mapa stránek || vyhledávání

Netušené súvislosti utečeneckej krízy

eu-islamJe nepochybné, že sa v dnešnej dobe stávame svedkami určitého exodu národov. Do pohybu sa dali masy, ktoré v krátkodobom i dlhodobom horizonte zmenia tvár Európy. A blahobytná Európa vo svojej zaslepenosti netuší, že z tohto vzájomného stretu kultúr výjde napokon víťazne tá, ktorá je duchovne a morálne progresívnejšia. Alebo maximálne zjednodušene povedané tá, ktorá vykazuje intenzívnejšiu vieru v Boha.

Keďže európske národy starnú a to znamená, že v budúcnosti bude čoraz menej ľudí v aktívnom veku a čoraz viac ľudí v dôchodkovom veku, rozhodlo sa Nemecko riešiť túto situáciu prijímaním utečencov, ktorých chce ročne prijať až okolo milióna.

Áno, západný svet je zvyknutý dívať sa na všetko iba cez peniaze. Najskôr vyciciavali africké i ázijské štáty ako svoje kolónie. Neskôr, po ich formálnom osamostatní, tak činili prostredníctvom hospodárskeho kolonializmu, čiže ekonomickým ovládnutím všetkých strategických zdrojov daného štátu. A ak sa niektorý z afrických, alebo arabských štátov nechcel dať ožobračovať, alebo ak sa inak vymkol ich kontrole, jednoducho ho zničili vojensky. Viď Líbya, Irak, či teraz najnovšie Sýria.

Okrem toho je ešte treba vziať do úvahy nepriaznivé zmeny klimatických podmienok, spôsobené ekologickým znečistením. Toto znečistenie má opäť v najväčšej miere na svedomí práve takzvaný vyspelý svet, zatiaľ čo jeho najhorší dopad je predovšetkým na africké krajiny.

No a teraz, keď na základe všetkých vyššie uvedených činiteľov dochádza k masovému exodu ľudí, unikajúcich z neznesiteľných životných podmienok, vo veľkej miere priamo vyvolaných, či spôsobených západným svetom, chce si teraz Západ riešiť vlnou prisťahovalectva svoje populačné problémy.

Avšak z krčahom sa chodí na vodu iba potiaľ, kým sa nerozbije! Masový exodus obyvateľstva islamskej viery bude mať za následok deštrukciu súčasnej podoby Európy, pretože Európa hodnotovo upadá a dôsledkom toho sa dostávajú do popredia hodnoty islamské. Lebo všetko to, čo v je zákonitostiach nášho univerza progresívnejšie, si nakoniec musí podrobiť to a zvíťaziť nad tým, čo upadá.

Porovnajme si preto hodnoty priemerného Európana s hodnotami islamských utečencov, aby sme pochopili, prečo musíme padnúť a byť nakoniec porazení. Prečo musíme nevyhnutne padnúť a byť porazení, ak sa hodnotovo opäť neschopíme a tým sa nestaneme vývojovo progresívnejšími. Ak totiž toto nedokážeme, zhltne nás islam! Ale tak to napokon bude spravodlivé, pretože kvôli nášmu hlbokému vnútornému úpadku si ani nič iného nezaslúžime.

Európa bola postavená na kresťanských hodnotách a prostredníctvom nich dospela k svojmu rozkvetu. Tisíce chrámov, katedrál i obyčajných kostolíkov po celom území Európy sú toho rukolapným dôkazom. Viera kresťanskej Európy v Boha a s touto vierou spojené hodnoty predstavovali teda onen progresívny základ, z ktorého vzniklo všetko, čo tu dnes máme.

Rozkvet, smerujúci až do súčasnej podoby blahobytu, mal však za následok bujnenie pýchy a domýšľavosti ľudí na to, čo dosiahli. Začali sa totiž domnievať, že všetkého bolo dosiahnuté iba vlastnými silami a že teda náboženstvo, duchovnosť a viera v Boha, ktoré im boli dovtedy životodárnou morálnou oporu už nepotrebujú. Že takéto niečo je už prežitkom. A svoju vieru v Boha nahradili vierou v peniaze, zisk a matériu.

Duchovnosť sa v Európe čoraz viacej stráca a ľudia sa stávajú čoraz väčšími materialistami. A ich materializmus a ateizmus deštruuje a relativizuje skutočné hodnoty, ktoré boli oporou obyvateľstva Európy po celé stáročia.

V prvom rade je relativizovaná základná bunka spoločnosti, a síce rodina. Klasické manželstvo sa pomaly stáva minulosťou a ľudia žijú vo voľných partnerských zväzkoch. Relativizované je však i partnerstvo ako také, pretože partnermi sa môžu stať aj osoby rovnakého pohlavia. Ba dokonca najnovšie je už relativizovaná i sexuálna orientácia každého jednotlivca, pretože túto si je možné v slobodnej spoločnosti úplne slobodne vyberať, ako tvrdí teória rodovej rovnosti.

Túžba ľudí modernej spoločnosti mať čo najviac a čo najviac si užiť, má za následok klesajúce počty novo narodených detí, ktorých vyšší počet v rodine vnímajú moderní rodičia ako prekážku vo svojom osobnom, nerušenom užívaní si života.

Média, či už elektronické alebo printové, sú preplnené množstvom nízkosti, vulgárnosti, násilia a plytkosti, ktorých sledovanie je považované za oddych a za určitý spôsob trávenia voľného času.

A navyše, vedomie a podvedomie ľudí je prostredníctvom pôsobenia médií neustále smerované k pseudohodnotám dnešnej západnej civilizácie, ktorými je mať a užiť si. Toto je moderné náboženstvo Európy! Toto je naša modla, ktorej sa klaniame!

No a v protiklade s uvedenými hodnotami priemerného Európana sa teraz pozrime na hodnoty islamského sveta, ktoré ku nám prinášajú davy utečencov.

V prvom rade je to silná viera v Boha. Lebo napriek mnohým negatívam, ktoré je možné vytknúť utečencom, či islamu ako takému, je už iba táto jedna jediná vec hodnotou, veľmi ostro kontrastujúcou s narastajúcou bezbožnosťou Európy.

V bývalých kresťanských chrámoch, ktoré už nemá kto navštevovať, trebárs v Holandsku, sa zriaďujú sklady, obchody alebo reštaurácie. Mešity však prázdnom nezívajú a na európskom území je ich naopak budovaných čoraz viac. Toto hovorí samo za seba! Toto nám jasne ukazuje, čo je dnes na ústupe a čo na vzostupe.

A od úpadku viery v Boha sa nevyhnutne a logicky odvíja i úpadok všetkých ostatných hodnôt s tým súvisiacich.

Oproti európskemu rozkladu rodiny preferuje naopak islam rodinu pevnú, z ich pohľadu tradičnú a súdržnú. Nezdravé precedensy, ako napríklad registrované partnerstvá sú v islamskom prostredí pravdivo označené ako niečo, čo nie je správne a preto ani spoločensky
prijateľné.

Veriaci islamského náboženstva nie sú natoľko zmanipulovaní blahobytom, aby sa im túžba po užívaní stala prekážkou populačného rastu. Ich populácia bude teda celkom určite perspektívne vrastať, kým ta naša ubúdať.

Okrem toho si islam striktne zachováva svoje osobitosti, neabsorbuje nič cudzie, neprispôsobuje sa a ani sa neasimiluje.

A keďže všetko je v islame pevne spojené s náboženstvom, ich spoločenstvá nepreferujú mediálne šírenie najrozličnejších úpadkových hodnôt, ktorými sa dennodenne sýti bežný Európan. Namiesto každodennej dávky mediálneho balastu sú naopak muslimi každý deň päť krát vyzývaní k modlitbám.

Samozrejme, že existuje veľmi mnoho chýb a nedostatkov, ktoré je možné vytknúť islamskému svetu. Ale zároveň existuje i veľké množstvo toho, čo je možné vytknúť bežnému Európanovi. Avšak z hľadiska základného hodnotového smerovania a z hľadiska vyšších, univerzálnych zákonitosti začína byť islam progresívnejším a z tohto dôvodu je i na vzostupe.

Nech nás totiž nemýli skutočnosť, že utečenci prichádzajú do Európy ako chudáci, potrební pomoci. Tak to síce na prvý pohľad vyzerá, avšak morálne už začínajú mať nad nami navrch. Oni majú vieru v Boha, zatiaľ čo my len vieru v peniaze a hmotu. Ich viera je teda rádovo omnoho vyššia a v zákonoch tohto univerza vždy nakoniec zvíťazí to, čo stojí vyššie. To progresívnejšie totiž nemožno zastaviť! Je to čosi ako evolúcia! Čo sa nie je schopné udržať vo vyšších hodnotových štandardoch univerza musí nevyhnutne ustúpiť z cesty tomu, čo sa stáva hodnotovo progresívnejším. A práve tohto sme dnes v Európe svedkami.

Zachovanie Európy v takej podobe, v akej ju poznáme dnes, je možné jedine návratom k duchovným a morálnym hodnotám, na ktorých bola pôvodne vybudovaná a prostredníctvom ktorých dospela k svojmu rozkvetu.

Ak sa však úpadkové, zúfalé relativizovanie všetkých vyšších hodnôt a tupý, prázdny materializmus zažrali do nás až tak hlboko, že toho schopní nebudeme, potom si nezaslúžime nič iného, ako to, k čomu sa v Európe schyľuje. Lebo nami samými zvolená cesta úpadku nie je a nikdy nemôže byť progresívnou cestou ďalšieho vývoja v účinkoch dokonalých zákonov nášho univerza, ktoré takéto niečo z dlhodobého hľadiska ostro vylučujú.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 4.5
hlasů: 2
Tisk Tisk

149 komentářů

 1. Ja to vidím s našou budúcnostrťou velmo blede.

  Tu nám pomúže len Dych Quasimoda, toho zvonára z chrámu Vasilija Blaženého z Toronta…

  Ale keďže spoločné modlitby nepomohli ani Jankovi Palkovi z Polska, keď už jeho tobolky boli na odchode do iného sveta z tohoto, takže neviem, neviem , čo nám tu už len môže pomôcť..

  Jedine sa ožrať a čakať na ,,Tú zubatú“ s kosou a vydrbeme aj so Steel Rose…

  A čo tak posledná možnosť ,,lietajúci koberec“ od toho, no akože sa volal, no od toho Aladína…

   1. Pan Hawking má určitě pravdu v tom, že když by se již sem dostala nějaká mimozemská civilizace, dodávám, třeba ze sluneční soustavy vzdálené jen např. 80 světelných let, že by musela být značně technicky vyspělejší, než my, na naší modré planetě.

    Kdo sledujete americké filmy ví ale, že i takové civilizace s jejich zbraněmi dokážeme porazit – na konci jsou oběti, ale prezident USA a postavy filmu za gradující hudby, odchází jako vítězové. Oko diváka nezůstává suché!

    A tak, až přiletí někdo z např. planety hvězdy Sírius, nechme řešení na Hollywoodu a tvůrcích všech těch filmových nadějí.

    A co se týká počítačů, umělé inteligence, tak myslím, že tady to máme plně ve svých rukou. I když Hollywood také ví, co dokáže uměle „vytvořený život“.

    Václav Žáček

 2. Vendo, teraz si to ,,DAL“, že:

  …Kdo sledujete americké filmy ví ale, že i takové civilizace s jejich zbraněmi dokážeme porazit – na konci jsou oběti, ale prezident USA a postavy filmu za gradující hudby, odchází jako vítězové…

  Vendo, vedieš 1:0 na body…

 3. Sme v Božom súde, ktorý spôsobí, že všetko falošné v jednotlivých náboženstvách zanikne. Ostane len Pravda a kto ju nebude chcieť nasledovať nebude môcť žiť na tejto planéte.

 4. Martin, píšeš:

  …Ostane len Pravda a kto ju nebude chcieť nasledovať nebude môcť žiť na tejto planéte.

  Ja v Pravde, podla náboženských dristov, nechcem žiť…

  Môžem sa niekde odsťahovať, alebo to už ,,TU“ mám spočítané ?

  Prichádza aj alternaríva ,, náboženskej likvidácie“, ako to bolo u Aztékov, že kto nešiel s davom, ten bol proti a tomu za živa vyrvali z hrude to ONÉ …

  Alebo tu ,na ,,stavenisku“ zostanú len tí, čo konvertovali na ,,univezálnu vieru“ ? A kto je Hlavný hrdina ?

  Je aj on len Nehmotná nebytosť bez gulí?

  Sú v tom aj aldebaránisti? Lebo mňa to k nim ťahá. Ale velmo…

  Povedal si ,,A“ a vidíš kolko si toho nedopovedal.

  Ty jedon…

  1. Milý GN, obdivuji tě, jaké netušené souvislosti dokážeš objevit v relativně jednoduchých výrocích. Ne všechno je ale pravda. Mýlit se může i MH. Mýlí se dokonce i slovutní vědci (pokud vím, tak nemýlil se u vás jenom Mečiar a u nás Václav Havel). Důkazem budiž článek
   http://www.osel.cz/8475-oblibene-antioxidanty-rakovine-nebrani-ale-prospivaji.html

   Je zřejmé, že vědci se v uvedené záležitosti mýlí nyní, nebo mýlili předtím. „Delší dobu se ví, že jiný antioxidant (vitamín E) se slušně činí ve zvýšení rizika rakoviny prostaty“ píše se v článku. Takže věnuj se raději ochraně své prostaty a nevěř všemu, co ti lidé předkládají jako pravdu.

 5. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM: Obsah komentáře byl vymazán, protože porušoval zásady věcné a slušně vedené diskuse.

  1. Milý GN, že vědci produkují teorie mnohdy rozporné/protikladné (viz ten link na stránky Osla) není vzácný jev. Problém nás nevědců je, kterou z nich považovat za korektní a řídit se s ní v praktickém životě. Antioxidanty byly doposud velebeny a doporučovány jako prevence, resp. při výskytu rakoviny a najednou – bác ho! Je to prý opačně! Jaké poučení z toho plyne? Pokud chce někdo např. nahradit Boha Stvořitele univerza jako nevědeckou chujovinu vědeckým Big Bangem, tak je legitimní i BB považovat za stejnou chujovinu. A pokud jde o Fica, tak nevěř, že Dzurinda, Čarnogurský, Radičová etc. by v té funkci byli lepší. A my obyčejní občané si chraňme prostatu užíváním nebo neužíváním vitaminu E (podle toho kterým vědcům věříme více).

 6. Je to staršího data, ale možná se to i značně zhoršilo :

  24.8.2015 7:59

  STRAKONICE – Z médií slyšíme různé názory na přistěhovalce, kteří přicházejí do Evropy. Někteří lidé mají za to, že by se těmto lidem mělo pomáhat, ale jak si tuto pomoc samotní přistěhovalci představují? Málokdo má možnost se s nimi setkat nebo jim být skutečně nablízku. Miloš Hlaváček pracuje čtyřicet let v oboru gastronomie a v současné době vaří v německém Freyungu pro azylanty. Je s nimi v dennodenním kontaktu. O zkušenosti a postřehy ze svého pracovního pobytu se podělil.

  Lidé ze Strakonic si vás pamatují z restaurací, kde jste vařil. Kam jste odešel a pro koho pracujete?

  Pracoval jsem v několika restauracích a hotelech. Posledním působištěm byla restaurace U Města Prahy, kde probíhá rekonstrukce. S manželkou jsme se rozhodli, že podnikání ukončíme, i když jsme se mohli po rekonstrukci vrátit. Z podnikání už jsme byli oba unavení. Od února letošního roku pracuji v německém Freyungu u soukromníka, který zajišťuje catering pro město. Denně dojíždím. Teď vařím pro azylanty.

  V jakých podmínkách azylanti u našich sousedů žijí?

  Je to bývalá klinika, která byla před jejich příchodem zavřená. V listopadu ji připravili pro azylanty. Pár metrů pod tím je nová klinika, ale oni říkají, že už je také stará, protože má dvacet let. Divili se, když jsem jim říkal, že u nás jsou i nemocnice staré sto let či víc. Klinika byla zavřená patnáct let, a když jsem se díval po pokojích, měli maximálně dvoulůžkové pokoje se sociály, což u nás není někdy dodnes. V nově vzniklém azylovém domě je kapacita 550 míst pro přistěhovalce. Budova není oplocená, jsou jen natažené pásky, kam ubytovaní nesmí. Například do lesa. Jinak mají volný pohyb a chodí i do města.

  Odkud tito přistěhovalci jsou?

  Hlavně ze Sýrie, Afganistánu. Teď jsou tam i Kosovci a Albánci. Afričané tam nejsou, ti jsou ubytovaní někde zvlášť.

  Jaký je režim v azylovém domě?

  V současné době je tam kolem čtyř set ubytovaných, ale počet se stále mění. Čtyřicet jich odvezou a dvacet přivezou. Kam, to nevím. Režim tam nastavený není, kromě pravidelného přísunu jídla. Bezpečnostní agentura nás varovala, abychom nevyvolávali žádné konflikty, protože ti lidé jsou schopni zaútočit a je jim to jedno. Konfliktní jsou především Kosovci a Albánci. Během práce a výdeje jídla jsme za neprůstřelným sklem. Je tam štěrbina, kterou jim jídlo podáváme. Musí jen přijít na snídani, oběd a večeři. Jinak žádný režim nemají.

  Tam není žádný sociální program?

  Viděl jsem až teď, že tam někdo z azylantů učil děti německy. Jinak nic. Teprve teď je začínají trochu mít k tomu, aby po sobě uklízeli.

  Oni po sobě neuklízeli?

  Nejsou na to zvyklí. Neuklízeli po sobě nic. Tam byl šílený nepořádek. Až teď je začali nahánět, aby uklízeli. Ráno musí po sobě zamést nádvoří a jsou z toho hotoví, že to po nich někdo vyžaduje. To nikdy asi nemuseli dělat. Žijí úplně v jiném životním stylu než Evropané. To byste museli vidět na vlastní oči. Nikdy nebyli zvyklí pracovat, a pokud ano, hned za to chtějí výhody.

  Jaké je složení obyvatel azylového domu? Jsou tam rodiny s dětmi?

  Rodin je tam málo. Z tohoto počtu lidí je tam asi jen patnáct rodin, jinak jsou to většinou mladí chlapi a pár hodně starých mužů.

  Kdo dělá ochranku?

  Je to německá agentura, ale jsou u ní zaměstnaní především cizinci. Když třeba Afganistán bojoval s Američany, tak bojovníka vzali s sebou a on pro ně teď pracuje, aby do Německa dostal celou rodinu. Pracuje pro ně také Chorvat, ale Němců je tam zaměstnaných málo. V agentuře jsou cizinci už léta.

  Můžete se s azylanty bavit?

  Můžeme. Během práce na to ale není čas. Když jdu po práci k autu, pokřikují, zdraví, ale když jsou u výdeje jídla, tak to se přátelsky nechovají. To si ukazují, tohle chci, tohle chci a jsou přitom nepřátelští až agresivní. Oni si chtějí všechno vydobýt. Mají dojem, že musí všechno dostat, na všechno mají nárok, protože jsou azylanti. Dokud o nic nejde, tak by se i kamarádili. Z toho důvodu se nějaké konverzaci s nimi raději vyhýbám.

  Zažili jste tam nějakou potyčku?

  Ne, jen z doslechu. Oni si to přímo v domě nedovolí. Sekuriťáci jsou opravdu pořádní chlapi. V ochrance je i jedna dívka a pořádně udělaná. Je z Afganistánu a k ní si nic nedovolí, zvedla by azylanta jednou rukou.

  Jaký názor na azylanty mají obyvatelé Freyungu?

  To je zajímavé. Nejdřív byli nadšeni, že bude kšeft ve městě. Teď už vystřízlivěli, protože jim tam kradou, dělají nepořádek, pořád je honí policie, válí se jim po zahradách a všude už museli nasadit kamery. Jsou vznětliví a vyvolávají konflikty i mezi sebou.

  Kradou, protože mají nedostatek?

  Tak to asi ne. Vím, že dostávají kapesné a nedostatkem by trpět neměli. Slyšel jsem, že dostávají přes tři sta eur na dospělého a asi dvě stě padesát na dítě, ale podložené to opravdu nemám. Jídlo mají zajištěné, ubytování také. Ale jsou pořád potřební. Dřív se to ani neevidovalo a chodili si pro jídlo víckrát. Musela se zavést evidence. Další člověk, který to hlídá. I děti od malička kradou. Dítě jde už poněkolikáté pro chleba, tak je pošleme pryč, že už nemají nárok, tak alespoň ukradne kelímek, míchátko na čaj, cokoli je po ruce. Něco prostě musí odnést. A dospělé ženy, které chodí s dětmi pro oběd, spustí řev, počítají děti a využijí zmatku, aby ukradly jeden oběd navíc. Prostě pořád se snaží něco obejít. Nebo za sebe vysílají děti, protože těm se těžko něco odepírá. Udělají kukuč a myslí si, že jim všechno musíš dát. Ženské sedí v šátkách a koukají, jestli to vyjde. Já myslím, že by měli být doma, pomáhat tam a dělat. Můj příbuzný byl služebně delší dobu v Togu a popisoval, že je tam tak úrodná půda, že zasadíte proutek a za týden je z toho strom. Ale oni pořád tancují, zpívají, budou sloužit, ale ne samostatně pracovat.

  Jak se chovají k vybavení, které mají k dispozici?

  Vyloženě ničit jim to nedovolí. To je nad nimi kontrola, ale občas něco vyhodí z okna.

  Váží si toho, co jim Němci poskytují?

  Tak to rozhodně ne. Jdou po ekonomických výhodách, ale co by chtěli dělat, to nevím. Rodiny s dětmi asi před něčím utekly, to bych věřil, ale jak chtějí žít a z čeho, to nevím. Jestli chtějí pracovat nebo žít ze sociálních dávek, to vám nikdo neřekne. Ale když se jim něco nelíbí, jednají impulzivně a vyhodí to ven oknem. Třeba vyhodili obrazy, židle i postele. Opravdu si neváží ničeho a hodně toho letí z okna. Ochranka je zažene, aby to uklidili, ale nedovedu si představit, že by se tak choval někdo z nás.

  To se trochu neshoduje s představou, že jsou chudí a tudíž by si měli těchto věcí považovat. Naopak se říká se, že tito azylanti jsou velmi dobře technicky vybaveni drahými telefony a podobně. Je to pravda?

  To je pravda. Mají zlato, obrovské zlaté prsteny, několik zlatých řetězů a i malé děti mají iPhony. To vidíme, jak chodí po nádvoří a hodinu drží aparát a telefonují. Vybavení jsou velmi dobře, to nejsou chudáci. Někteří možná ano, ale většina z nich chudá není. Jdou si pro jídlo a telefonují nebo poslouchají muziku. Ale čekal jsem, že je uvidím modlit se, a to jsem tedy nikdy neviděl.

  A jak se změní jejich běžné dny, když mají ramadán?

  To jsme jim dělali balíčky s jídlem, protože mohou jíst až po západu slunce, ale i tak ty ženy kradly jídlo. Snažily se ho vzít a stejně ho tam někde pojídaly. Zavřou okna a řeknou, že Aláh sem nevidí, a je to vyřešené.

  Mají nějak přizpůsobený jídelníček?

  Především tím, že nevaříme z vepřového. Zpracovává se kuřecí, mleté maso hovězí, hovězí vcelku. O ramadánu se do balíčků dávaly jen sýry, ryby a voda. Oni řeknou, že vodu nechtějí, že chtějí džus, tak Němci běží a koupí džusy. Když chtějí mléko, tak se objednají půllitrová mléka s brčkem.

  Kdo tohle všechno platí?

  Město Freyung. Bavorsko je hodně bohatá země, ale vlastní lidi se kolikrát tak dobře jako utečenci nemají.

  Dostává město nějaké dotace?

  Tak to nevím, náš šéf říká, že to platí město. Máme jim dávat všechno, o co si řeknou. To je velká spotřeba, haldy ubrousků, kelímků, toaletního papíru. To všechno je prý placeno městem. Alespoň to tak říká náš nadřízený.

  Jak se dodržuje hygiena?

  Tak u toho nejsem, to přesně nevím. Ale vím, že jsem přišel v únoru a někdy v dubnu je zahnali, aby si konečně umyli sprchy a záchody. Takže předpokládám, že to s hygienou nebude valné. Oni třeba nezaznamenali, že se odpad hází do odpadkových košů, všechno hází z oken. Máme tam velké kontejnery na odpad, a když se do něj někdo netrefí, nechá rozsypaný pytel na zemi.

  Kdo uklízí?

  Sníh to přikryl, ale na jaře je přiměla ochranka k úklidu a od té doby uklízí. Vždycky tak šest až osm lidí z těch pěti set uklidí a ti potom přijdou k okýnku a řeknou, že hodinu pracovali, tak vyžadují víc masa nebo větší porci. Tak jim z legrace říkám, že já už dělám čtyřicet let. Musím říct, že vděční za pomoc rozhodně nejsou. Když to vidím, tak mě někdy bere takový vztek, že si říkám, že si seženu práci v normální hospodě. Když vidím, jak děláme sbírky na naše nemocné děti a rodiče pak za to děkují, a pak máte srovnání s chováním azylantů, tak je to skutečně k zlosti. Nechci, aby to takhle dopadlo i u nás.

  Ještě se zeptám, jak jsou celkově spokojeni s vaší kuchyní?

  To je různé, podle toho, co jim kdo řekne. Dělali jsme buřtguláš. Jejich guru jim řekl, že je to jen z buřtů, aby to nejedli. Tak to nejí a stávkují. Zrovna nedávno jich takových sto, sto padesát nejedlo. Je to nespravedlivé i vůči místním. Oni mají všechno zadarmo, jídlo, ubytování a místní důchodkyně si to nemohou dovolit. Město jim nedá ani korunu a z důchodů si mohou dovolit jedno až dvě jídla denně. Vdovy v Německu žijí kolikrát na hranici bídy. Měli by se tam rychle vzpamatovat a něco s tím dělat, dokud nebude pozdě.

  A jak imigranti vědí, na co mají nárok a kdy mají stávkovat?

  Třeba tam jezdí takový albín, který s nimi chodí po dvoře, bere si je jednotlivě a pořád s nimi hovoří. Kde se tito lidé berou, to já nevím a jak jsem řekl, jsou mezi nimi šéfové, kteří to řídí, a oni je poslouchají. Ale když zjistí, že je kus masa na talíři, stávka končí. Udělají vše pro výhody a tipoval bych, že mezi nimi mohou být i najatí bojovníci. Je to jen můj odhad.

  Myslíte, že by se neměli míchat mezi naše obyvatele?

  Po této zkušenosti si myslím, že rozhodně ne. Pomoct se dá i jinak a v jejich zemi. Nejsem proti pomoci, ale tahle invaze nám nepřinese nic dobrého. Navíc je jich tolik, že jim tím stejně nepomůžeme, jejich celkovou situaci doma to nevyřeší.

  – – – – – – – – – – – – –

  Migrace obyvatelstva byly vždy. Tato nedisponuje zatím zbraněmi. Být to armáda a mít zbraně, tak tedy nevím.

 7. Evropa už si své masové migrace prožila ve 20.století. Podhůří Novohradských hor se stěhovalo během 20 let třikrát. Odsun Čechů do Čech, odsun Němců do Rakouska, odsun Čechů z pohraničního pásma do Čech. Nevím o tom, že by se těmto uprchlíkům vařily diety.

 8. Půjčím si jen nadpis článku : Netušené souvislosti uprchlické krize.
  Nerozumím o čem ten článek je daleko jasnější jsou názory geologa, klimatologa a filosofa Václava Cílka :
  Klimatolog Cílek: Je to teprve začátek. Do pohybu se mohou dát stamilióny.
  Komentář: chce si to přečíst celé.
  Vybírám jen
  1) Nigérie má 180 miliónů obyvatel, ale během dvaceti let má mít 360 miliónů. Měřítko začíná být nezvládnutelné.
  2)S integrací Romů si pořád příliš poradit neumíme. Zvládneme to s uprchlíky?
  Integrace Vlámů a Valonů v Belgii je nulová. Maďarská komunita se také nerozpouští ve Slovensku…Pokud ale vznikne ghetto, tak když se podíváme na historii evropských ghett, ti lidé nikdy nesplynou. V Německu budou ještě za tři sta let syrské nebo afghánské čtvrti.

  1. No jo, jenze oni nikam jinam nechteji jen do Germany ,Germany , Germany :-)
   A ta nase samozvana „matka Tereza“ je vsechny vita s otevrenou naruci, bez rozdilu vsechny :-)
   Jeste bude v blazinci veselo :-)

   1. Jeste bude v blazinci veselo :-)

    Dast ist sicher, Sonja…:-) Na to vsala yed…:-) Deutschland, Deutschland über alles.

    1. Dast ist sicher, Sonja…:-) Na to vsala yed…:-) Deutschland, Deutschland über alles.

     Jasne ja se vlastne ani nicemu nedivim, v podstate je chapu :-)
     On totiz svetovy mir ma clovek pouze a jen v sobe.
     Ja jsem tvurce sve reality, bez ohledu na to co se deje kolem:-)
     apropo… ono to ja jsem zni v cetine mnohem lepe nez to nemecke Ich bin. Je mozne ze by to mohlo hrat njakou roli, nebo je jedno v jakem jazyce clovek k sobe promlouva? Myslim hlavne to JA JSEM. Jestli mi tedy rozumis :-)

    2. „Každá myšlenka mění atomovou strukturu buňky“

     Já jsem ta dokonalá harmonie, klid a mír, ve všech mých myšlenkách, pocitech i
     činech

    3. ad: On totiz svetovy mir ma clovek pouze a jen v sobe.

     Pomalu, pomalu, SonaK..:-) Za situace a faktu, že se imrvére furt někde válčí (tenhle web nevyjímaje) bych na „svetovy mir“ tedy zrovna moc nesázel..:-)) Jo!, takovej „klid v duši“, v sobě samým, to je ovšem panečku jiná..:-)

     ad: apropo… ono to ja jsem zni v cetine mnohem lepe nez to nemecke Ich bin.

     To je v pořádku, to je dobrý. Třeba takový Dasein, v češtině vlastně nejde ani pořádně vyjádřit.

     https://cs.wikipedia.org/wiki/Pobyt_%28Dasein%29

   2. ad – A ta nase samozvana „matka Tereza“ je vsechny vita s otevrenou naruci, bez rozdilu vsechny

    No asi je veganka a tedy disponuje mimořádným empatickým cítěním. Ty snad máš vůči přijímání zoufalých uprchlíků výhrady? Nebo snad – Tvůj soucit se týká jen slepic, prasat atd…?….

    1. ad:
     No asi je veganka a tedy disponuje mimořádným empatickým cítěním. Ty snad máš vůči přijímání zoufalých uprchlíků výhrady? Nebo snad – Tvůj soucit se týká jen slepic, prasat atd…?….

     Samozrejmne , ze je mi lito uprchliku z valkou znicenych zemi, tak jako je mi lito i tech uprchliku kteri pred zadnou valkou prchat nemusi, ale kteri touzi jen po tresince na dortu tak velkoryse nabizene prave nasi“ mama Merkel .“Coz je mi sice tez velice lito, protoze ona velkorysa pomoc, ktera je financovana z kasy do ktere i ja prizpivam nemalou castkou, se stejne vyhne tem opravdu chudym a potrebnym. Nemohu s tim bohuzel nic udelat, takze jim to tedy alespon preji.

     Uplne nejvic je mi vsak lito deti, ktere v poctu 6000-43000 denne umiraji hlady, kdy 40% svetove produkce ryb,50% celosvetove vyprodukovaneho obili a 98% celosvetove produkce Sojy nedojde na na talir techto deti, ale na vykrm tyraneho dobytka v prumyslovych zemich, protoze konzumenti masa, mleka a vajec chteji a jsou pripraveni za tyto zlociny zaplatit.V tomto ja osobne citim, ze neco udelat mohu a to tak, ze se tohoto konzumu proste nebudu ucastnit alespon tedy tim, ze se dobrovolne vzdam konzumace techto „potravin“.

     https://www.facebook.com/albertoo.delrioo.9/videos/623813304419591/?pnref=story

     „Ve svete plnem konfliktu, ve svete plnem obeti a katu, je povinnosti mysliciho cloveka , nestat na strane popravcich“ Albert Camus nositel Nobelovy ceny za literaturu.

     Jestli ovsem tve jizlive narazky maji za ukol pouze poukazovat na to ze dle tebe jsou Vegani vylizany paka smrdici po silazi, protze tvoje sousedka chrape s tlupou psu na jedny hromade a pri tom neji maso, nebo ze tva druha sousedka se pekne stara o slepice, tak v tom pripade

     Fak juuu :-)

    2. Jde o obrovský kšeft. Jak s potravinami, tak i uprchlíky. Protože těm skutečně potřebným se pomoc vůbec nedostane.
     Na druhou stranu nechápu, proč ty ženy rodí, rodí a zas rodí, když své děti neuživí a ty pak nelidsky umírají,….to není problém jednoho, dvou, či tří let, to je problém dlouhodobý.

    3. ad – Jestli ovsem tve jizlive narazky maji za ukol pouze poukazovat na to ze dle tebe jsou Vegani vylizany paka smrdici po silazi, protze tvoje sousedka chrape s tlupou psu na jedny hromade a pri tom neji maso, nebo ze tva druha sousedka se pekne stara o slepice, tak v tom pripade

     Fak juuu :-)
     __________________________

     Soni, já jsem se nezačala navážet do veganů, diskutovat o absenci rozumu, ani jsem nezačala debatovat o tom, jestli můj bližní smrdí hnilobou nebo konzumací masa podporuje fanklub bachařů z Treblinky. Fuck nou. To je práce vás, vegi-fanatiků, vylízaných paků.

    4. silové zvíře by mohlo pro pochopení pomoci, i když pochybuji. To vnímání tam vně není….

    5. SonaK, zrovna jsem si dal jako druhou večeři misku bramborového salátu, bez masa. Myslel jsem , že mi to ani nebude chutnat po celosvětových hororech, o kterých píšete. Ale zdůvodnit se dá všechno. Netloustnu celá desetiletí, takže jím přiměřeně své potřebě. Jenom v USA na hubnutí a vše kolem toho vydá tolik peněz, že by každý umírající hladem ve světě ( o dětech ani nemluvě) měl na 40 hamburgerů denně nebo čtyřčlenná rodina za rok na stavbu rodinného domku. Lidí umírající hladem je v posledních desetiletích méně relativně a dokonce i na absolutní počet. Nejmenší děti neumírají nejvíc na hlad, ale na nemoci, hlavně ze špatné pitné vody a hygieny. Takže nejde jen o maso a jídlo z té Vaší soji, ale i o vodu, základ života.
     Svět je propletený ropovody a plynovody, jenom v bývalém SSSR byl plynovody délky 4x kolem rovníku. Ale vykopat potrubí pořádného průměr z hor s čistou vodou k velkoměst pod nimi, třeba v Indii pod Himálajemi, to je neřešitelné.
     Stejně jako ekologickou masnou/vegetariánskou stopu, zanechává každý po sobě stopu vyčerpané energie a vody. Když každý rok letíte k moři na dovolenou a budete doma denně na záchodě splachovat nějaká desinfekční svinstva, která jsou nerozložitelná i na čističce, tak škodí škodíte možná víc, jak chlápek, který nelítá nikam, leda na záchod po více pivech, která si dá po masité večeři v hospodě.

 9. To je v pořádku, to je dobrý. Třeba takový Dasein, v češtině vlastně nejde ani pořádně vyjádřit.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pobyt_%28Dasein%29

  Tak to je zajimavy, protoze s tim dasein nemam problem. Prijde mi to i lehce prelozitelne jako byt tu. A opravdu to pouzivam velmi casto. Myslim ze i v cestine se rekne jsem tu…nebo? Ale v rustine napriklad zadne Ja jsem vubec nemaji, coz je taky dost zajimave ze? A ano je to pravda, ten svetovy mir to je prehanka uznavam. Ale i ten vnitrni mir je dostacujici a uzasnej. Tad jen aby k nemu dospelo co nejvice lidi a mozna kdo vi, by i ten svetovej mir mohl dostat sanci:-)

  1. ad: Prijde mi to i lehce prelozitelne jako byt tu.

   Ale jó, to máš pravdu. Ale sám vlastní obsah onoho „být tu“, neboli nejen „přebývat v místě“, ale především „přebývat v přítomnosti“ neboli BÝT PŘÍTOMEN, to je úplně jinej levl vnímání, o kontextech, souvislostech, nemluvě. Nevím jak ty, ale jám s „Dasein“, s „přebýváním“ vůbec, sem tam i občas problém..:-))

   1. Ale jó, to máš pravdu. Ale sám vlastní obsah onoho „být tu“, neboli nejen „přebývat v místě“, ale především „přebývat v přítomnosti“ neboli BÝT PŘÍTOMEN, to je úplně jinej levl vnímání, o kontextech, souvislostech, nemluvě. Nevím jak ty, ale jám s „Dasein“, s „přebýváním“ vůbec, sem tam i občas problém..:-))

    Ale jo to chapu vim ze jde o to byt, byt pritomen (dasein) a samozrejmne takovy mistr taky nejsem a obcas furt nekde litam :-))) ale , slo mi o to jestli je jedno v jakem jazyce se to rekne a nebo jestli se tim prave meni ten vyznam. Konkretne u toho JA Jsem je pry dulezite nebo doporucovane promlouvat v puvodnim jazyce I AM myslim. Ale prijde mi divne ze to v nemcine je prave az tak odlisne Ich bin. A prave kdyz treba nekdo mluvi vice jazyky, tak aby v tom treba nenastal nejakej bordel ze jo:-) Nebo je to uplne fuk? Nekdy na to myslim.

    1. ad: a samozrejmne takovy mistr taky nejsem a obcas furt nekde litam :-)))

     No a to je právě vono!..:-)) Umět se zastavit a BÝT schopen se zastavit. Uvědomovat si permanetně: kdo jsem, co jsem a co se děje. To je to „Dasein“ a „přebývání v sobě samým“. Těch poletuch a poletuchů, „plev ve větru“, těch je…:-))) BÝT či NEBÝT, to je oč tu běží, říká přece Hamlet..:-)

    2. No a to je právě vono!..:-)) Umět se zastavit a BÝT schopen se zastavit. Uvědomovat si permanetně: kdo jsem, co jsem a co se děje. To je to „Dasein“ a „přebývání v sobě samým“. Těch poletuch a poletuchů, „plev ve větru“, těch je…:-))) BÝT či NEBÝT, to je oč tu běží, říká přece Hamlet..:-)

     Ja to asi neumim dobre napsat, ale pokusim se to nejak dat dohromady.
     Kdyz citim ze nejsem dasein a chci si pomoci k tomu dasein treba prave tou mantrou Ja jsem vzkriseni a zivot, Ja jsem tvurcem sveho zivota, myslis ze je jedno v jakem jazyce rikam Ja jsem a nebo je nutny rodny jazyk? A nebo to jde i bez toho?

 10. ad: Kdyz citim ze nejsem dasein a chci si pomoci k tomu dasein treba prave tou mantrou Ja jsem vzkriseni a zivot, Ja jsem tvurcem sveho zivota, myslis ze je jedno v jakem jazyce rikam Ja jsem .

  Určitě. Určitě je to jedno v „jakém jazyce“. Protože to (tvoje) přebývání a přitomnost je současně v tom kterém jazyce a řeči (to jsou „spojené nádoby“) Bavíme se o autentickém BYTÍ, bytí ve smyslu „tady a teď“. Ich bin, já jsem, ganz egal..:-) Rozhodující a určující je právě a jen ta autentická přítomnost. Všechno ostatní jsou iluze a kecy.

  1. Určitě. Určitě je to jedno v „jakém jazyce“. Protože to (tvoje) přebývání a přitomnost je současně v tom kterém jazyce a řeči (to jsou „spojené nádoby“) Bavíme se o autentickém BYTÍ, bytí ve smyslu „tady a teď“. Ich bin, já jsem, ganz egal..:-) Rozhodující a určující je právě a jen ta autentická přítomnost. Všechno ostatní jsou iluze a kecy.

   Ze srdce dekuji :-)

   1. ad: Ze srdce dekuji :-)

    Za málo..:-) Rádo se stalo..:-) A v kontextu toho o čem jsme dnes spolu mluvili, jukni třeba ještě sem: http://www.klubslunicko.cz/slunce/buber.htm
    Nevěřila bys jak je kontext a kontextový myšlení a tím pádem „kontextový vidění“, nejen echt zajímavý, ale hlavně důležitý. Když Ti ty „střípky“ (kontexty) začnou do sebe zapadat, otevřou se ti oči, uzřeš a uvidíš, a pak už jseš jenom Dasein..:-)

    1. Okýnko se otevřelo a člověk „padá“ – do přítomnosti

   2. SonaK
    Jestli se mohu vmísit. :)
    JÁ JSEM, je jen pomůcka (berlička) ke koncentraci v uvědomění a když bude tvé sebeuvědomění (meditace) dobré, zjistíš, že žádné pomůcky nepotřebuješ. V takovém případě je dobré je odložit.
    A pouze být.:)

 11. K věci – obíhá po netu :

  Co je to globalizace – podle Thomase Barnetta.

  Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, který již v roce 2002 oficiálně sdělil toto:

  „Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.“

  Dosažení cíle „jediného státu“ má být realizováno čtyřmi kroky:

  1. krok: Neomezený proud imigrantů za účelem rozpadu usazených národů a zničení jejich kultur.

  Žádný stát nesmí bránit přílivu uprchlíků. Speciálně se má zdesateronásobit příliv uprchlíků do Evropy. Národně orientovaní politici musí být umlčeni a musí zmizet ze scény.

  2. krok: Neomezený tok ropy, plynu a jiných surovin

  Národy nesmí disponovat nerostným bohatstvím. Veškeré zdroje budou privatizovány a internacionalizovány.

  3. krok: Ničím neomezené finanční toky do USA

  Žádná vláda nesmí bránit svobodnému pohybu kapitálu a nesmí bránit odcházení zisků ze země. Státy se musí dostat do vzájemné závislosti, aby nemohly existovat samy o sobě. Státy, které se tomu budou bránit, budou nahrazeny loutkovými režimy. Nepřátelé této globalizace budou zničeni. Thomas Barnett suše konstatuje: „Kritiky zabijeme“.

  4. krok: Žádný stát se nesmí postavit proti tzv. „mírovému nasazení“ americké armády – americké soukromé militaristické agentury nastoupí na regionální „trhy“.

  Úkolem amerických vlád je trvale udržovat tzv. „válku proti terorismu“ a nikdy neopustit země, kam již jednou vkročila noha amerického vojáka. Strategický cíl je dán jasně: zničení všech protivníků globalizace.

 12. Ano chamtivost a pozitek spolecne s bezcitnosti jsou vrazedna kombinace a je toho opravdu mnoho k naprave. Svet je takovy jaky si ho konzumenti financuji. Bezohledne byznys spolecnosti plus bezohledni konzumenti.Chamtivost a pozitek spolecne s bezcitnosti je vrazedna kombinace a je toho opravdu velice mnoho k naprave. Ovsem nekde se jiz konecne zacit musi, takze to sve zreknuti se konzumu zivocisnych produktu povazuji za jen velmi maly krucek pro lidstvo :-)) ale za obrovsky skok pro mne samotnou. A ano more se zatim vzdat neumim, takze 30.12.2015 odletam na Rotan v Karibiku a pobudu v tomto raji uzasne 4 tydny, to kdyby nekdo mel zajem o bananovnik nad hlavou,a muzem probrat treba i nejake jine prijemne tema :-)

  Pardale, vim ze je vam to uplne fuck, ale udelal jste mi tim bramborovym salatem k veceri opravdu radost diky:-))

  Dobrou noc preji :-)

  1. ad – ale udelal jste mi tim bramborovym salatem k veceri opravdu radost diky:-))

   Soni, bramborový salát bez masa k večeři bývá většinou jen proto, že řízky od oběda už nezbyly………………:-)))

   1. Pro Veru
    Ano ja vìm, ze delat mi radost nebylo v planu, stejne mne to potèsilo.

    1. ad – Ano ja vìm, ze delat mi radost nebylo v planu, stejne mne to potèsilo.

     Jestli v tom salátu byla majonéza, tak je to v prdeli, Soni.
     :-))))))))))))

  2. Soňo, píšete:“Svet je takovy jaky si ho konzumenti financuji“
   Bohužel musím souhlasit. Časopis Respekt 46/2015, str.34-37. : Zakázané potraviny, jaké jídlo nesmí na pulty obchodních řetězců. Řetězce u nás kontrolují velikost a tvar zeleniny, 30% úrody jinak zdravé je vyřazeno. Cuketa musí mít 15-18 cm a hladkou slupku bez boulí. atd. 30% zeleniny pěstitel neprodá a zaorává ji. Odvezená zelenina nakonec pokryje náklady na 20-40% zaorané. Říká ředitel polabského družstva. C Česku se v supermarketech prodá 80% veškerých potravin. Kdo nedodává řetězcům má potíže.Brambory větší jak 7 cm neprojdou.
   V ČR se podle studie ( rok 2013) Evropského parlamentu vyřadí z oběhu 23 % zeleniny a ovoce , což je 450 000 tun.
   Ještě před 20 lety se méně vzhledné plodiny dostaly do výkrmen prasat. Dnes mají směsi ( surovina soja). Naši zemědělci nejsou konkurence schopni, protože dodávají zeleninu jen po sklizni, Poláci a Němci mají budují sklady a dodají kdykoli.
   Dnes jsem měl kapustový karbanátek a v těchto souvislostech mi moc nechutnal

   1. Zdravim Pardale :-)
    Ad:
    Časopis Respekt 46/2015, str.34-37. : Zakázané potraviny, jaké jídlo nesmí na pulty obchodních řetězců. Řetězce u nás kontrolují velikost a tvar zeleniny, 30% úrody jinak zdravé je vyřazeno. Cuketa musí mít 15-18 cm a hladkou slupku bez boulí. atd. 30% zeleniny pěstitel neprodá a zaorává ji. Odvezená zelenina nakonec pokryje náklady na 20-40% zaorané. Říká ředitel polabského družstva. C Česku se v supermarketech prodá 80% veškerých potravin. Kdo nedodává řetězcům má potíže.Brambory větší jak 7 cm neprojdou. V ČR se podle studie ( rok 2013) Evropského parlamentu vyřadí z oběhu 23 % zeleniny a ovoce , což je 450 000 tun. Ještě před 20 lety se méně vzhledné plodiny dostaly do výkrmen prasat. Dnes mají směsi ( surovina soja). Naši zemědělci nejsou konkurence schopni, protože dodávají zeleninu jen po sklizni, Poláci a Němci mají budují sklady a dodají kdykoli. Dnes jsem měl kapustový karbanátek a v těchto souvislostech mi moc nechutnal }

    A vite kdy se takoveto nechutne nestoudnosti zacnou povazovat za zcela normalni vec?
    Kdyz, se 98,5% lidi toho vseho ucastni a misto toho aby se nad svym chovanim alespon castecne zamysleli, zacnou ocernovat ty zbyla procenta, ktera se alespon nejakym zpusobem stavi na odpor a povazovat je za vylizana paka :-) veskere takoveto hospodareni je uplne spatne a neni momentalne jine cesty nez to proste stopnout a zacit jinak a hlavne, kazdy u sebe. Jakpak by asi vypadal svet, kde by se u deti umyslne neodnaucovala empatie?

    https://www.facebook.com/gary.yourofsky/videos/807025072686076/?pnref=story

    Prala bych si velmi takoveho sveta se dozit, ale bohuzel.
    Jen dvě věci jsou nekonečné – vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist. — Albert Einstein

    1. AD – Kdyz, se 98,5% lidi toho vseho ucastni a misto toho aby se nad svym chovanim alespon castecne zamysleli, zacnou ocernovat ty zbyla procenta, ktera se alespon nejakym zpusobem stavi na odpor a povazovat je za vylizana paka :-)

     Soňo, gratuluji Ti k samozvanému zařazení se do 1,5% menšiny osvícených naší planety.
     Vylízané pako je obecně každý fanatik, ať už je objektem jeho fanatického horlení cokoliv, vegetariánství nevyjímaje. Ty mě považuješ za nacistické prase, protože obědvám svoje vykrmené králíky a vajíčka od sousedčiných šťastných slepic. OK, beru to na vědomí. Dnes jsem si četla v Misantropově blogu o pokrytectví a – bůhvíproč – vzpomněla jsem si na Tebe, jak se měsíc válíš v Karibiku pod banány, zatímco tisíce guatemalských dětí pláče hlady.
     Králík x Karibik?
     1,5% …………………………………….:-)

    2. AD – Kdyz, se 98,5% lidi toho vseho ucastni a misto toho aby se nad svym chovanim alespon castecne zamysleli, zacnou ocernovat ty zbyla procenta, ktera se alespon nejakym zpusobem stavi na odpor a povazovat je za vylizana paka :-)

     Soňo, gratuluji Ti k samozvanému zařazení se do 1,5% menšiny osvícených naší planety.
     Vylízané pako je obecně každý fanatik, ať už je objektem jeho fanatického horlení cokoliv, vegetariánství nevyjímaje. Ty mě považuješ za nacistické prase, protože obědvám svoje vykrmené králíky a vajíčka od sousedčiných šťastných slepic. OK, beru to na vědomí. Dnes jsem si četla v Misantropově blogu o pokrytectví a – bůhvíproč – vzpomněla jsem si na Tebe, jak se měsíc válíš v Karibiku pod banány, zatímco tisíce guatemalských dětí pláče hlady.
     Králík x Karibik?
     1,5% …………………………………….:-)

     Ale no tak Verko, precti si to prosim vsechno jeste jednou a v klidu a nevynechej prosim tu pasaz jak o quatemalskych detech tak ani tu ohledne tvych jiste rozromilych kralicich. Mozna by bylo lepsi kdyby si se soustredila i na zbytek napsaneho a nevytrhavala vse podstatne z kontextu, mozna bys pak lepe videla, ze jediny fanatizmus je prave onen nestoudny konzum vseho druhu. Jestli tobe pripada ze i zaslouzena dovolena, finacovana z usetrenych penez i z neucastneneho se konzumu spojeneho s tyranim zvirat je prilis velka odmena,pak ano beru na vedomi.

    3. ad – Jestli tobe pripada ze i zaslouzena dovolena, finacovana z usetrenych penez i z neucastneneho se konzumu spojeneho s tyranim zvirat je prilis velka odmena,pak ano beru na vedomi.

     Jakmile začnou fanatici rozhodovat o tom, co je a co není zasloužené, je to vždycky cesta do pekla a do války. Nejde o Tvoji „odměnu“ (dovolenou) za práci, co by jiní lidé za nabídku práce dali, například živitelé guatemalských rodin, že…. ale o ekologickou stopu, kterou tou Tvojí „odměnou“ zanecháš, což ovšem vidět nechceš. Ty máš prostě spojené smutné guatemalské oči s hovězím stejkem a šmytec. Co takhle připustit si, že třeba Tvoje dovolená (letadlo, pláže, moře, hotely, servis s tím spojený…) je projevem nechutné a nestoudné nenažranosti, když jinde nemají lidi kam hlavu složit a děti umírají zimou?

    4. Domnívám se (a nahrávám Honzovi na smeč), že nyní někteří lidé budují „korunu“ druzí „kořeny“. V minulosti to mohlo být naopak.
     Snad se to procento změní a ustálí tak, aby planeta v co největší rozmanitosti přežila.

    5. SonaK, já jsem souhlasil, že supermarkety diktují dodavatelům až je šikanují a je to špatně. Ale zvláště nově zřízený supermarket ve městě nasadí nízké ceny a za rozumné peníze si lze nakoupit dobře a na jednom místě. Třeba vizuálně stejné zelí večer se slevou za 5 Kč nebo jinde za 27 Kč je dost rozdíl, aby přitáhl lidi. Jistě, nic nebrání tomu obíhat po práci půl města a nakonec koupit dráž, ale časem takový protest omrzí. Chtěli jsme konkurenci a kapitalismus, máme ho. Není špatný, ale ne ve všem dobrý. Když zavedete komplet vegetariánství, taky to nebudou samé klady.
     Kdyby pár lidí se správným názorem mohlo zachránilo svět, už by se to asi několikrát stalo. Prostě to nechce ani v diskuzi bojovat na tvrdo, jinak se narazí na tvrdo… Je to jako klasický boj za mír, až nezůstane kámen na kameni.

    6. ad:Když zavedete komplet vegetariánství, taky to nebudou samé klady.

     Vegetarianstvi ne, (to je jako chvalit vraha za to, ze svou obet sice zabil ale nesnedl) ale Veganstvi
     je jiste jedna z mala moznosti, jak alespon trochu snizit to vsudypritomne utrpeni. Neni to lek na vsechny nepravosti sveta, ale jistou nadeji ma vzhledem k vsemoznym i zde uvedenym faktum to nelze prehlednout. Navic je to cesta, ktera je schudna pro kazdeho. Jestli ma nekdo nejaky lepsi napad tak sem jedno ucho.

    7. ad: Chtěli jsme konkurenci a kapitalismus, máme ho.

     S dovolením, dovolím si to přece jen trochu upřesnit; máme tu hru na kapitalismus, hru na konkurenci. Je to totiž úplně stejná hra*, jako hra na volby, hra na parlament, hra na demokracii a svobodu.

     * – manipulace, šaškárna a divadlo pro ovce

    8. Honzo, ještě,že Vás tu máme, berana, který nehraje, ale bojuje za nás ovce. Výsledky žádné ani nevím sice za co bojujete, nejspíš ani Vy. Možná za více citátů v diskuzi.

 13. ad: jako druhou večeři

  Všimla sis?..:-)) „Druhá večeře“ a „22:04“..:-)) To je taky pěkná zrůdnost luxovat ledničku a žrát takhle v noci…:-))

 14. ad – To je taky pěkná zrůdnost luxovat ledničku a žrát takhle v noci…:-))

  jo, vzpomínám si na jakousi paštiku a rohlík, nebylo to taky po desátý…?…..:-)))))

  1. „luxovat ledničku, majonéza v bramborovým salátu,paštika a rohlík po desátý….“

   Aha, tak to jsou ty netušené souvislosti utečenecké krize?

    1. ad:Aha, tak to jsou ty netušené souvislosti utečenecké krize?

     Ono kdyz se vezme v uvahu ze vse souvisi se vsim ze?

     Dobry den Vendo, ale reknete… neni hezke to, ze se lide jeste vubec , alespon trochu bavi? :-)

   1. ad – Aha, tak to jsou ty netušené souvislosti utečenecké krize?

    ještě jste zapomněl zmínit dovolenou v Karibiku, Vendo. Buďte v tom fackování guatemalských dětí spravedlivý.

    1. ad:ještě jste zapomněl zmínit dovolenou v Karibiku, Vendo. Buďte v tom fackování guatemalských dětí spravedlivý.

     Ano Vendo v tom ma Vera pravdu:-))) Spravedlnosti neni nikdy dost :-)

    2. Hmm, tak tam jsem ty příspěvky nedočetl. Nerozumím tomu fackování guatemalských dětí; já tady snad někoho fackuji? A guatemalské děti mají nějakou souvislost se současnou utečeneckou krizí? Budu rád za poučení.

  2. ad: vzpomínám si na jakousi paštiku a rohlík, nebylo to taky po desátý…?…..:-)))))

   No vzhledem k tomu předchozímu „Finskýmu tažení“, si už nevzpomínám jestli to bylo „po destý“ večer nebo „po destý“ ráno..:-)))

  1. Duchovní cesta je cesta změny a zpravidla se po ní jde drobnými krůčky. Vytrvalý vyhrává.
   Někteří lidé, a je to tak i přirozené, ještě neví o této cestě nic a nebo velmi málo a v podstatě je jim vše kolem ni cizí. Ti, co ale již jdou, ti by se neměli nechat od své cesty zrazovat. Ničím. Byť je od těch „druhých“ kladeno nástrah mnoho.

   „…..Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.“ List Římanům 1:29-32

   Utečenci v tzv.krizi jsou obdobnými nástrahami. Jsou to lidé a o to je to smutnější, že někdo to dovedl do tohoto stadia.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference