mapa stránek || vyhledávání

Přirozenost

Cit.:
„Pane Degone, opravdu věříte, že člověk je přirozeně dobrý a obětavý?“

/Pavel/

Tato otázka byla položena 19. srpna a já o ní od té doby přemýšlím. My, věřící věříme, že veškerá existence Vesmíru je božské podstaty. Když Bůh tvořil svět, každý den pohlédl na svoje dílo a viděl, že je to dobré. Nakonec stvořil člověka k obrazu svému. Na každé zplození člověka hledí věřící jako na dobrý a nedotknutelný dar Boží, jsou zásadně proti potratu, i v případě znásilnění „by mělo být dítě dáno k adopci, pokud ho matka nechce“. Citovaný výrok ovšem zpochybňuje dobro v božím díle a tvrdí, že dobrým se člověk stane až výchovou, tedy až člověk boží dílo napraví.

Dilema, které je ve sporu Pavla a Degona artikulováno:

1) Cit.: „Nemáme konať dobro, alebo zlo z vypočítavosti, ale z našej prirodzenosti.“ /Degon/ -> boží podstata je duální -> obsahuje obě protichůdné morální složky, ctnost i hřích, Ábela i Kaina.

2) Cit.: „Člověk se nerodí dobrý. Šlechetným se může stát jen výchovou“ /Pavel/ -> boží podstatou je zlo.
 

Věra z Vysočiny
 

Poslední články autorky:


Hodnocení článku
Tisk Tisk

385 komentářů

 1. Cit.:
  Ateista také zná (omezený) soucit, když trpí jeho dítě nebo jeho rodina nebo jeho kmen či národ. To vše je záležitost instinktu společného lidem a zvířatům. Ježíš přišel s myšlenkou: Člověče, buď více než zvíře. Měj soucit i s cizími lidmi.
  /Pavel/

  Stavět ateisty na úroveň zvířat co do schopnosti soucitu je hodně ubohé. To tady snad ještě nebylo. Ježíš s žádnou takovou myšlenkou „nepřišel“, ani nic takového neučil. Pavel prokazuje křesťanství medvědí službu.

  Věra z Vysočiny

  1. Ale no tož tak, křesťanům je přece dovoleno vše. Kdysi mne parta děcek i z křesťanských rodin honila a mínila tlouct, vedlejší křesťan mne šmíroval,….
   Je to dávno, člověk to odkládá, ale je to prožitek, poučení, že ne vše, co se křesťanem nazývá, je také v projevech křesťanem. A Pavel V. – no co už, takové jsou cesty křesťanů, i jeho. Zaplatí si když tak odpustek a je mu hej.

  2. Nikde jsem nestavěl ateisty na úroveň zvířatům a to i přesto, že se někdy jako zvířata chovají – viz vraždění neduživých dětí ve Spartě. https://cs.wikipedia.org/wiki/Infanticida_(lid%C3%A9) nebo vraždění „třídních nepřátel“ ruskými ateisty. Napsal jsem, že soucit k příbuzným je společný lidem a zvířatům, že je to instinkt. Tím jsem řekl, že všichni lidé, ne pouze ateisté, mají cosi společného se zvířaty, z nichž se vyvinuli. Člověk se stává člověkem, když překročí své zvířecí instinkty. Ježíš na toto téma řekl (Mt 5,44-47):

   „Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?“

   Ježíšova slova jsou v příkrém kontrastu s nenávistnou kampaní vůči arabským uprchlíkům.

   1. → Tím jsem řekl, že všichni lidé, ne pouze ateisté, mají cosi společného se zvířaty, z nichž se vyvinuli.

    _____________ Áááá POZOR! Pa*lbVé je, asi aby toho nebylo a neměl co do chaosu a s&h v hlavě nasráno málo, darwinista..:-))))
    Nevím, jak ty Pa*lbeVé, ale já z opice (ze zvířete) nepocházím. Vím to tak jistě, jako že je živý Bůh nade mnou.

   2. Pavel v.“Tím jsem řekl, že všichni lidé, ne pouze ateisté, mají cosi společného se zvířaty, z nichž se vyvinuli. “
    Jako kazatel a diskuzovodič v zastoupení Vendy, to máte za 5.
    Člověka stvořil Bůh, popíráte Bibli —> jste atheista.
    Popíráte i vědeckou evoluci, kde člověk se vyvinul ze společných předků s opicemi řekněme před 6 miliony let (oddělil se pak od větve lidoopů ). Možná jste chtěl naznačit, že někteří se vyvinuli z jiných zvířat a hned mě jich pár napadlo.
    Společného se zvířaty toho má člověk občas dost na zrychlené cestě evoluce
    : slivovice, opice, kocovina, člověk.
    Zajděte do sklepa nebo do špajzu, něco vysokoprocentního tam bude.
    Pravda vítězí, nevím, ale kde a kdy, takže do zítra to počká.

   3. → Ježíšova slova jsou v příkrém kontrastu s nenávistnou kampaní vůči arabským uprchlíkům.

    Hmm, ale co teď s tím? Ježíšova slova byla odjakživa v příkrém kontrastu úplně se vším. A proto ho miluju!

    ps: nabízím ti (coby léčebnou) cestu po Německu. Mnichov, Franfurt, Bonn, atd., abys sis ty arabský uprchlíky užil a viděl na vlastní oči. Písni, vyrazit můžeme kdykoli. Protáhnu tě takovejma čtvrtěma Aláh akbar, že se z toho posereš.

   4. Pardale, rád bych si opravil tu pětku :-). Člověka opravdu stvořil Bůh, ale ne doslovně tak, jak je popsáno v Genesis. To, co je tam napsáno, je podobenství. Před třemi tisíci lety člověk ještě nebyl připraven akceptovat evoluční teorii, tak se musel spokojit s podobenstvím. Asi tak, jako když něco složitého vysvětlujete dětem, použijete příměr. Tomáš Halík říká, že Bibli musíme brát buď vážně nebo doslova. Katolická církev evoluční teorii víceméně bere. Neberou ji kreacionisté, kteří jsou pak snadným soustem pro Richarda Dawkinse. Tito lidé křesťanské myšlence škodí stejně jako ti, co odsoudili Galilea Galileiho.

    Pardale, myslíte, že platí „in vino veritas“? Znáte tento slogan v modernější verzi? „Keď sa naslopeš, veríš aji TASSu.“ Tak běžte přemazat harddisk, jestli si myslíte, že vám to pomůže.

   5. Pavel v. „Katolická církev evoluční teorii víceméně bere.“
    No právě, i papež se přihlásil k výkladu Bible blízkému evoluci. Myslel jsem příspěvek tak, že ta církev, co na ní vyhledáváte chyby nezůstala ztrnule jen u výkladu z Bible. Kdybyste vzpomínal, kde jste zde z Bible citoval (Ježíš řekl), tak to bude do večera. A to nepočítám, co Venda řekl.
    Církvi škodí kdekdo, škodí si i sama, což je obecný jev.
    Rozběhla se nám demokracie s rouškami a z premianta Evropy jsme problemovič.
    No a s tím odchylkismem od linie církve roste exponenciálně jako ten virus hledání řešení jak s odchylkami a jak bez nich.
    Diskuze jako hrom a rozumný výsledek se limitě času, který je nám dán, blíží nule. Myslím výsledek jako něco použitelného.
    Jak je to s těmi teoriemi jsem už jednou psal, jsou na všechno a nevíme, která je a bude pravá.

   6. Hilsneriáda byla zlovolnou nepřátelskou kampaní proti židům. Masaryk se židů zastal a byl odsouzen velkou částí české veřejnosti.

    Kampaň proti arabským uprchlíkům je to samé v modrém. Němci se jich ujali. Někteří z nich se projevili jako lumpové, ale lumpové jsou i mezi většinovou německou společností. Například nacionalisté ze strany AfD. Německému státu se začleňování uprchlíků poměrně dobře daří.https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/uprchlici-bezenci-nemecko-zamestnanost.A200205_104015_eko-zahranicni_rts

   7. ad – Kampaň proti arabským uprchlíkům je to samé v modrém. Němci se jich ujali.
    _____________

    Němci jsou ze situace multikulti upřímně nešťastní. Pro vás, Pavle, neexistuje jiná „správná“ víra, než křesťanská. Ateismus pokládáte za nebezpečí. Uprchlíci jsou v drtivé většině muslimové a většina z nich jsou mladí silní muži. O práci příliš nestojí, jejich cílem je zajistit sobě a rodinám finanční zdroje jinak, než prací. Islám pro ně je a bude vždycky na prvním místě, křesťané se z nich nikdy nestanou. Vyznávají svoje hodnoty a křesťanské hodnoty jsou jim k smíchu, slabým křesťanstvím pohrdají. Nejsou jako mírumilovní ateisté, kteří si křesťanů v podstatě nevšímají. To vám nevadí?

   8. Multikulturalismus je ideologie, která říká, že všechny kultury jsou si rovny, že nikdo nemá právo považovat svoji kulturu za něco více, než jsou kultury ostatní. Pokud by to mělo být pravda, museli bychom respektovat kutury provozující kanibalismus. S tím se dá jen těžko souhlasit a nezbývá než přiznat, že některé kultury jsou na vyšší úrovni, než jiné (divošské). Na druhé straně všechny kultury mají jakéhosi společného jmenovatele. Věřím, že téměř všichni lidé na zemi si přejí žít v míru. Ale ne úplně všichni. Jsou manipulátoři, kteří využívají kulturní rozdíly, aby kulturně odlišnou část společnosti označili za nepřítele a sebe za spasitele, který před nimi společnost zachrání. Hitler chtěl společnost zachránit před židy. Vymyslel si lež, že žid = bankéř = lichvář. Židovští lichváři měli vyvolat světovou hospodářskou krizi tím, že lichvářskými úroky odčerpali z trhu všechny peníze, lidem tyto peníze scházely na nákup zboží a proto vznikla krize z nadvýroby. Komunisté vymysleli lež, že nepřítelem společnosti jsou podnikatelé, kteří okrádají dělníky o takzvanou nadhodnotu. Pro komunisty podnikatel = zloděj. To byly ukázky, proč lidstvo nemůže žít v míru, ačkoliv by si to drtivá většina lidí na světě přála. Zbývá vyřešit otázku, zda je příčinou válek zkaženost nějaké kultury nebo zda války vznikají nezávisle na kultuře. Pokud by vyvolávání nenávisti a válek bylo způsobeno kulturou, znamenalo by to, že vražedné režimy jako nacismus vyvolala německá kultura a stalinismus ruská kultura. Obě tyto kultury byly založeny na křesťanství. Je tedy křesťanská kultura zkažená, že vyplodila takové zrůdné režimy jako nacismus a komunismus? Podle mého soudu příčinou nebyla kultura, ale chorobná touha po moci zcela konkrétních lidí a pohodlnost ostatních nechat se manipulovat.

    Naši společnost neohrožují arabští uprchlíci. Ohrožují ji xenofobové jako Anders Breivik, Brenton Tarrant, Miloš Zeman a Tomio Okamura současně s ochotou „mlčící většiny“ uvěřit jejich falešnému obrazu světa.

   9. Pavle v.
    Dnes kázání : http://www.biblenet.cz/app/bible/passage?passagePath.path=matous%2018,21-35
    Závěr: základní vlastností křesťana je, že odpouští. Je třeba odpouštět, ale i správně odpuštění přijmout. Podobenství je o peněžním dluhu, ale myslí se dluh obecně, který máme u Boha a který se máme ( snažit) splatit. Splatit svá provinění dobrými skutky.
    Určitě by nikdo neměl škodit tomu, kdo mu pomohl . A to se u muslimů děje. Nikdo nechce mít za sousedy problematickou muslimskou komunitu, kromě dalších muslimů. Dobře celkově muslimy popsala Věra z Vysočiny 13.9.2020 (11:26)

    Od 90- tých let tu máme multikulti s Vietnamci. Většina jich přišla z Německa, když dostali pobídku asi 320 000 Kč (což byly tenkrát velké peníze) na osobu, když se vystěhují. S těmito penězi snadno začali drobné podnikání. Nepřišli tedy jako dlužníci našeho státu, ale většina si hostitelské země váží, chovají se slušně, pracují usilovně, děti umí česky a ve škole se snaží. Ano, zlikvidovali náš oděvní průmysl a tím i textilní, podílejí se trhu s drogami. Ale ve většině to nejsou problémoví sousedi. Musel jsem hledat, jaké vlastně mají náboženství, převládá buddhismus, jsou i křesťané.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnam#N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD.
    Podle oficiálních statistik má Vietnam jednu z nejateističtějších populací světa, bez vyznání je 81,8 procenta obyvatel. Takže slušní a pracovití atheisté. Sluší, kupte si.
    Naopak velmi silně nábožensky založené jsou státy jižní Ameriky. Převládá kulturní, rasová i náboženská snášenlivost založená na většinově křesťanském základě. Základní filosofický postoj: maňana = to počká do zítra a dalších zítra.
    Atheisty a křesťany tu řešíte furt, takže máte příklad z praxe.
    Jestli chyba toho nefungujícího multikulti není v tom samotném islámu. Možná je i dobrý islám, ale moc do Evropy nedorazil.
    Němci se jako kolonisté pozvaní Přemyslem Otakarem II se v českém prostředí sžili a byli vždy platnou součástí státu. A stačilo několik desetiletí 20.století a bylo po multikulti.
    Dnes farář povídal při výkladu kázání: Křesťan má odpouštět ne sedmkrát , ale i 77 krát, prostě pořád. Ale ne ze sebe nechat dělat otloukánka. I Ježíš se ohradil proti políčku, ( který dostal ?. To si nejsem jist, co jsem dál slyšel).
    Takže závěr: Ani křesťan by neměl nechat ze sebe dělat otloukánka, který odpouští i tomu, kdo si toho neváží.

   10. ad – Závěr: základní vlastností křesťana je, že odpouští. Je třeba odpouštět, ale i správně odpuštění přijmout. /Pardal/
    _______________________

    Odpuštění je akt, kdy provinilec přizná svoji vinu, kaje se a s pokorou požádá poškozeného o umoření provinění, o odpuštění, aby ulevil tíži svědomí. Neznamená to samozřejmě automaticky současně prominutí trestu. Mnozí (přistěhovalci) si tento základní křes´tanský benefit vykládají tak, že si mohou dělat co chtějí, bordel na bordel a křesťané jsou povinni jim odpouštět. Tak takhle by to, pánové, tedy nešlo.

   11. ad – Pokud by to mělo být pravda, museli bychom respektovat kutury provozující kanibalismus.
    _______________

    Kanibal má rád bližního svého, co je na tom špatného?

   12. Vše, co dělají lidé je jejich přirozeností. I dosti trapně ohodnotit příspěvek paní Marie Š. je přirozené, protože i nepochopení či nevědomost je přirozená!! Prostě, i blbost lidí, i genialita je přirozená. Toho prvního je ale v lidech více. Důkazů je dost i tady. Ale navíc, zde v lidském světě je vše pomíjející. A tak i ta blbost jednou s úmrtím těla pomine. Jen po ní nic nezbude; možná pár článků či urážlivých příspěvků.

   13. Vše, co dělají lidé je jejich přirozeností. I dosti trapně ohodnotit články a příspěvky paní Věry z Vysočiny je přirozené, protože i nepochopení či nevědomost je přirozená!! Prostě, i blbost lidí, i genialita je přirozená. Toho prvního je ale v lidech více. Důkazů je dost i tady. Ale navíc, zde v lidském světě je vše pomíjející. A tak i ta blbost jednou s úmrtím těla pomine. Jen po ní nic nezbude; možná pár článků či urážlivých příspěvků.

   14. Pardale,

    i když heslem takzvaného plyšáku bylo „nejsme jako oni“, přece jsem u některých komunistů v zaměstnání zaznamenal strach, že přijde odveta. Žádná nepřišla. Komunisté ještě v roce 1988 umučili ve vězení Pavla Wonku. Přesto jim nebyl zkřiven vlas na hlavě. Komunisté zavraždili 450 lidí při pokusu uprchnout přes železnou oponu. Tyto vraždy byly pokračováním politiky stalinského teroru i po přistoupení na politiku détente po roce 1970. Myslíte, že komunisté projevili vděčnost?

    Andrej Babiš rozhodl o velkolepém dotování veřejné dopravy důchodcům. On to prezentoval tak, že peníze na ty dotace někde „našel“, ale ve skutečnosti to jsou peníze vybrané na daních – někdo musel pracovat, aby na ty dotace vydělal. Myslíte, že důchodci jsou oněm daňovým poplatníkům vděční.

    Myslíte, že lidé pobírající sociální dávky jsou vděční daňovým poplatníkům? Já bych hádal, že ti lidé si myslí, že jsou to peníze, které si natiskl stát. Když dnes dáte komukoliv cosi zadarmo, zítra bude tento člověk přesvědčen, že na to má nárok.

    Nevím, zda si arabští uprchlíci váží azylu v Německu a všemu, co jim Německo poskytuje. Věřím, že pracovat chtějí, hlavně proto, aby mohli posílat remitence svým rodinám, které nechali doma.https://cs.wikipedia.org/wiki/Remitence

    Kdo pracovat moc nechce, jsou potomci tureckých gastarbeiterů, kteří se narodili a vyrostli v Německu. Ve škole se učili od levicových učitelů, že během kolonialismu Západ jejich země ožebračil. Oni požadují mít stejnou životní úroveň jako jejich vrstevníci, s nimiž chodili do školy. Pokud neseženou stejně dobře placenou práci, raději pobírají příspěvek v nezaměstnanosti a válí se doma.

    Před válkou v Sýrii migrovali do Česka muslimové, tak jako Rusové či Ukrajinci. Nikdo neprotestoval. V Brně mají mešitu. https://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m_v_%C4%8Cesku Většina z nich islám ignoruje. Větší počet muslimů začal do země přicházet za minulého režimu, zejména po druhé polovině 50. let. V tu dobu se totiž Československo stalo důležitým partnerem „pokrokových arabských režimů“, které svou zahraniční politiku výrazně orientovali na Sovětský svaz. Od 60. do 80. let tak v Československu studovaly stovky studentů ze spřátelených islámských zemí (například Sýrie, Iráku nebo Palestiny), z nichž někteří zde zůstali natrvalo a založili rodiny. Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/muslimove-v-cesku-pocet-islam-ceska-republika-migranti-imigrace-mensina.A180702_103755_domaci_hell
    Rostoucí nevraživost vůči muslimům by tak paradoxně mohla české společnosti zadělat na konflikty s touto menšinou, ačkoliv v současnosti Česká republika platí za zemi, kde muslimové žijí s ostatními v souladu a bez obtíží. „Kvůli ní bychom mohli mít problém i s větší radikalizací – ale vlastní výroby. Islamofobové ve veřejnosti i státních institucích by to spíše vydávali za důkaz toho, že měli odpočátku pravdu, nicméně jejich proroctví by se vyplnilo až zpětně v reakci na to, že bylo vůbec vyslovováno a že podle něj tolik lidí a institucí začalo jednat.

    Pardale, doufám, že jsem vás přesvědčil, že rizikem této země nejsou muslimové, ale mstivý stařec a populisté, kteří nenávist vůči muslimům rozdmychávají.

   15. Pavel v. umučili Wonku 1988?
    Neumučili, pouze dobrá péče o zdraví asi chyběla. Svobodná Evropa tehdy sdělila, že lékař ze Západu, co se pitvy v Čs zúčastnil, žádné mučení či zabití nesdělil.

   16. Pavle, nepřesvědčil jste mě ani náhodou a nic nerozdmychávám. Nejsem mstivý stařík, když tak čilý stařík. Jen nemůžu věřit svým očím, když vidím, co píšete.
    Píšete :“ rizikem této země nejsou muslimové, ale mstivý stařec a populisté, kteří nenávist vůči muslimům rozdmychávají.“

   17. Pavle v., pokud jste pojmem mstivý stařík myslel hradního pána, tak ten je rizikem po všechno.
    Souhlasím s Vámi, se studenty z rozvojových zemí byla pohoda. Pro veklsláky a prostitutky. Končil jsem v Praze počátkem 70. let, takže to pamatuju.
    Do stunských klubů nemělo cenu chodit, půlka lidí tam byla z devizových rozvojových zemí a s nimi jejich dočasné partnerky. Sestra jedné mé známé ze školy se vdala do Afriky a několika letech se jí podařilo s velkými potížemi se dvěma dětmi vrátit, měla štěstí manželky se tam dají vyměnit za velblouda.
    Pamatuji si studentské kupé, kde jeden vyprávěl, jak mají v kroužku lehce blonďatého kurnatého černocha. Z jeho životopisu : Otec král, matka Švédka v domácnosti. Jeho batr studoval v západní Evropě. Až se vrátí udělají v zemi převrat podle toho, kdo zaplatí víc – kapitalisti nebo komunisti.
    Končil jsem v roce 1973, v menze večer ve frontě se ke mě přihlala žena od ČTV s mikrofonem: Skončila válka ve Vietnamu, můžete nám k tomu něco říct? ( Byl to spíš začátek konce, válka se táhla až do 1975).
    Řekl jsem, že je to dobře, že mi jich bylo líto, mají doma válku. Jsou slušní a snaživí.
    Snaživí opravdu byli, jednoho jsme měli v kroužku, seděl ve studovně u skript jako přibitý. A to měli ještě písmo typu rozsypaný čaj.
    Tehdy bylo všechno jinak, nevěděl jsem, že bude internet a stačí si něco přečíst, věřit tomu a mít jasno o přístěhovalectví a poučovat.

   18. ad. pavel v14.9.2020 (18:11)

    ….doufám, že jsem vás přesvědčil,…

    Už je to tady. Máte aspoň v ruce kytku, či pouhopouhý meč?
    Takových nejspravedlivějších přesvědčovatelů a rozdělovačů, jako jste předvedl, má tato republika až až. No jé jé. Vyvolávají jen proti tah, sloužíte opačným směrem, než toužíte.

   19. a ještě k:
    „….nenávist vůči muslimům rozdmychávají…..“

    Nenávist k muslimům rozdmýchávají maximálně muslimové a jejich předpisy, recepty na to co ano, a co nikoliv, také používání nožíků, způsob získávání halal potravin,… Je-li v lidech co křesťanského, nepřipustí zbytečnou bolest ani zvířatům.

   20. ad.
    „…živ14.9.2020 (19:08)
    Pavel v. umučili Wonku 1988?
    Neumučili, pouze dobrá péče o zdraví asi chyběla. Svobodná Evropa tehdy sdělila, že lékař ze Západu, co se pitvy v Čs zúčastnil, žádné mučení či zabití nesdělil….“

    Odkaz by nebyl?
    Co se týká zdrav. péče – nejspíš se mu dostalo stejné, jako tehdy ostatním lidem ve vězení, oč lepší ji měli lidé mimo vězení? Byla standardní, či stejná pro většinu obyvatel.

   21. Píšete, že moje protesty vůči zlostnému staříkovi na Hradě vyvolávají opačný efekt, než očekávám, že mu pomáhají. Možná máte pravdu. Kdysi jsem i myslel, že když bude odpuštěno komunistům, že oni půjdou do sebe a změní se. Zůstalo vše při starém. Komunisté neudělali nic, aby své oběti nějak odškodnili. Dokonce když je místo nich měl odškodnit stát, byli v parlamentu proti. Takže když proti nim protestuji, je to špatně. Když se jim odpouští, je to také špatně. Co by se podle vás mělo dělat? Podotýkám, že miloš Zeman je s komunisty, jak s českými, tak s čínskými spojenec.

    Pavel Wonka trávil nespravedlivý trest v Minkovicích u Liberce. Po příjezdu byl surově zbit, a protože mu bylo odepřeno lékařské ošetření, odmítl pracovat, což vedlo k dalším kázeňským trestům a násilnostem. Jiří Wonka vzpomíná, že bratra spolu s matkou v Minkovicích navštívil, ale jakmile jim Pavel začal líčit svou situaci, byla návštěva ukončena: „Skoro nikdy nebrečel, ale tenkrát měl slzy v očích. (…) Byl zřízený, celý se klepal.“ Dne 26. února 1988 (po vykonání celého trestu) se dostal na svobodu, ale ani poté se jeho zdravotní stav příliš nezlepšil. Protože byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu, odmítl uznat rozsudek a také se podrobit tzv. ochrannému dohledu. Požádal o vystěhování do SRN, avšak na počátku dubna byl znovu zatčen a navzdory špatnému zdravotnímu stavu (na základě rozhodnutí soudkyně Okresního soudu v Trutnově JUDr. Marcely Horváthové) vzat do vazby. O Pavlově opětovném zatčení (a o tom, že je v kritickém zdravotním stavu) se Jiří a Gertruda Wonkovi dozvěděli teprve 22. dubna. O pár dní později – 26. dubna 1988 – zemřel Pavel Wonka v cele č. 138 vazební věznice v Hradci Králové na plicní a srdeční embólii. Není jasné, za jakých okolností smrt nastala. O smrti Pavla Wonky se rodina dozvěděla s dvoudenním zpožděním. Není jasné, za jakých okolností smrt nastala, jisté však je, že o tři dny dřív diktoval dopis pro svého právního zástupce, v němž stojí: „Nechávám si dopis psát. Několik dnů jsem o sobě nevěděl. Jsem zcela bez vlády, jídlo jsem měl naposledy před zatčením. (…) Nevím, jak dlouho vydržím, díky obkladům spoluvězňů a neustálým výplachům úst vodou se držím při sobě. (…) Mám zmrzačené ruce, najdou se totiž tací, kteří mě dokázali bít pendrekem do zmrzlých prstů, i při přenášení k lékaři.“

    matko, nedělám si sebemenší naději, že by s vámi líčení posledních chvil Pavla Wonky pohnulo. Četl jsem, že Reinhard Heydrich se téměř rozplakal kvůli svému nemocnému psu. Současně přitom s úšklebkem podepsal dva rozsudky smrti.

   22. pavel v pro matku15.9.2020 (15:14)
    Kaju se, lkám a naříkám, hlavu si sypu popelem, neboť píši tak, že jste vůbec nepochopil, o čem píši.
    Asi je to však pro Vaše dobro. Tož budiž Vám přáno.

   23. A ještě k: pavel v pro matku15.9.2020 (15:14)
    „….matko, nedělám si sebemenší naději, že by s vámi líčení posledních chvil Pavla Wonky pohnulo. Četl jsem, že Reinhard Heydrich se téměř rozplakal kvůli svému nemocnému psu. Současně přitom s úšklebkem podepsal dva rozsudky smrti. – 15.09.2020 15:14….“

    Vy mne totiž ani trochu neznáte, mou podstatu už vůbec ne.
    Totiž píšete tak, že to, co čtu, se mnou pohnout ani nemůže.
    Závoj mi dokázal poodhrnout jiný zde komentující.
    O tom, co a proč se dělo s p. Wonkou bych mohla přijmout sdělení z očí do očí od spoluvězňů, pak bych poznala i cítila, nelhou-li mi…

    A víte co, mí vnuci si hrají tak, že jeden z nich představuje psa, druhý mu donáší pamlsky. S tím, že našeho psa z výběhu vyženou na zahradu, mezi kytky. Mám jim to zatrhnout? Nebo jim dát povel, ať si hrají na lidi? Nemyslím, že se z nich díky tomu stanou ne-lidi. I když znám samozvané milovníky zvířat, kteří považují některé lidi (i své nejbližší) za zlé. To jsou ti nejspravedlivější též.

   24. Pavla Wonku jsem uvedl jako jeden z dokladů, že komunisté až do poslední chvíle praktikovali stalinský teror a že tedy měli být za co vděční, když se na nich po roce 1989 nikdo nemstil. Vy jste se jich zastala. Nebo se mýlím?

   25. ad. pavel v pro matku15.9.2020 (19:02)
    „…Pavla Wonku jsem uvedl jako jeden z dokladů, že komunisté až do poslední chvíle praktikovali stalinský teror a že tedy měli být za co vděční, když se na nich po roce 1989 nikdo nemstil. Vy jste se jich zastala. Nebo se mýlím?…“

    Prosím pěkně přestaňte si už vymýšlet nějaký konstrukty, nebo na Vás spadnou.

   26. ad – Pavla Wonku jsem uvedl jako jeden z dokladů, že komunisté až do poslední chvíle praktikovali stalinský teror a že tedy měli být za co vděční, když se na nich po roce 1989 nikdo nemstil.
    _________________

    Za co by měli být vděční a především – komu? Těm, co „nejsou jako oni“? Vtipy přece nemáte rád, podle vás musejí být pravdivé, a to tyhle nejsou.
    Ta sladká chvějící se davová psychóza, které říkáte „plyšák“ přinesla iluzi hnutých ledů, leč realita předčila sen, nakráčelo se do mafiánského kapitalismu, dobře to pan Jan Pachl zrežíroval.
    Dej Čechovi heslo a vyhraješ volby. Poslední majstrštyk: „Tato země je naše“. Bylo rozhodnuto. Nu což, evolučním sítem projdou jen přizpůsobiví.
    Pavle, vy lomíte ruce nad komanči, ale vy jste je přece volil, není-liž pravda. Co jste navařil, to si snězte. Nebo chcete tvrdit, že jste o stalinských zvěrstvech nevěděl, když jste házel „volební lístek“ do urny (jak přiléhavý pojem). Vždať ten Wonka tam seděl i kvůli vám, tak proč dneska brečíte, jak se tam měl zle?

   27. Wonka – Odvážný člověk. Souvislosti naprosto různé, rodiče … Pracoval pro…, atd.

    https://www.lidovky.cz/kultura/pavel-wonka-obet-zradce-nebo-kluk-co-chtel-byt-jamesem-bondem.A141026_104147_ln_kultura_hep
    Když jsem poprvé přijela do Vrchlabí, natočila jsem dlouhý rozhovor s Wonkovým bratrem, kdy říkal stejné věci, které už zazněly v předchozích dvou filmech o Wonkovi. Pak jsem tam jela za půl roku znovu a on mi začal vodit před kameru různé svědky. Připadala jsem si zvláštně, protože Jiří Wonka vždycky seděl vedle kamery a vlastně hlídal, co říkají a ponoukal je – Řekni ještě to, jak ti brácha pomoh! Všude s námi chodil, chtěl kontrolovat, s kým jsme mluvili. Když jsme pokračovali sami a ptali se po hospodách lidí na Pavla Wonku, nikdo s námi nechtěl mluvit. Dejte pokoj s Wonkou!, říkali. Byli nervózní, pořád se otáčeli jako kdyby je někdo sledoval. To už mi začínalo být trochu divné. Pak jsem šla na ÚSTR (Ústav pro studium totalitních režimů), kde mi řekli, že existuje závazek Pavla Wonky (závazek ke spolupráci se Státní bezpečností – pozn. red.)

   28. Je to pravda, byl jsem mezi těmi 99,9 procenty, kdo házeli „volební lístek“ komunistům. Byl jsem příliš zbabělý na to, abych se jim vzepřel. Nesu tedy i jistý kousek viny na smrti Pavla Wonky.

    Píšete, že pláču, že jsem se měl za komunistů špatně. Není to pravda. Pláču, že se měl špatně Pavel Wonka a s ním statisíce mých přátel, kterým komunisté zničili život. Tím, že jsem je volil, nesu na tom určitou odpovědnost. Na druhé straně lze říci, že jsem tak učinil pod nátlakem v atmosféře strachu vytvořené vražděním nevinných v době stalinismu a „normalizace“, která byla reinkarnací stalinismu. Netvrdím, že tento nátlak mě úplně zbavuje viny, ale činí ji menší.

    Je pro spirituálně založeného člověka důležité, jestli máme kapitalismus mafiánský nebo standardní? Důležité je, že máme svobodnou volbu, že už nežijeme v atmosféře strachu. Vám by k pochopení prospěl ozdravný pobyt v Severní Koreji. Ale nejsem si tím úplně jist – komunisté zavřeli Gustáva Husáka do vězení a přesto se nezměnil.

   29. ad. živ16.9.2020 (6:37)
    Inu, takže stačí najít onen závazek, seznamy, pokud nebyly spáleny, existují.

    Ten člověk byl nejspíš tak naivní, že jinak skončit nemohl.
    Pokud se u nás někdo za hloupost, kecání, camrání dostal do vězení, vrátil se s tím:
    „Do vězení nikdy víc“. A mlčel, i pod vlivem alkoholu mlčel.
    A žádnými symboly odporu se nestali, i proto, že je místní velmi dobře znali.

   30. pavel v16.9.2020 (8:02)

    Copak, chystáte se na cestu do USA?

    Kecy, kecy, kecy. Že jste se nevzepřel? No a co? To není žádná zásluha, že pod nátlakem. Holt jste chtěl mít svý jistý, jakož i ti, kteří třeba vstoupili a těžili z toho.
    Jó, a že na to, jak kdo volil, doplatil Wonka? Nesmysl. On byl strůjcem svýho štěstí.
    Já se tehdy vzepřela, dovolila jsem si na pozvání partajníků nevstoupit do partaje. No a co? To není žádná zásluha.
    Ostatně i dnešní nátlak dokáže být zajímavý.

   31. ad – Netvrdím, že tento nátlak mě úplně zbavuje viny, ale činí ji menší.
    _________________

    Na gestapu je podle vás správné lhát. A kde je pravda? Je správné říkat pravdu komančům? To jste klidně mohl, ne? Jo, pardon, příště to tak uděláte.

    ad – Je pro spirituálně založeného člověka důležité, jestli máme kapitalismus mafiánský nebo standardní? Důležité je, že máme svobodnou volbu, že už nežijeme v atmosféře strachu
    __________________

    Aha, no tak to jste na to kápnul zrovna teď, kdy je zmatená a strachy pos..ná celá republika:-)))
    Severní Koreu si strčte za klobouk, Pavle. Podívejte se na Káčko, třeba se vám aspoň malinko rozbřeskne.

   32. ad – Pláču, že se měl špatně Pavel Wonka a s ním statisíce mých přátel, kterým komunisté zničili život. Tím, že jsem je volil, nesu na tom určitou odpovědnost. Na druhé straně lze říci, že jsem tak učinil pod nátlakem v atmosféře strachu vytvořené vražděním nevinných v době stalinismu a „normalizace“, která byla reinkarnací stalinismu.
    ___________________

    No vidíte, Pavle, a je to venku a před očima. Na gestapu je správné lhát, abyste si zachránil kůži (podobně: volit komunisty, abyste si zachránil kůži)a pak pláčete nad osudem statisíců nevinných lidí. Tak si to v hlavě nějak srovnejte.

   33. Pavel Wonka byl potrestán vězením celkem třikrát, vždy v konfliktu s komunistickým režimem. Poprvé za kritiku nešvarů v zaměstnání a vládnoucí hierarchie dostal 14 měsíců (vězení Plzeň-Bory), podruhé šlo o kritiku volebního systému (21 měsíců, Minkovice, Bory, Bohnice), potřetí nedodržení podmínek tzv. ochranného dohledu (nepravomocný rozsudek 5 měsíců, při čekání na odvolání zemřel). Jedním z jeho trestných činů např. bylo to, že se pokusil roku 1986 kandidovat ve volbách jako nezávislý kandidát – což bylo teoreticky v naprostém souladu se zákony, avšak v rozporu s uskutečňovanou právní praxí (za stejný čin byl odsouzen i jeho bratr Jiří). Po roce 1989 byl plně rehabilitován a zbaven všech obvinění, a bylo konstatováno, že došlo k porušení zákonnosti státními orgány i jednotlivci, ale k určení a potrestání viníků už nedošlo. V roce 1999 vydal Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra osvědčení, že sice Pavel Wonka byl v evidenci Státní bezpečnosti, ale jako nepřátelská osoba, a že jeho kompletní svazek byl zničen.

    Tvrzení, že Wonka byl agentem StB (tajným spolupracovníkem komunistů) a současně že odseděl 3 roky jako politický vězeň komunistů, odporuje elementární logice. Rudinská je buď praštěná nebo podplacená.

    Závěrem: Komunisté zůstali až do roku 1989 stalinisty.

    matko, byl jsem také lákán do KSČ a odolal jsem.

    Nikdy jsem neřekl, že při výslechu na Gestapu se má lhát, abych si zachránil kůži. Má se lhát, když se Gestapo ptá, kdo další se vzepřel proti Říši. Pak je namístě lhát, že nevím, i když to vím.

    Věro a matko, máte strach, že půjdete do lochu jako Wonka za své politické názory, za to že budete kandidovat ve volbách? Je v tomto státě nějaký vězeň svědomí? Vy se probuďte, Věro …

  3. ad – Píšete, že pláču, že jsem se měl za komunistů špatně.
   __________________

   Ne, nepíšu.

 2. Milé ženušky, na Slovensku práve prebieha organizovaná štvavá protikresťanská kampaň, ktorá mala svoje vyvrcholenie túto sobotu: https://dennikslovensko.sk/57030/hanobenie-nabozenskeho-presvedcenia-je-trestny-cin-budeme-to-riesit-s-ministerkou-hovori-o-cenach-oto-krestanska-unia/ a tak sa pýtam, či sa aj vy dve chcete do nej zapojiť svojou aktivitou? Nestačí nám tá celosvetová pandémia? Ak si zničíme ešte aj svoje morálne hodnoty založené na kresťanstve – čo nám ostane?

  1. Milý Degone, kdo chce zachránit svět, začne tím, že si dá do pořádku svoji zahrádku. Takže sbírám hrušky na pálenku a sázím tulipány.

  2. Degone,
   máte pravdu, náboženství by mělo být tím, co stmeluje národ, udržuje jazyk, mělo by být i vzorem vzdělanosti,…
   Jenže – upálili mi nejspíš praprababičku a tak bohužel, dnes pro mne církevní představitelé nejsou tím, co by měli býti.
   Tedy náš pan farář, se kterým jsem kdysi mluvila, neměl ani šajn, že přemýšlím nad tím, nad čím přemýšlím.
   A druhý zdejší pan farář se mnou sice nehovořil, ale nechal se ode mne zavést pod adventní věnec a odešel s tím, že potvrdil: „Ano, je zde boží přítomnost.“
   A dále – Kruh přátel Bruna Groeninga – sice nám zakázali zpívat písničky, které jsme chtěli, ale budují kruh kolem zeměkoule. Uvidíme, co to bude platné. Á, dnes jsem nebyla na hodině, vybírala jsem brambory a – že bych z toho důvodu „ujela“ ? Nikoliv, reakce …, totiž také ráda obracím květináčky s kytičkama, ale velmi opatrně, aby se kytičkám nezatočila hlavička a nepoblinkaly se mi. Dnes to zvládly, i bouganvillea.
   Co se týká Vašeho odkazu – až budu mít chvilku, podívám se na to. Proč kdo hanobí Vaše křesťanské přesvědčení, netuším. Stejně netuším, jestli budou hanobit náboženské přesvědčení těch, kdo sem přichází se symbolem půlměsíce, tuším. Zaplatili by nejspíše velmi rychle životem.
   Zkrátka a dobře, každého formuje něco jiného a podle toho koná. Ostatně to vidíme i zde na Gnosis.

  3. Degon10.9.2020 (15:34)

   A ještě k onomu zesměšńování – v historii zaznělo i z kazatelen mnohé, co se mohlo dotknout lidí. Případně se žehnalo všemu možnému i nemožnému. A tak je na místě úvaha, kde vznikla chyba? Proč si lidé přestali církve vážit?
   Jsem proto dost ostražitá, i když strejček byl farářem a měla jsem ho ráda.

 3. Milé ženušky, som skutočne rád, že ste môj „výkrik do tmy“ považovali za hodný odpovedi a tak Vám za Váš názor ďakujem. Samozrejme, že vás plne chápem a pridávam sa aj ja medzi nespokojných so súčasným stavom „morálnych hodnôt založených na kresťanstve“, ale bohužiaľ, iné a lepšie tu zatiaľ nemáme a tie indické a muslimské nepovažujem za vhodné pre našu oblasť EU. Tiež by som si dokázal predstaviť dajakú inú a lepšiu alternatívu súčasnej kresťanskej morálky, ale nepovažujem za správne búrať dom, kým nemám postavený nový a lepší. To je cesta do doby kamennej…
  Aj ja sa snažím konať niečo pre výstavbu „onej novej a vysnívanej morálky postavenej na zdravom rozume“ a tak viem, aké je to nesmierne ťažké. Tí, čo by mali podľa mňa spolupracovať sa odvracajú z osobných egoistických záujmov, alebo strachu a tak každý pozitívny krôčik vpred je vykúpený osobným strádaním a obetou. Ani Ježiš vo svojej dobe to nemal ľahké a to, čo tu máme dnes, ako jeho učenie, je zlátanina mocenských židovských a rímskych štruktúr. Tento svet nie je rajom, kde možno iba opatrovať svoju záhradku a pestovať „hrušky na pálenku a tulipány na okrasu“. Je tvrdým „vojnovým poľom“, kde nevinní krvácajú a umierajú.
  Želám pekný deň!

  1. Milý Degone, představte si, že by to tak dělali všichni. Na zahradách by kvetly tulipány, ve sklípku demižónek páleného, večer by se posedělo se sousedy, radovali bychom se z dětí a vnoučat, pohovořilo by se o filosofii života, zkrátka idyla. Nebylo by to krásné?
   Jak si konkrétně představujete „boj za křesťanské hodnoty“? Trochu mi to připomíná „boj za mír“.

 4. Dobrý den, Degone.
  Už jsem to zde mockrát psala, nicméně zopakuji – velmi dlouho jsem si nechala líbit „vyvádění“ sousedů. A to byla chyba, totiž až jsem se (oproti nim velmi slušně ale s jistotou) ozvala, je klid. A oni nyní ví, že si již žádné invektivy, stalking apod. líbit nenechám.

  To znamená, když někdo nechce pochopit, že koná špatně, je nutné se ozvat. S tím, že třeba co se církví týká, víme, že v historii a i dnes koná, jak koná. To se nemá zapomínat, ale je třeba začít konat jinak – v tom smyslu očistit vše třeba oním Heilstromem a pak konat jinak.
  Začít lze skutečně i na oné zahrádce, pokud mám před domem džungli (a že mám) tak nepůsobí ani na kolemjdoucí mile, nemluvě o tom, jaké myšlenky (i proti mě) vyvolá.
  Ale již mám část keřů ostříhanou, a budu pokračovat, brambory už mne nebudou tížit, jsou sklizené. A při stříhání je klid, snad i ty keře pochopí, že jim bude lépe, když je zkrátím….
  Zdravím. Jo a uvažuju, že si změním nick matka (ženuška) na babička Zdenička, jak mne zve jeden z vnuků :-)

 5. Jedním dechem plácneš – Souhlasím, že každý má nějakou představu o Bohu a je to jen jeho věc. – abys pak následně dodal: Nejhnusnějšího boha má Honza.

  Nech se léčit, Pa*leVé. Kolikrát ti sem mám ještě – PŘED OČI – nahrnout ty tvý vlastní debilní PŘEDSTAVY?

 6. → Já jsem do Pardalových a Věřiných PŘEDSTAV nezasahoval, dokud oni nezačali znevažovat Vendu – dokud oni nezačali zasahovat do jeho představ. Podle mého podle řeči lze poznat, jakého boha má ten který přispěvatel. Kdo ostatní ponižuje, bůh jeho PŘEDSTAV nestojí za mnoho.____________

  Pa*leVé, řekl bych, že máš docela problém. Problém s názvem: PŘEDSTAVY.
  Ale nic si z toho nedělej, idiotů podléhajícím kdekomu a kdečemu, vlastním sebeklamům a představám všeho druhu, je ve s&h s názvem democracy&freedom, všude jak násráno. Idiocie, toť vlastně norma dneška. Stačí otevřít oči!

 7. → Nyní jste písemně ponížil Honzu.

  Klid, Matičko, klid…:-) Honzu nelze ponížit. Ani písemně, ani nikterak jinak.

  1. Já to tušila, že to nelze :-)
   A víte, že se mi to nyní také častěji stává? Totiž uvědomit si, že mé srdce zůstává různými ataky neovlivněno, v klidu.
   Vy si vážíte sám sebe. To je velmi, velmi dobře.
   Nu, hezké dny přeji, nějaká ta pauza, či pauzička mi snad neuškodí, ale prospěje.

 8. → Napsal jsem, že ignorovat argumenty druhého je arogance. To není vynucování dialogu, ale pouhé konstatování. Dialog má smysl jen tehdy, pokud je dobrá vůle domluvit se na obou stranách.
  ___________ No bezva! Sám se sebou sis pokecal a volízal svý vlastní koule, no príma, šikovnej. A co dál?

  ps: slova jako Dialog(?) Smysl(?) – si radši snad ani neber vůbec do huby. Třeba už jenom proto, že o nich (podstatě, etymologii) víš úplný hovno.

 9. Věro, toľko komentárov na Vašu „Přirozenost“ – 308, som ani vo sne od diskutérov neočakával – gratulujem! Ale – prirodzene – neboli to „zbytočne vyhodené peniaze“! Myslím, že sa tu „obrúsili“ niektoré radikálne názory, čo pomohlo ku vzájomnému pochopeniu. Želám veľa ďalších podobných článkov na tomto diskusnom fóre…

  1. Milý Degone, diskuse je živá jen díky lidem, kteří přispějí svým živým slovem. Jak se ukazuje, není potřeba složitých témat, stačí takříkajíc otevřít dveře. To se plně projevilo především pod antičlánkem „O ničem“. Někteří diskutéři tu skutečnost vůbec nerozdýchali, některé to pobavilo, někteří koukali s otevřenou pusou a ozvali se popuzeně až ex post. Tak to na světě chodí a je to tak dobře. Pohyb je v protikladech, když bychom byli všichni stejní, nudou bychom umřeli. Stojaté vody smrdí hnilobou.
   Přeji krásný baboletní den:-)

   1. Milá Viera z Vysočiny, aj ja Vám, ale aj Honzovi želám krásny baboletný čas, vidím, že Vám obom prospieva. Ten Honza si dodal odvahy a pustil sa aj do vážnejších tém a tak to tu začína byť konečne zaujímavé. Možno sa napokon aj dočítam, že Boh si neželá, aby tento život bol iba o odmene a treste, že je to iba vynález tých tzv. „mocných“, aby ľudí priviedli k poslušnosti, ale zatiaľ je to „tabu“…
    Páči sa mi, ako to Honza natrel tomu nášmu pavlovi v. To sa musí ocenit!
    Držím vám obom palce…

   2. Degone, vám nevadí, že Honzovi smrdí z pusy (s&h)?

   3. Milý Degone, děkuji, jsem ráda, že je diskuse otevřená a jsem ráda i tomu, že je zde taková sestava diskutujících, jaká je. Je to vlastně docela milé. Představte si, že ztroskotá loď a několik přeživších trosečníků vyplivne vlna na pobřeží opuštěného ostrova. Ti lidé nebudou ničím spojeni, „jen“ svým momentálním osudem. Společné budou mít jen jedno – touhu přežít. Ale jak? Za jakou cenu? Spolupráce nebo boj? Co je hlavní předpoklad koexistence? Jak bychom se s takovou modelovou situací vypořádali my – diskutující o přirozenosti? Čím by kdo z nás přispěl, abychom situaci úspěšně zvládli a přežili všichni?

   4. ad – Ten Honza si dodal odvahy a pustil sa aj do vážnejších tém a tak to tu začína byť konečne zaujímavé.
    __________________

    Copak Honzíček, to je hlavička….:-))))

   5. ad – Možno sa napokon aj dočítam, že Boh si neželá, aby tento život bol iba o odmene a treste, že je to iba vynález tých tzv. „mocných“, aby ľudí priviedli k poslušnosti, ale zatiaľ je to „tabu“…
    /Degon/

    Cit.:
    „Potřebujeme se učit vidět, co je. Toto pochopit je pro nás obtížné. Jsme zvyklí soustředit se
    na dosažení cíle a úspěchu, jakýsi druh duchovního kapitalismu. Chceme získat správnou
    informaci nebo lepší morálku, jakési chování, které nás přemění na vynikající bytosti.
    Není tu řeč o meritokracii (vládě zásluh). I když máme mentalitu „vyznamenání za dosažený
    výsledek“, modlitba nám ukazuje, že jsme ve skutečnosti „trestáni“ jakýmkoli očekáváním zásluh
    a odměn. Takové očekávání nás odvádí od skutečně proměňující zkušenosti, zvané milost.
    Zbožně se obdivujeme úspěchu. Staromilsky věříme, že se nám dostává toho, co si zasloužíme,
    pro co tvrdě pracujeme a čeho jsme hodni. Pro západní lidi je obtížné myslet jinak než v těchto
    kategoriích.
    Ale zde chci mluvit o radikální milosti, což je podstatně jiné paradigma. Je to jako žít v jiném
    světě. Není to svět, ve kterém se namáhám, aby si mne Bůh všiml a měl mě rád. Není to
    kosmická hra zločinu a trestu. Obávám se, že to však velké procento náboženství učí, i když
    obvykle nepřímo. To platí o všech náboženstvích, se kterými se na světě setkávám. Bojíme se
    toho, co je zdarma. Chceme Boha proto, aby byl sociální řád, a chceme náboženství, aby
    existovala společenská omezení.“
    /R.R. – Všechno má své místo/

 10. → pavel v – 13.9.2020 (14:35)

  O vaření pravdy.

  Známý fyzik Albert Einstein řekl tuto větu:

  „Dvě věci na světě jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. I když s tím vesmírem si nejsem tak docela jistý.“

  Ač není fyzika mou profesí, mám o tento obor laický zájem, protože svět fyziky a svět lidského ducha jsou si v mnohém podobné a mohu v nich najít řadu přirovnání. Ve své profesi se více než se světem fyzikálních jednotek setkávám se světem hlouposti. Pokaždé když slyším nějaký nesmysl, ba nehoráznou pitomost, uvažuji o tom z jakých pramenů autor čerpal. Jsou v podstatě dva.

  Prvním je bulvární sdělovací prostředek, kterému nikdy nejde o hledání pravdy, ale o hledání senzace. Ono totiž nalézt senzaci dá méně práce než nalézt pravdu a nadto čtenář takového plátku si lépe zapamatuje to, co je senzační, než to, co je pravdivé.
  Druhým pramenem je takzvané pravdotvorné kutilství, neboli samodělná výroba pravdy. Recept k jejímu navaření nespočívá v tom co do hrnce dát, ale co tam v žádném případě nedávat. Zásadně nesmíte vzít maximum informací o události. Nesmíte vidět problém z druhé strany. Nesmíte k události nic odborného studovat. Nesmíte si klást žádné doplňující otázky. Nesmíte problém konfrontovat s možnou realitou. Nesmíte používat vařečku selského rozumu.
  A to, co v hrnci vyplave na povrch, bude ZARUČENÁ PRAVDA.

  (Jaroslav Max Kašparů, teolog, psychiatr, spisovatel)

 11. → Ohrožují ji xenofobové jako Anders Breivik, Brenton Tarrant, Miloš Zeman a Tomio Okamura současně s ochotou „mlčící většiny“ uvěřit jejich falešnému obrazu světa.

  Jako provokace a echtstupidita dobrý. Ale to je asi tak všechno. Jedním slovem ho*no…

  ps: ovšem dát do jedný lajny – Anders Breivik, Brenton Tarrant, Miloš Zeman a Tomio Okamura – tak to se jen tak nevidí, „mrtvolo“ Pa*lbeVé.
  Ale i zde platí, navzdory všem evidentním de*ilům a zdechlinám, že kdo chce vidět, ten vidí!

  Tvrdím, že mrtev je ten, komu odumřel stud. (Titus Maccius Plautus)

 12. → Pokud by to mělo být pravda, museli bychom respektovat kutury provozující kanibalismus.

  __________Twl., že ty sis zase zapomněl vzít „antikoncepci“, antimajesticus prášky, viď? Ale takhle se z tý úchylárny a chucpe v podobě mluvení za druhý, do smrti nevyhrabeš.

  ps: to POKUD, no to je taky móc pěkný slovíčko..:-))) Vím, PŘEDSTAVY, stejně jako DOMNĚNKY a ILUZE všeho druhu, to je TVŮJ SVĚT, svět S&H.
  Ale dobře ti tak, ty už svou odměnu máš!..:-) Ježíše máš zmáklýho, tak určitě víš vo co go..:-))

 13. → Židovští lichváři měli vyvolat světovou hospodářskou krizi tím, že lichvářskými úroky odčerpali z trhu všechny peníze, lidem tyto peníze scházely na nákup zboží a proto vznikla krize z nadvýroby.

  ___________ rejdýjó JEREVAN hadr..:-)))))))

  ps: ty, poslyš, bere tě doma (v pavilonu) vůbec někdo vážně?…:-))))))))

  neuvěřitelný!, co všechno se tady nedovím…-)) Nemoh bys mi tu (nám všem zde) ještě poreferovat třeba nějaký ty podrobnosti z křištálový noci?..:-)))) Mluvíš tak zasvěceně, že by bylo škoda, aby to zapadlo, no ne.:-)

  https://www.youtube.com/watch?v=ITaQGPE2vMQ

 14. Tak už se z opice probrali „rebelové“ Luboš, Marieš, Aloiš. Jen guru Venda ještě koulí očima.
  Vítejte v klubu :-))))))))))))))))))

 15. → Alois – 14.9.2020 (13:30) – Vše, co dělají lidé je jejich přirozeností.

  Fakt jo? I to jak se, třeba jako ty, berou tak „smrtelně“ vážně? Netušíš, jak jseš ty a tobě podobní k smíchu…-))
  Kde jsou ty vaše kecy „buďte jako děti“, kde je jim konec, když se chováte a projevujete jako mrtvoly bez krve? Přirozenost?, tak vo tý si vy moulové a masky, můžete nechat leda tak zdát…-))

 16. → Kanibal má rád bližního svého, co je na tom špatného?

  Viď, taky si říkám. S křenem, s hořčicí, s kečupem, co je na tom – na spotřebě plus depéhá – špatného?……………..:-)))
  Kanibaly (a přispěvatele do společný kasy) musí přece každej systém milovat..:-)))

  1. + proložený vyuzeným špíčkem :-) Ten je asi drahej, tož nese dost DPH :-)

 17. ad – Kanibaly (a přispěvatele do společný kasy) musí přece každej systém milovat..:-)))
  __________________

  Přesně tak, je potřeba, aby se lidi požrali navzájem, ať už s křenem nebo s kečupem. 5 roušek zdarma. Kdo se těší na pošťáka, co zvoní dvakrát? Rozděl a panuj.

  1. Přesně!..:-))) A teď, po těch všech mrdkách, Kenech a červenejch svetrech, expertech na kde co, Velkýho Bociána nevyjímaje, nastoupil ještě tenhle ultimativní démon: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Profesor-Flegr-Cele-kontinenty-to-vymlati-Jen-pockejte-Internet-siri-zlo-637230?utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

   :-))))))))))))))))))))))))

   to prostě jeden nevymyslí, ani kdyby se posral…-))) šílenci všech zemí se spojili…-))

 18. → Kdysi jsem i myslel

  _______________________:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 19. Milá Věro z Vysočiny, chcel by som reagovať na tú Vašu predstavu o „stroskotancoch“, ktorí sa ocitli na onom „tajomnom ostrove“. Táto Vaša predstava je veľmi výstižná, až na malú nepresnosť. Nie sú to stroskotanci, ale dobrovoľní návštevníci. Keď som bol asi tak vo Vašom veku, tak som si tiež kládol podobné otázky a keďže som už vtedy mal určité mystické schopnosti, pýtal som sa svojho „sprievodcu“, ako to vlastne je s tou dušou na tomto svete. A dostalo sa mi tejto vízie: Od Boha vychádza nepretržite nesmierne množstvo svetlých objektov, (niečo ako spermii od muža), ktoré sú všetky rovnaké a majú trojakú podstatu (život, ducha a telo), ktoré zaplavujú celé Božie stvorenie, kde sa zachytávajú a vytvárajú živé entity. O tom, kde sa zachytia, rozhodujú iba oni samy. Nie je to teda žiadna osudovosť, alebo karma, ale ich slobodná vôľa. Keď skončí vo svete ich pobyt odchádzajú opäť k Bohu obohatení o skúsenosti, ktoré tu nadobudli a tie ponúkajú Bohu, ktorý ich dokáže využiť pre dobro stvorenia. To je v skratke moje poznanie tejto problematiky.
  Pekný deň!

  1. ad – O tom, kde sa zachytia, rozhodujú iba oni samy. Nie je to teda žiadna osudovosť, alebo karma, ale ich slobodná vôľa.
   ______________

   Degone, co když to není svobodné rozhodnutí? Co když je to tak, že je úplně jedno, kde se duše zrodí? Jako když se rozletí semínka javoru – foukne vítr a kde se semínko zachytí, tam roste, lhostejno kde, semínku je to jedno.
   Jde o – život, ne o osud.

   1. ad – „co když to není svobodné rozhodnutí?“ – Pripúšťam, že aj toto je možné. O tom, či je to „slobodné“, alebo „náhodné“ rozhodnutie, nemám žiadne spoľahlivé poznatky. Vychádzam z toho, že duše majú slobodnú vôľu a nie sú teda podriadené zákonom stvorenia. Až do chvíle, keď sa v matérii uchytia. Potom je to už o živote v matérii.

   2. Tak, jako se srdce nemůže svobodně rozhodnout, jestli bít, či nebýt, ani duše nemá volbu být, či nebýt. Duše není samostatná entita. Je to – jak praví Písmo – oživující dech Boží, vlastností duše je tedy oživovat. Duše nezkoumá a ani neurčuje osud. Duše „jen“ je. To je ve zkratce moje poznání. Je tu ale ještě jedno poznání, a to je zlatobílé světlo, které září lásku.

   3. oprava:
    Tak, jako se srdce nemůže svobodně rozhodnout, jestli bít, či nebít
    :-))))))

   4. → Degone, co když to není svobodné rozhodnutí? Co když je to tak, že je úplně jedno, kde se duše zrodí? Jako když se rozletí semínka javoru – foukne vítr a kde se semínko zachytí, tam roste, lhostejno kde, semínku je to jedno. Jde o – život, ne o osud.

    _____________ Dobrý otázky, dobrý odpovědi. Nevím jak kdo, ale dodneška jsem se tak nějak né úplně popasoval s tím, čemu se říká svobodná vůle. Tzv. „definice“ z Wiki, mě neberou a nezajímají. Existuje vůbec svobodná vůle?

   5. ad – Existuje vůbec svobodná vůle?

    Podle mě je to jen iluze. Protože každou situaci a každou existenci něco limituje.

  2. poznámečka – film Avatar, strom, který posílá světelné objekty,….
   Totiž pěkné zfilmování tohoto.
   A navíc – mnozí lidé se dokáží chovat jako onen „strom“ též.

   1. → film Avatar, strom, který posílá světelné objekty,….
    Totiž pěkné zfilmování tohoto.
    __________ matičko milovaná, každej film je jen a jen pouhá FIKCE, iluze a blud, zkrátka lež.

   2. ad. …Honza16.9.2020 (20:24)
    “ → film Avatar, strom, který posílá světelné objekty,….
    Totiž pěkné zfilmování tohoto.
    __________ matičko milovaná, každej film je jen a jen pouhá FIKCE, iluze a blud, zkrátka lež. “

    Inu do té doby, než fikci, iluzi a blud a lež někdo neuskuteční
    I to zde lze :-)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference