- Magazín Gnosis – Hledání Světla, příspěvky čtenářů - https://hledani.gnosis.cz -

Ve zdravém těle zdravý duch… (2.)

Různí velikáni lidské duše zanechali a jistě i zanechají po sobě rozličná díla, která se stala a stanou zlatým pokladem a ten, kdo na ně ve svém vývoji narazí může z nich libovolně čerpat pro svůj život. Dnes si povšimnu jedné knihy z poselství významného Američana Edgara Cayceho.

Edgar Cayce, fotografie z roku 1910

„Na zemi nadešel čas, kdy se lidé všude na světě budou snažit zvědět více o tajemstvích mysli, duše,“ pronesl Edgar Cayce. Byl snad nejvěhlasnějším a nejpečlivěji zdokumentovaným senzibilem naší doby (1877-1945). Svých neobyčejných schopností začal využívat již v mládí a od té doby pak po více než čtyřicet let, zpravidla dvakrát denně, uléhal na pohovku, upadal do stavu, který se napohled podobal spánku, a odpovídal na otázky. Více než 14 000 takovýchto rozprav – říkáme jim „výklady“ nebo „promluvy“ – bylo Cayceovou sekretářkou pečlivě písemně zaznamenáno; texty archivuje a ochraňuje Nadace Edgara Cayce (Edgar Cayce Foundation) ve Virginia Beach. Výklady dál slouží coby zdroj inspirace, vhledu i návodů ke konkrétní fyzické pomoci desetitisícům lidí. /Použito z předmluvy ke knize „ZLATÁ KNIHA RECEPTŮ“ – Zdraví a nemoc v pohledu výkladu Edgara Cayce/

„Tvé tělo je chrám, jenž musí být, měl by být, jenž bude chován v posvátné úctě, jakmile poznáš svůj pravý vztah ke svému Tvůrci.“ /opět Edgar Cayce/

Moje malá poznámka – a přitom žijeme jako lidé život různě dlouhý, různě kvalitní a navíc, to tělo je nakonec zcela pomíjivé. Vrozená schopnost našeho těla uzdravovat samo sebe je ale přímým důsledkem projevu a působení Ducha svatého v něm. Kdo toto přijme, ten pochopí, že něco pro to ale musí udělat. Samo od sebe se nic neděje. Název mého článku platí i naopak.

Zdravé tělo je dokonalost, přirozená a člověku daná jako dar. Pro funkci těla je dán jistý vzorec a ten, pokud jsou splněny podmínky, přináší i kvalitu. Cayce doslova řekl, „každá atomická struktura těla je schopna se reprodukovat (a to se také neustále děje) – od těch nejnepatrnějších buněk, po fungování větších orgánů.“

Dovolím si citovat pár zásadních informací v sedmeru faktů, ze kterých plyne i toto poselství, která nám Edgar Cayce zanechal, například: „že tělo v sobě má vnitřní moudrost, jakýsi vzorec svého uzdravování, a že jej také naplňuje, dostane-li k tomu příležitost.“

Moje malá poznámka – „pokud přistoupím k poselství amerického senzibila v tom, že se musíme o svá těla starat jako o posvátná dědictví, zjišťuji, tak jako v duchovní snaze o duchovní růst, že je k tomu nutné poznání“. E. Cayce říká na onu dříve již zmíněnou pobídku, abychom se o svá těla starali jako o posvátné dědictví, také to, že je musíme především co nejlépe poznat. Výklady tvrdí, že naše formování, náš vznik má daleko k nějaké čiré náhodě a je plný symbolů. „…fyzické tělo je strukturou (vzorcem) univerzálního vědomí.“

Pro tento krok poznání je nutné i umění správně rozlišovat a také odbourat brzdící závislosti.

Více již ke knize „ZLATÁ KNIHA RECEPTŮ“ – Zdraví a nemoc v pohledu výkladu Edgara Cayce dnes nenapíši. Každý se může svobodně rozhodnout, zda se může o toto srozumitelné dílo více zajímat. Já v ní našel jistou pomoc.

Na závěr ještě jeden autorův srozumitelný fakt: „…uzdravení fyzického beze změny v mentálním a duchovním ohledu přinese nakonec člověku jen málo skutečné pomoci.“ …říkal Edgar Cayce

Alois Vrobel

Pro zájemce – knihu lze koupit nebo i stáhnout v pdf na internetu – pořiďte si ji jako dodatečný vánoční dárek.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.8
hlasů: 6