé poušti Nicoty.“

  22. Sofie,

   …snažím se věcně přistoupit k tomu, zda někdo může být spasen, aniž by se snažil, aniž by o to usiloval…

   Kdo o spásu nemusí usilovat, ten se sem nenarodí (nemá důvod).
   Zároveň platí, že usilování je cesta a ne všechny cesty vedou do správného cíle, tedy ke spáse.

   A příklad: co se stane se žákem, který nezvládne učivo dané třídy – zabijí ho? Ne. Bude absolvovat náhradní výukový program – a to tak dlouho, až buď dospěje k cíli, nebo do vězení, nebo k vykonávání práce, kterou zvládne.

   V každém případě však možnost dospět ke kýženému cíli není uzavřena žádnému člověku a záleží jenom na něm. Přesněji: na jeho vztahu k Bohu (kdy Bůh vychází každému vstříc, ale jen na půl cesty, protože jinak by se sem člověk rodil zbytečně).

  23. JK, zajímá mě Váš názor na určité konkrétní citace, které Křesťan citoval z Bible a výklad, který Křesťan zastává.

   1.Tim 2:5-6
   „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.“

   milióny kristovců vědí, že jsou zachráněni skrze oběť Ježíše, kterou vírou přijali

   O náhradních výukových program se tu teď nehovoří (z mého dotazu vyplynulo jasně, že já s reparáty počítám a Křesťan se konkrétně nevyjádřil).

  24. Sofie,

   ten biblický citát je pravdivý a mimo jiné souvisí i s jinými:
   Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna…
   Já jsem ta cesta, pravda a život,…
   (Jsou i jiní avataři, ale je jenom jeden král králů)

   …milióny kristovců vědí, že jsou zachráněni skrze oběť Ježíše, kterou vírou přijali…
   Pokud to má být v poloze, že miliony kristovců přijaly informaci o oběti Ježíše, neznamená to pro ně téměř nic.
   Pokud je to v poloze, že miliony kristovců jdou svými skutky po cestě Krista (své ego předali duchu a on ho vstřebal), stanou se svébytnými bratry a sestrami Ježíše Krista.

  25. JK, v tomto nemám s Vámi žádný rozpor. Což ale není v diskusi podstatné. Každopádně Vám děkuji za ochotu vyjádřit svůj názor. (zdejší záměrnou diskusi nevedu kvůli sobě)

   Dle mého Křesťan zastává to, že člověk není schopen (a je to i zbytečné) jít naproti Kristu svými skutky. Je zbytečné snažit se o sblížení s ním (z vlastní snahy). A to je ten důvod, proč mě právě na tuto informaci zajímají názory jiných.

  26. Sofie, Bible obsahuje tzv.dobrou zprávu. Ta je o tom, že Bůh dal lidem Mesiáše, který vykonal dílo spásy a každý kdo v Něj UVĚŘÍ, získá na základě této víry Boží ospravedlnění – tzn.Bůh člověku odpustí všechny hříchy (vyvázání z karmy, chcete-li) a našroubuje ho na Krista. Pouze a jenom pokud člověk uvěří. Člověk přejde ze smrti do života (Jan 5:24), ze smrtelného „Adama“ do nesmrtelného „Krista“. Bůh se na takového člověka pak již nekouká jako na hříšníka, ale jako na Své dítě, protože v něm vidí spravedlnost Svého Syna Ježíše i Jeho život, který skutečně v takovém člověku nově přebývá (v jeho duchu).

   Klíčové slovo je „uvěří“. 1) Ne v hlavě, ale v srdci. Víra v Bibli je víra v srdci člověka. 2) „Uvěří“ neznamená, že budu něco/cokoliv/ dělat, nějaké skutky – víra není skutek, jde pouze o přijetí toho, co Bůh zaslíbil a lidem nabízí. Přečtěte si Janovo evangelium, máte tam snad 30x napsáno, kdo VĚŘÍ má věčný život. Sama píšete, že v Pána Ježíše jako Božího Syna věříte, ale ještě v Něj nevěříte jako svého osobního a jediného Spasitele, jinak byste věděla o čem píši. Z toho co píšete (a nemyslím to vůbec zle), jste zatím vy sama svým spasitelem a předkládáte Bohu, jistě s tím nejlepším záměrem (lze poznat, že to myslíte s Bohem upřímně), že sama svým následováním příkladu Ježíše, byť s Jeho pomocí, získáte věčný život. Ale ten věčný život dává lidem Otec v Synu a to zdarma, dnes („Dnes je ten den spásy“), pokud chtějí, nikdy ne za zásluhy. Člověk by měl být nejprve spasen /získat věčný život/ a pak až následovat Krista právě v moci a vedení Ducha svatého. Naopak to jde dost těžko, už i proto, že s vámi nechodí Duch svatý, ani není ve vás.

   Klíčové slovo nyní pro vás Sofie, Efezkým 2,8-9, kde apoštol píše již spaseným kristovcům, kteří uvěřili té dobré zprávě, o které píši na začátku: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

  27. To co popisuje Křesťan já chápu jinak, a dovolím si to nabídnout k posouzení.

   Ježíš přišel sdělit, že nejsme tělo-Adam, že jsme nesmrtelný Duch a kdo tomuto faktu bytostně uvěří je osvobozen od útrap probíhajících v tomto hmotném světě díky egoismům těl a našemu ztotožnění s tělem. Takže Ježíš na sebe nevzal hříchy Adamů-těl, ale přišel s informací, že nikdo nejsme svým tělem a proto nemáme hřích a ani karmu. To mohou mít pouze těla. Naše spása je v pochopení, že nejsem tělem.

  28. Jsem v tomto týdnu extrémně omezena časem. Ale děkuji všem, zvláště Křesťanovi, za jejich vstupy. Myslím, že mnou nadhozené téma zajímá více jedinců než jen mě, tak myslím, že diskuse může být (a už i byla) podnětná pro řadu účastníků.

  29. Milenium napsalo:
   „Ježíš přišel sdělit, že nejsme tělo-Adam, že jsme nesmrtelný Duch a kdo tomuto faktu bytostně uvěří je osvobozen od útrap probíhajících v tomto hmotném světě díky egoismům těl a našemu ztotožnění s tělem. Takže Ježíš na sebe nevzal hříchy Adamů-těl, ale přišel s informací, že nikdo nejsme svým tělem a proto nemáme hřích a ani karmu. To mohou mít pouze těla. Naše spása je v pochopení, že nejsem tělem.“

   Ale protože jsme my lidé, nejen ti, co si tu dopisují, ale všude kolem ve světě, právě teď lidmi, těly, musíme si své hříchy – viz.karmický zákon – odžít.
   Pak až přichází spása. Ale pozor, hraje v ní významnou roli Milost.

   Jinak chci Vám, Milenium říci, že jste svým rozkošatělým egem přinesl do původního mého článku témata, která by sem neměla patřit. 9.10.2017 (14:48)
   jste přinesl nějaká rozvinutí ke Gándhímu, ale současně jste si tu rozjel živnost svého ega.

   A ještě k egu – je to „jen“ součást mysli. To snad víte. A o mysl jde zde, ve světě hmoty, především. Zkuste i Vy její divokost a její vášně v zájmu toho, co tu sdělujete, spoutat. S pokorou.

   Václav Žáček

  30. Milenie, tím, že člověk v srdci uvěří v Ježíše, tak jak popisuje Písmo (a jak jsem se snažil naznačit v minulém komentáři), tím přijme Ježíšův věčný život – ne abstraktně, ale skutečně. Čili jde o novou kvalitu, doslova o nový život, který člověk od narození v sobě nemá, ale může jej od Boha zdarma vírou přijmout. Po vzkříšení se Ježíš stal Duchem oživujícím (píše se to v Korintské 15.kapitole) a tak může Kristus-Bůh skutečně přebývat v člověku, respektive v jeho duchu. Vůbec nejde o pochopení/uvědomění si něčeho podle nějaké filozofie. Před tím varuje třeba toto slovo:

   „Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.V něm je přece vtělena všechna plnost božství;v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.“ Koloským 2:8-10

  31. Křesťane, zůstává ale otázka, zda obecně nestačí v srdci naplno přijmout Krista – tak, že Kristus opravdu začne žít v nitru člověka. Je nezbytné, aby k tomu člověk musel přečíst Bibli a konkrétní Vámi uváděné citace? Vždyť se může stát, že někdo přijal Krista a ani neumí číst nebo ani není v kontaktu s jinými křesťany, kteří by mu ty Vámi uváděné citace přečetli. Já nezpochybňuji, že Duch (s velkým D), Kristus po vzkříšení přebývá v člověku a cílem člověka je toho dosáhnout (obdržet tuto milost), zpochybňuji ale nutnost bezpodmínečně k tomu znát určité pasáže z Bible. (trvá moje vytížení a má účast zde bude výrazně omezena)

  32. Podle mě stačí být slušným člověkem a nedělat ostatním to, co nechci aby dělal jiný mě. Člověk nemusí znát bezpodmínečně Bibli, stačí žít mravně a čistě. Mnoho věřících v Krista žije egoisticky a ve falešné představě a víře. Dříve se mělo za to, že je služba Bohu a Ježíši vnucování křesťanství i všem ostatním okolo, a dělo se to mečem. Dnes se takové násilí již nepraktikuje, ale lidi si myslí, že si zaslouží vykoupení a spásu třeba tím, že chodí pravidelně do kostela, a jiní zase stojí s časopisy Strážná věž na ulicích a chodí s mimi po domech.
   Spása skrze Ježíše nemůže být naplněna skrze pouhou víru v něj, víru, že on nás sem přišel spasit, tak se k němu musíme upnout. To samotné nic neznamená. Je to o jeho životě a vlastnostech, tedy člověk musí mít touhu být jako on, žít a jednat jako on, a pochopit co přišel předat za informace. Upínání se k postavě na kříži nepřinese žádný posun našeho vědomí.

  33. „Křesťane, zůstává ale otázka, zda obecně nestačí v srdci naplno přijmout Krista – tak, že Kristus opravdu začne žít v nitru člověka. Je nezbytné, aby k tomu člověk musel přečíst Bibli a konkrétní Vámi uváděné citace?“

   Sofie, určitě to nezbytné není, naopak Bibli člověk ani nevidí v pravdě, pokud mu jí nevyloží Duch svatý. Člověk přijímá Pána Ježíše vírou, jinak to nejde. Co člověk slyšet/resp.dozvědět se/ musí je tzv.evangelium – dobrá zpráva o zmrtvýchvstalém Kristu, který zemřel za hříchy lidí, aby nám dal věčný život. Toto evangelium posílá Pán Ježíš své učedníky hlásat celému světu s tím, že ne všichni uvěří – zdejší fórum je toho jasným důkazem. K novému narození a spasení je nutné uvěřit ve svém srdci tomuto evangeliu. Jen podotknu, že člověk tomuto uvěří jen a pouze, pokud sám Duch svatý člověku ukáže, kdo je Ježíš z Nazareta:

   „Ježíš řekl učedníkům: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.“ Matouš 16:15-17

 20. Čo je skvelý muž Dr Ogudu. On splnil môj sen. Chceli by ste ho kontaktovať na adrese Drogudutemple@aol.com, aby ste boli medzi toľkými ľuďmi, ktorým pomohol, ktorí chválili jeho dobrú prácu? Moje meno je christy z Kansasu v Spojených štátoch. Viem, že veľa mužov alebo žien, ktorí čítajú toto svedectvo, chcú dostať svoje bývalé späť alebo hľadajú pomoc v kúzelnom koliesku. To je veľmi dôležité pre každého z vás. Pokúste sa kontaktovať Dr Ogudu, aby vám pomohol, pretože je skvelým kúzelníkom. Prvýkrát mi priviedol späť len 4 dni po tom, ako som ho kontaktoval. To je dôvod, prečo som tak šťastný. Nesplnil ste žiadnu kúzelnú kariéru tak, ako je, jeho e-mailom je Drogudutemple@aol.com. Obráťte sa na neho a pomôže vám rýchlo. Môžete si tiež pozrieť svoje webové stránky na Drogudutemple.webs.com, ďakujem neskôr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Gnosis.cz - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů / provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2018