mapa stránek || vyhledávání

Proč se za 30 let u nás neobnovila národní a státní elita

Nedávno se na Dvojce pozastavil Jiří Grygar nad faktem, že se u nás po převratu nekonstituovala nová, národ a stát reprezentující a jeho roli v Evropě posilující elita. Neodvážil se ale zamyslet nad tím, proč se tak nestalo! Protože já nejsem ani politik, ani funkcionář „neziskové“ organizace (Sisyfos), ani nic nemám, tak se o popis příčin této nešťastné situace mohu drze pokusit.

T. G. Masaryk (1919)

Za prvé je to proto, že po převratu v roce 1918 stanul v čele T. G. Masaryk a určitým způsobem se choval. Dále se obklopil lidmi jisté osobnostní kvality a nepřijal a nejmenoval do funkce nikoho, kdo určitou výši osobnostní kvality neměl. Naproti tomu po převratu 1989 stanul v čele, pověřen mocí velmocemi, Václav Havel. A ten se choval své osobnosti odpovídajícím způsobem. A obklopil se lidmi umělecké galerky a jinými „šoumeny“, které nechci charakterizovat. To ať si čtenář udělá sám. Ti se po jmenování do státních funkcí chovali tak, že média na Západě z nich byla nadšená.

Kvalita těchto lidí octnuvších se u moci způsobila, že privatizace a obsazování řídících funkcí ve státě postupně dopadly tak, že stát a lid obecný byl okraden a úroveň kultury obecně upadla na americké nivó. A parlament je dodnes obsazen podivnými zjevy, copatými a zjevně žvanícími individui bez předchozích skutečných tvůrčích výsledků.

Jen v důsledku tohoto stavu všeobecného marasmu, již viditelně „řvoucího“ i na občana o politiku se nestarajícího, mohlo vzniknout a vyhrát volby hnutí s charakteristickým názvem „asociace naštvaných občanů“ (ANO)! A k volbám přestala chodit polovina občanů!!!

Za druhé proto, že elitou se myslí inteligencí nadaní lidé, oddaní vnitřně státu a národu. Ctící předky a podporující potomky. Elitou nemohou být lidé oddaní penězům a metálům ze zahraničí. A dokonce penězům odkudkoliv! Již si představuji, jak zahraniční funkcionáři vyzdvihují a odměňují u nás osobnosti, které jsou užitečné pro vzrůst a rozmach českého lidu a národa??? (Ne pro zahraniční „hodnotitele“.) Kam zmizeli ti dnešní „Hlávkové“a „Muchové“, kteří celý život tvrdě pracovali, relativně zbohatli, a dílo odkázali národu? A podpora možností rozvoje nemajetných nadaných? Že by se převlékli za „Krejčíře, Bakaly a Kožené“ a ještě se to nepoznalo?

Za třetí proto, že národ a stát musí být veden ideou nebo soustavou idejí. Tedy náboženstvím. V Česku ale přetrvávající ateizmus takovou soustavou idejí není! Český národ přece jasně pomohlo konstituovat křesťanství. Nejprve v čistě katolické podobě. Po období jeho úpadku se vědomí rozštěpilo na hašteřící se katolickou a evangelickou tradici. Což národní povědomí v některých aspektech oslabilo. Třeba možnostmi politického zneužívání schizmatu ze zahraničí. V jiných aspektech ale posílilo! Např. posílilo schopnost kritického myšlení a reálného hodnocení situace rozhodující masou národa v době pohybu velkých světových sil (1938, 1945, 1948, 1968, 1989, 2018). Aniž by tato masa Čechů byla v těchto krizích elitou vedena, chovala se překvapivě racionálně. Třeba v kontrastu s chováním jednostranně katolických Poláků, kteří v takových křižovatkách dějin utrpí vždy velké ztráty ve všech rozměrech. Sice udrží hrdost, ale za jakou cenu.

Elita národa tedy není u nás nyní proto, že po převratu 89 se nevynořila soustava přesvědčivých idejí, které se říká náboženství. Jen to by osobnostně generovalo mravně stabilizované a předvídatelné jedince. Myslím že po 89 v Česku nastal stav, kdy „stará“ dobrá náboženství nebyla schopna před moderním člověkem obnažit staré a věčné duchovní (nadčasové) pravdy, které jsou v nich zasazeny. Ty o bytosti člověka, o jeho smyslu bytí na zemi. Nestaly se pro masu zmatených občanů dostatečně přesvědčivými v konkurenci často zmatečných až šílených teorií a manipulací. Dokonce katolická církev v sobě chová biskupy a kněze podporující i ve volbách vítače muslimů do „království českého“!

Legračním náboženstvím protinárodních sil se stalo „multikulti“. Uvedu příklad. Nedávno se mě jeden stoupenec „vědeckého světového názoru“ ptal: „Josefe, jak to, že společenská a pořádková situace vypadá různě na Šumavě ve vesnicích 5 km od sebe vzdálených. Tedy v české a rakouské. To nemůže být genetikou!“ (Rakouská společenská situace je mnohem lepší.) Já odpovídám: „Erichu, to je velmi jednoduché! V rakouské škole přijde do první třídy pan farář a říká dětem, že existuje spravedlnost a zákony a že Pán Bůh všechno vidí! U nás přijdou do třídy děti integrovaných deklasovaných vrstev a vyučují o přestávkách ostatní: Smí se všechno, jenom tě nesmí chytit!“ Děti vyjdou školu a vidí pak „podnikání“ a politické chování mnohých!

Je přece každému jasné, že civilizaci, stát a život národa neurčují jenom psané zákony, právníci a policisté! Ale hlavně soustava nepsaných pravidel „slušnosti“, elitou národa a následně všemi žitých! Vlastně duchovních neboli náboženských zákonů mezilidských vztahů a zvyklostí! Na kom začne být v normální společnosti vidět, že je nežije, je elitou a tím hlavní masou společnosti „odepsán“. Je společenskou nulou bez ohledu na majetek! A to u nás a k mé hrůze i v celé EU a Západní civilizaci viditelně nefunguje. Zbohatlíci jakýmkoliv způsobem (nechytli je) si s pomocí právníků a zneužívání psaných zákonů dělají co chtějí! Neziskové organizace soukromníků se věnují politice!!!

Takový stav národů a civilizací, neboli rozklad kultury, byl na všech kontinentech v dějinách již mnohokrát a vždy skončil velkým krachem. Za tohoto již kritického stavu věcí u nás a v EU ovšem odpovědní poslanci v parlamentu, místo aby hledali skutečná východiska, „tárajů a tárajů“. Momentálně považují „ti zaručeně praví demokrati“ za nejdůležitější věc k zákonnému projednání „stupeň prověrky hradního kancléře“!

Člena skutečné elity národa lze snadno poznat: Uznává výsledky voleb, ať jsou jakékoliv! Jestliže se osobnosti výsledky voleb nelíbí, má mít natolik velkou vlastní inteligenci a intuici, že v tom rozezná svou vlastní vinu. Nepřesvědčil hlavní masu voličů! Demokratická společnost přijala přece princip: Koho si lid zvolí, tím je odměněn nebo potrestán! Musí si být vědoma toho, že zvolený hlupák nebo darebák bude nerespektovat boží zákony, duchovní zákony, a ty se vrátí ve formě národní karmy! (Zákon setby a sklizně.) A odnesou to hlavně neprozřetelní voliči. Vítači např. sejí muslimy a chtějí sklízet toleranci! Podle bible „fíky z bodláčí“!

Z výše uvedeného vylíčení by se mohlo zdát, že osud národa a úsilí našich předků jsou zpečetěny v kýmsi plánovaném rozplynutí v mase evropských nádeníků, jejichž myšlení má být paralyzováno hecy hypnotizujících médií a „společensko-vědních škol“ a tím „cool“. Ale já nejsem pesimista, protože „cítím v kostech“ generální světovou klimatickou a biologickou změnu, která plány těchto satanistů pohřbí.

A pro její akceptaci a tím k přežití globální změny se u nás v mase národa vytváří „ostrovy pozitivní deviace“ nejrůznějšího typu a směrování. Její členové jsou vlastně tou novou konstituující se národní elitou. Skrytě satanisty ovládanými médii ovšem neviděnou! Opřou-li se tyto „ostrovy hlubší duchovnosti“ kromě nových přístupů k pojetí a žití života (stravování, soužití s přírodou a nehonění peněz za každou cenu) o vyšší kvalitu žití vztahu muže a ženy neboli rodiny, o duchovní sílu našich předků a Řídícího ducha národa, dostane se jim mimořádné pomoci ve světové krizi a český národ vkročí po převratu do nové éry země již jako velký!
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.4
hlasů: 21
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

76 komentářů

Přidat komentář
 1. Pane Staněk,
  údajně pan Grygar prohlásil, že by si měl paradoxně udělit také cenu Bl.B. (Bludný balvan), protože na stará kolena věří v Boha a nedokáže si to racionálně vysvětlit.
  Takže budiž Vám zadostiučiněním a už se s tím Vaším životním traumatem netrapte…

  1. Dr. Grygar věřil v Boha po celý život, a i před desítkami let to dokázal na přednáškách dávat najevo, nepřímo.

  2. Sisyfos není nezisková ani „nezisková“ organizace.

   Český klub skeptiků Sisyfos, z. s. (dále jen „klub“) je dobrovolným sdružením občanů.

 2. Pane Staňku , píšete :
  „mohlo vzniknout a vyhrát volby hnutí s charakteristickým názvem „asociace naštvaných občanů“ (ANO)! A k volbám přestala chodit polovina občanů!!!“

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_v_%C4%8Cesku
  k Volbám přišlo nejméně 58% v roce 2002, k posledním volbám 2017 přišlo 60,8%.
  Prezidentské volby
  I. kolo – 12. a 13. ledna 2018
  Účast: 61,92 % ▲
  II. kolo – 26. a 27. ledna 2018
  Účast: 66,60 %
  Systém zhasnout a rozkrást privatizací vymyslel Klaus a druhý velký prognostik, který má teď na starosti pálit trenky na Hradě. A pomáhá mu ten neprověřený kancléř.
  Jsem pro to respektovat elitu národa, pokud elitou, která něco dokázala, opravdu je.

  Elita končila různě nejen u nás. Před víc jak 100 lety ( myslím už 1914) šla elita studenti ( i z Heidelbergu) a gymnazisté se svými profesory na frontu, což historie zná jako Vraždění neviňátek.

  1. Pardále, napsal jste mimo jiné: „…šla elita studenti ( i z Heidelbergu) a gymnazisté se svými profesory na frontu,…“
   Kdyby to nebylo smutné, rozesmál byste mne tím, jak to vyznívá.
   Můj tata musel jít v 15. letech do 2. sv. války, a student nebyl. Tož nebyl elitou jen proto, že nebyl student, zdrhl a nebyl zavražděn co by neviňátko?

   Zlatý pálený trenky a to, co se president snažil říci. Jen ho slyšet.

  2. „druhý velký prognostik,“ – p. Zeman nebyl příznivcem, byl odpůrcem velké privatizace. Upozorňoval na její nevhodnost odedávna.

  3. ad. „Pardal 18.6.2018 (22:43)
   Aha. A co tedy těmi zlatými rudými trenkami řekl?“

   Že ty, co byly pověšené na hrad na místo ukradené standardy nebyly zlaté a tak je spálil. Tedy řečeno to zajisté nebylo, ale i tak před spálením něco málo řekl.
   Ostatně nebrala bych ono pálení trenek jako Vraždění neviňátek. Za jejich vyvěšení, ani spálení nebude nejspíše nikdo potrestán. Dokonce ani za další využívání, či zneužívání oněch trenek při pouličních sroceních … elitou bych se v tomto případě neoháněla.
   A Zeman? Jak psal v jakémsi článku pan Staněk – hrad mu dá po svém najevo, jestli činí ve prospěch národa, či nikoliv.

  4. Anonyme :“ V červenci 1999 vláda Miloše Zemana prodala firmě Investenergy zbylý státní podíl ve firmě Mostecká uhelná společnost za 650 milionů korun.[3] Podle deníku MF DNES část peněz z privatizace MUS zprostředkovaně mířila k oficiálním stranickým představitelům ČSSD.[4]“

  5. Pardale,
   tomu nevěřím, to by „křišťálově čistý“ a upřímný Standa Gros nikdy nepřijal:-)

  6. Pardale, velká privatizace, systém připravený V. Klausem a lidmi kolem něho do začátku 90. let, je jiná záležitost než prodej zbytku MUS. Na systému se p. Zeman nepodílel. Snad takhle.

 3. Je třeba připomenout, že Česko – Slovenská, ani Česká republika neměly a stále nemá prezidentský systém. Nejmocnějším politikem byl a je dle ústavy předseda vlády. Ten také sestavuje vládu. Nikoli prezident. Nejdéle byl v prvních letech po roce 1989 předsedou vlády Václav Klaus. Před tím byl také ministrem financí. Proto měl největší vliv na ekonomickou transformaci. Není tedy pravda, že za ekonomický stav naší země může Václav Havel a nějací jeho příznivci. Václav Klaus byl tím, kdo prosazoval upřednostňování zisku před morálkou. Známé je jeho heslo „o peníze jde až v první řadě“. A Václav Klaus rozhodně mezi příznivce Václava Havla nepatřil.

 4. Název článku – Proč se za 30 let u nás neobnovila národní a státní elita – bez otazníku, tedy souhrn myšlenek směřující k vyhodnocení, že to tak dnes není, že se neobnovila.

  Je to ale dosti ošidné a hodnocení jednotlivce je pak vždy dost subjektivní. Nabízí se jedna otázka. Ví autor článku o případné současné národní a státní elitě a nebo to jde zcela mimo něj?

  Uvědomit si, kdo a proč je členem kupř. té národní elity, to je přece předmětem mnoha let dalšího vývoje, kdy dojde ke vyhodnocení postojů a přínosů konkrétních dnes žijících osobností. A pravý člen tzv.elity národa se, mimochodem, do „role“ takto pojmenované sám nikdy nepasoval.

  Tady byl projekt – http://www.ceskatelevize.cz/porady/874586-gen/10172-pribeh-galerie-elity-naroda/

  Nestuduji, jestli se tam autor článku díky své práci pro veřejnost dostal? Možná autoři tohoto pořadu o něm ani nic nevědí.Nevím. Fakt ale je, že nikde není určen počet členů elity a tak je na svobodné vůli občanů / i diváků/, aby si ze stovky lidí vybrali sami. Pojem „elita národa“ není nikde v našich pozemských zákonech ukotven. Někdo může považovat za vynikajícího jedince třeba vědce Václava Hořejšího, jiný zase třeba hokejistu Jágra či zpěváka Karla Gotta nebo politika V.Havla? Čas ukáže a ani já, ani autor se nemusíme dožít toho, že za dvacet-třicet roků někdo pojmenuje dnešní elitu národa ??

  Závěrem – divím se, že duchovně vyspělý jedinec, jakým se může autor někomu jevit, má takovou zcela pomíjivou starost o život v hmotném světě.

  V závěru píše:

  ad/ „Opřou-li se tyto „ostrovy hlubší duchovnosti“ kromě nových přístupů k pojetí a žití života (stravování, soužití s přírodou a nehonění peněz za každou cenu) o vyšší kvalitu žití vztahu muže a ženy neboli rodiny, o duchovní sílu našich předků a Řídícího ducha národa, dostane se jim mimořádné pomoci ve světové krizi a český národ vkročí po převratu do nové éry země již jako velký!“

  Tento autor má v sobě ukotvenu jistou dávku velikosti našeho národa. Proč ne? Zřejmě zná i Řídícího ducha národa /?/. Jeho myšlenky z citace bych sumarizoval – až člověk dospěje do Člověka, tak se sem již nezrodí. To je jeden z Vyšších zákonů. K této mé závěrečné myšlence bych ale mohl ještě diskutovat, pojmout ji do důsledku, ale to se již vymyká tématu článku autora.

  Pěkný den všem.
  Václav Žáček

  1. ad. „…Proč se za 30 let u nás neobnovila národní a státní elita ,…“
   Např. proto, že existuje vícero TV a pořady typu „Galerie elity národa“ a je méně lidí, jako je pan Staněk a naopak více lidí, kteří se opírají mj o falešné konstrukty a podle toho konají, dokonce i podle. Eh, elita versus jelita bych to nazvala.

 5. Uf, byl jsem na kole na borůvkách. Jeden a půl litru. Snad to bude na knedlíky a táč stačit. Odpočívám u PC a nechal jsem se inspirovat. Tož mne napadlo, kdo všechno byl podle různých lidí zařazen do toho GENu??

  První řada vysílána v premiéře v letech 1993 až 1994
  Václav Havel – pohledem Ondřeje Trojana
  Otto Wichterle – pohledem Zdeňka Podskalského II.
  Ester Krumbachová – pohledem Jana Němce
  Miloslav Vlk – pohledem Petra Rutnera
  Tomáš Skuhravý – pohledem Jiřího Střechy
  Miroslav Ondříček – pohledem Ivana Vojnára
  Michael Kocáb – pohledem Josefa Císařovského
  Vladimír Jiránek – pohledem Jana Hřebejka
  Václav Malý – pohledem Olgy Sommerové
  JUDr. Richard Salzmann – pohledem Jana Špáty
  Pavel Tigrid – pohledem Igora Chauna
  MUDr. Josef Koutecký – pohledem Pavla Štingla
  Ladislav Fuks – pohledem Vladimíra Drhy
  Rudolf Hrušínský – pohledem Milana Šteindlera
  Václav Fischer – pohledem Fera Feniče
  Zdeněk Mahler – pohledem Jaroslava Hovorky
  Jan Anastáz Opasek – pohledem Věry Chytilové
  Arnošt Lustig – pohledem Jana Němce
  Stanislav Libenský – pohledem Pavla Kouteckého
  Jan Saudek – pohledem Ireny Pavláskové
  Josef Rakoncaj – pohledem Milana Maryšky
  Karel Gott – pohledem Terezy Kopáčové
  Václav Bělohradský – pohledem Petra Skály
  Karel Schwarzenberg – pohledem Vladislava Kvasničky
  Ivan Diviš – pohledem Zdenka Potužila
  Josef Vágner – pohledem Petra Krause
  Ivan Medek – pohledem Milana Tomsy
  Jiří Anderle – pohledem Jaromila Jireše
  Vladimír Körner – pohledem Simony Oktábcové
  Jiří Barta – pohledem Jána Sebechlebského
  Přemysl Otakar Špidlen – pohledem Miry Erdevički
  Miroslav Holub – pohledem Mateje Mináče
  Eduard Tomáš – pohledem Viliama Poltikoviče
  Jaromír Jágr – pohledem Karla Smyczka
  Oldřich Kulhánek – pohledem Tomáše Tintěry
  Olga Havlová – pohledem Olgy Sommerové
  Rudolf Zahradník – pohledem Petra Ruttnera
  Věra Chytilová – pohledem Ireny Pavláskové
  JUDr. Zdeněk Kessler – pohledem Jiří Svoboda
  Vladimír Komárek – pohledem Jána Fajnora
  Tomáš Baťa – pohledem Mateje Mináče
  Rudolf Firkušný – pohledem Zdeňka Kopáče
  Radúz Činčera – pohledem Aleny Činčerové
  Pavel Kohout – pohledem Viktora Polesného
  Emanuel Vlček – pohledem Dagmar Smržové
  Josef Škvorecký – pohledem Jaromila Jireše
  Václav Vojta – pohledem Marie Šandové
  Jan Špáta – pohledem Olgy Sommerové
  Jindřich Kolowrat-Krakowský – pohledem Bernarda Šafaříka
  Pavla Valníčková – pohledem Hany Pinkavové
  Josef Suk – pohledem Jiřího Věrčáka
  Vladimír Dlouhý – pohledem Jana Špáty
  Ivan Lendl – pohledem Olega Reifa
  Bořek Šípek – pohledem Jaroslav Brabec
  Cyril Höschl – pohledem Miry Erdevički
  Anna Fárová – pohledem Olgy Sommerové
  Václav Král – pohledem Vladislava Kvasničky
  Zuzana Růžičková – pohledem Dagmar Smržové
  Jiří Bičák – pohledem Zdeňka Podskalského II
  Petr Eben – pohledem Oskara Reifa
  Miroslav Verner – pohledem Igora Kováče
  Jiří Srnec – pohledem Pavla Kouteckého
  Helena Illnerová – pohledem Zdenka Potužila
  Bohumil Hrabal – pohledem Jiřího Menzela
  Libor Pešek – pohledem Jana Špáty
  Tomáš Halík – pohledem Heleny Třeštíkové
  Václav Ježek – pohledem Tomáše Tintěry
  Bolek Polívka – pohledem Věry Chytilové
  Milan Šamánek – pohledem Dušana Trančíka
  Ivan Klíma – pohledem Olgy Sommerové
  Eva Jiřičná – pohledem Marie Šandové
  Ladislav Hejdánek – pohledem Petra Slavíka
  Vlastimil Brodský – pohledem Jana Špáty
  Jaroslava Moserová – pohledem Jiřího Střechy
  Eva Randová – pohledem Jana Špáty
  Ctibor Turba – pohledem Petra Slavíka
  Stanislav Grof – pohledem Igora Chauna
  Jiří Suchý – pohledem Ladislava Smoljaka
  Thomas M. Messer – pohledem Petra Ruttnera
  Josef Krofta – pohledem Jána Sebechlebského
  Viktor Fischl – pohledem Zeno Dostála
  Vratislav Schreiber – pohledem Karla Smyczka
  Václav Jamek – pohledem Andrey Majstorovič
  Jan Svoboda – pohledem Mateje Mináče
  Josef Jařab – pohledem Zdeňka Gawlika
  Jiřina Bohdalová – pohledem Jana Špáty
  Josef Topol – pohledem Pavla Kačírka
  Lubomír Soudek – pohledem Dušana Trančíka
  Theodor Pištěk – pohledem Filipa Renče
  Hana Hegerová – pohledem Fera Feniče
  Miloš Bič – pohledem Hany Pinkavové
  Jan Hammer – pohledem Jana Němce
  Josef Svoboda – pohledem Juraje Jakubiska
  Jiří Kylián – pohledem Jaroslava Brabce
  Josef Kemr – pohledem Olgy Sommerové
  Jiří Menzel – pohledem Jiřího Suchého
  Martina Navrátilová – pohledem Karla Smyczka
  Vlasta Chramostová – pohledem Olgy Sommerové
  Pavel Pafko – pohledem Jána Piroha
  Tomáš Dvořák – pohledem Karla Smyczka
  Lubomír Lipský – pohledem Aleny Činčerové
  Karel Husa – pohledem Olgy Sommerové
  Svatopluk Beneš – pohledem Aleny Činčerové
  Ivo Lukačovič – pohledem Jiřího Věrčáka
  Vladimír Páral – pohledem Igora Chauna
  Vratislav Kulhánek – pohledem Juraje Jakubiska
  Petr Janda – pohledem Pavla Jandourka
  Ladislav Sitenský – pohledem Jána Piroha
  Jan Švejnar – pohledem Zdeňka Podskalského II
  Pavel Nedvěd – pohledem Terezy Kopáčové
  Pavel Kolář – pohledem Karla Smyczka
  Karel Svoboda – pohledem Roberta Sedláčka
  Jiří Šedivý – pohledem Zdeňka Podskalského II
  František Fajtl – pohledem Jána Sebechlebského
  Daniela Fischerová – pohledem Igora Chauna
  Ivan Hlinka – pohledem Pavla Jandourka
  Eliška Wagnerová – pohledem Dagmar Smržové
  Radoslav Brzobohatý – pohledem Aleny Činčerové
  František Pavlíček – pohledem Olgy Sommerové
  Ludmila Formanová – pohledem Jána Piroha
  Zdeněk Smetana – pohledem Jána Piroha
  Petra Procházková – pohledem Andrey Majstorovič
  Jan Tříska – pohledem Martina Dostála
  Jana Šilerová – pohledem Olgy Sommerové
  Jan Pirk – pohledem Věry Chytilové
  Jaroslava Adamová – pohledem Zuzany Zemanové
  Karel Malich – pohledem Jaroslava Brabce
  Jarmila Šuláková – pohledem Vladimíra Morávka
  Stanislav Drobný – pohledem Davida Vondráčka
  Petr Hapka – pohledem Jana Malíře
  Zdeněk Tůma – pohledem Juraje Jakubiska
  Miroslav Stingl – pohledem Jána Piroha
  Kateřina Neumannová – pohledem Pavla Jandourka
  Waldemar Matuška – pohledem Jána Piroha
  Lucie Bílá – pohledem Terezy Kopáčové
  Meda Mládková – pohledem Jany Hádkové
  Josef Zíma – pohledem Roberta Sedláčka
  Jiří Niederle – pohledem Jána Sebechlebského
  Jan Veselý – pohledem Jána Sebechlebského
  Jiří Krejčík – pohledem Aleny Činčerové
  Květa Fialová – pohledem Zuzany Zemanové
  Adolf Branald – pohledem Věry Chytilové
  Roman Šebrle – pohledem Ireny Pavláskové
  Zdeněk Neubauer – pohledem Davida Vondráčka
  Jan Klusák – pohledem Jana Němce
  Jaroslav Blahoš – pohledem Martina Hanzlíčka
  Jiří Pavlica – pohledem Václav Křístek
  Miroslav Donutil – pohledem Věry Chytilové
  Václav Žilka – pohledem Jána Sebechlebského
  Dana Němcová – pohledem Olgy Sommerové
  Jiří Musil – pohledem Roberta Sedláčka
  František Janouch – pohledem Jána Sebechlebského
  Aleš Valenta – pohledem Jakuba Sommera
  David Radok – pohledem Jána Sebechlebského
  Václav Tošovský – pohledem Víta Hájka
  Eva Urbanová – pohledem Vladimíra Morávka
  Zdeněk Rotrekl – pohledem Břetislava Rychlíka
  Jiří Kodet – pohledem Věry Chytilové
  Jan Koblasa – pohledem Jany Hádkové
  Vilém Prečan – pohledem Andrey Majstorovič
  Věra Bílá – pohledem Davida Vondráčka
  Jiří Weiss – pohledem Věry Chytilové
  Lenka Reinerová – pohledem Jiřího Věrčáka
  Otomar Krejča – pohledem Aleny Hynkové
  Květa Pacovská – pohledem Jiřího Datla Novotného
  Zdeněk Mácal – pohledem Martina Dostála
  Josef Masopust – pohledem Davida Vondráčka
  Magdalena Kožená – pohledem Ondřeje Havelky
  František Makeš – pohledem Jany Hádkové
  Zdeněk Miler – pohledem Dagmar Smržové
  Daniel Dvořák – pohledem Filipa Renče
  Petr Jirmus – pohledem Jana Reinische
  Štěpánka Hilgertová – pohledem Roberta Sedláčka
  Ludvík Kundera – pohledem Aleny Hynkové
  Jarmila Loukotková – pohledem Jiřího Věrčáka
  Josef Koudelka – pohledem Břetislava Rychlíka
  František Dvořák – pohledem Jiřího Datla Novotného
  Karel Černý – pohledem Aleny Činčerové
  Helena Vondráčková – pohledem Jána Sebechlebského
  Václav Klaus – pohledem Juraje Jakubiska
  Seznam převzat ze stránek http://www.febio.cz.[3]

  Druhá řada vysílána v premiéře v letech 2001 až 2002
  Uvedeno chronologicky podle data premiérového vysílání [8]

  Vlasta Chramostová pohledem Olgy Sommerové
  Pavel Pafko pohledem Jána Piroha
  Tomáš Dvořák pohledem Karla Smyczka
  Lubomír Lipský pohledem Aleny Činčerové
  Karel Husa pohledem Olgy Sommerové
  Svatopluk Beneš pohledem Aleny Činčerové
  Ivo Lukačovič pohledem Jiřího Věrčáka
  Vladimír Páral pohledem Igora Chauna
  Vratislav Kulhánek pohledem Juraje Jakubiska
  Petr Janda pohledem Pavla Jandourka
  Ladislav Sitenský pohledem Jána Piroha
  Jan Švejnar pohledem Zdeňka Podskalského II.
  Pavel Nedvěd pohledem Terezy Kopáčové
  Pavel Kolář pohledem Karla Smyczka
  Karel Svoboda pohledem Roberta Sedláčka
  Jiří Šedivý pohledem Zdeňka Podskalského II.
  František Fajtl pohledem Jána Sebechlebského
  Daniela Fischerová pohledem Igora Chauna
  Ivan Hlinka pohledem Pavla Jandourka
  Eliška Wágnerová pohledem Dagmar Smržové
  Radoslav Brzobohatý pohledem Aleny Činčerové
  František Pavlíček pohledem Olgy Sommerové
  Ludmila Formanová pohledem Jána Piroha
  Zdeněk Smetana pohledem Jána Piroha
  Jan Tříska pohledem Martina Dostála
  Jana Šilerová pohledem Olgy Sommerové
  Jan Pirk pohledem Věry Chytilové
  Jaroslava Adamová pohledem Zuzany Zemanové
  Karel Malich pohledem Jaroslava Brabce
  Jarmila Šuláková pohledem Vladimíra Morávka
  Stanislav Drobný pohledem Davida Vondráčka
  Petr Hapka pohledem Jana Malíře
  Zdeněk Tůma pohledem Juraje Jakubiska
  Miloslav Stingl pohledem Jána Piroha
  Kateřina Neumannová pohledem Pavla Jandourka
  Waldemar Matuška pohledem Jána Piroha
  Lucie Bílá pohledem Terezy Kopáčové
  Meda Mládková pohledem Jany Hádkové
  Josef Zíma pohledem Roberta Sedláčka
  Jiří Niederle pohledem Jána Sebechlebského
  Jan Veselý pohledem Jána Sebechlebského
  Jiří Krejčík pohledem Aleny Činčerové
  Květa Fialová pohledem Zuzany Zemanové
  Adolf Branald pohledem Věry Chytilové
  Roman Šebrle pohledem Ireny Pavláskové
  Zdeněk Neubauer pohledem Davida Vondráčka
  Jan Klusák pohledem Jana Němce
  Jaroslav Blahoš pohledem Martina Hanzlíčka
  Jiří Pavlica pohledem Václava Křístka
  Miroslav Donutil pohledem Věry Chytilové
  Václav Žilka pohledem Jána Sebechlebského
  Dana Němcová pohledem Olgy Sommerové
  Jiří Musil pohledem Roberta Sedláčka
  František Janouch pohledem Jána Sebechlebského
  Aleš Valenta pohledem Jakuba Sommera
  David Radok pohledem Jána Sebechlebského
  Václav Tošovský pohledem Víta Hájka
  Eva Urbanová pohledem Vladimíra Morávka
  Zdeněk Rotrekl pohledem Břetislava Rychlíka
  Jiří Kodet pohledem Věry Chytilové
  Jan Koblasa pohledem Jany Hádkové
  Vilém Prečan pohledem Andrei Majstorovičové
  Věra Bílá pohledem Davida Vondráčka
  Jiří Weiss pohledem Věry Chytilové
  Lenka Reinerová pohledem Jiřího Věrčáka
  Otomar Krejča pohledem Aleny Hynkové
  Květa Pacovská pohledem Jiřího Datla Novotného
  Zdeněk Mácal pohledem Martina Dostála
  Josef Masopust pohledem Davida Vondráčka
  Magdalena Kožená pohledem Ondřeje Havelky
  František Makeš pohledem Jany Hádkové
  Zdeněk Miler pohledem Dagmar Smržové
  Daniel Dvořák pohledem Filipa Renče
  Petr Jirmus pohledem Jana Reinische
  Štěpánka Hilgertová pohledem Roberta Sedláčka
  Ludvík Kundera pohledem Aleny Hynkové
  Jarmila Loukotková pohledem Jiřího Věrčáka
  Josef Koudelka pohledem Břetislava Rychlíka
  František Dvořák pohledem Jiřího Datla Novotného
  Karel Černý pohledem Aleny Činčerové
  Helena Vondráčková pohledem Jána Sebechlebského
  Třetí řada vysílána v premiéře od ledna 2017
  Uvedeno chronologicky podle data premiérového vysílání [9]

  Hana Zagorová
  Zdeněk Sternberg
  Dana Drábová
  Petr Pithart
  Eva Herzigová
  Jiří Drahoš
  Martina Sáblíková
  Jiří a Otto Bubeníčkovi
  Viktor Preiss
  Jožka Černý
  Milan Uhde
  Jiří Bartoška
  Michal Pavlíček
  Dominik Duka
  Josef Somr
  Vladimír Beneš
  Jiří Brady
  Rút Kolínská
  Juraj Herz
  Šimon Pánek
  Štefan Margita
  Lukáš Bauer
  Radek Baborák
  Pavel Baudiš a Eduard Kučera
  Ivan Passer
  Pavel Rychetský
  Miroslav Vitouš
  Karel Holomek
  Stanislav Kolíbal
  Jiří Ježek
  Ladislav Smoček
  Václav Větvička
  David Koller
  Zdena Bauerová
  Milan Zelený
  Blanka Říhová
  Richard Konkolski
  Igor Lukeš
  Karel Hvížďala
  Mašínovi
  Julius Lukeš
  Madeleine Albrightová
  Marie Svatošová
  Taťána Kuchařová
  Dagmar Havlová-Veškrnová
  Jáchym Topol
  Helena Haškovcová
  Angelika Pintířová
  Petr Čech
  Vilém Prečan
  Michael Žantovský
  Václav Cílek
  Eva Le Peutrec
  Bohumír Janský
  Markéta Irglová
  Jan F. Ullrich

  Seznam je z wikipedie.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/GEN_%E2%80%93_Galerie_elity_n%C3%A1roda

  Tak si říkám, jestli třeba Venda, Pardal či matka a nebo přímo MVDr.Staněk někoho z těchto lidí uznávají, jako trošičku, maličko možnou „současnou elitu“?

  Ale je to jedno, že?

  1. Elita? K smíchu.
   Pchá, světská sláva polní tráva.

  2. 19.6. jsem dal odkaz na článek ze Zvědavce, kde jsou uvedena jistá jména. Nemyslím si ale o nich, že je někdo z nich elita.

   Kdo zná význam termínu karmajóga a žije tak, nepotřebuje o elitě nijak diskutovat. A v seznamu jmen z wiki, jak ho tady uvádí AuV? Jsou tam jistě i současné výrazné osobnosti.

  3. Poslyšte AuV, … no nic, mlčeti zlato.
   Zbytečná práce dávat sem ten seznam.
   Za svou osobu bych v žádném případě v tom seznamu s těmi lidmi býti nechtěla.
   Nevážím si jich.
   A v té záplavě nemíním hledat výjimku, které bych si třeba i omylem vážit mohla.

  4. Jó, kdyby tam byl ze zdejších autorů třeba Jar. Gonos, Degon, nebo třeba pan Staněk, Libor Kukliš,… pouvažovala bych. Zajisté zbytečně, protože oni se co-by elita nevytahují.

  5. Pane jo, znova jsem se do toho seznamu podívala a je mi zle. Fuj tajxl. Tam dobrovolně nikdy.

  6. No po letmém nahlédnutí do těch seznamů bych alespoň jedno jméno do elity opravdu zařadil: Eduard Tomáš.

  7. Paní Marie Svatošová se zajisté nikoho, ani matky, nebude ptát v co věří, kdyby potřebovali pomoc.

  8. Dagmar Veškrnová nebo Jaromír Jágr v elitě národa? Legrace přispěvatelky? Kdo byl v dnešní elitě národa se pozná 50 let po jeho smrti. To už sdělovací prostředky nemají zájem z kohokoliv dělat génia nebo lumpa, jak to činí ty současné řízené a profláklé. Mezi výše jmenovanými je mnoho cenných lidí, ale také mnoho učiněných až proflálých. Těm cenným poklona, ale vliv v roli duchovní elity na masu národa nevidět. Protože jejich kvality zneužívá duchovní chátra domácí a evropská.

  9. ad.
   kolemjdoucí2 21.6.2018 (13:46)
   Paní Marie Svatošová se zajisté nikoho, ani matky, nebude ptát v co věří, kdyby potřebovali pomoc.

   Nechápu, proč by se mne kdokoliv měl ptát, v co věřím. Paní Svatošová by se mne ale určitě musela ptát, jestli bych si pobyt v hospicu mohla finančně dovolit, nebo jestli mne má kdo finančně podpořit. Šup, šup, bez peněz do …..nelez.

  10. ad. „jiho 21.6.2018 (12:47)
   No po letmém nahlédnutí do těch seznamů bych alespoň jedno jméno do elity opravdu zařadil: Eduard Tomáš.“

   Nemám námitek. Ale pochybuji, že by se sám do takového seznamu nechal zapsat.

 6. @ – výrazné osobnosti

  Hmm, tak výrazné osobnosti, no to je taky pěkná slovní sračka.
  Melete tady jenom hovna a sračky.

  „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“

  1. Tento výrok ze Starého zákona platí pouze pro toho, kdo se považuje za tělo, tedy tu pomíjivou hmotu vzešlou z prvků planety a zase se tam navrátivší.
   Vůbec většina napsaného zejména ve Starém zákoně udržuje lidi v nevědomosti, strachu a ztotožnění se svým nosičem v této realitě. Mnoho lidí se snaží ve starých písmech najít vysvětlení, ale nacházejí tam hlavně zavádějící a zmatečné informace. Ze studia těchto děl nelze pochopit, pochopení přichází odjinud a až následně je možné začít pomalu chápat ty staré písemnosti.

 7. @ – Nezapomeňte, že tady vystupujete jako nestranný pozorovatel.

  Jenom tady, jenom jako? Vendo, modus operandi nestranného pozorovatele je mi vlastní a mojí přirozeností, což kretén jako Vy nikdy nepochopí, protože nemůže pochopit. Není mu dáno.

  @ – tady vystupujete

  :-)))))))))))))))))))))))))

 8. Myslím si, že člen elity, musí být vždy živý. Což zmíněný pan E.Tomáš není. Nač je mi nežijící člověk, byť vzdělaný, moudrý…, který ale nemůže nikomu a ničemu v daném momentě nijak reálně pomoci. Pomůže mi, když řeknu…ale toto řekl T.G.Masaryk takto, Karel IV. udělal toto…. . Rozhodují se vždy živí lidé. Kupříkladu, autor článku nebyl zařazen do toho seznamu GENu, ale to neznamená, že za například dva roky či až po jeho smrti někdo nepřijde na důležitost či jedinečnost jeho konání na planetě /pokud nějaká je či byla? /. Ale již by se nedalo říci, když by byla jen ta druhá možnost, je to představitel elity, když by byl již mrtvý? Jde to, jak ukázala dvojice Svěrák a Smoljak např. v Českém nebi, divadelní hře. Tam se na jevišti sejdou z různých staletí osobnosti. Ale je to jen umělecká /zábavná/ fikce.

  Kdyby byl náš národ normálně moudrý, nechá v jistých důležitých otázkách rozhodování se svolat současnou elitu, dříve radu starších, a ta by alespoň sdělila, pro jistou orientaci ostatních, svůj názor. Ale to by se cítili až zbyteční politici, kteří byli zvoleni v tzv.zastupitelské demokracii pro tzv. vládnutí. Ale ještě jednou; tu elitu by museli lidé „nějak“ vytvořit, vydefinovat. Sice může přijít např. i autor článku a říci, ten a ten je elitou národa a subjektivně, ze své pozice vnímání to dokládat vším možným. Nebo nějaký novinář či umělec řekne o někom obdobný verdikt a pasuje někoho jiného do elity. O vytvoření elity se v současné době ale nikdo nepokouší. Samozřejmě, že novináři dělají běžně rozhovory s významnými vědci, lékaři, pedagogy, umělci….., za nimiž je kus významné práce, a lid obecný, pokud to vyslechne či přečte, si může od tohoto moudrého člověka něco pro svůj názor vzít. /cožpak ale za zedníkem, seřizovačem či zemědělcem také není kus potřebné a kvalitní práce ?/

  Autor článku je idealista – viz jeho :“Je přece každému jasné, že civilizaci, stát a život národa neurčují jenom psané zákony, právníci a policisté! Ale hlavně soustava nepsaných pravidel „slušnosti“, elitou národa a následně všemi žitých! Vlastně duchovních neboli náboženských zákonů mezilidských vztahů a zvyklostí! “

  Autor zapomíná na to, na co by neměl. Na karmu!

  A také autor zapomíná, že zde v tomto světě nikdy nebude prostor pro tento ideál. Vládne tu totiž mysl, nástroj Negativní síly, vládne tu čas a všem navíc hrozí neodvratitelná smrt. Vládne tu také nepochopení a nevědomost. A toho se mnozí /většina/ lekají, bojí se, nejsou s tím, že nevědí kdy přijde jejich konec, smířeni. Proto si užívají, k tomu shromažďují majetek, peníze…., a ideály jdou v „potřebné míře“ stranou. O těch si povídají až při nebo po bohaté hostině. I slzu dojetí nad lecjakým moudrem moudrého uroní……….. .

  1. Vendo,

   podle mě člen elity a ani nikdo jiný nemusí být živý. Funguje tu odkaz, zanechané dílo, a to jak po světci, tak po padouchovi. Takže kohokoli i dnes může ovlivňovat Hitler i Eduard Tomáš. Stačí si pustit záznam na you tube nebo přečíst knihu.
   Omezujete se sám tím, že potřebujete vedle sebe někoho živého aby Vám reálně pomohl, jak píšete. Možná si už začínáte uvědomovat jak jste tím prvním odstavcem svého příspěvku vedle. A z mého úhlu pohledu a pochopení tomu není jinak ani tím co píšete dále.

   Poznej pravdu a ta tě osvobodí. Poznej, že nejsi tělo. Role kterou zde každé tělo a ego odehrává je boží vůlí. Ego nemá na svědomí jen egoismy v podobě touhy po světských věcech, ale i hodnocení, odsouzení a odmítání toho o čem si myslí, že není správné. Tím se člověk staví do pozice lepšího než je ten druhý. Nic jiného v tom posuzování dobrý- špatný vlastně není. Ale lidi ani děje nejsou ani dobré ani špatné, jsou pouze jaké jsou. Čím mám silnější ego, tím více se mě něco dotýká a mam potřebu to řešit či měnit. Mam potřebu třeba měnit nepořádek, nekázeň a plýtvání ve firmě kde jsem zaměstnán. Proč, protože chci aby firma prosperovala a já tam mohl dále vydělávat peníze a neměl nepříjemné pocity když tam ráno jdu. To je situace z pohledu mě, mého ega. Ale co pohled absolutní-pohled stvořitele? Proč by měl být stejný jako ten můj, proč by měl být stejný i pouze pohled dalších zaměstnanců? Oni se chtějí zašívat, nepředřít, práci rychle odbýt, případně si pomoci nějakou malou domů. To je zase jejich ego. A z pohledu stvořitele má dojít ke krachu podniku aby si jeho majitel natloukl nos jako následek nevhodného výběru zaměstnanců a špatného menežování podniku. A protože je vše a i toto nepředstavitelně provázané tak v tom záměru figurují všichni zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé a jejich rodina a tak dále. A vše má svůj smysl, vše co se děje. A jen egu se může něco nelíbit, protože je tu nějaký vysněný ideál – nebe na zemi a my si myslíme převzatě od předků, že je potřeba ho nastolit, a včera bylo pozdě. Osobně jsem z této představy již nějakou dobu venku a slušně se mi ulevilo. Chtít nést zodpovědnost za druhé, za podnik, město stát a celou planetu je nadlidský úkol, který nás spolehlivě ubíjí fyzicky a hlavně psychicky. Opravdu radostně lze žít pouze bez okovů těchto představ, toho, že to máme v rukou jako lidé. Mam pocit, že je doba, kdy toto paradigma pomalu, ale jistě začne odcházet.

  2. ad. Milenium 22.6.2018 (10:35)
   Dovolím si nevyžádanou poznámečku – říkám tomu zapomnění, kdy člověk pozapomene posuzovat, soudit, jeho ego usne, přestává být Atlasem, který nese tíhu celé Zeměkoule i s jeho obyvateli,…
   – tedy na chviličku pozapomene a uvede známou teorii v praxi a to je Vám Ti úleva, těch pár vteřinek,…
   – pro mne při čtení tohoto Vašeho komentáře rozzářená úleva nastala. Snad si ji chviličku udržím. Dík.

  3. Nerozumíte mi. Budete chtít, aby Vás operoval mrtvý, leč kdysi vynikající chirurg? Budete chtít, aby Vás zastupoval v pro Vás závažném soudním procesu mrtvý, leč vynikající právník?

   Ano, různé příklady si mohu vzít z minulosti, přečíst si od těch dřívějších vynikajících osobností třeba knihu. Ale život, který prožívám se mi děje právě teď. Za tisíciletí vývoje lidstva jsou známé různé doporučení, desatera, Jama Nijama, morální a etické principy. Stokrát můžeme slyšet, že se nemá krást, zabíjet, lhát…., a přesto se tak neustále děje. Mysl, ego, ahankár, vášně, kam, krodh, lobh, moh ….s možným překladem do češtiny se to více ujasní, ale Vy jste „starý“ – kdysi, jogista, a tak možná rozumíte. Reinkarnace, karma, dharma, provázanost života, třech gun, pěti tattev, prakrti, Mája, prána…. můžeme stokráte omílat další a další pojmy a jevy, ale stále, alespoň za sebe, budu tam, kde nechci být, když sám sebe nezměním. Můžeme používat výklady, filosofie, nauky stále slavných lidí minulosti, ale ještě jednou, jsme teď a nyní a tento život nám byl dán /jako všechny ty předchozí, jak je vidno ale bezúspěšně, jinak bychom tu nebyli / k jedinému, k poznání sebe sama ve Stvoření, k výstupu k vyššímu vědomí, nejprve ale k tomu, abychom se od nánosů zdejšího světa očistili.

   Jak to kdo nazývá, je mi zcela jedno. Vím své od žijícího Mistra, který poznal Vyšší úrovně, regiony, duchovní sféry…., tím se dá pak i poznat i uvnitř.

   Ale, člověče, poznej sám sebe! Začni sám u sebe. To je alfa a omega.V tomhle si s Vámi mohu rozumět. A elita? Buď jste již natolik vyspělý, paní Adamcová by řekla že pokročilý žák a dospíváte a nebo procházíte životem, jeho osudem, který musíte ve své karmické zátěži odžít. Projdete tou její devátou třídou a pak…..kdo z žáků této paní něco ví? A tomu někomu, kdo je na počátku této nelehké, ale jediné cesty, nepomůže ani Seneca, Voltair, Svatý Jan s Kříže, Leonardo da Vinci či T.G.Masaryk. Elita je jen pro světský život tou berličkou, kterou při klopýtání může člověk potřebovat. Ale cílem je dojít k tomu, že ve svém nitru nacházíte sebe sama, jako Nejvyššího, jako jiskru, kapku Moudrosti, jak chcete. A je naprostou hloupostí pro toho, kdo hledá postup, podotýkám, již bez návratu sem zpět, aby řešil, jak píšete – Chtít nést zodpovědnost za druhé, za podnik, město stát a celou planetu. To není nadlidský úkol. To je, z pohledu té nejvyšší cesty zcela zbytečné. Jinak řečeno, ztráta času; pokud tedy ten, kdo toto chce, netouží po slávě pozemské.

   Mějte se. Na víkend odjíždím s partou z jógy. Lesy, příroda…..čistá hlava.

   Václav Žáček

  4. Žádný cíl není. Tady každý ví o stvoření prd, ale jaké traktáty se tady o tom píší to je neuvěřitelné.

  5. Vendo,

   stále se tak nějak míjíme, nekoukáme na věci ze stejného úhlu pohledu.
   Já již nepotřebuji aby mě zachraňoval elitní lékař ani právník, stačí ten co je zrovna „po ruce“ i za ním je stejný Duch. A pokud se to nemá povézt, tak u tho může být i ten nejlepší. A proč by se mi vůbec měl věnovat někdo elitní? Ve stejný čas se bude věnovat někomu dalšímu. Když si uvědomíte, že není nikdo jiný, že je pouze jeden v mnoha tělech tak přestanete toužit po protekci. Je to zase jen egoismus a nevědomost.

   NIC nepovažuji za ztrátu času. Ani diskutování zde s Vámi, ani čučení na televizi. Stéle více si uvědomuju, že ať se zrovna věnuju čemukoli nemá to větší váhu než dělat cokoli jiného. Ani ten imaginární čas platný jen pro hmotnou realitu pro mě nemá nějakou zvláštní cenu. Je to stejně bezcenné jako jiné světské záležitosti.

   Všiml jsem si, že se řadíte k těm, co řeší otázku vyvázání se z koloběhu zrození. Přijde mi to s odpuštěním úsměvné, no vím ale, že nemůžete jinak. Z tohoto jsem se nevyvázal, jsem vděčný, že mě tato myšlenka a představa zcela minula. Každý máme v DNA těla odlišné programy, to je realita, ne to, že je někdo horší a druhý lepší.

  6. Milénium to by jste mohl zcela altruisticky věnovat někomu neznámému ledvinu? To by bylo užitečné. Pěkně se to píše, hůř se koná. Beztak by jste to dával sám sobě jak uvádíte.

   Jinak s tím časem souhlasím, nic není ztráta času.

  7. Vendo, to vyčištění hlavy v přírodě Vám přeji, žijící Mistr tam naočkoval skrytě elitu : Vyšší úrovně a duchovní sféry.. Píšete :“ Vím své od žijícího Mistra, který poznal Vyšší úrovně, regiony, duchovní sféry…., tím se dá pak i poznat i uvnitř.“
   Píšete :“Myslím si, že člen elity, musí být vždy živý.“
   Nesmysl.
   Einstein už dávno nežije a jeho odkaz je tu a zřejmě bude trvale. Nebo chirurg už i nežijící: vykonal hodně pro záchranu životů a ještě hodně naučil další lékaře.
   A to nemluvím o elitě, která padla v boji za vlast.

  8. Matrixi,

   proč bych měl chtít dávat někomu ledvinu, vždyť jsem psal, že nemám tu bláhovou představu, že musím zachraňovat ostatní, vždyť bych tím popřel podstatu mého světonázoru, že nejsme tělo. Ale pokud by došlo k situaci, že se má ledvina hodí pro člověka odkázaného na dialýzu tak bych mu jí poskytl. V praxi života ten příjemce bude z rodiny, protože se přeci nestává aby se po živém dárci koukalo celosvětově. Některé tělo má trpět hodně, jiné málo, jedno fyzicky jiné psychicky. Já jako člověk jsem bez znalosti co si kdo má prožít a jak, tak konám jak mi život přináší a jak mi přichází do mysli.
   Jsou tu lidé kteří projeví fanatizmus a pojedou třeba na druhý konec světa tahat lidi ze zřícených domů po zemětřesení. Jsou přesvědčeni, že je to záslužnější než ten čas věnovat třeba svojí babičce, dětem, řešení problému v místě bydliště. Určitě tam blízko také je někdo potřebný, a odpadků se po lesích také válí spousta. Takto nastavení lidé třeba i nabídnou svou ledvinu do nějakého registru dárců bez toho, že by to bylo v případě až po jejich smrti třeba při havárii. Dějí se tu všemožné věci, a nic z toho není špatné. Čím je ego slabší tím pocit duchovní podstaty a jednoty sílí a odpadají jak strachy tak fanatizmy všeho druhu. Fanatizmus je také jen projev ega.
   Věci řeším jak je život přináší a v klidu, bez bouření nějakých negativních emocí.
   To ale není stav do kterého se člověk může dostat svým chtěním, to může pouze jakoby samo přijít. Chápat to lze až když se to prožije osobně.

  9. Fakt největší jsem chtěl napsat. Kdejaký nevěřící tě předbíhá do království nebeského!

  10. V podstatě jde o to nějak vyplnit čas od zrození do smrti, a je na úrovni kterou dotyčné tělo dostalo do vínku jak se ten čas stráví. Někdo může klidně strávit značnou část bdělého času označováním druhých různými „tituly“ vše je legitimní, vše je v pořádku. I to, jestli mě někdo někam předbíhá.

  11. „V podstatě jde o to nějak vyplnit čas od zrození do smrti“

   Nejlépe nějakou vatou, hlavně se moc nesnažit!!!!

  12. Anonyme, buňka chlupu na noze není spokojená se svou úlohou, chtěla by být červenou krvinkou a roznášet kyslík, nebo bílou a bojovat s patogeny. Jen omezené ego vnímá rozdílnou důležitost.
   Všichni ale zastávají svou funkci, i zdánlivý lenoch.

  1. Může klidně být. Kdo je bez hříchu ať hodí kamenem.
   Soudí a odsuzuje ten jehož se ony vlastnosti týkají. Kdyby je sám neměl nemohli by v něm rezonovat a tedy i vytvářet nepříjemné pocity jež vyvolají nutkání ke kritice. Kouknul jste se do zrcadla a nelíbí se Vám co tam vidíte.

 9. Milenium píše: „Může klidně být. Kdo je bez hříchu ať hodí kamenem“. – I Ježiš odsuzoval zlo a páchání hříchů i když „nehodil kamenem“. Vidět svět a realitu objektivně není zaujatost. Spíše naopak! Proto se mi vidí být scestné následné Vaše tvrzení „Soudí a odsuzuje ten jehož se ony vlastnosti týkají“. Když něco napíšete, předem si to uvážte, co píšete. Lidé se chovají zle právě proto, že to zlo u sebe nevidí…

  1. Vendo,
   opět se míjíme a není to v nepořádku. Pokládáte otázku proč by to tak nemohlo být.
   Ale já napsal jen konstatování, že se míjíme, nehodnotil jsem to, že je to špatně, to je pouze Vaše milná představa. Stále píšu, že je vše v pořádku. Nepřipojuji se k té většině která zde ukazuje na to, že je něco, nebo spíše téměř vše špatně.

   Píšete, že nám mrtví a jejich dílo nepomůže, a chcete odpovědi od živých osobností elity. Ale přitom se stále zabýváte starými písmy a hledáte v nich moudrost a odpovědi na současnost, není v tom zásadní rozporu?

  2. Opravdu Ježíš odsuzoval? budu vděčný za citace, díky.
   Scestné se Vám může zdát cokoli, nebudu Vás přesvědčovat, jen k čemu si sám přijdete má hodnotu.

  3. ad/ Ale já napsal jen konstatování, že se míjíme, nehodnotil jsem to, že je to špatně, to je pouze Vaše milná představa.

   Kde berete, že jsem tu vyjádřil milnou /správně je to malounko jinak/ představu?

   Já k tomu Vašemu konstatování z 22.6. napsal :“Milenium mi napsalo, že se se mnou stále tak nějak míjí a že se nekoukáme na věci ze stejného úhlu pohledu?? Proč by to tak nemohlo být??“

   Opravdu to tak je ! Vždyť máte /asi/ jinou DNA, že?

  4. Vendo já nepíšu, že je špatně, že se míjíme, bylo to holé konstatování. Uniká mi jaký smysl má otázka „proč by to tak nemohlo být“ ? Nemá totiž žádný smysl ve vztahu k té věci, vypovídá o Vaší mylné představě. Já na to můžu jen odpovědět, že to tak jednoduše je a nic proti tomu nemám, chápu to, nepřijde mi na tom nic divného. Vím, že je to takto nastaveno.
   Je to ukázka toho jak rozdílně lidi uvažují, jak žijeme v jiných představách – v jiných světech a jak koukáme na svět tím svým pohledem který může být až diametrálně odlišný. Proto to ve světě vypadá jak to vypadá a pokud ještě chybí tolerance a slušnost lidé se pohádají, poperou nebo dokonce zabijí. A nemůže to být jinak dokud mají těla toto nestavení.

 10. Přečetl jsem si nějaké příspěvky za těch pár dní, co jsem tu nebyl. A zpětně se divím sám sobě, že jsem se zapojil do diskuze pod článek pana Staňka. Na druhé straně jsem ale napsal to, co jsem považoval za nutné.

  Milenium mi napsalo, že se se mnou stále tak nějak míjí a že se nekoukáme na věci ze stejného úhlu pohledu?? Proč by to tak nemohlo být??

  Pan Staněk nazval svůj článek jak? – Proč se za 30 let u nás neobnovila národní a státní elita. ?? Nehledá elitu, která není již mezi živými. Spíše naopak, že?

  Ten Albert Einstein /vzpomíná ho Pardal/ tu nechal významné objevy z fyziky, to je prostě fakt a byl génius. Ale zanechal tu třeba řadu zachovaných citátů – viz.třeba tady: https://citaty.net/autori/albert-einstein/citaty-o-zivote/

  Staněk řeší co Havel, co Muchové, Hlávkové, píše o Koženém, Bakalovi…., prostě ho zajímá současnost. Einsteina se nemůžeme již na hodnocení současnosti zeptal. V jeho rovnicích odpověď např. na politiku nenajdeme ?? Co by asi říkal pan Albert E. na politiku Merkelové, Trumpa či na propagaci homosexuality či schvalování eutanasie ?? V duchu se ptám, co by asi řekl Einstein o řízené migraci, o posílení evropské civilizace z arabského světa, z Afriky ?? Mohl by na to sedět jeho první citát ?? „„Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

  Takže raději k elitě české – v pokračování nežijících. Třeba takových Karel Čapek, jistě zanechal odkaz ve svém bohatém díle a mohl by být zařazen mezi elitu republiky mezi světovými válkami?? Tady jsou jeho citáty : https://citaty.net/autori/karel-capek/citaty-o-zivote/

  Čapek nežije, ale chtěl bych znát jeho názor třeba na tu současnou imigraci těch málo přizpůsobivých?? Samozřejmě, mohu jej hledat třeba v románu „Válka s mloky“. Jistá paralela tam je. Nebo jeho citát z toho odkazu :“ „Žijeme příliš v knihách, a ne dost v přírodě. Podobáme se pošetilci Pliniovi mladšímu, který studoval styl řeckého řečníka, zatímco venku pohřbíval Vesuv patero měst.“

  Na problémy dneška lze tedy hledat odpovědi u členů té již mrtvé elity, jít v hledání obdobné situace v minulosti a jejího hodnocení do starověku, středověku, k Ježíši, Buddhovi, Marxovi……; je to jedno, protože je to hledání podle subjektivního vnímání. Pak ovšem ten, kdo takto hledá a myslí si že našel, tak buď prosadí ten svůj ovlivněný názor, s pomocí té staré myšlenky či podnětného citátu, který transponuje na dnešek a nebo bude hledat u současných vzdělanců, lidí, kteří by „mohli“ tvořit elitu a tudíž mít nějaké to vůdcovství, které nám má pomoci v orientaci. Ale tady jedno moje pozor ! Jak moc takového, podle subjektivního hodnocení známe – neznáme toho kterého vzdělance ? Příklad pro mne – vůbec jsem nevěřil třeba slovutnému profesoru Drahošovi, protože……. / a stačí/ A mnozí si mysleli, že jim byl nabídnut vskutku elitní člověk ?? A tady to pomalu ukončím. Subjektivní hodnocení, a to je evidentní i u autora pana Staňka. Asi se snaží svými myšlenkovými pochody ovlivnit či až manipulovat ostatní. Ale, poslední ale, každý má svobodnou vůli se rozhodovat, jak se bude na svět dívat, co a jak bude hodnotit a kým a čím se nechá ovlivnit.

  Jsme ovlivněni z vnějšku i z vnitřku. To vnitřní ovlivnění a rada je pěkně napsána třeba v Bhagavadgítě: „Co vlastně žene člověka k tomu, aby konal zlo, jsa poháněn jakoby silou proti své vlastní vůli? Je to žádostivost, je to hněv – zplozenec neklidu, hltavý a velmi zlý. Věz, že on je tu nepřítelem. Zatemňuje poznání, tento věčný nepřítel moudrých, tento plamen v podobě žádostivosti, který nelze ukojit.“

  A co na nás působí zvnějšku? Opět doložím jedním moudrem:“ Moudrý člověk nesmí důvěřovat zlým – jak může dosáhnout štěstí ten, kdo důvěřuje černé kobře?“

  Jak mohu poznat, kdo ze současné elity, kterou mi nabízejí média, je či není tou černou kobrou? A tak hledejme, prosme, tlučme……bude nám otevřeno. Pro to, aby se tak stalo, musíme u sebe něco změnit a splnit.

  Pan Staněk nazval svůj článek jak? – Proč se za 30 let u nás neobnovila národní a státní elita. ?? Nehledá elitu, která není již mezi živými. Spíše naopak, že? A nachází? Asi ne, protože jeho poznání / i moje / je stále ještě zatemněno. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak bychom tu on i já již nebyli.

  Pěkný den všem.
  Václav Žáček

  1. Milenie, já jsem o Vás napsal „Milenium mi napsalo, že se se mnou stále tak nějak míjí a že se nekoukáme na věci ze stejného úhlu pohledu?? Proč by to tak nemohlo být??“

   Vy opravdu nechápete, že tím „proč by to tak nemohlo být?“ říkám že ano, že se míjíme, že je to normální. Nehodnotím, že je to špatně nebo dobře. Vy tam nějaké příslovečné určení k tomu slovesu míjeti se v mé větě někde vidíte?

   A také nejde, v žádném případě o nějakou mou představu. Vy se tu hrabete v nějakých představách – viz.Vaše včerejší večerní:“jak žijeme v jiných představách – v jiných světech a jak koukáme na svět tím svým pohledem který může být až diametrálně odlišný“.

   Vy si myslíte, že u mne ještě chybí nějaká tolerance, slušnost, že se s Vámi chci hádat, prát či zabíjet ?? Proč takhle podivně uvažujete?

  2. Vendo,
   já si z vašich řádků dělám své představy a Vy zase z mých ty své a navzájem si nerozumíme. Je to díky tomu, že jsme v nedokonalém světě s nedokonalou komunikační schopností, naše vyjadřování nejsou zdaleka jednoznačná a naprosto srozumitelná, navíc v tom hrají roli naše ega. Určitě si nemyslím, že se chcete prát a zabíjet. To bylo zase jen konstatování obecného stavu na zemi. Vaše představa si to vztáhla na sebe a vznikla z toho tázací věta. Nechme to už usnout, je to o slovíčkaření a uchopování vět.

   Spíš se zkuste zhostit reakce na podstatnější věc, na můj dotaz z  25.6.2018 (15:20)

   „Píšete, že nám mrtví a jejich dílo nepomůže, a chcete odpovědi od živých osobností elity. Ale přitom se stále zabýváte starými písmy a hledáte v nich moudrost a odpovědi na současnost, není v tom zásadní rozporu?“

  3. Milenie, píšu zde to, co je podstatou předávaného učení mého žijícího Mistra. Je to člověk, kterého se mohu na cokoliv optat, ujasnit si to či ono. Žije, vím jak vypadá jeho fyzická podoba. Je pro mne tím Světlem. A tedy a hlavně jde o jeho vnitřní vedení mne samého. To je i podstatou zasvěcení; dal mi nástroj, návod či nauku, který s radostí a láskou přijímám a je mi jasný cíl.

   I Vy máte svoji vzácnou paní, která Vám předává za lidové vstupné 300,-Kč /někde jsem to zahlédl na stránkách této jistě vzácné ženy v pozvánce-nemyslím to nijak negativně/ své poznání. A Vy u ní, z projevu této živé osobnosti, poznáváte to pro Vás nejdůležitější. Pokud tedy nebyla přednáška již vyprodána. Když to někdo natočí na video a dá k veřejnému shlédnutí, tak ano, vyslechne si kdokoliv její přednášku ze záznamu, ale svému počítači, ve kterém záznam běžel, nepoloží doplňující otázku a nezíská odpověď.

   Že hledám oporu pro to, co píšu v tom, co tu zanechali i jiní Mistři, je jen důkazem učení, které je tu se svými kořeny a fundamentem opravdu věky. Ale ty knihy, citáty, nejsou pro mne tím nejdůležitějším. Tím je pouze samotná vnitřní Cesta. Vrátil jsem se k ní v nedávném příspěvku a psal jsem o pohledu na ni v článcích od 5.11.2017 do 22.3.2018. Psal jsem o ní třeba tady – https://hledani.gnosis.cz/slabikar-duchovniho-zivota-1/
   nebo tady – https://hledani.gnosis.cz/slabikar-duchovniho-zivota-2/
   nebo zde – https://hledani.gnosis.cz/zasveceni-slabikar-duchovniho-zivota-3/
   či zde – https://hledani.gnosis.cz/adam-a-eva-slabikar-4/
   a také zde – https://hledani.gnosis.cz/slabikuji-slovo-meditace-slabikar-pro-dusi-5/
   a mohl bych pokračovat snad desítkami dalších odkazů.

   Ano, máte pravdu. Hledám radu, pomoc u živého člověka. Tak jako i Vy. A to je i můj názor a tak trochu i odpověď ke Staňkovi – jeho hledání – nehledání elity, v jejím neobnovení na úrovni státu či národa za 30 uběhlých let. Za sebe cítím, že to je ale zcela zbytečné, protože v tomto světě není místo pro budování nějakého lidského ráje. Tady, a též i do, pro nás vyšší úrovně, do světa v oblasti Trikúty, v oblasti pod sídlem Univerzální mysli, pod oblastí iluze Máji, kde ale ještě vládne Satan, Negativní síla, nelze tento ráj budovat. Tak to je. A píši to snad posté. Každý jeden člověk by měl využít daru, který obdržel v zrození se do lidské bytosti. Jedině v ní může zahájit Cestu návratu.

   A Vy od paní Adamcové asi znáte i toto, a možná jste i ztotožněn s tímto velkým moudrem : „Ekam sat vipra bahudha vadanti“.

   Ano, svým intelektem můžeme pochopit cestu a vyčíst ji z těch starých textů. Ale pak je nutná ta hlavní pomoc – pomoc a vedení žijícího Mistra. Proč? Protože ten Satan, Negativní síla má od Stvořitele jediný úkol – držet nás tu, naše duše v hmotném světě, který je oživován právě tou božskou podstatou, ať již na úrovni dárce života pro ryby, ptáky či rostliny….. . Používá k tomu v té nejsofistikovanější podobě veškeré své nástroje, Zákony spravedlnosti, karmy…..atd..

   Takže se vrátím k Vaší otázce – žádný zásadní rozpor nevidím.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

  4. Vendo, píšete a často citujete z písem, naopak si nevzpomínám, kdy by jste napsal, „to říká můj současný mistr“. A nyní to dokonce úplně otočíte a téměř popíráte, že tak často citujete písma a stavíte na nich, a naopak uvádíte, že vycházíte z živého mistra a i já mam svého. No nic, nechám mé ego spát, není důvod se tady nějak poměřovat.
   Vám ta paní Adamcová nějak leží v žaludku, to není nic proti Vendovi, protože on to má v DNA a nemůže jinak, je tam ještě ješitnost a není tam vůle to ovládnout. Píšete sice o svobodné vůli, ale jako Venda žádnou nemáte, tu má pouze Duch uvězněný stále ještě ve hmotě těla, a tedy jí nemůže začít projevovat. A proto není důvod Vendu nějak posuzovat a ani třeba Nestranného pozorovatele za jeho vulgarismy. On je sem musí psát a naplňuje tak také pouze svou roli. Herce ztvárňujícího zápornou postavu také není na místě při potkání na ulici peskovat. A přitom si to ti herci kolikrát i zažijí, opravdu jsou lidé, kteří se na ně osočují. Pan Vinklář si za roli doktora Cvacha užil také své. Jsou lidé, kteří skutečně podlehnou té iluzi filmu, o kolik těžší je nepodlehnou té o mnoho dokonalejší iluzi „realitě života“ a napadat ty co projevují něco, co se nám nelíbí. Je to jeden z těch sofistikovaných nástrojů strážce hmoty (satana)o kterých Vendo píšete. A dokud podléháme té iluzi špatnosti druhého tak jsme v pozici soudce a tedy se ztotožňujeme s tělem a jeho rolí a není možné přejít z vědomí hmoty do vědomí ducha a začít hmotě vládnout čímž se z ní vysvobodíme. Tedy nejde o výstup z hmoty, ale o změnu z vězeň hmoty na vládce hmoty. Ale vládnout může pouze vyvinutý a nestranný a toho nejde docílit než projitím si všech tříd této pekelné školy. Nedá se to nikterak urychlit, nelze přeskočit žádnou lekci.
   Paní Adamcová nepotřebuje mé zastání, ale přesto uvedu, že ona nechává zaznamenávat všechny své vystoupení a ZDARMA jsou zasílány každému kdo o ně projeví zájem. Jediná podmínka pro zasílání je mít už shlédnuté základní přednášky, které jsou v šestidílné video podobě dostupné na you tube. Takže nikdo nemusí zaplatit ani korunu. Kdo chce mít komfort přímého zážitku, ten si musí uhradit tento nadstandard.

  5. Milenie, díky za Vaše názory. Již se na nic neptáte a ani já nepovažuji k článku pana Staňka a jeho tématu /do kterého jste přinesl jisté rozšíření/ již nic dalšího dodávat. Pan Staněk /téměř/ jako vždy nereaguje, takže z tohoto vlákna odcházím.
   Ke svobodné vůli jsem tu psal před čtyřmi léty a celý ten cyklus k mystice měl obsáhlou diskuzi, která vedla k různým ujasněním. Podle mého názoru jste v tomto dost vedle, ale toto další téma k elitě národa již opravdu nepatří.

   Pro inspiraci Vám sem dávám pár myšlenek jedné zdejší autorky a diskutérky z dřívějška.

   „Duchovnej pýche môže ľahko podľahnúť hocikto, ak mu chýba vedomosť o tom, že každý ľudský duch zahalený v duši a tele môže mať len rovnorodé spojenie s neviditeľným svetom, predovšetkým so svetom myšlienok, s ktorým má v bdelom stave nepretržité spojenie. Jeho spojenie však siaha vždy len do takej úrovne (nahor či nadol), do ktorej duchovne dozrel, teda kde skutočne patrí. Nie kdesi vysoko, kde sa podľa svojho preceňovania sám zaradil. Pritom nie je podstatné, či ide o zlého, alebo dobrého človeka. Presnejšie vyjadrené: žiaden človek nedokáže sám seba, svoju duchovnú zrelosť prehodnotiť prísne, správne a spravodlivo, pretože mu k tomu chýba schopnosť.

   Nebezpečnému omylu preceňovania ľahko podľahnú najmä tí, ktorí nemajú vedomosť o tom, že každý človek, všetky energie, ktoré magnetickou príťažlivou silou z univerzálnej sily ďalej slobodne používa, “spracováva na svoj obraz”, pretvára chcením, túžbou, citmi, myšlienkami, rečou a skutkami, neustále podliehajú organizovanej práci prírodných, univerzálnych zákonov, ktoré mu z toho, čo stále “produkuje”, zatkávajú budúci osud a zároveň spravodlivo prinášajú všetky životné lekcie k prežitiu. Prírodné zákony pracujú neomylne, prísne a spravodlivo. Nepripúšťajú žiadne odchýlky, ani výnimky. Nedá sa ich obísť, prekabátiť ľsťou, ani žiadnou šikovnosťou rozumu.“

   Díky ještě jednou.
   Václav Žáček

  6. Paní Adamcová pro mě, stejně jako kdokoli jiný není žádná osobnost, není nikdo koho bych si vyvýšil nad všechny ostatní. Všechny role, všichni herci jsou stejně hodnotní, nemají nejmenší zásluhu na tom, že právě přes ně se do této reality dostanou nějaké informace či činy. Nikdo nemá nejmenší osobní zásluhu na tom, že napsal nádherný song, namaloval geniální obraz, publikoval mimořádný objev, zachránil někomu život. Za vším je stvořitel a jeho záměr a vůle. Člověku se to objeví v mysli jako nápad, myšlenka či nutkání, a třeba i nutkání ukrást.

   A vystoupení paní Adamcové poslouchám z PC, a přes to samé PC jí pošlu e-mailem dotaz na který ona v nějakém následujícím vystoupení odpoví, protože ona vždy odpovídá na otázky z došlých dotazů, a pokud zbývá čas dá možnost se zeptat i přímým účastníkům. To by jste zjistil, pokud by jste si poslechl záznam, který jste si nechal před časem poslat. I Vy by jste si mohl shlédnout ty základní přednášky na které jsem zde již dával odkaz a následně si mohl nechat zasílat audio záznamy. Ale to by Vás to k tomu muselo nejdříve pustit, není ve Vaší vůli se k tomu donutit, není to aktuální téma pro Vendu.

  7. „Nikdo nemá nejmenší osobní zásluhu na tom, že napsal nádherný song, namaloval geniální obraz, publikoval mimořádný objev, zachránil někomu život.“

   Takový sračky sem nepište, prosím. Každý geniální člověk tvrdí, že 10% je talent a 90% usilovná práce.

  8. ad. Anonym pro Milenium 27.6.2018 (5:36)

   …10% je talent a 90% usilovná práce….

   já kreslila a tak bych řekla nikoliv talent (o tom nevím, že bych ho měla), ale snad inspirace. A ano, bez práce bych nenamalovala vůbec nic.

  9. Každý člověk je různě dobrým nebo špatným stromem a dává dobré či špatné ovoce. Talent je teda i o zasazení stromu a pak už následně, dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré. A taký též, kdo má, tomu bude dáno, ba i přidáno. A když teda má člověk všechny vlasy na hlavě spočítané a bez jeho vůle ni žádný nespadne, taková až prkotina, že, tak o míře talentu rozhoduje asi kdopak? Ale není to zadarmíko. Všichni přece nejsou umělci, skladatelé, vědci.

  10. Pro Milenium 26.6.2018 (18:47)
   Tohle je pochopitelné víc pro lidské Duše. Všechny stejně hodnotné, ač některé jsou zkušenější.
   „Paní Adamcová pro mě, stejně jako kdokoli jiný není žádná osobnost, není nikdo koho bych si vyvýšil nad všechny ostatní. Všechny role, všichni herci jsou stejně hodnotní, nemají nejmenší zásluhu“
   Kdežto líný člověk může sám sebe povyšovat nad sama sebe až později, když opustil lenost.

  11. „všichni herci jsou stejně hodnotní“

   A pro koho se ta reality show hraje?

 11. Milenium, proč nechcete pochopit, že když se s Vendou “ “stále tak nějak míjíte“, že to není chyba Vendova, ale jenom ta Vaše. Venda se přece mýlit – na tomto jeho webu – nemůže!

  1. Dokonce bych si dovolila s otazníky říci: Není to chyba ani Vendova, ani Mileniova ? Anóóóbrž jejich mistrů. Či dokonce Stvořitelova? Jakpak je to vedou životem?
   Eh, ještě že můj mystr nebil leč byl a nebil,….je a bude mistr z ….

  1. Matko, děkuji za vtipnou připomínku.

   Pro AuV: – Ono asi to „míjení“, ale taky to „mýlení“, asi vyplývá z nedokonalosti lidské řeči, nebo z jejího správného (věrného) chápání. O co lepší to mají bytosti toho druhého světa, kde se dorozumívají pomocí telepatie, že jo? Tam k něčemu podobnému nemůže dojít.

  2. Tak jsem v šoku. Němci jedou domu. Merkelová jim řekne, že za to může Putin.

   ad/ „O co lepší to mají bytosti toho druhého světa, kde se dorozumívají pomocí telepatie, že jo? Tam k něčemu podobnému nemůže dojít.“

   Anonyme, nevím. Nemám zkušenosti s dorozumíváním pomocí telepatie.

 12. Anonym pro Milenium
  27.6.2018 (5:36) – Každý geniální člověk tvrdí, že 10% je talent a 90% usilovná práce.

  Hmm. Každej toho nakecá a nažvaní tuny.

 13. Dcera žije již přes dvacet let v Německu. A tak jsem spolu s ní a vnuky fandil na dálku německému fotbalovému týmu. A ouha, favorit neuspěl. Elita světového fotbalu na určitý čas vyklízí pozice. Inu, elity to nemají nijak jisté.

  A tak jsem jen tak pro uklidnění procházel různé weby. A vida. Tady mne něco zaujalo. Nedávám to sem ale pro rozšíření diskuze. Může být totiž dost vedle. Ale karma, to je „sviňa“. Pro jakoukoliv elitu je nejasné, proč se to či ono děje zrovna tak :

  http://www.czechfreepress.cz/evropa/spatna-karma-evropy.html

  Dobrou noc. Večerní fotbal si nechám v ranním výsledkovém servisu. Jdu relaxovat alespoň do městského parku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference