mapa stránek || vyhledávání

Milan Kučera: Bůh se kvůli lidským mylným představám měnit nebude

Bůh dopouští zlo co je svět světem. Každý z nás má svůj „stín“. Na jednu stranu nad tím můžeme lamentovat, na druhou stranu můžeme i to zlo považovat za odvrácenou a potřebnou stranu dobra, ovšem zamyslet se někde v samotném středu celého tématu? Milan Kučera to ve své knize udělal a vznikla publikace, která v krátkosti a jasnosti vnáší do pojmu „dobro a zlo“ jasno. Jednoduchý duchovní pohled, který se vám vryje pod kůži. Je čas položit autorovi pár otázek, protože se na celé téma přece jen dívá trošku jinak, než jsme zvyklí.

Co člověka donutí se zamyslet nad tím, proč „Bůh dopouští zlo“ a napsat o tom knihu?

Když potká křesťan ateistu a snaží se ho přesvědčit na svou víru, tak ateista řekne: „A proč Bůh dopouští zlo? Kdyby byl milující Bůh, tak nikdy nedopustí utrpení lidí!“ A křesťan začne něco koktat o tom, že Bůh dal lidem svobodu, tak mohou páchat zlo. Křesťanství tuto otázku nedokáže zodpovědět. Vždyť zlo je i v přírodě. Zvířata se navzájem požírají, jsou zemětřesení, sopky, tsunami… Za to přece nemůže člověk a jeho „svoboda“. Za to nemůže ani Eva z Ráje a ani Kain.

A právě proto, že mě neuspokojila tato povrchní odpověď, začal jsem o této otázce přemýšlet. A ukázalo se, že ta otázka je velice složitá a obtížná a to přemýšlení se protáhlo na pětatřicet let. Tuto otázku nelze zodpovědět, pokud nepochopíme celý řád ve Stvoření. Je to poměrně složité a tak jsem z toho udělal jen takový krátký a hustý vývar na devadesát stran. Dnes je rychlá doba a knihu na 500 stran by asi nikdo nečetl.

Vy jste se ve výkladu v knize obrátil na základy východní filosofie a východního náboženství a používáte výrazy jako jang a jin. Sjednocením těchto protikladných principů vzniká Jednota – tedy Bytí, kde jsou tyto pojmy nerozlišeny. Ve vašem pojetí Boha ta Jednota nezná pojmy: mír – válka, láska – nenávist, dobro – zlo. My ale žijeme přece jen v křesťanské zemi a křesťanství vnímá Boha jako milujícího Otce. Myslíte si, že takový přístup bude pro křesťany přijatelný?

Kniha byla asi rok a půl na internetu ke stažení zdarma. Za tu dobu si ji přečetlo mnoho lidí a já mám zpětnou vazbu, jak tuto knihu lidé přijímají.

Čtenáři nemají problém s pochopením principů jang a jin, dokonce ani s představou Boha jako Jednoty nerozdělených protikladů. Ano, ale mají problém s tím, že jim kniha bere toho milujícího nebeského „taťuldu“, který jim ve všech těžkých životních situacích pomáhá. To je ale jejich problém. Bůh se kvůli nějakým mylným představám lidí měnit nebude. Svůj názor musí změnit lidé.

Máte nějaké „vhledy“, umíte „astrálně cestovat“, máte nějaké mimosmyslové zážitky? Nebo z čeho jste čerpal?

Na to já odpovídám vždy stejně. „Astrálním cestováním“ jsem navštívil 21. nebe a viděl tam Nebeskou královnu a Rajskou zahradu. (smích) Ale teď vážně. Na co by mi bylo nějaké „astrální cestování“ či „vhledy do záhrobí“?

Víte, já jsem k tomu „astrálnímu cestování“ a těm „vhledům“ dost skeptický. Ne, že bych říkal, že to někdo neumí, ale je to VŽDYCKY zkomoleno rozumem dotyčného. Může mi někdo vysvětlit, jak to, že jeden tam vidí anděly, jiný nějaké kosmonauty či ufony, atd.? To je právě dané zkomoleným výkladem dotyčného „astrálního cestovatele“. Kdo byl vychován křesťansky, tak tam vidí anděly, kdo je technického zaměření, tak tam vidí kosmonauty, atd. Já jako technik bych řekl, že je to nějaký druh energie, která když zapůsobí na mozek, tak vyvolá nějakou představu. Jak může někdo v nějakém „nehmotném“ bytí vidět např. ženu v krásných šatech, kapli, moře, atd.? Kde se to tam všechno bere? To jsou přece jenom představy mozku.

Každý, kdo zažil nějaký „astrální vhled“, je tím natolik fascinován, že o tom cítí povinnost napsat knihu. Je zajímavé, že v těch stovkách knih, které jsou k dispozici, se ani jediní dva pisálci neshodnou na tom, jak to v tom „astrálu“ vlastně vypadá. Takže jsem k těm astrálním „vhledům“ značně skeptický a nabádám lidi vždy k obezřetnosti – aby nenaletěli nějakému Neználkovi.

Tak můžete nám prozradit, z čeho jste tedy čerpal vy? Z knih? Nebo jste jenom přemýšlel o světě?

Ano, z knih jsem čerpal poměrně hodně. Svoji metodu poznávání samozřejmě také nějakou mám. Já mám nejlepší nápady ráno těsně po probuzení. Je to okamžik, kdy vědomí vystoupilo z nevědomí, kde bylo v noci. A právě v tomto okamžiku je vědomí schopno zpracovat nějaké podněty z nevědomí – a ty bývají zaručeně správné, to je ta intuice. (Není to ale nic nového. Dříve se lidé také modlili ráno po probuzení a večer před spaním.)

V knize pracujete s Jungovým pojmem „stín“. Pod pojmem „stín“ Jung definuje něco, co odmítáme, co potlačujeme do svého nevědomí, tedy do „stínu“. Úkolem každého člověka je vynést tyto obsahy nevědomí na světlo a prožít je. Tím se člověk dostane do rovnováhy a uzdraví se jak po psychické, tak po fyzické stránce.

Ano, je to tak. Neexistuje žádný nebezpečný princip – nebezpečná je pouze porušená rovnováha. Každý princip musí být v rovnováze se svým protipólem. Princip je nebezpečný pouze tehdy, je-li samostatný, izolovaný. Samotné horko (jang) je stejně životu nebezpečné jako samotný chlad (jin). Naším cílem je dostat tedy oba póly do rovnováhy! Kdo se snaží uplatňovat a prosazovat jen jeden pól, dojde k problémům. Abychom tyto problémy dokázali řešit, musíme sjednotit oba protipóly, smířit protiklady. Je to velmi obtížné a náročné a dokáže to pouze ten, kdo poznal oba póly.

Jsou lidé, kteří si myslí, že chudobou se dostanou do nebe. Do „nebeského království“ nepřijde ovšem ani chudobný ani bohatý. Přijde tam ten, kdo poznal oba póly – chudobu i bohatství a najde mezi nimi tu správnou rovnováhu. To samé můžeme říci o všech polaritách: zdravý – nemocný, chytrý – hloupý, atd…

Se stínem je skutečně nejvíc práce. Jak vy integrujete svůj stín do života? Máte nějakou osobní zkušenost, jak se tedy smířit s tím „stínem“, ať už znamená cokoliv?

Já ten „stín“ dostávám v životě vždycky jako „bonus“. Tzn., o něco se snažím, o něco usiluji, a když se mi to podaří, tak v jiné oblasti mého života se něco pokazí. Typickým příkladem je tato kniha. V den, kdy mi nakladatel sdělil, že je ochoten mi tuto knihu vydat, se něco moc velkého a důležitého v mém životě pokazilo. Je to ale příliš osobní, tak to nebudu dále rozvádět. Člověku nezbude nic jiného, než to přijmout. Za všechno se musí v životě platit.

Žijeme v relativně mírové době, nevládne tvrdý patriarchát, otroctví, válka, neupalují se čarodějnice. Přesto mnoho lidí cítí psychickou nepohodu, stres. Proč? Nebo to je právě proto?

Já bych byl hrozně rád, kdybych se dožil doby, kdy se bude na všech typech škol učit psychologie. My jsme ve škole měli např. předmět „Mineralogie“, kdy jsme se celý rok učili v přírodopisu, jaké jsou kolem nás šutry. Nikdy v životě jsem toto nepotřeboval.

Naproti tomu, kdyby se ve škole učila psychologie, mezilidské vztahy, rozdílnost mezi myšlením a chováním mužů a žen, umění jednat s lidmi atd., tak toto potřebují všichni lidé denně. Je s podivem, že to, co dennodenně potřebujeme k životu, nás škola vůbec neučí. Mezilidské vztahy jsou dnes v hrozném stavu a k tomu stresu velkou měrou přispívají.

Dalším důvodem té psychické nepohody a stresu je materialistický způsob života. Dnešní lidé – a zejména mladí – si myslí, že nějaká materiální věc (mobil, auto, dům…) je učiní šťastnými. Když si takovou věc pořídí a to kýžené štěstí se nedostavuje, tak marně hledají důvod své nespokojenosti. Chybí jim v životě Bůh.

S tou výukou psychologie na školách souhlasím… Vy v anotaci píšete, že je to kniha pro lidi hledající smysl života. Jaký je tedy, podle vás, smysl života?

Poměr dobra a zla ve Stvoření je přesně padesát procent na padesát procent. Poměr sil konstrukce a destrukce je vyrovnaný. Kdyby to bylo jinak, svět by nemohl fungovat. Známe pořekadlo: „Postav dům, zasaď strom a zploď syna.“ Jestliže si postavím jeden dům, jeden dům také spadne. Jestliže zasadím jeden strom, jeden strom uschne. Jestliže zplodím jednoho syna, jeden syn také zemře. Takže z materialistického hlediska ten život vůbec žádný smysl nemá.

A právě vnímání a vyciťování existence Boha nám dává smysl života. Tedy takový smysl, který přesahuje hranici našeho pozemského bytí. Všimněte si, že jsem neřekl věřit v Boha. Víra může být také někdy slepá. Je lepší vědět, než věřit. A právě k tomu vědění by mohla čtenářům napomoci moje kniha.

Děkuji za rozhovor a přeju sobě, vám, i všem čtenářům, ať jsou všechna těžší témata života projasněna zrovna takovým pohledem na svět.
 

Renata Petříčková (autorka rozhovoru, fotografie)
http://www.petrickova.cz
 

Poslední články Renaty Petříčkové:Poslední články Milana Kučery:

hodnocení: 2.6
hlasů: 9
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

167 komentářů

Přidat komentář
 1. To Honza.
  Promiň Honzo, že jsem se tě tak pobouřil. Rád šokuji, provokuji a čeřím vodu. To abych druhé vyvedl ze sebejistoty. Sebejistota s pocitem nalezené pravdy a ustálených pravidel je ten největší klam.
  No, ale abychom se vrátili k Milanově knize. Milan je evidentně matematik a matematika rozvíjí abstraktní myšlení. A tady bude asi kámen úrazu. Většina lidí (je to přirozené) není schopna takovéto abstrakce. Proto bych téma Duality a Jednoty(nicoty) rád objasnil na fyzickém předmětu, který si každý může vzít ruky a to je tyčový magnet.

  Každý magnet má vždy dva protikladné póly. Severní a jižní – a + , Jang a Jing. Na obou koncích tyčového magnetu je naprosto stejná síla magnetického pole. Pokud budeme měřit sílu magnetického pole od konce ke středu, bude tato intenzita klesat. V naprostém středu tyčového magnetu je magnetická síla rovna NULE. Je tam jedno velké NIC. Co můžeme o tomto objektu, který nazýváme magnet říci? Je to jednoduché. Všude je to magnet až na jeho samotný střed. O středu nemůžeme nic konkretního říct. Jak tedy nazvat tento střed? Je součástí magnetu a jeho POLARIT, ale není v něm magnetické pole. A v čem není magnetické pole, to nemůžeme nazývat magnetem. Co to tedy je!
  Je to místo sjednocení, kde se oba protiklady ruší a zanikají v Nicotu. Tento střed můžeme určit jen v závislosti působení dvou protikladných sil. Pokud tam tyto dva protiklady nejsou, TAK NEMŮŽEME DEFINOVAT STŘED !!!!!!!!!!
  Proto lze definovat Jednotu(Nicotu) jen skrze protiklady, tedy dualitu. (už chápete?)

  Magnet má i další zajímavou vlastnost. Když ho uprostřed rozpůlíme na dvě poloviny neoddělíme oba póly od sebe. Oba póly nemůžou existovat SAMOSTATNĚ. Po rozpůlení vzniknou dva magnety opět s oběma póly a tak můžeme pokračovat donekonečna. Polarity nelze od sebe oddělit. Vždy budou mezi sebou pevně svázány i se svou Nicotou ve svém středu. A tak je to i s tím dobrem a zlem. Tito dva jsou neodlučně spolu spojeni. Dobro i zlo jdou vždy spolu! Není důležité dobro nebo zlo, DŮLEŽITÝ JE STŘED. Ve středu se nachází klid, mír, harmonie.

  A jak to funguje v naší mysli?
  Mělo by to fungovat stejně, ale nefunguje. Lidská mysl se zaměřuje střídavě na oba póly. Čím větší dobro nebo zlo, tím snáze mysl propadne iluzi oddělení dobra od zla. Přitom zapomene na svůj střed. Pokud pečlivě zaměříme pozornost na oba póly zároveň, můžeme se dostat do středu, do naprostého klidu. Tím se povzneseme nad polaritu a nepodlehneme iluzi boje dobra se zlem nebo jiných polarit. Dostat se do středu, znamená nemít žádné hodnotící kritérium. V tomto momentě neexistuje ani dobro ani zlo a ani žádná jiná polarita.

  A co já můžu říci o tom středu. Pro mě to je především NICOTA. Pro ty kteří potřebují Boha, pro ty to nazvu Bůh.
  A znovu, co můžu říct o tomto středu? Odpovídám, o tomto středu nemůžu říct zhola nic. Tento střed nemá žádnou formu (je bezčasý a beztvarý). Jak mohu NICOTĚ dát nějakou vlastnost….
  Ale přece něco řeknu, jen tři slova. TICHO – PROSTOTA – OBYČEJNOST
  Toto je mé poznání. Bez čtení jakékoliv duchovní nebo filozofické literatury.

  A v kontextu mého poznání i něco z Bible

  (Bůh) Nezpodobníš si mne nikde na zemi ani na nebi. Země je v tomto to materiální – nepostavit si sochu Boha. Nebe je mysl. Ve své mysli mu nedám žádnou vlastnost (dobrý, spravedlivý, slavný, soudce, milující, odpouštějící)

  Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské chápu jako
  Blaze prostým-obyčejným ve své mysli, neboť jejich království je nebeské.

  Boha jsem postavil ve své mysli na úroveň něčeho běžného – obyčejného. A proč je to obyčejné. Protože mysl nevěnuje pozornost obyčejnosti. Co je obyčejné tomu nevěnuji pozornost. A je zajímavé – čemu nevěnuji pozornost to běží jaksi samo, bez mého úsilí. Běžné přichází samo. A tak i Ticho a Prázdnota přichází sama, bez mého zapřičinění. Zapomenul jsem na mnou definovaného Boha. A on přišel sám úplně jiný. Bez jakékoliv příčiny, bez podmínek, bez požadavků. Přišel klid a mír.

  Toť vše. Ale provokovat budu dál všechny ty, kteří se budou chtít Boha naučit skrze ty všechny náboženské, duchovní a filozofické texty.

  1. → Promiň Honzo, že jsem se tě tak pobouřil.

   Ale nééé, mě a pobouřit?..:-)) To fakt nehrozí. To je nesmysl. Stejně jako ty tvoje „DEFINICE“, vzorce myšlení vůbec.

   → Sebejistota s pocitem nalezené pravdy a ustálených pravidel je ten největší klam.

   Svatá Pravda!

  2. Marku,
   děkuji za Vaše diskusní příspěvky. Jsme naladěni na stejnou vlnu. Vnímám to úplně stejně.

  3. ad.Marek21.11.2019 (19:40)

   ad.Rád šokuji, provokuji a čeřím vodu. To abych druhé vyvedl ze sebejistoty.

   No jo,domněnky.U mne si teda fakt nepochodil.Svůj Bod jistoty jsem získala.A co ty?

   „Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.“/TE/

   ad.Sebejistota s pocitem nalezené pravdy a ustálených pravidel je ten největší klam.

   Bod jistoty je Pravda,vše ostatní je pojímivé.Sebejistota totižto znamená Sebepoznání se vpravdě.

   „. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.“/TE/

   ad.Ale provokovat budu dál všechny ty, kteří se budou chtít Boha naučit skrze ty všechny náboženské, duchovní a filozofické texty.

   Jasně.Protože nemáš uši k slyšení,neslyšíš jak se Otec chechtá.Tak to se máš
   na co těšit.:))

   Celou dobu mluvím o Živém,přítomném Bohu.Textům Písem můžeš porozumět,až se naučíš jazyk,ve kterém jsou psány,a to si ještě musíš přeložit /ověřit/ texty.
   Takové angličtině se děti učí již v MŠ,aby se jím jednou mohly dorozumívat.
   Ale jazyk,kterým mohu porozumět tomu,co nám Živý Bůh sděluje, jak s námi vůbec
   komunikuje, to zaslepené nezajímá.Takový Jung by byl nadšený,neboť právě po něm jediném pátral.
   Bůh se nedá naučit skrze Bibli.Texty slouží k ověřování.Jinak je tam spousta vynikajících informací z různých oblastí.A co teprve až zjistíš,že to,o čem tu
   píšeš,bylo tady známo již před tisíci a tisíci lety.A to proto,že vše co je, je tu od počátku.Bible však především pojednává o hlubinné psychologii,tedy o vnitřní životě.
   Nikoliv vnějším.Navíc odhaluje spoustu církevních výmyslů a lží.

   A jak sám píšeš:nebe znamená mysl,tak nebesa Vědomí,podsvětí nevědomí,atd.,
   tak i postavy z Bible jsou jinotaji pro něco zcela odlišného.To pak zjistíš,že
   apoštolové nejsou apoštolové,co znamená Ιησούς,co znamená Pilát ,kříž,kmeny,
   židé a pohané,atd.A rázem je vše jinak,tvůj chrám z představ a domněnek je zbořen.
   No a pak přichází na řadu vnější svět a začneš si říkat,že ses ocitl v blázinci
   z představ a domněnek,ve kterém se berou texty Písem doslovně a doslovně se na nich
   staví společenská morálka a řídí svět.Zjistíš,že historie,které sis byl naučen,
   je zcela jiná.

   Ti,co zapisovali texty,klíče neukryli.Ani nepsali texty v šifrách.Psali je v jazyce,
   ve kterém s Bohem vědomě komunikovali.Ty klíče ukryli zloději a pokrytci,kteří
   jsou tu již také dávno.Sice bohatli světsky,ale stali se nemocnými žebráky duchovními.
   No důsledky nyní snášíme vědomě i nevědomě všichni společně.

   Kolik zaslepených tvrdí,že jsou věřícími,ale ve skutečnosti jsou nevěřícími,
   rozdělenými v sobě samých.Zrovna tak ti,co tvrdí,že Bůh neexistuje, jsou jen naučeni
   církevním předávaným domněnkám a představám ,a takového Boha budou hledat marně.

   ad.(Bůh) Nezpodobníš si mne nikde na zemi ani na nebi.

   Má to svůj důvod.Byl církví porušen,a tak to tady také vypadá.

   PS: Z kus překousnout,že já v Boha nevěřím,protože vím,že existuje a jsem jeho
   součástí.Jsem v něm a on ve mně.

   1. → Jasně.Protože nemáš uši k slyšení,neslyšíš jak se Otec chechtá.Tak to se máš na co těšit.:))

    :-))) To bude ještě bolet, to bude ještě bolet… * vidíme to stejně, což je až k nevíře.

    → Z kus překousnout,že já v Boha nevěřím,protože vím,že existuje a jsem jeho
    součástí.Jsem v něm a on ve mně.

    * neočekávej z údolí tupých hlav žádnou smysluplnou reakci. Jsem v něm a on ve mně , je totiž hóóódně vysokej levl, vlastně vůbec ten nejvyšší, kde Tě (u)slyší jen setsakra málo bytostí.

   2. ad „A jak sám píšeš:nebe znamená mysl,tak nebesa Vědomí,podsvětí nevědomí,atd., tak i postavy z Bible jsou jinotaji pro něco zcela odlišného.To pak zjistíš,že apoštolové nejsou apoštolové,co znamená Ιησούς,co znamená Pilát ,kříž,kmeny, židé a pohané,atd.A rázem je vše jinak,tvůj chrám z představ a domněnek je zbořen. No a pak přichází na řadu vnější svět a začneš si říkat,že ses ocitl v blázinci z představ a domněnek,ve kterém se berou texty Písem doslovně a doslovně se na nich staví společenská morálka a řídí svět.Zjistíš,že historie,které sis byl naučen, je zcela jiná.“

    Hvězdičko, mohla byste nějak dokázat, že postavy z Bible jsou jinotaji pro něco jiného? Já si totiž myslím, že milující Bůh prostřednictvím Syna dává možnost každému člověku, aby porozuměl tomu, co se v Bibli píše. Není to vyhrazeno jen pro vyvolené. Žádná predestinace neexistuje.

   3. ad. Hvězdičko, mohla byste nějak dokázat, že postavy z Bible jsou jinotaji pro něco jiného?

    Velmi a upřímně ti děkuji za tuto otázku.
    Ano mám důkaz, pokud bereš potaz vědecký přístup ověřování.

    *Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti predikce a aplikace (aplikované vědy).
    *Vědecká metoda je posloupnost nebo sada procesů, používaných při vědeckém výzkumu. Cílem je získat znalosti a vědomosti pomocí pozorování a dedukce na základě dosud známých poznatků. Přijímání nových vědeckých poznatků je založeno na konkrétních důkazech.
    *Vědecký zákon je tvrzení založené na opakovaných experimentálních pozorování v podobě zákona, které zobecňuje chování nějakého systému za daných podmínek. Aby bylo tvrzení pokládáno za zákon, musí být široká paleta těchto podmínek známá. Takový zákon musí mít dobře zdokumentovaná úspěšná použití a rozšíření na další podmínky.
    *Empirické zákony jsou závěry založené na pokusech opakovaných po mnoho let a obecně přijímané vědci. Sestavení popisů dějů v přírodě pomocí vědeckých zákonů je cílem vědy.
    *Vědecký zákon se týká skutečného světa. Proto musí být založen na experimentu a pozorování a musí být možno jej testovat a případně dokázat jeho neplatnost (falzifikovatelnost).

    *Zákon je všeobecně platné pravidlo, jemuž se člověk musí podřídit.
    *Zákon je všeobecně platné pravidlo,

    ad.Já si totiž myslím, že milující Bůh prostřednictvím Syna dává možnost každému člověku, aby porozuměl tomu, co se v Bibli píše.

    Syn je jméno. Syn = „získáno při zkouškách ,Syn = oko,zrak
    člověk ->symbol pro zaslepeného,slepého
    Syn člověka = zrak slepého,zrak zaslepeného,oko slepého
    ad.Není to vyhrazeno jen pro vyvolené.

    ad.Není to vyhrazeno jen pro vyvolené.

    Ne není.A právě v tom spočívá má práce pro všechny.A nejde jen o to,aby lidé
    dostávali texty přeložené nebo se zapojili tím,že si sami budou dokládat do textů
    významy symbolů.Jde především o to,aby se sami naučili texty překládat z jazyka symbolů do současného jazyka.Ostatně i zapisovatel tzv,Janova zjevení na to přímo upozorňuje.Zrovna tak je na to upozorněno i v tzv.Příslovích,ale i Izajášovi.
    V tom je jazyk Bible úžasný.I když se významy slov každou generací mění,obrazy
    /symboly/zůstávají stejné.To platí i v obrazové komunikaci s Bohem.

    Takto se z mrtvého slova Písem křísí Slovo Živého.
    Ostatně Slovo Živého je v nás a všude kolem.

    PS: Otcova slova :“Jména jsou důležitá.“

 2. Matouš 13: 13
  13Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou.
  13 Να γιατί τους μιλώ με παραβολές, επειδή, ενώ κοιτάζουν, κοιτάζουν μάταια και, ενώ ακούν, ακούν μάταια και δεν συλλαμβάνουν το νόημα·
  překlad:
  13 Proto jejich společenství uvnitř čelo zasahuji hodem /kompletuji /,protože i když jdou na lůžko, lůžko prázdné /zneuctí/ a i když dobře slyší,naslouchají bez proudu ;

  *čelo->zasáhnout/zranit/->nevědomí radí vzít si ze zkušeností druhých ponaučení,aby je dotyčný nemusel sám prožít
  *házet-> ve smyslu zbavovat se zkušeností->radit
  *kompletuji->kompletovat- sestavovat,doplňovat,plnit na celek; kompletace-doplnění na stav úplnosti
  *hod->hostina duchovní; Hod Boží
  *lůžko->symbol pro spojení,sjednocování
  *zneuctí->nemají úctu ke spojení s Bohem
  *slyší->cítí,vnímají
  *bez proudu->bez soucitu,lásky bezpodmínečné,bez vnímání,bez příjmu frekvencí ->hluchota;je to jako když hluchý poslouchá rádio
  *klid a mír,harmonie duše -> vynikající příjem

  *podobenství = „uvnitř čelo zasáhnout hodem“,porovnat, kompletovat ;obrazová analogie

  Matouš 13:14
  14A plní se na nich proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte.
  14 και σε αυτούς εκπληρώνεται η προφητεία του Ησαΐα, η οποία λέει: “Με την ακοή θα ακούσετε αλλά δεν πρόκειται να συλλάβετε το νόημα· και κοιτάζοντας θα κοιτάξετε αλλά δεν πρόκειται να δείτε.
  překlad:
  14 a uvnitř nich vypnuto proudění, vidoucího Ducha svatého jeho spása Bod spojení jeho, jenž praví : „Uvnitř ušima k slyšení uslyšíte,ale bez spojení neuchopíte jméno; a spojení živé budete vidět,ale bez spojení neuvidíte /nebudete si vědomi/.

  *proudění/sjednocování,kompletace,Bod spojení/ ->průnik lásky bezpodmínečné do vědomí i nevědomí
  *Ησαΐα, η οποία λέει = Izaiáš,která praví
  *slyšet -> vnímat,cítit
  *uchopit-> pochopit,porozumět,
  *jméno -> pojem,pojmenování
  *spojení živé -> sny,vidění a vše okolo /míjející se obrazy/
  *vidět ->být si vědom

  Matouš 13:15
  15Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘
  15 Διότι η καρδιά αυτού του λαού έχει γίνει μη δεκτική, και με τα αφτιά τους έχουν ακούσει χωρίς ανταπόκριση, και έχουν κλείσει τα μάτια τους, ώστε ποτέ να μη δουν με τα μάτια τους και ακούσουν με τα αφτιά τους και συλλάβουν το νόημα με την καρδιά τους και επιστρέψουν και τους γιατρέψω”.
  překlad:
  *15 Kvůli spojení srdce se tady z lidí rodí hadi nevnímaví a jejich uši neslyší/nevnímají,přijímají/ Slovo /Zvuk/,a cit komunikace slepých jejich takový,že nevidí očima a nenaslouchají ušima a neposkládají mysl /ducha/ se srdcem jejich, neobrátí se a neuzdravím je.

  * lidé ->personifikace vlastních slepých myšlenek pod vlivem pudů a emocí nevědomí
  * hadi -> tzv.rozumáři s podvědomím naplněným sexualitou místo tvořivé síly
  * uši -> cítění
  * neslyšící uši ->hluchota -> neschopnost vnímat /cítit/ vnitřní Slovo/Zvuk/;odmítání/odpor/,izolace od toho,co nechceš slyšet
  * oči -> symbol obsahu mysli
  * nevidoucí oči -> slepota ->odmítání,neschopnost vidět dopad svého egoistického chování,neochota podívat se na reálný svět a citové vztahy uvnitř sebe samého,které se zrcadlí vně; neschopnost nalézt skutečnou příčinu důsledků a tím i řešení
  * neposkládají -> nesjednotí ducha/duální mysl/ prostřednictvím lásky bezpodmínečné
  * neobrátí se -> směrem k vlastnímu nitru
  * neuzdravím je -> osvobození z otroctví podvědomí naplněného pudy a pudovými emocemi,od pudových závislostí; náplň podvědomí ovlivňuje vědomou část mysli a tím i konání

  1. to „Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.“

   Neříkám, že nemáte pravdu, ale toto Izajášovo proroctví se dá vysvětlit mnohem jednodušeji. Izajáš a po něm Ježíš mluví o pyšných lidech, považujících se za majitele pravdy. Pro tyto lidi neexistuje člověk, který by je mohl něčím obohatit – oni totiž už v š e c h n o vědí (jsou bohatí v duchu). Pro ně je tudíž každý dialog ztrátou času. Kdyby někoho vyslechli, připustili by tím možnost vlastního omylu. Jedná se o fanatiky, ale také o kšeftaře s Bohem – ti jsou přesvědčeni, že si spasení mohou koupit (okázalým řečněním o lásce, okázalým altruismem atd.).

   Je paradoxní, že manipulátor davu je tím úspěšnější, čím méně se snaží svoje tvrzení podepřít argumenty. Jakmile začne vysvětlovat, bude se tomu stádu jevit jako někdo, kdo si není jist svou věcí. Dav žádá vůdce, jehož slovo se pouhým vyslovením stává zákonem.

 3. Hvězdičko

  Bible Svatá je mrtvá kniha, není živoucí. Tisíce let už do ní nikdo nic nezapsal.
  Život je proud. Vystoupíš-li z proudu, zamrzneš, zrezavíš. Být v živoucím proudu znamená neustále se měnit. Já jsem v něm a On je ve mě. Oba se měníme, každou vteřinu jsme jiní. Vidění světa které platilo včera už dnes neplatí. My Dva musíme opět začínat znovu. Jistota znamená být v konečnu. Ale my Dva jsme v nekonečnu. My Dva víme, že nic není jisté. Protože kdyby bylo něco jistého, tak by život postrádal smysl. My Dva obohacujeme život pořád o něco nového. O nové pohledy na ty samé věci. Staré nahrazujeme novým, aby to bylo čerstvé a poživatelné.

  Bibli čtou milióny lidí a každý si tam najde úplně něco jiného. Bibli můžete číst znovu a znovu, přečtete ji třeba stokrát a vždy tam najdete něco nového, co doplní váš obraz o životě a Bohu. Jsou jedinci, kteří stráví doplňováním celý svůj život a na konci nemají pořád hotovo. Není co doplňovat, není potřeba někam jít, není potřeba cokoliv číst. Stačí najít svůj střed a vše se zařídí samo. Dojde k propojení toho na levici s tím co je na pravici a Království nebeské je zde.

  1. ad.Marek 22.11.2019 (20:48)

   Ty nejsi můj Nebeský Otec,ty nejsi můj Mistr,ty nejsi pán mého domu. Ty jsi lhář a zloděj.

   „Když hospodin domu ví,kdy přijde zloděj,nedovolí mu vloupat se do domu.“

   „Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát.“

   „Když pán domu ví, že přijde zloděj, bude bdít, dokud nepřijde a nenechá ho vniknout do svého domu, do svého království, aby mu nevzal jeho věci. Buďte na pozoru před světem. Opásejte svá bedra velkou silou, aby lupiči nenalezli cestu a nemohli se k vám dostat. Neboť to potřebné, k čemu se upínáte, se stane. Kéž je ve vašem středu chápající člověk. Jakmile dozrál plod, přišel rychle se srpem v ruce, a požal jej. Kdo má uši k slyšení, slyš! “

   PS: Už víš,kdo je hospodin mého domu?:))

   1. Hvězdičko na co ti to je? Tvůj Dům! Když kydáš na ostatní hnůj?

   2. ad.Matrix 23.11.2019 (12:11)

    ad.Hvězdičko na co ti to je? Tvůj Dům! Když kydáš na ostatní hnůj?

    Podívej Matrixi,ty jsi taky takový zloděj.Neustále útočíš na druhé,jen abys jim
    ukradl jejich vnitřní klid a mír.Máš ve všem jasno,aniž bys nejprve vyslyšel.
    V sobě samém jej najdi.Tak pracuj na svém sebepoznání.Nikdo to za tebe neudělá.

    Pořekadlo: „Postav dům, zasaď strom a zploď syna.“, se také skládá ze symbolů,které
    slouží k lepšímu zapamatování a které se skrývá to,pro co jsme zde.

    *dům-> chrám uvnitř sebe samého
    *strom->cit,soucit
    *syn-> vidoucí zrak,vidoucí oko

    PS :“Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj.“
    tzv.Kniha přísloví v originále :“ Předpoklad(základ) bohatství Moudrosti je Soucit(Láska bezpodmínečná)“

   3. Hvězdičko,
    pořád jsme u tématu sjednocení a nalezení středu.

    Shodneme se na tom, že dům zde představuje mysl.

    „Když hospodin domu ví,kdy přijde zloděj,nedovolí mu vloupat se do domu.“

    „Ten který vládne nad svou mysli ví, kdy se objeví skryté (neprožité, odmítnuté, protiklad, neuvědomování si polarity), nedovolí mu aby konal nevědomě“

    „Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát.“

    „Jste-li vnitřně rozděleni (uvědomování si jen jedné z polarit), nebudete moci obstát“

    Když pán domu ví, že přijde zloděj, bude bdít, dokud nepřijde a nenechá ho vniknout do svého domu, do svého království, aby mu nevzal jeho věci.

    Vědomá mysl ví, že zde je i protiklad a je připravena na to, že se musí projevit, nenechá ho bez povšimnutí, aby zapadl do podvědomí.

    Buďte na pozoru před světem.
    Udržujte pozornost ve světě protikladů (dualitě).

    Opásejte svá bedra velkou silou, aby lupiči nenalezli cestu a nemohli se k vám dostat.Neboť to potřebné, k čemu se upínáte, se stane.

    Buďte hodně silní, aby jste vyzráli nad iluzí oddělenosti polarit. To co jste skryli sami před sebou, odmítli jako nepotřebné, to čím se nechcete zabývat, se k vám jako potřebné zase vrátí.

    Kéž je ve vašem středu chápající člověk.

    Kéž jste nalezli svůj střed a chápete Jednotu.

    Jakmile dozrál plod, přišel rychle se srpem v ruce, a požal jej. Kdo má uši k slyšení, slyš!

    Jakmile dozrajete, okamžitě pochopíte. Kdo je ochoten naslouchat slyší.

 4. → Bible Svatá je mrtvá kniha, není živoucí.

  Boží slovo je plné života, má svou sílu a význam i po 2000 letech. Kdo má uši, slyš:

  Ez 47,1–2.8–9.12

  Anděl mě zavedl zpět ke vchodu do chrámu, a hle, pod chrámovým prahem prýštila voda směrem na východ – na východ totiž bylo chrámové průčelí – voda stékala pod pravou chrámovou stranou na jih od oltáře. Pak mě vyvedl severní branou a vedl mě venku k vnější bráně směřující na východ, a hle, voda vytékala z jižní strany. Řekl mi: „Tato voda, které vytéká do východní krajiny, stéká do pouště a končí v moři ve slaných vodách a jeho voda je tím uzdravena. Kamkoli se řeka dostane, oživnou všichni živočichové, kteří se v ní hemží; velmi mnoho ryb bude tam, kam se dostane tato voda, a vše se uzdraví. Nad řekou pak, na jejím břehu z obojí strany vzroste všeliké ovocné stromoví, neopadne jeho listí, nepřestane jeho ovoce; každý měsíc ponese čerstvé plody, neboť jeho voda bude vytékat ze svatyně: jeho ovoce bude pokrmem, lékem jeho listí.“

 5. → Tvůj Dům!

  Kdybys tak jen aspoň vzdáleně tušil o co jde, o čem je řeč, viď?..:-) Takhle jenom tápeš, ostatně jako každej „slepej“, byť to máš přímo před očima. Tak ještě jednou a pro tebe: „Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát.“ Hledej a nalezneš, kolikrát to budu ještě napsat, abys to konečně uslyšel. Nebo jseš fakt hluchej?

 6. Hvězdičko

  V tom je jazyk Bible úžasný.I když se významy slov každou generací mění,obrazy
  /symboly/zůstávají stejné.To platí i v obrazové komunikaci s Bohem.

  Takto se z mrtvého slova Písem křísí Slovo Živého.

  Hvězdičko, víte co jste to vůbec napsala? To jako Symboly a obrazy popíšete pomocí slov, pak se význam slov během generací změní dvacetkrát a pak přijdete vy a poznáte co bylo na začátku??? Jestliže obraz nebo symbol popíšete slovy a a pak se význam slova změní, musí se zákonitě změnit i obraz. Někde jsem četl, že slovo nebe má ve staré hebrejštině 20 významů. To jako fakt chcete tvrdit, že znáte pravdu? A to ještě máte tolik odvahy, aby jste tu svoji pravdu předávala druhým? Možná že jste zapomněla, že ke slovu pravda existuje protiklad nepravda, tedy lež. Pozor na to, jste v dualitě. Dřív nebo později se to odmítnuté přihlásí samo.

  Takto se z mrtvého slova Písem křísí Slovo Živého.
  Takto se z mrtvého slova Písem křísí lež jako věž.

  Pravé podstaty (tedy pravdy) by jsme se mohli dobrat jedině, kdyby by byla Bible nakreslena v obrázkové formě. Tam by nebylo pochyb.

  Samozřejmě, někdy se to dá víceméně odvodit. Je pak otázka, zda lze takovou 50% pravdu považovat ještě za pravdu.

  1. ad/ A to ještě máte tolik odvahy, aby jste tu svoji pravdu předávala druhým?

   Hvězdička může předávat co chce. Za sebe – její tzv. pravdu nepřijímám

   Slovo Živého je Slyšitelný životní proud, tvořivá síla Ducha Svatého, Slovo, Logos, Šabd, Nám, Vadan, Izm-i-azám… . /pojmenování pro jeho kvalitu existuje mnoho a vše má stejný základ a význam /

   Ne všichni ho však slyší, ale v celém Stvoření se nachází každým okamžikem. V každé formě života i hmoty je neustále a každá forma života i hmoty je neustále v něm.

   1. Venda – 24.11.2019 9:30
    ad.Za sebe – její tzv. pravdu nepřijímám Slovo Živého je Slyšitelný životní proud, tvořivá síla Ducha Svatého, Slovo, Logos, Šabd, Nám, Vadan, Izm-i-azám… .

    Vendo,ty také rád překrucuješ.Byl jsi rád,že jsem zde vložila odkaz na význam
    slova šabda-> světelný zvukový proud,Živé vnitřní Slovo.Myslíš si,že náhodou?

    O ničem jiném tady celé roky nemluvím,ale to ty nevidíš jen pro své naučené
    představy.Ono něco jiného je totiž v tvém případě o tom jen mluvit a něco jiného
    v mém případě je to na „vlastní kůži“ prožívat a žít.

    To,čemu ty říkáš Slyšitelný životní proud,je totižto Slovo Živého Otce v Lásce
    bezpodmínečné-Matce uvnitř každého.A tento proud odněkud proudí.A tomu bodu
    odkud proudí,se ve Starém Zákoně říká Bod spojení.A tím Bodem spojení je Láska
    bezpodmínečná v centru uvnitř člověka.

    Bod spojení se i dnes značí jako kříž/Krist->Kristus/,Ješua je jméno pro Světlo
    Ješua Kristus = Světlo Bodu spojení.

    A to,jestli ti dovolí Otec porozumět tomu,o čem zde píšu,záleží na tobě.Respektive
    na tvé karmě,tedy na tvém způsobu myšlení.Trpíš-li chudobou srdce,nebudeš rozumět
    pro nedostatek lásky bezpodmínečné a rozdělenost svého ducha.Nemluvě o tvém
    přeplněném poháru znalostmi.Zbavit se všeho,co doposud znám,znamená vylít svůj
    pohár->apokalypsu /zříci se světa,zboření hradu z písku/,abys mohl začít stavět
    na pevném základu/Bodu spojení/,který odolá i tomu největšímu zemětřesení a
    potopě světa.

    PS: Pravda s velkým P je jméno,pravda s malým p má mnoho podob.

   2. Jsem s Ním již patnáct roků. Díky.
    Dost čtete, chce to ale jít více do svého nitra, paní.

   3. To je zajímavé jsou dvě možnosti, buď je chyba ve Hvězdičce nebo v nás? Zaměňovat jedno slovo druhým, nikam nevede.

  2. Marek 24.11.2019 (1:55)

   ad. víte co jste to vůbec napsala?

   Samozřejmě, jsem si plně vědoma toho,co zde píšu a o čem píšu.

   Mimochodem všiml sis vůbec,jak ti Otec strhl masku a zatřásl tvým hradem z písku?

 7. Tedy chci ještě bránit v rozletu?
  Převážil již pocit,
  že nemám právo ?
  A je silnější, než život sám?

  Než touha chytit kohokoliv,
  zatřást s ním až k bolesti
  a zbořit pošetilost konstruktů,
  způsob cesty životem,
  jakým putují lidé,
  svůj klobouk odhodit v dál,
  nebo jít také tak?
  bez interpunkce

 8. → jsou dvě možnosti

  Možností je „x“ a nespočetně. Smiř se s tím, že těch „nezredukovanejech“ je asi málo (ve tvým jazyku: „menšina“), ale navzdory všemu a všem existují. No řekni sám, není to krásný? Krasný svět „většin“ a „menšin“..:-)) Prozradím ti sladký tajemství: víra není pro každýho. Fakt ne. Což není problém ani tak tý víry, ale jedinců („zlodějů“), jako jseš ty, který se mermocí chtěj vlámat do otevřených dveří. Slovíčko „vyvolení“, připouštím, smrdí a taky se mi zrovna dvakrát nelíbí. Na druhou stranu ovšem dlužno podotknout, že mezi zrnem a plevou, přece jen jakýs takýs ROZDÍL existuje, resp. musí být, musí existovat. ROZDÍL, resp. (schopnost) VNÍMÁNÍ ROZDÍLU, jsme tu už probírali. Areté, vzpomínáš? Tož tak, ogare, a včil mudruj.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Aret%C3%A9

  1. Víry se zásadně vyhýbám sorry jako?!! Sám přece říkáš že jsi hovno ve vesmíru a přitom si najednou hraješ na zrno já plev. Měl by si se rozhodnout čemu věřit? Leštíš tu za ty roky akorát prdy.

   1. → Sám přece říkáš že jsi hovno ve vesmíru a přitom si najednou hraješ na zrno já plev.

    No bať. Hovna ve vesmíru můžou totiž absolutně všechno. Dilige et quod vis fac – Miluj a dělej, co chceš. Autora týhle fantastický moudrousti si dohledej sám, plevo moje milovaná, líná přemejšlet.:-)

    → Měl by si se rozhodnout čemu věřit?

    Všemu ostatnímu, jenom ne plevám hnaným větrem, jako jseš ty.

    http://www.novyzivot.cz/?lang=cs&action=clanky-nz&id=655

 9. → Jsem s Ním již patnáct roků.

  Pak jste ovšem, Vendo, sorry jako, lautr nic nepochopil. Nepochopil jste „prapodstatu“, že každý jeden je s Ním odjakživa, od narození. Co je „po smrti“?, nevím a neřeším. Na karmy a sebemrskačství jakéhokoliv druhu a v jakékoli podobě, nevěřím. Tož asi tak…

  1. Honzo, zareagoval jsem na Hvězdičku.
   Od narození máte střeva a ta produkovala daleko dříve, než jste se vůbec něco dozvěděl. Na co věříte či nevěříte, to je čistě Vaše. Zrovna tak i to Vaše nevím a neřeším. Jste tu sám za sebe.

   1. → Od narození máte střeva a ta produkovala daleko dříve, než jste se vůbec něco dozvěděl.

    Vendo, střevo milované, kontrolní otázka, rozumíte kontextu, rozumíte když se řekne: odjakživa – ? A rozmyslete si co odpovíte. I Vy jste tu sám za sebe a karma je prej prevít, říkaj „znalci“.

   2. …..že každý jeden je s Ním odjakživa, od narození.

    Tak odjakživa nebo od narození?
    Co odpovíte?

 10. → buď je chyba ve Hvězdičce nebo v nás?

  V „nás“, to jsou prosím kdo? Neznám žádné „nás“. Pravda, je tisíce způsobů jak ze sebe udělat i..ota a proti gustu žádný dišputát. Narost ti názor, nebo že by byla „chyba“ jinde?..:-)))

  ps: některejm jedincům bych ty rozmnožovací pokusy fakt rozmluvil, notabene když vidím ty „výstupy“:-))

 11. Já si myslím, že my všichni mluvíme o tom samém. Mluvíme o neviditelném, které musíme nějak popsat. Proto si každý z nás vytvořil symboly jak to všechno popíše. Na ty symboly musíme navléknout slova, abychom to druhému sdělili. Problém je, že jsme si každý z nás vytvořil svůj vlastní symbolický jazyk, kterému nemůžou ostatní porozumět. Na viditelných věcech se shodneme na něčem co nejde vidět to nelze. Pokusím se tedy rozklíčovat co půjde.

  Myslím si, že základ je střed. Cestu do středu musíme nějak určit, potřebujeme dva body. U mne to je přímka s body A a B se středem S. Můj symbol je protiklad, tedy dualita. Pro druhé to může být kříž a od toho symbolicky Kristus a dále pak Syn. Taky se můžeme soustředit na bod, od toho pak Oko, dále zrak, dále vidět. Všechny tyto symboly platí. Určitě existuje spousta dalších symbolů.

  Teď jsme ve středu. Co zažíváme, co pociťujeme.
  U mne sjednocení se vším co je. On je jeden, všechno je Bůh. Jsem sjednocen s Jedním, jsem jeden a od toho Jednota. Jednotu nemůžu nijak definovat. Můžu prohlásit všechno je Pravda, nebo taky Nic není pravda. Pravda může existovat jedině v protikladu s nepravdou. V Jednotě je ale jen jeden z nich, takže od toho mám, ani Pravda ani nepravda. Nejlépe tedy prázdný prostor od toho Nicota, Ticho, Prázdnota. V tomto spojení nelze nic dělat, nelze nic konat, nemít Nic. Pro mne prostor skrze který se vše projevuje, bez podmínek. Nicota, která se pro mne obětuje. Projeví se v ní vše co se má. Umožní aby vzniklo cokoliv, bez jakéhokoliv soudu, tiše a prostě.

  Aby jsme byli ve středu, musíme se všeho zbavit. Vylít pohár, zbořit hrad z písku, všechno rozmetat, totální apokalypsa. Taky být bez představ a podmínek, odtud bezpodmínečný. Jsme spojeni se středem bezpodmínečně. Spojení je Láska, odtud Bezpodmínečná láska. Bezpodmínečná láska skrze střed, kříž, Krista, Syna.

  Je to možné takto chápat?

  PS: Zasílám zajímavé video
  https://www.youtube.com/watch?v=sZ4ayGsQwAA&feature=em-uploademail

  1. Nemám čas nyní shlédnout ono video, tak jen poznánka
   – jestliže se skrze prostor, který nazýváte Nicota, projeví vše, umožní, aby vzniklo cokoliv, je tedy spíše hybnou nehybnou silou, Věčností, která zobrazením, tvořením poznává sama sebe.
   Totiž – vezměte bílý papír, namalujte na něj tečku. Pak papír vzdalujte svému zraku, brzy přestanete tečku vidět, po té se začne zmenšovat i papír až zraku zůstane neviditelné, ale ví možná i cítí: Je to tam …. :-)

  2. Marek 24.11.2019 (21:07)

   ad.Problém je, že jsme si každý z nás vytvořil svůj vlastní symbolický jazyk, kterému nemůžou ostatní porozumět.

   Je to logické.Od narození přebíráme slova,kterým se postupně učíme rozumět.
   Naučit se pouze slovo vyslovovat nestačí, je k tomu zapotřebí i obraz a obrazové děje/živý obraz/.

   Problém mizí v momentě,kdy mám zájem tomu,kdo mi něco sděluje porozumět bez toho,
   abych posuzoval jeho způsob vyjadřování,protože to okamžitě odvádí pozornost
   od sdělované informace.Navíc každý tady vyrůstá v jiném jazykovém prostředí.
   Každý máme zkušenosti a je z naší podstaty se o ně podělit.

   Znovu však zopakuji,že Bible pojednává o duchovním světě a životě uvnitř člověka.
   Tedy jak ty říkáš o světě neviditelném,který dokonce ani nemusí být zjevný vně.
   Tomuto světu se říká nevědomí nebo též podvědomí.Je to ta část vědomí,kterou si
   neuvědomujeme,protože je skrytá a jehož znalcem může být jen někdo,kdo tě přesahuje.
   Jako příklad vícedimenzionální bytost,která tě vnímá kompletně,vidí každičkou tvou
   buňku,myšlenku,barevné spektrum,atd.,před kterou neskryješ vůbec nic.Tato bytost
   je tady všemi a vším, a tak má na všechno a na všechny vliv.Dokáže vědomě zobrazovat
   Slovem.

   Nevědomí /ve skutečnosti Vědomí/ komunikuje s každým neustále.A tak zde máme
   dva jazyky v jednom srdci.
   1. jazyk/řeč/ vědomí,vědomé části mysli,která tvoří cca 5 % celku/naší úplnosti/
   2. jazyk/řeč/ nevědomí,nevědomé/skryté/ části mysli,která tvoří cca 95 % celku

   1. K jazyku vědomí patří náš rodný jazyk,světové jazyky,ale též neverbální způsoby
   vzájemné komunikace jako jsou braillovo písmo,morseovka,znaková řeč pro nevidomé, ale i slepé a hluché/dotek/,světelné, kouřové ,zvukové signály,loga,atd.

   2. Jazyk nevědomí se bude lišit.Vědomí používá ty samé frekvence jako nevědomí.To znamená,že bude například vysílat slovo strom na téže frekvenci,
   ale s odlišným významem,aby bylo pro tebe slovo vědomé a nevědomé mysli rozlišitelné.

   A právě tímto jazykem jsou psána Písma.Proto jsou také snadno rozeznatelná.
   Některá jsou psána živými obrazy,jako když se díváš na film.Některá používají
   jen základní symboly nevědomí,což ovšem také v konečném výsledku
   z pohledu vědomé mysli mění význam celé věty nebo sdělované informace.

   Vědomá a nevědomá část mysli jen spolu tvoří ducha celého.

   1. → Naučit se pouze slovo vyslovovat nestačí, je k tomu zapotřebí i obraz a obrazové děje/živý obraz/.

    Přesně tak *. Ale co s tím, jak s tím v tomhle „postBabylónu“, totálním zmatení a zdegenerování jazyka a řeči vůbec, to fakt a opravdu nevím.

    ps: dneska mi přilít mail s větou: náš tým Vám vychystal. Nevím, ale tomuhle jazyku bláznů sotva kdy porozumím, resp. porozumět a rozumět ani vlastně nechci.
    Václav Bělohradský, blahé paměti řekl: Všechny rozhodující změny ve společnosti se ohlašují proměnou jazyka. Měl pravdu. S&H mají tisíce podob.

   2. Honza 25.11.2019 (23:29)

    ->Všechny rozhodující změny ve společnosti se ohlašují proměnou jazyka.

    Výstižné.Jestli to nebude tím,že zvuk,rozuměj kmitočet, je tvůrčím.
    Člověk si neuvědomuje sílu slova,tedy to,co přijímá a hlavně to,
    co vysílá,aniž by vydal hlásku.Každé písmeno,slabika má svou frekvenci.
    „Naši předkové“,jinak my,si toho vědomi byli velmi dobře.Slova doslova
    skládali a tvořili úžasné pojmy.Kolikrát se mi tají dech.

    Doslova fascinujícím faktem však zůstává,že nad vědomou tvorbou jednotlivců i
    celé civilizace převládá tvorba nevědomí.Nevědomí má totižto také svůj jazyk
    a svou tvorbou zviditelňuje/zobrazuje/ svůj obsah.Tedy to,co je skryté vědomé části.
    Jinak řečeno je dobré si uvědomit: pokud je mé vědomí v otroctví nevědomí,pak má „tvorba“ je jeden velký průser.No a to je to,co je zjevné.

    Nevědomí však není viníkem.Není jeho vinou,že o něj nemám zájem,že jej neberu
    jako svou součást nebo na něj házím vinu za všechno zlo světa,že jej považuji za zlo.
    Není jeho vinou,že do něj házím svůj odpad.Proto nám ten odpad ukazuje ve vší parádě.

    A dnes?Děti se neučí prostřednictvím rodného jazyka věcem a jevům
    rozumět.Dnes se učí děti anglicky již v MŠ.Jenže angličtina značí chaos a ten je zjevný.Čím víc angličtiny,tím hůř,a to ani nemluvím o tom,že i ta Písma jsou přeložena
    přes angličtinu.

    Stále platí,jakým jazykem hovoříš,přesně tak i myslíš.

    PS:Právě jsem přeložila a náhoda to není.Babylon není příčinou zmatení jazyka,právě naopak. :))

    Genesis 11:9
    9Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek) , že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.
    ט עַל-כֵּן קָרָא שְׁמָהּ, בָּבֶל, כִּי-שָׁם בָּלַל יְהוָה, שְׂפַת כָּל-הָאָרֶץ; וּמִשָּׁם הֱפִיצָם יְהוָה, עַל-פְּנֵי כָּל-הָאָרֶץ. {פ}

    překlad:

    *9 Proto tedy volej jméno Brány Boží,pro zapnutí rtů YHWH celého vědomí;
    odtud čerpej jména,tato ústa stojí v klidu YHWH,proto mincí celou tomuto vědomí.

    Otcova slova:“Každá mince dvě strany má,ale jen celou platit se dá.“

  3. Marek sem přinesl pro mé vnímání čerstvý závan mě blízkého pohledu na věc. Dávám nejen jemu do pozornosti audio záznamy hovořící o tom,co je to duše, co jsme my, programy mysli a vůbec jak funguje tato dimenze.

   https://mega.nz/#F!Y4E10CgJ!SvtpmRmNu5gtEimFB0j88w

   Je to mnoho hodin záznamů ze setkání, začal bych 9 a 10 z Olomouce a dál se uvidí jak to bude s rezonovat.

  4. Marku díky za odkaz na to video, právě jsem dokoukal. Je opravdu zajímavé, ale pro drtivou většinu zdejších diskutujících nepřijatelné svým obsahem sdělovaného.

 12. ….tvořením poznává sama sebe…..

  opravuji – vyjadřuje sama sebe.
  A my můžeme nepřímo, skrze tuto tvorbu vnímat onu Věčnost, Nicotu, jakkoliv to nazveme :-)

 13. Aká bohatá a plodná polemika! Niektoré poznámky by si zaslúžili trochu viac pozornosti, ako napr. tá Honzova: „Co je „po smrti“?, nevím a neřeším“. To je chyba, lebo skutočný (večný) život začína až tam – po tej našej telesnej smrti, toto tu je iba niečo, ako taká škôlka pre malé detičky, kde sa učia slušnému správaniu. Ale tam – na večnosti je už skutočný život, aj keď, aj tam sa budeme ešte zdokonalovať a učiť. Ale učebná látka už bude omnoho rozsiahlejšia, ako je tomu tu v časopriestore. Zdá sa, že matka to chápe lepšie, ako mnohí tu. Týmto si ju dovolím pozdraviť…
  Majte sa fain…

  1. Degone,
   tolik, tolik mne toho potkává, jen velmi vzácně však slova laskavá.
   Pokud si uchovám klid v srdci, je fajn :-)
   Děkuji Vám i ostatním, kteří jsou toho schopni vůči bytostem, přeji hezké dny, klid a mír :-)

  2. → tá Honzova: „Co je „po smrti“?, nevím a neřeším“. To je chyba, lebo skutočný (večný) život začína až tam.

   Kde? Kde „tam“? Kde, když BOŽÍ PŘÍTOMNOST je jen JEDNA (stejně jako PRAVDA), „tady a teď“! Degone, jenom mi prosím neodpovídejte tím debilním stylem, že je to jen názor, „len môj názor“. A jestli je někde chyba, pak v hlavě, v úsudku vůbec.

 14. Pro Degona
  Nerozumím, proč a jak chcete řešit, co je po smrti. Nikdo nic určitého o tom skutečném životě jinde neví.
  Jestli tvrdí, že ví, potom se mýlí nebo si vymýšlí.

  1. Milý kolemjdoucí č.2: Ja tiež rozumiem tomuto Vášmu vo svete prevažujúcemu názoru, ale ten kto sa mýli, sú práve takíto nevedomí ľudia. A odpoveď na otázku, prečo sa takmer vôbec o týchto veciach verejne nehovorí je práve v tom, že vo svete prevláda ten názor, ktorý ste tu spomenul a kto o tom vie viac, ten mlčí, aby sa vyhol posmechu skeptikov. Človek nie je iba telo so svojimi piatimi zmyslami, ale je aj duchovná, alebo astrálna bytosť, ktorá také obmedzenia nemá. A tá dokáže vnímať aj to, čo je pre materiálnych ľudí nedostupné. Niečo o tom sa možno dopátrať aj na internete, ale treba vedieť, kde a čo hľadať. Ale výsledok stojí za to – to mi môžete veriť!

   1. → vo svete prevažujúcemu názoru (…) vo svete prevláda ten názor

    Moment, moment, Degone. Je to možná „zdánlivě nedůležitý“, ale pohybujete se/pohybujeme se ve světě názorů nebo faktů? Víte, já jsem na ty tzv. názory, což jsou jen převlečený domněnky a s&h všeho druhu, celkem dost háklivej, tak proto ta otázka. A Vaše řeč budiž jasná – ano,ano, ne,ne, co je nad to, je ze zlého. – však to přece znáte, ne?.:-)

   2. ad) „Vaše řeč budiž jasná – ano, ano, ne, ne…“

    Vaše řeč budiž s&h, že Honzo? ?

 15. Pane Žáčku, chápu Vás. Chápu i Honzu. Náš Duch Svatý, Slovo, Šabd, či jak to kdo nazývá, je s každým životem od jeho vzniku v neustálých nových zrodech. Nevím jak zvířata, ale vím, že jsou lidé, většina, kteří si Ho neuvědomují a svůj život prožijí bez poznání toho tvořivého zvukového proudu a toho, co jim má přinést. Napsal jste o tom již před mnoha léty a nikdo na to nereagoval. Ani ta sečtělá diskutérka Hvězdička. Pro ni připomínám rok 2014 a Váš článek: https://hledani.gnosis.cz/mystika-4-cast-za-primou-cestu-budiz-pochvalena/
  Napsal jste v něm a bez jakékoli reakce Hvězdičky:
  „Skutečné jméno, to z Nového Zákona označené jako Slovo, jež bylo na počátku u Boha, které je samotným projevem záměru Boha-Otce a jako Jeho tvůrčí princip je nazváno Duchem Svatým, či v řečtině Logos a nebo jako Matka-Moudrost, která plodí (vtěluje) do Stvoření Syny. Křesťanství ale i jiná náboženství uznávají tuto jedinečnou Trojjedinost. Tento Duch Svatý vytváří svou nekonečnou Moudrostí harmonii a jednotu celého Stvoření, protože je zrealizovanou Vůlí Nejvyššího.
  Pro úplnost některá pojmenování pro tento vzácný a formující fenomén z jiných kultur a náboženství: Šabd, Nám, Bání, Náda, Udgíta či Dhun z Indie; islámský svět zná pojmenování Kalma či Kalám-i-iláhi, Tao je cesta či nejvyšší cíl v čínských naukách, Asa Vahista jako nejvyšší vůle ve světě projevovaná či tvořivý proud Sraoša perského mudrce Zoroastera. I v dogmatické kabale Židů je tvořivá duchovní emanace, jako první projev Nejvyšší bytosti, absolutní jednoty. Je to první sefira, nazývaná Keter, jako hlavní „Koruna“ celého stromu života… atd..“
  Ta paní se k tomu v té době, před pěti léty, ještě prostě nedočetla. Dnes by chtělo její ego pochvalu za to, že Vám poradila. No tož nevím. O tom Vaše Cesta, pane Václave, není.
  Zdravím Vás.
  Krbec

  1. No vida! Já jsem si našel také něco, co jsem psal v těch mých obsáhlých článcích k mystice. Tuším, že to mělo šest pokračování a stovky zajímavých příspěvků. Je to až na knihu.

   Prosím, povšimněte si mého označení Síla. /Vám to ani zdůrazňovat nemusím/

   /cituji/

   „V průřezu věků a z činností a praxe všech Mistrů používá se pro tuto vskutku jedinečnou božskou Sílu, tvořící a formující veškerý život, mnoho názvů, které však mají stále stejný základ a původ, to, co přichází od Boha a je Bohem samotným: Slovo, Duch Svatý, Šabd, Tao, Kosmická energie, Kalma, Světlo, Nám, Zvukový proud, podstata Buddhy, Pravda… – co je důležité, že všechny vyjadřují stejnou věčnou realitu trvale existující za všemi podobami života. Tato síla je za každou formou života a také v ní, je ve všem živém, v každém z nás. Je to naše nejzazší já a je možné je poznat… pouze však velkým úsilím a navíc s Milostí Stvořitele.

   Mistři radí těm, kteří jim naslouchají, že praktikováním meditace na tuto Sílu se naučíme napojit se na To boží v nás a splynout s Tím. Přeloženo to značí, že se adept této Cesty naučí umírat a odcházet vědomě od svého omezeného já, aby žil ve skutečné realitě na věky. Důležité je, že se také odnaučí ztotožňovat se svým tělem /s egem/, osvobodí se od svých závislostí, osobních posedlostí a útrap. Získá tak zcela nový přístup k této pozitivní Síle, kterou má každý z nás odjakživa v sobě. Cesta vede jedině přes meditaci, a to je důležité pochopit. Jak říká Morfeus Neovi ve filmu „Matrix“ – „Něco jiného je cestu znát a něco jiného je po ní jít!“

   /konec ukázky/

   Celé je to tady:
   https://hledani.gnosis.cz/mystika-6-cast-cesta-za-hranice-tela-a-mysli-zaver/

   A víte co mi tato sečtělá žena tenkráte napsala? Že jsem nabídl „NAUČENÉ NÁNOSY TISÍCKRÁTE PŘEŽVÝKANÉ SLÁMY MYSLI FALEŠNÉHO EGA“ ??

   Ale jedno ji nemohu vzít. Za těch pět roků se dočetla již ke zvukovému proudu. Již více jak osm roků tu píšu, že čerpám z cesty Jógy slyšitelného životního proudu, Surat Šabd Jógy, to je asi pro ni též tou slámou. Těším se, až se dočte, jak se projevuje ve vyšších úrovních svému žákovi Mistr. To ji ještě čeká.

   Pane Krbče, zdravím Vás srdečně.

   Václav Žáček

   1. ad. Venda & Krbec 25.11.2019 (15:27),25.11.2019 (13:44)

    Vendo,zkus pochopit,že to ty se tady veřejně topíš ve vlastních výkalech,lžích a pomluvách.Odhaluješ jen to,co skrýváš pod maskou.

    „Morálka, to je pouze nepatrná, tenoučká blána chránící určitou kulturu. Může být lehce protržena, pak bahno, špína a kaly z nejhlubších a nejutajovanějších vrstev vyvalí se na povrch překvapené moralistické společnosti. Indiferentní pohled člověka zvítězivšího nad pohlavností dalece přesahuje moralisty a puritány, je to pohled vědomý si správných reakcí na každou životní situaci.“

    —-

    35Čest připadne moudrým do dědictví, hlupáci si však odnesou hanbu.

    21Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé, on sleduje všechny jeho stopy.
    22Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu.
    23Nedbal na napomenutí, proto zemře; bloudí pro svou velkou pošetilost.

    16Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:
    17přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,
    18srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,
    19křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.

   2. Hvězdičko, kdyby to bylo alespoň z Vaší hlavy, to, co jste mi v pohnutí mysli včera večer napsala. To ne, Vy jen čtete a čtete a pak rádoby poučujete a moralizujete.

    To o té morálce má zdroj zde – /pro ostatní, aby věděli, čím se paní H.zabývá /

    https://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/__zaver_ca.html

    2.odstavec ke konci

    A pak citace veršů skvělých Přísloví Starého zákona. / kdybyste alespoň dala odkazy, z čeho citujete. Byla by to nejméně slušnost, ne?/

    Proč již ale nezkusíte vlastní praxi? Získáte vlastní zkušenost a tu žádná kniha a hledání na netu nenahradí. Na druhou stranu mám radost, že i čtením, tedy v té tzv. intelektuální rovině získávaného poznávání od jiných autorů, postupujete.

    A k tomu jedinému, co bylo v odpovědi pro mě a pro p.Krbce z Vaší hlavy / a co vlastně ukazuje na Vaše myšlenkové pochody / – kopíruji to: „Vendo,zkus pochopit, že to ty se tady veřejně topíš ve vlastních výkalech,lžích a pomluvách. Odhaluješ jen to,co skrýváš pod maskou.“

    Btw – bylo to laskavé od Vás?

    Vlastní výkaly ? To chcete říci, že informace o Slovu, o Šabdu jsou mé vlastní výkaly? /nevěřím, že byste si to myslela /

    Že se topím ve vlastních lžích? Před pár léty jste to nazvala přežvýkaná sláma a napsala mi to tím velkým písmem. Tak opět Vám píšu – to, co jsem poznal ve vlastním nitru, je vlastní poznání a není to žádná lež – a zkuste se zamyslet nad pojmem Síla, která tady díky Slovu, Šabdu…., je a existuje – jen se na ni vnitřně napojit! Na to a na ni se můžete pak soustředit i Vy.

    Že se topím v pomluvách? Pár faktů – 11.5. 2014 jsem vytvořil článek a dá se napsat, že i pro Vás, protože jste na něj ne jednou reagovala. Opět – tady je k dohledání:

    https://hledani.gnosis.cz/mystika-6-cast-cesta-za-hranice-tela-a-mysli-zaver/

    Kdo chce, může si přejít – sjet na diskuzi a na reakci Vaši, Hvězdičky:

    Hvězdička 12.5.2014 (12:41)

    Mimochodem, o Slovu, Šabdu, Duchu Svatém, Světlu, Zvukovém proudu…..tam nic ve svých reakcích nepíšete. Sama si řekněte, proč tomu tak bylo. Vy to víte, že?

    Z toho Vašeho květnového příspěvku r. 2014 jsem vybral – viz. např. zde: „K té přežvýkané slámě tzv.vážených,zaručeně „osvícených Mudrců“,nikoliv Mistrů, kteří svou nevědomost skrývali a skrývají za „zaručené“ a smyšlené „znaky“: ZÁZRAKY NEEXISTUJÍ!Jen zneužívání nevědomosti a strachu věřících k jejich snadné manipulaci skrze iluzi moci.Děje se tak již tisíce let díky jejich nenažranosti a hraní si na bohy.“

    Něco Vám na závěr doporučím. Řekněte svému Otci, aby Vás naučil tak příkře jiné lidi neodsuzovat. A jestli Vás již naučil vstupovat do svého nitra, ještě ho můžete poprosit, aby Vás naučil vidět a slyšet duchovním sluchem a zrakem.

    A pro Vaše poučení. Co značí Surat Šabd Jóga?
    Je to jóga Šabdu, Zvukového proudu; spojení duše se Šabdem, při němž proud vědomí slyší zvuk uvnitř, spojení mysli a pozornosti se zvukovým proudem.

    Nemusíte děkovat, to bylo z lásky k bližnímu svému.

    Přeji Vám, po dalším a dalším čtení, třeba i pana MEDA, nic než pokrok.

    Václav Žáček

   3. Vážení,

    jaký smysl mají vaše teologické hádky? Proč se utápíte v nesrozumitelné teorii?

    Být editorem tohoto blogu, zakázal bych sem dávat jakékoliv citáty. To je pochopitelně nadsázka, sám citáty také používám. Avšak, uvřejní-li někdo jako odpověď citát, a myslí si, že ti ostatní si domyslí, co tím chtěl básník říci, je takové počínání zvrácenost, v lepším případě intelektuální lenost. Považujete-li se kdo za spirituální bytosti, držte se slušnosti.

   4. ad.Venda 26.11.2019 (10:12)

    1.Čím víc leštíš svůj pohár,tím víc …bahno, špína a kaly z nejhlubších a nejutajovanějších vrstev z něho valí se na povrch.Ale tak nějak mne to nepřekvapuje.

    2. ad.Řekněte svému Otci,…

    Takovou pitomost může napsat jen ten,kdo Nebeského Otce nezná.:))

    3.To spojení duše se Slovem,vnitřní světelný zvukový proud, jsem zrealizovala již dávno.

    4. Jaromír Medo podnikl cestu sebepoznání.Odkaz na jeho stránky
    jsem zde dala nejen nedávno pod příspěvkem,ale již před lety.

    Jen hlupák se vysmívá životním zkušenostem.Pro vlastní nevědomost.

    5.ad. „K té přežvýkané slámě tzv.vážených,zaručeně „osvícených Mudrců“,nikoliv Mistrů, kteří svou nevědomost skrývali a skrývají za „zaručené“ a smyšlené „znaky“: ZÁZRAKY NEEXISTUJÍ!Jen zneužívání nevědomosti a strachu věřících k jejich snadné manipulaci skrze iluzi moci.Děje se tak již tisíce let díky jejich nenažranosti a hraní si na bohy.“

    Ano.Stále aktuální fakt.

   5. Čitatel si nemůže nevšimnout, že vzájemné půtky Vendy a Hvězdičky jsou krásnou ukázkou kultu osobnosti a duchovní pýchy, a oba tím jak zde vystupují dokazují, že o lásce bezpodmínečné, jednotě a Bohu jen debatují ale v praxi života jim ještě není dáno to chápat a žít. Jak příznačné je, že právě tito zde vystupují jako ti, co svými znalostmi a duchovním vývojem převyšují ostatní.

   6. Několikráte jste tu o sobě zdůraznila, že obsahem Vašeho srdce je Absolutní láska.
    Není. Kdyby byla, psala byste a myslela jinak. Vaše ego Vám to sice našeptává, je, je…. a Vy tomu ráda věříte. A proč není? To ve skrytu chudoby Vašeho srdce víte sama nejlépe. Ale možná, nemyslím tím, že to tak je, Vaše falešné ego si to nechce přiznat a má nad Vámi vládu.

    Jednou Vám tu jeden člověk napsal:“ Podle toho, co jsem zde dosud poznal, jste nejzáludnější satanická bytost na tomto serveru.“

    Hvězdičko, každý se tady v něčem topíme. Protože kdybychom byli všichni dokonalí, tak tady na Zemi již dávno nejsme a v ničem se již netopíme. A jen tak na okraj, když se někdo topí, neznamená to, že se musí utopit. Může být i zachráněn – znáte snad působení aktu Milosti Boha, ne?

    Napsala jste o sobě, že – Ona cesta mého srdce zde je u konce.Mé srdce již
    došlo do „stanice“,které dojít mělo.Má zde ještě úkol,který si spolu s Otcem i splní,ještě dřív než se fyzické tělo rozloží a bude spáleno.

    Pokud Váš Otec je Bůh, ten transcendentní a nepoznatelný, žijete v bludu a nepomohou Vám ani články ze serveru Osla, Wikipedie, New Age,Jana Humplíka, Jaromíra Medo….atd.. Ale nejste v tom sama. Čtete, tápete, hledáte. Ale to je na druhé straně velmi dobře. Cestu máte ještě dlouhou a Vaše intelektuální poznání Vás jednou přivede k těm prvním opravdovým krokům, kdy přestane role Vašeho ega a kdy ovládnete zatím neposlušnou a kopající mysl.

    Závěrem a nehledejte v tom mé žádné chudoby a falše a nelásku. Zareagoval jsem na Marka a jeho větu, kterou Vám adresoval:
    „A to ještě máte tolik odvahy, aby jste tu svoji pravdu předávala druhým? ( i já se tomu divím )

    A napsal jsem Markovi stručně, že:…….
    Hvězdička může předávat co chce. Za sebe – její tzv. pravdu nepřijímám

    Slovo Živého je Slyšitelný životní proud, tvořivá síla Ducha Svatého, Slovo, Logos, Šabd, Nám, Vadan, Izm-i-azám… . /pojmenování pro jeho kvalitu existuje mnoho a vše má stejný základ a význam /

    Ne všichni ho však slyší, ale v celém Stvoření se nachází každým okamžikem. V každé formě života i hmoty je neustále a každá forma života i hmoty je neustále v něm.
    – – – – – – – –

    O víc nešlo, jen o stručné sdělení, co je podstatou světa, a nejen toho zde, ve kterém žijeme. A pak jste i Markovi vmetla, že mu Otec sundal masku a zatřásl jeho hradem z písku?? Proč? Ten Váš Otec Vás k tomuto takto vede?

    Ještě jedno mé ano. Nedávno jsem Vám poděkoval, že jste připomenula „roli“ tvořivého slyšitelného proudu, světla v nás, na které se ti, co hledáme ve svém nitru, napojujeme. Možná i víte, proč tělesná schránka člověka musí spát. Já jsem o tomto prazákládu, který byl na počátku u Boha, psal již dávno a již mé první příspěvky z něj vycházely. Na to pan Krbec i já jsme si dovolili upozornit i odkazy, zvláště, když se projevila Vaše jistá dávka ješitnosti. A vida ! Oheň na střeše.

    Ale nevadí mi to. A jak znám pana Krbce, tak ani jemu to nevadí. A také jsem panu Krbcovi napsal, že se….Těším se, až se dočte, jak se projevuje ve vyšších úrovních svému žákovi Mistr. / myšleno Vy, Hvězdička/

    Vy, Hvězdičko, pocházíte ze země, mluvíte o pozemských věcech, nově překládáte např. Izajáše / s Vaším Otcem i Korán, jak mě kdosi upozornil/. Ale to všechno pomine a po smrti Vaší tělesné schránky Vás nemine setkání, které je vždy pro duši rozhodující.

    Podívejte se na Jana; 8 – 44.

    Pěkný den.

    Václav Žáček

   7. Díky za Váš stručný a pravdivý příspěvek. V praxi /svého/ života neustále pracuji na změně. Myslím, že každý člověk prochází atakem Negativní síly. V těch zásadních aspektech jejího působení si troufám říci, že jsem již mimo. Není to troufalé. Musel byste me znát, jaký jsem byl dříve. A za to děkuji Bohu.

    Mějte se dobře.
    Václav Žáček

   8. Anonym 2 28.11.2019 (10:01)

    Neumíš-li rozlišit čin v nečině a nečin v čině,jsou tvé ti tvé moralistické představy
    k ničemu.

   9. Venda 28.11.2019 (10:39)

    ad. Několikráte jste tu o sobě zdůraznila, že obsahem Vašeho srdce je Absolutní láska. Není. Kdyby byla, psala byste a myslela jinak.

    Zase si vymýšlíš.To jsou jen tvoje převzaté představy o tom, jak by se měl duchovní člověk chovat.Což je pouhá přetvářka,maska.A ty po mně chceš pouze přetvářku.
    Takovou,za kterou se všichni ti novodobí duchovní moralisti maskují a vyžadují,aby
    je každý miloval a klaněl se jim,zatímco oni jsou duchovní.S tím u mne nepočítej,
    neboť VIDÍM to,co mají skryté uvnitř.
    Láska bezpodmínečná není hloupá neboť je s ní Otec.
    Láska bezpodmínečná tě miluje.Nečekám,že to pochopíš.

    ad.Ale jedno ji nemohu vzít. Za těch pět roků se dočetla již ke zvukovému proudu.

    Neboj,není to tvou zásluhou.Dvanáct let jsem s Ním vědomě ve spojení a osm let ti o tom
    píšu a ty si stále stejně hluchý a slepý manipulátor.Nic víc.Čím to asi bude?:))

   10. Vendo, jste vůči ženě s nickem Hvězdička dost ostrý, ano, může se to tak jevit. Ale když čtu její diskuzní příspěvky, a že píše dost, zase vidím, že ani ona není žádný svatoušek. Stručně a výstižně to popsal Anonym 2. Nejsem sám, kdo se s Vámi nějak spojil a kdo si s Vámi píše i mimo diskuzní fórum. Leccos jsem z Vašeho směru i přijal za své. Co my ale o tomto světě víme? Pro někoho jsou texty starého Řecka, Persie uchopitelné, pro někoho ne. Lidská pravda se mění, ale je toho mnoho, co se nemění a má pevné kořeny. A pak ta lidská pravda pendluje – líbí – nelíbí, věřím – nevěřím. Znáte to podobenství o rozsévači.

    Doporučil bych Vám, ač o pár pátků mladší, nechte tu paní být v klidu. Ona se zapojuje pod různými články do diskuze ne jako první, ale vždy, až diskuze nějak vykrystalizuje s účastí mnoha jiných lidí a pak píše, recituje a opravdu až moc odsuzuje. Má tedy sama se sebou dost práce. Pamatujte na moudro : „HLEDÁŠ-LI ŠTĚSTÍ, POZNEJ SAMA SEBE.“ Jsme všichni na cestě tohoto poznání, někdo je na začátku, druhý již pokročil. A nakonec, není to závod mezi lidmi. I ta želva, která jde nyní pomalu, se jednou transformací dostane do popředí.

    A ten symbolický strom života nechává Bůh hlídat cherubíny, ale neřekl nikdy, že člověk se k němu nedostane. Dostane, protože je vše tady pomíjející, obzvláště pak sám křehký život.

    Na závěr jste napsal Hvězdičce náznak – setkání po smrti její tělesné schránky. Ona napsala, že má ještě úkol, který si spolu s Otcem splní. Nechte ji. Možná pak překoná bez úhony i to setkání, které Vy naznačujete.

    Mějte se fajn.

    Luboš

   11. Hvězdičko, již jen posledních pár vět pro Vás. Napsala jste mi:

    Hvězdička 28.11.2019 (13:49)
    Venda 28.11.2019 (10:39)

    ad. Několikráte jste tu o sobě zdůraznila, že obsahem Vašeho srdce je Absolutní láska. Není. Kdyby byla, psala byste a myslela jinak.

    Zase si vymýšlíš.
    – – – – – – – – – – konec citace z předchozího sdělení od Vás – – – – – – –

    Ne, nevymýšlím! Tady je důkaz.

    Váš diskuzní příspěvek pod mým článkem – viz. https://hledani.gnosis.cz/mystika-4-cast-za-primou-cestu-budiz-pochvalena/

    Čas: Hvězdička 12.4.2014 (13:33)

    A Vaše sdělení:
    „Obsahem mého srdce je Absolutní Láska. . . . . . .

    Je mi jedno, jestli s Otcem překládáte Korán nebo Vám sedí na klíně. To je Vaše vlastní představa nalhávající mysli. Z Vaší představy však můžete vyloučit z tohoto světa iluzí, že Vy máte Absolutní Lásku.

    Nemáte ! Nic absolutního tady v pomíjivém světě nelze poznat. Máte jen silné a zavádějící falešné ego. To jsem již poznal a ne jedenkráte.

    Pěkný den.

    Václav Žáček

   12. ad.Venda 29.11.2019 (13:01)

    ad.Obsahem mého srdce je Absolutní Láska.Vztah mého srdce s Otcem je
    postaven na jejích základech.Hvězdička 12.4.2014 (13:33)

    Ano.Ano.
    Obsahem mého srdce je i mysl,rozum,schopnost rozlišovat,..:))

    ad.Je mi jedno, jestli s Otcem překládáte Korán nebo Vám sedí na klíně. To je Vaše vlastní představa nalhávající mysli. Z Vaší představy však můžete vyloučit z tohoto světa iluzí, že Vy máte Absolutní Lásku.

    Tvoje absurdní představy a domněnky o Bohu a o sobě,to je groteska sama o sobě.
    Kdybys již znal sám sebe vpravdě,řval bys smíchy nad svou pošetilostí.:))

    ad. absolutní = nepodmíněná
    https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/absolutni

    ad. Máte jen silné a zavádějící falešné ego. To jsem již poznal a ne jedenkráte.

    Postěžuj na setkání po smrti své tělesné schránky.:)))

    PS:Zahoď ty své představy o mně.A zahoď ty své představy o sobě.Jsou zcestné!

   13. Hvězdičko, uvědomte si, že kdy jste v tomto těle, s myslí, se smysly, s egem a čeká Vás smrt, tak že zde nemůžete mít nic absolutního. Tedy ani lásku.

    Váš život tady je vysoce podmíněný již tím, že se odehrává v tomto světě iluzí.

    Na tento Váš omyl přijdete již brzy.

    Pěkný den.

 16. Degon píše :“Ale tam – na večnosti je už skutočný život, aj keď, aj tam sa budeme ešte zdokonalovať a učiť. “
  No, to říkal už soudruh Lenin – učit se, učit se, učit se. Nic rozumného z jeho díla po 100 letech nezbylo, ve většině svých spisů v podstatě sprostě nadává odpůrcům.
  V křesťanství se o životě věčném nikde neříká, že se tam bude učit. Církev hlásá, kdo se tam dostane, ten už bude dokonalý a bude žít šťastně a souladu s ostatními dušemi a Božími zákony. Prostě pohoda : zpěv, tanec, modlení, vyšívání, zalévání kytiček. Žádné hašteření a protlakování svých názorů jako tady v diskuzi. Nemyslím, že církev říká, že ráji bude večerní škola pro nepracující. Pracovat se nebude a žádný sex, on taky sex bez těla asi nic moc.
  hledani.gnosis se mění na hadani.gnosis.

  1. Pardale, vy ma prekvapujete tými svojimi názormi. Od vedca by som očakával viac otvorený pohľad na pravdivé poznanie. Ja tu nepíšem o náboženstve, ani o cirkvi, ale o poznaní, ktoré presahuje rámec našej pozemskej existencie.
   Možno vám trochu viac otvoria oči tieto webové odkazy:
   http://www.2012rok.sk/wp/nezaradene/1179-naucte-se-pouzivat-astralni-telo
   http://www.go4magic.com/astral-pocas-zivota-a-po-nom/
   Tam na spodku sú daľšie články, ktoré sa dajú otvoriť kliknutím. Ja ale nepresadzujem iba to poznanie druhých, ale viac si cením toho poznania vlastného. To poznanie iných slúži iba k porovnávaniu s vlastným poznaním. Je tu jednota a harmónia!

  2. Zdravím Vás, Pardale,
   souhlasím s Vámi, že žádné učení po smrti není. Copak by to byla „posmrtná blaženost“, kdybych se musel pořád něčemu učit? A jak to, že malé dítě po narození nic neumí? Proč se musí všechno učit? Proč si to tedy ta „duše“ nepamatuje?

   Z rozhovoru: „Víte, já jsem k tomu „astrálnímu cestování“ a těm „vhledům“ dost skeptický. Ne, že bych říkal, že to někdo neumí, ale je to VŽDYCKY zkomoleno rozumem dotyčného.“

   A to věčné učení je klasická ukázka toho, jak to naše pozemské myšlení „roubujeme“ někam do astrálu.

 17. Teda kucí a holki, řeknu vám upřímně, že až tak vás rozdovádím a „naseru“, to by mě fakt ani ve snu nenapadlo.:-))

   1. Jó, tak milej, říkáte matičko? No tak jó, no. Ale bacha, umím sem tam i vycenit zuby.:-)

   2. ad.
    „Honza25.11.2019 (21:05)
    Jó, tak milej, říkáte matičko? No tak jó, no. Ale bacha, umím sem tam i vycenit zuby.:-)“

    Včíl jsem se lekla :-)))))))))))))) (ironie ode mne)
    Když jsem přežila nedovolené, neavizované setkání na živo, s naprostým cizincem, kdy se mi zničeho nic otevřelo srdce, tak snadno mne nevyděsíte. A dokonce i kousat jsem se naučila také.
    :-)
    Krásnej den přeji.

   1. Matičko, klid. Dejte si 10x zdrávas a svět zas bude v poho.:-)

   2. ad. „Honza25.11.2019 (21:52)
    Matičko, klid. Dejte si 10x zdrávas a svět zas bude v poho.:-)“

    Neznám zdrávas.
    Možná je to tak lépe, míjí mne, tedy obrazně řečeno, snaha ukrást mi mou duši, jméno (nick) a klidně si píši i nadále svý básničky (říkání), leč většinou jinde, než zde.

    Ale jednu tu klidně nechám, než ji zveřejním jinde:

    a Vánek vane
    tiše nocí ševelí
    tančí a zpívá
    *******************
    nyní vánek zní
    za okny si ševelí
    zpěvem živoucím

 18. → Vendo,zkus pochopit,že to ty se tady veřejně topíš ve vlastních výkalech,lžích a pomluvách.Odhaluješ jen to,co skrýváš pod maskou.

  Neslyší Tě *, nemůže Tě slyšet… Příčiny znáš. Vidíš je stejně tak jako já.

 19. → Vaše řeč budiž s&h, že Honzo?

  Sorry pévé, jinýmu bych možná rád odpověděl, ale trolly, evidentní pomatence a blázny, nekrmím. Jak už jsem řekl, mám se rád.

  ps: zkuste to jinde, třeba u Vendy/Aloise, to je „dvojka“ alá Pat & Mat, a pro Vás jak dělaná..:-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2020

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference