mapa stránek || vyhledávání

Odkud energie korona(viru) – aktuální hodnocení viru

Co nám přináší energie korona(viru)

19.03.2020

V předchozích textech jsme psali, že energie projevující se jako koronavirus s sebou přináší jistá stará a dlouho neřešená témata a naléhá na nás, abychom je konečně zpracovali. Vzhledem k tomu, že ten tlak je značný a energie se projevuje vcelku nekompromisně, napadlo nás, že by bylo dobré jít tomu všemu co nejvíce naproti.

A tak jsme zkusili (z pohledu některých) možná troufalou věc.  Spojit se s touto energií a komunikovat s ní. Když je Martin schopen hovořit s dušemi inkarnovanými i neinkarnovanými, s kameny, zvířaty, krajinou, číst z lidských těl příběhy staré tisíce let, proč nezkusit tuto energii?

Když se Martin rozhodl s energií propojit, ptala jsem se ho: „Nebojíš se?“ A on na to: „Nebojím. Horší než rakovina to nebude.“ A měl pravdu. Opět se ukázalo, že strašáky, limity, bolest a smrt si tvoříme sami.

Zde vám přinášíme přepis nejdůležitějších částí rozhovoru s energií, která se (bohužel) projevuje jako nákaza koronavirem. Naším záměrem bylo spojit se s touto energií v čisté podobě, v pravé podstatě. Tedy ne s tím, co se teď projevuje tady, ale s tím, co bylo/je na počátku, s jakýmsi kořenem. Zajímal nás tedy hlavní smysl a poselství této energie.

Martin: „Nejdříve popíšu to, co cítím nebo vidím, a pak uvidíme, jestli budu schopen s tou energií nějak mluvit nebo ji tlumočit.

Já v první řadě vnímám, že ta podstata je zářivé světlo a přijde mi to paradoxně jako příjemné. Nepřijde mi, že je to nějaká iluze. Dávám záměr, že tu energii chci vidět v naprosté pravdě. Ale je to pořád příjemné. Takže OK.

Ona říká, že není žádný virus, žádný parazit a že se tak projevuje, protože nemůže do této reality. A kdyby měla nazvat, co je, tak je očista. Nejstarší tvůrcovská energie v této realitě, což je energie krajiny, se už nemůže dívat na to, co se tady děje a jak se tady rozmnožuje nekvalita. 

Ta energie říká: „Já jsem velice inteligentní. Mým úkolem není vytvořit nějakou pandemii, aby se lidé báli, to z toho dělají někteří jiní. Mým úkolem je pročistit ty energie, které likvidují život v této realitě. A je to samozřejmě o každém jedinci. Každý má v sobě něco, co podporuje život, a něco, co likviduje život. Jsou jedinci, kteří mají víc té energie, která likviduje život, protože tomu dali přednost.

Já jsem očista. Já jsem pravda o životě. Já jsem pravda o skutečném životě, ne o přežívání a zdeformovaném životě. Jsem energie, která je schopna rozpouštět ty nejhmotnější iluze v této realitě. To je pro spoustu jedinců neskutečně strašidelné. To znamená, že i ti, co dosud utíkali před vývojem, mají strach, že budou zasaženi. Což je smysl. 

Je důležité si uvědomit, že ten můj projev je v této realitě dán tím, že jsou tady pořád ještě velmi důmyslné energetické struktury, které sem nepouštějí boží energii v plném rozsahu, tvůrcovskou energii. (Nechci, abych byla spojována s představou křesťanského boha. S touto iluzí nemám vůbec nic společného.) Lidé mají fixní představy, co je a co není boží projev. A pravda se tady díky tomu chápe jako ohrožení.

Ta moje vibrace, moje energie je velmi hmotná. A čím hmotnější ta energie je, tím více bariér tu pro ni je. Třeba energie inspirátorů může na tuto realitu působit, protože spousta jedinců to nezavnímá (a nevytváří tak protitlak). A ti, co to zavnímají, tak to většinou vnímají pozitivně, nebo se s nimi alespoň dá nějak diskutovat a dá se s tím pracovat. Ale protože já jsem hmotná a pocházím od toho nejhmotnějšího tvůrcovského projevu, tak jsem vnímána jako virus. To, co se tady ze mě dělá, se mi protiví. Taky mi vadí, že to trvá dlouho a že se lidé naučí proti mě bránit. 

Hlavní smysl mého projevu měl být pročistit Čínu a Asii a vytvořit tam takové pole, aby se ukázalo, kde je pravda. Neměla jsem přinést primárně smrt, ta je až důsledkem. Je to oblast, která je plná obrovských iluzí. A tím, že by se pročistila Asie, tak by i ty ostatní části, jako třeba Rusko, východní Evropa, jižní Evropa naskočily, a pak ani nebylo tolik třeba se přímo dostávat sem do Evropy. Ale prostě cesty a vazby jsou tady nadefinované, po těch cestách jsem přitekla jako energie a projevuji se tam, kam si mě dovezli. To je celé.
Já bych si přála, aby tady byl někdo, kdo by mě vnímal pozitivně – jako obrovskou příležitost – a ty brány otevřel. Protože pokud to zůstane tak, jak to teď běží, tak to může dobíhat několik měsíců. Ekonomicky a energeticky půjde zejména Evropa a Severní Amerika dolů a to není smyslem. Mým smyslem je očista a podpora vzestupu. Ale ti jedinci, kteří se bojí nejvíc, to tahají dolů, protože cítí, že už tady nebudou vládnout, nebo že dokonce pro ně nebude prostor. Ti se bojí nejvíc.

Ti, kteří vnímají svoji duši, nebo nějak cítí sami sebe, ti se tolik nebojí. Nebo se bojí z toho, jak se bojí ti kolem, protože je zpochybňují. Protože ti okolní mají tu energii hutnější, a tím pádem jsou určující. 

A já bych chtěla zdůraznit ještě jednu věc. Některým jedincům a národům se dala hodně dlouhá doba na to, aby se posunuli, aby to v sobě změnili. A oni se neposunuli. 

A tady bych chtěla říct: zastavíte tuto verzi, přijde jiná. A bude drsnější, protože planeta Země a tito Tvůrci se rozhodli, že už si to nenechají líbit. A to není o tom, že by se nesmělo kácet nebo těžit, to není zásadní problém. My si uvědomujeme, že je zapotřebí proto, aby se formy života mohly změnit, zachovat to, co je, v nějaké stabilitě. Ale musí se měnit postoj vůči tomu. Musí tam být úcta a je třeba to vracet zase jinak. 

Tzn. že když mám pohodlí, hmotné zabezpečení, tak musím rozvíjet sám sebe, aby se moje energie měnila, abych měl jinou vibraci, abych energeticky prospíval prostředí, ve kterém žiji. Jsou tady jedinci, kteří se hmotně zajistí a zůstávají v pokřivenosti, pomýlenosti, agresivitě. Jiní se ženou za dalším rozšířením hmotných statků a vůbec neřeší, že se třeba vykácí hektary a hektary deštných pralesů, kvůli tomu, aby měli zisk z nějakého oleje. To už nelze. Tvůrci krajiny touží po zachování života. A to nejen po zachování přírody, ale i lidského života, protože je důležitý. Ale zachování lidského života v kvalitě.

Řekněme si na rovinu, jsou tady národy, a to někteří nechtějí vidět, které prostě škodí Zemi. Samozřejmě v každém národě můžou být výjimky. V českém národě je většina lidí v pořádku a škodnou je tak 12%. A těch pár procent by nemělo určovat, jak ten vývoj bude vypadat, i přesto, že teď na to mají nástroje.

Já vnímám, že to bude obrovská příležitost. Já jsem pravda. Pravda, která je schopna nabourávat nejhmotnější iluze této reality. Iluze, které jsou vytvořeny z ukradené nebo vydrancované energie Tvůrců. A Tvůrci krajiny říkají: Dost. A říkají to i další typy Tvůrců, protože už se na to nemůžou dívat.

Není důvod se bát a zavírat se. Je zapotřebí se energeticky otevřít a nechat to projít. Lidem by nemuselo být špatně, kdybych tady mohla být ve správném rozsahu a vibraci. Když tady budu ve správné šíři, tak se nebudu projevovat jako virus. A tím pádem nebude panika, protože se nebude bojovat proti něčemu konkrétnímu. U každého se to projeví na míru a pro medicínu to bude těžko zaznamenatelné. Virem se stávám, protože je mě tady málo, protože se sem dostane jen zlomek této energie.

Co se týče Číňanů, ti jsou specialisté na sešněrovávání, svazování zdrojové energie. Nikdo jiný tady není takový specialista jako oni. Oni tu energii umí svázat, protože ji cítí, jsou jí energeticky blízko, umí ji „včas chytit“ a mají na to tu sílu. I když vypadají, že jsou malí a drobní, tak energeticky tak malí a drobní nejsou. Oni jsou teď jenom sešněrovaní. To, že jsou sešněrovaní, je bohužel z historického hlediska mongolské energetické dědictví. To jsou ty stejné energie, které drží Rusko. Rusové jsou taky sešněrovaní energiemi Mongolů. Všude tam, kde se Mongolové v minulosti usadili a dlouhodobě vládli, tam ty národy jsou takto „infikované“. Některé národy se z toho s odstupem času více dostaly, ale Číňané nikoliv. Oni naopak tuto svoji energetickou kvalitu používají k vlastnímu obohacování a k nadvládě. Čína i Rusko jsou díky tomu velmocemi, kde ovšem tou velmocí je jen pár desítek tisíců lidí, ostatní jsou obyčejní a nemají práva. Je to jen iluze velmoci.

Já jsem obrovské řešení, protože můžu věci vyřešit, aniž by byla válka.“

Iva: „To je ale velmi důležitá informace. To by si lidé možná měli uvědomit, že tady ten virus pomáhá otupit určité extrémy a protřídit energie, že zabrání válce.“

Zdroj: Martin a Iva Uhlířovi, https://www.thea-benodis.cz/

Mám stejný vjem jako autor, jen jsem si jej nedovolil vyslovit. Abych nebyl za fantastu a iluzionistu. Dokonce všechny příznaky nemoci jako vlny postupně na sobě cítím. Takže si myslím, že všichni zářením, které se „pro vědu“ materializovalo virusem, procházíme. A celý „alarm“ kolem je jen proto, že lidi má sjednotit v pospolitost neboli národ. A všichni, kdo se jakkoliv nasazují, se „vybaví“ velmi pozitivní karmou a objeví nové myšlením. Kdo toto protinákazové úsilí narušuje, (ač bude neúspěšné,) toho tento vir odhalí jako člověka zlé vůle neboli vedeného „černou nitkou“. A myslím si: marně budou „hmoťáci“ bojovati proti virusovi! Sedne na toho, kdo má pro něj příznivou vibraci z toho nebo onoho, i nepoznatelného důvodu. (Jako Job v bibli.) Ale žijící a nemocní musí bojovat ze všech poznaných sil. Právě to jim rozšíří poznání. Jen tvořivým úsilím časem mohou přijít na svou fixaci, na pouze hmotný rozměr reality. Poznáním vnitřně vzestoupivší duchové prohlédnou i vše ostatní a správnou cestu vývoje! Řečmi (většinou převzatými) neboli náboženskými citacemi toho nelze dosáhnout. Až po vlastním prožitém vědění začne zásadní změna myšlení většiny přeživších. A následně budování nového světa, duchovního království. Tedy až většina lidí prohlédne duchovní, nikoliv konzumní, smysl existence světa. A nepoučitelní „slepí“ včetně „pseudoelit“ z této úrovně budou, i vlnami dalších „virusů“ odstraněni. Tento koronavirus zachránil lidstvo od zdánlivě neodvratné války!!!!

Jak říká už můj sarkastický popis reality: „Moudří tohoto světa si mysleli, že vládnou oceány. Pak přišel virus. Probudili se a zjistili, že „měli ruku v nočníku.“

Pro české lyžaře ještě sarkastičtěji k úvaze o životě a jeho ceně: Museli přes varování Babiše jeti lyžovat do Itálie, jinak by pro ně neměl život cenu. Nebyli by „in“. A následně nemají dech ani na to, dojít na záchod!
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.9
hlasů: 14
Print Friendly, PDF & Email

88 komentářů

 1. Ach ten pan Staněk, píše – „A všichni, kdo se jakkoliv nasazují, se „vybaví“ velmi pozitivní karmou a objeví nové myšlením.“ To vybaví je v uvozovkách, protože člověk- duše -nemá „přidělení“ karmy pro svůj život ve svých rukou. Karma je již pro tento stávající život pro každého jednoho člověka, ať je stár půl roku, čtyřicet nebo osmdesát let, zajištěna vyšší mocí.

  Objevit nové myšlení? Značí objevit Cestu návratu do svého domova, a to značí poznat sám sebe; je to výchozí stav v schopnosti správného rozlišování a také ve zbavení se nebýt závislý na tomto světě a jeho tzv. radostech.

  1. Aloisi,

   zase špatně.
   Vy ještě se zlem vůbec neumíte zacházet, takže zlo zachází s vámi – a vy o tom ani nevíte.
   Než zesílíte v moudrosti (protože v lásce), věnujte se výhradně tomu, co je dobré.

   Takže váš příští komentář bude třeba jen:
   Skvělý článek. Tečka.

  2. Jako vždy vtipný pan Alois.
   Karma je již pro tento stávající život pro každého jednoho člověka, ať je stár půl roku, čtyřicet nebo osmdesát let, zajištěna vyšší mocí.
   z toho plyne, že člověk nemá svobodnou vůli!Ale má!!! Karma mu pouze předurčuje možnost volby mezi „v řádu stvoření (dobře) a zachvácením egoizmem,cítíc se bohem“(špatně) Zvolí li správně, vzestupuje vibrace jeho duše a další volby jsou již na vyšší úrovni. Tedy těžší! I pozemský a posmrtný osud se mění. Každý pozorný to již poznal, co se děje po řadě špatných nebo dobrých rozhodnutí. Jak se mění nejen vyzařování, ale i osud člověka.
   Duchovní vzestup přinese i objev „nového myšlení“, neboli objev dosud neviděných rozměrů reality.

   1. Pane doktore Staňku, nepodsouvejte mi co jsem nenapsal. Vaše výmysly. Citujete mě, ale pak dodáte tu svou lež, tu Vaši spekulaci, která se Vám hodí. Je to Váš vlastní výmysl, že „člověk nemá svobodnou vůli“!! O svobodné vůli jsem Vám nic nepsal.

    Jste člověk vzdělaný, nejste žádný darebák. Zákon zpětného působení, karma. Tu si tady vytváříme neustále, každý jeden člověk. Neustále. Myšlenkou, skutkem. Je to naše setba a úrodu sklidíme. A opravdu nemá nikdo ve svých rukou při zrození se do nového fyzického těla náplň svého osudu. Není mu znám.

    Naše karma nás přivedla do posmrtného života, Vy používáte termín záhrobí. A tam si duše uvědomuje míru svého pochybení a přijímá i trest v podobě očistce. A pak se rodí duše do nového těla a její sanskáry /podívejte se, co to znamená /, se dostávají do života jako tendence! Ty pocházejí právě z těch prožitků z minulých životů.

    ABD-RU-SHIN, z něj čerpáte. Tato kniha je Váš Guru. Podívejte se prosím na stránku 217 a další, článek s názvem OSUD – dílo Ve Světle Pravdy. Přečtěte si to.

    Duchovní vzestup má především přinést tu událost, že se sem již nebudeme rodit. Tzv. realita zdejšího světa bude něčím, co i rychle zapomeneme. A to pod vlivem právě toho vzestupu ke Světlu.

    Poznámky jako vtipný pan Alois si prosím pro příště nechte doma, třeba pro členy Vaší rodiny.

    Díky.
    Alois

 2. Zkusím se k „Němu přiladit“,
  svým vlastním strachem oslepena,
  co uvidím?

  Z kopce na kopec
  paprsek světelný přeskakuje
  zapaluje energetické body,
  zdroje.

  Blaničtí rytíři si oči mnou,
  je čas vstát a vyjít ven?

  Hle, v dáli Pálava.
  Co se to tam děje?
  Svítí světelnými paprsky
  tryskající vějíř rozsvícen,

  v bouři duha blikat začala.

  Hle, majáky světelné
  strava pro těla světelná.

  Lidé spící,
  nad druhými naříkají :
  „Ach….“

  1. Češi probuďte se! Blaničtí rytíři spí ve vašich rukách a mozcích! Pouze místo cepů je třeba vzít hygienické a biologické návyky a konečné vítězství, vstup do vyšší civilizace je jisté! Naštěstí si národ nenechal vnutit „chvilkařské“ degenere státní vedení, jako v Německu a Francii.

   1. → konečné vítězství, vstup do vyšší civilizace je jisté!

    Týýýýjóóó!, konečné vítězství, konečné řešení, kurwadrát, kde jsem to jen slyšel…
    Upřímně řečeno, vstup do vyšší civilizace z barbarství tzv. „vyspělé západní civilizace“, si neumím vůbec představit a děsím se toho už teď. No nic, lámání chleba se blíží, skoro bych řekl, že probíhá…

   2. – …Zkusím se k „Němu přiladit“…

    v mém nitru jsou i ti Blaničtí rytíři.

    – …lámání chleba se blíží, skoro bych řekl, že probíhá…

    Tož třeba je to přímo topinka a při lámaní probíhá praskání,…
    A pak nezbývá, než si ruce řádně umývat. Jenže stačí jeden člověk, který ruce nemyje, o tělo nepečuje, roušku nenosí. Navíc vědomě zatajuje, lže, že člověka již nemocného potkal a Coroňáka klidně šíří dál a dál,…

 3. Já mám taky teorii, teorii o rovnováze tohoto světa. Lidí je moc, přemnožili se, a tak si příroda vždycky cestičku k nápravě najde.
  Na toto poznání jsem nemusel čumět do astrálu a ani si povídat s vírama.

  1. Takové teoretiky přemnožení, jako Lojza, virus čte a má rád. Tak na ně vleze a potvrdí teorii o přemnožení!

 4. Zdravím pane Staňku,

  chci se zeptat, jaký dopad bude mít virus na lidi, kteří se v životě nemohli vyvíjet pro karmické zdravotní problémy a také proto, že nedošlo u nich k navázaní karmických vztahu, protože bytosti (andělé) zodpovědné sa táto spojení lidí (mám na mysli indigo a výše) to neudělali kvuli určitému znemožnění? Např. stratili nástroje (kódy, energie) k tomu, aby se lidé propoji a následně došlo k zastavení vývoje.. Nebude těch lidí škoda?
  Děkuji.

  1. Nuen. Jakmile se duše naladí touhou na vzestup, stane se „zázrakem“ hned nebo v záhrobí a v novém zrození.

 5. V názvu článku je naznačena otázka – Odkud energie korona….
  A pak Uhlířovi, resp. pan Staněk přetištěním článku přinášejí informace v další jemně naznačené otázce – Co nám přináší energie korona…..

  Ta první může mít jednodušší odpověď – vše, tedy i energie je od Boha. Bůh je všemohoucí, vševědoucí a věčný a tudíž i tento virus přichází od podstaty Stvoření. Je celkem jedno, jestli pochází ze zvířete / z Jeho stvoření/, jestli byl uměle vytvořen v laboratoři / člověkem, tedy také jeho stvořením / či se sem dostal třeba před dlouhými věky s nějakým vesmírným objektem a byl nějak aktivován až nyní.

  Ten druhý náznak otázky se dá přenést na zákon akce a reakce. Akcí je existence jako působení viru a následkem je reakce na něj. Nabízí se zajímavá otázka – existoval virus, ale nepůsobil? Tedy by nedošlo k naplnění plánu akce a reakce. Kdo ví? Lze pochopit, že na naší planetě může být zkušenost s touto formou energie zásadní zkušeností. Ta může být jako dveře do vězení a nebo naopak, cestou osobního vysvobození.

  Úhel pohledu. V jednom domorodém kmeni je narození dítěte doprovázeno pláčem lidí, protože pro novu duši ten zrod berou jako neštěstí. Naopak, smrt člověka je tam oslavována veselím, neboť duše se navrací ke svému zdroji. Někteří staří lidé v naší současné vyspělé společnosti si vroucně přejí smrt jako vysvobození. Modlí se pro to, aby smrt přišla. Nemají již příbuzné a známé a jejich touha žít je téměř nulová. Naproti tomu je některý člověk „prolezlý“ rakovinou, metastázy v mnoha orgánech. Velmi trpí. A přijde energie viru a člověk je osvobozen.

  Naskýtá se otázka. Proč jsme tady? Jsme v našem životě umístěni v reakci jako odměně či je tu pro nás nutnost prožít reakci jako trest? Je dobré se znovu zamyslet na to, co té reakci předcházelo, jaká akce? Mohli jsme být v počátku stvořeni jako spolutvůrci s Bohem? K obrazu Jeho? Mohli. Mohli jsme z té úrovně spolutvůrce upadnout? Mohli. Kde, kdy a jak hledat příčiny pádu? Ten pád nastal.

  V těchto pár řádcích a i v nastolených otázkách jsem našel odpovědi na to, proč se tak děje. Totiž vše, co se děje má svůj smysl. Člověče, poznej sám sebe. Dodám, a pak poznáš ten smysl.

  Václav Žáček

  1. → tedy i energie je od Boha. Bůh je všemohoucí, vševědoucí a věčný a tudíž i tento virus přichází od podstaty Stvoření. Je celkem jedno, jestli pochází ze zvířete / z Jeho stvoření/, jestli byl uměle vytvořen v laboratoři / člověkem, tedy také jeho stvořením

   Hmm, no to jsou mi zas vjecy! Ve smyslu týhle zvrácený pseudotéze, resp. nesmyslu, je pak třeba např. taková gilotina vlastně taky redy, ok a od Boha. Vendo, evidentně vám sra…vatí mozek! To vaše „JEDNO“, je jenom kolečko od trakaře.

   1. Honzo, tváříte se, že jakože něco víte, ale nejen tímto příspěvkem dokazujete, že víte v podstatě prd a vlastně se ani neodlišujete od ostatních zde, které kritizujete a zesměšňujete.

  2. Vendo, koronavirus nemá energii. Koronavirus je neživá RNA, energii bere až od hostitele a tam se rozmnožuje, což je základní vlastnost života.
   Píšete :“Ten druhý náznak otázky se dá přenést na zákon akce a reakce. Akcí je existence jako působení viru a následkem je reakce na něj.“
   Tak jsem se dozvěděl, že akce je akce a reakce je reakce.
   Píšete:“A přijde energie viru a člověk je osvobozen.“
   To raději nekomentuji.

   1. Pardale, díky za odpověď na moje některé myšlenky.
    Jistě si uvědomujete, že článek pana Staňka má v názvu „energie“, a totéž slovo je v názvu článku od Uhlířových.
    Zkuste vyčkat, tak jako já, jestli se autor, pan Staněk, vyjádří.

    Díky za pochopení.
    Václav Žáček

   2. Koronavirus je neživá RNA, rozmnožuje se, což je základní vlastnost života. –
    divné…

   3. Mám takovou knihu pro domácí použití – „Praktický slovník medicíny“. Vytvořilo jej 5 lékařů. Heslo virus – píše se tam – drobná částice živé hmoty tvořená dědičnou informací v podobě nukleové kyseliny /DNA či RNA/ a bílkovinným obalem/kapsida/. A dále pak – virus není schopen samostatného množení, dokáže se množit jen v buňce, kterou infikuje a jejíž ústrojí a energii využívá.

    Mohu tedy napsat, že virus, tato drobná částice živé hmoty má v určitém momentu energii, byť cizí, kterou využívá?

    Pardale, Vy jste v tomto oboru vzdělanec a jistě mě na moji chybu upozorníte.

    Ještě z wikipedie :
    Virus (z lat. „virus“ – jed) je drobný vnitrobuněčný cizopasník[pozn. 1] nacházející se na pomezí mezi živým a neživým. Patří mezi tzv. nebuněčné organismy a svou stavbou se od buněk dramaticky liší. „Tělo“ virů je tvořeno tzv. virovou částicí, která je složena především z bílkovin a nukleových kyselin. Pro viry je charakteristické, že nerostou, nedělí se a ani nejsou schopné vyrábět (bez cizí pomoci) energii či vytvářet vlastní bílkoviny.

    Ostatně, sám jste napsal, že „energii bere až od hostitele“. A dodám – bere a má ji k účelu své existence.

    Jsem ale zvědav na vyjádření pana doktora Staňka, který ví jistě víc.

    Václav Žáček

   4. @ A dále pak – virus není schopen samostatného množení,

    Zato je schopen s některými lidmi komunikovat…:-))

  3. ad.Totiž vše, co se děje má svůj smysl.

   Ano.Když jsem Otci položila otázku proč až takový pád.Odpověděl mi otázkou:
   „Pamatuješ,kdy jsi se začala modlit?“ Ten,kdo zná můj příběh,uvidí i scénář dějů současných.
   Až pád na samé dno mnohým pomůže obrátit se do vlastního nitra,nalézt duši,sjednotit mysl a změnit myšlení/karmu/, a začít opět vidět.Což je vzkříšení.
   A to je dobře.

   1. pro Hvězdičku

    chtěl jsem se zeptat, proč si někteří lidé nemohli najít žadný vztah potřebný pro rozvoj duše? Mohlo se stát, že někdo měl smulu a dostal špatné energie, které to znemožnili, nebo se něco pobabralo na nebi? Bylo to také karmické?
    Také proč jsi žádala Otce o moji absolutní smrt? Ptal sem se to v jiné diskusi.
    Děkuji.

   2. Nuen – 2.4.2020 (17:41)

    ad. chtěl jsem se zeptat, proč si někteří lidé nemohli najít žadný vztah potřebný pro rozvoj duše?

    Duše je stálá neměnná,láska bezpodmínečná a věčná.To,co se rozvíjí je duch.
    To ty ji máš nalézt v sobě samém.A k tomu,abys ji v sobě samém našel,nepotřebuješ
    mít vztah s někým vně,ale měl by ses zaměřit na svůj vztah k ní.K tomu můžeš
    poprosit s pokorou srdce Otce o milost smrti a milost rozumu,aby ti pomohl ji
    v sobě samém nalézt. Nikdy nejsi sám!V sobě samém hledej nevěstu,která spí,
    protože sis na ni zapomněl.Duše je ti zároveň spojením s Otcem i Matkou.

    ad.Mohlo se stát, že někdo měl smulu a dostal špatné energie, které to znemožnili, nebo se něco pobabralo na nebi?

    Špatné energie,tedy jejich špatné proudění, si vytváří pouze každý sám,a to svým způsobem myšlení.Takže ano,/v jazyce symbolů/ pobabralo se to u něj v „nebi“-mysli.
    Cílem je však získat zkušenost.
    Není-li duše,zůstává rozdělený/dvojí,duální/ duch/mysl/.Není-li láska bezpodmínečná,
    která je spojí a sjednotí,zůstáváš rozděleného ducha a všechno rozděluješ.Navíc
    tvá vědomá mysl zůstává v otroctví tvé nevědomé části mysli/podvědomí/.Zákeřnost
    je v tom,že si toho nejsi vůbec vědom.

    ad. Bylo to také karmické?

    Karma znamená stav,lépe řečeno způsob myšlení.Tvůj způsob myšlení určuje tvé
    skutky a určuje tvůj směr cesty.

    ad.Také proč jsi žádala Otce o moji absolutní smrt? Ptal sem se to v jiné diskusi.

    Nikde jsem nepsala,že jsem žádala o tvou absolutní smrt.Tedy ne,že bych neprosila
    o „smrt“,čili proměnu myšlení,chceš-li vzkříšení všech slepých.Na to jsem tenkrát dostala odpověď od Otce: „Nemohu nechat rozkvést strom v zimě,nepřinesl by žádné ovoce.“

    Přesto i v té „jiné diskuzi“ jsem napsala:

    -> Když se Otec „dostavil“,řekl mi:“Přišel jsem si pro to,co je moje.Zemřeš.“

    Dnes již vím,že je dobré zemřít dřív,než zemře tvoje tělo.Mnozí prosí o život.
    ale já vždy Otce prosím o absolutní smrt.

    Skutečný Otec-Mistr se dostaví vždy tam,kde je soucit,kde je skutečná láska.
    Nepleť si však soucit s lítostí a už vůbec ne se sebelítostí.

    Vysvětlovat, co je to soucit, je zcela stejné jako vysvětlovat, kdo je to Pravda,
    protože nesídlí v hlavě,lze ji cítit.Je pramenem,zdrojem života.

    PS:O milost smrti a rozumu můžeš Otce požádat jen ty sám.Nikdo to za tebe
    neudělá.
    Připrav se však na boj sebepoznání se vpravdě.K tomu,abych našla svůj „bod spojení“ /X, průsečík,bod nulové energie/, bezbolestná cesta nevede.Je to Křížová cesta.

   3. pro *

    Myslel som to tak, že či môže vzniknúť samota v živote človeka, ktorá by nebola dôsledkom v rámci zákona príčiny a následku? Čiže bola by sprostredkovaná nejakými silami – démonmi, alebo chybou anjelov?

    Môže človek spáchať samovraždu bez toho, aby o tom vedel on a okolie?
    Mám na mysli s nejakou záchranou, o ktorej by človek nevedel a nepamätal si na to?

   4. Nuen -4.4.2020 (8:55)

    ad.Myslel som to tak, že či môže vzniknúť samota v živote človeka, ktorá by nebola dôsledkom v rámci zákona príčiny a následku?

    Můj názor: o tom pochybuji.Pokud jsi dospěl k samotě ve svém životě,má to svou
    příčinu.Samota není zlá,špatný je pocit osamění,pokud sis vědom,že nikdy nejsi sám.

    ad.Čiže bola by sprostredkovaná nejakými silami – démonmi, alebo chybou anjelov?

    Jediný,kdo má na všechno a na všechny vliv, je Božský Otec.

    ad.Môže človek spáchať samovraždu bez toho, aby o tom vedel on a okolie?

    V této realitě,pokud spácháš sebevraždu,okolí to jistě zaznamená.Co se týká
    vnitřního duchovního světa, tak ano.Většinou se však na ní podílí rodina a okolí,kteří
    již jsou rozděleného ducha,bez toho,aby si toho byli vědomi oni nebo ty.

    ad.Mám na mysli s nejakou záchranou, o ktorej by človek nevedel a nepamätal si na to?

    Takových situací je během pobytu zde,v této realitě, u někoho více,u někoho méně.
    Navíc záchrana není vždy v tom,aby tě někdo zachránil z pro tebe nepříjemné situace.
    Mnohdy zdánlivě nepříjemná /špatná/ situace může pomomoci mnohem víc „vidět“.

    Moje zkušenost: Nikdy není tak zle,aby nemohlo být hůře.A co zdá být zlé se nakonec
    obrátí a ukáže v dobrém a naopak.

   5. pre *

    Pokiaľ to má príčinu, tak to budú už len energie. Tie sú príčinou všetkého diania/nediania.
    Keby som bol na mieste Božského Otca, robil by som niektoré veci úplne inak!

    Prečo tie vety rozoberáš jednu za druhou? Potom neviem o čom sa vlastne bavíme. Tvrdíš, že keď niekto zomrie a mimozemšťan mu dá život, že takých situácií je viacero v živote?
    To, čo sa ako komu obracia je ťažko povedať. To by sa človeku muselo to dobré aj vracať, aby sa tam niečo obrátilo smerom k lepšiemu…

   6. Nuen – 4.4.2020 (18:34)
    ad.Prečo tie vety rozoberáš jednu za druhou?

    Protože okamžitě překrucuješ a přidáváš své představy: viz.Tvrdíš, že keď niekto zomrie a mimozemšťan mu dá život,

    ad.To by sa človeku muselo to dobré aj vracať,..

    To je kaukul,vypočítavost ducha,mysli.Pravá láska miluje bez podmínek,nic si za to
    neptá nazpět.I ten průplesk dostává člověk z lásky k němu.V danou chvíli mu to
    samozřejmě tak nepřijde,protože „nevidí“.Nevidí dál a za oponu pro sebelítost nebo
    strach,ale někdy později se může stát,že mu to docvakne.A najednou již tu samou nepříjemnou situaci začne brát s nadhledem.

   7. To nie je vypočítavosť. Keď robíš aj nočné smeny 10 rokov a nepríde ti výplata, tak sa prirodzene začneš pýtať, prečo to je tak? Hlavne keď od toho závisí tvoj život. Najskôr sa zistí, že sa stala chyba v prevode peňazí, ktorá sa vlastne ani nestáva, takže sa človek neučí jesť aj pránu. To je bezpodmienečná láska!

 6. → V těchto pár řádcích a i v nastolených otázkách jsem našel odpovědi na to, proč se tak děje.

  Gratuluji…

  Je to bída. Pitomci bývají obvykle plni sebejistoty, zatímco chytří lidé jsou plni pochyb a nejistoty.(Bertrand Arthur William Russell)

  Poznej sám sebe, Vendo…

 7. Ať už je ten virus jakékoliv podstaty, rozhodně pomáhá očišťovat naši Zemi od nízkých vibrací, stresových energií a falešných iluzí. Prostě Rozklad starého, co už přežilo vlastní užitečnost. Je to podobné jako kůrovcová kalamita v uměle vysázených smrkových monokulturách. Je zajímavé sledovat, jak tento virus atakuje zejména entity s růžově vibrujícími energetickými nástavbami patřícími do iluzorního světla katolicismu a falešného nadřazení člověka nad ostatními tvory. Kdo v roce 2012 jásal, že přichází božský Věk Vodnáře, nejspíš od té doby přišel o mnohé iluze spolu s tím, jak se postupně, v souladu s přírodními Evolučními zákony, rozpadají iluzionistické „narůžovo“ nabarvené „duchovní“ nástavby a mentální symboly velkomyslného člověčenství. Příroda se vrací zpět ke svým Kořenům a nejspíš to bude vidět čím dál víc. Svou roli v tom nepochybně sehrají představitelé nehumanoidních evolučních ras, které zde byly aktivní během Druhohor. Spolu s tím, jak duše Země uvolňuje staré nánosy a vrstvy, uvolňují se i tyto rasy a znovu vycházejí na světlo. Jejich svědectví je jedno a totéž: všichni osvobození příslušníci těchto pradávných evolučních ras, jakmile vyjdou na světlo, shodně prohlašují: „Naše evoluční projekty byly násilím pozastaveny a my byli zakleti do stavu nebytí. To vše proto, že jsme odmítli dobrovolně uvolnit místo lidským civilizacím, které sem chtěli jejich duchovní vůdci nastěhovat, protože po rozbití jejich domácích planet při luciferánských válkách se z nich stali bezdomovci. Poněkud nefér přístup: vytlačit evoluční společenstva pracující podle přírodního řádu a nahradit je tvory, kteří tady ničemu pořádně nerozumí a aby zde mohli žít, musely kvůli nim být vytvořeny holografické světy iluze. Ale každý časoprostor se jednou zavře… My se rozhodně budeme hlásit o svá práva, ve spojení s našimi Evolučními mistry ze Siria a vrchními ochránci Velkého Evolučního vesmíru.“

  1. Lamia Venezia a spol.

   pěkné pohádky, díky za pobavení

 8. Pre Hviezdičku: – Vaša reakcia na Nuena je zaujímavá a tak sa pokúsim niektoré Vaše myšlienky trochu viac zanalyzovať a rozviesť.
  Otázka „smrti“ je veľmi, povedal by som „vágní“ a tak by som odporúčal sa jej vyhnúť a zvoliť si iné pomenovanie. Už aj preto, že v Biblii sa neraz tento pojem spája s kultom smrti Baalom, ktorý nemá u ľudí dobrú povesť.
  Duchovnú premenu človeka by som tiež odporúčal označovať viac optimisticky ako „znovuzrodenie“, alebo „prerod“ v zmysle vtáka fénixa, ktorý je symbolom života a nie smrti.
  Otázku „vedomia“ a „podvedomia“ je dobré viac rozvádzať, lebo ľudia v tom nemajú jasno. Vedomie sa často spája s múdrosťou a vedou, čo je veľký omyl a podvedomie so šarlatánstvom, čo je tiež omyl.
  Taktiež by som odporúčal otázku „karmy“ viac zanalyzovať, čo je však veľmi ťažká úloha, lebo medzi ľuďmi jestvujú veľké historické nejasnosti a tak si ju každý vykladá po svojom.
  Inak, celkovo považujem Váš diskusný vklad za pozitívny, lebo núti čitateľa rozmýšľať viac duchovne a menej materiálne, preto som vďačný za všetky Vaše príspevky.
  Pekný deň!

  1. pro Degona -03.04.2020 9:49

   ad.Otázka „smrti“ je veľmi, povedal by som „vágní“ a tak by som odporúčal sa jej vyhnúť a zvoliť si iné pomenovanie.

   Chápu, ale se mnou se Otec taky nebabral.Je to jednoduché.V duchovním jazyce
   smrt znamená proměnu. Navíc jak říká Otec:“Každou smrtí život ještě jen začíná“.
   V této realitě smrt znamená zástavu srdečná činnosti a rozklad těla.

   Takže máme zde jazyk duchovní a jazyk který používáme v této realitě.
   Jazyk duchovní používá řeč symbolů,obrazně. Jazyk reality doslovně.

   ad.Otázku „vedomia“ a „podvedomia“ je dobré viac rozvádzať, lebo ľudia v tom nemajú jasno.

   I toho jsem si vědoma.Ale každý,koho téma zajímá, má možnost se o vědomí a nevědomí
   dozvědět více i z vlastní iniciativy.Postupuji také tak.Vždy to každému umožní více
   uchopit daný pojem a rozšířit obzor.

   https://www.youtube.com/watch?v=QSNpiO1xvkA
   https://www.youtube.com/watch?v=USk9ZVj4BkE

   ad.Vedomie sa často spája s múdrosťou a vedou, čo je veľký omyl a podvedomie so šarlatánstvom, čo je tiež omyl.

   Ano omyl/chyba,hřích/.To je tragédie nejen dnešní doby.Každou informaci je si
   třeba ověřit a zároveň je třeba respektovat vědecky ověřená fakta, nikoliv však pouhé
   teorie.

   ad.Taktiež by som odporúčal otázku „karmy“ viac zanalyzovať, čo je však veľmi ťažká úloha, lebo medzi ľuďmi jestvujú veľké historické nejasnosti a tak si ju každý vykladá po svojom.

   Vím. Jestliže se kdokoliv naučí chápat karmu jako svou odměnu a trest, jen stěží
   přijme fakt,že tomu tak není.Karma skutečně znamená v jakém stavu se nachází mysl.
   Navíc epigenetika pojetí karmy i reinkarnace vylučuje.

   Děkuji za věcné připomínky,protože mi to pomáhá občas přibrzdit.Ono skutečně
   platí,že podle sebe soudím tebe.A tak se mi stává, že nechápu, jak někdo nemůže
   rozumět tomu, co píšu.Jak někdo nechápe,že Bible je psána v symbolech,kterým je třeba se nejprve naučit rozumět.Důsledky nepochopení textů Bible a Písem jsou skutečně katastrofických rozměrů, kam se podívám. Kam se podívám, stíny bez duše.

   Vše v dobrém a děkuji.

   1. „Karma znamená v jakém stavu se nachází mysl.“
    A pak další pokračování. Stav mysli bývá závislý na tom, do jakého postavení člověka dostrkalo jeho okolí, lidé blízcí i vzdálení užívanými přístupy. A ti dávali takové vztahy, které odpovídaly tomu, co kdy dřív ti lidé měli společného. Tam už se dá hledat obvyklý součást karmy – vliv minulého života.

   2. pro bo – 4.4.2020 (15:40)

    ad.„Karma znamená v jakém stavu se nachází mysl.“

    To znamená,jestli je rozdvojená,duální.Což je tady běžnou záležitostí.A pak také,
    jestli je tato duální mysl v rovnováze,což právě zabezpečuje láska bezpodmínečná.
    Hojně tuto rovnováhu můžeme nalézt v symbolickém ztvárnění matky s dvojčaty.

    ad.Stav mysli bývá závislý na tom, do jakého postavení člověka dostrkalo jeho okolí, lidé blízcí i vzdálení užívanými přístupy. A ti dávali takové vztahy, které odpovídaly tomu, co kdy dřív ti lidé měli společného.

    Ano,dost let píšu stále o tom samém.Ve snaze upozornit na to,že dětem jsou stále
    předávány nejen chybné vzorce myšlení,ale i emocionálního cítění.
    Uvedu příklad: Dítě,které je od malička krmeno vepřovým masem,nechápe proč
    je špinavé v očích dítěte muslimů.Zrovna tak člověk,který má psa jako domácího mazlíčka,bude odsuzovat pospolitost,kde jsou psi běžnou potravou.Tak se to má
    i s brouky,housenkami,či hady.To se týká nejen návyků,zvyků a tradic, ale také
    rasy,národů nebo náboženství.
    Přitom dítě se narodí čisté,jako nepopsaný list papíru.Ano, jsou mu předávány
    i genetické informace,získávané předky jeho těla.Jako dítě však neřeším,kam jsem se
    narodilo.To řešíme většinou až později,když nám Otec otevře „knihu“ a my zapomeneme,kým jsme.A to je již pak spekulace,vyvolaná pocitem sebelítosti,tedy
    závisti nebo naopak povýšenosti,arogance,atd.
    Malé děti jsou ještě v jednotě ducha.To dospělí,rodina, společnost a školský systém
    je zabíjí.Násilně jim rozdvojí vnímání i myšlení,a pak to již jen jede z kopce.

    ad.Tam už se dá hledat obvyklý součást karmy – vliv minulého života.

    Z této stránky ano.To je ten tzv.dědičný hřích/=chyba,omyl/.Krásně to vyjádřil
    Dušek v jeho zpracování Čtyřech dohod.:))
    Vynikající je i seriál Cesta do hlubin mozku,ve kterém je spousta důležitých informací,
    které nám mohou pomoci se naučit rozlišovat projevy obsahů/nahraných programů/ našeho podvědomí.A také informace z oblasti epigenetiky:
    https://www.youtube.com/watch?v=l_xscKvHrwY

    Ustavičně se zapomíná na to,že děti,tak jako i mnohá zvířata,se učí zrcadlovým
    napodobováním.A pak se nám nelíbí,že se dítě chová tak,či onak.Jenže ono nás
    jen věrně napodobuje.Dnešní mládež je jen zrcadlem nás samých a naší společnosti,toho,jak to v ní chodí.Nic víc.Je vidět touhu po změně,protože nemůže
    nalézt uplatnění pro své tvůrčí schopnosti pro zaslepenost o něco starší generace,
    jedoucí stále ve stejných zdegenerovaných vzorcích myšlení a vnímání.

    Člověk,i když zaslepený, má, na rozdíl od mnohých zvířat,dar spirituality.

   3. On topic: „Přitom dítě se narodí čisté, jako nepopsaný list papíru….Malé děti jsou ještě v jednotě ducha.“

    Obávám se, že se mýlíte. Malé děti se nerodí čisté. Dokážou být velice sobecké. Například nechtějí půjčit sourozenci ani hračku, se kterou si sami nehrají. Dokážou být také nesmírně kruté, když se posmívají hendikepovanému spolužákovi. To není chování okoukané od dospělých. Od nich se teprve musí naučit, co je to empatie. Když se dítě narodí, jeho okolí mu projevuje lásku. Dítě si na ni zvykne a získá pocit, že má na tuto lásku automaticky nárok, že druzí jsou tu proto, aby mu sloužili. Většina lidí z toho nikdy nevyroste – až do smrti zůstanou mentálně dětmi. Dospělý člověk chápe povinnost se sám o sebe postarat, ba dokonce postarat se i členy společnosti, kteří se sami o sebe postarat nemohou (staří, nemocní, bezdomovci). Člověk, který zůstal mentálně dítětem, stejně jako dítě neví, co je to empatie. On naopak chce, aby se někdo staral o něj. Když jeho rodiče umřou, hledá rodiče náhradní. Takový člověk bude s radostí podporovat despotu, který mu slíbí právě to, co mu poskytovali rodiče – že ho zbaví starostí, že ho zbaví rizik individuálního rozhodování, že mu dá „životní jistoty“. Odtud je jen krůček k hromadám mrtvol, jak to známe z historie – když despota udělá z lidí poslušné stádo, vyhubí tím jakoukoliv osobní iniciativu a podpoří lenost. Společnost upadne do bídy. Aby se tyran udržel u moci – odůvodnil svou nezbytnost, vymyslí si nepřítele a vyvolá válku. Usilujme společně proti lidem, kteří vytvářejí vytvářejí obraz nepřítele, kteří označují některé lidi jako „nekompatibilní“.

   4. Hvězdičko, píšete 5.4.2020 (8:46)
    ….Přitom dítě se narodí čisté,jako nepopsaný list papíru.Ano, jsou mu předávány
    i genetické informace,……

    Mám tomu rozumět tak, že po narození dítěte jsou mu ještě předávány další genetické informace? Jak a kam jsou tyto předávány do již hotového těla s hotovou DNA? To máte z nějakého amerického filmu, ne?
    Alois

   5. Pavle v
    malé děti, co to přesně znamená?
    Hvězdička píše podle mě o dětech do cca. tří let, Vy o těch od tří let dále.

   6. V podstatě je to tak, jak píšete. Ale i děti mladší tří let se dokážou velice vztekat a vynucovat si na rodičích své rozmary. Záleží na tom, jak se k tomu rodiče postaví. Slepá poslušnost rodiče vůči dítěti tomu dítěti škodí.

   7. Alois – 6.4.2020 (16:55)

    ad.Mám tomu rozumět tak, ..

    Ne,prvně je dobré naučit se číst.

    ad.Jak a kam jsou tyto předávány do již hotového těla s hotovou DNA? To máte z nějakého amerického filmu, ne?

    Chtělo by to se trochu věnovat i vzdělávání.

    ad.Přitom dítě se narodí čisté,jako nepopsaný list papíru.Ano, jsou mu předávány
    i genetické informace,získávané předky jeho těla.

    Ano,při početí jsou předávány genetické informace z pokolení na pokolení.
    Před narozením i po narození dítěti předáváme v nevědomosti chemické
    zápisy v DNA,které mohou změnit i DNA.Předáváme je svými návyky,zlozvyky,
    tradicemi,rituály,názory,atd.Dospělí určují dítěti,co bude jíst,jak se má chovat,
    jaké má mít názory,čím bude,případně za něj určují členství v náboženských
    sektách,atd.,atd.-> viz. vědní obor EPIGENETIKA.

    https://www.youtube.com/watch?v=l_xscKvHrwY
    http://www.osel.cz/3727-genom-se-nam-meni.html
    https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/lidsky-genom-se-podle-vedcu-v-prubehu-zivota-meni-40201343

   8. Takže epigenetika je o tomto, co jste napsala?

    Dospělí určují dítěti,co bude jíst,jak se má chovat,jaké má mít názory, čím bude, případně za něj určují členství v náboženských sektách,atd.,atd.-> viz. vědní obor EPIGENETIKA.

    Opravdu je předmětem epigenetiky to, co dospělí určují dítěti…..?

    Jo, jo. Více se můžeme dozvědět tady: https://cs.wikipedia.org/wiki/Epigenetika

    Dospělí určují dítěti, co bude jíst, jak se chovat….atd., Možná bych to, co jste napsala označil jako výchovu – viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchova

    Hvězdičko, zdar.

 9. → Honzo, tváříte se

  Ufff! Na půl vteřiny jsem se zděsil a skoro až vyděsil, že jste mi hacknul(a) webkameru, abych si vzápětí uvědomil, že žádnou nemám. Jaký že to tzv. tváření vidíte, ví Bůh.

 10. → Stav mysli bývá závislý na tom, do jakého postavení člověka dostrkalo jeho okolí, lidé blízcí i vzdálení užívanými přístupy.

  Tak, tak, vzorce myšlení, s&h, to je setsakra prevít, karma nekarma.

 11. Poslední moje reakce k článku pana Staňka.

  ad/
  Až po vlastním prožitém vědění začne zásadní změna myšlení většiny přeživších. A následně budování nového světa, duchovního království.

  K první větě – člověče, poznej sám sebe. To poznání může být podle pana Staňka to prožité vědění. Jedno ale. Vědění může být krátké a může být zapomenuto. Tak jako sen. To poznání má ale trvalou hodnotu.

  K druhé větě – tady, na planetě se může neustále budovat nový svět. Civilizací a jejich řádů tu již bylo mnoho. Duchovní království však tady nelze vybudovat, protože té substance Ducha, Tvůrčí síly je tu akorát tak na to, aby tu mohl existovat ve hmotě život.

  A proč budovat duchovní království, které je již dávno a dávno, od věčnosti, připravené i pro ty pozemské duše, které k němu mohou dospět a dospějí právě svým poznáním. Člověku, tomu, který byl vyhnán z Edenu, bylo určeno žít a umírat, v jistém koloběhu. Jeho duši nebylo však zakázáno „vztáhnout ruku po stromu života“. /Genesis, 3-22/

  Václav Žáček

  1. pre Degona,
   s TND som sa zaoberal už dávno. Neviem už ani sám v akej som vlastne fáze. Dnes treba ľuďom poznať základné veci ohľadom zdravia, duchovna, rozvoja. TND len mätie ľuďom rozum.. načo im to je, keď majú schizu alebo raka? To ich neposunie. Cieľom by malo byť spájať sa a hľadať jednoduché praktické riešenia aby sa niekam tí ľudia pohli. Načo tu chodím a žobrem kvôli stále tým istým problémom? Nedrží ma tu skoro nič, ale niekto vie hento, niekto zase tamto, ale celkovo u mňa vládne ako Hvězdička povedala osamelosť, pri ktorej neriešiteľné otázky musím vyriešiť vždy sám kvôli neznámej karme. Je teda toho škoda a napokon preto sa vo svete vývoj opozďuje a Boh vie, či sa nebude prekladať aj súdny deň!

  2. pro Degona -05.04.2020 9:29

   Odkaz o tzv. TND jsem také četla před lety.
   Upřesnila bych ten název.Je trochu matoucí.Když duše totiž zrodí světlo,tma odchází.
   Jinými slovy,když duše začne sama rozumovat/rozumět a myslet/,zrodila světlo a začne svítit/vyzařovat,produkovat vlnění/.A když světlo duše svítí,tma ji nepohltí.
   Takže temná noc duše je období,kdy se začne všechno kolem hroutit a slepý je veden
   k samotě,kterou může považovat a cítit jako osamělost.Vedení k samotě je však proto,aby se zřekl světa a obrátil svou pozornost dovnitř a dostal příležitost
   poznat svou podstatu vpravdě.Mimo jiné je Otcem veden i k neulpínavosti/u mne
   třeba neustálým stěhováním/,aby ani poznávání nebral jako něco stálého,nýbrž
   jako něco,co se mění/je v pohybu,proces/.
   Velmi dobré je si uvědomit svou maličkost,že život tady půjde dál se mnou nebo beze mne/to,když mi Otec řekl:“Zemřeš!“/,protože to s každým hodně zacloumá.
   V tom by mi dali za pravdu ti, jenž byli nuceni změnit své myšlení pomocí třeba
   rakoviny nebo těžkých úrazů apod.
   Jestliže si slepý,ať se již považuje za věřícího nebo nevěřícího,není vědom neustálé
   Boží přítomnosti,většinou se začne litovat.Za vším,co se mu děje zlého,začne viníky
   hledat všude kolem,jen ne sám v sobě.Takže máte pravdu v tom,že by lidé měli mít
   o způsobu nástupu této duchovní cesty alespoň nějaké povědomí.Pak by se přestali
   litovat a naříkat,i když je to hodně bolestivý proces,a začali by se dívat na to,co
   se jim a co se s nimi děje,zcela z jiného úhlu pohledu.Začali by za každou životní
   lekci Otci děkovat,i když jsou některé hodně tvrdé.To záleží na tom, jak až je člověk
   zaslepený a hluchý,čili bez citu.

   V článku je vzpomenuta věta: L 9.23 „Potom jim všem říkal: Chce-li někdo přijít za mnou, ať se zřekne sám sebe a bere svůj kříž každý den a následuje mne.“
   Tak jsem se na ní podívala:

   Lukáš 9:18
   18Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mne zástupy pokládají?“
   18 Αργότερα, ενώ προσευχόταν μόνος, συγκεντρώθηκαν κοντά του οι μαθητές, και αυτός τους ρώτησε, λέγοντας: «Ποιος λένε τα πλήθη ότι είμαι;»
   18 Později, zatímco se modlilo opuštěné,slučovali se vedle něho učedníci; a ono je požádalo,pravíc: „Co říkají naplnění/plní/,že jsem?“

   Lukáš 9: 19
   19Oni mu odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří myslí, že vstal jeden z dávných proroků.“
   19 Απαντώντας αυτοί είπαν: «Ο Ιωάννης ο Βαφτιστής· άλλοι πάλι, ο Ηλίας, και κάποιοι άλλοι ότι έχει αναστηθεί ένας από τους αρχαίους προφήτες».
   19 Oni mu odpověděli: „Bodu spojení milosrdenství uvnitř ponořené“; druzí zase „Světlo bodu spojení“, a někteří další, že jsi vzkříšením jednoho z těch prvních vidoucích.“

   * Ιωάννης ο Βαφτιστής-> „Bodu spojení milosrdenství uvnitř ponořené“
   * Ηλίας -> „Světlo bodu spojení“;posvátné místo, chrám uvnitř

   Lukáš 9: 20
   20Řekl jim: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Za Božího Mesiáše.“
   20 Τότε αυτός τους είπε: «Εσείς, όμως, ποιος λέτε ότι είμαι;» Ο Πέτρος, απαντώντας,+ είπε: «Ο Χριστός+ του Θεού».
   20 Tehdy jim řekl: „Vy ale řekněte kdo že jsem? Drahokam odpověděl:“Bod spojení z Boha“.

   *Πέτρος-> „drahokam“ ->stav bez falešného ega,očištěný od vyumělkované osobnosti,nalezená skutečná podstata

   Lukáš 9: 21
   21On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a pravil jim:
   21 Τότε, μιλώντας τους σε αυστηρό τόνο, τους έδωσε οδηγίες να μην το λένε αυτό σε κανέναν,
   21 Tehdy mluvíce jim uvnitř strohým tónem dal příkaz,aby to uvnitř neřekli nikomu,

   Lukáš 9: 22
   22„Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.“
   22 αλλά είπε: «Ο Γιος του ανθρώπου πρέπει να υποστεί πολλά παθήματα και να απορριφθεί από τους πρεσβυτέρους και τους πρωθιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί+ και την τρίτη ημέρα να εγερθεί».
   22 ale pravil: “ Dítě /sjednocení/ slepého musí být jasně vidět /i slyšet/ prostřednictvím podrobení se hojnosti zkušeností tak, aby bylo odmítnuto/odpadlo/ od starších /lídrů/ i těch velekněží i od těch tajemníků /pisálků/,aby se zabilo /proměnilo/ a třetího/ úterý/ dne /času/, aby se probudilo.

   Lukáš 9: 23
   23Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.
   23 Κατόπιν άρχισε να λέει σε όλους: «Αν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του+ και ας σηκώνει το ξύλο του βασανισμού του κάθε ημέρα και ας με ακολουθεί συνεχώς.
   23 Pak začal pravit všem uvnitř: „Kdokoli přeje-li si jít za mými zády,ať vzdá se sám sebe a ať pozvedne dřevo jeho trápení/ověřováním,pátráním,studováním/ každý den a ať se uvnitř připojí /naslouchá/ nepřetržitě.

   Lukáš 9: 24
   24Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.
   24 Διότι όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του θα τη χάσει· αλλά όποιος χάσει την ψυχή του για χάρη μου, αυτός θα τη σώσει.
   24 Skrze spojení kdokoli chce zachránit duši jeho,bude ztracen;ale kdokoli umístí duši jeho z lásky/milosrdenství/ ke mně,toho ona zachrání.

   Lukáš 9: 25
   25Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?
   25 Πραγματικά, τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο αλλά χάσει τον εαυτό του ή ζημιωθεί;
   25 Skutečně, co získá slepý, dostává-li všechno slepých, ale sám sebe ztratí nebo zničí?

   Lukáš 9: 26
   26Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů.
   26 Διότι όποιος ντραπεί για εμένα και για τα λόγια μου, ο Γιος του ανθρώπου θα ντραπεί για αυτόν όταν φτάσει με τη δόξα του και με τη δόξα του Πατέρα και των αγίων αγγέλων.
   26 Skrze spojení kdokoli se stydí pro mne a slova má, Dítě /sjednocení/ slepých bude obracet /změní mysl/ jeho,kdykoli přichází uvnitř s vnímáním jeho i s názorem Otce a jeho svatých spojek/spojení/.

   Lukáš 9: 27
   27Říkám vám po pravdě: Někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří království Boží.“
   27 Αλλά σας λέω αληθινά: Υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ οι οποίοι δεν πρόκειται να γευτούν θάνατο, μέχρι να δουν πρώτα τη βασιλεία του Θεού».
   27 Ale říkám vám vpravdě : Jsou někteří z těch,co stojí tady, ti, co neokusí smrti /proměny/, dokud prvně neuvidí /nebudou si vědomi/ Mistra Boha“.

   PS: Váš názor na to,že tzv.Jan Křtitel a Ježíš jsou jedním,byl správný.Ono všech dvanáct
   učedníků je součástí jednoho „Světla Bodu spojení“./jednoho stolu,tedy náplně vědomí/

   1. Milá *: Teší ma, že ste venovala toľko času a energie na preštudovanie a komentovanie onoho pojmu TND, ktorý vyjadril a popísal ten autor onej knihy. Celý ten text je poplatný a vykladaný v duchu katolíckej doktríny a dnes by to už každý autor popísal iným spôsobom. Súhlasím s Vaším vyjadrením, lebo viem, že sa na celú vec pozeráte inak ako naši diskutéri (napr. Nuen).
    Želám pekný deň!

   2. pro Degona -8.4.2020 (9:47)

    To já děkuji za porozumění,za snahu porozumět.To je dnes vzácností.

 12. → pavel pro * 6.4.2020 (12:22)

  To je zase nářez a snůška s&h!

  1. Mistr Jan Hus si myslel, že v Kostnici bude diskutovat s lidmi, kteří ctí Ježíšovo učení, v jehož centru je láska. Jaké muselo být jeho překvapení, když zjistil, že církevní hodnostáři koncilu se s ním vpodstatě odmítli bavit. Když totiž přivolím k diskuzi, říkám tím nepřímo, že toho druhého považuji za sobě rovného a že i já se mohu mýlit. Oni papaláši však byli tak pyšní, že možnost vlastního omylu vůbec nepřipouštěli. To, co jim chtěl Hus říci, pro ně byly s&h. Tak ho nechali krutým způsobem zavraždit.

   Já se nepovažuji za majitele pravdy. Jestli se mýlím, tak v čem a jaká je podle vás u vámi kritizovaného vyjádření skutečná pravda?

   1. Že ty máš „pocit“, že s tebou chci diskutovat?..:-))) Tak na to rychle zapomeň. Mám se rád a pouštět si do hlavy jen další s&h nepotřebuju, víme?…:-)

   2. Že ty máš „pocit“, že s tebou chci diskutovat?..:-))) Tak na to rychle zapomeň. Mám se rád a pouštět si do hlavy jen další s&h nepotřebuju, víme?…:-)

    ps: Ale jinak s tím Husem – >>> Mistr Jan Hus si myslel <<< – to je taky móóóc pěkný a rána do palice. To se ti fakt povedlo, skoro jako bys u toho byl..:-)))

 13. → Přitom dítě se narodí čisté,jako nepopsaný list papíru.

  Ahoj *. Nevěřil bych, kdybych to teď a tady „on line“ neviděl, jaký zděšení v údolí tupých hlav tím způsobíš a vyvoláš..:-)

  Kraviny typu „od narození“, „od tří let“, to je až neuvěřitelný..:-))))))

 14. Honza – 6.4.2020 (17:55)

  Ahoj.:)Člověk/slepý/ je vskutku jako ten hovnivál.Svou podstatu od mala zabaluje
  do s&h , až zapomene na to, kým je. A pak se ještě ptá : „Kde je ten Bůh?“
  Horší fáze nastane,když narazí a musí se začít těmi s&h sám pracně prokousávat
  až ke své podstatě.

  1. → Člověk/slepý/ je vskutku jako ten hovnivál.Svou podstatu od mala zabaluje do s&h , až zapomene na to, kým je. A pak se ještě ptá : „Kde je ten Bůh?“

   Přesně! Kdybych to tady u některejch pacientů neviděl na vlastní oči, nevěřil bych tomu. Neuvěřitelnej příběh a „lekce“, ale díky za ně..:-)

 15. → Možná bych to, co jste napsala označil jako výchovu

  Vzdělání, vzdělání, Álois. Každé setkaní (lhostejno s kým, s něčím, s&h nevyjímaje) je LEKCÍ!

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference