mapa stránek || vyhledávání

První otázka člověka: Kdo nebo co je Bůh?

mojzis-ohnivy-kerČlověk je jediná bytost ve hmotnosti, která si tuto otázku může položit. Je tomu tak proto, že člověk jako jediný z živých bytostí planety se skládá nejen z hmoty, tj. materie vesmíru, (vzniklé „velkým třeskem“) ale i složky na hmotě nezávislé. Té obvykle říkáme duch nebo nepřesněji vědomí. Tato složka člověka, jiskra ducha, ve „velkém třesku“ určitě nevznikla! Ale právě kvůli její přítomnosti v člověku má lidská bytost potenci si položit otázku: Co bylo před, a co bude po konci hmotnosti (vesmíru)? Vypočítaném teoretickými fyziky. Kdo z žijících lidí si tuto otázku nepoloží, není vlastně člověk v pravém slova smyslu. Jeho podstatou není živý, tj. k činnosti (kladení otázek) probuzený duch. Ježíš o takových řekl: „Nechť mrtví (v duchu) pochovávají své mrtvé“! A také, že aby se probudil, „musí se zrodit z vody (pokání z nadměrného sebevědomí) a Ducha svatého“. (Z vyzařování Podstaty a Tvůrce světa.)

Ti současně žijící, kteří se právě probouzí, kladou si otázku z nadpisu. I já jsem si ji dříve po přečtení mnoha knih položil. A odpověď na ni v knihách nenalezl. Je tam však přece jen naznačena na jediném místě! V místě rozhovoru Mojžíše s „hořícím keřem“, který neuhasíná.

Vydal jsem se tedy sám hledat odpověď na tuto otázku. Což zřejmě musí každý člověk, u něhož se probouzí duch, neboli se začne ptát. Tedy člověk hledající Pravdu. Ponořil jsem se tehdy v meditaci do stavu a rozpomněl, jak jsem v mimotělním zážitku viděl ono vzdálené Světlo. A položil si přitom v nadpisu uvedenou otázku: Co nebo kdo je Bůh? A tehdy se ve mně zrodila odpověď: „Právě to příjemné v dálce zářící Světlo je onou energií, podmiňující existenci všeho hmotného a nehmotného!“ A více zřejmě nemohu pochopit!

Když jsem se probral, pochopil jsem hlouběji biblický popis setkání Boha s Mojžíšem. I Mojžíš se zřejmě mimovolně dostal na poušti do stavu vymístění duše z těla. A také on se ptal náhle se zjevivšího „Hořícího keře“: „Kdo jsi bytosti, jaké je tvé jméno?“ Světlo nemluví, ale jeho záření působí „informačně“ na duši dotazovatele. Tím se v něm odpověď sestaví! A tak tehdy Mojžíš slyšel: Jsem Bůh Abrahámův, Jákobův atd. A jaké je Bože tvé jméno? Třikrát opakovaná stejná odpověď (věčně): „Jsem, který jsem!“ (JHW) Což se dodnes nepochopivším jeví, jako že si Světlo dalo pojmenování lidským způsobem! Naproti tomu já jsem porozuměl Mojžíšovu popisu takto: „Člověče, jsi omezená bytost! Taková nedovede z nekonečnosti a věčnosti pochopit nic jiného, než že tyto existují! Proto, že člověk se nesetká ve své pozemské i záhrobní existenci, při styku s věcmi hmotnými i „astrálními“, s věcmi konečnými, s žádnou vlastností, která by mohla charakterizovat Mě Věčného a Dokonalého! Proto jakákoliv lidská představa Boha člověkem je vlastně nechtěným snížením Podstaty světa. Neboli dokonalosti Boha Stvořitele vesmíru, také Otce všeho živého a člověka zvlášť!

Z uvedeného tedy plyne, že Bůh je sice svým vyzařováním obsažen ve všem hmotném a nehmotném kolem nás i v našem těle ve formě zákonů, jejichž podstatou je vyzařování Pravdy. Je náboženskou terminologií nazýváno Duchem pravdy. Přírodní zákony jsou tedy také odrazem vyzařování Ducha pravdy, ale jen v rovině vibrací hmotnosti. Nikoliv jemnohmotnosti neboli záhrobí. (Také astrál.) Podstata světa sama, neboli Bůh, je však i mimo hmotné i nehmotné! Tedy mimo dosah našich smyslů a rozumu. Tudíž konečným způsobem nepoznatelná! Z právě zmíněného poznání vyplývá pro duchy Pravdou „osvícené“ jako maximální boží dar rada: V jednoho Boha věřiti budeš! Neboť právě a jen na tomto poznání založený rozum dává šanci pochopit existenci světa a smysl bytí člověka v něm. Není-li Bůh neboli věčnost, k čemu svět a k čemu v něm tak směšná bytost jako člověk? Podívejte se na nahého člověka v přírodě a zasmějete se. A zeptejte se „ateisty“, kteří věří v nic, k čemu to vše kolem je, proč to vzniklo? Pardon, „vyvinulo se!“ A zasmějete se podruhé!
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.3
hlasů: 7
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

63 komentářů

Přidat komentář
 1. Autor,píšeš :

  …..Není-li Bůh neboli věčnost, k čemu svět a k čemu v něm tak směšná bytost jako člověk? Podívejte se na nahého člověka v přírodě a zasmějete se. A zeptejte se „ateisty“, kteří věří v nic, k čemu to vše kolem je, proč to vzniklo? Pardon, „vyvinulo se!“

  Nie som sice ateista, lebo ani neviem, ČO to je, alebo Kto to je…

  Ja som taký malinký Neznababoh, ktorý neverí v žiadne Nehmotné nebytosti a považuje ich len za degenerovaný folklór, a veriaci sú len tí, ktorým pomáha pretĺkať sa životom v pocite, že všetky jeho kroky riadi Nebeský Taťulda, či už vo forme Ohnivého stĺpa, či Veterného víru, či Horiaceho kríka …

  Prd makový. Týchto bohov za existencie človeka od Homu erektikus až po Homo homo sapiens , sa vystriedalo niekoľko tisíc.

  ….. A ktorý z nich bol ten pravý???……

  Ja vám hovorím, sú to Ilúzie, pretože všetci do jedného boli vymyslení ,,skupinkou“ naničhodníkov, ktorí sa fintou, že sú s  tým konkrétnym a aktuálnym Bohom jedna ruka, aby si podmanili ostatných, ktorí sa týchto vymyslených bôžikov , a ich hlásateľov báli , ako ,,čert svätenej vody“

  Vraj…

  Každé náboženstvo je pokus o zotročenie iného človeka, ktorý nebol pri tvorbe toho ,,boha“ a je len buď ,,dedičným“ vykladačom povier a bludov, alebo ,,Cieľ“ týchto vykladačov a bludárov…

  Práve teraz je obdobie, keď sa treba nahlas pýtať : Načo je nám vymyslený BOH v praktickomn živote ?

  Keď na to neviete jednoznačne odpovedať, Modzog vám to povie : Boh je pre človeka ,,drogou“ a drogy sú zabijákom života.

  Tak, ako bola Potopa koncom života ,,hlinených ľudí z Edenu“…

  Vraj…

 2. Vážený autore Staněk
  obsah článku je velmi evokativní. To je velmi dobré.
  Poznatek v podobné rovině Hořícího keře se Vám v přechodu do jiné dimenze bude určitě hodit, proto tedy pokračujte. Je také správné, že myslíte sám na sebe.
  Děkuji
  Pěkné Vánoce až do ledna 2017.
  https://www.youtube.com/watch?v=-zoLC2qJsiI

 3. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci. (Izajáš, 45,7)
  Jak to, že dokonalý a dobrý Bůh strpí zlo? Jung odpověděl překvapivě: „Tato otázka zůstane bez odpovědi, dokud nepřijmeme existenci takové vyšší bytosti, která je převážně nevědomá.“ Pak už je všechno logické: „Bůh stvořil bytost nadanou vědomím, člověka, a skrze něho chce dosáhnout cíle.“ (poznat sama sebe – dodává Lojza.)

  Úryvky jsou z knihy od Jeana-Jaquese Antiera: Carl Gustav Jung aneb zkušenost s božstvím.
  Skvělé čtení, doporučuji na dlouhé zimní večery. Je tam vysvětleno úplně všechno!

  P.S.
  Pane Staněk, vedle toho velikána Junga mi připadáte jako naprostý amatér, kterého bych nepustil přednášet ani do nedělní dětské školy.

 4. Izajáš 45:7 Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“

  překlad podle slovníku:
  Izajáš 45:7 „Já“ pracuji na sebezdokonalení v dualitě vědomí a nevědomí,způsobuji proměnu novým poznáním a tvořím chudobu srdcí,“Já“ jsem JHVH a vůlí ovlivňuji všechny myšlenky,pocity a stavy mysli.

  PS:Bůh je kombinací.
  Jung byl mystikem s vlastní zkušeností,typickou pro mnohé.Nejednou si povzdechl
  nad tím,že mu chybí k rozkódování vidění pravý význam obrazů.Našla jsem jej díky
  Otci.Stejným způsobem se dá vyluštit mnohé staré texty,včetně textů pyramid,
  Nostradáma,atd.Dá se pomoci mnohým lidem,kteří trpí obdobně a mají strach z toho,
  co se s nimi děje.Mnohé to ještě jen čeká.
  Mnohým se překlady nelíbí a líbit nebudou,protože pravda je ukryta v symbolech
  a odhaluje nevědomost,falešné představy,domněnky a lži,předávané z pokolení
  na pokolení.
  —————–
  cituji:
  Kdysi se konalo na nebi shromáždění nejvyšších mudrců a Bohů. Byl tam i Šri Krišna, Šri Vašista, Gautama Budha, Vasvamitra a mnoho jiných mudrců, zakladatelé náboženství a Bohů bez počtu. Každý hájil svůj vlastní duchovní systém a prohlašoval jej za lepší než ostatní duchovní cesty. Kdo je měl rozsoudit? Podle jejich chování nedalo se dílo rozlišit. Někteří byli v samadhi, někteří filosofovali, jiní zas byli zabráni nejrůznějšími pracemi, jiní byli plni lásky k Absolutnu a opět jiní se chovali tak prostě jako obyčejní lidé. Všichni byli však stejného, tj. nejvyššího řádu svatosti a moudrosti. I obrátili se na samotného Brahmu, aby rozhodl, který duchovní sytém a jaké pojetí Absolutna je nejlepší. „To bych také rád věděl“, pravil Brahma-tvořitel, ale je tu přece Riši Parasvara, ten je vševědoucí, ten to bude vědět. Ale tu jeden z Bohů Šiva vytušil, že by Rišiové neměli ani k vševědoucímu důvěru a řekl: „Já sám nevidím, která z metod by byla ta pravá, ale meditujme na Bohyni, na Její Veličenstvo, Nejvyšší inteligence, ženskou tvář Absolutna, Nepodmíněné Vědomí všeho, a pak budeme schopni porozumět z Její Milosti i nejjemnějším Pravdám.“

  I počali všichni Bohové a mudrci meditovat o jejím Božském Majestátu, Transcedentálním Vědomím, Královně Nebes pronikající všemi třemi stavy života, bděním, snem i hlubokým spánkem…

  Takto invokována zjevila se ve svoji slávě jakožto Transcedentální Hlas v prostoru čirého Vědomí. A oni Ho slyšeli hovořit jako Hlas hromu a nebes:

  „Vyjádřete se rychle, Rišiové! Přání těch, kteří se mě oddali, budou splněna okamžitě!“

  Slyšíce svatý Hlas, Rišiové i Bohové padli u vytržení na tvář a pozdravivše Bohyni, zjevili ji svou pokornou prosbu:
  „Řekni nám, ó laskavá, ty nikdy nezrozená, jež jsi stále mladá a nikdy nezestárneš, kteráž jsi esencí všeho, a přece bez jádra individuality, Královno světů, řekni nám, který z prostředků je nejpřiměřenější k dosažení Tebe a jaké pojetí Absolutna je nejlepší?“

  Takto vyzvána pravila Bohyně všeho vědění:

  „Jsem abstraktní inteligence, ze které vesmír počíná a do níž se rozpouští jako obraz v zrcadle. Nevědomý zná mě jako hrubý svět, moudrý však mne zná jako své vlastní čiré Bytí. Má konkrétní forma je věčný pár, tj. svrchovaný Pán všeho plus energie, vždy v nerozděleném spojení, přebývající jako věčné vědomí v bdění, snění i spánku. Bozi, lidé, hadi i nadlidské bytosti, všichni jsou projevem mne. Projevují se nejrůznějšími způsoby, a přece zůstávám neposkvrněna, neboť Absolutno je mé bytí. Jsem neomezena. Ač nejsem začleněna v nic a nižádným způsobem a jsem stále svobodna, skrývám svou moc zvanou Maya a kryji se nevědomostí, která se projevuje jako přání a touhy. Rodím se a zrozuji jako Individuum, až zmoudřevši, hledám Učitele a Mudrce, zvídám Pravdu od nich, provádím ji v praxi a konečně se stávám vyproštěnou.
  Nejpřiměřenější z prostředků mého dosažení je mentální obrazotvornost, vztahující se k Bohu, čili savikalpa samadhi.
  Očišťuje, posiluje, činí mysl schopnou pozbýti své Já. Je to vzývání Abstraktní Inteligence v konkrétní formě. Je nejen nejvýš užitečná, ale i nesmírně složitá. Jak by se jinak mohl člověk stát připraveným k neduální realizaci bez jejího požehnání? Nevědomost přeci nelze odstranit přímo, ale je možno ji postupně odklidit přechodem ze savikalpa do nirvikalpa při vzkříšení člověka z nevědomosti do vědomosti. Jen tak se může úplně ponořit do Já, kde není již vědomí odděleného od prostého vědomí blažené existence Bytí.
  To je nirvikalpa samadhi. Vybrav si i z něho vidí člověk svět právě tak jako každý jiný člověk, ale jeho stanovisko je nyní docela změněno. On je nyní schopen znát své činné Já a nadále je již nezaměňuje za své ego. Toto je sahaža nirvikalpa samadhi, vyvrcholení realizace.
  Ten, kdo mě takto poznává a zná, je dokonalý mezi moudrými a není rozdílu mezi mnou a jím. A co jsem nyní řekla, je odpověď na vaše otázky“, pravila Bohyně. „Nadále není potřeba, abyste byli zmateni pochybnostmi“, dohovoříc Transcedentální Inteligence utichla.

  Pak všichni Rišiové pozdravili Šivu i ostatní Bohy a odebrali se ke svým příbytkům.

  To je výtah z citované knihy „Tripura Rahasya“.

  1. V knize, kterou jsem uvedl, je vlastně celý Jungův životopis. Autor na té knize pracoval 30 let. Autor zde vysvětluje, jak Jung k tomu všemu poznání přišel. A to člověk pak může při četbě té knihy pochopit. Navíc je to psáno moderním jazykem a jeho přístup je vědecký. A to je na tom důležité. Že to nepsal nějaký Lojza z Horní dolní.
   Naopak, Hvězdičko, z Vaší ukázky není zřejmé vůbec nic. To si mohl prostě autor „vycucat z prstu“.
   A k těm obrazům, které Vy tak dobře umíte dešifrovat: Nebyla jste to náhodou Vy, která jste zde tvrdila, že ty obrazy jsou určeny vždy jen pro toho dotyčného? Nikdo jiný ty obrazy dešifrovat neumí. Pokud jste to neříkala Vy, tak se omlouvám, ale přesto s tím názorem souhlasím.

   1. Ono vůbec nejde o knihu o Jungovi,ani o Junga nebo Izajáše.
    Jde o podstatu obrazů(vidění),která je společná,která mluví v symbolech,jež
    mají společnou řeč(společný jazyk) a nezáleží na tom,ve které době,století,
    věku nebo realitě se nacházíš.Tomu se říká dešifrování informací.

    To,že se dnešní dítě naučí číst ve škole „moderním jazykem“ a je naučeno
    vnímat slovo omezenou předávanou představou,ještě neznamená,že daná slova,složená z tónů(zvukových informací)vyjadřují všude ve světě ty samé
    obrazy.Např.slovo strom můžete vyslovit ve všech světových jazycích a zvukově
    se neshodnou.Když ale nakreslíte slovo strom do obrazu,budou mu rozumět
    všichni okamžitě(s vyjímkou lidí žijících v izolaci od informací,ale i ti
    obrázku jsou schopni porozumět).A o tento „jazyk“ zde jde především.

    Společné znaky různých příběhů byly a jsou vyjádřovány v sybolech.Přesně
    tímto způsobem s námi komunikuje Vědomí,Bůh-a to neustále.Je tolik těžké
    pochopit,že symboly mají stále stejný význam jako před tisíci a tisíci lety?
    To proto je důležitá abstraktní inteligence.Symboly vyjádřené před tisícemi
    let zaznamenávají pro nás důležité informace,kterým dnešní člověk již vůbec
    nerozumí.Právě díky těmto informacím si mohu své zkušenosti ověřovat také.
    A nebude mi pak divné,že se děj mého života a životů ostatních od sebe
    těmi základními symboly vůbec neliší.

    ad.Nikdo jiný ty obrazy dešifrovat neumí.

    Na to ti odpovím takto:Kdybys nebyl posedlý nevědeckým přístupem,tedy
    omíláním tisícekrát přežvýkané slámy,kdybys nebyl arogantním egoistou,který
    je závislý na lžích zaručených mistrů,a místo toho sis ověřil můj vědecký
    přístup a informace,které zde předávám pár let,tak by si dnes již se mnou
    spolupracoval a dokázal bys číst.Ono není číst jako číst.A není slyšet
    a vědět,jako slyšet a vědět nebo se naučit vidět.Dokázal bys rozlišovat
    pravdu od lží.No především bys znal sám sebe vpravdě a znal i Otce.
    Odpustit si budeš muset sám,že ti pro tvou pýchu nezbyl čas roznášet světu
    světlo ve tmě.A až „uvidíš“,co všechno sis neviděl,především sám sebe vpravdě,nezávidím ti.
    Ono záleží na tvém stavu mysli a především na Otci samém,čeho a jestli si všimneš nebo co a jakým způsobem budeš vnímat,poznávat.

    ad.Nikdo jiný ty obrazy dešifrovat neumí.

    Kdybys naslouchal s láskou ve svém srdci,dávno by ses tomu naučil,jako tomu
    naučil Otec mne.
    ——————————————
    Metafyzika nemůže být v rozporu s ostatními „vědeckými obory“.

    vědecký přístup:

    Etymologie
    Slovo věda je odvozeno od slova věděti a to od slova viděti odkazující na pozorování.

    Definice vědy
    Věda je propracované a obecné empirické a rozumové poznávání, vycházející z pozorování, rozvažování nebo experimentu.

    Význam slova empirický:
    • zkušenostní, ze zkušenosti, založený na zkušenosti
    • závisející na pozorování či experimentu nebo z nich odvozený
    • ověřitelný experimentálně či pozorováním

    Význam slova rozumový:
    • intelektuální
    • rozumný
    • racionální racionální->• rozumový• logický• rozumný• účelný• hospodárný

    Poznání znamená jak proces nabývání znalostí (poznávání) o reálném světě, tak i jeho výsledek (poznatek, vědění).

    NETÝKÁ SE tedy přebíraných znalostí a nauk (např. matematiky, chemie, etiky a pod.), které člověk nepoznává,ale chce se jim naučit, případně jim porozumět. Na rozdíl od nejasného tušení, neověřeného a tudíž nespolehlivého
    mínění, případně pouze přijímaného věření, je výsledkem poznání určité, spolehlivé a případně i ověřené vědění.

   2. ad.:Na to ti odpovím takto:Kdybys nebyl posedlý nevědeckým přístupem,tedy
    omíláním tisícekrát přežvýkané slámy,kdybys nebyl arogantním egoistou,který
    je závislý na lžích zaručených mistrů,a místo toho sis ověřil můj vědecký
    přístup a informace,které zde předávám pár let,tak by si dnes již se mnou
    spolupracoval a dokázal bys číst.

    Tos nemyslela vážně, že ne?

   3. „.Např.slovo strom můžete vyslovit ve všech světových jazycích a zvukově
    se neshodnou.Když ale nakreslíte slovo strom do obrazu,budou mu rozumět
    všichni okamžitě(s vyjímkou lidí žijících v izolaci od informací,ale i ti
    obrázku jsou schopni porozumět).A o tento „jazyk“ zde jde především.“

    Je to sranda,ale casto se lepe domluvim s clovekem z jine zeme,ktery neumi jazyk (a ja treba taky ne),ale s rukama,nohama ci polopantomimou :-), to nejak vzdycky jde.
    Je na miste pak otazka,proc lidstvo smeruje od obrazkoveho-znakoveho pisma k pismum a jazykum,kde dorozumivani se stava slozitejsi. Neni zde nejaky zamer ?

   4. Lojzo, ta arogantní magorka hvězdicovitá to myslela zcela vážně, tím si buď jist :)

 5. Lojza čte Junga , píšeš:

  A až je to tu, už je to tady !!

  Podľa ,,psychopata“ Izajáša, Hospodin vraj na pijálese v Nebesiach, keď si ,,uhol“ zo 7x destilovanej fínskej vodky, sa priznal, že ,,Stvoril“ aj Tmu a nie , ako pôvodne v Genesis vyjavoval, že stvoril len Svetlo výkrikom do Tmy : Budiž svetlo …

  A každý bludár a velebiteľ ,,sekty krasťanskej“, do dnešných dní hľadá pôvodcu ZLA v Satanovi…

  ….. A počúvaj, čítaj : Ten ožrala, ten Hospodin vraj stvoril aj ZLO…

  Ten Izajáš to určite vie, lebo opitý Hospodin sa ,, MU“ v slabej chvílke zdôveril a tento oplan, jeho dôveru sklamal, keď to vyjavil v písomnej forme .

  Za to sa Ty Izajáš budeš smažiť v tom virtuálnom Pekle do konca vekov. Tak Ti treba Ty zradca Nebeského Taťuldu …

  Veriť, či neveriť týmto bludom a tmátrstvam spred 5.000 rokov ?

  Keď Ti chýba ,,modzog“, VER….

 6. Pan Staněk svoji otázku, jak ji avizoval v předchozím příspěvku – „co je to Bůh a kde se vzal? poněkud změnil. Hlavně vynechal to kde se vzal. O tom ani on netuší, co by mohlo být odpovědí. I tak je jeho povídání velmi troufalé a Bůh se směje.

  Před pár léty jsem si zde formuloval tyto základní otázky takto :

  „Kdo a co jsme? Co je to vše, co vidíme okolo sebe? Co je důvodem tohoto stvoření? Jaké je naše poslání v tomto stvoření? Existovali jsme před svým narozením? Jestliže ano, v jaké podobě a v jakých podmínkách? Budeme „existovat“ po smrti? Pokud ano, v jakém stavu se budeme nacházet? Co je realitou nebo základní esencí našeho bytí? Co je lidský život? Byli jsme sem posláni? Jestliže ano, kdo nás sem poslal a proč? Co jsou všechny jevy našeho univerza? Proč je vše takové, jaké je, proč to není jiné? Co je hlubokou realitou či významem všeho? Bylo toto vše stvořeno? Jestliže ano, kým? Kdo je Stvořitel? Co je jeho přirozeností a bytím? Skutečně existuje Bůh? Jestliže ano, jaké jsou jeho vztahy k nám? Co je to čas? Co je to prostor? Bude celý tento výtvor přírody nakonec zničen? Jestliže ano, proč a kdy? Co nastane po tomto zničení? Co je to smrt? Co je po smrti? Je smrt skutečně bolestivá? Jestliže ano, jak můžeme tuto bolest odvrátit a rozluštit tajemství smrti?“

  1. ad.:100000000000000 – Poslední z hvězd dohasínají.
   Uf, to se mi ulevilo, já myslel, že to bude už za 10000000000000 let.

  2. Pardale v r.2227 ma už zuby bolet nebudú… jedine v dalšej inkarnácii na ktorú neveríš takže co dál?

   1. Venda si klade otázky :“Bude celý tento výtvor přírody nakonec zničen? Jestliže ano, proč a kdy? Co nastane po tomto zničení? “
    A když odpověď dostane, tak ho to nezajímá.Předpověď vývoje vesmíru
    http://21stoleti.cz/2016/12/23/44428/
    je samozřejmě sporná, ale jsou k tomu podklady a výpočty, kam to směřuje. Až k 1E+31 let, tedy 10^31 let.
    Jak se tu dva posmívají, že za 100 000 000 000 000 let dohasínají hvězdy nebo že za 2 227 let nás zuby bolet nebudou. Takže zdejší zastánci nesmrtelné duše a všech informací uložených v kosmu, jak to bude s nesmrtelnou duší třeba jen za bilion let (1 000 000 000 000) let, kdy mnohé galaxie mají začít dohořívat ?

   2. Ano, kdysi jsem se takto ptal. A otázky k zodpovězení jsou to těžké, uznávám.

    Vy, Pardale, víte a jste zřejmě v klidu. Já toto nevím. A Vaše „Vendu to nezajímá?“ Jak toto můžete tvrdit?

    Něco Vám napíšu. Pravá podstata života není ani trochu závislá na tomto světě, který má podle pana Martina Jandy postupně zanikat. Jestli je něco na úrovni života nekonečné, a to je úroveň, kterou pan Janda, ani Vy Pardale neznáte, tak zanikne jen jeho projev ve hmotě. Pro jeho projev, jak jej známe, nebudou již podmínky. Ale sama podstata nezaniká. Proto je Vaše otázka pro mne zbytečná.

    O duši bych Vám mohl leccos říci, ale protože na ni nevěříte, je to naprostá ztráta času.

   3. Vendo, duše a život věčný nebo duše a život ječný vyjde na stejno, nikdo neví, co to je. Nemusíte odpovídat mě, ale těm, co věří na věčnou duši. Bude věčná duše za bilion let?

   4. Vendo, neptal jste se kdysi, ale včera 24.12. Dobře, shodněme se, že podmínky pro život na Zemi zaniknou. Můj názor je, že zanikne i duše v tom nejširším pojetí. Duše a náboženství jsou projev lidského mozku a zaniknou s jeho zánikem.
    Emoce po smrti člena rodiny vedly k myšlenkám na možné setkání po smrti.
    Matriarchální stádo slonů postává až několik dní u uhynulého člena stáda. Paměť slonů je neobyčejná a působí to jako jakási tryzna za zemřelého. A možná jde i o to, která starší slonice převezme vůdčí roli. Zvířata žijící sociálním způsobem ve skupinách, reagují na úmrtí změnou chování i hierarchie smečky. Tučňáci jsou schopni se porvat o opuštěné mládě, když jejich zahyne. Prostě člověk k smrti vytvořil nadstavbu náboženství, která vysoce překračuje hranice v živočišné říši, není to však věčný jev kosmického charakteru, který se životem na Zemi nemá nic společného.

   5. Proč podle Vás musím /!!!/ odpovídat těm, kteří na věčnou duši věří?

   6. Pane Staněk v úvodu píše:
    „Člověk je jediná bytost ve hmotnosti, která si tuto otázku může položit. Je tomu tak proto, že člověk jako jediný z živých bytostí planety se skládá nejen z hmoty, tj. materie vesmíru, (vzniklé „velkým třeskem“) ale i složky na hmotě nezávislé. “

    Já jsem překopíroval, pro určité doplnění své otázky, které jsem původně položil ve svém starším článku z roku 2012- viz.:
    http://hledani.gnosis.cz/ne-jednoduche-otazky-pro-prazdninove-rozjimani/

    Těch základních filosofických otázek, které si člověk může klást, na rozdíl od zvířete, je totiž opravdu mnoho.

    A na závěr – Váš názor je Váš, ten Vám neberu.

    Pěkný sváteční den.
    Venda

   7. Pardale, máte manželku? Pokud ne, máte nějaké dospělé dítě, syna, dceru?

    Jde mi o to, abyste člověka, kterého dobře znáte a který zná dobře Vás, obdařil informací, že jste tu, na diskuzním fóru, položil jednomu člověku zcela vážně a v příčetném stavu a za plného vědomí tuto otázku – „Bude věčná duše za bilion let?

    Dobrou noc.
    Venda

   8. Vendo, mám manželku i děti, jsem skoro pořád střízlivý. Nemůžu za to, že 5 let píšete o věčné duši a nevíte co to je. Karma a její zlepšení má být div ne smysl pozemského života, mají nás vést Mistři, kteří karmu sami nemají.

    Píšete teď Slabikář, připojte na konci článku vždy něco jako slovník jak překládat pojmy typu věčnost nebo astrální duše z himalájštiny do češtiny.
    Přeji pohodu až do skonání světa. To bude dřív jak ten bilion let. A Vaší astroduši přeji ten život věčný, nic lepšího si nezaslouží.

   9. Strach o smrt vesmíru? Není to náhodou přenesený strach o svoji smrt? Že bych se od toho Junga něčemu přece jen přiučil?
    ad.:“Prostě člověk k smrti vytvořil nadstavbu náboženství,“ takto to vysvětloval Freud a to přes sexualitu. Freud tvrdil, že sexualita dala vzniknout náboženství. Jung to vyvrátil.
    Pardále, když jsem psal příspěvek, aby si někteří knihu o Jungovi přečetli, nevím proč, ale myslel jsem především na Vás. Vám by to pomohlo. Je to vědecká kniha, a proto si myslím, že byste ji dokázal strávit. Ještě jednou doporučuji speciálně Vám.

   10. Lojzo, psychologie vyvozuje kde co. Freud vysvětluje ze sexuality všechno. Freude, Freude, vždycky na Tě dojde. Vyvozovat ze sexuality náboženství, jehož doporučení jsou na sex kvůli uvolnění psychiky přímo alergické, to je hodně přitažené za vlasy, případně orgány.
    Já jsem o STRACHU ze smrti vesmíru nepsal. Takže z toho nevyvozujte nic.
    Carl Jung, podvědomí a sny. Podvědomé pudové jednání mají i zvířata. Možná i sny. Pes, když upadne do hlubokého spánku občas prohrábne něco zabrumlá, možná se mu zdá o kostičce nebo na fence, kterou potkal. Diskuze je o nesmrtelné duši a vyvozovat ji z podvědomí je jako hledat letiště v hlubokém lese, být tam může, ale spíš nebude. Analytická psychologie a JUng. Kdysi jsem z psychologie děl zkoušku a pamatuji si hlavně jméno Jung …
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Analytick%C3%A1_psychologie

   11. Pardale,
    Vy veškerou diskusi zakončíte vždy nějakým odkazem na Wikipedii. Wikipedie je ale povrchní a pochybný zdroj. Proslýchá se, že jejich stránky tvoří zkrachovalí studenti, aby si něco málo přivydělali. Na naší škole někteří páni profesoři dokonce studentům zakázali čerpat znalosti z Wikipedie. Je to povrchní zdroj, ostatně jako celý internet. Proto mám raději knihy. Mám tu svou domácí knihovničku a rád se k těm knihám vracím. Knihy už raději ani nikomu nepůjčuji, protože je lidé většinou nevracejí. Chtěl jsem Vás jenom podnítit k rozšíření obzorů, ale pokud nechcete, nechte být. Mně osobně je to jedno, co čtete.

   12. Lojzo, nejen občas ve Wikipedii, ale i v knihách jsou pěkné hovadiny, takže jde o to si z rozumem vybrat. Což u psychoanalýzy dle mého odkazu lze. Že Vám kantoři zakázali Wikipedii, to bude asi tím, že chtěli od Vás referát, který tvoříte, ne kopírujete.
    Moje názory v diskuzi s Vendou jsou jednoduché. Jeho věčná duše nebo život věčný inport z himalajštiny. Život i svět má nějaké časové hranice. Dokonce i křesťanství, Bible a čtení v kostele říká v smyslu : jakož bylo na počátku až na věky věků nebo až do skonání světa. Nevíme sice, kdy ten počátek byl ani kdy bude skonání světa, a je to nakonec jedno, jde o čas mezi tím.
    Takže počátek i konec by tu byl, s tou věčností to bude horší.

   13. ad.:Že Vám kantoři zakázali Wikipedii, to bude asi tím, že chtěli od Vás referát, který tvoříte, ne kopírujete.
    Pardale, dneska referáty studenti jenom kopírují, nikdo nic netvoří. Úroveň školství je hrozná: Ctrv C + Ctrvl V – to je celá výuka. A jenom pro Vaši informaci, já nejsem student, já už jsem starý pařez.
    ad.:Takže počátek i konec by tu byl, s tou věčností to bude horší.
    Náš mozek (vědomí) je příliš v zajetí polarity. Pokud byste si dokázal představit jen trochu tu Jednotu, pak by nebyl problém představit si i tu věčnost. Prostě čas neplyne, co je na tom tak těžkého?
    Technicky: při dosažení rychlosti světla se přece čas zastavuje. No a tam je ta Jednota a věčnost.

   14. Lojzovi z 26.12
    Píšete :“Prostě čas neplyne, co je na tom tak těžkého? Technicky: při dosažení rychlosti světla se přece čas zastavuje. No a tam je ta Jednota a věčnost.“
    Komentář ( za pomoci CTRL+C a CTRL+V):
    „Prostě čas neplyne, co je na tom tak těžkého?“
    Když to považujeme za nic nevyjadřující slovní cvičení, tak na tom nic těžkého není.
    „Technicky: při dosažení rychlosti světla se přece čas zastavuje. No a tam je ta Jednota a věčnost.“
    Komentář : Technicky rychlost světla může dosáhnout světlo, obecněji elektromagnetické vlnění, snad i gravitační působení. Z nejvzdálenějších částí vesmíru letí k nám světlo asi 13,8 miliardy let a letí rychlostí světla. Čas je součástí vesmíru a paradoxy rychlostí světla se do reálného světa promítají jak by řekl sám Einstein relativně.
    Když máme ty svátky, tak svět bez času je jako kachna s knedlíky a zelím, ale bez kachny, knedlíků a zelí. A když ten čas plyne, tak potřebujete kachnu péct mírně asi 4 hodiny. A sní se do pozdního večera, můžete na to svítit ve dne Slunce a večer kompaktní zářivka schválená EU. Prostě vliv rychlosti světla na kachnu se blíží nule.

   15. Teď si představte, Pardale, že směrem ke kachně letí foton a pro ten foton se doba pečení kachny zdá nekonečnou.

   16. Lojzo, nejde o to, že v soustavě pohybující se rychlostí světla se časový úsek prodlužuje nade všechny meze. Jde o to, že nejsme v soustavě pohybující se rychlostí světla, jsme v soustavě s kachnou v troubě, která se vůči nám relativně skoro nepohybuje. Čas probíhá v různých navzájem se pohybujících soustavách různě. Z čehož neplyne, že čas neexistuje nebo se zastavil.

   17. Vendo, píšete :“Proč podle Vás musím /!!!/ odpovídat těm, kteří na věčnou duši věří?“
    Nemusíte odpovídat, tím, že jste neodpověděl, co bude věčnou duší za bilion let jste odpověděl, že nevíte. Ale můžete ještě chvíli kličkovat, aby to vypadalo líp.

 7. Vendo píšeš:

  ….Před pár léty jsem si zde formuloval tyto základní otázky takto :…

  Si odvážny, ako Belzezubov vnuk, ale aj keby si mal Nehmotné korene, bol by si už teraz aj Ty, len pozemským červíkom, s ktorým ako ,,mutantom“ by nikto z NICH
  nechcel komunikovať, lebo bohovia s ,,ľavobočkami“ pohrdajú tak , ako to mali vo zvyku aj ,,šlachtici“, keď sa pán veľkomožný spustil s devou z nižšej spoločenskej kategórie…

  Takže, keď to zhrnieme a dáme na kôpku, na tie Tvoje otázky , Ty Vendo a ani já a milióny obyčajného slizkého odpadu tu na Zemevajci , ďalších 1.1254 rokov od
  dnešného dňa počítajúc, sa odpovede nedočkáme…

  A je to naozaj veľké ZLO od Hospodina, ktorý tieto tajomstvá drží pod pokrievkou,
  hoci ja osobne viem, že taký záporný literárny hrdina ani odpovede nevie, pretože je skrzna skrz vymyslený…

  A to je voda na mlyn ,pre prefesionálnych veriacih tých buzíkov a pedofilov, ktorí ešte cca 11,5 roka môžu odrbávať svoje platiace ovce a baranov…

  1. Jung ve výše jmenované knize říká, že kdo odmítá Boha, trpí neurózou. U tebe to přešlo už do nějakého vyššího stadia.

 8. A ešte som zabudol:

  Dnes je taký obyčajný deň a u nás od rána je škaredo a od podvečera len chčije a chčije, ako to bolo aj za oných čias, keď to povedal ten známy filmový hrdina…

  …..A že vraj výnimočný deň, tento 24. december roku 2016 n.l…

  Musím sklamane konštatovať, že to nie je tak, ale práve že onak…

 9. Gilgameš málo si sa modlil, u nás boli večer Vianoce biele už sme vytiahli aj sánky a vnúčatká mali radosti , veselosti …

 10. Lojza citujúci, oplodňujúcí, ejakulujúci a iní, píšeš:

  ….Jung ve výše jmenované knize říká, že kdo odmítá Boha, trpí neurózou. U tebe to přešlo už do nějakého vyššího stadia…

  Keď to povedal nejaký Jung, asi to bude pravda, lebo vraj ten inkriminovaný Jung bol kamarátom Hospodina, toho tajtrlíka z Nebeského paneláku a ten ako vieme ,,vie všetko“.

  Aj to vedel, že Svetlo sa dá oddeliť od Tmy.

  ….A že vraj boh. Obyčajný protožidovský tajtrlík, vymyslený tajtrlíkmi na svoj obraz…

  Ja Ti hovorím, že aj ja som virtuálny kamarád Hospodinov a ON mi vo svojej slabšej chvílke povedal, že ten Jung je ,,chudák“, ktorý trpel neurózou typu sandokanída …

  A teď ,,bábo“ raď…

 11. anonymná,

  ako virtuálny kresťan katolík, modliaci sa k Nábojnici Slovenska Ti odpovedám z hĺbky mojej virtuálnej duše, že TEN sneh, sánky a všetko okolo toho, Ti ,,závidím“ a za to sa naozaj nehanbím.

  …Závisť nie je ,,hrdelný zločin“, lebo nie je taxatívne vymenovaný v Desatore…

  A čo Protožidia nevymenovali v Desatore, ako ,,zločin z vášne“, je prípustné, bez straty bodu , keď sa pri poslednej masakre kostlivcov , bude rozhodovať o tom, či pôjde ,,Tvoj uzlíček“ Dole, alebo Hore..

  Ja však tuším, že sa stretneme tam ,,Dole“ , lebo si počas svojho života isto-iste nedodržiavala Šabat, ak vieš o čom to je …

  Amen, výnimočne Ti to povoľujem. Som predsa virtuálny Hospodinov kamarát a nie som členom profesionálneho spolku buzíkov a pedofilov SR…

 12. Mnoho knih a mnoho tlachů,lidského ducha unavuje,neoživuje;je jasné,že to není to pravé. To,co oživuje, je Světlo; pak budeš svobodný,budeš bez přetvářky,budeš mluvit jen když je třeba a věz,že to budou zakoušet i ti,se kterými se setkáš. Bůh je velký!

  1. Lidský duch se neunavuje, je zde a je živý. Často však bývá zatlačen do kouta. Lidský duch hledá Světlo a tma zdejšího světa, fyzická, spolu s tichem třeba noci, je pro hledání – oživování nejlepší. Je dobré se ale zbavit tmy,kterou svět hmoty nabízí a jejíž pomocí od Světla odvádí. Přetvářka a faleš je pak projevem ega. Jedna z povinností na tomto světě říká – buď nad nimi vítězem. Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Ano, Bůh je velký.

   1. ad.: Ano, Bůh je velký.
    To se řekne myslím: „Alláhu akbar“

   2. když se tam přidá jedné áčko, je z toho něco úplně jiného, totiž AAA ….
    a rázem je jasno :-)

 13. Yoanes ,

  píšeš ,keď sa Ti asi zapálil ten lalok nadobločný, teda ten , čo je zodpovedný za náboženské tlachy, že vraj :… To,co oživuje, je Světlo; ….

  Kde si bol doteraz, Ty novoobjav z biblických časov!! Si jeden zo ,,Svedkov Hospodinových“, ktorý bol pri tom, ako ten Nebeský Tajtrlík oddeloval ,,Svetlo“ od Tmy metódou: sem čošovica a sem fazuľa ?

  Ty bludár, vieš o tom, že aj TMU vraj tajne ,,stvoril“ ten Tajtrlík a pred Tebou to zatajili ?

  Bol si vynechaný z debaty, keď o tom hovoril ten Protožidmi vymyslený Boh-Hospodin a v slabej chvílke to prezradil Izaiášovi end company ??

  Si Ty ale ,,jebouchin“.

  Že vraj ……To,co oživuje, je Světlo;

  Ty antikrist ! To , čo oživuje je Dych Boha -Hospodina fuknutý jednorázovo napr. aj do rypáku Adamovho .

  …. Ty ,,nádivo“ do rolády. Kde si bol, keď sa to na hodine Náboženskej výchovy preberalo v treťom ročníku ZŠ ???

  Buď si posadnutý Netvorom, alebo si robíš z nás všetkých ,,vagínu“…

 14. G n, s okamžitou platnosťou,ťa menujem – kohoutí hnát;… si vrazil do h…,myslel že je to známka punku……

 15. Satan má různé podoby,jednou z jeho podob je agresor Obama(USA),se svými spojenci z EU. Už neví co by si vymyslel,aby vyvolal válku. Naštěstí Putin má na své straně,Vševládnoucího. Přejme mu,aby se nenechal vyprovokovat. Běda tomu,kdo vyvolá válku,nedožije se jejího konce. A evropská unie je satan,zlo spoutávající všechny,do otroctví svého pekla. Jak dlouho se necháte manipulovat hloupími předpisy,normami,zákony olupujícími nás o svobodu? Žvaněním nic nedobudete. Je skutečně váš Otec,Král Nebes? Sami to víte nejlépe. To vám přeji do nového roku,Mír buď s vámi.

 16. Anonym u Vendy,

  vo chvílach, keď si ,,bielym práškom“ v priamom kontakte, vypudzuješ náboženské bláboly ako tento : Ano, Bůh je velký.

  Jeden z nich Ti teraz vyrazil z úst, keď si si pomýlil, že nie si v arabských emirátoch, ale v niekde v centrálnej časti EU .

  …. Tu sa nevykrikuje Boh je veľký, lebo ten Prožidovský boh je tak malinký, ako je meňavka slizniaková v dažďovej kvapke…

  Len tí pod ,,vplyvom“ si myslia, že vidia ,,elefanta“…

  A ináč ako ? Si ešte vo Vianočnom ošiali, alebo to už z Teba ,,anonyme u Vendy“ už ,,zlieza“ dolu ?

  Pán s Tebou a polodobré s Tebou…

  Skús sa vzmužiť a netváriť sa ako ,,zdechlý chrobák“, ktorý nič nevidí, nič neprečíta .

  Chcem aby si mi to poriadne ,,nandal“, lebo mi to chýba, ako veriacemu pád zo somára, po ktorom nasleduje ,,TO“ oné, známe to ,,osvetlenie“……

Napsat komentář: Matrix Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference