mapa stránek || vyhledávání

Úvaha o LHC (CERN) a zhoubné technice

Kontrolní centrum CERN, Ženeva. Autor fotografie: Torkild Retvedt, licence CC BY-SA 2.0

Kontrolní centrum CERN. Autor fotografie: Torkild Retvedt, licence CC BY-SA 2.0

Tušíme vůbec, s čím si zahráváme, když budujeme zařízení jako LHC (Velký hadronový urychlovač) v CERN, který je z nich nejstrašnějším příkladem?

Triliony voltů jsou násilně pumpovány do obrovské, 27 km dlouhé, mega-cívky, zabírající území mnoha kilometrů čtverečních, v níž při plném výkonu dochází k jevům za hranicí lidské představivosti… Zbláznili jsme se zcela?

Sami víme, jak nebezpečný může být mobilní telefon, jak škodlivé záření např. produkuje v dosahu 1-1,5 m od sebe – a to je jen malá primitivní krabička. Co teprv obrovské zařízení LHC – jaké jen ono může mít efekt – to zřejmě nikoho moc nezajímá, nehledě na možné výsledky jeho šílených experimentů, kdy si, skryti v útrobách země, hrajeme na Boha a ohýbáme čas a prostor.

Jaká je to nezodpovědnost! Souhlasí s tím lidé, aby zde v tajnosti, pod jejich příbytky, probíhala činnost hrstky podivínských vědců zcela odtržených od reality, která může klidně zničit náš svět?

Překvapuje mě, že se proti těmto sebedestruktivním hrátkám skoro nikdo nestaví, ba snad ani nevyslovuje. Nikomu nevadí, že se tímto ďábelským dílem prakticky smějeme Bohu do očí? Co může být životu a křesťanské pokoře vzdálenější než tento elektronický kolos z drátů, magatun kovu, napájený teravolty ničivé elektřiny z atomových elektráren? Kam se poděla láska k přírodě, životu a světu, kam pokora, když jsme ochotní zaprodat to vše za to, abychom se mohli pyšnit tím, že máme „hadronový urychlovač“?

Kvůli podobné neuváženosti a pýše zajisté zahynula pyšná Atlantida a dávné lidstvo, jak se píše v Bibli. Bezuzdná namyšlenost lidského pokolení může jít daleko, ne však přes všechny meze. V bodě největší pýchy nastává pád. Chceme rozbít „Boží částici“ za každou cenu – nevadí nám, že při tom může vzniknout černá díra, nebo jiný výtvor schopný zničit vše živé.

Desetitisíce lidí pracují na tomto projektu za miliardy dolarů, aby celému světu přivodili zkázu. Jak výmluvné! Nikomu nevadí, co se zde děje? Neznepokojuje nikoho, kam až se technika dostala a jak velký díl si bere z našich životů? Už nyní si nárokuje rozhodovat o našem žití nebo bezživotí. Kontroluje nás na každém kroku, hlídkuje nad našimi hlavami… A nyní chceme spustit tento gigantický elektromagnet v srdci naší země?

Kam se poděli všichni střízlivě uvažující lidí, všichni křesťané a věřící v Boha? Proč neprotestují proti tomuto výtvoru z dílen temnoty, které má uvrhnout náš svět do propasti? Proč za stejné peníze nestavíme pomník Bohu – např. katedrály a chrámy, nýbrž raději kolos z kovu, ohně, síry a mědi – pomník slávy samému Ďáblu. Zřejmě jsme ztratili poslední zbytky sebekontroly – svědomí a pokora před nás přesahující silou jsou nám pro smích. Snad v tomto přetechnizovaném a dráty protkaném světě zůstává i něco dobrého a alespoň špetka lidského rozumu.
 

Ladislav Zelinka
 

hodnocení: 3.5
hlasů: 20
Print Friendly, PDF & Email

94 komentářů

 1. Populární srozumitelný výklad k Higgsu bosonu, vzniku vesmíru a hmotnost částic.
  http://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/higgsuv-boson-a-fazovy-prechod/
  „V horkých fázích těsně po velkém třesku se vakuum hemžilo prchavými kvantovými fluktuacemi (oněmi smyčkami v našich Feynmanových diagramech), jak se částice a antičástice z ničeho nic vynořovaly a zase mizely. Jak vesmír vychládal, stalo se však něco zásadního a najednou – z ničeho nic, právě tak jako se na skle ukážou vodní kapky – se objevil „kondenzát“ Higgsových částic, které jejich vzájemné interakce drží pohromadě v pomíjivé suspenzi, jíž se šíří ostatní částice.
  Představa, že vakuum je vyplněno látkou, naznačuje, že my i vše ostatní ve vesmíru prožíváme své životy uvnitř obrovského kondenzátu, který se během chladnutí vesmíru objevil právě tak, jako se ranní rosa objeví se svítáním. Abychom si snad nemysleli, že vakuum je zaplněno pouze v důsledku kondenzace Higgsových částic, měli bychom poznamenat, že vakuum je ještě složitější. Jak vesmír chladl dále, zkondenzovaly také kvarky a gluony a vytvořily to, co je celkem přirozeně známo jako kvarkové a gluonové kondenzáty. Jejich existence je dobře doložena pokusy a hrají velmi důležitou roli v našem chápání silné jaderné interakce ..Vlastně právě tato kondenzace dala vzniknout naprosté většině hmotnosti protonů a neutronů. Higgsovo vakuum je však odpovědné za původ pozorovaných hmotností elementárních částic – kvarků, elektronů, mionů, tauonů a částic W a Z. Kondenzace kvarků se uplatní jako vysvětlení toho, co se stane, když se spojí shluk kvarků, aby vytvořil proton nebo neutron.

  Doplňme si k tomu všemu pár poněkud překvapivých číselných údajů: energie v 1 m3 prázdného prostoru daná kondenzací kvarků a gluonů činí ohromujících 10 ^ 35 joulů, ale energie daná Higgsovou kondenzací je ještě 100 x větší. Dohromady jde o energii, kterou naše Slunce vyprodukuje za 1 000 let. Abychom byli přesní, jde o „zápornou“ energii, protože vakuum má nižší energii než vesmír neobsahující vůbec žádné částice. Záporná energie vzniká kvůli vazebné energii spojené se vznikem kondenzátů a sama o sobě záhadná není. Není o nic víc fascinující než skutečnost, že abyste uvařili vodu (a otočili fázový přechod od páry ke kapalině), musíte jí dodat energii.“

 2. O čo tu vlastne ide?
  Keď sledujem všetky tieto „odborné“, ako aj „neodborné“ prekáračky o vede, musím sa pýtať o čo tu vlastne ide? O vedu, alebo o vieru? Ak by išlo skutočne o vedu, myslím, že by sa tu neuplatňovali emócie, ale skôr fakty a racionálny pohľad. Ale tu je debata plná emocionálnych výpadov, ktoré súvisia skôr s urážkami a tak tu asi pojde skôr o vieru, ako o vedu. Je to na škodu veci, lebo čitatelia by skôr prijali niečo pozitívne, ako nezmyseľné hádky pripomínajúce skôr parlamentné debaty o politike.
  Otázka podstaty Higgsova bosonu (ak vôbec jestvuje) je zaujímavá a inšpirujúca, ale mal by sa diskutovať bez babských emócii a vzájomných urážok. To je ale iba môj súkromný názor…

  1. O čo tu ide pane Degone? To je docela jednoduché, pan Muladi tady tvrdí fyzikální a logické nesmysly.

   Aby se fyzici domluvili, zavedli si systém označení vlastností součástí světa kolem nás. Říká se jim fyzikální veličiny. A těmto veličinám přiřadili míru – tedy jednotky tak, aby dospěli ke stejnému výsledku, když popisují dva lidé jednu a tu samou vlastnost u stejného objektu.
   Příklad, když bude jeden tvrdit, že jeho cihla zlata má hmotnost 1 a druhý také že má cihlu zlata o hmotnosti jedna tak bez dalšího budou předpokládat, že mají oba stejně zlata. Ve skutečnosti bude mít ten druhý podstatně méně, protože váhu udává v britských librách a zatímco ten první v kilogramech. Tedy nestačí si ujasnit, že mluvíme o stejné vlastnosti hmoty, ale je nutné si ujasnit i jednotky té vlastnosti. Jinak snadno dojdeme k omylu a nikdy si neporozumíme.

   Jednotky samotné jsou přitom záležitostí jen lidské domluvy – fyzikální vlastnost prostorový rozměr (délku) můžeme třeba měřit v metrech, loktech, Planckových délkách nebo třeba ve světelných rocích, podle toho co je pro popis dané věci výhodnější. Ale jakýkoliv obor fyziky (kvantová, klasická, astrofyzika) používá k popisu pořád jedny a ty samé veličiny. Energie je pořád energií i když jí částicový fyzik udává v GeV a technik v elektrárně v Joulech nebo MWh.

   No a pan Muladi tady dohromady motá v šíleném víru fyzikální veličiny a jejich jednotky tvrdíc, že je to podstata světa. V jeho podání se svět skládá z metrů a sekund i když to jsou jen volitelné míry veličin rozměru (délky) a času. A pro kvantovou fyziku se podle něho mění metr na nějakou z nebe spadlou lambdu a sekunda je najednou frekvencí. Ve skutečnosti je pro jakoukoliv fyziku čas prostě časem a nikdy ne jeho mírou sekundou a rozměr je rozměrem a nikoliv jeho jednotkou metrem (sáhem, světelným rokem).

   Abych Vám to přiblížil – Muládi je prostě člověk co nezná noty, ale bohorovně tvrdí, že ten hlupák Beethoven napsal Ódu na radost úplně falešně a on že jí umí mnohem líp. Ostatní hudebníky přesvědčuje, že správná notová osnova má 23,5 linky, noty se zapisují úplně jinými znaky a hudba není zvuk, ale ty zápisy na papíře.
   No a s těmito znalostmi a „věděním“ se ještě neustále chvástá a pomlouvá všechny skladatele na světě:)

   Čo s takým oným pán Degon? Dá se s takovým diskutovat o hudbě? Se nedivte, že se mu jen vysmíváme, co se fyziky týče. On k smíchu skutečně je.

 3. Pane Degone,

  někdy se neudržím a smeče vracím – ale máte pravdu, že ani to bych neměl dělat.

  A ještě drobnost k jednotce higgsova bosonu. Běžne se udává GeV (gigaelektronvolt),
  ale to je trochu zavádějící. Fyzikálně přesně je to GeV/c^2.

 4. Pane Muladi, píšete :ůA ještě drobnost k jednotce higgsova bosonu. Běžne se udává GeV (gigaelektronvolt), ale to je trochu zavádějící. Fyzikálně přesně je to GeV/c^2.“
  Jde o klidovou hmotnost Higgsova bosonu m = 129 GeV/c^2
  Pane Muladi, umím krátit zlomek současně v čitateli a jmenovateli, otázka je co jste tím vykrácením získal. Fyzikální rozměr ampéru těžko. Ve fyzice je fyzikální rozměr elektrického proudu amper [A]. Bude mi stačit, když ve svých jednotkách vycházejích pouze z lambda, m, f určíte fyzilkální rozpěr ampéru a dalších jednotek, které amper ve fyziukálním rozměru obsahují. Expomenty jsem nepřepisoval , je to zkopírované, ale srozumitelné.
  lambda ( což snad máte na mysli vlnovou délku), čili fyz. rozměr [m],
  m , což by měla být hmotnost čili [m]
  f , což by měla být frekvence [Hz], čili [s^-1]
  Elektrický náboj – Q
  Základní jednotkou elektrického náboje je 1 C = 1 colomb
  Fyzikální rozměr jednotky: s.A
  Vzorec: Q = C * U [ C ]

  Elektrické napětí, elektrický potenciál – U
  Základní jednotkou el.napětí, el.potenciálu je 1 V = 1 volt
  Fyzikální rozměr jednotky: m2.kg.s-3.A-1
  Vzorec: U = R * I [ V ]

  Elektrická kapacita – C
  Základní jednotkou elektrické kapacity je 1 F = 1 farad
  Fyzikální rozměr jednotky: m-2.kg-1.s4.A2

  Můj odkaz
  http://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/higgsuv-boson-a-fazovy-prechod/
  jste nečetl a je to škoda, higgsův bozon nevzniká z ničeho, ale při chladnutí po Velkém třesku, kdy systém s Higgsovým polem a bosonem, má menší energii, než systém před tím. Obdoba kondenzace kapiček vody na skle z páry. Takže Higgsův boson a následně hmotný vesmír nevznikl z ničeho, ale podmínky pro jeho vznik za určitých podmínek ( ochlazení) byly dány už v samotném vakuu a jeho energii.
  Očekávám , že se poněkud odmlčíte, teorii vesmíru a kvantové fyziky už máte, teď o dovolené je pravá chvíle na domácí stavbu urychlovače ( obdoba LHC v CERNu) na zahrádce pod pergolou. Pak to konečně teoretikům i praktikům fyziky natřete a nám tady vysvětlíte.
  Přeji hodně zdaru a zdraví.

  Elektrický odpor – R
  Základní jednotkou elektrického odporu je 1 Ω = 1 ohm
  Fyzikální rozměr jednotky: m2.kg.s-3.A-2
  Vzorec: U = R * I [ V ] – Ohmův zákon

  Elektrická vodivost – G
  Základní jednotkou elektrické vodivosti je 1 S = 1 siemens
  Fyzikální rozměr jednotky: m-2.kg-1.s3.A2
  Vzorec: G = 1 / R [ S ]

  Magnetický indukční tok
  Základní jednotkou magnetického indukčního toku je 1 Wb = 1 weber
  Fyzikální rozměr jednotky: m2.kg.s-2.A-1

  Magnetická indukce – B
  Základní jednotkou magnetické indukce je 1 T = 1 tesla
  Fyzikální rozměr jednotky: kg.s-2.A-1
  Vzorec: B = F / Q [ T ]

  Indukčnost – Φ
  Základní jednotkou indukčnosti je 1 H = 1 henry
  Fyzikální rozměr jednotky: m2.kg.s-2.A-2
  Vzorec: Φ = L * I [ H ]

  Světelný tok
  Základní jednotkou světelného toku je 1 lm = 1 lumen
  Fyzikální rozměr jednotky: cd

  Osvětlení
  Základní jednotkou osvětlení je 1 lux = 1 lux
  Fyzikální rozměr jednotky: m-2.cd.sr

  Jsem uchvácen Vaším objevem, že délka a vzdálenost se měří (stejným etalonem) metrem. Stále jsem se nedozvěděl, kam se ztratila Vaše teorie, že k popisu fyzikálního světa potřebujete jen lambda a frekvence. Teď v poslední době i m ( hmotnost). Nebudete přibírat další jednotky, třeba ten ampér?

  1. Pane Pardale,

   předpokládám, že od teď už se budeme bavit pouze v rovině faktů, bez negativních emocí a osobních útoků.

   ad: kam se ztratila Vaše teorie, že k popisu fyzikálního světa potřebujete jen lambda a frekvence. Teď v poslední době i m ( hmotnost)…

   Za prvé, lambdy, frekvence a hmotnosti nejsou teorie, ale realita. Za druhé, tabulku, kterou jsem zde uvedl, jsem sestavil přibližně před deseti lety, takže Vaše domněnka, že hmotnost používám až v poslední době, je mylná (a navíc nic neovlivňuje).

   ad: Bude mi stačit, když ve svých jednotkách vycházejících pouze z lambda, m, f určíte fyzilální rozměr ampéru a dalších jednotek…

   Nechtějte po mně, abych dělal tolik zbytečné práce. Já Vám nechci „dávat ryby, ale můžu Vás naučit chytat ryby“ (když budete chtít).

   Převod ampéru, voltu a ohmu jsem Vám už ukázal, nyní z té Vaší hromady záměrně vybírám docela „divokou“ jednotku:
   Základní jednotkou elektrické vodivosti je 1 S = 1 siemens
   Fyzikální rozměr jednotky: m-2.kg-1.s3.A2
   Převedeno do lambd, frekvencí a hmotností:
   (mffmff)/(λλmfff), což povykrácení dává: mf/λλ, což je 1/ohm

   Že se metry a sekundy dají převádět na lambdy a frekvence, to dokazuje například konstanta c = λ.f, přičemž se (jako každá rychlost) měří v metrech a sekundách.
   Že fyzikové uvádějí fyzikální jednotky sice pravdivě (chvála Bohu), ale zbytečně složitě, to je taky pravda.
   A že jste se v tom s panem Lubkem mýlili, to je taky pravda – teď jde jen o to, zda to budete umět přiznat.

   1. Pane Muladi, to je kouzelné. Dokázal jste, že rozměr siemens je = 1/ohm, což ví každý. Jak jste přišel na to že „mf/λλ, což je 1/ohm“, to víte jen Vy. Ptal jsem se jak vyjádříte fyzikální rozměr elektrického proudu, který se udává v amperech pomocí svých (lambda ,m,f) čili jednotek [m], [kg], [s^-1]. Odvověď žádná. Nepište mi sáhodlouhé kraviny, co jste už psal a údajně vysvětlil, napište jaký je dle Vás fyzikální rozměr ampéru v [m], [kg], [s^-1].
    Je to jedna řádka, to zvládnete, když bouráte celou fyziku.
    Ale už hezky couváte.Píšete :“Že fyzikové uvádějí fyzikální jednotky sice PRAVDIVĚ (chvála Bohu), ale zbytečně složitě, to je taky pravda“.
    Konečně jsme u jádra věci. Už žádné šarlatánství fyziků. Už ne :“ teoretičtí fyzikové prokazatelně ignorují jak matematický aparát, tak i fyzikální jednotky“. Prostě fyzici mají pravdu.
    Naznačil jsem Vám, že Vaše teoretické vybavení pro teoretickou a kvantovou fyziku je srovnatelné s vybavením krompáčem a rýčem pro stavbu výkonného urychlovače v tunelu od zemí. A zdá se, že to už chápete.
    http://hledani.gnosis.cz/mystika-5-cast-souvislosti-svobodna-vule/
    Diskuze pouze o lambda a frekvencích ještě bez hmotnosti tu byla docela nedávno.
    http://hledani.gnosis.cz/planete-zemi/comment-page-3/
    Jiří Muladi 26.4.2015 (11:39) asi o myšlenkách, v uvozovkách Vás cituji :“b) Všechno je to reálný projev lambd a frekvencí“
    Jiří Muladi 26.4.2015 (13:18 asi o ničem rozumném
    “ Čili skutečně všechno je záležitost lambd a frekvencí – bez nich by prokazatelně nic nefungovalo“
    Jiří Muladi 26.4.2015 (17:55) asi o všehomíru a snad i o tom, že energii částic lze přiřadit klidovou hmotnost ( E= h*f= m*c^2)
    „Končím tím, čím jsem začal: Vše je forma energie, energie je složena z lambd a frekvencí a nejvyšším vládcem frekvencí je Bůh.“

    1. Pane Pardale,

     Vy opravdu nové věci chápete mimořádně těžko, jestli vůbec, ale o to útočnější styl diskuse používáte. Ovšem já opravdu umím trávit čas lépe, než v diskusi s otravným chlapem, který si stejně nenechá nic vysvětlit – mějte to na paměti.

     Ad: Jak jste přišel na to že „mf/λλ, což je 1/ohm“, to víte jen Vy…

     Ne. To může vědět každý, kdo umí zacházet se zlomky a ví, že lambdy lze převést na metry a frekvence na sekundy, což jsem Vám už vysvětloval a což v tomto případě konkrétně znamená: kg/s.m^2, což je převrácená hodnota ohmu. A zároveň není pravda, že o ampéru „odpověď žádná“ – je v mém dřívějším příspěvku s ohmovým zákonem, který jste inicioval.

     Ad: Ale už hezky couváte.Píšete :“Že fyzikové uvádějí fyzikální jednotky sice PRAVDIVĚ…

     Vy jste hrozně nedovtipný. Ano, fyzikové „staré školy“ uvádějí fyzikální jednotky pravdivě, ale teoretičtí fyzikové ve svých teoriích neuvádějí jednotky žádné. Vždyť to tady celou dobu tvrdím. Kdyby je totiž uvedli, hned by bylo jasné, že říkají koniny – od čtyřrozměrného křiveného prostoru, přes singularity, až po higgsovo pole. Takže pořád platí: teoretičtí fyzikové prokazatelně ignorují jak matematický aparát, tak i fyzikální jednotky (a tím se odlišují od svých poctivých kolegů, kteří pravdivé jednotky uvádějí a drží se reality).

     Ad: Všechno je to reálný projev lambd a frekvencí…

     Pane Pardale, kdo se jen trochu orientuje ve fyzice, tomu nemusíte vysvětlovat, že neexistuje frekvence bez hmotnosti. A jestli mi chcete dokazovat, že jsem o hmotnosti donedávna nic nevěděl, tak je to až neuvěřitelně ubohé. (A mějte opravdu na paměti, že otravovat se Vámi už nechci nechat.)

 5. Pane Muladi,
  píšete
  „kg/s.m^2, což je převrácená hodnota ohmu“
  Komentář: Není
  Ani tu jednu řádku s fyzikálním rozměrem ampéru ( což je právě amper [A]) , jste nedal, jen okecávačky.
  Ohm je jednotka elektrického odporu, značí se velkým řeckým písmenem Ω (omega). V soustavě SI patří mezi odvozené jednotky, rozměr v základních jednotkách je: [Ω] = [m^2·kg·s^−3·A^−2].
  Fyzikální rozměr jednotky siemens , což je opravdu převrácená hodnota ohmu : [S ] = [m^-2.kg^-1.s^3.A^2]
  Jak jsem předpověděl: nic jste neobhájil, já jsem nedovtipný a Vy končíte s diskuzí.

  1. Pane Pardale,

   pochopte už konečně, že opravdu vše v celém vesmíru se skládá z různých kombinací pouze tří veličin: metrů, sekund a hmotnosti, což v kvantové fyzice znamená lambd, frekvencí a hmotnosti.
   Ampér lze vyjádřit kombinací sekund a hmotnosti (metry zde nejsou zapotřebí), čili také kombinací frekvencí a hmotnosti.
   Vysvětloval jsem Vám už, že z definice ampéru vyplývá že jeho jednotka je newton na metr, což znamená: (m.kg/s^2)/m
   po vykrácení: kg/s^2 (což je v kvantové fyzice mff)

   Dosaďte si do ohmu místo ampéru kg/s^2 a po správném vykrácení dostanete: m^2.s/kg
   To je vykrácená (čili složitostí zbavená) jednotka ohm, naprosto rovnocenná jejímu složitějšímu zápisu.
   Při stejném postupu u jednotky siemens dostanete převrácenou hodnotu tohoto zlomku.

   Takže mám pravdu a jestli i nyní budete tvrdit, že jsem nic neobhájil, tak to bude jenom proto, že u Vás nemá smysl, abych Vám cokoli vysvětloval.

   1. Pane Muladi, píšete :“Vysvětloval jsem Vám už, že z definice ampéru vyplývá že jeho jednotka je newton na metr, což znamená: (m.kg/s^2)/m po vykrácení: kg/s^2 (což je v kvantové fyzice mff)“
    Komentář: Nesmysl.
    Elektrický proud 1A je PROUD ne síla 2.10^-7 N/m ( na metr délky).

    Síla 2.10^-7 N/m délky může být způsobena kdečím.
    Vezmu lineární vlákno délky 1 m hmotnosti 2. 10^-8 kg. Pak tíhová síla F= m*g bude (2.10^-8)*10 = 2.10^-7 N/m délky.
    Takže Vaše definice ampéru je shodná s definicí tíhové síly za těchto podmínek? Podobně síla 2.10^-7N/m může být třeba zpoůspbena prouděním vzduchu na 1 m délky vlákna, může to být vztlaková síla ( dutého vlákna naplněného třeba heliem), může to bt odtřesdivá síla na 1 m vlakna na rotující řemenici, může to být síla způsobená magnatickým polem na feromagnetické vlákno, může to být síla způsobená v elektrostatickém poli na 1 m vlákna s náboji. Může to být síla 2.10^-7 N/m délky způsobená průchodem elektrického proudu za určených podmínek.
    Pokud ani to nechápete, tak je škoda slov.
    Obecně k Higgsovu bosonu, vzniku a vývoji vesmíru. Věda uznává, že nechápe podstatu temné energie ( způsobuje pozorovatelné rozpínání vesmíru stále rychlejší) a temné hmoty, jejíž pozorovatelné účinky formovaly a formují tvar galaxií.
    V okamžiku Velkého třesku v singulárním bodě klasická ani jiná nám známá fyzika neplatila. Vesmír a jeho vlastnosti podřízené dnešním fyzkálním zákonům vznikaly spolu. Že si nedovedem dobře představit čtyřrozměrný prostoročas a jeho deformaci silným gravitační polem , je vesmíru vcelku jedno. Ale bude dobře, když to vyřešíte pomocí lambda, hmotnosti a frekvencí. Přeji hodně zdaru.
    Jestli so

    1. Pane Pardale,

     ad: Elektrický proud 1A je PROUD ne síla 2.10^-7 N/m ( na metr délky)…

     Celá pravda je, že elektrický proud 1A je proud, jenž se MĚŘÍ newtonem na metr délky. A jestli to popíráte, popíráte definici ampéru.

     To je zásadní rozdíl mezi mnou a Vámi, spolu s panem Lubkem. Vy se utápíte v sofistikovaných nesmyslech, ale já, v souladu se skutečnou fyzikou, vyžaduji jednotky, kterými se vaše smyšlenky měří. A tady jste najednou potichu a odbíháte jinam.

     Mé zjednodušení fyzikálních jednotek stojí na dvou pravdách.
     1) Krácením zlomku se jeho hodnota nemění.
     2) Metry a sekundy lze převést na lambdy a frekvence, čehož důkazem je například konstanta c = λ.f (kde se lambda měří v metrech a frekvence v sekundách).
     Tyto pravdy sice nemusíte přijmout, ale pak samozřejmě nemůžete pochopit nic z toho, co říkám. Tečka. (Opravdová tečka – k této tématice už Vám nemám co říci.)

     ad: Obecně k Higgsovu bosonu, vzniku a vývoji vesmíru…

     Pane Pardale, neříkejte mi nesmysly, které jste nasál od teoretických fyziků, kteří si z lidí vašeho typu ve skutečnosti dělají jenom legraci. Řekněte mi, co o higgsově bosonu, vzniku a vývoji vesmíru umíte vyjádřit ve fyzikálních jednotkách.

    2. Pane Muladi,
     nechápete, co je fyzikální veličina třeba vlnová délka a fyzikální rozměr této veličiny metr [m]. Takzvaně s malými chybami a stručněji se vyjadřujete asi tak týden několikrát za den, asi to měl být vtip. Fyzikální jednotky nemají složení, ale fyzikální rozměr.
     Vlnová délka se neskládá z metrů, ale lze ji v metrech vyjádřit. Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného periodického vlnění, které kmitají ve fázi. Vlnová délka různých vlnění ( řekněme od TV vln přes viditelné světlo a RTG a gama záření) má zásadně rozdílnou velikost, je závislá na druhu vlnění. Metr má hodnotu pevně určenou, čili nezávisí na ničem, lze ho vyjádřit třeba pomocí rychlosti světla ve vakuu za přesně stanovený čas. Hmotnost tělesa je souhrn hmotností atomů ( molekul, iontů) a projevuje se tíhovými a setrvačnými účinky. Fyzikální rozměr hmotnosti je kilogram a je to hmotnost mezinárodního prototypu. Už chybí jen abyste řekl, že červené jablko se skládá vlnových délek červeného světla lambda = 700 nm. Skládá se z např. 87% vody, 12% sacharidů a 1% kyselin a minerálních látek.
     Je dobře, že už jste pochopil, že nemáte k tomu co říci :“Opravdová tečka – k této tématice už Vám nemám co říci.“ Dokonce jste uznal svou chybu ( kterou považujte za malou), takže jste vlastně nevymyslel nic.

     Píšete :“Řekněte mi, co o Higgsově bosonu, vzniku a vývoji vesmíru umíte vyjádřit ve fyzikálních jednotkách.“
     Důkazem Velkého třesku je reliktní záření a pozorované rozpínání.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_t%C5%99esk#Stru.C4.8Dn.C3.BD_p.C5.99ehled_pr.C5.AFb.C4.9Bhu
     část Stručný přehled průběhu
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/16-tajemne-sily-vesmiru.pdf
     je můj článek kdysi na gnosis9.net, obr. 11 ukazuje vývoj vesmíru od Velkého třesku
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/22-Inflace-vesmiru.pdf
     další můj článek hlavně o vesmírné inflaci.
     Higgsův boson má stanovenou klidovou hmotnost 129 GeV/c^2, má nulový náboj a nemá spin.
     Článek o Higgsově bosonu a poli
     http://technet.idnes.cz/co-musite-vedet-o-higgsove-bosonu-abyste-v-utery-mohli-do-spolecnosti-1kv-/veda.aspx?c=A111212_165348_veda_mla
     „Jak souvisí s Higgsovým polem Higgsův boson?
     Tahle částice zprostředkovává působení Higgsova pole s okolím. Bez ní by se nijak neprojevovalo.
     Boson by měl být obrazně řečeno nejmenší možná vlnka, která může putovat po hladině Higgsova pole. Některá pole jsou totiž tzv. kvantová. Jejich hodnota skáče jenom po určitých stupních. Můžeme si to představit tak, že v těchto polích jsou zakázána desetinná čísla a existují v nich jenom celá čísla. Higgsův boson by pak byla jednička pro Higgsovo pole, nejmenší možná výška vlny, která se tímhle polem pohybuje na nějakou vzdálenost. (Mohou v něm vznikat „vlny“ na místě, které nikam neputují, tzv. kvantové fluktuace, ale tím se v tuto chvíli nemusíme zabývat.)“

     Závěrem mám dokaz: Je něco, čemu ve fyzice věříte? Nebo budete konat revize i nadále, abyste zjistil, že fyzici mají pravdu, Vy to však vyjadřujete stručněji ( jako ty jednotky), ale s chybou, která jak jste zjistil je způsobena právě tou stručností. Takže celý výsledek Vašeho bádání je vytvoření chyby a její oprava. A nad tím jste bádal údajně 10 let.

    3. Zapomněl jsem se podepsat ( Pardal)
     u Anonymní 29.6.2015 (0:09)

    4. Pane Pardale,

     k odbornosti Vašeho příspěvku už se nechci vyjadřovat, byl by to jen „neverending story“. Ale pro příště by pro Vás bylo lepší uvědomit si, že jestli chcete někomu něco sdělit, neměl byste to dělat tímto způsobem. Je natolik odpudivý, že jste to (aspoň ve vztahu ke mně) psal zbytečně.
     Přečtěte si to po sobě – vy sám byste chtěl takového partnera pro diskusi?

    5. Pane Muladi, jak jste si asi všiml, diskutuji s rozumnými lidmi v pohodě. Kdybyste si mého názoru vážil jako partnera pro diskuzi, tak jste ho uznal před týdnem a ušetřil si týden kličkování odnikud nikam, kazatelství metod, které sám nedodržujete a právě toho odpudivého stylu založeného na výmyslech.
     Moje chyba je, že s lidmi, kteří zamořují internet takovými běsy, vůbec diskutuji. Za pár týdnů to vytáhnete zas.

     K odbornosti nic nemáte, ani argumenty, takže je to díky Bohu mezi námi a česky řečeno zatím končící příběh.

   2. Ad „že opravdu vše v celém vesmíru se skládá z různých kombinací pouze tří veličin: metrů, sekund a hmotnosti, což v kvantové fyzice znamená lambd, frekvencí a hmotnosti.“

    Pane Muladi, zde je všeobecný opravník vašich nekonečných fyzikálních omylů:

    – metr a sekunda nejsou fyzikální veličiny ale jednotky fyzikálních veličin, správný význam jste trefil se akorát u hmotnosti (úspěšnost 1/3, gratuluji:)))
    – v kvantové fyzice znamená metr metr, sekunda sekundu a kilogram kilogram – fyzikální jednotky jsou naprosto stejné jako v klasické fyzice. Písmenem lambda označujeme ve fyzice veličiny jako například tepelnou vodivost nebo vlnovou délku. Lambdou se též označují prázdná slova ve formálních jazycích nebo je to symbol hnutí za práva homosexuálů. Je sice možné, že právě proto jste si ji vybral jako jeden ze tří pilířů Muládiho kvantovky, která ovšem se skutečnou kvantovkou nemá vůbec nic společného:)
    – opravdu nic ve vesmíru se neskládá z jednotek fyzikálních veličin, už jen proto, že jednotky mohou být zavedeny různě.

    Pardále, co se týče Muládiho a fyziky – je to marné, marné, marné, ten člověk je úplně mimo.

    1. Již několikráte jsem vyjádřil svůj obdiv k diskuzi mezi vámi třemi. A také k postojům a znalostem, které k vědám zaujímáte. Ani jeden vědec, filosof či teolog, ať je sebe větší uznávanou světovou kapacitou, nedokáže však podat vysvětlení, matematické, fyzikální….atd., proč, jak, na jak dlouho, za jakým účelem…..atd., je člověk a stvoření tady.

     Zkuste se podívat na tuto část článku Rusa Levašova – jen tak pro inspiraci:

     „V případě náboženství, Bůh je “postaven“ na vrchol; z v případě moderní vědy, “mini-bohové“ jsou základem všech teorií. Avšak kam umístíme Boha, nehraje roli, v jednom případě zde máme monoteismus (víru v jednoho Boha), kdežto v případě vědy máme polyteismus (mnoho postulátů).
     Vážné potíže moderní vědy lze pozorovat jak v obou úrovních, v mikro- i makro-světě. Během pokusů se syntézou elementárních částic, jaderní fyzikové narazili na jev který, v principu, zpečetil osud moderní „vědy“.
     Jeden ze základních zákonů moderní fyziky, zákon zachování hmoty, říká, že když se syntetizuje nová částice, její hmota musí být menší nebo rovna součtu hmoty částic, z nichž vznikla.V kostce, tento zákon tvrdí, že hmota/energie nemůže být vytvořena ani zničena, jen transformována.
     V určitých experimentech se slučováním částic, výsledná hmota byla několikanásobně vyšší, než hmota částic které se podílely na syntéze. (v rozsahu 10x – 100x větší hmotnost nové částice, než by dovoloval zákon zachování hmoty). Reálný pokus, reálná hmota, reálné částice.. a výsledky odporovaly všemu co tehdy (a ještě i dnes) fyzika tvrdí – že něco takového nemůže nikdy nastat. Ale skutečný experiment ukazoval že to nastalo.“

     Celé na :http://www.osud.cz/blog/hox/n-levasov-teorie-vesmiru-objektivni-realita

     Pěkný večer a mnoho síly a inspirace do další diskuze.

     Václav Žáček /Venda/

    2. Ad: „V určitých experimentech se slučováním částic, výsledná hmota byla několikanásobně vyšší, než hmota částic které se podílely na syntéze. (v rozsahu 10x – 100x větší hmotnost nové částice, než by dovoloval zákon zachování hmoty).“

     O žádných takových experimentech nevím, podle mne si Levašov vymýšlí, popřípadě špatně pochopil nějaký úplně jiný pokus. Naopak, v dosud provedených experimentech se slučováním jader je například klidová hmotnost výsledného produktu o vždy něco menší než součet klidových hmotností slučovaných jader. Ten rozdíl se uvolní ve formě energie. To je podstata jaderné fůze, která tak dobře běží v nitru Slunce. Na Zemi ji reprodukujeme s velikými obtížemi třeba v tokamacích nebo (opět bez obtíží zato s tragickými následky) v termonukleárních bombách.
     Ono už z textu, kde se mixuje hmotnost a „hmota“ je vidět jistá zmatečnost. Pojem hmota není ve fyzice přesně definován, není to zkrátka fyzikální veličina na rozdíl od takové energie nebo hmotnosti. Proto se fyzice mluví o zákonu zachování energie a hmotnosti nikoliv hmoty.

    3. Vendo, server osud.cz doporučuji brát hodně s rezervou. Jisté je snad jen to, že se živí zahraničními senzacemi, takový rádoby duchovní obdoba českého blesk.cz
     Čtu právě časopis GEO duben 2014, kde jsou popsány ( str.69-77) počátky křesťanství a vláda císaře Konstantina. Zavedl jednoho Boha nade všemi, protože více bohů jaksi nefungovalo. Prostě si spočítal, že to po 20 letech občanské války a boje o trůn bude nevýhodnější při toleranci k 90% pohanské menšině. Než se chopil moci 20 let se o ni bojovalo. Nechal se pokřtít až před smrtí. Založil světskou i duchovní moc církve. Zabil i svého syna a ženu. Založil Konstantinopol jako nový Řím a raboval pro něj kulturní a chrámové poklady které před tím v Řimě musel opustit. Při popravách nechal zločincům lít roztavené olovo do krku. Prostě křesťanská láska a odpouštění k pohledání.
     Jak říká slogan, na těchto základech můžeme stavět. A bude to opravdu stát pro lidi dobré. Jsem křesťan, nerouhám se. Ale diskuze na internetu nepostrčí chlapa k lepšímu konání, třeba aby šel ( hned a sám ) umýt nádobí.
     Čili bezmezné podřízení Bohu, církvi, bibli a čemukoliv není těžiště křesťanského života. A takřka prázdná diskuze ( i zdejší) kolem toho taky ne.
     Mongolové, potomci strašných válečníků jsou budhisté a nesmírně pohostinní.
     Dobré vlastnosti člověka podporuje kontakt s dobrými lidmi, přírodou a pozitivní myšlení. Mají heslo : Patříme (své rodné) zemi, ne zem nám.

     Nebe na zemi asi nebude nikdy. A zemský ráj na nebi nebo ta slavná karma? Jak by to asi mohlo fungovat.

     http://tn.nova.cz/clanek/prevratna-studie-vedci-dokazali-ze-nase-vedomi-zije-i-po-smrti.html
     vědci údajně dokázali život po smrti.
     Jiný článek píše, že vědci ve spojení s lékaři dokázali opak. Asi 1300 případů návratu po komatu, popisovali tunel atd, ale jen jeden sporný případ lze chápat jako oddělení ( nehmotné) duše od těla, ajk to duše pozoruje shora

    4. Levašova jsem si překládal i z jednoho ruského zdroje. Jinak je i na stránkách leva-net. Více třeba tady :
     http://leva-net.webnode.cz/search/?text=Leva%C5%A1ov

     Osud, cz nesleduji, prostě mi ten údajný dopis A.Einsteina přeposlal a byl tam i ten článek, na který jsem upozornil. Myslel jsem si, že by vás tři diskutující mohl zajímat.

     I tak děkuji za Vaše doporučení.

     Venda

    5. Pane Lubko,

     uvítal bych, kdybyste se tady nepředváděl ve vztahu ke mně jako zpupný fracek, a kdybyste přestal mlžit.

     Ad: metr a sekunda nejsou fyzikální veličiny ale jednotky fyzikálních veličin, správný význam jste trefil se akorát u hmotnosti…

     To, co mi nyní vytýkáte je tak malým nedostatkem, že až hraničí se slovíčkařením. Ano, jednou fyzikální veličinou je to, co fyzikové měří délkovou mírou (a za délkovou míru mají metr).
     A druhou fyzikální veličinou je to, co fyzikové měří časovou mírou (a za časovou míru mají sekundu).
     Takže jsem se akorát vyjádřil stručněji, za cenu nepřesnosti – a teď už je to naprosto v pořádku.

     To, jak jste tady mudroval, že místo metrů by se mohly používat třeba lokty, to je polopravda. Celá pravda je, že fyzikální jednotky by měly pořád stejné složení (akorát jinou číselnou hodnotu), ovšem ve vztahu k realitě by se nezměnilo vůbec nic. Příklad: kdybychom místo metru měřili dvojmetrem, tak dnešní rychlost 30 metrů za sekundu by byla 15 dvojmetrů za sekundu – což je ale pořád stejně dlouhá dráha.

     Takže opět jen dokazujete, že pindy a osobní útoky ovládáte dobře, ale na zásadní otázky jste dosud neodpověděl:
     1) Když se podle Vás higgsovo pole z fyzikálních veličin neskládá, ale fyzikální veličinu má, tak jakou?
     2) Jakými fyzikálními jednotkami (které jsou Vám tak jasné) fyzikové vyjadřují higgsovo pole a higgsův boson?

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference