mapa stránek || vyhledávání

Mary Rodwell – Nový člověk (úryvok z knihy) (2.)

Kapitola XX. Cestovatelia medzi dimenziami.

Preklad: Julia Sellers

Komunikácia s mimozemskými inteligenciami:

Michael často komunikuje s entitami, ktoré nemajú fyzické hmotné telá. Nemajú ani telá anjelov. Dokonca ani žiadne telesné kontúry, či čosi podobné. Napriek tomu, entity takýchto foriem tiež existujú. Entity, s ktorými komunikuje, sú čisté formy energie. Keďže tieto entity bez tiel nie sú ani mužské ani ženské, nazval ich jednoducho ITS. Väčšinou je v kontakte s troma ITS. Tiež im hovorí entity svetelných farieb a foriem.

Svetlo a farba je jedno a to isté. Sú to vlastne elektromagnetické vlny. Na určitých frekvenciách, čiže vlnových dĺžkach, sa javia ľudskému oku ako farby. Je mnoho farieb, ktoré ľudské oko nezachytí. Predsa však existujú. Keďže nie sú ľudským okom viditeľné, logicky nemajú ani názov. Michael ich však vidí. Zachytáva ich vlnové dĺžky, ktoré sa javia ako farby.

Čo sa týka entít ITS, sú vlastne pohybujúcimi sa žiariacimi farbami rôznych geometrických útvarov. Pripomínajú niečo, čo možno najjednoduchšie charakterizovať ako plazmu, alebo viskóznu pavučinovú substanciu v podobe bubliny meniacej tvar. ITS entity nemajú žiadne fyzické telo. Ani náznaky kontúr. Predstavujú tri farby: zlatú, tyrkysovú a cviklovo fialovú. Tieto farebné formy zhlukov plazmy možno nazvať priamym vedomím. Sú jeho súčasťou. Rovnako, ako každé ľudské telo.

Jestvuje veľa druhov plaziem. Vrátane studenej plazmy vo forme stojatej vlny. To, čo veda nazýva vedomím, sú stojaté vlny zvukového vibračného pôvodu. Navonok sa vyznačujú nulovou polaritou. Sú skalárneho pôvodu. Obsahujú v sebe potenciál troch častí. Troch procesov naraz. Rezonancie, elektriny a magnetizmu. 

Michael dostáva od svojich plazmových priateľov rôzne úlohy. Plazma zaberá veľkú časť vesmíru.

Plynná plazma existovala ešte pred tým, než vzniklo prvé tekuté svetlo. To je akýmsi predchodcom fotónového svetla.

Michael je svojimi priateľmi pozostávajúcimi zo zhlukov farebných energií niekedy vyslaný na misie mimo tela. Ale aj fyzicky v tele. Cieľom bývajú rôzne časti sveta. Účelom je prenos určitých energií cez jeho (fyzické-energetické) telo na určené miesto. Nedávno ho fyzicky vyslali do jednej krajiny. Mal za úlohu preniesť energie nielen do zeme, do pôdy, ale aj do konkrétnych ľudí. Odtiaľ sa tieto energie mali šíriť ďalej na určené miesta a do ďalších konkrétnych ľudí. Cieľom misie bol prenos konštruktívnych energií za účelom zmeny situácie v krajine k lepšiemu.

ITS sú žiariace viskózne substancie rôznych geometrických foriem a tvarov. Vyzerajú ako plazma. Majú však výrazné špecifické farby. Nemožno ich zachytiť orgánom zraku. Podobné farby vo viditeľnej časti svetelného spektra totiž neexistujú. Je to, akoby sa človek rozprával s farbami. Už ste niekedy komunikovali s plazmou žiariacou rôznymi farbami vibrujúcou rôznymi sakrálnymi geometrickými tvarmi?

Entita, s ktorou Michael komunikuje najviac, je purpurová až cviklovo fialová. Vo svojom strede má aj odtiene červenej a žltej. Niekedy s ním komunikuje aj bytosť bielej farby. Tá má v strede odtiene strieborno šedej.

Entity majú farby, ktoré na Zemi neexistujú. Preto ich Michael nemôže opísať. Niektoré komunikujú telepaticky. Nepotrebujú médiá (na šírenie informácii) ako vzduch či vodu, alebo inú látku, cez ktorú by odovzdávali informácie. Jednoducho ich šíria mimo času a bez použitia priestoru. Michael má vtedy pocit, akoby bol súčasťou tejto entity a naopak entita, s ktorou komunikuje, bola súčasťou jeho. Čo si myslí, prežíva a pociťuje táto entita, v tom istom okamihu myslí, prežíva a pociťuje aj Michael. Nie je medzi nimi hranica. Ani časová, ani priestorová. Sú navzájom splynutí. Michael pre opis tejto situácie nenachádza rečové výrazové prostriedky.

Tieto entity údajne nemajú mená. Majú iba svoje vlastné, špecifické energie. Mená a názvy sú ale založené práve na energiách. Každá energia, či frekvencia, má svoje vlastné meno. Pretože má svoju vlastnú formu a tvar. Na základe typu frekvencie vznikajú signatúry formy. Z nej vzniknú jednotlivé mená a názvy. Teda jazyk. Každá forma má svoju vlastnú funkciu. Je typická len pre tú konkrétnu formu. Formu nemožno oddeliť od funkcie. Forma šesťuholníka má inú funkciu ako forma pentagónu. Forma šesťuholníka, ako aj tetrahedronu sceľuje, lieči, dodáva rovnováhu a harmóniu. Pentagón hrá zase dôležitú úlohu pri materializácii. Čiže vzniku hmoty za účasti antihmoty.

Vesmír má svoju vlastnú architektúru. Riadia ju vyššie entity. Tak povediac sú určitými odtieňmi farieb. Teda svetla. Bytosťami ich rozhodne nazvať nemožno. Sú vyššou formou inteligencie. Nesú informácie akéhokoľvek druhu. Každá takáto entita riadi určitú časť celkovej architektúry vesmíru. Niekedy tieto inteligencie odovzdávajú informácie a inštrukcie ohľadom určitých budúcich procesov. A to vybraným ľuďom na Zemi. Michaelovi mimozemskí priatelia ho často dostávajú do stavu mimotelových zážitkov a posielajú ho na misie na rôzne miesta na planéte, často aj fyzicky. Cieľom je preniesť určité energetické frekvencie na určené geografické miesto: či už do zeme, pôdy, respektíve do konkrétnych osôb za účelom prenosu a zakorenenia konštruktívnej energie, ktorá má v tom konkrétnom mieste zmeniť situáciu k lepšiemu. Napríklad Michael raz dostal za úlohu v jednej nemenovanej krajine fyzicky uzemniť a ďalej šíriť svoju energiu v južnej časti tohto regiónu. Tým sa jeho energia mala dostať ďalej k ľuďom pre ktorých bola určená v prvom rade. Niekedy je Michael vyslaný na individuálne misie, ktoré zahŕňajú zber energie špeciálnych kameňov.

Komunikácia cez farbu.

Julia: Fialová je vynikajúca farba pre účely liečenia. Fialová je farba spojená so šťastím a radosťou a vo vesmíre tvorí významnú pozitívnu energiu. Fialové svetlo obsahuje zvuk, aj farba je zvuk, celé EM spektrum obsahuje zvuk a v závislosti na pomere zvuku obsiahnutého v EM spektre dostaneme rôzne druhy a odtiene svetla a elektromagnetického vyžarovania. Svetlo a zvuk sú vzájomne previazané; majú rovnaký pôvod, sú vlastne jedno a to isté, ale v rôznych formách. Zvuk sa nachádza dokonca aj na miestach, v ktorých nie je schopný sa šíriť. Zvuk skrátka vo forme vibrácie existuje stále a všade, či už ho ľudské ucho zachytí alebo nie.

Aby zvuk existoval, nepotrebuje médium. Vibrácie sú skrátka všade prítomné. Médium je potrebné k tomu, aby bol zvuk zachytený. Zvuk, bez kanála, respektíve média, ktorým by mohol prechádzať, je v zmrazenom stave. Michael komunikuje s entitami cez farby a vietor, nie zvuk. Zvuk je pre živočíšnu ríšu takpovediac (respektíve nižšie vývojové formy). Zvuk je magnetický. Vietor (najmä slnečný vietor) síce obsahuje komponent zvuku / ako aj vibrácie, ale nachádza sa tam aj elektrická zložka. Takže v podstate je vietor určitým spôsobom rovnaký ako farba. Zvuk ako forma komunikácie je nižšia úroveň komunikácie. Vyššou úrovňou komunikácie sú farby a medzigalaktický vietor. Myšlienka je okamžitá (vznikne okamžite) a je to vlastne zvuk (mechanicko kompresná vibrácia) zmenená na elektromagnetickú osciláciu – čiže svetlo. Farba / svetlo je hlavný kanál pri vyšších typoch komunikácie. Čas v priestore neexistuje; pohyb v čase smerom vpred a vzad je jedno a to isté a má dokonca rovnaký geometrický tvar.

Niekedy sa komunikácia s inými ľudskými bytosťami neodohráva v reálnom čase. Osoba alebo budúca ľudská bytosť existuje ako komunikačná forma energie toho človeka buď v budúcnosti alebo minulosti a existuje teda ešte predtým, ako sa narodí človek. Je možné komunikovať s osobou (s ich komunikačno energetickými signatúrami), ktorá sa buď ešte nenarodila, alebo naopak s osobou, ktorá už zomrela.

Farby majú rôznu hmotnosť, aj keď len v rovine potencionality (farby sú elektromagnetická radiácia vo viditeľnom spektre elektromagnetického žiarenia a teda sú energiou a energia ako taká je hmota a naopak a má teda potencionálnu hmotnosť). Niekedy, keď sa nachádzate mimo tela, ste schopný cítiť potenciálnu váhu farby ako skutočnú hmotnosť, ako hmotnosť v 3D realite fyzického tela.

To znamená, že k tomu, aby sa fotóny, ktoré sú pravdepodobne EM vlny (existujú rôzne teórie), pohybovali určitým spôsobom, musia nadobudnúť určitý (rotačný) spin, musia sa točiť určitým spôsobom. Podľa ich rotačného spinu sa potom menia na hustejšiu hmotu, alebo naopak. Hovoríme, že zo svetla, čiže svetelných fotónov sa nakoniec stane hmota. Na druhej strane, podľa zmeny rotačného spinu fotónov sa z nich môžu stať ešte menšie častice akými sú samotné fotóny, a premenia sa na sub elementárne častice. Takže keď je Michael mimo fyzického tela, je schopný cítiť potenciálnu hmotnosť rôznych farieb EM spektra, tak ako by táto hmotnosť bola skutočná, tak ako by ju mohol vážiť v ruke. Ďalej je možné prostredníctvom Vášho vedomia na farby pôsobiť a dokonca prostredníctvom pôsobenia vedomia zmeniť jednu farbu na inú.

Osobná nálada, pocity a stav mysle Vašej, rovnako však aj mysle ľudí, ktorí sú vo Vašej blízkosti, to všetko môže mať vplyv na Vašu schopnosť produkovať rôzne paranormálne aktivity. Stav Vašej mysle ako pozorovateľa môže zmeniť výsledok toho, čo je pozorované. Váš úmysel (zámer), rovnako ako Vaša pozornosť (teda to, na čo svoju pozornosť zameriavate), ovplyvňuje to, čo sa pokúšate ovplyvniť. Vaše vedomie na kvantovej úrovni je prepojené s tým, čo pozorujete, takže výsledok pozorovania závisí od stupňa intenzity Vášho zámeru, amplitúdy stojatých vĺn, vzájomnej rezonancie, schopnosti sústrediť sa a stavu vašej mysle.

Vaša vlastná nálada, pocity, stav mysle, rovnako ako aj ľudí, ktorí Vás obklopujú, toto všetko má vplyv na Vaše paranormálne aktivity. Stav mysle pozorovateľa dokáže ovplyvniť to, čo je pozorované, a teda dokáže ovplyvniť aj výsledok pozorovaného. Úmysel, rovnako ako zameranie Vašej pozornosti, dokáže ovplyvniť to, čo sa práve pokúšate ovplyvniť, pozorovať na diaľku (tkz. remote viewing), zhmotniť, odhmotniť, alebo len jednoducho pozorovať. Vaše vedomie na kvantovej úrovni je spojené s tým, čo pozorujete, takže akýkoľvek výsledok pozorovania závisí na intenzite zámeru čiže intencie a amplitúde stojatých vĺn, ktorú ste na základe procesu tkz. vzájomnej rezonancie vytvorili. Pozorovateľ a to, čo pozorovateľ pozoruje, je jedno a to isté.

Na predpoveď budúcnosti (prekogníciu ale aj retrokogníciu, čiže videnie minulosti), môžete použiť napätie vo svaloch. Na predpoveď budúcnosti môžete tiež použiť kožné receptory, ktoré sa nachádzajú v koži. Existujú určité receptory v kostiach, konkrétne v kostnej dreni, ktoré sú citlivé na špecifické vibrácie a môžu byť použité na predvídanie budúcnosti, respektíve nasávanie informácii o minulosti, budúcnosti, súčasnosti, skrátka rôznych iných informácií. To isté platí aj pre receptory jazyka, chuťové poháriky a olfaktórne-čuchové receptory, ktoré môžu byť použité aj za účelom čerpania-sťahovania informácií na papier, alebo priamo do vašej mysle. Navyše, s pomocou iných receptorov v ľudskom tele, môžete detegovať a dekódovať rôzne informácie za pomoci nosa, jazyka, kože, krvi, kostnej drene, rôznych vnútorných orgánov, alebo iných častí tela, ako sú svaly, šľachy, dlane, chodidlá, hrudník, ramená, podbrušie-črevá, atď.

Ak chcete uviesť svoju myseľ do stavu, pod ktorým môžete ľahko vykonávať rôzne paranormálne aktivity, najlepšie v tomto prípade fungujú mozgové vlny typu theta. Theta vlny sú naším mozgom produkované v stave polobdelosti, vedomej bdelosti, lucidného snívania, hypnagogických stavov, v REM spánku, v mikro spánku, ako aj keď sa nachádzate v stave mimotelového zážitku, alebo v stave blízko smrti tkz. near death experience. Existujú rôzne úrovne theta vĺn v rozmedzí od 4 do 7 Hz. Na určitej úrovni theta vĺn ste schopní nielen pozorovať-získavať informácie na diaľku (tkz. remote view), ale zároveň aj na diaľku pôsobiť, vplývať a manipulovať iný organický energetický systém, vrátane mozgu. V takomto prípade sa už jedná o tkz. ovplyvňovanie na diaľku (remote interaction), alebo manipuláciu na diaľku (remote influencing), či už ľudí alebo objektov, čím sa dá dosiahnuť veľa zaujímavých zámerov, vrátane manipulácie minulosti a budúcnosti.

Vlny produkované vedomím sa nenachádzajú iba v mozgu, ale v celom tele. Vedomie je rozšírené po celom tele a informácie si teda môžete stiahnuť aj prostredníctvom čriev, dlaní a niektorých ďalších častí – orgánov tela, ako je uvedené vyššie. Ľudia senzibilní od prírody alebo psychotronici majú schopnosť ľahko prechádzať z alfa alebo beta stavu do stavu theta, a niektorí dokonca do stavu delta. Napríklad Michael trávi mnoho hodín denne v hladine theta.

Hladina theta vám dáva možnosť pracovať na kvantovej holografickej úrovni, kde je všetko navzájom prepojené. Pri umelom indukovaní mimotelových zážitkov pomocou rôznych techník a technológií, alebo pomocou liekov, pričom si zároveň navodíte hladinu theta, musíte byť opatrní. Vaše svetelné telo, telo zložené zo skalárnych frekvencií a teda telo na vyššej úrovni, je napojené na Vaše fyzické telo a nemusí byť dostatočne chránené v prípade, ak mimotelové zážitky, hladina theta, alebo iné typy tkz. rozšíreného vedomia boli umelo vyvolané vyššie spomínanými technikami. Vaše telo vtedy môže byť náchylné k astrálnomu útoku.

Rozšírené vedomie.

Julia: Ľudské vedomie sa môže dostať do tkz. zmeneného stavu (rozšíreného stavu) prirodzene alebo umelo pomocou rôznych drog, liekov a iných techník. Základný rytmus vibračných pulzov v rámci neprirodzene, respektíve umelo zmeneného stavu vedomia je veľmi odlišný od základného rytmu vibračného pulzovania, ktorý sa dosiahne, keď ľudské telo produkuje tkz. bezpodmienečnú lásku. Vtedy sa vedomie rozpína prirodzene. Stačí keď naše ľudské telo začne vysielať do prostredia pocity lásky, milosrdenstva, odpustenia a vďačnosti. Domnievam sa, že umelá expanzia vedomia (za použitia umelých, neprirodzených techník) môže byť škodlivá. Rôzne entity, subjekty a frekvencie okolo vás sú automaticky priťahované primárnym pulzačným rytmom vašich vibrácií. Každá ľudská bytosť pulzuje iným vibračným rytmom. Niekedy, keď sa Vaše frekvencie (rezonančne) napoja na frekvencie okolo Vás, môžu sa udiať podivné veci. Energia nadobúda rôzne formy: vizuálne, zvukové, formu infrazvuku a ultrazvuku vrátane, rovnako ako aj formu tkz. bieleho šumu – the white noise, ďalej formu chute, vône, alebo dotyku cez špeciálne receptory v našej koži. Všetko závisí na vibračno oscilačnej rýchlosti energie impulzov.

Rýchlosť vibračno-oscilačných pulzov energie je veľmi dôležitá. Niekedy v zmenených – rozšírených stavoch vedomia sú jednotlivci schopní zvuk nielen počuť, ale ho aj vidieť, čiže rozoznať jeho farbu, vidieť jeho geometrický tvar, cítiť jeho vôňu a chuť. Frekvenčná úroveň, na ktorej dokáže vedomie človeka pracovať, je pre neho veľmi dôležitá. Každá frekvencia má zvuk, farbu, tvar a vôňu. Niektoré frekvencie komunikujú pomocou špeciálnych receptorov v koži, ktoré sú priamo prepojené na osteocyty v kostiach, ktoré riadia funkciu kostnej drene ako aj krvotvorby. Krv napríklad je vstupnou bránou do antihmoty, ktorá je priamo prepojená na takzvanú temnú (tmavú) hmotu. Temná hmota (ktorá možno vôbec neexistuje), zároveň takpovediac riadi tvorbu vesmíru, rovnako ako aj naše ľudské telo, na princípe “ako hore, tak dole”. Nedá sa zachytiť umelými zariadeniami, dá sa však zachytiť ľudským vedomím.

Krv ako most medzi ríšou hmoty a duchovnou ríšou:

Julia: Krv je mostom medzi fyzickou hmotou a duchovnom. Je to hranica, ktorú keď prekročíte (za predpokladu, že v tele dosiahnete konkrétne vibračné frekvencie), vaše fyzické telo začne prechádzať určitými fyzikálnymi, chemickými a biologickými zmenami na hĺbkovej úrovni atómov a molekúl. V prípade, že vibračné pulzovanie Vášho tela bude postupovať do vyšších a vyšších stupňov, Vaše telo bude postupne strácať sexuálnu túžbu a cítenie, prestanete jesť a nakoniec sa stanete breathariánom, čiže budete sa živiť iba z prány (tkz. pránická výživa). Posledná fáza takejto transformácie ľudského tela nastane, keď človek prestane spať. Toto však nie sú jediné zmeny, ktorými Vaše telo prechádza v rámci zmien vo vašom krvnom systéme spôsobené vplyvom tkz. vzájomnej rezonančnej vibrácie, založenej na pocitoch pokoja, vyrovnanosti, jednoty, lásky, atď. Po dosiahnutí tejto úrovne budete odrazu schopný naladiť sa na vibračné pole vedomostí a informácií, ktoré človek predtým nebol schopný vnímať a zachytávať, napríklad informácii týkajúcich sa predpovede budúcnosti.

V podstate ide o to, že stačí len požiadať o informácie vo svojej mysli a informácie sú okamžite k dispozícii. Takýto druh údajov a informácií má základ na zvukových vibráciách/ pocitoch, na rozdiel od oscilácií, ktoré sú založené na elektromagnetickom žiarení vrátane svetla. Živé, organické vedomie je spojené s láskou v jej čistej – nezávadnej forme. Nezištná láska (jej vibrácie) je najvyššia perfekcia a dokonalosť vo svojej večnosti a nemá nič spoločné s našou pozemskou fyzickou láskou (založenou na hmote).

Čistá láska je spojená s pocitmi a citmi, nie emóciami. Pocity sú založené na vibračnej báze, pričom emócie sú založené na elektromagnetickej báze. Základom každého pocitu, ktorý vychádza zvnútra, je vibrácia, a v prípade, že vibrácia kmitá v spektre počuteľnom ľudskému uchu, vzniká zvuk. Takže, vnútorné pocity, vrátane lásky, sú vlastne vibrácie (založené na vibračno-zvukovej báze). Je to niečo podobné vibrácii založenej – prepojenej – spojenej s elektrickým vzduchom, za vzniku pozdĺžnej stojacej, cyklickej, nelineárnej kompresnej sínusoidnej vlny mimo-herzového základu, na základe ktorej je človek schopný nadobudnúť priamu vibračnú kogníciu (vrátane prekognície do budúcnosti – predpovede budúcnosti). Tento proces sa teda zakladá na získavaní informácií cez vibračnú rezonanciu a nie elektromagnetické žiarenie (napr. získavanie informácii cez svetlo a zo svetla).

Láska je živé organické vedomie a každá ľudská bytosť má schopnosť stať sa nezištnou láskou, pretože ľudské telo je schopné vibrovať rovnakými charakteristikami / signatúrami, ktoré sú charakteristické pre lásku. Musia sa len správne pochopiť z hľadiska výkladu fyziky (kvantovej fyziky). Láska ako energia je založená na stojatej vlne, ktorá pôsobí prostredníctvom rezonancie, čo znamená, že donekonečna cyklicky opakovane vibruje; pričom sa striedavo zhmotňuje a odhmotňuje na základe dvoch protichodných procesov – procesu explózie -výbuchu a implózie – kontrakcie. Povedané inými slovami, energia lásky vibruje v priamych pulzoch alebo kvantách.Ak sa Vaše telo stane takouto vlnou nazývanou nezištná láska, (láska je absolútne rezonančné súznenie s okolím, založené na neutralite, harmónii, stave rovnováhy alebo absolútnej vyváženosti a rovnovážneho stavu,) nadobudnete schopnosť ovládania procesu zhmotňovania (materializácie) a odhmotňovania (dematerializácie) vôľou a započať transformáciu buniek v tele. Tento proces zahŕňa bunkové cytoplazmy a cytoskelet pôsobiaci a bezprostredne ovplyvňujúci DNA v bunke, ktorá je na základe tohto vplyvu schopná započať transformáciu na molekulárnej a atómovej úrovni, rovnako ako aj na úrovni jadra atómu a subatomickej úrovni.

Cytoskelet bunky, za určitých podmienok, je ovplyvnený našimi vnútornými pocitmi – citmi (čiže tkz. vnútornou vibráciou) a gravitáciou. Tým, že Vaše telo vyžaruje určité vibrácie, ste vlastne schopný ovplyvniť svoju vlastnú DNA ako aj gravitáciu. Pocity bezpodmienečnej lásky / jednoty / univerzálneho napojenia môžu znegovať gravitáciu až do takého stupňa, že telo je schopné sa vznášať. Získate tým prístup k udalostiam budúcnosti (ako aj minulosti, keďže na jemnej úrovni je minulosť a budúcnosť spätá a prepojená cez prítomnosť). Napojíte sa tak na všeobecné vibračné pole informácií (akašické záznamy?), kde minulosť, prítomnosť a budúcnosť je spojená dohromady.

Zámer/intencia je kľúčová:

Julia: Ak zámer – intencia – želanie človeka je dostatočne magneticky intenzívna, môže dôjsť k transformácii jednej formy energie na inú, a dochádza k zhmotneniu. Všetko záleží na intenzite zámeru – intencie, ktorej základom je cit (vibrácia). Ak dosiahne dostatočne vysokú amplitúdu, časť vedomia automaticky presiahne rýchlosť svetla a dôjde k materializácii respektíve dematerializácii, ak je intenzita Vašeho zámeru, čiže vibračno-oscilačná rýchlosť založená na rezonancii a produkovaná cytoplazmou bunky, nedostatočne vysoká, nedochádza k zhmotneniu a teda váš zámer zostane len na úrovni myšlienky.

Skrátka, je to práve intenzita pocitov, ktorá dokáže meniť základný pulzový rytmus, ako aj uhlovú rotáciu spinu častíc. Takže v podstate ste tým, čo cítite (nie tým, ako myslíte). Myšlienky vznikajú z citov. Cit je prvotný, myšlienky vznikajú z citov. Všetky pocity emitujú do prostredia určitú frekvenciu, ktorá má amplitúdu (aka intenzitu), ako aj vlnovej dĺžku a frekvenciu. Jogíni napríklad meditujú až do bodu, kedy pocítia univerzálne prepojenie so všetkým a ku všetkému. Keď narazíte na tento druh pocitu, ktorý niektorí ľudia nazývajú pocitmi nezištnej lásky, ste schopní vnímať sami seba ako samostatnú časť celku, alebo individuálnu jednotku, ale zároveň aj ako samotný ucelený celok. Takže v podstate ste v jednom momente oddelený od celku ako samostatná jednotka a zároveň sám seba vnímate ako celý celok. Stanete sa tým, kto pozoruje, ale aj tým, čo je pozorované. Keď sa vaše city stanú dostatočne intenzívnymi, môžu negovať gravitáciu, čiže dôjde k anti-gravitácii a ľudia sa začnú vznášať, levitovať. Existujú početné prípady levitácie vyskytujúce sa u ľudí praktizujúcich jógu a dokonca aj u mníšok a mníchov (je známy prípad tkz. lietajúcej mníšky). Pocity univerzálneho prepojenia alebo lásky je možné vytvoriť aj umelo, na základe určitých zvukov / vibrácie, vrátane ultrazvuku a infrazvuku, ale aj za asistencie binaurálnych zvukov, ktorá svojím pôsobením prepája pravú a ľavú časť mozgu. Ten potom začne pracovať ako jeden celok.

Keď sú city alebo vibrácie tkz. univerzálneho napojenia alebo bezpodmienečnej lásky generované na fyzickej úrovni, vlny produkované ľudským telom sa začnú takpovediac pohybovať akoby späť v čase. Vtedy prebieha proces implózie / fúzie. Elektromagnetické vlny tranzverzného oscilačného charakteru sa menia na vibračné pozdĺžne vlny. Čiže oscilácie, elektromagnetické vlny sa akoby premenili na vibrácie, ktoré majú pozdĺžny – longitudinálny charakter, ale zároveň si nejakým spôsobom vedia zachovať priečny – tranzverzný elektrický komponent (vzniká nová forma elektrickej vibrácie alebo elektrického zvuku).

V určitom okamihu, keď telo produkuje špecifické vibračné frekvencie vyvolané či už meditáciou, pocitmi univerzálnej lásky, atď., sa energia vo Vašom tele zmení na pozdĺžne skalárne stojaté vlny, produkované dutinami (tkz. kavitami) v tele, ako pľúca, lebka, alebo brucho. V procese zvanom kavitálna rezonancia je ľudské vedomie, (ktoré je rozšírené po celom tele,) schopné napojiť sa na tkz. vákum (pole bodu nulu, éterické pole, inými slovami elektrostatický potenciál alebo dielektrické pole), čo je režim, ktorý má čo do činenia s priamym poznaním a kogníciou založenou na rezonancii vnútornej vibrácie. Poznanie alebo informácie získané našim vedomím cez takýto proces je poznaním založenom na vibráciách alebo pocitoch vyprodukovaných vašim vlastným telom. Ak fungujete v takomto režime, dokážete vnímať predtuchy, rôzne vízie budúcnosti, minulosti, dokážete zažívať mimotelové zážitky, alebo pozorovať na diaľku (proces tkz. remote viewing) s lepšími výsledkami, ako keď sa o to isté pokúšate na základe informácii získaných z vonkajšieho elektromagnetického poľa (čiže nasávanie informácií cez svetlo a iné druhy elektromagnetickej radiácie, či už na báze channelingu alebo iných metód). V podstate v určitom stupni takzvaného rozšíreného vedomia Vaše telo rezonuje s oscilačno vibračnými pulzmi, ktoré idú nad rámec tkz. tekutého svetla. Môžete tak dosiahnuť až stav – stupeň – hladinu plazmy, ktorej súčasťou je tiež vedomie.

Z môjho pohľadu vedomie pozostáva zo stojatých vĺn, ktoré majú povahu skalárnych vĺn a neustále pulzujú do hmoty a následne mimo hmoty, čiže striedajú formu zhmotnenia a odhmotnenia. Takže skalárne vlny sú vlastne akoby pulzy alebo kvantá. Ak by ľudia pochopili podstatu implózie (studená fúzia) a explózie vo vnútri svojich vlastných tiel, mohli by byť schopní napojiť sa na tkz. bod nula. Doteraz neobjavené ľudské zmysly (nakoľko ich máme viac ako 5 základných) sú všetky založené na citoch, ktoré sú vlastne založené na báze zvuku, či už v rámci zvukového spektra alebo mimo neho. No a zvuk je zase založený na vibrácii. Z toho vyplýva, že našu realitu prvotne menia pocity a až potom myšlienky. Najskôr ste tým, čo cítite, a až potom tým, čo si myslíte. Každý človek má schopnosť produkovať torzné, alebo stojaté skalárne vlny za určitých okolností, ako napríklad v rámci rezonančného prepojenia srdca a mozgu. Okrem toho, skalárne stojaté vlny, ktoré sú čistý potenciál, nemajú žiadnu polaritu; sú pozitívne, negatívne a neutrálne zároveň (nachádzajú sa teda akoby vo všetkých troch fázach naraz). Niektoré časti v ľudskom tele, ktoré veda doteraz neobjavila, môžu tieto skalárne vlny vyprodukovať. Napríklad, jedna taká časť sa nachádza na pravej strane tela, v blízkosti bedrovej kosti.

Na hlbšej a teda vyššej úrovni však existujú ešte jemnejšie energie ako torzné vlny alebo skalárna energia. V mojom ponímaní sa jedná sa o tkz. studenú plazmu, na ktorú sa môžete do určitej miery nakontaktovať cez kostnú dreň, rovnako ako krv a kožné receptory. Ak chcete zlepšiť svoju rekogníciu a intuíciu, mali by ste sa nekontaktovať na vibrácie produkované citom a pocitom a nie oscilácie produkované elektromagnetickým žiarením. Takže, zjednodušene povedané, zvuk funguje lepšie ako svetlo na zvýšenie intuitívnej jasnozrivosti, alebo zintenzívnenie paranormálnych schopností u človeka. Ide tu vlastne o schopnosť produkovať stojaté vlnenie vo fyzickom tele za pomoci vibračného cítenia založeného na vzájomnej rezonancii. Ak je vaše telo schopné psychologicky dosiahnuť absolútnu úroveň nulového odporu, zjednocujúca sila rezonancie prevezme riadenie. Musíte byť schopní naladiť sa na pole, ktoré je založené na tky. elektroniku, (tónovej) vibrácii, nakoľko tento druh naladenia vám dá prístup k druhu poznania, ktoré je priame, okamžité a vibračné. Ak chcete letovať, musíte svoju myseľ a telo laicky povedané prevrátiť na jednu obrovskú stojatú vlnu, ktorá sa vráti späť v čase cez proces implózie, v rámci ktorej nastane moment, kedy vibračný stupeň vzájomnej – súhlasnej rezonancie neguje gravitáciu a telo začne letovať. Takže nie je to mozog, ale v mojom ponímaní skôr koža, kostná dreň, rovnako ako krvinky, ktoré sú zodpovedné za doteraz neobjavené a neidentifikovateľné zmysly každej ľudskej bytosti.

O minulosti, budúcnosti, súčasnosti gravitácii, a nezištnej láske:

Júlia: To, čo opúšťa telo počas mimotelového zážitku, by sa dalo nazvať vedomím: energické kvantum výrobno-organizačných pulzov, alias éterická energia, temná hmota (ako vôbec existuje). Vedomie ako také je vlastne seba-uvedomelou substanciou alebo látkou, prostredníctvom ktorej dochádza k materializácii, respektíve k zhmotňovaniam. Vedomie je teda takpovediac základ našej existencie. Čím vyššia intenzita, tým vyššia amplitúda a teda aj rezonancia, ktorá prináša optimálnu príležitosť pre zhmotnenie – realizáciu vášho zámeru – želania a schopnosti zmeniť priebeh vašej budúcnosti. Súčasnosť totiž pochádza z budúcnosti; synantropia je základ a udáva pravidlá a entropia je iba služobníkom synantropia.

Neexistuje ani minulosť ani budúcnosť. Existuje len večné tu a teraz. Generovaním určitých citov určitým spôsobom v určitom momente, teda v momente, ktorý sa nazýva tu a teraz, môžete zmeniť ako svoju minulosť, tak aj svoju budúcnosť. Keď zmeníte svoju minulosť, automaticky zmeníte svoju budúcnosť. Minulosť a budúcnosť neexistujú oddelene. Sú spojené do jedného celku cez prítomný moment, ktorý je zároveň večný. Prítomný moment teda dokáže zmeniť minulosť aj budúcnosť v jednom momente, keďže tieto sú prepojené. Minulosť a budúcnosť sa spojí do jedného neoddeliteľného celku cez prítomný moment, ak vaše telo vysiela do prostredia určité frekvencie. Minulosť a budúcnosť možno zmeniť v jednom okamihu, keď sa svojím citom (napr. lásky, odpustenia, citovou reflexiou a kontempláciou na minulosť, atď.) snažíte zmeniť svoju minulosť. Tento cit je schopný automaticky zmeniť budúcnosť, pretože medzi časom a priestorom neexistujú žiadne hranice v momente, keď telo človeka dosiahne určité vibračné frekvencie. Takže keď sa snažíte napr. zmeniť svoju budúcnosť tým, že v určitom momente produkujete určité city (napr. city lásky a nie city nenávisti), automaticky tým zároveň meníte aj svoju minulosť, nakoľko tieto sú späté (a pritom sa snažíte zmeniť len Vašu budúcnosť). Tento proces je teda založený na schopnosti vyprodukovania určitého druhu citov v konkrétnom momente (čiže takpovediac tu a teraz), respektíve určitej frekvencii za účelom zmeny svojej minulosti ako aj budúcnosti. Všetko je vo svojej vnútornej a najhlbšej podstate založené na vibrácii (a teda zvuku), inými slovami- všetko sa zakladá na procese pulzovania vĺn (alebo vlnových pulzov), čiže neexistujú žiadne častice, len pulzy vĺn. Prakticky sú to pulzy alebo kvantá vytvorené, respektíve doslova vytlačené tlakom vibrácií zo substancie éteru do hmotnej fyzickej reality, ktorá sama o sebe je len hologram.

Všetko je energia a energia a hmota je vlastne jedno a to isté, alebo skôr opačné strany jednej mince. Energia a hmota sú teda dva rôzne spôsoby vyjadrenia toho istého alebo jedného zjednoteného celku, ktorý je vo svojej podstate zjednotený a súdržný na jemnej neviditeľnej úrovni aj vtedy, keď je fraktále rozložený na nespočetné množstvo menších jednotiek.

My ako ľudia vnímame veci také, aké sú vzhľadom k tomu, že naše vedomie vibruje na určitej frekvencii. Ak by sme sa nastavili do režimu s vyššou frekvenciou, zmenilo by sa aj naše vnímanie. Už by sme nevnímali hmotu ako hmotu, ale niečo, čo vyzerá menej husté a tvrdšie. Ak sa vaše telo napojí na určité vyššie frekvencie, fyzické a hmotné objekty budú vnímané ako redšie, menej hustejšie objekty. Postupne, čím vyššie by bola frekvencia produkovaná Vaším telom, by sa tieto objekty zmenili na žiaru, farebné vlnenie, trblietavé farby rôznych geometrických foriem, tekuté svetlo a možno paru a rôzne druhy plazmy, atď.

Michael vidí takéto formy objektov často z toho dôvodu, že jeho vedomie pracuje na vyšších frekvenciách než vedomie iných ľudí. Zvuk tvorí svetlo (nie naopak). “Na začiatku bolo slovo,” hovorí Biblia. Slovo je mechanicko kompresná, pozdĺžna (longitudinálna) zvuková vlna, založená na vibrácii. Svetlo vzišlo zo zvuku. Svetlo je priečna (kontraverzná) elektromagnetická vlna. Existuje ešte tretí druh vlny, ktorá spája vyššie opísané dva druhy vĺn do špirály. Je to podobné ako keď (posvätná, sakrálna) geometria vytvorí kruh, guľu, bublinu alebo rob, ktoré nejakým spôsobom zjednotia oba druhy šírenia vĺn, teda pozdĺžne (longitudinálne-zvukovo vibračné), aj priečne (kontraverzné-elektromagnetické). Ľudské telo ďalej dokáže negovať gravitáciu, pokiaľ vibruje na určitej frekvencii, dosiahnutou napríklad kontempláciou, meditáciou, vyžarovaním pocitov bezpodmienečnej lásky, ako aj iných metód a techník zameraných na vyvolanie zmeny stavu vedomia. Existujú početné príklady jogínov, mníšk alebo mníchov, ktorí sa vznášali nad zemou (licitovali) pri meditácii alebo v stave tzv. kontemplatívnej blaženosti (dosiahnutej pri modlení).
 

(pokračování)
 

Související články:


Hodnocení článku
Tisk Tisk

7 komentářů

Přidat komentář
 1. JajžeBože, padli Turci na Poniky a Mary sa nám zase ,,rozjela”:

  Píše: ….Zvuk tvorí svetlo (nie naopak). „Na začiatku bolo slovo,“ hovorí Biblia. Slovo je mechanicko kompresná, pozdĺžna (longitudinálna) zvuková vlna, založená na vibrácii. Svetlo vzišlo zo zvuku….

  …a zvestuje nám nové poznanie, ktoré určite bude v roku 2018 ,,odmenené” grátis pobytom v Ústave Mudr. Chocholouška , alebo Noeovou cenou za objavy biblických záchvevov ,ducha”…

  Mary, len tak ďalej, určite sa Ti na Tvoje ,,klopkanie” niekde, niečo
  ,,otvorí”…

  A keď nie, niekde sa ,,vlúdila chybička”. Však sme len ľudia z hliny Edenu…

 2. Tuto knihu si nekoupím!

  Ač jsem se “věcem” mezi zemí a nebem začal věnovat teprve nedávno /cca tři roky /, čtu v ní mnoho nesrovnalostí, troufám si napsat, že i zmatků.

  Toto je mnohem pozitivnější. Za chvíli jdeme s Vendou opět na výlet. Tentokráte nejen medvědí česnek /brzy již půjde do květu /, ale také vyzkouším svůj nový dalekohled.

  Pro ty, kteří se mi rádi vysmívají, dám ještě jednu informaci, ať mají co rozebírat. Po troškách zkouším, pod odborným vedením, břišní uzávěr, techniku z jógy, v himalájštině uddijánabandha. Její pozitivní působení zahrnuje širokou oblast. Kdo má zájem, umí si to na netu nalézt.

  1. “břišní uzávěr”

   Nebylo by nějaké selfíčko břišního uzávěru?

 3. AuV,píšeš:

  ……Po troškách zkouším, pod odborným vedením, břišní uzávěr, techniku z jógy, v himalájštině uddijánabandha…

  Nie všetko čo sa Ti nepáči, je proti Tebe AuV . Napr. moja skúsenosť s brušným uzáverom dopadla veľmo zle, lebo na jednej oslave sa mi stalo, že po žranici a pijatike mi zrazu mi prišla ,,bahamthárae” , teda som potreboval nutne si ,brušne uľaviť”.

  … Bol saom vo vnútornom rade, takže rýchlo som nemohol vybehnúť , tak v presbvedčení, že ,,NN” mi dajú pokoj, som sa skrčil a čakal, kedy sa mi tlak v ,,dutine” pomaly rozpustí.

  Nie, nepoodarilo sa to, a ked som sa už od utrpenia začal potiť a červenieť,som to zrazu ,,pustil” a bola to rana ako z dela mažiarového…

  Tak, ako všetko závisí na okolnostiach, táto moja fyzická úľava nevyvolala až takú očakávanú negatívnu odozvu, ale príval smiechu…

  V tejto trme-vrme si účastníci tohoto posedenia až po 3-8 sekundách ,,hmatom” uvedomili, že po zvukovom efekte nasleduje aj ,,efekt doplnkový”, teda smradový”.

  Tam sa zábava trochu zasekla, ale po predýchaní cca 15-21 litrov zmiešaného vzduchu , sa ,,sila prdu” postupne rozplynula a zábava pokračovala, keď som ja a ostatní zalial tento ,,odfuk” ďalším pohárikom a potom ďalším…

  Že nechutné? Možno, ale také úprimné , skoro ako zo života…

  Poučenie z krízového vývoja ? Aj ja tam-sem verím na himalájistické hókus-pókusy , ale len v materiálnej oblasti ,,ducha”..

  Šavásutra-pinduláta šruchta…

  1. Rád bych tady objasnil, co je to Pozorovatel DSČN. Je to Pozorovatel Duchovního Stavu Českého Národa. Takže, Gilgamešova noho, buď rád, že seš z tohoto pozorování vyjmut a nemusím na tebe napsat hlášení.

 4. Pozorovatel DSČN,

  ….sme členovia Voľného združenia obyvateľov kontinentu, ktorý sa za dva miliony rokov ponorí pod hladinu a budeme susedia Atlantídy…

  Preto Tvoje vyňatie mňa z Tvojho rodostromu , ma zarmútilo..

  Utešuje ma však, ,,TO” , že raz sa aj napriek Tvojmu asymetrickému modelu stavu nehmotnej ,,duše”, raz stretneme . Kde? No v ,,čiernej ,,TO” diere Univerza, kam vraj spejeme a kde je všetko naopak, ako sme zvyklí ,,TU”…

  Tam, v čiernej dire už nevládne Boh-Hospodin,ale jeho bratranec z matkinej strany , ten inkluzívny ,,súdruh” Odtemkin II, z Božej vôle , no ten oný…

  Aj Manitou je len jeden z tajtrlíkov Nebies…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2018

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference