mapa stránek || vyhledávání

Úvahy nad čtvrteční kávou…

Dnes ráno jsem si podle české filmové komedie „Kulový blesk“ a hlášky v ní – „nedal by si někdo z přítomných šálek pravé brazilské kávy?“ – sám odsouhlasil oblíbený hrnek kávy a seděl u počítače a pak také u knihy.

Když se právě teď dívám na stránky seznam.cz v tomto čase – 5.3.2021 v 9:30 hod. – mám takový pocit, že ve světě probíhá intenzivní válka proti přírodnímu /nebo umělému/ koronaviru. Pár titulků pro ilustraci: Jedinečná vakcína je na dohled, v Česku však opět může mít problém… nebo Trrnitá cesta českých pacientů do Německa. Přeplněné nemocnice to nespasí… nebo „Potřebujeme kila a kila a kila.“ Svět nemá dost lipidů pro mRNA vakcíny… nebo „Válka“ o vakcíny. Přehodnoťte zákaz vývozu, žádá EU Austrálie… nebo Stockholm hlásí třetí vlnu… nebo Promořování v Česku jede na plné obrátky. Jsme ve světové špičce!

Druhý charakter informaci ze stejného webu – viz např.: Tohle je nejvíc sexy řidička autobusu (24) v Británii: Často slýchám, že jsem na tuhle práci až moc hezká… nebo Gabriela Soukalová ve 4. měsíci přibrala 5 kilo! Poprvé ukázala těhotenské bříško a prozradila neobvyklé chutě v jídle… nebo Neuvěříte, jakou sprosťačinkou zahání trému Zora Jandová… nebo Perverzní i rafinovaná erotická díla, která zvedají ze židle puritány… nebo Hrála nádherné postavy, pak se na ni zapomnělo. Naše princezna se utrápila k smrti… A tak si říkám, však se nic neděje. Lidi žijí, milují se, množí se, vymýšlejí srandičky, čumí na seriály, sledují celebrity, politiky a úmrtí…

Inu, jak napsal W. Shakespeare:

„Celý svět je jeviště, a všichni muži a ženy pouhými herci.“

A že těch rolí na tomto jeviště bylo, je a bude, že?

Kdysi se říkal vtip, jak zájemce /tenkrát/ o práci v SNB dělal přijímací pohovor a komise se zeptala; co nám můžete říct o životě soudruha Lenina? On se na ně podíval, zakroutil hlavou a povídá – co to? No co víte o soudruhovi Leninovi? O kom? No o Leninovi! Tak to slyším poprvé, co to je Lenin? Vy jste nikdy neslyšel o vůdci světového proletariátu V. I. Leninovi? Ne! To mi nic neříká. Lenin, řve komisař, učí se o něm na školách, slavíme jeho narozeniny, díky němu jsme teď tady! Ne, neslyšel. Komisař se nevěřícně ptá – odkud jste? Z Kadůvek. Kde to je? No na Vysočině, malá osada. A komisaři uklouzne nechtěně přiznání – Vy se v těch Kadůvkách teda máte!

Chci tím jen pro sebe říci. Nebát se, nenechat přijmout strach, který by mě ovládal a co nejméně sledovat informace, které narušují vnitřní klid a harmonii. Někdo vezme koště, jde odmést sníh ze záhonu a letlampou prohřívat půdu a připravovat tak záhon na jarní setí. Jiný jde v rámci povolení od strany a vlády na procházku v katastru své obce, a když není nikdo nablízku, sundá si odvážně i roušku a možná i překročí hranice vymezeného území.

Já, protože nemám zahradu, nemohu nic takového chystat. Na procházky chodím, dnes to plánuji až odpoledne, protože teď lehce sněží. A tak sedím s Biblí v ruce /ekumenické vydání rok 1985/ a čtu v ní a přemýšlím nad ní.

V knize Genesis kap. první, verše 26 a další říká Bůh; učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby… stvořil ho, jako muže a ženu, požehnal jim a řekl jim, co mají na zemi dělat, co si mají podmanit, nad čím vládnout a hlavně to známé „Ploďte a množte se a naplňte zemi“.

Tato kniha Genesis je knihou zrodu a zaznamenává to, co bylo „Na počátku“. Nikdo nezná žádný časový údaj tohoto zrodu, k této legendě /?/, k mýtickému příběhu; například že to bylo 12.566.824 roků před naším letopočtem, to nejde vyčíst? Ale jedno je jisté, lidstvo po 6. dni Tvoření se začalo na zemi rodit a osídlovat ji. Kdo ví, jak kontinenty v té době vypadaly a kde se nacházely oproti těm dnešním. Faktem asi bude, že lidstvo muselo být již stvořeno v různých barvách své kůže; bílé, hnědé, černé, žluté či rudé…?

V té samé knize Genesis pak popisuje Starý zákon v kapitole druhé od verše 7., jak Bůh vytvořil člověka /dalšího/ z prachu země a vdechl mu v chřípí dech života. Z textu je známo, že se tak událo v nějakém již konkrétní místě, přiblížit ho lze hraniční řekou Eufrat v dnešním Iráku. Tam, v Edenu, pak tvořil Bůh dalšího člověka, Evu, protože poznal, že není dobré, aby byl člověk /Adam/ sám. Pak je známo co se dělo… jablko, had, neuposlechnutí zákazu Boha a nakonec vyhnání z Ráje. Bůh tam konstatuje, že člověk, tedy tato dvojice, zná dobré i zlé. A pak pochopitelně, když toto první dva lidé poznali, měli i jeho první potomci mezi sebou toto poznání, třeba i závist či nenávist, jako to zlé; a jak to dopadlo? Příběh Ábela a Kaina je až notoricky znám. A pak vznikly dvě větve lidských rodů, Kainovci a Šétovci.

V kapitole páté knihy Genesis je pak výčet celého rodu Adama – jmenuje se příznačně – od Adama k Noemu. A tady mne poprvé napadlo, že na zemi se již od šestého dne Stvoření rozmnožilo mnoho „jiných“ lidí, pochopitelně v Bibli opominutých a tak mne napadlo, že Bůh začal tvořit v Edenu ten tzv. vyvolený národ.

V kapitole šesté knihy Genesis je zajímavý údaj. Dcery lidské byly půvabné a synové božští si je brali za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Upřímně řečeno, kdo byli u všech všady ti synové boží? Malé s a malé b? Kde se tu vzali a kolik těch synů božích tady asi bylo? Bůh-Stvořitel se o nich před tím nikde nezmiňoval. A dcerám lidským se rodily zrůdy, ti bohatýři dávnověku. ODBOČKA. Někde jsem četl něco o tvoření Anunakiů /Zecharia Sitchin/ a tam se této ovládající, božské rase také líbily ženy lidské a také je oplodňovali? Ještě v této části kapitoly šesté Genesis je důležité to, že Bůh říká, že člověk je jen tělo a ať je jeho dnů sto dvacet let.

No prostě, jak příběh pokračuje v této kapitole, litoval Bůh, že člověka stvořil, litoval, že stvořil další tvory, zvířata, plazy i nebeské ptactvo a rozhodl se, že celé toto stvoření smete z povrchu země!! Jen Noe získal u něj milost. Příběh Noe a synové jeho, archa a záchrana vybraných tvorů je také notoricky známá. Poukazuji ještě na kapitolu devátou, v níž se z člověka vegetariána stává člověk, který může i zabíjet zvířata, ryby a ptactvo /každý pohybující se tvor/; zkrátka Bůh povolil, že i živí tvorové budou za určitých podmínek člověku pokrmem!

A tak na závěr; ze tří synů Noe a jejich následných rodových linií pak byla země zaplavena a rozdělena a kapitola desátá knihy Genesis pak podrobně popisuje rozmnožení a rozčlenění lidstva. Starý zákon a první Mojžíšova kniha Genesis v něm neřeší, kde se vzaly na zemi rasy jiné barvy pleti a jak moc se jich dotkla údajná světová potopa? V tzv. ekumenickém překladu Bible je na počátku chronologický přehled s rozdělením na Judsko, severní Izrael a okolní země. Zřejmě již doložená historie začíná někdy kolem roku 1200 před n.l., kdy začalo pronikání izraelských kmenů do Palestiny.

Káva je dopita a na webu seznam.cz se objevují nadále nové a nové zprávy – třeba tato – Zachraňte nás před krachem. Nemocnice žádají o desítky miliard… nebo Natankujte plnou, příště už bude benzín dražší. Poroste nad 30 korun.

Na závěr, nenechte se zprávami zahltit. I to je účel negativní síly. Pro samé stromy /informace/ a naší závislosti na nich nemáme vidět ten krásný les.
 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.4
hlasů: 5
Tisk Tisk

77 komentářů

 1. Václav Žáček píše: „Na závěr, nenechte se zprávami zahltit. I to je účel negativní síly. Pro samé stromy /informace/ a naší závislosti na nich nemáme vidět ten krásný les.“

  A zde se projevuje stejný autor takto:
  https://hledani.gnosis.cz/virtualni-realita/

  To je chucpe jak z praku:-)))

 2. Lidský systém mysli nás ovládá. Předkládá však iluze a falešné jevy. Proto byl i stvořen. Myslím, že je dobré neustále upozorňovat na přemíru informací, které jsou nepodstatné. Nebo málo podstatné a člověka odklání. Jsem rád, že kolega Václav upozorňuje na globální systémy, které mají jednoznačný podíl na deformaci lidství. Lidé jsou tu jako „krevní buňky“ a kyslík do nich je dodáván penězi. Ale tento systém, podporovaný elitami, je špatný. Proto se mi líbí i závěr jeho článku v jedné z myšlenek – „….nenechte se zprávami zahltit. I to je účel negativní síly. Pro samé stromy /informace/ a naší závislosti na nich nemáme vidět ten krásný les.“

  O lese píše pan Miška ve svém článku a ukazuje na přístup k tomuto fenoménu, ukazuje na /ne/vyspělost lidí.

  Za oba články jsem rád a dávám jim oběma plný počet pro hodnocení.

  Pak se tam však u své kávy Václav rozepsat o nejasnosti ze Starého zákona, jeho knihy Genesis. Jedno mé doplnění – do konce 3.verše druhé kapitoly První Mojžíšovi se píše jen o Bohu a jeho stvořitelském díle. Od verše 4., kapitola druhá se Stvořitel mění na Hospodina Boha a později již jen na Hospodina. Také zajímavé, že? Ještě doplním, že jedna z těch čtyřech řek, které umísťují v článku zmíněný Eden, je Chidekel, v překladu Tigris.

  Alois

 3. Mýtů, legend o stvoření světa existuje velmi mnoho. V každé kultuře se něco takového objevilo, protože lidé ve všech dobách hledali i odpovědi na nejen nějaké praktické otázky.

  Uvědomil jsem si, že tzv. izraelské kmeny byly zpočátku bez nějaké vyspělé kultury. Oproti tomu dominoval v oblasti Egypt, který si vlastně těchto kmenů, pastevců, honáků krav, ovcí a toulajících se po pastvinách nijak nevšímal.

  Proto je dobré si najít i mystéria egyptského pohledu na stvoření člověka. Kupříkladu tohle:
  https://wikisofia.cz/wiki/H%C3%A9liopolsk%C3%A1_kosmogonie

  Je tam v odkaze napsáno: „Původně ovšem byla nebesa a země spojena, Geb a Nut totiž byli tak těsně propleteni, že Nut nemohla porodit a pohlcovala své potomky. Aby tento stav netrval navěky, bůh Šu se vklínil mezi Geba a Nut, tedy mezi nebe a zemi, a ti tak byli odděleni – teprve tehdy se vlastně Nut stává nebeskou klenbou a Geb zemí.“

  Nenacházíte tam paralelu s 1. až 10. veršem 1.kapitoly knihy První Mojžíšova Genesis??

  1
  Příběh nebe a země
  1 Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. 2 Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.
  3 Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. 4 Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. 5 Bůh nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc“. Byl večer a bylo ráno, den první.
  6 Bůh řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“ 7 Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se. 8 Bůh nazval oblohu „nebe“ a byl večer a bylo ráno, den druhý.
  9 Bůh řekl: „Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš!“ – a stalo se. 10 Bůh nazval souš „země“ a shromáždění vod nazval „moře“. A Bůh viděl, že je to dobré.

  Pěkný den.
  Alois

 4. Jednom nám na nějakém týdenním soustředění s jógou jeden z přednášejících poskytl list papíru s údaji, které jsme již dva dny, jako téma s kolegy a kolegyněmi po večerech diskutovali. Mám na tom papíru mnoho vlastních poznámek z besedy po přednášce, a tak jsem si dala práci to znovu přepsat. Zdroj, odkud ten pán čerpal, neznám.

  Pro téma pana Žáčka se to hodí, tedy pro tu druhou část jeho článku. I když to začátek Starého zákona nijak nevysvětluje. Ale dávám to sem a věřím, že to možná někomu něco řekne.

  Otazníky stvoření – prvotní tvoření.

  Na úplném začátku všeho byl skutečně pouze Duch, evangelium Jana říká, že Duch byl u Boha, nic jiného u něj ještě nebylo! Obrovské moře myslící sebe vědomé síly, rozšířené energie, která vyplňovala prostor a čas. Vševědoucí, všemohoucí, všude přítomný zdroj všeho poznání a tvoření, prvotní příčina, vesmírná síla a to „To“ byl celek, samotná esence jako potenciál života. JSEM, KDO JSEM. Věčný Bůh.

  Boží mysl, někdo může mít představu nejvyššího vědomí, obsahuje všechnu životní energii, protože všechno ve své podstatě je Jedno(ta). Celý čas, celý prostor, celá síla a hmota jsou v podstatě jedno a jsou založeny na síle, přitažlivosti a odpudivosti, na základě zákona kladného a záporného, kolem něhož se vesmír pohybuje. Zjednodušeně – vesmír polarit. Vesmír pohybu od počátku, vibrace atomové struktury jako projevy Stvořitele. Doslova nic neexistuje jako mrtvá hmota bez vnitřního pohybu v neviditelné úrovni. Během této činnosti, shromažďováním kladných a záporných sil, vzniká tvořivá síla jako projev počátečního Slova. Atomy, molekuly, buňky, celkově celá hmota se mění, avšak jejich esence, duch, jsou neměnné. Mění se pouze forma projevu, nikoliv jeho vztah k prvotní Příčině. To zavdalo příčinu, v ní záměr a pak přichází důsledek. Nazývám to jako VÝCHOZÍ PODMÍNKY.

  Druhým důvodem stvoření a tvoření byla touha, touha po sebevyjádření, touha vedená tvůrčím aktem, touha po společnosti. Duch se pohyboval a tímto pohybem vytvořil mimo sebe oddělenou vibraci, oddělený projev. Tak přišel do tohoto moře mírumilovné a harmonické vibrace, první člověk. Jako Světlo, prvotní vyjádření božské mysli – vědomí, prvotní projev ducha, první Syn, který ze Zdroje vyzařoval tak, jak se tvoří myšlenka nebo jak vzniká idea. To bylo prvotní stvoření.

  Bůh se vznášel, byl všude a řekl: Budiž světlo. A bylo světlo. Nikoli sluneční, nýbrž takové, které a přes které a v kterém, má a vždy měla každá duše svoje bytí a z něho čerpá

  První člověk byl vytvořen svobodnou vůlí a rozumem, protože jinak by zůstal součástí celku a ve vůli celku. Tvořil část Zdroje a byl si toho vědom. Byl však oddělenou entitou s vlastní jedinečností a zároveň se svým Stvořitelem tvořil jednotu v duchu a v cíli.

  Prvotní člověk a jeho Stvořitel způsobil i příchod jiných duševních entit do elektro-duchovního světa. Všechny duše byly stvořeny na samém počátku, žádná nevznikla později. Měly svobodnou vůli a rozum. Existovaly jako děti ve stavu dokonalosti, v souladu s božskou vůlí svého Stvořitele. Tyto nespočetné a nesexuální projevy ducha byly bezchybnými potomky dobrotivého Otce Stvořitele. Těšily se ze skutečného duchovního života ve skutečném duchovním světě. Zcela přizpůsobeny Nejvyšší vůli byly společníky Otce, jak si přál. Byly součástí celku, ale uvědomovaly si, že jsou oddělené a nezávislé.

  Protože měly svobodnou vůli, už každá prvotní myšlenka, prvotní reakce, prvotní projev se mírně lišily od ostatních. Tak se každá individuální idea, uskutečnění nebo motiv, staly částí entity. Myšlenka za myšlenkou, zkušenost za zkušeností každého z těchto netělesných duchů, vytvářela jejich zvláštní osobnost a charakter. Činnost duchovní entity se stala záznamem její duše. Jak myslela, tím se také postupně stávala!

  Každá myšlenka, každý čin entity se zaznamenával nejen v její duši, ale i v přadenu času a prostoru, tj. v tzv. Akašických záznamech. To je nazváno jako Zapisující anděl nebo Kniha života. Nic neunikne ze záznamu. Každá vibrace se od počátku v toku času a prostoru soustavně zaznamenává. . . . . . . . .

  Ten papír je starý cca 20 roků. Jsem ráda, že se mi neukryl tam, kde bych ho nenašla.

  Dnes již ale nepotřebuji znát stvoření člověka. Mnohem důležitější je poznání, jak se z tohoto světa „vymanit“. Pochopitelně nemyslím ukončení života tělesného nástroje. Některé články některých autorů k tomuto poznání jdou.

  Pěkný večer.

  Marie Š.

  1. Zdravím, paní Marie,

   měl jsem rád na těch kurzech jógy ty večerní debaty spřízněných duší, které se často přetáhla za plánovaný čas. A také třeba relaxační tanec, trvající třeba i hodiny, který jsem si přerušil pro zaujetí pozice mrtvoly a hleděl jsem do noční oblohy plné hvězd. Snad všechny buňky těla ještě vibrovaly prožívaným pohybem v hudbě, postupně docházelo ke zklidňování a v nitru se rozprostřel totální klid. Vždycky měl někdo službu a ten /ta/ přikrýval relaxující lidi dekou a nejednou se mi stalo, že teplá letní noc se změnila ve svítání letního rána. Zpravidla se procitnutí stalo pod vlivem ptačího zpěvu. Ti umí slunce vítat! I když můj pozdrav slunci měl také svoji hodnotu. …….. ale dost sentimentu. Jen doufám, že nebude trvat omezování lidí přes léto. Mám totiž v plánu jeden kurz v Beskydech.

   Děkuji za Váš příspěvek. Duch je v nás, kolem nás, je všude v každém atomu či buňce a šťasten je ten, kdo si je vědom jeho působení. Sto dvacet roků, které dal Bůh člověku, je dlouhá doba a dnes, kdy převládá nezdravý způsob života se dost málo lidí nedožije ani té stovky. Při aplikaci jedné techniky jsem se dozvěděl, že se dožiji sto čtyři roků. Jeden mystik zase vyřkl myšlenku, že člověk žije do té doby, dokud má ještě ve svém osudu něco prožít, naplnit přidělenou karmu pro tento život.

   No, uvidím.

   Dnes, v době miliard informací, lze pátrat i v údajích, které do internetu nakrmil člověk. Obsahují i mýty a legendy a když se soustředím na určité téma, dá se toho najít opravdu mnoho. Kupř. Noe? V té oblasti Mezopotánie, Egypta, kde měli lidé k mýtu o potopě blíž, než třeba Vikingové či Číňané, se dá najít v tomto krátkém odkazu např. toto:

   „Tento člověk je jakousi obdobou biblického Noema. V mýtu o Atrachasísovi na základě Enkiho rady zažehná mor a poté na jeho radu postaví loď, na které přežije potopu světa.

   Tento příběh se odrazil v mnoha mýtech a legendách a byl v nějaké verzi znám prakticky po celé Mezopotámii.“ /zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Utnapi%C5%A1tim/

   Jde najít i ty mýty o stvoření lidských bytostí, v různých kulturách. Také o pádu Anděla do démonického světa. V čase ale není potřeba se vracet. A v prostoru se asi nelišíme. Velmi poučné je slovo Boží k Jóbovi, viz kniha Jób Starého zákona, kapitola 38…. . Poučné v tom, že člověk, ač sám sebe staví mezi lidmi /mezi svými/ do silné pozice, je nula nula nic, oproti tvořivé Síle, Moudrosti a Lásce Boha.

   A tak již krátce; nejdůležitější je poznat to, proč jsem tady, proč mi byla dána milost tohoto zrodu, ve kterém jsem to poznal. A za sebe. Jsme rád, že to vím.

   Paní Marie, věřím, že konec jara již dovolí naše setkání v Praze. Včas se ozvu. Předběžně, zkuste si udělat volno poslední sobotu v měsíci červnu.

   Pěkný den a ještě jednou díky.
   Václav Žáček

   1. → večerní debaty spřízněných duší, které se často přetáhla za plánovaný čas. A také třeba relaxační tanec, trvající třeba i hodiny, který jsem si přerušil pro zaujetí pozice mrtvoly a hleděl jsem do noční oblohy plné hvězd.
    ________________________ Tvl. tak vo tom mi teda povídej, Vendelíne. Mrtvolu po každý jeb*čce nemusel člověk vůbec předstírat. Kde jsou ty „nepřerušovaný“ časy..:-)

    → Paní Marie, věřím, že konec jara již dovolí naše setkání v Praze. Včas se ozvu. Předběžně, zkuste si udělat volno poslední sobotu v měsíci červnu.
    __________________ Tvl. Vendelíne, nic neplánuj a neblni tý Mařce hlavu. Ta je taky jasná, když píše: „Jsem ráda, že se mi neukryl tam, kde bych ho nenašla.“ Kde to „tam“ asi tak může bejt? Přemejšlej, mysli. Přestaň konečně snít a blouznit, a buď rád, že držíš pohromadě.

   2. → Jeden mystik zase vyřkl myšlenku, že člověk žije do té doby, dokud má ještě ve svém osudu něco prožít, naplnit přidělenou karmu pro tento život.
    _____________ Kterej, Vendelíne? Kterej mystik? Hoď sem na něj link, mobil, mail, cokoli co potvrdí tvoje velkovyprávění a bohapustý kecy.
    Vendelíne, Vendelíne, ty jseš fakt neskutečnej vypravěč, (rozuměj: lhář). Tvl., stydíš ty se vůbec někdy, karmisto?

    1. Toto je pro:
     Věra z Vysočiny
     to proto, že nedala možnost reagovat na její vstup přímo.

     Nevím, zda ty znaky jsou v indštině nebo v hindštině. V každém případě se v obou případech jedná o „výkaly“.

     Mnoho lidí se domnívá, že výkaly jsou výsadou exkrementů, nebo-li jak píšete „S and H“.

     Méně lidí si uvědomuje, že krom „S and H“, lze exkrementem, jakýmsi přebytkem nestravitelných prvků, chápat i myšlenkové reakce pronesené slovem nebo písmem.

     Je namístě, aby text, který dehonestuje text někoho jiného označením „S and H“, byl označen stejnou kvalitou – tedy, že jsou to výkaly?

    2. ad – Je namístě, aby text, který dehonestuje text někoho jiného označením „S and H“, byl označen stejnou kvalitou – tedy, že jsou to výkaly?

     Milý Peter, je namístě, aby text, který pochvalou vyzdvihne text někoho jiného označením například „výborně“, byl označen stejnou kvalitou – tedy, že je výborný?

    3. Pro Věra z Vysočiny z 13.3.2021 (16:55)

     Na diskusním fóru se očekává názor na myšlenky uváděné v textu, nebo postoj k tématu jako celku.

     Rozhodně se však neočekává hodnocení kvality zpracování.
     Na to nejsou stanovena žádná pravidla ani hodnotící kritéria.

     Z mého hlediska je „S and H“ odsudkem.

     Označení textu jako výborný by bylo oceněním, nikoliv hodnocením

     P.S.: vysoce oceňuji, že jste mne při oslovení označila za milého :-))

    4. ad – Označení textu jako výborný by bylo oceněním, nikoliv hodnocením

     Aha. S and H je v tom případě taky ocenění.
     Milý Peter, nejste tak trošku příliš opojen sám sebou? Jak je to s tím Ferdou Mravencem a broukem Pytlíkem? Byly tam nějaké věcné nesrovnalosti.

    5. Věro, tvůrci namyšlených textů jsou jako kniha – seřezat a svázat.

   3. V sobotu jsem si vypůjčila velmi zajímavou knihu. Je od Chris H.Hardy, Ph.D. Tato žena je držitelkou doktorátu v etnopsychologii. Pracovala v Laboratořích psychofyzikálního výzkumu na Princentonské univerzitě a věnuje se mnoho let zkoumání nelokálního vědomí prostřednictvím teorie systémů, teorie chaosu a hlavně teorií sémantických polí.

    Kniha se jmenuje DNA Bohů a má podtitul „Jak Annunakové stvořili člověka“. Textem knihy se prolínají informace z pradávných časů mýtů a autorka si všímá stvoření Evy z rukou Anunnaků a mimozemské bitvy o lidstvo. Pro ilustraci obsahu uvedu její jednotlivé kapitoly:

    Bohové bažící po moci a nadvládě
    Anunnacká věda
    Stvoření adamského lidstva pomocí genetického inženýrství
    Lži, které přivodily obrovské následky
    Ženy pod jařmem
    Eden – třetí skok ve vývoji adamského lidstva
    Enki a linie moudrosti ze Sumeru a Egypta

    Jsem na začátku knihy, ale tuším, že jde o vysvětlení stvoření nebo snad vylepšení genetickou prací na lidstvu. Myslím si, že Vaše informace z knihy První Mojžíšova, které v článku nastiňujete, mohou být objasněny pohledem této vědkyně. Jedná se však o dobu „vzniku“ lidstva, žádný časový údaj neexistuje. Také si myslím, že „Darwinisté“ by mohli značně protestovat. Jejich teorie by mohla být zcela postavena na hlavu?! Těžko říci, kde je PRAVDA. Zásadní otázka – byl člověk stvořen nebo se vyvinul?

    Kniha je dostupná – zakoupení možné třeba zde: https://www.nejlevnejsi-knihy.cz/…tml

    Marie Š.

 5. Mystik Maharaj Sawan Sing Ji, nar. 1858 – zemřel 1948, kniha Duchovní klenoty /Spiritual Gems/, odpověď č. 147, str. 247.

  Jelikož tento mystik zemřel, nebudu Vám dávat telefon na současné duchovní centrum Déra v Indii.

  Odkaz: https://en.wikipedia.org/wiki/Sawan_Singh

 6. → Honzo, tohle je S and H v indštině:
  _________ Rozumím. S&H spolehlivě rozpoznám i kdyby byly třeba v paporkáštině.

 7. → (Mnoho lidí se domnívá, že) výkaly jsou výsadou exkrementů
  _____________ Uff! – výkaly jsou výsadou exkrementů – co to je za s&h, Peter?

  ps: vím, že jste to nemyslel špatně, protože jste u toho nemyslel vůbec:-)

 8. → Peter – 12.3.2021 (9:26)
  ___________ Peter, obecně a všeobecně. Má-li kdokoli problém s výkaly, pak má hóoodně velkej problém.

  ___________“Hovno je obtížnější teologický problém než zlo,“ napsal Milan Kundera v románu Nesnesitelná lehkost bytí a svou myšlenku dokončil: „Buď je hovno přijatelné (a potom se nezamykejme na záchodě), anebo jsme stvořeni nepřijatelným způsobem.“ Téma hovna či výkalů je vskutku jedním z klíčových pro pochopení postavení člověka ve světě. Kunderovský bonmot, ač k této skutečnosti poukazuje, však svou povrchovostí může být docela dobře vnímán jen jako zástěrka, odpor, který nám brání roli hovna opravdu do hloubky pochopit. Stejnou funkci mají jistě i rozličné „umělecké“ exhibice a provokace, které hovnem například malují na plátno. Opravdu hluboké pochopení hovna v našich životech však nemůže obejít skutečnost, že hovno souvisí s lidskou sexualitou a nevědomím.

  https://legacy.blisty.cz/art/22310.html

  ps: pro cenzora: proboha, doufám, že tě nenapadne tohle opět smazat!

 9. → je namístě, aby text, který pochvalou vyzdvihne text někoho jiného označením například „výborně“, byl označen stejnou kvalitou – tedy, že je výborný?
  _____________________ někdy to není vůbec nutný a potřeba.
  Jen si vzpomeň, na to „opravdický“ a pak „na to druhý“. Dodneška je to ve mně jako v koze, nezapomenutelný a na furt, zkrátka Boží a kráááása nesdělitelná..:-))

   1. Hmm………. rozumím……….. To byly panečku časy………

 10. → Na diskusním fóru se očekává názor na myšlenky uváděné v textu, nebo postoj k tématu jako celku.
  __________ OMG! Měl jsem vás za většího frajera. Takhle jste jen další chrlič s&h, ty náš postoji..:-))) Ale chápu, rozumím, být svůj, být v pravdě, na to holt jen tak někdo nemá. Jak říkám, s&h, na nejrůznější způsob je všude jak na*ráno!

  ps: *, hvězdičko, chybíš mi tu!

  1. už nejsem * ani hvězdička, ten nick nepoužívám od doby, kdy hvězdičku začala používat Pavlína, už zde dlouho nebyla.
   Smekám před Zdeňkou – Annou, která si kdysi dávno kvůli mě změnila svůj nick, abychom byly i přesnými nicky k rozeznání.
   ad. postoje – nó, stojí pevně nohama na zemi, či na svém, také jsem stávala, než jsem zjistila, že mám hliněný nohy :-)))))

   1. → ad. postoje – nó, stojí pevně nohama na zemi, či na svém, také jsem stávala, než jsem zjistila, že mám hliněný nohy :-)))))
    _________ tak, tak, matičko, pravda vyděsí..:-))) miluju všechny ty postojisty a majitele svejch vlastních sebeklamů a iluzí..:-)))

 11. → Na diskusním fóru se očekává názor na myšlenky uváděné v textu, nebo postoj k tématu jako celku.
  _______________ A tuhle nebetyčnou kravinu, s&h a totální nesmysl, si nasosal, prosím, kde? Pochlub se, ukaž se, „Áloisů“ na nejrůznější způsob, není nikdy dost!

  Domněnky, to je docela průser, kór když tě pohltěj a opanujou, očekávalisto, viď?..:-))))

 12. Pochopení světa je možné jen do té míry, do jaké pochopíte sebe…….

  A to se většině lidí evidentně nedaří.

  Ale, nemusí si z toho ti takto „postižení“ nic dělat. Proč? Protože nevědomost člověku pochopení – poznání nedává.

  Václav Žáček

 13. → Pochopení světa je možné jen do té míry, do jaké pochopíte sebe……. A to se většině lidí evidentně nedaří.
  ___________________ Patříš mezi ně, Vendelíne, obílený hrobe. Matouš 23: 23-28, víme?

 14. Marie Š. píše: „Zásadní otázka – byl člověk stvořen nebo se vyvinul?“

  Je to – jak jinak – trochu jinak. Zásadní otázka zní: co je „stvoření“? Co se myslí tím „byl člověk stvořen“?

 15. Dobré odpoledne paní Marie,

  11.3. jsem Vám napsal v závěru, že…“A tak již krátce; nejdůležitější je poznat to, proč jsem tady, proč mi byla dána milost tohoto zrodu, ve kterém jsem to poznal. A za sebe. Jsme rád, že to vím.“

  A Vy kladete otázku novou, neméně důležitou – „Zásadní otázka – byl člověk stvořen nebo se vyvinul?“

  V tomto momentu je důležitější si uvědomit, že každý je tu jen sám za sebe. Jak píšu o pár řádků výš; poznal jsem, proč jsem tu a tudíž to vím.

  Je tu proces tvoření a jeho výsledkem je stvoření. To něco napovídá i pro Vaše hledání.

  K tomu ještě pošlu doplnění mailem.

  Srdečně Vás zdravím.

  Václav Žáček

  P.S.
  Tu knihu neznám, ale zapátrám po ní. Ten Váš odkaz ale nefunguje. Našel jsem ji ještě tady a určitě bude i jinde. Kniha je tam uvedena s názvem DNA bohů. Cítíte ten rozdíl?

  https://www.knihcentrum.cz/dna-bohu?gclid=Cj0KCQjwrsGCBhD1ARIsALILBYp-DKzKrBx_BSJIPzIaTTJzwmjy7qEHthl1-lVBcq-opYb5VDsbb7oaAnNtEALw_wcB

 16. Venda píše: „V tomto momentu je důležitější si uvědomit, že každý je tu jen sám za sebe.“

  To je ovšem pokrok v poznání, Vendo. Dosud jste hýřil pesimismem, že každý je tu za řadu svých zlobivých předchůdců, kteří vyhlídnutému embryu naložili dlužný ranec hříšné karmy. A jak se říká – poslední zhasne.

  Tak rozumujte dál, Vendo, už se s Věrou těšíme, co se zase „postiženého“ dozvíme:-)

  1. Není mým záměrem psát své krátké články proto, abych někoho pobavil. Nedávno jste mi ale napsala, jak jste se s paní Věrou nasmály, jak do článku nakydám…..atd. . Inu, i takovou reakci může můj článek vzbudit. S tím nic nenadělám a nakonec, smích je zdravý, že?

   Na závěr, se vší zdvořilostí k Vám, je mi jedno, na co se těšíte a co se dozvíte. Je to ryze Vaše soukromá věc. Přeji Vám však, ať se Vám Vaše těšení se a dozvídání se daří k Vaší spokojenosti a aby tam byl vždy ten úsměv.

   Václav Žáček

   1. Vendo, sice to možná vaším záměrem není, ale může to být nechtěným efektem a přidanou hodnotou. Když v jednom článku napíšete „Na závěr, nenechte se zprávami zahltit. I to je účel negativní síly. Pro samé stromy /informace/ a naší závislosti na nich nemáme vidět ten krásný les.“ a do diskuse u jiného svého článku zběsile kydáte společně s tím vaším nesvéprávným vocasem Aloisem jeden odkaz za druhým, pak je to zkrátka směšné, a s tím nic nenaděláte, to je pravda. A protože vy jste karmista, pak vám jistě zákony setby a sklizně nejsou cizí a začínáte se bát. My s Věrou nejsme karmošky, ale kámošky, tak se můžeme smát, co hrdlo ráčí, jak si to karmoši zase pokazili. Věra mi zase řekla bezva vtip, musím vám ho taky říct:

    Dva kamarádi si vyjedou k moři, trochu si užít a tak. Franta se hned po příjezdu hodí do plavek, prochází se po pláži, naparuje se a večer mu sedí u baru houf krásných plážových krásek. Karel mu to závidí a ptá se Franty, jak to dělá, že má takový úspěch. Franta říká: to je jednoduchý, sežeň si pořádnou bramboru, strč si ji do plavek a pak už nic nedělej, jen se lehce usmívej, líně se procházej a nechej působit kouzlo osobnosti. Karel řekne, že to je dobrý, koupí si největší bramboru, strčí ji do plavek, celý den chodí po pláži, usmívá se – a NIC. Jde za Frantou, nějak to pořešit. Franta se na něj podívá a řekne – tu bramboru si ale musíš v těch plavkách dát dopředu…

    Když je čemu, smějeme se s Věrou moc rády a přejeme to i vám:-)

    1. Dva dny jsem tu nebyl a vida, nechutný výpad.

     Paní Lojzičko, předesílám, neznám Vás a ani z Vaší diskuze si neumím udělat o Vás žádný názor. Nazvala jste mě „nesvéprávným vocasem“. Jste žena, předpokládám že žena slušná, a tak se Vás slušně ptám. Máte v sobě kousek cti a můžete mi jednoduše napsat, proč se ke mně chováte takto hrubě?

     Děkuji.
     Alois Vrobel

    2. Jejdanánku, Aloisi, vás se snad moje slova dotkla, utrpělo vaše ego? To je mi líto, bohužel s tím nemůžu nic dělat, je to totiž KARMA. Nebyl jste náhodou v poslední době k někomu ze svých bližních hnusný? Nenapsal jste někomu (třeba nějaké slušné ženě) něco ošklivého, za co jste se neomluvil? Zapátrejte, hledejte, naleznete.

     „A tady pozor – Vy nevíte, proč Vám někdo provedl do nebe volající podlost?! Co když to bylo akt odplaty za dříve spáchaný a možná mnohem hroznější skutek vůči němu v některém z dřívějších zrození.
     Proto se musí lidé, pokud chtějí postoupit výš, změnit. Především se naučit nedělat bližnímu nic z toho, co nechci, aby on dělal mně.“
     (Venda)

  2. Lojzí, je to tak jako vždycky: všechno je jinak.
   Takovej NÁVŠTĚVNÍK, potvrzuje vládu vzorců myšlení, stejně jako debi*it všeho druhu a totální absenci kritického myšlení jakbysmet.

 17. Určitě nenapadla. Tuto duchovní tématiku popsali jiní a lépe.

  Jenom pro úplnost. Vás zaujala jen jedna věta a ta je odtržena od toho konstatování úvodního. Tak Vám to sem překopíruji a možná si tu souvztažnost uvědomíte.

  Pochopení světa je možné jen do té míry, do jaké pochopíte sebe…….

  A to se většině lidí evidentně nedaří.

  Ale, nemusí si z toho ti takto „postižení“ nic dělat. Proč? Protože nevědomost člověku pochopení – poznání nedává.

  Václav Žáček

  1. Lojzička Václavková se tady vyjádřuje úplně jasně a jednoznačně, proč to stejným spůsobem nedokáže i Václav Žáček? Rozumí tomu tady někdo?

   1. Ale, Návštevníku, vidím, že toho našeho Vendu vůbec nechápeš. Je to jako střelba do vzduchu, když si střelec myslí, že přece není možné, aby tam nic nebylo. A když to něco tam je, tak proč to nespadne, když tam vystřelím???
    Stačilo by, aby se našel někdo, kdo by vyhlásil, že u něho objevil tu vysokou východní moudrost a že se chce stát jeho žákem. Zatím se tak nestalo…

   2. Ano, od paní Lojzičky se dočkáme ještě mnohá překvapení. Hlavně číhá u počítače celý den a její reakce psané kolem půlnoci, ty jsou nejlepší.

    Návštěvníku, Vy tady tomu, co jsem Vám napsal, opravdu nerozumíte ?

    – – – – – – – – – –

    Pochopení světa je možné jen do té míry, do jaké pochopíte sebe…….

    A to se většině lidí evidentně nedaří.

    Ale, nemusí si z toho ti takto „postižení“ nic dělat. Proč? Protože nevědomost člověku pochopení – poznání nedává.

    – – – – – – – – – –

    Nesdělil jsem tím opravdu žádné velké tajemství. Jestliže toto nechápete, tak Váš jazyk mysli Vás totálně zradil a nechává Vás v temnotě velmi omezeného chápání.

    Ale nic si z toho nedělejte. Mnoho lidí /většina/ je na tom stejně. Přesto si cením Vaší odvahy tady drobně diskutovat.

    Přeji Vám, abyste dokázal chápat souvislosti a rozumět jednoduchému textu.

    – – – – – – – – – –

    Před chvílí skončil fotbal, Slavie Praha ve Skotsku uspěla. Máte rád fotbal?

    Asi to budete číst až ráno, tak dobrý den.

    Václav Žáček

 18. Venda píše: „Pochopení světa je možné jen do té míry, do jaké pochopíte sebe……“. S tím bych si dovolil nesouhlasit. Každý si totiž myslíme, že nejlépe známe právě sebe a ostatní hodnotíme podle toho, jak jsou v souladu s touhle naší představou sama sebe. Podle hesla: „Podle sebe – soudím tebe“. Žijeme v iluzích a s tím bohužel nenaděláme zhola nic. Kdybychom v soube nabourali ještě i tu víru v sebe – co by nám ostalo? Vystavili bychom se všem nepříznivým a zničujícím vplyvům okolí a veškerého zla. To by byl náš konec!!!

  1. Návštěvníku,
   Vy v této mé myšlence – „Pochopení světa je možné jen do té míry, do jaké pochopíte sebe……“ – opravdu cítíte nabourání víry v sebe? Já tedy ne.

   Václav Žáček

    1. Lojzičko, jste aktivní a zřejmě jste i zprostředkovatelkou názorů Vaší kamošky. Aktivní jste zvláště v čase večera a až i do půlnoci. Doufám, že Vás pak střízlivá kamoška vozí v noci domů.

     Lojzičko, a protože tu nejste dlouho, odpovím Vám s odkazem na nějaký můj předchozí článek.

     Odpověď na svoji otázku co to je „pochopení světa“ můžete najít i zde. Pokud je Vám dáno pochopit text či pokud máte trpělivost číst a přemýšlet:

     https://hledani.gnosis.cz/kdyz-poznani-prichazi-pozde/

     Na Váš příspěvek ze včerejška po 22. hodině Vám jen napíšu dotazy – proč urážíte pana Aloise Vrobela a proč ho nazýváte nesvéprávným vocasem? Něco Vám udělal?

     Děkuji za odpověď.

     Václav Žáček

     P.S.
     Paní Lojzičko, mám ženy rád a vnímám je jako vzácné bytosti. Ještě si dovolím dokreslit moje pocity k ženám ukázkou – překopírování z jednoho mého více jak pět let starého článku:

     „Myslím si, že správná náboženská odpověď na otázku o lásce mezi mužem a ženou může být pouze jedna: tato láska je požehnaná, překrásná a svatá do té míry, pokud jde o lásku tvořivou.

     Co mám tím na mysli?

     Mám tím na mysli, že nejrozšířenějším druhem tvůrčí lásky v našem eónu je rození a výchova dětí, což však vůbec není jediný druh tvůrčí lásky a láskyplné tvorby. Společná práce v jakékoli oblasti kultury, vzájemná výchova nejlepších stránek osobnosti, vzájemné sebezdokonalování, vzájemná inspirace k náboženské, umělecké a vůbec libovolné tvořivé práci, a nakonec i obyčejné štěstí mladé, svěží, vášnivé lásky, které oba dva obohacuje, posiluje a pozvedá – to vše je božská tvůrčí součinnost, neboť vede k prosvětlování a umocňování jejich osobností, k rozšíření světového oceánu radosti a lásky. Paprsky nádherné lásky mezi mužem a ženou se pozvedají a upevňují nejvyšší světy, které jsem v jedné z předchozích kapitol charakterizoval jako Vlny Světového Ženství. Dokonce i v tom případě, kdy oba zamilovaní zaměřují svou společnou práci chybným směrem, kdy má jejich práce společensky škodlivý smysl, si odsouzení zasluhuje pouze zaměření této práce; naopak impuls společné tvorby, kterým je tato láska poznamenána, duch spojenectví a přátelství, jímž je proniknuta, jsou požehnány shora.“ /citace od ruského autora D.Andrejeva/

    2. Lojzičko V.: Odpovím za Vendu: „Pochopení světa“ je podle Vendu a taky Honzu, pochopení jejich způsobu myšlení a sdílení jejich představ o sobě a světa“. Je nesnadné s nimi polemizovat, protože nedokážou logicky polemizovat, jenom odkazovat. U Vendu na jeho předešlé úvahy a u Honzu na jeho S and H. Jsou zde jenom proto, aby projevili svojí odlišnost a případně svedli někoho na jejich úroveň myšlení a chování. Je to jednoduché, ale málo racionální!

    3. Pane diskutující pod nickem Pravda.

     Prosím, nevymýšlejte a nepište žádné odpovědi za mě. Nikdy jsem s Vámi nediskutoval a tak mi to přijde dost sprosté.

     Děkuji za pochopení.

     Václav Žáček

    4. Vendo, tak jsme si při lahvince bílého s Věrou přečetly tu citaci pana Andrejeva, a usoudily jsme, že požehnaná tvořivá láska je v podstatě cokoliv, co ty dva (tři, čtyři…) zkrátka baví. Klidně to může být i tzv. společensky škodlivé. No vida, že to jde i tak liberálně a bez velkého L.
     Proč nazývám pana Vrobela nesvéprávným? Vždyť nesvéprávného z něho přece děláte vy, když za něho píšete příspěvky, radíte mu, s kým nemá diskutovat (konkrétně s Věrou) a dáváte mu za prohřešek nepovoleného kontaktu žlutou kartu.

     No, ale abych vás, Vendo, neošidila o vtip na dobrou noc, tak jeden, u kterého jsme se s Věrou fakt hodně nachechtaly:

     Ona: Hafni.
     On: HAF!
     Ona: Hafni!
     On: HAF!
     Ona: TAK HAFNI!!
     On: HAF HAF !!
     Ona přeruší orál a říká: Povídám, zhasni!

     Vidíte, Vendo, že tvořivá láska má spoustu podob a ani pan Andrejev není nijak přehnaně vybíravý.

    5. Paní Lojzičko, již jen k Vám malý a můj poslední vstup.

     Píšete mi ve svém téměř půlnočním příspěvku otázku – „Proč nazývám pana Vrobela nesvéprávným?“

     Ne, ne, vy jste nazvala pana Vrobela vocasem a přidala jste mu přídavné jméno, přívlastek – nesvéprávný. A to je velký rozdíl a od Vás nic, než sprostota. A mimochodem, za pana Vrobela žádné příspěvky nepíši, neradím mu. Ano, půjčuje si od mne knihy, a já od něho, a o lecčem se bavíme. To ano.

     Pan Vrobel má svá práva, jako Vy a další lidé. Ale není vocas. To je vulgární, zvláště od ženy.

     Václav Žáček

    6. Vendo, to je těžké, když měříte lidem dvojím metrem. Co vám od jednoho vadí, druhému schvalujete. Alois je vulgární a sprostý, nezaslouží si vlídné zacházení, to se nedá nic dělat, karma to neumožňuje.
     Co se vám nelíbí na „téměř půlnočním příspěvku“, když sám píšete v tutéž dobu? Nejste taky náhodou vocas? Jen vocas totiž strká noc do „věcí“, po kterých mu vůbec nic není.
     A ta práva? Kde jsou ta „práva“? Nikdy žádná nebyla.

     Tak pá o půlnoci:-))

   1. → Venda pro Návštěvníka Návštěvníku, Vy v této mé myšlence – „Pochopení světa je možné jen do té míry, do jaké pochopíte sebe……“ – opravdu cítíte nabourání víry v sebe? Já tedy ne. Václav Žáček –
    ____________ Au,au, setká-li se hluchej s němým, víra nevíra, to nemůže přece fungovat, to dá rozum..:-))

  2. Návštěvníku, jak krásně by se to možná i četlo, nebejt tý ultra s&h, nebejt toho plurálu. Co tohleto – *** MLUVENÍ ZA DRUHÝ *** – je za MOR, idi*cii, de*ilitu a nemoc?!

   Co to je s&h: Žijeme v iluzích a s tím bohužel nenaděláme zhola nic. – ?!!! Co to je za ho*na a bláboly?!

   PROBUĎ SE!

 19. Vážení diskutéři, vidím, že tahle polemika k ničemu pozitivnímu nevede, protože každý jsme na jiné vlnové délce svých skušeností a svého ega. Abychom si porozuměli, museli bychom být ze „stejného těsta“, neboli jinak „vrána k vráně sedá a každý rovného si hledá“, jako je to pěkně vysvětleno zde: https://astroplus.cz/rovny-rovneho-si-hleda/
  Ale, už se blíží jaro, tak se snad dočkáme lepších časů…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference