mapa stránek || vyhledávání

Odkud energie korona(viru) – aktuální hodnocení viru

Co nám přináší energie korona(viru)

19.03.2020

V předchozích textech jsme psali, že energie projevující se jako koronavirus s sebou přináší jistá stará a dlouho neřešená témata a naléhá na nás, abychom je konečně zpracovali. Vzhledem k tomu, že ten tlak je značný a energie se projevuje vcelku nekompromisně, napadlo nás, že by bylo dobré jít tomu všemu co nejvíce naproti.

A tak jsme zkusili (z pohledu některých) možná troufalou věc.  Spojit se s touto energií a komunikovat s ní. Když je Martin schopen hovořit s dušemi inkarnovanými i neinkarnovanými, s kameny, zvířaty, krajinou, číst z lidských těl příběhy staré tisíce let, proč nezkusit tuto energii?

Když se Martin rozhodl s energií propojit, ptala jsem se ho: „Nebojíš se?“ A on na to: „Nebojím. Horší než rakovina to nebude.“ A měl pravdu. Opět se ukázalo, že strašáky, limity, bolest a smrt si tvoříme sami.

Zde vám přinášíme přepis nejdůležitějších částí rozhovoru s energií, která se (bohužel) projevuje jako nákaza koronavirem. Naším záměrem bylo spojit se s touto energií v čisté podobě, v pravé podstatě. Tedy ne s tím, co se teď projevuje tady, ale s tím, co bylo/je na počátku, s jakýmsi kořenem. Zajímal nás tedy hlavní smysl a poselství této energie.

Martin: „Nejdříve popíšu to, co cítím nebo vidím, a pak uvidíme, jestli budu schopen s tou energií nějak mluvit nebo ji tlumočit.

Já v první řadě vnímám, že ta podstata je zářivé světlo a přijde mi to paradoxně jako příjemné. Nepřijde mi, že je to nějaká iluze. Dávám záměr, že tu energii chci vidět v naprosté pravdě. Ale je to pořád příjemné. Takže OK.

Ona říká, že není žádný virus, žádný parazit a že se tak projevuje, protože nemůže do této reality. A kdyby měla nazvat, co je, tak je očista. Nejstarší tvůrcovská energie v této realitě, což je energie krajiny, se už nemůže dívat na to, co se tady děje a jak se tady rozmnožuje nekvalita. 

Ta energie říká: „Já jsem velice inteligentní. Mým úkolem není vytvořit nějakou pandemii, aby se lidé báli, to z toho dělají někteří jiní. Mým úkolem je pročistit ty energie, které likvidují život v této realitě. A je to samozřejmě o každém jedinci. Každý má v sobě něco, co podporuje život, a něco, co likviduje život. Jsou jedinci, kteří mají víc té energie, která likviduje život, protože tomu dali přednost.

Já jsem očista. Já jsem pravda o životě. Já jsem pravda o skutečném životě, ne o přežívání a zdeformovaném životě. Jsem energie, která je schopna rozpouštět ty nejhmotnější iluze v této realitě. To je pro spoustu jedinců neskutečně strašidelné. To znamená, že i ti, co dosud utíkali před vývojem, mají strach, že budou zasaženi. Což je smysl. 

Je důležité si uvědomit, že ten můj projev je v této realitě dán tím, že jsou tady pořád ještě velmi důmyslné energetické struktury, které sem nepouštějí boží energii v plném rozsahu, tvůrcovskou energii. (Nechci, abych byla spojována s představou křesťanského boha. S touto iluzí nemám vůbec nic společného.) Lidé mají fixní představy, co je a co není boží projev. A pravda se tady díky tomu chápe jako ohrožení.

Ta moje vibrace, moje energie je velmi hmotná. A čím hmotnější ta energie je, tím více bariér tu pro ni je. Třeba energie inspirátorů může na tuto realitu působit, protože spousta jedinců to nezavnímá (a nevytváří tak protitlak). A ti, co to zavnímají, tak to většinou vnímají pozitivně, nebo se s nimi alespoň dá nějak diskutovat a dá se s tím pracovat. Ale protože já jsem hmotná a pocházím od toho nejhmotnějšího tvůrcovského projevu, tak jsem vnímána jako virus. To, co se tady ze mě dělá, se mi protiví. Taky mi vadí, že to trvá dlouho a že se lidé naučí proti mě bránit. 

Hlavní smysl mého projevu měl být pročistit Čínu a Asii a vytvořit tam takové pole, aby se ukázalo, kde je pravda. Neměla jsem přinést primárně smrt, ta je až důsledkem. Je to oblast, která je plná obrovských iluzí. A tím, že by se pročistila Asie, tak by i ty ostatní části, jako třeba Rusko, východní Evropa, jižní Evropa naskočily, a pak ani nebylo tolik třeba se přímo dostávat sem do Evropy. Ale prostě cesty a vazby jsou tady nadefinované, po těch cestách jsem přitekla jako energie a projevuji se tam, kam si mě dovezli. To je celé.
Já bych si přála, aby tady byl někdo, kdo by mě vnímal pozitivně – jako obrovskou příležitost – a ty brány otevřel. Protože pokud to zůstane tak, jak to teď běží, tak to může dobíhat několik měsíců. Ekonomicky a energeticky půjde zejména Evropa a Severní Amerika dolů a to není smyslem. Mým smyslem je očista a podpora vzestupu. Ale ti jedinci, kteří se bojí nejvíc, to tahají dolů, protože cítí, že už tady nebudou vládnout, nebo že dokonce pro ně nebude prostor. Ti se bojí nejvíc.

Ti, kteří vnímají svoji duši, nebo nějak cítí sami sebe, ti se tolik nebojí. Nebo se bojí z toho, jak se bojí ti kolem, protože je zpochybňují. Protože ti okolní mají tu energii hutnější, a tím pádem jsou určující. 

A já bych chtěla zdůraznit ještě jednu věc. Některým jedincům a národům se dala hodně dlouhá doba na to, aby se posunuli, aby to v sobě změnili. A oni se neposunuli. 

A tady bych chtěla říct: zastavíte tuto verzi, přijde jiná. A bude drsnější, protože planeta Země a tito Tvůrci se rozhodli, že už si to nenechají líbit. A to není o tom, že by se nesmělo kácet nebo těžit, to není zásadní problém. My si uvědomujeme, že je zapotřebí proto, aby se formy života mohly změnit, zachovat to, co je, v nějaké stabilitě. Ale musí se měnit postoj vůči tomu. Musí tam být úcta a je třeba to vracet zase jinak. 

Tzn. že když mám pohodlí, hmotné zabezpečení, tak musím rozvíjet sám sebe, aby se moje energie měnila, abych měl jinou vibraci, abych energeticky prospíval prostředí, ve kterém žiji. Jsou tady jedinci, kteří se hmotně zajistí a zůstávají v pokřivenosti, pomýlenosti, agresivitě. Jiní se ženou za dalším rozšířením hmotných statků a vůbec neřeší, že se třeba vykácí hektary a hektary deštných pralesů, kvůli tomu, aby měli zisk z nějakého oleje. To už nelze. Tvůrci krajiny touží po zachování života. A to nejen po zachování přírody, ale i lidského života, protože je důležitý. Ale zachování lidského života v kvalitě.

Řekněme si na rovinu, jsou tady národy, a to někteří nechtějí vidět, které prostě škodí Zemi. Samozřejmě v každém národě můžou být výjimky. V českém národě je většina lidí v pořádku a škodnou je tak 12%. A těch pár procent by nemělo určovat, jak ten vývoj bude vypadat, i přesto, že teď na to mají nástroje.

Já vnímám, že to bude obrovská příležitost. Já jsem pravda. Pravda, která je schopna nabourávat nejhmotnější iluze této reality. Iluze, které jsou vytvořeny z ukradené nebo vydrancované energie Tvůrců. A Tvůrci krajiny říkají: Dost. A říkají to i další typy Tvůrců, protože už se na to nemůžou dívat.

Není důvod se bát a zavírat se. Je zapotřebí se energeticky otevřít a nechat to projít. Lidem by nemuselo být špatně, kdybych tady mohla být ve správném rozsahu a vibraci. Když tady budu ve správné šíři, tak se nebudu projevovat jako virus. A tím pádem nebude panika, protože se nebude bojovat proti něčemu konkrétnímu. U každého se to projeví na míru a pro medicínu to bude těžko zaznamenatelné. Virem se stávám, protože je mě tady málo, protože se sem dostane jen zlomek této energie.

Co se týče Číňanů, ti jsou specialisté na sešněrovávání, svazování zdrojové energie. Nikdo jiný tady není takový specialista jako oni. Oni tu energii umí svázat, protože ji cítí, jsou jí energeticky blízko, umí ji „včas chytit“ a mají na to tu sílu. I když vypadají, že jsou malí a drobní, tak energeticky tak malí a drobní nejsou. Oni jsou teď jenom sešněrovaní. To, že jsou sešněrovaní, je bohužel z historického hlediska mongolské energetické dědictví. To jsou ty stejné energie, které drží Rusko. Rusové jsou taky sešněrovaní energiemi Mongolů. Všude tam, kde se Mongolové v minulosti usadili a dlouhodobě vládli, tam ty národy jsou takto „infikované“. Některé národy se z toho s odstupem času více dostaly, ale Číňané nikoliv. Oni naopak tuto svoji energetickou kvalitu používají k vlastnímu obohacování a k nadvládě. Čína i Rusko jsou díky tomu velmocemi, kde ovšem tou velmocí je jen pár desítek tisíců lidí, ostatní jsou obyčejní a nemají práva. Je to jen iluze velmoci.

Já jsem obrovské řešení, protože můžu věci vyřešit, aniž by byla válka.“

Iva: „To je ale velmi důležitá informace. To by si lidé možná měli uvědomit, že tady ten virus pomáhá otupit určité extrémy a protřídit energie, že zabrání válce.“

Zdroj: Martin a Iva Uhlířovi, https://www.thea-benodis.cz/

Mám stejný vjem jako autor, jen jsem si jej nedovolil vyslovit. Abych nebyl za fantastu a iluzionistu. Dokonce všechny příznaky nemoci jako vlny postupně na sobě cítím. Takže si myslím, že všichni zářením, které se „pro vědu“ materializovalo virusem, procházíme. A celý „alarm“ kolem je jen proto, že lidi má sjednotit v pospolitost neboli národ. A všichni, kdo se jakkoliv nasazují, se „vybaví“ velmi pozitivní karmou a objeví nové myšlením. Kdo toto protinákazové úsilí narušuje, (ač bude neúspěšné,) toho tento vir odhalí jako člověka zlé vůle neboli vedeného „černou nitkou“. A myslím si: marně budou „hmoťáci“ bojovati proti virusovi! Sedne na toho, kdo má pro něj příznivou vibraci z toho nebo onoho, i nepoznatelného důvodu. (Jako Job v bibli.) Ale žijící a nemocní musí bojovat ze všech poznaných sil. Právě to jim rozšíří poznání. Jen tvořivým úsilím časem mohou přijít na svou fixaci, na pouze hmotný rozměr reality. Poznáním vnitřně vzestoupivší duchové prohlédnou i vše ostatní a správnou cestu vývoje! Řečmi (většinou převzatými) neboli náboženskými citacemi toho nelze dosáhnout. Až po vlastním prožitém vědění začne zásadní změna myšlení většiny přeživších. A následně budování nového světa, duchovního království. Tedy až většina lidí prohlédne duchovní, nikoliv konzumní, smysl existence světa. A nepoučitelní „slepí“ včetně „pseudoelit“ z této úrovně budou, i vlnami dalších „virusů“ odstraněni. Tento koronavirus zachránil lidstvo od zdánlivě neodvratné války!!!!

Jak říká už můj sarkastický popis reality: „Moudří tohoto světa si mysleli, že vládnou oceány. Pak přišel virus. Probudili se a zjistili, že „měli ruku v nočníku.“

Pro české lyžaře ještě sarkastičtěji k úvaze o životě a jeho ceně: Museli přes varování Babiše jeti lyžovat do Itálie, jinak by pro ně neměl život cenu. Nebyli by „in“. A následně nemají dech ani na to, dojít na záchod!
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.9
hlasů: 14
Print Friendly, PDF & Email

88 komentářů

 1. → V podstatě je to tak, jak píšete.

  Odhlédnu-li na chvíli od floskule a slovní sr..čky, co to je to „v podstatě“, co to v jazyce bláznů znamená? Má-li být cokoli predikováno ve smyslu „je to tak“, jak píšeš hlavo, na tvoje kilometrový pojednání „Urbi et orbi“, se těším.

  ps: jó! a nezapomeň zas zmínit a semlít všechny ty dychtátory, toťalyty, stejská se mi po tvým velkovyprávění…-))) zdůrazňovat, že v prvý řadě semlely tebe, netřeba. pár orwellovskejch pětiminutovek nenávisti a maj tě jak na podnose. kdo chce vidět, ten vidí.

 2. K duchovním narozeninám Ježíše Krista mu přeji všechno nejlepší.
  A přející se mohou samozřejmě v duchu přidat.

  1. Kdysi jsem jeho symbol – sošku na kříži slzami zkrápěla, toužila jsem živoucího z kříže sundat.
   Hle, nastala doba vzkříšení :-)
   Houslovým klíčem srdce otevírá, k životu otevírá.
   A tak radujme se slavme život, vzdávejme chválu, za dar života poděkujme :-)

 3. Hle, před zhruba 1987 léty nastala doba, kdy došlo k transformaci. Duše Ježíše Krista, tohoto vtěleného Slova-Ducha Božího, opustila své propůjčené fyzické tělo, které do té doby přebývalo mezi lidmi těchto časů a skončila mise, kdy Ježíš Kristus křtil Otcem přidělené duše Duchem svatým.
  Aleluja

 4. Abych byl slušný a zrušili byste mne kdybych použil špatná slova.
  A co když to je úplně jinak. Akceptujete to, že je to zcela normální bez těch vašich pocitů? Asi silné kafe něčemu věřit a ono to tak není.
  Je to úplně jinak.

  1. Všechno je jinak, synu! Jak pošeptal ten umírající starý rabín svému synovi.

 5. Abych byl slušný a zrušili byste mne kdybych použil špatná slova.
  A co když to je úplně jinak. Akceptujete to, že je to zcela normální bez těch vašich pocitů? Asi silné kafe něčemu věřit a ono to tak není.
  Je to úplně jinak.

 6. Děkuji za článek,vždycky ráda čtu diskusi,teď ještě ne,vím však,že i já jsem vnímala první informace s RADOSTÍ změny v něco lepšího,protože každá změna je k lepšímu!A souhlasím skoro se vším ve článku.Cítím se dobře v tomto dění a sleduji a čekám jak se to vyvine v to lepší.V nás.

 7. Přiznávám, že již mnoho dní očekávám nějaký odborný článek nebo alespoň odborný postoj k otázkám koronaviru od jednoho vědce. Je jim Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. ( v letech 2005–2017 byl ředitelem Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. Jeho laboratoř se zabývá výzkumem bílých krvinek)

  https://echo24.cz/a/Sf4c9/promoreni-nebo-karantena-imunolog-horejsi-hluboce-nesouhlasi-s-prymulou

  Pěkný jarní den všem
  Václav Žáček

  1. Hořejší má v tomto případě pravdu. Promořování je nesmysl a praxe to povrzuje – v New Yorku došlo k přetížení zdravotnického systému. Na Taiwanu postupovali tak, aby koronavirus marginalizovali a udrželi ho na uzdě aniž by utrpěla ekonomika (nepočítáme-li turistický a sportovní průmysl). https://www.respekt.cz/agenda/proc-tchaj-wan-nepodlehl-koronaviru Takzvaná chytrá karanténa je na Taiwanu uplatňována již od samého počátku – není třeba, abychom v Česku objevovali Ameriku.

   Od doby, kdy byl napsán článek o Taiwanu se tam počet nakažených zvýšil, ale ve srovnání s námi jsou na tom velmi dobře. Počty nakažených dle zemí (denně aktualizováno) jsou v přiložené informaci https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic_by_country_and_territory

   Dr. Shiva uvádí originální pohled na koronavirus https://www.arfa.cz/dr-shiva-mirime-pod-nadvladu-vyrobcu-vakcin-je-to-past-video-sireni-strachu-kolem-koronaviru-se-zapise-do-historie-jako-jeden-z-nejvetsich-podvodu-mrazivy-rozhovor-s-nimz-nemusime-souhlasit/ Podle tohoto odporného lháře je kolem koronaviru vytvořená umělá kampaň. Domnívám se, že spirituálně založený člověk by měl být schopen tu lež rozeznat a nešířit ji dál. Jinými slovy, dobrý strom nenese otrávené ovoce. A ještě jinak: Je možné mystickým zážitkem poznat Pravdu a přitom šířit lež?

   1. → Domnívám se, že spirituálně založený člověk by měl být schopen tu lež rozeznat a nešířit ji dál.

    Domněnky? Ty si strč někam..:-) Mávat fanglí spirituality umí kdejakej b.b…

    Poznej sám sebe, pak mluv!

  2. Imunolog Václav Hořejší má dobré názory, škoda, že je už v důchodu a je málo slyšet. Promořování probíhá ve Švédsku- 10 mil.obyvatel, hustota zalidnění asi 5-6x menší jak u nás, počet nakažených dnešní přírůstek je 10x větší jak u nás, počet testovaných na na milion obyvatel je poloviční,dnes zemřelých 111, u nás 8.

   Viz každodenně aktualizovaná stránka
   https://www.worldometers.info/coronavirus/

 8. Pavle V., máte-li čas a chuť, doložte kolem koronaviru tu jedinou pravdu. A pokud možno ne domněnky, ale pevné argumenty.
  Díky
  Alois

  1. Pokud Dr. Shiva zveřejní pomluvu – konspirační teorii o farmaceutické lobby, v níž má být zaangažován americký Prymula, Dr. Anthony Fauci a Bill Gates, pak je na něm, aby podal důkaz. Jeho řeč žádné důkazy neobsahuje.

   Pokud jde o důkaz, že nikoliv promořování, nýbrž úplné potlačení koronaviru je tou správnou cestou, je uveden v následujícím článku. Jeho podstatou je, že při promořování není možné zabránit nakažení ohrožených (starých) lidí, což pak vede ke kolapsu zdravotnického systému. Z tohoto článku pravděpodobně čerpal i Hořejší.
   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nemusime-izolovat-seniory-ale-prenasece-98494

 9. Kdysi tady někde bylo video p. Staňka o druhé vlně koronaviru:
  https://www.youtube.com/watch?v=Wnl99B53_Zo

  Pan Staněk jasně viděl třetím okem druhou vlnu v lednu až březnu 2021. A hle, třetí oko opět řádně zašilhalo.

  https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/on-line-narust-nakazenych-zrychlil-i-v-sobotu-v-cesku-pribylo-1541-pripadu-40336159#seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=416820&dop_req_id=OenhnGmL1tj-202009131107&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  ON-LINE: Česko zažívá druhou vlnu koronavirové epidemie, prohlásil Prymula

  12:41 – Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum Roman Prymula zároveň v Otázkách Václava Moravce v České televizi prohlásil, že testů na koronavirus bude přibývat. Na trh se brzy dostanou nové. Do 15. října by mohla vzrůst kapacita z 18 000 na 40 000 testů denně, řekl Prymula.

  12:13 – V ČR je druhá vlna koronavirové epidemie. Za 14 dnů až tři týdny může být stejně vysoký počet hospitalizovaných jako na jaře, řekl vládní zmocněnec pro vědu a výzkum Roman Prymula.

   1. Řekla bych, že první vlna dosud neskončila.
    Podle čeho to však určit, že ano.
    Že do Vánoc covid zmizí? Kéž by.
    Jenže dařilo se mu zatím téměř celý rok, nevidím jediný důvod, proč by měl do Vánoc zmizet. Že by ho přemohla klasická chřipečka?
    Zbývá cca 80 dnů do konce roku, pokud bude denně 30-40 obětí, bude to celkem + 2400 až 3200 obětí k dnešní celkové tisícovce. Pokud by tedy nebyl nárůst, jako že zatím se bohužel denní počet obětí stále zvyšuje.

   2. @Jenže dařilo se mu zatím téměř celý rok, nevidím jediný důvod, proč by měl do Vánoc zmizet.

    To je právě vysvětleno v tom článku.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference