mapa stránek || vyhledávání

Paranormální schopnosti

paranormalni

Myslíte si, že máte paranormální schopnosti? Můžete je otestovat a přitom si přijít ještě na pěkný balík peněz. Český klub skeptiků Sysifos navýšil odměnu za prokazatelný důkaz paranormálních schopností na 3 333 333 korun. Více na:
http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/135376-mate-paranormalni-schopnosti-dokazte-to-a-dostanete-3-miliony/

 

Z článku:

Výzva, která byla vyhlášena 1. 1. 2014 a to na dobu neurčitou, navazuje na ukončenou Evropskou skeptickou milionovou cenu, kterou v roce 2013 vyhlásil belgicko-vlámský skeptický klub SKEPP ve spolupráci s evropskou skeptickou společností ECSO pro každého, kdo prokáže za kontrolovaných podmínek paranormální schopnosti, resp. takové schopnosti, které jsou podle současných vědeckých poznatků nemožné.

Během jednoho roku proběhly na území Evropy testy různých paranormálních schopností z oblastí jako je jasnovidnost, telepatie, telekineze, proutkařství, apod. Nikdo z účastníků těchto testů neuspěl, respektive nedosáhl přesvědčivého výsledku. „V České republice v rámci Paranormální výzvy došlo k pěti experimentům s různými uchazeči. Nikdo z nich neuspěl ani v prvním kole experimentu,“ uvedl Jakub Kroulík.

Tak vzhůru do toho, vždyť peníze to jsou slušné, ne? Ti z vás i tady přispívající a diskutující, co je máte a někdy je tu naznačujete, nezkusíte to? Ale na druhé straně, peníze nejsou všechno, osobně jsem pro tuto druhou možnost – schopnosti nepředvádět a svůj poklad si schraňovat – například poznání sebe sama.

Které schopnosti by to ale mohly být?

Telepatie jako komunikace v mysli, telepatický útok, či obrana, ovládání mysli a vytváření halucinací.

Mimosmyslové vnímání jako třeba jasnovidectví, předtuchy či vzdálené vidění.

Psychokinetické schopnosti – „ovládání hmoty vůlí“, například telekineze  – ovládání předmětů pomocí vůle. Další psychokinetické schopnosti jsou založené na bázi energie jako pyrokineze – schopnost například zažehnout oheň vůlí; elektrokineze – ovládání elektrického proudu a kryokineze – ovládání chladu atd. Protože hmota a energie jsou pevně spoutány fyzikálními zákony, jsou tyto schopnosti vlastně „mocí nad atomy“, které mohou kontrolovat – tedy pyrokineze či kryokineze mohou ovládat pohyb molekul v tělese.

Schopnosti cestovat v prostoru a čase, jako třeba teleportace, astrální cestování, dimenzionální cestování, cestování časem a manipulace s tokem času.

Psychometabolické schopnosti jako velmi rychlé hojení, odolnost vůči prostředí, schopnost vzdorovat bolesti atd.

A jsem u pradávného učení jógy a véd. Jeden slovník sanskrtu uvádí vysvětlení slova siddhi – jsou to nadpřirozené síly, jichž lze dosáhnout praktikováním jógy. Je jich (prý) celkem osmnáct, ale nejznámnějších z nich je osm nadlidských vlastností. Tyto síly nesmí duchovně hledající člověk používat.

Uvedu těch osm z mých zdrojů – toto je z „Malého mystického slovníku naučného“, autor Květoslav Minařík:

1. animan – schopnost stát se malým
2. mahiman – schopnost stát se velkým jako hora a nebo se rozšířit do prostoru
3. laghiman – schopnost stát se lehkým jako pírko
4. gariman – schopnost stát se těžkým jako země
5. prápti – dosáhnout všude, třeba na Měsíc
6. prákamja – schopnost dosáhnout splnění všech přání
7. išatva – tvůrčí schopnost
8. vašitva – síla všemu rozkazovat

V Pataňdžaliho jogasutře je velká kapitola III. „O silách“, kde je například v sútře 21 popsáno s komentářem Květoslava Minaříka:

„Sanjama na formu těla způsobí, že tělo zmizí (stane se neviditelným), protože je tím krocena síla vnímat jeho vyzařování a též se vypojuje vidění.“

Komentář: Koncentrace na tělo (jeho povrch) způsobuje, že směr jeho vyzařování se obrací dovnitř, místo toho, jak tomu je obvykle, totiž ven. Když tento stav uzraje, nepodněcuje již tělo (nebo bytost) jiné lidi k reflexům, umožňujícím jeho vnímání. Proto se tělo stává nezřetelným a posléze může i zmizet, protože podnětná síla se zmenšuje víc a víc, až přestane úplně. Tímto způsobem zmizeli mnozí jogínové ze světa, aniž zemřeli. A stejným způsobem vznikla neviditelnost, o níž se mluví v bibli. Tento jev se zdá být zázrakem, ale ve skutečnosti je to přirozený výsledek potlačování energetického vyzařování těla, příp. jeho psychických částí.

Vysvětlivka – „sanjama“ je zdrženlivost, ale také je to soustředění se na nějakou část těla podle metod jógy.

Fritz von Uhde (1848-1911) - Ježíš uzdravuje nemocné

Fritz von Uhde (1848-1911) – Ježíš uzdravuje nemocné

A daleko již není k zázrakům, které uvádí evangelia Nového Zákona a které získaly mnohé příznivce pozdějšího křesťanství. Pro mne je velmi zajímavé, že po prvním zázraku Ježíše Krista dle Matouše (kap. 8 „Uzdravení malomocného“, verše 1 až 4) říká Ježíš uzdravenému „ne abys někomu o tom říkal“. Dokonce posílá tohoto muže do synagogy, aby dal oběť rabímu a řekl, že byl uzdraven skrze svoji víru. Chtěl Ježíš, aby se o jeho schopnostech vědělo? A dále. Ježíš připomíná davu lidí, které nasytil pár chleby a rybami a kteří ho potom hledali a našli, že to nebyl zázrak – Jan kapitola 6, verš 26:

Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Nehledáte mě proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni.“

Ježíš je nasytil chlebem poznání svého učení od Otce a oni uvěřili! Vůbec první zázrak, který Ježíš podle Jana učinil, byla přeměna vody na víno, kapitola 2. „Svatba v Káně Galilejské“. Pro mne je důležitý verš 11.

„Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili.“

Ano, Ježíš měl již v tomto počátku své cesty učedníky a jim ukázal tento zázrak, protože potřeboval, aby především jeho oddaní žáci v něho věřili. Ježíš Kristus uzdravil mnoho duchovně slepých, hluchých, chromých či zcela mrtvých.

Nemám rád kdyby, ale kdyby žil Ježíš dnes a měl slíbeny ty miliony korun či dolarů za podání důkazu svých schopností, myslím, že by tak neučinil. Mistři nepotřebují činit zázraky. Přicházejí pro Otcem označené duše, pro oddané Bohu a přinášejí lidem bloudícím v tomto světě učení, lásku a žití podle morálních a etických principů.

A ještě definice „Zázraku“, jinak řečeno paranormálních schopností podle „Kapesního slovníku ateisty“:

Zázrak – podle náboženských představ neobvyklý jev, který se udál podle vůle nadpřirozených sil bez ohledu na existující objektivní zákonitosti. Víra v zázraky hraje významnou úlohu v náboženské propagandě a mizí s vývojem vědeckého poznání, s osvobozením člověka od závislosti na přírodě a třídního útlaku a se zvýšením jeho kulturní úrovně a vzdělanosti… (poznámka – ten slovník byl v r. 1981 přeložen z ruštiny)

a-c-clarkePro odlehčení – známý spisovatel žánru sci-fi A. C. Clark uvedl světově proslulý rozhlasový pořad, kdy se na něho telefonicky obraceli lidé z celého světa a popisovali mu, jaké neuvěřitelné historky se jim staly a spisovatel to objasňoval. Jednou se na něj obrátil jistý Billy Lee ze státu Idaho v USA, který mu popsal svoji neuvěřitelnou historku. Jednou přišel večer domů, dal si vařit vodu na vajíčka a najednou uviděl sám sebe, jak spí ve své posteli. A. C. Clark odpověděl, že to není nic neuvěřitelného, že se to již přihodilo Emilio Sanchezovi z Mexika. Ale zeptal se ho, kolik vajíček a jak dlouho je vařil. Billy mu sdělil, že si dal na tvrdo vařit tři vajíčka a že je vařil 4 a půl minuty. A A. C. Clark se optal, a byly natvrdo? Billy sdělil – ano, byly. A. C. Clark řekl – no, to je neuvěřitelná historka.
 

Václav Žáček /Venda/
 

hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

200 komentářů

 1. Kdo nějaké takové schopnosti má, má jistě také dostatek rozumu na to, aby se nenechal tou bandou blbečků ponižovat a zesměšňovat… :-)

  1. Kolemjdoucí, máte 100 % pravdu!!! Čudujem sa, že ich tu niekto vôbec spomína…

  2. Ano, ta banda blbečků se snaží u takového člověka, pokud tu vůbec takový nějaký je, zaútočit na jeho ego, na vášně mysli, které by ho mohli ještě svými projevy, nyní skrytými, ovládnout a on se mohl v „nižším zájmu, projevit.
   Díky za příspěvek.
   Venda

 2. Kdo takové schopnosti má, taky moc dobře ví, že když je nebude užívat pouze pro dobro a ve službě dobra, přijde o ně.

   1. ………..co je to dobro a ve službě dobra rozhoduje Věra, protože tak jak existuje chuť štěstí, tak existuje i chuť dobra. Pokud cítíš chuť ne-štěstí, tak je to zlo. Jasné jako facka……….

  1. ad.Kdo takové schopnosti má, taky moc dobře ví, že když je nebude užívat pouze pro dobro a ve službě dobra, přijde o ně.
   ———————————————————————-
   Ano.To proto jsou lidé tam,kde jsou.O své schopnosti přišli a nikoliv,jak si
   mylně myslí,že jen někteří je získali.Nazvali paranormálními jevy a schopnostmi to,co bývalo jejich součástí.
   Tzv.paranormální jevy a schopnosti,zázraky nejsou vědecky nevysvětlitelné.

    1. Nouze, utrpení, bolest, neštěstí….. ,ano, v tom je setrvačná síla, která probouzí v jedinci i celých národech nové poznání. Je potřeba proto i mít na zřeteli egregor, v tomto případě, který uvádíte, Ruska. A proč ne? Neprožili tam něco, oproti jiným lidským společenstvím jiných národů, co zanechalo výraznou stopu.

     Venda

    2. Řekla bych, že v Rusku jich nebude víc než jinde. Jen je to tak nějak teď víc vidět. U nás se po revoluci taky zdánlivě vyrojili, ač ti lidé tu museli žít už předtím, jen se prostě neprojevovali.

     Také záleží na úrovni takových lidí. Kdysi jsem četla Anastasii… pokud se jim v Rusku rojí něco podobného, tak to velká sláva není.

    3. Žít v souladu s přírodou ? Neubližovat živému? Umět naslouchat? Vidět, cítit a být v harmonii se silami Stvoření?

     Některé dávné civilizace to uměly nebo neuměly? Proč byl zlatý, stříbrný či bronzový věk? Proč je teď železný a v čem asi liší?

     Civilizace zdánlivě primitivní toto opravdu uměly, ať je to na rozlehlém území Sibiře ještě i nyní, na pláních Ameriky před okupací „pokročilými“ Evropany či jinde ve světě, kde lidé měli a mají blízko k přírodě a jejím zákonům. Ježíš ve svém učení to velmi zkrátil – asi neměl čas na delší vysvětlování – miluj Boha celým svým srdcem….. a miluj bližního svého jako sebe sama. /omlouvám záměrnou zkratku/

     Kdo toto umí, praktikuje, žije tím, má dar /schopnost/, která je pochopitelně nad těch 3.333.333,-Kč. Není to tak?

     Václav Žáček

    4. Řekla bych, že si ty „dávné civilizace“ poněkud idealizujete.

     Byli třeba Indiáni vegetariáni? Nebojovali mezi sebou už dávno před příchodem bílých-pravda, v omezeném měřítku odpovídajícím jejich v tomto směru omezeným možnostem? Jak jim ty přírodní síly, co s nimi byli v souladu, pomohly, když bylo opravdu zle a přišli Evropané?

 3. Matouš 8
  1
  Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy.
  2
  Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“
  3
  On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství.
  4
  Tu mu Ježíš pravil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal – jim na svědectví.“
  5
  Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho:
  6
  „Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.“
  7
  Řekl mu: „Já přijdu a uzdravím ho.“
  8
  Setník však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.
  9
  Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému ‚jdi‘, tak jde; jinému ‚pojď sem‘, tak přijde; a svému otroku

  ‚udělej to‘, tak to udělá.“
  10
  Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: „Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho.
  11
  Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském;
  12
  ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů.“
  13
  Potom řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň.“ A v tu hodinu se sluha uzdravil.
  14
  Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce.
  15
  Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho.
  —————-

  Úžasné!Jen to není to,co tím myslíte pane Vendo.Nejste však sám,kdo čte a neví
  co je tam psáno.

  1. Škoda, že jste neobjasnila svým výkladem Ježíšova uzdravování.Mohla jste zase někomu pomocí tu více, tu méně.

   Oba víme o používání metafor sloužících k určitému ukrytí hlubokých duchovních pravd. Jsme v tomto světě duchovně slepí, hluší a němí. Jsme i chromí, protože jsme již dávno zapomněli, jak kráčet po tomto světě rovně. Neseme těžká břemena našich hříchů a slabostí a nutně potřebujeme, aby nám bylo pomoženo, abychom byli čistí pro Slovo, abychom se zbavili „malomocenství“ či horeček touhy po světských pomíjejících radovánkách, aby nám někdo pomohl s uzdravováním.

   Kdo zná již cestu, nepotřebuje žádné zázraky, protože se právě v tom jednom nachází. Přijmout pravé učení, žít podle něho, je zázrak. Pak budete umět i číst a rozumět, ale to samotné nestačí ke spáse.

   Pravým zázrakem tedy je…………. – každý si může dosadit sám.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

    1. Milý pane, nevšiml jsem si Vašeho dotazu. V čase jeho položení jsem byl mimo počítač. Na Váš dotaz není jednoduché podat stručnou odpověď.

     Protože jsem teď na odchodu, vrátím se k němu, k odpovědi, kolem 16:00.

     Děkuji za pochopení.

     Václav Žáček

    2. Pane Lukáši,
     rozhodl jsem se, že na téma spása napíši samostatný článek. Není to totiž téma vůbec jednoduché a navíc i proto, že je tady mnoho lidí, kteří něco takového jako je spása, karma, posmrtný život, reinkarnace….atd. neuznávají. Uvedu v něm ty hlavní zásady, ten hlavní směr a pak můžeme diskutovat. Nechtěl bych u tohoto článku o „paranormálních schopnostech“ odbíhat k úplně jinému tématu.

     Ptáte se mne ale zcela jednoduše – Vy víte co stačí/nestačí ke spáse?

     Díky za otázku. Nevím, jak dlouho chodíte na tyto stránky gnosis. Pokud víte, že vyznávám tzv.“Učení Mistrů“, učení Sant Mat, mohu přejít rovnou k podstatě otázky. Odpovídám – podle tohoto učení vím. V avizovaném článku / do vánoc / se budu snažit to objasnit ve více souvislostech.

     Dnes jen – v latině použité slovo „salvation“ se mírně liší od řeckého slova „soteria“, které je použito v Novém zákoně a které znamená bezpečný návrat. Návrat kam? Do domova Otce, návrat duše, naší podstaty. Cesta to není vůbec jednoduchá. Předesílám, že si povšimnu důležité role Mistra. Ani učedníci Ježíše, ani jiní jiných Mistrů by nedokázali na této Cestě nic, kdyby neměli vedení. Proto i v Novém zákoně je mnoho doporučení na poznání Slova, na lásku, na jednotu, na neubližování a na naplnění prostého sdělení „Já jsem cesta….“. Bezpečný návrat, to pravé spasení může být uskutečněn jen tehdy, jestliže za života v těle uskutečníme poznání!! Sebe sama, vyššího Já v našem nitru a dokáži se spojit s duchovní formou Mistra.

     V článku více. A díky za inspiraci.

     Václav Žáček

    3. Pane Vendo, upřímně lituji, že jsem se Vás zeptal a zřejmě Vás „navedl“ nejen k odpovědi, ale navíc k samotnému článku. Věřím, že to myslíte dobře, ale nenapadlo Vás, že učení Sant Mat je přinejmenším zavádějící? Pokud ano, je otázka proč šířit mezi lidi další nepravdy a scetné nauky… už tak jich je na internetu stovky.

     „Nechtějte všichni učit druhé, moji bratří: vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností.“ (Jak 3,1)

     Mě jen zarazilo, že Vy druhým píšete (Vaše odpověď Hvězdičce) co ještě ke spáse nestačí.

    4. Díky Lukáši, Vaše vyznání upřímného litování nad položeným dotazem mne přivádí k tomu Vám tedy odpovědět stručně. Ostatně, Vaše otázka byla také stručná.

     Otázka: Vy víte co stačí/nestačí ke spáse?

     Moje odpověď: Vím – stačí mít spasitele?

     Té Hvězdičce jste napsal :“ Mě jen zarazilo, že Vy druhým píšete (Vaše odpověď Hvězdičce) co ještě ke spáse nestačí.“

     Napsal jsem ji doslova: „Přijmout pravé učení, žít podle něho, je zázrak. Pak budete umět i číst a rozumět, ale to samotné nestačí ke spáse.“
     Ano, mít pravé učení a žít podle něho, tedy morální a etický život, to je první předpoklad.

     A končil jsem pro ni větou: „Pravým zázrakem tedy je…………. – každý si může dosadit sám.“ A tam si dosazuji spasitele.

     Mohu-li mít i já jeden dotaz na Vás, tak tady je – co je to podle Vás spása?

     Pěkný den a díky za Váš vstup.

     Ještě jen za sebe dodám, že jakákoliv paranormální schopnost je ničím oproti tomu, mít spasitele a žít podle jeho učení a zásad.

     Václav Žáček

    5. K Vaší otázce, co je podle mne spása? Pro mne je to věčný život s Bohem-Stvořitelem. S potřebou spasitele s Vámi souhlasím, zde je ale důležité kdo je tím spasitelem? Hledal jsem, bloudil jsem a byl jsem nalezen Ježíšem Kristem a tak se jej snažím následovat. Jsem přesvědčen že do duchovna vede mnoho, mnoho cest, ale k Bohu Otci pouze Ježíš Kristus, žádný jiný spasitel na zemi nebo na nebi není. Psát Vám zde odkazy na Bibli nebudu, já tomu ze začátku také nevěřil, až do doby kdy se mi dal poznat Pán Ježíš.

     To co jste napsal Hvězdičce bylo jasné…stavíte se do role kdy druhým sdělujete co ještě ke spáse nestačí a proto ta má otázka na Vás.

    6. Díky za odpověď a myslím, že nemáme rozpor. Původně šlo o reakci Hvězdičky, která doplnila mnou citovanou kapitolu osmou z Matoušova evengelia a další zázraky. Moje odpověď a Vaše reakce a te´d již není třeba nijak pokračovat; navíc by to bylo mimo téma „paranormálních schopností“

     Pěkný den.
     Václav Žáček

   1. Prvně Vás pane Vendo znovu a důrazně upozorňuji,že nejde o svévolný výklad,nýbrž PŘEKLAD.

    14
    Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce.
    15
    Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho.

    překlad:
    14
    Když Ježíš vstoupil do lidského těla a osobnosti Petra(Kéfas-toho jenž se učí trpělivosti),spatřil,že část jeho osobnosti(sexuální vztaxy) se uzdravuje z bezcitnosti.
    15
    Působil *neznámou silou na jeho mužský pohlavní úd a ta část těla a osobnosti se uzdravila,procitla a byla zbavena sexuální závislosti (sexualita se stala podřízenou,ovládnutou).

    *tchýně je personifikací části osobnosti
    *obsluha-pesonifikace citů
    *Merkurius

    A věřte nebo nevěřte,vím velmi dobře o čem ta slova jsou.Dlouhou dobu zde píšu,že s Duchem Otce komunikuji zcela vědomě a při plném vědomí již několik let.Na Silvestra(Nový God),přesně o Půlnoci tomu bude osm let.
    Také jsem Vám nejednou oznámila,že Otec je Jediným Žijícím Mistrem,a že indický mistr na kterého neustále odkazujete a na kterém si stavíte svou duchovní nadřazenost jen proto,že o sobě hlásá,že je posledním žijícím mistrem,je podvod.Nelze totižto sloužit dvěma pánům,nelze sedět na dvou koních a zahánět zlo.
    Přesto Vám děkuji za uvedená slova z Matoušova evangelia,protože dnes Vám již s jistotou mohu oznámit,že Otec,o kterém zde celou dobu vyprávím JE tou duchoní bytostí se jménem Ježíš,o které se píše v evangelích.
    Ježíš a Otec jsou Jedním.
    Kdysi znali lidé tuto podobu Ducha pod různými jmény:Hermes,Merkurius,…
    Přesto jsou to jména pro jednu z mnoha povah(tváří,osobností,podob) Božského Otce=Ducha.
    Ne náhodou se zde píše o JUPITEROVI.Jupiter a Merkurius jsou také jedním.Merkurius je jedním z duchů(„synem“) Jupitera.

    ad.Přijmout pravé učení, žít podle něho, je zázrak.

    A které je to pravé učení pane Vendo podle Vás v dnešní chaotické době?
    Jak si můžete být jist,že učení,které přejímáte bez ověření vlastními zkušenostmi,je to pravé?Nyní nemám na mysli zkušenosti s jógou a meditacemi.
    Nyní mám na mysli přímé zkušenosti se skutečným Božstvím nejen ve Vás samotném.

    ad. Pak budete umět i číst a rozumět, ale to samotné nestačí ke spáse.

    Ano,v tom spása není.Rozumět se učím,až když vím o čem čtu.A když čtu,tak obsahu rozumím na základě svých odžitých zkušeností,které nebyly zadarmo.Když totižto vezme Otec na sebe podobu jako je např. tzv.Máro nebo
    Satan(soupeř,zástupce nepřítele),stává se vám dočasně Opozicí,zrcadlem vašich vlastních stínů.Těmi stíny jsou pro vás zatím skryté části vaší vlastní osobnosti,skryté v nevědomí.A nevědomí,to je tedy síla,která vás rozmete na kousíčky.To nevědomí je totiž Vědomím a vaše vědomí je
    nevědomím pro Vědomí.Další tváří je ale také třeba Shet,což znamená kompenzace za bolesti a utrpení,které snášíte.
    Nejednou jsem Vám zde pane Vendo napsala,že čím více se nejen Vy snažíte ponižovat mou duši,mou podstatu,tím více přichází od Otce kompenzace.Asi jen stěží pochopíte,že Otec v přímém přenosu používá nejen Vendu jako svůj nástroj k tomu,aby zkoušel nejen mne,jak obstojím.Otec je vším a všemi.

    SPÁSA spočívá v poznání sebe samého vpravdě.A k tomu nám pomáhá Bůh-Otec,aniž by si toho byl člověk vědom.

    ad.Pravým zázrakem tedy je….

    Znovu opakuji,jediným zázrakem je chtít rozumět s láskou v srdci tomu,co se děje ve mně a okolo mne.

    1. Hvězdičko, lituji moc, ale dnes Vaše příspěvky, které se týkají reakce na Matouše 8 a na moji odpověď Vám dnes ani celé nepřečtu.
     Slibuji, že se k tomu dostanu zítra.

     Pěkný den
     Václav Žáček

    2. Hvězdičko, začal jsem číst Vaši odpověď na moji reakci k Matoušovi kap.osmá. Dočetl jsem k této části, kde píšete :

     „…..a že indický mistr na kterého neustále odkazujete a na kterém si stavíte svou duchovní nadřazenost jen proto,že o sobě hlásá,že je posledním žijícím mistrem,je podvod.“

     Ještě jednou zdůrazňuji, že je to velmi podivné, co píšete k mé osobě : že …neustále odkazuji…, stavím duchovní nadřazenost…..můj Mistr o sobě hlásá, že je posledním žijícím Mistrem….??!!!

     Hvězdičko, kde se ve Vás tyto napsané myšlenky, přímo lži vzaly? Byla jste při vědomí, když jste to napsala?

     Hvězdičko, od února 2014, tj. více jak před rokem a půl tu je diskuze pod všemi články VŠECH autorů zde píšících. DOLOŽTE mi prosím, kde jsem v diskuzi pod všemi články a popř. v mých článcích toto sdělil. Samozřejmě, že můžete hledat i v mých článcích již od června 2011.

     Tento Váš výpad považuji za celkem významné nefér jednání z Vaší strany.

     Jinak jsem Vaši odpověď pročetl pak i celou a nemohu s Vámi diskutovat o mnohém dalším, protože jde o oblasti poznání sebe sama, získávání a prožívání, podotýkám vlastních zkušeností. Na rozdíl od Vás jsem asi někde na začátku této Cesty. Neumím a ani nechci posoudit žádným způsobem kde, protože by to bylo jen falešné ego a také pokora před Bohem mi to prostě nedovoluje. Jsem rád, že s Duchem Otce již komunikujte dlouhých osm let a že to začalo příznačně o půlnoci s novým rokem 2008.

     S Vaším výkladem Matouše 8:14,15 nesouhlasím a není třeba o tom dále diskutovat.

     Protože diskutujeme pod mým článkem, cítím určitou slušnost ještě sdělit, že k Vašemu dalšímu obsáhlému příspěvku ohledně pádu z okna by mohla diskutovat jiná diskutující. Jen ale tak pro Vás – šlo o vědomé vyskočení z okna / ne vypadnutí / – paní Věra napsala …když vyskočíte z okna, padáte nahoru nebo dolů?

     A v druhém svém včerejším příspěvku 14:48 mi píšete : „To,že vědecky neumíte vysvětlit děje a jevy ještě neznamená,že se zde může dít něco,co by se vymykalo zdravému rozumu. …..“ Hvězdičko, já ani ve článku a ani v diskuzi si nečiním žádný nárok na prezentování nějakého umění vědecky vysvětlit děje a jevy! Kde jste to zase vzala?

     Upozorňujete mne a dáváte odkaz na moje sdělení jinému diskutujícímu: ad.Mít spasitele a žít podle jeho učení a zásad.

     Pouze pro Vás, můžete si místo slovesa mít dosadit potkat? / i Vy jste s o půlnoci na Silvestra………, že?/

     Vašemu manželovi přeji po operaci brzké uzdravení. Koho Bůh miluje, toho……znáte, že? Můžete mne nemít ráda, ale sdělím Vám, že vše, co se nám děje, je karma. Tento svět neopustíme, dokud nezaplatíme do posledního haléře. Vaše situace mne mrzí. Jsem již s manželkou v důchodu / jsme ještě díky Bohu oba zdrávi / a tak si zatím nestěžujeme.

     Hvězdičko, držím Vám palec, ať se vše v dobré obrátí. Karmické dluhy máme ale všichni, matky, děti, tátové…… . Je dobré nic dalšího nevytvářet. Dobré je, že jste nepřijala ty navrhované podvody.

     Tak a teď jsem to dočetl do konce a jsem velmi překvapen až tím osobním a obsáhlým vyznáním. Nebývá to tu zvykem. Já jsem tu například jenom sdělil jedné diskutující, ať s odpovědí nespěchá, že jdu nakupovat a že nebudu na počítači a měla jste vidět tu reakci – proč to píšu? dokonce se mne ptala, jestli jsem byl již na velké?!

     Hvězdičko, Vaše psaní a přechod do osobní roviny popisu dění kolem Vás nebyl jen tak.
     Proto jen změním můj požadavek v tom začátku této mé odpovědi Vám – nic nehledejte, nic nedokládejte. Jste svobodný člověk a myslet si můžete co chcete; o údajné nadřazenosti, o jiných lidech. Berte to přátelsky – i myšlenky vytvářejí karmu.

     Ještě jednou, držím Vám palec a snad se nějaká pomoc pro Vaše nesnáze v tomto světě hmoty, a tím i ve světě utrpení, pro Vás a Vaše blízké najde. Moc Vám to přeji.

     Václav Žáček

   2. ad.Ještě jen za sebe dodám, že jakákoliv paranormální schopnost je ničím oproti tomu, mít spasitele a žít podle jeho učení a zásad.

    Žádné paranormální schopnosti neexistují.To,že vědecky neumíte vysvětlit děje a jevy ještě neznamená,že se zde může dít něco,co by se vymykalo zdravému rozumu.Jen to prostě zatím člověk nezpracovává vědecky.Jsem si zhruba vědoma,jak to funguje,ale třeba mi časem Otec postaví do cesty člověka-vědce bez předsudků a vědeckých dogmat,se kterým to z vědeckého
    hlediska dokážeme.Není to těžké.Těžké je odhodit naučené nesmysly a zaujetý způsob myšlení,přemýšlení.

    ad.Mít spasitele a žít podle jeho učení a zásad.
    Jednak si uvědomte,že nikoho a nic tady nemůžete vlastnit,natož Spasitele.
    Dobrý Učitel vás vždy povede k samostatnosti a nikdy ne k závislosti na něm.Otec mi občas pomůže jen když už vidí,že je toho už moc.On to pozná podle barev,které nevidím.A když je toho příliš,nemám chuť žít.Třeba i nyní prožívám docela perné chvíle.Manželovi našli v srdci nezhoubný nádor
    (dnes vím,že v tom byl Otcův záměr a výše uvedená slova s tím souvisí).Během tří dnů šel na operaci,je vpořádku.
    Nakolik je však živitelem naší početné rodiny,náš příjem klesl hluboce pod nulu již zase a těch průserů se od toho odvíjejících ani nemluvím.Protože jsme s dětmi zůstali bez financí,šla jsem požádat o pomoc na sociálku.Tam mi doporučili nahlásit se na pracovním úřadě,abych mohla požádat o dávku v hmotné nouzi.Na dávku v hmotné nouzi však ani jako občan ČR a matka ještě dvou nezletilých dětí,též občanů ČR nemám nárok,protože manžel je občanem SR a není v našem dočasném bydlišti přihlášen k trvalému pobytu.Takže nic.Nebýt rodiny,tak už zde nejsme a jsme na ulici,kde se však můžeme ocitnout kdykoliv.Nezanevřela jsem,protože jsem byla svědkem neskutečné arogance a přetvářky ze strany úředníků,mrtvých zombie,ale také neskutečných lží o nabídkách práce atd.,vyvěšených na tabulích,přesně jako i v TV.
    Abyste mne pochopil,radili mi jak mám podvádět tento zkorumpovaný systém,tak jsem je poslala do pr….
    Manžel nastupuje po necelých třech měsích do práce místo rehabilitace v lázních,na které nemáme ani korunu.
    Jestliže lidé podvádějí systém a obcházejí zákony,pak se nemohou přece divit,že ti,kdo je stanovují se snaží je zpřísňovat.No a ti,kteří zákony stanovují a spoluvytvářejí zkorumpovaný systém zase žijí zcela v jiné realitě,pro ně výhodné,a žijí v totálních bludech tabulek a průměrů,
    průměrných výdělků-prostě v iluzích.Těm dnešním zákonodárcům jsou však
    samotní lidé zcela ukradnutí.
    Žijeme v chudobě peněz,ale mohu s klidem prohlásit,že máme v srdcích nesmírné bohatsví.Odmítám však tvrdit lež,že bez peněz se v dnešní době s dětmi obejdeme.Peníze jsou také nástrojem a to nejen pro získání moci,moci ublížit,ale také i možnosti -moci pomáhat.Tato realita se ještě jen probouzí a ani nevnímá,že POTOPA je tady již znovu.Lidé se zmítají v emocích a nepoznaných částech vlastního vědomí.
    Uvědomte si,že život zde je o příležitostech sebepoznání.

 4. Půjčil jsem si tento příspěvek pod jiným článkem – velmi se sem totiž hodí.

  Napsal jej někdo pod nicekem „koresponduje s názvem článku“. Děkuji Vám za shrnutí.

  Nezbytné podmínky pro obyvatelnost Země:
  1. Správná vzdálenost od Slunce.
  2. Správná rychlost otáčení Země.
  3. Správná délka roku.
  4. Správný sklon zemské osy.
  5. Správná velikost Měsíce.
  6. Správná hmotnost a velikost Země.
  7. Jedinečné složení atmosféry Země.
  8. Správná hustota atmosféry Země.
  9. Nezbytná ozónová vrstva Země.
  10. Povrch Země.
  11. Magnetické pole Země.
  12. Země – mokrá planeta.

  Reakce ateisty: Náhoda.

  Reakce teisty: Moudrá a plánovitá koncepce.

  – – – – – – – – – – – – –

  Mírně bych změnil název „Nezbytné podmínky pro vznik a vývoj života na Zemi.“ A jak moc je obyvatelnost Země nadále zajištěna? Na to si může odpovědět nejvyšší forma života, která tu existuje.

  To by mohl Český klub skeptiků objasnit a peníze si ponechat.

  Václav Žáček

  1. Dobrý den,
   vážím si Vašeho přístupu k diskuzi. Vždy se snažíte odpovídat bez emocí.

   Mohl byste, dle vlastního poznání soudobé vědy a k tomu svých poznatků, sdělit, jak by asi věda reagovala na těchto 12 podmínek? V intencích náhoda versus moudrá a plánovitá koncepce.

   Samozřejmě, nechcete-li, neodpovídejte.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

 5. ad – Půjčil jsem si tento příspěvek pod jiným článkem – velmi se sem totiž hodí.

  Čím se sem velmi hodí, Vendo? Žádný popis paranormálních schopností v něm nenacházím.

  1. Snažte se to pochopit s troškou úsilí a bez předsudků by to mohlo jít.

   ČKS by chtěl jen to, aby někdo před jejich komisí pohyboval sem a tam tunovým kamenem nebo levitoval ve výšce například sto metrů, stal se na chvíli neviditelným či se během okamžiku přesunul o tisíce kilometrů dál.
   K čemu to je?

   Ale sami vědci ať odpoví na vznik toho, v čem sami žijí.

   Zkuste si odpovědět na těch dvanáct otázek, ke každé přidejte jen stručnou odpověď : náhoda či moudrá a plánovitá koncepce??

   Pěkný den.
   Václav Žáček

 6. ad – Zkuste si odpovědět na těch dvanáct otázek, ke každé přidejte jen stručnou odpověď : náhoda či moudrá a plánovitá koncepce??

  Falešné dilema, Vendo.

  1. Co je na tom falešného? Vy raději pohyby s kamenem?

   Zkuste při hledání odpovědi zapojit opravdu existující anděle, se kterými se poslední dobou často setkáváte.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   P.S.
   Odcházím nakupovat. Zkuste prosím v odpovědi potlačit Vaše bublající emoce. Oni zase přijdou a pomohou, poradí, hodí záchrannou síť…. A nespěchejte.

   1. Vendo, falešné dilema je termínus technikus, je to jeden z argumentačních klamů. Předkládáte pouze dvě varianty a vytváříte zdání, že existují jen ony dvě, a diskutující musí zvolit jednu z nich jako správnou.
    Zkuste víc myslet a méně rýpat.

   2. ad – Odcházím nakupovat

    ….na velké už jste taky byl?

    ps – proč proboha sdělujete světu, že jdete nakupovat????

    1. Menu:
     Kulajda:
     smetana = Treblinka
     vejce = Treblinka

     pečené brambory s podmáslím:
     lžíce sádla pod pečené brambory = Treblinka
     hrnek podmáslí = Treblinka

     Nedávno jste tu detailně informoval o svém jídle. Opravdu pak již chybělo jen, jak jste se potom vykakala.

     Ale pochopil jsem to, proč dáváte nahlédnout do svého jídelníčku.

     Paní Věro, ruku na srdce, Vy opravdu nechápete, proč jsem Vám napsal tyto věty: „Odcházím nakupovat. Zkuste prosím v odpovědi potlačit Vaše bublající emoce. Oni zase přijdou a pomohou, poradí, hodí záchrannou síť…. A nespěchejte.“ / a nespěchejte, nespěchejte, nespěchejte…..odcházím nakupovat / ??????

     A to Vy ne, musíte jednat, jste přece paní Věra!

     Ad.:
     Vendo, falešné dilema je termínus technikus, je to jeden z argumentačních klamů. Předkládáte pouze dvě varianty a vytváříte zdání, že existují jen ony dvě, a diskutující musí zvolit jednu z nich jako správnou.
     Zkuste víc myslet a méně rýpat.

     Ty dvě varianty nepředkládám já, jsou od jiného diskutujícího a nic tedy nevytvářím. To jen ty Vaš falešné představy. Já si je jen vypůjčil. A znáte další možnosti než náhoda či moudrá a plánovitá koncepce?? Prosím, prosím, sem s nimi, třetí, čtvrté…. cesty mne vždycky lákaly.

     A to rýpání? Proč takhle ?

     Pokud byste měla tento pocit k Vámi uváděným andělům, tak jsem použil jen Vaše slova z Vašeho posledního článku.

     A nebo to tzv. rýpání má nějaké jiné souvztažnosti?

     Pěkný den a klid.

     Václav Žáček

    2. Vendo, Vy máte talent na vaření eintopfu. Netuším, proč sdělujete, že jdete nakupovat a netuším, jakou souvislost vidíte v tom Vámi vypůjčeném komentáři a paranormálními jevy. Vaše ponoukání k výběru z oněch dvou možností je nesmysl. Ani jedna není správná.

     ad – Ty dvě varianty nepředkládám já, jsou od jiného diskutujícího a nic tedy nevytvářím

     Vy jste si je „vypůjčil“ a předkládáte je k diskusi. Tedy vytváříte.

    3. ad – A to Vy ne, musíte jednat, jste přece paní Věra!

     No a Vy musíte jednat, jste přece pan Venda.
     Pointa je v čem?

    4. ad – Já si je jen vypůjčil.

     To říkal Jano Lakatoš taky……………..:-))))))))))))))))))

    5. ad – Člověk, který netuší – obecně – je buď blbý jako troky a nebo mu nebylo dáno tušit.

     Vendo, vulgárností nenahradíte nedostatek argumentů. Příspěvek jste přesunul (tedy rád byste přesunul) k Vašemu tématu o paranormálních schopnostech.
     O jakých paranormálních schopnostech je v tom příspěvku řeč?
     Kdo neumí vysvětlit motiv svého konání, je blbý jako troky. Žádná jiná varianta není.

   3. Odcházím nakupovat.

    Bezva, skvělý. Tak sem pak hoďte nějaký to „selfýčko“…:-)

 7. Ad.:
  „O jakých paranormálních schopnostech je v tom příspěvku řeč?“

  Odpověď je jednoduchá – přečtěte si můj článek. Pochopíte-li, dobře, nepochopíte-li, nic s tím nenadělám.
  Pochopíte-li a budete-li mít další dotaz, rád zodpovím.

  Pro Vás ale zopakuji, jak jste sem, pod článek vešla :

  Věra 2.11.2015 (9:57)
  Kdo takové schopnosti má, taky moc dobře ví, že když je nebude užívat pouze pro dobro a ve službě dobra, přijde o ně.

  Bylo to moudro, ale nereagoval jsem na ně. Ostatně, na dvou místech v článku jsem psal o tomtéž, a tak, proč se opakovat. Zareagoval však na Vás 2 x anonymní a Hvězdička. Vy jste asi usoudila se s nimi nebavit.

  Pak jsem, opět mimo Vás, překopíroval dnes v 9:48 Nezbytné podmínky pro obyvatelnost Země.

  A Vy jste zase na mne zareagovala…..“že nenacházíte ….a já Vám odpověděl, slušně a k věci. Venda pro Věru 3.11.2015 (10:45)

  A to jsem asi neměl dělat, pak jste se rozjela.

  No nic. Téma „Nezbytné podmínky pro obyvatelnost Země“ je asi vyčerpané.

  Mějte se hezky.

  Václav Žáček

  1. Reakce na p. Žáčka a jeho Téma „Nezbytné pro obyvatelnost Země“ je asi vyčerpané.

   It depends. Příjde na to. Poselství příspěvku je velice jednoduché. Mám 2 výroky: A. Bůh existuje.
   B. Bůh neexistuje.
   Zřejmě nemůžou být oba pravdivé/nepravdivé. Pravdivý může být jenom jeden výrok a ten druhý je tudíž nepravdivý. Třeba se jenom pro jeden rozhodnout a k tomu zatím nerozhodnutým pomůže těch 12 podmínek. Ateista k nim řekne: náhoda. Teisté: moudrá a plánovitá koncepce.

   ad Věra a její falešé dilema:
   Věra nám k pojmu falešné dilema na výzvu p. Žáčka nabídne alternativní výroky C., D. etc. jak píše 3.11. (11:16) doslova: „Vendo, falešné dilema je termínus technikus, je to jeden z argumentačních klamů. Předkládáte pouze dvě varianty a vytváříte zdání, že existují jen ony dvě, a diskutující musí zvolit jednu z nich jako správnou.
   Zkuste víc myslet a méně rýpat.“
   Jsem opravdu zvědavý na její další varianty k termínusu technikusu falešné dilema!!!!!!!!!!! Mne žádné nenapadají, ale nechme se překvapit jaké další alternativy nabídne.

   1. Oh no, jak by řekla starší anglická dáma. „Really, it depends on“ Téma a jeho vyčerpanost je myšleno na paní Věru. Ta na mne zareagovala, ale dále se ráda babrá v podružných a vlastně mimo směřujících myšlenkách, jako je chození na velkou stranu či nepochopení, proč jsem ji napsal, že jdu na nákupy a ať proto s odpovědí nespěchá.

    Víte, neznámý diskutující, i já bych byl dosti zvědavý na paní Věru a na její další možnosti – já to nazval nejméně třetí cestou. Ale paní Věra se již k tomu neozve. Jí zřejmě nejde o to odpovídat na jiné otázky. Ona sleduje jen to své.

    Jestli je těch 12 formulovaných bodů – podmínek Vašich, tak jsou opravdu dobré a dobře seřazené.

    Je tu diskutující pod nickem Pardal. Požádal jsem ho zdvořile o odpověď, jak by se asi zachoval člověk s ateistickým – tedy nějakým možná ryze vědeckým pohledem na svět. Ale spíše to je ode mne troufalost a snad i trošku drzost chtít znát jeho stanovisko.

    Mějte se hezky a díky, že jsem si je pod můj článek mohl vypůjčit.
    Jakékoliv tzv. paranormální schopnosti jsou totiž proti tomu, co je obsahem těch 12ti bodů úplným NIC.

    Václav Žáček

    1. ad – Ale paní Věra se již k tomu neozve.

     Oh – Vás to snad zajímá, pane Vendo? Nevěřím svým očím.
     Náhoda to není a moudrá plánovitá koncepce taky ne. Co by to tak asi mohlo být?

    2. Moudrému napověz, hloupého trkni.

     Vy jste si tady stěžovala, že předkládám jen dvě varianty.
     „Předkládáte pouze dvě varianty a vytváříte zdání, že existují jen ony dvě, a diskutující musí zvolit jednu z nich jako správnou.“

     Tož nabídněte další. Myslíte si, že ve skutečnosti je jich více? Nenechte se prosit, tak se ukažte, buďte konstruktivní.

     Dobrou noc.
     Václav Žáček

    3. ad – Vy jste si tady stěžovala, že předkládám jen dvě varianty.

     Vendo, dokážete rozlišit stížnost od konstatování?
     Podle čeho soudíte, že si tímto konstatováním stěžuji?

     „Předkládáte pouze dvě varianty a vytváříte zdání, že existují jen ony dvě, a diskutující musí zvolit jednu z nich jako správnou.“

     ad – Tož nabídněte další. Myslíte si, že ve skutečnosti je jich více? Nenechte se prosit, tak se ukažte, buďte konstruktivní.

     Vendo, když vyskočíte z okna, padáte nahoru nebo dolů? (tím „dolů“ mám na mysli směrem k zemi)

     ad – Dobrou noc.

     Dobrou noc, zelený mužíčku…………:-)))))))

  2. ad – Zareagoval však na Vás 2 x anonymní a Hvězdička. Vy jste asi usoudila se s nimi nebavit.

   Vendo, chováte se jako dítě ve školce. „Nebavit“!!
   Hvězdička reagovala na komentář a další moje reakce přece nebyla nutná, a jakýsi „anonymní“ – co to je, když někdo nepovažuje za slušné se podepsat? Takové komentáře většinou ignoruji, kromě toho byly tak blbé, že jsem si říkala, jestli je nepíšete Vy nebo pan Staněk.

   ad – Téma „Nezbytné podmínky pro obyvatelnost Země“ je asi vyčerpané.

   Mno….zřejmě ano. Na podmínkách pro obyvatelnost Země nic „paranormálního“ neshledávám.

 8. ad: Venda – Moudrému napověz, hloupého trkni.

  Kéž byste tak sám věděl, co vůbec povídáte. Nepůjdete zase nakupovat? Dejte světu vědět.

 9. Věro, já jsem sem přidala toto :

  Nezbytné podmínky pro obyvatelnost Země:
  1. Správná vzdálenost od Slunce.
  2. Správná rychlost otáčení Země.
  3. Správná délka roku.
  4. Správný sklon zemské osy.
  5. Správná velikost Měsíce.
  6. Správná hmotnost a velikost Země.
  7. Jedinečné složení atmosféry Země.
  8. Správná hustota atmosféry Země.
  9. Nezbytná ozónová vrstva Země.
  10. Povrch Země.
  11. Magnetické pole Země.
  12. Země – mokrá planeta.

  Reakce ateisty: Náhoda.

  Reakce teisty: Moudrá a plánovitá koncepce.

  A tyto dvě alternativy považuji za jediné. Jiné neznám. Nevytvářím ale žádné zdání, že existují jen tyto dvě, jak mi píšete. Jiné opravdu neznám.

  Vy jste to označila jako falešné dilema. A pokud jste tyto dvě varianty takto označila, tak buď znáte další / třetí, čtvrtou…./ a nebo víte velké prd, a jen tak machrujete s tímto termínem falešného vědění…….. .

  Nevadí mi, když přiznáte, že nic nevíte /prd/. Za sebe mohu říci, že já si z těch dvou možností vybral a bohatě mi stačí.

  Václav Žáček

  1. Pro Vendu:
   No to je tady zase debata. Ale zeptám se, proč by měly být zrovna tyto podmínky nezbytné pro obyvatelnost Země?

   Nezbytné podmínky pro obyvatelnost Země:
   2. Správná rychlost otáčení Země.
   3. Správná délka roku.
   4. Správný sklon zemské osy.
   5. Správná velikost Měsíce.
   6. Správná hmotnost a velikost Země.
   7. Jedinečné složení atmosféry Země.
   8. Správná hustota atmosféry Země.
   9. Nezbytná ozónová vrstva Země.
   10. Povrch Země.
   11. Magnetické pole Země.

   Vynechal jsem pouze bod č. 1. a 12.

   1. Ba ba.

    Silně pochybuji, že by měl Stvořitel potíže přizpůsobit rostliny a živočichy nějaké jiné délce roku, jiné velikosti Měsíce, jiné atmosféře…
    Je to sice nastaveno takto a jsme na to přirozeně zvyklí, ale kdyby to bylo nastaveno jinak, byli bysme zvyklí a přizpůsobení na něco jiného.

    A kdoví, třeba ty světy s jinými podmínkami a životem na nich skutečně existují. A jejich obyvatelé si taky libují, jak má jejich planeta všechny nezbytné podmínky pro život, i když ty podmínky jsou úplně jiné než naše a člověk by na ní nepřežil ani pár minut…

  2. Vendo, kontrolní otázka: když vyskočíte z okna, padáte nahoru nebo dolů? (tím „dolů“ mám na mysli směrem k zemi)

   1. Trochu to urychlíme:

    Věra: když vyskočíte z okna, padáte nahoru nebo dolů? (tím „dolů“ mám na mysli směrem k zemi)

    Venda: dolů

    Věra: je to náhoda nebo moudrá a plánovitá koncepce?

    1. Na Vaši otázku „proč by měly být zrovna tyto podmínky nezbytné pro obyvatelnost Země?“ odpovídám – a proč ne? Vy můžete přidat další podmínky nebo další odebrat.

     Ale to zásadní jste vynechal – Reakce ateisty: Náhoda. Reakce teisty: Moudrá a plánovitá koncepce. Jinak napsáno – tyto podmínky vznikly náhodou a nebo moudrou a plánovitou koncepcí.
     Jinak, co myslíte, dnešní špičková věda – jak na to může odpovědět?

     Stačí mi : vím – nevím

     Pěkný den
     Václav Žáček

    2. Zdá se mi, že jste jediný, kdo to nepřečetl povrchně a pochopil vo co go. Pokud p. Milan něco odebere, nebo dokonce přidá není pro poselství článku stěžejní (ad 1. Pohybujeme se ve vzdálenosti cca 150 mil. km od naší centrální hvězdy. Množství energie dodávané Sluncem a vzdálenost Země od Slunce rezultuje v tom, že na většině zem. povrchu teploty se pohybují mezi 0 a 40 stupňů. To je právě takové úzké rozpětí, které je optimální pro biochemické procesy buněk a tím také pro zachování života – jmenovitě toho lidského. ad 12. Voda tvoří rozhodující základ pro každou formu pozemského života. Nacházíme ji všude, na každém místě Země – srovnejme to třeba s jinými planetami naší soustavy.)

    3. Ano, nejsme vědci. Poprosil jsem Pardala, aby se pokusil se na ty podmínky podívat „vědeckýma očima“, ale zatím se neozval ?

     Uvedu jen jednu podmínku:

     2. Správná rychlost otáčení Země. – tak vy oba si myslíte, že když se během např. jednoho roku začne postupně otáčet Země 20 x pomaleji a nebo 20 x rychleji, že tu budou nadále podmínky pro nám známý život?

     Otázka i na tuto podmínku však zněla – vznikla správná rychlost otáčení Země náhodou nebo moudrou a plánovitou koncepcí ?

     Milane, nevím proč jste vynechal bod 1 a 12 ?

     A nebo tam snad jednoznačně víte, že to byla náhoda a nebo moudrá a plánovitá koncepce?

     Vrátím se k Českému klubu skeptiků a k mému článku. Oni hledají někoho z paranormálními schopnostmi a nabízejí i velké peníze. Já jim nemohou nic takového nabídnout, ale byl bych potěšen, kdyby tito vědci znali jednoznačné odpověďi na otázky – viz. podmínky.

     Opět je tu uvedu, aby byly na očích:

     Nezbytné podmínky pro obyvatelnost Země:
     1. Správná vzdálenost od Slunce.
     2. Správná rychlost otáčení Země.
     3. Správná délka roku.
     4. Správný sklon zemské osy.
     5. Správná velikost Měsíce.
     6. Správná hmotnost a velikost Země.
     7. Jedinečné složení atmosféry Země.
     8. Správná hustota atmosféry Země.
     9. Nezbytná ozónová vrstva Země.
     10. Povrch Země.
     11. Magnetické pole Země.
     12. Země – mokrá planeta.

     A Šárí, Vy jste ale odpověděla jednoznačně :
     „Silně pochybuji, že by měl Stvořitel potíže přizpůsobit rostliny a živočichy nějaké jiné délce roku, jiné velikosti Měsíce, jiné atmosféře……..“ Vy věříte té moudré a plánovité koncepci, tedy Stvořiteli.

     Mějte se hezky.

     Václav Žáček

    4. Věro, napsala jste :

     Trochu to urychlíme:

     Věra: když vyskočíte z okna, padáte nahoru nebo dolů? (tím „dolů“ mám na mysli směrem k zemi)

     Věro, milá stará paní, Vy opravdu máte pocit, že lze srovnat Váš příklad mého vyskočení z okna a těch „Nezbytných podmínek pro obyvatelnost Země“?

     Zopakuji je – abyste je měla na očích:

     1. Správná vzdálenost od Slunce.
     2. Správná rychlost otáčení Země.
     3. Správná délka roku.
     4. Správný sklon zemské osy.
     5. Správná velikost Měsíce.
     6. Správná hmotnost a velikost Země.
     7. Jedinečné složení atmosféry Země.
     8. Správná hustota atmosféry Země.
     9. Nezbytná ozónová vrstva Země.
     10. Povrch Země.
     11. Magnetické pole Země.
     12. Země – mokrá planeta.

     Pokud ano, tak je mi Vás líto a musím, ač nerad, konstatovat, že místo mozku máte takovou tu hmotu….. . Váš kolega Honza má pro ni pěkné pojmenování.

     Zdvořile ještě upozorňuji, že nešlo o vysvětlení pojmu falešné dilema. Opravdu máte možnost, a vlastně kdokoliv, doplnit další možnosti než byly nabídnuty, připomenu je – Náhoda nebo moudrá a plánovitá koncepce. Rozumíte mi?

     Mějte se na Vysočině hezky a více přemýšlet neuškodí.

     Václav Žáček

    5. ad – Věro, milá stará paní, Vy opravdu máte pocit, že lze srovnat Váš příklad mého vyskočení z okna a těch „Nezbytných podmínek pro obyvatelnost Země“?

     Milý starý nezdvořilý křupane, jste na tom vážně dost zle, když se mě – navzdory svému proklamovanému „neubližování“ a žití v souladu se spasitelem snažíte emotivně dotknout narážkami na věk, potažmo stáří. To jen na okraj.

     Takže ještě jednou, třeba se dobereme nějakého výsledku ohledně falešného dilema:

     Když vyskočíte z okna, padáte nahoru nebo dolů? (tím „dolů“ mám na mysli směrem k zemi)

  3. ad – Za sebe mohu říci, že já si z těch dvou možností vybral a bohatě mi stačí.

   Což ovšem nevylučuje, že víte prd, Vendulko….:-)

   1. Vím co vím, blbko, to řekl Brůs Wilis v krásném filmu Historky z podsvětí Pulp Fiction režiséra Tarantina.
    Ahoj Věránku.
    Venda

    1. ad – Vím co vím, blbko,

     Fajn, teď Vám definitivně ujely nervy. Píšete o sobě v ženském rodě, to za prvé.
     Za druhé: psát o druhých, že vědí prd, to se smí, že? Ale že by Venda – náš osvícenec !! – to né, to je vyloučené.

     Vendo – teď už je každé slovo zbytečné. Mystik je odhalen.
     :-))))

    2. Hrajete si na osvícence, Vendo, skutečnost je prostá:
     Jste primitivní agresivní zmetek.

    3. Skoro by se dalo říct: tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne…:-)))

    4. ad – Skoro by se dalo říct: tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne…:-)))

     ….fujtajxl, takovej ksindl zelenej……………….:-)))))))))

    5. Ale fuj. Když dojdou argumenty, tak přichází emoce a s nimi vulgarita.

     V jednom svém nedávném příspěvku jste napsala : „Máme-li příležitost konfrontovat mohutné emoční protiklady, můžeme prožít stav, kdy se emoce posune ze sféry pocitů blíž ke smyslovému vnímání.“

     Tak to je ta Vaše „Chuť štěstí“????

     Václav Žáček

     P.S. mystiku do toho nepleťte, té nerozumíte, to spíš těm kedlubnám. Ten můj překlep se opravdu stal a napsal jsem 4.11.2015 (11:59)
     Věro, já jsem sem přidala toto :

     Hmm, pěkný argument od Vás, takový silný, že? Asi mne to v očích zdejších diskutujících totálně odrovnalo.

     Jinak, píšeme si o sobě co chceme. Tu blku, to řekl Brůs Wilis své krásné mladé francouzské milence. A ona to vzala, protože si uvědomila, že chybovala.

     Omlouvám se všem diskutujícím, kteří to čtou, že dva jejich kolegové tady takto diskutují. Není to často k věci, k článku „Paranormální schopnosti“ Nediskutoval bych tak, kdybych k tomu nebyl paní Věrou nucen.

    6. ad – Ale fuj. Když dojdou argumenty, tak přichází emoce a s nimi vulgarita.

     Vendo, přesně tak, mně neoklamete, na xindl všech barev, ras a vyznání mám vycvičený nos. Dělám si z Vás prču, protože jste agresivní kašpar, hrajete si na něco, čím rozhodně nejste a je moc dobře, když se ukážete v pravém světle.
     Na jednodouchou otázku – kterým směrem padáte z okna, odpovědět nechcete, chápu, je to příliš průhledné a prosté, nedá se o tom zasvěceně a mystifikovaně žvanit, že?

    7. Vendo, už mi to také nedá… vy jste nucen diskutovat PANÍ VĚROU??? To si vážně myslíte? Vždyť to úplně bije do očí…

     Nachytala vás opět stará známá obyčejná Věra-vždyť už to ani není vtipné… k čemu vám ty vaše jógy a Sant Maty jsou, když padnete do tak primitivní pasti? Mystika je hezká věc, ale nesmí plavat na vodě, musí být podložená pevným základem sebepoznání, jinak se vám stavba rozsype při každém zafoukání větru.

    8. ad – Nachytala vás opět stará známá obyčejná Věra-vždyť už to ani není vtipné… k čemu vám ty vaše jógy a Sant Maty jsou, když padnete do tak primitivní pasti?

     Šárí, Vy vidíte v této reakci:

     „Čím se sem velmi hodí, Vendo? Žádný popis paranormálních schopností v něm nenacházím“

     nějakou nastraženou past?
     Nebo snad vidíte past v jednoduché reakci „Falešné dilema, Vendo.“?
     Venda si pasti klade sám na sebe, ale ono je pohodlnější svoje hříchy hodit na druhé, že…:-))
     Venda se mě ptá (jízlivě, jak jinak…) jaké další varianty znám. Myslím, že nejúčelnější a nejhodnotnější je taková odpověď, kterou člověk najde sám. Proto se ptám, jestli pád z okna na zem je NÁHODA, nebo MOUDRÁ A PLÁNOVANÁ KONCEPCE. Odpovědí na tuto (jednoduchou a prostou) otázku si Venda odpoví i na otázku, kterou klade mně…..a proto taky na ni Venda tak tvrdošíjně odmítá odpovědět. Musel by si přiznat, že blábolí.

    9. ad – k čemu vám ty vaše jógy a Sant Maty jsou, když padnete do tak primitivní pasti?

     „Šedivá je teorie, věčně zelený strom života“.
     (Goethe)

    10. Ale jasně, Venda skutečně padl v podstatě do své vlastní pasti.

     Ale neříkejte mi, že ho nijak schválně neprovokujete. Na to bych vám neskočila :-)))

    11. ad – Ale jasně, Venda skutečně padl v podstatě do své vlastní pasti.

     No tak vidíte, to už je lepší.

     ad – Ale neříkejte mi, že ho nijak schválně neprovokujete. Na to bych vám neskočila :-)))

     Pouze přijímám nabídnutý modus operandi, to je všechno.

    12. „Pouze přijímám nabídnutý modus operandi, to je všechno.“

     No, podle mně je to jinak. V téhle hře není Venda sám.

    13. ad – No, podle mně je to jinak. V téhle hře není Venda sám.

     Pan Degon zde kdysi použil krásný výraz: „hra na svatost“. Tuhle stupidní hru zde hraje spousta lidí. Občas je zábavné to pozorovat. Koneckonců – mělo by to být poučné pro obě strany.

    14. ad – Však já pozoruji. A vidím.

     To je dobře, Šárí. Kdybyste viděla i nějaký otestovaný receptík na dobré hutné muffiny, neváhejte se podělit.

    15. ad: Vím co vím, blbko, to řekl Brůs Wilis v krásném filmu Historky z podsvětí Pulp Fiction režiséra Tarantina. Ahoj Věránku. Venda

     Kdepak, marná sláva..:-)) V blázinci se holt furt dějou nějaký roztodivný vjecy..:-)))

    16. ad – Nediskutoval bych tak, kdybych k tomu nebyl paní Věrou nucen.

     Tak pravil Venda Žáček.
     :-))))))))))))))

     ps Vendo, tu žumpu v duši Vám fakt nezávidím.

 10. ad: Nejsou to přímo Wanastowy Vjecy ?

  Ne, nejsou. Ani přímo, ani oklikou, a dokonce ani omylem…-)))

 11. Dobrý den,
  velmi mne mrzí, že na Vašich stránkách se rozvinula tato diskuze mezi mnou a paní Věrou. Jistě si vzpomínáte, že mezi ní a mnou nepanuje shoda, v různých tématech se neshodujeme. Také neumím říci, jak ten problém vznikl. Faktem je,že to bylo již dávno, co jsem doporučil jeden její příspěvek pod mým článkem smazat / pro jasnou vulgaritu /. Dnes nemám pocit, že jsme vulgární. Jen to mezi mnou a paní Věrou jiskří. Pokud však uznáte, že nějaký příspěvek porušuje zásady, které se Vy tady snažíte dodržovat, nebude mi vadit, když cokoliv z naší diskuze vymažete.

  Přeji pěkný den.

  Václav Žáček

  1. ad – Pokud však uznáte, že nějaký příspěvek porušuje zásady, které se Vy tady snažíte dodržovat, nebude mi vadit, když cokoliv z naší diskuze vymažete.

   Pane Kukliši, ROZHODNĚ NIC NEMAŽTE.
   :-))))))))))))

   To by se tak Vencovi hodilo..:-)

   Ty blááááááho, já se válím smíchy………………….:-))))))))))))))))))

    1. Lidičky, já se vám divím, proč jste na toho Vendu tak zlí? To Vám ho vůbec není líto? Nevidíte, jak se snaží si udržet aspoň zdání nějaké důstojnosti a odbornosti a vy ho demaskujete jako pokrytce, atd. Fuj!!!

    2. duchovnost není o důstojnosti a odbornosti, pokud člověk není zároveň „jako malé děti.“

   1. Založil jsem „doma“ nový téma: Náš Venda a jeho sebrané spissy…………….:-)

    Nediskutoval bych tak, kdybych k tomu nebyl paní Věrou nucen.

    :-)))))))))))))))))))

    1. Honzíčku, vyhoď to. Domů si nic takového tahat a ani archivovat nebudem.
     Je to sice sranda, ale taky jen pomíjivý vítr slov….
     Pa..:-)

    2. Asi máš pravdu, máš recht. Sice jsem teď taky svým způsobem „paní Věrou nucen“, ale rád a Kuklišovi rozhodně psát nebudu…:-))) Pa..:-)

   1. Duo se vyčlenilo ze strea.
    A že Soňa měla pravdu, nevyužiju nic.

    1. nevyužiju nic.

     No to asi uděláte ze všeho nejlíp. A ptát se Vás – Duo se vyčlenilo ze strea – cože je to ta „strea“ a „vyčlenění ze strea“, je asi celkem zbytečný. Holt když pámbů dopustí i motyka spustí. Nic si z toho nedělejte, taky se mi to stává..:-)

    2. viz odpověď matka 4.11.2015 (20:22)

     je mi naprosto jasný, že jsem podráždila „hada“ bosou nohou. No co už, motyka holt nehledí.

 12. – No, nejspíš se tam o Vás nepsalo. Nebo jo? Ale myslím, že s tím problém míti nebudete.
  – Ano, ptát se mne, je celkem zbytečný, neboť bych Vás ochudila o možné poznání a vyluštění enigmy.
  – Jó, též bych Vám přála na poli zažít „mou“ motyku.

  Jene, Jene – proč při pádu z okna nepadáte tam, kam máte?

  Klidnou noc.

 13. Vendo a další, kdo přemýšlíte o duši a náboženství. Jsem tu za exota něco jako polověřící přírodovědně založený poloatheista.
  Biolog prof. Hořejší má článek na osel.cz, kde místo mnohé prázdné slámy ze mlácené, oddělil přeci jen trochu zrna od plev.
  http://www.osel.cz/8518-osel-proti-nabozenstvi.html

  1. Pardale, díky.

   Dal jste si mírně na čas, protože to nebylo pro Vás asi lehké hledání. Příjmu-li tvrzení o náhodě, tak náhodou se ocitl na oslu 3.11. ten článek profesora Hořejší /Hořejšího/. Kdysi jsem chodil pravidelně na jeho blog na aktuálně.cz, teď ani nevím, jestli se věnuje ještě komentování a pohledům na politiku / tak to tam kdysi i od něj bylo /.

   Omlouvám se Vám. Proč? Chtěl jsem po Vás vyjádření – názor – stanovisko – Váš pohled na těch dvanáct bodů. Opět je tu dám. V podstatě to byla vlastně ode mne určitá manipulace. Ale ne ve zlém. Zdvořile Vás přinutit nějak k vyjádření zda náhoda nebo moudrá a plánovitá koncepce.

   Nezbytné podmínky pro obyvatelnost Země:
   1. Správná vzdálenost od Slunce.
   2. Správná rychlost otáčení Země.
   3. Správná délka roku.
   4. Správný sklon zemské osy.
   5. Správná velikost Měsíce.
   6. Správná hmotnost a velikost Země.
   7. Jedinečné složení atmosféry Země.
   8. Správná hustota atmosféry Země.
   9. Nezbytná ozónová vrstva Země.
   10. Povrch Země.
   11. Magnetické pole Země.
   12. Země – mokrá planeta.

   Reakce ateisty: Náhoda.

   Reakce teisty: Moudrá a plánovitá koncepce.

   Ono to tak jednoduché není.

   Pro Vás by to totiž, to přijetí mého návrhu, bylo tím, co věc zdánlivě zjednodušuje, ale vzhledem k Vašemu zaměření byste s tím měl velký problém. On totiž nikdo, ani pan profesor neumí na takto položené otázky jednoznačně odpovědět.

   Co říci například na první otázku – správná vzdálenost od Slunce?

   Co je miliard sluncí, hvězdných soustav, co hmoty bylo „vyplýtváno“ k tomu, aby se kolem nich vytvořily planety, kterých /tušíme/ je v součtu mnohonásobně více než hvězd a třeba jen každá tisící či miliontá z nich má nějaké příznivé podmínky ke vzniku života, třeba i toho jen primitivnějšího. Jen v naší sluneční soustavě je jediná, která má podmínky pro nám známé formy života. A již evidentně víme, že jiný život, tak jak ho známe, v naší soustavě není.

   Ve wikipedie je u stvoření světa mimo jiné toto:
   Stvoření ex nihilo
   Stvoření „ex nihilo“ je běžným typem mýtického stvoření. Můžeme ho nalézt ve stvořitelském příběhu starověkého Egypta, v Rgvédě, Bibli, Koránu a mnoha animistických kulturách v Afriky, Asie, Oceánie a Severní Ameriky.[8] V těchto příbězích začíná svět existovat za pomoci řeči (slova), snu, dechu nebo pouhým pomyšlením stvořitele. Doslovným překladem fráze „ex nihilo“ je z ničeho, nicméně v mnoha mýtech není jasné, zda je lepší akt stvoření klasifikovat jako stvoření z ničeho nebo stvoření z chaosu. /konec výňatku/

   Za sebe mimochodem nemohu souhlasit s autorem tohoto článku z wiki a jeho konstatováním…. z „příběhů“, že svět začíná existovat…za pomoci řeči. To je velké nepochopení – ta tzv. řeč, omyl určitých věřících, že je to dokonce Bible?! Dedukce Slovo – řeč – písmo ? Nesmysl, Slovo značí tvořivou Energie……a to pomyšlení stvořitele? Opět nesmysl – stvořitele nelze personifikovat do nějaké osoby, která má pomyšlení. Ukazuje na snížení, hlavně na nepochopení starých textů. Dívám se na oblázek z mořské pláže. Je v něm život? Ne, jsou v něm atomy, ano. Mají svůj pohyb? Ano. Kde se ten pohyb, kmitání, obíhání kolem jader vzal? Mohl by proto být výraz – nějaká forma zhmotnělé Energie? Podle mne ano. I v tom hnijícím mrtvém lidském těle je v rozkládajících se tkáních pohyb atomů. Ale ten pohyb atomů a vše, co s tím souvisí, není tou vědomou formou života.

   Lidé vytvářeli mýty a to je fakt. Přenášeli je, upravovali, zapomínali a doplňovali a také je ztráceli. Když připustím možnou existenci lidských civilizací na naší planetě daleko vyspělejších, než je ta naše třeba, před opravdu dávnými věky /důkaz nemaje/ a jejich totálním zničením kataklyzmatem, kdy se doslova „obrátí“ povrch planety naruby – moře zaplavuje pevniny a ty se ocitají v hloubkách kilometrů pod vodou a naopak, dna moří jsou vyzdvižena do pohoří….., nabízí se otázka – hohlo to tak být? Stále je to celé ale nic proti vzniku byť jen jedné naší sluneční soustavy a jejího vývoje. Z čeho vznikla, kde se vzala, jaký byl počátek. A jaké pro to máme, lidstvo, důkazy?

   Je pro mne naprosto pochopitelné, že ale vědci nebudou věřit něčemu, co nelze vidět, změřit, zvážit, dokonce ani jen vypočítat. Od toho to jsou vědci materialismu. Ale pak, já si to naprosto připouštím, je Něco, co s tímto světem má sice mnoho společného, ale má něco, co vytvořilo Energii a dále pak v posloupnosti vše ostatní. A je ta prvotní Energie konečným začátkem? Není tam něco jako vědomí, naprosto neidentifikovatelný stav další síly, kde nelze ani mít představu, jak funguje? Pro mne je ale všechno Energie, jemná, subtilní, neviditelná…., ale i ta, jejíž následky pociťujeme velmi „hmatatelně“. A ta Energie má moudrou a plánovitou koncepci, o které nevíme, lidé, zhola nic. A vůbec mi nevadí, že „To“ je pojmenováno Bohem – Slovem – Moudrostí….. .

   Mám tak tedy víru i ve „svět“, který vědci neznají. Něco, co existuje neustále a navíc „vytváří“ ten počáteční zdroj života, který je pak „nějak“ přidán do tvorby hmoty a pak, v součinnosti s ní a všemi formami Energie vytváří nakonec i formy života. A toho nejvyššího, na zdejší úrovni vědomého! Ty mají pak jediný úkol – vývojem dojít k poznání, nejprve sebe sama. A až se tak stane, přijde z hlediska života něco, co je opět nepředstavitelné v pojmech našeho jazyka. Návrat.

   Pan profesor píše o „bude sedět po pravici Boží“ a mluví o židlích. Je mi jasné, že „tam“ nejsou žádné židličky /jemu také/; ryzí materialista to ale může zesměšnit a bude chtít diskutovat zda židličky tonetky či s polstrovanými opěradly. Náboženství vznikala v určitých dobách a byla sepsána jazykem, kterým tehdejší lidé mohli rozumět. Říci tenkrát, že Ježíš řekl, že „tvá nesmrtelná energie tvé podstaty vědomí bude ještě dnes se mnou v nehmotné dimenzi vyššího řádu energie“, by lidem například ve 2.století mnoho neřekla.

   Článek profesora Hořejšího si pečlivě pročtu, ale nic to nezmění na tom, že věřím ve vědomou Nejvyšší tvořivou a věčnou sílu, moc či energii. Na pojmenování nezáleží – já jsem pro zestručnění pro Boha.

   Díky ještě jednou za Vaši stručnou reakci a odkaz.

   Václav Žáček

   1. Vendo, Váš příspěvek čtu letmo. Obecně souhlasím s názory prof. Hořejšího, znám ho i z koleje, byl solidní a chytrý.
    http://www.osel.cz/8518-osel-proti-nabozenstvi.html
    Vendo,
    A) Nemyslím si, že Bůh stvořil náš svět a vesmír. Nemyslím si, že existje pro jedince život věčný na Onom světě s anděly v ráji.. Nic nenamítám poroti tomu, že Boha lidstvo potřebuje a lidé si ho stvořili sami jako pomoc v morálních a fyzických nesnázích. K takovému Bohu mám respakt a věřím v něj. Nic nenamítám proti tomu, aby jevy, které a jejichž příčinu neumí věda plně pochopit ( vznik vesmíru) nahrazoval pojem Bůh.
    B) Vaše otázky typu proč atom kmitá, proč je atom malý, elektron záporný a jako forma vlnění nejsou hlavní předmětem přírodních věd, které popisují jevy, které lze pozorovat, zkoumá zákony mezi nimi a jejich vývoj.
    Otázka : proč existuje atom se svými vlastnostmi je obodobná:
    Proč existue Bůh? Proč je takový jaký je a nejspíš ani nelze odpovědět jaký, vyjma kolem dokola sdělení : mocmý, spavedlivý, věčný, nepředstavitelný..

    C)Váš seznam 12 bodů obyvatelné planety. Nic moc. Např. bod 1. vzdálenost určuje bod 3. dobu oběhu.
    http://www.exoplanety.cz/2014/03/07/obyvatelne-planety-dnes-i/
    Myslí se obyvatelných v naší Galaxii.
    „odhad 45,5 miliard exoplanet je mimořádně extrémní. Už kdysi se astronomové pokoušeli o podobný odhad a obvykle dospěli k hodnotám v řádech desítek až stovek milionů exoplanet.“
    Počet exoplanet je srovnatelný s počtem hvězd naší galaxie, někde život i blízký pozemskému z hlediska statistiky bude.
    1) vznik života v jednoduchíé formě je záležitostí podmínek, které při tak velkém počtu exoplanet budou naplněny.
    2) vznik složitého života od počátku života na Zemi trval řekněme 3 miliardy let.
    3) Relativně stálé podmínky miliardy let je statisticky silná podmínka, eviluce však probíhá zrychleně právě v silně proměnných podmínkách.
    4) Vesmír je obrovský a přímý kontakt kosmickým letem mezi případnými centry života prakticky nemožný vzhledem k limitu nejvyšší možné rychlosti světla a nezměrné energii k takovému transportu potřebnému. Takovésetkání ztrácí smysl poro civilizaci, která by expedidi vyslala.
    5) Duchovní cestování vesmírem nechám těm, kdo na ně věří. Nelze dokázat ani tudíž vyvrátit. Diskutujte s někým, kdo na to má čas.
    D) Z vašeho článku :“Uvedu těch osm z mých zdrojů – toto je z „Malého mystického slovníku naučného“, autor Květoslav Minařík:
    Body 1.-5. vesměs odporují zákonům zachování hmoty a energie. Moje odpověď : bláboly.
    1. animan – schopnost stát se malým
    2. mahiman – schopnost stát se velkým jako hora a nebo se rozšířit do prostoru
    3. laghiman – schopnost stát se lehkým jako pírko
    4. gariman – schopnost stát se těžkým jako země
    5. prápti – dosáhnout všude, třeba na Měsíc
    6. prákamja – schopnost dosáhnout splnění všech přání
    7. išatva – tvůrčí schopnost
    8. vašitva – síla všemu rozkazovat

    1. Díky Pardale za odpověď. V podstatě o tomto tématu diskutujeme spolu často pod jinými články, někdy i z mé strany až zbytečně obšírně.

     Proč jsem sem do diskuze dal těch 12 bodů podmínek od jiného autora /nejsou moje / – jsem vysvětlil. Spíše bych trval na tom, co jsem neznámému diskutujícímu navrhl – mírně bych změnil název „Nezbytné podmínky pro vznik a vývoj života na Zemi.“

     A také jsem v diskuzi k těmto bodům uvedl, proč se týkají myšlenek z mého článku. Český klub skeptiků by mohl ušetřit peníze, přestat vyzývat jedince k důkazům svých paranormálních schopností a vysvětlit sami ten krásný zázrak vzniku života na naší planetě. Ale o to jim nejde. A ty peníze stejně ušetří.

     Vím, že se budeme potkávat i nadále. Je mi sympatické, že Vaše argumenty podkládáte více relevantními údaji a odkazy na sice „světskou oblast“, ale jako pochopitelnou podporu. U spirituality je to mnohem těžší. A proto si ani nemohu a ani nechci dovolit vést tu diskuzi pro nějakou srandu.

     Pod Vašimi body A a B nacházím něco z dřívějška, ale to nevadí. Dnes již je asi tento Váš / a můj / příspěvek poslední k danému tématu.

     Končím s myšlenkou „VŠE JE ENERGIE“ a nad ní, s ní a v ní je opravdová Síla.

     Mějte se hezky.

     Václav Žáček

    2. Celý tenhle zmatek panuje v našich myslích jenom proto, že s narozením všechno zapomínáme, …každý člověk cítí svůj život jako ten život první, bez předchozího. Lze doufat, že v okamžiku smrti si vzpomeneme a že nám bude vše ukázáno a (do)vysvětleno. V to doufat je lidské a normální, tomu se dá říkat víra.

    3. Také v to doufám, spíše věřím. Jinak by ta karma, reinkarnace, neměla příliš smysl. Mám malou vnučku a možná ještě je v tom stavu upamatování se. Kolikráte ji pozoruji, komunikuji s ní v té její haťmatilce. A ona se najednou jaksi zamyslí, její pohled se zevnitřní, jakoby něco konfrontovala někde mimo a pak se zase po chvíli vrátí do naší reality. Bohužel, ale má to tak být, pak je malý člověk již vychováván a zapomínání se dostaví, zřejmě s probouzejícím se vědomím.

     3 x jsem v životě ztratil vědomí. Ne na hodinu. Restart mozku trvá dost dlouho. A rád bych objasnil okolnosti a co z toho vzešlo. Ale snad někdy raději osobně.

     Jste tu nový?

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    4. Pane Vendo,
     děkuji za reakci, zažil jsem několik mělkých Samádhi, které mne ujistily v tom, že jsem duše obývající tělo, mám pár zkušeností, jak říkám mělkých, jinak nic. Dobře si ale pamatuji svůj život, dobře si pamatuji na své dětství a nevzpomínám si, že by dítě mělo nějaký hluboký vhled, jako dítě jsem zažil pouze pár bdělých snů, ve kterých jsem se jako koule potuloval v noci po pokoji a po domě. Teprve v dospělosti jsem si uvědomil, že ta koule jsem byl já! Jako dítě jsem to pokládal za zlou noční můru, za zlý sen. Vzpomínám si ale také na jeden jasnozřivý okamžik, kdy jsem jako pětileté dítě se najednou vzbudil v postýlce a najednou jsem věděl, že jsem člověk, že jsem se narodil a že se dožiju 80 let a že také pak zemřu, dost nezvyklý vhled pro pětiletého, …ale jinak nic, žádné kosmické Samádhi, žádné zjevení Krista, žádné poučení o záhadách kosmu, nic takového, můj duchovní život je v podstatě vlastně dost řídký a nanicovatý, ale to málo co jsem zažil mne zcela bezpečně stále vede, vede směrem k pevné víře, …takže tak. (:^J)

  2. Pokud ještě čtete knihy, tak Vám k tématu doporučuji
   Peter Russell: Od vědy k Bohu. Fyzikova cesta do mystéria vědomí, vydalo nakladatelství dybbuk, Praha 2008
   Francis S. Collins: Boží řeč. Vědec předkládá důkazy ve prospěch víry, vydal Columbus v Columbus holdings, spol. s. r. o., Praha 2012

   Možná ještě Gerhard Padderatz: Bůh před soudem. Otevřený dialog, vydalo O. s. Maranatha, Praha 2010.

   S pozdravem Lidé čtěte také knihy!

   udo

 14. ad: polověřící přírodovědně založený poloatheista

  Na tom rozhodně není nic exotického. To je v prvé řadě nemoc a svého druhu trest. Znáte přece Ježíšova slova; …nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký! A tak, že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. – ? No pokud snad ne, tak místo študovaní všelijakejch kilometrovejch hausnumer, vzdálených planet a blbostí všeho druhu, se zkuste věnovat studiu něčeho mnohem a mnohem blízského, to jest sebe samého, sebepoznání vůbec. Gnóthi seauton. Garantuji Vám, že pak už nikdy nebudete mít problém z žádnou rozkročenou a rozevlátou polovičatostí. Věřte nebo nevěřte, ale všechno má své místo.

  http://fatym.com/abcd/k/000183.htm

  1. Honzo , já problém se sebou nemám, aplikujte své skvělé rady a výzkumy mojí osobnosti na sebe. Díky.
   Problémy jsou součástí života a zatím jsem zvládl v tom žít podle svého. Nevím proč bych se měl roubovat podle nějakých prázdných výkřiků, ke kterým ke zvýšení svého moudra přilepíte citáty.

 15. Máte dobrý postřeh, děkuji za něj.

  Napsal jsem článek a paní Věra se na mne jmenovitě obrátila v diskuzi, kterou tak sama začala, a pak se objevilo postupně od ní 14 otázek. Já postupně položil 9 otázek. 2 x se paní Věra / podle mého / mne snažila vmanipulovat do diskuze o nějakém mém vytváření zdání, to jsem odmítl.

  Pokud je autor článku otevřený diskuzi, tak je vlastně otázkami diskutujících nucen odpovídat.

  Vám děkuji za Vaši projevenou starostlivost. Opravdu mne mrzí, že jsem nepoznal „pasti“ paní Věry; ani mne totiž nenapadlo, že by mohla nějaké pasti klást. Opravdu to tak cítíte? Nakonec mi to ale i sdělila, že si ze mne dělá prču.

  A tak vím, jak se příště zachovat.

  Přeji Vám pěkný den.

  Václav Žáček

 16. Páni, páni… vy to fakt nevidíte?

  Ona vás Věra vlastně jen nechala, abyste se chytil do vlastní pasti.
  Vážně, věřte tomu, je to ve vás. Ona si oťukla asi všechny tady, ale každý se prostě nechytí.

  Vaše těžká moudra mají prostě poněkud hliněné nožky tam, kde by měly být vyztužené reálným sebepoznáním, a Věru těší se do takových míst strefovat. Kdyby hliněné nebyly, tak to bude ona, kdo si o ně nabije nos.

  1. Nějak mi to uteklo-je to pochopitelně reakce na Vendu.

  2. Ještě jednou díky za reakci a Vaše objasnění. Není třeba to dále řešit.
   Venda

 17. ad. Šárí 5.11.2015 (7:10)
  …. k čemu vám ty vaše jógy a Sant Maty jsou, když padnete do tak primitivní pasti? Mystika je hezká věc, ale nesmí plavat na vodě, musí být podložená pevným základem sebepoznání, jinak se vám stavba rozsype při každém zafoukání větru….

  Právě k tomu veškeré ty duchovní vědy jsou. Neboť člověk je „jako malé děti“, což mu umožňuje padnout do pasti. Ale duchovní věda ho naučí překonat hlavně past sám v sobě a vyjít ze situace posilněn. A co je neméně důležité, naučí se sám pasti neklást.
  Nebo-li – stane se „motykou“. Případně hvězdičkou, která past prozáří,…

  1. Tak snad to tedy zabere a příště tu budeme mít posíleného Vendu bez věrománie.

   1. Jak jsem Vám již napsal. Věra mi kladla otázky a já odpovídal. Žádnou mánii v tom nehledejte. Věra by byla člověk někde z konce nějaké pomyslné řady, která by mne nějak něčím zaujala. Ostatně, sama na konci naší diskuze sdělila to své zásadní :“Dělám si z Vás prču, protože jste agresivní kašpar, hrajete si na něco, čím rozhodně nejste a je moc dobře, když se ukážete v pravém světle.“

    No a tak mne má, kde chtěla a možná se z toho i raduje. Přeji ji to ze srdce. Motiv je to jistě neušlechtilý, ale třeba se nemá čím jiným zabavit. No a také jsem se již podruhé poučil. Není totiž nad přímou zkušenost.

    Pěkné poledne a pokud se zrovna chystáte obědvat, i dobrou chuť.

    Ještě jsem se Vás chtěl na něco optat. Chtěl bych zdejším diskutujícím, kteří sem chodí již nějaký čas a vlastně se z diskuze známe, ale jinak ne, navrhnout, že bychom se mohli někde osobně setkat. Někde v místě dobrého železničního spojení, představit se, potřást si rukou. Napadá mi Olomouc, Brno, Česká Třebová, Pardubice, Kolín – tam, kde staví rychlíky…. a nebo nakonec i ta Praha ?

    Díky za případnou reakci na ten závěr – ten můj návrh.

    Václav Žáček

    1. ad – Chtěl bych zdejším diskutujícím, kteří sem chodí již nějaký čas a vlastně se z diskuze známe, ale jinak ne, navrhnout, že bychom se mohli někde osobně setkat.

     A můžu příjít taky? a Honza taky?
     :-)

    2. jů, Vy byste riskli, že Vás obejmu? Naplno obejmu? A také Venda?

   2. Šárí
    Ad: budeme mít posíleného Vendu bez věrománie

    Myslíš tím Vendu, v jeho přirozenosti?
    Jogína, který vědomě šlápne do pasti, aby načerpal nové zkušenosti?
    Jogína, plného zkušeností v sebezkoumání?
    Vstřícného člověka, plného sebereflexe?
    Vendu, který tvoří a přitom si hraje?
    Vendu, který je ten, který je?
    Vendu, který píše články a přitom dýchá?

    Jo. Bylo by to fajn. Dokonce moc fajn. :)

    1. Myslíš Vendu Naprosto Dokonalého? Tak to asi těžko, takoví účastníci tu nejsou a nebudou. Jen Vendu, který se nezaplétá s Věrou, přičemž tvrdí, že to nedělá.

    2. Šárí
     Ad: takoví účastníci tu nejsou a nebudou.
     Nádherně řečeno.
     Ty to víš, já to vím. A bylo by úžasné, kdyby si to uvědomili i ostatní.
     I když to co jsem napsal v žádném případě není o dokonalosti.:)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference