mapa stránek || vyhledávání

Podaří se transformací odstranit krizi EU a západní civilizace?

euJeště jsem nenarazil na člověka, který by nesouhlasil s tím, že EU a celá západní civilizace je v krizi. Pouze někteří naslouchající namítli, že v posledním století je západní společnost v krizi stále. Pouze se ji pokusila řešit válkou nebo komunismem. Válka by za tímto účelem už zřejmě dávno byla pod nějakou záminkou vyvolána, kdyby potencionální válčící strany nebyly vyzbrojeny nukleárními zbraněmi. Musí tedy v mysli každého myslícího člověka vyvstat otázka, proč krize vznikla, proč není vládnoucími elitami ventilována, natož aby byla řešena.

Abychom mohli na výše zmíněné otázky odpovědět, nutno nejprve rozpoznat, co jakoukoliv civilizaci vlastně formuje. Tuto otázku v souvislosti se zkoumáním příčin zaostání „Říše středu“ (Číny) v poměru k evropské civilizaci odpovědělo pravdivě společensko-vědní centrum KS Číny: náboženství! Křesťansko-židovské náboženství bylo přes všechny své vady skrytým „motorem“ vzestupu starověké a středověké civilizace na současnou úroveň poznání světa a vesmíru. (Prostřednictvím vědeckého poznání, tedy úsilím člověka o prohlédnutí konání Boha ve stvoření.) Jestliže tedy docházíme k závěru, že západní civilizace je v posledním století a v současnosti v krizi, nemůže to být pro nic jiného, než že evropské náboženství, které ji vytvořilo, tzn. soustava nadčasových hodnot, je v krizi!

Tedy církvemi organizované a vykládané křesťanství je již sto let v přísně tutlané krizi! Na toto konstatování nutně navazuje další otázka: proč křesťanství v krizi vlastně je? Moje odpověď zní: protože nastal nebývalý rozvoj rozumového (vědeckého) poznání a v kontrastu k němu už několik století zcela ustrnulo duchovní a esoterického poznání. Tímto nenápadným procesem došlo k tomu, že scholastický výklad nepochybných křesťanských esoterických a duchovních pravd se stal pro mladou generaci Evropanů nepřesvědčivým!!! Biblicky řečeno: „sůl přestala soliti“. Neboli činiti lopotný život řadového člověka smysluplným, „stravitelným“.

A opět se natiskuje další otázka: proč vlastně postup poznání zákonů neviditelné dimenze reality ustrnul? Moje odpověď opět zní: kvůli potlačení svobody myšlení a intuitivního poznání člověka ve všech církevních organizacích. Církevními představiteli byl přímo hystericky provozován boj proti „herezím“ jako nevěře písmům a učeným scholastikům! Psychickým terorem, když to nestačilo, tak i mocensky. Tak bylo bráněno úsilí jednotlivců o kvalitativní duchovní vzestup a správnější pochopení Bible. Církevní činitelé, ač sami „do říše esoterických zákonů a zákonů věčnosti nevstupovali“, jiným ve vstupu bránili! Usilování o hlubší proniknutí do zákonů neviditelné a nadčasové sféry stvoření bylo pro kohokoliv „koledováním si o malér“. Kdyby se Kristus znovu vtělil, zabili by jej zas! Oni a „čtenáři bible“ se totiž domnívali a domnívají, že ví, co je Pravda a Spravedlnost. Jenže se ukazuje, jak jsme my všichni a celé lidstvo od Pravdy a jejího kvalifikovaného výkladu zatím hodně vzdáleni. Právě toto vycítila a pochopila mladá generace Evropanů a ptá se „teologů“ na klíčové otázky bytí a zjevení. Ale odpovědi se od nich nedočkává, proto nevěří ničemu. Nebo snad vidíte kolem sebe křesťansky se chovající mládež? Co mají společného s narozením Krista současné „santaklausiády“ na náměstích? (Dříve svátky maloobchodního obratu.)

Z výše uvedeného plyne, že krize západní civilizace skončí s krizí jeho náboženství, s jeho transformací na vyšší úroveň. Neboť všichni přece ví, že více než psané zákony, které ostatně málokdo zná, právě žité náboženství (soustava hodnot) reguluje vztahy mezi lidmi. Žádné ekonomické a politické reformy nepomohly a nepomohou! A jako jedna a jedna platí zákon, že společnost je tím vyšší, čím jsou kvalitnější mezilidské vztahy. Nastupující transformace lidstva není a nemůže být nic jiného, než vysvětlení duchovních pravd v křesťanství na vyšší úrovni. Tak, aby byly přesvědčivé pro „drze“ se ptající mladé. A jak se drze ptá mládež?

 1. Co je to Bůh a kde se vzal?
 2. Co je to Syn boží a proč je pro lidstvo nutný?
 3. Co je to neposkvrněné početí z Ducha svatého?
 4. Co jsou zázraky, zjevení, popisovaná Evangelii?
 5. Proč musel být Ježíš ukřižován a toto je křesťany slaveno.
 6. K čemu je celibát kněží, proč je přirozená sexualita v kontextu vnímána jako „hřích“.
 7. K čemu jsou náboženské obřady?

Všechno jsou otázky, na něž se pokusím sdělit svoje nazírání v následných článcích. Čtenáři pak budou mít možnost posoudit, zda jsou moje vysvětlení přesvědčivější, než vysvětlení studovaných teologů jejich církví. A nebo si vytvoří lepší než obé.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2
hlasů: 3
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

59 komentářů

Přidat komentář
 1. Pane Staňku, proč spojujete krizi EU s Evropou 100 let nazpátek? Evropa jen za dob křesťanských byla napadána nekřesťany Huny ( půlka Evropy směrem od východu), arabskými Maury ( Španělsko), Turky ( Balkán a jižní část střední Evropy). Třicetiletá válka formálně mezi protestanty a katolíky, později skoro mezi všemi. Komunismus odstavoval církev, až když byl Hitler pod Moskvou, tak obcházeli kolem obvodu proroci s Bohorodičkou pět měst, která pak opravdu dobyta nebyla. Bojovalo se ne za komunismus ale za rodinu ( = vlast) a víra vykořeněna nebyla . Takže krizí náboženství a válek bylo několik habadějů.
  Rozvoj vědeckého poznání vede k odklonu od církevního myšlení a je otázka, zda dává dostatečně silnou náhradu, když je ouvej, to s Vámi souhlasím.
  Píšete:“proč vlastně postup poznání zákonů neviditelné dimenze reality ustrnul?“
  Asi to bude tím, že neviditelná dimenze reality neexistuje. Už pojem neviditelná ( ve smyslu nezjistitelná) realita je na pováženou. Realita se právě projevuje, to je její podstatná vlastnost, některé třeba fyzikální, chemické a biologické projevy reality lze popsat přírodními zákony.
  Transformaci čehosi na cosi jsme tu měli s velkou slávou před rokem 2012. Kdo nevěřil na transformaci byl ignorant. A výsledek = nula nula nic. Žbluňk do moře a kaněc filma.
  Takže transformace se zdiskreditovala sama, nedivte se, že se na ni hned tak neuvěří.

  1. re: proč spojujete krizi EU s Evropou 100 let nazpátek?

   to, někdo jako jste vy, nemůže nejen uchopit, a pochopit už vůbec ne.

 2. Uvalenie balvana na voľný rozvoj vedy mal za výsledok krízu ľudstva v teritóriu dnešnej Európy.

  Noha s nohou šla aj degenerácia rozumu . Tam niekde vpredu šiel predvoj skazy a symbol smrti.

  Tým symbolom bola Cirkev a jej učenie, ktoré hovadiny a bludy z NZ povýšili na piedestál ,,vedy“ . Ano je to ,,TO“ zdegenerované náboženstvo, ktoré ustrnulo v dobách cca okolo r. 388 a tá doba trvá v Cirkvi dodnes…

  Strach a síra, ktoré obklopovalo ,,kresťanstvo“ už od jeho počiatkov, kedy ho na obraz otrokárskej spoločnosti ,,stvoril“ jeho protagonista, ten vyznavač Belzezuba, ten cisár Spiridonos, či ako sa ten psychopat volal, a ktorý spôsobil opozdenie duševného vývoja ľudstva v Európe min o 1500 rokov, by mal byť symbolicky upálený priamo tam, kde stál jeho palác, z ktorého po ,,očiste“ vyhádzal všetkých rímskych bôžikov, ktorí boli v tej dobe v kurze..

  Za cirkevný prevrat proti ľudskosti, ktorý sa udial už na I. koncile, by mala býť ,,kresťanská cirkev“ ukameňovaná ,,do konca sveta“, ako zločinecká organizácia…

  Vatikán ako sídlo ZLA, by mal byť do TLA vypálený a posypaný soľou, ako to zrobili Rimania, keď zničili Kartágo…

  Jenom ,,hrábe“ vytáhli z popela…

  …………Že to , nie…..

  Tak vedz pútnik, že za 100 rokov po ,,kresťanskej sekte“ nezostane ani len spomienka. Leda na ich obete…

 3. ad.: Nastupující transformace lidstva není a nemůže být nic jiného, než vysvětlení duchovních pravd v křesťanství na vyšší úrovni.

  Tak jako Američan nedohlédne za hranice Ameriky, tak jako Pražák nedohlédne za hranice Prahy, tak jako komunista uvažuje vždycky po komunisticky, tak křesťan není schopen pohlédnout za hranici křesťanství. Proč by, prosím Vás, měla ta pravda vycházet z křesťanství?

  Souhlas s Gilgamešovou nohou:
  ad.: Ano je to ,,TO“ zdegenerované náboženstvo, ktoré ustrnulo v dobách cca okolo r. 388 a tá doba trvá v Cirkvi dodnes…
  Křesťanství mělo na tu svoji reformu několik set let a nedokázalo to. Raději protivníky umlčovali na hranicích. Copak něco takového je schopno sebereflexe či dokonce nějaké transformace?

  1. To byste se měl panu Staňkovi omluvit, autor z aeronet.cz je mimo, už transformovaný je.
   http://aeronet.cz/news/na-prahu-novej-ery-a-globalnej-transformacie-zeme/
   „Bolo to sedem prírodne veľmi bohatých malých regiónov rozložených na celej Zemi v ktorých žili vysoko vyvinuté zvieratá podobné človekovi a do ktorých hmotných tiel sa po prvý krát v histórii Zeme inkarnovali ľudský duchovia na miesto zvieracej duše. ..
   Kolíska ľudstva“ bielej rasy sa duchovne volala „Thule“ a nachádzala sa na potopenom území v severnej Európe na území dnešného Severného pólu.
   ..Čakajú ju už len katastrofy a veľké prírodné premeny, ktoré môžu ešte ľudstvu dať šancu na prežitie ale bude to už len šanca podmienečná. Ľudstvo možno čaká už len cca 1000 rokov kedy bude život na planéte Zem pre človeka možný.“

   1. Proč bych se měl omlouvat? Pan Staněk přece taky tvrdí, že zemětřesení a pohromy z nás udělají duchovní osobnosti.

   2. Pan Staněk nepíše takové nesmysly jako uvedený článek aeronet.cz
    Kromě toho pan Staněk v tomto článku o zemětřesení a pohromách nepíše.

 4. Pane Stanku, domnievam sa, že „spoločenská krize“, ako ju nazývate má hlbšie korene, ako tušíme, že je v samotnom základe tohoto sveta. Ona to nie je „kríza“, ale normálny jav vyplývajúci zo zákonitosti, ktoré tento svet utvárajú. Všetko má svoju príčinu a tú má aj zákonitosť sveta. My si iba vytvárame ilúzie, aký by tento svet podľa nás mal byť a hneváme sa, že svet nie je v súlade s týmito našimi predstavami. Problém je v tom, že nedokážeme rozumne a racionálne vyhodnocovať svetové dianie, ale vždy iba naše želania a naše predstavy…

  1. Degon
   naprostý souhlas.

   Pravděpodobnost změny „transformací“ – 0
   Pravděpodobnost změny úbytkem populace – 0
   Pravděpodobnost změny příchodem nových technologií – 0

 5. ad. Křesťansko-židovské náboženství bylo přes všechny své vady skrytým „motorem“ vzestupu starověké a středověké civilizace na současnou úroveň poznání světa a vesmíru.

  To slyším poprvé, že náboženství bylo motorem pokroku. A proč tedy Galileo Galilei musel pod trestem smrti odvolat, že se Zemeplacka točí?
  A proč si vědomosti nechávali v klášterech? Aby náhodou ovečky nebyly chytré a nepřestaly je poslouchat?
  Pane Staněk, už toho psaní nechte. Nic nového nepřinášíte, vše jste již řekl, je to pořád dokola. Navíc si jednotlivými články odporujete.

  1. Nechápajícímu Lojzovi. Píše, že Galileo musel odvolat a o dogmata se hádali. Vtip je v tom, že jinde nikdo nic nemusel odvolávat, protože nikdo na nic nepřišel a netvrdil a tvrzené nebylo vjito ve známost.A dogmata se postupem doby změnily z pilířů stupně poznání ve vědecké axiomy. Až se chápající Lojza dobere poznání, určitě nám sdělí, ve kterém náboženském okruhu, kde se neodvolávalo, nějaké poučky, dogmata vůbec měli a vyučovali je širšímu okruhu lidí. Určitě u lidojedů na Borneu, nebo že by američtí indiáni?

   1. Pane Staněk,
    já nemám sestudovanou historii všech objevů, ani neumím tak gůglit jako Pardal. Takže nemohu sloužit. Ale např. číslicím se říká arabské, myslím že někde v té Arábii či Indii vznikly. Stejně je Al chymie předchůdce dnešní chemie. A co moudrost staré Číny? Ta také vycházela z křesťanství? Určitě by se dalo i v nekřesťanských zemích najít mnoho objevů pro lidstvo.

   2. Ještě doplnění: Když, pane Staněk, se snažíte všechno tak škatulkovat a hodnotit, tak Vám jistě neuniklo, že křesťanství je jedno z nejméně tolerantních náboženství. A není jistě náhodou, že poslední dvě největší světové války vzešly právě z oblastí křesťanství.

   3. Lojzo, křesťanství nás přeci zachránilo. Boleslav I. zvaný Ukrutný vytvořil obrovskou říši včetně dnes polské Vratislavi a Krakova až k řece Bugu, kde už byla kyjevská Rus. Kontroloval 1000 km obchodní severní cesty přes Evropu a Praha ( Malá Strana) byla významným tržištěm se slovanskými otroky (z tehdy pohanského dnešního Slezska a bývalé Haliče). Za 10 otroků jedna výzbroj pro bojovníka Boleslavovy družiny. Vojenská síla Boleslava nás uchránila před germanizací. Saský Ota I. si podrobil polabské Slovany, kteří odmítali křesťanství. Ale se silným Boleslavem se po letech vzájemných bojů nakonec spojil a porazili Avary na řece Lechu 955.

   4. Nevzdělanému, ale zaťatému Lojzovi. Ale otázku jste měl položit jinak: Jak to, že ta strašná inkvizice povolila ty arabské číslice, když je nalezla výhodnějšími než římské! A co alchýmie v Arábii? A k čemu došla ta pramoudrost ve staré Číně,že to tam mořeplavci našli sto let za opicemi? Že by jste se tam učil myšlení?

   5. „k čemu došla ta pramoudrost ve staré Číně,že to tam mořeplavci našli sto let za opicemi? Že by jste se tam učil myšlení?“

    Kteri moreplavci ? A co znamena sto let za opicemi ? Fakt se nemohu ubranit smichu nad lidmi,co si vytvareji iluze o sve jedinecnosti. Takze si tu svou zapadni krestanskou jedinecnost strcte za klobouk p.Stanek.

   6. Arabské číslice ( lépe řečeno poziční systém) prosadil vzdělaný papež Sivestr II. roku 1002.
    Inkvizice měla za cíl zničit herezi ( kacířství a kacíře).
    Čína zhruba do 5.stol přinesla hedvábí, čínský porcelán, kompas, střelný prach, papír. Později vyráběla kvalitní ocel, měla pokročilou astronomii, alchymii, filosofii, poznání lidského těla, zavlažovací systém, který neměl ve světě tehdy obdoby. Uzavřeli se Čínskou zdí ke své škodě. Čínu zničili Mongolové. Takže to, co našli Evropané, když připluli do Číny, nevypovídá o všem.
    Čínu sjednotil šílený Mao, od křesťanství byla vždy daleko a stala se světovou velmocí nejen ve výrobě, ale i ve vědě

   7. Pane Staňku.
    Tak se tady diskutuje o duši až se z klávesnic a hrnků kávy kouří a práší od pusy. Zaujal mě pojem animismus, kde je to výstižně shrnuto.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Animismus
    „Víra v duši se vyvinula z dualismu lidské zkušenosti, kdy člověk byl nucen konfrontovat každodenní zkušenosti se zážitky např. ze spánku. Nedokázal si racionálně vysvětlit rozdíl mezi lidmi ve snech a těmi „opravdovými“, potřeboval si vysvětlit rozdíl mezi mrtvým a živým tělem apod. Výsledkem těchto protikladných zkušeností a úsilí o vysvětlení se stala víra, že člověk má samostatnou duši, která stojí mimo každodenní zkušenost a mimo hmotný svět. “
    O aninismu se zmiňuje letmo na konci článek o vývoji jazyků ve srovnání s evolucí lidstva.
    http://www.osel.cz/9148-co-rikaji-jazyky-a-genetika-o-evolucni-historii-lidstva.html
    Jedna jazyková větev jsou Křováci a zbytek ostatní lidstvo.Oddělení nastalo asi před 100-120 tisíci roky, když už geneticky existovali předci dnešních lidí.
    „otázka původu jejich unikátních jazyků, které se vyznačují přítomností zvláštních souhlásek (takzvaných mlaskavek) a velmi komplexní gramatikou a fonemikou.“
    Kromě mlaskavek, které dočasně ožívají o Vánocích, si myslím, že jsou na vzestupu huhlavky. Polovina programů televize jsou dabované cizí kriminální seriály, kde rázné intonace nejsou třeba, to by vzhledem k počtu mrtvol budilo diváky ze spánku.
    No a gramatika je na sestupu, tvůrcům a přepisovačům mediálních zpráv gramatika překáží. Neodvažuji se použít slova transformace ( a vůbec už ne Transformace nebo dokonce TRANSFORMACE), ale průběžně se mění všechno a po desetitisíciletí- evolucí a genetickým výběrem člověk fyzicky, duševně, sociálně, komunikačně, mění se jazyk, znalosti, způsob poznání. Takže proč transformace zrovna nyní?
    Takže ťuky ťuk do klávesnice směřujeme znovu k přiblížení jazyka a výrazových prostředků s Křováky ( jinak zvanými Hotentoti). Já jsem dospěl k tomu, že rozdíl mezi člověkem ve skutečnosti a ve snu už chápu, a tu nesmrtelnou duši a jakousi transformaci ani nehledám…

 6. Několik kvalitních diskuzních příspěvků by mohlo popostrčit pana Staňka k diskuzi, jeho zapojení se. Ale již minule absentoval a možná i někoho zklamal.

  A tak nabízím jiný pohled. Transformací – pro pana Staňka může být ohroženo včelařství, jeho hobby.
  http://www.polskodnes.cz/aktuality/b-droid-opyluje-misto-vcel/

  Chci tím jen naznačit, že přeměna u lidí, jejich cílů vychází z různých přání, tisíců přání, a tak i lidský vynález – náhrada včely – lze posoudit jako něco, co se vymyká chápání světa. Jsou to změny, které přináší lidský fenomén. „Pokrok“, pane doktore, nezastavíte. Jenom od toho včelího umělého vynálezu neobdržíte med !!
  Pěkný večer a pojďme držet palce našem biatlonistkám – za chvílí v Novém Městě začíná!!!!

 7. Degone, píšeš:

  ….Všetko má svoju príčinu a tú má aj zákonitosť sveta. My si iba vytvárame ilúzie, aký by tento svet podľa nás mal byť a hneváme sa, že svet nie je v súlade s týmito našimi predstavami…

  …..Predstav si, že by každý z nás mal božie vlohy. Aký chaos by nastal, keby každý z nás, väčšinou psychopatov , by chcel presadiť svoje predstavy do chodu dejín …

  Bolo by toľko paralelných svetov, že by to Univerzum začalo pukať vo švíkoch a vzniklo by Veľké zgrcnutie kmoty, opak Veľkéj trieskavice…

  Čo by sme si s tým počali ? . Ani A-nanukovia by to už nedali do pôvodného stavu…

  Preto Galaktická sliepka už pri svojich prvých pôrodných sťahoch počas znášania svojho prvého vajca sa rozhodla, že to zabalí a vyserie sa ,,na to“…

  Preto celý svet vyzerá taký nepodarený a neukončený a to už nehovorím o ľudstve, lebo taký ,,guláš golemov“ tu ešte nikdáj nebol .

  Ani pred Potopou sveta, ako o tom hovoria záznamy Svedkov Hospodinových, z tých predbiblických časov…

  Čo Ty na to Degone ?

  1. ad.:…..Predstav si, že by každý z nás mal božie vlohy. Aký chaos by nastal, keby každý z nás, väčšinou psychopatov , by chcel presadiť svoje predstavy do chodu dejín …

   Ale to přeci tak funguje! Výsledný chod dějin je výsledná síla myšlenek všech těchto psychopatů. Těm společným myšlenkám někdo říká egregory a ty se pak realizují v řízení světa. Každý člověk si svým myšlením svou budoucnost vytváří.

   1. Gilgamešovi a Lojzovi: „Ale to přeci tak funguje!“ – Áno, tak to vo svete funguje a preto to nefunguje tak, ako by to malo správne fungovať. Len tie naše ilúzie, ktoré stále nanovo vymýšľame a snažíme sa ich vo všetkých oblastiach spoločenského života presadzovať (včetne ideolóv, politikov, ale aj rôznych náboženských dogmatikov) fungujú a zrejme aj fungovať budú…
    Niekde som čítal – nevytvárajte si žiadne ilúzie! – Ale ľudia ich milujú…
    Pekný deň!

   2. ad.: Niekde som čítal – nevytvárajte si žiadne ilúzie!

    Degone,
    a co chcete tedy dělat? To máme všichni usilovat o Nirvánu (vyhasnutí)? Máme přece „hřivny“ rozmnožovat a ne je zakopat, abychom o ně nepřišli. Neboli je na nás, jaké ty iluze vytváříme. Bůh po nás chce, abychom se nějak projevili. A jak se projevíme, to je na nás – viz. Podobenství o marnotratném synovi.

   3. Pro Degona:
    Knihu Síla přítomného okamžiku jsem četl, ale žít se podle toho asi nedá. Nebo jen těžko. Sám autor přiznává, že když ten přítomný okamžik zažil, že pak byl 2 roky nezaměstnaný a seděl jen na lavičce v parku. Nic nemělo smysl.
    Ježíš říká: „Každý den má dost svých starostí, nestarejte se o to, co bude zítra.“ Tolle neříká tedy nic nového. K tomu přítomnému okamžiku bychom se měli dostat třeba 5 minut před smrtí, život bychom měli naplnit nějakou činností.
    Nirvána je stav, do kterého se chtějí dostat někteří mniši už za života v těle. Pokud dosáhnou nirvány – vyhasnou, spojí se s Bohem a nebudou muset se znovu převtělovat. Prý ale nirvány nikdo nikdy nedosáhl. Podle mě úsilí o nirvánu je chyba, neboť je to odmítnutí úkolů, které jsme dostali či si předsevzali pro život.

   4. Pre Lojzu sečtelého:
    Kto v tej knihe hľadá niečo ako „recept k kuchárskej knihe“ na lepší život, ten sa určite sklame. Ale komu poslúži k zamysleniu nad sebou samým a hľadá odpoveď na otázku ako vlastne funguje človek po stránke duchovnej, tak ho môže inšpirovať k zmene k lepšiemu a plnšiemu duchovnému životu.
    V súvislosti s Gilgamešovými príspevkami sa niekedy sám seba pýtam, či má naozaj takú neochvejnú vieru (verí, že Boh nejestvuje), alebo sa ho snaží vyprovokovať k tomu, aby sa mu jasnejšie a viditeľnejšie prejavil? To by potom naznačovalo na veľkú naivitu, lebo Boh na provokácie nereaguje…

   5. Lojzo varený, pečený aj smažený usilovať o Nirvánu 5 minút pred smrťou je trošku neskoro :-) často sa stáva že keď sa človek dozvie o svojej vážnej chorobe a zistí že jeho dni sú spočítané na poslednú chvíľu hľadá duchovného učiteľa ktorý mu má pomôcť k sebapoznaniu. Bojíš sa „vyhasnutia “ ? Vyhasnutie nie je nemyslenie alebo necítenie , naopak konanie v súlade so všetkoprenikajúcim a všetkoobímajúcim Vedomím ktoré človek dosiahne. Kto dosiahne Nirvánu – preťatie kolobehu zrodov nemusí byť mních zavretý v kláštore , dosiahli ju už mnohí jógini . Na prvý pohľad sa od ostatných ničím neodlišujú, pár takých máte aj v Tvojej zemičke Českej.

   6. ad.:Vyhasnutie nie je nemyslenie alebo necítenie , naopak konanie v súlade so všetkoprenikajúcim a všetkoobímajúcim Vedomím ktoré človek dosiahne.

    To je protimluv, kterému nerozumím. Vyhasnutí nemůže být konání.

  2. Ad: Bolo by toľko paralelných svetov,
   Co když je, naše realita jedna z těch lepších???
   Ad: Čo by sme si s tým počali ? . Ani A-nanukovia by to už nedali do pôvodného stavu…
   Co když je projekt Gilgameš, alias Adam, od samého počátku pouze demonstrací toho, kudy cesta nevede ????????????????:)))))))))))
   Co když se ukončením projektu Gilgameš, alias Adam, naprosto nic neděje? Naopak ihned se může rozjet jiný projekt ? :)

 8. Lojza s iluzemi, píšeš:

  …Bůh po nás chce, abychom se nějak projevili.

  Neviem prečo si myslýš, že boh ,,niečo od niekoho chce“ . Nie, nechce. A prečo ?

  ……Pretože je vymyslený. ON nemôže nič chcieť. Už to konečne pochop. On na nás serie, nie preto, že sme neobrezaní, ale preto, že ako Nehmotná nebytosť nemôže v hmotnom svete ani len štvrť sekundy prebývať a dokonca ešte niečo v ňom aj požadovať.

  To je v rozpore s tou Druhou vetou termodynamickou, o ktorej si možno aj započul…

  Uisťujem Ťa , že boh ako literárna postava je len ,,tajtrlík“ , ktorého medzi písmenkami tušíš. A tušenie je nižšieho levelu ako predpoklad…

  Nie, ani to ,,amen“ ,Ti neponúknem…

 9. padlý Leo , píšeš:

  ….Co když se ukončením projektu Gilgameš, alias Adam, naprosto nic neděje? Naopak ihned se může rozjet jiný projekt ? :)

  Kristova noho. Čo si to sem napísal?

  Že projekt! A kto by ho projektoval ? Tí A-nanukovia, či Lietajúci had, nedajbože Lietajúci krokodýl, či Odporná špagetózna huba, ktorá napáda nevinné vagíny ?

  Leo , čo si sa ozaj zdrbal z bicykla – typu BMW 35641/3 AV ???

  Keď vieš niečo viac, zdôver sa nám tu na webe a my za Teba hodíme modlitbičku, aj keď Ti nepomôže.

  …..Možno Ťa však poteší , alebo osvetlí….

  1. Gilnožko :)
   Když si člověk konečně, uvědomí, že nic neví, musí připustit, že možné je naprosto vše.
   Ad: Že projekt!
   Je ti odporný ten výraz? Budiž. Můžeme to nazvat experiment.:)
   Nebo jsem tím podráždil tvé znaménko po prapředkovi? Nezlob se na mne. Ale kainovi potomci opravdu nejsou pupkem stvoření. :)
   Ad: A kto by ho projektoval ?
   Vím jen to, že já u toho nebyl.:)))))

 10. padlý Leo,

  teší ma, že berieš niektoré veci ako ,,fór“, pretože každé náboženstvo je vtip na ,,debiloch“, ktorí tomu uveria a zožerú všetko , čo bolo vyprodukované jeho hlásateľmi ..

  Ano, kenečne je nutné aj zatuchnité, zadymené a zaprdené kecy a bludy vyvetrať, preprať, prešťúrať a aj zosmiešniť, lebo také tisícročné bludy si to naozaj zaslúžia…

  Už len preto, že každý dostal do hlavy ten inkriminovaný ,,sopel“..

  Odporúčam Ti ho tiež občas využívať a potom uvidíš, že aké jednoduché veci Ťa obšťastnia …

  ,,Osvetlenosť“ sa nemusí získavať len štúdiom ,vlastným žitím, ale niekedy stačí sa vo vhodnej chvíli zdrbať z niečoho, čo je položené vyššie , ako povrch Zemeplacky…

  Viď Šavla, ktorý sa z Ježiškobijca stal jeho propagátorom a vylepšovateľom jeho bludných kecov..

  ŽE prečo ? Ja si myslým, že ani boh to nevie…

  1. Gilnožka
   Cením si tvého přístupu k vševědoucím brožurkám a k jejich neomylným vykladačům a opisovatelům.
   Ale všímám si také toho, že ze svého „náhledu“ vytváříš své vlastní dogma.
   Prosím. Nesnaž se ho sepsat. Jen by přibylo rádoby vykladačů a vylepšovatelů brožurek „co tím chtěl gilnožka pomazaný říci“
   Ad: Viď Šavla, ktorý sa z Ježiškobijca stal jeho propagátorom a vylepšovateľom jeho bludných kecov..
   Nevím, jestli Ješů ben nazaret vedl bludné kecy. Nebyl jsem u toho. A díky Šavlovi a Petrovi se pravdu nedozvím. :))))tragikomedie:)))))))
   Ad: ŽE prečo ? Ja si myslým, že ani boh to nevie…
   Myslet, znamená nevědět. Spousta brožurkových nadšenců vydává své „myslím“ za „vím“
   Ps: dada :))
   zkoušel jsem zapojit hen ten oný mozek dle tvého návodu, a čekal jsem, kdy začnu konečně myslet. Ale nějak se mi nedaří. Nemohu najít vypínač, ani přívodní kabel. Ještě zkusím skočit do zdi. Doufám že se alespoň kontrolky rožnou.:)))))))

 11. padlý Leo, píšeš:

  ……zkoušel jsem zapojit hen ten oný mozek dle tvého návodu, a čekal jsem, kdy začnu konečně myslet. Ale nějak se mi nedaří. Nemohu najít vypínač, ani přívodní kabel. Ještě zkusím skočit do zdi. Doufám že se alespoň kontrolky rožnou.:)))))))

  Už len to, že si svoj pokus zobral z rožka humorného, je veľké plus.

  …To ,,osvetlenie“ sa nedá systémom ,,hop na kravu, bude teľa“…A nikde nie je Návod, ako na to…

  A ver tomu, že takto je to O.K…

 12. Nevím, pane Staňku, jak „starou“ mládež máte na mysli, když píšete: „Tak, aby byly přesvědčivé pro „drze“ se ptající mladé. A jak se drze ptá mládež?“
  + Vaše otázky, které jim vkládáte do úst !!

  Pane,mládež!! Kdo jiný se může ptát, když právě člověk, který stojí na prahu dospělosti? Od toho jsou přece mladí.

  A nakonec, na tyto otázky hledá odpověď mnoho moudrých, vzdělaných lidí již tisíce let ?

 13. Vendo,píšeš:

  ….Pane,mládež!! Kdo jiný se může ptát, když právě člověk, který stojí na prahu dospělosti? Od toho jsou přece mladí.

  Vendo prečo už aj TY ??

  Však tí mladí, aspoň 72,2354 % z nich žije len zo dňa na deň, a nezaujíma ich čo bude zajtra. Len 1,9% mladých sa zaujíma o to, čo bude pozajtra…

  Tieto otázky mame dávať MY, starí a pokročilí, lebo máme dosť času na premýšlanie, pochopíme aj ,,TO“, keď sa odpovedí nedožijeme, lebo svoje už vraj máme odžité…

  Ale pozor, aj Indiáni dali na rady ,,dôchodcov“ a vidíš ako dopadli.. Už ich vraj na prérii ani niet…

  Staroba znači konzervativizmus, zaonačovanie , prifarbovanie si reality na svoje predstavy o Svete, bafkanie z fajočky, kde namiesto tabaku sú ušúlané listy zo ,,Stromu nepznania“ , teda obdobie, keď sme permanentne v advente…

  Ja Ti prezradím, že v týchto dňoch prežívam DVOJNÁSOBNÉ adventoidné obdobie. Ak chceš vedieť viac , vytoč číslo ,,3″ a keď to nechceš vedieť, stlač zelenú dútnavku.

  Ináč sa blíži 21 december, keď sa zletavajú strigy a strigôni hlavne pod šibenicami. Ak poznáš také miesto, kde sa vešalo,upalovalo, kántrilo, choď tam, prekonaj stav úzkosti a pýtaj sa .

  Oni vedia všetko…

  Vraj…

 14. Ta drzá mládež, to je teda fuj!
  Pane Staňku, vždyť to je i Vaše dílo, pokud si myslíte, že je to tak.
  Mládež je totiž tím, čím byla a je vychovávána. Je to odraz celé společnosti. Nakonec, v té kontinuitě je mládež tou generací lidí, kteří budou, ne za dlouho, rozhodovat. A tam se ukáže, jaké hodnoty získala ve své etapě vývoje k dospělosti.

  Jestli je zde něco na světě drzé, tak jste to i Vy.

  Za sebe cítím odpovědnost a pokud to jde, podílím se na „normálním“ přístupu dospělých k dětem, k mládeži. Totiž, my /i Vy / za ně máme /máte/ zodpovědnost.

 15. 1.Co je to Bůh a kde se vzal?
  2.Co je to Syn boží a proč je pro lidstvo nutný?
  3.Co je to neposkvrněné početí z Ducha svatého?
  4.Co jsou zázraky, zjevení, popisovaná Evangelii?
  5.Proč musel být Ježíš ukřižován a toto je křesťany slaveno.
  6.K čemu je celibát kněží, proč je přirozená sexualita v kontextu vnímána jako „hřích“.
  7.K čemu jsou náboženské obřady?

  To jsou všechno nepodstatné otázky, abyste křesťané nemuseli vysvětlovat tu nejdrzejší a nejzákladnější otázku: Když je ten Bůh nekonečně dobrý, tak proč jsou na světě války, hlad, utrpení, bída, nemoci, atd. Tak raději vymývají mozky neposkvrněným početím a celibátem a vším výše vyjmenovaným.

  1. 1.Co je to Bůh a kde se vzal?
   Nevíte ani kde jste se vzal Vy, tak jak můžete vědět, kde se vzal Bůh.
   2.Co je to Syn boží a proč je pro lidstvo nutný?
   Syn Boží není věc, takže KDO je to Syn boží.
   3.Co je to neposkvrněné početí z Ducha svatého?
   Na to odpověděla již Gilgamešova noha mnohokrát, není třeba dále rozvádět.
   4.Co jsou zázraky, zjevení, popisovaná Evangelii?
   Zkomolený popis skutečností.
   5.Proč musel být Ježíš ukřižován a toto je křesťany slaveno.
   To byla vražda a křesťané ještě tuto vraždu oslavují jako svoje spasení.
   6.K čemu je celibát kněží, proč je přirozená sexualita v kontextu vnímána jako „hřích“.
   Celibát je proto, aby se prachy z církve nekutálely ven.
   7.K čemu jsou náboženské obřady?
   K ničemu.

 16. Lubošovi, Lojzovi a Staňkovi….
  personifikace a aktualizace pojmů v podobných pojednáních by autorovi článku trochu prospěla. Otázky ve smyslu „Co je to Bůh“ a pod. se pokládaly před 20ti lety. Nyní se mladší generace dokáže ptát i jinak, než bez urážek.
  Proto je třeba si připomenout, že nynější starší generaci se nijak zvláště nic nevyčítá. Faktem také je, že globálně nadávat na zkaženou mládež je alibismus a vizitka starších. Tedy jinými slovy: máš-li rád ve svém mládí jitrnice,
  smart phone, holky nebo vdolky apod. – Všichni ti podle zásluh naloží !!!

  V oblasti transcendentálního prožitku je však pošetilost, kategorizovat téma mezi chudé, bohaté, staré, mladé, zdravé či nemocné. Shledávám ji jako velmi individuální záležitost, která nepotřebuje být vnucovaná davu.

 17. Lojza nejdrzejší, okrem iného píšeš:

  …K čemu jsou náboženské obřady?

  K ničemu.

  Na toto Ti dám osvetlenie pojmov obratom. Náboženské obrady sú výsmechom ,,ducha buzerantov a pedofilov“ nad modzgom tých ostatných, pretože už aj neandertálci prevádzkovali obradné tance okolo ohňa a vykrikovali tie povestné slová vďaky svojmu bohovi, tomu Krákajúcemu trhačovi zdochlín , Ujha-bumba-ujha- baba …

  Pri tomto obrade tĺkli do čibrakrakov a fúkali do zdutých kôz…

  Žial noty sa nezachovali. Tie dymom vykadené znaky , počas tisícročí od ich vzniku zvetrali…

Napsat komentář: Gilgamešova noha Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference