mapa stránek || vyhledávání

Spokojenost

Kdysi jsem na těchto stránkách napsal něco málo o jednom z termínů z osmidílné cesty královské jógy a její části NIJAMA, tedy střípku mozaiky toho, co je nám doporučováno jako prospěšné pro naši cestu návratu k Bohu. Jakým člověkem být, abych mohl vůbec tuto cestu nastoupit? Může to být pro někoho vůbec zajímavá otázka? Podívám-li se do historie, tak lze najít mnoho různě popsaných a doporučených eticko-morálních principů pro život člověka, který bývá často nazýván hledačem. Je jich v různých filosofiích a náboženstvích opravdu mnoho. Ten termín, kterému se budu věnovat, zní v sanskrtu SANTÓŠA a velmi zjednodušeně řečeno značí spokojenost. Učí nás, abychom byli spokojeni s tím, co máme a tím i k pokornějšímu přijímání daných darů života.

obrazekProč moudří říkají, že „méně je někdy více“? A nebo, že „lepší je vrabec v hrsti, než holub na střeše“? Určitě je dobré si čas od času uvědomit, že je opravdu „bližší košile než kabát“. Tady ta lidská moudra od našich předků o tom určitě napovídají mnohé. Správný postoj k životu je pro účastníka praxe poznání sebe sama, jako důležitého předpokladu pro konání na cestě návratu naší podstaty do svého pravého domova, je více než nutný. Nevrlý, nespokojený člověk, nadávající na sebe a na jiné a také i na okolnosti života. Dokáže se uvolnit? Zklidnit mysl a omezit své touhy a připoutanosti ke světu na nezbytnou míru nutnou pro psychickou vyrovnanost, řečeno jinak, být ve stavu spokojenosti? Vyzařovat klidem a harmonií, šířit je kolem sebe?

Jsou životní situace, pro jejichž řešení nás náš organismus náležitě vybavuje. Buď pro boj a nebo pro útěk. Vždy je pak na konci možná i nechtěné vyvolání napětí, které se může proměnit až i ve škodlivý stres, který pak, je-li častým hostem, dokáže některý lidský život značně změnit, a to jak z pohledu fyzického, tak i psychického zdraví. Vše však, co se nám tu děje, jsou určité „výchovné“ lekce pro náš život. Nic se přece neděje náhodou. Opět se však dá říci – snažme se se vším vyrovnat. Buďme ve stavu spokojenosti s tím, co máme. Nějaký filosof řekl: „Nejprve je nutné změnit sám sebe, pak už zpravidla nebývá nutné měnit poměry“.

Abychom dokázali navodit a prožívat stav spokojenosti, musíme umět především správně rozlišovat. Správně pochopit nezbytnosti či nutnosti od toho, co je méně podstatné. Spokojenost je podmíněna i určitou dávkou nezávislosti. Ne však samolibostí či sebeuspokojením. Opačně se nabízí otázka – co je to nespokojenost? Jednoduchá odpověď by mohla znít – hledání štěstí na nesprávném místě. Nelze nezmínit, že náš život je zasazen do souboru karmických okolností a z nich pramenících vztahů. A pak je tu vnitřní stav našeho vědomí! Určitě dává smysl a cíl života a z toho pramenící spokojenost. Dojdeme k ní s naprosto pomíjejícími cíli, jako je bohatství, tučné konto v bance, hledání prožitků v uspokojování chtíčů po jídle, pití, sexu… atd.? Jsou toto ty pravé a trvalé „hodnoty“, které mění člověka k ideálu, jehož součástí je i spokojenost?

Mysl. Fenomén, který je tu určující. V našem hmotném těle koná všechny činy právě jen mysl, a to z centra srdce. V tomto centru, kde sídlí u normálních lidí, je ovlivňována emocemi. Skrze mysl, za přispění našich emočních projevů, cítí pak člověk radost i žal. Naše osobnost je tu, ve hmotě, tvořena egem. Máme-li správnou představu o fungování světa, můžeme cítit, že odbourání ega, jeho ovlivnění, je tím, co náš „povýší“. Není to zcela předmětem mého krátkého povídání, ale sdělím jen, že při určité dávce koncentrace dokážeme přesunout naši pozornost do očního centra, třetího oka, kde lze, s Milostí Otce, své ego potlačit. A zrovna tak zvítězit nad myslí a tisícemi formami její připoutanosti k přáním smyslů. Docílit, aby nás světské radosti nijak nepovznášely a starosti nás netrápily. Jen tak lze docílit spokojenosti s tím, co je nám dáváno. Pochopit karmu a nevyhnutelnost sklizně předchozí setby. Uvědomit si i naší osobní zodpovědnost. A mít vždy na zřeteli to nejpodstatnější – „Buď vůle Tvá“
 .

Václav Žáček /Venda/
 

hodnocení: 4.3
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

117 komentářů

 1. V článku je upozorňováno, abychom byli spokojeni s tím, co máme, a že méně je někdy více.

  V tomto smyslu zde zmíním, že se domnívám, že člověk odjakživa žijící ve střední Evropě, tedy křesťanském prostředí, by měl hledat pokyny, rady, moudrosti v něm. Proč tedy není s křesťanstvím „spokojen“ a stále hledá někde na jiné části zeměkoule nějakou „chytřejší nauku“? Neplatí tedy i v tomto, že méně je více (jedna nauka nejvíce se blížící popisu Pravdy než míchání všech nauk dohromady – křesťanství s naukami východními)?

  1. Děkuji za reakci, pane AH.

   Moje drobná reakce.

   Kdy jsem si měl uvědomit svoji spokojenost s tím, co mám, a to za narození se v tomto životě do křesťanského prostředí?
   Když jsem byl pár dnů po narození pokřtěn?
   Když jsem byl u prvního svatého přijímání?
   Když jsem dostal v hodině náboženství rákoskou od katechety přes dlaň za nějakou moji chybu ve výkladu?
   Když jsem se od mého otce dozvěděl, že jeho táta padl v I.světové válce v Haliči za císaře pána a jeho beztak silně věřící rodinu?

   Člověk, obecně pojato, stále poznává a stále se vyvíjí. Když má to štěstí, poznává sám sebe, okolí, vlivy, vzdělává se. A každým okamžikem se vše mění. Mohl jsem být spokojen s římskokatolickou církví, když mne a moji ženu její kněz sezdal? Mohl jsem být spokojen s tím, jak americká vojska jdou ve své „svaté“ křesťanské válce zabíjet do cizí země?

   Na žádnou mnou položenou otázku neodpovídám.

   Člověk se vyvíjí a spokojenost hledá. Neměl by ji hledat ve věcích pomíjivých /to je v mém článku/, a to je můj názor. Měl by si schraňovat své poklady u Boha. A Boha máme jednoho, i když měl a má mnoho různých jmen. Alespoň tak si to myslím.

   Co se týká víry, našel jsem ji, a to i pravou podstatu křesťanství, jak ji přinesl dle dochovaných záznamů Ježíš. A našel jsem ji v souladu s jinou „naukou“. Pokud tu nejste pro obranu katolické církve, můžete uznat, že i buddhista, muslim, hinduista…aj., může milovat Jediného Boha /svého! – ale ještě jednou – Bůh je jen jeden/ a bližního svého.

   Venda

   1. Nejsem zastánce žádné církve. Avšak ani roubování východních duchovních názorů (včetně jejich terminologie) na křesťanství.
    Proti gustu však žádný dišputát. Jen mi to zdejší „roubování“ více vytanulo před očima při čtení té věty, že méně je někdy více.
    Kdysi dříve mi východní nauky přišly bližší, ale bylo to proto, že jsem dostatečně vnitřně neprožil (neprocítil) základní postuláty křesťanství. V posledních letech jsem vše našel v křesťanství a mnohem více vnímám nesoulad s tím, co se kdo na něj snaží „naroubovat“.

    1. Pro AH.

     Já jsem pro soulad, pro jednotu v myšlení lidí, pro harmonii a řád celé lidské společnosti, jako vyšších atributů, které nás mohou vést v „klidnějších vodách“ vývoje; např. „jen“ v míru.

     Méně je někdy více – opravdu si to myslím. Méně jedu je určitě více, než více jedu. Ale teď myslím jed jako peníze pro nakoupení všech možných radostí smyslů, krásných žen, drahého pití, jídla, aut, domů, dovolených, šperků, zlata….. . Tedy skromnost, pokora na cestě k Bohu? To je to méně, co se ukáže s Jeho Milostí jako více. A to je ten pokrm, o kterém řada lidí ještě neví. / z evangelia Jana /.

     Na přemýšlení o roubování již nemám čas. Nemá však roubování hlavní účel v tom, že má přinést kvalitnější ovoce?

     Venda

    2. Problematiku „roubování“ za sebe uzavřu tímto příspěvkem.
     Nečtu z těchto stránek všechny články, jen některé. Poměrně často zde totiž nalézám právě to „roubování“ východních nauk na křesťanství, avšak mé nitro mnohdy výrazně protestuje. Prostě výrazy jako např. třetí oko a výrazy ze sanskrtu křesťanství nepoužívá. Křesťanství ve své pravé (nezkomolené a nezatemněné podstatě) dle mého stojí výše než východní nauky, proto bych zrovna v této duchovní oblasti byl proti roubování.

     I v přírodě – jak máte zajištěno, že roubováním ovoce skutečně dosáhnete kvalitnějšího?

     Mě tudíž o „správnosti“ zdejšího „kočkopsa“ nepřesvědčíte, ale chápu, že není vůbec důležité, jestli zrovna mě o něčem přesvědčíte nebo nepřesvědčíte. A bývá dobré používat ono rčení „méně je mnohdy více“ i na komunikaci, tudíž vyjádřit se přesně, krátce a výstižně k diskutované věci a nikoliv do široka.
     Hezký den všem!

    3. Výraz např.třetí oko je v českém jazyce. V sanskrtu zní jinak. V Novém zákoně, v Bibli je v Matoušovi o tzv.třetím oku, které je svící těla a požadavku na jeho čistotu, více / viz. Matouš 6:22-23/. A není to nedůležité!

     Pochopitelně křesťanství výrazy ze sanskrtu nepoužívá. A nemluvil jsem o roubování čeho na co. Jestliže je však nějaká starší odrůda svými vlastnostmi, chutí, trvanlivostí, odolností….atd., lepší než nějaká nová, může se přeroubovat a nebo využít k vypěstování nové odrůdy. Jinak řečeno, ať jde o duchovní nauky nebo vědu, co má hodnotu, nemusí být špatné.

     Je mi jasné, že východní nauky jsou u nás méně známé. Je to dáno kulturou, oblastí, šířením náboženství. Stačilo málo a mohly být některé „ryze“ evropské země s muslimským vyznáním. Příště se třeba narodíte do kmene s významným šamanem a nebo v jiné části světa jako ateista. Kdo to ví?

     Nechci nikoho přesvědčovat. Mé téma článku „Spokojenost“ je více univerzální, než stranící nějakému Orientu.

     Duchovní věda, její popis, funkce, cíle…., vždy to nejde popsat stručně.

     Pěkný den a díky za Váš přínos v diskuzi.
     Venda

  2. AH:
   Keď sa deti učia na základnej škole jeden niekedy aj viac cudzích jazykov je OK, v poriadku, čím viac jazykov vedia tým sú vzdelanejšie. Keby sa deťom ponúkla okrem kresťanstva v škole aj iná náuka oveľa praktickejšia, všetci by boli proti.Deti na škole sa často učia nejaké cviky, ktoré pochádzajú z jógy , pravdaže nikto o tom netuší.
   Jóga nie je náboženstvom ani vierou tak ako chápeme vieru kresťanskú, ale praktická metóda, ktorá rozvíja náš duchovný život. Duchovnú prax v nej obsiahnutú môžu použiť všetci ktorí túžia po priamom poznaní Boha = Pravdy bez rozdielu či sú kresťania, moslimovia, budhisti atď. Všetky skutočné cesty k Bohu vedú našim vnútrom, našou očistou a sústredením na Boha a o nič iné sa v jóge nejedná. Naopak v kresťanstve sa stretávame väčšinou s formálnym uctievaním Boha.

   1. jediná poznámka – původní křesťanství (jak jsem již psal: ve své pravé nezkomolené a nezatemněné podstatě) nemá nic společného s FORMÁLNÍM uctíváním Boha

   2. samotné vzdělání (učení)samo o sobě nemůže zajistit duchovnost

    1. Duchovnosť nezaručí žiadne učenie ani kresťanské, v opačnom prípade by nemohlo byť toľko farárov pedofilov.Ja tu trochu obhajujem jógu, pretože sa v nej učí okrem iného aj o tom, ako sexuálnu energiu pretransformovať na duchovnú . V kresťanskej, najmä katolíckej náuke ju naopak potláčajú,čo je veľká a zásadná chyba.
     Každému vyhovuje niečo iné, jednému podobenstvá a evangelia v Biblii, ktoré si vysvetľuje každý po svojom, inému priamočiare vysvetlenie a správny názor podopretý vlastnými skúsenosťami.
     Všetky náuky spájajú dva hlavné atribúty: Láska a pokora, bez nich sme úplne mimo.

    1. Vendo, podobne, niektorí ľudia si rozumejú aj neverbálne.
     Maj sa.

 2. Určitě je dobré si čas od času uvědomit, že je opravdu „bližší košile než kabát“. Tady ta lidská moudra od našich předků o tom určitě napovídají mnohé.

  Ja som si myslela, že príslovie „bližššia košela ako kabát“ znamená egoistické upredňostňovanie vlastných záujmom pred cudzími. Napr keď niekto vyhodí bezdôvodne zo zamestnania zamestnanca a zamestná namiesto neho svojho príbuzného. Neviem čo je na ňom múdre aj keď v bežnom živote časté. A vôbec nechápem čo má spoločné s NIJAMOU – Nijama v preklade vnútorné vzťahy človeka. Možno si ho Venda vysvetľuje inak.

 3. Príslovie „lepší vrabec v hrsti ako holub na streche “ by som v duchovnom hľadaní otočila úplne naopak, netreba sa báť vytrvalo hľadať „holuba“ nie na streche , ale vo svojom Srdci a nie sa celý život uspokojovať s „vrabcom“ v hrsti.
  Veľa vytrvalosti všetkým duchovným hľadačom , nemali by sme pritom zabúdať, že nehľadáme nič nové ale uvedomujeme si to čo JE.

 4. Pro anonymní.

  Myslet si lze cokoliv. Mít svůj výklad, lze.

  Může tedy být „bližší košile než kabát“ vyloženo i tak, že naše touha po něčem /košile/, co se dá splnit, byť je to méně než to, co je až možná snem /kabát/, je tedy bližší a dosažitelnější? A pokud nám to stačí ke spokojenosti, proč ne?

  Ad.: „A vôbec nechápem čo má spoločné s NIJAMOU – Nijama v preklade vnútorné vzťahy človeka. Možno si ho Venda vysvetľuje inak.“

  A protože to má, podle mne co do činění právě se spokojeností – santóšou – tak to má dosti společného. Pokud tedy přijmete moje vysvětlení. Stručně, když použiji Váš překlad NIJAMA – ano, vnitřní vztahy – tak jedním z nich je spokojenost / další čistota, odříkání, studium posvátných písem, uctívání – víra v Boha /. Je to součást takového „desatera“ Pataňdžaliho cesty jógy. Předchází mu JAMA, doporučené zdrženlivosti na duchovní cestě. Jinak to, co nám může škodit.

  Venda

 5. Pro anonymní a druhé rčení o vrabci v hrsti…. .

  Opět lze mít i takový výklad, který podáváte, mohu souhlasit.

  Ale vnitřní spokojenost s tím, co máme by měla předcházet naší duchovní snaze, ve které by měl být hledač co nejvíce vyrovnaný, snad i skromný a pokorný. Proto i chtění vrabce / určitá jistota / před tím, že bych sice mohl mít holuba, ale bylo by to možná značné pachtění se, které by mě mohlo od duchovní cesty odklánět ke světským věcem a v důsledku posílit i ego hledače….. hle, já mám holuba?!…. . Může být i takový výklad?

  Ostatně, Bůh nejlépe ví, co potřebujeme. Dokonce někomu ale dá i toho holuba.

  Venda

  1. Dobre, Vendo
   každý môže mať svoj názor a ja ho nikomu neberiem ani nevnucujem svoj.
   Niekedy hlavne v duchovnej oblasti potrebujeme vedieť a vysvetliť polopate, Presne naopak, vrabec bol myslený ako ego, ktoré nás má v hrsti dokedy neprehliadneme že všetko je inak. Holuba naopak mať nemôžeme, pretože v Srdci nič nevlastníme.
   Vrátim sa ešte k Nijame, konkrétne k čítaniu duchovnej literatúry pomôžem si citátom z jednej pre mňa duchovnej a hlavne praktickej knihy:
   Odvrátit pozornost od věcí pozorovaných a přivrátit ji na to, co se v nás vše uvědomuje a dosáhnout tak přímého uvědomění, že jsme ryzím, neomezeným vědomím, které je i naším pravým Já, je zásadním obratem na duchovní stezce, ale také nejtěžším. Ono jsou dveře do království nebeského, o kterých mluví Ježíš a kterými máme do něho vstoupit. Prvým uvědoměním Já začíná teprve skutečný duchovní život a to doslova: v duchu, ve vědomí Já jsem.

   1. Děkuji, Vaše vyjádření v části „Odvrátit pozornost od věcí pozorovaných….“ je přímo skvostné.

    Máte pravdu, že jedním z pěti doporučení Nijamy je SVÁDHJÁJA, což znamená sebepoznání a i pomocí studia svatých knih. Čtu a cítím, že Váš zdroj je kvalitní.

    Díky
    Venda

 6. Vypůjčím si Vendovu citaci:

  „Já jsem pro soulad, pro jednotu v myšlení lidí, pro harmonii a řád celé lidské společnosti,“

  Soulad, harmonie…jsou komodity skloňované na Gé-webíčku ve všech pádech. Jsou zde mezi tzv. „hledajícími“ (roz. bloudícími a blábolícími hluchými slepci) tací, kteří si představují soulad a harmonii jako jakousi zmutovanou hudbu sfér, kde všichni zpívají jedno stejné komorní „á“. Jenže – harmonie je souzvuk minimálně DVOU tónů. Každý je jiný, přesto ladí v libozvuku. Takže – kdo tzv. „je pro soulad a harmonii“, těžko může současně adorovat „jednotu v myšlení lidí“. To by pak nebyla harmonie, ale monotónnost.

  1. To je teda hustý…:-) Jsem docela zvědavej, co na to řeknou místní hluchoslepci..:-)

   1. To jak o druhých smýšlíme, mnohem více říká o nás, než o tom, o kom tak smýšlíme.
    To, co říká Pavel o Petrovi, daleko více hovoří o Pavlovi než o Petrovi.

  2. Půjčila jste si, pro svůj malý „výlet“ jen část z mých myšlenek, které dále pokračují – pro komplexnost to cituji celé.

   „Já jsem pro soulad, pro jednotu v myšlení lidí, pro harmonii a řád celé lidské společnosti, jako vyšších atributů, které nás mohou vést v „klidnějších vodách“ vývoje; např. „jen“ v míru.“

   Vytržení jen části z této mé myšlenky mohu posuzovat jako projev možné manipulace a nebo nepochopení výkladu. To první u Vás nepředpokládám, to druhé může být, i když se Vás nechci nijak tímto sdělením dotknout.

   V každém případě, jako muzikant s Vámi jednoznačně souhlasím ve Vašem poznání, že harmonie v hudebním projevu je důležitou souzvukovou složkou.

   Paní Věro, napište mi upřímně, Vy máte skutečně pocit, že se s panem AH bavíme o hudbě, o hudební nauce?

   Děkuji.

   Venda

   1. Posuzujte si co chcete. To co jsem ocitovala, stačí, další pokračování textu na smysl mé reakce nemá žádný vliv. Harmonie je VŽDY soulad minimálně dvou věcí. Je jedno, jedná -li se o tóny nebo „názory“, neboť slova, myšlenky atd také ZNÍ. Viz souznění dvou duší, srdcí atd.
    Vy mluvíte o harmonii a současně o jednotě názorů. To se vzájemně vylučuje.

   2. Paní Věro, znám Vás. Vím, že Vám často nejde o diskuzi nad myšlenkami článku /ty často, jak jste tu přiznala, ani nečtete/, ale že se chytáte něčeho v následné diskuzi, co ale nebylo napsáno, co si sama vymyslíte, doplníte a pak vedete svou diskuzi a jste tu za, jak by řekla moje malá vnučka, „machérku“.

    Na toto právě po těchto neblahých zkušenostech nepřistupuji.

    Napsala jste mi v odpovědi :
    „Vy mi mluvíte o harmonii a současně o jednotě názorů. To se vzájemně vylučuje.“

    Kde jste našla v mém článku „Spokojenost“ a v mé předchozí odpovědi pro Vás, že někde „mluvím o jednotě názorů“? Proč mi něco podsouváte?

    Zkuste se ale zamyslet nad použitou myšlenkou „jednotou v myšlení lidí“. A to z hlediska duchovního vývoje. A pro to Vaše zamyšlení je tu malý recept, který jste před rokem nabídla pro pana Degona, kdy jste citovala toto moudro:“Že jediná půda, kde klíčí božství, je láskyplný dialog – lhostejno na jaké téma?“

    Chováte se tak Vy a nebo Vám jde jen o Vaši samolibost, zdůrazňování svého ega?

    Venda

    1. ó pardon – napsal jste „jednota myšlení“. Což je ještě blbější než „jednota názorů“

     Čau.

    2. Ad:
     ó pardon – napsal jste „jednota myšlení“.

     Paní Věro, já vím, co jsem napsal.

     Vy, když jste slušně „tlačena“ k nějakému vysvětlení Vašeho „upraveného“ postoje, názoru či myšlenky, tak se pak často uchylujete k útěku a použijete i tvrdší slovo, v tomto případě „blbější“, aby jste ještě něco zdánlivě zachránila. A pak ještě mohou od Vás přijít další, ještě vulgárnější výrazy /zkušenosti tu jsou/. A to Vaš ČAU, to je rezignace na Vaše šlápnutí vedle. Prostě jste s vlastním tématem, které jste chtěla navodit k diskuzi, neuspěla. Ale jestli umíte, přemýšlejte o harmonii – jednotě – řádu. Může Vám to být jen ku prospěchu.

     Mějte se hezky.

     Venda

    3. Vendo, to moje „čau“ znamená „čau“, nemíním se Vám věnovat déle než je nutné. Harmonie je harmonie, a tu nemůžete „jednotou myšlení“ dosáhnout. Okecávat to můžete do nekonečna.

    4. Pokud jednota myšlení lidí (nezáleží na tom, jak velké skupiny) spočívá např.v touze a cestě k naplnění nějakého byť jen světského ideálu, pro lepší mezilidské vztahy….., a to v mantinelech řádu světa a v obecně přijatých etických a morálních principech s akceptováním „Buď vůle Tvá“, dochází i na této úrovni k harmonii, neboli k souladu a vyrovnanosti.

     Co já můžu a nebo nemůžu, čeho mohu dosáhnout – jak toto víte?

     Děkuji, že jste se mi věnovala.

     Venda

    5. Zdalipak, pane Degone, víte o silné modlitbě Ježíše, kde zdůrazňuje to, aby jeho žáci byli uvedeni v dokonalost jednoty?

     Vaše přirovnání jednoty myšlení s Vašimi výkřiky hesel v minulém komunistickém režimu? To je poměrně nízké a nemá to nic společného s duchem mého článku „Spokojenost“ a s ideálem, ke kterému se i v těchto stránkách „Hledání světla“ chci přiblížit. Mimochodem, ani jednou jsem v něm nepoužil slovo jednota.

     Za touto větou, kterou jsem použil v předchozí diskuzi s panem AH si docela stojím:
     „Já jsem pro soulad, pro jednotu v myšlení lidí, pro harmonii a řád celé lidské společnosti, jako vyšších atributů, které nás mohou vést v „klidnějších vodách“ vývoje; např. „jen“ v míru.“

     Opravdu jde o dokonalost. Má snad ta být vyjádřena uskutečňováním lidského konání v nesouladu, v nejednotě myšlenek? Nevzniká pak místo harmonie opak, disharmonie? Jaké atributy nás mají vést např. „jen“ k míru, k dobrotě, k lásce?

     Nevím, proč píšete o nějakém odpouštění, že si dovolujete vstoupit….? jste snad za sebe odpovědný, ne?

     A ještě ne drobnost. Vy si opravdu myslíte, že postoj států proti Rusku je jednotný?

     Pěkný den.
     Venda

    6. Pane Vendo:
     Viem o Ježišovej horlivosti po Jednote vo viere v Láske a Pravde, ale to nie je tá jednota, ktorú nám tu a vo svete chcú implantovať tie mocenské štruktúry USA pod hlavičkou NWO, kde by mala „dokonalosť“ slúžiť iba jedinej vyvolenej mocenskej skupine židovskej „elity“, pričom by ostatní žili v otroctve a strachu. Markantnú ukázku takejto politiky môžeme vidieť v štáte Izrael a Palestínskej Gaze, alebo teraz na Ukrajine (viz. http://zvedavec.org/komentare/2014/06/6024-osudovy-trojuhelnik-rusko-ukrajina-a-zide.htm ).
     Takúto „jednotu“ si Ježiš určite nepredstavoval a tak odvolávka na neho mi pripadá veľmi opovážlivá a nemiestna.
     Už od počiatku Vášho vystúpenia na tomto diskúsnom fóre som Vás podozrieval z nekalého zámeru ovplyvňovania čitateľov v prospech tohto militantného smeru a postupom času sa toto moje podozrenie čoraz viac upevňuje. Je to rovnaké masírovanie mozgov, ako v našich masmédiach, kde neslobodno pripustiť nijaký iný, alebo opozičný názor!
     Ak chcete viesť aj naďalej túto diskúsiu o takejto „SPOKOJNOSTI“, tak som Vám k dispozícii!
     Pekný deň všetkým diskutérom!

    7. Vidím, dle Vaší reakce, že nevíte nic.

     Jednota, které se Ježíš dovolává pro své žáky je záležitostí, která nemá nic společného s tehdejším vnějším děním světa hmoty. Je to jednota pro dokonalost, vyžadující mystickou zkušenost v transcendentním spojení žáků, otevření jejich duchovního oka.

     Opravdu nevím, proč sem, do zcela čisté duchovní tématiky, popsané v mém článku „Spokojenost“, pletete USA, Izrael, NWO….. . Čiší na mne z toho taková umanutost člověka, který trpí určitou poruchou vnímání.

     Rád bych věřil, že se z toho dostanete.

     Venda

    8. Opravdu Vás oba baví se vzájemně popichovat??? Máte to zapotřebí? Je to znehodnocování zdejšího webu a především Vás samotných.
     Je pro mě zklamáním, že i ti, co se vydávají za duchovně orientované, jsou schopni osobních příspěvků směřujících k dehonestování jiného člověka.
     Je to hnus, který k člověku duchovně směřujícímu nepatří!!!

    9. Anonymní 1.10.2014 (18:11)
     Opravdu Vás oba baví se vzájemně popichovat???

     Za sebe říkám, že nebaví.

     Jako autor článku si dovoluji reagovat na diskuzní příspěvky a proto i objasňuji tam, kde cítím, že je něco k objasnění. Samozřejmě, že kdokoliv mi může projevit svůj nesouhlas, dokonce by mohl napsat i svůj objasňující článek. Téma „Spokojenost“ je nosné a pro některé lidi možná i zajímavé.

     Víte, anonymní, možná to Vy chápete, ale já jsem dost překvapen, když do tohoto tématu pan Degon /autor mnoha kvalitních příspěvků – lze je vyhledat pod jeho jménem Leonard Degon – autoři článků/ přináší problémy současného světa s odkazem na USA, Izrael, Palestinu, NWO, Ukrajinu a „navléká“ je na jeho nějaké vlastní představy Ježíše o jednotě ? ? ?

     Jsem velmi překvapen.

     Pěkný večer.
     Venda

    10. Pani Věro:
     Dúfam, že mi pán Venda odpustí, že si dovoľujem vstúpiť do jeho diskúsie s oponentmi o „jednote myšlení“, ktoré poznáme aj z bývalej neblahej komunistickej minulosti, kedy sme na prvomájových oslavách museli skandovať „v jednote je sila“, alebo „kto nejde s nami, ide proti nám“. Dnes sa tá „jednota myslenia“ prejavuje najmä v jednotnom postoji štátov proti Rusku, ktoré ako vieme vyhovuje militantnému režimu v USA.
     Je ťažké presvedčiť demagóga, že sa môže mýliť, ja sa o to už ani nepokúšam.
     Zdravím všetkým diskutérov, ktorí ešte nestratili zmyseľ pre pravdu a spravodlivosť a zastávajú svoj názor, aj napriek tomu, že sa proti nemu vedie špinavá mediálna vojna…

    11. Zdravím Vás, Degone.
     Marnost, všechno je marnost….(můj oblíbený Kazatel)

     Venda se pravděpodobně odvolává na loučení Ježíše s apoštoly, na gnostické verše Janova evangelia:

     22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
     23já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.
     (Jan 17)

     Asi je zbytečné vysvětlovat mu, že gnostická dokonalost jednoty a „jednota myšlení“ nějakého kolektivu jsou úplně odlišné věci….ale co už…takový je svět.
     Přeji pěkný den.

 7. Moudřejší ustoupí. V překladu ten skutečně duchovně směřující a ne si na to jen hrající nebude vzájemně popichující diskusi vůbec rozvíjet, protože je to pod jeho úroveň. Utne ji.
  Zdejší diskuse je dle mého opravdu jen pro otrlé. Nepíšu to proto, že to chci změnit. Je mi to zcela lhostejné a nechci s tím zde mít nic společného, je to jen „výkřik na poušti“ pro ty, kteří jsou ještě schopni nějaké sebereflexe.

  1. ad: protože je to pod jeho úroveň.

   Hmm…-) Kontrolní otázka: na co si hrajete?

 8. ad: možná to Vy chápete, ale já jsem dost překvapen, když do tohoto tématu pan Degon …přináší problémy současného světa s odkazem na USA, Izrael, Palestinu, NWO, Ukrajinu a „navléká“ je na jeho nějaké vlastní představy Ježíše o jednotě ? ? ? Jsem velmi překvapen.

  No to jsou zase vjecy v blázinci, panečku. Že zrovna Vy (duchař tělem i duší) jste „překvapen“! Vy opravdu nevidíte (do očí bijící!!!) souvislosti, o kterých mluví pan Degon?

  1. Honzovi:
   Každý vidí to, čo chce vidieť! Venda má presne vymedzenú oblasť v ktorej sa chce pohybovať. Je to ako ten Kainov syndróm alebo polemika s demagógom. Ak nefunguje Sant Mat, tak to skúsme s kresťanstvom…
   Pekný deň!

   1. Degonovi / Je to ako ten Kainov syndróm alebo polemika s demagógom.

    Asi tak…:-) Pěkný den i Vám.

   2. ad.Každý vidí to, čo chce vidieť!

    Chyba.Každý vidí to,co je mu dovoleno „vidět“.Tak se projevuje Spravedlnost.

    ad.Je to ako ten Kainov syndróm alebo polemika s demagógom.

    Tak proč tím trpíte také?

    ad.Ak nefunguje Sant Mat, tak to skúsme s kresťanstvom…

    Chyba je v tom,že ani Vy,ani Venda nevíte o „cestě v Pravdě“ vůbec nic,
    jinak byste věděl,že Sant Mat i křest jsou jednou a toutéž Cestou.

    Otázka pro Vás(již po mnohokráte):
    Co je to Pravda?

 9. Pro anonymního

  Máte dojem, že když to zde utnu, když požádám vydavatele pan Kukliše o ukončení diskuze pod mým článkem, že to něčemu pomůže?

  Souhlasím s Vámi – je to tu pro otrlé.

  Prosím Vás, myslíte si i Vy, že v sekci zdejšího webu, v duchovním cestě, hledání světla, jak se nazývá, může mít místo článek o „spokojenosti“, jako stavu člověka, který chce směřovat k duchovnímu poznání? Možná to nevíte, ale já jsem v předmětném článku ani jednou nepoužil slovo jednota. Je pak podivné, co z toho vzniklo.

  A zase opakuji, že za souvětím, které jsem tu napsal a které znělo : „Já jsem pro soulad, pro jednotu v myšlení lidí, pro harmonii a řád celé lidské společnosti, jako vyšších atributů, které nás mohou vést v „klidnějších vodách“ vývoje; např. „jen“ v míru.“ si stojím. Odpovídal jsem ní na opravdu normální diskuzní příspěvek pana AH.

  A mění se to na monotónnost, výkřiky hesel na prvního máje za komunismu, na USA a NWO, podezření z nekalého ovlivňování zdejší diskuze…..?

  Ale i když se mi to vše jeví jako velmi podivné, tak diskuzi neuzavřu.

  O důvodech zatím pomlčím.

  Pěkný večer a doufám, že mne chápete.

  Václav Žáček /Venda/

  1. Vážení,
   pán Venda tu na obraz Degona, ktorý sa mu zjavuje v jeho zrkadle, napísal mnoho špatného a tak na jeho (moju) obranu poviem tiež niekoľko viet. Predovšetkým „duchovnosť“ nemôže byť odtrhnutá od súčasnej spoločenskej reality, ale musí SLÚŽIŤ potrebám súčasnosti. Aj Ježiš hoci hlásal Lásku a Pravdu pre večnosť, nevyhýbal sa sporom so židovskými farizejmi, a nazýval ich ako „synovia satana“ (duchovnému zlu), ktoré sa prejavuje aj dnes v našej spoločnosti. Venda chce, aby sme sa vyjadrovali iba k tomu, čo on napísal a ak tak nebudeme konať, nechá diskúsiu u admin. zrušiť (ha,ha!). Typické pre manipulátorov!
   Duchovnosť je ako socha vypaseného Buddhu s blaženým výrazom v tvári pred ktorým stojí stojí žobrák, ktorý zbiera potravu na smetisku a pýta sa, čo má robiť, aby bol tiež taký SPOKOJNÝ ako je on. A ten mu vraví, že je to nemožné, lebo v dôsledku jeho špatnej karmy sa narodil ako žobrák (nedotknutelný) a tak musí čakať, až sa narodí ako brahman. Ježiš hlása pravý opak. Blahoslavení sú chudobní a nie bohatí, trpiaci a nie žijúci v prepychu a nadbytku (ako elity), stačí si len osvojiť Ducha sv. a odmietnuť ducha satana. Jednoduché, nie?
   Duchovnosť odtrhnutá od každodennej reality je ako voda, ktorú nemožno piť, alebo ako vzduch, ktorý nemožno dýchať.

   1. Pro Degona:

    ad. Predovšetkým „duchovnosť“ nemôže byť odtrhnutá od súčasnej spoločenskej reality, ale musí SLÚŽIŤ potrebám súčasnosti.
    Duchovnosť odtrhnutá od každodennej reality je ako voda, ktorú nemožno piť, alebo ako vzduch, ktorý nemožno dýchať.

    Nemůže a ani není odtrhnutá duchovnost,ale současná realita je „odtržena“
    od ní-v mysli.No a mysli současné reality těžko budete poroučet,když jste
    z ní ještě ani vy sám nevymanil.

    ad.Takúto „jednotu“ si Ježiš určite nepredstavoval a tak odvolávka na neho mi pripadá veľmi opovážlivá a nemiestna.
    (smrdí fanatismem)
    ad. Ježiš hlása pravý opak.

    ad.Aj Ježiš hoci hlásal Lásku a Pravdu pre večnosť, nevyhýbal sa sporom so židovskými farizejmi, a nazýval ich ako „synovia satana“ (duchovnému zlu),..
    (chudoba peněz není zlem,ale chudoba srdce je zlo,které páchá další zlo..)
    —————————–

    Mám pro Vás VÝZVU:
    Dokažte,že zde žil a chodil člověk jménem Ježíš,který byl ukřižován a měl
    12 apoštolů atd.
    Kdo je Ježíš?:)

    A to vše jen proto,abyste si nakonec ráčil uvědomit,co je to demagogie a že
    ji zde provozujete především vy sám,byť z nevědomosti.
    cit.:
    Demagogie (z řeckého δημος, démos = „lid“ + αγωγος agógos = „vůdce“) je v moderní době působivé a klamné řečnické vystupování, využívané k získání vlivu, politické podpory a moci. Místo věcného zdůvodňování působí hlavně na předsudky a emoce posluchačů, k čemuž slouží polopravdy, překroucené argumenty, logické klamy, falešné sliby, vyvolávání strachu a podobně.

    ad.Láska bezpodmínečná

    Nemluvíte ani o Ní,ani z Ní samé,a je to zjevné.

    PS:
    Tajemství skrytá v Bibli jsou již odhalena,
    rozumáři spící budou padat na kolena.:))

  2. Venda napsal: 1.10.2014 (19:33) Pro anonymního
   doufám, že mne chápete

   Nikoliv, opravdu Vaši zdejší aktivitu nechápu (avšak nikoliv pouze Vaši). Dle mého se jedinec, který o sobě říká, že je zasvěcený, který skutečně nastoupil duchovní cestu a který chce k jejímu nastoupení povzbudit a inspirovat druhé, ROZHODNĚ projevuje jinak než jak to zde činíte Vy.
   Je to však zcela Vaše věc a já za sebe se k tomu stavím tak, že mě tyto stránky neoslovují a nebudu je navštěvovat.

   1. Díky za vstup.
    Položil jsem Vám jedinou otázku – „Prosím Vás, myslíte si i Vy, že v sekci zdejšího webu, v duchovním cestě, hledání světla, jak se nazývá, může mít místo článek o „spokojenosti“, jako stavu člověka, který chce směřovat k duchovnímu poznání?“.

    Pěkný den.
    Venda

    1. Bože, chráň ma pred „spokojnosťou“ sediaceho tučného Buddhu s blaženým úsmevom na tvári (karmického východného ideálu) a „spokojnosťou“ amerického nenežratého a konzumného spôsobu života (západného ideálu)nadobudnutého z krvi a sĺz mnohých vydieraných a povraždených chudákoch!
     Daj mi pokoj duše a radosť z poznania Tvojej Múdrosti a Pravdy!
     Amen!

    2. :-) a prosím, dej mi sílu a schopnost poznávat Tebe ve Tvém díle a Tvé zákony, kterými se chci vědomě řídit.

    3. …..a „Buď vůle Tvá jako v Nebi, tak i na Zemi…..“

     Venda

    4. Neďakuj, matička, keby nebol On, neboli by sme ani my. Nemal by kto ďakovať. Slnko svieti na všetkých rovnako, či mu ďakujú alebo neďakujú, je mu fuk.
     Neviem kde je zakopaný pes?

    5. Ano, kdyby nebyl On, nebyli bychom ani my.
     Nesdílím však názor, že je jedno, zda mu člověk – lidé děkují či nikoliv. Děkovat Bohu za dar našeho bytí je třeba radostným žitím v souladu s Jeho Vůlí, a to je pak to pravé naplnění prvního přikázání.

    6. No, děkuji-li, přiznávám, že toho zač děkuji, jsem si vědoma. Prosím-li, přiznávám, že to, oč, zač prosím, se mi nedostává :-)
     Zakopaný pes? No ano, jeden je zakopán, druhý „živý“ radost dodává :-)

    7. Matička možno nestačí prosiť, ja mám pocit o pravdivosti ktorého sa stále presviedčam, že čo vysielame do sveta sa nám ako bumerang vracia naspäť.
     Keď som začala na psiu tému, mňa jeden švornohý už desať rokov vyťahuje do prírody či chcem alebo nechcem. Vďaka nemu som už nabehala dosť kilometrov a udržujem sa vo forme :-)

    8. Bože chráň ma pred demagógmi a fanatikmi, ktorí vinia za všetko utrpenie „tučného“ Buddhu. Tak isto by sme mohli viniť Ježiša za to, že každoročne sa na Filipínach na Veľkú noc bičujú a ukrižujú jeho nasledovníci. Pretože pochopili jeho odkaz „nasledujete ma“ po svojom.
     Buddha sa usmieva preto, lebo radosť z Poznania dosiahol. Pre väčšinu ľudí je to len zbožné prianie.
     Amen.

    9. Tolik krásných a ušlechtilých vyznání…..nechcete přijet na Vysočinu a pomoci mi se zazimováním zahrady? Nechcete, já vím….no tak alespoň připiju na Vaše zdraví sklenkou mateřídouškové a vězte, že všechno je pomíjivé, jenom Bůh je věčný.

    10. Věruš nech je Ti útechou že ani ja nemám ešte zazimovanú zahradu. Ale babie leto budúci týždeň pokračuje, tak hor sa do toho.

    11. dej mi sílu a schopnost poznávat Tvé zákony (viz. dřívější můj dřívější příspěvek) = tímto poznáním mě chraň před nepravdivými výklady (tj. i v souvislosti s Buddhou, Ježíšem …)

    12. Nó, třeba se tak blaženě usmívá, že již sklidil brambory, mrkev i petržel,… á, ještě řepa je na poli, toť jemný stín umně skrytý úsměvem. :-)

    13. >stíny umně skryté úsměvem< mohou být mnohdy vítaným odlehčením, ale mnohdy i nežádoucím "snížením" dané věci …

    14. No ano, mohou být „snížením“. Pokud však rozeznám, že došlo ke snížení, mohu jít vědomě „výš“ a úsměv naplno opět rozzářit :-)
     Samozřejmě i tu řepu s radostí z pole sklidit. Letos dokonce z bahna.

    15. jistě, problém však nastane tehdy, když to „snížení“ někdo (a to může být jak autor, tak jeho čtenáři)neodhalí … zodpovědni za své činy jsou obě právě jmenované „strany“

    16. Degon k diskutujúcim:
     Ďakujem Vám, že sa k tej mojej malej modlitbičke pridalo toľko ľudí a vyslovili ste k Bohu toľko krásnych a úprimných želaní.
     Pre vysvetlenie Anonymní iba toľko, že nie je na vine Buddha, že ho ľudia takto zobrazujú. On v skutočnosti taký nebol. Ale ľudia si z neho urobili symbol „spokojnosti“ a podvedomej túžby chudobných veriacich, lebo ľudia túžia po tom, čo sa im nedostáva. Na vine sú tí, ktorí sa snažia ľudí manipulovať a ponúkajú im nereálne fikcie (nie pravdu), aby ich mohli zneužívať na svoje mocenské záujmy. Takto bol židovskými farizejmi zneužitý aj Ježiš, okolo ktorého bol vytvorený spasiteľský mýtus, ktorý tiež slúžil hlavne nemorálnej a skazenej Rímskej mocenskej oligarchii. To, čo sa deje vo svete teraz, to sa dialo už aj pred mnohými rokmi a stále sa to opakuje, lebo satan ako duch nezomrel, ale pôsobí na ľudí stále…
     Želám veľa Svetla pre naše duše!

    17. Súhlasím a doplním, že ľudia sa klaňajú , padajú na kolená a spínajú ruky pred sochami Buddhu, Krišnu, obrazmi a krížmi Ježiša a iných namiesto toho aby ich hľadali v sebe. Na názve nezáleží či hovoríme tomu Átman, Kristus v nás, čisté Ja, naša buddhovská podstata, Srdce, či inak. Taký je ich pravý odkaz pre nás.

    18. Není důležité, zda se lidé klanějí, padají na kolena…. . Mnohem důležitější je, co dělám každý jeden z nás pro poznání.

     Tak jako si každý žije svůj život, tak i cíl si buď uvědomuje a nebo je nevědomý. V tom druhém stavu může podléhat rituálům, podvodníkům, egu…., a s cílem, který je opravdu a jedině v nitru, se míjí.

     Počítá se jen to hledání v sobě – souhlasím. Pravé hledání, ne modlářství.

     Jen knihy nepomohou. Intelekt slouží ke ztotožnění se a získání odhodlání s dalšími nutnými vlastnostmi, jako je např.trpělivost, důvěra… . Nejdůležitější je ale praxe. Čtením jídelníčku se ještě nikdo nikdy nenasytil.

     Názvy jsou jen „výplodem“ věků, kultury, náboženství, filosofie. Podstata je jediná.

     Venda

    19. Vendo, teraz sa s Tebou úplne stotožňujem, presne si sa vyjadril aj za mňa.

 10. ad.Mysl. Fenomén, který je tu určující.

  Buďto je vaše mysl součástí Mrtvoly nebo součástí Živého,vycházející ze srdce
  duchovního.
  —————-
  ad.V našem hmotném těle koná všechny činy právě jen mysl, a to z centra srdce.

  Představte si,že v „nehmotném“ těle taktéž.Mysl,jež je součástí Mrtvoly,je pod
  vlivem srdečního svalu(srdce).Jsou v něm zakódovány všechny předcházející zkušenosti(genetika) toho „hmotného“ těla.Sebemenší podnět,kterého si nemusíte
  být ani vědom,spustí chemické reakce těla přes hypothalamus.Tato mysl je řízená,
  pod vlivem Programu.Jede na „autopilota“.Takový člověk si myslí,že myslí a koná.:)


  ad.V tomto centru, kde sídlí u normálních lidí, je ovlivňována emocemi. Skrze mysl, za přispění našich emočních projevů, cítí pak člověk radost i žal. Naše osobnost je tu, ve hmotě, tvořena egem.

  To je mysl Mrtvoly.

  ad.Máme-li správnou představu o fungování světa, můžeme cítit, že odbourání ega, jeho ovlivnění, je tím, co náš „povýší“.

  To je lež mysli Mrtvoly (falešného ega).

  ad.Není to zcela předmětem mého krátkého povídání, ale sdělím jen, že při určité dávce koncentrace dokážeme přesunout naši pozornost do očního centra, třetího oka, kde lze, s Milostí Otce, své ego potlačit. A zrovna tak zvítězit nad myslí a tisícemi formami její připoutanosti k přáním smyslů.

  To jsou převzaté lži.Třetí oko není součástí očního centra,nýbrž duchovního srdce a „zvítězit“ nad myslí falešného ega můžete jen Láskou bezpodmínečnou a čistou upřímností.
  Co však může každý člověk:
  Poprosit Božského Otce s pokorou srdce o Milost rozumu a Milost smrti.

  ad. Pochopit karmu a nevyhnutelnost sklizně předchozí setby. Uvědomit si i naší osobní zodpovědnost.

  Víte co je na tom nejhorší?Když sem přijde duchovní bytost vhlížet do „těla“,aby to tělo naučila myslet srdcem a zároveň se díky tělu učila jeho zkušenostem,
  ale zapomene na svou podstatu a začne se považovat za to tělo.
  Fňuká,lituje se,roznáší strach nebo se pýši na nic,bloudí v labyrintu
  života a zamotává se do svých lží,zabalen do masky přetvářky.Bloudění se mu tak stává Spravedlností za přetvářku k Bohu,tedy všem a všemu.


  ad.A mít vždy na zřeteli to nejpodstatnější – „Buď vůle Tvá“

  Jinak tomu být ani nikdy nemohlo a ani být nemůže.

  1. Hvězdičko,
   Vaše postuláty nekomentují. Přesto děkuji za mnohá vyjádření.

   Vaše komentáře mnohým lidem pomohou v orientaci.

   Všimla jste si, k čemu směřoval můj článek „Spokojenost“. To mám radost. A k tomu se může někdo dopracovat dříve, někdo teď nechápe, někdo pak později.

   A o tom to je.

   Díky za Vás vstup.

   Venda

   1. ad.Vaše postuláty nekomentují.

    Nepovažuji zkušenosti za postuláty.A právě naopak:každá zkušenost komentuje
    v přímém přenosu.:)

    Za Postuláty,tedy tvrzení určité teorie přijaté bez důkazů a tvořící její východisko,považuji všechna evangelia sepsaná na zakázku.Memorování úryvků,
    pouhé čtení,ani citace z těchto evangelií však nejsou dokazováním jejich
    pravdivosti.Dokazováním mohou býti jen zkušenosti,nikoliv prázdné citování,
    a již vůbec ne např. Matouše,sepsaného na zakázku.:)

    Mezi postuláty,které byly přijaty bez důkazů, patří i teorie velkého třesku
    nebo obecná teorie relativity.OTR přitom nemůže fungovat již jen z podstaty.
    Jak může platit :E = mc²,když něco,co člověk nazval hmotností,vlastně neexistuje.:)

    PS:Jaké to je,být spokojený se svou chudobou srdce?
    Stačí Vám snad Vaše přetvářka pokory?

    „Stále jenom:
    žvást na žvást,
    žvást na žvást,
    tlach na tlach,
    tlach na tlach,
    trošku sem, trošku tam.
    Jen tak šli,
    však klesli zpět
    a ztroskotali,
    do léčky padli
    a v ní uvízli.“JHVH:)

  2. Hviezdička, dnes si prekvapila novým výrazom Mrtvola =falešné ego, niekedy sa snažím chápať Tvoje myšlienkové pochody ale nerozumiem prečo Mrtvola s veľkým M.
   Že by bolo falešné ego také dôležité? Je pravda, že sú aj takí čo majú preveľké EGO.
   Ja by som povedala že Myseľ sa s nami hrá ako mačka s myšou. Väčšina z nás stále v myšlienkach rieši minulosť , plánuje v predstavách budúcnosť a pritom zabúda že celý náš Život je vo večnej Prítomnosti. Uvedomíme si ju najlepšie, keď Myseľ pošleme z ega do svojho Zdroja, tam odkiaľ prišla.Ty už takúto abecedu máš určite za sebou.

   1. „Ten, kdo poznal svět, objevil Mrtvolu a kdo objevil Mrtvolu, toho svět není hoden.“:))

    1. Hviezdička na náboženstve v 1.triede sme sa učíli:
     Žijeme aby sme zomreli? Nie aby sme žili? Môže byť zmyslom života iba samotné jestvovanie? Prečo žijem? Pretože som sa narodil?

     – môj život musí mať reálny cieľ, lebo inak sa stane nezmyslom (cestujeme a nevieme kam, ani prečo)
     – to sú základné otázky života, bez ktorých svoj život nemôžeme prežiť dobre
     – ak chcem čosi v živote dosiahnuť, musím vedieť čo chcem

     V čom ľudia hľadajú zmysel života? (peniaze, zábava, moc, sláva)

     – Človeka to nemôže naplniť a uspokojiť, lebo nekonečná túžba po šťastí sa nedá naplniť konečnými(hmotnými vecami)
     – nekonečná túžba po šťastí, láske., živote…, ktorý nikdy nekončí môže naplniť iba Nekonečno Samo
     – v čom teda spočíva zmysel života?
     – vyplniť svoje poslanie, žiť podľa Božej vôle
     – „Kto chce svoj život získať stratí ho, kto svoj život stratí pre mňa a pre Evanjelium, nájde ho“
     – jedine v Bohu nájdeme plnohodnotný a šťastný život, lebo všetko ostatné sa rýchlo pominie

     telo+ duša = človek
     telo- duša = mŕtvola

     – vo sv. Písme výraz duša často označuje ľudský život, alebo celú ľudskú osobu
     – duša je duchovnej podstaty a je stvorená na Boží obraz
     – rozum a slobodná vôľa sú základné prejavy duše
     – rozumom poznávame skutočnosti sveta a slobodnou vôľou sa ich snažíme dosiahnuť
     – duša má svoje prejavy: oživuje telo, je to moje ja, zjednocuje ma, je základný duchovný a životný princíp

 11. Pane Leonarde Degone, oslovuji nyní přímo Vás.

  Na úvod Vám připomenu Vaši nedávnou odpověď, kterou jste jednoznačně adresoval pro mne. Je to pod článkem „Srdcem učení o jednotě všeho je láska “ :

  Degon 29.9.2014 (14:00)
  Pane Vendo, nechápem, čo sa Vám na faktickej pripomienke p. Degona nepáčilo? Veď pochválil Váš spisovateľský talent!?! Pravda, diskutovať sa k tomu nedá, práve tak ako ani k poézii, ale pochvala nie je hana….. Takže som od Vás očakával skôr pochvalu za uznanie a nie výčitku. Veď musíte uznať, že nikto nemôže byť dobrý vo všetkom. Každý máme svoje limity…/konec citace/

  Nemůžete se divit, když po tomto projevu vzdělaného člověka, a stále si to o Vás myslím, získám najednou hrozný pocit, že píše nějak duševně labilní člověk. Pan Degon?? Je to snad něco špatného si to myslet? Normální lidé přece o sobě a za sebe píší v 1.osobě jednotného čísla.

  A tak jsem se vylekal, zareagoval a Vy jste zareagoval, ať najdu odpověď v učení Sant Mat. Ale to píchlavé doporučení pominu a konstatuji – jste zřejmě normální a netrpíte žádnou psychickou poruchou.

  A nyní k věci.

  Tady pod mým článkem „Spokojenost“ jste se zapojil do diskuze směrem k paní Věře. Abych Vám objasnil k čemu, tak k paní Věrou vytrženému slovnímu spojení „jednota v myšlení lidí“. A vzpomenul jste si na jednotu za komunistického režimu, kdy jste zřejmě křičel nějaká hesla, na současnou situaci ve světě, údajnou jednotu států proti Rusku…..atd.. Je mi jedno, proč to sem taháte a proč chcete „Spokojenost“ jako jeden z předpokladů na cestě návratu k Bohu dovádět diskuzi k mezinárodní situaci. Je mi i docela jedno, že jste nepochopil obsah tohoto mého článku. Mimochodem, paní Věra se připojila na moji diskuzi s panem AH a jednoznačně zpočátku manipulovala. Až jsem ji některými argumenty, směřujícími k napsaným faktům usměrnil, zmlkla.

  Za tím souvětím, které jsem pro pana AH použil v předchozí diskuzi s ním si však jednoznačně stojím i teď. Znovu je celé kopíruji :
  „Já jsem pro soulad, pro jednotu v myšlení lidí, pro harmonii a řád celé lidské společnosti, jako vyšších atributů, které nás mohou vést v „klidnějších vodách“ vývoje; např. „jen“ v míru.“

  Paní Věra a Vy jste se zaměřili na část souvětí a vybrali si ke kritice jednotu v myšlení. Vy asi nerozumíte české gramatice / i já mám, přiznávám, nedostatky ve slovenské /, a tak Vás upozorním, že v tomto podřadném souvětí je podstatný jeho závěr vyjádřený hlavní myšlenkou, která zněla – např.“jen“ v míru. Ne k míru, světskému, na Ukrajině, třeba v Sýrii…. . Tento hmotný svět v doložených záznamech nebyl nikdy bez válek, násilí…atd. To si ale dělají sami lidé. Je to vyústění jejich karmy, osudu. Já jsem napsal „jen“ v míru. To jen v uvozovkách má naznačit, že je to podstatné a přebohatě dostačující, žádoucí a chtěné…… a proč v míru? V míru mysli, v jejím klidu a ovládnutí, v duchovním snažení člověka bez negativních vlivů mysli, chtíčů, ctižádosti, egoismu, nenávisti, touhách po bohatství, nezvládnutých emocích – v míru duše. Ještě jednou – NE k míru lidstva. I když by to byl krásný cíl.

  Přečtěte si prosím kázání Ježíše na hoře – Matouš, kapitola 5. Jen některé, které dokládají právě ten chtěný mír mysli, její pokoj mysli……… .
  3:“Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
  4:Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. 5:Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
  6:Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
  7:Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
  8:Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
  9:Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

  Říká Vám to něco v souvislosti s atributy jakou soulad, jednota, harmonie a řád ?

  Pane Degone, duchovnost nikdy nebude sloužit potřebám současnosti. Potřebám materiálního světa. To jste napsal prvořadou hloupost. Neříkám tím, že jste hloupý. Nikdy ji totiž nesloužila a sloužit nebude. A jaké potřeby současnosti máte na mysli? Zbrojení, nové a nové ničivější zbraně, konflikty, boj o energetické suroviny, mnoho reklamy, atak konzum, sex, zábava, drogy, úpadek morálky…..? To je falešné, to duchovnosti nepřísluší. Naopak, duchovní člověk se od těchto věcí musí, musí, odpoutat. Vždyť to přece víte, čtete to zde ode mne, od pana Staňka, od pana Šupy. A nebo ne, a jste věrně sloužící materiálnímu pojetí světa, kterému chcete sloužit a tak i dnes, v této společnosti, sjednocovat lidi pod jinými hesly, pořád ale k světskému dění. A to celé za opravdu falešnou zástěrkou „SLÚŽIŤ potrebám súčasnosti.“

  A tak se prosím upamatujte.

  Sám jste napsal dříve články, ze kterých plyne Váš vztah k dobru, k lásce, k duchovnosti. Podívejte se na ně zpětně a posuďte sám, jak jste se mohl takto změnit do určitého přijímání lhaní a manipulace.

  Např. tyto Vaše myšlenky „Keď ľudia pátrajú po zmyslu ich života a zmyslu života vo všeobecnosti, tak dostávajú tie najrôznejšie odpovede, najmä, že jeho zmyslom je evolučný vývoj k vyšším formám života a vyššej dokonalosti. Tieto odpovede vychádzajú z predpokladu, že samotný život je nedokonalý a preto sa musí v pozemských podmienkach zdokonaľovať a vyvíjať.“

  Píšete o smyslu života k vyšší dokonalosti!! Píšu já o něčem jiném?

  Venda

  1. Pane Vendo: Nebudem reagovať na všetky Vaše slová, lebo by ste to asi nezniesol. Iba na pár vecí: Leží Vám v hlave môj slovný obrat kedy hovorím za Degona. Je to bežný literárny prejav, keď si uvedomíme, že v literatúre vystupujú nie živí ľudia, ale postavy s určitými menami. Ja meno Degon využívam ako svoj pseudonym. Je to teda literárna postava, za ktorú hovorím ja osobne. Vy nepoznáte ani mňa, ani tú postavu Degona! Nemáte literárny talent, lebo keby ste ho mal, bolo by Vám to zrejmé! Ale nie ste ani filozof, čo dokazuje Vaše tápanie v logike. Ste iba obyčajný namyslený pisálek, ktorý sa hrá na mudrlanta. Tým Vás nechcem uraziť, lebo pravda by nemala nikoho urážať – teda ani Vás nie.
   Na tie moje poznámky o duchovnosti, ktorá by mala slúžiť súčasnosti prosím zabudnite, lebo to zrejme presahuje Vaše chápanie.
   Želám Vám pekný a pokojný deň!

   1. A tož tak.

    Zapomínám na člověka jménem Leonard Degon. Co nevidět jedu na Slovensko a mé malé vnučce vysvětlím, že Leonard Degon je literární postava. Že diskuzi tu bral jako zřejmě umělou literaturu a jeho slova byla projevem této smyšlené literární postavy.

    Přeji Vaší literární postavě mnoho úspěchů. Zkuste s ní vejít do světa sci-fi, nebo detektivky, nebo jiného žánru. A moc se s ní prosím neztotožňujte, ať se nestanete obětí psychické poruchy.

    Mystika, mystéria, duchovnost, to ji příliš nešlo. Ale jako u každé uměle vytvořené postavy to její autor může lehce změnit.

    Venda

    P.S.
    také byste mohl být, a škoda že jí nejste :
    Leonard Dragon (@LeonardDragon5) | Twitter
    https://twitter.com/LeonardDragon5

    The latest Tweets from Leonard Dragon (@LeonardDragon5). i’m sing, and rap, dance,actor in martial arts films and more my only city chicago IL I’m a Scorpio.

    1. Vendo,
     Degon Vaše slová s humorom zaregistroval a želá Vám
     krásny slnečný deň! A pozdravuje Vašu vnučku v Šamoríne. Nech má pre Vás veľa lásky a porozumenia. Potrebujete ho ako soľ…

  2. Vendo,
   nedá mi to, abych nezareagoval na to, co píšete panu Degonovi.
   Nelze odpojovat duchovnost od hmotného světa, který je konkrétním, hmatatelným znázorněním
   (ten hmotný svět) té prvotní duchovnosti. To, že náš hmotný svět je takový jaký je, je známkou
   pokřivené zahnívající duchovnosti (té pekelné), která vítězí na naší planetě.
   Nedivte se, že někdo na Vaše články reaguje negativně, když z toho cítí „zápach“. Máte tam spousty líbivých slovíček a klišé, ale jako téměř vždycky tu hinduistickou karmu, což třeba já vyhodnocuji jako pekelnou nepravdu.

   1. Karle, nejenže lze odpojovat, ale nic jiného nezbývá. Pokud jsem připoután k tomuto světu ve svých přáních, myšlenkách, nedokáži nic na té cestě osvobození, poznání, spásy jako cesty návratu – ovšem jen pro moji duši.

    Někdy snad bude příležitost napsat Vám o tom více. A z karmy, z jejího nepochopení, jak píšete Vaše vyhodnocení – pekelná nepravda – si nic nedělejte. Mnoho lidí to na počátku svých duchovních snah nechápe.

    Venda

    1. Vendo,
     být plně připoután k hmotnému světu a nebrat nic jiného v úvahu je špatně, v tom s Vámi souhlasím. Ale to já neříkám. Z našeho pohledu, tedy pohledu ze hmoty, události ve hmotě jsou konkrétním projevením událostí duchovních, ve smyslu souvztažnosti . Tedy pokřivená pekelná duchovnost rodí hnusnou hmotnou realitu a čím víc lidí se s ní ztotožňuje, tím to bude v tom našem hmotném světě horší. Netuším, jakou konkrétní souvztažnost (hmotný děj) má idea karmy, ale nic
     pozitivního to nebude.
     Vaše formulace „ na počátku duchovních snah“ je pro mě komická, neboť konkrétně Vy se momentálně podle mně pohybujete v antiduchovnosti, v záporných číslech, tedy pod počátkem, pod nulou, v pekle. A Vaše slovíčka můžou být sebekrásnější.

    2. ad: Vaše formulace „ na počátku duchovních snah“ je pro mě komická, neboť konkrétně Vy se momentálně podle mně pohybujete v antiduchovnosti, v záporných číslech, tedy pod počátkem, pod nulou, v pekle. A Vaše slovíčka můžou být sebekrásnější.
     ________________________________ :-))))))))))))))))))))))

     Nevědomí každého člověka skrývá jeho vlastní interpretační slovník. (Osho)

    3. Píšete:“pokřivená pekelná duchovnost rodí hnusnou hmotnou realitu“

     Nejdřív musel někdo tuto deformovanou duchovnost stvořit. Zamyslete se nad tím. Kdo?

     Napovím, že akt samotného stvoření neprobíhá „od zdola nahoru“, ale obráceně. A ještě napovím, že dokud tu v oblasti hmoty neexistoval vědomý život, vládlo tu zcela něco jiného. Nezapomeňte prosím na relativitu dějů, jevů a souvztažností.

     Venda

    4. Vendo,
     zdeformovanou duchovnost vytvořili lidé z téhle naší planety, v Bibli se počátek té deformace odráží v příběhu o Adamovi a Evě a následném pádu toho lidstva. Dotáhli to tak daleko, až vypadli z pravého stvoření do zóny vymístění, neboli do antivesmíru, mrtvého vesmíru (potopa). Je však omylem myslet si, že to byli lidi jako my. Jsou to naši „rodiče“, u všech ve smyslu těla a u některých i ve smyslu ducha. My jsme jejich vrcholné dílo, genetickými a magickými prostředky zfalšovaný život, který mají téměř plně pod kontrolou a řídí ho (mají to dovoleno). Co se schopností a vědomostí týče, nesaháme jim ani po kotníky.
     Z našeho velmi omezeného pohledu si je můžeme představit ve hmotě jako nagativní mimozemšťany, duchovně jako odporné pekelné zrůdy (takhle se jeví při pohledu z nebe).
     Po prvním příchodu Ježíše Krista, Nejvyšší převzal řízení negativního stavu a od roku 1987, kdy se Nejvyšší stal Pánem Ježíšem Kristem, se začalo s eliminací negativního stavu. Jak bude čas postupovat, bude to v celé zóně vymístění a i tady, na planetě Nula „hustý“.

    5. Karle, ten rok 1987 mne zaujal. Nevíte přesné datum, kdy se Nejvyšší stal Pánem Ježíšem Kristem a jestli se to nějak na planetě projevilo – myslím něčím neobvyklým?

     A ještě dva dotazy:

     – čím se vyznačuje pravé stvoření ?

     – píšete – „takhle se jeví při pohledu z nebe“ – kterou úroveň nebe tím myslíte?

     Díky
     Venda

    6. Vendo,
     těsně před vánocemi 1987. Tak je psáno v Novém zjevení.
     Projevuje se to postupně a to směrem z nitra. Zástupci pozitivního stavu se stávají lepšími lidmi a je to pro ně zde čím dál obtížnější, zástupci negativního stavu se stávají horšími. Všechny naše systémy prý zkolabují (je to už dost vidět) a objeví se pseudotvůrci na naší planetě, aby to dali zase dohromady.

     Pravé stvoření je obrazem a odrazem svého stvořitele, Pána Ježíše Krista, který je Absolutně pozitivní. Nic negativního
     tam není, pouze stupně pozitivity, podle toho, jak ji kdo přijímá ze Zdroje. Oni nevěděli, jaké to je být negativní.
     Teď už to ví a všichni, včetně těch co se s tím ztotožnili to
     nakonec svobodnou volbou odmítnou.

     Nebe je Duchovní úroveň pravého stvoření. Myslím to jako celek.
     Je nade vším a vidí do všech nižších úrovní. Z nižší do vyšší
     úrovně není vidět. Andělé vyššího (niternějšího) nebe vidí do
     nižšího nebe, ne však naopak. Do pekel vidí všichni, prý se jim jeví jako jedna odporná zrůda. Naše planeta je nejnižší
     úrovní všeho, vidí sem ze všech stupňů a my nikam. Proto taky
     všechna zjevení jdou přes naši planetu, jinak by jsme byli
     ztracení.

    7. Pane Karle, jste vytrvalý recitátor jakéhosi Swedenborga, který je k dohlkedání jako švédský vědc a teolog Emanuel Swedenborg (1688-1772).
     http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Church
     Šílenosti v češtině o NZPJK jsou na stránkách Vesmírní lidé
     http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
     Jak se nepřetržitě citovaný středověký Swedenborg se zasloužil o to, že se Kristus zjevil 1987? A k čemu je to všechno dobré?

    8. Pardale,
     jsem poněkud zmatený z Vaší otázky „že se Kristus zjevil v
     roce 1987“. Tohle jsem tady nikdy netvrdil.

     Správná znalost přirozenosti Boží je tou nejdůležitější znalostí ze všech. Zdůrazňuji SPRÁVNÁ, neboť ač se to nemusí zdát, odvíjí se od toho všechno ostatní. Nesprávná znalost napojuje na negativní stav, neboť všechny možné lži o přirozenosti Boží spojují s negativním stavem, který je původcem těch lží.

     V roce 1987 dokončil Nejvyšší vpojení těla Ježíše Krista v sebe, čímž vznikla nová přirozenost Boží, která má jméno Pán Ježíš Kristus. Tímto krokem započal Jeho/Její druhý příchod a následovalo Nové zjevení přes Petra D.F. o této skutečnosti. Změnila se přirozenost Boží, tudíž všechno ostatní se musí změnit (hle činím všechno novým).

     A co mělo za smysl zjevení od Swedenborga? Jenom stručně, příprava na to, co mělo a má přijít.
     Cituji z Nového zjevení:

     První hlavní úder na základy negativního stavu a jeho zel a nepravd a oznam toho, že přichází nový věk, přišel ve formě zjevení, které bylo dáno Nejvyšším skrze Emanuela Swedenborga v polovině osmnáctého staletí.

     Ačkoli ani Swedenborga, ani jeho velkolepé pojetí člověčenstvo na Zemi příliš dobře nezná, je toto pojetí obsaženo ve všeuniverzálním vědomí z Nejvyššího. Během posledních dvou set let má veškeré Stvoření k němu přístup a z něho připravují vyšší úrovně lidstvo a veškeré Stvoření na Nový věk. Není důležité, že Swedenborgovo pojetí není lidmi přijímáno šířeji. Prostřednictvím všeuniverzálního vědomí ovlivňuje stále Vnitřní mysl lidí, bez toho, že by si to vědomě uvědomovali. Neustálou přítomností ve Vnitřní mysli lidí vyvolává nutné ideje a způsoby, jakými lidé zvažují a volí být připraveni na to, co přijde.

     Ve SWEDENBORGOVĚ POJETÍ je několik hlavních bodů, které připravují a směrují lidstvo k tomu, aby navždy skoncovalo se všemi svými mrtvými duchovními systémy a všemi monstrózními a hrozivými zvyky a tradicemi, které uměle udržují na živu všechny ty hory zkreslení a veškerého stagnujícího shromažďování:

     (1)
     Pojetí toho, že je jen jeden Bůh (užito Swedenborgova pojmu) a že rozdělení Boha na několik Bohů, jako je to v polyteismu, či na Bohy tři, jak je tomu v křesťanství, je ohavností navrženou a uskutečněnou v peklech, aby se zničila pravá duchovnost. Důležitost toho, aby jedinec měl pojetí Nejvyššího byla již v této knize probrána.

     Atd…

    9. Pardale,
     Swedenborg nic nevymyslel. Posunul pravdu o další stupeň výše a dostal k tomu inspiraci od Nejvyššího. Měl také schopnost nahlížet do intermediálního světa duchů, proto ho třeba Kant nazýval bláznivým duchařem, nebo tak nějak.

     V jeho teologických spisech je hodně pravdy, mylně však usoudil, že jeho zjevení je konečné. Usoudil to podle svého vhledu do intermediálního světa duchů, kde byl svědkem událostí popsaných v Apokalypse. Ve skutečnosti viděl pouze počátek odstraňování negativního stavu v intermediálním světě duchů, který byl plně dokončen právě
     v roce 1987.
     Odstraňování negativního stavu se posunulo do poslední úrovně, do té hmotné. Nejvyšší k tomu potřebuje tělo Ježíše Krista, tak se stal Pánem Ježíšem Kristem, což přináší úplně nové možnosti Jeho/Jejího působení. Poskytl o tom Nové zjevení přes Petra D.F. a je to poslední velké zjevení v současném časovém cyklu. Jsme na začátku posledního schodu.
     Nový Jeruzalém se dá pojmout mnohými způsoby, může značit
     novou církev postavenou na skále, tedy na skutečné duchovní pravdě. V nejzazším významu značí nový časový cyklus, neboli nový věk, nebo třeba podle proroctví slepého mládence věk, který bude nazván zlatým.

     http://2012konecsveta.mypage.cz/menu/proroctvi-svateho-malachiase/ruzne-proroctvi/proroctvi-slepeho-mladence-z

    10. Karle, proroctví slepého mládence, který někdy ve 14. století věděl, že v Čechách žijí i Němci, že se tu občas válčí a zrají třešně. to nám tu ještě chybělo. Tak on Swedenborg nic nevymyslel, jeho zjevení z 18. století opravil ve 20.století Peter Daniel Francuch Ph.D ( asi se za něj stydíte, když píšete Peter D.F) na rok 1987. No a ve 21. století to opraví třeba Pavel Strejda-Nový na rok 2187 a je to v pohodě.

    11. Pane Karle, už tato informace (1987) je vodítkem k tomu, že NZPJK je přinejlepším velmi zavádějící, v horším vede zcela na scestí.

     Bůh je v nebesích = tzn.ve věčnosti, mimo čas a prostor. Takže to, že se v roce 1987 přejmenoval nebo nějak změnil je nesmysl. Děláte z Nestvořeného stvořené, ze Stvořitele stvoření. Jinak nevyvracím ani filoz.názor, tvrdící že Bůh je součásti i projeveného světa (= vše je Bůh), ale co nikdy nezačalo, se nemůže v nějakém pozemsky chápaném čase (1987) ani jakkoliv změnit. A pokud ano, tak Váš Pán JK není můj Bůh.

    12. Pardale,
     vůbec Vás nehodlám o něčem přesvědčovat, píšu, co o tom vím.
     Každopádně Vám to alespoň trošičku vrtá hlavou. Proroctví slepého mládence dávám z toho důvodu, že se nejvíc shoduje s NZPJK, v tom co se ještě nestalo, alespoň zhruba.
     Za Petra D.F. se nestydím, takto se nazývá ve všech knihách Nového zjevení a třeba Swedenborg psal anonymně.
     Ani se jim nedivím. Ono s něčím takovým přijít na tuhle planetu, na to musí být obrovská odvaha a patří jim můj hluboký obdiv a úcta.

     Pro Anonymního:
     Když myslíte. Nejste jediný a třeba podle diskuse na těchto stránkách jsem naopak já nejspíš jediný, jehož Bohem je Pán Ježíš Kristus.

    13. ad.A pokud ano, tak Váš Pán JK není můj Bůh.

     Paradoxem je,že Bůh je jeden,je vším a všemi,
     je Živý.Nikdy nepřišel,ani neodešel.
     Jenom ty falešné a slepě přejímané PŘEDSTAVY a PŘEDSUDKY o Něm se rozchází v zaslepených myslích.

     ad.Bůh je v nebesích = tzn.ve věčnosti, mimo čas a prostor.

     Představa a falešná.Nejvíce člověka bolí opuštění
     naučených představ a předsudků.Proto je dobré
     zříci se jich.Jinak není možné změnit mysl,a již
     vůbec ne nalézt to,pro co si sem každý přišel:

     „To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.“

     „Kdy se nám ukážeš a kdy tě uvidíme? Ježíš řekl: Až se svléknete bez studu a vezmete své šaty a položíte si je pod nohy jako úplně malé děti a stoupnete si na ně. Pak uvidíte syna Živého a nebudete se bát.“

     “ Není možné, aby člověk seděl na dvou koních a napínal dva luky. A není možné, aby sluha sloužil dvěma pánům, neboť jednoho bude ctít a toho druhého urážet. Nikdo, kdo pije staré víno, netouží hned po mladém. Také se nedává mladé víno do starých měchů, aby nepraskly. Ani se nedává staré víno do nového měchu, aby jej nezničilo. Stará záplata se nepřišívá na nové šaty, jinak by tam vznikla trhlina.“

    14. Pro Karel 6.10,15:00.
     Karle, nevypadá to, že by Emanuel Swedenborg podle Wikipedie psal anonymně. Shodně (podle české i anglické Wikipedie) tvrdí, že byl přírodovědec, vytvořil i počátek kosmologie teorii vzniku sluneční soustavy z mlhoviny. Byl povýšen do šlechtického stavu přijal jméno Swedenborg ( dříve tedy zhruba před rokem 1720 se jmenoval Swedberg). Mystické spisy začal psát po 1730. Hodně psal a nebyl řečník ( snad koktal). V církevních otázkách prosazoval teorii jediného Boha místo Božské trojice. Čili nic nového ve sluneční soustavě, zmatky kolem Boha a Boží trojice jsou už od 2.století. Bůh jako Svatá trojice se ve Starém zákoně nikde nevyskytuje. Evangelista Matouš :“Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“
     http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice.

 12. Bytí a touha
  Spokojenost
  potlačeného ega,….
  kam člověka přivádí?

  Za mříže
  ponuré
  místnosti
  zatuchlé,
  pavouků, krys plné?
  Otýpka slámy
  k dispozici vězni
  i dalším živým tvorům
  či netvorům noční tmou
  časem vyhřezlých….

  Eh, trošku lidskosti,
  dodáme proti nudě
  módní TV… „m.“

  „Inspirace čerpaná z vysokých studených zdí a prastarých
  pavoučích sítí, v temných koutech zastírajících do kamene vyrytá jména dávno umrlých spoluvězňů, z plesnivého slamníku plného hmyzu, z míst, kde krysa je milejší společník než člověk, kde tvrdý skrojek chudého chleba důvodem je k další vraždě …“ V.Č.

  Spokojeně nůž v srdci zabodnut.
  Bolest v srdci bodá.
  Vánek,
  jemný závan
  čelo ovane,
  pohled k oknu zabloudí.
  Zmučenému pár lístků
  podzimní Vánek přináší.
  Listí létá, křižuje se,
  brzy přijde sníh.
  Srdce ožívá,
  závanem ze sfér
  duchovních.
  Duch lásky je svobodný :-)

  1. ad: Za mříže ponuré místnosti zatuchlé, pavouků, krys plné? Otýpka slámy k dispozici vězni i dalším živým tvorům či netvorům noční tmou časem vyhřezlých….

   Matičko, takovej Alice Cooper se svým Welcome To My Nightmare, je proti vám úplnej žabař a břídil..:-))

   https://www.youtube.com/watch?v=jgPqZmrJ380

   1. No, to na dom klipu byla noční můra? Nevím, nevím, musela jsem se smát, i když – co kdyby ten človíček nechtě zakopl – hotový neštěstí :-)
    Ale oslovila mne ta druhá hlava (jako symbol, který jsem kdysi kreslila) a to, že … zas to nevím.
    Ále, skutečné i noční můry působí jinak, potichoučku. Toto bylo fakt jen pro publikum, řvavé, velké,… ale úsměvné :-)

  1. Ano, lepší než smyšlená postava je tento skutečný.
   Překlad :

   Slyšel jsem o tajném akordu,
   který David zahrál hrál a to potěšilo Boha
   ale tebe moc hudba nezajímá, viď?
   Je to takhle:
   kvarta, kvinta,
   poklesnutí v moll, zdvih v dur
   Bezradný král skládá Aleluja

   Aleluja
   Aleluja
   Aleluja
   Aleluja

   Tvá víra byla pevná ale potřeboval jsi důkaz
   viděl jsi ji koupat se na střeše
   její krása a měsíční světlo tě srazily k zemi
   Přivázala tě
   ke kuchyňské židli
   Zničila tvůj trůn a ostříhala ti vlasy
   a z tvých rtů vyloudila Aleluja

   Aleluja, Aleluja
   Aleluja, Aleluja

   Říkáš, že jsem vzal to jméno nadarmo
   Já to jméno ani neznám
   Ale i kdybych ho znal, stejně, co je ti po tom?
   Světlo září
   v každém slově
   Nezáleží na tom, které jsi slyšel
   zda posvátné nebo zlomené Aleluja

   Aleluja, Aleluja
   Aleluja, Aleluja

   Udělal jsem, co jsem mohl, nebylo to moc
   nemohl jsem cítit, tak jsem se zkusil dotknout
   řekl jsem pravdu,nepřišel jsem tě oklamat
   A ačkoli
   to vše dopadlo špatně
   Budu stát před Pánem Písní
   Pouze s Aleluja na jazyku

   Aleluja, Aleluja

   – – – – – – – – –
   Díky za tento Váš projev klidu. Opravdu tu nejsme na věky.

   Venda

 13. Zase jsem ve jménu ponechal „pro Karla“.

  Toto patřilo především Anonymní, ale také pro všechny.

  Venda

 14. Vendo, ďakujem za preklad, táto pieseň má niečo do seba melódiou aj textom.
  Ja nemôžem na rozdiel od Teba hovoriť svojej malej vnučke o zelených krokodíloch, vodných vílach,hviezdičkách, degonoch, anonymoch, synonymoch pretože by si myslela že jej hovorím rozprávku Z tísíc a jednej noci, alebo by povedala: „Naša babička sa zbláznila“. :-)

  1. Znáš to?
   Kdo se směje naposled,ten se nejvíc směje.
   Kdo jinému jámu kope,sám do ní padá.
   Na soudu se sejdeme,nejsem jednooká.:))

   1. Hviezdička,ja sa už teším ako si spolu pokecáme, len prosím nie o víne radšej o burčiaku alebo pri burčiaku,ten je teraz aktuálny. Čo by si povedala na burčiakový pochod cez vinohrady v Muteniciach na budúcu sobotu? Bola som tam 2 krát a bola super atmosféra pri Moravských pjesničkach a vínečku.Pozvala by som Ťa aj do sklípku prípadne do veľkého suda čo je prerobený na altánok. Lepšie ako na soude,coš?:-)

 15. Pro osvěžení paměti:):

  „Zabudlo sis,že so Mnou sis tu bolo,
  z Otca sis hlupáka urobilo,
  dopadlo sis rovnako ako srdiečko,
  čo sis svojou chamtivosťou zlomilo.

  A tak milý synu,
  až vyzvracíš víno,kterým ses opil,
  čiň pokání a hledej ve svém srdci Pravdu,
  aby ses domů se Mnou mohl vrátit.“

  Tak se ptám,jestli jste si jist svou iluzí stále.Zapomněl jste totiž na jedno,
  Otec je rychlejší než myšlenka.Myšlenka je rychlejší než světlo a čas.

  Otrok Mysli si jen „myslí“,že si Mysl zotročil,
  a že může zotročovat srdce další,
  v jaké pasti se však ocitl,si do teď,díky Ní samé,neuvědomil.
  Mysl je ta,co mu v poznání brání,
  protože si Ji čistou Láskou,skrytou v srdcích,nepodmanil.

  Jen Mysl okouzlená Láskou bez podmínek
  může srdce vyvést z otroctví,paměť vrátit
  a jako dobrý „hospodář“ srdce pak chránit,
  tím,že mu chybějící cit nebo rozum přidá,
  probudí srdce navždy a energie v něm vyrovná.

  Všechny cesty vedou k Jákobu Spravedlivému.
  Tím,že si hraješ na hlupáka,nemaskuješ se chudobou ducha před Spravedlností,
  nýbrž jsi Spravedlností odhalen do své nahoty,a to přede všemi,celým vesmírem.
  Ba co víc,nejsis pro svou pýchu toho ani vědom-aleluja.
  Spravedlnost je neústupná a pracuje vždy v přímém přenosu,
  nikoliv až v dalším životě.Tam už budeš jen sklízet plevel,který sis vysadil.
  Myslíš si,že manipuluješ a jsi dokonalý-aleluja.Naopak,jsi manipulován a je to zjevné.Navíc sis zůstal pouhou loutkou v rukou „Loutkaře“.

  PS:Jaké to je,stát se obětí vlastní manipulace,demagogie?
  Odpověď je ti spravedlností a „pokladem“,který si odneseš do dalšího kola.
  Aleluja.:))

 16. Karel 6.10.2014 (15:00)

  Píšete na závěr – „Nejste jediný a třeba podle diskuse na těchto stránkách jsem naopak já nejspíš jediný, jehož Bohem je Pán Ježíš Kristus.“

  Tady jen upozorňuji, že jste mi jednou objasnil, že Pán Ježíš Kristus je vlastně Bůh, jinými slovy, Bůh přijal jméno Pán Ježíš Kristus.

  Takže jinak napsáno……“jsem naopak já nejspíš jediný, jehož Bohem je Bůh.“

  Venda

  1. Vendo,
   je to jinak. Ten co se před rokem 1987 nazýval Bohem, Nejvyšším, Otcem, Jehovou, Alláhem, Krišnou, Budhou, Manituem a těmi všemi jmény, se stal konkrétním Pánem Ježíšem Kristem a to díky tělu Ježíše Krista, které Nejvyšší vpojil v sebe. Budete si moci na Pána Ježíše Krista sáhnout, až nastane správný čas, toto nikdy předtím nebylo možné.

   Z Nového zjevení o fůzi těla Ježíše Krista do povšechnosti Nejvyššího:

   V PRŮBĚHU SJEDNOCOVÁNÍ MĚNÍ SE OD ZÁKLADU PŘIROZENOST TÉ ČÁSTI, JEŽ SE NAZÝVÁ JEŽÍŠ KRISTUS, I TÉ JEŽ SE JMENUJE PÁN BŮH NEJVYŠŠÍ. V jistém bodu jsou z toho těla vypuzeny všechny prvky času a prostoru a NAHRAZENY jinými, nečasovými a neprostorovými. Za těchto nových okolností to tělo se stává ucelenou částí povšechnosti původního Nejvyššího, který se nyní mění v Pána Ježíše Krista, Jediného Boha Nedělitelného, úplně sjednoceného a integrovaného ve všech Svých elementech.

   1. Budete si moci na Pána Ježíše Krista sáhnout, až nastane správný čas, toto nikdy předtím nebylo možné.
    _____________________________

    Hmm… V blázinci se zas dějou vjecy….-)))

    Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. 2 Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. 3 Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!

    4 Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě. 5 Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá. 6 My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu.
    (1.list Janův 4)

   2. Budete si moci na Pána Ježíše Krista sáhnout,…
    zlatý tele. Konečně budete moci uvěřit….

   3. Takže celé to zkratkovité BFLMPSVZ se dá vyjádřit jako „Bohové všech zemí vpojte se“ :)

    Boha mu ! No hlavně, že se tomu zintegrovanému PJK nezměnilo přirození …

    1. No hlavně, že se tomu zintegrovanému PJK nezměnilo přirození …

     _________________

     Kdo ví?….:-) V blázinci si nemůžete bejt jistej vůbec ničím.

 17. „Nejste jediný a třeba podle diskuse na těchto stránkách jsem naopak já nejspíš jediný, jehož Bohem je Pán Ježíš Kristus.“ / jsem naopak já nejspíš jediný, jehož Bohem je Bůh.“

  __________________________________________

  Idioti všech zemí se spojili…

  1. …a je to taková hezká tečka za tou naší (vaší) diskuzí. :-)))))))))

 18. Kdepak, nic takovýho Míro…-)) Internetový diskuze je říše blbosti, svět nad kterým slunce nikdy nezapadá.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference