mapa stránek || vyhledávání

Proč meditovat – úvod

„Na každý den umírám, skrze slávu naši, kterouž mám v Kristu Ježíši Pánu našem.“

Pavel v 1. Korintským, 15:31, z Kralické Bible.

Také je známé nabádání ze slavné knihy Mirdad:

„Umírejte, abyste byli živi. Musíte se soustředit do očního centra, a pak budete žít věčně. Jinak žijete jen pro smrt. Pokaždé, když žijete, musíte zemřít, a tak umírejte, abyste žili. Naučte se umírat, abyste mohli začít žít, a žijte navždy.“

meditaceNaše duše je svým nižším vědomím rozprostřena přes devět venkovních bran hmotného těla /otvorů/ do světa, kde ji přes mysl člověka drží smyslové vjemy. Tím je uvězněna tak, jak si svým připoutáním k věcem, touhám a vztahům zaslouží. Umírat denně znamená praktikovat stažení vědomí či pozornosti od nástrah světa a dostat ho s trpělivostí a kázní do jediného bodu, do třetího oka, jako jediné brány, která je otevřena dovnitř. Za plného vědomí se tam může člověk dostat meditací a při zvládnutí tohoto denního umírání, a bude-li naše oko čisté, lze se za života a pomocí této praxe navracet a také si tuto cestu libovolně zopakovat. Lidé, kteří soustřeďují vědomí do očního centra a jsou ve spojení se Slovem, „umírají“ tak v meditaci jen zdánlivě. Tělo žije, i když všechny jeho funkce jsou značně zpomalené. Krev obíhá, dech je prohloubený a pomalý, končetiny se stávají necitlivými. Ale srdce a ostatní tělesné orgány pracují, jak mají. Člověk je mrtvý pro svět! Do nitra vstupuje a opět vystupuje svojí vlastní snahou, ale pouze a jen s Milostí Boha. Evangelista Jan cituje slova Ježíše v kapitole 10:18:

„Nikdo mi ho nebere /život/, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“

Jak krásná definice meditace – může být v těle, kdy chce a může tělo opustit a být s Otcem, kdy chce.

Toto je stručné vyjádření a popis důležité části duchovní Cesty za života v hmotném těle, příprava na opuštění těla meditací. Předchází ji nutnost vedení čistého a morálního života, neubližování, nepožívání vědomí měnících látek, alkoholu, drog… a poté pravidelná a opakující zkušenost, která vede k samotné realizaci. V ní lze prožít doslova transport duše, který člověku odkrývá nadsmyslovou realitu všech věcí, a když je takto pozná, pak teprve může správně jednat. Pak takto praktikující člověk může znát dobro a činit dobro ostatním i sobě.

A proč se připravovat na proces umírání, proč umírat za života? A je čeho se při meditaci bát, čeho se vyvarovat? Další odpovědi i na jiné otázky snad příště.
 

Václav Žáček /Venda/

Podle zdrojů učení Sant Mat a Nového zákona Bible
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.6
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

70 komentářů

 1. „Na každý den umírám, skrze slávu naši, kterouž mám v Kristu Ježíši Pánu našem.“

  Umírá moje staré já, moje dosavadní materialistické omezené nahlížení na svět, aby se zrodilo mé nové osvícené já. Neboť kdo zemře pro tento svět (odkloní se od závislosti na jeho pozlátkách a naopak nechá se vést Kristem) znovu se narodí a získá život věčný. Hledejte totiž Království nebeské a vše ostatní Vám bude přidáno. (s jakýmikoliv meditacemi to absolutně nemá nic společného)

  1. Matouš 10:39 Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

   1. To jsou ty paradoxy! Paradoxy, kterým ovšem stádo bažících jen po laciných a zdánlivých jistotách, obecně pak po iluzích všeho druhu, nemůže vůbec rozumět.

    Učedníci k němu přistoupili a řekli: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“
    On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno.
    Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
    Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou.
    (Matouš 13; 10-13)

   1. ad: A pak již meditace, ovšem, pokora a pokora, odpuštění a trpělivost, láska k Bohu, k jeho stvoření, láska k bližnímu svému….

    Vendo, máte to, ostatně tak jako povětšinou, opět a notně pomotaný. Boží PŘÍTOMNOST, znamená permanentní přítomnost v Bohu. Představa, že se oddám a věnuji meditaci, kde se jaksi useberu, notabene v jakési tělesné póze, zůstává za všech okolností zase a jen pózou. Pózou a karikaturou. Pózou a karikaturou boží přítomnosti, stejně jako pózou a karikaturou bdělého vědomí. Vendo, lakonicky řečeno, z hovna bič neupletete. A když… však víte…

   2. Vendo, přidávám se na stranu Lukáše, prosím, nepleťte hlavu druhým. Žádný pozemský guru a žádná meditace na třetí oko není potřeba, naopak, je to škodlivá zavádějící cesta. Nevěříte? Tak proč stále hledáte to pravé? Přece kdyby ten guru a meditace vedly ke skutečnému osvícení, tak už dávno nehledáte a pro ostatní záříte příkladně světlem. To se však očividně nestalo.
    Toto je má poslední pomoc pro Vás, svobodná vůle však umožňuje ji promarnit … to však bude případně jen Vaší volbou.

    1. ad – „Nikdo mi ho nebere /život/, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“

     Jak krásná definice meditace – může být v těle, kdy chce a může tělo opustit a být s Otcem, kdy chce.
     ______________________________________-

     Vendo, tento Váš výklad evangelických veršů je skutečeně ukázkovým příkladem, jak svévolník ohýbá biblické texty tam, kam potřebuje. Jste mimořádně nedůvtipný. Proč vytrháváte verše z kontextu, vždyť je tak snadné si dohledat potřebné, proč děláte z lidí blbce, a proč děláte kašpara ze sebe?
     Toto je podle Vás biblický popis a definice meditace?:

     14
     Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,
     15
     tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.
     16
     Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.
     17
     Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal.
     18
     Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“
     http://www.biblenet.cz/app/b?book=John&no=10&_sourcePage=5ESB5TVDqoq_VOmDKVAmZw%3D%3D&__fp=SixFmbuBeuCa2_wZGxgHNA%3D%3D

    2. Zavřít se do „své komůrky“ a oddat se ztišení, nenásilně potlačit myšlenky, které nás poutají ke světu, otočit směřování své mysli z pozemských záležitostí vzhůru; duše potřebuje usebrání a odpoutání, ne připoutání. Okovy, které nás tu vážou mohou být železné, ale i zlaté. Železné ve smyslu naprostého propadnutí světu, vztahům, chtíčům, chtivosti; ale také zlaté, kdy se zaměřím na dělání a působení dobrého pro ostatní, charitu, nezištné pomáhání. Souvisí s tím vytváření karmy, tedy i dobrá i špatná nás váže ke světu. Pavel denně umíral, denně vedl tento boj o vymanění se ze světa, jak tu píše anonymní křesťan, z materiálnosti s přáním v pěstování touhy po Bohu; denně v meditaci umíralo jeho malé já, jeho tichá denní modlitba byla tím, co ho přivádělo do nitra – do chrámu v nás. Slovo, které nás vede, si musíme plně uvědomit. Jinak to nejde. Je v nás a pokud se to podaří, tak se již nikdy neztratíme do nástrah světa. Jiná cesta než ovládnutí mysli, ztišení a pokorné a trpělivé čekání k tomu nevede. Chybou je, když si myslíme, že člověk, jeho tělesná podoba, schránka pomíjejícího těla, že to je pravý člověk. Chci-li se stát pravým člověkem, je nutné vstoupit na cestu, kde je právě to odříkání, kde je nepohodlí. Jít za světlem s láskou, která je v nás. Stát se svobodnou duší a stát se ji za života. Po smrti se již nic nepočítá.

     Věřit tomu nikdo nemusí. Všichni Mistři minulosti učili této cestě, kde vnitřní modlitba, meditace…., hraje svoji významnou roli.

     Uvádí tu paní Věra citace, kdy je objasňována role Mistra. Ten je tady ve své /různé / fyzické podobě a jedině v ní umí promlouvat k lidem, jedině v ní ho lidé poznávají a jdou za ním. On je učí, shromažďuje. Ale jeho podstata je ta vnitřní, kdy se se svými ovcemi setkává uvnitř. Ta je věčná. / kdo zná pravou podobu, tvář, barvu vlasů, očí…..??třeba Ježíše – neplést s nějakým ztvárněním v hollywoodském filmu /Jeho fyzická podoba a tělo je pomíjivé, má ho na své působení zrovna tak propůjčené, jako my ostatní. V jiné podobě, v jiném zrození než v člověku, nás, lidi, nemůže ničemu učit. Ale jako vtělené Slovo na nás čeká uvnitř.

     Neohýbám, nedělám z nikoho blbce. To bych si nikdy nedovolil. Na to mám příliš lidi rád.

     V příštím pokračování sdělím víc. Krůček po krůčku. Ale je třeba si uvědomit, že meditace není cíl, meditace je nástroj. A není pro nikoho povinná. Stačí jen malá nadvláda ega a nikdy se k ní nikdo nedostanete.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    3. ad: Neohýbám, nedělám z nikoho blbce. To bych si nikdy nedovolil. Na to mám příliš lidi rád.

     _________Au, au, au…

     A všechny své skutky dělají, aby je viděli lidé. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlužují si třásně na pláštích.
     Mají rádi čestná místa na večeřích a přední sedadla ve shromážděních,
     zdravení na tržištích, a když je lidé nazývají: ‚Rabbi, Rabbi.‘
     Vy si ale nenechte říkat ‚Rabbi‘, protože máte jednoho Učitele, Krista, a vy všichni jste bratři.
     A nikoho si na zemi nenazývejte ‚Otcem‘, protože máte jednoho Otce, který je v nebi.
     Také si nenechte říkat ‚Vůdcové‘, protože máte jednoho Vůdce, Krista.
     Ale kdo je z vás největší, ten bude vaším služebníkem.
     Kdo bude sám sebe povyšovat, ten bude ponížen, a kdo se sám poníží, ten bude povýšen.“
     (Matouš 23;5-12)

    4. ad – V příštím pokračování sdělím víc.
     _____________________________________

     Vendo, to snad ani není nutné, ptám se Vás, jestli opravdu podle Vás je tento text z evangelia podle Jana biblickým popisem a definicí meditace:

     14
     Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,
     15
     tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.
     16
     Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.
     17
     Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal.
     18
     Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“
     ________________

     Ptám se, proč zneužíváte, vytrháváte z kontextu a ohýbáte biblické texty k podpoře Vašich nesmyslných blábolů, proč si nevystačíte s ideologií Sant Mat? Bible má podle Vás zřejmě větší autoritu? Co to je za šílené kompiláty, které tady v přímém přenosu, přímo před našima očima vyrábíte?

    5. ad – Stačí jen malá nadvláda ega a nikdy se k ní nikdo nedostanete.

     Vendo, ještě že se „k ní“ skrze to vaše nafouknuté hyperego dostanete Vy….:-)))

    6. To je prostě naprosto neuvěřitelné…omlouvám se, ale nemohu si pomoci. Vůbec totiž nechápu, kde Pavel vzal ten čas cestovat po světě a hlásat Ježíšovo evangelium, když se „musel umrtvovat, aby nedělal žádnou karmu“. A že ten se musel pořádně umrtvit, protože kolik mnoho karmy svojí misijní činností napáchal…? Pane Vendo, jak mnoho se musíte umrtvit, když napíšete takový článek a vytvoříte takové karmy?? Doufám, že máte doma nějaké měřidlo karmy. A nechcete se na to psaní článků zde raději vybodnout (?!) – ať tu Vaši spásu nepromeškáte o jeden článek na Gnosis.

     P.S.A ještě prosím tu o tom, kterak Ježíš před svými 30 lety procházel východní země, aby se tam od indických a tibetských mistrů naučil meditovat.

     P.P.S. Doufám, že odpovíte paní Věře na její dotaz.

    7. Vůbec totiž nechápu, kde Pavel vzal ten čas cestovat po světě a hlásat Ježíšovo evangelium, když se „musel umrtvovat, aby nedělal žádnou karmu“. A že ten se musel pořádně umrtvit, protože kolik mnoho karmy svojí misijní činností napáchal…?

     Hlavně Pavel z Tarsu pronásledoval a zabíjel křesťany na počátku, to musela být teprve karmička.

    8. ad – P.P.S. Doufám, že odpovíte paní Věře na její dotaz.

     Neodpoví. Venda (a jemu podobní) na racionální dotazy na jejich vlastní myšlenky zásadně neodpovídají, maximálně mi sdělí, že jsem hrubá a zlá.
     K té meditaci: meditatio => rozjímání. O rozjímání ve smyslu sebeusebrání, kontemplaci toho hodně ví z vlastní praxe každá venkovská tetka nebo strejda, akorát o tom neumí tak „učeně“ žvanit. Ke ztišení a pozastavení mysli sice může sloužit odříkávaná mantra nebo modlitba, ale stejně dobře, ne-li lépe poslouží mechanická činnost rukou, stereotypní poklidná lehká práce. Tok myšlenek se zvolní, rytmus myšlenek se ustálí v pravidelném volném tempu, mysl se uzavře okolnímu světu a otevře se vnitřní svět. Celý Vesmír lze takto procestovat, s Bohem se setkat, popřemýšlet s ním v obrazech, beze slov. Člověk se pak „probouzí“ osvěžený, uvolněný, šťastný…

    9. „P.S.A ještě prosím tu o tom, kterak Ježíš před svými 30 lety procházel východní země, aby se tam od indických a tibetských mistrů naučil meditovat.“

     :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)

    10. „Modlitba pro Lásku …
     Soustřeďte se v úplném klidu a v odevzdání:
     Bože Všemohoucí, prosím pomoz mi, protože strádám a nevím kudy kam.
     Prosím Tě osviť mě Svým Duchem Svatým a dej mi poznat jakou cestou se má ubírat má duše.
     Pane Ty jsi nejsvětejší láska a proto Tě prosím ukaž mi jak má láska vypadat podle tvé Vůle.
     Velký můj Bože, chtěl bych býti s Tebou v plné harmonii jak to chce Tvoje svatá Vůle.
     Ke Tvé oslavě Pane chci žít ušlechtilý, mravně čistý a láskyplný život.
     Dovol mi tedy, Pane, nejlaskavější Otče náš, abych si směl opět uvědomiti, že jsem součástí Tvého velikého díla, že jsem projevem Tvé Lásky, že jsem tvorem Tvým a Ty mým Stvořitelem.
     Dovol mi Pane abych se vložil do Tvých Svatých rukou a poprosil Tě o milost pochopení.
     Hříšný sem Pane a nevědomý bez Tvé moudré Lásky a proto Tě prosím posviť do mé duše, abych pookřál a stal se vědomým.
     Ó, prosím Tě, dopřej mi, aby Tvá Láska, ona Síla vše uvádějící a vše při životě udržující, prošla mým životem, abych pochopil Tvou Svatou vůli.
     Proto otvírám se cele příchodu Tvé Lásky, otvírám celou bytost svou, tedy celou duši svou i celé tělo své, a prosím, dej, ať síla Lásky Tvé vejde do mne a učiní tvoje rozhodnutí nad mým životem!
     Důvěřuju ti Pane a čekám na Tvé rozhodnutí.
     Děkuji Ti, dobrotivý Bože — Otče náš, za tu milost, kterou Jsi mi prokázal a mne Láskou svou naplnil a vzal do svého náručí mou prosebnou touhu, abys mi osvětlil srdce i mysl mou, abych poznal cestu svou.
     Věřím, že mi dobře odpovíš jako Otec odpovídá svým dětem jestliže ho prosí o milost.
     Věřím Ti Pane!
     Důvěřuji Ti z celého srdce.
     Jest to tak krásné být odevzdán Vůli Otcově, a proto přeji vám, aby Láska Boží provázela vás na všech cestách vašeho života, aby naplnila srdce vaše tak, aby po celý život váš z vás vyzařovala.
     Amen“
     Bedřich Kočí

    11. Děkuji za poslední pomoc, jak píšete.

     Ad.:
     „Přece kdyby ten guru a meditace vedly ke skutečnému osvícení, tak už dávno nehledáte a pro ostatní záříte příkladně světlem. To se však očividně nestalo.“

     Guru, co o tom, o něm víte? Co je to podle Vás skutečné osvícení a jak se projevuje – snad ne příkladným světlem ? A co se podle Vás očividně stalo?

     Křesťane, přeji Vám na Vaší cestě především lásku, pokoru a trpělivost.

     Václav Žáček

    12. Co se stalo? Pletete zde druhým hlavu svými osobitými (nepravdivými) výklady Bible. (příklad jsem Vám psal já, ale i druzí, Vy je jen neumíte vstřebat)
     Já Vám přeji poznání skutečné vůle Boží a schopnost více s ní rezonovat než doposud.
     (na tyto stránky opravdu chodím jen velmi výjimečně, tudíž se o Vašich případných dalších dotazech na mě ani nedozvím, poslední dny jsem výjimečně trávil více času u počítače, proto jsem se tu objevil)

  2. V článku se píše :
   Evangelista Jan cituje slova Ježíše v kapitole 10:18:
   „Nikdo mi ho nebere /život/, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“
   Komentář:
   Ježíš mluví o oběti svého života pro vykoupení hříchů lidstva, jak se v různé formě často říká v kostele. Po vzkříšení se nevrací k životu na zemi a už vůbec ne ke každodenním pozemským meditacím.
   Souhlasím s příspěvkem od Křesťana, meditace nemá nic společného s každodenním umíráním myšleným obrazně jako prohlubování víry v Boha.
   Článek : „části duchovní Cesty za života v hmotném těle, příprava na opuštění těla meditací.“
   Komentář : bible nikde nenabádá, aby se meditací připravil člověk na vypuštění duše. Má žít tak, aby jeho život byl hodnotný, v souladu s desatero přikázáními a dalšími morálními zásadami. Cesty k nápravě hříchů bible ukazuje, takže se snad ani nepředpokládá, že by člověk bez hříchu opravdu žil. Když přemýšlet, tak nad tím jak žit jako člověk spravedlivý a napravovat své chyby.
   Prostí křesťané v plné životní síle neměli čas meditovat, protože museli každodenně usilovat o udržení života svých blízkých. Právě takoví měli k Bohu nejblíže. Neviděl jsem svoji mámu meditovat, když chvátala domů z pole aby připravila rychle něco k jídlu. Radovali se z prostých věcí, že letos máme krásná jablíčka na zimu. Rodiče se radovali jsou děti zdravé a vedou si dobře. Táta si večer sedl na chvilku na otýpku slámy ve stáji , pozoroval koně jak žerou, přemýšlel a asi vzpomínal, nic o opuštění těla meditací

   1. ad: Prostí křesťané v plné životní síle neměli čas meditovat, protože museli každodenně usilovat o udržení života svých blízkých.

    Sice netuším kdo to je ten „prostý křesťan v plné životní síle“, na to je můj rozum asi krátký, ale Bůh řekl skrze Mojžíše: „Nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst“ (Deuteronomium 8:3, B21).

    ad: Když přemýšlet, tak nad tím jak žit jako člověk spravedlivý a napravovat své chyby.

    „Spravedlivý z víry bude živ.“(Římanům 1:17)

    „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.“(Židům 11:6)

    1. Honzo, teoreticky jste citacemi bible a citáty dobře připraven. Takže hurá do života.

    2. ad: Takže hurá do života.

     ??? Vidím, že jste se dal na kóany..:-)

    3. Honzo, původně jsem chtěl napsat ve smyslu, že citátech a citacích, tedy po teorii, teď hurá do praxe. Mám Vás zafixováného jako člověka, který není schopen odpovědět na otázku, jestli věří v Boha, tak jsem předpokládal, že praktické výsledky těch teorií jsou nulové.

 2. ad: Umírá moje staré já, moje dosavadní materialistické omezené nahlížení na svět, aby se zrodilo mé nové osvícené já.

  +1!

 3. Moc zdravím „křesťana“ (a skutečně jím nejsem já pod jiným nickem, kdyby si někdo myslel :-). Jsem velice rád, že tu opět nemusím věcně reagovat (asi by mi to zase nedalo pane Vendo …a nejlepší na tom je, že hned v úvodu citujete apoštola Pavla – viz. minulé diskuze), protože reakce „křesťana“ je naprosto přesná.

  Věřím, že to pan Venda myslí dobře a vím, že v Bibli vidí a nalézá „tu svoji pravdu“, protože jeho nitro tím stále překypuje (a jeho slova ho z toho usvědčují), ale případné čtenáře před jeho analýzami – a evidentně nejen já – varuji. Ale to, co člověk bude následovat a čemu bude věřit, to je, díky Bohu, věcí každého jednotlivce.

 4. Meditace vs. Kontemplace

  Kontemplace (z lat. contemplatio) je nejvyšší stupeň modlitby; stav přímého patření na Boha člověkem, nakolik je to v tomto životě možné; „nazírání“.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Kontemplace

  Kontemplace, kontemplativní, kontemplovat
  (z lat. contemplatio – „pozorování“, „uvažování“; řecky θεωρια [theória] – „pohled“, „podívaná“)
  http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=751

  +

  Kontemplace a meditace

  sv. František Saleský, 13.10. 2008
  Další úryvek z díla „Pojednání o lásce k Bohu“ (Traité de l‘ Amour de Dieu) učitele církve a svatého ženevského biskupa Františka Saleského (1567-1622), v němž velice prostým, neboť hlubokým způsobem uvádí do hlubin „jednoduchého pohledu“ na Dárce života. Jeho slova jsou pozváním ke spočívání před Boží tváří.
  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=404

  1. ad – Meditace vs. Kontemplace
   __________________

   Kontemplace => klidné pozorování, rozjímání
   Meditace => přemýšlení, rozjímání

   Jak vidíš, je to vcelku jedno. Je zbytečné zaplétat se do pastí slov, kdy jen reflektuješ slova, ale jejich obsah už nejsi s to s ničím reálným identifikovat. Minimalizuj.

   1. Také se říká jedno je kolečko od trakaře ;)..

    A pro pořádek:

    Slovo meditace pochází z latinského „meditatio“, které znamená „rozjímání“. V tomto významu se používá v křesťanství, například „meditace o utrpení Krista“. V křesťanství se vyskytuje také rozjímání během chůze v labyrintu nebo rozprava s Bohem během modliteb. Podle Tomáše Halíka má jít v meditaci o to, aby se člověk osvobodil „od obrazů“ a tím „vyprázdnil mysl“ a stal se duchovně svobodným.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Meditace

    1. ad – A pro pořádek:

     Slovo meditace pochází z latinského „meditatio“, které znamená „rozjímání“.
     _______________________

     Márty, slovo kontemplace pochází z latinského pojmu *contemplatio*, které též znamená rozjímání, jsou to v podstatě latinská synonyma.
     Meditace – kontemplace, je to jedno.
     Ale rozhodně nechci rušit Tvé wikikruhy, které tolik miluješ.

     http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/contemplatio

    2. Tady je teď aspoň krásně vidět, že jednoduchý pojem neexistuje.

     Slova sama o sobě neobsahují žádnou skutečnost s vyjimkou pojmů kontextu, v němž jsou použita, v pojmech intencí a charakteru toho, kdo jich užívá. Jsou-li čtena v jednosměrném směru bez hlubší perspektivy, myšlenky spíše zastírají, než s nimi komunikují. (Člověk a řeč)

 5. Márty, píšeš a cituješ slová FS:

  …….a svatého ženevského biskupa Františka Saleského (1567-1622), v němž velice prostým, neboť hlubokým způsobem uvádí do hlubin „jednoduchého pohledu“ na Dárce života.

  Neviem Márty, či si sa dnes aj Ty zrazil s KOŇOM, ako ten Franta, ktorého cituješ.

  To, že BOH,je vraj Darcom živora je hlboké nedorozumenie tej Knihy, ktorú písali Židia počas cca 2000 rokov, aby si zBoha urobili zloducha, vraždiaci stroj na Ochranu Židov vuchmatnutom území. Ten Tvoj Boh je asi taký Darca života, akým bol Hitler, ktorý si anektovalúzemia, kde chcelvpustiť svojich ,,esesákov ako nositelov čistej rasy..

  Nezabudni, keď už, tak Darcami Tvoho života boli Tvoj Otec a Tvoja MAŤ.Ten ONÝ je v tom úplne nevinne.

  Možno vdýchol Onen dych vianočnému protomoriakovi, možno aj ochlpenému a debilnému Adamovi, ale o Tebe ,môj milý nemá ani potuchy.

  A nie len preto, že si neobrezaný..

  Si len glej ktorý má slúžiť ako křoví pre tých obrezaných.Musíš ešte vela čítať, aby si poochopil, že si dnes popísal samé táraniny a vzívaš falošnú Nadprirodzenú silu…

 6. Márty,

  aj by v knihe boli aj popisy od ludí, ktorí namajú radi Hospodina, vzal by som si ju do rúk a možno aj prečítal, pretože kniha Ti má dáť vyvážený prehla PRE a PROTI.

  Ak je jednostranná, teda len chváli Toho rafinovaného ,,kántritela neobrezaných“, ,škoda vyrúbaných stromov, ktoré slúžili ako ,,podklad“ pre LOGOSY. ktoré ho ospevujú…

  Takých kníh, je už napísaných ako ,,hovien“ na lúkach a pastvinách amerického stredozápadu…

  Ak by som sa mýlil, siahnem po nej…

 7. ad: Nechci se dohadovat.

  Márty, vždyť taky není o čem. Kdo chce vidět, ten přece vidí, ne…:-)

 8. Dovolím si konstatovat, že primárně nejde o meditaci, ale o její výsledek, a totiž o samádhi, …jedině samádhi změní a otevře nitro člověka po mocném toužení po Bohu!
  To zažívají jógíni, praktici neorganisovaní v žádné církvi, …teď je otázka, zda něco takového zažívají i například Křesťané, …teoreticky by při motlitbě mohli upadnout na krátkou dobu do transu, ale je to otázkou!!! Je tu nějaký takový Křesťan? Také celibát může vést k mystickému prožitku (…vlastní zkušenost!)…???

  1. Jendo, Jendo, nechtějte snad ani raději vědět, co primárně zažívám, při podobných konstatováních… Primární a naprosto evidentní ztráta soudnosti, je z těch opravdu a jen lehčích traumat.

   To zažívají jógíni, praktici neorganisovaní v žádné církvi, …teď je otázka, zda něco takového zažívají i například Křesťané, …teoreticky by při motlitbě mohli upadnout na krátkou dobu do transu, ale je to otázkou!!! Je tu nějaký takový Křesťan? Také celibát může vést k mystickému prožitku (…vlastní zkušenost!)…???

   Fascinující!!! Fascinující myšlení, fascinující úvahy!!!…………….:-)) Ráno byli na scéně „prostí křesťané v plné životní síle“, teď zas „jógíni, praktici neorganisovaní v žádné církvi“! To je takovej masakr, že z transu nevyjdu, a to ani kdybych se posral..:-))) Marná sláva, v blázinci se furt něco děje…:-)))

  2. ad…teoreticky by při motlitbě …

   Záleží velmi na tom,co považujete za modlitbu.
   ——————-
   ad.Také celibát může vést k mystickému prožitku ?

   Celibát nikoliv.Co se týká sexuální askeze,tak o tom vypovídá nejen ALEGORIE Poslední večeře,ale i např.obraz sv.Jiří a draka,atd. atd.
   Je velký rozdíl mezi povinným celibátem a spontánní askezí,kterou vás stejně
   provází Mistr,Živý Mistr.Takový Mistr nemá lidské tělo z masa a kostí,přesto
   se dokáže projevit přes všechny bytosti.Proto se také říká,že umí měnit
   podoby.Povahy však také dokáže měnit,proto je rozeznáván pod různými jmény
   podle aspektů.Vždy jde však o Jednoho.
   O svých zkušenostech jsem se tady již psala.Abyste poznali pravou podobu Lásky,
   je dobré s pokorou srdce poprosit Otce o milost rozumu a milost smrti.Smrt jak
   jsem si nakonec ověřila,je změnou mysli Milostí rozumu,kdy začnete vidět a slyšet.Nejdůležitější je však poznání pravé Lásky bezpodmínečné,své podstaty.

   Se sexem nemá Láska bezpodmínečná nic společné.Sex je o chemii a danosti.
   Jakmile je srdce(mysl) závislé na sexe,má problém.Velký problém.Každým sexem
   ztrácí člověk energii,kterou mohl využít k poznání sebe samého.Je vygumovanej
   několik dní a pokud sex opakuje,pak je to uvnitř(v mysli a vědomí) zjevné.
   Je to zjevné podle řeči,řečí,obsahu slovníku,ale také podle chování a jednání.
   Pokud k tomu přidáte další závislosti,tak …

   YO=“pěstovat“
   GA=“svatý“
   Svatý= Spojení,Duhový most

   Yoga s praktikými cviky nemá nic společné.Na spojení s Bohem nemají vliv,
   protože Bůh se umí ozvat Sám,pokud jej o to poprosíte.Cestu jak s Ním komunikovat zvolí Sám.Postupně zjistíte,že je tím,kdo má vliv na váš tep
   srdce i dech,mysl i činnost…
   Z toho důvodu mohu říci,že karma se týká lidských šatů,nikoliv mé podstaty.

   Ano,sponntání askeze je cestou k osvobození.Vím zcela přesně o čem mluvím.
   Vede k osvobození a tedy i změně mysli.Dokud je vaše mysl závislá na sexe,
   je i vaše tělo snadnou loutkou.A dodám,že nejen lidské tělo.

   Svět by zcela jistě dnes neřešil otázku přemnožení,pokud by člověk znal sám
   sebe vpravdě.S poznáním sebe samého vpravdě odpadá násilí,odpadá sebelítost,
   odpadá chudoba srdce.

   Trans,mystické prožitky,apod.,to jsou „vidění“.
   Vidění má svou specifickou „řeč v obrazech“,tedy symbolech,Logu.Je druh komunikace se svým Vědomím,které zatím člověk považuje za podvědomí,nevědomí.
   Nějak člověku ušlo,že zdejen VHLÍŽÍ do RODIČOVSKÉ MINULOSTI,takže je vlastně
   v transu-spánku stále.

   Povinný celibát potlačuje sexualitu násilně.Takový člověk svou sexualitu nezpracovává vědomě,navíc je to ještě velké tabu především v náboženstvích.
   Závislí na sexu volí tabletky na lepší erekci,atd.Vůbec si nejsou vědomi,že
   zůstávají loutkami své závislosti.Stačí jeden pohled a jsou schopni pro sex
   i zabíjet.Tomu se říká otroctví mysli.Je to však zkušenost,kterou mají proměnit v poznání.Potlačování sexuality vede k násilí,úchylnému chování(mučírny),atd.

   Jenom a zdůrazňuji jenom Otec má možnost udělit Milost a vyvést vás z otroctví
   mysli.To znamená život dává i pokládá.

   BIBLE,Starý Zákon je o psychologickém vývoji člověka.Zákonem je proto,protože
   Zákon se nedá měnit( jak ponožky nebo jak dokazuje historie podle toho,kdo je
   u moci).ZÁKON JE ZÁKONITOSTÍ.Bible se jmenuje podle LOTA.LOT= OSUD.Osud je
   daností,něco,co se nedá změnit(ani novorozenec neumí chodit a běhat,ba ani nevidí).Lotova žena je alegorií pro lásku,která změní zkušenost na moudrost.

   PS:
   původ LONGIOVA KOPÍ je skryt v symbolu,tedy umrtvení sexuality:
   http://desktopbackgrounds4u.com/wp-content/gallery/maa-durga-desktop-wallpaper/Maa+Durga+Pictures+Wallpapers+free+download+HD,Full+Size+for+Desktop+%281%29.jpg

   http://www.matrix-2001.cz/files/image/exkluzivne/angelico62.jpg

   To samé se týká zkrocení,obětování Býka nebo Draka,prvorozených atd.,atd.:
   http://www.artmuseum.cz/resources/works/uccello_jiri.jpg
   https://pohanskykruh.files.wordpress.com/2013/07/odin-2-118.jpg
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Lucha_de_Heracles_con_el_toro_de_Creta.jpg
   http://thatlou.com/wp-content/uploads/2012/02/lamassu-three-quarters-view.jpg

  3. Pane Jendo, v minulosti jste tady v souvislosti s vašimi meditacemi a transy uvedl nějaké problémy, strachy a zjevení bytostí. Své jsem Vám k tomu, z dobré vůle, napsal. Je rozdíl toužit po Bohu, po jeho vůli, být jeho dítětem (křesťanská a já věřím, že pravá cesta), mezi tím stát se Bohem (satanská a nebezpečná cesta) nebo jen toužit po „vznešených“ stavech (odnož té satanské cesty, protože člověk nehledá Boha, ale jen nějaké blažené a pokojné stavy pro své já). V transu Boha nenaleznete.

   Věřím, že máte dobrý základ a chcete poznat Boha, ale – dle toho co píšete – k tomu volíte nevhodné prostředky. Kéž Vás Bůh navede a uvede na bezpečnou cestu Kristovu.

 9. ad: Mám Vás zafixováného

  Bude toho patrně mnohem víc, co máte tzv. „zafixovaného“. Jak vidno, odnaučit se vzorcům myšlení, nánosům všeho druhu a škatulkování vůbec, to je setsakra oříšek, že?

  ad: který není schopen odpovědět na otázku, jestli věří v Boha,

  Ale to přece není o mé schopnosti či neschopnosti, proboha… V životě by mě nenapadlo, se na něco tak ryze nitěrného a intimního, jako je zcela a neoddiskutovatelně víra, kohokoli vůbec zeptat. Pravda, svého času se mě jeden vyšetřovatel ptal úplně stejně jako Vy. A dokonce i s úplně stejnými a stejně manipulativními poznámkami. Zdůrazňovat, že to byl idiot, asi snad nemusím. Jak říkám, bude toho patrně mnohem víc, co máte tzv. „zafixovaného“. Ale jinak, Vaše představy o slušnosti a hulváství jsou fajn a taky fix, to musím uznat..:-) Dlužno ovšem dodat, že jsou to zároveň představy nejen notně postavené na hlavu, ale také zcela scestné a o hovnu.
  No a právě je to ten Ježíš, který nejen říká OBRAŤTE se! a vrací radikálně člověka z polohy „na hlavu“, zpátky na nohy, zpátky z iluzí a falešných představ všeho druhu, zpátky na zem, do života vůbec. Tak tolik jen, co do víry v Boha, stejně jako co do hurá do života, opravdového života…

  1. Honzo, dobře, bacha při těch vytáčkách o tom, zda věříte v Boha na ploténky. Duchovno to už si přetočíte jak zrovna třeba, jak píšete na hlavu a zpátky na nohy.
   Když tedy v Boha nevěříte, praktická činnost jako křesťana = nula, tak proč radíte jak k němu najít cestu.

   1. ad: Duchovno to už si přetočíte jak zrovna třeba, jak píšete na hlavu a zpátky na nohy.

    V důsledku vidění jen hmotnýma očima, melete úplný nesmysly..:-)) A je evidentní, že o učení Krista – OBRÁCENÍ jako takovém vůbec – nemáte ani páru.
    „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15)

    ad: Když tedy v Boha nevěříte, praktická činnost jako křesťana = nula

    Nic takového jsem neřekl. Navíc, je mi celkem u prdele, jak mě „vidí“ všichni ti slepci a „nenuly“, který pro stromy nevidí les. A jak jsem zde už xkrát řekl, Bůh mě vidí a toto VĚDOMÍ mi stačí.

    1. Honzo jistě, nic takového jste neřekl, jen se tak chováte.. Prostě křesťanství na citátech a citacích a v praxi ani prostá slušnost. Přeji Vám ještě hodně citací o lesu, stromech a slepcích, užijte si to i za střízliva.
     Přeji Vám do nového roku, aby se k Vám lidé i ten Bůh chovali tak, jako Vy k nim.

 10. Zdravím všechny milé diskutující pod mým prvním článkem k meditaci.
  Byl jsem čtyři dny mimo internet a tak se omlouvám všem, kteří si o mé neúčasti v diskuzi mohli myslet něco ve smyslu, že třeba nemám zájem.

  Dnes dopíšu další pokračování a postupně se k některým myšlenkám z diskuze vyjádřím.

  Přeji pěkný den, poslední v tomto roce. A radím, nezapomeňte na zklidnění mysli, nenechte si ji rušit čímkoliv, co by vás mohlo odvádět, třeba i od procesu meditace, rozjímání, duchovní praxe, modlitby…../jak to kdo chcete nazvat, to je na vás/.

  A nezapomeňte prosím v tento den ani na lásku. Jeden z mých učitelů jógy /Milan Polášek/ napsal :“ Láska obsahuje princip přitažlivosti, který spojuje, organizuje a tvoří. V tomto smyslu je prvek lásky obsažen i v atomovém jádru. Opakem lásky je všechno, co rozděluje, rozbíjí, rozkládá a ničí. Obě tyto složky, tvořivá a ničivá, vytvářejí dva protipóly, které lze objevit ve všech formách existence.“

  Jen dodám; buďte bdělého vědomí a jakmile to jde, poznávejte bez rozumové aktivity – rozum, intelekt, to je omezení pro tento svět, i když většina může vyjádřit nesouhlas. Jde-li však adeptovi úplného poznání o to, aby překročil tato smyslová a rozumová omezení, musí / časem, podle své vyspělosti / dojít k uznání jediného způsobu jak…..a tím je meditace / opět si dosaďte něco z bohatého pojmosloví /.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

 11. Věra 27.12.2015 (10:23)

  „Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“

  Již jsem to objasnil přímo v článku – „Jak krásná definice meditace – může být v těle, kdy chce a může tělo opustit a být s Otcem, kdy chce.“ O to v meditaci jde. Za života, na osamělém místě, kde Ježíš meditoval / modlil se /, není to dostatečně v NZ popsáno?

  Ale zásadní věc, paní Věro, s Vámi na tato témata nemohu a nechci diskutovat. Dala jste mi patřičně najevo, že nevěříte na karmický zákon, ani na reinkarnace a také mám od Vás výrazné upozornění, že podle Vás po smrti nic není.

  Tak o čem chcete diskutovat, když cesta mystického transportu, meditace, kontemplace……, a to za života v těle je cestou do dimenzí, jiných duchovních oblastí, které čekají na normálního smrtelníka po jeho smrti?? A proč je má poznat Vám nelze objasnit, protože na nic takového nevěříte. Věřte mi, není účelem mých článků, abych někoho o něčem přesvědčoval.

  U jiného Vašeho pozdějšího příspěvku píšete : „Neodpoví. Venda (a jemu podobní) na racionální dotazy na jejich vlastní myšlenky zásadně neodpovídají, maximálně mi sdělí, že jsem hrubá a zlá.“

  Vysvětlil jsem to – byl jsem od neděle do včerejšího večera mimo internet. Ale jiný pohled, který přece máme asi oba stejný – není toto, po těch hodinách vzájemné diskuze, která mezi nám trvala již myslím dva-tři roky, opravdu nekorektní přístup – z Vaši strany? Opravdu si myslíte, že zásadně neodpovídám?

  Pěkný den a až tu bude téma, kde bude relevantní s Vám diskutovat, rád se, pokud budete mít zájem, zúčastním.

  Václav Žáček

 12. Lukáši, jste tu pro mne inspirací.

  Ale tady jste to trochu přehnal a cítím z toho jasné nepochopení z Vaší strany.

  Píšete :

  „To je prostě naprosto neuvěřitelné…omlouvám se, ale nemohu si pomoci. Vůbec totiž nechápu, kde Pavel vzal ten čas cestovat po světě a hlásat Ježíšovo evangelium, když se „musel umrtvovat, aby nedělal žádnou karmu“.“

  V jste někde v mém článku k meditaci vyčetl, že se Pavel musel umrtvovat, aby nedělal žádnou karmu?? Díky za případný odkaz.

  Meditaci zjevně nerozumíte a proč Pavel na svých cestách nacházel čas i pro ztišení, duchovní cvičení, modlitbu či meditaci? Je zřejmé. Je to jediná cesta jako inspirace, jako vnitřní poznání. I Ježíš byl za tím účelem na pouští. Nebo myslíte, že tam prováděl tesařské práce či se učil malovat?

  Ale to, že jste pro mne inspirací, je fakt. Díky. Ještě se postupně dopracuji, jak jsem Vám slíbil, ke spáse, k osvobození se z tohoto světa. Meditace je opravdový nástroj pro tuto realizaci a vede ke spáse.

  To Vaše P.S. o indických a tibetských mniších – proč to sem zatahujete, to jsem nepochopil?? Ale možná byste mi mohl objasnit, kde byl Ježíš ta dlouhá léta, než začal „dělat svoji práci“? To by od Vás, křesťana mohlo mnoha lidem pomoci. Jednou jsem se na to ptal pana faráře / z obce blízko Koclířova – možná znáte – Fatima / a ten mi odpověděl – no přece dělal se svým nevlastním otcem Josefem tesařkou práci.

  A té Věře – Vaše druhé P.S. – neodpovím. Ona totiž nevěří ani na posmrtný život. Jí opravdu nemám co sdělovat – vlastně, to podstatné jsem odpověděl již v článku.

  Pěkný den a díky ještě jednou za Vás inspirativní přístup. Na čisté učení Pána Ježíše Krista máme stejný pohled.

  Václav Žáček

  1. ad „Ale tady jste to trochu přehnal a cítím z toho jasné nepochopení z Vaší strany.“ Vendo, proto jsem už dopředu psal „omlouvám se“. Vím, že jsem to psát neměl, ale při četbě Vaší reakce jsem se neudržel a použil sarkasmu.

   ad „V jste někde v mém článku k meditaci vyčetl, že se Pavel musel umrtvovat, aby nedělal žádnou karmu?? Díky za případný odkaz.“ Vlastní slova Vás usvědčují – v diskuzi píšete „Okovy, které nás tu vážou mohou být železné, ale i zlaté. Železné ve smyslu naprostého propadnutí světu, vztahům, chtíčům, chtivosti; ale také zlaté, kdy se zaměřím na dělání a působení dobrého pro ostatní, charitu, nezištné pomáhání. Souvisí s tím vytváření karmy, tedy i dobrá i špatná nás váže ke světu. Pavel denně umíral, denně vedl tento boj o vymanění se ze světa, jak tu píše anonymní křesťan, z materiálnosti s přáním v pěstování touhy po Bohu; denně v meditaci umíralo jeho malé já, jeho tichá denní modlitba byla tím, co ho přivádělo do nitra – do chrámu v nás.“ Jasně z toho chápu význam, na který jsem reagoval. Pane Vendo, vy nevěříte tomu, že díky meditacím si člověk „umazává“ karmu (či se vyvazuje z karmy), tedy povoluje „železné i zlaté okovy“ jak píšete …? Myslím, že právě to nám chcete sdělit. A já na to reaguji, protože s tím zcela a jednoznačně nesouhlasím (a navíc na to kroutíte slova apoštola Pavla, které znamenají něco jiného).

   ad „Meditaci zjevně nerozumíte…“ možná nikoliv té Vaši, ale za to vím, že mě několik let meditací k Bohu nepřivedlo a lepším člověkem mě to rozhodně neudělalo. Dále píšete „Je to jediná cesta jako inspirace, jako vnitřní poznání.“To není pravda, Bůh běžně osvěcuje svým Duchem člověka i v bdělém stavu (mimo modlitbu či meditaci), člověk „co chodí s Bohem“ v žádném případě nemusí být v meditaci. O tom tu často píše Honza, nemýlím-li se, že jakékoliv sebelepší stavy v meditaci jsou pouze „úniky někam“ a pak v běžném životě jakoby nebyly. Opět, neříkám tím, že jsem apriori proti jakémukoliv ztišení a meditaci (pouze proti té bezobsažné na klid, ticho a prázdno v nás) a rozhodně nejsem proti modlitbě! Naopak, je to stavební kámen člověka při rozhovoru s Bohem a právě pomocí modlitby se člověk učí osobnímu vztahu s Bohem.

   ad „o indických a tibetských mniších – proč to sem zatahujete, to jsem nepochopil??“ To byl taky sarkasmus pane Vendo, pokud se Vás to, až Vám to dojde, dotkne, tak se Vám omlouvám podruhé.

   ad „Ale možná byste mi mohl objasnit, kde byl Ježíš ta dlouhá léta, než začal „dělat svoji práci“? “ Zřejmě Vás má odpověď neuspokojí, protože nepovažujete Ježíše za Syna Božího v tom smyslu jak jej považuji já (a prosím netvrďte mi, že ano). V Písmu je uvedeno jen to potřebné pro spásu lidské duše – Kristovou hlavní misí byl jeho „křest na kříži“, kdy Beránek co nikdy nezhřešil „usmiřuje“ Boha s člověkem (časem snad na toto téma zde zkusím umístit svůj článek). Jeho tří a půl leté veřejné působení tomu předcházelo. Tedy Kristus jako člověk a zároveň Bůh se rozhodně nikde nic učil nemusel – jeho učitelem byl Otec-Bůh, který v Něm přebýval a stále přebývá, neboť Ježíš Kristus stále žije. S odpovědí faráře tedy v podstatě souhlasím, stavěl totiž na tom, co se o Ježíšově dospívání a mládí píše v Písmu „A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.“ (Lk 3,52)

   Ty různé Ježíšovy cesty na východ apod. jsou jen výmysly lidí, kteří Ježíše nepoznali (a samozřejmě výmysly satana, který Ježíše dobře zná a ví kdo to je, ale lží jde proti Němu a jeho božství). Chtějí mu nalepit nálepku „duchovní učitel“, „hodně duchovní člověk, „pokročilý mistr“, „jeden ze synů Božích“ a tak mu přysmyslí manželku, duchovní učitele z Indie a třeba i to, že hlavním poselstvím Krista je vést lidi do meditace, pane Vendo. Dnes není v módě popírat Ježíšovu existenci, ale pokroutit pravdu, kterou jasně zjevuje pouze Bible a člověk, pokud se pokoří a bude chtít, tuto pravdu a Ježíše může poznat. Kdybyste třeba četl Korán, tak byste tam našel súry o tom, že Ježíš existoval, byl to prorok, ale že NEZEMŘEL na kříži! Vše souvisí se vším. Více třeba v tom mém článku…

   ad „Na čisté učení Pána Ježíše Krista máme stejný pohled.“ To snad nemyslíte vážně pane Vendo! Naopak marně hledám jednu jedinou myšlenku, ve které se shodneme.

   P.S. Paní Věře (a zároveň nám všem, kdo se s ní v duchu ptají) jste naprosto neodpověděl na to, co se zcela jasně ptala. Toto pozoruji z vaší strany často a stává se to pro mě nemilým pravidlem, tak trochu je mi stále zřejmější, že jakákoliv diskuze s Vámi je zcela zbytečná.

   1. ad: pozoruji z vaší strany často a stává se to pro mě nemilým pravidlem, tak trochu je mi stále zřejmější, že jakákoliv diskuze s Vámi je zcela zbytečná.

    Logicky a zákonitě, Lukáši. Je-li Venda v něčem „Mistr“ a expert, pak je to naprosté ignorování kontextu.
    Řekl bych, že mám celkem pochopení pro nejrůznější „Vendy“ i jejich omezené světy. Ale jakmile se někdo začne ohánět pokorou, která je povahou i obsahem ve skutečnosti jen obílený hrob, láskou, která je vším možným i nemožným, jenom ne Láskou k Pravdě, nemám problém vycenit zuby..:-)

   2. Jsi-li v sobě rozdělen,seš naplněn tmou a rozděluješ.
    Rozděluješ sám sebe,rozděluješ svět….jak se poskládáš zpět,když zničíš
    ty části sebe samého odsouzením dřív,než poznáš sebe vpravdě?

 13. „Ale možná byste mi mohl objasnit, kde byl Ježíš ta dlouhá léta, než začal „dělat svoji práci“?

  Co treba tady ..
  „Řekové znovu pronikli do Indie a úspěšně obsadili některá města a vládli jako králové po nějaký čas na místech jako je město Taxila (nacházející se na území dnešního Pakistánu). Taxila byla městem slávy a učení nejméně pět století před Kristem. Je považována za město krále Taksy, syna Bharaty a Mandaví v Rámajáně. V průběhu řecké okupace a v období po ní byla Taxila i nadále městem slávy a učení. Někteří teoretikové jsou toho názoru, že Ježíš Nazaretský studoval v Taxile během svého mládí. V každém případě byla Taxila v Indo-řeckém období slavná jako místo učení a skutečně byla navštěvována lidmi ze Středozemí a dokonce z tak vzdálených míst jako je Čína. „

  1. Zdravím na Floridu a přeji pro nový rok hlavně zdraví !

   A SAMOZŘEJMĚ, ŽE ZDRAVÍ A POHODU PŘEJI VŠEM LIDEM, KTEŘÍ JSOU KOLEM NÁS VŠECH !

   Díky Marťasi za informaci. Taxila jako místo vzdělanosti pro část světa bylo pro mne dosud neznámé. O vzdělání Ježíše však nijak nespekuluji. V životě syna Marie je prostě velké bílé místo. Spekulovat či citovat i nějaká díla o dosud neznámé etapě života Ježíše – nelze nic dokázat a také k tomu není důvod. Je ale zajímavé, že Ježíš byl po narození obdarován mudrci – mágy a ty dary nebyly ledajaké. Myrha a kadidlo byl velmi vzácné pryskyřice a mudrci museli vědět, jaké je jejich použití a význam pro duchovního člověka, tedy pro pozdější Ježíšův věk. A jací by to byli mudrci, kdyby nevěděli, že Ježíš je bude potřebovat ??

   Václav Žáček

   1. No byli takoví, že nepochopili (nepřijali, nesplnili) úkol pomáhat Ježíši Kristu Bohu po celý život svou pozemskou mocí. Věděli tak doopravdy, co Bůh Ježíš Kristus při své tělesné misi na Zemi potřebuje?
    Vendo, opět to kroutíte.

    1. Pane/Paní anonymní, dobré ráno.

     Malé ranní zamyšlení a tři jednoduché otázky pro Vás?

     Jak Vy víte, jak a čím mudrci z Východu pomáhali – nepomáhali Ježíšovi po celý život? Mudrc, pokud je mudrcem, nedisponuje žádnou pozemskou mocí.
     Když se narodí dítě, jeho nejbližší jej z lásky obdarují a dar předávají jeho rodičům. Narození Ježíše bylo v duchovním světě velkou událostí. Proto i ty dary byly neobvyklé. A také vzácné.

     Dovolím si ještě zamyslet se nad touto Vaší větou – „….co Bůh Ježíš Kristus při své tělesné misi na Zemi potřebuje?“ – Pane/Paní, copak člověk je v roli, kdy má – může vůbec něco o potřebách Boha vědět? A tělesná mise Boha – není tělo jen nutný obal, který je vždy pro vtělené Slovo, Boha – Syna, pro jeho působení zde, mezi lidmi, nezbytně nutné? Lidi může učit zase jen člověk. Co to asi je za termín, tělesná mise Boha Ježíše Krista, to fakt nevím.

     Přeji pěkný den.

     Václav Žáček

    2. Doporučuji Vám, abyste si k tématu tří králů, kteří přišli k jesličkám do Betléma, našel informace.

 14. Lukáši, píšeš:

  ….Ty různé Ježíšovy cesty na východ apod. jsou jen výmysly lidí, kteří Ježíše nepoznali (a samozřejmě výmysly satana, který Ježíše dobře zná a ví kdo to je, ale lží jde proti Němu a jeho božství).

  Ak by si mohol, pre Nadprirodzené sily, inač povedané Nehmotné nebytosti, všetkého druhu by si mohol mať rovakú ,,úctu“, ktoré im prináleží.

  Aj súdruh Satan je z druhu ONÝCH, teda by sa ho mal oslovovať s velkým písmenom, teda ,,S“, pretože aj v mene vymysleného Ježiša si použil velké písmeno ,,J“.

  Teraz neriešim, či jeden je ,,esenciu“ ZLA alebo esenciou DOBRA.

  Vieš, ako to TU na Zemeplacke chodí, ten kto je posledný, bude prvým. Je to len otázkou ,,uhla pohladu“ , stavu bytia a politickej situácie . Keď sa tieto ,,východzie body“ zmenia, PRVÝ bude POSLEDNÝ a naopak…

  A Tvoja ,,karma“ bude v ,,perdeli“. Tak, ako nás to učí IV Karminský zákon odvety a prijímania……

  Memento ,,v“ mori!!

 15. Det Dr.SUNNY kan du maila honom om du behöver hjälp i deras förhållande drsunnydsolution1@gmail.com
  Jag lovar att dina problem löses omedelbart. Efter att ha varit i relation med honom i sju år, han lämnade mig, jag gjorde allt Kan jag ta honom tillbaka igen, men allt förgäves. Skulle för den kärlek jag känner för honom, bad han, men han vägrade att jag förklarade mitt problem till någon på nätet och hon föreslog att jag skulle snarare postade en spellcaster som kunde hjälpa mig att föra honom ett pass tillbaka, men jag är killen som aldrig trott på pass, hade han inget annat val än att prova det, skickade hjul, sade inget problem så blir allt bra inom tre dagar, mitt ex tillbaka till mig inom tre dagar, var passet avgivna och överraskande, den andra dagen , var det runt 04:00. Min ex ringde mig, jag blev så förvånad, svarade han samtalet och allt han sade var att han var så ledsen för allt som hänt, jag ville, som jag älskar så mycket. Jag var så glad, överraskad. Sedan gjorde jag ett löfte som alla vet att de aldrig har en relation problem, som jag kommer att hänvisa till stavnings kannan för att få hjälp. Varje person kan behöva hjälp av hjul, hans e drsunnydsolution1@gmail.com eller lägga mig på whatsapp 2348077620669

  Han gjorde också många stavnings liknande,
  (1) du vill att ditt ex tillbaka.
  (2) Du har alltid mardrömmar.
  (3) För att främjas på sitt kontor
  (4) Vill du ha en barn.
  (5) Vill du bli rik.
  (6) vill behålla din make / maka att vara bara din för evigt.
  (7) Behovet av ekonomiskt stöd.
  8) Vill du ha kontroll över att äktenskap
  9) Vill du vara attraherad av människor
  10) Barnlöshet
  11) Behöver du en maka / make
  13) Hur man vinner din lotteri
  14) PROMOTION SPELL
  15) SKYDD SPELL
  16) period av BUSINESS
  17) SPELL BRA ARBETE
  18) bot för någon sjukdom / H.I.V.
  Kontakta honom idag på: drsunnydsolution1@gmail.com

 16. Dobrý den, jmenuji se Laura Woods, jsem procházel článek a zjistil o muži jménem Dr. Akpabio. Byl jsem trpí otázek rozchodu s různými chlapy. Musel jsem se obrátit na kouzla čaroděje. Steve byl na pokraji odchodu mě kvůli jiné ženě. ale já zůstala pozitivní a věřil jsem mu mohl mít zpět a aby ho zůstat. ejhle Dr Akpabio mi pomohl. Steve a já jsme zase spolu. Dr Akpabio je takový hodný člověk, on mi také pomohl s mými zdravotními problémy. Díky němu a díky Bohu za dar, který mu. Pokud máte nějaký problém vůbec, kontaktujte jej na tento e-mail: drakpabioosulalaspells@gmail.com

  Můžete se obrátit doktor Akpabio pro následující:
  (1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
  {2} Pokud hledáte práci.
  (3) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláři.
  (4) Chcete ženy / muži běžet po vás.
  (5) Pokud chcete dítě.
  (6) Chcete být bohatý.
  (7) se chcete dostat manželství kouzla.
  (8) odstraní nemoce z vašich tělesných kouzel
  (9) Obchodní kouzlo.
  (10) loterie vylosovaných čísel.
  (11) přivést zpět ztracenou lásku.
  a mnoho dalších..
  můžete ho kontaktovat prostřednictvím svého e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com nebo volejte / WhatsApp mu: +234 906 167 0869

 17. Pokud chcete, aby vaše Ex milenec, manželka nebo manžel zpět já prosím o radu, obraťte se na skvělý doktor. Ojenga prostřednictvím
  e-mailem greatojenga@yahoo.co.uk , protože on má sílu znovu sjednotit rozbité vztahy v rámci
  místo z 48 hodin, stejně jako pro mě. On byl schopen přivést zpět můj milenec, který mě opustil jeden rok
  jeho silný láskou kouzla a teď jsme šťastně žijí.
  Skvělý doktor Ojenga je opravdu silný a umí svou práci dokonale. Pokud tomu tak není pro něj bych mohl
  Nelze si představit, co by se stalo. Můj ex byl vždy vyzvednout argument se mnou a byl vždy
  bije mě. Začal hrát, bizarních a vtipné a odešel bez příčiny za jinou dívku. Myslel jsem
  všechny naděje byla pryč. Hledal jsem pomoc na internetu a narazil jsem na skvělý doktor Ojenga. Viděla jsem tak
  mnoho svědectví o něm. Byl jsem potěšen a já ho kontaktovat na jeho e-mail a řekl mu, co bylo
  děje. Zasmál se a ujistil mě uklidnit, že mi pomůže a že můj ex se vrátí
  mě prosit. Řekl mi, že požadavky a udělal jsem, jak mě poučil, protože jsem nemohl jít vidět ho
  osobně. On dělal svou práci a kouzlo pro mě a v době 48 hodin, můj ex přišel omluvit jen
  Jak mi řekl. Udělal jsem trochu a já se vrátil můj vztah. Stálo to za to. Dnes žijeme
  společně jsme ještě více v lásce než jak nám umožňuje být předtím, než odešel. Obraťte se na skvělý doktor
  Ojenga vlastní nápovědu. On se také specializuje na těhotenství pravopisu a mnoho více, můžete ho kontaktovat na
  greatojenga@yahoo.co.uk

 18. Ahoj všichni jsem Kim z Sjednoceného státu Ameriky jsem tady, abych svědčil ve jménu tohoto skvělého muže, který přinesl štěstí do mé rodiny poté, co milenec Chris mě nechal tři roky na další ženu, opravdu jsem miloval Chrisa, protože byl můj první láska Snažila jsem se všechno, co mi bylo v mých silách, aby se Chris vrátil zpět do mého života, ale lidé, se kterými jsem se potkala, mě jen skrývali a lhaní ke mně. Takže normálně v sobotu chodím ven, abych si udělal vlasy a dostal nějaké věci. v salónku, když tam poslouchají rádio dobře, Že je program (jak jsem se vrátil k mé ex) a začal mluvit hodně o doktorovi Sunnyovi, jak tento muž pomohl spoustě lidí, aby přivedli tam milovníka, tak ihned jsem šel v blízkosti těch dám, které jsem se seznámil v salonku a vysvětlil jsem jim věci, které jim řekli, že bych se měl pokusit kontaktovat Dr Sunny, že se jednalo o mluvení o městě a lidé ho opravdu kontaktují kvůli pomoci, ihned jsme prohledali internet a četli jsme skvěle věci o Dr Sunny jsem teď ll Dr Sunny kontakt okamžitě v salonu jsem dal Dr. Sunny volání a já sdílel můj problém s ním on jen řekl, abych nemusel bát, že bych měl být jen šťastný, jen mi řekl, abych mu poslal pár podrobností, které jsem udělal, a pak se vrátil ke mně, že všechno bude v pořádku do 36 hodin jsem byl tak šťastný, že doktor Sunny udělal svou práci a on mě nezklamal, můj milovník Chris přišel ke mně v slzách a omluvil se mi, že mě opustil v hluboké bolesti za dobrou 3 roky, tak se rozhodl dokázat, že nikdy neopustí mě z jakéhokoli důvodu, aby mě měl přístup ke svému účtu a udělal mi jeho příbuzenský příbuzný za všechnu svou vůli. Nyní nejdokonalejší věcí je, že nemůže strávit minutku bez vidění mě nebo volání mě, jsem tak vděčný Dr. Sunnyovi za to, že jsem vrátil štěstí, které mi po dlouhá léta chybí. Prosím, kontaktujte Dr Sunny za pomoc, že ​​je důvěryhodný muž v e-mailu drsunnydsolution1@gmail.com nebo mu můžete zavolat nebo co s tímto číslem … + 2348077620669

  (1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
  (2) pokud máte vždy špatné sny.
  (3) Chcete být povýšeni ve své kanceláři.
  (4) Chcete, aby ženy / muži běhali po vás.
  (5) Pokud chcete dítě.
  (6) [Chcete být bohatí.
  (7) Chcete, aby váš manžel a manželka byli navždy vašimi.
  (8) Pokud potřebujete finanční pomoc.
  (9) Pokud chcete zastavit rozvod.
  10) Pomozte lidem vyvést z vězení.
  (11) Kouzla manželství
  (12) Zázračné kouzla
  (13) kouzla krásy
  (14) PROPHECY CHARM
  (15) Kouzla přitažlivosti
  (16) Evil Eye kouzla.
  (17) Kissing Spell
  (18) Odstraňte kouzla nevolnosti.
  (19) VOLNÝ ZVLÁŠTNÍ SPELLS.
  (20) ÚSPĚCH V ZKOUŠKÁCH.
  (21) Kouzlo, aby se dostalo, kdo tě má rád.

  KONTAKT: drsunnydsolution1@gmail.com

 19. Dnes mám velkou radost s rodinou. Jmenuji se SELMA NEVA žijící v USA. Můj manžel mě nechal 3 roky dobře a já ho tak moc miluji, hledal jsem způsob, jak ho od té doby dostat zpátky. Zkoušel jsem spoustu možností, ale nevrátil se, dokud jsem se nesetkal s přítelem, který mě přivedl k Dr. Judeovi kouzelníkovi, který mi pomohl vrátit mého manžela po 2 týdnech. Já a můj manžel dnes žijeme šťastně společně, ten člověk je skvělý, můžete ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu Allispellhelp1@gmail.com … Teď budu poradit vážným osobám, které se ocitly v tomto problému, aby se s ním okamžitě spojili s rychlým řešením bez stres. Vždycky je to dobrý a teď ho nazývám mým otcem. Kontaktujte ho teď, že je vždy on-line (Allispellhelp1@gmail.com) nebo se s ním spojte na své mobilní linii WhatsApp +2348100772528

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference