mapa stránek || vyhledávání

Paranormální schopnosti

paranormalni

Myslíte si, že máte paranormální schopnosti? Můžete je otestovat a přitom si přijít ještě na pěkný balík peněz. Český klub skeptiků Sysifos navýšil odměnu za prokazatelný důkaz paranormálních schopností na 3 333 333 korun. Více na:
http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/135376-mate-paranormalni-schopnosti-dokazte-to-a-dostanete-3-miliony/

 

Z článku:

Výzva, která byla vyhlášena 1. 1. 2014 a to na dobu neurčitou, navazuje na ukončenou Evropskou skeptickou milionovou cenu, kterou v roce 2013 vyhlásil belgicko-vlámský skeptický klub SKEPP ve spolupráci s evropskou skeptickou společností ECSO pro každého, kdo prokáže za kontrolovaných podmínek paranormální schopnosti, resp. takové schopnosti, které jsou podle současných vědeckých poznatků nemožné.

Během jednoho roku proběhly na území Evropy testy různých paranormálních schopností z oblastí jako je jasnovidnost, telepatie, telekineze, proutkařství, apod. Nikdo z účastníků těchto testů neuspěl, respektive nedosáhl přesvědčivého výsledku. „V České republice v rámci Paranormální výzvy došlo k pěti experimentům s různými uchazeči. Nikdo z nich neuspěl ani v prvním kole experimentu,“ uvedl Jakub Kroulík.

Tak vzhůru do toho, vždyť peníze to jsou slušné, ne? Ti z vás i tady přispívající a diskutující, co je máte a někdy je tu naznačujete, nezkusíte to? Ale na druhé straně, peníze nejsou všechno, osobně jsem pro tuto druhou možnost – schopnosti nepředvádět a svůj poklad si schraňovat – například poznání sebe sama.

Které schopnosti by to ale mohly být?

Telepatie jako komunikace v mysli, telepatický útok, či obrana, ovládání mysli a vytváření halucinací.

Mimosmyslové vnímání jako třeba jasnovidectví, předtuchy či vzdálené vidění.

Psychokinetické schopnosti – „ovládání hmoty vůlí“, například telekineze  – ovládání předmětů pomocí vůle. Další psychokinetické schopnosti jsou založené na bázi energie jako pyrokineze – schopnost například zažehnout oheň vůlí; elektrokineze – ovládání elektrického proudu a kryokineze – ovládání chladu atd. Protože hmota a energie jsou pevně spoutány fyzikálními zákony, jsou tyto schopnosti vlastně „mocí nad atomy“, které mohou kontrolovat – tedy pyrokineze či kryokineze mohou ovládat pohyb molekul v tělese.

Schopnosti cestovat v prostoru a čase, jako třeba teleportace, astrální cestování, dimenzionální cestování, cestování časem a manipulace s tokem času.

Psychometabolické schopnosti jako velmi rychlé hojení, odolnost vůči prostředí, schopnost vzdorovat bolesti atd.

A jsem u pradávného učení jógy a véd. Jeden slovník sanskrtu uvádí vysvětlení slova siddhi – jsou to nadpřirozené síly, jichž lze dosáhnout praktikováním jógy. Je jich (prý) celkem osmnáct, ale nejznámnějších z nich je osm nadlidských vlastností. Tyto síly nesmí duchovně hledající člověk používat.

Uvedu těch osm z mých zdrojů – toto je z „Malého mystického slovníku naučného“, autor Květoslav Minařík:

1. animan – schopnost stát se malým
2. mahiman – schopnost stát se velkým jako hora a nebo se rozšířit do prostoru
3. laghiman – schopnost stát se lehkým jako pírko
4. gariman – schopnost stát se těžkým jako země
5. prápti – dosáhnout všude, třeba na Měsíc
6. prákamja – schopnost dosáhnout splnění všech přání
7. išatva – tvůrčí schopnost
8. vašitva – síla všemu rozkazovat

V Pataňdžaliho jogasutře je velká kapitola III. „O silách“, kde je například v sútře 21 popsáno s komentářem Květoslava Minaříka:

„Sanjama na formu těla způsobí, že tělo zmizí (stane se neviditelným), protože je tím krocena síla vnímat jeho vyzařování a též se vypojuje vidění.“

Komentář: Koncentrace na tělo (jeho povrch) způsobuje, že směr jeho vyzařování se obrací dovnitř, místo toho, jak tomu je obvykle, totiž ven. Když tento stav uzraje, nepodněcuje již tělo (nebo bytost) jiné lidi k reflexům, umožňujícím jeho vnímání. Proto se tělo stává nezřetelným a posléze může i zmizet, protože podnětná síla se zmenšuje víc a víc, až přestane úplně. Tímto způsobem zmizeli mnozí jogínové ze světa, aniž zemřeli. A stejným způsobem vznikla neviditelnost, o níž se mluví v bibli. Tento jev se zdá být zázrakem, ale ve skutečnosti je to přirozený výsledek potlačování energetického vyzařování těla, příp. jeho psychických částí.

Vysvětlivka – „sanjama“ je zdrženlivost, ale také je to soustředění se na nějakou část těla podle metod jógy.

Fritz von Uhde (1848-1911) - Ježíš uzdravuje nemocné

Fritz von Uhde (1848-1911) – Ježíš uzdravuje nemocné

A daleko již není k zázrakům, které uvádí evangelia Nového Zákona a které získaly mnohé příznivce pozdějšího křesťanství. Pro mne je velmi zajímavé, že po prvním zázraku Ježíše Krista dle Matouše (kap. 8 „Uzdravení malomocného“, verše 1 až 4) říká Ježíš uzdravenému „ne abys někomu o tom říkal“. Dokonce posílá tohoto muže do synagogy, aby dal oběť rabímu a řekl, že byl uzdraven skrze svoji víru. Chtěl Ježíš, aby se o jeho schopnostech vědělo? A dále. Ježíš připomíná davu lidí, které nasytil pár chleby a rybami a kteří ho potom hledali a našli, že to nebyl zázrak – Jan kapitola 6, verš 26:

Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Nehledáte mě proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni.“

Ježíš je nasytil chlebem poznání svého učení od Otce a oni uvěřili! Vůbec první zázrak, který Ježíš podle Jana učinil, byla přeměna vody na víno, kapitola 2. „Svatba v Káně Galilejské“. Pro mne je důležitý verš 11.

„Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili.“

Ano, Ježíš měl již v tomto počátku své cesty učedníky a jim ukázal tento zázrak, protože potřeboval, aby především jeho oddaní žáci v něho věřili. Ježíš Kristus uzdravil mnoho duchovně slepých, hluchých, chromých či zcela mrtvých.

Nemám rád kdyby, ale kdyby žil Ježíš dnes a měl slíbeny ty miliony korun či dolarů za podání důkazu svých schopností, myslím, že by tak neučinil. Mistři nepotřebují činit zázraky. Přicházejí pro Otcem označené duše, pro oddané Bohu a přinášejí lidem bloudícím v tomto světě učení, lásku a žití podle morálních a etických principů.

A ještě definice „Zázraku“, jinak řečeno paranormálních schopností podle „Kapesního slovníku ateisty“:

Zázrak – podle náboženských představ neobvyklý jev, který se udál podle vůle nadpřirozených sil bez ohledu na existující objektivní zákonitosti. Víra v zázraky hraje významnou úlohu v náboženské propagandě a mizí s vývojem vědeckého poznání, s osvobozením člověka od závislosti na přírodě a třídního útlaku a se zvýšením jeho kulturní úrovně a vzdělanosti… (poznámka – ten slovník byl v r. 1981 přeložen z ruštiny)

a-c-clarkePro odlehčení – známý spisovatel žánru sci-fi A. C. Clark uvedl světově proslulý rozhlasový pořad, kdy se na něho telefonicky obraceli lidé z celého světa a popisovali mu, jaké neuvěřitelné historky se jim staly a spisovatel to objasňoval. Jednou se na něj obrátil jistý Billy Lee ze státu Idaho v USA, který mu popsal svoji neuvěřitelnou historku. Jednou přišel večer domů, dal si vařit vodu na vajíčka a najednou uviděl sám sebe, jak spí ve své posteli. A. C. Clark odpověděl, že to není nic neuvěřitelného, že se to již přihodilo Emilio Sanchezovi z Mexika. Ale zeptal se ho, kolik vajíček a jak dlouho je vařil. Billy mu sdělil, že si dal na tvrdo vařit tři vajíčka a že je vařil 4 a půl minuty. A A. C. Clark se optal, a byly natvrdo? Billy sdělil – ano, byly. A. C. Clark řekl – no, to je neuvěřitelná historka.
 

Václav Žáček /Venda/
 

hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

200 komentářů

 1. Uffff, tak tomu říkám „plodná“ diskuze!!! Úžasné, jak lze vyplnit diskuzní regál výplody pochroumaného Ega…:-)

   1. No nazdar…hmmm, já bych to v tomto případě, s využitím stejného slova, tipl spíše na paranenormální diskusi…:-)

 2. Vendo,

  zázrak je podle štatistického vyznania, jav, ktorý sa uskutoční raz za 1.900.000.000.000 rokov.

  Zatial boli len dva: Vznik ,,Sveta“ z Vesmírneho Chaosu, vznik života z Galaktického ejakulátu …

  Takže Ježiškove zázraky jeden, dva, alebo niekolkokrát za sebou , počas niekolkých mesiacov , je nezmysel typu : Aladínkova lampa, Lietajúci koberček, Stolček prestri sa, Oslík zatras sa a Polievka držková od Janka Hraška , Obušky z pytla ven, Koťuha postav sa ….

  Veriaci sú vraj ludia, ktorí vôbec nepotrebujú ,,MODZOG“, stačí im viera v autoritu, alebo učenie..

  Ústavy sú takými ,,luďámi“ už preplnené, viac neprijímajú…

 3. ad. Proto se ptám, jestli pád z okna na zem je NÁHODA, nebo MOUDRÁ A PLÁNOVANÁ KONCEPCE.

  *koncepce-význam:
  • početí, oplodnění
  • pojetí, rozvržení, představa, základní hledisko, vedoucí idea, myšlenková osnova

  *logika-význam:
  • teorie obecně platných zákonitostí myšlení a zákonitostí procesu poznání

  *plánování
  1.činnost ekonomických subjektů při nastavení cílů a prostředků k dosažení těchto cílů
  2.nástroj pro přijímání rozhodnutí, která jsou orientována do budoucnosti a určují průběh podnikového(rodinného) procesu jako celku i v jeho částech.

  *evoluce-význam:
  • vývoj, postupné vyvíjení*
  • nepřetržitý rozvoj od nižšího k vyššímu

  *scenár, -a, 6. p. -i, mn. č. -e muž. r. (star. scenário, ia str.) rozpracovanie námetu (vo filme libreta) s presným opisom jednotlivých scén, najmä predloha k filmu, k televíznej al. rozhlasovej

  inscenácii hry, pásma ap.: filmový, televízny s., rozhlasový s.;
  s. výstavy tematické usporiadanie so sprievodným textom

  *scénář-význam:
  • textová předloha pro vznik divadelního, filmového, rozhlasového nebo televizního díla
  • předem připravený postup*

  *text:
  1. tlačený al. napísaný slovný prejav
  2. hud. notový zápis hudobného diela*

  Odpověď:Pád z okna je předem připravený postup(tedy scénář),jehož cílem je uplatnění logiky v praxi,tedy seznámení se s obecně platnými zákonitostmi myšlení a zákonitostí procesu poznání,které po přijetí(osvojení si)porozuměním,
  se stávají moudrostí,tedy bohatstvím Vědomí,neboli Srdce.
  Což znamená,že když má někdo vypadnout z okna,tak se i stane,pokud scénář není pozměněn režisérem,a to z důvodu přístupu k procesu poznávání,tedy změně myšlení uvnitř dotyčného.

 4. Všechno jsem to ještě nepřečetl, dost odbíhám, ale cítím, že by se snad zájemci o osobní setkání našli? ! ?

  Naše republika není veliká a má opravdu hustou železniční síť. /nehledě na to, že někdo jezdí autem ? /

  PÍŠU TEĎ ZÁMĚRNĚ VELKÝM PÍSMEM, ABY SI TOHO VŠICHNI VŠIMLI.

  SAMOZŘEJMĚ, ŽE ZVÁNI BY BYLI VŠICHNI, KTEŘÍ TU DISKUTUJÍ.

  DŮLEŽITÉ JE DOMLUVIT MÍSTO A ČAS.

  NĚKDY V PŮLCE PROSINCE SE MĚNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY ČD A TAK TO NECHAT NA POZDĚJŠÍ DOBU ?

  V prvé fázi by mohl každý zájemce sdělit místo v pořadí 1. a 2.
  To, které by mělo nejvíce jedniček by vyhrálo a nebo pak rozhodovaly u rovnosti ta druhá místa.

  Jmenoval jsem vesměs nádherná města, kde u nádraží jsou pohodlné restaurace. To bych zamluvil = MÁ MALÁ STAROST.

  Opakuji ještě jednou a přidávám pracovní název akce :

  SETKÁNÍ NA ŽIVO – PŘÍZNIVCI DISKUZE GNOSIS – ANEB POZNÁME SE?!

  KDY – TO BY BYLO DALŠÍ KOLO ROZHODOVÁNÍ – NEJLÉPE ASI LEDEN PŘED SEZÓNOU PLESŮ.
  ASI SOBOTA – MOŽNOST I PÁTEK, ALE TO SE VRACEJÍ STUDENTI DOMŮ.

  A MÍSTO:
  OLOMOUC
  ČESKÁ TŘEBOVÁ – v novém jízdním řádu tam bude stavět méně rychlíků ??
  BRNO
  PARDUBICE
  KOLÍN
  PRAHA

  Od Ústí nad Labem je např. do Kolína coby dup a nebo i přes Prahu.
  Nejhůře by na tom byli asi Jihočeši – přes Prahu třeba do Pardubic?
  Od Chebu jezdí na Prahu mnoho rychlíků.
  Od Jihlavy přes Brno nebo přímo na Pardubice
  Od Náchoda přes Hradec Králové kamkoliv.
  Moraváci od Ostravy, Zlína nebo od Břeclavi – nevidím problém.

  Tož, zkuste se zamyslet, jestli byste tedy brali toto vážně.

  Ono totiž jsme tady někteří strávili někteří hodiny a hodiny času, přemýšlíme o sobě…..a najednou vědět, že ten pán, např. padlý Leo je ten s knírkem, paní Matka je ta vysoká žena, Matrix má holou hlavu, ale zato plnovous??…..atd..

  Zkuste to promyslet- za sebe / pro matku a pro všechny / obejmu každého rád !

  Václav Žáček

  1. To asi na vás chce prakticky uplatnit své paranormální schopnosti, aby ste ho natolik zle neposuzovali…

   1. ad: zle neposuzovali…

    Co to je to tzv. „zlé posuzování“? Upřímně řečeno, nerozumím, nechápu. Nazývá-li kdokoli věci a jevy pravými jmény, nemám s tím nejmenší problém. Zkrátka, 1+1=2 a hov*no zůstáva za všech okolností zase a jen hov*nem. Až tak je to – podstatné myšlení – jednoduchý. To jenom blázni furt něco „vymejšlej“.

    „Podstatné myšlení není nesrozumitelné, protože je příliš složité, nýbrž proto že je příliš jednoduché.“ (Martin Heideger)

 5. I vy jedna solipsistko..:-) No uvidíme na peróně jak jste na tom:-) A né abyste se klátila do kolejište a cumlala píšťalku výpravčímu!

  1. Tedy cumlala bych spíše dudlíček.
   Nebo že bych projevila neduhy stáří?

   https://www.youtube.com/watch?v=hMH7Or-LUEo

   neboť
   – jak by mohlo mé neexistující vědomí vyprodukovat svou vlastní filozofii
   i když
   – patrnost a existence jsou prý dvě naprosto odlišné věci
   ale
   – co když uprostřed plochy je místo, kde chybím?
   nebo
   – zrcadlově naopak
   A zamotejme tam
   – co z toho je stereo
   či
   – věčný úkol filozofie

   anebo jinak

 6. Jak přivést miliony lidí k uvěření, jak uvést tisíce do nedůvěry a kam to celé dospěje? Asi to patří sem, současná věda k tomu může co říci?

  http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=fakta-o-expedicich-na-mesic&cisloclanku=2012080007

  Nedávno jsem viděl fotografie – stopy kol měsíčního vozítka a i bot amerického kosmonauta. Markantní otisky v povrchu Měsíce. Vedle, na jiném snímku, stál přistávací modul, který až do samého přistání, dosednutí musí pomocí nějakých motorů dobrzďovat, než modul dosedne….a stopy po odvátém prachu – písku – drobných kamíncích v místě a kolem místa přistání – nikde?

  Nejsou to paranormální schopnosti americké kosmonautiky v šedesátých létech minulého století?

  Pěkný víkend.

  Václav Žáček

  1. Jaký to má smysl publikovat tady dávno známé fakty o podvodě vlády USA v souvislosti s jejich kosmickým výzkumem? Není to úbohý pokus zakrýt nějaký jiný fakt, např. že jsem jejich agentem?

 7. to je dobrý :-)))) Býti agentem.
  Vlastně už jsem agentománii zažila, prej su agent WC, či co…

  1. Nemělo by být správně agentem W4C? Český film: Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky. S krásnou /mladou/ paní herečkou Květou Fialovou.

   Pěkný den.

  2. Agenty WC jsme skoro všichni…většinově tam řešíme okolnímu světu zakryté osobní „tajemství“…

   1. Zdenku, myslíte jako chováním? Agent WC, přeneseně, agent splachovací? To osobní „tajemství“ jde ale do žumpy nebo kanalizace. Jak tomu rozumět?

    1. ad: Jak tomu rozumět?________________

     „Hovno je obtížnější teologický problém než zlo,“ napsal Milan Kundera v románu Nesnesitelná lehkost bytí a svou myšlenku dokončil: „Buď je hovno přijatelné (a potom se nezamykejme na záchodě), anebo jsme stvořeni nepřijatelným způsobem.“ Téma hovna či výkalů je vskutku jedním z klíčových pro pochopení postavení člověka ve světě. Kunderovský bonmot, ač k této skutečnosti poukazuje, však svou povrchovostí může být docela dobře vnímán jen jako zástěrka, odpor, který nám brání roli hovna opravdu do hloubky pochopit. Stejnou funkci mají jistě i rozličné „umělecké“ exhibice a provokace, které hovnem například malují na plátno. Opravdu hluboké pochopení hovna v našich životech však nemůže obejít skutečnost, že hovno souvisí s lidskou sexualitou a nevědomím.http://blisty.cz/art/22310.html#sthash.qnTO062f.dpuf

    2. Hle, hle, hle, byť na téma o lejnu, není již tato diskuse na to samé…:-)

    3. WC – water closet, tedy mísa splachovací…ano, Vendo, opravdu jsem původně měl na mysli pouze odvod přebytků stravy ze střevního traktu…

     Avšak, jde o prostor či místnůstku, kterou osobně zovu – duchovní kancelář…tam má člověk klid (pokud si s sebou nevezme knihu nebo notebook či tablet,) a proto jde i o prostor pro příchozí inspirace „shora“…

   2. Hle, v rohu zapomenutý pavouček tká své sítě tajemné,
    malá muška vlétla do pasti,
    mnoho očí přec jen vidí
    zakryté osobní tajemství
    ale brzy bílý sníh napadne,
    snad něco alespoň v lese zakryje

 8. Už je to tak dávno, co jsem se jakýmsi agentem zvala, že ani přesně nevím, jaké číslo jsem si dala,…
  Květa Fialová? Díky ní jsem si přečetla její oblíbenou knihu: „Chalíl Džibrán, Prorok, Zahrada prorokova“.

  1. Ano, člověk se zamýšlí nad tím, co dělají, říkají či doporučují tzv. vzory, lidé nějak neobvyklí. Na tom a na reklamách s nimi, je založen i konzum, který údajně udržuje rozvoj společnosti.

   Jednou jsem jel z Prahy a tato herečka nasedala do stejného rychlíku jako já – pomohl jsem ji se zavazadlem, ale do jejího kupé jsem nešel.

   Tu knihu jsem dostal předloni k vánocům, ale ještě jsem ji celou nečetl.

   je tam i kapitola k rozumu a vášním – úryvek :

   „Váš rozum a vaše vášně jsou kormidlem a plachtami vaší duše, plující po moři.
   Urvou-li se vám plachty nebo kormidlo, budete se buď jen zmítat, hnáni větrem sem a tam, nebo se v bezvětří na širém moři zastavíte.
   Neboť rozum, vládne-li sám, je silou omezovací, a vášeň, nehlídaná, je plamenem, který hoří ke své vlastní záhubě. „…….

   Pěkný den.
   Venda

   1. Většinou na veřejně známé lidi nedám, ale snad jsem zachytila, nebo přečetla zlomek hovoru, kde o této knize K. Fialová hovořila. A následně jsem ji viděla na výstavce knih a do třetice dobrého ji našla mezi knihami nabízenými mým oblíbeným knihkupectvím. Až pak jsem si ji koupila a občas se k ní, jako jedné z mála, vracívám.
    Náhodně opisuji:
    „“….Někteří z vás mne nazývali samotářem, opilým svou vlastní samotou,
    a vy jste říkali:
    „Radí se se stromy v lese, ne však s lidmi.
    Sedává sám na vrcholcích hor a shlíží dolů na naše město“
    Je pravda, že jsem zlézal hory a chodil po odlehlých místech.
    Ale jak jinak bych vás mohl vidět než z velké výšky nebo z velké dáli?
    Jak může někdo být skutečně blízko, není-li daleko?…..““

   2. ad.„Váš rozum a vaše vášně jsou kormidlem a plachtami vaší duše, plující po moři.
    Urvou-li se vám plachty nebo kormidlo, budete se buď jen zmítat, hnáni větrem sem a tam, nebo se v bezvětří na širém moři zastavíte.
    Neboť rozum, vládne-li sám, je silou omezovací, a vášeň, nehlídaná, je plamenem, který hoří ke své vlastní záhubě. „…….
    ——————
    Proč Vás Otec přinutil napsat tento text?Adresátem je pisatel,tedy Vy sám.:))

    1. Hvězdičko, dáváte mi pěkné kapky. Asi si je zasloužím jako nějaký zdroj poučení. Ten text, který znovu kopírujete, ale napsal Chalíl Džibrán, v knize „Prorok“.

     Mohla byste poznat, že to píšu matce, která tu knihu vzpomněla v souvislosti se její vzpomínkou na herečku Květu Failovou. Nebylo to určeno ani Vám, ani nikomu jinému.

     O co Vám jde? Na Vaši otázku „proč Vás Otec přinutil napsat tento text?“ – zeptejte se Ho prosím při Vašem dalším setkání. Mne se tento malý úryvek jeví jako příznačný pro dnešní dobu.

     A ještě k tomu Vašemu dlouhému dnešnímu příspěvku z 12:41.

     Opravdu Vás nechápu. Pravdou je, že jsem Vám posledně psal a postupně při tom dočítal Vaše tři předchozí příspěvky. Pak, když jsem zjistil, v jaké jste choulostivé rodinné situaci, málem bezdomovci, pod mostem, manžel bez peněz, on Slovák, bez trvalého pobytu, bez podpory, dvě nezletilé děti……, či jak to tam všechno popisujete, přišlo mi zbytečné vůbec nějaké vysvětlení po Vás, v tomto Vašem stavu, vůbec chtít. tak jsem Vám napsal, ať nereagujete.

     A teď ten Váš „přímý přenos“. Pozdravujte Otce a zase na Vás přestávám reagovat. Již se tak jednou z mé strany oficiálně, tedy mým přímým sdělením, stalo.

     I přes to, že cítím s Vámi i nadále, opět z mé strany přerušuji diskuzi. Nemá to význam.

     Ať se vše dobré k Vám a Vaší rodině co nejdříve rychle přiblíží. A to jsem ještě přemýšlel, že bych Vám, po dohodě s manželkou, nějak finančně pomohl.

     Nejste na to sama, jak Vy víte a zvládnete to. Držím Vám alespoň palec.

     Václav Žáček

     P.S. – proč jste mi to na veřejné stránky napsala – viz. úryvek, to fakt nevím ??? – pro připomenutí, kdy jsem se opravdu podivil nad tím osobním sdělením:

     „On /Váš dobrý učitel/ to pozná podle barev,které nevidím.A když je toho příliš,nemám chuť žít.Třeba i nyní prožívám docela perné chvíle.Manželovi našli v srdci nezhoubný nádor (dnes vím,že v tom byl Otcův záměr a výše uvedená slova s tím souvisí).Během tří dnů šel na operaci,je v pořádku.
     Nakolik je však živitelem naší početné rodiny,náš příjem klesl hluboce pod nulu již zase a těch průserů se od toho odvíjejících ani nemluvím. Protože jsme s dětmi zůstali bez financí,šla jsem požádat o pomoc na sociálku.Tam mi doporučili nahlásit se na pracovním úřadě,abych mohla požádat o dávku v hmotné nouzi. Na dávku v hmotné nouzi však ani jako občan ČR a matka ještě dvou nezletilých dětí,též občanů ČR nemám nárok,protože manžel je občanem SR a není v našem dočasném bydlišti přihlášen k trvalému pobytu. Takže nic. Nebýt rodiny,tak už zde nejsme a jsme na ulici,kde se však můžeme ocitnout kdykoliv. Nezanevřela jsem,protože jsem byla svědkem neskutečné arogance a přetvářky ze strany úředníků, mrtvých zombie,ale také neskutečných lží o nabídkách práce atd.,vyvěšených na tabulích,přesně jako i v TV.
     Abyste mne pochopil,radili mi jak mám podvádět tento zkorumpovaný systém,tak jsem je poslala do pr….
     Manžel nastupuje po necelých třech měsících do práce místo rehabilitace v lázních,na které nemáme ani korunu.“

    2. jeden jediný zdařilý krůček a celý vesmír se láskou zachvěje.
     Jak to cítíte Vy sám? To je podstatné.

     „….Dobro i zlo jsou boží nástroje…
     „Bůh tě miluje jako muž svého syna“. Otec, který jenom chválí a netrestá, je k ničemu. Trest je vždy trestaným chápán jako zlo… Bez zla není dobra, bez tmy není světla…“

     „Pokud trestaný vnímá trest jako zlo, tak je ten trest neúměrný
     nebo onen trestaný nenapravitelný,….“

     A Vaše cesta zajisté napravila Vaši cestu…..hezký den.

    3. Venda
     Nerad se vměšuji do debat, ale již delší dobu cítím, že to udělat mám.

     Všechno, čeho se lidem dostává, ať už jsou to auta, telefony, počítače, oděvy, peníze, atomová energie, informace, nebo učení, ať již technická, nebo politická, nebo duchovní, jsou ÚŽASNÉ věci a ve své podstatě jsou dobré.
     Horší je jak s nimi lidé nakládají. Namísto toho, aby těchto darů užívaly k tomu, k čemu byly určeny, stávají se služebníky aut, telefonů, počítačů, oděvů (módy) peněz a rozličných učení. Nejde o to vědět, chápat, ale mít titul.
     Ulpíváme na nich.
     A to na co tě tu upozorňují, někteří s pochopením a trpělivostí, jiní konfrontačně a jiní popostrčením, nebo kopancem do zadku, je že namísto aby sloužilo učení tobě, stal jsi se služebníkem učení. Nepochybuji o tom, že tvé učení je dobré. Východní meditační techniky jsou jedinečné, ale je to jen učení. Je to ukazatel směru, nikoli cesta samotná.
     Ferenc Liszt (výborný klavírista) při jednom koncertu po odehrání pár tónů, náhle vstal a řekl: „dámy a pánové. Do teď jsem sloužil já klavíru. Od teď je klavír služebníkem mým.“
     Zkušeností máš na rozdávání. Tak mluv a piš o nich, ne o zkušenostech někoho jiného (zakladatele sant matu). A zjistíš, že jdeš po stejné cestě, po jaké jdeš. Pouze už půjde Venda, nikoli sant mat. :)

    4. Díky za projevený názor.

     Vyjímám tuto větu :
     „Je to ukazatel směru, nikoli cesta samotná.“ SOUHLAS

     Mohl bych v mých předchozích článcích vypíchnout desítky stejného doporučení, které jsem tu poskytl. Přímo mých zkušeností. Nejsem sečtělý intelektuál, který si třeba vede „slovník“ výrazů – např. „hovno“ v lidské mluvě, klikne a má otevřeny tzv.moudré články.

     Ne, učení je nutné, ale samotná cesta to není. Může se někdo naučit perfektně německy, anglicky, španělsky, ale když nebude jazyk používat, je mu to na nic.

     Upřímně, kdo tady ví, co a jak používám a jakým technikám se věnuji?

     Nejsou to však žádné umělé rituály nějakých lidí, kteří „získali“ pocit výjimečnosti, a až moci, na smrti nějaké mudrce ! Rituály, které je nutné dodržovat, strašit dogmaty, atd.. A že někomu zde vadí východní nauky, jako startovací krok, jako vybavení pro duchovního hledače? Je mi to do jisté míry jedno. Každý si může zvolit svoji cestu. Francúcha, Abdrushina, Vacka, Tomášovi, Staňka… a pak se, domnívaje se, že je plně vyzbrojen, intelektuálně se střetávat s podobně „znalostmi“ vyzbrojenými. Když je to pro jeho /její/ ego přínos, prosím, může se tu každý projevit pod články, odbíhat k tématům dle své libosti a mít pocit, jak to nějak někomu pěkně nandal, jak zazářil.

     Vám jsem tady asi dal nedávno informaci, že letos dopíšu příspěvek s pořadovým číslem 65. Pak již se budu věnovat své praxi s minimem účasti na zdejším fóru. Opravdu zdejší diskuzi nepotřebuji. Ty čtyři roky strávené tady, nikam jinam diskutovat o duchovních věcech nechodím, nikam jinam články neposílám, nepovažuji ale za špatně investovaný čas. Asi to tak mělo být. Věřím, že pro dalších např. 20 roků mám před sebou smysluplné naplnění mé, dosud z větší části teoretické přípravy. Je do jisté míry ale nezbytná. Zatímco prostý rolník z Indie snáz uvěří, protože není tak komplikovanou osobností, lidé Západu hledají logiku, souvztažnosti, střípky, které do sebe zapadají, snad i důkazy. Ani to však nepotřebuji. Stavím si vlastní plot kolem své úrody poznání, abych v budoucnu nemohl být tak lehce sveden z cesty. To nebezpečí stále hrozí /negativní síla je stále ve střehu a člověk bývá slabý tvor/ Jak říkal v podobenství Ježíš o rozsévači; je potřeba pro semínko úrody dobrá půda.

     Souběžně tedy na sobě pracuji a věřím, že půda je připravena. Čtu již jen minimálně. Co neudělám to vím jistě. nebudu tu vykřikovat, jak se o půlnoci setkávám s Bohem-Otcem, jak mne on chová na klíně, jak mu říkám taťuldo. To by mělo být pro každého až svaté, toto znevažování sebe sama.

     Mějte se hezky, Padlý Leo, a ještě jednou díky za jeden konečně i normálnější vstup.

     Václav Žáček

    5. Venda
     Ad: jako startovací krok, jako vybavení pro duchovního hledače?
     Nádherně řečeno. :)
     Z celého tohoto příspěvku, konečně cítím Vendu.
     Ahoj Vendo. Já jsem Leo :)

    6. ad.O co Vám jde?
     O upřímnost.Kdybych chtěla požádat o pomoc,napíšu to upřímně na rovinu.

     Otec Vám napsal odpověď na Vaši otázku přímo Vaší rukou.Ještě
     stále nechápete,kým je Otec?

     ODPOVĚĎ:
     ad.Opravdu Vás nechápu. Pravdou je, že jsem Vám posledně psal a postupně při tom dočítal Vaše tři předchozí příspěvky. Pak, když jsem zjistil, v jaké jste choulostivé rodinné situaci, málem bezdomovci, pod mostem, manžel bez peněz, on Slovák, bez trvalého pobytu, bez podpory, dvě nezletilé děti……, či jak to tam všechno popisujete, přišlo mi zbytečné vůbec nějaké vysvětlení po Vás, v tomto Vašem stavu, vůbec chtít. tak jsem Vám napsal, ať nereagujete.

     A teď ten Váš „přímý přenos“. Pozdravujte Otce a zase na Vás přestávám reagovat. Již se tak jednou z mé strany oficiálně, tedy mým přímým sdělením, stalo.

     I přes to, že cítím s Vámi i nadále, opět z mé strany přerušuji diskuzi. Nemá to význam.

     Ať se vše dobré k Vám a Vaší rodině co nejdříve rychle přiblíží. A to jsem ještě přemýšlel, že bych Vám, po dohodě s manželkou, nějak finančně pomohl.

     Nejste na to sama, jak Vy víte a zvládnete to. Držím Vám alespoň palec.

     OTÁZKA:
     ad.– proč jste mi to na veřejné stránky napsala – viz. úryvek, to fakt nevím ??? – pro připomenutí, kdy jsem se opravdu podivil nad tím osobním sdělením
     —————————————–

     Vy totiž po mně chcete to samé,co ty ouřady.Jenže mé srdce se nedá
     koupit.Láska se nedá koupit.
     I kdybyste mi přinesl všechny peníze světa,kladete si podmínky,
     kterými bych musela popřít samu sebe.Uvědomujete si to?
     Pokud bych přijala podmínky úřadu,přistoupila bych na hru mrtvol
     o zkorumpovaném království,ve kterém bych byla otrokem systému.
     Očekáváte,že po Vašich slovech,kterým nevěřím,bych Vám mazala med
     okolo úst a lezla do zadku?Mýlíte se,napsala bych znovu to samé.
     Z lásky.
     Láska má mnoho podob.Znáte tu pohádku o Zlatovlásce?Jiřík měl
     uhodnout,která z dvanácti panen je ta pravá.Napověděla mu moucha,
     které pomohl.A protože mi Otec přes Vás také pomohl.Řekla jsem
     Vám i její jméno:Láska bezpodmínečná.
     Ona nepotřebuje okolo sebe hradby ani sítě.Je jako ta bezedná
     slánka.Podělí se o své poznání a nikdy z ní neubude.

     PS:Toho nejdůležitějšího jste si však ani nevšiml.Toho,Kdo vás po tomto světě nosí a vede a učí.Takže si nejhrej na to,kým nejsi,Otec
     je lepší „herec“.

     3
     „Slyšte mě, dome Jákobův, všichni, kdo jste zůstali domu Izraelovu, vy, kteří jste chováni již od života matky , od matčina lůna na rukou nošeni:
     4
     Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.“

    7. Pro Vendu:
     ad.Co neudělám to vím jistě. nebudu tu vykřikovat, jak se o půlnoci setkávám s Bohem-Otcem, jak mne on chová na klíně, jak mu říkám

     taťuldo. To by mělo být pro každého až svaté, toto znevažování sebe sama.
     —————————————
     1.Sebelítost je největší zlo.
     2.Kdo Vám zde řekl,že se setkává s Božským Otcem o půlnoci?
     Trocha pozornosti by v neustálém nemám čas neuškodilo.
     Otec je ve mně a já jsem v něm.Rozumíte?Žijeme spolu,jsme
     v neustálém spojení.Chápete?Tolikrát jsem Vám to psala,jak
     je možné,že Vám to ušlo.
     3.Svatá je láska bezpodmínečná,Spojka,kámen mudrců,kterou jsem
     díky Božskému Otci v sobě našla.A to je to,o čem světu nehlásat
     by bylo znevážením sebe samé,znevážením své podstaty,znevážením Matky.

     Za trochu lásky (Okna v bouři)
     Za trochu lásky šel bych světa kraj
     šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý
     šel v lednu, ale v duši věčný máj
     šel vichřicí, však slyšel zpívat kosy
     šel pouští a měl v srdci perly rosy
     za trochu lásky šel bych světa kraj.
     Jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.

     (Vrchlický Jaroslav?:))

 9. Byť agentom niekoho, je ,,zbožné želanie “ aj mnohých ,,dutokostných nadprirodzených bytostí“. Ale výberové konanie je velmy prísné, takže zatial prešli len dvaja :

  Mená ? Luciferko a Belzezubko .

  Obaja sú však dobre maskovaní a zatial majú úlohy : sledovať, zaznamenávať a ukladať informácie do ,,dutých pňov prestárlych stromov“.

  Sú to však len atrapy, takže …

 10. To: Václav k Venda pro Hvězdičku 6.11.2015 (9:07)
  (napsáno 7.11.2015Dala jsem na Otcovu radu,abych sečkala s odesláním
  a sledovala,co se bude dít.A ono se děje v přímém přenosu.)

  ad.S Vaším výkladem Matouše 8:14,15 nesouhlasím a není třeba o tom dále diskutovat.

  Byl jste při smyslech a plném vědomí,když jste tato slova napsal?:)
  Vy opravdu nerozeznáte rozdíl mezi obsahem dvou slov: výklad a překlad?

  ad.Tento Váš výpad považuji za celkem významné nefér jednání z Vaší strany.

  Soudíte podle sebe,a tak nerozlišujete upřímnost od své ješitnosti falešného ega.

  ad.DOLOŽTE mi prosím, kde jsem v diskuzi pod všemi články a popř. v mých článcích toto sdělil.

  Jsem stále při plném vědomí Václave.Doložit mohu,ale neudělám to.
  Doloženo Vám bude až v hodině H,a ta přijde.Manipulujete a lžete v přímém
  přenosu.Takže jste při plném vědomí nebo si to jen myslíte?

  ad.Hvězdičko, Vaše psaní a přechod do osobní roviny popisu dění kolem Vás nebyl jen tak.

  Ano,jenže to Vy jste neuviděl a tím ani nepochopil pointu sdělovaného.
  Oháníte se karmou,která neexistuje.Karma Vašeho pojetí je jen výplod
  choré mysli.Převzal jste mylnou teorii postavenou na nepochopení jazyka srdce.
  Nechcete tomu jazyku rozumět,protože by vám zboural Vaše iluzní představy.
  Ještě jste vůbec nepochopil,že se trestáte sám a to okamžitě,ještě dřív než něco
  napíšete,vyslovíte nebo vykonáte.

  ad.Jen ale tak pro Vás – šlo o vědomé vyskočení z okna / ne vypadnutí /…

  Pro vědomé vyskočení z okna platí to samé.Jenže Vy jste Václave stále
  přesvědčen,že disponujete vlastní vůlí,ale to je také jeden velký omyl.
  Tak tato realita nefunguje.

  ad. Jste svobodný člověk a myslet si můžete co chcete..

  Jsem duchovní bytostí v lidských šatech.Mysl těch šatů je jiná než mysl duše.
  Šaty jsou utkané na míru a mysl těla je řízená ,až dokud …

  ad. i myšlenky vytvářejí karmu..

  A jsou ty myšlenky Vaše?:)Nejen v Bibli se píše o zabíjení špatných myšlenek,
  které vychází z emocionálních procesů ,kdo má SKUTEČNÝ vliv na biochemické
  procesy nejen vašeho těla,které ovliňují nervovou soustavu,což vše má přímý
  vliv na Vaši náladu a tím i myšlení.Pak již není ani zázrakem fakt,že
  Otec dokáže zbavit TĚLO i bolestí.
  Jste v otrocví mysli na autopilota nebo dokážete už myslet sám?Dokážete se
  zříci světa nebo jste jím poháněn a podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí?

  ad.Karmické dluhy máme ale všichni, matky, děti, tátové…… . Je dobré nic dalšího nevytvářet.

  Pokud si věříte na karmické dluhy, pak Vám opravdu nezávidím,neboť se
  svými praktikami,jež si slepě myslíte,že nejsou očividné,si sám zaděláváte
  na průsery a tak si sám vytváříte svou „budoucnost“.
  Okamžitou odměnou je Vám rozdělenost,slepost a hluchota.
  Vy se „odměňujete“ svým naučeným myšlením sám a stále,které je
  v otroctví emocí a arogance.To vše zakrýváte maskou slušného člověka,
  stvořeného převzatými bludy do svých představ.

  ad.Dobré je, že jste nepřijala ty navrhované podvody.

  Tak tady jste nepochopil vůbec nic.

  ad.snad se nějaká pomoc pro Vaše nesnáze v tomto světě hmoty….

  Každá „nesnáze“ ještě neznamená,že se týká bezprostředně mého
  srdce(vědomí) nebo mého těla.Zkuste se naučit nejprve rozlišovat,
  komu jsou Vaše slova vlastně určena.Jestli adresátem nejste (ne náhodou) Vy sám.
  Navíc každá nesnáze je příležitostí sebepoznání.
  Pamatujte,že bez Otce nepovíte nic,ani nic nenapíšete.
  Vždy o Vás vydá svědectví v přímém přenosu.Vždy vydá svědectví,
  kde se nacházíte.A nikoliv v příštím životě,ale ihned,nyní.
  Funguje to JEDNODUŠE:Chcete-li ponížit,jste ponížen
  dřív než ponížite.Chcete-li ublížit,ublížíte si dřív,než tak učiníte.
  Chcete-li se obohatit na úkor jiných,jste okamžitě „žebrákem“.atd.

  13
  Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem.
  14
  Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit?
  15
  Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den,
  16
  a někdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad,“ ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné?
  17
  Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.

  ————————

  1
  Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře.
  2
  Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
  3
  Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
  4
  A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.
  5
  Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.
  6
  Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje.
  Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.
  7
  Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane;
  8
  je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí.

  To proto,že duch(mysl) je v něm rozdělen,a to je vždy zjevné nejen u Vás.
  KDO JE ROZDĚLEN V MYSLI(=DUCHU),JE NAPLNĚN TMOU.DUALITA JE ILUZE.
  Znovu VÁM PŘIPOMENU Slova Božského Otce:
  „Poproste Otce s pokorou srdce o Milost Rozumu a Milost Smrti.“

  PS: KAMMA=>“HŘEBEN MAMIKY“,Kamma =>“DÍLO MATKY“,neboť NadDuše si pamatuje.
  ->obsah je stejný :)))

  1. Soudíte podle sebe,a tak nerozlišujete upřímnost od své ješitnosti falešného ega.

   Manipulujete a lžete v přímém přenosu.

   Pokud si věříte na karmické dluhy, pak Vám opravdu nezávidím,neboť se
   svými praktikami,jež si slepě myslíte,že nejsou očividné,si sám zaděláváte
   na průsery a tak si sám vytváříte svou „budoucnost“.
   Okamžitou odměnou je Vám rozdělenost,slepost a hluchota.
   Vy se „odměňujete“ svým naučeným myšlením sám a stále,které je
   v otroctví emocí a arogance.To vše zakrýváte maskou slušného člověka,
   stvořeného převzatými bludy do svých představ.

   __________Hvězdičko, stejně je to zajímavý, „zvláštní“ a tak trochu asi i „paranormální“, ale VIDÍM toho „našeho Vendu“ úplně stejně…:-))

 11. ad…učení, ať již technická, nebo politická, nebo duchovní, jsou ÚŽASNÉ věci a ve své podstatě jsou dobré.

  No já teda nevím, nevím… Ale jmenovitě na „učení politickém“, rozhodně nic „úžasného“ a už vůbec tzv. dobrého (podle tebe) nic neshledávám a nic nenacházím. Sorry, ale PODSTATA (a podstata dobra) je někde úplně jinde. A ideologie to rozhodně nejsou. Učení politické, obdobně jako učení ekonomické, to jsou jen hovna sračky. Bludy a lži, „dobré“ tak k manipulaci, ovládání mas a stříhání ovcí vůbec.

  1. Vše to co k lidem přichází je ve své podstatě dobré. To až lidé si vše překroutí a zaonačí ke svému chamtivému a hloupému prospěchu.
   Lidé dostali desatero. To, že si ho upravili a překroutili,dle svého a za nerespektování nesmyslů se kamenovali, je problém lidí. Nikoli podstaty desatera.
   To, že si z feudálního zřízení udělali dojné krávy a rozparcelovali svět pro pár pokrevně spřízněných jedinců, je problém lidí. Nikoli podstaty feudalismu.
   Toužili po změně? Budiž. Dostali demokracii
   To že zástupci lidí lžou, kradou a manipulují s davem, není problém demokracie, ale zase a jen lidí, jelikož jsou stejní, jako jejich zástupci. To lidé se rozdělili na frakce. Nikoli demokracie.
   Politické učení, neb učení a předávání zkušeností, jak spravovat zemi a udržet dobré vztahy s okolním světem. To že se učení překroutí a učí se ho kdejaký výlupek, který chce jen prachy a moc nad davy, to opravdu není problém učení, ale lidí.
   Peníze= přenositelnost hodnoty. Když se vydám na cestu, nemusím sebou hnát stádo ovcí a nést pytel pšenice. Chamtivost je problém lidí, nikoli peněz
   Telefon – úžasná věc k dorozuměním na dálku. To že ho lidé užívají k tomu, aby se vykecali, je lidský problém. Nikoli telefonu.
   Atd. Atd. Atd. Atd.

   1. ad: Vše to co k lidem přichází je ve své podstatě dobré.

    Když říkáš – VŠE – takže i to co přichází od Satana, to taky je, jak říkáš, „ve své podstatě dobré“? No nevím, nevím, ale s tímhle „tvým učením“ a de facto pseudotézí, že „Vše to co k lidem přichází je ve své podstatě dobré“, souhlasit nemůžu, ostatně jako s žádným jiným nesmyslem.

    http://www.hcjb.cz/Zapas_o_dusi/72/zodc7203.phtml

    1. ad – Když říkáš – VŠE – takže i to co přichází od Satana, to taky je, jak říkáš, „ve své podstatě dobré“?
     _____________________

     „Té síly díl jsem já, jež, chtíc vždy páchat zlo, vždy dobro vykoná.“
     /Goethe – Mefisto/

    2. Honza
     Ad: takže i to co přichází od Satana
     Kdo chce vidět za vlastními průsery vidět to, že je obětí „temných sil“ bude je vidět.Je to jeho volba. Všechna ta svinstva, které lidé dnes a denně páchají, mají v sobě a žádného rohatého k tomu nepotřebují. Pokud jen nakoukneš za závoj, zjistíš, že onen satan, alias archanděl Samael je atributem trestu. A to že se lidé děsí trestu za své zhovadilosti je jejich problém. nikoli Samaelův.
     Člověk má ve svém konání Vždy na výběr. To že upřednostní laciné výmluvy je jeho problém.
     Ad: de facto pseudotézí
     Tato hloupá doba, která se ti očividně nelíbí, je přímím důsledkem nejen katolického učení. Ano, to je dílo Samaelovo. A to je teprve začátek.:)

    3. Zlatá slova. Satan jako původce zla je konina. Vždy je to v nás a také v tom, co si k sobě přitáhneme na základě toho, co je v nás.

     Akorát si nejsem jistá, jestli máme vždy na výběr. Lépeřečeno-ano, výběr vždy existuje, ale člověk může být ve stavu, kdy to prostě nedokáže vidět. Některé „výmluvy“ nejsou až tak laciné.

    4. Šárí
     Ten výběr je o tom, kterou stránku sebe sama člověk upřednostní.

    5. Šárí
     Pouze doplním
     Ad: Některé „výmluvy“ nejsou až tak laciné.
     Nejsem mravokárce. Také prožívám život lidský a také někdy upřednostním výmluvu. Ale je dobré, když si je člověk vědom, že je to volba jeho a nikoho jiného.
     Za laciné považuji svádění vlastních chyb na kohokoli jiného.

    6. poznámečka – „budujeme „korunu“, ale ke „kořenům“ se má každý vrátit sám.
     Úroda je krásná, ale bakterie, žížaly kypří a provzdušňují půdu a jedno bez druhého nepřežije.
     Je možné v sobě ctít obě tváře, korunu i kořeny, to božské i to opačné, protože dohromady je to jakýsi zdroj, neboť neustále něco umírá a dává vzniknout novému.“

    7. Zpupnost, strach a bojovnost v jakékoli (i zastřené) formě jsou tři základní znaky Satana, jejichž společnou zbraní je lež.
     Kdo tedy ponižuje, zastrašuje, či bojuje (za cokoli), do království nebeského se nemůže dostat. Stejně jako ten, kdo je patolízalský, ustrašený, či zbabělý.

     Ale přesto Vše je v Bohu.

     Pro objasnění si lze představit Boha jako magnet. Těleso magnetu je v takovém případě Bůh Otec. Síla, která z něj vychází, je Duch Svatý, aktivní pól je Bůh Syn a pasivní pól je Bůh Satan.
     Z toho je jasné, že Bůh Otec nehodlá Satana zničit, protože by tak zrušil smysl a řád Všeho.

     Ovšem je pouze na svobodné vůli člověka, který svou existenci začal přesně uprostřed, zda se nechá přitáhnout k pólu aktivnímu (kde ho nečeká žádné leháro, ale vědomá aktivita), nebo k pólu pasivnímu, kde si bude muset nechat líbit právě to, proč se tam ocitnul.

    8. Jiří Muladi
     Ad: Pro objasnění si lze představit
     Teologických rozprav jsem zanechal někdy, před 20Lety.
     Důvod je prostý. Pokut člověk nemá přímou zkušenost a pouze převzal učení od kohokoli jiného, je to jen iluze, představa. Může se bušit do prsou a přísahat že je to tak jak říká, protože mu to řekl někdo, koho dotyčný považuje za autoritu, ale stále je to jen představa.
     Nemám nejmenší tušení, jestli ty tu přímou zkušenost máš, ale vím jistě, že já ji nemám.
     Ano mívám vize, ale to jsou jen vize. Z toho člověk nemůže říci JÁ VÍM, já to zřel.
     Ze svého sebezkoumání, vím o protikladech, mezi kterými balancujeme a které jsi v podstatě popsal, za použití křesťanské terminologie. A právě ta terminologie je zavádějící.
     V hebrejské tradici je Samael pojat, jako nástroj božího trestu. Jako nejvěrnější služebník boží. V raném křesťanství je to zrovna tak. Až teprve v 5. století se lidé, kteří nemají přímou zkušenost, ani ty obyčejné vize, dohodli, že Samael je Satan a není nejvěrnější z archandělu, ale jeto boží protivník a zarytý nepřítel božího stvoření a boha samotného. Fantazii se meze nekladou. :)
     Ale líbí se mi pojmy, které jsi použil, aktivní a pasivní. Ano souhlas. Tuto přímou zkušenost mám.:)
     Ps: Satan, bývá zpodobňován jako ohnivá a ohněm oděná bytost.
     Oheň nikdy není pasivní.

    9. Leo,

     Ad: Teologických rozprav jsem zanechal někdy, před 20Lety…

     Klidně je zanechejte i nyní. Já mluvím o principech, a když používám teologické pojmy, tak ne kvůli teologii, ale kvůli samotné realitě. (Nejdřív byla realita a potom teologie, která pro tu realitu ustálila nějaké pojmy.)

     Z celé Bible jsou pro každého člověka životně důležité jen dvě věty.
     1)Otče náš.
     Tak se modlí lidé k Bohu, což znamená, že Bůh je Otcem (duše) každého člověka. To znamená, že každý člověk je dítětem Boha a z toho vyplývá, že úkolem každého takového dítěte je: vyrůst v boha.
     Všechno ostatní od různých teologů a poučovatelů jsou akorát doplňky, popřípadě kecy.

     Způsob, jak k dospělosti v boha dojít, pak ukazuje druhá notoricky známá věta:
     2) Miluj Boha nade všechno a bližního, jako sebe sama.
     S tím, že „nade všechno“ znamená nad své majetky, nad své nejbližší i nad své touhy.
     To není nic proti majetkům, nejbližším a touhám, ale kdo nemiluje Boha nad to všechno, skončí u toho, co nade všechno miluje (na tak dlouho, až mu to poleze i ušima).
     Ostatně, kdyby sám Bůh byl na něco fixován, byl by tím omezen – a omezený Bůh je protimluv.
     (To, že Bůh má sedm základních vlastností, takže se bez nich pochopitelně neobejde, to je jiná věc.)

     Ad: Ano mívám vize, ale to jsou jen vize…

     Je lepší neusilovat o vlastní vize, jsou ošidné. Když člověk pozoruje a pěstuje pocity (především v srdci), ty jsou autentické. A když vztah člověka k Bohu patřičně zesílí, Bůh mu pravdivé vize umožní.

     Ad: Oheň nikdy není pasivní….

     Mýlíte se, oheň je reakce. Akcí je substance, která má oheň utajený v sobě, a která ohni umožňuje, aby vůbec byl. (Teprve pak může být oheň akcí pro jiné procesy.)
     Duchovno k nám mluví i v těchto symbolech.

    10. Jiří Muladi
     Ad: teologie, která pro tu realitu ustálila nějaké pojmy
     Při mé poslední teologické rozpravě, jsem se zmínil o tom, že to jediné podstatné z modlitby „otče náš“ (nejsem křesťan a nemodlím se) je otče náš, buď vůle tvá. Tehdy, jsem pochopil, že teologie není k ničemu, ba naopak je zavádějící, pokut není podložená vlastní zkušeností. Bez vlastní zkušenosti je to jen snůška představ, iluzí a dogmat, které lidé přejímají od lidí, kteří si prožitky proroků překroutili dle svých iluzí. A nezáleží jestli se nazývají guru Jára, katolická církev, svědkové jahwého, grálisti atd.atd. vše je o vědomí toho kterého člověka. Znám spousty lidí, kteří znají kdejaké učení zpaměti a dušují se že tomu rozumí, že to pochopili, že to je to jediné správné. Ne. Je to jejich věc, jejich vědomí, jejich volba.
     Ad: (To, že Bůh má sedm základních vlastností, takže se bez nich pochopitelně neobejde, to je jiná věc.)
     Ty základní vlastnosti, nejsou pro to, že se bez nich neobejde, ale proto, že tak to zamýšlel. Stvoření stvořil tak jak zamýšlel. Příští stvoření, může mít naprosto jiné téma.
     Ad: Je lepší neusilovat o vlastní vize, jsou ošidné
     Souhlas. Ošidné a zavádějící. Ale já jsem o ně neusiloval. Oni prostě přicházejí.
     Ad: Mýlíte se, oheň je reakce. Akcí je substance
     Nevím. Nemám tu zkušenost. A pokud vím, ani ji mít nebudu. :)

 12. Padlý Leo, píšeš:

  ….Lidé dostali desatero.

  Musím Ťa ,,napomenúť“, že činíš nesprávné závery z počutého…

  Židia, vraj dostali Desatoro, nie MY. Keď to vzťahujem na seba, ani ja som nedostal žiadne Desatoro.

  Tie základy morálky a chovania sa jednotlivca v ,,tlupe“ už zaviedli ako prví neandertálci, potom zberači a po tisicročiach aj SUMERI a nie nejaký honelníci a pastieri , bohvie z ktorej materi..

  Ani svorka vlkov nepotrebuje Desatoro, aby každý jedinec vo svorke vedel, čo môže a nemôže. Už tam je viditelný prvotný prejav náboženstva – hierarchia…

  A čo to je , to Desatoro?

  Celé Desatoro je ,,kopa hnoja“, lebo 50% z toho sú príkazy a zákazy pre Židov, ako sa ,,celý oddať“ a velebiť ich vymysleného Hospodina.

  A je tento židovský Hospodin, Tvojim bohom ? Nedaj sa Padlý Leo vysmiať !!

  Však to je jeden odporný Netvor, ktorého si vymyslelo zopár pastierov kôz a ovcí, aby stmelili honelníkov z regionu a mohli lepšie odolávať ,,nepriateľom“. Ten ich vymyslený Hosdpodin bol vlastne ,,Čistič „- teda likvidátor pôvodných obyvateľov Kanaanu, alebo ako sa ten kraj volal.

  A potom keď LUDIA v otrokárskej spoločnosti nevideli žiadnu nádej pre svoje oslobodenie od nútených prác, revolty boli potlačené silou, čo zostávalo človekom tej doby?

  Jediné. Primkli sa k už ,,vymyslenému“ Hospodinovi , ich ,,hrdinovi“ a fintou o oplodnení Marienky Hospodinom , si utláčaní ,,stvorili“ nového POLOBOHA, akéhosi obrezaného Ježišťoka.

  A tento poloboh, vraj nám pomáha už viac ako 2.000 rokov. Ja takýmto dristom od cirkevných papalášov neverím ani za mak , lebo od čias, čo bol vymyslený, to ide s ludstvom ,,dolu vodou“ rýchlym tempom..

  Rodiaca sa kresťanská Cirkev zacítila pach MOCI a KRVI a dala sa do prvej línie boja za lepšie časy…

  Takže hor sa sveta ,,náboženský“ proletári do boja za lepšie ČASY….

  Len žiadnu revoltu, pekne pomaly. Jeden krok vpred a dva kroky dozadu, tak po kresťansku…

  1. Anonymní
   Ale ne, prosím, neměj mě za najivku, který spolkne návnadu i s navijákem. Je samozřejmé, že etické kodexy tu byli od nepaměti. Ale Mojses, alias Moše, byl prvním(pokut je mi známo) kdo je sepsal. Etický kodex pro dobrý, a udržitelný život v lidském společenství. Nebo je snad něco špatného na tom přejímat zkušenosti od svých předků a ve stáří se o ně postarat a tím ukázat svým potomkům že by se měli chovat stejně? Nebo nelhát? Atd.
   Záležitostí s Hospodinem, se nezabývám. Je to jejich věc, jejich volba.
   Kdo jsem já, abych soudil?
   A kdo jsi ty, že soudíš?

 13. Padlý Leo, píšeš:

  …A kdo jsi ty, že soudíš?

  Ja, Leo som človek , ktorý má MODZOG a premýšlam o všetkom. čo sa okolo mňa deje a mám na väčšinu udalostí svoj názor, aj keď nie ,,stádovitý“…

  Takže ani Boh mi nemôže zamedziť, že premýšlam aj o ŇOM a všetkých súvislostiach
  s ním. Ak by akýkolvek Stvoritel chcel, aby som nemal svoj názor, stačilo, aby mi ,,vygumoval“! to vodnaté mäso v gebuli.

  Amen. hovorím vám , že amen…

  1. Anonymní
   Ad: aj keď nie ,,stádovitý“
   Ano rozumím. :)
   Ale z čeho soudíš, že patřím k nějakému stádu. Neživ v sobě představy. Opak je pravdou. Jsem ten ne-normální, tudíž pro normální jsem divný.:)))
   Jsem ten, který jsem. :)

 14. Ahoj Leo,
  díky za diskuzní příspěvky. Byl jsem dosti mimo a sledoval jsem jen něco. Tvoje příspěvky jsou určitým balzámem.

  Václav Žáček

 15. Miluju!, miluju „objasňování“………….:-)

  „O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet.“ (Ludwig Wittgenstein)

  1. Honzo,

   mně je úplně jedno, co milujete, zvlášť poté, co jste mi na dvou řádcích o sobě řekl toto:
   1)Chováte se jako trapný puberťák, když schován za nic-kem, komolíte skutečné jméno.

   2)Máte hlavu přecpanou autoritami, jejichž citáty zde hážete jako na běžícím pásu. Ovšem já uznávám pouze jednu autoritu, takže pro mne tak předvádíte především nadutou bídu.

   3)„O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet.“, to jste vzal z úst mafiánských kmotrů. Ale i tak, než se příště vytasíte s nějakým citátem, zkuste nejdřív zjistit jeho pravdivost.

   „Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno…“

   1. Máte hlavu přecpanou autoritami, jejichž citáty zde hážete jako na běžícím pásu. Ovšem já uznávám pouze jednu autoritu, takže pro mne tak předvádíte především nadutou bídu.

    Na vaše „Já“, sere pes. Existuji pro ty, pro které existuji.

    „Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno…“

    Svatá Pravda…

    1. Vždyť to říkám: chováte se jako trapný puberťák, navíc dezorientovaný. Nejdřív hlásáte, že „O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet“ a vzápětí je pro Vás svatou pravdou, že není nic skrytého, co nebude poznáno.
     K tomu se mi snažíte vnucovat Vaše osobní zkušenosti, že na Vaše „Já“ sere pes, ale hned zároveň přidáváte: Existuji… což je sloveso v první osobě čísla jednotného: tedy já (které v tom „existuji“ existuje).

     Ovšem nezoufejte, každý puberťák jednou dospěje, takže i Vy jednou přestanete předvádět tu nadutou bídu.
     Těším se na to.
     Já se těším (bez ohledu na to, co s Vaším „Já“ dělá pes).

 16. Jiří Muladi 12.11.2015 (14:45)

  „Ovšem je pouze na svobodné vůli člověka, který svou existenci začal přesně uprostřed,…..“

  Myslím si, vyhnání z Ráje přivedlo člověka /lidstvo/ k zápornému pólu stvoření, ne uprostřed.

  Jinak dobré a díky.

  Václav Žáček

 17. Venda, píšeš :

  ……..Myslím si, vyhnání z Ráje přivedlo člověka /lidstvo/ k zápornému pólu stvoření, ne uprostřed.

  Vendo, beriem, ale was ist das potom ,,kladný pól“ stvorenia…

  A kde berieš tú istotu, že Hlinený Adam a Mäsitá Eva, samozrejme bez ,,DUŠE“ , boli vôbec niekedy vyhnaní z RAJA?

  Ja tvrdím že Bibliou vymyslený RAJ nikdy neexistoval…

  Je to presne ako v rozprávke o bračekovi Jelenčekovi LES, kde zlá striga griluje ,,lapené“ dietky a potom ich ,,žerie“ a oberá z nich mäsko ako zo žabky a zapíja to žabím slizom …

  1. ad.
   Vendo, beriem, ale was ist das potom ,,kladný pól“ stvorenia…

   „Kladný pól“ je opak záporného pólu.

   ad.
   A kde berieš tú istotu, že Hlinený Adam a Mäsitá Eva, samozrejme bez ,,DUŠE“ , boli vôbec niekedy vyhnaní z RAJA?

   O Adamovi a Evě jsem nic nepsal.

   A vposledku – Vše tvrzení je Vaše tvrzení s přívlastkem svobodné.

   Pěkný den.

 18. Vendo,

  viem, že si o hlinenom Adamovi a ….nepísal, ale to patrí k sebe, ako voš lonová k vagíne.

  Ako hovoria ,,materialový“ , RAJ a Adam s Evičkou tvoria ,,dialektrickú“ jednotu vo Stvorení.

  Preto som si dovolil napísať ,, B“, keď si už napísal ono ,,A“…

  Ale pozor, dnes je Piatok 13-ho a…

  1. Vy máte rád Bibli a v ní hledáte. Co? Je to Váš prostor a Vy sám to víte.

   Možná víte, že i jiné nábožensko-kulturní směry nají své příběhy o člověku /o lidstvu /. Kdo zakoušel uvědomování si duality, když tu člověk /ještě/ neexistoval?

   Pěkný pátek 13.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference