mapa stránek || vyhledávání

Slabikář duchovního života (1.)

Začínám dnes netradičně – kopírováním článku z internetu s názvem:

Váš charakter vytváří váš osud. Překvapivě šokující odpověď tibetského dalajlámy

dalajlamaV debatě u kulatého stolu se brazilský teolog Leonard Boffa zeptal tibetského dalajlámy:

„Vaše Svatosti, které náboženství je ze všech nejlepší?“

Leonard si tuto situaci živě vybavuje: „Myslel jsem, že řekne tibetský buddhismus nebo východní náboženství, jež jsou mnohem starší než křesťanství.

Nicméně Dalajláma se odmlčel, pohlédl mi do očí a usmál se. To mě překvapilo, neboť jsem si byl vědom jízlivosti v mé otázce.“

Co z tebe udělá lepšího člověka?

Dalajláma odpověděl: „Nejlepší náboženství je to, které z tebe udělá lepšího člověka.“

Leonard byl z této odpovědi v rozpacích a zeptal se: „A co mě udělá lepším?“

Dalajláma odpověděl: „Cokoli, co tě udělá více soucitným, citlivým, objektivním, milujícím, lidským, odpovědným, etickým. Náboženství, které tohle dokáže, je pro tebe tím nejlepším.

Důležité je to, jak jednáš s rodinou a přáteli, jak se chováš v práci, ve společnosti, před světem.

Pamatuj, vesmír je ozvěnou tvých skutků a myšlenek

Zákon akce a reakce neplatí jen ve fyzice. Týká se rovněž všech vztahů – k lidem, zvířatům, rostlinám, světu. Jestliže se chovám dobře, dostanu zpět dobro. Jestliže jednám se zlým úmyslem, vrátí se mi zlo. Pamatuj, že vesmír je ozvěnou tvých skutků a myšlenek.

Budeš mít to, co přeješ ostatním. Být šťastný není záležitostí osudu. Je to věc volby.

Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich stanou slova.
Pečuj o svá slova, neboť se z nich stanou skutky.
Pečuj o své skutky, neboť se z nich stanou zvyky.
Pečuj o své zvyky, neboť utvářejí charakter.
Pečuj o svůj charakter, neboť ten utváří osud.

Osud je tvůj život.“

Zdroj: http://www.janpatrman.cz/vas-charakter-vytvari-vas-osud-sokujici-odpoved-dalajlamy/

Odpověď Dalajlámy ve stručnosti říká. Poznej sám sebe, žij podle zásad morálky a etiky, neubližuj, pamatuj na ozvěnu /setbu/ tvých skutků a myšlenek a na úrodu, kterou přinesou. Někomu by se mohlo téma kosmického zákona jevit jako ohrané, ale pokud tento neměnný zákon pro lidský svět člověk nepochopí, nemůže pokročit žádným způsobem dál. Je to věc volby, jak řekl Dalajláma!

Držím v ruce „Duchovní slabikář“, významnou, byť útlou knihu Učení Mistrů. Slabikáře jsou učebnicí základů – dětský slabikář učí číst a poznávat písmo, slova a k nim řazené pojmy, myslivecký slabikář přináší základy pro tento koníček, slabikář kuchařského řemesla, slabikář pro fotbalisty či mladé astronomy… atd. – tam všude jsou uvedeny základy. Dovolím si postupně a stručně uvést obsah knihy, který může u někoho vzbudit pohled a zájem o postup na Cestě k poznání sebe sama, při hledání vlastní lidské podstaty, a to v určitém logickém sledu. Tento však nemá křídový papír, obrázky a fotografie. Je psán jazykem jednoduchým s důrazem na pochopení smyslu textu. Dařit se to bude možná více tomu, kdo je otevřen myšlenkám, kdo nenechá přistoupit předsudky.

Tím nejlepším začátkem by mohlo být to prvotní uvědomění si okolností a „Situace, ve které trvale žijeme“. Mohlo by se použít podstatné jméno „ŠTĚSTÍ“. Často si ho vzájemně přejeme pro to, co konáme. Přejeme si samozřejmě i zdraví, protože pro úspěšné snažení se v lidském životě je nezbytné. Ale budu-li definovat, v čem vidí většina lidí své štěstí, zjistím, že pohledů na ně je mnoho. Úspěšná životní kariéra, ruku v ruce peníze, úspěch u žen, v četbě a chápání knih, smysl nalezený v pití, v drogách a hrách, v dobrém jídle, primární zájem o nakupování věcí, pocit obstát ve vztazích k ostatním lidem, v získání popularity, moci a slávy. To vše je však dění mimo naši nejvnitřnější osobu, i když jsme v tom konání těmi činiteli – nutno dodat, že nevědomými. Proto se může zdát /někomu/, že štěstí můžeme nalézt jen v okolním světě. Může se takové štěstí rovnat pocitu spokojenosti? Ale jak je tento vysněný stav, pokud přijde, stavem trvalým? Jeden příklad. Nějaká žena si přeje zhubnout o deset kilogramů. Hledá a hledá až konečně získá moderní zaručený recept, koupí si osobní váhu a na dobírku zázračný postup a skutečně zhubne. Má dobrý pocit, že se jí to podařilo během pár dnů. S pocitem štěstí se prohlíží v zrcadle. Ta volná kůže, to se upraví, budu cvičit, posilovat, koupím si krémy. A šatník? No, všechno je mi sice velké, postupně si ale nakoupím spousty nového oblečení, a také přihlédnu k módě… Inu, získala své štěstí! Jestli to bylo natrvalo, jestli opravdu dokázala změnit i myšlení, stravovací návyky, životní styl a jestli se tím zásadním zásahem do organismu nezměnilo něco i v tělesném zdraví… kdo to ví? Položím si proto jednu důležitou otázku: „Jaké jsou přirozené potřeby a vlastnosti lidských bytostí?

Mohu pokračovat v nutném duchovním pohledu na svět. Tady hraje roli určité objektivní uvědomění si, že ač je lidská bytost z hmoty, má i schopnosti úrovně mentální, emocionální a duchovní. Abych zcela pochopil kým jsem, kdo jsem a prakticky poznal všechny svoje možnosti, musím rozvinout všechny čtyři aspekty lidského bytí. Tak, jako ryba potřebuje pro svůj zdravý život čistou vodu a lev divočinu, tak lidská bytost potřebuje k dobrému životu a plnému rozvinutí všech svých schopností duchovní potravu a duchovní život. A pak je již jen malý krůček k povýšení duchovního života na hlavní důvod našeho bytí.

Jsou tu však předměty našich nikdy nekončících přání. A tu hraje roli lidská mysl, která nemá prostor a čas, aby se zabývala něčím jiným, než jsou tato přání, do kterých se promítají smyslové radosti. A to je i hlavní překážka, kvůli které většina lidí nehledá své duchovní potřeby a správné nazírání na svět. Mysl je zcela pohlcena vším tím, co zakouší v hmotném světě a je tak doslova naplněna do posledního póru smyslovými radostmi. Do sebe zahleděné ego, okázalé vyzdvižení svého malého já nad jakoukoliv představu duchovního, byť mnohem skromnějšího života. Vždyť co nám v životě patří? Možná to, co s námi odejde po smrti? A nebo to, co tu zanecháme pro pozůstalé. V okamžiku smrti lze pak již poznat, že jsme žili v iluzi, ale k naší lítosti nestačíme toto závěrečné poznání sdělit ani těm nejbližším, pokud nějací v době našeho umíraní jsou poblíž.

V životě si sami sobě lžeme, stavíme si vzdušné zámky, které nejsou a nikdy nebudou realitou. Na pomyslném jevišti života hrajeme svoji roli, která je dána. Má své kulisy, svůj děj, zlomové okamžiky a stále herce, jednoho každého posouvá nenávratně ke konci role. Tam poznáme, že tak jako každé divadlo má svůj konec, tak i náš svět, a v něm v naší krátké epizodě, skončíme. Co nám umožní žít v tomto světě tak, že se nenecháme utápět v životních bouřích a že i z hlubiny problémů se dokážeme vynořit? Jak se naučit plout životem tak, že světu /hmotě/ nenáležíme? Jednoduchý příměr – člun také plave po vodě jen proto, že v něm není voda. Pokud bude vodou zaplaven, potopí se. Nenechme k tomu náš život dojít. Udržujme správný kurs naši lodi a nenechme do ní vnikat zkázu nesoucí vodu, která nás v jednom okamžiku dokáže potopit.

Život je jako obrovská tlačenice, kdy jsme zváni do cirkusu ke shlédnutí fantastického představení. Sami v něm i vystupujeme jako žongléři, artisté, krotitelé…, a chceme mít úspěch, neúspěch nás vyřadí na okraj. Chceme tak od života vše možné, přátele, rodiny, zabezpečení, jídlo, prožitky, milenky či milence, úspěšné děti, uznání okolí, sečtělost, vyznání se v jeho tlačenici. Je tu však jeden problém, a naráží na něj téměř každý. Jde o nedostatek času. Jakoby „tvoříme“, plníme přání mysli své i jiných lidí, ale většině zbývá na konci svého času konstatovat, že to či ono ještě nebylo uděláno, to či ono nebylo zabezpečeno, převedeno, umístěno či darováno. A není koho prosit o další rok, měsíc či týden života. Svíce dohoří.

Ti, co poznávají hodnoty života, se snaží o rovnováhu svých činů. Musíme si ujasnit, co má smysl a co je naprosto bezcenné. Nazývá se to uměním správně rozlišovat. Svádět boj o vnitřní rovnováhu. O ovládnutí emocí tak, aby ony neurčovaly míru opaku rovnováhy, míru chaosu. Je dobré pěstovat si pro tento účel sebedotazování. To je nutné pro naši rovnováhu a ta pak vede k dosažení sebepoznání. Co je to ta skutečná vnitřní rovnováha? Nějaký poměr mezi tím, za čím se honíme, za čím utrácíme náš vyměřený čas? Odpovědi si musí hledat každý sám. Ale každý člověk je nenajde nijak lehce. Někteří se nechají zmást rovnováhou na povrchu věcí. Chce-li se však člověk osvobodit, chce-li nebýt zajatcem věcí, chtění, chtíčů, s průvodními jevy, jako je hněv, nenávist, sobeckost, musí učinit daleko více kroků, než je nutné pro poznání „povrchu světa“. Opravdové poznání je ryze interní záležitost a je nasměrováno do hlubin našeho nitra. Je to probuzení z iluze světa, poznání, že jsme vlastně nežili, že jsme na nějaké mírně vyšší úrovni, než je ta animální, jen „nějak“ existovali. A celé je to zase jen o využití svého času. Nějaké nedávné statistiky říkaly, že průměrný městský člověk, řidič, prožije šest měsíců v čekání na změnu světel semaforů. Prý nejméně rok strávíme hledáním věcí, které jsme někam založili; dva roky čekáním na telefonní spojení či přepojení hovorů… Zajímáme se věcmi vnějšího světa. Ale to, co je uvnitř, co vede k poznání sebe sama, to nám uniká jako písek mezi prsty. Nenávratně.

Dnes, kdy píšu tento malý článek, jsem nahlédl do různých zpráv světa kolem nás. Čím je krmena lidská mysl a k čemu takové zprávy slouží? Posuďte titulky dle svého uvážení každý sám – jsou ze seriózních serverů, ne z bulváru:

Pohroma se blíží, lidé se zblázní? Astroložka varuje před nebezpečím, nastane už za dva dny
Nemocný chlapec chtěl vidět Santu, vánočnímu dědovi zemřel v náručí
Porod císařským řezem se už promítá do evoluce, tvrdí vědci
Rakovinu prsu vyléčila pouze s tímto čajem! Dnes ho doporučuje každé ženě
Muž zemřel při nehodě. Po dvou dnech v márnici vstal z mrtvých
Zamilovaná účetní vyvedla z firmy 110 milionů, dostala devět let

….a trošku trapností z údajně úspěšné pohádky !! (toto je bulvár)

Mohu ale také říci, že jsem dnes nad ránem nahlédl i do světa ticha, kde čeká, prozatím pro mne ještě ukryto, vnitřní světlo poznání.

Kdo by neznal novozákonní návrat ztraceného syna, kterého Otec vítá, byť ten vše, co mu dal, promrhal s pokleslou společností, utratil svůj podíl majetku. Naše duše odešly do světa neduchovního, temného, do světa hmoty, kde podle mnoha nejvyšších zákonů svého stvořitele působí. Bez duše by nebyl život, i ta nejmenší rostlinka ji má, zrovna jako ten malý brouk. Duše jsou diamanty, jsou perly a kusy ryzího zlata. Utrácejí však svou podstatu a vzácný lesk s prodejnými děvkami hmotného světa. Jejich putování je přivádí, zrovna tak jako marnotratného syna v biblickém příběhu, v nějakém čase vývoje, po mnoha životech a nelehce získaných zkušenostech, k pravému poznání, k silně působící touze po návratu. A tady se skrývá podstata tohoto poznání sebe sama, poznání vnitřního člověka a jeho duše, poznání cesty pokorného přiznání si omylů, cesty prošpikované prosbami o milost, o odpuštění. Tady je nástup dobra, které může hříšníka přivést zpět ke svému Stvořiteli a Otci, na cestu, kdy se naše duše jako kapka z Jeho prvotního oceánu může znovu spojit s Jeho esencí, s pravým a věčným životem.

A v tom je i takové mé přání všem lidem k vánočním svátkům.

Příště další listování „Duchovním slabikářem“.
 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 5
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

101 komentářů

Přidat komentář
 1. Vendo, dalajláma to řekl moc hezky a srozumitelně. Pokud osud budu chápat jako průběh života a vesmír jako nejbližší fyzické a duchovní prostředí okolo člověka, tak s tím úplně souhlasím. Když člověk se bude tím řídit, MÁ ŠANCI ovlivnit nejbližší okolí a lidi a tím pak i další vzdálenější. Takže to není o tom, že ovlivnění osudu a vlastního života nastat musí, ale že nastat MŮŽE.
  Víra dává naději a naděje dává sílu správně žít.
  Vypil jsem miniskleničku nějakého destilátu, do kterého manželka naložila zázvor. Na pobití mikrobů a sblížení duší je to dobré. Pojem duše je tak široký, že se mohou sblížit, i když se na ni nevěří.

  1. Díky za reakci.
   Jen drobnost.
   Osud jako průběh života tak chápe asi většina lidí. Pokud však nepřinese ten průběh života poznání, které člověka nasměruje, a to například k pochopení té rovnováhy vlastních činů, k bourání vlastních vzdušných zámků a potlačení nekonečných a zcela od pravého poznání odvádějících tužeb a přání,….., tak je to život více méně promarněný.

   Píšete o fyzickém prostředí okolo člověka. To od Vás naprosto chápu. Ale píšete o duchovním prostředí okolo člověka, a to od Vás nemohu pochopit.

   Použil jste a zvýraznil slovo „MŮŽE“.

   Ve Steinbeckově románu „Na východ od ráje“ je velké objasnění hebrejského slova „timšel“; z tohoto hlubokého lidského příběhu znamená právě to „můžeš“. Současně je v něm i velká symbolika. Možnost svobodné vůle v konání, myšlení člověka, ale k tomu i zodpovědnost za své případné hříchy.

   Kéž by se stalo pravdou to, co píšete – „Víra dává naději a naděje dává sílu správně žít.“

   1. ad.:Možnost svobodné vůle v konání, myšlení člověka, ale k tomu i zodpovědnost za své případné hříchy.

    Na ty kecy o svobodě jsem vždycky alergický. Jakou mám svobodu, když za mnou stojí policajt, který mě vždy přetáhne pendrekem, když něco udělám špatně? Vy, Vendo, tomu policajtovi říkáte karma. Tak kde je ta tolik opěvovaná svoboda?

   2. No právě, karma je jako potrubí, ze kterého člověk nevyhrabe, může mu z toho leda hrabat.
    Člověk může příznivě ovlivnit své okolí i svůj život a měl by o to usilovat stále. Až umře, tak jeho fyzický i duševní život skončil. Může zanechat něco jako odkaz, že jeho myšlenky, vynálezy, objevy mohou být platné i po smrti.
    Což je hodně jinak, než že musí skončit reinkarnací a bude zatížen minulými životy.

   3. ad/
    Vy, Vendo, tomu policajtovi říkáte karma. Tak kde je ta tolik opěvovaná svoboda?

    Je mi přes 66 let a ještě jsem od policajta nedostal pendrekem? Asi i proto, že lidské – světské zákony nepřekračuji.

    Ale ty duchovní, to je jiná! Tam však světský policajt nemá šanci.

    Svoboda je úplně něco jiného.

   4. „Jakou mám svobodu, když za mnou stojí policajt, který mě vždy přetáhne pendrekem, když něco udělám špatně? Vy, Vendo, tomu policajtovi říkáte karma. Tak kde je ta tolik opěvovaná svoboda?“

    Svobodne se muzes rozhodnout,jestli budes okradat lidi jako taxikar treba. Svobodne se muzes rozhodnout jestli budes podvadet svou zenu treba. Svobodne se muzes treba rozhodnout,jestli nekoho nebo neco zabijes. Take se muzes svobodne rozhodnout,jestli nezistne nekomu pomuzes. Muzes se rozhodnout,a to svobodne,jestli treba adoptujes opustene dite,apod. Atd atd atd.
    Ve vsech pripadech mas svobodnou vuli ,jak se rozhodnout. Je vsak treba pocitat,ze z kazdou akci,prichazi i reakce. Simple mily Watsone :-).

   5. Ve vsech pripadech mas svobodnou vuli ,jak se rozhodnout. Je vsak treba pocitat,ze z kazdou akci,prichazi i reakce. Simple mily Watsone :-).

    V tom je právě ten problém. Svobodný je jenom nevěřící, který si myslí, že když někoho okrade, že mu to projde.
    Ale člověk, který zná zákony karmy, už svobodný není. Protože ví, že když někoho okradne, tak dostane od toho karmického policajta pendrekem. A je po svobodě, milý Watsone:-))

   6. „V tom je právě ten problém. Svobodný je jenom nevěřící, který si myslí, že když někoho okrade, že mu to projde….“

    Ahaaa,No tak to uz je pak otazka,co si kde predstavuje pod slovem svoboda. Ten neverici zas tak svobodny nebude,kdyz musi premyslet jak nekoho okrast ,jak u toho nebyt chycen,apod.

    „Ale člověk, který zná zákony karmy, už svobodný není. Protože ví, že když někoho okradne, tak dostane od toho karmického policajta pendrekem. A je po svobodě, milý Watsone:-))“

    No jak rikam,zalezi co si kdo predstavuje pod slovem svoboda.Muzes se svobodne rozhodnout druhe okradat a namlouvat si pri tom,jak si svobodny.Ale pokud nechapes,ze s kazdou akci prichazi i reakce,tak pak budes jednoho dne prekvapeny.
    Dle toho co pises,by pak byli vsichni kdo znaji a cti nejake zakony nesvobodni,a ti co zadne neznaji a nstaraji se o ne,jsou svobodni . Uzasna logika .

    Porekadla typu „kdo jinemu jamu kopa,…“ nebo „tak dlouho se chodi se dzbanem pro vodu,az ….“ ,apod. zde urcite nejsou aby nas svobody zbavovala. Ja kuprikladu mam typo porekadla vzdy na pameti,ale nerekl bych ,ze se citim nejak nesvobodny.

   7. Svoboda je i v tom, že pokut je nějaký světský zákon v přímém rozporu s tvým pojetím, dobrých mravů, nebo rozumu, nebo odporuje tvému pojetí lidskosti, nemusíš ho dodržovat jako ovce.
    Pak ale musíš být připraven, že tě ostatní ovce řádsky potrkají a pokoušou.

   8. Pokud přijde….“že tě ostatní ovce řádsky potrkají a pokoušou“, tak to v podstatě znamená, že soudy pachatele odsoudí a věznitelé uvězní / i na mnoho let /, to je všechno ale „jen světská odveta“ za porušení světských zákonů. Ale ta nenahrazuje sklizeň úrody, jako důsledek karmického zákona.

    I to patří k pochopení jeho zásadní role v lidském životě.
    Jinak řečeno, nečiň jiným to, co nechceš, aby jiní činili tobě !

   9. Vendo
    Ad: Ale ta nenahrazuje sklizeň úrody, jako důsledek karmického zákona.
    To co píšeš je sobecké a chamtivé. Dělat „dobré skutky“, nebo prosazovat správné věci, pro zisk, nebo vlastní prospěch(čistá karma), je Vendo ta největší lidská zhovadilost.
    Pokut tvořím cokoli, co jsem uznal za dobré, tvořím to proto, že to považuji za dobré. Nikdy ne pro zisk čehokoli a je mi lhostejno, jestli si tím ušpiním oděv, či mi na zádech přibude další šedý pruh.
    Od nevědomého to respektuji. Ale od vědomého????????

   10. Pokud jsem uvedl, že světský soud, rozsudek a jeho prožití /pokuta, veřejné práce, vězení, i šibenice /je pro pachatele „světskou odvetou“, tak to opravdu znamená, že se tím nevyhne karmě.

    A kde, podle Vás, píši něco o „dělání „dobrých skutků“, nebo prosazování správných věcí, pro zisk, nebo vlastní prospěch(čistá karma) ??

    Již několik roků tu píši články a diskutuji, ale taková zhovadilost by mne nikdy ani nenapadla.

    Podívejte se třeba sem, co jsem tu nedávno napsal a za čím si docela pevně stojím :

    http://hledani.gnosis.cz/utrzky-k-zamysleni-2/

    Pokud to nenajdete, tak je to v citaci Bhágavadgíty !

    A mohl byste mi velmi stručně objasnit – vysvětlit, moc Vás o to prosím, co je na mém příspěvku, kterým jsem Vám odpověděl na „ovce řádsky potrkají a pokoušou“ a na myšlence, kterou jsem vyjádřil „Ale ta nenahrazuje sklizeň úrody, jako důsledek karmického zákona“ (tu citujete ve své odpovědi), sobecké a chamtivé??

    Nějak jsem Vám neporozuměl.

    Pěkný den.
    Venda

   11. Vendo.
    Slyšel jsi to již mnohokrát, nejen ode mne, ale i od spousty probuzených.
    Zaregistroval, nebo cítil jsi jejich přítomnost? A neprošlo jich tu, na gnosis málo, těch kterým se dostalo toho, o čem si celý buddhistický svět nechává zdát.
    Dostalo se ti spousty nápověd a kopanců pod koleno. Ale ty stále ulpíváš na svých brožurkách a točíš se v kruhu představ o „vyšších světech“, „pokladech na nebesích“, „nebeské hierarchii“. A strašáka ohně, síry a plamenů pekelných jsi nahradil karmickým vyrovnáním.
    Nerozumíš? Nezbývá, než dát tomu čas. Možná porozumíš.:)
    Umíš dýchat??????
    Ano????
    No, tak proč nedýcháš?
    Měj se. :)

    Ps: průšvih je ta touha po sklizni, ta honba za sklizní, ta honba za „poklady na nebesích“

   12. Padlý Leo,

    můžete mi laskavě objasnit, co je na mém diskuzní příspěvku z 19.12.2016 (19:14) sobecké a chamtivé? Citoval jste moje sdělení pro Vás: „Ale ta nenahrazuje sklizeň úrody, jako důsledek karmického zákona.“ A Vy k tomuto dodáváte, že : „To co píšeš je sobecké a chamtivé.“

    Jsem ale jinak velmi rád, že Vy tady vidíte probuzené.

    A nenahrazujte si prosím ničím Vašeho strašáka ohně, síry a plamenů pekelných, jak tady píšete. Jak myslíte, takový jste. To není z mé hlavy.

    V jednom svém již více jak tři roky starém článku jsem napsal :

    „Akt křtu, který je popsán v Janově evangeliu, setkání Ježíše Krista se svým Mistrem Janem Křtitelem, zasvěcení, to vše je tím, co může potkat i upřímného hledače na duchovní Cestě v současnosti. To, co jsem popsal stručnými slovy a myšlenkami je ve své podstatě obrovským krokem do neznáma. Je to na prvém místě odpoutání se od světa, ve kterém duše strávila miliony převtělení. Nejsme však na to sami. Je nedocenitelným pokladem, a jak z napsaného vyplývá i nezbytností, potkat a poznat pravého Mistra. Ten jediný jako vyslanec svého Otce nás může dovést zpět, do prosvětleného domova duší, do Oceánu Boha.

    Závěrečnou nadějí je sdělení, že od Boha nám Mistři přinášejí spásu, radost a požehnání. Nechce to nic jiného, než správně naladit naši přijímací anténu. Natočit ji k věčnému zdroji, do tryskající Lásky.“

    A dodávám, bez pokory to nepůjde. Z lásky k bližnímu svému Vám doporučím, padlý Leo. A zkuste ještě alespoň na malou chvíli potlačit své ego. Pokuste se, nic Vás to nebude stát. Vyprázdněte svoji rozrušenou mysl. Je totiž čas naděje.

    Pěkný večer.
    Václav Žáček

   13. pro Venda 20.12.2016 (18:41)
    Vendo, píšete :“Je to na prvém místě odpoutání se od světa..vyplývá i nezbytností, potkat a poznat pravého Mistra“
    Dál píšete ve smyslu, že pravý Mistr nás dovede do domova duší.
    / opakovat, co jste přesně napal nemusíte, každý si to snadno najde, tudy únik nevede/.
    To je skvělé. Mistr je ještě na tomto světě, neodpoutal se z něj, už nás do domova duší dovede. Mistr je takový průvodce recyklační cestovní kanceláře Vypouštění duší-svět duší. Proč nás tam nevede kdokoli, když se recyklují v karmě všichni?
    Je to ten samý Mistr, který má konečně tu pravou karmu, že se nemusí (jako my za pozemské hříchy) vracet do pozemského světa, o což máme údajně usilovat?
    Píšete :
    „Nechce to nic jiného, než správně naladit naši přijímací anténu. Natočit ji k věčnému zdroji, do tryskající Lásky..“
    Tak jo, antény se ladí na střeše šroubovákem otočnými kondenzátory (trimry), věčný zdroj tryská zřejmě všude. Kdy je nejlépe vylézt na střechu a dát si anténu k srdci? Dnes byla zima a vítr. Kde ta případná bioanténa je a čím se ladí?
    Som z toho volaký zmatený. Vendo dal jsem si pozor, v tomto příspěvku jsou čtyři věty s otazníkem, těžko budete jako obv. psát, že jsem se na nic neptal.

   14. Pardale, položil jste mi pár otázek a slušností je odpovědět.

    ad – k Mistrovi : “ Proč nás tam nevede kdokoli, když se recyklují v karmě všichni?

    Měl bych snad věřit tomu, že kdokoliv /!!/ zná celou fyziku – kupř. molekulovou, atomovou, jadernou, jako fyziku elementárních částic, teorii chaosu v kvantových systémech, kvantové teorie? Asi ne.

    Použití slova recyklace ve spojení s karmou naznačuje Vaše velké nepochopení. Stručně – život člověka, od jeho narození není recyklací starého, vždy se jedná o život nového fyzického těla se „starou“ vtělující se duší a s tím i o novou šanci vyrovnat její karmické dluhy z minulých životů. Já vím, že jsme tu na světě jako žijící duchovní bytosti, každý jeden z nás, procházející zkušenostmi života v lidském těle. A vím, že se můžeme změnit; v každém momentu máme svobodu volby.

    Ještě Vám dám odkaz na můj článek :http://hledani.gnosis.cz/mystika-6-cast-cesta-za-hranice-tela-a-mysli-zaver/

    V textu tohoto článku – po tučným písmem zvýrazněné radě „„Nauč se pomocí své vůle stahovat svou pozornost z vnějších objektů, zájmů a z hmotného těla a soustředit ji v očním centu (třetím oku).“….je tam popsáno, kdo je Mistr.

    A moje stručná odpověď – Mistr se rodí bez karmy. Jinak řečeno, nemůže nás vést slepý, když my sami jsme na tomto světě duchovními slepci. A že je v hmotném těle? Jinak to nelze – musí být ve formě, která může člověku předávat učení, se kterou my umíme komunikovat. Mistr své žáky naučí především vstupu do nitra, kde se žák setkává s jeho pravou duchovní podstatou, jako Slovem. Jsem rád, že jste, i když jen své prozatím malé pochopení, nazval, že je to skvělé. On nás vskutku dovede dovnitř. K určitému stupni poznání a dál jdeme v životě již s vlastní vůli a usilováním, ale s tím rozdílem, že máme svého Mistra, který nás zasvětil – otevřel nám tzv.třetí, duchovní oko.

    Je to tak, jako student fyziky má svého Plancka, Einsteina, Bohra, Hawkinga….aj. a čerpá z jejich učení, skript, učebnic. Ukončím první odpověď citací z mého článku z odkazu výše:

    „Proto, když přichází člověk k nástupu duchovní cesty a k jejímu zásadnímu cíli, poznat sebe sama a postupně vstoupit do daleko vyšších a rozsáhlejších světů, nelze se obejít bez učitele. Použiji jedno přídavné jméno, které má velkou důležitost – zní PRAVÝ! Pravý učitel, pravý rádce, pravý guru, mystik, sant či Mistr! V čem spočívá jeho tzv. pravost? Je to v tom, že v oblastech, počínaje třetím okem (tam je zcela běžně) a konče cestou v různých duchovních sférách, do kterých dle svého svobodného rozhodnutí kdykoliv vchází a nebo z nich vychází, kdy má přímé zkušenosti, je za hranicí hmoty doslova „jako doma“. Proto může a musí své žáky učit. Navíc, i když se to nemusí setkat s všeobecným souhlasem, jsou tito mystici a Mistři přímo Syny Boha. Jsou sem posíláni s již jednou zdůrazněným úkolem – přivést označené a připravené duše v lidských tělech na pravou cestu návratu do jejich pravého domova.“

    A dále se ptáte: „Je to ten samý Mistr, který má konečně tu pravou karmu, že se nemusí (jako my za pozemské hříchy) vracet do pozemského světa, o což máme údajně usilovat?“

    Tak pro pořádek:
    – Mistr, Syn, vtělené Slovo, nemá karmu
    – Jeho vracení se se do pozemského světa je vůlí Otce; tento Syn-Bůh, Mistr, plní jeho úkol, kterým je především přivést na cestu návratu připravené duše. / kontrolní otázka – dokázal byste takového Mistra pojmenovat ? – ale neodpovídejte, vím, že dokázal /
    – a Vaše „údajně usilovat?“ – to je věcí přístupu konkrétního člověka, správného rozlišování na individuální Cestě s cílem poznání své pravé podstaty / pochopitelně, že u jednotlivce, který toto chce a je ochoten na tuto Cestu vstoupit /. Tady jen řeknu, že většina lidí se drží hmotného světa jako to klíště – chce, touží, lpí, je tím svým falešným já – egem – zcela pohlceno na naprosto jiné cestě….., ale ta nevede k vyššímu vědomí.

    Tady pro připomenutí a určitou zajímavost – pod mým článkem, jehož odkaz cituji jste ani jednou nevstoupil do diskuze, „šel“ zřejmě mimo Vás.

    Dvě Vaše další otázky, ke kterým Vás inspiroval tento můj text :
    „Nechce to nic jiného, než správně naladit naši přijímací anténu. Natočit ji k věčnému zdroji, do tryskající Lásky.“

    Na Vaši první otázku neodpovím – zní: „Kdy je nejlépe vylézt na střechu a dát si anténu k srdci?“ Je v podstatě hloupá a má zřejmě jiný cíl. Asi místní diskutující pobavit.

    Druhá zněla: „Kde ta případná bioanténa je a čím se ladí?“ Tady odpovím stručně. Je to náš mozek a ladí se meditací.

    Pardale, ptal jste a doufám, že jsem Vám na vše odpověděl. Jestli vše pochopíte, to je věc jiná.

    Na závěr uvedu, protože si nejsem jist, jestli na můj článek z odkazu k mystice půjdete, charakteristiku Mistra. Je to i takové rozšíření k Vašim otázkám k Mistrovi :

    – pravý Mistr si nenechává za své služby a pokyny nikdy platit a ani za ně nepřijímá žádný jiný druh materiálních výhod. To je až univerzální zákon

    – pravý Mistr je vždy soběstačný, nikdy není závislý na svých žácích, ani na veřejné dobročinnosti. Vtěluje se tu do lidského těla s vyšším úkolem, ale jako Syn se o stránku materiálnosti nezajímá.

    – nikdy nestaví na odiv své mistrovství a ani své duchovní schopnosti. Pokud o sobě některý člověk prohlašuje, že dosáhl vysokého duchovního vzestupu, pak již toto tvrzení samo je důkazem, že na duchovní cestě daleko nedošel.

    – Mistra zdobí skromnost, on ví, a to je zásadní rozdíl. Skromnost se týká i samotného života, od stravy až po například bydlení.

    – Mistr si nikdy nestěžuje například na to, jak je s ním zacházeno, jak se k němu ostatní chovají. Nezneužívá moci mu dané, aby získal pro sebe jakoukoliv výhodu.

    – Mistr nikdy nehledá žádné chyby na ostatních a nikdy o nikom špatně nemluví. Nikdy nepomlouvá ani nevyčítá chyby ostatních. Jeho schopnosti dokáží „přečíst“ každého člověka, ale nezneužívá toho.

    – Mistr nikoho nikdy netrestá, ani ty, kteří by mu ubližovali. Život duchovního Mistra se odvíjí podle zákonů Lásky; potrestání nechává zmíněné Negativní síle, která se zabývá spravedlností, karmou a plněním všech přání. Naopak, Mistr nabízí stále pomoc těm, kteří by o ni mohli stát.

    – Mistr se nikdy neoddává askezi či nějakému sebetrýznění. Zdůrazňuje styl života, který vede tělo ke zdraví, fyzickému i duševnímu. Mistr nevyhledává žádné formy požitkářství, je to člověk veskrze skromný. Je příkladem vyrovnaného člověka.

    – Mistr je vždy ten, kdo dává, nikdy není žebrákem. Navíc velmi rychle pozná, komu a co může či musí dát.

    – Mistr nikdy nečiní na veřejnosti zázraky. Může je sice učinit, ale pouze ze závažných důvodů. O svém mistrovství nepřesvědčuje konáním zázraků. To by bylo příliš jednoduché a následovníci by se jen hrnuli. Je to jeden ze zákonu Stvořitele, protože o lid, kteří uvěří jen na základě nadpřirozeného „důkazu“, by Mistr a ani jeho Otec nestál.

    – Všichni praví Mistři předávají v podstatě stále stejné učení, ve kterém má jedinečný význam Tvořivá síla Ducha Svatého a spojení s ní, což v nitru člověka zajistí zasvěcení od toho, kdo jí ve své Trojjedinosti sám reprezentuje a poté jím předaná osvědčená technika meditace se svými zákonitostmi, umocněná dodržováním slibů Mistrovi. Nezbytná je oddanost žáka a plná důvěra, a to i za nepříznivých okolností působícího vnějšího světa, kde vládne tzv. spravedlnost, jako princip ovládání Negativní silou. Nauka o síle Zvukového proudu je cestovní doklad, který nám Mistr předává a který nás opravňuje k této Cestě – jedině tento proud Slova, který přináší Jednotu a Harmonii, dokáže adepta dovést do vyšších světů. Odměna žákovi je více než bohatá.

    Pokud jste to dočetl až sem a zamyslel se, jsem rád. Vězte prosím, že duchovní slabikář se tak jmenuje proto, že sděluje nějaké základy. Když je člověk má, když má pokoru, úctu, trpělivost, cit lásky k životu…..a mnohé další, může se vydat na Cestu. Každá, i jen třeba pro získání zaměstnání v ryze vědeckému pracovišti, např. v CERNu, začíná prvním krokem.

    Pěkný den.
    Venda

   15. Pro padlého Lea z 20.12.2016 (18:54)

    Díky za přání a přeji – mějte se dobře.
    Venda

   16. Venda 21.12.2016 (9:12)
    Vendo, pěkně jste se do toho zamotal. Na slabikář trochu složitý a nelogický.

   17. Pro Vendu 21.12
    Vendo, píšete :“Mistr se rodí bez karmy..- otevřel nám tzv.třetí, duchovní oko..Je to náš mozek a ladí se meditací.“ Takže všichni mají karmu, mistr ne. To je něco jako těhotný chlap. A řídí naší karmu k lepší. Mistr nebere peníze, jak by pobral, zase mu karmu přišijí, i když se narodil bez ní? Duchovní třetí oko je zástěrka pro pojmy, se kterými si nevíte rady, stejně jako jiní karmisti.
    Vámi vyjmenovaní fyzici Planck atd. nejsou totéž co mistři. Třeba zrovna ten Planck byl stoupencem nacismu a jeho objevy platí stále, protože se odvíjí o přírody a hmoty, ne od nějakého pojmodojmu třetí oko.
    Náš mozek se ladí meditací, dobře. Procvičování mozku prospívá, čiperný mozek prospívá tělu. Není to žádná složitost. Na to nepotřebuji Mistra rozeného bez karmy. Stačí cvičitel jógy nebo cvičit jógu sám, když už něco umím. Cvičil jsem jógu asi 20 let a chápu to jako procvičování mysli a těla. Bez karmy a bez Mistra.

   18. Díky, že uznáváte, že pěkně.

    Vy jste tu asi nový a moje starší články a citace z nich hodnotíte jako „zamotání“. Inu, nejste pane Lojzo v obraze a máte v tom nejasno.

    Ten slabikář je jen ten první můj článek, pod který trošku píšete. A má diskuze z Pardalem se může zdát pro jednodušší lidi, jak sebe nazýváte, problémem. A tak Vám s láskou poradím, všímejte si „slabikáře“ a jestli Vám je tam něco nejasné, klidně se mne optejte.

    Pěkný den.

    P.S.
    Ale můžete se samozřejmě vrátit i k dřívějšímu článku k mystice, na který jsem dal odkaz.

   19. Pardale, vstoupil jste do diskuzi mezi mnou a padlým Leem, kterému jsem něco odpovídal. Položil jste mi několik svých otázek a já na ně odpověděl tak, jak jsem jim porozuměl.

    Řadu myšlenek z mých odpovědí teď zpochybňujete, ale to je Vaše věc.

    Pokládáte mi novou a jedinou otázku : „Mistr nebere peníze, jak by pobral, zase mu karmu přišijí, i když se narodil bez ní?“

    Takhle, jak je položena, na ni ale neodpovím. Ukazuje totiž na Vaše opět velké nepochopení. „Jak by pobral, zase mu karmu přišijí……“ Kdo prosím? Co je to za blbost? Nějaká skupina lidí či jiných bytostí, které nějak přišívají karmu? Co je toto za hloupost? Kdo si myslíte, Pardale, že je nad Mistrem?

    Jinak nemám více k tomu, co jste mi napsal, říci. Slabikář bude v dalších pokračováních mnohem jednodušší, než moje série článků k mystice, na ten poslední z nich jsem Vám dal odkaz. Vy jste pod tento článek před více jak dvěma léty diskutovat nešel. Podle mne, jako jeho autora, tam bylo mnoho velmi kvalitních diskuzních příspěvků – namátkou Degon, Tadeáš V., Jiří Muladi, Tuareg, Jaromír, Hvězdička, Daniela, Karel, Míla, LM a další. Celkem 128 diskuzních příspěvků a Vy nikde. Článek mystika 5 – byl o svobodné vůli – 249 diskuzních příspěvků – Vy jste stvořil sedm reakcí na Hvězdičku a pana Muladiho na téma – neurony, frekvenční pásma, jednotky Bovis, elektromagnetické vlnění, vlnoplocha….atd.. / mimo téma /; článek mystika 4 – 134 příspěvků – opět jste nepřišel. Z těch jmenovaných článků celkem 511 příspěvků a Vy jste přišel jen sedm krát, a to zcela mimo téma. Mohu z toho učinit závěr- buď Vás to téma nebaví a nebo mu nerozumíte. Vyberte si sám.

    Ale nevadí. Jestli chcete otevřít diskuzi k tomuto mému dřívějšímu článku – je tady : http://hledani.gnosis.cz/mystika-6-cast-cesta-za-hranice-tela-a-mysli-zaver/ ,tak se tomu vůbec nebráním. Přečtěte si ho a vzhůru do Vašich názorů, připomínek či dotazů. Ale předem upozorňuji, že již budu, pokud se k tématu vrátíte, používat odpovědi na to, na co jsem odpovídal třeba i jiným diskutujícím či dávat a kopírovat jen již to dříve mnou napsané. Ta diskuze byla opravdu bohatá a šla k tématu, ke kořenu.

    Tady pod článkem „slabikář“ bychom se již zaplétali celkem do složitostí, které byly pod 6ti obsáhlými články opravdu dostatečně diskutovány. Slabikář bude jen slabikář.

    Na závěr jste mi napsal, že jste cvičil jógu asi dvacet roků a také jste napsal, že ji chápete jako procvičování mysli a těla. Jistě Vám to tenkráte stačilo, proto jste to i dělal. Jóga je však mnohem celistvější a jde od oblastí morálky a etiky, tělesných cvičení asán, do práce s energií prány, práce se smysly a v duchovní části přes relaxaci do technik koncentrace a meditace. Prostě jste jen nakoukl na nějaký povrch a šel po dvacíti letech od ní a co je dál Vás nebralo. Bhakti jóga, džňána jóga, karma jóga, mantra jóga, jantra jóga, laja joga, sahadža jóga, gíta jóga, lóma a vilóma jóga, súrat šabd jóga, kundalíni jóga, tantra jóga, džapa jóga, likhita jóga….., a další. Inu, Vaše volba. Tady jste však na stránkách „Hledání Světla“ a takhle povrchně hledat nestačí. Alespoň já to tak cítím.

    Ale to všechno na cestě jógy jsou jen loukotě kola a všechno směřuje do středu. Vy jste to opustil a v kostele Vám stačí, jak jste tu ne jednou psal, se zklidnit, dát na světlo penízek a pomodlit se. Oukej, je to Vaše cesta a jak řekl Ježíš, máte svoji odměnu.

    Ale vůbec mi nic z toho, co píšu nemusíte věřit. Jste svobodný člověk pod nickem Pardal a tady, spolu s panem Muladim, Lubkem, Tichánkem a Hvězdičkou, velký vědecký odborník.

    Tak se mějte hezky a jestli chcete odpověď na Vaši dnešní otázku, tak ji nějak do srozumitelna upravte. Rád bych Vám odpověděl, ale na hlouposti to nejde.

   20. Vendo, nepřišel jsem do Vašich diskuzí a článků, které pracně vyjmenováváte. No a co? To není odpověď, jen znovu a znovu ukázka toho, že odpovědět neumíte.
    Vendo, ono jde o docela primitivní věc. Když dle Vás Mistr se rodí bez karmy, je to pro mě přímo šok. Když už se rodí dokonalý, což nebyl ani Kristus (ten se musel nechat obřezat, odolávat pokušení v poušti atd.), tak nemá žádný vývoj a nějaké placení nebo neplacení za poskytované informace je tak nějak o ničem. Pokoušel jsem se najít, zda Mistr se rodí bez karmy, odhaduji, že jste si to vymyslel. No a našel jsem nějakého Mistra, co byl u nás a odpovídá na dotazy.Mistr říká, že karma znamená výhradně čin.
    http://www.sotozen.cz/texty/probuzeni-karma-reinkarnace/
    :“„Karma je to nejhorší, co existuje!… Je to cosi na zakrytí naší pravé tváře… Vytváříme tak na téma karmy mnoho příběhů, protože slovo karma je velmi špatně vykládáno. Karma znamená výhradně čin. Někdy je to dobrý čin, někdy špatný, někdy ani dobrý, ani špatný. Jakýkoli čin je karma: akt chůze, rozpohybování ruky, to je karma. Karma je fakticky čin.
    Když říkáme: „ ty máš špatnou karmu“, to nic neznamená, protože to, co je pro jednoho špatné, může být pro jiného dobré. Opravdu to tedy nemá význam.
    Existuje tedy způsob, jak žít téměř bez karmy. Jak je to možné, nepřestávaje konat? No, úplně jednoduše, nedělajíce nic zvláštního, dělajíce jen to, co děláme…
    „Převtělování? To je horší než karma…! Nevím, co to je převtělování, říká se, že ani sám Budha o něm nikdy nemluvil. Dával vždy stejný příklad, říkaje: „Sfouknu-li svíčku (a sfoukl ji), čím se stane plamen?“ Kdo může vědět, čím se stane plamen? Kdo může vědět, co se děje po smrti? Abychom to věděli, bylo by nutné vrátit se po smrti a to, podle mého názoru, není možné. Po třiceti letech meditace je snadné vstupovat do největších hlubin, vstupovat do srdce buněk skrze pozornost, skrze soustředění, strávit tam hodiny a hodiny, zkoncentrováni na nejhlubší, když se vracíme do nevědomí, vědomí již nemůže být vědomým. Už nemůže rozumět, je v klidu. Kvůli tomu nemůžeme porozumět převtělování, nemůžeme porozumět smrti. “
    Mistr říká :“„ ty máš špatnou karmu“, to nic neznamená, protože to, co je pro jednoho špatné, může být pro jiného dobré“ .
    Hodně divné, špatný čin je prostě špatný, co je dobrého na tom, že nějaký kriminálník pořeže ruku Kvitové, když se brání ve svém bytě?
    Chápu, že se ten Mistr se živí okecáváním na téma karma, chápu i to, že to dělá u nás, kde si myslí, že je ještě vakuum. A má pomahače, kteří mu slepě přitakávají na všechno.
    Ve Vašem článku http://hledani.gnosis.cz/mystika-6-cast-cesta-za-hranice-tela-a-mysli-zaver/
    , na který mě odkazujete píšete : „Mistři jsou přímo Syny Boha“. Jsem zase zmatený, jaký Bůh posílá své syny jako Mistry na Zem? Více synů jednoho Boha, odkud to máte?
    Předpokládám, že z tzv. třetího oka.

   21. ad/ Vendo, nepřišel jsem do Vašich diskuzí a článků, které pracně vyjmenováváte. No a co?

    Odpovídám – No a nic.

    Ptal jste se mne na mnoho věcí a já k odpovědi použil můj dávný článek, který se problematikou, na kterou jste se ptal, podrobně zabývá. Proto přece autoři píší články či knihy, aby se mohli na ně a na diskuze kolem nich i případně odvolávat. Tak jste to dělal přece i Vy zcela běžně.

    Pardale, já jsem Vám dnes 21.12.2016 v 9:12 odpověděl – napsal jste mi čtyři věty, jak je vtipně nazýváte, s otazníkem a já ně odpověděl, jak jsem nejlépe uměl. Co více chcete? Jestli se Vám odpověď nelíbí, tak s tím nic opravdu nenadělám a můžete si o mne myslet cokoliv. Uvědomte si prosím, že se Vás nesnažím o svých myšlenkách nějak přesvědčit; že by byly nějak jediné a správné.

    Že je něco pro Vás šok? S tím také nic nenadělám. Není to tím, že máte určitou nevědomost a pak přijde i nějaké Vaše šokující poznání? Fakt to nevím, neřeším to !

    Ukončím to – Vy hodnotíte ze své malosti i Krista. Prosím, je to troufalé, ale je to prosím Vaše hodnocení, ne? Obřezáním počínaje / to opravdu není podmínkou dokonalosti, Vy si to snad opravdu myslíte? / a nepodlehnutím Satanovi na poušti konče. O co jste se pokoušel a kde jste to našel – inu, to je Váš problém. Vždyť my přece spolu nesoutěžíme, kdo koho šokuje či o něčem přesvědčí. I Vaše odhadování je mi docela jedno.

    Pardale, více Vám dnes neodpovím, jdu cvičit. Nemohu za Vaše zmatky, šoky či překvapení.

    K odpovědi, kterou jsem dal padlému Leovi a na niž jste navázal své čtyři otázky jsem odpověděl. Ještě jednou, jak nejlépe jsem mohl. Jestliže něco zpochybňujete a prokazujete tím jistou nevědomost, je Váš problém. Ne můj. Jestli Vám na mých odpovědích není něco jasné, zeptejte se konkrétně.

    Ptáte se závěrem – odkud to máte? Své zdroje pod články nebo v textech říkám. Dnes Vám jen řeknu – učení Sant Mat. Znáte ho?

    Můj tzv.“slabikář“ bude pokračovat asi čtyřmi následujícími díly. Proto Vás prosím, buďte trpělivý – základní informace teprve přijdou. Kam spěcháte a proč vůbec předbíhat?

    Pěkný večer.

   22. Vendo, ptal jsem se odkud jste přišel na to, že Mistr se rodí bez karmy. Odpověděl jste podle svého zvyku dřívějším článkem článkem, kde o tom není nic.

   23. K Venda pro Pardala 21.12.2016 (20:30)
    Vendo, diskuze je o tom, odkud máte to, že Mistr se rodí bez karmy. Odpověď žádná, citát už vůbec ne, ale píšete :“Dnes Vám jen řeknu – učení Sant Mat. Znáte ho?“
    Už jme o tom diskutovali.
    Znám základní věci o učení Sant Mat(u) a děkuji nechci, nevěřím ani Vám jako jeho vykladači. Když jste v koncích s argumenty, které si přizpůsobujete (např.že Ježíš v Bibli mluví a karmě, a když jde do tuhého tak o karmě mluví nepřímo a pro Vás z toho cosi plyne), prostě když jste v koncích, tak honem do Sant Mat.
    http://www.santmat.cz/, kde se usmívá Sant Baldžít Singh Duchovní Mistr. Je to tem mistr bez karmy?
    „Sant Mat je cvičení meditace na vnitřní Světlo a Zvuk tak, jak jej učí žijící učitel. ..Vstup do široce otevřeného vesmíru a začni tak novou cestu života.“
    http://pocamag.cz/sant-mat.php
    Docela dobré a hutné vysvětlení o co se jedná. Kdo tomu věří a´t tam běží za Mistrem.
    „K praktikování Sant Matu je potřeba zasvěcení od skutečného žijícího mistra. V Indické Déře nyní působí Maharaj Gurinder Sing Ji, kterého zasvětil Maharaj Charan Singh Ji a před svou smrtí jmenoval svým následníkem.
    Při zasvěcení předá mistr svému žákovi pět tajných slov, které žák při meditaci opakuje a s jejichž pomocí se soustředí na místo třetího oka. Těchto pět slov pomáhá žákovi udržovat mysl bez jakýchkoli myšlenek. Když se žákovi podaří být po určitou dobu bez jakýchkoli myšlenek, uslyší zvukový proud. Vydává se jeho směrem a stoupá do vyšších oblastí bytí. “
    Takže ne, že se rodí bez karmy, ale předávají si Mistra jako trafiku. Cílem je ne být bez karmy, ale bez myšlenek. A podle toho to pak vypadá.
    Chápu, že v předvánoční čas by se mělo diskutovat slušně a v míru, Vánoce jsou taky o setkání a souznění v kruhu rodiny. U nás to probíhá v křesťanském duchu a nevím, co by mi nějaký indický Mistr a jeho vykladači se svými astrozvuky měli dát navíc. Dobrá hudba působí na psychiku a rozvíjí ji, to se ví odjakživa.
    Na Ukrajině v místě Kostěniki našli přes 20 tun mamutích kostí, měli tam velkou místnost, kde se hrálo i na píšťalky z kostí, ty píšťalky tam byly nalezeny.
    Přeji hezké Vánoce a pokoj v duši na zemi, astroduši na Vánoce vypusťte na opušťák do toho vesmíru.

   24. ad/
    ….prostě když jste v koncích, tak honem do Sant Mat.

    ?????????

    Můj úplně první příspěvek sem umístil před více jak 5ti léty s odkazem na zdroj – opravdu si myslíte, že jsem byl již na samém začátku v koncích ??

    Václav Žáček, 26.6.2011
    (základní zdroje – učení Sant Matu, univerzálního učení Jógy slyšitelného životního proudu)

    Ostatně, přečíst si ho by Vám možná pomohlo.

    http://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-aneb-jak-si-usteles-tak-si-i-lehnes-1-cast/

   25. Vendo 22.12.
    Nejste v koncích, protože jste se nehnul z místa od původního článku roku 2011. Jen jste trochu něco přibájil.Třeba, že Mistr nemá karmu. Ve svém odkaze
    http://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-aneb-jak-si-usteles-tak-si-i-lehnes-1-cast/
    uvádíte zdroj :základní zdroje – učení Sant Matu, univerzálního učení Jógy slyšitelného životního proudu.
    Odkaz žádný, kniha žádná, autor žádný, prostě Sant Matu se od prvního článku 2011 změnilo na Sant Mat v článku posledním.
    To je asi jako, kdybych jako zdroj uvedl křesťanství.

   26. Pardale, provedu takovou drobnou rekapitulaci a věnovat se budu naší vzájemné diskuzi od 21.12. – 15:31 = můj příspěvek + navazující. Před tím jste mi položil čtyři otázky a vyjma jedné, zcela stupidní, jsem odpověděl 21.12.2016 (9:12).

    Termín, označení Mistr používám vždy s velkým písmenem M na začátku. Chci tím zdůraznit Jeho výjimečnost. Zrovna jako je to stejné u Syna. Jedná se o vtělené Slovo. Nějaký mistr, třeba v nástrojárně mne nezajímá.

    Mistr, Syn, v pojetí Trojjedinnosti , Bůh-Otec, Syn a Duch svatý, se vždy rodí bez karmy. O tom se tu ne jednou diskutovalo. Bohužel, bohatá diskuze pod mými dvěma prvními články, zrovna tak jako u těch Vašich starších, byla smazána. To „bez karmy“ buď přijmete a nebo ne. Ale ještě drobně naznačím, co jsme si již spolu mnohokráte psali – Vy jste tu uvedl, že na karmu nevěříte / na reinkarnaci, na duši /. Tak proč to mám Vám vysvětlovat ? Jako kdybych napsal, že nevěřím na Einsteinovi teorie, ale stále se na ně vyptával a zpochybňoval je. Chápete ten rozpor?

    Někdy mi vyčítáte, že neodpovídám na otázky. Tak jen z mého pohledu drobnost, ale reagoval jsem ve své odpovědi 21.12. v 15:31 na Vaše rádoby asi zábavnou otázku, ve které jste ale učinil jakési sdělení: „„Mistr nebere peníze, jak by pobral, zase mu karmu přišijí, i když se narodil bez ní?“
    A já se Vás optal :
    „Kdo prosím? Co je to za blbost? Nějaká skupina lidí či jiných bytostí, které nějak přišívají karmu? Co je toto za hloupost? Kdo si myslíte, Pardale, že je nad Mistrem?“ A Vaše odpověď? Nic.
    / to jen tak pro dokreslení/

    Dnes ráno jsem se podíval pod mé významné články k mystice – měly celkem šest částí. Významné byly proto, že pod nimi k věci samé diskutovali seriózně mnozí zdejší diskutující a dala by se z toho napsat i kniha. Celkem 650 diskuzních příspěvků. Vy jste jich vytvořil 7 a jak jsem psal, zaujali Vás nejvíce nějaké pojmy jako neurony, frekvenční pásma, jednotky Bovis, elektromagnetické vlnění, vlnoplocha….., ale to nehrálo v diskuzi a ani předmětu článků žádnou roli – chápete? Chci tím jen říci, že obor mystika Vás tehdy nezajímal. Dnes ano a znovu a znovu se vracíte k Mistrům, karmě.
    Pardale, věříte nějaké osobnosti z lidské historie, které by podle Vás mohla mít titul Mistr?

    Objasnil jsem Vám asi čtrnáct druhů jógy. Nejsou zdaleka všechny. Určitě bych se mohl zeptat, kolik a jak se podle názvu a oborů dělí fyzika /vaše hobby / – také byste leccos uvedl nějakým výčtem.

    Od počátku, od mého prvního příspěvku „ke karmě“ tu uvádím jako zdroj učení Sant Mat, kterým je cesta jógy slyšitelného životního proudu. Kdo chce, a Vy to děláte, informace si nachází. Internet je i k tomu určen. Doplním ještě, že je založena společnost, která se studiem této vědy zabývá. Jsem jejím členem. Nazývá se „Studijní centrum duchovních věd Česká republika“. Má registraci, IČO, orgány, tak jak naše zákony předepisují. Také tam najdete její náplň práce – činnosti.
    K mnoha myšlenkám jsem v textech článků či v následné diskuzi uváděl knihy a jejich autory. Například „Cesta Mistrů“ – autor Julian Johnson, „Ježišovo evangelium – po stopách jeho původního učení“ – autor John Davidson; „Duchovní cesta mysticismu díl I.“ – autor Lékh Rádž Puri; „Jóga a Bible“, autor Joseph Leeming; „Světlo na evangelium svatého Matouše“ autor Maharaj Charan Singh Ji, a z příbuzných knih /tématicky / třeba spis Pistis Sophia či „Věčná filosofie“ autor Aldous Huxley….. a další. A také jsem uváděl, že čerpám z vlastního poznání, z přednášek a besed.

    Nepíši zde žádná pojednání, která by chtěla být vědeckými, a také neznám ten Váš správný vědecký přístup. Vy tu máte tento fantastický článek: http://hledani.gnosis.cz/alchymie-co-se-od-staroveku-znicilo-a-vytvorilo-ve-vede-za-krestanstvi-a-islamu-1-dil/ ……… a je tam na konci mnoho odkazů. Prostě FANTASTICKÉ a všechny zdejší návštěvníky upozorňuji, že tak je to správné. Jen jedno, povšimněte si. Pardal píše v rubrice těchto stránek „Historické souvislosti, Na pomezí vědy“. Tam to je nutné, tam, aby pro své myšlenky měl oporu, uvádí odkazy na mnohem slovutnější díla. Já píši ale v „Hledání Světla“, a to je téma, kde se vydovádějí /nic ve zlém / křesťané, buddhisté, příznivci učení véd, Steinerovci, příznivci Blavatské, Minaříka, Platóna, judaisté, jehovisté, příznivci Taoismu, Zoroastriáni, vyznavačí Gíty, Paťaňdžaliho, ti, co uznávají náboženství Sikhů. Ale také Abdrushin, Bedřich Kočí, Břetislav Kafka, Stanislav Grof…. . A mnoho dalších. Pestrá směsice směrů, náboženství, sekt, jak je libo. A buď něco z tisíců myšlenek „pozvednete“, jinak, něco Vás zaujme a nebo něco ne a můžete to nechat být. Ale zcela svobodně můžete i něco zesměšňovat.

    Pardale, za své působení mne oslovilo mimo tuto diskuzi více lidí, kteří chtěli více informací a dokonce někteří přišli i do našeho „Studijního centra“. Tak to je. Vy jste svoji zasvěceností do otázek vědy určitě získal mnoho zájemců o astronomii, fyziku či matematiku. Věřím tomu – proč ne? Zkrátka, kdo chce, koho zaujme to, co tady v „Hledání Světla“ píšu, tak si cestu k informacím u zmíněné jógy slyšitelného životního proudu, potažmo Sant Mat, najde.

    Pár otázek, ke kterým jste mne inspiroval :
    – Proč myslíte, že se Ježíš MUSEL nechat obřezat?
    – Proč si myslíte, že Sandó Kaisena, na kterého jste dal odkaz, je Mistr?
    – Na tu Kvitovou nechcete asi odpovědět, že?
    – Proč tlačíte na moje odpovědi – myslíte si prosím, že je to zde nějakým mým zaměstnáním? Vyčítáte mi, že neodpovídám 21.12.2016 (23:58) a hned následujícího rána 22.12.2016 (9:46) znovu – Proč? Vy tu máte stanoveny nějaké časy pro odpověď? Myslím si, že jako autor pod svými články diskutuji, objasňuji a především, to byste mohl uznat, nikomu nic nevnucuji. Přečtete – nepřečtete = Vaše volba. Ale urgovat, jako malý kluk, který otravuje své rodiče? Proč?

    Napsal jste mi otázku: „Jsem zase zmatený, jaký Bůh posílá své syny jako Mistry na Zem? Více synů jednoho Boha, odkud to máte?“

    Odpověď – Bůh Otec. Protiotázka – kolik Vy znáte Bohů?
    Odkud to máte? – z učení, které vyznávám, z cesty, duchovní vědy.
    Více Synů jednoho Boha – lze – Syn je vtělené Slovo, to je bez začátku a bez konce. Taková Síla „plodí“ s vlastní Moudrostí Syny, a ti přicházejí od Otce k lidské populaci s jistým úkolem.

    Jsem rád a na závěr to říkám se vší úctou k Vám – našel jste si zdroj informací k Sant Matu. Již jste tak / a nějaký diskutující pod nickem Honza též / učinil i dříve. Prostě Vám to nedalo. Pro úplnost Vaší informace Vám doplním :

    Sant značí v mystickém chápaní toho, kdo dosáhl paté duchovní oblasti / tady se Vám omlouvám, že hierarchii stvoření v pojetí Sant Matu tu záměrně neuvádím/.
    Mat značí učení – tedy ve spojení = Učení Mistrů. A dodám :“ Sant Mat je věda jako každá jiná, je navíc vědou živou. Má své postupy, své know how a nenabízí nic jako to jediné a správné. Nestydím se za to, že jsem k této duchovní vědě po více jak třicíti rocích hledání „nějak“ dospěl. Je to s ní a v ní především cesta přímo žitých zkušeností. V literatuře, která kolem SM postupně vznikala a která si v žádném případě nedělala a nedělá ambice být na trhu jedničkou, okouzlovat a získávat nové a nové vyznavače, je mnoho poznatků, které za dlouhé věky předkládali svým žákům Mistři, kteří podle nich své žáky vedli. Výsledky, které jsou platné jako univerzální poznání. Jak to chápe subjekt, třeba já? S pokorou, s velkými díky, s láskou ke svému žijícímu Mistrovi, je to pro mne obrovské štěstí a děkuji za to, že mne to potkalo.“

    Na úplný závěr: „Připomínám tu již mnohokráte napsané a diskutované; existuje jediný Bůh, který svým Slovem a svou Moudrostí stvořil všechny věci, Bůh je Otcem a Jeho první emanací – beru to jako metaforu – je Jeho prvorozený Syn / Mistr/. A když si Bůh přeje přivést duše zpět k Sobě, posílá tohoto Syna, aby na sebe vzal lidskou podobu“ / o Slově jako Duchu svatém tu již byla řeč /

    Snad jsem Vám již vše odpověděl.

    Pokud máte ale nějakou další otázku, rád ji zodpovím.
    Pěkný den.
    Václav Žáček

   27. Vendo k 23.12.
    Vendo, píšete :“Mistr, Syn, v pojetí Trojjedinnosti , Bůh-Otec, Syn a Duch svatý, se vždy rodí bez karmy.“
    No dobře, když myslíte že Bůh se rodí a jeho Syn byl bez karmy, tak je to Vaše věc. Ježíš prožil život jako prorok s mimořádnými, ale lidskými vlastnostmi. Byl ukřižován a zemřel jako člověk. A byl vzkříšen, pohyboval se pak na Zemi a ukázal se učedníkům. Souvislosti s  karmou žádné. Podle křesťanství tím vykoupil naše hříchy. Sedí po pravici Boha otce. atd.
    Mistři indičtí jsou bez karmy, a už se do života pozemského nevrací. Takže pěkný guláš mezi Mistry.
    Ptáte se :“Pardale, věříte nějaké osobnosti z lidské historie, které by podle Vás mohla mít titul Mistr? “
    Mistrů může být soustu, záleží na tom, co je Mistr. Že by to byl ten Mistr, co bydlí v Litomyšli a živí se přednáškami? Psal jste, že Mistr za předávání informací peníze nesmí brát.
    http://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka/Novinky/Clanky/28–5–Sant-Mat—Poznej-sam-sebe-jako-vedomi.aspx
    Vstup volný, takže ne zdarma.
    http://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-aneb-jak-si-usteles-tak-si-i-lehnes-1-cas
    „Nedávno jsem byl na přednášce nějakého kazatele jedné z amerických křesťanských církví (žije a působí v současné době v Litomyšli) a její téma bylo „život po životě“.
    Že se tím neživí třeba ve Wisconsinu, ale zrovna u nás, kde to není okoukané.
    Podle vlající definice Mistra, kde si definujete , co se zrovna hodí, může být Mistr kdekdo. Jednou jste u Svaté trojice, Otec měl Syna jen jednoho. Indických bohů jsou zástupy, Mistrů mnoho.

    No o spisu Pistis Sophia se diskutovalo, jinak na si Vámi uvedené knihy nevzpomínám, ale lze podobné najít dobře na internetu.
    Obdobně orientované knihy
    http://www.scienceofthesoul.org/category_s/1843.htm

    Knihy jste uvedl,takže už jsme blíž, kde se tedy konkrétně a co píše, že Mistři se rodí bez karmy? Citát žádný, k Vašim výkladům jsem hodně skeptický.
    Jinak přeji pohodu a díky za obsáhlé odpovědi

 2. Pardále, Ty šibale, píšeš:

  …Pojem duše je tak široký, že se mohou sblížit, i když se na ni nevěří.

  Tento imkriminovaný Tibeťan Ti pootvoril ,,tretie oko“, ale ešte Ťa stále máta tá ,,protoegyptsko-židovsko-kresťanská“ duša. A ona Ti nedáva spávať.

  …Dobre Ti radím vyser sa na ,,dušu“, je to len špiritisticko- špiritusový“ výmysel magorov, ktorí cez tento fluidný a nehmotný ,,protogendóm“ ,Ťa chceli ovládať a držať za ,,gule“…

  Nástrojom každého náboženstva je ,,strach, čo keď“…

  …. Len keď sa tohoto strachu zbavíš, len vtedy môžeš odhodíť svoj širák ,,vedomia“ do diaľav. Keď ho aj šikovne zatočíš, čiže mu dáš ,,falš“, ON sa Ti aj vráti…

  Až potom uvidíš Nový svet tak, ako si ho vždy chcel vidieť…

  Čistý, nezahmlený, nezaprdený Bohom Hospodinom a inými nehmotnýmu tajtrlílmi..

  Ak sa Ti to podarí, kontaktuj ma na frekvecii 1324679*/12333…

 3. Vendo,
  to citujete toho samého Davaj lámu, co je na výplatní pásce CIA? Holt osobní příklad je vždycky nejlepší! To je náhodička, že celá aféra s HerrMannem a Zemanem byla po příjezdu Davaj lámy.

  1. Mily Lojzo, jestli je ci byl Dalajlama na vyplatni pasce CIA neni prilis podstatne,podstatne jsou jeho ciny a co rika. Ja osobne bych se neodvazoval hodnotit ci dokonce kritizovat Dalajlamu,protoze kdo jsem ja vedle tohoto cloveka.A i kdyby to byla pravda,tak presto bych nehodnotil,protoze vubec nemohu vedet ,jak bych reagoval na jeho miste. Ono vubec neni asi dobre kohokoliv soudit a kritizovat,ale nekdy je tezke odolat.

   Jinak ta Dalajlamova odpoved na otazku ohledne nejlepsiho nabozenstvi je primo dokonala. Diky za uverejneni Vendo.

 4. „Nesuďte, abyste nebyli souzeni“ – naprosto souhlasím, Marťasi. Ale připadá mi to, že „káže vodu a pije víno“. Davajlama od nás odjel do nějakého jiného státu (už nevím kam) a tam začaly nepokoje taky. Těch náhod je příliš moc.
  Zdroj je trochu pochybný, ale na každém šprochu pravdy trochu.
  http://aeronet.cz/news/dalajlama-v-praze-prosazoval-islamskou-invazi-do-cr-a-submisi-naroda-multikulturnimu-globalismu-nemusime-mit-islam-radi-ale-mame-si-pry-na-nej-zvyknout-a-proc-zatkli-v-praze-ruskeho-hackera/

  1. Aeronet bych nepovazoval za verohodny zdroj informaci,tudiz ten odkaz ani nebudu komentovat.

   Co se tyce Dalajlamy – znovu rikam,nesoudil bych. Asi si neumime presdtavit ten politicky kolotoc okolo jeho osoby. Je treba mit na pameti,ze jedna z politickych taktik,je obklopovat se lidmi s moralni autoriou ..

 5. Svatí na této Zemi nebydlí, takže Jeho svatost je stejně nesvatá, jako každý jiný člověk a kdo si to neuvědomuje, nosí v sobě balast a pokrytectví.

  A přestože dalajlámova odpověď
  „„Cokoli, co tě udělá více soucitným, citlivým, objektivním, milujícím, lidským, odpovědným, etickým. Náboženství, které tohle dokáže, je pro tebe tím nejlepším.“
  vypadá úchvatně, ve skutečnosti znamená pouze možnosti lidského potenciálu. Pokud tento potenciál člověk nezaměří na Boha, k Bohu se nedostane, protože:
  kde je tvé srdce, tam je tvůj poklad (a Bůh tě nechá jít za tvým pokladem).

  Tím například není řečeno, že citliví a milující budhisté se nemohou dostat k Bohu – ovšem teprve poté, co přestanou být budhisty. Takže i s dalajlamou opatrně.

  1. Dnes, jako autor článku, si pročítám se zpožděním reakce, které se tu nashromáždily.

   S Vámi souhlasím a více bych nemusel. Dodám ale jen, že buddhista, ostatně jako každý usilující člověk, se dostane k Bohu tehdy, až vyčistí svůj pohár, až je čistý a připravený pro Slovo /když to silně zjednoduším / a až naplní svůj pohár pravým nektarem poznání.

   A ty poklady v nebi, jinak, kde je tvé srdce? To říká vše.
   Díky.
   Venda

 6. matko,píšeš:

  ….Kdepak je tam pětka? Že by v té 5. byla duše a jen tak náhodou Vám vypadla? :-)))

  Musím Ti povedať, že si všímavá ako tá inkriminovaná Eva, hoci podľa Protožidovských sprostonárodných povestí nemôžeš mať ,,dušu“…

  Že by si používala ten ,,sopel v hlave“???

  Pozoruhodné, moc pozoruhodné a všetky náboženstsvá sveta vylučovali zo sveta ,,náboženských bludov“ ženy…

  Aj Protožidovia, ponechávali ženy len v predsienkach, odkiaľ z bezpečnej vzdialenosti mohli pozorovať činnosť námestníkov božových.

  Dokonca sekta kresťanská sa doteraz žien bojí, ako čert kríža…

  Aj tá Nábojnica Slovenska, ináč hovorená Patrónka SR , tá Panenka Marienka sa sice do Nebies odrazila, ale dôkaz, že TAM doletela a tam dennodenne oroduje za hriešnikov , neexistuje..

  Prečo ? Žeby preto, že ženy majú tú vagínu ?? Ale čo ,,ONA“ má spoločné s náboženským životom ??

  Dokonca matko vieš, že ,,ženy“ majú vstup do Nebies priamo zakázaný !! Ale prečo?? Tam predsa vstupujeme ako ,, virtuálné nafúknuté balóniky“, alebo ako hovoria americkí súdruhovia, ako ,,tobolky“, bez genitálií.

  ….Takže prečo kresťanskí papaláši, prečo ženským zakazujete ,,vstupovať“ ???

  Tie môžu len prevádzať upratovacie, či hygienické práce v ,,domčekoch božových“, ale do jeho ,,skutočného domčeka“ v Nebesiach ich už nevpustíte ??…

  A kto potom vyčistí ten Auguášov chliev ,,TAM“…Žeby bezpohlavní anjeli, s tými krídelkami ???

  Tajbl fuj !!

  1. Sopel v hlavě vibruje, až se celé tělo zhroutí, plamenem se v hromádku popela změní. Krouží popel ve vánku, tiše k zemi padá, trávou propadá. Však při troše štěstí, nový Fénix z popela vstává. Čistý, jak lilium boží.
   Cíle bylo dosaženo, blik, cvak, nový život začíná. Jen netuším, mám-li skutečně vůli znova začínat, pořád kolem dokola. Příliš životní energie, vzácné životní energie jsem vyčerpala, na různé demagogie, konstrukty vlastní mysli,… a tak E.T. přes obrazovku stroje opět volá: „Domů, já chci domů jít!“ Do země studené, či přes plamen se v popel proměnit a spát, spát spánkem bezesným. Dát duši i duchu spočinout v klidu věčnosti.

   1. ad/:
    Do země studené, či přes plamen se v popel proměnit a spát, spát spánkem bezesným. Dát duši i duchu spočinout v klidu věčnosti.

    Matko, takhle si představujete podmínky pro spočinutí duše i ducha /země studená, proměna v popel a spánek/, jako podmínky pro klid ve věčnosti?

    Pěkný večer.

   2. Nikoliv. Toto je jen pouhé říkání, nebo spíše myšlenková centrifuga….
    Jde o to, čemu kdo dá přednost.

 7. Z tohoto zdroje ještě k tomu velkému Lámovi a světu, kterému by vládl :

  http://www.lajkit.cz/zpravy/item/245-sokujici-pravda-o-tibetu-kterou-media-z-dobreho-duvodu-taji

  Úryvek:

  „Teokratické náboženské učení se opíralo o třídní uspořádání. Chudé a utlačované učili, že si své neštěstí způsobili sami svými hříchy z předchozích životů. A tak byli nuceni se se svým těžkým osudem v současném životě smířit, přijmout ho jako karmický trest a žít s nadějí na lepší život v budoucích inkarnacích. Bohatí a mocní chápali svůj šťastný osud jako náhradu za zásluhy v minulém i současném životě.

  Tibetští nevolníci se však nechtěli vždycky smířit s rolí obětí karmy, s rolí viníků svého vlastního ponížení. Jak jsme viděli, někteří utíkali, jiní vzdorovali otevřeně, za což byli často podrobeni krutým trestům. Ve feudálním Tibetu bylo mučení a mrzačení – včetně vypichování očí, vytrhávání jazyka, odtrhávání končetin – oblíbenými druhy trestů používaných vůči zlodějům a uprchlíkům anebo vzpurným nevolníkům.“

  A pak karma dostihla i ty trýznitele a museli před karmickými následky utéci /trvale však neuteče nikdo/. To jen tak na okraj.

  Jinak je / lépe řečeno asi bude / tzv. Slabikář zřejmě dobře seřazen. A autor článku tam má zdůrazněný význam POZNÁNÍ – sebe sama. A to je zdroj pro možnost, jak jedině lze změnit civilizaci a zkvalitnit její hodnoty. Začít KAŽDÝ SÁM U SEBE!

  1. ad.:Začít KAŽDÝ SÁM U SEBE!

   Naprostý souhlas. Ale nemáme „noty“, podle kterých máme hrát. Vždyť se neshodneme na postupu ani tady, natož celá společnost. Chce to pořádná skripta a ne jen slabikář. (Jinými slovy, ten duchovní vůdce na to bude potřeba taky.)

  2. Moje malá sváteční návštěva u Vendy. A po pár dnech zase PC:

   Minulý týden jsem tady shlédnul film „Atlas mraků“ podle stejnojmenné knihy. Autora teď nevím, snad mi to zdejší perfekcionisté prominou. Venda mi ji půjčil a já se ní doma prokousávám. Kniha mi zážitek z filmu ještě umocňuje. Je totiž plná karmy, vyřizování vzájemných vztahů, které si budovali mezi sebou svými skutky různí lidé v různých věcích.
   Venda má takový ten týdenní záznam – firma Rio media – a tak jsme si pustili několikráte závěr filmu, kde padly tyto skvostné myšlenky :

   „…..naše životy nepatří nám, od dělohy k hrobce jsme spojeni s ostatními, s minulostí a přítomností a každým našim zločinem a každou laskavostí tvoříme svou budoucnost.
   … důsledky života jedince přetrvávají celou věčnost – znamená to, že věříš v posmrtný život, v nebe a peklo?
   …..já věřím, že smrt jsou pouze dveře, když se zavřou, jiné se otevřou. Kdybych si představovala nebe, byly by to otevřené dveře a za nimi on, jak na mne čeká…“

   Také je tam krásně vypodobněna ta mysl, ten ďábel, který „Oudolňákovi“ našeptává.

   V diskuzi zde bylo řešeno karmy více, než v článku autor naznačil. Také ego.
   Ale je to dobře, protože i největší materialisté spějí svým vývojem ve svém životě k poznání. Nevadí, že zatím jen poznávají vnější svět, že jsou v jeho zajetí, jako v sítích. To nitro, vnitřní poznání pak zcela logicky přijde.

   Těším se na 2. pokračování Slabikáře a teď již jdu na kávu brazil-santos a cukroví.
   Pěkné vánoce z obýváku od Vendy. Z naší procházky nebude nic, tady prší a fouká!

 8. Mnoho lidí nerozumí psanému textu. Slova, jejich pospojování, dávání jejich smyslu,….., to je často buď málo a nebo to není vůbec dosažitelné.

  Mnoho lidí také řeší problémy současné civilizace, nějakou přeměnu na ideál. Stále žijí v zajetí toho, co dělala církev, náboženství, vývoj rozumářství…. . Ten ideál však existuje. Je tam, kde ho jen málokdo hledá. V nitru. Tam je učitel, tam je zodpovězení na všechny otázky.

  Kdo nechcete nechat pracovat sebe sama, zkuste třeba tento celkem nový film. Prokousejte se ním k hlavní myšlence ?!

  Doktor Strange – ke ztažení zde !!
  https://www.ulozto.cz/hledej?q=Doktor+Strange.CZ.titulky.avi&type=videos

  A Lojzovi bez not! Noty máme všichni. Otevření jejich složky značí jen potlačit své ego, nemyslet si, že intelekt člověka je nade vším ! Není !

 9. Vendo máš dobrý postreh ako ženy chudnú, lenže kto vytvára ideál krásy dlhonohej štíhlej až anorektickej odfarbenej blondýnky ? Média či už printové ako aj TV, najnovšie internet .Potom sa z normálnyh mladých dievčat stávajú anorektičky a staré riešia ovisnutú kožu :-) Páčia sa takéto vychrtnuté ženy mužom? Dôležité je aby sa žena prijala taká aká je aj keď má o pár kg viac ako je „norma“ potom nemusí držať žiadne diéty.

  1. Jasné, že souhlasím s napsaným, milá anonymná.

   Já chtěl jen na příkladu té ženy poukázat na to, v čem lidé hledají například štěstí – nějaký smysl v životě. Ale takových příkladů by se našlo mraky. A tak jak jsem v mnoha jiných článcích a v diskuzích poukázal, lidská mysl je zahalena v závojích, které ji zatemňují lidské poznání. A to je / a možná bude i ještě více / hlavním obsahem mého „slabikáře pro duchovní život“.

   Zatímco pan Staněk poukazuje na konkrétní události, svět v jeho složitosti, /ne/řešení válkou či komunismem, EU, západní společnost, KS Číny, mladou generaci, její drzé otázky,……, prostě vidí jen následky dávných / i méně dávných / příčin, snažím se stále hledat poznání podstaty člověka; ve vlastním nitru, s využitím daru právě probíhajícího života. odstranění závojů iluzí, spočinutí ve třetím oku, transformaci ano, pro vyšší vědomí, ale transformaci individuálního člověka, který ji přijme a tím se změní. Nikdy nebude fungovat nějaké davové prozření, protože lidské ego to nedovoluje.

   To jen tak na okraj.

   Pěkný večer na Slovensko.

   1. Vendo už sa toľko popísalo o egu a transformácii človeka , až sa čudujem sa že už niekto nepredáva zaručený moderný recept v e- shope na odstránenie ega . Aj keď by bolo v tobolke placebo , ľudia by uverili a kupovali by ho za veľké prachy.Nielen veriaci,aj najzarytejší odporcovia duše by tajne užili liek a čakali by čo sa stane. Od večera do rána by im namiesto prozření narástol veľký nos. Samozrejme že by ho zatĺkli pretože by nepriznali že ich znovu niekto oblafol.

   2. Ale určitě, milá anonymná, něco takového existuje. Pilulka, roztok něčeho ve vodě či v lihu, ještě Vás ale před tím vyšetří nějakou novou technikou spojenou s počítačem, s blikajícími světélky, se zvukovými efekty…. . Prostě, falešní guruové byli a jsou. Lidé se pro své pohodlí nechají rádi lecčím klamat, i za to zaplatí.

    Pravý recept je jen jeden a ten tu byl již mnohokráte popsán a diskutován. A ten když aplikujete, tak Vás nikdo nezatkne.

    Pěkný den na Slovensko. Jedu tam / Podhájska / v pondělí 20.února 2017. Ubytování zřejmě v penzionu Energy 1.

    Václav Žáček

   3. Pravý recept je jen jeden a ten tu byl již mnohokráte popsán a diskutován.Vendo aby sme začali od Adama treba vysvetliť pojem EGO. Bavíme sa o ňom ako v rozprávke o císárových nových šatách – nikto ich nevidel :-)Pod pojmom ego si kresťansky založený človek predstaví egoistického človeka. Povie si -ja som dobrý, dávam na charitu – mňa sa ego netýka. Ako Ty chápeš tento pojem ? Podhájska vo februári je OK ,treba sa zrelaxovať. Pekný zimný deň – už nám včera astronomická zima začala.

   4. Včera jsem tu chyběl. Inu, i důchodci dostávají určité úkoly, obzvláště před svátky a tak jsem sem jen krátce nakoukl před obědem.

    K tomu egu a Vaší otázce, kdy píšete :
    „Pod pojmom ego si kresťansky založený človek predstaví egoistického človeka. Povie si -ja som dobrý, dávam na charitu – mňa sa ego netýka. Ako Ty chápeš tento pojem ?“

    No, takový křesťan učinil, podle sebe dobrý skutek, ale co je ego, asi nepochopil. Zrovna jako ten Ivan v Mrazíkovi, když s medvědí hlavou běhal po lesa a „konal“ tzv.dobré skutky.

    Ego je přímo součástí každé lidské mysli. Nepůjdu nijak do podrobností. Jedná z částí mysli se nazývá Ahankár / je to slovo z jazyka sanskrtu používané i v hindi/ Ahankár přijímá rozhodnutí intelektu, jinak se tento nazývá buddhi /další část mysli/ a vykonává jeho povely. Je to výkonná část mysli a současně je i sídlem jáství každého individua. Rozlišuje sebe od celého okolního světa, rozlišuje mezi zájmy svými a ostatních. Pokud tato část příliš zbytní, může to narůstat až do stavů ješitnosti a tzv. egoismu.

    Lidské, naše zbytnělé EGO, se projevuje různě. Pod vlivem ega, tedy jako egoisté, jsme sobečtí, jsme pyšní sami na sebe a rozpoznat lze navenek na egoistovi charakteristické projevy. Je nimi bigotnost, zaslepenost, nemístná touha po sebeuplatnění, schopnost cpát se do popředí, okázalé předvádění vlastního bohatství a síly, často nápadné a nevkusné oblečení, panovačnost, zdůrazňování vlastní neomylnosti, nadřazené chování. Egoista říká svým vlastním přáním práva, snaží se trestat ty, kteří mu odporují, mstí se jim, vnucuje své názory jiným, miluje funkce a moc nad jinými.

    Ještě k tomu křesťanovi z Vašeho příkladu. Takový určitě okázale sedává v první řadě, nemodlí se ve své komůrce, ale na veřejnosti a akt obdarování potřebnému musí být za každou cenu vidět!! To já, já, já!

    Opakem egoismu je vědomé žití v pokoře a skromnosti, v jazyce sanskrtu se to nazývá „dínta“.

    Pěkný den.

   5. Vendo ani ja nechcem zachádzať do poddrobností, k egu len toľko: ego môže byť akokoľvek altruistické, človek môže žiť akokoľvek skromne a pokorne , v stave ega vždy človek žije v nevedomosti a oddelenosti od Jednoty a svojho pravého JA , od Boha.

   6. Oh, no, jak říkáme u nás na Hané !

    Altruismus v. ego, to je čirý antagonismus.

    Asi jsem Vás nepochopil. Altruistické ego je jako živá mrtvola, jako bílá čerň či heboučký brusný papír zrnitosti č. 24?!

   7. Vendo- základná definícia ega- stotožnenie našej Božskej Podstaty s aktuálne prežívajúcim ja (myšlienkami, citmi,predstavami )- je jedno či sú z nášho pohľadu zlé, egoistické , preto ich odmietame a nechceme si priznať alebo dobré…často píšeš o lpení alebo nelpení na niečom … Ide hlavne o nelpení na egu . Tantry, mantry, meditácie, pranajáma sú len pomocné očistné techniky, od začiatku je však treba pochopiť že až po „rozpustení“ ega , uvedomení sa vo Vedomí JA ( čo je za egom) začína duchovná cesta ako taká.

 10. 1.Datum početí, narození,jméno,datum úmrtí,“uzly“ na tvé cestě ->je dáno přesně a dopředu a říká se tomu OSUD.OSUD je něco,co je pevně dáno a nedá se změnit,odvrátit.
  2.Na své trase z bodu A do B máš pár bodů,ve kterých se můžeš sám rozhodnout,
  jestli půjdeš tím,či oným směrem a tím změníš prostředí a ovlivňující činitele.
  Velkou většinou je rozhodnuto bez tebe ,za tebe a je ti „pomoženo“.
  Nepočítej však,že pomoc,záchrana,mesiášství znamená pohádkové průběhy dějů a dobré konce.Počítej více s životními úskalími,krizemi,depresemi,tragédiemi,
  spoustou bolestí psychických a samozřejmě i fyzických.
  3.Podle stavu vnitřní mysli (pro druhé ukryté), nejen v  těžkých životních situacích,je ti přidáváno nebo ubíráno dalších prožitků přes odžité zkušenosti.
  Stavu vnitřní mysli se říká KARMA.Je dobré si být vědom toho,že pravé já nic nekoná(nepíše,nemluví,neuráží,neponižuje..) a jen vhlíží.
  To však neznamená,že se člověk nemůže uvnitř rozhodnout pro změnu myšlení a tedy i karmy.Vezeš se v autě(autobuse,vlaku) po trase,kterou si neurčuješ svými skutky, ale svou čistou upřímností.V tom spočívá tvoje vnitřní svoboda a síla.
  ———————————-
  „Spása přece nepřichází tam,kde je klid a mír.“

  „Povstalo jsem uprostřed závislostí a nepotřebných informací mysli a zakouším bolest,a pozoruji přes tuto bolest tyto závislosti,které postupně přeměňuji(transformuji) hledáním příčin,dokud je nenaleznu,na své zkušenosti,tedy
  Moudrost.“

  „Nehledá se přece rovnováha v hněvu(agresi,válkách),ani se nehledá láska v protivenstvích(chudobě srdce,nesnázích,křivdách,bolesti),neboť nemá žádné vyhlídky.Dobrý člověk vynáší dobro ze svého nitra,
  nemocný člověk vynáší nemocné věci ze svého nitra,které jsou v jeho mysli,a tak mluví špatné věci.Z přeplnění velkého množství špatných informací(představ a iluzí) své mysli.“

  „Vědomí i nevědomí je pod vlivem svitku(je svinuto->torzní pole),protože uvnitř je tvá přítomnost,a to živá z Živého,řídícího mysl,nikoliv mrtvola falešného já(ega).Nefunkčnost nitra dokazuje,že vědomí nepochází z hlavy a tudíž :
  jak Jej chceš rozumováním falešného ega(já) obelstít?“

  1. „OSUD je něco,co je pevně dáno a nedá se změnit,odvrátit.“…píše také Hvězdička.

   Výjimečně nesouhlasím, a to se slovy, že – se nedá změnit…

   Příklad: Každému z nás zde hoří ona pověstná Svíčka. Představme si, že je umístěna na konci dálnice našeho života, po které frčíme rychlostí třeba 130 km/h.
   Avšak je v naší moci, protože jsme tvůrci našich životů, z této dálnice sjet na okresku, ubrat plyn, kochat se okolím a užívat si pomalejší tempo, než dorazíme k cíli…tak si prodloužíme a ochutíme náš Život…

   1. 89 Ježíš řekl: Proč omýváte vnější stranu poháru? Nechápete, že ten, kdo stvořil vnitřek, je ten, kdo stvořil také vnější stranu?

    překlad:
    89.Z Nitra prýštilo:Proč očekáváte ocenění a uznání?Nechápete,že ten,který stvořil vaši mysl a tělo,je tím samým,kdo stvořil přes vás také to,čeho jste dosáhli?

    Nechápeš,že ten,co stvořil tvoje tělo a způsob myšlení,je tím samým,kdo ti přidává nebo ubírá zkušeností?Že je tím samým,kdo jediný ti přes tvou mysl určí,kterým směrem se vydáš?
    Že je tím samým,kdo tě přinutil napsat tvůj nesouhlas,že osud je pevně dán?
    A to jen proto,abych ti odpověděla a řekla znovu a znovu,že Jej znám,protože se mi dal poznat vpravdě.
    Osud a karma není jedno a totéž.Karmu(od slova krma),tedy stav mysli, si můžeš měnit svým postojem k daným situacím a zkušenostem.Osud nikoliv.Je-li dáno,že má tvé tělo zemřít,zemře,protože tě čekají jinde.Měnit tvůj osud,osud planety a vesmíru může skutečně jen Otec.Otec je Stvořitelem ,režisérem.Ty a všichni lidé jsme herci na jevišti.A ty budeš hrát
    divadlo tak,jak ti přes tvou mysl určí.Ať se ti to líbí nebo ne.
    Svobodnou vůli máš jen uvnitř sebe sama.Nic nekonáš z vlastní vůle,i když si to myslíš.Nevlastníš ani způsob myšlení,který máš,ani inteligenci,kterou si myslíš,že máš.Nikdo v této realitě nic nevynalezl.Všichni jen „vhlíží“.

    Je dobré vědět,že samotný Otec a Matka jsou dokonce tvým tělem,každou tvou buňkou,každým atomem,nejen myslí.V tom těle jsi přísedícím a oni ti spolu hrají divadlo,abys zmoudřel,ale především poznal sám sebe vpravdě.
    ————————
    62 Ježíš řekl:“Říkám svá tajemství všem,pochopí jen ti,co jsou tajemství hodni.(tedy podle stavu mysli)
    Když něco činí tvoje pravice,ať to neví tvoje levice.“

    překlad:
    62 Z Nitra prýštilo:“Dosvědčuji pravdu citovým obsahem mysli všem,porozumí tomu ti,kteří mají sjednocenou mysl.(jedna část nezrazuje druhou)Když něco činí tvůj rozum,ať nezraňuje cit.Když cokoliv činíš,čiň ve sjednocení
    rozumu a citu=>přemýšlej s láskou bezpodmínečnou.“

    54.“Zatracení(ztracení) jsou chudí srdcem,neboť jim patří království mysli.“
    ->protože oni vyrábí hranice(mapují) vědomí.->diktují hranice působnosti Vědomí .

    44 Ježíš řekl: Kdo se rouhá Otci, bude mu odpuštěno, a kdo se rouhá Synu, bude mu odpuštěno, a kdo se rouhá svatému Duchu, nebude mu odpuštěno na zemi ani na nebi.

    překlad:
    44.Z Nitra prýštilo:
    Kdo chybuje v ROZUMU,bude mu odpuštěno,kdo chybuje v MYSLI,bude mu odpuštěno,
    ale kdo se rouhá Lásce bezpodmínečné,která spojuje rozum a cit,tomu nebude odpuštěno ani v citech,ani v rozumu.tj.v jeho mysli a to přímo Otcem(=>karma=stav mysli).

    Zůstane rozdělen.A kdo je rozdělen,je naplněn tmou.Je totiž v mysli rozdělen,a tak si přestane uvědomovat,že vše co vidí,i to jak myslí,se týká jeho samého.Žije oddělen od Jednoty.

   2. Vážená hvězdičko, až později jsem si uvědomil, že jsem použil ve své reakci nesprávné slovo – nesouhlasím…
    Správně mělo být – výjimečně to tak nepociťuji…

    Děkuji i za následná vysvětlení a překlady, i když celý text vnímám jako příliš direktivní. Jakoby se z něj vytratila ona příslovečná bezpodmínečná Láska, kterou jste dříve prosycovala své příspěvky.
    Obecně nic proti tomu, nevyjadřuji tímto můj nesouhlas nebo popírání Vámi uvedeného. Vždyť cest vedoucích k Pravdě je na tisíc. Popisuji jen osobní pocit a přidám i vizi, kterou jsem spatřil:
    „Muž v kápi a oděvu dominikánského střihu třímá v dlaních roztažených rukou kříž a Bibli. Pohled upírá na ženu přivázanou ke kůlu obloženému svazky větví a polen. Z jeho úst vycházejí slova o nezbytnosti očisty duše pomocí ohnivých plamenů…“.

    Přesto jsem však nepochopil následnou část jednoho odstavce, cituji: „Svobodnou vůli máš jen uvnitř sebe sama. Nic nekonáš z vlastní vůle, i když si to myslíš.“…
    Takže – i když ji mám, přesto ji nemohu použít a jsem tudíž „na jevišti“ pouhá marioneta? K čemu mně potom ona vnitřní svobodná vůle vlastně je?

   3. ad.Vždyť cest vedoucích k Pravdě je na tisíc.

    Ne,ne.K Pravdě vede jenom jedna cesta,jediná.

    15.Neboť toto praví YHWH,Život-Žiwa,rovnováha každého,kdo bojuje sám se sebou:“V obrácení do vlastního nitra,v obracení smyslů věcí a významů v protiklad a ztišení mysli bude vaší pomocí,v klidu a naději bude vašE síla.Vy však odmítáte.Říkáte:

    16.Nikoliv , na tajemné kráse emocionálních prožitků bez pevných základů utečeme před duchovním zápasem samého se sebou ve svém nitru.A skutečně,nebudete ochotni bojovat.
    „Ujedeme bez řídící síly vůle.“A vskutku vaše vlastní stíny budou utíkat s vámi bez řídící síly vůle.

    17.Vaše dokonalost a hojnost uteče před výstrahou Boha,a před výstrahou Otce-Merkuria utečou všichni,až zůstanete bez sebedůvěry před přetěžkou(avšak zvládnutelnou) výzvou osudu,přelétaví v emocích v náladovosti.


    ad.Jakoby se z něj vytratila ona příslovečná bezpodmínečná Láska, kterou jste dříve prosycovala své příspěvky.

    Aroganci,egoismu,nenávisti,pýše na nic,..tady na gnosis nastavuji
    druhou tvář-zrcadlovou.Nelíbí se?Láska má mnoho podob.Ta pravá tě miluje vždy,všude a za každých okolností.Vždy ti bude ukazovat cestu
    „domů“,do tvého nitra.

    ad.Takže – i když ji mám, přesto ji nemohu použít a jsem tudíž „na jevišti“ pouhá marioneta?

    Ano.Všichni lidé.

    ad.K čemu mně potom ona vnitřní svobodná vůle vlastně je?

    K poznání,že jsi v marionetě.Potom,až ses svobodně rozhodl poznat sám sebe vpravdě.

   4. ad.ad.Vždyť cest vedoucích k Pravdě je na tisíc.

    ad.Ne,ne.K Pravdě vede jenom jedna cesta,jediná.

    Dobrá tedy, řekněme, že s tímto výrokem a jej doplňujícími, vysvětlujícími větami navštívíte a oslovíte např. islámského fundamentalistu v jeho rodišti. Odpoví vám, že ne vaše, ale jeho cesta k Pravdě je ta jedna, jediná…
    Potom vás, možná, bude přemlouvat, ať tu svou, falešnou, zavrhnete a vydáte se raději tou jím navrhovanou…

    V případě vašeho nesouhlasu budete minimálně ukamenována, ukončí se vaše žití, čímž se naplní i váš osud. Pokud ho neoslovíte, budete žít dál a osud bude mít jiný průběh. Je to o vašem momentálním svobodném rozhodnutí…

    Tak či onak, máme zde již dvě „jediné“ cesty vedoucí k Pravdě. No a podobně lze pokračovat, i když ne všichni jinověrci za odlišné smýšlení hnedle zabíjejí.

    Suma sumárum – obrazně řečeno, cca kilometr před Pravdou se všechny cesty fakt spojují v jednu jedinou…někdo na ni vstoupí dříve, někdo později, šanci máme všichni, kteří tomu tak chceme…

   5. „Suma sumárum – obrazně řečeno, cca kilometr před Pravdou se všechny cesty fakt spojují v jednu jedinou…někdo na ni vstoupí dříve, někdo později, šanci máme všichni, kteří tomu tak chceme……“

    KDYŽ TOMU TAK CHCEME…..

    A zase to chtění, přání….., s očekáváním výsledku?

    K Němu lze přistoupit po předchozím hledání, tlučení na dveře a s upřímnou prosbou….a pak jen a jen s Jeho a v Jeho milosti.

    Upřímně a s pokorou čekat, bez přání, s klidnou myslí. Vyčistit svůj pohár a bude-li to Jeho vůle, vlije se do něj ten jedinečný a sladký nektar poznání. SEBE SAMA. A pak je již Cesta otevřena.

    Má to svoji posloupnost. V pohledu na svět píšu a zdůrazňuji nutnost především duchovního směřování. Konání bez předmětů našich nikdy nekončících přání a stavění si falešných vzdušných zámků. A ti, co pak poznávají hodnoty života, obdrží stav rovnováhy – harmonie. Je pak relativní, jestli jsme kilometr, metr nebo světelný rok od konce cesty ke zdroji, k Bohu.

   6. KDYŽ TOMU TAK CHCEME…..

    A zase to chtění, přání….., s očekáváním výsledku?

    Nééé, Vendo, néééé…Je jasné, že když něco opravdu chci, tak na tom současně i pracuji!!! Tedy mně ano, ale neuvědomil jsem si, že je třeba napsat to zde polopatisticky…
    Jinak díky za Vaše poslední slovo a mávejte se báječně!:-)

   7. ad/
    „Nééé, Vendo, néééé………/ a další slova/.

    Zdenku, v tom „když tomu tak chceme“ se mi jeví chtění jako dominantní konání – ego! Proto to néééé zní pro mne jako divné zvolání. Ke konci se k tomu vrátím. A také bych rád pomohl v orientaci, i když mne můžete poslat někam.

    Tady za sebe objasním určitou posloupnost co je nutné mít k poznání. A když to poznání přijde, pak je konkrétní člověk na cestě k Pravdě:
    „Pokora, skromnost, nenásilí, snášenlivost, přímost, obracení se na pravého duchovního učitele, čistota myšlenky i činu k druhému, stálost, sebeovládání, zříkání se objektů smyslového požitku, oproštěnost od falešného ega, chápání pomíjivosti ve zrození, v stáří, nemoci a v smrti, neulpívání, nezapletenost s dětmi, manželkou, domovem a ostatními věcmi jako s nějakým vlastním majetkem, vyrovnanost mysli za příjemných i nepříjemných událostí, trvalá a ryzí oddanost Bohu, tíhnutí k životu v ústraní, neulpívání na masách lidí, uznávání důležitosti seberealizace a filosofické hledání Absolutní Pravdy – to vše prohlašuji za poznání. Všechno ostatní je naopak nevědomost.“

    Ta posloupnost pojmů a moudra poznání ukrytého v těchto slovech /volněji dle Bhagávadgíty/ je zřejmá. Jedno jde za druhým až po prohlášení o poznání. Za tou Absolutní Pravdou je však ještě vždy Milost, ta nikdy není jistotou, že právě když chci, musí přijít, a pokud se kruh uzavře a pokora z počátku je dominantní – přijde to tehdy, kdy má. A žádný kilometr či metr tam nehraje roli.

    Jan 12:26 „Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje; tam, kde jsem já, bude i můj služebník. Kdokoli mi slouží, toho Otec poctí“

    Co tím chtěl Ježíš říci a to, čím ho Otec poctí, to si si určitě umíte vysvětlit.

    Píšete ještě: …“obrazně řečeno, cca kilometr před Pravdou se všechny cesty fakt spojují v jednu jedinou“ Je tu totiž ale jedno nebezpečí. Co když jdete od Pravdy a „brýle“ mámení Vám nedovolují poznat lest, to sejití z cesty? A tady se skrývá podstata tohoto nutného poznání sebe sama, poznání vnitřního člověka, JÁ a své duše, poznání cesty pokorného přiznání si omylů, cesty prošpikované prosbami o milost, o odpuštění. I pouhopouhý milimetr od Pravdy lze ještě klopýtnout a zřítit se hluboko pod vrchol. Nástrahy existují nezávisle na našem chtění. Jen chtít nestačí. Ale to také víte.

    Uvádíte příklad islámského fundamentalistu :“Dobrá tedy, řekněme, že s tímto výrokem a jej doplňujícími, vysvětlujícími větami navštívíte „…..a oslovíte např.islámského fundamentalistu v jeho rodišti. Odpoví vám, že ne vaše, ale jeho cesta k Pravdě je ta jedna, jediná…
    Potom vás, možná, bude přemlouvat, ať tu svou, falešnou, zavrhnete a vydáte se raději tou jím navrhovanou…..“ ????

    Ale pokud to myslíte upřímně a jdete po dobré cestě, tak islámského fundamentalistu snadno přesvědčíte, že Vaše cesty, každého jednoho z vás, jsou přece stejné. Obrazně, kilometr před cílem se spojí. A někdo na ni vstoupí dříve, někdo později….. . A protože máte v sobě tu nutnou dávku pokory, nebude pak problém uznat, že jsem na cestě a je mi jedno, jestli jsem na ni za tímto vyznavačem islámu. Když nemám ego, potřebu ho přesvědčit, klidně nechť je, podle jeho, přede mnou.

    Ještě jednou zopakuji to, co jste napsal a na co jsem reagoval: „Suma sumárum – obrazně řečeno, cca kilometr před Pravdou se všechny cesty fakt spojují v jednu jedinou…někdo na ni vstoupí dříve, někdo později, šanci máme všichni, kteří tomu tak chceme…“

    Ano, ale, jak dlouho trvalo, než jste se dostal na ten /obrazně/ cca kilometr před Pravdu? A jak víte, kdy jste cca kilometr před cílem – Pravdou? A jak víte, jak dlouho ještě ten poslední úsek půjdete a jak víte, že se cesty již spojily?

    Uvedu ještě jedno moudro:
    „„…….Pradžapati poučil o nejvyšší pravdě, o Já. „Toto tělo“, pravil, „je smrtelné, ode vždy a na věky je ve spárech smrti. Avšak v těle přebývá Já, nesmrtelné a bez tvaru. Toto Já, spojí-li se ve vědomí s tělem, jest podrobeno radosti a utrpení. A dokud toto spojení trvá, dotud se nemůže žádný člověk osvoboditi od radosti a hoře. Ukončí-li se však toto spojení, přestane radost i zármutek. Povzneseme-li se nad fyzické vědomí, rozlišíme Já od smyslových orgánů a od ducha, poznáme jej v pravém světle, radujeme se a jsme svobodní.“
    ( Z Čandogja – Upanišády )

    Jsem rád a tak nějak tuším, že na tom Já i pracujete.

    Dovoluji si ještě jednou citovat – doufám, že cítíte, že v této mé celé reakci na Vás je moje malá snaha pomoci. Možná jinak řečeno, ukázat, kde všude mohou být nástrahy a jak se jim vyhnout. Faktem je, že v dalších dílech mého „slabikáře“ si ještě i tohoto trochu povšimnu.

    Tak to poslední – opět Bhagavadgíta – píše se ve Zpěvu druhém „Cesta vědění“ (a ta, jako i mnoho ostatních jde k Pravdě) :

    47. Ať tvé činy nejsou spjaty s ovocem tvých činů! Nechť odměna není podnětem tvých skutků! Ale neoddávej se ani nečinnosti!
    48. Buď vytrvalý v józe, Ardžuno. Konej své povinnosti nezištně a zůstaň nedotčen jejich zdarem či nezdarem. Taková vyrovnanost mysli se nazývá jógou.
    49. Ti, kdož pracují jen pro odměnu, jsou ztraceni, Ardžuno. Činy poskvrněné ziskuchtivostí mají menší cenu nežli práce nezištná.
    50. Člověk s vyrovnanou myslí se vyprostí již v tomto životě jak z neřesti, tak i z ctnosti. Proto se zdokonaluj v oddanosti a kázni, jež je nejvyšším uměním.
    51. Moudrý člověk je klidný a lhostejný k odměně. Je navždy zbaven pout opětovných zrození, a tak dospívá k onomu stavu, který je mimo všechno zlo.

    Pane Zdenku, doufám, že v tom nacházíte přínos i pro sebe. Jednou jsem tu napsal, že na konci individuální cesty v hledání vývoje člověka je pak cíl v opravdovém poznání /Pravdy/ jako vědění, jímž jedinec neslyšitelné slyší, neviditelné vnímá a nepoznatelné poznává. A jen to osvobozuje, to je tím rozvázaným ranečkem, ve kterém jsou pravé rubíny vnitřního pokladu. To je pravá podstata vzkříšení, a to bez ohledu na civilizaci, ve které člověk žije. Cesta k Bohu, k návratu jeho podstaty v nás do jeho Domova, jako cíle věčné Pravdy. Ostatní je jen chytáním větru do rukou. A lidé nevědomí budou pobíhat a lapat jej i se svými dětmi; hlavně,že se budou smát.

    Pěkný den.

   8. Hvězdičko, jen trošku jinak doplním Vaši informaci.

    Píšete tu:
    „Karmu(od slova krma),tedy stav mysli…..“

    Slovo karma pochází ze sanskrtského kořene „kr“, což značí konání, konati, činiti, čin a slovem karma se pak vyjadřuje zákon, podle kterého „každý, kdo koná, obdrží přesně takový výsledek či odměnu, jaká jeho činům odpovídá.“

    Pěkný den.

   9. Slovo karma pochází z mnohem staršího jazyka.
    kr= „koruna“
    ma= „H“= Spravedlnost

    Je to podobné,jako se slovem sprostý.Česky to znamená vulgární,
    slovensky hloupý.

   10. 44 Ježíš řekl: Kdo se rouhá Otci (Lásce), bude mu odpuštěno, a kdo se rouhá Synu (Moudrosti), bude mu odpuštěno, a kdo se rouhá svatému Duchu (Vůli), nebude mu odpuštěno na zemi ani na nebi…
    protože:
    Láska chápe, když je někdo blbej a prosazuje svoji lásku,
    Moudrost chápe, když je někdo blbej a prosazuje svoji moudrost,
    ale když chce někdo blbej prosadit svoji vůli proti Vůli Boha,
    musí být zkrouhnut.

   11. ad.Láska chápe, když je někdo blbej a prosazuje svoji lásku,
    Moudrost chápe, když je někdo blbej a prosazuje svoji moudrost,
    ale když chce někdo blbej prosadit svoji vůli proti Vůli Boha,
    musí být zkrouhnut.

    Chápu tě,budeš zkrouhnut jak si přeješ.

 11. Hvězdička, píšeš:

  …„Spása přece nepřichází tam,kde je klid a mír.“

  Musím Ťa poopraviť, SPÁSA“ neprichádza nikdy, ak myslýš na ,,TEN“ pojem očistenia Svojich skutkov po smrti ,,tam niekde“…

  Za svoje činy si zopdpovedný, ale len tu na Zemeplacke. Ak Ťa nedostanú ,,orgány“ na to vytvorené, si za vodou.

  …Môžeš urobiť akýkoľvek podlý čin, smrťou ,,TO“ všetko končí . Je ,,TO“ akoby vymazané, zlikvidované a PUNKTUM…

  Takže výčitky svedomia, utrpenie masových vrahov, či politikov, ktorí svojimi aktivitami vyprovokovali vojny, povstania, protipovstania , sú len zúfalym SNOM tých , ktorí si všetko ,,TO“ nešťastie, ktoré ich postihlo, ,,odsrali“…

  Kto bude ,,smažiť dušu“ napr.Džugašviliho, druhého najmasovejšieho vraha hneď po Hospodinovi , Adofovi, Maovu , Kimovi, Papaškilimu, Ali pašovi a ostatným ..

  Kto ,alebo Čo ich bude súdiť a určovať trest ?? Že porušili Desatoro? A kto by to sledoval ? 6 miliard ľudí, a každý by mal mať svojho Nebeského špicla, ktorí by dennodenne zapisoval všetky porušenia zákonov . Ktorých ?

  ….Tých pozemských, alebo tých nebeských

  Ak si niekto naivne myslí, že TAM hore mu ,,TO“ niekto spočíta , je na omyle !!!

  Nie, tam hore už nie je žiadna ,,inštancia“, ktorá nahradí pozemský súd a árešty…

  Keď tu ,,dole“ nikto, tam ,,hore“ už tobôž !!!

  Za tých ,,veriacich“ v tie bludy, hovorím vám : Amen vám…

  1. Noho,tvuj tak jednoduchy a bidny pohled na zivot cloveka,ti vubec,ale vubec nezavidim. Drive bych asi rekl neco ve smyslu,ze je me te lito,ale dnes vim ,ze vse je jak ma byt. A vsichni jsme tam kde byt mame.

   Tož zdar.

 12. Pane Žáčku, dobrý článek. Srozumitelný a navíc podpořený úvodem, který může být pro mnohé srozumitelný. Někdo je mimo téma, ale to tu je normální. Jsem rád, že stále, jako ti mravenci, objasňujete nezbytnost rozlišování, pochopení a nakonec poznání.
  Díky.

  1. Luboši, nějak jsem přehlédl, že jste mi včera napsal.

   Víte, člověk poznává. Dospělý člověk má již své „normy“ či zvyky. Zatímco dítě může ještě vše neustále měnit. Jeden chlap má rád pivo, druhý víno, jeden Real Madrid, druhý Arsenal Londýn, jeden je zaměřen na koníčka, zahrádku, druhý má doma koně…..atd.. Lidé stále hledají, to je vývoj. A o tom to je. Pamatuji dobu, kdy jsem byl na týdenním soustředění s jógou na Horním Bradle a tam mi můj kamarád zapůjčil knihu „Cesta Mistrů“. Do té doby jsem stále hledal, ale v podstatě jsem přebíhal, leccos poznával, zaplatil si kurz tam či jinde. A najednou kniha a můj život se změnil. Totálně.

   Ano, mravenec má svůj životní úkol. A pracuje neúnavně. U mne již se projeví v nějakém čase únava, ale duchovní cesta, jen to pomyšlení na ni, tu únavu zase odbourá. Chci nabídnout „slabikář“. Pár článků, které nabídnou / pro někoho / mé osobní poznávání, na cestě mystiky, jógy, duchovní praxe. Všechno sdělit ale nemohu. Nejde to. Dám tu takový minipříběh. Nějaký motýl se klube / omlouvám se odborníkům / z kukly na svět. Tu kuklu drží v ruce malý kluk a otvor, dírku, kterou se ten motýl dostává na svět zvětší. Motýl se tak dostane ven snadněji. Ale ouha. ten malý otvor tam je proto, že při klubání se ven se z jeho křídel vytlačí nějaká tekutina a on je pak může otevřít, nechat oschnout a pak vzletí. Ten motýl v příběhu však měl cestu ven snažší, ovšem následk byl ten, že neměl sílu svá „jiná“ křídla otevřít.

   Proč to píšu? Existuje totiž vlastní snažení se a pro něj je nezbytná síla, vůle, harmonie, rovnováha….aj. atributy pro lidské snažení. A také milost.

   Buď někdo mávne nad mým článkem rukou a nebo jako já, tenkráte před jedenácti léty nemávne a něco nového mu může začít.

   Luboši, mějte se hezky. Po vánocích Vám pošlu nástin mého článku k síle prány.

 13. Martasi, píšeš:

  …..Noho,tvuj tak jednoduchy a bidny pohled na zivot cloveka,ti vubec,ale vubec nezavidim…

  Tvoje zhnusenie z môjho pohľadu na svet je také upokojujúci,že mi je až ,,blaho“
  na neexistujúcej duši mojej …

  Povedz mi , povedz, čo také na mojich slovách prištiace priamo z centrály mojej prostej to duši sa Ťa tak dotklo , že Ti urobilo bibinko . Kde inde, ako na Tvojej protoegyptsko-protožidovsko-protokresťanskej duši, že si nahodil taký kyslý úsmev ala Čukotkin I.

  Že neexistuje spasenie ?

  …To je celkom logické, lebo život po živote je náboženský blud a preto neexistuje ten protokresťanmi ospevovaný Očistec, Nebo a skratka z Neba rovno do Pekla..

  Ale prepáč, ak som Ti Martasi narušil Tvoje priority, či inač narušil tie Tvoje krúžky…

  Urobil som Ti to rád a je to takzv. liečba uzatvorením Neba pre ,,veriacich prvého levelu“, kde som Ťa zaradil a zaškatulkoval už pri Tvojich prvých opatrných krôčikoch ,Tu na webovníku…

  … Ešte by som Ti radil zistiť niečo o súdruhovi Gandalfovi a jeho zázračnej palici.

  Uvidíš tam paralelu s Tvojim liblingom, s tým Mojžiškom , ktorí z ,,hovna“ Sveta vplával rovno princeznej Šarapungy ako novorodenec rovno do jej rybníčka…

  Ver mi , je to Pravda, lebo je to v Sprostonárodných protožidovských povestiach napísané…

  Vraj…

  1. Dobrý den Pane,nerad přeji něco ve špatném,ale většina co poznává (moudrost dobro a lásku věčnosti Boží) tak i jen ze stránky toho zlého a myslím toho sakra zlého…nemoc..bolest..strach …hlad…ani sama smrt není nic tak zlého a proto přeji většině co tímto pohrdá tento nádherný prožitek k POCHOPENÍ a uzdravení!!!Krásné Vánoce všem zde stále přítomným…pepa

 14. Jozefe Přibyle,píšeš:

  …ani sama smrt není nic tak zlého a proto přeji většině co tímto pohrdá tento nádherný prožitek k POCHOPENÍ a uzdravení!!!

  Nepochopil si podstatu Sveta, lebo žiješ v uzavretom náboženskom podsystéme, kde bludy a tmárstvo sú stredobodom mysle. Opakujem mysle. Žiadnej duše, či iného fluida náboženského…

  Preto otrepávaš kecy a povery náboženské, akoby to boli zákony hmotného sveta.

  Nie, nie sú…

  Už len tie slová … a proto přeji většině co …

  Priania, modlitbičky, preklínadlá a zaklínadlá sú naprd, lebo v hmotnom svete nemajú opodstatnenie, nakoľko sú len iluzórné, fluidné ,s dosahom max. 2-4 m od zdroja …

  Do Nebies k Tajtrlíkovi sa akosi nedostanú, a keby aj , aj tak ich táto negatívna literárna postava nebude vedieť spracovať…

  Modlitbičky, želaníčka sú sebadeštrukčné a zbytočne energeticky podnáročné…

  Že ,,amen“, prd makový…

 15. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM: Obsah komentáře byl vymazán, protože porušoval zásady věcné a slušně vedené diskuse.
 16. Nějaký diskutující Pardal /proč ne Pardál?/píše pod článkem pana Staňka toto doporučení pro Václava Žáčka.

  „Píšete teď Slabikář, připojte na konci článku vždy něco jako slovník jak překládat pojmy typu věčnost nebo astrální duše z himalájštiny do češtiny.“

  Cítím z toho za sebe, že možná i pro něj /Pardala/ je potřeba nějakej slovník. Zdá se mi, že nerozumí pojmu věčnost a astrální duše! A zřejmě si myslí, /Pardal/, že existuje nějaký jazyk „himalájština“, který tu zřejmě Venda má podle něj /Pardala/ používat a tím uvádět lidičky zdejší ve zmatek??!!

  Za sebe píšu, takový jazyk neznám. Možná /Pardal/ upřesní, který jazyk míní – Himálaj tvoří rozsáhlé území s mnoha státy /Nepál, Bhútán, Indie, Čína, Pakistán…../ a já nemám pocit, že by Venda sem předkládal něco v jazycích, které se tam používají.

  Ale vše jde napravit – od Pardala stačí jen sdělit, jaký jazyk má na mysli.

  K té duši, ale bez přídavného jména astrální – takové pojmenování duše tady nikde od autora nenacházím, jen toto. Ve „Slabikáři“ je poeticky a podle mne jasně, vysvětlení pojmu duše na konci článku. Kopíruji to v celém znění. Dalšího již netřeba :

  „Kdo by neznal novozákonní návrat ztraceného syna, kterého Otec vítá, byť ten vše, co mu dal, promrhal s pokleslou společností, utratil svůj podíl majetku. Naše duše odešly do světa neduchovního, temného, do světa hmoty, kde podle mnoha nejvyšších zákonů svého stvořitele působí. Bez duše by nebyl život, i ta nejmenší rostlinka ji má, zrovna jako ten malý brouk. Duše jsou diamanty, jsou perly a kusy ryzího zlata. Utrácejí však svou podstatu a vzácný lesk s prodejnými děvkami hmotného světa. Jejich putování je přivádí, zrovna tak jako marnotratného syna v biblickém příběhu, v nějakém čase vývoje, po mnoha životech a nelehce získaných zkušenostech, k pravému poznání, k silně působící touze po návratu. A tady se skrývá podstata tohoto poznání sebe sama, poznání vnitřního člověka a jeho duše, poznání cesty pokorného přiznání si omylů, cesty prošpikované prosbami o milost, o odpuštění. Tady je nástup dobra, které může hříšníka přivést zpět ke svému Stvořiteli a Otci, na cestu, kdy se naše duše jako kapka z Jeho prvotního oceánu může znovu spojit s Jeho esencí, s pravým a věčným životem.“

  Snad jen dotaz na Pardala /inspiruje mne formulace z filmu Černí baroni – major Halůška, který sa pýtá -„A čo Vy si vojín Kefalín představujete pod slovom…atd.?/ – a co Vy si Pardale představujete pod pojmem astrální?

  1. Anonyme, píšete za Vendu :“Tady je nástup dobra, které může hříšníka přivést zpět ke svému Stvořiteli a Otci, na cestu, kdy se naše duše jako kapka z Jeho prvotního oceánu může znovu spojit s Jeho esencí, s pravým a věčným životem.“
   No to je právě ta himalájština :
   duše kapka z Jeho prvotního oceánu může znovu spojit s Jeho esencí.

   To je to nadoblačné vyjadřování, vysoko jak Himaláje. Zkuste to v nižší nadmořské výšce a česky, jak náš praotec na Řípu.
   Když už budu na cestě ke Stvořiteli a věčnému životu, tak už své hříchy nenapravím.
   Kdo je Stvořitel a Otec? Je to křesťanský Bůh nebo nějaký jeho strejda z Indie nebo z Tibetu?

   1. Pardale,
    anonym, můj kamarád, nepíše nic za mně. Překopíroval jen závěr z mého článku. Dnes byl u mne dopoledne a snad přijde i zítra /ale nevím to jistě/. Jak ho znám, když ho takto přímo oslovujete, určitě se vyjádří. Snad budete mít trpělivost a vyčkáte jeho reakce bez urgencí.

 17. Anonyme, díky za rozbor himalájštiny, ještě že neděláte rozbory výroků ve Švejkovi, to by se nikdo ani nezasmál.
  Slovem astrální si představuji to znamená : 1) hvězdný 2) nadpozemský, nehmotný.

 18. Anonym u Vendy, píšeš:

  …Tady je nástup dobra, které může hříšníka přivést zpět ke svému Stvořiteli a Otci, na cestu, kdy se naše duše jako kapka z Jeho prvotního oceánu může znovu spojit s Jeho esencí, s pravým a věčným životem.“

  …Anonyme už aj Ty si spochabel tou ,,láskou k Nebeskému Taťuldovi“, k tomu Nebeskému splachovačovi a zločincovi, ktorí podľa jeho autorov a sploditeľov z rôznych pochybných kanálov nazhŕňal toľko vody, že všetko živé na Zemeplacke spláchol…

  Si pri zmysloch ,,anonyme u Vendy“, keď takým hovadinám veríš . Nehovor , že neveríš, keď takého Tajtrlíka nazývaš ,,Stvořitelem a Otcem“…

  Mal by si si vstúpiť do ,,svedomia, lebo Tvojim Otcom je Tvoj biologický performátor, ktorý oplodnením ,,kvietku“ …., však ostatné poznáš z literatúry, Ťa splodil.

  …Nebyť jeho, bezvaječý Hospodin by Ťa ,,nezrobil“. On vedel len vytvárať organizmy, hnietením zo suchého prachu Edenu , ale orgazmus nemohol zažiť, lebo je Protožidmi vymyslený na ich OBRAZ…

  Anonyme u Vendy , daj si tabletku….

  ……Vraj to pomôže, lebo diagnóza TG 123654 je liečitená, keď je včas diagnostikovaná…

  ….Prvé štádium je sucho v hube a stygmy okolo ritného otvoru, farby okrovomastikúdnej…

 19. Vendo, technicky vzato v budoucnosti bude duševní vlastnosti člověka možno zaznamenat a jeho myšlenkové schopnosti budou tedy moci žít ne věčně, ale třeba stovek let.
  http://vesmir.cz/2016/12/09/zijte-dost-dlouho-abyste-zili-naveky/
  „Dnešním dospělým obyvatelům vyspělého světa vychází očekávaná doba dožití někde mezi 75 a 90 lety.
  .. kolem 115. roku života tělo narazí na přirozenou biologickou hranici, a je nepravděpodobné, že ji někdy překonáme.
  ..Stačí vzít takový mozek, kousek po kousku ho změřit a zmapovat, co je s čím jak propojeno, a pak tutéž strukturu přenést na jiné médium (například ho emulovat programem v počítači). Přijmeme-li počáteční předpoklad, že duševní funkce jsou výsledkem interakce mozkových buněk, bude do onoho počítače přenesena celá živá osobnost onoho člověka, s celým jeho charakterem a vzpomínkami a pocity. “
  Je to hodně sci-fi, ale takto technicky uložený mozek člověka bude v nezávislý od života člověka. Nebude to život věčný, ale technická nadstavba, jakási technická duše člověka.
  K záznamu a reprodukci takového myšlení bude třeba technické zařízení a energie.
  Nehmotnou věčně žijící duši už raději nekomentuji.

  1. Jen aby pak byl ten správný konektor pro připojení. Oni se ty konektory dost často mění. Např. 10 let starou klávesnici už nepřipojíte…..
   Tak se ta „technická duše člověka“ bude stejně muset modlit k Bohu, aby nevypnuli elektriku.

   1. Např. takto:
    Otče náš, jenž jsi na nebesích,
    Temelín náš vezdejší, zachovej nám napořád,
    a nedopusť, abychom byli někdy offline.
    Amen.

  2. „Stačí vzít takový mozek, kousek po kousku ho změřit a zmapovat, co je s čím jak propojeno, a pak tutéž strukturu přenést na jiné médium (například ho emulovat programem v počítači). Přijmeme-li počáteční předpoklad, že duševní funkce jsou výsledkem interakce mozkových buněk, bude do onoho počítače přenesena celá živá osobnost onoho člověka, s celým jeho charakterem a vzpomínkami a pocity. “

   Doufam,ze takoveho sveta se nedoziju. A rozhodne ani nestojim o moznost,zit 500,1000,nebo milion let.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference