mapa stránek || vyhledávání

Přirozenost

Cit.:
„Pane Degone, opravdu věříte, že člověk je přirozeně dobrý a obětavý?“

/Pavel/

Tato otázka byla položena 19. srpna a já o ní od té doby přemýšlím. My, věřící věříme, že veškerá existence Vesmíru je božské podstaty. Když Bůh tvořil svět, každý den pohlédl na svoje dílo a viděl, že je to dobré. Nakonec stvořil člověka k obrazu svému. Na každé zplození člověka hledí věřící jako na dobrý a nedotknutelný dar Boží, jsou zásadně proti potratu, i v případě znásilnění „by mělo být dítě dáno k adopci, pokud ho matka nechce“. Citovaný výrok ovšem zpochybňuje dobro v božím díle a tvrdí, že dobrým se člověk stane až výchovou, tedy až člověk boží dílo napraví.

Dilema, které je ve sporu Pavla a Degona artikulováno:

1) Cit.: „Nemáme konať dobro, alebo zlo z vypočítavosti, ale z našej prirodzenosti.“ /Degon/ -> boží podstata je duální -> obsahuje obě protichůdné morální složky, ctnost i hřích, Ábela i Kaina.

2) Cit.: „Člověk se nerodí dobrý. Šlechetným se může stát jen výchovou“ /Pavel/ -> boží podstatou je zlo.
 

Věra z Vysočiny
 

Poslední články autorky:


Hodnocení článku
Tisk Tisk

385 komentářů

 1. Pani Věro v Vysočiny – ďakujem za toto Vaše zamyslenie, lebo si všíma to podstatné pre samotného človeka – človeka a jeho vzťah k Bohu. Nesúhlasím s myslením Pavla v. ktorý propaguje ono svoje tvrdenie, že človek sa rodí zaťažený zlom (karmy), ako učí aj p. Žáček. Ľudská duša, ktorá vstupuje do Božieho stvorenia nie je zaťažená ľudskou karmou! Ale ako jestvujú poruchy teleného zdravia, tak jestvujú aj poruchy duchovného zdravia, ale tieto poruchy nemožno pripisovať na vrub Bohu, ale porušiteľnosti našej pozemskej existencie, do ktorej vstupujú rôzne, často aj nepriaznivé faktory, ako sú choroby a pod. Nie je správne a rozumné ich pripisovať Bohu!

  1. Jean-Jacques Rousseau byl francouzský filozof a preromantický spisovatel švýcarského původu. Jeho dílo ovlivnilo francouzskou revoluci i následující vývoj kolektivistických teorií. Podstatou jeho učení bylo, že lidé se rodí dobří a kazí se teprve vinou společnosti. Proto volal po návratu k lidské přirozenosti a úniku z novodobých dějin, které člověka uvrhly do okovů konvencí. Pokud žil člověk v přírodním stavu, žil šťastně. V prostém a čistém životě, který je ve shodě s přírodou, viděl Rousseau jediný způsob, jak může člověk dojít ke štěstí a spokojenosti. Stav divochů je mládím světa a všechen pozdější pokrok, vedoucí zdánlivě ke zdokonalení jedince, vedl nakonec ke zkáze lidského pokolení. Společnost a zákony zničily přirozenou svobodu, zajistily navždy zákon vlastnictví a nerovnosti. Napsal dílo O společenské smlouvě. Podle společenské smlouvy se měl jednotlivec zavázat k tomu, že podřídí sebe i svá práva společnosti jako celku. S občany má stát zacházet jako s dětmi a kontrolovat jejich výchovu a myšlení, roubovat společenský zákon do jejich srdcí. Stát by tedy vlastnil lidi a veškerou jejich moc a kontroloval všechny stránky ekonomického a společenského života, který by byl spartánský, zaměřený proti přepychu a městskému životnímu stylu. Rousseau píše o obecné vůli ve smyslu svobody, je to v podstatě autoritářský nástroj, raný nástin Leninova demokratického centralismu. Každý jedinec, který se vůči obecné vůli ocitne v opozici, se dopouští omylu. Rousseauův stát není jen autoritářský. Je také totalitní, neboť řídí všechny aspekty lidské činnosti, včetně myšlení. Není náhodou, že někdejší přátelé se od Rousseaua často odvraceli. David Hume, který Rousseaua kdysi považoval za „jemného, mírného, láskyplného, nezaujatého a výjimečně citlivého“, po hluboké zkušenosti s ním prohlásil, že je to „netvor, který se považoval za nejdůležitější bytost ve vesmíru“. Diderot ho po dlouholeté známosti označil za „nečestného, nafoukaného jako ďábla, nevděčného, krutého, pokryteckého a plného zlomyslnosti“. Ačkoli by se zdálo, že si nemusel stěžovat, stal se Rousseau jedním z největších reptalů v dějinách umění. Prohlašoval, že jeho život byl snůškou neštěstí, perzekuce a utrpení. Opakoval svou lítost tak často a tak drásavým způsobem, až čtenáři získali pocit, že má pravdu. Rousseau věřil, že on je nejláskyplnější, nejněžnější, nejcitlivější. Potomstvo mu bude stavět pomníky. Domýšlivosti měl tolik, že hraničila s šílenstvím.

   Podobenství o stromu poznání dobra a zla (Gen3,1-24) poetickou formou ukazuje, že člověk zneužil svobodnou vůli ke vzpouře vůči svému Stvořiteli (pojedl zakázané ovoce). Netřeba snad vysvětlovat, že oním Adamem je myšlen každý z nás. Podobenství ukazuje, že člověk má sklony ke zlu. Je přirozená podstata člověka dobrá nebo zlá? Každý z vlastní zkušenosti víme, že uvnitř nás se jakoby sváří dvě bytosti.
   https://www.youtube.com/watch?v=GahGZrCKpLA

   1. ad – Podobenství ukazuje, že člověk má sklony ke zlu. Je přirozená podstata člověka dobrá nebo zlá?
    __________________

    Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Přiznáme božímu dílu sklon ke zlu? To je, oč tu běží.

   2. ad – Podobenství ukazuje, že člověk má sklony ke zlu.
    ______________

    Nedokážu přijmout tezi, že pláč batolete je důkaz zla v člověku.

   3. Batoletem je člověk ve věku od 1 do 3 let. Batole zprvu pláčem upozorňuje, že mu něco chybí. Později si zkouší pláčem vynutit i věci, které nepotřebuje (sladkosti). Pokud rodiče nedokáží říci ne (z pohodlnosti), vychovají spratka, který je pak terorizuje. Je takové rozmazlené dítě zlé? Pochopitelně ne – nedokáže ještě rozeznat rozdíl mezi dobrem a zlem. Zlí jsou rodiče, protože lenost je zlo. Alespoň zpočátku jsou batolata sobecká – nejsou ochotna půjčit hračku. Ale ani zde to neznamená, že jsou zlá. Stejně tak to však neznamená, že jsou od přirozenosti dobrá.

    Jaké jsou děti, ukazuje psychologický experiment Ultimatum Game. Matematik René Levínský vysvětluje její pravidla:

    „Jsme dva v místnosti. Ze stropu spadne sto korun. Mně do ruky. A já se mám rozmyslet, jak je rozdělím mezi sebe a vás. Vy nemůžete poměr, který zvolím, změnit, ale nebudete-li spokojená, dáte znamení,“ luskne prsty, „a celá stovka bude v čudu, nikdo nebude mít nic.“ Jinými slovy – buď dostanete aspoň něco, co vám druhý nabízí; pokud to nepřijmete, nezískáte vůbec nic. Podle neoklasické ekonomie by řešení bylo jednoduché. „Ta předpokládá, že i když si nechám 99 korun a vám dám jen kačku, bude to pro vás lepší než nic a necháte to bejt. Jenže takhle se lidi nechovají!“ S touto hrou se experimentuje po celém světě. „Je srandovní, že se chování lidí liší i podle věku nebo povolání. Třeba malé děti. To druhé chce vždycky padesát, což to první, které má učinit návrh, nikdy nepochopí, takže se to druhé vždycky naštve. A furt to padá pod stůl,“ usmívá se. „Čtyřicátníci vědí svý, takže druhému posílají kolem čtyřiceti procent. Pro sichr. Důchodci se spokojí s třiceti,“ líčí.

   4. ad – Batoletem je člověk ve věku od 1 do 3 let. Batole zprvu pláčem upozorňuje, že mu něco chybí. Později si zkouší pláčem vynutit i věci, které nepotřebuje (sladkosti).
    _____________________

    Touží opakovat příjemný prožitek. Na tom není nic nedobrého. Zkuste si spočítat, kolik nepotřebných věcí děláte vy a budete velmi překvapen. Například tohle plkání na Gnosis. Myslíte, že to někdo z nás potřebuje k životu? Ani náhodou. Je to jen proces nasycení hladových receptorů, které poznaly příjemnou věc a chtějí ji opakovat, nic víc to není. Gnothi seauton.

   5. Pavle V., k Vašemu :

    „Batoletem je člověk ve věku od 1 do 3 let. Batole zprvu pláčem upozorňuje, že mu něco chybí. Později si zkouší pláčem vynutit i věci, které nepotřebuje (sladkosti). Pokud rodiče nedokáží říci ne (z pohodlnosti), vychovají spratka, který je pak terorizuje. Je takové rozmazlené dítě zlé? Pochopitelně ne – nedokáže ještě rozeznat rozdíl mezi dobrem a zlem. Zlí jsou rodiče, protože lenost je zlo. Alespoň zpočátku jsou batolata sobecká – nejsou ochotna půjčit hračku. Ale ani zde to neznamená, že jsou zlá. Stejně tak to však neznamená, že jsou od přirozenosti dobrá.“

    Batole je ještě nevědomé, jeho ego, já, můj pocit hladu, žízně, nekomfortnosti v plínce, moje hračka……

    Batole 1 – 3 roky je prostě batole.
    Věra z Vysočiny Vám píše docela dobře.

    Boží podstatou je zlo, píše však Věra ve svém článku. Ale současně píše – Batolata se velmi brzy dožadují jedné ze základních potřeb duše – lásky.

    Tak duše má základní potřebu lásky a přitom je boží podstatou zlo? Nerozumím. Ale možná to tak Věra s tou podstatou nemyslela ?? Kdo ví?

   6. ad – Nerozumím. /Venda/
    ____________
    Správně. Nerozumíte. Tak si ten článek přečtěte ještě jednou, to zvládnete (snad).

   7. Ten článek již číst nebudu. Je to totální hloupost a navíc si do něj přenášíte neúplné myšlenky z diskuze pod jinými články. /to je dost neseriózní/

    Prostě, jste vedle, jako téměř vždy a snažíte se lidi oblbnout.

   8. Napsala jste, že: „Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Přiznáme božímu dílu sklon ke zlu? To je, oč tu běží.“

    Abych se zamyslil nad Vaší otázkou, potřebuji vědět, jakého člověka máte Vy na mysli.

    Podle http://www.bible21.cz je v první knize Genesis napsáno toto – kapitola 1.:

    26 Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“

    27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.

    28 A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“

    ………….. myslíte tohoto člověka stvořeného v 6.dni, jako muže a ženy ???

    A nebo máte na mysli další stvoření člověka Adama až po 6.dni a následně pak Evy? Viz. stejná První Mojžíšova Genesis – ale kapitola 2.

    V Boží zahradě

    7 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. /moje malá připomínka časové posloupnosti – to již ale byl po 6.dni tvoření člověka na zemi, kam byl poslán a kde se již množil ??/

    8 Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ní postavil člověka, jehož zformoval.

    9 Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla. …

    15 Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil.

    16 Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst,

    17 kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš.“

    18 Hospodin Bůh také řekl: „Není dobré, aby byl člověk sám; opatřím mu rovnocennou oporu.“

    19 (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenoval.

    20 Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.)

    21 Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem.

    22 Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi.

    23 Adam tenkrát řekl:
    „To je konečně ona:
    kost z mých kostí,
    tělo z mého těla!
    Bude se nazývat manželkou,
    neboť je vzata z manžela!“ …

    Ještě jednou připomínám, že po 6.dni tvoření, ve kterém byl stvořen člověk, jako muže a ženu stvořil je, a byli sesláni na zemi, kde se začali množit, následoval 7.den odpočinku Stvořitele a pak nějak nanovo tvořil člověka Adama /a pak i Evu/, ale tam již není nic o jejich stvoření k obrazu svému, podle Jeho podoby.

    Jak si toto vysvětlujete?

    Položila jste otázku – „Přiznáme božímu dílu sklon ke zlu?

    Vaše otázka mi teď přijde jako hloupá. A mluvte raději sama za sebe – zkuste to – Přiznám božímu dílu sklon ke zlu?

    To mě také zajímá.

   9. Ten článek již číst nebudu. Je to totální hloupost a navíc si do něj přenášíte neúplné myšlenky z diskuze pod jinými články. /to je dost neseriózní/

    Prostě, jste vedle, jako téměř vždy a snažíte se lidi oblbnout.
    /Venda/
    ______________

    Vendo, tak nečtěte, ale pak se neptejte na věci, které v textu jsou, pan farář taky dvakrát nekáže. Ve sporu Pavla a Degona vzniklo logické dilema, o kterém nabízím diskusi. Ovšem to předpokládá, že diskutér bude v obraze. Když se nad tím nechcete zamyslet, pak OK, ale v tom případě neotravujte a počkejte si na něco jednoduššího.
    Co se týká mých diskusních témat, budu volit to, co mě zaujme a citovat budu též to, co mě zaujme.
    Mějte se, a že zdravím Aloise, Luboše, Marii, Frantu, Ferdu, Uďu….atd.

    ps – v textu článku jsou za citacemi šipky. Dosaďte si namísto šipky „z toho vyplývá“.

   10. Bůh sice stvořil člověka k obrazu svému, ale nezbytným atributem Božím je svobodná vůle, takže člověk byl vybaven také svobodnou vůlí. A člověk svojí svobodnou vůlí uskutečnil svoji vzpouru vůči svému Tvůrci (bez něho by nebyl). Stěží kdo může říci, že Bůh je vinen zlem, které páchá člověk. Leda snad že mohl člověka stvořit jinak, lépe, aby člověk nemohl to zlo páchat. Bůh by to mohl udělat jedině tak, že by člověku svobodnou vůli nedal. To by ovšem znamenalo, že by místo člověka stvořil loutku.

    Skutečnost, že člověk tíhne ke zlu, je důvodem, proč nemohou fungovat utopistické systémy, s nimiž začal již Platón. Všechny předpokládají, že se člověk bude chovat vysoce disciplinovaně a bratrsky. Praxe ukazuje opak. Členové společnosti, kde mohou, zneužijí to, co je společné. Na jedné straně se tváří jako náramní svatoušci (kritizují autority), na druhé straně nemají výčitky svědomí, když se rozhodnou „seknout se marod“. Pokud člověk dostane od státu nějaký benefit, není schopen si uvědomit, že někdo na něj musel vydělat svou prací, že by mu za něj měl být vděčný. Místo toho upadne do sebeklamu a myslí si, že na to, co dostal zadarmo, má svatosvaté právo. Když jsem byl malý kluk, zlobil jsem se na rodiče, že mi nekoupili kolo, ačkoliv většina kamarádů již kolo měla. Myslel jsem si (hloupě), že je to jejich povinnost. Pečovatelský stát (welfare state) je příčinou, že lidé zůstávají nadosmrti dětmi. Věří, že stát je od toho, aby jim po celý život zajišťoval komfort (sociální jistoty).

    Jelikož utopie nereflektují narušenou podstatu člověka, jsou ve výsledku vždy neúspěšné.

   11. Venda:

    ad – Abych se zamyslil nad Vaší otázkou, potřebuji vědět, jakého člověka máte Vy na mysli.
    ____________

    Vendo, abych s vámi mohla komunikovat, potřebuji vědět, jakého Boha máte vy na mysli.
    Napsal jste mi: „Btw, jste tu se svými neurovnanými myšlenkami docela směšně působící postava.“ Jen jestli tato věta není jen projekcí sebe samého, Vendo. Sant Mat nebo Evangelium? Karma nebo spása, milosrdenství a láska? Je to mix všeho, v těch vašich článcích. Citujete evangelia a hold vzdáváte SantMatu, vždyť je to komedie, copak to nevidíte?

    dále píšete:

    „Vaše otázka mi teď přijde jako hloupá. A mluvte raději sama za sebe – zkuste to – Přiznám božímu dílu sklon ke zlu?“

    Dilema, které zde v diskusi vyvstalo, vyplývá ze sporu Degona a Pavla. Co s tím má společného Věra? Věra ty výroky jen položila na před oči, to stejné mohl udělat kdokoli jiný.

   12. Paní Věro z Vysočiny,
    vidím, že kašlete na moje odpovědi Vám a na mé dotazy.

    ad/Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Přiznáme božímu dílu sklon ke zlu? To je, oč tu běží.

    Znovu, pište prosím za sebe, ne za za „my“! Sama jste mě pod nějakým mým článkem na to upozorňovala a pak až nechutně dlouho vyžadovala odpověď jako malé umíněné děcko.

    Věro z Vysočiny, ptáte se za sebe – „Přiznám božímu dílu sklon ke zlu?“

    Tak odpovězte za sebe a neskrývejte se zbaběle za Pavla a Degona.

    Díky

   13. Vendo, píšete:

    „Tak odpovězte za sebe a neskrývejte se zbaběle za Pavla a Degona.“

    Ráda vám odpovím, jakého člověka mám na mysli, ale nejdříve potřebuji vědět, jakého boha máte na mysli (když už se ptáte tak chytře).
    A znovu opakuji – dilema dobro/zlo je artikulováno ve sporu (spor = neshoda, rozpor) výroků Degona a Pavla. Ten plurál je na místě. Přiznáme božímu dílu sklon ke zlu? Zatím to vypadá, že vy ano, protože s Pavlovým výrokem souhlasíte, alespoň se to tak jeví. Pavel se toho prozatím taky drží, tak uvidíme, jestli k tomu ještě někdo něco poznamená.

    Co v tomto výroku vidíte za komplikace, probůh?
    Cit.: „Člověk se nerodí dobrý. Šlechetným se může stát jen výchovou“ /Pavel/

    Stačí říct – souhlasím x nesouhlasím. Namísto čitelné odpovědi opět jen včelí tance. Rodí se dobrý nebo nedobrý?

   14. A ještě než zavřete diskuzi, mám na Vás, paní Věro z Vysočiny, dva dotazy.

    Tady jsem Vám napsal koncem srpna celkem obsáhlý článek, na nějž jste nereagovala – začíná a jde dohledat = vyjet trochu nahoru:

    Venda pro Věru z Vysočiny 25.8.2020 (18:14)

    Napsala jste, že: „Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Přiznáme božímu dílu sklon ke zlu? To je, oč tu běží.“ . . . . . .

    Uvedl jsem v něm dvě stvoření lidstva podle Starého zákona – jedno v 6.den a další pak v linii Adama a Evy.

    Zeptal jsem se, které lidstvo jste měla na mysli? Doslova jsem to po vysvětlení uvedl takto :

    „Ještě jednou připomínám, že po 6.dni tvoření, ve kterém byl stvořen člověk, jako muže a ženu stvořil je, a byli sesláni na zemi, kde se začali množit, následoval 7.den odpočinku Stvořitele a pak nějak nanovo tvořil člověka Adama /a pak i Evu/, ale tam již není nic o jejich stvoření k obrazu svému, podle Jeho podoby.

    Jak si toto vysvětlujete?“

    Odpovíte mi?

    – – – – – – – – – – –

    A paní Věro z Vysočiny, ještě něco, než to tady zavřete. Protože jste často opravovala mé i vyjádření Aloise za my – z 1.os.mn.č. na 1.os.jedn.č. a chtěla jste kategoricky odpověď za já / tedy za mě a Aloise/ povšiml jsem si Vaší zásadní otázky. V závěru toho výše uvedeného příspěvku jsem o tom napsal toto :

    Položila jste otázku – „Přiznáme božímu dílu sklon ke zlu?

    Vaše otázka mi teď přijde jako hloupá. A mluvte raději sama za sebe – zkuste to –

    Přiznám / já Věra z Vysočiny / božímu dílu sklon ke zlu?

    To mě také zajímá.

    Děkuji.
    Václav Žáček

   15. ad – Položila jste otázku – „Přiznáme božímu dílu sklon ke zlu?

    Vaše otázka mi teď přijde jako hloupá. A mluvte raději sama za sebe – zkuste to –

    Přiznám / já Věra z Vysočiny / božímu dílu sklon ke zlu?
    _________________________

    Vendo, opět – nejdřív číst, pak myslet, pak psát.
    Když chci rozvinout diskusi, položím tzv. akademickou otázku. Nikoliv oznamovací plurál.
    Klidně se zeptám znovu: přiznáme božímu dílu sklon ke zlu?
    Otázka souvisí s Pavlovým výrokem :
    „Člověk se nerodí dobrý. Šlechetným se může stát jen výchovou“ /Pavel/

    Tak si na to odpovězte, jestli chcete. Mě z toho vynechte. Já netvrdím, že člověk se nerodí dobrý. Kdykoliv něco nepochopíte, tak je hloupý ten druhý. Vzpamatujte se, člověče.

   16. ad – „Ještě jednou připomínám, že po 6.dni tvoření, ve kterém byl stvořen člověk, jako muže a ženu stvořil je, a byli sesláni na zemi, kde se začali množit, následoval 7.den odpočinku Stvořitele a pak nějak nanovo tvořil člověka Adama /a pak i Evu/, ale tam již není nic o jejich stvoření k obrazu svému, podle Jeho podoby.

    Jak si toto vysvětlujete?“

    Odpovíte mi?
    _____________________________

    Kdysi jsem na toto téma něco četla, ale už je to dávno, nepamatuji si to přesně. Myslím, že to souvisí s rozdílem v čase vzniku starozákonních svitků. Bible není psaná chronologicky jedním autorem. Gen1 popisuje vznik světa od prvního dne a Gen2 podrobně rozepisuje historii člověka, příchod a důsledky hříchu.
    Víc a hlavně mnohem lépe a odborně by o tom pohovořil třeba teolog a religionista pan Jan Heller.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Heller

  2. Degone, člověk se může rodit i povznesen dobrou karmou. Na to nezapomínejte. Nic tu neučím.
   Bůh je spravedlivý a zařídí každému takovou úrodu, jakou zaslouží.

   Pěkný den.

   1. ad – Bůh je spravedlivý a zařídí každému takovou úrodu, jakou zaslouží.
    _______________

    Právě tohle Vendo není pravda. A takové výroky, které šíříte, můžou způsobit vážné duševní problémy citlivým lidem, kteří se topí v neštěstí. Stejné zlo zde kdysi blahé paměti trousila Alžběta K. Hotová tragédie.

   2. Napsal jsem výchozí předpoklad „Bůh je spravedlivý…..“ Podle Vás je tedy Bůh nespravedlivý?

    Díky za odpověď.

   3. Pro Matku:

    ad/Jasně. Sedí na obláčku a seje.

    Vážně si to myslíte že to tak je?

   4. Venda pro Matku25.8.2020 (7:39)

    No a jak jinak by asi spravedlivý Bůh jednal v duchu Vašeho:

    „…Bůh je spravedlivý a zařídí každému takovou úrodu, jakou zaslouží….“

    Ani si nemusí Vaše tělo osobně najít, očistit, tepelně připravit k jídlu,….

    Tak holt seje.

    Eh, zbytečné, neumíte mne číst.

   5. ad – Napsal jsem výchozí předpoklad „Bůh je spravedlivý…..“ Podle Vás je tedy Bůh nespravedlivý?
    ____________________

    V první větě vašeho souvětí vyjadřujete axiom, ze kterého ale nevyplývá pravdivost věty druhé.

   6. Matko, umím číst jen to, co dává smysl. Třeba Vaše veršovánky.

    Bůh neseje, to člověk seje za svého života a spravedlivě je mu pak odměřována úroda.

    Asi to neumíte pochopit.

   7. Ale vyplývá Věro z Vysočiny. A právě v tom, že se tak děje, je proto, že Bůh je navýsost spravedlivý.

    Vy tady lidi přivádíte na scestí. Uznáváte, že Bůh je spravedlivý. Tak proč by neměl zařídit každému člověka takovou úrodu, jaké si z ní zaslouží pro svůj život? Zkuste to zdejším diskutujícím stručně objasnit.

    Btw, jste tu se svými neurovnanými myšlenkami docela směšně působící postava. Vidíte v sobě tu svoji vlastní tragiku, která pramení z nepochopení? A přitom to mé souvětí určené pro pana Degona je tak průzračné.

   8. Vendo, píšete: „Degone, člověk se může rodit i povznesen dobrou karmou. Na to nezapomínejte. Nic tu neučím. Bůh je spravedlivý a zařídí každému takovou úrodu, jakou zaslouží“.
    Takže karma je „úroda od Boha“. No, pekné, zdalo by sa, že je to v zhode s učením KC. A tak som trochu prelistoval internet, či to môže byť pravda a našiel som toto: http://www.kcho.sk/sprava.php?clanok=00062 Reinkarnácia a kresťanstvo
    Kresťanská náuka jednoznačne popiera učenie reinkarnácie.
    Aj ja som kedysi sympatizoval s karmickým učením, ale neskôr som nadobudol poznanie, že je to blud. Neodsudzujem Vás za to, že sa toho stále držíte, ale čakám „osvietenie rozumu z hora“, ktoré sa aj mne dostalo.
    Želám všetko dobré!

   9. Ano, napsal jsem – Bůh je spravedlivý a zařídí každému takovou úrodu, jakou zaslouží.

    A za tím si stojím. Karma není úroda od Boha, to je Váš špatný pohled, který ukazuje, že jejímu působení nerozumíte. Úroda je přece následek. Nejprve zaseje člověk – svým chováním, jednáním, skutky i myšlenkami. To je prvotní příčina. Při Vašich kvalitách víte, že co člověk zaseje, to sklidí. Příčina a následek. A spravedlnost Boha spočívá v tom Jeho řízení = naseje -li člověk bodláčí, nesklidí fíky.

    Proč jste se odklonil od toho, co jste sám zde na stránkách gnosis napsal??? : „Karma je potom zápis všetkých našich zlých skutkov a konaní do našej vlastnej duše a duša, aby sa ich mohla zbaviť musí vstúpiť do nových zrodení, kde ono zlo postihuje túto novú bytosť a tak sa v konečnom dôsledku zruší.

    Ale je to už teď jedno. Asi si myslíte, že narození nemocného dítěte, postiženého tělesně či psychicky, se děje z rozmaru Boha. Osvícení rozumu, jak píšete, co to je? Vždyť rozum je jiný teď, v tomto životě, jiný byl v minulém zrození duše v jiném těle a jiném prostředí a bude jiný v dalším zrodu. Okolnosti, do kterých se pomíjivý rozum vtělí, nezáleží na člověku – nemá to ve své moci a Bůh? Ten si z nás nedělá srandu. Karma je Jeho zákon, který tu platí a kterým jsou řízeny osudy lidí.

    Mějte se dobře.

   10. ad. Venda pro Matku25.8.2020 (15:03)
    „…Matko, umím číst jen to, co dává smysl. Třeba Vaše veršovánky.

    Bůh neseje, to člověk seje za svého života a spravedlivě je mu pak odměřována úroda.

    Asi to neumíte pochopit….“

    No co už, vypadlo mi tam slovo houbičky.
    Pochopit? nepodceˇ%NUJTE ženy, matky a také ženskou logiku. :-))))))))))))

   11. A ještě k :
    „….Venda pro Matku25.8.2020 (15:03)
    Matko, umím číst jen to, co dává smysl. Třeba Vaše veršovánky.

    Bůh neseje, to člověk seje za svého života a spravedlivě je mu pak odměřována úroda.

    Asi to neumíte pochopit…..“

    —————
    Máte představivost? Dovedete se vcítit i do jiného člověka, nejen sám do sebe?
    Tak, jak se Vám nelíbí oslovení Vendelín, myslíte, že mě se líbí to Vaše Matko,…?

    Mé veršovánky? To nejsou veršovánky, ale klidně Vám zveršuju cokoliv, až sama budu chtít. Ale smysl tam též nenajdete, pokud ho tam okatě najevo nedám.

   12. Vendo,
    bohužel, zase jste se nechal vláčet emocemi, řádíte jak černá ruka.
    Jestli je Bůh spravedlivý, to říkáte vy, já to nevím. Bůh nenaděluje nikomu nic podle zásluh, znáte to o těch nevěstkách a celnících, že? U Boha si nic koupit nemůžete, Vendo. To byste měl vědět.

    ad – Tak proč by neměl zařídit každému člověka takovou úrodu, jaké si z ní zaslouží pro svůj život? Zkuste to zdejším diskutujícím stručně objasnit.

    Proč by neměl, když Venda chce..?..:-)))))))))
    Vendo, vážně chcete tvrdit, že neštěstí si člověk zaslouží? Opravdu jste takový magor?

    ad – Vy tady lidi přivádíte na scestí.

    :-))
    Možná, kdo ví? :-))

 2. cit.:
  “ Malé děti jsou sobecké a vypočítavé – batolata dokáží pláčem manipulovat rodiče (pokud se dají). “ /Pavel/

  Batolata se velmi brzy dožadují jedné ze základních potřeb duše – lásky. Batole pláčem upozorňuje na svoji tělesnou nebo citovou nepohodu. Stačí pochovat, polaskat a je po pláči. Je možné toto považovat za zlo a sobeckou manipulaci? Nepotřebuje dospělý totéž? Batole jen ještě neví, že „hodné děti nepláčou“.

 3. Někdo je tady zlý a šílený, ale batolata to určitě nebudou…

 4. Juvenilní justice lov na děti
  https://www.youtube.com/watch?v=2UXoRhyTCXo

  https://www.youtube.com/watch?v=2F1tKs2Ah68

  Istanbulská úmluva:
  Stručně řečeno: vůbec nejde o „předcházení násilí na ženách a domácímu násilí“, jak je různými psychopaty deklarováno a šířeno. Ale jde o „vtělení sebevražedné genderové ideologie spojené se zavedením nadnárodního kontrolního mechanizmu (tzv. GREVIO).“

  Co to znamená v praxi?

  Děti budou tímto nadnárodním mechanizmem preventivně, tedy bez důvodu, kradeny z jakékoliv rodiny a to nenávratně!
  Tak už je tomu například v Norsku, Finsku, Francii, Anglii, Německu…

  Informace jsou pochopitelně přísně utajovány, takže veřejnost o zločinech tohoto neofašistického systému většinou vůbec neví.

  https://tradicni-rodina.cz/domaci/socialky-k-cemu-a-komu-doopravdy-slouzi/

  https://www.youtube.com/watch?v=N0h2_89WoGU

  -(CZ) Out of Shadows – Vystoupení ze stínů [DOKUMENT]
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=5UlS48bph0Y&feature=emb_logo

  https://vk.com/video513906176_456239156

  Pád Kabaly (CZ titulky) 2020
  https://www.youtube.com/watch?v=jpmow7UflrM&feature=youtu.be

  Sexuální výchova – experimenty pedofilů na dětech a nemluvňatech
  https://www.youtube.com/watch?v=XburKbfDgds

  Kevin Annet – Bývalý Kněz který odhalil masovou genocidu ze strany Církve – Kněz od 37 minuty!
  https://www.youtube.com/watch?v=Ecz_Edf_EZw

  O sexuálním zneužívání dětí s psycholožkou MUDr. Alexandrou Fraňkovou
  https://www.youtube.com/watch?v=yjZFOcAk3Yo


  Týranie detí elitami
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=nHkBuMxP6T0&feature=emb_logo

  Výpoveď top finančníka …
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=MmOC3NINS0M&feature=emb_logo

  Pekelný život – Boj obětí – rituální zneužívání dětí v Německu

  Pravda o vakcínách
  https://www.youtube.com/watch?v=jpmow7UflrM&feature=youtu.be

  Vakcíny-očkovanie | Utajené dáta o dôsledkoch očkovania | Vlado Kocian & Veronika Kocianová
  https://www.youtube.com/watch?v=dPUT_0hWaLc


  https://tradicni-rodina.cz/aktivity/vyzva-clenum-vlady-k-zamitnuti-projednavani-ratifikace-istanbulske-umluvy/

  PS: Otcova slova : “ Žádné srdce není ani více ani méně, všechna jsou si rovna.
  Všechna srdíčka jsou dobrá.“

  1. Hvězdičko, v našem světě není dominantní genderová korektnost. A IS k ní určitě nevede.
   To, co uvádíte určitě nepoukazuje na přirozenost.

   V článku je napsána hloupost – „boží podstata je duální -> obsahuje obě protichůdné morální složky, ctnost i hřích, Ábela i Kaina.“ /nevím, jestli to vymyslela autorka článku a nebo bych měl hledat někde v předchozích článcích ?/
   Boží podstata není duální. Pokud to někdo tvrdí, neuvědomuje si Boha v jeho božských atributech.

   To vyvození v závěru článku, že boží podstatou je zlo, je hloupost na druhou. Nevím, kdo to vymyslel, kdo si za tím stojí??

   Podstatou Boha je láska.

   Vy píšete v závěru, že „Všechna srdíčka jsou dobrá. ANO, ale některá více a některá méně.

   1. ad – V článku je napsána hloupost – „boží podstata je duální -> obsahuje obě protichůdné morální složky, ctnost i hřích, Ábela i Kaina.“ /nevím, jestli to vymyslela autorka článku a nebo bych měl hledat někde v předchozích článcích ?/
    _______________

    Vendo, záměrně píšu tak krátké a prostinké článečky, abyste je pochopil i vy. Zřejmě marná snaha.
    Špatně citujete. Napsal jste „boží podstata….“ ale správně jste měl citovat
    “ -> boží podstata …“
    Ta šipečka na začátku má svůj význam, čtěte pořádně a především vnímejte kontext a smysl sděleného.

    ad – To vyvození v závěru článku, že boží podstatou je zlo, je hloupost na druhou. Nevím, kdo to vymyslel, kdo si za tím stojí??

    Viz výše. Nejdřív čtěte, pak přemýšlejte, pak pište. Děláte to v opačném pořadí.

   2. Pro Vendu

    To, co uvádím, je série informací, které spolu souvisí. Za genderovou korektností v Istanbulské úmluvě se skrývá organizovaný obchod psychopatů a pedofilů s dětmi zavedením nadnárodního kontrolního mechanizmu (tzv. GREVIO)!O zneužívání, znásilňování a zabíjení
    dětí, a jejich debilizování a to i prostřednictvím očkování a školských systémů nebo dětských novodobých lágrů.

    A to se týká přímo nejen mne nebo tebe,ale všech,co čtou tyto řádky.Týká se to našich
    dětí a vnoučat,které jsou zatím součástí našich rodin a tohoto národa.
    V životě se setkáváme se situacemi,kdy je třeba učinit důležitá rozhodnutí,podle
    kterých se bude odvíjet další život, i když jsou závislá na našem způsobu myšlení.
    A toto je právě ten uzel, na kterém záleží.

    Můžeš tuto situaci obejít, ale můžeš se i zapojit svým podpisem a všechny informace
    poslat dál.

    https://tradicni-rodina.cz/aktivity/vyzva-clenum-vlady-k-zamitnuti-projednavani-ratifikace-istanbulske-umluvy/

    To jsou Otcova slova : “ Žádné srdce není ani více ani méně, všechna jsou si rovna.
    Všechna srdíčka jsou dobrá.“

    A kdo má uši k slyšení a oči k vidění, je si plně vědom, co tím vším, co se okolo nás děje Otec zobrazuje.Ukazuje vně jen skryté uvnitř nás a s čím má tato civilizace problém. Řešit můžeme jen to,čeho jsme si vědomi, nikoliv to, čeho si vědomi nejsme.

    Kde je Bůh? Neustále jej máme na očích!Neustále nám ukazuje, kde jsou problémy!
    Jenže člověk ho nevnímá?Nevnímá ho, protože nerozumí jeho způsobům komunikace.
    Jestliže ho nevnímám a ignoruji zevnitř z nevědomosti, tedy neznalosti sebe samého vpravdě,pak začne přitvrzovat z vnější strany.Začne nám nastavovat zrcadlo, a to
    nejen jednotlivcům, ale i rodinám, státům, i celé civilizaci.

    Při tzv. propagování genderu zvenčí nejde ve skutečnosti o neurčitost pohlaví těla,
    ale o nastavení zrcadla směrem dovnitř, protože arogantně lidé odmítají přijmout
    sami sebe vpravdě.Tedy že uvnitř nich existuje mužský i ženský princip současně.
    A jestliže existuje jednotný obrazový slovník symbolů používaný v Písmech, existuje ten samý obrazový slovník uvnitř i vně nás samotných.

    Lidské tělo má k dispozici jako nástroj mozek/samozřejmě nejen mozek/,jako jedno z řídících center těla.Mozek funguje jako superpočítač.Nahrává od narození dítěte
    všechny programy z okolí do podvědomí jako neviditelný hráč, který pak ovlivňuje
    naše vnímání a myšlení, a tím i jednání a skutky.Svět, který vnímáme je dokonalá iluze
    vytvořená v naší hlavě.

    Cesta do hlubin mozku – 1 – 6
    https://www.youtube.com/watch?v=0-tge2c55_w&list=PLFXRCCbXJ6yBu5OVD8ldvi_7bNpCOVqW8&index=5

    Lidské tělo se narodí čisté, jako nepopsaný list papíru,uvnitř jako lilie.Všichni jsme
    jedním.

    O EPIGENETICE – Bruce Lipton a Adéla Banášová-Vinczeová
    https://www.youtube.com/watch?v=l_xscKvHrwY

    PS: Všechno je to o dvou v jednom a jejich spojení.

    Hvězdička

 5. Přirozené je být dobrý i zlý.
  Přirozené je být obětavý i sobecký.
  Přirozené je být odpovědný vůči sobě samému.
  Přirozené je být sám sebou.
  Přirozené je neodevzdat svou osobní moc druhým.

  Jen ten kdo umí vládnout sobě samému ví, že nelze ovládnout druhé.
  Jen ten kdo spasil sebe sama ví, že nelze spasit druhé.

  1. Pěkná moudra k přirozenosti člověka.

   V prvních dvou máte duální pohled – dobrý nebo zlý, obětavý nebo sobecký.

   Ale v dalších již ne. Když je člověk podle výše uvedeného přirozeně zlý a sobecký, proč by nemohl být vůči sobě samému neodpovědný? Jak posoudíte, proč jsem teď jednal v přirozenosti být sám sebou a proč jindy jsme jednal jako bych nebyl sám sebou?

   Závěrem jste napsal- „Jen ten kdo spasil sebe sama ví, že nelze spasit druhé.“

   Spása předně nepřichází za života ve fyzickém těle a tudíž poznání sebe sama a poznání, že jsem spasen přichází pro duši /ne tělo/ v okamžiku smrti a pak již pro spásu druhého nelze udělat nic. Jako to nedávno citované podobenství o boháči a Lazarovi /Lukáš, kap. 16/.

 6. cit.:
  – „Není možné mít rád hrnčíře a opovrhovat jeho dílem a nemít rád jeho děti.“

  – „Člověk se nerodí dobrý. Šlechetným se může stát jen výchovou“
  _________________

  Tyto dva výroky si evidentně odporují. Není možné vyznávat lásku k Bohu a přitom jeho děti považovat za z podstaty zlé. Je jisté, že děti dědí tělesné i duševní dispozice. To ale není jeich vina. Mnohem větší podíl na formování duševního a duchovního rozvoje nesou jejich vychovatelé. A ani tady dítě nenese vinu. Duše dítěte je čistá, nenese žádnou zátěž ani žádný „karmický dluh“.

   1. Jako obvykle – vaše vlastní moudra vám smrdí, když vám je položím před oči.
    Ale to nechme být.
    Váš příklad se stovkou spadlou se stropu a chování při dělení. Došla jsem k jistému způsobu dělení, který je velmi osvobozující: svého podílu se vzdávám. Zkoumám sama sebe, svoje emoce. Nejsem svatá a vím co je souboj duchů. Je zajímavé ten souboj pozorovat a být si ho vědoma.
    Souboj začíná pocitem a myšlenkou chtění. To neovlivním, myšlenka přijde sama, „napadne mysl jako bandita“ (moc krásné přirovnání).
    Pak nastoupí racio a oponuje emoci – zeptá se, na co to potřebuješ?
    Pak proběhne několikavteřinové ano/ne/ano/ne
    Racio přemůže touhu a říkám – díky, nechej si i můj podíl, nechci to. Přichází blažená úleva osvobození za vyslovením „NE“.

    ad – Je srandovní, že se chování lidí liší i podle věku nebo povolání.

    Především to souvisí s vědomým ovládáním sebe sama.

  1. ad/ Duše dítěte je čistá, nenese žádnou zátěž ani žádný „karmický dluh“.

   Hloupost v pár slovech!

   Zátěž – karmický dluh nese, ale ten se začne projevovat až poté, co člověk získá plné vědomí sebe sama a svého konání.

  2. Pavle, aby to nešlo jen tak vytrhnout z kontextu, což někteří diskutující umí, dávám sem celý Váš příspěvek z jiného zdroje:

   pavel v pro Vendu 23.8.2020 (23:11)
   Vendo, píšete: „Proč jsem tu?“ Ta otázka by se dala přetransformovat do jiné, srozumitelnější podoby: „Co ode mě Bůh očekává?“ Odpověď je v následujícím podobenství (Mt25):

   14„Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. 15Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu, každému podle jeho schopností, a odešel na cestu. 16Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných pět. 17Podobně ten, který dostal dvě hřivny, získal jiné dvě. 18Ten, který dostal jednu, ale šel, zakopal ji v zemi, a tak ukryl peníze svého pána.
   19Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. 20Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl: ‚Pane, dal jsi mi pět hřiven a podívej, získal jsem pět dalších.‘ 21Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.‘
   22Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚Pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívej, získal jsem další dvě.‘ 23Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.‘
   24Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. 25A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří.‘ 26Jeho pán mu odpověděl: ‚Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? 27Měl jsi tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem!
   28Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich má deset. 29Každému, kdo má, totiž bude dáno, a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. 30A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘“

   Tím pánem je Bůh a jeho služebníci jsme my. Ty hřivny je naše postavení, do něhož jsme se narodili nebo schopnosti, které nám byly dány. Naším úkolem je pokračovat v činnosti svého Pána, což znamená v jeho stvořitelské činnosti. A je skutečností, že člověk v ní pokračuje. Sice hlemýždím tempem, ale přece jen. Tak například byly víceméně vymýceny lidské oběti, infanticida (vraždění nechtěných dětí), krevní msta, otroctví, nerovnoprávnost pohlaví, zrušení trestu smrti. Je zřejmé, že člověk dokázal svět sice málo, ale přece jen kultivovat. Tento pokrok nepřišel sám od sebe. Zasloužili se o něj konkrétní lidé, kteří nemysleli jen na svůj osobní zájem, ale také na Boží stvoření.

   Není možné mít rád hrnčíře a opovrhovat jeho dílem a nemít rád jeho děti.

   – – – – – – – –

   Dávám to sem proto, aby nedocházelo ke zbytečné manipulaci.

   Btw, odpověděl jsem Vám na tento příspěvek.

   Zdravím.

   1. OK, Vendo, nechtěla jsem sem kopírovat celý příspěvek, ale když se vám to tak líbí, proč ne.

    Tento výrok je shrnutím celého příspěvku a klidně může stát izolovaně:
    „Není možné mít rád hrnčíře a opovrhovat jeho dílem a nemít rád jeho děti.“

 7. Paní Věra použila na začátku otázku, kterou dal Pavel V. panu Degonovi pod mým článkem.

  Cit.:
  „Pane Degone, opravdu věříte, že člověk je přirozeně dobrý a obětavý?“

  /Pavel/

  Aby si diskutující uvědomili souvztažnosti a proč byla otázka Pavlem V. položena, dávám sem celý článek Pavla V., kde to v něm, před položením překopírované otázky, objasňuje. Má to svůj účel. Mimochodem, pan Degon již neodpověděl.

  pavel v pro Degona 19.8.2020 (21:01)

  Pane Degone,

  píšete: „Nemáme konať dobro, alebo zlo z vypočítavosti, ale z našej prirodzenosti.“ Patří konání dobra k lidské přirozenosti? Je to cosi, co má člověk v genech? Malé děti jsou sobecké a vypočítavé – batolata dokáží pláčem manipulovat rodiče (pokud se dají). Školáci často drsným způsobem šikanují spolužáka až ho někdy doženou k sebevraždě. Člověk se nerodí dobrý. Šlechetným se může stát jen výchovou. Ale také nemusí – záleží na tom, jak je vychováván. Je-li člověk vychováván v duchu zásady „zadarmo ani kuře nehrabe“, asi těžko z něj vyroste obětavý člověk. Takový člověk si zákonitě položí otázku: Proč bych se zrovna já měl chovat obětavě, když druzí takoví nejsou? Aby si ti druzí o mě mysleli, že jsem bláhový trouba? Hrozí ještě jiné nebezpečí: pokud se budu chovat nezištně, budu nastavovat zrcadlo, v němž se zjeví sobectví ostatních – budu jiný. Jinakost lidé nesnášejí. Slováci označují poctivého člověka výrazem „statočný“. Ano ušlechtilý (obětavý) člověk musí být statečný.

  Psal jsem zde o Williamu Wiberforceovi, jak dlouhých 19 let bojoval za svobodu otroků. Co myslíte, byl „v kolektivu oblíben“? Byl ostrakizován a zesměšňován? Co byste řekl o tehdejší anglické společnosti, která otroctví schvalovala? Byli ti lidé přirozeně dobří?

  Po anšlusu Rakouska Hitlerem hořela rakouským židům půda pod nohama. Prchali do demokratického Československa. Co udělali Češi? Vraceli je zpět bez ohledu na to, že zemřou v koncentračních táborech.

  Pane Degone, opravdu věříte, že člověk je přirozeně dobrý a obětavý?

  – – – – – – – – – – –

  Václav Žáček

 8. Pan Žáček sa pýta: „Pane Degone, opravdu věříte, že člověk je přirozeně dobrý a obětavý?“ -Degon nerad odpovedá na hlúpe a účelovo – manipulatívne otázky. Človek sa rodí čistý, lebo duša človeka, ktorá vychádza od Boha je dobrá a čistá. Ale, postupne vplyvom zlého duchovného vplyvu sa dostáva do rozpoloženia, ktoré v ňom vytvára pokušenie aj k zlému a ak mu podľahne, môže sa vyvinúť na zlého človeka. Ale, to nemusí byť trvalé, lebo jestvuje možnosť zbaviť sa toho zlého pokušenia a človek tak svoju dušu môže očistiť. Karma je nezmysel, ktorý odporuje kresťanskému učeniu spásy…
  Pekný deň!

  1. Pane Degone, při vší úctě k Vám, neodpovídal jste na moji otázku. Položil Vám ji pod mým článkem 19.8. – „Malý článek – zázraky….“ – pan Pavel V. Vy jste mu před šesti dny neodpověděl. Takže odpověď je určena jemu a možná si ji přečte.

   Já tu překopíroval ten článek – diskuzi Pavla V. s Vámi celý proto, aby případně byla vidět souvislost s jeho otázkou, která autorka Věra z Vysočiny umístila na úvod. Ona již 5 dní o této otázce přemýšlela. A jak ji znám, ráda si vymýšlí a manipuluje.

   Pane Degone, napsal jste dnes v samém závěru, že: „Karma je nezmysel, ktorý odporuje kresťanskému učeniu spásy…

   Dovolím si Vám připomenou Váš autorský článek – viz.: https://hledani.gnosis.cz/reinkarnacia-demonologia-a-ludstvo/

   Píšete v něm m.j,:

   „Je isté, že aj takéto konanie musí mať svoje príčiny, lebo zákon kauzality (príčiny a následku) platí pre všetkých a všetko. Na tento zákon sa odvolávajú aj tí, ktorí veria v reinkarnáciu (lat. re + carnis – doslova znamená „byť znova z mäsa“), ktorí svoju vieru odvodzujú z karmy (osudovosti).

   Karma je potom zápis všetkých našich zlých skutkov a konaní do našej vlastnej duše a duša, aby sa ich mohla zbaviť musí vstúpiť do nových zrodení, kde ono zlo postihuje túto novú bytosť a tak sa v konečnom dôsledku zruší. Toto učenie pochádza z Indických náboženských tradícií a udomácňuje sa aj v našich západných predstavách. Hoci je toto učenie tak ľahko pochopiteľné a jednoduchým spôsobom vysvetľuje Božiu spravodlivosť, predsa nevysvetľuje, prečo človek koná proti vlastnej vôli a vlastnému životnému záujmu? Pre psychológa je takéto vysvetlenie veľmi nepravdepodobné a skôr hľadá odpoveď v bludisku ľudskej psychiky a možno aj v schizofrénii, čo je rozdvojenie osobnosti, podľa známeho čínskeho princípu JIN a JANG.

   Ale je tu aj jedno zaujímavé vysvetlenie, ktoré sa týka ako reinkarnácie, tak aj démonológie, ktoré sa pokúsim bližšie vysvetliť.

   – – – – – – – –

   Proč si myslíte, že karma je nesmysl, když ji tady uznáváte již mnoho roků.

   Teď se ptám já Vás, není to dotaz Pavla V. na Vás.

   Děkuji za Vaši odpověď.

   1. Degon pre pana Vendu: Otvorene som sa priznal k tomu, že som v minulosti aj ja koketoval s možnosťou reálnej existencie karmického zákona, ale ako je Vám možno známe, som svojím spôsobom mystik a tak mám aj poznanie mystického pôvodu, ktoré pochopiteľne konfrontujem s tým pozemským. Niekedy je to celkom zaujímavé porovnávať tieto dva tak rozdielne zdroje poznania. Musím sa priznať, že som na základe toho mystického zdroja nenašiel žiadnu oporu pre reálnu existenciu „karmického zákona“, ale práve naopak som nadobudol poznanie, ktoré toto učenie popiera a vylučuje. Vysvetľovať Vám celý tento svoj myšlienkový proces je pre mňa nad moje sily a schopnosti, preto sa o to ani nepokúšam. Nech si každý verí tomu, čomu chce, tak to robím aj ja. To, čo bolo, nemusí odpovedať tomu, čo je v súčasnosti. Tak to na tomto svete chodí od svojho počiatku…

   2. Degone, píšete mi zcela srozumitelně :
    „Musím sa priznať, že som na základe toho mystického zdroja nenašiel žiadnu oporu pre reálnu existenciu „karmického zákona“, ale práve naopak som nadobudol poznanie, ktoré toto učenie popiera a vylučuje.“

    Ano, ale i to, že jste nenašel žádnou oporu pro její reálnou existenci, to je důsledkem Vaší karmy, která vytváří i Váš osud a je jedno, jestli pro Vás karma existuje či neexistuje. Jste tu, žijete tu a již „jen“ toto je karmou.

    Nechci po Vás nějaké vysvětlování, které je nad Vaše síly. Můžete mi prosím velmi, velmi stručně objasnit, proč malé rozkošné dítě onemocní závažnou chorobou a umírá velmi mladé? Proč mladý muž se ožení a musí čelit tomu, že jeho krásná žena se stane obětí násilí? Jsou to náhody? Proč Pavel z Tarsu píše Galatským 6:7, že: „Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí“ – má to být rada začínajícím zemědělcům?

    Děkuji Vám.

    Václav Žáček

   3. Vendo,

    dovolte, abych odpověděl místo Degona. Vaše otázka byla, proč rozkošné dítě umírá velmi mladé? Jinými slovy, proč Bůh vystavuje člověka utrpení? Proč Bůh jednomu člověku dá krásu, zdraví, bohatství a druhého „odbude“ těžkou nemocí a předčasnou smrtí? Dá se opravdu říci, že odbude?

    Nedávno jsme tu měli podobenství o boháči a Lazarovi. Víme, jak každý z nich po „smrti“ dopadl. Zkuste si položit otázku: Co je pro člověka vposledku lepší, být na světě boháčem nebo Lazarem?

   4. Pavel:

    ad – Nedávno jsme tu měli podobenství o boháči a Lazarovi. Víme, jak každý z nich po „smrti“ dopadl. Zkuste si položit otázku: Co je pro člověka vposledku lepší, být na světě boháčem nebo Lazarem?
    __________________

    Zkuste si sám sobě upřímně odpovědět: byl byste raději boháčem nebo Lazarem?
    Můžu to ještě vylepšit: chtěl byste být zdravým boháčem nebo chudým lazarem? Nebojte se odpovědi, upřímnost k sobě samému je základním předpokladem ke svobodě ducha.
    Někteří lidé v sobě mají hluboce zakořeněné vzorce myšlení:
    Boháč = nepoctivý vychytralý člověk, vydřiduch, lakota, vykořisťovatel.
    Lazar = poctivý chudák, stíhaný ranami osudu, čistá duše.

    Může tomu být i jinak (stále to opakuji – věci můžou být i jinak).

   5. Věro,

    souhlasím – může to být i jinak. Jenže o to zde tady nešlo. Podstata sdělení je v něčem jiném. Přečtěte si od začátku celé vlákno.

   6. Pavle, já bych chtěla být zdravá, šťastná a bohatá :-)))

   7. Věro z Vysočiny a Pavle V.,
    podobenství o boháči a Lazarovi je výstižné podobenství o působení karmy ve zdejším životě. Tento zákon nás prostě provází.

    Otázka paní Věry z Vysočiny – „byl byste raději boháčem nebo Lazarem?“ – je naprosto mimoňská.

    Lazar si nevybral své zrození chudáka, boháč to své také ne. Z mého pohledu to byla karma, boháče jakoby dobrá karma a Lazara jakoby špatná. /zdánlivě – viz.dále/

    Jak je ale vidět, Lazar se nedopustil ve své chudobě a strádání ničeho, co by mu přitížilo, karma byla odčiněna a byl přijat na věčnost!

    Boháč s dobrou karmou si prožil zřejmě nádherný život v bohatství, s chtíčem, chtivostí, ubližoval v zájmu svém /?/ …..a byl hozen do muk pekelných.

    Paní Věro z Vysočiny, lidé materialistického založení jako jste Vy, pohlíží jen a jen na svůj současný život a je jim jedno, co mají odžít a kde „nastupuje“ pravá pokora, upřímné pokání, prosté pomodlení se za „Buď vůle tvá…“.

    Dokonce nabádáte zcestně Pavla V. – viz. – „Nebojte se odpovědi, upřímnost k sobě samému je základním předpokladem ke svobodě ducha.“ /to může být pravda, ale v kontextu chcete něco, co je nebetyčnou hloupostí/

    Ten Lazar si nemohl vybrat svoje zrození, musel odčinit svoje karmické dluhy a jak se ukázalo, právě jeho pokora a určitě i láska k Bohu, snášet jeho úděl a nehřešit, jej povýšila. Boháč dostal dobrou karmu, světské bohatství pro život, ale nevyužil toho ke svému duchovnímu pokroku. Naopak, za svůj život musel po smrti do pekel.

    Tak to prostě je a Vy, materialista to jen nechápete.

    Viz. – raději si to přečtěte celé – Lukáš – 16:19-31.

    Pochopte již konečně, že Vaše chtění kým se zrodit nemáte ve svých rukou, nikdo ho nemá. Dost tady lidi vedete po špatné cestě. Uvědomte si to.

    Václav Žáček

   8. Vendo, s tím nic nenaděláme, ani vy, ani já. Holt – karma.
    :-)))))))))

    ad – Paní Věro z Vysočiny, lidé materialistického založení jako jste Vy, pohlíží jen a jen na svůj současný život a je jim jedno, co mají odžít a kde „nastupuje“ pravá pokora, upřímné pokání, prosté pomodlení se za „Buď vůle tvá…“.

    Nebuďte drzý, Vendo. Nevíte nic o lidech, se kterými diskutujete, tak se trochu kroťte v osobních soudech.
    O Pavla se nestarejte, je dospělý, sám rozliší co je správné a co ne. Nebo tedy – měl by rozlišit.

   9. ad – Tak to prostě je

    A to prosím pěkně říká kdo? Václav Žáček?

    ad – Boháč dostal dobrou karmu…

    Už jen tenhle výrok vás degraduje mezi Neználky. Když už by byla řeč o karmickém učení – copak karmu můžete „dostat“ ?? Bože, co to je tady??

   10. ad – Ten Lazar si nemohl vybrat svoje zrození, musel odčinit svoje karmické dluhy a jak se ukázalo, právě jeho pokora a určitě i láska k Bohu, snášet jeho úděl a nehřešit, jej povýšila. Boháč dostal dobrou karmu, světské bohatství pro život, ale nevyužil toho ke svému duchovnímu pokroku. Naopak, za svůj život musel po smrti do pekel.

    Tak to prostě je a Vy, materialista to jen nechápete.
    /Venda/
    ___________________

    Vyčítáte mi, že „Dost tady lidi vedete po špatné cestě. Uvědomte si to.“
    Od vás to tedy opravdu sedí. Evangelijní PODOBENSTVÍ – což je literární útvar, používaný v duchovních textech, předkládáte jako „karmický zákon“. Mastíte dohromady to vaše podivné učení s učením evangelií. Nutíte lidi, aby spojovali dohromady neslučitelné. Evangelium je dobrá zvěst, dobrá zpráva o milosti Boží. Učení lásky a milosrdenství. Vy toto spojujete s učením odplaty oko za oko, zub za zub, ale Kristovo učení není reciproční. Naopak – Kristus vnáší do svého učení úplně jiný mravní prvek, a to je ODPOUŠTĚNÍ VINY!

    Vymýšlíte si hotové horory, ptáte se manipulativně PROČ líbezné malé dítě onemocní atd. a hledáte v tom jakýsi trest za předchozí životy nebo co, domýšlíte vůbec, co tím můžete způsobit? Kde je vaše zodpovědnost za slovo? Kdo vám dává právo týrat duše lidí, kteří takovou bolestí procházejí a možná si vaše slova čtou? V jaké pozici jste se to shlédl? Vševědoucí Kazatel, který blahosklonně sdělí utrápenému člověku „tak to prostě je“? Zasloužil sis to, protože karma? To je naprosto nepřijatelné. I malé děcko pochopí, že takhle NE. Nemoc (neštěstí) není za trest a zdraví (štěstí) není za odměnu. Pozemský život má sice svoji božskou podstatu – duši, která je DOBRÁ a člověk se tedy rodí DOBRÝ, ale zrození v těle logicky podléhá i pozemským zákonům a ty v sobě obsahují i děje a proměny, které živý organismus nevnímá dobře nebo jsou z lidského pohledu špatné. Ale právě proto jsme od Otců zdědili duchovní učení lásky, abychom svůj „úděl“ snáze překonali. Podobenství o Lazarovi nás učí, abychom soucítili se slabými a věděli, že svoje bohatství nemáme za odměnu, ale je milostí, kterou bychom následně i my měli poskytnout slabým a potřebným, kteří svoji chudobu nemají za trest. Podobenství jsou duchovní lekce.

    https://cs.wikipedia.org/wiki/Podobenstv%C3%AD

    A ještě douška: velice rád mi připisujete přívlastek „materialista“. Mně to zas až tak nevadí, slepci je třeba mnohé odpustit, nakonec – na materialismu není nic špatného, ale zkuste svoji slovní zásobu trochu zrevidovat.

   11. Opravdu jsem nevěděl, že jste tak nevědomá. Příšerné.

    Věra z Vysočiny27.8.2020 (11:02)

    Opravdu máte čím překvapovat. Ale u lidí, jako jste Vy, se pravdivá slova nesetkají s podporou.

 9. ad – „…Bůh je spravedlivý a zařídí každému takovou úrodu, jakou zaslouží….“
  ______________

  Každý věřící si volí sám svoji duchovní cestu. Buď se vydá cestou náboženství a nebo cestou spirituality (cestou ducha). Obojí má svoje místo a vzájemně se doplňuje, ale přijde čas, kdy spirituální člověk cestu náboženství opouští, stejně tak jako žák jednou opustí základní školu a jde tzv. dál.

  Cesta náboženství: „…Bůh je spravedlivý a zařídí každému takovou úrodu, jakou zaslouží….“

  Cesta ducha: „Bůh je.“

 10. Mezi zvířaty platí zákon silnějšího. Nejsilnější zvíře bere vše. Až se nažere do sytosti, dostanou příležitost ostatní. Zvířecí matky se dokáží obětovat pro svá mláďata, není to však láska, je to pouhý instinkt. Instinkt je, zjednodušeně, cosi jako počítačový program. Může někdo vinit či chválit počítač za to, jaký má v sobě program? Zvířata jsou nevědomá a „nevědomost hříchu nečiní“. Batolata jsou také nevědomá a v tom jsou tedy podobná zvířatům. A jsou, stejně jako zvířata sobecká. Ale ze stejného důvodu, jako ta zvířata, nejsou zlá. Batole ještě nemá žádné morální zábrany – neví, co to je. Pokud později, když u něho dojde k sebeuvědomění, setrvají v batolecím pohledu na svět, pak už sobecké počínání zlé je. Asi 4% lidí zůstane batoletem celý život. Nazývají se psychopaté nebo též sociopaté. Nejsou duševně nemocní. Neví, co jsou to výčitky svědomí a neznají strach. Mají vynikající schopnost manipulace s lidmi. Příčina? Hrubá pedagogická chyba rodičů.

  Proč o tom píšu? Abych vysvětlil, že člověk se po narození příliš neliší od zvířete a má-li se stát dobrým, je k tomu nutná výchova, že být dorým nepatří k přirozenosti člověka. Někdy se zdá, že zlá povaha se dědí. Například když lidé adoptují dítě. Z jejich vlastního vyroste slušný člověk, z adoptovaného darebák. Psychologové vědí, že pro celý budoucí život je rozhodující láskyplné přijetí po narození (člověk získává důvěru k novému prostředí). Jak mohlo nastat, když ho vlastní matka odložila?

  1. ad – Někdy se zdá, že zlá povaha se dědí. Například když lidé adoptují dítě. Z jejich vlastního vyroste slušný člověk, z adoptovaného darebák.
   __________________

   Pavle, znám příběhy, kdy je tomu přesně naopak. A přesto – ani jedno, ani druhé nic nedokazuje. Jsou to jen příběhy.

   1. Aloisi, vy nic jiného říct ani nemůžete, v tom je vaše otroctví.

 11. Istanbulská úmluva

  Přijala ji Rada Evropy, což je něco úplně jiného, než Evropská unie. Je zaměřená na potírání a prevenci násilí na ženách a domácího násilí. Ač úmluva mluví o ženách, jakožto primárních obětech domácího násilí (podle odhadů se ve více než 90 procentech případů stávají jeho obětmi ženy), hned v čl. 2 vybízí smluvní strany k aplikaci stanovených zásad na všechny oběti domácího násilí, tedy i na muže, děti nebo seniory.

  Odhaduje se, že každoročně je v Česku znásilněno zhruba 7–20 tisíc lidí (v 90 % ženy), přičemž nahlášen je kvůli možným obavám a předsudkům jen zlomek, pouze 2 % pachatelů těchto činů pak soudy reálně potrestají. Až 90 % znásilnění se odehraje mezi lidmi, kteří se znají. V polovině případů je pachatelem manžel nebo partner. Znásilnění zažije v průběhu svého života každá desátá česká žena, sexuální nebo fyzické násilí všeobecně pak dle Agentury EU pro základní práva dokonce každá třetí.

  Proti úmluvě se staví křesťanské církve s výjimkou Českobratrské církve evangelické (ta ji schvaluje). Vadí jim, že úmluva obsahuje výraz gender. Tento pojem je pro účely této úmluvy popsán v Článku 3 – Definice, v odstavci c takto:

  pojmem “gender” se rozumí společensky ustavená role, chování, aktivity a atributy, jež daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže.

  Když uvážíme, kolik žen trpí domácím násilím, je odmítání této úmluvy totálním buranismem. Lidé, kteří ji odmítají, ji v drtivé většině případů ani nečetli. Proto sem dávám na ni odkaz a budu rád, když mě někdo poučí, která část textu je tam vadná. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462471

  1. Z právního hlediska je Istanbulská úmluva nehorázný paskvil, plný dvojsmyslných
   pojmů /a více/ bez přesného definování a určení mezníků, velice SNADNO ! zneužitelných proti tobě, tvé rodině a tvým dětem a vnoučatům, i kdybys byl čistý jak lilie. Istanbulská úmluva je dílem korupčníků, nikoliv právníků, s cílem kazit, nalomit, oslabit a znetvořit nejen rodinu jako celek, ale i samotné její členy.
   A co je zvlášť nebezpečné,že pod Radu Evropy spadá i Evropský soud pro lidská práva.
   To, že nejsi schopen to uvidět, není nic nového, protože přesně takovým způsobem
   jako čteš Istanbulskou úmluvu, čteš a zneužíváš Písma Bible, jak se ti právě hodí.

   Istanbulská úmluva, tak jak je, popírá lidskou přirozenost a zabíjí Boží podstatu člověka.

   Pro lepší pochopení je dobré shlédnout přiložená videa nebo si alespoň vyslechnout zkušenosti lidí ze států, kde byl tento paskvil již ratifikován.

   Můžeš mne nenávidět jak chceš, mít výhrady proti tykání i proti tomu, co vidím,
   ale jdeš jako otrok z otroctví do otroctví, z diktatury do diktatury, protože
   neznáš sám sebe vpravdě a jsi zaslepen svou sebelítostí.
   Navíc, pokud bys uměl naslouchat zkušenostem druhých, možná bys byl schopen
   uvidět, jak se za Istanbulskou úmlouvou tiše plíží genocida nejen českého národa.

   Historie je poseta tzv.“dobrými úmysly“ bez uvědomění si důsledků.

   „Režim je dobrý nebo špatný podle toho, jací jsou lidé. Neznám režim, který by se v rukou podvodníků osudně nezvrhl, i kdyby měl sebekrásnější úmysly.“ — Gabriel Chevalier

   „Peklo je dlážděno dobrými úmysly, a ne špatnými. Všichni lidé to myslí dobře.“ — George Bernard Shaw

   „Peníze jsou hnací, produktivní silou korupce.“ — Josef Čapek

   * paskvil význam:
   • urážlivý nebo výsměšný hanopis
   • nepodařená napodobenina, zmetek

   *gender:
   etymologie->Převzato z anglického gender, která přejala starofrancouzské gendre, genre— „druh, povaha, pohlaví“, odvozené z kořene latinského genus — „rasa, plemeno, rodina; druh; řád; pohlaví“, z protoindoevropského kořene *gene- „vytvářet, plodit, porodit“.

   čeština
   význam: 1. (v sociologii) soubor kulturně vytvořených odlišností mezi postavením a chováním mužů a žen
   2.(v hudbě) indonéský bicí hudební nástroj, dvanáct zavěšených kovových desek

   angličtina
   význam: 1.rod 2.pohlaví
   synonyma: 1.— 2.sex

   1. Madam Hvězdičko,

    z vašich slov mám pocit, že s vámi cloumá hněv. Ten pocit ve mně vyvolávají vaše nepřiměřeně expresívní výrazy. Hněv je špatný rádce. Hněviví lidé bývají zaslepení.

    K Istanbulské úmluvě. Četla jste ji vůbec? Píšete, že je plná dvojsmyslných pojmů. Uveďte něco konkrétního. Pokud se vám nepodaří nic vadného najít, bude to důkaz, že kritizujete cosi, co neznáte. Četl jsem řadu odmítavých posudků. Mají jedno společné: Jsou zoufale nevěcné a nekonkrétní, plné dvojsmyslných pojmů.

    Pavel Vybíhal

   2. ad.pavel v -26.8.2020 (16:38)

    Osobo/nevím jakého z 80 pohlaví/,
    podle Istanbulské úmluvy mohu na tebe podat trestní oznámení:

    1. za oslovení „madam“ na základě genderové diskriminace
    2. pro šikanu za použití expresivních výrazů, protože jsem žena
    3. za znehodnocování opodstatněné kritiky, protože jsem žena
    4. mohu udat vážné podezření, že jsi nebezpečný pro svou rodinu skrze diskriminaci žen
    a dětí,kterou se zde prezentuješ

    Dále tě upozorňuji, že mám právo požádat o svou ochranu a na základě Istanbulské
    úmluvy je organizace GREVIO mezinárodně nepostižitelná, ať se již stane tobě a tvé rodině z jejich strany cokoliv.

    —–
    To abych ti názorně ukázala,jak se dá v praxi snadno použít /zneužít/.
    —-
    Anna Hogenová: Istanbulská úmluva a Manželství pro všechny
    https://www.youtube.com/watch?v=WS415H43Qv0

   3. ad. Hvězdička26.8.2020 (21:44)
    jj.
    „…Výsledky šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) ohledně Úmluvy ukazují, že 72 % občanů a občanek ČR neví, o čem tato úmluva je….“ (https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Shrnuti—FINAL-02-08-2019.pdf)
    Ale je dobré vědět, jak již psal mimo jiné i Marek24.8.2020 (21:48) : Přirozené je neodevzdat svou osobní moc druhým.
    A také znát nástroje a tedy vědět, jak se bránit proti napadání, např. i zde na stránkách,…
    I když jste to udělala velmi elegantně, obávám se, že zatím je to mnohdy házení hrachu na zeď, snad přijde čas, kdy zrno vyklíčí a jednou přinese i úrodu :-)

   4. Hvězdičko,

    psal jsem, ať napíšete alespoň 1 větu i Istanbulské úmluvy, která je podle vás vadná nebo dvojsmyslná nebo jinak zneužitelná. Neudělala jste nic takového. Začínám pochybovat, zda jste příčetná, totiž zda jste vůbec schopna pochopit text.

   5. ad. pavel v27.8.2020 (12:57)

    Já to tušila, že s té zdi spadnete, jako ten hrášek nevyklíčenej.

   6. ad. pavel v

    ad.Začínám pochybovat, zda jste příčetná, totiž zda jste vůbec schopna pochopit text.

    Aby bylo jasno, to já o tvé právní příčetnosti,resp.nepříčetnosti již vůbec nepochybuji.

 12. 2) Cit.: „Člověk se nerodí dobrý. Šlechetným se může stát jen výchovou“ /Pavel/ -> boží podstatou je zlo.

  Boží podstatou není zlo. Netvrdí to ani Pavel.
  Už to tu nedávno někdo psal. Je známý z dávné minulosti hrůzný pokus, kdy skupinu novorozeňat vychovávaly němé chůvy. /byl jim vyříznut pro ten účel jazyk/ Král té země, kde k pokusu došlo, chtěl vědět, co z takových dětí vyroste. Chůvy se chovaly k nim zcela neutrálně, plnily jen úkol starat se o jejich čistotu a jídlo, a to bez jakéhokoliv pocitu lásky, který by jim nějak mohly dát. Tyto děti neslyšely lidské slovo, nebyly vychovávány jako normální děti. Vyrostly z nich zlí, hašteřiví, rvaví, sobečtí lidé bez jakýchkoliv sociálních dovedností. Výchova člověka od jeho dětského věku je důležitá. Řeč je základem pro výchovu a ní je vše dítěti postupně předáváno. Postupné sdělování informací, poznatků a učení rozlišování. Výchova však „vytvoří“ i člověka, i toho v dospělosti jako zrůdu, a tak ne vždy je výchova zárukou, že vyroste šlechetný člověk. Člověk se rodí jako „nepopsaný list“, ale již s osudem a se sklony. Taky si musí projít pro ten svůj život přidělenou karmou.
  V diskuzi pod článkem je napsána autorkou vysvětlivka k šipce – z toho vyplývá. Komu to vyplývá. Autorce? Podle mě to tak nevyplývá, vymyslela si to. Její dedukce je špatná.

  Krbec

  1. Pro Krbce.

   ad šipka:
   Šipka je běžný znak „z toho vyplývá“.
   Jestliže Pavel napíše „Člověk se nerodí dobrý“ pak z toho vyplývá, že člověk se rodí nedobrý. No a když je něco nedobré, tak je to zlé (dobro vs. zlo).
   Z toho vyplývá, že to zrozené, co je božské podstaty, se rodí zlé.
   Asi by bylo dobré, kdyby si každý hledající uvědomil, co vlastně tvrdí, protože z každého tvrzení něco vyplývá. A právě na to jsem si dovolila poukázat.

   1. Paní Věro, píšete mi – No a když je něco nedobré, tak je to zlé (dobro vs. zlo). A chcete kolem toho asi diskuzi.
    Napsal jsem, že člověk se rodí jako „nepopsaný list“, ale již s osudem a se sklony. Taky si musí projít pro ten svůj život přidělenou karmou.

    To Vám jako odpověď nestačí? Pokud ne, tak s tím nic nenadělám. Nijak Vás nemohu posuzovat.

    Ale přece Vám dám jeden příklad na Vaše konstatování – „No a když je něco nedobré, tak je to zlé“
    Byl jsem na houbách a našel podhřib žlučový. Když bych si z této krásné houby udělal smaženici, byla by nedobrá.
    Našel jsem pár muchomůrek zelených – když bych si z nich udělal smaženici, zemřel bych po jejím požití. To by bylo, subjektivně vzato, zlo. /ale také karma/

    Co Vám doplňuje Pavel o batolatech, to mě moc nezajímá. Na Vaši otázku jsem odpověděl.

    Ještě poznámku. Za mého mladého věku se říkávalo – když pozoruji Vaše chování a přístupy k některým lidem – dost se do něj /do ní/ naváží. Myslím, že by Vám prospělo být k lidem více slušná – viz. Vaše šťourance – Vendova blbost, Venda magor…. . Dávejte na sebe pozor, to vše se počítá na Váš karmický účet.

    Krbec

   2. ad – Našel jsem pár muchomůrek zelených – když bych si z nich udělal smaženici, zemřel bych po jejím požití. To by bylo, subjektivně vzato, zlo. /ale také karma/
    _____________

    No vidíte, a teď je otázka, jestli vůbec karma může být dobrá nebo zlá.
    Víte – tady se hojně debatuje o margináliích, v podstatě „o ničem“, i když si to málokdo přizná. Je to jen výplň času, když není po ruce nic důležitějšího. Ale toto do duše nevede. Do duše vede jen zkušenost a prožitek, který pak následně můžeme konfrontovat s psaným Slovem. Pak porozumíme. Tragédie, milost, milosrdenství, to všechno je život. Smířit se se stavem věcí – do jaké míry to lze? Říká se, že v poslední chvíli je každý sám se sebou, a pak nic z toho, o čem se zde mluví není. Nejsou žádné přívlastky, žádné dobro, žádné zlo. Je jen NIC a VŠECHNO.

    ad – Vaše šťourance – Vendova blbost, Venda magor…. . Dávejte na sebe pozor, to vše se počítá na Váš karmický účet.

    Třeba si to Venda zaslouží, karma je karma.

   3. ad. pro Věru z Vysočiny27.8.2020 (11:25)

    pane Krbec, někde jsem četla, že onen nechutný hřib dokáže i léčit, možná to stojí za prostudování.
    A dále – lidé, kteří se nám zdají nechutní – co když též dokáží svým způsobem léčit? To stojí též za prostudování. Možná byste to mohl dát.

   4. ad – Napsal jsem, že člověk se rodí jako „nepopsaný list“, ale již s osudem a se sklony. Taky si musí projít pro ten svůj život přidělenou karmou.
    ______________

    Ano, souhlasím, že člověk se rodí jako nepopsaný list, ale ten nepopsaný list je DOBRÝ, protože ten „nepopsaný list“ je bytost s duší od Boha.
    Souhlasím, že se rodí s určitými dispozicemi, talentem, handicapem, atd.
    Nesouhlasím, že se rodí s osudem – pokud je tím myšleno něco na konci pevně daného, co člověk nemůže ovlivnit, protože všechno jeho konání vede do stejného cíle.
    Můžu připustit „osud“ jako určité východisko, kdy, kde a za jakých okolností (materiálních i nemateriálních) člověk přišel na svět.
    Věřím, že životní pouť, kterou procházíme a prožíváme, tvoříme z velké části sami, svojí vůlí, svým rozhodnutím a tedy jsme za sebe a za svoje skutky taky zodpovědni. Stejně jako byl za svůj skutek odpovědný Adam s Evou, jejich jablko jistě nebyla „karma“.

    Nesouhlasím s teorií „přidělování karmy“. Toto tvrzení je velice nezodpovědné a nebezpečné, může způsobit duševní kolizi, může vést k psychopatii vyžadující terapii a může vést i k násilným trestným činům. Každý, kdo tuhle ničím nepodloženou teorii šíří, by si měl být vědom své odpovědnosti za způsobenou reakci. Kdyby tohle někdo hustil do hlavy mému štěstí, nebyl by dál na světě rád.

  2. ještě dodatek pro pana Krbce:

   ad – Člověk se nerodí dobrý…

   Zkuste prosím sám napsat, co podle vás z tohoto tvrzení vyplývá, jaký se tedy člověk rodí.
   Pavel ještě doplňuje, že „Malé děti jsou sobecké a vypočítavé – batolata dokáží pláčem manipulovat rodiče (pokud se dají). „

  3. Pane Krbče, zdravím Vás. Věra z Vysočiny usuzuje, že když se člověk nerodí dobrý, že se musí rodit zlý. To je ale značně omezená dedukce, ostatně, jak to píšete i Vy.

   Plně a jednoznačně souhlasím s tím, co jste sem napsal – „Člověk se rodí jako „nepopsaný list“, ale již s osudem a se sklony. jak pozná na miminku, že není dobré, že je zlé? Taky si musí projít pro ten svůj život přidělenou karmou.“

   Je ale matkou a tak asi poznává bezprostředně po narození dítěte, že je dobré a nebo zlé.
   Jí vůbec z toho, co Vám napsala v 12:55 vyplývá mnohé. Ač ale úplně hloupé.

   Co říkáte na její vlastní závěr – „Z toho vyplývá, že to zrozené, co je božské podstaty, se rodí zlé.“

   Mějte se hezky.

   1. ad – Ač ale úplně hloupé.

    Vendo, važte slova. To, že něco nechápete, neznamená, že je to hloupé. Jen to zkrátka nechápete, resp. chápat nechcete.
    Pavel svoje tvrzení doplnil jasnou řečí: „Malé děti jsou sobecké a vypočítavé …“ a dilema, které z toho vyvstalo, je logické.
    Nechme vyslovit pana Krbce.

  4. Pane Krbče, díky vám (i Vendovi), že jste se mě zastal. Lidé kdysi věřili, že příběh o stromu poznání dobra a zla popisuje skutečnou, historickou událost. Je to podobenství. Jeho stavba odpovídá blízkovýchodnímu stylu vyjadřování. Tam, když chtějí něco sdělit, „skryjí“ to v příběhu. Proč? Možná proto, že je to snadnější k zapamatování. Možná je to má stejný důvod, jako když spisovatel píše román. I v něm je obvykle skryta hlubší myšlenka.

   Zdá se mi, že v tom příběhu Adam s Evou reprezentují celé lidstvo. Vždyť na výchově člověka se nepodílejí jen rodiče, ale snad celý svět. V mládí jsem měl rád westernové filmy. Velká část z nich měla stejný motiv: Banda darebáků přepadne osamělou farmu, ženy znásilní a pak celé osazenstvo vyvraždí. Nevšimnou si, že je tam malý kluk, který to pozoruje a až vyroste, všechny pomstí. Tehdy jsem skálopevně věřil, že pomsta je svatá. Dnes se na věc pochopitelně dívám jinýma očima. To uvádím jako příklad, jak nějaký režisér z druhého konce světa může ovlivnit dětskou dušičku. Společnost formuje člověka a někteří (pomatení) sociologové jdou tak daleko, že se snaží vyvinit zatčeného zločince s tím, že pdléhal špatné výchově, kterou si sám nevybral. S tím ovšem nesouhlasím. Každý nese odpovědnost sám za sebe. Jsou případy lidí, kteří vyrostli v hrozném prostředí (rodiče alkoholici) a přece se z nich stali dobří lidé. Špatný příklad života rodičů jim ukázal, že taková cesta nikam nevede.

   V lidstvu (i v každém jedinci) se snoubí dobro i zlo. My, křesťané věříme, že ani jeden člověk na světě (kromě Ježíše) není dokonalý (bez viny). To však není účelem …

 13. 22 Spasitel řekl: „Každá přirozenost, každý výtvor, každé stvoření existují v sobě navzájem a opět budou rozloženy ve své vlastní základy,

  23 protože přirozeností hmoty je rozklad podstaty její vlastní přirozenosti.

  24 Kdo má uši k slyšení, slyš!“

  25 Petr mu řekl: „Jako jsi nám řekl vše, pověz nám také – co je hříchem světa?“

  26 Spasitel řekl: „Žádný hřích neexistuje, neboť jste to vy, kdo činí hřích, když děláte věci, které jsou od přirozenosti smilstvem, jež se nazývá ‘hříchem‘.

  27 Proto Dobro přišlo doprostřed vás, k podstatě veškeré přirozenosti, aby k sobě navrátilo to, co je jejím základem.“

  28 Pak pokračoval a řekl: „Proto jste se stali nemocnými a umíráte, protože se protivíte tomu, který jediný vás může uzdravit.

  29 Kdo to může pochopit, pochop.

  30 Hmota zplodila žádostivost, které se nic nevyrovná. Povstala z něčeho, co je v rozporu přirozeností. Pak nastává v celém těle zmatek.

  31 Proto jsem vám řekl: ‚Mějte velkou odvahu, a pokud jste vystrašení, povzbuzujte se v přítomnosti různých podob přirozenosti.‘

  32 Kdo má uši k slyšení, slyš.“

  33 Když Blažený Jeden toto řekl, všechny je pozdravil úslovím: „Pokoj vám. Přijměte můj pokoj pro sebe.

  34 Dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl z cesty říkajíc: ‚Hle, tady!‘ nebo ‚Hle, tam!‘, neboť Syn člověka je uvnitř vás.

  35 Následujte jej!

  36 Ti, kteří ho hledají, jej naleznou.

  37 Jděte tedy kázat evangelium o Království.

  38 Nestanovujte si žádná nařízení kromě toho, které jsem vám určil a nevyhlašujte zákon jako zákonodárce, aby vás tím nespoutali.“

  39 Když toto řekl, odešel.

  /evangelium-marie-magdalske/

  1. Hezký příspěvek. Pochopitelný. Pro někoho ale asi ne. Každý však pomalu, tu rychleji, dospívá k poznání.
   Dík.

 14. Degon pre Vendu: Vendo, mýlite sa! Skutočnosť, že sa mi od Boha dostalo milosti prežiť to, čo vo svojom živote prežívam a poznať to, čo poznávam nie je karma vyplývajúca z karmického zákona, ale Božia milosť, ktorá sa poskytuje bez zásluhovosti. Aj toto mi bolo jasne naznačené a ja som si toho plne vedomý. Iba pýcha človeka dokáže milosť zamieňať za zákonitosť, ktorá je automatická. Milosťou som tým – čím som!

  1. Ačkoliv si to nepřipouštíte, máte dobrou karmu.

   Boží akt milosti se týká něčeho jiného.

   Proč mi neodpovídáte na moje otázky? Vyberte si jen jednu z nich. Včera večer jsme Vám napsal:
   „Můžete mi prosím velmi, velmi stručně objasnit, proč malé rozkošné dítě onemocní závažnou chorobou a umírá velmi mladé? Proč mladý muž se ožení a musí čelit tomu, že jeho krásná žena se stane obětí násilí? Jsou to náhody? Proč Pavel z Tarsu píše Galatským 6:7, že: „Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí“ – má to být rada začínajícím zemědělcům?“

   Děkuji Vám.

   Václav Žáček

  2. Ano :-)
   Dobrý den Degone.
   Ze začátku jsem vůbec nechápala, jak se mi vůbec může nějaké milosti, daru ,… dostat, nevěděla jsem jak to unést, jak s tím zacházet,…. :-)
   Hezký den přaji, Zdena

 15. Pane Degone, napsal jste mi kategorické:“Kresťanská náuka jednoznačne popiera učenie reinkarnácie.“ Nesouhlasím s tím. – Degon 25.8.2020 (16:50)

  Degone, slyšel jste někdy o tom, že více než pět set roků po smrti Ježíše Krista se něco v úpravě jeho učení zásadně změnilo?

  V r. 553 n. l. svolal římský císař Justinián do Konstantinopolu 5. ekumenický koncil, který měl k řešení mj. i zásadní otázku jedné křesťanské doktríny, která již staletí trápila mnoho světských i církevních vládců a hodnostářů. Je ještě nutné zdůraznit, že Nový Zákon byl vytvářen po více než pět století od Ježíšova ukřižování a vše, co se světské vládě, římským císařům i církevní moci nelíbilo a nehodilo, bylo postupně změněno, upraveno a popř. i z Ježíšova učení a Bible vyloučeno. Výsledkem zmíněného koncilu bylo vydání mnoha anatén, což je učené pojmenování pro klatby!

  Nejen v té době znamenala klatba velmi zásadní krok a tehdejší církevní i světská moc by považovala za velikou špatnost a protivenství toho, kdo by se ji protivil. Hned první anaténa byla namířena proti víře v preexistenci duše a v reinkarnaci a doslova zněla: „Pokud někdo hlásá bájnou preexistenci duší a bude hlásat i jejich nehoráznou obnovu, která z toho vyplývá – nechť je prokletý!“ Těch klateb bylo k tomuto zásadnímu tématu vydáno více a kdo dnes ví, co všechno bylo z učení Ježišova vyloučeno.

  A tak byla pro všechna další století uznána tato doktrína a postupně, až do dnešních dní, je všechno kolem karmy a reinkarnace v Západní světě určitým TABU.

  Chápete prosím ten diktát tzv. církevních otců? Chápete prosím, že nikdo neměl na Ježíšově učení měnit ani čárku?

  Po přijetí křesťanství jako hlavního náboženství, po vytvoření „světské“ církevní vlády, hierarchie kněží, od těch nejnižších až po náměstka Boha na zemi papeže, se ještě upravovalo učení a přijatá evangelia.

  Tady dám jen drobný výčet, co již bylo přijato úpravou /klatbami/, ale přesto to v NZ zůstalo a uniklo to „reformátorům“ učení Ježíše Krista. Můžete, chcete-li, si k tomu položit otázky a i hledat odpovědi: /ale nemusíte, když Vám stačí vědomí toho, že na lidských zásazích do Ježíšova učení Vám nezáleží/

  Marek: 6:14-16
  Marek: 8:27-29
  Marek: 9:11-13
  Matouš: 17:10-13
  Matouš: 11:13-15
  Jan: 1:19-21

  Nemusí to pro Vás nic znamenat, ale dám odkaz i znění proroka Jeremiáše ze Starého zákona.
  Jeremiáš: 1:4-5

  4 Stalo se ke mně slovo Hospodinovo

  5 „Dříve, než jsem tě vytvořil v těle matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka“.

  Mějte se hezky.
  Václav Žáček

 16. Přestaňte se tady už konečně přít o karmu. Vytváří to jenom zlou krev.
  Nezralí karmu nikdy nepochopí a zralí nemají důvod o ní mluvit.
  (To byla pravá příčina, proč Bůh nechal zmínky o karmě z Bible téměř vymizet.)

  Místo toho pochopte zásadní věc:
  Člověče, Bůh ti jednou dá vše, co si pro sebe přeješ – až si to skutečně přestaneš přát.
  Protože teprve tehdy přestaneš do svého přání promítat své ego.
  A kdo je zpupný, ať klidně obviňuje Boha svým egem z čehokoli.
  Jak bylo správně řečeno, co zaseješ, to sklidíš. (I s úroky.)

  1. ad – Člověče, Bůh ti jednou dá vše, co si pro sebe přeješ – až si to skutečně přestaneš přát.
   ________________________

   Souhlasím, že takhle se někdy věci opravdu dějí. Proto jsem tady před časem psala, dávej pozor na to, co si přeješ, mohlo by se ti to splnit. Přání se totiž často plní ex post, tedy když už nejsou aktuální a člověk už o to někdy vlastně ani nestojí. A najednou prásk – a je to tady. Potvrzuji z vlastní zkušenosti. Proto si už dávám pozor, raději si už nic nepřeji a jsem vděčná za to, co je. Myšlenka uvádí věci do pohybu.

   1. A to je přesně karma! Tak působí.

   2. Vy také Věro z Vysočiny. Jen si ji neuvědomujete.

    Václav

  2. JK,
   Kdysi jsem si přála, byla jsem však svým přáním ochromena, jak mohu být tak drzá, dovolit si něco takového přát, přátelé nechápali a tak nade mnou kroutili hlavou,…Tak jsem přání odložila, posléze na něj pozapoměla a ano, najednou se začaly dít „věci“ :-)

   Co se tedy přát nyní pro gnosis.cz? Aby si lidé přestali přát pře.

   1. Matko, jedině působením protikladů se věci uvádějí do pohybu. Bez sporu nevznikne nic nového. Nuda je dobrá jen prvních pět vteřin. Ale už vím, o čem bude můj příští článeček, to budete mrkat na drát :-))))))))))

   2. ad. Věra z Vysočiny27.8.2020 (16:24)
    Matko, jedině působením protikladů se věci uvádějí do pohybu. Bez sporu nevznikne nic nového. Nuda je dobrá jen prvních pět vteřin. Ale už vím, o čem bude můj příští článeček, to budete mrkat na drát :-))))))))))

    Nu, jde o to, co ten který člověk tvoří, čemu dává přednost a o to, co druhý člověk přijímá bez bolesti,… Život nemusí být nudným ani v dokonalé harmonii, klidu a míru, v jednotě.
    I když zde těžko co takového hledat, aby měl člověk z čeho vycházet v dobách jiných.
    No, důležitější je obrátit se k sobě a instanci nejvyšší.

 17. Pre pana Vendu: To, čo mi píšete nie je pre mňa žiadnou novinkou, učenie KC je po celý čas svojej existencie poznačené sporom medzi Starým zákonom, ktoré učí, že vzťah ľudí a Boha je daný zákonom a Novou zmluvou, ktorá učí, že je daný milosťou a napokon aj mocenskými snahami Rímskej nadvlády a neskôr aristokratickou svetskou vládou. No a Vy sa ma snažíte presvedčiť, že môj život a môj vzťah k Bohu poznáte lepšie, ako ja sám, že je stále daný karmickým zákonom a nie milosťou Božou. Takáto Vaša snaha je veľmi naivná, ak sa domnievate, že môže mať úspech. Platí stále: „Milosťou Božou som tým, čím som…“ sv. Pavol.
  Pekný deň!

 18. ad.
  pro Věru z Vysočiny a Pavla V.27.8.2020 (9:49)
  Vendo, Vendo :-(

 19. Degone, v nebi nevládne zákon /ani ten Boží/, ale láska, protože /Láska je Bůh/. A láska se projevuje milosrdenstvím a nikoliv poslušností k zákonu. Zákon se využívá – jako donucovací prostředek – tam – kde není láska – kde vládne Satan…
  Je to nad slunce jasné!!!

 20. Přirozenost a karma – jakou přirozenou karmu mají lidé, kteří píší „příšerné, příčetnost, Madam, Matko,…“ ?
  Jo aha, cítí se býti vyvolenými? Kdo byl jejich kantorem, vychovatelem, že je zavčas neohýbal a nechat jejich tělesné škleby se takto projevovat?

  Lépe odejít,
  spolu s vlky běžet
  začít také výt?

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference