- Magazín Gnosis – Hledání Světla, příspěvky čtenářů - https://hledani.gnosis.cz -

Pohľad do najhlbších útrob vesmíru

Prof. RNDr. Július Krempaský DrSc. sa narodil 31. marca 1931 v Krížovej Vsi. Po maturite na gymnáziu v Kežmarku v roku 1949 sa rozhodol pre štúdium fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1953. Už v priebehu štúdia sa stal asistentom na katedre fyziky na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej, na ktorej tiež zotrval v priebehu celej svoje j pedago gickej kariéry. Aktívne sa venoval tiež popularizácii vedy a vzťahom kresťanstva a fyziky, resp. vedy v širšom zmysle. https://sk.wikipedia.org/

Toto je z wikipédie krátka charakteristika fyzika a univerzitného profesora, autora mnohých vedeckých publikácií, kde treba už len dodať, že ako člen ÚSKI (Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie) je uznávaným popularizátorom kresťanského pohľadu na vedu a spoločnosť.

Nakoľko sa táto téma dosť často objavuje aj v diskusii na webovej stránke Gnosis.cz rozhodol som sa, že Vám ponúknem jeho pohľad na vesmír z toho kresťanského a vedeckého pohľadu, ktorý je tu dosť zaznávaný. Pojednáva o „Trinitárskom princípe“, ktorý je charakteristický v celom stvorení a dokonca ho možno pozorovať aj v každom živom prejave.

Text je vo formáte pdf.

Šipka https://www.uski.sk/files/2010-1-06-Krempasky-Julius-vesmir.pdf
(USKI – Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie)
 

Leonard Degon
 

Poslední články autora:


hodnocení: 1
hlasů: 1