mapa stránek || vyhledávání

Milgramův experiment

V roce 1963 na Yaleově univerzitě uskutečnil americký psycholog Stanley Milgram experiment, jehož cílem bylo zjistit, jak daleko jsou lidé schopni zajít ve své poslušnosti vůči autoritě.

Experimentu se na základě inzerátu v tisku zúčasnili dobrovolníci za odměnu 4,5 dolaru. Bylo jim řečeno, že budou součástí výzkumu zintenzivnění výuky pomocí elektrických šoků. Dobrovolníci byli rozlosováni na učitele a žáky. Každý „učitel“ a „žák“ si byli navzájem představeni. Poté byl „žák“ za účasti „učitele“ odveden do vedlejší místnosti a připoután ke křeslu s elektrodami. „Učitel“ společně  s instruktorem pokusu seděli v sousední místnosti. „Učitel“ byl instruován, že bude „žákovi“ pomocí mikrofonu klást předem připravené otázky testu a „žák“ označí správnou odpověď tlačítkem, jež se zobrazí na panelu před „učitelem“. Ten za chybnou odpověď dá žákovi pomocí tlačítka elektrický šok, přičemž při každé další chybě šok o 15 voltů zvýší až do hranice 450 voltů. Instruktor „učiteli“ sdělil, že šoky mohou být velice bolestivé, ale že se nemusí ničeho obávat – intruktor že má celý test pod kontrolou. Při šoku 300 V „žák“ zakopal na společnou zeď obou místností, při 315 V se „žák“ odmlčel úplně. Instruktor „učiteli“ řekl, že žádná odpověď je klasifikována jako špatná a že je nutno v testu pokračovat až do konce.

Všichni účastníci pokračovali do hranice 300 voltů a 65% z nich došlo až na konec stupnice, přesto, že se někteří zdráhali a projevovali obavy o zdraví „žáka“, který ve vedlejší místnosti sténal bolestí a vykřikoval prosby i nadávky. „Žákovi“ opravdu nic nehrozilo. Byl to zaměstnanec univerzity. Počáteční rozlosování bylo falešné, stejně jako utrpení, výkřiky a nadávky byly jen předstírané. Po skončení experimentu byli „učitel“ a „žák“ konfrontováni a účastníci byli informováni, že byli oklamáni. Přesto se 84 % z nich později vyjádřilo, že přes veškerý stres, kterému byli vystaveni, byli nakonec rádi, že se experimentu zúčastnili. Organizátoři experimentu byli jeho výsledky šokováni. Test byl pak vícekrát v různých obměnách opakován a výsledky byly podobné.

Test ukázal, že většina lidí ani v dospělosti mentálně nevyroste z dětských střevíčků. Není ochotna nést odpovědnost a ráda ji přenechá nějaké „autoritě“. Odpovědnost je rubem svobody. Dokud byl takzvaný „obyčejný člověk“ otrokem či nevolníkem a neměl svobodu, nenesl ani odpovědnost. To bylo svým způsobem velmi pohodlné. Nemám-li svobodu, znamená to, že nemohu rozhodovat a nejsem pak vystaven riziku blamáže v případě, že se rozhodnu špatně. Mohu však neomezeně kritizovat mylné rozhodnutí toho druhého a povyšovat se nad něj. Správné rozhodnutí vyžaduje analýzu situace a ta může být pracná. Ano, lenost a zchytralost je tou příčinou, proč lidé touží mít nad sebou vůdce.

Adolf Eichmann na fotografii z roku 1942.

Světové dějiny jsou do velké míry dějinami válek. Opravdové „Satanovy žně“ však představovaly komunistická a nacistická totalita. Podle odhadu historiků komunismus má na svém kontě 100 milionů mrtvých a nacismus 60 milionů. Milgramův experiment osvětlil, na jaké bázi jsou totalitní systémy založeny. Původem totalitarismu se také zabývala židovská filozofka Hannah Arendtová. Její kniha ‚Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla‘ vyvolala pobouření. Kniha byla reportáží z procesu s nacistickým „technolgem holokaustu“ Adolfem Eichmannem. Eichmann byl obecně považován za sadistického psychopata s hlubokou nenávistí k Židům, ale Arendtová jej na základě svých rozhovorů s ním a pozorování u soudu vykreslila úplně jinak. Eichmann byl podle ní docela obyčejný člověk a přes hrůzné činy, jež vykonal, nebyl žádné kruté monstrum, nýbrž spořádaný otec rodiny, nenápaditý a výkonný úředník. Eichmann totiž sám sebe chápal jako úředníka, který má důsledně plnit své povinnosti a rozkazy – a nic víc. Snad největším paradoxem je, že Eichmann byl vychován ve spirituálně založené rodině.
 

Pavel Vybíhal
20.9.2019

hodnocení: 2.1
hlasů: 9
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

218 komentářů

Přidat komentář
 1. → Diskuze je cesta k hledání pravdy.

  Jste si jistej, že víte o čem mluvíte?..:-))

  ps: dál, zbytek jsem nečetl, sorry, ale mám se rád.

 2. → Války byly, jsou a budou a nic se na tomto faktu nezmění tím, že je někdo nazve jako špatnost.

  Připomínáte mi toho idiota Jakeše: „Miroslav Štěpán tady sedí a sedět bude, poněvadž žádný zloděj není“. Ptát se, kde je jim všem, stejně jako těm všem proklamacím a kecům konec, je zbytečný. Jak víte „co bude“ je mi záhadou.

  ps: melete naprostý nesmysly. fakta nestojí na domněnkách. že válka je svinstvo a ZLO, je holý fakt, premisa a axióm zároveň. Premisa a axióm o kterých se nediskutuje. Tečka.

  1. Holý máte zadek, když si na záchodě sundáte kalhoty, to ano. Holý fakt je vždy s otazníkem? Ale můžete ho mít jako svoji vzácnou domněnku.

   1. Vše, co se slovy tvoří bez oného holého, jsou domněnky.
    I to, že houbičky jsou zdravé.
    Tečka.

    Krásná červená muchomůrka v lese roste,

    má na sobě plno bílých teček.

    Dostala jsem na ni chuť

    Však pro ty bílé tečky

    modrý zvonek opodál

    slimáka na houbičce

    si chuť zajít nechávám.

    Holá tečka zůstává….

   2. Matko, Vy máte zkušenost s červenou muchomůrkou? Pokud ano, jakou berete dávku?

   3. Venda napsal 7.10.:
    „Války byly, jsou a budou a nic se na tomto faktu nezmění tím, že je někdo nazve jako špatnost.“
    Souhlasím s Honzou, který toto rozporuje.
    Citovaná věta ukazuje nepoochopení křesťanství, kde ukazovat špatnost je cesta k možné nápravě. Má se usilovat i za cenu vlastních obětí o dobro, tedy i za mír, proti válce přinášející bezpráví.
    Dále pak Venda poukazuje na evangelium sv. Matouše.
    Venda na má začátku nihilismus (nedá se nic dělat, nic se nezmění), uprostřed křesťanství (mají se dělat morálně správné věci, pomáhat, konat dobro- opírá se o evangelium). Na konci této směsky má obvyklá poučení o karmě. Že to odčinění (odžití) starých hříchů předchozích generací (dvacetiletí kluci nestačili ještě nic špatného udělat a už padli) najednou splašilo a zahynuly desítky milionů lidí v první a druhé světové válce.
    Ano, ve Starém zákoně je spoustu válek
    http://www.osel.cz/7240-biblicke-nasili.html
    „Bylo spočítáno, že bůh podle bible zabil přímo 371 186 a přes 2 miliony nechal zabít svými lidmi. Tento součet ale nezahrnuje potopu světa, Sodomu a Gomoru, Egyptské prvorozené a další pohromy, u kterých se v bibli neuvádí přesné číslo počtu zabitých.“
    Starý zákon ovšem popisuje dějiny židovského národa a vznikajícího státu před narozením Krista.
    Křesťanství vychází z enevagelií a Desatera.

    Na konci příspěvku Venda zase karmuje, jak myslivci podle hesla :“ Hlavně, že se kouří z hlavně“, na co míří
    nevím. Kdysi někdo zavdal příčinu k válce a válčil a odnesou to za x- let nevinní lidé, kteří se s tím narodí.
    Docela by mě zajímalo, po kom se ta špatná karma dědí. Válečný zloduch přepadl někde v polích nevinnou dívku a přivedl ji do jiného stavu. Neměla by se ta slavná karma dědit na půl, jak je to prokázáno podle genetické informace? Zlý člověk přidělil všem svým potomkům neodvratně špatnou karmu?
    Venda má jasno a píše 7.10.:
    „Tento svět ale nebyl stvořen pro to, aby se stal místem pro ideální vztahy mezi lidmi a jinými tvory. Na tomto světě má ale každá bytost možnost žít tak, aby se nezapletla do opětovného naplňování zákona smrti; jinými slovy, každá lidská bytost, její duše má možnost individuální cesty k návratu a ne k opětovnému zrození pro sklizeň úrody. Zavdal-li předchozí život /životy/ někoho příčinu účasti na utrpení ve válce, bude tomu tak a nelze se tomu vyhnout. Naopak, jsou lidé, kteří na válkách po materiálně stránce bohatnou.
    Jejich setba je však špatná, bohatství pomíjivé a zákon odplaty neúprosný.“

   4. Vendo, Vendo
    (Venda8.10.2019 (15:19)
    Matko, Vy máte zkušenost s červenou muchomůrkou? Pokud ano, jakou berete dávku?)

    Vy snad čtete pozorně jen sám sebe. Psala jsem: „…si chuť zajít nechávám….“

    Pokud čtete tekto nepozorně mne, stojí Vám vůbec za důsledné přečtení někdo z dalších komentujících, kteří jsou daleko, daleko sečtělejších, vzdělanějších, nebo mají daleko větší zkušenosti, než má maličkost?

    Totiž vtip je v tom, že … no naštěstí jsem včíl zapomněla, co jsem chtěla říci. Ale lépe by Vám to mohla osvětlit ona kniha „Čtyři dohody, pasáž o kouřovém zrcadle.
    Totiž mha za mnou, mha přede mnou se týká i Vás a ne že ne. Jen si to připustit, tuto pravdu a rozlišovat a brat a také nebrat…..

    Jen zdánlivě bláznivý je tento příspěvek. Rozlišovat. Do posledního dechu.

   5. Matko, kopíruji od Vás to, na co jsem zareagoval tím mým krátkým dotazem:

    matka Vše, co se slovy tvoří bez oného holého, jsou domněnky. I to, že houbičky jsou zdravé. Tečka. Krásná červená muchomůrka v lese roste, má na sobě plno bílých teček. Dostala jsem na ni chuť Však pro ty bílé tečky modrý zvonek opodál slimáka na houbičce si chuť zajít nechávám. Holá tečka zůstává…. – 08.10.2019 9:46

    Houbičky, tak se označují lysohlávky. Dost rozšířená droga.

    Pak tu sdělíte, jak jste dostala chuť na krásnou červenou muchomůrku. Chuť jste si však vzápětí nechala zajít. Natrvalo, nebo jen do večera? To z toho sdělení Vaší chuti není patrné. Nicméně to tedy vypadá, že i tuto drogu, kterou muchomůrka červená obsahuje, třeba znáte.

    Mějte se hezky. Číst umím.
    Venda

    P.S. proč se stydět či obávat za Vaše eventuální přiznání, že máte zkušenosti s houbičkami či s muchomůrkou.

   6. Pardale, milý kolego diskutující.

    Píšete mi:
    „Války byly, jsou a budou a nic se na tomto faktu nezmění tím, že je někdo nazve jako špatnost.“
    Souhlasím s Honzou, který toto rozporuje.

    Ano, souhlasíte s Honzou. Co na tom ale rozporovat? Války byly….nebo snad ne?
    Války jsou…nebo snad ne? Války budou…tady bych se rád mýlil, ale až nějaká začne, tak Vám to připomenu.

    K tomu Vašemu odskoku ke křesťanství.

    Honzovi jsem napsal toto – do závorek dávám speciálně pro Vás objasnění:

    Venda7.10.2019 (16:16)

    Cicero psal o tzv spravedlivé válce.

    (tím jsem reagoval na autora článku, který napsal, podle Honzu, tzv. kecy v podobě přídavného jména obranné války. Honza je dost sečtělý a mohl by to o tzv. spravedlivé válce vědět)

    Válku někdo vyvolá; někdo je tím prvním, kdo tak učinil myšlenkou či skutkem……

    Je válka příčinou nebo následkem?

    (to je velmi zajímavá otázka, že?)

    Války byly, jsou a budou a nic se na tomto faktu nezmění tím, že je někdo nazve jako špatnost.

    (To je vážně fakt, že jsou špatností. Honza to tak nazve ze svého obývacího pokoje v Porubě nebo v Litoměřicích….. a co tím změní na tom, že byly, jsou a zřejmě budou??…a jsou špatností)

    Ideálem učení tesařova syna Ježíše Krista byla taková změna člověka, sebe sama v morálce a etice, která, když by byla žita, nepřivolávala by nové a nové hříchy a utrpení pro sebe i pro jiné. Proč také?

    ( a dodávám modifikovanou otázku – co by měl člověk žít, podle jakých zásad…..Vám se to, co po lidech své doby chtěl Ježíš, co jim a svým učedníkům doporučoval, nelíbí? Mojžíš doporučoval – oko za oko, zub za zub = věčná existence odvety!! Ježíš naopak – uhodí-li tě někdo, nastav druhou tvář!! – myslíte si, že lidé si toto vzali za své?? )

    Matouš z kap.5. – Blahoslavenství.
    Matouš – Dovršení Zákona a Proroků
    Matouš – O zabití
    Matouš – O odplatě
    Matouš – O lásce k nepřátelům
    Matouš z kap.6.
    Matouš z kap. 7. – O posuzování druhých
    Matouš z kap.18. – O odpouštění
    Matouš z kap.22. – Největší přikázání
    Matouš z kap.25. – Podobenství o hřivnách

    . . . . . .aj.

    Mír je mír. Mír je láska. Jinými slovy: dobro.

    (tady jsem do Honzova tvrzení, že válka je válka…., dosadil mír je mír….a Honza se velmi podivil nad mojí parafrází…..jasně, mohl nepochopit, že mír je láska )

    Tento svět ale nebyl stvořen pro to, aby se stal místem pro ideální vztahy mezi lidmi a jinými tvory. Na tomto světě má ale každá bytost možnost žít tak, aby se nezapletla do opětovného naplňování zákona smrti; jinými slovy, každá lidská bytost, její duše má možnost individuální cesty k návratu a ne k opětovnému zrození pro sklizeň úrody. Zavdal-li předchozí život /životy/ někoho příčinu účasti na utrpení ve válce, bude tomu tak a nelze se tomu vyhnout.

    (pane Pardale, o karmě s Vámi skutečně nemá cenu znovu diskutovat, protože jsme si o ni, i o duši, o reinkarnaci, vyměnili několik desítek popsaných stránek formátu A4. Jen okopíruji Váš omyl, kdy píšete – Docela by mě zajímalo, po kom se ta špatná karma dědí. ????? Pardale, karmu si vytváříte ve svém vlastním životě v těle Pardala a v příštím zrození budete sklízet její úrodu jako úplně někdo jiný, a to bez vědomí toho, že něco sklízíte za Pardala – či i někoho jiného v posloupnosti minulých zrození duše v různých tělech. Duše je primárním fenomenem v životě, tělo znamená jen nástroj bez přímé zodpovědnosti a je pokaždé jiné. Ano, zdědit můžete od linie svých rodičů a i jejich předků nějakou náklonnost k nemoci, vysoký krevní tlak, cukrovku či i tendenci k úchylce psychiatrického charakteru…….DNA; ale Vaše duše, i moje, i ostatních lidí si „táhne“ ty následky, ke kterým dříve zavdala příčinu. A neví o tom? Proč to tak je? Protože kdyby duše věděla, za co trpí v právě probíhajícím životě, tak by to již nikdy neudělala. Ona sem však byla poslána právě pro ten svůj vývoj )

    Naopak, jsou lidé, kteří na válkách po materiálně stránce bohatnou.
    Jejich setba je však špatná, bohatství pomíjivé a zákon odplaty neúprosný.
    – – – – – – – –

    Na závěr píšete:
    Venda má jasno a píše 7.10.: ….a uvádíte to, v čem mám skutečně jasno. Vám v tom není něco nejasné? Zkuste mi to napsat a pokusím se Vám to vysvětlit.

    Mějte se moc hezky.
    Václav Žáček

   7. Pro Pardala:

    Dnes ve 13:30 jsem Vám napsal:

    Ano, souhlasíte s Honzou. Co na tom ale rozporovat? Války byly….nebo snad ne?
    Války jsou…nebo snad ne? Války budou…tady bych se rád mýlil, ale až nějaká začne, tak Vám to připomenu.

    Války budou, to jsem napsal, to značí válku, která teprve bude……!! A již je tady. Již to není budoucnost, ale nyní.

    https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/turecko-zautocilo-na-syrii-40299282?dop-ab-variant=1&seq-no=1&source=hp

    Tak ať to Honza rozporuje a Vy s ním souhlaste. Stejně tak tam ale ta válka je!

    Václav Žáček

   8. Pardal pro Vendu.
    No Vendo, podle očekávání odpověď žádná. Ptal jsem se :“Docela by mě zajímalo, po kom se ta špatná karma dědí. Válečný zloduch přepadl někde v polích nevinnou dívku a přivedl ji do jiného stavu. Neměla by se ta slavná karma dědit na půl, jak je to prokázáno podle genetické informace? Zlý člověk přidělil všem svým potomkům neodvratně špatnou karmu?“
    Odpověď:“.. okopíruji Váš omyl, kdy píšete – Docela by mě zajímalo, po kom se ta špatná karma dědí. ????? Pardale, karmu si vytváříte ve svém vlastním životě v těle Pardala a v příštím zrození budete sklízet její úrodu jako úplně někdo jiný, a to bez vědomí toho, že něco sklízíte za Pardala “
    Takže můj omyl údajně je, že se karma nedědí, ale vytváří se v mém těle. Což je v jasném rozporu z tvrzením :“v příštím zrození budete sklízet její úrodu jako úplně někdo jiný, a to bez vědomí toho, že něco sklízíte za Pardala “
    Takže se karma nedědí, ale sklízí se, co kdosi kdesi zasel. Řeč jako rozprávka. Prostě se přenáší, ale nesmí se tomu říkat dědí. Jen tak se někomu někdy někde z ničeho nic přišije něčí karma. Už jsem se mnohokrát ptal, zda se tedy karma dělí, protože lidí stále radikálně přibývá, karma se tedy musí postupně ředit nebo se nedělí a na někoho nezbude žádná zděděná (dle Vendy sklizená jako úroda). V minulosti vždy bylo méně jak lidí v současnosti. Všichni si ve svém těle budují karmu, které zase nebude dost. Jde tedy o zpožděnou (retadrovanou) karmu.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_populace#/media/Soubor:World-Population-1800-2100.png
    Odpověď byla, že karma nedělí.
    K roku 1.n.l bylo na Zemi asi 200 milionů lidí. Graf populace říká,že za 200 let od 1800, tedy řekněme za 4 generace se počet lidí zvětšil 7x. Od roku 1900 (tedy za dvě generace) se zvýšil 4x. Karma se nedědí, tedy řekněme půlce lidstva dnes chybí karma.
    Odpověď byla, že karma nedělí.
    Takže to shrnu. Venda si tu zasel problém s karmou, odpovědi nenalézá, jen se v tom přehrabuje. Zasít něco se asi teprve chystá.

   9. + ad. Venda9.10.2019 (12:41)
    „…P.S. proč se stydět či obávat za Vaše eventuální přiznání, že máte zkušenosti s houbičkami či s muchomůrkou…..“

    „Poznej sebe sama.“ — Chilón ze Sparty

    Zřejmě znáte sám sebe velmi dobře, když si troufnete chtít po někom naprosto Vám neznámém takové přiznání. Totiž považuji to za faleš. I když možná to měla být sranda. Té ovšem nerozumím, stejně tak, jako nemám ani šajn, jak vypadají lysohlávky a co umí.
    Nejspíš jsem dosud sama sebe důkladně nepoznala, blik, cvak, opět znova poznané mizí v dál a vše se znova začíná.
    Tečka.

   10. Pane Pardale, Vy jeden milý filuto, že Vy zase chcete opakovat diskuzi kolem karmy?

    / ale jak by řekl stréc Pepin v Hrabalových Postřižinách – nudíte se, kupte si medvídka mývala …./

    Ale napíši k Vašemu příspěvku již jen jedno. V mém posledním příspěvku jsem si dovolil se k tomu vrátit a napsal jsem Vám:
    „Pardale, karmu si vytváříte ve svém vlastním životě v těle Pardala a v příštím zrození budete sklízet její úrodu jako úplně někdo jiný, a to bez vědomí toho, že něco sklízíte za Pardala – či i někoho jiného v posloupnosti minulých zrození duše v různých tělech. Duše je primárním fenomenem v životě, tělo znamená jen nástroj bez přímé zodpovědnosti a je pokaždé jiné. Ano, zdědit můžete od linie svých rodičů a i jejich předků nějakou náklonnost k nemoci, vysoký krevní tlak, cukrovku či i tendenci k úchylce psychiatrického charakteru…….DNA; ale Vaše duše, i moje, i ostatních lidí si „táhne“ ty následky, ke kterým dříve zavdala příčinu. A neví o tom? Proč to tak je? Protože kdyby duše věděla, za co trpí v právě probíhajícím životě, tak by to již nikdy neudělala. Ona sem však byla poslána právě pro ten svůj vývoj …….nechápu, co je na tom nejasné?

    A poslední Vaše reakce?

    „Takže můj omyl údajně je, že se karma nedědí, ale vytváří se v mém těle. Což je v jasném rozporu z tvrzením :“v příštím zrození budete sklízet její úrodu jako úplně někdo jiný, a to bez vědomí toho, že něco sklízíte za Pardala ““

    Nepochopení či snaha o manipulaci? Vždyť já Vám napsal …..karmu si vytváříte ve svém vlastním životě v těle Pardala a v příštím zrození budete sklízet její úrodu jako úplně někdo jiný, a to bez vědomí toho, že něco sklízíte za Pardala. . . . . .

    Pardale, vynechal jste to podstatné, Život. Tělo je jen nástroj duše. A karmu lze vytvořit i myšlenkou. Tedy nástrojem duše je i mysl. Takže se karma nedědí, ale sklízí se, co kdosi /duše v jiném těle /, kdesi a kdysi bylo zaseto.

    Duše pro každé zrození dostane nové tělo. Ale táhne s sebou karmický dluh. A nebo si myslíte, že se narodíte, jako tělo Pardal, znovu i se svým vědomím toho minulého Pardala? Ne. Vaše současná duše procházela nespočetnými zrozeními v různých tělech a někdy /kdy?/ se zrodila poprvé v lidském těle. Mohlo to být dva tisíce let před naším letopočtem, mohlo to být dříve či později…..to nikdo neví. A Vaše matematika na závěr je zbytečná. Protože nerozumíte tomuto zákonu cesty duše, reinkarnace a karmy. A jsem znovu u toho konstatování, které jsem Vám sdělil již vícekráte – toto téma máme mezi sebou uzavřeno. Na karmu Vám dávám dva odkazy na mé vůbec první články zde a pokud chcete, vyhledám a dám Vám i odkazy na naše dřívější diskuze.

    Mějte pěkný den a vytvářejte svými myšlenkami, jednáním a činy raději dobrou karmu. To Vám přeji z celého srdce.

    Václav Žáček

    https://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-aneb-jak-si-usteles-tak-si-i-lehnes-1-cast/

    https://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-jsme-u-samotne-karmy-2-cast/

   11. Pardal pro Vendu.
    Vendo, tvoříte novou biologii a evoluci :“Vaše současná duše procházela nespočetnými zrozeními v různých tělech a někdy /kdy?/ se zrodila poprvé v lidském těle.“
    To jsou rozprávky. Tak karma se nedědí, ale přenáší se sklízením přes nespočetná zrození duše.
    Z toho plyne, že má duše byla kdysi v nějakém vývojovém předku člověka (asi zvířeti). Předpokládám že v pardalovi, když mám nick Pardal.:) Lidských generací je za 40 000 let od člověka kromaňonského sotva 2 000. To není nespočetno. Moje výpočty, že množením lidstva se na každého karma nedostane, nejsou zbytečné. Ukazují, že svému kazatelství karmy sám nerozumíte.
    Nespočetným zrozením a evolučním vývojem neprošla duše, ale DNA nesoucí genetickou informaci, která u savců je nejsložitější. Dokonce i vývoj lidského plodu ukazuje zrychlený evoluční vývoj dělením a vývojem od prvotní buňky ženského vajíčka.
    Co je to pojem zrození duše? To znamená, že před zrozením nebyla a přitom je věčná? Když nebyla jak může něco přenášet. Když je pořád, tak jak se může znovu rodit. Kdy se duše u člověka rodí? Početím, v těhotenství, narozením ( padron zrozením), nebo až člověk něco chápe a má duši, která myslí a koná podle toho? Podle Vás zjevně od první buňky, než se začne dělit. Jenomže tahle použitelná ženská buňka musí v těle 10 a víc let uzrát. Takže objasněte, co to je zrození duše a kdy nastává. Když nevíte, tak tu karmu uložíme k ledu a bude klid.
    Upozornění jak zlepšit zdraví, mysl, duši a tedy i karmu : Vyhýbat se ledu, je škodlivý.
    Vodka s ledem škodí ledvinám, rum s ledem škodí játrům, gin s ledem poskozuje srdce a whisky s ledem poškozuje mozek.

    Tím, že x-krát něco znovu zkopírujte jste vyřešil kulový. Chtělo by to, abyste dal dotaz na nějakého svého Mistra přes karmu, který Vás do takových utkvělých myšlenek přivedl (jak říkáte ukázal Vám cestu), ať ukáže jak to s tím zrozením duše je.

    Sázím na to, že založíte nové vlákno, vykopírujte A4 a odpovědi nikde.

   12. Jeden člověk rozumí tomu, druhý zase více něčemu jinému. Tak to prostě je.

    Věda se snaží – např. Elementární částice (též fundamentální nebo základní částice) je ve fyzice částice hmoty, jejíž vnitřní struktura je neznámá a není tedy známo, zda se skládá z jiných částic.

    Čtete to, „jejíž vnitřní struktura je neznámá“! A věda pátrá svými teoriemi.

    Jednou tu jeden autor napsal ve svém článku toto:
    Na prostoru singularit můžeme zavést tuto ω1 aritmetiku:

    1/ω = ε -> ε*ω = 1; 1 mod ω = 0
    2.ω/ω = ω -> ω*ω = ω; ω mod ω = ω
    3.ω1/ω = ω1 -> ω1*ω = ω1; ω1 mod ω = ω1
    4.k/ω1 = 0 -> 0*ω1 = k; 1 mod ω1 = 1
    5.ω/0 = ω1 -> ω1*0 = ω; ω mod 0 = ω
    6.ω1/ω1 = ω1 -> ω1*ω1 = ω1; ω1 mod ω1 = ω1

    A rozvinula se kolem toho diskuze, ve které jste byl silně účasten.

    A já nic, přiznávám, nerozuměl jsem tomu.

    Vy, Pardale, pátráte o duchovních přístupech. Jste u základů.

    Není ale nic jednoduššího než vstoupit do laboratoře svého nitra a poznáte vše sám. Nebude to zadarmo /ne peníze/. Člověk se musí nějak pro tuto cestu změnit.

    Zkuste si přečíst třeba mé příspěvky k mystice / je jich 6/ a nebo mnohé slovutné autory.

    Jak jsem tu napsal již v mnoha diskuzích s Vámi dříve / asi tak 16x/ – toto téma karmy, duše, reinkarnace, opouštím. Po sedmnácté.

    Mějte se moc hezky.
    Václav Žáček

   13. Pardal Vendovi. Píšete:“Jak jsem tu napsal již v mnoha diskuzích s Vámi dříve / asi tak 16x/ – toto téma karmy, duše, reinkarnace, opouštím. Po sedmnácté.“
    No to je dobře, že jste téma karmna 16x opustil, když odpovědi na mé otázky neznáte. Asi mám před očima mlhu, když v této diskuzi v bloku 2 , Venda 7.10.2019 (16:16) píše o karmě bez použití slova karma, předchozími životy, odplatou a znovuzrozením se to jen hemží.
    „Tento svět ale nebyl stvořen pro to, aby se stal místem pro ideální vztahy mezi lidmi a jinými tvory. Na tomto světě má ale každá bytost možnost žít tak, aby se nezapletla do opětovného naplňování zákona smrti; jinými slovy, každá lidská bytost, její duše má možnost individuální cesty k návratu a ne k opětovnému zrození pro sklizeň úrody. Zavdal-li předchozí život /životy/ někoho příčinu účasti na utrpení ve válce, bude tomu tak a nelze se tomu vyhnout. Naopak, jsou lidé, kteří na válkách po materiálně stránce bohatnou.
    Jejich setba je však špatná, bohatství pomíjivé a zákon odplaty neúprosný.“
    Takže až budete vědět, jestli o karmě chcete v diskuzi psát a diskutovat nebo jen psát bez diskuze, tak se ozvěte.

  2. Honzo, podivné co jste uvážil:
   → Války byly, jsou a budou a nic se na tomto faktu —–

   Připomínáte mi toho idiota —— Jak víte „co bude“ je mi záhadou.

  3. Honzo, ještě k Vaší větě, kterou vyjadřujete, že je Vám něco záhadou.

   ad/Jak víte „co bude“ je mi záhadou.

   Vztahuje se to k mé větě: „Války byly, jsou a budou a nic se na tomto faktu nezmění tím, že je někdo nazve jako špatnost.“

   Já nevím, co bude. Čtu ale např zprávu:

   Zasáhne v Hongkongu čínská armáda? Lamová varovala před zhoršením situace

   Zdroj: https://eurozpravy.cz/zahranicni/asie-a-australie/zasahne-v-hongkongu-cinska-armada-lamova-varovala-pred-zhorsenim-situace.3212950c/

   Může z toho být taková lokální válka, když Čína zasáhne vojenskou silou?

   Nebo čtu informaci:

   Turecko dokončilo přípravy na vojenskou invazi do Sýrie

   Zdroj: https://eurozpravy.cz/zahranicni/blizky-vychod/turecko-dokoncilo-pripravy-na-vojenskou-invazi-do-syrie.30706bb5/

   Já nevím, jak to tam dále bude, ale může z toho být taková lokální válka?

   A k Vašemu razantnímu závěru s tečkou:

   ps: melete naprostý nesmysly. fakta nestojí na domněnkách. že válka je svinstvo a ZLO, je holý fakt, premisa a axióm zároveň. Premisa a axióm o kterých se nediskutuje. Tečka.

   A já napsal něco podobného s opačným znaménkem a také tvrdím, že je to holý fakt – „Mír je mír. Mír je láska.“ Ve Vaší větě jsem vyměnil za válku slovo mír a mír jsem pojmenoval. Mír je, podle mě, dobrem. Vy proti tomu něco máte?

   1. Honzo, napsal jste mi nedávno:

    Jak víte „co bude“ je mi záhadou.

    No tak když se blíží frontální oblačnost, je třeba od místa Vašeho pobytu 50 km a postupuje a tam, kde je, již prší, tak se dá předpokládat, že když dojde k Vám, tak bude také pršet.

    I Ježíš o tom něco v tom smyslu říká, že?

    Samozřejmě, že nevím, co bude. Ale když Turecko shromažďuje svá vojska a hrozí válkou, tak může být. A již to je tady – 8.10. jsem to psal jako o budoucnosti a již je to nyní:

    https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/turecko-zautocilo-na-syrii-40299282?dop-ab-variant=1&seq-no=1&source=hp

  4. Tady se nikdo nehádá, že války jsou špatné, to je snad jasné??!!! Ale co je nahoře to je dole, co je v mikrosvětě je v makrosvětě. Bakterie, viry ty bojují neustálé a je to v pořádku, je to nejsilnější armáda i když neviditelná. Války jsou a budou neustálé do skonání světa, rozklad a tak se obnovuje tvářnost Země. Možná jsou v pořádku i války??!!

   Jak říká Bůh já od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprve nastane. Říkám: „Má vůle stane se, udělám vše, co se mi chce.“

   A za druhé, nezáleží na úmyslech Honzy co je špatné a co dobré, je psáno mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

 3. → Zní to jako hymna utopismu

  nevím jak to zní někomu komu se imrvére něco zdá a je zaklet v hovadinách a iluzích všeho druhu, ale já to vnímám (bdělé vědomí, říká-li vám to něco) jako cestu a jediné možné řešení. Ne proto, že to napsal John Lennon, ale proto, že to je pravda.

  ps: kontrolní otázka: jste si jistej, že jste toho Rohra (Všechno má své místo) četl a pochopil? A jestli je něco co zabíjí diskuzi, pak je to hloupost, která z vás (vašich příspěvků) jenom kape.

  „Hloupost se projevuje dvojím způsobem – bud mlčí, nebo je výmluvná. Mlčenlivá hloupost je snesitelnější.“ — Honoré De Balzac

 4. → Mír je mír.

  Fakt jo? To je až neuvěřitelný! To by jeden neřek, že mír je mír. Gratuluji k objevu!

  1. „Válka je válka. Válka je vůl.“

   Díky za gratulaci. Podobně i ode mě.

   „Mír je mír. Mír je láska.“

 5. → Utopistické myšlenky jsou strašlivě nebezpečné.

  Naprostý souhlas! Zejména a dvojnásob pak ty, týkající se tzv. „demokracie a svobody“. Větší bludy snad ani neexistujou. Zastupitelská demokracie, sotva může být něco primitivnějšího hned po fašismu a komunismu. K pochopení toho všeho přitom stačí až neuvěřitelně málo, nesnít a mít stále otevřené oči.

  1. Nikdy jsem netvrdil, že jsem nekritickým obdivovatelem zastupitelské demokracie. Naopak, napsal jsem, že Sókrates ji nazval vládou lůzy.

   To, co se dnes nazývá zastupitelskou demokracií, čistou demokracií není. Jde o kombinaci demokracie a vlády zákona. Zákony, především Ústava zneužití demokracie brání. Brání tím způsobem, že demokratické vládě kladou hranice – omezují ji. Jinak by například bylo možné, aby se většina demoraticky usnesla, že zabaví ve svůj prospěch majetek menšiny. Přesto se najdou lidé, kteří si myslí, že vyhrané volby znamenají neomezenou moc.

   Jestliže demokracii zavrhujete, jaká forma vlády je podle vás ta správná? Je velice snadné kritizovat, co je špatně, ale neříci žádnou alternativu. Je to velice vychytralé (pokrytecké) – nikdo vás nemůže vzít za slovo.

   Svoboda je vyšší hodnotou než demokracie. Milgramův experiment ukázal, kam to vede, když člověk (vlivem výchovy) význam svobody podcení.

   Richard Rohr je obrovsky přínosný. Není to ale žádný guru. Má své chyby a omyly jako každý jiný. Líbil se mi jeho důraz na iniciační rituály. Mají naučit mladého muže svobodě. Tím, že je vržen do neznámého prostředí a donucen postavit se na vlastní nohy – spolehnout se na vlastní úsudek. Člověk se stává dospělým až v okamžiku, kdy je odkázán jen sám na sebe.

   „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské“ (Mat 5,3) To znamená, že blažení jsou ti, kdo jsou skromní a pokorní – mají mysl dítěte či začátečníka
   (netváří se jako majitelé pravdy).

   1. → Jinak by například bylo možné, aby se většina demoraticky usnesla, že zabaví ve svůj prospěch majetek menšiny.

    Co není může být. Notabene, když všechno už tu bylo.

    „Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování.“ (George Santayana)

   2. → Jde o kombinaci demokracie a vlády zákona.

    Hmm, fakt jo? A kde tu tzv. vládu zákona vidíte v reálu, ve skutečnosti? Nevím jak Vy, ale já vidím především všudepřítomnou zvůli a vládu peněz. Současná povaha a obsah tzv. „liberální demokracie je takový směr a cesta, který za přítomnosti bezobsažných frází, kulis demokracie, lží o volném pohybu a svobodě, za zvuků “ Ódy na radost „, unisono a zcela bezpečně dovede všechny moderní otroky a slepce na TRH… Na TRH, kde rozhodující jsou “ zájmy “ všeho druhu, kvóty, limity, omezení, indexy..rozdělování a přerozdělovávání, selekce…atd. Liberalismus je cesta do otroctví. Tam, kde je liberalismus, má lichva i korupce stejně neviditelnou povahu jako neviditelná ruka trhu. Liberální ideál svobodné tržní soutěže ten existuje, ale jen mezi dívenkami, které si vyrábějí z písku bábovičky. Jinak je třeba být trochu slabomyslný, aby človek přehlédl nadnárodní korporace, banky, gigantické aglomerace hospodářské moci, pro které je volná soutěž a svoboda stejně směšnou představou jako pro ortodoxní marxisty.

   3. → To znamená, že blažení jsou ti, kdo jsou skromní a pokorní – mají mysl dítěte či začátečníka (netváří se jako majitelé pravdy)

    Jistě, souhlas. A současně to ovšem neznamená muchlat čepici, držet hubu a krok. Ježíš (a jeho učení) je radikálnější, než si mnozí dokážou vůbec jen představit.

   4. Vy všude vidíte vládu peněz. Já také. Vidím, jak se mnoho (prostých) lidí dá až příliš snadno uplatit. Korupce ve společnosti opravdu bují na každém kroku. Je důležité, že vina leží na tom, kdo úplatek dává (pracháč), ale i na tom, kdo úplatek přijímá (a má z něj nezasloužený prospěch). I když se říká, že peníze vládnou světem, není to pravda. Nejedná se o vládu, ale o obchod, při němž si boháči kupují loajalitu těch méně bohatých, jež do této obchodní transakce vstupují zcela dobrovolně. Jde o dobrovolnou poslušnost. Je to něco úplně jiného, než systém, v němž se neposlušnost trestá slíděním nebo vězením.

    K vaší kritice trhu

    Naznačujete, že tržní systém plodí korupci, přerozdělování, kvóty … Je to však přesně naopak. Korupce ekonomického charakteru vzniká nejčastěji tam, kde někdo zachází s cizími (například veřejnými) penězi. Podnikatel uplácí úředníka státní správy (aby si namastili kapsy na předražené zakázce), ale nikdy neuplácí jiného podnikatele. Tam, kde funguje trh (mezi soukromými subjekty), ztrácejí úplatky smysl. Dáváte v obchodě úplatek? Asi sotva. A vidíte, v socialismu bylo dávání úplatků v obchodechn docela obvyklé (trh nefungoval – komunisté ho neuznávali).

    Máte pravdu, že „tržní soutěž“ funguje nesmírně nedokonale. Nejvíce ji ohrožují nadnárodní korporace s monopolním postavením. K tomu účelu existují úřady na ochranu hospodářské soutěže. Ty mají obvykle zákonné pravomoci nařídit monopolní korporaci, aby se rozdělila. A také se to občas stává.

    Některé obří společnosti mají rozpočet vyšší, než malé státy a je oprávněná obava, že mohou držet v šachu (ekonomickým nátlakem) legální vlády. Na druhé straně pokuty placené firmou Volkswagen svědčí o tom, že moc těchto obrů přece jen není neomezená.

    Určitá vrstva obyvatel žije v přesvědčení, že všechno je ztraceno, že svět má v hrsti banda spiklenců s neomezenou mocí, proti nimž nikdo nemá šanci. Věřím, že takoví spiklenci opravdu existují, ale jejich moc omezená je. Tito spiklenci mají takový hlad po penězích a moci, že dříve, či později si vjedou do vlasů, aby každý z nich všechno urval pro sebe. Věřím také, že jsou to právě tito spiklenci, kdo rozšiřuje konspirační teorie. Je pro ně totiž velice výhodné, když si prostý lid myslí, že nemá nejmenší smysl se o cokoliv snažit. To jim velice usnadňuje život. Ideální je pro ně společnost do sebe uzavřených lidí štítících se politiky. Naopak, vadí jim lidé, kteří se spoléhají na vlastní úsudek a jsou tak imunní vůči prefabrikovaným lžím. Vadí jim lidé, kteří jim vidí do karet. Například když oligarcha koupí denní tisk, jenom cvok může uvěřit, že ten tisk bude vůči tomu oligarchovi nestranný. Nebo když oligarcha přepíše svou firmu na své děti a pak tvrdí, že to byla zcela nezávislá firma. Jak směšná lež a přece jí řada lidí uvěří, protože jsou to lidé zajímající se jen o sebe a netušící, která bije.

   5. Korupce (latinsky corrumpere = kazit, nalomit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití postavení nebo funkce v politice, veřejné správě a hospodářství k osobnímu prospěchu.

    Korupce může být jak drobná nebo velká, organizovaná nebo neorganizovaná. Projevuje se podplácením, úplatky, vydíráním, zastrašováním, neoprávněnými příjmy či výhodami a jejich vyžadováním, udělováním přízně nebo protežováním.

    Politická korupce nakonec vede ke kleptokracii – vládě zlodějů – kdy už odpadá i předstírání poctivosti, upřímnosti před veřejností.-> SOUČASNOST!!!

    Ačkoliv korupce přispívá ke zločinnosti, např. k praní špinavých peněz, kuplířství nebo obchodu s drogami, tak se zdaleka neomezuje jenom na tyto (dnes) trestné aktivity.

    Typickým příkladem korupce v mezích vymezených zákonem je navyšování prémií státních úředníků v řádech statisíců až miliónů korun ročně.

    Podmínky podporující korupci
    * !!! koncentrace politické moci a rozhodování (nedemokratické centralistické, totalitní režimy, režimy vyznačující se vládou mocenských klanů)
    * !!! apatická veřejnost, která se nezajímá o politiku a veřejné věci, nebo veřejnost, která podléhá tomu či onomu „vůdci“, veřejnost bez dostatečného vlivu na politiku
    * !!! slabé právo, justice, která slouží jen mocným a vlivným k prosazování jejich zájmů, absence „vlády práva“ (anglicky rule of law)
    * !!! utajování informací, rozhodování, procesů a závislostí, nedostatek otevřenosti a transparentnosti
    * !!! uzavřené mocenské a politické kliky, které se vymykají veřejné kontrole
    * !!! velké a nekontrolované částky při financování veřejných, nebo soukromých, projektů
    * špatně placení úředníci a zaměstnanci veřejné správy

    Důsledky korupce
    * oslabení správy veřejných věcí, politiky, vedoucí až k rozpadu státu
    * !!! oslabení hospodářských výsledků, ekonomiky, vedoucí až k nemožnosti podnikat
    * !!! růst chudoby a nezaměstnanosti
    * !!! vznik a růst mafií, klientelistických sítí a zločinných lobby
    * !!! růst daní a zároveň rostoucí daňové úniky
    * !!! rostoucí nedůvěra v politiku, ekonomiku a k vlastním schopnostem, rezignace
    úpadek schopných firem a odliv mozků z průmyslu, obchodu, služeb i politiky
    odchod schopných tam, kde se mohou lépe uplatnit – takzvané hlasování nohama

    Druhy korupce
    Velká, politická korupce (grand corruption, political corruption)
    Jde o korupci politických špiček a čelných představitelů veřejnosti a společenského života. Úplatky v těchto sférách jsou velké a dobře se tají. Oběma stranám, korupmupujícím i korumpovaným jde o velké zisky, významné funkce a moc.

    Nejčastější podoby velké korupce:

    * !!! zpronevěra veřejných zdrojů,
    * !!! nehospodárné nakládání s veřejnými zdroji,
    * !!! soukromý prospěch z privatizace státního nebo obecního majetku,
    * !!! zneužívání veřejné moci při udělování veřejných zakázek,
    * !!! přidělování monopolních a kvazi-monopolních licencí,
    * !!! klientelismus (neoficiální systém vládnutí protekci a konexe), nepotismus (zvýhodňování příbuzných) a „prodej křesel, židlí, míst“,
    * !!! vynášení důležitých, důvěrných veřejně nedostupných informací, informování s předstihem o důležitých rozhodnutích, tzv. insider trading,
    kriminalita bílých límečků.

    Malá, každodenní korupce (petty corruption, grassroot corruption, byrokratická korupce)
    Jde o korupci v běžném životě, uplácení úředníků, dopravních policistů, činitelů veřejné správy apod.. Na malé korupci se podílí je větší množství pachatelů, ale úplatky jsou nepoměrně menší než u velké korupce. V mnoha zemích se tento typ korupce toleruje jako běžný společenský jev.

    Mezi nejčastější případy malé korupce patří:

    * !!! podplácení úředníků,
    * !!! záměrně nepřehledná regulace,
    * !!! zatemňování pravidel,
    * !!! špatná organizace (nejasné vztahy podřízenosti a nadřízenosti, netransparentnost),
    * !!! zneužívání pravomocí vyplývajících z kontrolní činnosti veřejné správy.
    Na rozdíl od velké korupce mají při malé korupci úřady/úředníci velmi často specifické pravomoci, a proto je snaha odstavit je z korupční hry a potenciálních korupčních zisků ztížena.

    Ovládnutí státu
    Ovládnutí státu je překladem anglického state capture. Jedná se o ovládnutí legislativního procesu, justičních a kontrolních mechanismů státu soukromými subjekty. V České republice se také používá výraz „rozkl/rádání státu“, podle stejnojmenné knihy Vladimíry Dvořákové, která se systematicky zabývala problémem záměrného oslabování veřejných institucí klientelistickými strukturami.

    Ovládnutí státu se projevuje takto:

    * !!! kontrola veřejných institucí pro soukromý prospěch nebo trestnou činnost,
    * !!! formování koluzivních sítí, které omezují politickou soutěž,
    * !!! podkopání svobodných voleb skrytou reklamou a neprůhledným financováním kampaní,
    * !!! zneužití legislativní moci, korupce v soudních řízeních,
    * !!! zneužití auditu, vyšetřování a dozoru,
    * !!! užívání kompromitujících materiálů pro politické vydírání a nátlak,
    korupce médií.

    Mezi základní pozorovatelné formy korupce lze zařadit:

    * vlastizrada, velezrada, převrat, nezákonné zahraniční transakce, pašování,
    * zpronevěra, padělání, špatné užívání fondů,
    * zneužití moci, zastrašování, mučení, nezasloužené prominutí trestů, ústupky,
    * podvody, zkreslování, vydírání,
    * překrucování spravedlnosti, kriminální chování, křivá výpověď, nezákonné uvalení * vazby, falešná obvinění, úmyslné uvedení v omyl,
    * zanedbání povinností, dezerce, parasitismus,
    * uplácení a podplácení, vymáhaní nezákonných odvodů, provize,
    * falšování a manipulace voleb,
    * zneužití vnitřních informací, falšování záznamů,
    * neschválený prodej veřejného úřadu, veřejného majetku a licencí,
    * manipulace s předpisy, obchody, dodávkami, smlouvami a úvěry,
    * daňové podvody, daňové úniky a nepřiměřené obohacování,
    * nedovolené ovlivňování obchodů, náklonnost (zaujatost) při zprostředkovatelských vztazích, konflikt zájmů,
    * přijetí nepatřičného daru, poplatku, úplatku, požitku a služební cesty financované cizím subjektem,
    * propojení s organizovaným zločinem, operace na černém trhu,
    * nepotismus, klientelismus,
    * nezákonný dohled (sledování), nezákonné odposlechy a zneužití poštovního styku,
    * zneužití úředních pečetí a razítek, úředních budov a příspěvků na vedlejší výdaje.
    /https://cs.wikipedia.org/wiki/Korupce/

    PS: Žádná demokracie zde není.Jen hnijící mrtvola zkorumpované civilizace.
    Demokracie je totiž tam,kde se jí žije,nikoliv tam,kde se o ní jen řeční.

   6. Školský, sociální a právní systém,zdravotnictví->GENOCIDA NEJEN NA DĚTECH POKRAČUJE !!!

    Genocida (latinsky genocidium) je zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem jako „úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny“..

    Definice podle Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia OSN
    Čl. II.:
    V této Úmluvě se genocidou rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

    a) usmrcení příslušníků takové skupiny;
    b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;
    c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;
    d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;
    e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

    České právo
    Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. zahrnuje trestný čin genocidia a trestný čin popírání či schvalování genocidia.
    /https://cs.wikipedia.org/wiki/Genocida/

 6. Vážení, chcel by som sa našich Vážených diskutérov spýtať, čo je na príčine takýchto konfrontačných polemík? Nie je na vine tá naša posledná „hubárska“ sezóna, že sme pojedli nesprávne (otravné) huby? Čakám, kedy to prestane, aby som sa mohol aj ja slušnejšie zapojiť, ale nedá sa…
  Tak – na krajšie časy!

  1. Degone, jsme společnými hvězdičkami na rouchu otcově.
   A hvězdičky jsou zkrátka někdy rozvrkočeny, jindy si melou pořád dokola to své,
   snad si občas zazpívají nějakou tu písničku, pokud se dobře sladí a nezazpívají falešně,….
   Hezký den :-)

   1. Ďakujem matke za pekné pozdravenie a pripomenutie, že sme v diskúzii všetci iba hviezdičkami na rúchu Pána. Podľa mňa je najlepším diskutérom pán Šupa, ktorý nemá konkurenciu a je preto neomylný. Škoda, že sa polemika obmedzuje iba na osobné invektívy a nie na duchovnú osvetu, napr. aj typu Sant-mat, ktorú by tu mal prezentovať pán Venda. Dúfal som, že nám trochu viac osvetlí problematiku Pindy, Andy, Bráhmándy a Sat Déš, ale ako sa zdá, ešte stále sníva o svojich nenaplnených ambíciach. Ale dúfam, že sa raz zobudí do reality všehomíra.
    Želám všetkým – otvorte oči!

   2. Degone, můžete mě poučit a poukázat na nějakou moji invektivu ?

    Ale to je okrajové.

    K Vašemu povzdechu o duchovním osvětě. Proč si prosím myslíte, že bych tu měl něco prezentovat? Napsal jsem něco, co vychází z učení Sant Mat a něco i z mé praxe, více jak devadesát příspěvků, můžete je číst a i v diskuzi se dá leccos najít.

    A nějaké problematika Pindy, Andy, Bráhmandy a Sat Déš?? Proč vůbec píšete o problematice ?

    Znáte to, jak se nemají sypat perly sviním do koryta? Víte, při vší úctě k Vašim ne malým zkušenostem, teď by Vám to k ničemu asi nepomohlo. Ale o Pindě můžete vědět dost, v ní jste až po uši, nebo se mýlím?

    Často jezdím na Slovensko. Mohu Vás osobně navštívit, chcete-li. Můžeme si leccos říci i z očí do očí, bez konfrontace, bez toho, že bych chtěl o něčem přesvědčovat Vás.

    Buďte zdráv a nečekejte prosím, že budu něco některým lidem, kteří nechtějí ani nic takového slyšet, vykládat kosmogonii Mistrů.

    Žijte v pohodě a užívejte svého zdraví.

    Václav Žáček

  2. Degone,
   Ještě k tomu předchozímu:
   zkusím tentokrát ke zjištění, proč se tu tak konfrontuje, odcitovat zásady, kterými se zde i v životě řídíme jen minimálně:


   * 10 doporučení pro život

   1. Poznejte své (duchovní úmysly
   2. Stanovte si vysoké cíle
   3. Představujte si sami sebe ve světle
   4. Vnímejte všechny ostatní ve světle
   5. Svoje úmysly každý den posilujte
   6. Naučte se sami sobě odpouštět
   7. Naučte se nechat věci plynout
   8. Uctívejte, co je posvátné
   9. Dovolte bohu, ať nad Vámi převezme vládu
   10. Přijměte neznámé

   * Čeho se vystříhat (vyvarovat):

   1. Chci zvítězit
   2. Chci prokázat svoji sílu tím, že budu riskovat
   3. Chci mít moc nad ostatními
   4. Chci stanovovat pravidla
   5. Chci ovládat a kontrolovat
   6. Chci všechno dělat podle svého

   Deepak Chopra, Jak poznat boha

   P.S. Ano, porušuji mnohé z toho :-(

 7. Honzo, to nejde – nesnít! To bychom se museli zbláznit, jediný únik z toho blázince je právě v tom snění. Ale, nesnít o té naší pozemské realitě, nebo jak říkáte – demokracii. Někdo tu demokracii nazývá „delírium satanum“, neboli „satanovo navštívení“ (podle Bible). Kdo čte Bibli, ten ví oč kráčí. Tímhle „syndromem“ trpěli židé, když se snažili ustanovit na poušti svoje království a „museli“ se zbavit své opozice. Udělali to vzorně!

  Degon si myslí, že to vše je houbami. Houby je to houbami! Kdyby tady byla naše Hviezdička, ta by vám řekla jak to je, ale se ještě nevrátila z dovolenky na Karibiku, protože mezitím skrachovala její cestovní kancelář, jak tomu už bývá ve vyspělé demokracii…

 8. Lojzo, to není otázka vzdělání, jak se domníváš, ale otázka vkusu. Pokud není možné brát tu naší „demokratickou a svobodnou společnost“ (nebo taky šílenou) vážně, tak se lidé obracejí na pana Švejka a začnou si ze všeho dělat p….. To je takové „bezpečnostní opatření“ aby normální člověk z toho všeho nezešílel!

 9. → …by to o tzv. spravedlivé válce vědět

  Ano, vím. Vím bezpečně, že nic takového jako tzv. spravedlivá válka neexistuje. Že jsou to jen kecy, propaganda, která má jedinej cíl, zatemnit a vymejt lidem mozky, ospravedlnit neospraveditelné.

  http://eldar.cz/myf/txt/exupery_-_citadela#016

  Vítr slov se mi vždycky zdál planý a pohrdal jsem jím. A slovnímu žonglérství jsem nevěřil. Když na mne moji nenapravitelně tupí vojevůdci naléhali: „Lid se bouří, musíš být obratný …“, posílal jsem je pryč. Neboť obratnost je jenom prázdné slovo. V tvorbě se kličkovat nedá. Člověk vytváří to, co dělá, a nic jiného. A sleduješ-li určitý cíl a přitom předstíráš jiný, nazve tě obratným jedině ten, kdo se dal obelstít slovy. Neboť vytváříš koneckonců to, k čemu směřuješ právě v tuto chvíli. I kdyby ses tím zabýval jen proto, abys proti tomu bojoval. Když vedu válku proti nepříteli, utvářím svého nepřítele. Činím ho pevným a tvrdým. A marně budu tvrdit, že jsem zesílil útlak jen ve jménu budoucích svobod, neboť vytvářím především útlak. V životě kličkovat nelze. Strom také neoklameš: roste podle toho, jaký mu dáš směr. Všechno ostatní je pouze vítr slov. A jestliže obětuji své pokolení pro štěstí pokolení budoucích, obětoval jsem tím lidi. Ne tyto zde či ony, ale všechny. Prostě jsem na ně uvalil neštěstí. Všechno ostatní je pouze vítr slov. A vedu-li válku proto, abych dosáhl míru, vytvářím válku. Mír není stav, jehož by se dalo dosáhnout válkou. Jestliže uvěřím v mír dosažený zbraní, pak zemřu, sotva odzbrojím. Mír mohu nastolit jen tehdy, pokud ho sám vytvářím. (Antoine de Saint-Exupéry – Citadela)

 10. → Honzo, napsal jste mi nedávno: Jak víte „co bude“ je mi záhadou. No tak když se blíží frontální oblačnost, je třeba od místa Vašeho pobytu 50 km a postupuje a tam, kde je, již prší, tak se dá předpokládat, že když dojde k Vám, tak bude také pršet.

  Teď je mi pro změnu záhadou proč se do alejůja zabejváte takovejma kravinama..:-))
  Vendo, život je jinde!

  1. Zapomněl jste napsat tečka.
   Čest Vašim kravinám.

   Ano, je nutné zemřít, abychom žili. Zkusíte to někdy pochopit?

   1. → Ano, je nutné zemřít, abychom žili. Zkusíte to někdy pochopit?

    Existují lidé, kteří mají „zmrtvýchvstání“ za sebou, a přitom nemají nejmenší potřebu se s tím někomu svěřovat, nebo nedej bože chlubit. Zkusíte to někdy pochopit? Ano, uvědomuju si, ptám se blbě, navíc toho „nepravého“.

    Kontemplativní mysl je jediná mysl, která je dost veliká, aby toto uviděla a jenom toto vidění je dostatečně poddajné, aby tomu uvěřilo. Kalkulativní mysl bude jen dále vytvářet dualismus, scénáře vítězství a proher, vševládného ega a nutných obětí. Nemůže se sama dostat z vlastních nelogických přemetů. Einstein to řekl takto: „Žádný problém nemůže být vyřešen stejným vědomím, které ho způsobilo.“ (R.R.)

   2. A zase nepochopil.
    A zase zacitoval.
    Kdypak sem Honza dá něco z vlastní hlavy?

   3. dovolím si poznámku
    ad. Honza10.10.2019 (2:14)
    Ano, to je ono blik, cvak, vše se znova začíná a přece jinak :-)

 11. Matce:

  Je mi jedno, čemu rozumíte či nerozumíte a také se nepozastavuji nad Vašimi domněnkami o mně.

  Paní matko, Vy jste tu začala psát z ničeho nic o zdravých houbičkách a přišla jste s jistým sdělením o Vaší chuti na červenou muchomůrku s doprovodným popisem barevných obrazů. Já ne. Přišlo mi to tak nějak vytržené ze souvislostí předchozí diskuze. Jako byste byla pod vlivem. Ale tyto přírodní drogy neberete, jak tu sdělujete. O.K.

  Naposledy jste mi napsala, spěte. A zase Vám to nedalo a budíte mě. A tak jen malý odkaz:

  Lysohlávka – Wikipedie
  https://cs.wikipedia.org › wiki › Lysohlávka
  Známé jsou především pro své halucinogenní účinky, slangově jsou označovány jako „houbičky“; název lysohlávka se však v češtině používá i pro houby z rodu …

  A na závěr prosím, nechte téma „Vašich“ houbiček a chuti na muchomůrka již spát.

  Pěkný den.

  1. ad. Venda pro Matku10.10.2019 (6:16)
   – je Vám jedno – lžete si, lhostejnost nereaguje.
   – klidně mohu změnit „barevnej“ styl písma, ale proč bych se měla měnit a přizpůsobovat něčemu, co mi není vlastní, jen proto, abych pro Vás byla čitelná? To bych stejně nebyla, považoval byste mne za zdrogovanou osobu.
   – spěte tedy klidně dál.
   – Že by to bylo tím, že nepíši samozvaně vědecky a necituji wikipedii?
   – Do mé chuti Vám skutečně, ale skutečně nic není, ani do toho, co nechám a co nenechám spát.

 12. Degon pre Vendu: Ďakujem Vám za pozitívnu reakciu. Moje slová nie sú mienené ako útok na Vás a neregistrujem od Vás ani žiadne invektívy na moju osobu. To na vysvetlenie. Ale nie sme tu iba my dvaja, alebo s matkou traja, čo majú záujem do diskúsie vnášať niečo zmysluplné. Preto si myslím, že ona kozmogonická téma Majstov by mohla vyvolať záujem aj iných poslucháčov a nielen mňa. Možno by potom aj Honza mohol prehodnotiť svoj postoj k Vám. Ponuka osobného stretnutia s Vami nie je pre mňa zaujímavá a prijateľná pre iné rôzne okolnosti, ktoré tu nemôžem spomínať. Váš nový článok o slepičkách ma pobavil a zaujal – je to na tomto webu určité nóvum a preto – ďakujem!

  Degon pre matku: Aj Vám ďakujem za Vašich „10 doporučení pro život“. Vidno, že možno diskutovať aj kultúrne, bez tých nepekných invektív a atakov. Držím Vám palce a teším sa na Vaše ďalšie príspevky.
  Nech žije kultúrna civilizácia! Howg!

 13. → P.V. pro Honzu 10.10.2019 (21:47)

  Rothschild řekl: ,,Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou roli, kdo vytváří zákony“.
  Úvěrová lichva přivedla většinu průmyslově vyspělých zemích i lidí v nich do stavu závislosti na půjčkách. Myšlenka demokracie je čím dál tím víc likvidována politikou moci kapitálu, a občané to přijali. Že vždycky rozhoduje a za delší konec provazu tahá ruka která dává, nikoli která bere, netřeba vůbec ani zdůrazňovat. Kdo chce, ten vidí. V tomto kontextu pak na vlády, parlamenty, zákony, ústavy, volby, a vůbec na celou tu šaškárnu a hru na demokracii a svobodu, může věřit fakt jenom magor, slepec. Tož asi tak.

  1. Máte naprostou pravdu, že po uši zadlužený člověk není zcela svobodný. Představme si státního zaměstnance s nadprůměrným platem, který má krásný byt na hypotéku, nový automobil na leasing a každoročně létá na dovolenou do exotických „rájů“. Jednoho dne je postaven před rozhodnutí, zda se má podílet na korupci provozovanou jeho šéfem(kterou odsuzuje). Postavit se proti může znamenat ztrátu relativně vysokého výdělku, schopnosti splácet atd. A tak začne hledat, jak by umlčel své špatné svědomí. Lze proti tomu nějak bojovat? Ano a velmi jednoduše: Nežít na dluh. Lidé se zadlužují vlastní vinou. Buď proto, že touží po zbytečném luxusu nebo kvůli gamblerství a drogám (kam patří i alkohol). Tam, kde lidé žijí odpovědně, nemají finanční žraloci šanci.

   Nezodpovědný život nesmírně podporují kolektivistické ideologie propagující společnost jako velkou rodinu, jejíž členové mají právo, aby se o ně ti druzí postarali. Kdyby člověk, který si nabral dluhy, riskoval živoření o hladu, byl by opatrnější. Uvěří-li, že se stát o něj musí postarat, klidně se oddá životu na dluh.

   Dalším zdrojem neodpovědnosti je ideologie s mantrou neustálého hospodářského růstu. Kozument je pro ně modlou – čím více utrácí, tím je hospodářský růst vyšší. Život na dluh je pak vnímán jako konání dobra.

   Finanční žraloci typu Home Credit svými svody opravdu svobodu člověka ohrožují. Mnohem více ji ohrožují nesvobodné státy usilující vymýtit svobodu v celém světě. Svoboda slova na Západě je pro ně trnem v patě, když si například můžeme přečíst, že od doby, kdy se k moci dostal Putin, zahynulo v Rusku 130 novinářů, kteří poměry v Rusku kritizovali https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusti-novinari-ohrozeny-druh-odhalovanim-politickych-nesvaru/r~afd431d2395511e783fe002590604f2e/
   Stejně tak čínským komunistům vadí svobodná informovanost o kšeftech s orgány jejich politických vězňů https://cs.wikipedia.org/wiki/Odeb%C3%ADr%C3%A1n%C3%AD_org%C3%A1n%C5%AF_praktikuj%C3%ADc%C3%ADm_Fa-lun-kung_v_%C4%8C%C3%ADn%C4%9B
   To je důvod proč tyto státy vedou proti Západu takzvanou hybridní válku. Jejím cílem je zahltit pomocí internetu veřejný prostor směsí pravdivých a lživých informací, aby čtenář vposledku nevěřil ničemu. Nihilismus je ideálním prostředím pro konspirační teorie. Viz např.http://www.zvedavec.org/komentare/2003/11/734-s-mrtvolami-netancim.htm

   1. Bože, bože, ach ten Váš „nevinný Západ“. Kdy se Vám konečně rozsvítí?

    http://www.magnificat.sk/dokumenty/mherzan.pdf

    Člověk se musí zděsit při slovech Zbigniewa Brzezinského, poradce presidenta USA pro národní bezpečnost, který řekl: Prostřednictvím počítačů budou lidské životy a záležitosti neustále sledovány. Brzy bude možné uplatňovat téměř nepřetržitý dozor nad většinou osobních informací o občanech. (Martin Herzán, r. 2000)

   2. Ten pavel v mi připadne jako malé dítě.
    Tolik nesmyslů je schopen napsat dohromady a ještě to podložit rádoby odkazy.
    Ale něco fundamentálního tu sděluje : „Lze proti tomu nějak bojovat? Ano a velmi jednoduše: Nežít na dluh. Lidé se zadlužují vlastní vinou. “

    Ten dluh a jeho vytváření je práce mysli a její smyslná a nekonečná přání. Člověk se jen tak lehce nemůže rozhodnout, že něco změní. Člověk ani neví, pro co se rozhoduje. Je v zajetí vášní, svých velkých nepřátel, které nabízejí otrávené návnady. Nejen zadlužení, ale i třeba sobeckost, závist, nenávist, chtíč….. .

    Výborně to tady nedávno popsal kolega Václav v příspěvcích, kde se snažil objasnit „práci“ satana.

    Když ho člověk přijme, když člověk podlehne svým vášním, jeho nástrojům v nás, pozor, stačí jedné z nich, je lapen. Pavel v je lapen stálým bojem proti nějakým iluzím, že jedni jsou hodní a druzí ne. Jeho vášní, kterou nezvládá je egoismus, který tu rozdává plnými hrstmi. A bojuje za jedny a ty druhé, neznaje je, pomlouvá. Dělá to zadarmo, protože miluje pravdu. Ale i ta, ta jeho pravda, je pro něho nástrahou. Je to lež zabalená v krásném papíře. Mu stačí jen ten obal, k pochopení se nedostává.

    Dělí lidi na Číňany, Rusy….. a na ty druhé / velmi jsem to zjednodušil /. Ale obě strany, a zrovna tak on, Pavel v slouží satanu. Je pod jeho vlivem a např. on má tu, ve své prezentaci trolla, jednosměrně nasměrované ego, které přesvědčuje. A to satan potřebuje. Neporozumění. On ho sem přináší a navíc hloupě argumentuje. Píše o vymýcení svobody. Co si pod ní představuje? Že ti jedni sejí svobodu, ty jeho jim zbožňované Spojené státy, druzí ji neustále likvidují. Je tím slepým, ke kterému světlo pravdy neproniká.

   3. Napsal jste zdvořilou formou (tedy nepřímo), že jsem bl*ec.

    Podle vás je člověk hříčkou chtíče – jinými slovy vášní. Nemá tedy svobodnou vůli. Pokud by to tak bylo, člověk by nenesl odpovědnost za své činy. Pochybuji, že takový názor by váš guru, Venda schválil.

    Nemyslím si, že lidé se dělí na dobré a zlé – nevidím svět tak černobíle. Dělicí čára mezi dobrem a zlem je uvniř každého z nás. Nikdo není svatý a není nikdo, koho bych si dovolil zcela zavrhnout (ani Stalina). Avšak jsou totalitní režimy a ty ostatní. Totalitní režimy (Čína, Venezuela, Severní Korea, Kuba) jsou zcela zavrženíhodné. Z těch ostatních se k nim některé blíží (Rusko). Žádný z těch ostatních ale není ideální – ani Spojené státy, byť pomáhaly zachránit Evropu ve třech světových válkách.

    Ptáte se, co si představuji pod onou svobodou. Je to vaše právo psát na tento web vaše názory včetně takových, které mají za cíl rozložit EU. Ano, je vám umožněno kousat do ruky, která dává. Nebo se mýlím? Jste zastáncem EU?

   4. Aloisi, Aloisi, Pavel V. není malé dítě. Blíží se mu sedmdesátka. Jak tu prozradil.
    Má ale rád USA.
    USA teď zradilo /dá se to tak nazvat?/ Kurdy, kteří byli bojovníky proti IS /ISIL/, které USA pomáhaly vytvořit. Velmoc potřebuje malé národy, jejich mladé muže do bojů, kde se oni sami nezúčastní, kde je jen pár žoldáků z té velmoci. Ale zbraně dodávají, to ano. A teď země – armáda aliance z NATO, silná armáda Turecka, napadne občany jiné země na cizím území! A bojuje, střílí, shazuje bomby, zabíjí….. ! Může někdo mít pocit, že Sýrie se rozhodne Kurdům pomoci, postaví se vojensky Turecku a to to bude brát jako porušení čl.5 té smlouvy NATO. Paradoxně, Turecko se bude cítit napadeno, když samo napadlo cizí stát ?? Hmm, jak toto vysvětlit?

    Aloisi, Pavel V. na to má jistě vysvětlení. / a vím jaké/

    Pavel V. není troll. On jen miluje Západ, USA, Francii, Německo, Británii.
    Vůbec bych mu neměl za zlé, kdyby v dětství četl Vasku Trubačova, Pavku Korčagina. Dětství je přece na to, aby člověk nějak dozrával, prošel si pak v dalších, ještě nezralých létech i kotrmelci. A on pak v mladém, nejproduktivnějším věku, v devadesátých létech dozrál k tomu, že všechno je jinak, než si možná myslel do té doby.

    A Trump, prezident demokrat, stáhl nějaká žoldácká vojska své země z oblasti Sýrie, aby se tam nepletla, aby se nezapojovala do bojů a dal tím možná i nevyřčený souhlas k turecké agresi. Ale dnes – odkaz: https://eurozpravy.cz/zahranicni/amerika/trump-vyzval-erdogana-k-zastaveni-ofenzivy-proti-kurdum-pence-odleti-do-turecka.5718e6fc/

    No sláva.

   5. Pavle V,

    má-li vás dnes někdo za blbce, neznamená to ani lékařskou diagnózu, ani hodnotu vašeho IQ. On prostě povrhuje tím, co produkuje vaše mysl.
    Jistě, od Boha takové hodnocení není – Ježíš Kristus nikomu neříká, že je blbec, jednoduše proto, že blbcům se skrývá.

    A víte, jak spolehlivě poznáte blbce? Takový člověk například velkohubě prohlašuje, že je chytřejší, než miliarda Číňanů, je přesvědčen, že by Rusku vládl líp, než Putin a všichni Rusové, vnucuje jiným, koho mají volit, a nedokáže rozeznat cestu k cíli od samotného cíle. Proto třeba nedokáže pochopit, že spojená Evropa je dobrý cíl, ale s blbci (navíc arogantními, pasujícími se na elitu a bez špetky zodpovědnosti za svá rozhodnutí) je nedosažitelný.

    A jestli ke všemu člověk z vlastní vůle ze sebe dělá blbce a pseudoelitáře kvůli penězům, tak jeho duše je právě tím, co říkal Ježíš Kristus, když mluvil o obílených hrobech.

 14. Degone,
  Jsem zde dobře?
  Vánek v korunách borovic
  zpívá píseň svou,
  slunce posílá hřejivé paprsky
  okolo prolétla včela,
  moucha se na sluníčku vyhřívá
  Cítíš?
  Cítím.
  Klid a mír se vůkol rozprostřel.
  Červené šípky září,
  ve větru jako malé zvonky
  by mohly znít,
  jemnou písní znít.
  Přátelé se sešli,
  příroda se chystá spát.

  1. Matka – áno! Pokoj a kľud! Viac nám netreba… Keď príroda hovorí, sú slová ľudí zbytočné a trápne. A keď sa ozve slávik, alebo škovránok, či nám treba ešte niečo viac? Ale, takéhoto raja je vo svete stále menej – bohužiaľ…
   Vďaka za ten pocit a vôňu raja!

 15. Slovo karma znamená stav mysli nebo-li způsob myšlení/od obsah mysli,plod mysli/.

  To,co se bohužel dědí po rodičích a společnosti,je způsob myšlení,tedy tzv. karma.
  Jde však o dědictví,které se pak zrcadlí ve zdraví jak jednotlivců,tak celé společnosti.
  Neboť právě to,jakým způsobem myslíme,je rozhodující.A k tomu je nutné sebepoznání
  se vpravdě jak z hlediska anatomického,tak i psychologického,tedy duchovního, a to
  s vědeckým přístupem formou pokusu a omylu vlastním chybováním a zkušenostmi, jejichž výsledkem je poznání bez odsuzování.

  Význam slova karma v podobě trestu, odměny v opakované reinkarnaci,které se tu rozmohlo, je nehoráznou lží.Ukazuje tak přímo na duchovní zaslepence,kteří převzali
  bez ověření lživé tvrzení,přičemž zatvrzele hnijí ve svých vlastních iluzích,aniž by si toho byli vědomi.Prostě přestali být kolemjdoucími.
  Jejich zaslepenost tvrzení zcela jasně vyvracejí :
  1. vědecky ověřitelné poznatky epigenetiky
  2. samovyléčení změnou myšlení
  3. zkušenosti každého,kdo poznal sám sebe vpravdě,neboť si je trvale vědom,že jeho podstata je součástí Živého Boha,Živého Vědomí,které samo sebe přes pobyt v nevědomí poznává a získává neustále nové zkušenosti.Toto Vědomí se učí chybováním!

  Pokud by si již byli vědomi,kým jsou vpravdě,zasmáli by se nad svou pošetilostí
  víry v reinkarnaci.Věděli by,že jsou součástí jednoho Vědomí,které na sebe obléká
  šaty různých forem neustále.Každé dítě přichází na tento svět čisté,jako nepopsaný list papíru se svým posláním a darem.A co jej čeká? Je duchovně roztrženo a umlčena
  jejich duše pro rituály,tradice,zvyky a dogmata pošetilců ,zotročených tím,co neznají,
  místo aby jim tito pošetilci naslouchali.

  Jan 4:22
  22Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.
  22 Εσείς λατρεύετε αυτό που δεν γνωρίζετε·+ εμείς λατρεύουμε αυτό που γνωρίζουμε, επειδή η σωτηρία έχει την προέλευσή της στους Ιουδαίους.

  překlad:
  22 Vy sloužíte /jste zotročeni/ tomu,co neznáte,my sloužíme tomu,co víme/ vědění/,protože vysvobození /uzdravení,síla,Zvuk,Hlas / má původ/ je Zdroj/ uvnitř to bodu spojení.

  22 Vy jste zotročeni tím ,co neznáte,my sloužíme tomu,co víme /vědění/,protože uzdravení /síla,Zvuk,Hlas / má původ /je Zdroj/ uvnitř to bodu spojení.

  *spása- vysvobození věděním
  *bod spojení->je symbolicky znázorněn křížem

  *Ιουδαίους->Od Ῐ̓ούδᾱ ( Ioúdā ) + -ιος ( -ios ) , od Biblical Hebrew יְהוּדָה ( yəhūḏāh , „ Judah “ ) . יְהוּדָה = „Bodu spojení krása/majestát/ moje“;krása=sláva/Slawa/= zlato/rozum/->
  * יְהוּדָה -> „Bodu spojení bohatství“ a zároveň „Bod spojení bohatství mé“-> spása přjde ze Židů

 16. https://www.svobodauceni.cz/clanek/skola-bere-mladym-jejich-proc/

  Mnoho mladých lidí se dnes cítí ztraceně. Někteří nedokážou dát svému životu směr a nakonec uvíznou u rodičů. Jiní bezcílně střídají různá zaměstnání, které je nebaví a nenaplňují.

  Za všemi těmito potížemi stojí nedostatek sebeřízení. Mladí lidé se zmítají na vlnách života, protože nemají kormidlo, které by jim udávalo směr. A o ta kormidla je připravila škola.

  Ve škole se nejvíce cení poslušnost. Dělej tohle, nedělej tamto. Proč? Protože to tak říkám. O tamto se nezajímej. Místo toho se nauč tohle. Proč? Věř mi, vím, co je pro tebe dobré.

  Ekonomický filozof Ludwig von Mises napsal: „Lidské jednání je cílevědomé.“ Smysl tohoto jednání představuje právě ono „proč“. Ale pro úspěch ve škole je jediným relevantním „proč“ prachobyčejná poslušnost. Na jakékoli další „proč“ se téměř vždy ptá někdo jiný než ono dítě.

  Většina dětí nedostane šanci uplatnit sebeřízení a dojít si tak ke svému vlastnímu „proč“. Jako nějaká vysoce inteligentní cirkusová zvířata nutí školní principálové tyto děti útrpně absolvovat 15 000 hodin proskakování vzdělávacími obručemi – na úkor sebevzdělávání. Můžeme se po letech takového pavlovovského podmiňování vůbec divit, že mladí dospělí mají velké potíže najít svou vlastní cestu životem?

  Mladí lidé, kteří prošli školním vzděláváním, si musí znovu postavit své kormidlo, znovu najít své „proč“. To ale není úplně jednoduchá věc (v některém z budoucích příspěvků se jí budu určitě věnovat).
  *

  https://www.svobodauceni.cz/clanek/rebel-potizista-trpici-poruchou-chovani-nebo-osobnosti-ne-anti-autoritar/

  Na začátku je pro porozumění celé knize potřeba definovat, co vlastně autor myslí těmi autoritáři a anti-autoritáři. Autoritář je běžně definován jako někdo, kdo uznává v podstatě slepou podřízenost nějaké autoritě. Naproti tomu anti-autoritář je člověk, který odmítá a zpochybňuje – pro sebe a/nebo i pro ostatní – slepou poslušnost a vzpírá se autoritám, které jsou z jeho pohledu nelegitimní. Anti-autoritáři jsou logicky pro autority a jejich “podřízené” velkým ohrožením, takže vždy byli a jsou pronásledováni, nálepkováni, trestáni, zesměšňováni, umlčováni, nenáviděni, psychopatologizováni, kriminalizováni, ostrakizováni i vražděni.
  *

  https://www.svobodauceni.cz/clanek/skoly-utoci-na-mlade-lidi-vymezujici-se-proti-autoritam/

  “Role škol jakožto institucí je – z velké části – učit lidi poslušnosti a konformitě, což z nich dělá lehce ovladatelné a indoktrikovatelné jedince. Dokud školy budou plnit tento úkol, budou mít podporu.” – Noam Chomsky, Understanding Power: The Indispensable Chomsky, 2002

  “Existuje důvod, proč je vzdělání na prd, a je to z toho stejného důvodu, proč se to nikdy nikdy nikdy nezmění… Protože ti, kteří za tím stojí, ti, kteří stojí za tímto státem, ho změnit nechtějí… Nechtějí dobře informované, vzdělané lidi, kteří jsou schopni kritického myšlení… Víš, co chtějí? Chtějí poslušné pracovníky… Lidi, kteří jsou dost chytří na to, aby mohli ovládat stroje a dělat všechno to papírování. Ale zároveň dost hloupí na to, aby pasivně všechny tyhle sračkový práce přijali.” – George Carlin, “The American Dream” z Life is Worth Losing, 2006

  “Když si vzpomenu na všechny ty blbosti, které jsem se učil na střední škole, je s podivem, že jsem vůbec schopen přemýšlet.” – Paul Simon, “Kodachrome,” 1973

 17. Matouš 7: 7
  7 Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.->floskule!
  7 »Εξακολουθήστε να ζητάτε+ και θα σας δοθεί· εξακολουθήστε να ψάχνετε και θα βρείτε· εξακολουθήστε να χτυπάτε+ και θα σας ανοιχτεί.

  překlad:
  7 Ptáte-li se neustále,bude vám dáno;
  díváte-li se uvidíte;
  následujete-li kruh,bude vám světlem.

  *dáno ->projeveno,poskytnuto,umožněno,vyhověno
  *díváte-li se -> pozorujete-li
  *uvidíte ->objevíte,vypátráte,zpozorujete
  *kruh ->symbol jednoty
  *bude vám světlem ->“a budiž světlo“->osvětleno,odkryto

  * floskule :
  • květnatý výraz
  • bezobsažná fráze, pouze naučená věta

  Matouš 7:8
  8Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
  8 Διότι όποιος ζητάει λαβαίνει,+ και όποιος ψάχνει βρίσκει, και σε εκείνον που χτυπάει θα ανοιχτεί.

  překlad:
  8 Uprostřed uvnitř spojení,kdokoliv vnímá,uvědomuje si,
  a kdokoli dívá se/pozoruje/,zpozoruje/uvidí,odkryje,dopátrá se/,
  a uvnitř ten , komu prsten světlem.

  8 Uprostřed spojení,kdokoliv vnímá,uvědomuje si, a kdokoli dívá se,vidí
  a uvnitř ten , komu láska bezpodmínečná světlem.

  *prsten-> trvalá láska,láska bezpodmínečná

  Jan 8:31,32
  31Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
  32Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
  31 Και έτσι ο Ιησούς άρχισε να λέει στους Ιουδαίους που τον είχαν πιστέψει: «Αν μείνετε στο λόγο μου,+ είστε πραγματικά μαθητές μου, 32 και θα γνωρίσετε την αλήθεια+ και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει».

  překlad:
  31 A tak Světlo zdrojem/konec šňůrky-spojení/ přemýšlíte-li uvnitř to „bodu spojení krása/sláwa,majestát/ moje“, kde cítí smlouvu/důvěru,vír/:“Přemýšlíte-li uvnitř slova mého,odevzdali jste mi skutečně svou mysl,
  32 a znáte pravdu /ne+skryté/ a odkryté vás osvobodí /rozváže/“.

  A tak Světlo zdrojem, přemýšlíte-li uvnitř bodu spojení mého , co smlouvou :“Přemýšlíte-li uvnitř slova mého ,odevzdali jste mi skutečně svou mysl,znáte pravdu /ne+skryté/ a odkryté vás osvobodí /rozváže/ „.

  *Ιησούς -> Světlo
  *Ιουδαίους-> יְהוּדָה -> „Bodu spojení bohatství“ a zároveň „Bod spojení bohatství mé“-> viz. spása přijde ze Židů

Napsat komentář: Anonym Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference