mapa stránek || vyhledávání

Paranormální schopnosti

paranormalni

Myslíte si, že máte paranormální schopnosti? Můžete je otestovat a přitom si přijít ještě na pěkný balík peněz. Český klub skeptiků Sysifos navýšil odměnu za prokazatelný důkaz paranormálních schopností na 3 333 333 korun. Více na:
http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/135376-mate-paranormalni-schopnosti-dokazte-to-a-dostanete-3-miliony/

 

Z článku:

Výzva, která byla vyhlášena 1. 1. 2014 a to na dobu neurčitou, navazuje na ukončenou Evropskou skeptickou milionovou cenu, kterou v roce 2013 vyhlásil belgicko-vlámský skeptický klub SKEPP ve spolupráci s evropskou skeptickou společností ECSO pro každého, kdo prokáže za kontrolovaných podmínek paranormální schopnosti, resp. takové schopnosti, které jsou podle současných vědeckých poznatků nemožné.

Během jednoho roku proběhly na území Evropy testy různých paranormálních schopností z oblastí jako je jasnovidnost, telepatie, telekineze, proutkařství, apod. Nikdo z účastníků těchto testů neuspěl, respektive nedosáhl přesvědčivého výsledku. „V České republice v rámci Paranormální výzvy došlo k pěti experimentům s různými uchazeči. Nikdo z nich neuspěl ani v prvním kole experimentu,“ uvedl Jakub Kroulík.

Tak vzhůru do toho, vždyť peníze to jsou slušné, ne? Ti z vás i tady přispívající a diskutující, co je máte a někdy je tu naznačujete, nezkusíte to? Ale na druhé straně, peníze nejsou všechno, osobně jsem pro tuto druhou možnost – schopnosti nepředvádět a svůj poklad si schraňovat – například poznání sebe sama.

Které schopnosti by to ale mohly být?

Telepatie jako komunikace v mysli, telepatický útok, či obrana, ovládání mysli a vytváření halucinací.

Mimosmyslové vnímání jako třeba jasnovidectví, předtuchy či vzdálené vidění.

Psychokinetické schopnosti – „ovládání hmoty vůlí“, například telekineze  – ovládání předmětů pomocí vůle. Další psychokinetické schopnosti jsou založené na bázi energie jako pyrokineze – schopnost například zažehnout oheň vůlí; elektrokineze – ovládání elektrického proudu a kryokineze – ovládání chladu atd. Protože hmota a energie jsou pevně spoutány fyzikálními zákony, jsou tyto schopnosti vlastně „mocí nad atomy“, které mohou kontrolovat – tedy pyrokineze či kryokineze mohou ovládat pohyb molekul v tělese.

Schopnosti cestovat v prostoru a čase, jako třeba teleportace, astrální cestování, dimenzionální cestování, cestování časem a manipulace s tokem času.

Psychometabolické schopnosti jako velmi rychlé hojení, odolnost vůči prostředí, schopnost vzdorovat bolesti atd.

A jsem u pradávného učení jógy a véd. Jeden slovník sanskrtu uvádí vysvětlení slova siddhi – jsou to nadpřirozené síly, jichž lze dosáhnout praktikováním jógy. Je jich (prý) celkem osmnáct, ale nejznámnějších z nich je osm nadlidských vlastností. Tyto síly nesmí duchovně hledající člověk používat.

Uvedu těch osm z mých zdrojů – toto je z „Malého mystického slovníku naučného“, autor Květoslav Minařík:

1. animan – schopnost stát se malým
2. mahiman – schopnost stát se velkým jako hora a nebo se rozšířit do prostoru
3. laghiman – schopnost stát se lehkým jako pírko
4. gariman – schopnost stát se těžkým jako země
5. prápti – dosáhnout všude, třeba na Měsíc
6. prákamja – schopnost dosáhnout splnění všech přání
7. išatva – tvůrčí schopnost
8. vašitva – síla všemu rozkazovat

V Pataňdžaliho jogasutře je velká kapitola III. „O silách“, kde je například v sútře 21 popsáno s komentářem Květoslava Minaříka:

„Sanjama na formu těla způsobí, že tělo zmizí (stane se neviditelným), protože je tím krocena síla vnímat jeho vyzařování a též se vypojuje vidění.“

Komentář: Koncentrace na tělo (jeho povrch) způsobuje, že směr jeho vyzařování se obrací dovnitř, místo toho, jak tomu je obvykle, totiž ven. Když tento stav uzraje, nepodněcuje již tělo (nebo bytost) jiné lidi k reflexům, umožňujícím jeho vnímání. Proto se tělo stává nezřetelným a posléze může i zmizet, protože podnětná síla se zmenšuje víc a víc, až přestane úplně. Tímto způsobem zmizeli mnozí jogínové ze světa, aniž zemřeli. A stejným způsobem vznikla neviditelnost, o níž se mluví v bibli. Tento jev se zdá být zázrakem, ale ve skutečnosti je to přirozený výsledek potlačování energetického vyzařování těla, příp. jeho psychických částí.

Vysvětlivka – „sanjama“ je zdrženlivost, ale také je to soustředění se na nějakou část těla podle metod jógy.

Fritz von Uhde (1848-1911) - Ježíš uzdravuje nemocné

Fritz von Uhde (1848-1911) – Ježíš uzdravuje nemocné

A daleko již není k zázrakům, které uvádí evangelia Nového Zákona a které získaly mnohé příznivce pozdějšího křesťanství. Pro mne je velmi zajímavé, že po prvním zázraku Ježíše Krista dle Matouše (kap. 8 „Uzdravení malomocného“, verše 1 až 4) říká Ježíš uzdravenému „ne abys někomu o tom říkal“. Dokonce posílá tohoto muže do synagogy, aby dal oběť rabímu a řekl, že byl uzdraven skrze svoji víru. Chtěl Ježíš, aby se o jeho schopnostech vědělo? A dále. Ježíš připomíná davu lidí, které nasytil pár chleby a rybami a kteří ho potom hledali a našli, že to nebyl zázrak – Jan kapitola 6, verš 26:

Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Nehledáte mě proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni.“

Ježíš je nasytil chlebem poznání svého učení od Otce a oni uvěřili! Vůbec první zázrak, který Ježíš podle Jana učinil, byla přeměna vody na víno, kapitola 2. „Svatba v Káně Galilejské“. Pro mne je důležitý verš 11.

„Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili.“

Ano, Ježíš měl již v tomto počátku své cesty učedníky a jim ukázal tento zázrak, protože potřeboval, aby především jeho oddaní žáci v něho věřili. Ježíš Kristus uzdravil mnoho duchovně slepých, hluchých, chromých či zcela mrtvých.

Nemám rád kdyby, ale kdyby žil Ježíš dnes a měl slíbeny ty miliony korun či dolarů za podání důkazu svých schopností, myslím, že by tak neučinil. Mistři nepotřebují činit zázraky. Přicházejí pro Otcem označené duše, pro oddané Bohu a přinášejí lidem bloudícím v tomto světě učení, lásku a žití podle morálních a etických principů.

A ještě definice „Zázraku“, jinak řečeno paranormálních schopností podle „Kapesního slovníku ateisty“:

Zázrak – podle náboženských představ neobvyklý jev, který se udál podle vůle nadpřirozených sil bez ohledu na existující objektivní zákonitosti. Víra v zázraky hraje významnou úlohu v náboženské propagandě a mizí s vývojem vědeckého poznání, s osvobozením člověka od závislosti na přírodě a třídního útlaku a se zvýšením jeho kulturní úrovně a vzdělanosti… (poznámka – ten slovník byl v r. 1981 přeložen z ruštiny)

a-c-clarkePro odlehčení – známý spisovatel žánru sci-fi A. C. Clark uvedl světově proslulý rozhlasový pořad, kdy se na něho telefonicky obraceli lidé z celého světa a popisovali mu, jaké neuvěřitelné historky se jim staly a spisovatel to objasňoval. Jednou se na něj obrátil jistý Billy Lee ze státu Idaho v USA, který mu popsal svoji neuvěřitelnou historku. Jednou přišel večer domů, dal si vařit vodu na vajíčka a najednou uviděl sám sebe, jak spí ve své posteli. A. C. Clark odpověděl, že to není nic neuvěřitelného, že se to již přihodilo Emilio Sanchezovi z Mexika. Ale zeptal se ho, kolik vajíček a jak dlouho je vařil. Billy mu sdělil, že si dal na tvrdo vařit tři vajíčka a že je vařil 4 a půl minuty. A A. C. Clark se optal, a byly natvrdo? Billy sdělil – ano, byly. A. C. Clark řekl – no, to je neuvěřitelná historka.
 

Václav Žáček /Venda/
 

hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference