mapa stránek || vyhledávání

Smrt…

… death, tod, смерть, dhimashada, dood, kuolema, muerte… atd. Co jazyk, to jiný výraz a odlišné pojmenování pro stejný konec života. Smrt člověka je naprosto běžnou událostí. Tisíce lidí se každý den zastaví u různých vitrín, kde pohřební služba vystavuje parte. Lidé čtou a diskutují; kterej to byl, já znal jeho bratra, zemřel mladej, ten její se s ní rozved a to ona neunesla… tak už to má za sebou, chudák.

Ano, tělesná schránka, přechodný – dočasný nástroj neumírající duše – se jednou pro každého stane již „neobyvatelnou“ a zemře. Stačí k tomu jen jeden důvod z mnoha možností; zastaví se například srdce, ta roky spolehlivě pracující pumpa. Přestanou fungovat játra, ledviny a nebo nádor ve svém bujení znemožnil funkci plic. Mozek byl postižen závažnou cévní mozkovou příhodou a nebo až klišé – tělesná schránka utrpěla tolik postižení, například při autonehodě, že tento stav byl neslučitelný se životem. Jeden z lékařských termínů pro smrt je: „zánik jedince, u něhož vymizely známky života a jeho funkce“.

Život versus smrt jako ten nejvíce typický projev duality. Jeden moudrý člověk řekl, že je nutné smrt porazit. Přicházíme do tohoto světa jako mladí jedinci a jako jedinci s různým postižením a zkušenostmi z něj zase odcházíme. Pro každého je smrt velkým tajemstvím, do kterého v ten „správný“ okamžik nahlédne a pozná. Každý ví, že z tohoto světa odejde, nikdo však neví kdy? Může to být dnes či zítra, kdo to ví přesně, ale že to bude, je jisté. Kniha Genesis říká: „Prach jsi a v prach se obrátíš“ a nenabízí žádné možnosti úniku. I když víme, že se o duši říká, že je nezničitelná, že z těla jednoho dne zůstane pouze prach, myslíme na svůj konec jen málokdy. Pláčeme nad smrtí ostatních, ale nad svým vlastním koncem přemýšlíme málokdy. Jsme jako ten zemědělec z evangelia, který si po vskutku dobré úrodě plánoval, co všechno s utrženými penězi udělá, jaké postaví sýpky a stodoly…, nevěděl však, že z noci, která mu začíná těmito představami a plány, se již do nového dne neprobudí.

Každý člověk si může položit sám pro sebe základní otázky. Kupříkladu, bude mě smrt bolet? Mohu se té bolesti vyhnout? Co budu prožívat v těch posledních chvilkách před smrtí a kam po smrti půjdu?

Můžeme se dohadovat, přít, můžeme uvažovat a i urputně přemýšlet, můžeme nastudovat filosofické knihy a nebo odbornou lékařskou literaturu…, tajemstvím smrti však živi nepronikneme tak, že bychom o tom někomu referovali. Dokonce můžeme mít i silnou slepou víru, ale ani tím nemáme o smrti žádnou jasnou a jistou vědomost. Nikdo se z oblasti smrti ještě nikdy nevrátil tak, aby podal svědectví (tady by mohlo zaznít mnoho námitek a příkladů z populárních knih, že vrátil – tvrdím však, že nevrátil, protože pokud se někdo vrátil, tak nebyl skutečně mrtvý, nebyl pohřbený do země či spálený…). Mnoho lidí zavírá před faktem jistoty smrti oči a nechce o tom ani mluvit.

Příprava na poslední cestu. Člověk za života vykonává mnoho cest. Za týden jedu do lázní a musím mít s sebou to a to potvrzení od lékaře, musím nalézt dopravní spojení, vědět, kde budu ubytován… atd. Když pojedu do daleké ciziny, budu chtít předem co nejpřesnější odhad nákladů, studovat ceny potravin, výhodnost zvolené trasy, jaké tam bude počasí, vzít si slovník, mapu, a co očkování…? Jaká je však naše příprava na poslední cestu, na cestu na onen svět? A to máme odejít do naprosto neznámého místa a navíc nevíme, kdy to bude? Co si na cestu vzít, řešit to, neřešit? Budu opravdu nahý tak, jak jsem přišel na tento svět? Ne! Oblečte mi ty šaty či ať mám na sobě ten oblek…, a co růženec, vplést mi ho do mrtvých sepjatých rukou? A co mé zlaté zuby, nechat je tady pro své milé, a náušnice a prsten? A rakev se zinkovou vložkou, dubovou, jakou dýhu…? A nechat se spálit či uložit tělo k proměně do země? Toto se mi jeví jako starosti zcela „přízemní“, ty, které jsou dány pro život a uvažování ve hmotě.

Někdo teď mávne rukou a může si říci… umřu, třeba v nákupním centru, umřu za volantem, umřu v nemocnici, při houbové procházce či mne postihne infarkt při sledování fotbalu v televizi s vnučkou na kolenou…, ale to mne již nebude zajímat! Ano, tělesná schránka pana Nováka, paní Růžičkové…, tady skončila svůj život a parte ve vitríně je jednoznačným důkazem. Mysl a smysly, které zprostředkovávaly kontakt se světem a také mozek samotný ukončily svoji činnost. Někdo však ví, že z temné nevědomosti hmotného světa, ze světa pomíjivosti vede cesta do světa světla, pravdy a skutečné reality. A hledá a hledá již za života, jinak to ani nejde. Jsou zásadní problémy, které člověk může řešit a často je i řeší. Záleží na jeho přístupu. Problémy samotného bytí, problémy morálky, bídy, krutosti, problémy relativity. A problém smrti? Také sem patří. Řešení těchto problémů nabízí svět a jeho vývoj v rozdělení do tří základních tříd, a to filosofie, náboženství a mysticismus. Bude-li čas a zájem, mohu se k tomu ještě vrátit podrobněji.

Existuje jistý člověk, který mi řekl, že smrt je vlastně jen zdání a iluze. Když člověk opouští své fyzické tělo v čase toho, co nazýváme smrtí, prostě jen vystoupí do jiných a vyšších světů (člověk = duše jako podstata). Má s sebou již od počátku své existence mimo „domov u Otce“ jiné, jemnější tělo, které tam, kam se dostane po smrti, bude používat tak, jak je pro danou oblast přirozené – bude mu opět do jisté doby sloužit.

Mystici radí a vedou vážné zájemce k tomu, aby dokázali umírat za živa. Aby se s tímto procesem za života fyzického těla seznámili a neměli tak ze smrti žádné obavy. Ten proces „vniká“ adeptovi do jeho vědomého života postupně a přináší nová a vyšší poznání. Trpělivost, kázeň a pokora na této cestě přinese znalost a praktickou zkušenost, kterou je opuštění těla za plného vědomí a opětovný návrat do něj. Jakmile dokáže člověk volním způsobem opustit své tělo, nejenže pro něj již smrt není žádnou katastrofou, ale také v ní neshledává ani jediný okamžik nevědomí či temnoty. Ví o smrti, o tom, co tu zanechá, ví o životě, který ho čeká a ví tak o pravdě a realitě. Ježíš řekl: „Nejsem z tohoto světa…“ Jistě tím nemyslel své tělo, které se narodilo jeho pozemské matce.

Smrt se netýká jen stvořeného života v organické hmotě této planety. Smrt přijde v daný okamžik i pro planetu, slunce, pro nespočet galaxií. Ale tady bych odbočoval, toto není předmětem mého dnešního krátkého článku.

K dnešnímu psaní mne inspiroval článek s tímto názvem: „Eutanázie: Útok na podstatu. Zastánci nevědí, o čem hovoří. Život pro ně není nejvyšší hodnotou? Flirtování se zlem se šíří už také v útrobách našeho parlamentu. Uškrťte si svoji babičku raději sama!“

Odkaz je tady:

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/3024-eutanazie-utok-na-podstatu-zastanci-nevedi-o-cem-hovori-zivot-pro-ne-neni-nejvyssi-hodnotou-flirtovani-se-zlem-se-siri-uz-take-v-utrobach-naseho-parlamentu-uskrtte-si-svoji-babicku-radeji-sama.htm

Toto „politikum“, eutanazie, se bude zase mezi našimi zvolenými řešit a opět bude mnoho lidí, kteří budou volat po zavedení ryze lidského zákona, jehož výsledkem by mohla být žádost – dejte mi smrtící injekci, podejte mi chemickou substanci a já dobrovolně předem podepíši příslušné lejstro a pak zemřu! To, proč by to někdo chtěl, se dá i rozumem pochopit. Ale málokdo pochopí, že smrt je vyvrcholením života a měla by být taková, jaká tomuto procesu přináleží a jaká odpovídá té úrodě, kterou jsme si jeden každý za života sami zaseli.

Před pár lety jsem napsal dva články, které se problematiky „co je po smrti“ dotýkají mnohem více a podrobněji – zde jsou pro některé zájemce odkazy:

https://hledani.gnosis.cz/zdanlive-jednoducha-otazka-co-je-po-smrti-1-cast/
https://hledani.gnosis.cz/zdanlive-jednoducha-otazka-co-je-po-smrti-2-cast/

Na závěr si dovolím kopírovat z Nového zákona Janova evangelia – kapitola 17. Verše se k mému tématu, podle mne, silně vztahují a snad je většina zdejších čtenářů pochopí. Pro poutníka, který je na pravé Cestě, značí ono Kristovo objasnění pevnou oporu ke smrti. Ať tato slova slouží čtenáři k radosti a k poznání Kristova učení, jež předával svým současníkům:

8 Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal.
9 Prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji.
10 Všechno mé je tvé a co je tvé, je mé. Má sláva je v nich.
11 Já už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my.
12 Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo Písmo.
13 Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby má radost v nich byla dokonalá.
14 Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani já nepatřím světu.
15 Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.

 

Václav Žáček /Venda/ – jiné zdroje jsou z Učení Mistrů Sant Mat.
 

P.S.

Smrti není třeba se obávat, obzvláště když jsme prožili čestný a spravedlivý život. Smrt je pouze jméno procesu, ve kterém naše duše opouští tělo a vystupuje do vyšších oblastí. Je to pouhý odchod duše z dosahu hmotných smyslů a vstup do astrálních, kauzálních či ještě vyšších regionů Stvoření. Je to jednoduché odložení oděvu, který jsme nosili na tomto světě, což však neznamená zrušení či zničení naší bytosti. Pravý život existuje i po smrti fyzického těla, i když jej nemůžeme spatřit.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.2
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

327 komentářů

 1. a u anonymnej, píšeš:

  …..Alan Watts napríklad tvrdí že život je iba sen. Keď všetko je iba ilúzia a sen čo je skutočnosť …?

  Keby život bol sen, potom by stačilo do spiaceho kopnúť a ten by sa prebral a život by skončil, ako keď bača fukne do nesprávnej dierky na ,,gajdošoch“…

  A čo by bola ,,smrť“? Len epizóda, lebo podľa niektorých morfiológov, je smrť len pokračovaním života v iných poseptonických struninách symptomatického anti- hyžďálu…

  Tak im treba, výmyselníkom. Dotiaľ budú nafoukovať kozu, kým sa im nezduje a bude nezožrateľná…

  Lúbi sa mi aj nový kozmodentiálny pojem : ezoblábol…

  Ťúha, kde mám ten ozembouch ??…

  1. g.n. keď spíme sme súčasťou deja a chápeme všetko ako skutočnosť . Až po prebudení znova naskočí iná skutočnosť – „skutočnosť “ v tvojej mysli samozrejme u každého iná voco kráčí ? stotožňujeme a zamieňame svoje Ja s obsahom v svojej mysli- nafúknutou bublinou až kým nepraskne . Keď praskne zistíš že to bola len bublina Zobudiť sa alebo nezobudiť ? Toť otázka. Ezoblábol – ezoterický blábol – poznámka prekl. – ľahko sa označí to čomu nerozumieme … No musím už ísť niečo zmysluplné robiť a nemôžem len tak na návšteve u anonymnej zahálať . Po slaninkovej diete pôjdeme na medvedí cesnak aby sme odplašili upírov …

 2. @ – Vendo, Vy mluvíte jak ženská. Hodinu mluví a nic neřekne.

  Objasněno.

  1. …významně a zcela originálně promluvil zdejší glosátor.
   Dík.

 3. Vendo,píšeš:

  …významně a zcela originálně promluvil zdejší glosátor.

  Na 1/20 z celku s Tebou súhlasím, len s malou úpravičkou…

  Éto ne glosátor, éto ,,gladiator slov“…

  A a. u anonymnej , nech je to ktokoľvek, ak je tu nový, cítim z neho sálať ,,Ódu na radosť zo života v živote“…

  A to , že počas diskusie si z ničoho nič ide hľadať ,,mackov cesnak“, ma odpísala, že som sa musel ísť pozrieť ,cez okno, či Hviezda, ktorú v tomto čase vídavam na Nebesiach je ešte tam a či má tú istú zelenú farbu ako každý všednučký deň…

  A o infarmácii, že,, Macko-uškov cesnačik“ zaháňa aj Nehmotné nebytosti som počul od zelinárky, tety Paštékovej, ale že je to akože naozaj, čítam tu, na týchto stránkach od prispievateľky a. u anonymnej…

  Bóže a ja som už tri dni v stave, keď som si myslel , že ,,už všetko viem“…

  Aleluj-já. Že prečo ? Ani ja Ti ešte neviem, ale cítim , že musím…

  1. Slova, slova, slova.
   Jak v krámě. Přihodí se dvacet deka duše, ducha.
   Hodně?
   Pět deka ubereme.Může to zůstat?
   Máme moc duše? Rozdělíme.
   Máme málo? Přidáme.
   Nikdo nic neví, dokud tam sám nebude.

 4. Nadutost neumožňuje pochopit pravdu, tak uvidíme, jak se vám, Pardale, bude dařit.
  Duch dává život, obecný tvar a principy (zákony).
  Duše dává rozvoj života (rozmnožování), konkrétní tvar a intelekt (schopnost učit se).
  A tělo je prostředkem, skrze který se duše realizuje (v příslušném prostředí je pochopitelně z příslušného materiálu).

  Duši člověka tvoří Bůh ze substance, jejíž podstatu byste nyní nepochopil.
  Až je uzrálá, „obleče“ si ji Duch z Boha, čímž duše dostává tvar člověka, a protože „těsto duše“ je pro každého konkrétního člověka jiné, nenajdete dva lidi stejné.

  Právě Duch z Boha v každém člověku určuje, že před Bohem jsme si všichni rovni.
  Ovšem za duši jsme každý osobně zodpovědní a kdo ve „vzdělávacím programu“ na této Zemi propadne, je nucen absolvovat náhradní vzdělávací programy. Jedním z nich může být i reinkarnace (v případě, že si to duše člověka sama přeje, protože bolestně pociťuje své dluhy, které zde způsobila a má zájem je napravit).

  Na závěr poznámka: Pardale, jste duchovní nedochůdče a nehodlám se s vámi dohadovat – berte,nebo nechte být.

  1. Tenhle příspěvek působí na zdejší poměry celkem seriózně.
   Ale kontrolní otázka:

   ad: Duši člověka tvoří Bůh ze substance, jejíž podstatu byste nyní nepochopil.
   Až je uzrálá, „obleče“ si ji Duch z Boha, čímž duše dostává tvar člověka,

   Proč nás Bůh takhle terorizuje, proč nás posílá do tohoto „slzavého údolí“ a do tohoto bolestného vzdělávacího programu?

  2. ad. „…Pardale, jste duchovní nedochůdče a…“
   ještě že „… že před Bohem jsme si všichni rovni….“

   Chápete to zase vy? Kde je vlastně ta nadutost?

   Možná jde o to, kdo první splaskne….

   au. Cosi mne píchlo, ssssst…

   1. hořící svíčky
    plamen snoubí světlo i tmu
    lapit bílý dým

    1. Matka, čo nás skutočne rozdeľuje je otázka teizmu a ateizmu,už menej otázka karmy, lebo tá je iba ako dym, čo iba zastiera pravu skutočnosť, ale pravdu neosvetluje. Je zbytočne sa o tom baviť,slúži to iba k zbytočným sporom a hádkam. Toho by sme sa mali ako rozumní ľudia vyvarovať.

    2. Degone, otázka karmy je jako dým? No jistě, pokud se Vám samovolně neotevře vědomí a naplno si nepamatujete okolnosti svého posledního úmrtí třeba a v následujícím životě nepotkáte viníka své smrti. Jó, jestli jsem (ať již jako současný teista, či ateista) znova proklela? Hádejte, jestli jsem opět a zase jen nedochůdčetem.
     Vyvarovat se? Jistě. Vím, že mnohé, co napíši, může být na druhé straně obrazovky jinak pochopeno. Ale kdysi jeden člověk pochopil velmi přesně, co jsem psala, přes výsměch, nadávky ostatních, pochopil.
     Taktéž já mohu jinak chápat, co čtu od druhých lidí. Protože jen velmi málo lidí mi takto dokáže srdce rozzářit. Ale jsou. A nezáleži vůbec na případné duchovní vyspělosti…..

    3. P.S. možná správná odpověď je:
     „Bílý dým? Zdá se, že konkláve došlo ke společnému závěru“,

     jak mi bylo jinde odpovězeno.
     Jak je snadné se zbavit nedochůdčat v bělostném dýmu….

    4. Matka, pozorujem, že sa Vám nepozdáva to moje prirovnanie dýmu k problematike karmy a reinkarnácie. Vy v tom asi vidíte niečo iné, ako ja. Ja celú túto problematiku vidím ako niečo, čo zbytočne zakrýva výhľad na objektívnu Pravdu, niečo v tom zmysle, ako tu popísal aj Venda v tej povesti o starom indiánovi, ktorý sa mi celkom páči, lebo dobre vystihuje tie naše subjektívne pohľady na Pravdu a realitu. Ten dym je ako tá naša „maja“. Ja karmu nepopieram, ale nepovažujem ju za neodvratný zákon v zmysle zákonov prírody. Reinkarnáciu je možné vysvetliť aj iným spôsobom, ako je ten všeobecne laicky prezentovaný. Ľudia však veria viac jednoduchým schémam, ako tým zložitejším na chápanie.
     Pekný deň!

    5. ad. Degon 4.4.2017 (9:39)
     teoreticky je přirovnání dýmu ke karmě a reinkarnaci v naprostém pořádku. Ale jak jsem psala, mi trvalo dost dlouhou dobu, než se tím dýmem stala, než jsem vstřebala prožitek minulosti i podobné přítomnosti. Dejme tomu, že tím dýmem se může stát i vědomě vyvolaný záhal vědomí, jednoduše člověk vytvořením bloku zapomene na to, co by nemusel unést.
     …výhled na objektivní Pravdu… ano, může být. Jenže když člověk pochopí třeba ten malý zlomeček, který se mu vyjevil, a to ze všech možných úhlů, dokonce i proti vysvětlení přítel, kteří tvrdí že ne, že to není možné,… tak po rozeznání určitých charakteristik člověka z tohoto života a dalších záležitostí – přijme. A to je počátek úlevy, protože se tím již nemusí zabývat. Vezme si z toho poučení i pro sebe, aby příště neproklínal,… a může žít objektivně dál.

     Reinkarnaci je zajisté možné vysvětlit různě, ale abych pravdu řekla, nestuduji různé teorie, je-li to z hlediska fyziky a dalších věd možné. Ani nejdu do astrálu, abych zjistila, kdo je případně připraven se inkarnovat.
     Mé chápání mne ostatně velmi omezuje a tak někdy je prvotní prožitek, mnohdy po letech doplněn teorií, jindy si skutečně něco přečtu a může to být doplněno prožitkem,…
     Ostatně karmu prý lze dokonce odprosit, aby nepřecházela dále,… I když genetiku těžko odprosit.

    6. Pardale, rozšiřte ty vlivy ještě o :

     kabalu židovského náboženství, súfismus islámu, filosofii taoismu, učení perského mystika Zárathuštru, náboženství Sikhů, teosofii, rosenkruciánství, moderní spiritismus…. . ANO, stále hledám v kořenech dávných nauk to podstatné, co lidi spojuje v mystické cestě a co mají společného tyto cesty.

     Sanskrt je jazykem, který ovlivnil mnohé. Je svým významem tím, co je pro lékaře třeba latina. Některé výrazy z něj se špatně překládají do jazyka českého, ale naštěstí mám i známé, kteří tento jazyk studovali na UK a ti mi pomohou. Dnes jsem se zabýval studiem výrazu „Vrtti“ – z mých zdrojů je to projev mysli, projev vědomí. U člověka má velmi široké působení. Jsem přímo nadšen, jaké souvislosti lze mezi významem tohoto slova a cestou duchovnosti u žáka, začátečníka, objevit.

     Kdybyste ode mne něčemu, co použiji s pojmenováním v sanskrtu nerozuměl a já to neobjasnil v textu článku či diskuzního příspěvku, budu Vám povděčen a moc o to prosím, upozorněte mne na moje jistě ne záměrné opomenutí. Rád to napravím. Již máte nějakou konkrétní zkušenost?

     Jaký jazyk Vy považujete za himalájštinu? Často tady s tím operujete. Myslíte tím opravdu nějaké mé schovávání se za něco v cizím jazyce. Buďte více konkrétní. I tady díky za objasnění.

     Jsem rád, že z mého upozornění na Sánkhja jste ihned přešel do srovnávání. Konečně, něco jsem Vám tím i dal. Ano, to je obdivuhodný vědecký přístup.

     ad/
     „Nevím jestli na kurzech cvičení jógy učíte toto východní desatero.“

     Já ty pochybnosti nemám, jak to dále vyjadřujete. Ostatně, podívejte se do Starého zákona Bible, jaký mělo vliv Desatero na židovskou populaci, které bylo Hospodinem přes Mojžíše tomuto výjimečnému národu darováno. Že by okamžitě přestali zabíjet, smilnit, krást….?Nejsem si tím vůbec jist. A naopak, znám mnoho čestných a slušných lidí, kteří se řídí desaterem Jama a Nijama. V duchovní cestě vyšších stupňů jógy to ani jinak nelze, ale to Vy,nejen z mých příspěvků, již jistě delší dobu víte.

     A dál? :
     „A vo vo votom to je.“

     Dál již nemám co k Vašemu diskuznímu příspěvku říci – napsat. Minule jste si ze mne dělal srandu, právě o tom stáří a zpochybňoval jste to, co jsem uvedl. Jsem rád, že jste si něco kolem toho přečetl a prohlédl.

     Jen tak dál, Pardale. I na Vás možná čeká poklad, který najdete na poli, vše prodáte a to pole koupíte a poklad je Váš.

     pěkný den.

    7. Vendo máte s tím problém a jako obvykle šup do jiného vlákna.
     Píšete .“Ostatně, podívejte se do Starého zákona Bible, jaký mělo vliv Desatero na židovskou populaci, které bylo Hospodinem přes Mojžíše tomuto výjimečnému národu darováno. Že by okamžitě přestali zabíjet, smilnit, krást….?“
     Takže místo abyste uznal, že východní pseudoderateo mělo nic moc morální dopad ( pomáhat chudým v hindiusmu už vůbec ne), tak vidíte jak Desatero křesťanské původně od Mojžíše, neúčinkovalo hned. To snad ani nikdo kromě Vás tak nevidí. Desatero se zapsalo zásadním pozitivním způsobem do vývoje civilizace, zvláště západní a z odvozené po celém světě po dobu 2 000 let.
     No hoďte tam kus himalájštiny jak civilizaci drží na nohou Pataňdžaliho systému jógy.

    8. Vendo, píšete :“ rozšiřte ty vlivy ještě o :
     kabalu židovského náboženství, súfismus islámu, filosofii taoismu, učení perského mystika Zárathuštru, náboženství Sikhů, teosofii, rosenkruciánství, moderní spiritismus…. . ANO, stále hledám v kořenech dávných nauk to podstatné, co lidi spojuje v mystické cestě a co mají společného tyto cesty.“

     No právě, že spojujete nespojitelné, což jsem psal nejméně 10x. Křesťanství a hindiusmus má zcela rozdílný pohled na duši a život věčný nebo život duše s návraty a dožitím na zemi (karma). Jiný pohled na utrpení, strádání a pomoc. To je hodně podstatné.
     Vy prostě spojujete nespojitelné. Buď benzínový motor nebo disel, buď benzín nebo nafta. Vy máte motor slepený hybrid a lejete do toho beznín+ naftu. A nejede to. To je kořen problému filosofie západní s importovaným v mnoha částech neslučitelným východem.

    9. Už jsem na odchodu, ale 5 minut Vám s radostí věnuji.

     Pardale, opravdu hledám, a to v kořenech dávných nauk, filosofiích, v náboženstvích to podstatné, co lidi spojuje v mystické cestě a co mají společného tyto cesty. V žádném případě nespojuji nespojitelné, byť jste to mohl napsat třeba i 18 x či 77 x. To není důležité. Druhá možnost ale je, a je pravděpodobnější z toho, jak jsem Vás poznal, že nevíte, co je praxe mystického vhledu, hledání uvnitř „chrámu“. O to jde a o tom jsem tu i pro Vás psal a lze to pochopitelně vyhledat i jinde na netu.

     Nevím, jestli si to uvědomujete, ale zrovna Vy, který na duši absolutně nevěříte, nevěříte na posmrtný život….atd., tu nějak chcete rozlišovat rozdílné pohledy na duši a život věčný. Ještě se navíc specializujete na křesťanství a hinduismus. A ještě píšete, co je hodně podstatné. Dokonce operujete i karmou, která je pro Vás nepochopitelná, zrovna jako reinkarnace duší do nových zrození, do nových těl.

     Odbočím – platí fyzikální zákony a matematika stejně tak na amerických školách, jako na těch v Evropě či Číně nebo Indii? Já přece vím, že nafta a benzín se nemíchá. Ale zrovna tak vím, že v mléce indické, australské či české krávy je stejná smetana. Aby se lidská populace změnila k lepšímu /nikdy tu ale nebude ráj/, je třeba se zbavit předsudků. Svět se vyvíjí v nějakém čase a postupně se s ním vyvíjí i člověk. Proč neuznávat to, co tu bylo dobré před třemi tisíci let? Vy také neodhazujete jako nepotřebné základní zákony fyziků třeba 17.-18 století, nebo snad ano? A uznejte sám, dávné nauky jsou neslučitelné /já Vám ten názor neberu/ ale před pár stoletími tady ještě platil geocentrismus, který dnes již snad neplatí. /vivat Koperník/

     Pardale, vývoj. I Vy jej máte v sobě, a to i v té duchovní stránce, ale zatím to do Vašeho vyššího vědomí neproniká. Prosím, nikde to nehledejte v odborných knihách. A že si dovoluji to o Vás tvrdit? Mohu, není to nic trestného a za svých posledních cca 30 roků mé cesty jsem se setkal s lidmi, kteří se mi doslova měnili před očima. V kladném /duchovním/ aspektu, či i v tělesnosti – ti však již zemřeli, nebylo jim rady ni pomoci.

     Bylo to 10 minut – vypínám internet.

    10. ad „Takže místo abyste uznal, že východní pseudoderateo mělo nic moc morální dopad ( pomáhat chudým v hindiusmu už vůbec ne), tak vidíte jak Desatero křesťanské původně od Mojžíše, neúčinkovalo hned. To snad ani nikdo kromě Vás tak nevidí. Desatero se zapsalo zásadním pozitivním způsobem do vývoje civilizace, zvláště západní a z odvozené po celém světě po dobu 2 000 let.“

     Jestli to nebudete proto, že Zákon (desatero) byl dán lidem, aby je usvědčil z hříchu a vychoval tak lidi ke Kristu:

     „Víme, že vše, co Zákon praví, praví těm, kdo jsou pod Zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby se před Bohem stal vinným celý svět, protože ze skutků Zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, neboť skrze Zákon je poznání hříchu.“ (Ř 3,19-20)

     „Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod Zákonem, uzavíráni pro víru, která měla být zjevena, takže se Zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry.“ (Ga 3,23-24)

    11. Vendo, na křesťanství a hindiusmus s východním náboženstvím se specializujete Vy asi tak v půlce ze 100 článků. Já vám domlouvám, abyste pro něco konečně rozhodl. Neoperuju karmou, ale zdravým rozumem, nelze být jednou prdelí na dvou posvíceních, řečeno lidově.
     Za půl roku jsem z Vás nevymáčnul odpověď A nebo B případně C
     A) Duše po smrti opouští navždy tělo a čeká ji život věčný podle křesťanství
     B) Duše se na zem reinkarnovala se zatížením kvůli prohřešků minulého života, čili se vrací na zem podle hindiusmu a snad i buddhismu.
     C) klidně odpovězte NEVÍM.

     Já vím jedinou věc jistě, že obojí současně není možné. Protože propagujete karmu, opusťte křestanský pojem duše, nepište o tom traktáty. Jestli je Vaše přesvědčení křesťanské, nepiště a nestrašte s karmickou odplatou. Klidně poučujte o cestách jógy a nějakých psychických ziscích, věřím že kladných z toho cvičení těla a duše.
     Dětinský příklad s krávou internacionalistkou a jejím mlékem. Když už jsme u toho, tak v mléce není smetana, ale tuk, který se dříve sbíral postupně z povrchu mléka a to byla pak smetana řekněme 12% až 33% tuku nebo tak nějak.
     Váš bývalý Anonym u Vendy nyní AuV a reálně nikde zjistil, že jsem se reinkarnoval z indické krávy. Po těchto hovězích zkušenostech si dovolím Vám vysvětlit, že samozřejmě krávy lze dojit a máme mléko. Vy se ale sloučením neslučitelné cesty duše křesťanské a duše s karmou snažíte rozdojit býka. Můžete mu domlouvat svou hilamájštinou a jogínštinou, nebude z toho nic.
     Váš dětinský příklad číslo dvě : geocentrismus a heliocentrismus. Geocentrismus podle K. Ptolemaia nebyl tak špatný, Slunce obíhalo kolem Země a kolem Slunce obíhaly planety a dalo se vypočítat nebo alespoň dobře předvídat, kde budou k nalezení na obloze.
     Středověcí astronomové si nemysleli, že Slunce obíhá kolem Země a SOUČASNĚ Země obíhá kolem Slunce.
     Takže asi po 11-té:
     Kde skončí duše po smrti- život věčný nebo opakované návraty kvůli dožití karmy? Obojí najednou opravdu ne.

    12. Pardale, jste manipulátor. Smutné je, že si to vůbec neuvědomujete.

     K Vaší závěrečné otázce. „Kde skončí duše po smrti- život věčný nebo opakované návraty kvůli dožití karmy?“

     Pardale, prosím o odpovědi na mé následující stručné otázky, které potřebuji pro moje odpovědi Vám. Prosím opravdu jen stručné, bez nějakých emocí.

     Co je to duše, podle Vás?
     Vy v existenci duše věříte?
     Vy věříte v posmrtný život?
     Co je to karma, podle Vás?
     Věříte na ni?

     Po Vašich stručných odpovědích, opravdu se nemusíte nijak rozepisovat, se k tomu ještě rád vrátím. Věřte mi, že odpověď nezůstanu dlužen. Dnes máme jógový ples, 15.ročník. Zítra moderuji dvě akce, hlavně mne těší již 50.ročník dálkového turistického pochodu – a tam je i odpolední oslava s mnoha účinkující. Jen kdyby se chtělo trochu vylepšit počasí. Takže v neděli Vám budu zcela k dispozici, pokud odpovíte na moje otázky

     Děkuji a pěkný den.

    13. Vendo, duše existuje nebo neexistuje a její osud je nezávislý na tom, co si já myslím. Ale odpovím na Vaše otázky, které jsou z obecného hlediska vzhledem k duši nesmyslné, protože její vlastnosti nezáleží na tom, co si já myslím nebo někdo jiný. To jako když třeba Lojza si myslí o duši něco jiného, než já, tak pro všechny to bude s duší pokaždé jinak? Prostě další vytáčení, kdybyste chtěl na mé otázky odpovědět ANO/NE mohl jste to udělat před půl rokem. K tomu nepotřebujete ode mne nic, leda mít jasný názor.
     Píšete:
     „Co je to duše, podle Vás? “
     Souhrn morálních, etických, sociálních, inteligenčních, tvořivých vlastností. Vlastností duševních ( to se používá v psychlogii nezávisle na duši), souhrn těchto vlastností může člověk svým úsilím ovlivnit.
     „Vy v existenci duše věříte? “
     Ano, už jsem psal jako souhrn vlastností. NE jako nesmrtelná duše.
     „Vy věříte v posmrtný život?“
     Nevěřím v posmrtný život, odporuje to přírodním zákonům.
     „Co je to karma, podle Vás? Věříte na ni? “
     Karma není nic a nevěřím na ni, odporuje to úplně všemu.

    14. Pardale, položil jste mi tuto otázku – snad již po jedenácté (?!)

     Kdy skončí duše po smrti- život věčný nebo opakované návraty kvůli dožití karmy? Obojí najednou opravdu ne.“
     /nebylo by lepší ji začít „Kde skončí….“?; otázka kdy skončí duše po smrti má v sobě i odpověď – po smrti, ne?/

     A sám jste mi naznačil svoji odpověď – „obojí najednou opravdu ne“.

     A já Vás požádal o zodpovězení těchto otázek, i když jsem již z mnoha dřívějších diskuzí s Vámi znal Vaše názory.

     Co je to duše, podle Vás?
     Vy v existenci duše věříte?
     Vy věříte v posmrtný život?
     Co je to karma, podle Vás?
     Věříte na ni?

     Vaše odpověď – i ostatní si to mohou najít – byla 7.4. v 9:44.

     Začíná zajímavě:
     „duše existuje nebo neexistuje a její osud je nezávislý na tom, co si já myslím.“

     Mám rád český jazyk. Vy jste se vzděláním VŠ, přírodovědeckého směru a můžete mít určité mezery. V souvětí jste použil spojku slučovací NEBO. Ale tak to nejde. Buď by mělo platit:
     „duše existuje a její osud je nezávislý na tom, co si myslím“
     Nebo druhá možnost:
     Duše neexistuje a tudíž nemá žádný osud.

     Dále píšete:
     „Ale odpovím na Vaše otázky, které jsou z obecného hlediska vzhledem k duši nesmyslné, protože její vlastnosti nezáleží na tom, co si já myslím nebo někdo jiný.“

     Pardale, já jsem se Vás ale neptal na vlastnosti duše, ptal jsem se, co je to duše, podle Vás a zda v její existenci věříte.

     Pak jste ale celkem jednoznačně odpověděl, že „duše je souhrn morálních, etických, sociálních, inteligenčních, tvořivých vlastností.“ To je pro mne novinka, ale nebudu to dále komentovat či Vaše poznání nějak zpochybňovat. Je Vaše.

     Malý souhrn…. = malá duše, kvalitní souhrn = kvalitní duše, omezený souhrn = omezená duše….. . To je zajímavé.

     Vy tedy v duši, která je souhrnem…. věříte a logicky lze z toho odvodit, že tento souhrn=duše dle Vás končí se smrtí člověka, jeho tělesné schránky.

     Na další otázku jste odpověděl – „v posmrtný život nevěříte, odporuje to přírodním zákonům.“

     Možná by někoho zajímalo, jakým přírodním zákonům a jestli jsou v současném poznání vědy již „objeveny“ úplně všechny přírodní zákony….. .Ale já se na to již neptám. Odpověděl jste jednoznačně.

     A na poslední moje otázky – Co je to karma, podle Vás? Věříte na ni? – již ani nebylo nutné odpovídat, protože „souhrn….“, jako duše dle Vás musí logicky zemřít s tělem a dál již pro ni, pro souhrn…, nic neexistuje.

     Pardale, děkuji za odpovědi. Drobná glosa – antagonismus mezi námi je a Vy o něm víte, že? A tudíž budou na jedné straně stát vždy Vaše rozdílné poznatky, dojmy, postřehy a na druhé straně totéž u mne. Za sebe říkám, že Vás ale o těch svých vůbec nepřesvědčuji a když tu někdo souhlasí s Vámi, že duše je podle Vás souhrn morálních, etických, sociálních, inteligenčních, tvořivých vlastností, tak mi to ale vůbec nevadí.

     A tak se dostávám k zodpovězení Vaší hlavní otázky ze 6.4.2017, položena v 17:58.

     „“Kde skončí duše po smrti- život věčný nebo opakované návraty kvůli dožití karmy? “

     Podle mne jste vyjmenoval všechny možnosti. Jiné nejsou.

     Ano – Život věčný – duše je pro tuto možnost s milostí Boha připravena.

     Druhá – není připraven a tudíž „opakované návraty“.

     Pardale, myslím, že dál již nemusíte vůbec nic pitvat všetečnými otázkami, jak je to dál v mém učení „Surat šabd jógy“ – vědě o duši Sant Mat či v křesťanství, hinduismu, budhismu….atd. . Konkrétně Vaše duše jako „souhrn….“ teď krásně roste ve své kvalitě a jak přijde Vaše smrt, nenávratně končí.

     A Váš dovětek k Vaší otázce – „obojí najednou opravdu ne“ – je zcela z Vašeho pohledu zbytečný, a to právě pro ten nesmiřitelný protiklad. Ale pod tímto pojmem „nesmiřitelný protiklad“ si prosím nepředstavujte, že jsem nějaký Váš nepřítel. Když se mnou budete chtít o něčem diskutovat a já usoudím, že je v případné diskuzi prostor pro nějaké mé, třeba i zajímavé sdělení, vždy to rád udělám. Teď je však pojem duše, karma, posmrtný život, reinkarnace mezi námi jednou pro vždy ujasněn.

     Děkuji Vám, že jste sečkal na moji odpověď až do nedělního rána. Dříve to nešlo.

     Pěknou neděli.

     Václav Žáček

    15. Pardale, vloudila se mi chybička a omlouvám se za ni !

     Tohoto odstavce v mé předchozí odpovědi /v závorce/ si prosím nevšímejte. Spoléhal jsem na paměť a uvedl jsem to špatně :

     Kdy skončí duše po smrti- život věčný nebo opakované návraty kvůli dožití karmy? Obojí najednou opravdu ne.“
     /nebylo by lepší ji začít „Kde skončí….“?; otázka kdy skončí duše po smrti má v sobě i odpověď – po smrti, ne?/

     – – – – – – –

     Máte to správně „Kde skončí duše po smrti……“

     Děkuji za pochopení.

     Václav Žáček

    16. Vendo, píšete
     „Kde skončí duše po smrti- život věčný nebo opakované návraty kvůli dožití karmy? “ Podle mne jste vyjmenoval všechny možnosti. Jiné nejsou. Ano – Život věčný – duše je pro tuto možnost s milostí Boha připravena. Druhá – není připraven a tudíž „opakované návraty“.
     Díky za tradiční rozbor Pardala, včetně vzdělání.
     Podle očekávání jste neodpověděl jasně až vůbec.
     1) podle křesťanství má duše život věčný a nevrací se na zem.
     2) Podle Vás, když duše není připravena, tak má opakované návraty.

     Váš závěr je že obojí, chápete věčnou duši navracející se zatížením karmou. Takže hinduismus a spol. Že narozených je víc a nemají se kam usídlit, to neřešíte. To ať si řeší ten Multikulti Bůh.
     To je Vaše věc, s křesťanstvím to nemá nic společného.
     Ale to byste mohl naštvat spoustu lidí, kterým tady předkládáte biblické citáty a výklady. Prostě jste chlap, který se vyjadřuje jako tichošlápek, ale zabere to A4 stranu místo jedné jasné řádky ANO/NE.

    17. Pardale, to bylo tak vše, co jsem Vám mohl odpovědět. Jestli se Vám moje odpovědi nelíbí či je považujete za nedostatečné, nic s tím nenadělám. A věřte mi, že mne to ani nijak netrápí.

     Vaše otázka „Kde skončí duše po smrti- život věčný nebo opakované návraty kvůli dožití karmy? nabízí dvě možnosti.

     O nějakých řešeních, o naštvání jiných lidí, o počtu narozených a jejich umístění…atd., o tom není třeba z mé strany nic psát. Z pohledu Vašeho poznání a toho, co je duše podle Vás / duše je souhrn morálních, etických, sociálních, inteligenčních, tvořivých vlastností/ si můžete již sám řešit některé základní otázky. Jestli chcete, tak i v křesťanství, v hinduismu…..atd.. Máte přece naprosto svobodnou volbu.

     Mne již prosím, právě pro ten zdůrazněný antagonismus (jako opravdu nesmiřitelný protiklad našich názorů), Vaše postoje ani nezajímají. To mi prosím věřte.

    18. P.S. plamen rozdýchat, nebo sfouknout?

     nebo jen popřát:

     Všichni jsme malé blikající, či hořící hvězdičky. Někdo září více, někdo méně. Nu, zbývá popřát všem, ať je jejich svit doprovázen radostí a štěstím.
     No a kdo chce, tak dokonce i srandou.

   2. P.S. tato má poznámka z 3.4.2017 (8:50)
    nebyla samozřejmě určena Pardalovi.

    1. Dokud člověk není kormidelníkem, může si plácat, co chce (a život s ním smýká a dává mu lekce). Až se člověk stane kormidelníkem, musí pevně vědět, kudy dál, protože je to jeho osobní zodpovědnost – a žádné pardaloviny, „asiateistické“ lojzoviny ani jiné viny ho nemohou zviklat.

     Kromě toho, i ta největší trpělivost s duchovními nedochůdčaty musí mít svoje meze – ne pro vlastní exhibici, ale pro dobro těch nedochůdčat. Dokonce i v případě, že jim samotným to hned nic nedá, jiným může.

    2. Pane JK, kormidelníku a duchovní výčnělku. Zjistil jste, že jsem duchovní nedochůdče. Prostě jsem se narodil o týden dřív a už jsem to nikdy nedohnal. Takže i ta loď, na níž jste kormidelník mi unikla. Doufám, že těch, co takové štěstí neměli, je jen pár. Jak probíhá ten náhradní vzdělávací program v slzavém údolí, kde jak píšete :“Jedním z nich může být i reinkarnace (v případě, že si to duše člověka sama přeje, protože bolestně pociťuje své dluhy, které zde způsobila a má zájem je napravit)“.

    3. matka pro JK
     jistě. Byla jsem též „brána“ za nedochůdče. Až jsem zjistila, že ti, kdo mi dali tuto nálepku, nemaj ani tucha, kdo vlastně jsem.
     Ale přesto, že jsem toto jejich nevědomí cítila, cítila jsem také, že …..no, nemyslím, že bych zde o tom chtěla více psát…..
     Jó, jak chcete vnutit dobro nedochůdčatům? Jste si naprosto jist, že to není tak trochu jinak?
     Jako poslední nedochůdče jsem měla nesmírnou cenu pro ty, kdo pro vlastní světlo přestali světlo vidět, ….
     Není totiž snadné dokonalost, tedy tu domnělou rozplakat.

    4. To je odpověď ve smyslu „já vím, ale neřeknu“. To tu máme taky často.
     Kormidelníku, dejte nám vědět, kudy dál!

    5. Jak probíhá ten náhradní vzdělávací program…?
     Vzdělávací program probíhá u každého celý život.
     U vás, Pardale, zatím nic moc. Přestože máte slušnou intelektuální výbavu, tady se prokazatelně zdokonalujete jen v omezenosti a jízlivosti.

     Kormidelníku, dejte nám vědět, kudy dál!…
     Jděte do sebe, Lojzo. Do opravdového sebe.
     (Ale bez pokory to nepůjde.)

 5. Lojzo, chápu špatně všechno, nick JK zjistil, že jsem duchovní nedochůdče. Neriskuje tím hulvátstvím karmický šrám, dle JK se reinkarnuje jen ta duše, které se chce odčinit přestupky na Zemi. Prostě karma skočí na nějakého nevinného novorozence a ten si ty přestupky odžívá. Jinak je to ale jediná logicky správná teorie karmy, protože jak je narozených víc, než zemřelých, tak by se karmy ( kterou nelze dělit) nedostávalo.
  Děkuji JK za přínos. Očekávám, že vzdělávací programy pro toto „slzavé údolí“ začne nabízet jako týdenní kurzy s polopenzí. Se mnou už skončil, asi že bydlím na poklidné rovině a ne v slzavém údolí.
  Je to ta pravá demokracie. Kdo nechce být karmistou, nechť tak nečiní. Tohle nevymyslel ani Venda, i když jsem na něj tlačil mnohokrát, nebyl jsem hoden jasné odpovědi.

  1. ad.: dle JK se reinkarnuje jen ta duše, které se chce odčinit přestupky na Zemi.

   Takto já JK nechápu. JK napsal, že Bůh stvoří nedokonalé duše a pošle je do vzdělávacího programu na Zemi. A proč si nestvoří rovnou dokonalé duše, na co je Bohu vzdělávací program na Zemi a utrpení lidí, kteří tento vzdělávací program absolvují?

   Tak, JK, odpovězte, prosím, nám nedochůdčatům!

   1. Lojzo, chce to trochu nadhledu.
    K čemu by Bohu byly miliardy stejných bohů?
    Představte si vesnici plnou stejných Lojzů – chtěl byste v ní žít?

    A co se týká toho utrpení: jeho druhým pólem je krása i blaženost.
    Je jenom na vás, zda začnete objevovat i druhý pól.

    1. Takže jste moji otázku zametl pod koberec. Já jsem se ptal:
     „A proč si nestvoří rovnou dokonalé duše, na co je Bohu vzdělávací program na Zemi a utrpení lidí, kteří tento vzdělávací program absolvují?“
     A Vy mi odpovíte, že mám hledat druhý pól – krásu a blaženost. A tím to utrpení ze světa zmizí?
     Jestliže Bůh – podle Vás – tvoří nedokonalé duše a ty duše tady pak po sobě házejí granáty a atomové bomby? Je to podle Vás v pořádku? Není takový Bůh (jak píše Gilgamešova noha) tím nejmasovějším vrahem v dějinách lidstva?
     Nějak Vám ta teorie nesedí, nevím, kdo je tady duchovní nedochůdče.

    2. Lojzo, nevím jak moc rozumíte duši. Vaše otázka – A proč si nestvoří rovnou dokonalé duše….? Ta má jednoduchou odpověď – duše je vždy dokonalá. Pokud nesouhlasíte ta mi prosím vysvětlete, proč si myslíte že není a v čem není?

     Znáte Vy celý „příběh stvoření“? Viz. ta povídka starého Indiána.

     Ptáte se dobře na některé základní otázky. Jsme tu všichni ve sračkách /utrpení/ a abychom se dostali k odpovědi proč a nejlépe ji poznali sami, musíme se z nich dostat. Na jistou vyšší úroveň / pan JK ji dobře pojmenoval /, ve které již bude vše zřejmé. Když spadnete do hluboké studny, budou Vám tam dole na nic zodpovězené otázky typu – kdo a kdy tu studnu vykopal, jak je hluboká…. – ale budete se chtít dostat ven, pryč ze tmy, chladu, vody. Pak můžete pátrat, jestli Vás to bude ještě zajímat.

     Utrpení ze světa nezmizí nikdy a většinou si ho vytvářejí lidé sami. Bůh nestvořil tuto duální úroveň života jako Ráj. Vidíme to všude kolem sebe. S tímto faktem je potřeba se smířit.

    3. Vendo,
     JK už nereaguje. Ale mě na těchto jeho představách a mnohých jiných vadí vždy ten pohled:
     Bůh je dokonalý, pak se to se vzdáleností od Boha zjemnohmotňuje, zhrubohmotňuje až to skončí v těch našich sračkách. Takové názory vždy razantně odmítám.

     Venda pro Lojzu napsal: 5.4.2017 (7:13)
     Ta má jednoduchou odpověď – duše je vždy dokonalá.

     A to je pořád dokola. Jak může dokonalá duše být v nedokonalém těle, které navíc žije v polaritě.

     ad.: Bůh nestvořil tuto duální úroveň života jako Ráj.

     S tímto se dá souhlasit, ano tenhle svět je duální. Proto nemohu už poslouchat ty kecy, jak máme hledat krásu a blaženost a dobro a lásku (a vše z opačného pólu nám bude přidáno). Takový je zákon duality, abychom pochopili celost a plnost Stvoření.

    4. Lojzo, s lecčím nemusíte souhlasit a dokonce to můžete razantně odmítat.
     Podívejte se na naši atmosféru. Do výšky např. 5 tis. metrů n.m. můžete ještě dýchat celkem bez potíží. Pak je to horší a horší…, a musíte to brát jako fakt.

     „Jak může dokonalá duše být v nedokonalém těle, které navíc žije v polaritě.“

     No ještě aby naše duše nebyla dokonalá, to by byl teprve zmatek a chaos. Stačí jen ta mysl a s ní smyslné vášně, emoce, tisíce přání, závist, sobeckost, žárlivost, nenávist, lhaní, zabíjení…. .

     Napsal jste moudro – vytesejte si ho ve volných chvílích do kamene: „Takový je zákon duality, abychom pochopili celost a plnost Stvoření.“

     A až toto pochopíme, začneme konat tak, abychom se z těch utrpení dostali. Netýká se to ovšem našeho fyzického těla a jeho teď třeba velmi vyspělého mozku, nabitého mnoha informacemi – to tu vše zůstane.

    5. ad.: Napsal jste moudro – vytesejte si ho ve volných chvílích do kamene: „Takový je zákon duality, abychom pochopili celost a plnost Stvoření.“

     Já už to vytesané v kameni mám. Teď je řada na Vás, abyste nepsal:

     ad.: abychom se z těch utrpení dostali.

     Právě to utrpení nás činí celými a plnými. „Utrpení je cestou k dokonalosti“ – to je někde z Himalájí, to není z křesťanství.

    6. Lojzo, rád bych Vám z větší části přenechal prostřední lehce brzdící pedál, jinak se tu diskuze o jednom Bohu ( vlastně MultiBohu) umlátí Duchem, duchovnem, karmou, Láskou, Srdcem, potlačováním ega, duchovními nedochůdčaty a nechápači, prostě vším co je třeba ke Spasení a nalezení Cesty.
     Neustále slyším, proč diskutuji, proč chci něco vědět, když nevěřím na nesmrtelnou duši a na karmu už vůbec ne.
     Když jsem u zubaře a nevěřím, že je třeba zub vytrhnout, tak diskutuji o něčem, čemu nevěřím. Ten zub existuje a jeho stav je nevalný a budoucnost nejistá. Když nevěřím na život věčný, je to můj názor, jak to opravdu je nikdo neví kromě toho, že není cesta zpátky.

     Čtu časopis 21.století Extra, jaro 2017. Je to asi 100 stran o Bibli a křesťanství. Stojí za to číst.

     Napadá mě jeden rozpor. Neustále slyším jak jít cestou Krista. Ten ale byl božsko-židovského původu a hlásal judaismus. Křesťanství tehdy ještě nebylo na světě. Křesťanství v dnešní podobě vlastně stvořili evangelisté.
     Bible je nejvydávanější knihou všech dob, první tištěnou knihou vůbec ( Guttengegova bible 1454-55), je to kniha, která nejvíc ovlivnila svět a její rozšíření pochází z Evropy. Takže i z tohoto hlediska nechápu, proč by Evropa neměla být i nadále duchovním centrem světa. A už vůbec nechápu, proč ji vytlačovat východní filosofii. To je taky důvod, proč poukazuji na slabá místa Vendových objasňovacích příspěvků, který je pak nesmírně dotčen, že je nedokáže obhájit

    7. Áááá, přišel Pardal s pochlubením se, co čte. Tak raději půjdu za nákupy.

     Ale Pardale, jak víte, číst můžete i stovky knih, časopisy s obrázky a třeba desítky encyklopedií a webů….ale, jak jsem Vám již psal – jak ten osel veze na zádech metrák knih…..atd. a gram skutečné praxe že je mnohem lepší než intelektuální moudro. Je to úžasně vidět na Vašem nepochopení fungování třeba jen karmického zákona. Jako kdybych Vás slyšel…já na karmu nevěřím, tak nic nemusím chápat; a stejně mi neumíte vysvětlit, kde se berou duše, když se více lidí rodí než umírá….a taky jak čistit vodou z řeky své karmické dluhy, vždyť jsem to viděl v televizi !

     Ojoj, pane Pardale, to jsou mi věci.

    8. Pardale,
     já pokud srovnávám křesťanství s východním náboženstvím, tak mi vychází toto:
     Křesťanství dává takové lepší rady pro život a jak žít. Např. Nečiň druhému to, co nechceš, aby jiní činili tobě. A je tam spousta dobrých rad od Ježíše. Všechno ostatní, kromě rad Ježíše, je prakticky k ničemu.
     V tom východním náboženství já nalézám lepší pochopení stavby a struktury Stvoření. Ten, kdo objevil ty principy jang a jin byl génius. A to křesťanství chybí.
     Já mám jedno celoživotní trauma: „Proč Bůh dopouští zlo?“ A na to mi křesťanství nedokáže odpovědět, východní filosofie s vysvětlením nemá vůbec žádný problém.

    9. ad.: Brahmačarja, neboli zdrženlivost, je pohlavní čistota nebo oproštění od chtíče v myšlence, slově i činu.

     Jako vždy mě nejvíce zaujala slova o sexu. Proč se v žádném náboženství nesmí souložit? A jak se mají lidé množit? Neboli praktické provedení – éto nevazmožno!

    10. Lojzo, souložit můžete až vyplivnete duši.

     Ale co například ten chtíč – požádání manželky bližního svého – v Desateru vysloven jako – nesesmilníš, (dosl. nezcizoložíš). Co ten akt – s cizí ženou – nadělal mezi lidmi nesvárů, až i válek.

    11. Vendo, a pak kdo je tady manipulátor. Napřed dáte odkaz:

     Brahmačarja, neboli zdrženlivost,

     a pak napíšete z desatera nesesmilníš. Pardal má pravdu, že děláte himalájsko-křesťanský guláš.

    12. Lojzo, ono mít nebo nemít od nějakého boha vysvětlení zla vyjde vcelku na stejno. Podstatné je, že to zlo stejně existuje. Křesťanství vidí zlo v člověku samotném, nepřiměřeně zle se ovšem chovají i zvířata, takže s bohem a duší má zlo něco společného, ale všechno ne.

    13. Ale jde o to, jak se k tomu zlu postavit. Křesťanství říká, že je to lidská nedokonalost a že až člověk dosáhne dokonalosti, tak to zlo zmizí. (Hlavní úkol křesťana je boj proti satanovi.) To je ale veliký omyl, východní filosofie správně uvažuje, že to zlo je nedílnou a neoddělitelnou součástí Stvoření.

    14. Vendo, kdo je ten osel s metráky knih na zádech, nechte ať si posoudí čtenáři sami. Odpovědi nemáte a ani na to nemáte, leda metrák himalájštiny. Takže hurá, že jedete do Kauflandu, to čtenáři dá opravdový přínos.

    15. Vendo, akt s cizí ženou nadělal rozpory a války pouze proto, že lidé podlehli iluzi, že svého partnera vlastní.

     Všechny tyhle brahmačarji a celibáty v každém náboženství jsou jen pomůckou pro ovládání lidí. Ovce je časem vezmou za své a mnohé si v nich ještě masochisticky libují a vydávají je za ctnosti, a systémová past se uzavírá.

    16. Šárí,
     platí to i naopak – akt s cizím mužem. Pokud máte manžela, mohla by ho Vaše případná nevěra nazlobit. A nebo taky ne.

     No ale já jsem Mojžíšovi a ani starým Rišiům žádné morální a etické principy nepředal. Postoj k sexu má každý takový, k jakému se „dopracoval“. A máte naprostou pravdu. Sex mnoho lidí ovládá a dost za něj i utrácí, nejen peníze.

     – – – – – – –

     pro Lojzu:

     Já jsem Vám dal odkaz na Jama-Nijama, jako na morální a etické principy jógy, filosofie hinduismu ještě před Kristem. Reagoval jsem na Vaše zajímavé sdělení Pardalovi dnes v 9:31 Vy jste si to nalezl, nalezl si potom to, co Vás v tom zaujalo nejvíce, pojem „brahmačarja“ vč. napsání, co to znamená a když totéž pak vysvětlím na Mojžíšově desateru, tak jsem manipulátor? Proč bych to znovu objasňoval na tom sanskrtském slově, když jste ho sám tady vysvětlil? Opravdu jste nepochopil, že jsem ale jen chtěl poukázat na to, že i Východ má obdobné „desatero“ pro morální a etický život – viz.Vaše srovnání křesťanství a východního náboženství.

    17. ad.:Brahmačarja, neboli zdrženlivost

     A opět jsme u objasňování významu slov. Pohlavní zdrženlivost není přece nezesmilníš!

     A mimochodem: Tak se pohlavně zdržujte, Vendo, můžete to semeno třeba vypotit čelem při psaní Vašich článků. Pokud by náhodou u Vás došlo k noční poluci, tak věřte, že i ten erotický sen byl hřích!

    18. Vendo, východ má dle Vás obdobu desatero přikázání v křesťanství.
     Sem s tím, stačí, když jich bude opravdu deset.
     http://home.tf.jcu.cz/~srajer/aplikovanaetika.pdf
     „V islámské etice jsou zdůrazněny takové zásady
     jako: milosrdenství, pokora, skromnost, pozornost, ochota k pomoci, právo a spravedlnost. Súra7
     17, 22-39 obsahuje důležitý, s biblickým Desaterem srovnatelný, katalog etických požadavků….

     Hinduismus nedosahuje srovnatelné velikosti ani s židovstvím ani křesťanstvím, ani islámem
     ani buddhismem, je proto velmi těžké určit etiku hinduismu….
     Významné jsou základní pojmy jako dharma, karma (čin a odplata za čin) a mókša (vykoupení, osvobození).
     Je rozlišováno na jedné straně mezi všeobecně platnými normami (např. ahimsa, „neubližovat“) a kastovních specifikách na straně druhé (učení o čtyřech „stádiích života“ a „životních cílů“). Nadto je poukazováno na výjimky z platných norem. Správné individuální a sociální jednání
     v rodině a společnosti se odvíjí od konkrétních základních hodnot: pravda, bázeň, vyrovnanost, čistota
     atd.
     V hinduismu není mnoho předpokladů pro službu trpícímu člověku. Konkrétní životní podmínky
     v nichž člověk žije, jsou podle hinduismu důsledkem předchozích životů. Trpící lidé si za němohou sami.
     S chudými tedy nemá mít člověk soucit. Je jen na nich, aby se v příštím životě dostali do lepší situace. Individuální osoba není pro hinduistu positivní hodnota. Je třeba se osvobozovat a oprošťovat k nirváně, k sjednocení s dokonale nedeterminovaným prazákladem bytí. Pojímání života
     a světa a postoj k utrpení vlastní křesťanské kultuře nejsou v hinduismu běžné.“

    19. Pardale, píšete sem s tím.

     Vámi vyžádané informace – níže:

     Filosofický systém sánkhja zastává dualistický realismus, jehož základem jsou dvě od věčnosti existující reality – duch a hmota. Cílem tohoto systému je osvobodit ducha ze zajetí hmoty. Jeho původ se klade asi do 7. století před naším letopočtem. Následovníci Pataňdžaliho prohlašují jógu za vylepšení sánkhjového systému.
     http://ifanda.cz/seberozvoj/joga/2010-02-15-patandzaliho-system-jogy/

     Je tam pět doporučených zdrženlivostí jako zákazů /JAMA/ a pět příkazů /NIJAMA/ – celkem 10 principů pro etické a morální jednání.

     Dobrou noc a pěkné počtení.

     Václav Žáček

    20. Vendo,
     dobře, píšete :“Filosofický systém sánkhja zastává dualistický realismus“
     Dá se najít, že Sánkhja ( začátek asi 200 př.n.l.) je něco mezi hindiusmem a budhismem, jedna ze 6 indických FILOSOFICKÝCH škol. Filosofická ŠKOLA a později jogínská. Vznikla v podstatě po smrti Buddhy, tedy navazuje na hinduiusmus a buddhismus, které tedy ze Sánkhja prvotně nemohou vycházet. Jinak řečeno rozšířený hinduismus a buddhismus touto školou nezačínal ani dál nešel. Jaký dopad měla tato škola na společnost, to nevím.
     O zásadním vlivu Desatera na křesťanství ( vycházejícího z judaismu) je asi zbytečné se šířit.
     Údajná obdoba Desatera ( patandzaliho-system-jogy) podle Vašeho odkazu
     http://ifanda.cz/seberozvoj/joga/2010-02-15-patandzaliho-system-jogy/
     Zákazy
     ahinsa – neubližování, nenásilí
     satja – pravdivost, pravdomluvnost
     astéja – doslova nekradení
     brahmačarja – pohlavní zdrženlivost
     aparigraha – nehrabivost, vystříhání se hrabivosti.
     Příkazy
     Čistota těla a mysli (šauča)
     Spokojenost – (santóša)
     Askeze – sebekázeň – (tapas)
     Studium posvátných písem – (svádhjája)
     Poslušnost a uctívání Išvary – osobního boha (Išvara-pranidhá- na)

     Kolik je a bylo těch, co jsou a byli ovlivněni uctíváním Išvary, to je zásadní otázka. Indové žijící v USA se svého náboženství nevzdávají, ale jsou stejně tlustí, jako Američané. Z askeze nějak sešlo. To jsem kdysi četl, ale jak píšete nezajímá Vás, co čtu.

     http://www.mystika.info/news/sankhja-jedna-ze-sesti-ortodoxnich-skol-indicke-filosofie/

    21. Pardale, dobře umíte vyhledávat na netu / i zřejmě jinde / Zvláště, když jsem splnil Vaše laskavé „sem s tím“. Hned je o čem psát, že?

     Píšete – „Kolik je a bylo těch, co jsou a byli ovlivněni uctíváním Išvary, to je zásadní otázka.“

     Netuším, proč, v čem je to zásadní otázka?

     Píšete – „Indové žijící v USA se svého náboženství nevzdávají, ale jsou stejně tlustí, jako Američané.“ A dodáváte něco k askezi.

     Oj, Vy Pardale, že Vy zase myslíte na to jídlo, co? Askeze je ale něco zcela jiného. Sám jste to doplnil = sebekázeň – a dodal výraz „tapas“, z himalajštiny. U mne používání cizího jazyka dost kritizujete. I Vy jeden filuto. Vy ale můžete, nevadí mi to.

     Znáte to, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Chcete poslat odkaz na sanskrtský slovník?

    22. Vendo, opět je to jednoduché. Zatím se zdá, že jste pod vlivem křesťanství, hinduismu ( možná i buddhismu, ale to jste dosud neupřesnil, abyste snad nějaké příznivce neztratil), Sant Mat, Sánkhja a Pataňdžaliho systému jógy.
     Z Vašeho fandova odkazu
     http://ifanda.cz/seberozvoj/joga/2010-02-15-patandzaliho-system-jogy/
     jsem VYKOPÍROVAL Příkazy zdrženlivosti a Příkazy, tedy 5+5 =10 bodů. Věci, které kopíruji uvádím v uvozovkách a je tedy nevhodné z nich něco mazat , což je zde v originálním jazyce. Nekritizuji používání starých jazyků, ale schovávání se za ně místo vysvětlení pojmů= himalájština.
     Když srovnáváme křesťanské Desatero a východní filosofii, tak je samozřejmé, že navazuje jaký to má dopad na populaci. Patandžaliho jóga navazuje na Sánkhja, což je VEDLEJŠÍ větev hinduismu a buddhismu.
     Nevím jestli na kurzech cvičení jógy učíte toto východní desatero.
     Já sám mám pochybnosti o dopadu tohoto desatera ve srovnání s Desaterem křesťanským.
     A vo vo votom to je.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Pata%C5%88d%C5%BEali
     „Zmínky o sjednoceném vědomí jsou i ve védách, které jsou považovány za jedny z nejstarších indoevropských spisů a jsou v nich zmínky o dobách až 8 000 př. n. l.“
     Takže védy se ZMIŇUJÍ o době 8 000 let PŘ.N.L., ne že jsou tak staré. To jste ani netvrdil, říkal jste že jsou staré až 8 000 let.

    23. Pardale, snažně Vás prosím o odpuštění, že jsem přešel do jiného vlákna. Je to tady již dost nepřehledné. Při tom posouvání se nahoru k modrému tlačítku „odpovědět“ jsem přešel jinam. Ani nevíte, jak moc mne to mrzí.

     Moc bych si přál, abych byl vůči Vám přesný, bezchybný a aby mezi námi zmizela neustálá konfrontace názorů. Zkuste mi pomoci alespoň svým pochopením. Věřte mi, že já se nesnažím přesvědčit Vás o ničem, co je námětem či myšlenkou mého článku či myšlenkami diskuzí. Lidé budou mít stále různé názory. To je v této oblasti stvoření zcela normální.

     Děkuji.

     Mojžíšovo Desatero má opravdu zásadní dopad na západní civilizaci a její vývoj. Jen je smutné, že se příliš nedodržuje. Ale snad za dva, tři tisíce let, pokud se tady tento život zachová, to bude možná lepší.

     Tak to je pro toto vlákno ode mne vše.

     Pěkný den.
     Bohužel, již tu dnes nebudu. Máme dnes dvě cvičení jógy, zítra 15.ročník jógového plesu a to víte, jsem jeden z hlavních pořadatelů. Škoda, že nebydlíte blíž, mohl jste mi trochu pomoci. Jsem si jist, že by se Vám tam atmosféra přátelství a lásky zamlouvala – to miluj bližního svého přímo v praxi.

  2. Pardale, Vy to stále nechápete? Mal by ste urobiť dôkladnú sebareflexiu a až potom sem niečo písať. Myslím, že Vás ten dudulík odhalil a tým aj odpísal.
   Pekný deň!

 6. Přidávám jeden příběh. Příběhy jsou totiž pro poučení velmi dobré. Kdyby člověk nežil, nevytvářel by příběhy.

  Indiánův příběh o životě

  V malé indiánské osadě žil starý muž se svým synem. Lidé k němu chodili pro radu, byl uznáván za nejmoudřejšího stařešinu až do dne, kdy se spustil řetěz podivuhodných událostí.

  Onoho dne se muž vydal na lov se synem a vrátil se s nádherným hříbětem, které přišlo o matku. Hříbě vyrostlo v divukrásného hřebce. Všichni říkali: “Dědo, ty máš ale štěstí!” “Štěstí? Možná ano, možná ne. Neznáme celý příběh!” odpovídal stařík. “Co to říká, jak může pochybovat?” divili se ostatní.

  Náčelník kmene se dověděl o krásném hřebci a nabídl muži za něj deset svých nejlepších koní. Stařík však výměnu odmítl. “Blázen!” komentovali dědovo rozhodnutí ostatní.

  Jednoho dne hřebec zmizel. “Takové neštěstí!” lamentovali všichni. “Možná neštěstí, možná štěstí, neznáme celý příběh,” odpověděl muž. “Pomátl se na rozumu,” soudili ostatní a přestali jej považovat za mudrce.

  Za dva týdny se hřebec vrátil z hor a přivedl s sebou pět nádherných klisen. “Ten děda má ale štěstí!” volali sousedé. “Zda je to štěstí či ne, to ukáže život,” odpověděl muž. “Radostí mu přeskočilo!” domnívali se druzí.

  Mudrcův syn začal klisny cvičit a jedna z nich jej shodila na zem tak, že si vážně zlomil nohu. Šaman prohlásil, že už nikdy nebude chodit jako dřív. “To je hrozné, taková smůla!” litovali jej lidé. Ale děda zase mlel svou: “Smůla? Štěstí? Kdo ví.” “Bolestí se zbláznil!” křičeli ostatní.

  Druhého dne vstoupil kmen do války a všichni zdraví muži museli odejít do boje. Mudrcův syn kvůli svému zranění nikam jít nemohl. Z bitvy se nevrátil nikdo. A tak všichni říkali: “Dědo, ty máš ale štěstí, my jsme přišli o muže a syny, taková tragédie. Jen ty máš vše, ten kůň byl pro tebe opravdu požehnáním.” “Tragédie nebo požehnání? Neznáte stále konec příběhu.” “Šílenec, co chce ještě slyšet, když naši muži jsou mrtví!”

  Zbytku kmene se zmocnila banda desperátů a zotročila je. Pracovali těžce, až živí záviděli mrtvým. “Měl jsi, dědo, pravdu. Kéž bychom zemřeli v boji s našimi muži a syny!” “Z hlediska přítomného okamžiku se to tak jeví, ale nesuďte. Stále neznáte smysl příběhu. Už za okamžik to může být jinak.” Lidé se chtěli na starce vrhnout, ale zvenku se ozval válečný ryk. Objevili se jejich muži, které považovali za mrtvé a osvobodili je z otroctví. Dověděli se, že v boji nezemřeli, byli pouze zajati. Bylo to radostné shledání.

  U večerního ohně si vzpomněli na dědova slova o tom, že nemají soudit, neznají-li příběh celý. Požádali jej, aby jim řekl, jaký tedy má ten příběh konec.

  “Znát celý příběh znamená pozorovat jej ze všech čtyř úhlů, ze čtyř vhledů. Tím prvním je pohled oběti: ten vždy volá po odplatě. Tím druhým je pohled pachatele: ten vždy tvrdí, že je nevinen, že mu nic jiného nezbývalo. Tím třetím je pohled nezaujatého soudce, který zná pohledy obou stran. Ví, že každý dělá to, co dělá, z nějakých vnitřních pohnutek. Kdyby vnitřní motiv pachatele nebyl dostatečně silný a z jeho hlediska ospravedlnitelný, pak by to prostě nedělal.”

  “Mluvil jsi o třech pohledech. Kdo by však mohl být tím čtvrtým účastníkem?”

  “Ten čtvrtý není z tohoto světa hmoty. Čte vaše myšlenky, emoce a přivádí je do fyzického světa. Zná vaše pohnutky, vidí do vašeho svědomí. Hovoří neustále k vašemu já, ale vy mu nenasloucháte. Netušíte tudíž nic o příčinách událostí, i když denně bojujete s jejich následky. Nechápete jejich smysl, nevidíte v překážkách a potížích poselství od Boha. Míjíte každou příležitost něco pochopit, naučit se, duchovně vyrůst. Stále soudíte, ačkoliv vám život dokazuje, jak vrtošivé vaše soudy jsou. Vzpomeňte si na události kolem koně. Kolikrát jste o tomtéž řekli, že je to štěstí a vzápětí zase neštěstí! Proto si zapamatujte: nic není náhoda, vše jste si připravili sami. Všechno se děje v pravou chvíli a na pravém místě. Proto cokoli přijímejte jako příležitost. Proste tedy, abyste pochopili význam a příčinu událostí, o sílu a pokoru, abyste překážku překonali a o lásku, abyste neublížili a zachovali si slunce v duši. Všichni jsme na cestě za Světlem. Každý si volí sám, jakou cestou půjde, zda oklikami, močály, černými roklemi, nebo přímo a rychle cestou srdce. Na konci se stejně jednou všichni sejdeme. Konec cesty a tedy i každého příběhu se jmenuje – návrat domů – spojení s Bohem, se Světlem, s Láskou, z níž jsme vzešli a jíž jsme. Ten čtvrtý pohled, který je vždy prvním, je Boží přítomnost v nás.”

  Je to z těchto stránek.

  Poučení o životě, ale i o smrti je v něm veliké.

  1. pro Vendu:
   Děkuji za Indiánův příběh o životě. Poučení tam je, i pro mě.

   Jinak ovšem se sem chodím většinou příspěvků spíše pobavit. Ty vážné rozpravy, tak
   fundovaně se tvářící, o něčem, o čem nikdo nic neví, mi pomáhají tím, že se alespoň zasměji. Tolik legrace, humoru (pro matku – srandy) je na málokterých blozích.

   1. Míro, provozovatel stránek bude mít možná radost, že sem chodíte pro důvod k zasmání se. Asi to je ale jim nechtěný efekt stránek. Ale uznejte sám – zadarmo! A Vy se zasmějete. Potěšil jste mne. Díky.

   2. A dejte pokoj Míro se srandou, vždyť velmi dobře víte, že jí nezorumím…

 7. Pro Vendu:?
  Pro matku: Jen se nedělejte, kamufláž je přece základ vašeho konání. Není lepší se občas zasmát? Kuku!

  1. No ale hele, Míro, kdybyste si pozorně přečetl můj komentář: „…A dejte pokoj Míro se srandou, vždyť velmi dobře víte, že jí nezorumím……“, možná byste se i zasmál, protože jsem tam zanechala něco, co k smíchu opravňuje.

  2. jo a lépe používat kamufláž, než …. no to je jedno.

 8. ad „Já mám jedno celoživotní trauma: „Proč Bůh dopouští zlo?“ A na to mi křesťanství nedokáže odpovědět…“

  Zdravím Lojzo, souhlasím, že otázka zla je dost těžko uchopitelná. Na jedné straně máme svrchovaného Boha, na druhé straně „svobodné“ bytosti. To, že se s tím východní filosofie srovnává tím, že (neosobní) Bůh je v podstatě i zlý (jing+jang), ještě neznamená, že to musí být pravda. Alespoň křesťanství a Bible je s touto filosofií v rozporu.

  Nevím jak ve vaší Bibli, ale v těch mých (ať je to různý překlad) se píše, že Bůh je svatý (Lv 11,45, 1.P 1,16) a že v Bohu není nejmenší tmy (1.Janův 1,5). Sám Ježíš jednomu mladíkovi říká „Proč se mě ptáš na dobré? Jeden je dobrý: Bůh.“ (Mt 19,17)

  Až na ten konec (s tím Einsteinem), toto video docela dobře vystihuje biblický popis Boha/zla: https://www.youtube.com/watch?v=hXsHMmEvH6s

 9. Lukáši,
  ty Vaše řeči mi nestojí vůbec za odpověď. Ani to video si přehrávat nebudu. Přemýšlel jsem o tom 35 let a říkám:

  KŘESŤANSTVÍ NEDOKÁŽE VYSVĚTLIT PUVOD ZLA!
  —————————————–

  1. Lukáši,
   nakonec jsem si to video přece jen pustil. Ale dneska jsem tady již jednou psal:

   Bůh je dokonalý, pak se to se vzdáleností od Boha zjemnohmotňuje, zhrubohmotňuje až to skončí v těch našich sračkách. Takové názory vždy razantně odmítám.

  2. Lojzo, zaujal jste mne.

   Myslíte tuto zvýrazněnou větu vážně? KŘESŤANSTVÍ NEDOKÁŽE VYSVĚTLIT PŮVOD ZLA! Asi ano, že?

   Není to náhodou, ale mám již delší dobu rozpracovaný článek, který si všímá „hříchu a Satana“. A tam je mnoho objasnění.

   A tedy si myslím, že Nový zákon naopak velmi dobře objasňuje původ zla. Nevím jak dalece byste teď porozuměl vztahu – Bůh, zlo, Satan? Proč by křesťanské náboženství bylo tak populární, když by neumělo objasnit ten základní rozpor – dobro a zlo?

   Zkuste se mrknout a pochopit, identita a vznik zla se nabízí v podobenství o rozsévači /Matouš, kap.13/ V téže kapitole další podobenství o setí dobrého semene a koukolu? A nebo v Janovi v kapitole osmé objasňuje Kristus, kdo je sluhou hříchu. A to je podstata zla, hřích! Přečtěte si, jak tvrdě hovoří Ježíš k Židům, „vy jste z otce Ďábla“!

   Učení Ježíše Krista dokonale vysvětluje původ zla. Pokud ani 20 století po Kristu tomu někdo nerozumí, tak je to chybou náboženství, které se k tomuto základu nestaví příliš dobře a hřích využívalo / i snad ještě využívá / ke strašení věřících. / a malých dětí /

   S hříchem, chtěním ho konat, je nutné tvrdě a nekompromisně bojovat.

   Tak jo, dopíšu to.

   P.S. – dnes mi jedna kamarádka poslala tento citát /nevím, od koho je /:

   Svoboda je naprostá absence zájmu o sebe sama.

   Měl byste k tomu nějaké vysvětlení?

   Díky.

   1. ad.: KŘESŤANSTVÍ NEDOKÁŽE VYSVĚTLIT PŮVOD ZLA!

    Ano, Vendo, tuto větu myslím SMRTelně vážně. Nedokázal to tu vysvětlit Staněk, ani jeho roztleskávačka Milenium, Lukáš ani nikdo jiný. Jsem holt zkrátka debil, že to křesťanské vysvětlení zla nechápu.
    Howgh.

    1. Jsem holt zkrátka debil, že to křesťanské vysvětlení zla nechápu…

     Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste mě, protože
     jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to
     on mě poslal. 43Proč nerozumíte mé řeči? Nemůžete mé slovo ani slyšet!
     44Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl
     vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví,
     jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. 45Ale protože já říkám pravdu,
     nevěříte mi.

    2. ….. PŮVOD ZLA!….
     A důvod stvoření jeho prvotního nositele…

    3. Jak byste poznala světlo, nebýt tmy?
     Jak byste poznala dobro, nebýt zla?
     Jak by mohla proudit elektřina, nebýt druhého pólu?
     Život musí být bipolární.
     Proto člověk stojí mezi nebem a peklem
     (a je pouze na něm, kterou cestou se vydá.)

    4. jÁ TO TUŠILA, ŽE NEBUDU MUSET VÍCE VYSVĚTLOVAT :-)))

     a TAK CO BY MALÉ DÍTKO nevinné krůček udělám,
     kam já se jen vydám?
     Hle, kdos mi jde 10 kroků naproti.
     Krůčky mé na podlahu ťukají
     k náruči laskavé spěchají….:-)
     Dítko, malé dítko v nitru
     lehce tančí

    5. ad.:Jak by mohla proudit elektřina, nebýt druhého pólu?

     Já jako elektrotechnik bych se k tomu vyjádřil. Takže druhý pól je od satana? Bez druhého pólu to totiž nefunguje. Takže Bůh stvořil kladný pól, satan záporný a hezky jimto spolu funguje.

     Vendo,
     raději článek o vysvětlování zla v křesťanství nepište, protože to nejde a zase se ztrapníte. Staňkovi jsem to tady vysvětloval 6 let, než to pochopil (nebo alespoň přestal ty bludy psát).

    6. Lojzo, možno preto kresťanstvo nevysvetľuje pôvod zla a diabla, lebo je to náboženstvo Lásky, Dobra, Milosrdenstva a Svetla, ktorým je Boh Otec. Nezaoberá sa opakom – teda diablom…

    7. Pštros, když strčí hlavu do písku, tak si myslí, že ho není vidět. Stejně tak

     „náboženstvo Lásky, Dobra, Milosrdenstva a Svetla, ktorým je Boh Otec“

     se nezaobírá ďáblem.

    8. Že by v tom, jak byly zabíjeni Filištínští, Goliáš,… nemělo prsty zlo?
     To vše „jde“ napříč biblí a dalšími posvátnými spisy, které si vzalo za své i křesťanství….

   2. ad.: Proč by křesťanské náboženství bylo tak populární, když by neumělo objasnit ten základní rozpor – dobro a zlo?

    Kde se ve Vás bere přesvědčení, že křesťanské náboženství je populární. Já vidím, že se trápí ve smrtelných křečích.
    A když někdo nabízí spasení zadarmo, či posmrtnou blaženost, tak to jistě k popularitě a množení oveček pozitivně přispívá.

  3. ad „KŘESŤANSTVÍ NEDOKÁŽE VYSVĚTLIT PUVOD ZLA!“

   Podle mě ano, ale vás to stejně nezajímá, protože už vysvětlení máte. :)

   1. Vysvětlení je vhodné pro Vás. Já jsem napsal, že jsem debil a že takové vysvětlení nechápu (resp. nechci chápat).

 10. Krátká pasáž z knihy Nemoc jako cesta:
  (Zejména pro Vendu, nežnapíše svůj článek o zlu v křesťanství.)
  Polarizace protikladů „dobro“ a „zlo“ vedla v křesťanství také k tomu, že byli proti sobě postaveni Bůh a ďábel jako představitelé dobra a zla, což není typické pro jiná náboženství. Když byl z ďábla učiněn odpůrce Boha, byl Bůh nepozorovaně vtažen do polarity — tím ale ztrácí svou léčivou sílu. Bůh je jednota, jež v sobě spojuje všechny nerozdělené polarity — a samozřejmě také „dobro“ a „zlo.“ Ďábel je naproti tomu polarita sama, pán rozdvojení nebo, jak říká Ježíš Kristus, „pán tohoto světa.“ Tak je ďábel jako pravoplatný polarity vždy vybaven symboly rozštěpení nebo rozdvojení: rohy, kopyty, vidlemi, pentagramy s dvěma cípy ukazujícími nahoru atd. řečeno touto terminologií je polaritní svět, svět ďáblův, tzn. hříšný. Není možné jej změnit — proto všichni mistři učí, že je třeba polaritní svět opustit.

  1. …je třeba polaritní svět opustit….

   Nebo dobrovolně zůstat a tápat…

   1. ostatně náš původ je ve stvoření, a pokud jsme byli stvořeni, chováme se dle toho, co nám bylo dáno. Náš software je tedy zajisté v naprostém pořádku, rozvíjí se v souladu s úmyslem stvořitele….nebo ne, pokud tam nedal kazítko – omezení. Ale i to je v pořádku. zTo by bylo, abychom si tu svou větvičku jednou nezničili.

  2. ad/ (Zejména pro Vendu, než napíše svůj článek o zlu v křesťanství.)

   Lojzo, přečtěte si prosím můj diskuzní příspěvek pro Vás ze včerejška 14:47.
   Třeba jen tyto krátké věty v něm:

   „…..A to je podstata zla, hřích! Přečtěte si, jak tvrdě hovoří Ježíš k Židům, „vy jste z otce Ďábla“! Učení Ježíše Krista dokonale vysvětluje původ zla.“

   Původ zla je v hříchu a Kristus to jednoznačně odhalil. Ale tenkrát, v době života Ježíše, se ještě nemohlo jednat o zlu v křesťanství. Vždyť křesťanství ještě ani neexistovalo. Zkuste se příště zamyslet, než něco vypustíte.

   Třeba tady, kdy píšete:
   „…..že byli proti sobě postaveni Bůh a ďábel jako představitelé dobra a zla, což není typické pro jiná náboženství.“

   Konání dobra a zla před křesťanstvím nebylo? Nebyla polarizace podle Vás?
   Já s tím nesouhlasím.

   Zkuste se podívat na významnou kapitolu Bhagavadgíty – kapitola 16., „Božská a démonská povaha.“ Kde byl Ježíš a kde bylo křesťanství, když toto bylo moudře sepsáno, popsáno chování a jednání lidí, které je. Tato kapitola má 24 slok a když je pochopíte, budete možná kousek dál.

   Pěkný den.

   1. Lojzo, nevšiml jsem si, že je to krátká pasáž z knihy. Já dávám citace zpravidla do uvozovek, i proto, aby bylo vědět, kde končí ty cizí myšlenky. Ten jazyk té knihy působí při čtení nějak neurovnaně. Na mne.

    Závěr je také z té knihy? =“….. Není možné jej změnit — proto všichni mistři učí, že je třeba polaritní svět opustit.“

    Já to tady již roky objasňuji a Vy, můj ne dlouhodobý odpůrce to najednou z knihy citujete. Podivné.

    Tak se omlouvám, že jsem polemizoval s knihou. Díky za pochopení.

    1. ad. ….roky objasňuji….
     Práce kvapná, málo platná. „Židle se podtrhává i jinak“. Z pohledu věčnosti.

    2. ad.: Ten jazyk té knihy působí při čtení nějak neurovnaně. Na mne.

     To bude asi tím, že už máte tu himalájštinu zažranou až do morku kostí. To je normální spisovná čeština z 80. let minulého století.

     ad.: Já to tady již roky objasňuji

     Já jsem vždy četl jak objasňujete, jak himalájský mistr spaluje karmu. Z knihy „Nemoc jako cesta“ jste nikdy necitoval.

   2. ad/ (Zejména pro Vendu, než napíše svůj článek o zlu v křesťanství.)

    Omlouvám se za špatně formulovanou větu. Správně mělo být:
    Zejména pro Vendu, než napíše svůj článek o křesťanském pohledu na zlo.)

 11. Nemáte důvod se omlouvat. Je vidět, že jste se zamyslel, a to je dobře.

  Já Vám včera ale napsal – „Není to náhodou, ale mám již delší dobu rozpracovaný článek, který si všímá „hříchu a Satana“.“

  No a Vy z toho uděláte „článek o křesťanském pohledu na zlo“. Kdybyste se zkusil zamyslet nad příčinou a následkem, leccos byste pochopil. Třeba to, proč je hřích primární a co vlastně, jako příčina vytváří.

  Zdarec.

  1. Zdarec Vendo,
   já myslel, že „primární je Slovo“. (To je citát od Vendy, proto ty uvozovky.)

 12. Nevychovávejte děti, vychovávejte sebe. Stejně se budou podobat vám.

 13. @ – Pardal/Venda – Venda/Pardal

  Baví mě číst vaše „přestřelky“ a šílenství online. Až vy dva dostanete rozum, to si oddychnete.

  1. Nestranný. Pravda je jen jedna a má ji samozřejmě každý kolemjdoucí pozorovatel.

   1. @ – kolemjdoucí

    Oh, jak pro vás tak signifikantní, skoro jako diagnóza. Kolem-jdoucí, krásné, opravdu krásné…

 14. ad.:Za půl roku jsem z Vás nevymáčnul odpověď A nebo B případně C
  A) Duše po smrti opouští navždy tělo a čeká ji život věčný podle křesťanství
  B) Duše se na zem reinkarnovala se zatížením kvůli prohřešků minulého života, čili se vrací na zem podle hindiusmu a snad i buddhismu.
  C) klidně odpovězte NEVÍM.

  Pardale,
  včera jsem nestíhal číst Vaše slovní přestřelky s Vendou. A dneska už to číst nebudu. Dovolím si ale napsat svůj názor:
  D) Duše podle mě existuje i před narozením. Že by ta duše vznikla z ničeho a pak měla život věčný, to se mi nezdá. Duše se ale reinkarnuje ne kvůli prohřeškům z minulých životů, ale kvůli nějakému „prvotnímu znečištění“. A to to, co já pořád řeším, kde se to prvotní „zlo“ vzalo.

 15. Lojzo, píšete :“ D) Duše podle mě existuje i před narozením. Že by ta duše vznikla z ničeho a pak měla život věčný, to se mi nezdá. Duše se ale reinkarnuje ne kvůli prohřeškům z minulých životů, ale kvůli nějakému „prvotnímu znečištění“
  Moc to podle Vás nevychází. Lidé, kteří už žijí mají tedy věčnou duši. Rodí se stále noví lidé, od dob vzniku křesťanství určitě 1000 x a více krát víc, jak jich bylo v době Říma a narození Krista. To by někde musela být zásobárna věčných duší, co se přidělují narozeným.
  Vašemu pojmu „prvotní znečištění “ duše nerozumím. Podle Písma, jsme potomci Adama a Evy, utrhli ze stromu poznání a byli vyhnáni z ráje Genesssis -3/22-23 „Nepřipustím aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a živ byl navěky.“
  Už jsem psal, že zlo je i v říši zvířat. Mladí šimpanzi zabíjejí jiné mladé šimpanze v menší a slabší skupině, roztrhají je a sežerou.

  1. Pardale,
   tady se pořád pletou pojmy duše a duch. Nikdo tady nedokáže definovat, co je co. Já jsem tady několikrát vzpomínal významného psychiatra a terapeuta Junga. Ten mluvil vždy o duchu. Duši nedokázal (odmítl) definovat. A to je na pováženou. Takový velikán, který se celý život zabývá lidskou psychikou nakonec řekne, že neví, co to duše je.

   S tím, že lidí přibývá se netrapte. Duši mají i zvířata. Podle himalájštiny se pak vyspělé duše zvířat převtělují do lidí.

   ad.: Už jsem psal, že zlo je i v říši zvířat.

   Samozřejmě a toto zlo nelze připsat pojezení jablka v ráji.

   1. Lojzo, to je u Junga jako vědce srozumitelné. Duch jako soubor vlastností a schopností člověka je jasný a alespoň částečně poznatelný kvalitativně i kvantitativně, nemyslím jen IQ a emoční inteligenci.
    Skvělá je kniha Daniel Goleman: Emoční inteligence.
    Čtu to 21.století Extra, jaro 2017, asi 100 stran o Bibli, jak se tomu pan Venda vysmál.
    V Bibli ( Starý zákon) Bůh zavraždil 371 186 lidí a asi 2 miliony nechal zabít prostřednictvím svých lidí. Nepočítá ( nelze vyčíslit) se potopa s vyhubením lidstva až na 8 členů rodiny Noeho, nepočítá vyvraždění prvorozených při 10 ranách egyptských aj. Bůh se nemusí řídit ničím, tedy ani svými zásadami, které vštípil jako Desatero Mojžíšovi. Neřídil se tím ani Mojžíš, když nechal v táboře vyvraždit uctívače zlatého telete. Desatero čl. 5.-10. vymezuje základní mezilidské vztahy, ale obdobné prvky lze najít u Chamurapiho zákoníku, 282 právních a trestných článků vytesaných do kamene. Babylonský král Chamurapi (1792-1750 př.n.l.).
    Zlo je trvalou součástí lidské mysli, geneticky danou jako jedna podmínek pro přežití od dávných časů. Při přímé obraně vlastní rodiny jsou přípustné i činy, které jinak jsou těžkými zločiny.
    Jak už jsem psal, Boha si člověk vytvořil ve své mysli, aby mu pomáhal překonat těžkosti života a zmenšit strach před nepochopitelnými jevy. No a v té lidské mysli je a bylo zlo vždycky. Takže i zlý může být Bůh, který to zlo takzvaně dopouští.
    Lucifer byl v Římě světlonosičem ( lux = světlo a fero = nést) spojovaným s Venuší, předranním světlem na obloze. Jeremiáš překládá z knihy Izajáš: „Spadl jsi z nebe, třpytná hvězdo, Jitřenky synu“
    Šlo o posměšné označení některého z babylonských králů ( přišli od východu), zotročovatele národů, který se pustil do války, kterou prohrál. Další autoři se toho jména chytli a udělali z něj vládce pekel. Jde tedy víc o literární než biblickou postavu. Takže Lucifer, Satan a padlí andělé mě moc vzhledem ke zlu nezajímají. Zlo je to, co bychom neměli dovolit šířit ve své mysli, škodí jiným i nám samotným.
    To zase dostanu nakládačku od znalců…

    1. @ – Boha si člověk vytvořil ve své mysli, aby mu pomáhal překonat těžkosti života a zmenšit strach před nepochopitelnými jevy.

     Ale, ale, samá voda, samá voda…

    2. Pardale,
     teď se neurazte, možná se Vás to trochu dotkne. Byl jsem předevčírem navštívit v nemocnici svou těžce nemocnou matku. Na pokoji ležely 4 ženy. Přišel tam pan farář a nabídl jim svaté přijímání. Napřed pološeptem vyjmenoval jejich hříchy, roztáhl si nějaký cestovní vercajk na hostie a 2 babičky přijaly přijímání. Pan farář je ujistil, že pán Bůh na ně stále myslí, že vše je v jeho rukou a že už na ně čeká.

     Mně u toho cukaly koutky, ale udržel jsem se. Taky jsem si uvědmil, že bych se neměl tomu vysmívat. Ale…
     Je to tak krásné, když člověk ví, že Pán na něho čeká…. Ani se nedivím, když jako katolík napíšete:

     ad.:Boha si člověk vytvořil ve své mysli, aby mu pomáhal překonat těžkosti života a zmenšit strach před nepochopitelnými jevy.

     Protože v té katolické církvi to tak skutečně vypadá. Všechno se scvrklo jen do jakýchsi rituálů. Jung by řekl, že lidem chybí numinózní zážitky.

     (Výrazy numinózní a numinozita pocházejí z latinského pojmu numinosum, který označuje dynamické působení nezávislé na vědomé vůli člověka takovému působení vystaveného. Numinózní působení je provázeno hlubokými emocemi. Typicky numinózní jsou zážitky bytostného Já.)

    3. Lojzo, souhlasím, v křesťanství a zvláště obřadech je spoustu formalismu, který může odrazovat. Na druhé straně zatím neumíráme, tak bych tak nechvátal s úsudky..Která organizace nemá nedostatky a která vydržela 2 000 let?
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_%C5%BEidovsk%C3%A1_v%C3%A1lka
     „Po sporech o Herodovo následnictví se nakonec Judea stala roku 6 n. l. římskou provincií.
     Roku 44 n. l. se dostala pod přímou římskou správu celá Palestina. Prokurátoři, kteří však tuto oblast spravovali, byli stále více neschopní udržet v zemi pořádek, neuváženě zvyšovali daně a spíše se snažili vyzískat co nejvíce pro sebe, dokud to bylo možné. Narůstalo srážek s Židy“

     Jakub, ( patrně) nevlastní bratr Ježíše vedl jednu ze synagod v Jeruzalémě a byl zavražděn roku 62 n.l.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Spravedliv%C3%BD

     V římské provincie Judea byla nespokojenost s cizí vládou ( makabejské povstání proti helenismu a asi o 100 let později 1.židovská válka /66 n.l. -74 n.l./ proti Římanům.)
     Ježíš chtěl radikální reformu JUDAISMU, kázal ve vesnických sinagogách, byl buřič a byl ukřižován, což schvalovali konzervativní Židé. Kult Krista se jeho učedníkům vymkl z rukou, vytvořili nadstavbu, která svým nepřiměřeným pacifismem nahrávala římské vládě .“Co je císařovo, císařovi“.
     Také ve středověku křesťanství zásadně napomáhalo světské moci udržet poslušnost a pořádek. Účelovost křesťanství se táhne jeho historií. Sloužilo Bohu i vládcům.
     Roku 303 nechal Dioklecián spálit křesťanské knihy, zmizely mnohé originály. Nejdůležitějším latinským překladem byla tzv. Vulgata, jejímž autorem byl svatý Jeroným na přelomu 4. a 5. století našeho letopočtu.

    4. ad.v křesťanství a zvláště obřadech je spoustu formalismu, který může odrazovat.

     Jde o vykonávání prázdných rituálů a tradic,ve kterých jsou lidé drženi
     v pasti iluze jistoty.Navíc je předávána z pokolení na pokolení i geneticky.
     Zmizí-li jedna obsese/závislost/,je nahražena druhou obsesí/závislostí/,
     nakolik v ní hledá opět iluzi jistoty.

     *ritus-tradicí a církevním schválením užívaná forma liturgie

     *liturgie-souhrn bohoslužebných úkonů a obřadů a jejich pevně stanovený řád, bohoslužebný pořad

     *tradice-souhrn zvyků a zvyklostí, generační dědictví

     *zvyk-vnitřní tendence člověka vykonávat určitou činnost->vede k obsesi

     *tendence:
     • sklon, směřování, směr

     • významná pravděpodobnost něčeho

     • sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

     • implicitní směřování, implicitní účelná snaha

     • implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatost

     *imlicitní:
     • zahrnutý, obsažený, ale nevyjádřený přímo (op. explicitní)

     • nikoli zjevný, samosebou se rozumějící

     • nemající pochyby či výhrady, absolutní, bezpodmínečný

     Z pohledu psychologie je nicméně rituálem každé jednání člověka, které vykazuje stereotypní opakování a je založené na předem daných pravidlech. V určité míře je takové chování obvyklé u každého jedince (například oblíbená ranní káva), v nadměrné míře však může být příznakem duševní poruchy (například obsedantně-kompulzivní). Rituály mají i zvířata.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Rituál

     *OBSESE-nutkavá myšlenka, chorobně utkvělá představa
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Obsese

     ad.Na druhé straně zatím neumíráme,..

     Mrtví nemohou zemřít,museli by nejdříve ožít,aby se dočkali smrti.
     No a smrtí se život ještě jen začíná.

     *smrt = paměť

     ad.Která organizace nemá nedostatky a která vydržela 2 000 let?

     No ta,kterou máte na mysli zde neúřaduje 2000 let,navíc ukradla lidstvu
     18 generací,dále pak ukradla Písma,stvořila své vlastní rozumářské skrze
     iluze moci a majetků,dále pak stala se lží a šíří lži,a tak nejen Evropa
     hnije zrovna tak,jako i východ.A tak se „domácí zvířata“ udržují pomocí
     rituálů v hnilobě ducha i Ducha dál.

     A pak se všichni diví,proč je na světě taková bída.Protože jsou sami bídou.
     Bídou ducha,který duši „zabíjí“ stále dokola.Takovému duchu se láska neotevře.

 16. Vendo,
  nerad se pletu mezi Vaše antagonistické rozpory s Pardalem. Pardal Vám odpověděl, co si představuje pod pojmem duše. Mohl byste to říct taky?

  A kdyby byl bonus: Co Vás vede k doměnce, že duše přežívá po smrti? (teda kromě toho, že je to napsané v nějakých knihách).

  1. Lojzo, když si v klidu přečtete diskuzi mezi námi dvěma pod tímto článkem „Smrt“, tak se pohybuje většinou kolem duše, ducha, Ducha, umírání té či onoho?!

   Na Váš dotaz již z tohoto důvodu nebudu odpovídat. Pod tímto článkem najdete moji poměrně podrobnou odpověď na to samé, na co jste se již / a ne poprvé / ptal.
   Napovím Vám, že to bylo 31.3. v 6:27.
   A ještě o dva dny dříve přispěl šikovným vysvětlením Luboš /29.3./.

   Když Vám to nestačí,to co Vám již bylo / a ne poprvé / vysvětleno, nechte být.

   O duši jsem psal i v těchto předchozích článcích :
   http://hledani.gnosis.cz/adam-a-eva-slabikar-4/
   http://hledani.gnosis.cz/slabikuji-slovo-meditace-slabikar-pro-dusi-5/

 17. Lojzo,
  křesťanství vzniklo bez kontaktu s východními náboženstvími, mimo jiné se to dá poznat i tak, že na ně nikde v Bibli nereaguje. Hunduismu je Bible celkem lhostejná. Některé směry se později nechaly Biblí ovlivnit ( božská podstata se ale projevuje jako brahma), Ježíš není Bůh, ale učitel. V buddhismu, který nepotřebuje bohy, ale spasení má dosáhnout člověk sám, je postava Krista nesmyslná. Ale pozdější sekty ovlivněné biblí říkají, že část života strávil Ježíš v Indii, kde přijal buddhismus a hlásal ho pak ve své domovině. Ježíš pak může být Bódhisattvou ( z nich je nejvýznamnější Avalókiteštvara, což má být historická reflexe na Ježíše, tibetští lámové se považují za pozemské zástupce Avalókiteštvary).
  To je zhruba vše, co se mi podařilo najít o vztazích Bible, křesťanství a východních náboženství s karmou. Prostě jsou to vlivy pozdější, bible má kořeny v judaismu a pak Nový zákon.
  Trochu mi ty diskuze připomínají reklamu : A pak? Destilujeme. A pak? Destilujeme.

  Z Vendy už nic nevypadne, takže snad smířlivě, našel jsem, že východní náboženství reflektují ve vedlejším směr i na Bibli. Rozhodně ne, že kořeny Bible jsou někde v Indii.

  Přeji Vendovi, aby tu svou duši zveleboval s Mistry, aby se sem už nemusela reinkarnovat.

  1. ad. křesťanství vzniklo bez kontaktu s východními náboženstvími, mimo jiné se to dá poznat i tak, že na ně nikde v Bibli nereaguje

   LEŽ.

   ad.bible má kořeny v judaismu

   LEŽ.

   ad.a pak Nový zákon

   Žádný Nový zákon neexistuje.Stále platí ten Moudrého.

   1. Hvězdičko, vy sama jste Lež – už samotným názvem to u vás začíná.
    Jediná pravda ve vás je agresor.

    Starý zákon je Zákonem Moudrého a Nový zákon je Zákonem Láskyplného
    (právě kvůli agresi ve vás Ho odmítáte.)

    1. Co ty víš o Lásce nedochůdče?Nic.A mne neznáš vpravdě,protože ani sám sebe neznáš.
     Láska má mnoho podob,ale jen jedna je ta pravá.Otec má mnoho jmen i tváří.:))

     Znáš Otce?
     cit.:Kromě toho, i ta největší trpělivost s duchovními nedochůdčaty musí mít svoje meze – ne pro vlastní exhibici, ale pro dobro těch nedochůdčat. Dokonce i v případě, že jim samotným to hned nic nedá, jiným může.

     PS:Moudrost se rodí z Lásky.Nikoliv naopak.

    2. Samozřejmě, že Moudrost se rodí z Lásky.
     A když to víš, tak nelži, že Nový zákon neexistuje.
     Právě v něm se Moudrost vrátila k Lásce.

    3. ad.A když to víš, tak nelži, že Nový zákon neexistuje.
     Právě v něm se Moudrost vrátila k Lásce.

     To je lež.Moudrost Lásku obsahuje.Bez ní není Moudrostí.

     Kniha Nového zákona je pojmenována podle tzv.nové smlouvy,tedy slov
     z Lukášova evangelia:

     20A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“

     Znovu ti zopakuji,že pokud nerozumíš symbolům,pak nevíš o čem tato
     slova=symboly podávají obrazem informace.

     *Bible : vnitřní život
     *kalich : průnik do tajemství,které je chráněno Strážcem prahu
     *smlouva : možnost práce na svém sebepoznání se vpravdě
     *nová : možnost změny vlastní osobnosti změnou mysli=ducha,tzv.obřízka
     ducha ,která se neobejde bez zbavení se sexuální závislosti mysli přes
     tzv.sexuální askezi-řízenou Otcem
     *zpečetěná : určité období(osudové,tzn.neměnné,dané)->pod ochranou Otce;
     rozlomení pečetě ->možnost prozkoumávat skryté informace
     *krví : navozováním jiných stavů vědomí,rozšiřování vědomí
     *prolévání : oddělování citů od pudů a emocí;zbavování se falešného ega,tedy
     falešných domněnek a představ o sobě samém

     A o tom je pravý KŘEST,který velmi dobře znali již Keltové,PraSlované,
     Egypťané,píše se o něm i ve védách a znali jej i dřívější civilizace,po nichž
     zůstaly jen ty symboly.Součástí KŘTU je obřízka ducha.Součástí obřízky
     ducha je tzv. „ukřižování ducha“ neboli mysli závislé na sexualitě.O tom
     vypráví symbolický příběh Jesuse,symboly mučících nástrojů,jako i symboly
     křížové cesty.

     PS:Až tím vším sám projdeš,a tato cesta zpět tě nemine,až budeš umět rozlišovat
     pravdu od lží,až pak se ozvi,jak sis lhal pro svou chudobu srdce a nevědomost.

    4. Meleš o symbolech, děláš si z nich bahýnko sama pro sebe a z vlastních nedostatků agresivně osočuješ druhé – ostatně, z každého může vylézt jenom to, co má ve svém nitru.

     Láska je Otec, Moudrost je Syn.
     Ve Starém zákonu se chová Syn podle své Moudrosti (viz destero),
     v Novém zákonu se chová podle Lásky Otce (viz „Já a Otec jedno jsme“ plus dvě přikázání lásky).

     Totéž chce Bůh po každém člověku: svojí moudrostí poznej svět (rozeznávej mimo jiné hvězdičky z nebes od agresivních jisker z pekla) a pak se s láskou se vrať.

     Jinými slovy, bez Nového zákona by návrat nebyl možný a kdo tvrdí, že Nový zákon neexistuje, je lhář inspirovaný peklem – peklo totiž dělá všechno pro to, aby lidem zabránilo v návratu k Otci.

    5. 1.Agresivní seš ty .

     2.Ze své bídy srdce /mysli i vědomí/obviňuješ druhé?

     3.Kdo ti může za tvou lenost,aroganci,či ulpění?Již roky ses mohl učit číst,otevřít Knihu i překládat.

     4.ad.Láska je Otec, Moudrost je Syn.Ve Starém zákonu se chová Syn podle své Moudrosti (viz destero),v Novém zákonu se chová podle Lásky Otce

     No Starý i Nový zákon,ale i jiná Písma mluví o něčem jiném a Otec také.

     5.ad.Totéž chce Bůh po každém člověku: svojí moudrostí poznej svět (rozeznávej mimo jiné hvězdičky z nebes od agresivních jisker z pekla) a pak se s láskou se vrať.

     To je LEŽ.

     6. ad.Jinými slovy, bez Nového zákona by návrat nebyl možný

     To je LEŽ.

     7. ad.a kdo tvrdí, že Nový zákon neexistuje, je lhář inspirovaný peklem
     – peklo totiž dělá všechno pro to, aby lidem zabránilo v návratu k Otci.

     To je LEŽ.S Otcem vědomě komunikuji přes devět let.A komunikuje
     s Ním úplně každý,i když si toho není vědom.Otec s Matkou nejsou
     odděleni od žádného člověka.Z Postaty to ani nelze.

     Meleš tu o pekle,přitom si vůbec nejsi vědom,že se v pekle vlastní mysli
     již nacházíš.Nejsi ovšem sám.
     Ulpělých fanatických inkvizitorů a zákoníků tu bylo a je stále dost,jen se zakryli maskami,zbabělci.Sami nevstoupí a druhým nedovolí.Mají nemocnou
     mysl,nemocného ducha.

     PS:Bez Matky se nepohneš.Je ti tak velmi zatěžko poprosit Otce o Milost
     ROZUMU a Milost SMRTI?

    6. Hvězdičko,
     tys dokázala, že nejen Země, ale i duchovnost je kulatá. Šla jsi směrem k lásce bezpodmínečné a došlas k nenávisti všeho a všech.

    7. ad.:Je ti tak velmi zatěžko poprosit Otce o Milost ROZUMU a Milost SMRTI?

     Já ty milosti začnu sbírat. Už jsme tu měli:
     – milost spasení
     – milost v poznání
     – milost nejistoty
     a teď tu máme další a další alegorické vozy:
     – milost rozumu
     – milost smrti

     PROSÍM O MILOST OD VŠECH MILOSTÍ!!!!!!!!!!!!!

    8. Podle skutků poznáte je…
     Z tvých skutků zde je jasné, že kde jsi ty, tam není ani láska, ani moudrost. V tobě je agrese, nadutost a hysterie. A s takovými lidmi komunikace nic dobrého nepřináší – takže pro tebe už nic, ale o důležitosti Nového zákona (zvlášť v tomto čase) pro jiné:

     Když Adam svodem Satana „padl“, způsobil v Boží tvorbě obrovský problém, pro lidi nepředstavitelný. Mělo tot tak být. Ovšem už tenkrát vznikl scénář pro Nový zákon, protože bylo jasné, že propast mezi lidmi a Bohem nedokáže překlenout žádný člověk, pouze Boží Syn.

     Kdyby v době Ježíše Krista lidé pevně uvěřili jeho nauce a začali se podle ní chovat, nemusel zemřít na kříži. Ale jemu pevně neuvěřil ani Jan Křtitel (proto přišel o hlavu) a Ježíš Kristus musel zvítězit nad Satanem právě smrtí nevinného na kříži.

     Kdyby to neudělal, Bůh by nad touto Zemí zlomil hůl a byl-li by tu v současné době nějaký život, pak by mu kralovala ta nejhorší zvířata, možná vzdáleně připomínající lidi.

     Svou smrtí na kříži se tedy Ježíš Kristus stal skutečným spasitelem lidstva v systémovém smyslu, v tom, že překlenul propast.
     Osobním spasitelem pak musí být každý sám sobě.

     Jak je psáno:
     „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo,
     co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo,
     to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“

    9. ad.Podle skutků poznáte je…
     Z tvých skutků zde je jasné, že kde jsi ty, tam není ani láska, ani moudrost. V tobě je agrese, nadutost a hysterie. A s takovými lidmi komunikace nic dobrého nepřináší – takže pro tebe už nic…

     Jsem ráda,že se už vidíš v „zrcadle“.Nyní již jen abys byl vůbec schopen pochopit,že to,co tam vidíš a sis tu opět popsal sis ty sám,jen ty sám a nikdo jiný.A s tím můžeš u sebe začít.

    10. Pro Lojzu:
     Od června 2011 zde píšu o tom,že každý může s pokorou srdce Otce poprosit
     o Milost rozumu a Milost smrti.
     Jedna z Otcových tváří je i Esus,Jesus.Otec tě velmi dobře zná,tak jako
     i všechny ostatní na těchto stránkách a jako každého.Před Ním neutají nikdo
     nic,protože každý je Jeho součástí.Je s každým a vším.Nikdo jiný tě nenaučí
     vidět.Otec byl a Je duchovní bytostí a je i Osobní.Je to tak dáno.On je tvým
     navigátorem a kormidelníkem.A ať se tito líbí nebo ne,má odlišnou oproti
     Matce taktiku výuky k důsledné samostatnosti.Matka tě varuje,ale Otec tě
     nechá v každé situaci pěkně vymáchat.Z lásky,láska má mnoho podob.A zkušenost
     proměněná s Láskou na Moudrost,to je tvé Bohatsví srdce,které si odneseš.

     Pokud se rozhodneš Otce poprosit,měj trpělivost,On si najde vždy způsob,jak
     tě oslovit,jak tě zbavit iluzních představ atd.Připrav se však na tuhý boj.
     Je to jediný boj,pro který sis tady spolu s Otcem přišel.Troufáš si,nebo se
     chystáš odejít s prázdnou ze strachu či pýchy?

    11. Pro Pozorovatele DSČN:

     Zeptám se tě:Už sis někdy dostal z lásky na prdel od někoho,kdo tě miloval
     nebo miluje nade všechno,víc než sebe samého?Pokud se upamatuješ,víš od koho?
     Víš kdo tě miluje víc než svůj život?

     Zkus se naučit rozlišovat.Hněv není nenávist.Zvláště,když tě někdo varuje
     před pádem,ale tys hluchý a slepý a jdeš přímo k propasti.Nu co už,zas bude
     pláč a skřípění zubů.

     Jednou,a vím,že přijde ten okamžik,si na mne vzpomeneš.Až prohlédneš a uvidíš
     tu bídu a spoušť,ale nikdo tě slyšet nebude.Až pak poznáš,že tato realita je
     mrtvolou v rozkladu.Až pak mi budeš schopen porozumět.Máš zde příležitost
     rozložit se a znovu poskládat.

     Znám tě vpravdě.Ale ty sám sebe ne.Víš kdo je Pravda?Otec Ji miluje a chrání.

     To bylo řečí jak to všichni zvládnete a těch zápisů do knihy.A zatím nic.
     Tak čte Otec dál…

    12. 4.ad.Láska je Otec, Moudrost je Syn.Ve Starém zákonu se chová Syn podle své Moudrosti (viz desatero),v Novém zákonu se chová podle Lásky Otce

     No Starý i Nový zákon,ale i jiná Písma mluví o něčem jiném a Otec také…

     Jak mohou „jiná Písma“ mluvit o Novém zákonu?
     A co je to za „Otce“, jenž popírá Syna?

     Nový zákon, list Janův:
     22Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš?
     To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. 23Žádný, kdo
     zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.

     A jakou váhu mohou mít slova ženy, která tvrdí, že Nový zákon neexistuje?

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference