O nevinných obětech a krutém zacházení

pigsKolik hrozného utrpení se nachází na této planetě! Kolik nevinných tvorů čeká na trpký úděl, zadržováni v táborech smrti, kde, čekajíce na smrt, jsou chováni ve strastiplných podmínkách, bez možnosti úniku, jen aby skončily na talíři predátorů hrozných, hladových a nenasytných, lačnících po zvířecí krvi.

Nepozastaví se onen nad nářkem těch utiskovaných, ne: vidina zisku mu nedovolí pocítit v sobě záchvěv soucitu, který by mu při pohledu do hlubokých očí napověděl, že to, co se chystá udělat, je zločinem vůči životu.

Svým jazykem, jak jen mohou, svými nožkami se brání, nic platno, neptá se jich nikdo, zda chtějí posloužit potravou – důvod ten je jasný: usvědčil by příliš mnoho lidí z vražd.

Duše těchto maličkých, zbavených života, však putuje přímo do nebe, ne tak ale duše vrahů. Zákon odplaty platí i zde: Když tys zabíjel a jedl, i tebe po tvé smrti někdo sní – nasytí se tvým tělem nebeské ptactvo, odplatu berouce. Když tys hodoval, jiní umírali, tvá radost byla zaplacena smutkem jiných, tvé oslavy byly oslavami smrti.

Ty nevíš ale, že duše těch malých jsou dušemi vašich dětí, k narození se chystající. (Odtud stará legenda o hrozném otci pojídajícím své děti.) Tak i ty budeš jednou zvěří, psem anebo vepřem, a sám zakusíš jejich bolestí, od lidí jim přichystaných. Nesouhlasíš? Suď se, najmi advokáta za velký peníz: nic nezmůžeš. Ani oni nemají, kdo by je hájil, kdo bránil jejich právo, od lidí se jim advokáta nedostane. Ty malé brání toliko sám Bůh.
 

Stvořitelé lidem
http://stvoritele.blog.cz/
 

hodnocení: 5
hlasů: 8

451 komentářů

Přidat komentář
 1. ad: Vzdělání a sečtělost je vždy přínos a bonus.

  To není přece tak jednoznačný a samozřejmý, jak by se možná „na povrchu“ jevilo a zdálo. Vzdělání ve lži, vzdělání v omylech, může být taky docela pěknou zátěží, hendikepem a vězením zároveň. Viz. vzorce myšlení, kterými je povrchní, mělké a nekritické myšlení promořený skrz naskrz. O přínosech a bonusech sraček všeho druhu, lze tudíž s úspěchem pochybovat.

 2. Jí vegetariáni palmový olej ?
  Nevím o tom, že by se palmový olej používal ke krmení zvířat ( soja např. i z Brazile se používá asi z 8% pro výrobu krmiv). Vypalování pralesů Indomésie kvůli polím palmového oleje je jeden z největších ekologických zločinů.
  Mám dotaz : vegetariáni, kteří chrání planetu tím, že nejí maso, o tom jistě ví a nejí ani palmový olej a z něho vyrobené ztužené tuky třeba v  sušenkách a nepoužívají palmojádrová a jiná mýdla z tohoto oleje. Zamyšlení nad ekologii a světem jsem dal na
  http://pardalnet.wz.cz/PDF/54-Globalni-oteplovani-az-na-veky-a-nekdy-jinak.pdf
  , kde na konci asi 15 stran je výběr z článku:
  Indonésie podle
  http://zpravy.idnes.cz/pozary-v-indonesii-0al-/zahranicni.aspx?c=A151104_161940_zahranicni_kha
  je počátkem listopadu 2015 v 250 milionové Indonésii ohroženo až 100 000 požáry asi 500 000 lidí. Pralesy se vypalují kvůli pěstování palmy olejové.
  •Koncentrace polétavého prachu téměř 5x překračuje normu a Indonésie nyní každý den produkuje stejné množství CO2 jako USA. V produkci CO2 je Indonésie na 6. místě na světě.
  •Hoří nejen stromy, ale i rašelina pod nimi v půdě, požáry jsou těžko uhasitelné. Podobně Indonésie hořela také v letech 1997 a 2013.
  http://ona.idnes.cz/palmovy-olej-vliv-na-zdravi-a-planetu-dwn-/zdravi.aspx?c=A150702_164004_zdravi_haa
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Palmov%C3%BD_olej

 3. Požáry v Indonésii jsou skutečná katastrofa, která za sebou nechá desetitisíce mrtvých lidí a téměř nespočetné množství mrtvé fauny – a nikoho to moc nezajímá.

  http://denikreferendum.cz/clanek/21581-indonesie-hori-proc-nas-to-nezajima

  Nicméně bych palmový olej nevytahoval proti vegetariánům, jelikož se ho velká část spotřebuje na biopaliva. Z diskuse pod výše uvedeným článkem cituji:

  Jan Konvalinka – biochemik:

  Pepsico v tom není samo Úterý, 3.Listopadu 2015, 23:27:58

  Nedávno jsem se vrátil z Malajsie. Situace je snad ještě horší, než jak ji popisuje George Monbiot – oblaka kouře zastiňují nebe ještě v Penangu, stovky kilometrů vzdáleném od hořících pralesů. Je to opravdu jedna z největších ekologických katastrof současnosti a to mlčení sdělovacích prostředků je skutečně znepokojivé.
  Nicméně, i George Monbiot o něčem mlčí. Velká část palmového oleje se totiž spotřebovává na biopaliva, jejichž použití je dotováno i Evropskou unií v rámci boje proti produkci oxidu uhličitého. Pralesy hoří mj. proto, že jsou uměle zapalovány, aby udělaly místo pro palmové plantáže, které si sami platíme, abychom tak bojovali proti globálnímu oteplování….EU teprve letos omezila používání palmového oleje jako biopaliva, ale ty obrovské škody na nejcennějším biotopu, jaký na této planetě máme, se už nedají odčinit.
  Mimochodem, Monbiot byl jedním z těch (mála) environmentalistů, kteří před dotovánmí biopaliv od začátku varovali, i proto mne překvapuje, že tuhle zřejmou souvislost nezmiňuje.

 4. Lubko, děkuji, myslel jsem, že palmový olej se na biopaliva už nedává, před léty se psalo, že je to nejhorší zdroj biopaliv ( snad po soji), místo omezení CO2 to vede k několikanásobné produkci CO2, než přímo z fosilních paliv. A u palmového oleje jsou jasné přímé katastrofické dopady na pralesy.
  https://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/veda-a-vyzkum/zpravy-ze-sveta-vyzkumu-a-vyvoje/9.html
  http://glopolis.org/cs/palmovy-olej/biopaliva/
  „V České republice se pohybuje podíl palmové bionafty na celkovém objemu spotřebované letní bionafty kolem 11 %. V Evropské Unii obliba biopaliv narůstá v souvislosti s jejich legislativní i finanční podporou. Rostoucí poptávka po biopalivech tak ještě přilévá olej do ohně spalujícího tropické lesy v Indonésii a v Malajsii.
  V současné době probíhá revize evropské Směrnice o obnovitelných zdrojích energie, která stanovuje, že do konce roku 2020 by mělo z obnovitelných zdrojů pocházet 10 % energie spotřebované v dopravě. “
  http://www.osel.cz/6114-biopaliva-pod-kritikou.html
  http://www.cizp.cz/999_Podle-studie-vede-poptavka-po-biopalivech-k-porusovani-lidskych-prav
  Je to patrně mírně starší zpráva , není datována
  „Časopis Science nedávno zveřejnil studii vypracovanou Minnesotskou univerzitou a organizací Ochrana přírody, která dokládá, že vytěžením lesů a přeměnou rašelinišť či pastvin se uvolní tolik skleníkových plynů, že to dalece převáží úspory, které biopaliva přinášejí.
  Podle této studie se v důsledku přípravy půdy pro pěstování kukuřice, cukrové třtiny, palmového oleje nebo sójových bobů vyprodukuje
  17 až 420 krát více uhlíku
  , nežli se ho ušetří přechodem od fosilních paliv k využívání bioethanolu nebo biodieselu. (Více o zmiňované studii můžete číst ve zprávě Independent: Biopaliva jsou pro klima horší než nafta a benzín.)
  Evropská unie si stanovila za cíl zvýšit do roku 2020 podíl biopaliv na 10 % z celkového objemu paliv využívaných v dopravě…plánované zvýšení využívání biopaliv by vedlo k obrovskému nárůstu pěstování palmového oleje – původní plány hovořily o rozšíření plochy pro pěstování palmového oleje na 20 milionů hektarů do roku 2020, což je přibližně plocha Anglie, Nizozemí a Švýcarska dohromady“

 5. V Evropské Unii obliba biopaliv narůstá v souvislosti s jejich legislativní i finanční podporou.

  Toto je krystalicky čistý newspeak.

  „Chápeš, že jediným cílem newspeaku je zúžit rozsah myšlení? Nakonec dosáhneme toho, že ideozločin bude doslova nemožný, protože nebudou prostředky, kterými by se dal vyjádřit. Každý potřebný význam bude přesně definován a jehož vedlejší významy budou vymazány a zapomenuty.(…) „Napadlo tě někdy, Winstone, že asi v roce 2050 nejpozději nebude na živu jediná lidská bytost schopná rozumět rozhovoru, jaký právě vedeme?“ (G. Orwell – 1984

  1. Orwella, jsem četl někdy v 87. Roce, takže už si nevybavuji detaily, ale jedna pasáž se mi do
   paměti přímo vryla.
   Pasáž, kdy pan white mučí Winstona elektrošoky a winston je mu vděčný, když elektrošoky vypne. Naprosto nevnímá to, že on white ten proud pouští, vnímá jen to, že on to vypne a uleví mu od bolesti. A vnímá ho jako svého ochránce a dobrodince.
   Lidé dostávají co chtěli. No, tak ať si to užijou.
   Já jim to přeju.

  2. Přání lidí drží v kole zrození – když se nesplní v tomto životě, splní se v některém z dalších. Nejlepší je nic nechtít.

  3. Anonymní
   ad: Nejlepší je nic nechtít
   přání a tvorba jsou součástí stvoření, ve kterém jsme dobrovolně. Nikdo nás nenutil se ho účastnit. Prográmky, se kterými se rodíme, typu- je mi příjemná přítomnost maminky. Atd. jsou (dle mého) v pořádku. Horší jsou programy, které na sebe nabalujeme, nebo jsou nám podstrčeny, nebo vytváříme později, a které posléze nejsme schopni překonat. A těch, kterým se to povede, je pomálu.
   Já mezi ně nepatřím. :))

  4. Orwela jsem nečetla, ale upnutí oběti na svého mučitele se nazývá Stockholmským syndromem.

  5. Já jsem ho četl, a připadá mi jako bych ho nečetl.:)
   Nemám tušení, kde se vzal pan White. :))))

  6. skoro bych řekla, že je to jedno, hlavně že je White, nikoliv Black :-))))

 6. ad: Pasáž, kdy pan white mučí Winstona elektrošoky a winston je mu vděčný, když elektrošoky vypne.

  Troufám si tvrdit, že tu knížku, text, znám takříkajíc skrz naskrz. A tudíž pasáž, kde se vyskytuje nějaký „pan white „, není a neexistuje. Ale to je šuma fuk a je to koneckonců docela i nepodstatný.

  ad: Lidé dostávají co chtěli. No, tak ať si to užijou. Já jim to přeju.

  Na to se vlastně nedá ani nic říct. Možná tak jen „lehce“ dodat a doplnit: „Kdo se nepoučil z dějin, musí je znovu prožít.“ (J. P. Sartre)

  1. Ad: „pan white „, není a neexistuje
   Tak to opravdu nevím, kde jsem to vzal. Možná výplod mé choré mysli. :)

   Alibi: přece jen je to hezká řada let co jsem to četl. :)

  2. Děkuji za odkaz. :)
   Už vím že winstonův dobrodinec nebyl White, ale O’Brien.
   Jen tak letecky jsem přečetl pár řádků a vrátila se mi myšlenka, která ve mně hlodá již několik let.
   Že naprosto nezáleží na systému, nebo politickém, nebo sociálním zřízení. Nezáleží na tom, jestli je to feudalismus, kapitalismus, diktatura, nebo demokracie. Vše je o lidech. Vše si lidé dělají samy a za vše si mohou samy.

  3. Venda
   Je vcelku lhostejné, jak to nazveme. Jestli karmický zákon, nebo zákon akce a reakce, nebo zákon příčiny a následku.
   Za důležité považuji brát si ponaučení z vlastních chyb. Což se neděje.
   Člověk je velmi hloupé stvoření. Sleduji to sám na sobě. :))

  4. Člověk je i velmi moudré stvoření.
   Sleduji to i na některých diskutujících.

  5. Venda
   Jsem lepší, než druzí?
   Jsou mé chyby menší než chyby druhých?
   Je mé poučení větší, nebo lepší, než druhých?
   Ne. Jsem jiný, než ostatní a mé chyby jsou jiné, takže nemohu mluvit za nikoho jiného, než za toho kým jsem. :)

 7. …..než za toho kým jsem.

  Ten závěr je přesný, tomu rozumím a to se již dlouhou dobu pokouším u sebe hledat.
  Pěkný den
  Venda

 8. Kdo jsem? Vědomí Já jsem.
  Co jsem? Sebe si vědomé vědomí Já jsem.
  Odkud jsem? Z vědomí Já jsem.
  Kde jsem? Ve vědomí já jsem.
  Nejsem ve světě, ale svět se nachází ve mně, v sebe si vědomém vše pozorujícím vědomí

  Nejsem tělem, ale vědomím, které je oživuje a pozoruje.
  Nejsem myslí ani myšlením, ale vědomím, které mysl pozoruje.

  Vše jsem Já, vědomí Já jsem.
  Svět jsem Já, vědomí Já jsem a ve vědomí Já jsem.
  Tělo jsem Já, vědomí Já jsem a ve vědomí Já jsem.
  Mysl jsem Já, vědomí Já jsem a ve vědomí Já jsem.

  Já jsem vše, jedno jediné vědomí Já jsem.
  Nejsem ve světě, ale svět je ve mně, ve vědomí Já jsem. I svět je vědomí Já jsem.
  Nejsem tělo ani v těle, ale tělo je ve mně, ve vědomí Já jsem. I tělo je vědomí Já jsem.
  Nejsem mysl, ale vědomí Já jsem. I mysl je vědomí Já jsem.

  Čas i prostor, minulost, přítomnost i budoucnost – to vše je ve mně v jediném vědomí Já jsem.
  Já jsem je věčná přítomnost všeho, právě teď a zde.
  Já jsem, vědomí Já jsem, je začátek, trvání i konec všeho.

  Já jsem sebe si vědomé, sebou blažené vědomí Já jsem.

  1. ad: Po dlouhé době Honzo necitujete zdroj svého poznání

   To také v daném kontextu není přece vůbec potřeba. Rozumíte, vnímáte vůbec, když se řekne – kontextVědomí je vše, vše je vědomí – ? Zdroj mého poznání je právě to VĚDOMÍ. Není to na Vás moc složitý?

   Co můžete ještě říci k sahadža nirvikalpa samádhi ?

   Nic… Na žvanění, na nevědomí a bezvědomí, jste tu Vy.

   „Jedno vám teda povim, bejt idiot neni žádnej med.“ (Forrest Gump)

  2. Honzo, zdroj Vašeho poznání je pan Jiří Vacek, sám o vědomí nevíte nic. Přesněji, co jste si od něj přečetl, tomu možná i rozumíte.

   Pan Vacek byl v Indii, málem jsem se tam s ním potkal.

   Jeho sahadža jóga má blízko k surat šabd józu a tím i k univerzálnímu učení Sant Matu. Možná jste byl i na jeho kurzu.

   Abyste se mohl setkání s ním zúčastnit, musíte zaplatit a také je doporučeno předem přečíst :
   „1. Doporučené podmínky účasti

   Prostudované knihy „Královská jóga“, „Základy jógy a mystiky“, „Učebnice átmavičáry“ a vlastní každodenní a celodenní praxe „meditace.“

   Honzo, zdvořilé upozornění :
   „Nabízíme /JZ/ 50% slevu na knižní řadu pamětí Jiřího Vacka: Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe, 1.–15. díl.

   Při nákupu celé řady tedy ušetříte 1592 Kč. Sleva je platná i při nákupu jednotlivých dílů.

   Jelikož z provozních důvodů plánujeme ukončení jejího prodeje, doporučujeme zájemcům, aby slevu urychleně využili.“

   Víte jak Vás to posune na Vaší Cestě hledání sebe sama?

   A nebo :

   Na Jitřní zemi se dějí divy
   29. 10. 2006
   Jiří Vacek

   Na Jitřní zemi se dějí divy, jak dokládají dva příspěvky, které celé a bez úprav uvádím. Posuďte sami.

   Vědomí je vše, vše je vědomí

   Jitřní země, vydáno dne 11. 10. 2006

   Dovoluji si čtenářům JZ nabídnout k přečtení krátký závěrečný úryvek z pojednání „Vědomí je vše, vše je vědomí“ od J. Vacka z knihy „Vrcholy poznání“ od J. Vacka, 2002, str.183 – 184. Podle mého názoru se jedná o jeden z vrcholů advaitové (ne-dvojné) filozofie, který v mnohém překonává známá staroindická díla či učení mnoha mistrů současnosti jako např. Ramana Mahariši nebo mnou velmi oblíbený Nisargadatta Maharadž.

   Jak prosté, Honza a jeho poznání v Jitřní zemi.

   – – – – – – – – –

   O něco Vás poprosím, Honzo. Již mne nikdy neposílejte do prdele a o mém mozku nemluvte jako o sračkách / tato Vaše slova mohu doložit /.

   A nakonec? Jsem rád že jste našel cestu až ke staré Indii, v novém kabátě Jiřího Vacka. Nejste první a ani poslední, který podlehl jménu Jiří Vacek-guru.

   – – – – – – – – – – – – –

   Mnoho úspěchů na Vaší cestě.

   Václav Žáček

  3. ad: Již mne nikdy neposílejte do prdele a o mém mozku nemluvte jako o sračkách.

   Kdykoli! Kdykoli to shledám za správné. Zmr*di, šmejdi, kriplové všech barev a vyznání co vymejšlej záměry, schválnosti, viz. P.S. v mém příspěvku pro Vás 14:51 jsem napsal záměrně jednu nepřesnost? Najdete ji? – to je moje… V daném kontextu to pak považuji přímo za svoji povinnost. Povinnost, kohokoli takhle zkurveně „smyšlejícího“, poslat tam kam po zásluze taky patří. To jest do prdele. Už víte „kým jste“? Toliko jen vašemu: to se již dlouhou dobu pokouším u sebe hledat. Tak nehledejte, máte to přímo před očima, čumíte teď na to. Říká se tomu PRAVÉ JÁ. A žvanit si můžete co chcete… Kdo chce vidět – ten vidí.

   http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2001011201

  4. Honza
   Ad: Nejsem ve světě, ale svět se nachází ve mně, v sebe si vědomém vše pozorujícím vědomí
   Něco podobného jsem řekl (spíše intuitivně) při debatě s přáteli v roce 2003 (to ještě byla moje meditace dobrá).
   Dnes bych to již neřekl, jelikož každé nepochopené, vlastní zkušeností nepodložené, poznání, se mění v dogmu plnou představ a nesmyslů všeho druhu.
   Tzn. Já jako padlý Leo to prožít nemohu, tudíž, ani pochopit. A dogmu živit nechci.
   I když mi to mluví z duše.:))

  5. Padlý Leo

   Ještě Vám to – Nejsem ve světě, ale svět se nachází ve mně – trochu „vyeskaluju“ o další fenomén, kterým je bez diskuze jazyk a řeč: „Ne člověk, jazyk mluví,“ řekl Martin Heidegger, velký filosof minulého století. A velký znalec češtiny, překladatel a spisovatel Pavel Eisner napsal: nikdo „neovládá jazyk, jazyk vládne nám“. A někdy se nám i vysmívá a podráží nám nohy. Každý se v nedohledném oceánu jazyka vydává na svou plavbu, více či méně obyčejnou, jedinečnou, dobrodružnou, odvážnou, zbabělou. (V. Bělohradský – Válka s plky)

  6. Honza
   Já, bych to pojal, v trochu širším kontextu.
   Bytost nevědomá, nezralá, nebo spící, se jen veze. A tudíž není schopna něco říkat, nebo ovlivňovat a spíše jako ve snu jen sleduje, co to jeho zrození žvaní, nebo dělá za nesmysly, nebo zírá, jak je úžasný. To už záleží na velikosti ega :))).
   Leo je tolerantní demokrat. Ale mimo zrození jsem PRÝ dogmatik.
   Nevím. Teď jsem jen Leo, mouňala z vysočiny. :)))

  7. ad: Bytost nevědomá, nezralá, nebo spící, se jen veze.

   Jo, souhlas. Ono se to totiž pozná.

   ad: A tudíž není schopna něco říkat,

   Ano. Ani nemůže. A když, tak plácá nesmysly. Nevědomí má svůj vlastní slovník.

   ad: Nevím. Teď jsem jen Leo, mouňala z vysočiny. :)))

   Vím že Honza je jen hovno ve vesmíru…………………..:-)

  8. Honza
   Sám vím prd. Takže to co teď píši by se dalo formulovat jako BYLO MI ŘEČENO.
   Takže: bylo mi řečeno.
   Že jsem strašný hajzlík, kterému se všechno daří a to prý není spravedlivé. Jsem prý hrozný vůl, protože si prý nechci nechat pomoci. Všimne si mě prý jeden probuzený a bude se mi snažit pomoci, ale po pár marných pokusech uzná, že jsem vůl. Ale ten co mi chtěl pomoci je prý taky jen blbec, protože si nepřipraví příští zrození a příště se mu již probudit nepodaří.

   Nevím, jestli jsi ten o kom byla řeč, ale přesto ti radím „připrav si své příští zrození“. :)
   Jinak příště budeš padlý.

   Ad: Jo, souhlas. Ono se to totiž pozná.
   Není tedy možné, nepoznat kdo spí a kdo ne????

  9. vědomé pochopení a praktické použití slova „Já jsem“.
   Já jsem plná činnost
   Já jsem vším
   Já jsem přítomnost

  10. Já JSEM ty, ta část tebe, která je a ví…
   ta část tebe, která říká JÁ JSEM
   a je JÁ JSEM…
   Já JSEM ta nejvnitřnější část uvnitř tebe,
   která tiše čeká a sleduje, nezná čas
   ani prostor…
   To já jsem vedl všechny tvé cesty,
   Já jsem inspiroval tvé myšlenky a činy…
   Byl jsem vždy s tebou,
   hluboko v tvém srdci.
   /Neosobní život/

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Neosobn%C3%AD_%C5%BEivot

   Kniha patří mezi nejvýznamnější skvosty (ideový a metodický postup) v oblasti tzv. duchovního hledání Boha. Jedná se progresivní, propracovaný a ucelený návod vzniklý zápisem slov diktovaných přímo Bohem. Čtenáři je ukázáno, že jeho vědomí je součástí vědomí Boha, a to prostřednictvím výroku: „Buď tichý! — a VNÍMEJ — JÁ JSEM — Bůh.“ (v originále: „Be still! — and KNOW — I AM — God.“) protože “ … vše je Bůh, Bytí je Bůh a nic kromě Boha není tj. JÁ JSEM JÁ.“ Výrok, resp. mantra, je-li dostatečně často opakován, vede k duchovnímu osvícení a tedy poznání božské přítomnosti. Původ výroku lze nalézt v Bibli (Bible Kralická – bez úprav), Žalmy 46:10.

 9. ad: sám o vědomí nevíte nic.

  A dost, Vendo! Jo? Vím, že nic nevím. Jasný? A dál jsem ty vaše píč*oviny ani nečet. Jesli vy máte hlavu zaplevelnou a zasranou vším možným, to je váš problém. Ne můj, to dá rozum.

 10. A stojí tu Honza obnažen, snad jen v trenýrkách a ve své vulgaritě, on, který je vším.

  Vy jste pod článek „O nevinných obětech a krutém zacházení“ přinesl vyčtené moudro od pana Vacka – viz.Váš příspěvek Honza 7.11.2015 (13:40)
  Kdo jsem? Vědomí…….

  Kdo se Vás na to ptal? Ano, ego přemůže, viďte, pochlubení se v nějaký okamžik??

  A jinak ano. Dost. Dobrou cestu Vám i Vašemu rozumu. Pozdravujte pana Vacka.

  Venda

  P.S. v mém příspěvku pro Vás 14:51 jsem napsal záměrně jednu nepřesnost? Najdete ji?

  1. ad: P.S. v mém příspěvku pro Vás 14:51 jsem napsal záměrně jednu nepřesnost? Najdete ji?

   Vendo, vy jste fakt vylízanej…:-))))
   7.11.2015 (15:04) – A dál jsem ty vaše píč*oviny ani nečet.

  2. ad – Vendo, vy jste fakt vylízanej…:-))))

   Je to zoufalec. Člověk by řekl, že se trochu poučí, ale ne, pořád bude chovat jako rapl.

  3. ad:Člověk by řekl, že se trochu poučí.

   Nemůže se poučit…

  4. Kdysi jsem Vám napsal jasně – Honzo, zdá se, že máte blízko k ཆོས་ མངོན་ པ ་.
   Ale nemáte. Teď jsem si Vás opět otestoval. Zase nic.

   Co Vám brání? Emoce, vulgarita? Nenávidíte svého bližního až příliš? Že by hněv? Zbytnělé ego? Asi ano.

   Rezolutně mi napíšete“ A dost, Vendo! Dost i s vykřičníkem. To co jsem napsal nazvete píč.vinama. Chápete již konečně svoji určitou omezenost v kombinaci s panovačností = velmi špatné. Nemusíte mi věřit.

   A pak ještě i přes Vaše „dost!“ se samonasíráte, písknete na paní Věru a po uzavření diskuze z Vaší strany mi napíšete – že mám hlavu zaplevelnou a zasranou, zkurveně „smyšlejícího“, pošlete mne opět do prdele,a že jsem vylízanej… .

   Honzo, je mi Vás obyčejně lidsky líto.

   Ale pracujte na sobě, citujte Vacka a další a čtěte. A nespěte.

   Dobrou noc a sladké sny a jestli Vám mohu doporučit, nevytvářejte si špatnou karmu.

   Pozdravuji i paní Věru a prosím, dávejte pozor na český jazyk.

   Václav Žáček

  5. ad – Teď jsem si Vás opět otestoval.

   Vendo, neztrapňujte se. Netestujte druhé, testujte raději sebe.

  6. Teď jsem si Vás opět otestoval.

   Polibte si prdel, Vendo „testovači“… Ztráta času s vámi a vám podobnými. Zmr*di jsou jak přes kopírák. Vlezlý, nudný, zákeřný, nezajímavý, „mrtvý“.

 11. ad: bylo mi řečeno.

  Kým? Z toho co jste napsal, to na první nástřel, tipuju nejspíš na nějakou kartářku…:-) Ale připouštím, že se můžu mýlit. Proto ta otázka; Kým?

  ad: Není tedy možné, nepoznat kdo spí a kdo ne????

  Možné je všechno. V prvé řadě poznej sám sebe. Všechno co pořebuješ máš a nosíš v sobě. Nikde jinde nepátrej. Pak – a dá-li Bůh – uvidíš…

  http://biblickedilo.cz/bible-v-liturgii/liturgicky-rok-b/schopnost-videt-a-slepota-v-bibli/

  1. Honza
   Měl jsem v životě několik velmi zajímavých setkání. Ale za zajímavé setkání považuji setkání s probuzeným. Ne jen cestovatele v astrálu, ale skutečně probuzeným. Kartářky, nebo vědmy, neberu v potaz.
   Ten o kterém mluvím se několikrát holedbal, že je v radě. Z toho usuzuji, že je schopen dostat se do velkých výšek. Alespoň neznám nikoho, kdo to zvládne. Ale z mého pohledu je to egoistické hovado.
   A právě proto potřebuji s určitostí vědět, jestli takový člověk může nerozpoznat spícího.
   Ad: V prvé řadě poznej sám sebe
   Právě tento človíček do mě nesekal takové bloky, které nejsem schopen překonat. Proto padlý Leo.

  2. Čtu ty tvoje řádky asi po dvacátý. A to jen proto, aby mi pokud možno nic podstatnýho neuniklo. Nevím kdo to je ten „tento človíček“. Ale když už jsi zmínil ty dogmata (což jsou svého druhu jen vzorce myšlení, bloky a vězení, nic víc), zkus se, pokus se vidět (uzřít) sám sebe třeba i trochu jinak, než jen jako „padlý Leo“. Věř nebo nevěř, ale častokrát opakované slovo (v daném případě a kontextu: „padlý Leo“) se nakonec stane tvojí „fyzickou“ realitou. No a to snad nechceš, ne? Zkus BÝT ČLOVĚKEM*. Všelijak „padlých“ na nejrůznější způsob, je všude jak nasráno.

   * – je to až neskutečná dřina, ale stojí to za to. Když říkám – V prvé řadě poznej sám sebe. Všechno co pořebuješ máš a nosíš v sobě. Nikde jinde nepátrej. Pak – a dá-li Bůh – uvidíš… – vím o čem mluvím…

   ps: Nevěř ničemu, ani tomu, co říkám já. Věř jen tomu, co si sám ověříš. (Buddha)

  3. Honza
   Ad: padlý Leo“) se nakonec stane tvojí „fyzickou“ realitou
   A to bylo a je jeho záměrem. A odvedl svoji práci velmi dobře.
   Ano mám touhu být tím, čím být mám a plnit to co plnit mám. Ale jestli prolomím jeho bloky, které jsou velmi silné, nevím. Snad potom bude zase moje meditace dobrá. :)

  4. ad…..jeho bloky….
   čí jsou to bloky? Jeho.
   Pokud si je člověk nepřivlastní, pak zůstanou cizími a nepřichytí se tam, kam byly vyslány,….

  5. Matka
   Je úžasné sledovat vlastní mysl, jak ihned vychrlila spousty výmluv, proč to nejde. :)))
   Zajímavé, velmi zajímavé. :))))

  6. re: Leo
   Jako že opak tohoto? :
   „Kdo chce něčeho dosáhnout, ten se musí soustředit na cíl, ne na překážky!“
   S tím mám také problém, soustředit se. I kvůli tomu, že cíl je mnohdy zahalen mlhou, …je tedy rozmělněný, nejasný a člověk pak váhá, co a jak :-)

  7. Matka
   Ne, ne :) opravdu jsem to myslel, tak jak jsem to napsal.
   Tak jak Věra pozoruje své emoce, tak mě baví se pozorovat kompletně. Od základních pudů, přes emoce, ego až po projevy lásky. Je zajímavé sledovat tu vnitřní konfrontaci, než dojde k jakémukoli rozhodnutí. :))
   Co se týká mých bloků, vyřešil jsem to již dávno. A to že se neprobudím jsem přijal a jdu jinou cestou. Ten človíček mi nasadil bloky tak mistrovsky, že já se vlastně probudit nechci. Jediné co chci, je vědět proč mi znovu a znovu dělá taková svinstva. A následně se musím postarat, aby se to již neopakovalo. Ani mě, ani nikomu jinému! :)

  8. re Padlý Leo 8.11.2015 (18:25)
   Kdo nespí, nemůže být probuzen, neboť probuzený již je.
   Kdysi jsem cítila duši, kterou jsem nazvala spící, jenže, kdyby byla spící, nemohla bych s ní komunikovat, ani ji cítit.
   A může vůbec duše spát, být neprobuzená?
   Proč Vám někdo dělá pořád dokola nějaká svinstva? Klíč nejspíš máte uvnitř v sobě, třeba jde o to, rozklíčovat to sám v sobě. Nebo je to jinak, proč to přichází zvnějšku…. Co cítíte? Oslabuje vás to, nebo z toho vycházíte silnější, odolnější,…Nu, nechť se Vám daří :-)

 12. ad – Ten človíček mi nasadil bloky tak mistrovsky,

  Jeden takový človíček se toulal i zde. Perfektně zvládnutá psychologická manipulace, autiritativní diskurs, nabídka soukromé telefonické diskuse, popř. Skype. Bacha na to.

  1. Věra
   Ale ne Věro. Nezaměňuj dogmatického blba od grálistů se skutečným probuzeným. Zatím takového neznáš, ale až přijde tvůj čas a já vím, že přijde, tak budeš vědět nejen, o kom mluvím, ale budeš vědět, kdo a kým je. Už nebudeš myslet, budeš vědět (zřít).

 13. ad – Nezaměňuj dogmatického blba od grálistů se skutečným probuzeným.

  Nejsem si jistá, jestli Ti dobře rozumím, mám na mysli ty předchozí příspěvky a dialog s Honzou, ale jedno vím bezpečně: žádný probuzený (zvláštní slovo…) do nikoho neseká žádné bloky.

  1. Věra:
   Ad : vím bezpečně:
   Vše má svůj čas. Vše uvidíš a pochopíš.
   Zatím se měj. :)

  1. hmm, „vyspělá západní civilizace“, šílenství v tisících obrazech…

  2. Peklo je prázdné, ďáblové jsou mezi námi.

   William Shakespeare

  3. ad – Peklo je prázdné, ďáblové jsou mezi námi.

   Někteří si nasadili masku vegana.

  4. ad – Ale kdepak, do toho vegany netahej,to totiz jen kral tvorstva opet uderil, na svem lovu.To si musis tentokrat nasazovat psi hlavu ve vlastnich radach.

   Soni, jak víš, že lovci ptáků nejsou vegani? Jsi vážně legrační…:-))
   Byznys se snad veganů netýká? Jo pardon…to možná nejsou ti SPRÁVNÍ vegani. Kolikrát už jsem to slovo „správní“ nebo „praví“…slyšela?
   Pokrytectví – tomu se ani magi-vegi nevyhnou. Až se budeš sprchovat pitnou vodou, popřemýšlej o tom.
   Militantní vegani = fanatická ideologie a fanatické náboženství = zlo.

  5. Ad: Soni, jak víš, že lovci ptáků nejsou vegani? Jsi vážně legrační…:-)) Byznys se snad veganů netýká? Jo pardon…to možná nejsou ti SPRÁVNÍ vegani. Kolikrát už jsem to slovo „správní“ nebo „praví“…slyšela? Pokrytectví – tomu se ani magi-vegi nevyhnou. Až se budeš sprchovat pitnou vodou, popřemýšlej o tom. Militantní vegani = fanatická ideologie a fanatické náboženství = zlo. } – 11.11.2015 20:07

   Jak to vim? Vim to proto ze Vegan neni jenom o zradle, vegan je zivotni filosofie, ktera zabijeni jakychkoliv zvirat vylucuje uz ze sve podstaty. A ten kdo zabiji ptaky neni vegan i kdyby se cely den pasl na louce.:-)) To by se ti hodilo co aby vsechno voddreli vegani vid, ono nestaci uz to jak se angazuji, ted by se meli jeste prestat koupat aby usetrili jeste vetsi kousek loviste pro nenasytne lovce vid, tudle nudle.:-))

  6. ad – A ten kdo zabiji ptaky neni vegan i kdyby se cely den pasl na louce.:-))

   Aha, já jsem si to hned myslela, že to nebudou ti SPRÁVNÍ….:-)))
   Vegan je životní filosofie, a vylučuje zabíjení, fajn, ale když si chci podojit kozu, tak ji snad při tom nemusím zabít, ne? Jste fakt blázni.

  7. ad – To by se ti hodilo co aby vsechno voddreli vegani vid, ono nestaci uz to jak se angazuji, ted by se meli jeste prestat koupat aby usetrili jeste vetsi kousek loviste pro nenasytne lovce vid, tudle nudle.:-))

   Je to o nezabíjení, ne? Víš kolik dětí (nejen guatemalských) umírá právě kvůli nedostatku pitné vody? A vy se v ní koupete. Vždyť vy jste vlastně vrazi.

 14. Jedno je jisté – pravý vegan by nesnědl člověka. Na žádný způsob připraveného, libým kořením okořeněného….
  Není se tedy čeho bát.

  Pralesem jdou Amazonky,
  lovkyně s oštěpy.
  Hle, kořist běží,
  kdopak bude rychlejší?
  Skvělou kořist nelze nechat uniknout.
  Snad nepotkají lovce lebek.
  Mozeček by jim vydloubli,
  lebku zmenšili,…

  1. ad….nikdy neříkej nikdy….
   – tehdy vegani nebyli.
   – Vaše maska je jaká?

   Někdo židli podtrhnout nepotřebuje, již tím prošel.
   A Vy?

  2. Matičko, jak známo, lidé jsou utkáni z výroků. No a když vidím – pravý vegan by nesnědl člověka – tedy očividný nesmysl a evidentní „podtrhnutí židle pod vlastním rozumem“, pak o něčem takovém jako je „někdo židli podtrhnout nepotřebuje, již tím prošel“, lze s úspěchem pochybovat. Nevytvářejte si žádné domněnky. A to ani o sobě samé.

  3. Nějaký člověk Honza tu nabádá nějakou paní Matičku, aby si nevytvářela žádné domněnky.

   O pár chvílek dříve tentýž člověk sám sobě vytváří domněnku, že „Kdo chce slyšet, ten slyší.“
   ???????

  4. Tož napsala jsem:
   „…Někdo židli podtrhnout nepotřebuje, již tím prošel….“

   Že by se na planetě nenašel jedinec, který tím již prošel?

   Pokud ne, jedná se skutečně o mou domněnku a za tento můj výrok se kaju, pláču lkám a naříkám, o prominutí prosím….

   Ale Vám se skutečně nepodařilo ani jedné jediné bytosti židli podtrhnout?

   Honzíku, más namále, posbírej ty korále – rozuměj pracuj efektivněji, židle lépe podtrhávej…..

  5. re: kolemjdoucí
   „…Kdo chce slyšet, ten slyší…“
   No jo no, jenže kdo slyší či chce slyšet, může dopadnout stejně jako Jericho (tuším), které bylo zvukem pobořeno. Tedy nerozliší-li zničující zvuk.

  6. Ad: Kvůli nedostatku pitné vody umírá ročně 1,8 milionu dětí!
   http://www.vedaneniveda.cz/Veda/pdf/6_chemie_stredni%20skola/04_aplikace/4.1_nejznamejsi_chemikalie_PL.pdf

   Mozna ti unika souvislost, ale kazdy kdo se vzda konzumace masa usetri nejen utrpeni a zivot zvirete, ale zhruba tolik vody,kolik staci na sprchovani se na 2 az 4 mesice. K vyprodukovani jedne porce jidla pro masozrouty, je potreba ne jednou nebo dvaktar vice vody, ale 30 krat, slovy tricetkrat vice vody nez jedna porce Veganskeho jidla. Co tedy navrhujes Verko? Odmontovat Veganum kohoutky s vodou, aby zbylo vice pro vyrobu masnych produktu?
   Tak fajn taky reseni. :-))

  7. ad – K vyprodukovani jedne porce jidla pro masozrouty, je potreba ne jednou nebo dvaktar vice vody, ale 30 krat, slovy tricetkrat vice vody nez jedna porce Veganskeho jidla.

   Když připravím králičí pečínku, bramborový knedlík a zelí, tak v té spotřebě vody vede jednoznačně to zelí….:-))))))))))

  8. Králík totiž není lachtan, víš….?……:-))))))))))))))))

  9. Králík totiž není lachtan, víš….?……:-))))))))))))))))

   Opravdu? a kolik myslis ze tak sezere krmiva ktere se jiste pred tim muselo zalevat nez ti dorostl do pekace? Kolik myslis ze vypije vody a kolik vody potrebujes na udrzovani jeho kotce v cistote a vubec udrzovani cistoty okolo jeho exkrementu? Kolik vody protece pri samotne zabijacce?

   Nenamahej se jini uz to spocitali za tebe a to cislo je, ze je to 30krat vic nez potrebujes k produkci ovoce a zeleniny. Smir se stim :-)

  10. ad – Opravdu? a kolik myslis ze tak sezere krmiva ktere se jiste pred tim muselo zalevat nez ti dorostl do pekace? Kolik myslis ze vypije vody a kolik vody potrebujes na udrzovani jeho kotce v cistote a vubec udrzovani cistoty okolo jeho exkrementu? Kolik vody protece pri samotne zabijacce?

   Ty seš asi z Prahy, viď…….:-)))))))))))

 15. „Geschäftsmässige Sterbehilfe“ jetzt in Deutschland verboten – aber für hungernde Kinder erlaubt und gefördert
  Mein Leben und mein Sterben gehören nur mir. Das geht keinen Staat etwas an. Insbesondere geht es nur mich etwas an, wie, wann und mit wessen Hilfe ich sterben möchte. Es ist doch allemal besser, wenn mein Ableben „geschäftsmässig“ durch Profis ohne Komplikationen verläuft, als wenn ich eventuell durch gutmeinende Laien in den Tod gequält werde und mehrere Versuche unternommen werden müssen. Mein Sterben geht keinen etwas an. Das ist meine persönliche Sache. Punkt.

  1. „Geschäftsmässige Sterbehilfe“ jetzt in Deutschland verboten – aber für hungernde Kinder erlaubt und gefördert
   Mein Leben und mein Sterben gehören nur mir. Das geht keinen Staat etwas an. Insbesondere geht es nur mich etwas an, wie, wann und mit wessen Hilfe ich sterben möchte. Es ist doch allemal besser, wenn mein Ableben „geschäftsmässig“ durch Profis ohne Komplikationen verläuft, als wenn ich eventuell durch gutmeinende Laien in den Tod gequält werde und mehrere Versuche unternommen werden müssen. Mein Sterben geht keinen etwas an. Das ist meine persönliche Sache. Punkt.

   Prominte, to nepatri sem :-))))

 16. ad: O pár chvílek dříve tentýž člověk sám sobě vytváří domněnku, že „Kdo chce slyšet, ten slyší.“
  ???????

  Kdo chce slyšet, ten slyší, není domněnka, ale holý fakt, skutečnost prověřená a ověřená věky. Bezděky jste si sám o sobě vtvořil domněnku, domněnku že vidíte (podotýkám, že ke schopnosti vidět, patří schopnost důsledně rozlišovat!). Přinejmenším a pro začátek, alespoň mezi faktem a domněnkou. ROZDÍLY jsou obří, stejně jako důsledky. Ale ten kdo vidí, tomu to říkat nemusím..:-) Vím, že jste to nemyslel špatně, protože jste u toho nemyslel vůbec. Pravda, kdo nechce slyšet, nechce vidět, neslyší, nevidí. A těm jak známo, není pomoci. Viz: → A plní se na nich proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte.
  Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím. (Mt 13;14-15)

 17. nó, k..ňa, to je chytrej člověk, tady tento. Není taky trochu komplikovanej?

  Znám jednoho, je ze zaměstnání hluchej jako peň, byl kotlářem; chce slyšet, tak uslyší. To mu musím říct.

  Asi to má z toho, že má obrostlé srdce tukem. Měří asi 179 cm, váží tak 70 kilo, moc tlustej není.

 18. do hvězdné loďky
  když člověk nastoupí
  ocitá se mimo zem

  zeměkoule modrá
  pod ním tiše pluje
  či on pluje kolem ní?

  Hvězdy, měsíc i slunce
  zemi – růži moudrou
  paprsky svými osvětlují

  Z člověka se však stal
  Huble – přístroj,
  míří ke hvězdám
  svůj zrak

  Na zemi však zatím probíhá
  nemoudrý, lítý boj
  nebo jen pod maskami hra

  hoří lesy,
  zvěř hyne,
  lidé se vraždí střílí
  vzájemně

  kdy „Země zahrozí
  naplno
  svým koštětem?“

  1. Koště se míhá, země již hrozí.
   Vzduchem i zemí, oheň se šíří
   Vodu matička skryla.

   A člověk?
   Dál si pyšně kdáká,
   že on je pánem hnojiště.
   :))))))))))

  2. ad:Koště se míhá, země již hrozí.
   Vzduchem i zemí, oheň se šíří
   Vodu matička skryla.

   A člověk?
   Dál si pyšně kdáká,
   že on je pánem hnojiště.
   :))))))))))

   Hezky :-)))))

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Gnosis.cz - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů / provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2018