mapa stránek || vyhledávání

Zázrak jménem ČLOVĚK!


Kohout a perla

Na smetišti se hrabal kokrháč,
až perlu vyryl z hnoje.
„Nač tohle dobré je?“
řekl si znechuceně.
„Já nechápu a věru divné to je,
proč u lidí jsou perly tolik v ceně.
Víc přivítal bych zrnko ovesné
anebo zrnko žita.
Žádné se sice příliš neleskne,
zato jsou obě slaďoučká a sytá.“

 


 
Kolikrát potkávám podobné zabedněnce. Co nechápou, to zamítají lehce.
(Ivan Andrejevič Krylov, ruský bajkař – tato je z r. 1809)
 
* * *

clovekČlověk, lidská bytost, je na naší planetě jako nejvyvinutější tvor disponující obrovskými tvůrčími silami.

Umí skládat hudbu, malovat obrazy, psát verše či vytvářet jiná umělecká díla, která vychází z jeho nejhlubšího nitra, z jeho cítění. Staví mrakodrapy, rakety pro cesty do vesmíru a bádá v mikroskopickém nitru hmoty. Je pánem nad všemi ostatními živočichy, které převyšuje především intelektem, vědomím sebe sama, myslí, která vládne analýzou a syntézou. Obdržel dar řeči a své myšlenky umí zaznamenat.

A to i mnoho dalšího jen s využitím údajně jen malé části kapacity a možností svého mozku?

Umí ale také být až nepochopitelně krutý ke svému vlastnímu druhu a protože má již jednou zmíněný tvůrčí potenciál, s nímž svobodně dle své vůle nakládá, dokáže rovněž vyrábět takové zbraně, kterými se může sám, zcela dobrovolně i vyhubit. A nemusí to být jen zbraně, ale také samotný způsob lidského života, který se může dostat do nesouladu s přírodou; člověk svojí činností škodí nejen sobě, ale poškozuje i životní prostředí, které jemu a ostatním pestrým formám života bylo dáno jako „obrovský dar“.

Kdy budeme moci jednoznačně říci, že člověk pochopil své místo v evolučním procesu vývoje této vzácné planety a že je tvorem, který nese dobrovolnou zodpovědnost za uchování života? Je hádankou s přetěžkým hledáním řešení a odpovědi, zda je současný člověk již skutečným vrcholem a nebo se k tomuto poznání teprve ještě z velké vzdálenosti jen přibližuje?!

Od časů, ve kterých se člověk dopracoval k řeči, k zápisu, se vytvářely vědy, filosofie a náboženství. Jejich předmětem bylo zkoumání a hledání poučení z nelehkého vývoje. Zaznamenávaly se myšlenky mudrců, vzdělanců své doby, kteří viděli v hloubce člověka a jeho nedokonalosti ty aspekty, které by měly být na jedné straně potlačeny, a na druhé ty, které vycházely ze zkušeností jako nabídka lepší morálky a etiky. Těchto lidí bylo v historii stovky, ale více bylo vždy těch, kteří podléhali své mysli, vábení smyslů, po majetku, po moci a ovládání jiných.

Před léty jsem tu k lidskému, rozumnému druhu života napsal pár vět a také položil i velmi důležitou otázku:

„Častokráte si mnozí z nás říkají, že to či ono je hrozné, jednoznačně nenormální, vidíme úpadek mravů, elementárních mezilidských vztahů, bezhlavý úprk za nějakým „zlatým teletem“, opakující se chyby, nepoučitelnost z minulosti, násilí i neukojitelný chtíč. To je však ta vláda rozumu, která bývá často právě nerozumná. Vláda mysli, která v nespočtech předchozích životních formách a v rozmanitých stvořeních zapomněla na svoji duši. V tom geniálně sestrojeném těle člověka uspokojuje mysl především své smysly, vymýšlí pro ně rafinované a stále nové situace a ráda si to pak příjemné užívá.

Mysl je v hmotném uspořádání absolutním favoritem. Je ztvárněnou i tvořivou energií a tvoří nejen prvotní ochranu duše, jako energetický obal svého základního zdroje životní síly, ale současně je i jejím hlavním nástrojem pro komunikaci s hmotným světem! Vláda rozumu je tak jen vládou mysli, která však může jednou, po vývoji uvědomování si hodnot a sebe sama a na úrovni určitého poznání sebe sama, ze své dominance ustoupit. Stane se tak tím správným sluhou svého pána a dojde, může dojít, k nastolení řádu duchovních bytostí, kterými ve skutečnosti jsme. K naší smůle, JEN O TOM NEVÍME!! Není to všechno fikce, nesmysl či zbožné přání?“ Co, kdo a nebo čím je ČLOVĚK?

Člověče, poznej sám sebe – i to je moudré doporučení pro hledání smyslu života.

Nedávno jsem objevil na jedněch slovenských stránkách článek s tímto ne příliš radostným názvem: „Vyhynutí bílé rasy!“ (více v odkazu).

Autor v něm klade na profesionální úrovni velmi zásadní otázky a poskytuje velmi zajímavé a až alarmující informace. Kopíruji z prostřední části článku proto, že tato konstatování ve čtyřech hlavních důvodech ukazují na to, na co je nutné se více soustředit:

Čo je príčinou neschopnosti množiť sa, resp. vyhynutia ? Biológovia hovoria o štyroch hlavných dôvodoch:

 1. Strata životného priestoru, teda zlé prostredie pre rozmnožovanie, či už v dôsledku rýchlych alebo pomalých geologických, či klimatických zmien, nedostatku potravy, atď.
 2. Invázia iných druhov, čo má za následok boj o zdroje medzi druhmi v rámci rovnakého ekologického priestoru.
 3. Kríženie, ktoré síce predstavuje rozmnožovanie, ale nie rozmnožovanie jedného osobitného druhu. Kríženie je možné len v prípade, ak dostatočne podobné druhy okupujú rovnaký priestor.
 4. Rozsiahle vyhladzovanie, čo znamená, že druh je predátormi zabíjaný rýchlejšie, než je schopný plodiť potomkov. Patria sem i epidémie. Vyhladzovanie v praxi znamená genocídu – zabíjanie členov určitého druhu. Genocída môže byť rozdelená na aktívnu a tichú. Aktívna genocída je rýchle a násilné vyhladenie druhu. Tichá genocída predstavuje pomalú deštrukciu skupiny vytvorením podmienok, za ktorých určitý druh alebo skupina nemajú šancu na dlhodobé prežitie. K tichej genocíde patrí aj strata životného priestoru, príliv iných druhov a kríženie.

A stručně dodává:

„Všetky tieto príčiny môžu byť prirodzené alebo vyvolané človekom“.

Odhlédnu nyní od tohoto článku (i když by si zasloužil větší diskuzi), ve kterém je popsáno mnohé další k naší i neblahé lidské činnosti, kde je to poměrně přesně doloženo, a chtěl bych se věnovat možnému úsilí a snažení pro budoucnost.

Kdo sleduje dnešní geopolitickou situaci a aktuální vývoj ekonomiky, potřebu energetických surovin, pitné vody, potravin, ví, že reálný výhled má či může mít k optimismu poměrně daleko. Narodil jsem se po druhé světové válce a od svých rodičů vím, že jim nikdy nepřišlo na mysl, že by se mohla opakovat opět nějaká obrovská válka. Teď již oba nežijí a k válce, která by se nás bezprostředně týkala, není dnes až tak daleko.

Někteří lidé, ti, jež se věnují hodnocení vývoje ve společnosti z pohledu filosofie, říkají, že budou v dalším vývoji sice nějaké sociální nepokoje, léta stagnace, bolestí a trápení, temné dny války a radostné roky míru, ale prý náš současný věk, tzv. věk rozumu, spěje k zrodu věku ducha. Prý k tomu bude stačit, aby si věda uvědomila, že svoji plnou slávu získá až tehdy, kdy dojde k jejímu produchovnění. Prý lidský INTELEKT a primární boží esence v nás, DUŠE, mají společně usednout na trůn k vládnutí v zájmu všeho ŽIVOTA. Prý si lidé a i celé národy uvědomí, že prodávají výsady, dané jim tím, že se narodili jako lidé, jen za tu „známou“ mísu čočovice. Prý skutečný člověk na tuto planetu ještě nedorazil. Jinými slovy, je tu, ale k dokonalému lidství se ještě nevyvinul.

Lidstvo možná může být pyšné na věci, kterých dosáhlo svým intelektem, ale v lidském mozku se prý skrývají takové síly, o kterých člověk dneška nemá ani ponětí?? Je tedy naděje, že nás opravdu čeká „velké duchovní probuzení“?

Beze sporu, vývoj tomu může dát i za pravdu. Od nějakého kmenového uspořádání, přes otrokářský řád, feudální systémy vlády vyvolených přes nová uspořádání, které si vynutil rozvoj průmyslu až po dnešní demokracii, byť s ní nejsou vždy ty nejlepší zkušenosti. Vše má svůj vývoj a kdysi silné působení kněžích je dnes mimo hlavní dění, i když mnohé konflikty se „tváří“ jako náboženské.

Co však dělat s tím, aby se změnil člověk, ten, kterému daly okolnosti nějakou zdánlivou výjimečnost, který se tak cítí i povýšen nad ostatní. Bude chtít bohatá, ale malá vrstva takových lidí žijící v přepychu dobrovolně uznat, že je z pohledu vyšších principů nutné se se všemi spravedlivě rozdělit…; co jejich drahá auta, domy, šperky, sbírky umění, dovolené, milenky…atd., které jsou tzv. „živnou půdou“ pro tu část mysli zvanou ego? Co s projevy jako je závist, sobeckost, žárlivost, chtění a chtíč? Dokáží někdy dobrovolně odejít ze svých pozic oligarchie mocných?

Nemusím další otázky podobného typu předkládat a raději se pokusím nabídnout co nejjednodušší odpověď. Změna, nová éra produchovnění, může přijít na svět a zakořenit se tu až tehdy, kdy se změní samotný člověk. A tak je důležité to sdělení starořeckých filosofů, kteří říkali:

„Služ bohům, musíš-li, ale tvou první povinností je poznat, kým a čím jsi ty sám.“

Žijeme ve světě, kde (zatím) má z minulosti dominanci křesťanské náboženství. Bylo by lepší napsat nauka, kterou přinesl Ježíš Kristus. Ve svém prvotním ideálu přinesl mnoho užitečného, i když možná později upraveného pro silný podíl světské moci. Proto pro ten dnešní název článku a k jeho doplnění uvedu ještě některé podstatné myšlenky, které syn Marie přinesl lidstvu:

V Matoušově evangeliu, kapitola 5. – Blahoslavenství v kázání na hoře – je to poukazování na to, jakým být, abychom mohli spatřit Boha. Velmi důležité!

Zdůraznění, že je potřeba milovat své nepřátele, milovat Boha, milovat bližního svého jako sebe samého.

Nebudovat a neukládat si své poklady na zemi, kde mohou zrezivět, sežrat je moli…, ale naopak, budovat a shromažďovat si své poklady u Otce, kam na ně nikdo nemůže.

Být čistí jako ty malé děti, být pokorní a čistého srdce.

Umět odpouštět svému bližnímu, milovat se všichni vzájemně jako členové Jeho stvořené lidské rodiny.

Prosit, aby nám bylo dáno, hledat, abychom nalezli, tlouct, aby nám bylo otevřeno.
Jsme v roli marnotratných synů a je naší velkou nadějí, že při naší dobrovolné změně k pokání, budeme opět u Otce přivítáni s otevřenou náručí.

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha… a to Slovo je v nás a „čeká“ až Ho objevíme. Vždyť blaze je těm, kteří slyší Jeho Slovo.

Obdrželi jsme pro svůj život hřivny a naším úkolem je žít a pracovat tak, abychom odevzdali Bohu více, než nám dal pro naše zrození.

Sejme vždy dobrou setbu, jen tak může být i dobrá úroda.

Chrám Boha živého je v nás, jen tam a v něm je třeba hledat Cestu…, a to je obrovská naděje pro naši spásu.

Cesta přes naše „jediné“ oko, přes vstup k Otci je známá… když jsme prosili, hledali, když jsme pak již i u ní, pokorně a s láskou tlučme.

* * *

Jsme lidské bytosti a jen jako takové můžeme docenit tu perlu pravé lidskosti, kterou máme v sobě. Ten kokrháč z úvodní bajky je nižší stvoření. My již však můžeme vědět, že poklad leží v nás a je jen a jen na nás ho objevit. Pak budeme tím člověkem, který se může cítit naplněn doslova zázrakem!
 

Václav Žáček /Venda/
 

hodnocení: 5
hlasů: 3
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

149 komentářů

Přidat komentář
 1. pre p. Vendu, ktorí píše:

  …..že oplodnil židovské devu a splodil s ňou dieťa menom Ježišťok.“, je podle mne obrovská a nepřesná zkratka.

  p. Venda, v čom je moja – v texte uvádzaná veta obrovská a nepřesná skratka?

  Nie je pravdou, že kresťanstvo nebolo schopné si ,,vymyslieť“,svojho vlastného virtuálneho Boha, ale bolo nútené uchýliť sa k Bohokrádeži?. Nie je pravdou, že dobrotivý kresťanský Boh – je vlastne ten istý odporný, namyslený, krvilačný a spupný ,,netvor“, zo židovských mytológií?
  Nie je pravdou, že táto Bohokrádež bola vymyslená v temných kobkách kláštorov úzkou skupinkou cirkevných papalášov vtedajších čias? A ako to vraj prebehlo? Jednoducho tak , že sa vraj ONEN ,,netvor“- Hospodin v spánku zmocnil panny Marienky? Prečo sa Hospoin už odvtedy takéhoto až príliž drastického zmocnenia sa devy neuchýlil aj v súčastnosti? Aj ja by som chcel zažiť druhé biblické časy, keby sa tu napr. na takom zapadákove, akým je Slovenská gubernia, ktorá nesie na svojich pleciach takého Velikána, akým je birmovaný komunista. Za takého sa považuje náš pomútený preceda vlády. Objavil by sa taký Alfonz, prvý brat Ježišťoka. Vyrastal by v chudobe a v 33 rokoch by kázal na Kriváni a všatko by sa do celého sveta on-line sprostredkovalo. Nebolo by treba dílerov viery – katolícku cirkev, každý by si mohol na Alfonza siahnuť, elektronicky zaznamenať jeho hlas a dokonca by si každý smrtelník mohol na mobil natočiť video v HD kvalite. A možno by ho zase tí nejvernejší v svätú vieru zase zlikvidovali, aby tu zas nebolo naraz tolko dobra, lebo aj premnoho DOBRA škodí vývoju osobnosti.Pochopili by to všatci veriaci a bol by na 2.000 – 3.000 rokov zase klídek, pohoda, tabáček, alebo ani NIE?
  Prečo p. Venda, prečo nie teraz a vtedy ano. Viete mi dať na to odpoveď…

 2. P. Vendovi, ktorí píše aj:

  ….Pěkný den a nezapomeňte prosím, že zázrak jménem člověk se stále vyvíjí.

  Ano v tomto s Vami plne súhasím. Ale nie je mi jasné o akom človeku hovoríte Vy, lebo Ja si myslím, že naozaj človek je hračkou Prírody a Evolucie, i ked som nikdy nebol komunista, alebo inak ,,načervenalý“.

  Samotný vznik života a následne aj postupný vývoj človeka považujem za zázrak. Ano, nie som schopný svojpu myslou pochopiť, ako sa do zhluku aminokyselín dostal ,,život“.
  Pripúšťam aj to, že ,,život“ je tak výnimočná kategória vo Vesmíre, že ,,klobouk“ dolú.

  Som nachylný aj pripustiť, že medzi Zemou a Nebom nie je všetko ,,s kostolným poriadkom“. Zásadne však odmietam to, že Vesmír a život stvorili akýsi Bohovia, nech majú akékolvek pomenovanie. Prečo? Pretože nasleduje zásadná otázka . Kto stvoril BOHOV?

  Ja tvrdím, že Človek, TEN, ktorý zostal so svojim osamoteným rozumnom uprostred tmy, chorôb, smrti a otázkou, ako prežiť z dnešného dňa na ten zajtrajší..

  1. Ad.:
   „Pretože nasleduje zásadná otázka. Kto stvoril BOHOV?“

   Jaké BOHY máte na mysli? Vždyť Bůh je jen jeden.

   Boha jediného nestvořil nikdo. Nad ním nic jiného není. Bůh existuje věčně, nebyl zrozen, nemá začátek ani konec, je nekonečný.

   To jen člověk nechápe a já také ne. Nemá k tomu vybavení. Když i mystici si opravdu bolestně uvědomují neschopnost lidských slov a intelektu skutečně přetlumočit cokoliv ze své zkušenosti Boha?

   Vymyslel jsem takové přirovnání, které jsem Vám ještě nesdělil.

   Představte si, že mravenec u svého mraveniště spatří na pár sekund srnku, která se u mraveniště zastavila. Na základě tohoto krátkého vjemu:
   a/- je pak schopen vysvětlit vznik a chod Vesmíru
   b/- není pak schopen vysvětlit vznik a chod Vesmíru

   To druhé je správně. A v takové roli je člověk, ten zdánlivý vládce světa.

   Pane gilgamešova noho, u Boha není prostor a ani čas. jak to může člověk pochopit?

   Ukázka z jednoho z klasických spisů taoistické literatury, z knihy od Čuang – Tse (10), která podle všeho z větší části byla napsána na sklonku čtvrtého století před Kristem.

   „Neptej se, zda je původ v tom či onom. Je ve všech bytostech. Proto je nazýváme nejvyšším, všeobsahujícím, úplným…Zařídil, že všechny věci mají být omezené, on jediný je však neomezený, nekonečný. Pokud se týče projevení, způsobuje původ, že všechno postupně vzniká, ne však tomuto postupu nepodléhá.

   Je tvůrcem příčin a následků, avšak není těmito příčinami a následky. Je tvůrcem zhuštění a rozpouštění (zrození a smrt, změny stavu), není však těmito zhuštěními a rozpouštěními.

   Všechno z něho pochází, on však nepodléhá žádnému vlivu. Je ve všech věcech, není však s nimi totožný, neboť není ani diferencovaný, ani omezený.“
   Üang – Tse.

   A mistr Eckhart dodává průzračné a jasné :
   „Bůh je ve všech věcech. Čím více je ve věcech, tím více je mimo věci; čím více je uvnitř, tím více je vně.“

   Dobrou noc a nezapomeňte prosím, že jste účasten zázraku jménem člověk.

   Venda

   1. ad: Vymyslel jsem takové přirovnání, které jsem Vám ještě nesdělil.
    _________ :-))))))))))))))))))))))) Cimrman hadr….-)))))))))))))) Müslitel a „zázrak“ jménem Venda…:-)))
    __________ „Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.“ (Karel Čapek)

 3. ad: To jen člověk nechápe a já také ne.
  ___________ to mě nepřekvapuje.

  ad: Nemá k tomu vybavení.
  ___________ co to zase plácáte za nesmysly?! Člověk, obdařený rozumem (intelektem), je schopen pochopit i to, že existují „věci“, které jeho rozum přesahují. Uvěřit v Boha, neznamená vzdát se rozumu.

 4. ….Pre tých, ktorých sa dotkol Hospodin, Jahve, Netvor z hlbokého vesmíru, Vesmírna sliepka, 12 mesiačikovia ,či iné nadprirodzené bytosti.:
  Mnohí z vás, čo čítajú tieto úvahy diskutujúcich , musíte zahodiť svoj ostych, strach a zveriť sa nám, ktorých tento dotyk ešte neprebudil, aby ste sa ozvali a zverili sa , aké to bolo, sekundu,hodinu po kontakte. Možno nám dáte návod , ako na to. Ano aj my ,,nedotknutí“ si zaslúžime vedieť aké to je.Nie nechcem počúvať nezmysly typu modli sa čakaj.Ak ste v dôvernejšom vzťahu s Bohom, pošepnite nám, ako ON vysvetluje svoje Bohozrodenie, či naozaj je tu od nepamáti , alebo sa vyliačil počas velkého Harmatanca ináč nazvaného Velký tresk.
  Podla mňa vesmír sa rozpína, potom dosiahne maximum a následne prichádza k chodu vzad, až do prvotného stavu. A pri tomto spätnom chode je možné, že sa gravitácia ,,nedotkla“ NIEKOHO- či NIEČOHO a ten sa nevyparil v tom limitnom bode. Predstavme si, že zostal mimo čas, priestor a prizeral sa ako TRULO, ako vzniká znovu celý vesmír . Ani ,,prstom“ nepohol ale môže povedať bol som pri tom… Ja som v takom istom ,,očakávaní“, ako prvorodička…

 5. Vendo, orgonet to je o duševní zdraví.
  Orgonet, chemptrails , ze 3D do 5D, rozhovor se Sv. Petrem a jiné pohádky.
  http://orgo-net.blogspot.cz/p/jak-si-vyrobit-orgonit.html
  Jak vyrobit orgonet : ze železných špon a lepidla.
  http://orgo-net.blogspot.cz/p/nepravidelny-denicek-chemtrails.html
  Jak zničit chemtrails : octem odpařeným z hadru v domácnosti, na prádelní šňůře nebo líp z prádelního koše odpařit galon ( 3,7 litru) octa za jízdy autem nejlépe při 90 km/h.

  1. Marná sláva, v blázinci se pořád něco děje….-)) Celá tahle šílená konzumní společnost „je o duševní zdraví“ a jeden velkej blázinec zároveň.
   ____________ Prvním poškozením je pád do „konzumní společnosti“ (Adam Smith)

 6. Pardale,
  člověk není jen jeden, stejný v miliardách.
  Každý je jiný, někdo vystuval Oxford, někdo žije v chudinské čtvrti Kalkaty.

  Někdo namaloval vzácné obrazy a byl ještě za života obdivován, jiný nemá ani normální jídlo.

  Někdo je majitelem novin, které se prodávají, jiný neumí ani číst.

  O tom všem je člověk a stále je to zázrak.

  Nechválím tu ani orgonet, ani závěry s Brisbane či situaci na Ukrajině.

  Člověk vytvářel, vytváří a bude vytvářet mnoho dobrého i špatného. A je na každém, aby se v tom orientoval. A nebo neorientoval. Viděl či neviděl, slyšel či neslyšel.

  Nic víc v mém odkazu nehledejte.

  Díky za Vaše informace.

  Venda

  1. Our lovely čechiše Hansíku,

   nejde přece o mne. Já mohu být a nebo jsem naivní a blbej, proč ne?

   Díky jinak za Váš tvůrčí vstup.

   Venda

   1. ad: nejde přece o mne.
    ________ Ne!? A o koho? „Komu zvoní hrana? Zvoní Tobě.“

    ________ Nic na světě není nebezpečnější, než upřímná neznalost a svědomitá hloupost. (Martin Luther King)

   2. Tento komentář je naprostou, ale naprostou dohenestací člověka. Bez argumentů, ponížením člověka.

 7. Počasí je tu často pod jinými články diskutováno.

  Zda-li je pravdou, že člověk / zázrak jménem čloěvk / by byl ochoten vstoupit do této „hry“ ovládání – např.pro ovlivnění zásob pitné vody, pro produkci potravin – a měl by zájem toto regulovat ?

  Zajímavá přednáška je v odkazu / snad Pardal přijme tento zdroj / :

  https://www.youtube.com/watch?v=Iv7kCPd3zhE

  Venda

  1. ad: Zda-li je pravdou, že člověk / zázrak jménem čloěvk / by byl ochoten vstoupit do této „hry“ ovládání – např.pro ovlivnění zásob pitné vody, pro produkci potravin – a měl by zájem toto regulovat ?
   ___________ kladu si otázku, jestli jste opravdu tak naivní nebo tak blbej, anebo obojí……….?

   tady máte ten váš „zázrak“, včetně toho, čeho všeho je „ochoten“, připraven a schopen.

   https://www.google.cz/search?q=holokauszt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=TNiPVK6bDIXa7gahpoFY&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=890

  2. Vendo, chemtrails je nesmysl, jsou to kondenzační stopy, tedy vodní pára, která vznikají spalováním leteckého petroleje. Boeing zhruba 6000 km dolet, palivo nádrž 20 000 litrů, tedy kolem 3 litry / 1 km. Jestli se vytvoří a udrží stopa záleží na mnoha věcech hlavně na teplotě a výšce, kde letí. Máloco je tak kontrolováno, jako letecká doprava a letadla samotná. Rozprašovat tuny práškové látky, aby se rozptýlila rovnoměrně, to vyžaduje zařízení, které nikdo na letadlech nenašel. Nehledě na to, že aerosol pokud není extrémně jemný se rychle usazuje ( moučný prach se usadí během sekund, jemný sopečný prach do 3 let zhruba klesne ze stratosféry).
   Údajné látky, které se mají rozprašovat jsou uváděny :
   1) Sloučeniny barya ( česky baryum, anglicky barium). Rozpustné sloučeniny barya jsou silně jedovaté, BaCl2 smrtelná dávka pro člověka asi 0,6 g. Silně nerozpustný BaSO4 jedovatý není, stálá bílá látka, hustota 4,5 g/cm3, tedy se jako aerosol ve vzduchu udrží podstatně hůře jak jiné látky s menší hustotou. A je drahý, zhruba 1 kg za 100 Kč. V kyselinách je nerozpustný, a v kyselině octové (doporučované orgonet.cz) zcela jistě nerozpustný a páry octa, jak se proboha dostanou a v jaké koncentraci do 10 km výšky, kde létají letadla. Ocet je 8% kyselina octová, takže vpodstatě voda. Čistá kyselina octová (98 %) tuhne při + 17°C ( tzv. ledová kyselina octová).
   2) Sloučeniny hliníku , hliníkový prášek, Především sloučeniny hliníku jsou všude, asi 8% zemské kůry a jsou nerozpustné a neškodné- živec (K2O.Al2O3.6SiO2) , kaolín ( Al2O2.2SiO2.2H2O), bauxit ( Al2O3.x H2O) je cenná a prakticky jediná ruda na výrobu hliníku.
   Ve větším se vyrábí síran hlinitý ( dává se při vločkování při výrobě pitné vody, takže jeho jedovatost asi nebude akutní). Také je drahý ( čistý asi 300 Kč/kg) . Vyrábí se z hliníku, hliník i jeho údajně rozprašovaný prášek je drahý, protože se vyrábí elektrolýzou.
   Akutní toxicita síranu hlinitého z bezpečnostního listu http://www.pentachemicals.eu/bezp_listy/s/bezplist_154.pdf
   LD50, orálně, potkan (mg.kg-1) větší jak 9000 mg/kg, (tedy 9g/kg, pro člověka 80 kg řádově 70 g. Smrtelná dávka NaCl pro člověka je asi 230 g.)
   LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1): není k dispozici. Čili prakticky síram hlinitý vdechování je nejedovatý.
   3) Jodid stříbrný AgI, extrémně drahý , nerozpustný, snad je možno ho jemně rozprašovat a vyvolat kondenzaci par a vyvolat déšť. Ví se to dávno, nedělá se kvůli nesmyslně vysoké ceně a nejistému účinku ( srážková voda bude mimo jiné chybět jinde).
   Podmínky pro udělení patentu jsou obecně :1) musí jít o věc v principu novou, 2) musí být technicky proveditelná. 3) ekonomická stránka věci se nezkoumá, takže rozprašování čehosi a ovlivnění počasí ( klima těžko) je možné, ale drahé a nesmyslné.
   Vendo, než myslet na chemtrails je lepší cokoliv- pohyb na zdravém vzduchu a zdravém těle.

   1. Díky.
    Copak pro mne můžete uvádět mnoho argumentů. Něco mohu přijmout, něco ne. Škoda, že nemůžete diskutovat s takovým člověkem, který v odkazu přednáší. Kdybyste byl na přednášce pana Dana Wigingtona a zúčastnil se diskuze, mohl to být i pro nás, laiky zde, ještě větší přínos.

    Ten odkaz, který jsem dal není proto, že bych tomu já věřil nebo nevěřil. Je to proto, že to zapadá do odkazu na můj výchozí článek „Zázrak jménem člověk“.

    Je totiž úžasné, že jedni hlásají něco, a mají pro to silné argumenty, druzí zase něco zcela opačného a zase mají své, neméně silné argumenty. Kde je pravda?

    Ještě jednou díky za Váš tvůrčí přístup.

    Venda

   2. Pardale,
    na Vašem místě bych si těmi kondenzačními stopami tak jistý nebyl. Je fakt, že normálnímu člověku to hlava nebere, proč by to někdo dělal.
    Nevím jestli jste to někdy pozoroval, ale je normální, že letadla slouží k přepravě osob,nebo nákladu a pohybují se v určených koridorech z bodu A do bodu B.

    Tyhle letadla jsou jiná a doslova křižují oblohu sem tam a tkalcují za sebou oblačnost. Z toho možno usoudit,že jsou to letadla vojenská a nejspíš ani nebudou naše, ale prostě NATO. Co je na tom divný, že se to děje i v zemích, které nejsou v NATO, třeba v Rusku.
    Že za tím je ovládání počasí, nebo likvidace lidstva, tak o tom silně pochybuji. Co mě
    připadá jako nejpravděpodobnější, je ovládání lidské mysli, v některých „konspiračních
    teoriích“ se mluví o inteligentních nanovláknech, nebo tak nějak. Nejspíš to následně souvisí s těmi HAARP. Třeba to je blbost, ale chování těch letadel je podezřelé.

    Taky je dobré se zamyslet, co to musí stát finančních prostředků a že ty letadla musí
    někdo obsluhovat. K tomu je celkem zajímavý článek právě na OrgoNetu, má to být
    zpověď pilota, zní to celkem věrohodně:
    http://orgo-net.blogspot.sk/2014/12/pilot-chemtrailsoveho-letounu-promluvil.html#more

   3. Ad: „v některých „konspiračních teoriích“ se mluví o inteligentních nanovláknech, nebo tak nějak.“

    Je jasné, že člověk bezmezně věřící v jeho zkratkovité božstvo NZPJK, lehce uvěří i v nanovlákno jehož inteligence jeho převyšuje, natož aby byl schopen rozeznat výmysly typu „pilot chemtrailsového letounu“ :)))

   4. „pilot chemtrailsového letounu“
    _______:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   5. Lubko,
    na Vašem místě bych se tomu tak neřehtal. Buď o tom nic nevíte, nebo víte a mlžíte. Obojí je možné a z obsahu internetových diskuzí je nemožné to alespoň
    částečně rozpoznat.

    Takže pokud nevíte, tak si to nastudujte, taky si můžete udělat osobní test a dát si to pod mikroskop. Je z toho zřejmé, že nanovlákna jsou jen nosičem nějakého obsahu a časem se ten nosič vyloučí. Ten podstatný obsah nejspíš zůstává v těle.
    http://orgo-net.blogspot.sk/search/label/Nanovl%C3%A1kna.

    A pokud mlžíte, tak snad jen, že VĚDOMÉ nepravdy mají sobě souvztažné hmotné následky!

   6. Karle, odkazy fungují, hlava nefunguje. Odkazy mají charakter hoaxu ( uživatelem šířené nepravdivé nebo poplašné zprávy).
    Karle,
    http://orgo-net.blogspot.cz/2014/12/pilot-chemtrailsoveho-letounu-promluvil.html
    Popis videa a návod na šíření hoaxu a obohacení o vlastní vyprávění :
    „Toto je sdělení, které jsem dostal z důvěryhodného zdroje. Pochází údajně od pilota USAF, který létá na aerosolových tankerech, jako součást tajného geoinženýrského aerosolového programu Indigo Skyfold. Prosím, okopírujte si text a pošlete dál. Text se nevešel do popisu videa, takže je v prvním komentáři. Kdo je dobrý vyprávěč, udělejte z toho textu vlastní video a šiřte!
    (Pozn. Orgonet: Obrázky ve videu slouží jen k illustraci čteného textu mailu od pilota, nejsou to žádné nové odhalující záběry.)“

    K  nanovláknům http://orgo-net.blogspot.sk/search/label/Nanovl%C3%A1kna
    Karle, nanovlákna ( Nanospider z Liberce) jsou tenčí, než vlnová délka viditelného světla ( např. 200 nm) čili je optický mikroskop nezobrazí.

    http://orgo-net.blogspot.cz/2014/12/pilot-chemtrailsoveho-letounu-promluvil.html
    Zdroj asi : http://www.geoengineeringwatch.org/climate-engineering-pilot-disclosure/
    „Můj firewall zaznamenal mnoho pokusů o vniknutí, když jsem zagooglil na Indigo Skyfold. Na internetu je o této operaci nula informací. To je ojedinělé. “
    Komentář : odkaz Indigo Skyfold
    http://www.google.cz/#q=Indigo+Skyfold
    má na Google 2 280 odkazů.
    http://orgo-net.blogspot.cz/2014/12/pilot-chemtrailsoveho-letounu-promluvil.html#comment-form
    Komentáře k chemtrailsovému pilotu řeší Martu Kubišovou a Václava Havla jako zednáře, mimozemskou invazi, nový přichod Ježíše, obrazovku z hliníku na obloze, atmosféru změněnou na plazmu…
    Dřív, kde ve škole nesrozumitelně a nečitelně psal, byl od paní učitelky označen jako hraboš školní.
    Dnes máme nový fenomén : hraboš internetový.

   7. Pardale,
    jsem rád, že jste to prozkoumal a vyhodnotil. Třeba o těch nanovláknech. Je jasné, že spousty informací na podobných
    webech jsou kecy a sám za sebe můžu říct, že se např. o
    ty chemtrails moc nezajímám. Na obloze se to někdy ale fakt nedá přehlédnout. Každopádně je dobré vědět, co všechno se o tom povídá
    a tak nějak zvolna a lehce se připravovat na to, co přijde. Přímou
    skokovou dávku toho zla by nikdo nemohl přežít.

   8. Karle, Vašemu zkratkovému božstvu, Vašim krutoblbým odkazům, Vaší představě, že nanovlákno inteligentní pod mikroskopem zobrazíte, jakož i mnohému dalšímu z toho, co tu píšete, se s chutí zařehtám vždy :)))

   9. Jistě :) Išslké dortíčky Františka Josefa (Ischler Törtchen) jsou moje adoptovaná specialita – rád je peču rád je jím:) Ale zbytek nechávám na povolanějších :)

   10. Ojojoj po vánočním večírku se mi pletou písmena .. dortíčky jsou išlské :)

   11. Pardale,
    posílám Vám nové video, které víceméně potvrzuje to, co já intuitivně vyciťuji k těm
    takzvaným chemtrails, jak jsme tu o tom před časem diskutovali:
    https://www.youtube.com/watch?v=fCGBx0y7lG0

    Trošku to napovídá o tom, že čipy vpravené do ruky nebo na čelo jsou zastírací manévr.
    Realita je mnohem vychytralejší. Jakou roli v tom asi hraje ten meteorologický radar v Brdech?

   12. Ještě něco k tomu meteorologickému radaru v  Brdech, když už jsem tak konkrétní. Co mě na tom zaujalo, že stojí na kopci zvaném Praha.
    http://zpravy.aktualne.cz/jediny-americky-radar-v-brdech-ktery-nikomu-nevadi/r~i:article:511689/

    A další tamní záhada je ta bývalá raketová základna Varšavské smlouvy „Na klondajku“, která leží cca 40 kiláků severněji. Tipnul bych si, že to bude 42 kiláků. Na tohle si blbečci potrpí :)
    http://www.novinky.cz/domaci/368003-ucel-vedeckeho-parku-v-brdech-budi-pochyby.html

   13. Karle, nevím kdy jsem diskutoval a snad s Vámi o chemtrails, vždy jsem říkal, že je to nesmysl, prostě internetová ujetina typu konec světa roku 2012 nebo Nové zjevení (NZPJK).
    Nanočástice není lehké vyrobit, pokud by je někdo rozprášil z letadel, tak by měly stát kondenzačními centry pro vznik vody nebo zrnek ledu. Mikročástice třeba síra z výbuchu velkých vulkánů hlavně blízko rovníku se mohou dostat do stratosféry až k 30 km a setrvat tam dlouho ( řádově 2-3 roky) a ovlivní klima ochlazením. Letadla nelétají ve stratosféře, ale v 10 km, kde rozprášení čehokoli může vést tak leda k podpoření kondenzačních center z vodní páry a během řádově dnů až týdnů to spadne s deštěm dolu. Čili dlouhodobý účinek slabý. Dále letadla nejsou schopna vynést několik km3 práškového materiálu, což by krátkodobý účinek snad mít mohlo. Nehledě na to, že je trvale nadbytek kondenzačních center v atmosféře v místech, kde se tvoří déšť a sníh.
    Vaše video
    https://www.youtube.com/watch?v=fCGBx0y7lG0
    je typický blaf o všem možném bez jediného konkrétníého údaje.
    Čas 16:00: „v kontexte mogellonov. teda samoskládajcích se nanostrojov.“
    Fajn, nanostroje se skládají sami, ale to z čeho se skládají musí někdo vyrobit. Přírodě je vlastní chaos, neuspořádanost ( entropie) samovolně roste, vysoce organizovaný nanostroj je obrovsky nepravděpodobný, i kdyby vznikl, muselo by se dodávat hodně energie na vznik a jeho udržení ( provoz). Jestli ta energie není k dispozici, žádný stroj ( ani nanostroj) nemůže konat práci.
    Ve videu je údaj frekvence 42 kHz ( což odpovídá podle vzorce E = h*f malé energii záření) snad nějakého meteorologického radaru (nejspíš HAARP, to tu už dlouho nebylo).
    Frekvenci 42 kHz má například ulktrazvuková čistička brýlí a s výkonem 70 W.
    http://www.fossa.cz/loziska/ultrazvukove-cisteni-inline-lozisek/detail-ultrazvukova-cisticka-digitalni-a6200-1-4-l-vykon-70-w-frekvence-42-khz-a-mnoho-drzaku
    Meteorologické radary mají frekvence několika GHz
    http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/info_czrad/
    „Frekvence 5645 MHz (od 21.5.2009) 5635 MHz (od 25.5.2009)
    Impulsní výkon 250 kW 305 kW
    Délka pulsu 0,8 mikrosekundy 0,8 mikrosekundy “
    Převedeno do češtiny a fyziky : energie ( práce) W= P*t
    tedy 250 000*0,000 000 8 =0,2 [J].
    Čili energie tohoto radaru trvale průměrně dodávaná do atmosféry je malá. Je to rovno kinetické energii 1000 kapek vody hmotnosti 0,1 g padající rychlostí 2 m/s.
    Kapka nebo ledový krystalek vzniklý v oblaku má průměr asi 0,01 mm, kapka vody např ukápnutá z vodovodu má objem spíše méně než 0,1 cm3, to odpovídá 0,1 g. Kapky padají až několik m/s.
    http://vtm.e15.cz/clanek/prilis-rychle-kapky-deste

    Problém nastane, až když dešťová voda ( iniciovaná nanočásticemi a nesoucí spoustu konspiračních úkolů od skrytých manipulátorů celým lidstvem) kape na karbid.

   14. Pardale,
    díky za vysvětlení. Fyzice zjevně rozumíte, ale přecejenom, taky nemusíte vědět všechno. Víte, byl bych velice rád, kdyby to byl kec.
    Nezbývá než se smířit s tou moudrostí, že dnešní pravdy jsou zítřejšími omyly
    a rozsoudí to až budoucnost.

   15. Pardale,
    mám tu pro Vás nový článek z Orgonetu. Já těmto fyzikálním věcičkám zas tak nerozumím a tak by mě zajímal Váš názor. Souvisí to s těmi vlnami co do nás perou.

    http://orgo-net.blogspot.sk/2015/06/mobilni-veze-predavani-mobilniho.html#more

    To já jen tak, aby jsme věděli, až nám začne být ouzko, co máme rozmlátit jako první. Jenomže pak nepůjdou mobily a to bude průser. No jo, ale co se
    satelitama, rozmlátit satelit, to už chce fištrón.

   16. Karle, vytáhněte počítač ze zásuvky, zahoďte mobil, běžte na nejbližší kopec a čekejte na další instrukce doručené pěšky od NZPJK.
    Pane Bože, chraň nás od orgonet.cz. Srovnává výkon mobilního telefonu ( u nás 0,25-2W) , který máme u hlavy nebo domácích Wi-Fi s výkonem vysílače vzdáleného kilometry. A chtěl by, aby měly vysílače stejný ( malý) výkon . Naše radikomunikační vysílače mají až 100 kW. Účinek elektromagnetického působení ( energie a tepelné působení, výkon) klesá se čtvercem vzdálenosti (velmi podstatně klesá do 100 m) . viz mobil u hlavy http://elektro.tzb-info.cz/docu/clanky/0085/008572o4.png
    pro vysílač
    http://elektro.tzb-info.cz/docu/clanky/0085/008572o2.png
    Elektrické pole vysílače ( V/m) klesá, ve vzdálenosti 100 m je 20 x menší jak ve vzdálenosti 5 m.
    http://orgo-net.blogspot.sk/2015/06/mobilni-veze-predavani-mobilniho.html#more
    „zesilovače frekvencí napojené na HXXrp. (Pozn. editora: HXXrp je komunikační protokol, o němž jsem slyšel v NSA. Zkoušel jsem vygooglit více, ale bezvýsledně, kromě náhodných zmínek). Myslím, že tím mohou řídit počasí. Rovněž, každý z nás má svůj vzorec frekvencí, které vydává, a tyto mobilní a wifi věže mohou zasahovat do těchto našich frekvencí.“ ..
    Komentář :. Asi se jedná o internetem zkomolené slavné zařízení HAARP. Další komentář netřeba.
    Ano vysílané elektromagnetické vlnění ovlivňuje děje v buňce a mozek. Hlavně jako zdroj tepla. Takže tefonujte venku na mrazu :). Naše tělo ( od páteře) ovlivňuje třeba špatný způsob sezení u počítače. Vyzařování LCD monitoru je asi zanedbatelné. Prostě škodí všechno, když je toho moc: cukr, tuky, sůl, alkohol, slunce.. Orgonetu škodí vysílače TV v Americe..
    Základní údaje
    http://www.tzb-info.cz/1801-elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-i
    http://www.tzb-info.cz/1809-elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-ii
    Nové údaje ( od 2012), normy jsou změkčeny, vpodstatě kvůli vysílačům pro mobilní telefony.
    http://elektro.tzb-info.cz/8572-elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-vi
    „Znovu uvádím, že nemám nic proti referenčním hodnotám aplikovaným na mobilní telefony, kde se jedná o krátkodobou expozici. Uplatňovat tyto hodnoty při výstavbě vysílačů vede k oprávněným stížnostem občanů, protože pokud máte tu smůlu, že základnovou stanici máte v blízkosti bytu, jste ozařováni, jako kdybyste trvale volali 24 hodin denně mobilem s výkonem 0,25–2 W.
    …Z toho plyne, že v tomto prostředí se zvýšenými požadavky by elektronická zařízení nemusela správně a bez poruch fungovat v elektromagnetickém prostředí, které povolují zdravotní limity (na konci hranic referenčních hodnot – to, co má „vydržet“ člověk podle ICNIRP). Elektronické přístroje, které budou součástí našeho života (dokonce někteří lidé je budou mít implantovány v těle jako čip; nejde jen o kardiostimulátory, připravují se nanotechnologie), splňují požadavky na technickou EMC a ta je daleko nižší než zdravotní limity. Paradoxně nás tedy chrání, jak jsem již uvedl, technické normy, nikoliv zdravotní limity. “
    http://elektro.tzb-info.cz/docu/clanky/0085/008572o2.png vysílače na budovách jsou směrované, nejde to tolik do budov pod nimi. Technicky se vysílače mezi sebou ruší, což je větší překážkou navyšování výkonu a zhušťování vysílačů, než zdravotní normy.
    http://www.digizone.cz/clanky/nove-anteny-na-zizkove-umozni-zvysit-vykon/
    „Technický plán přechodu počítá s tím, že multiplexy ze Žižkova budou vysílat plným výkonem 100 kW ERP.“
    http://dvb-t-set-top-box.cz/clanky/vymena-anteny-na-zizkovskem-vysilaci-fotogalerie/
    Zdraví a mobilní telefony
    http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/zdravi-a-mobilni-telefony
    „Pro ostatní osoby (obyvatelstvo) je její velikost stanovena na 2 W/kg. Pro zaměstnance je pětkrát vyšší, tedy rovná 10 W/kg; u mobilních telefonů se však používá ve všech případech hodnota stanovená pro ostatní osoby. ..Vyzařování anténky mobilního telefonu zasáhne jen malou část těla a jako přípustná hodnota se v tom případě uplatní veličina nazývaná lokální měrný absorbovaný výkon. Pro ostatní osoby (obyvatelstvo) je její velikost stanovena na 2 W/kg. Pro zaměstnance je pětkrát vyšší, tedy rovná 10 W/kg; u mobilních telefonů se však používá ve všech případech hodnota stanovená pro ostatní osoby.
    Hloubka pronikání decimetrových elektromagnetických vln do těla klesá s rostoucí frekvencí a závisí na druhu tkáně – u kostí je větší než u svalové tkáně. Její typická hodnota je pro frekvence používané u mobilních telefonů rovná přibližně jednomu centimetru. Měření absorbovaného vysokofrekvenčního výkonu v tkáni těla není ovšem u živého člověka proveditelné. Pro zjištění, zda určitý typ mobilního telefonu nepřekračuje stanovený lokální měrný absorbovaný výkon, se používá buď numerický výpočet na počítači, nebo měření na modelech (fantomech), jejichž elektrické parametry odpovídají vlastnostem vyšetřované části lidského těla. Oba způsoby jsou náročné, protože vysokofrekvenční vodivost i dielektrická konstanta je jiná pro svalovou tkáň a jiná pro kosti, hlava nemá jednoduchý geometrický tvar a také směrové vlastnosti vyzařování anténky mobilního telefonu se u jednotlivých typů přístrojů liší. Spolehlivá měření provádí jen několik specializovaných laboratoří v Evropě a v USA. U všech mobilních telefonů, které jsou v naší veřejné obchodní síti, je deklarovaná hodnota měrného lokálně absorbovaného výkonu nižší, než stanovená přípustná hodnota. Dodržení hodnoty 2 W/kg pro lokální měrný absorbovaný výkon zaručuje, že i v místech nejbližších anténce mobilního telefonu je ohřátí hlavy a jejího vnitřku – mozku – tak nepatrné, že jeho škodlivý vliv je vyloučen.“
    „Digitální multiplex č. 1 (též nazývaný veřejnoprávní multiplex) bude šířit programy ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4 Sport na kanále 53 s výkonem 32kW…
    ..Pražský vysílač v Mahlerových sadech bude doplňovat středočeských vysílač Cukrák na se stejnými multiplexy na stejných kanálech, ale s mnohem vyšším výkonem 100kW a ve standardní horizontální polarizaci.“
    100kW ERP má i vysílač Kleť.

   17. Pardale,
    díky za vyčerpávající informace. Fyzice možná rozumíte, ale jak už jsem Vám několikrát říkal, vidíte to všechno jenom zvenku a z hlediska toho, co o tom říkají autority, nebo třeba patříte i k nim.

    Hlavní náš rozpor spočívá v definici mysli. Podle Vás je to mozek se svými funkcemi, podle mě něco (nejspíš nějaké vlny) co přicházejí z duchovního světa a mozek slouží jako hardware k příjmu a zpracování těch vln.

    Je jasné, že pak docházíme k rozdílným závěrům i když Vy to máte podložené vědeckým výzkumem a já jenom nějakou nehmatatelnou intuicí.

   18. ad: chemtrails je nesmysl, jsou to kondenzační stopy
    ______ Pardale, nevím, nepodceňoval bych to a nebagatelizoval to. Že to jsou „JEN“ kondenzační stopy, vodní pára, zkrátka nevěřím. Nevěřím tomu třeba už jen proto, že v tomhle SYSTÉMU, hře „na demokracii a svobodu“, existují všehoschopní hoši, „hráči“ schopní všeho. Takže kontrolky by měly bejt auf pořád.
    ______Žijeme, tedy lidé a brouci v době, kdy všechno může znamenat cokoliv (J.Turber)

   19. ad: chemtrails je nesmysl.
    ______ Pardale, není to zas až tak dlouho, co jiní taky říkali: ostnatý dráty, koncentrační tábory? plynový komory? nesmysl! Dneska žijem v bezdrátovým elektronickým koncentráku a co všechno dejcháme je velkou otázkou. Zapněte představivost, třeba Vám docvakne. I když, u těch co pro stromy nevidí les, si nejsem tak docela jistej.

   20. Honzo, k chemtrails se shodneme, píšete:“Zapněte představivost, třeba Vám docvakne.“
    Závěr tedy je, že kdo věří v chemtrails, tomu už docvaklo nebo zatím jen cvaklo.

   21. Pardale, takhle otázka přece nestojí, protože ani nemůžete stát. Když ale dáváte a kladete „rovnítko“ mezi chemtrails a nesmysl, nedává to smysl. Věřte nebo nevěřte, ale logika je nauka o vyplývání a co se nedá vyloučit, s tím je třeba počítat. Říká se tomu kritické myšlení, ale to Vy jistě víte. Na závěry si asi budeme muset počkat.

 8. Vždycky jsem to říkal, Honza umí klikat, ale co dělá jiného, toť možná i otázka ??? !!!! Vždyť jde i o Vás, ne?

  A co proto děláte Vy, aby se ta doba neopakovala? Diskutujete a klikáte moudra „člověka jménem zázrak“! / M.L.Kinga, Hemingwaye /. Snažil jste se někdy ovlivnit dění ve svém městě – obci tím, že jste chtěl svými nápady a prací na této „nižší“ úrovni spoluobčanům pomoci? Já byl 22 roků v městském zastupitelstvu a pracoval. Dejte odkaz na zápis z jednání zastupitelstva z místa, kde bydlíte, kde bude v zápise uvedeno např. : v připomínkách vystoupil občan Jan xyz a navrhl…….. .

  Kde jaký trouba umí vysedávat u počítače a kopírovat moudra jiných.

  V diskuzi pod tímto článkem jsem dal odkaz na stránky, kde mladý muž, Ukrajinec, brečí nad svým zraněným kamarádem, který nepřežil nějakou banální operaci, protože mu, jako mladému, odňali a prodali některé orgány. Kšeft, kdo ví pro koho? Proč jste o tomto nediskutoval?

  Vy vzpomínáte Osvětim, koncentráky. Hrůza a děs. Ano, jak chcete pomoci těmto lidem dnes? Já v odkazu uvádím realitu pár stovek kilometrů od nás. Odpověď za sebe samozřejmě znám, ale proč Vám ji sdělovat. Vy tu jen většinou urážíte a zesměšňujete.

  Zázrak jménem člověk a poté odkazy na doslova i sebevražedné tzv.lidské konání ! Vy jste v tom nepoznal i moji určitou ironii?

  Kdy Vám začínají v blázinci vycházky?

  Venda

 9. ad: Snažil jste se někdy ovlivnit dění ve svém městě – obci
  __________ I kdyby, tak nemám nejmenší potřebu to vytrubovat do světa. „Obílený hrob“ a onanii ega, zde zcela nepřekonatelně předvádíte Vy, zázrak jménem ČLOVĚK!

  1. Nic nepředvádím, nic. A kdyby jste to tak cítil, tak je to jenom Vaše věc. Prostě anonym.

   Nic nevytrubuji. Všimněte si, pokud můžete, že reaguji jen na Vás.

   Našel jste si na mne něco z KDU-ČSL a vytrubujete to tady – bez pochopitelného zájmu diskutujících ? Proč se o mne tak zajímáte? Proč svůj drahocenný čas věnujete nějakému Václavu Žáčkovi? Co si chcete sobě a nebo někomu jinému tímto dokázat ?

   Všimněte si, jak reagujete na moje dobrovolné přiznání, že jsem pro lidi pracoval – „Obílený hrob“ a onanii ega, zde zcela nepřekonatelně předvádíte Vy, zázrak jménem ČLOVĚK!“

   Dobrý, co? Dá se s Vámi o něčem normálně diskutovat?

   Mějte se hezky a doporučuji; neotravujte si mnou svůj život. Použiji Vaši mluvu; serte na mně!

   Díky za pochopení.

   Venda

   1. ad: serte na mně!
    ______ Vendo, jako by se stalo…:-) Nazývat věci a jevy pravými jmény, srát na obílené hroby, patří nejen k hodnotám, které vyznávám, ale patří doslova k mým prioritám a oblíbeným kratochvílím jakbysmet…:-)
    ______A jak říká Nohavica: „S počasím a s pitomcema nervu se. To jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo pohádku. Čtu to všechno pěkně řádek po řádku – Jiný to nebude. Děkuju ti osude. Jiný to… Finito“

   2. Zázrak jménem člověk.

    Dokáže si sám sobě škodit ?
    Vymyslet koncentrační tábory ?
    Nebo zraněným lidem odebírat funkční orgány pro zisk ? / určitě i pro záchranu či prodloužení jiného života /
    Dokáže znečišťovat životní prostředí a projevem jsou pak i další a další vyhynulé druhy živočichů ?

    Dokáže ale i malovat nádherné obrazy : např.
    http://obrazy-reprodukce.nazory.cz/

    a nebo sochaři ? – viz. např.http://renesance.duhovkagymnazium.cz/renesance/socharstvi

    ….a co takhle hudební skladatelé ? Zaposloucháte se do Mozartovy hudby? Není to zázrak :
    http://www.eklasika.cz/hudebni-skladatele.php

    Ale zázrak jménem člověk umí i nové, nákladné, ničivé zbraně – viz. např. :
    https://www.google.cz/search?q=ni%C4%8Div%C3%A9+modern%C3%AD+zbran%C4%9B&espv=2&biw=1680&bih=941&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=4yyQVPfUJtLfaoLigYAN&ved=0CEsQsAQ

    Většinu toho, co vidíme a vnímáme kolem sebe člověk sám vytvořil, myšlenkou, prací.

    Stále je to všechno zázrak. Totiž nic běžného, mimozemského tu až tak nemáme.

    Venda

   3. ad: Díky za nahlédnutí do Vašeho nitra.
    ______ Nápodobně…:-)
    ______ Evangelium má pronikavé oči a vidí hluboko do srdce. (Martin Luther)

  1. ad: Kdo z našich českých politiků dokázal mluvit takto otevřeně?
   ________ No kdo, no…:-) no schválně, kdo to uhádne..:-))

   1. však víte, průhledné hádanky všeho druhu a zdánlivě záhadní hadi všech barev a vyznání, to je moje…:-)))))))

  2. ad: Kdo z našich českých politiků dokázal mluvit takto otevřeně?
   _________ Vendo, tak jak to dopadlo? Odpověděl někdo na Vaši anketní otázku? No tak, otevřeně, nestyďte se a kápněte božskou… Pro duchaře a všeuměla vašeho formátu, by to neměl být žádnej problém, ne? 22 let v městským zastupitelstu, no to už je fakt nějaká echt hóchschůlle a „Oxford“ na ohýbání slov, stejně jako páteří a charakteru včetně… Miluju Vás..:-))))) A kdybyste hledal opravdovou otevřenost, klidně se na mě obraťte…:-))))))

   1. Vidím, že pokud není něco explicitně definováno, tak si s tím nevíte rady…:-)
    _____________ „Služ bohům, musíš-li, ale tvou první povinností je poznat, kým a čím jsi ty sám.“

   2. vždyť Vy si stačíte sám – jedné mé větě věnujete tři vstupy a již je na světě Vaše domněnka.

   3. ad: vždyť Vy si stačíte sám
    ____ to je jedna věc
    ad: jedné mé větě věnujete tři vstupy
    ____ to je druhá věc
    ad: již je na světě Vaše domněnka.
    ____ a to je třetí věc.
    Vendo, žvanilové jako jste Vy, to je moje..:-)) To víte, holt „zázrak jménem ČLOVĚK“..:-)))

   4. ad: vždyť Vy si stačíte sám
    .. znamená to,
    – že nejste ničí majetek
    – nechcete někoho vlastnit
    – jste nezávislý, nikoliv závislý
    – jste dokonalý celek
    -…?…
    ale jako člověk, jste tvor společenský…

    A víc nevím :-)

   5. Ale kdepak, když mne zakryje tmavý kužel, nevím naprosto, ale naprosto nic. Leda až mne osvobodí „sprcha“…
    Ovšem svítí sluníčko a Honza je svobodný .-)

 10. Skoro všetko bolo povedané, tak sa lúčim s nádejou, že tí Majovia , čo predpovedali už vlani koniec SVETA, sa pomýlili len o 1 rok a ten koniec sveta sa do konca roku 2014 udeje, lebo čo tu na Zemi ten Vesmírny zmrd jménem človek porobil, už hraničí s genocídou prírody. A preto môj výkrik do tmy : Majovia, neserte ma, príde už TU koniec sveta do konca roku 2014 , alebo TU niekto bude musieť ,,šťuknúť“ tlačítkom a definitívne tu zhasnúť?…
  A nezabudnite , tak ako na začiatku sveta bolo SLOVO- LOGOS, , tak aj na jeho konci budú slová -logosy ,,Ty chuj, nerob to“…

 11. Z velmi výživné deklarace, jejímž „středem“ je zase jenom člověk, vybírám dva body z jedenácti zdůrazněných :

  Více na Zvědavci – http://www.zvedavec.org/zvirata/2014/12/6266-deklarace-zavislosti.htm

  5. Zejména v posledních třech stoletích jsme podlehli pokušení přednostně rozvíjet takové lidské schopnosti a síly, které produkují růst materiálního bohatství a světské moci nad lidmi i přírodou: chladnou symbolickou komunikaci, dílčí vědeckou racionalitu, ekonomickou kalkulaci. Výsledkem je globální, reprodukci přírody nepřizpůsobená technosféra.

  6. V relativně krátké době jsme vyplenili snadno dostupné přírodní bohatství, zejména lesy, rudy a tekutá fosilní paliva. Planetárního rozšíření technicky rozvinuté kultury jsme ovšem dosáhli jen za cenu obsazení Země pro sebe; za cenu jejího poškození pro jiné živé systémy. Prostřednictvím nynější kultury jsme jedinou příčinou hromadného vymírání biologických druhů. Dokonce i my jsme druhem ohroženým vlastní kulturou.

  Pěkný den

  Venda

 12. Je před vánočními svátky.
  Koše v marketech jsou plné, konzum jede.
  Média se radují nad pádem rublu a politici jsou vděčni za každý nový den, že to vše ještě funguje.

  Za Atlantikem, v našem vzoru, to však také není žádný med ! viz. něco z článku „padesát odstínů černé“.

  kopíruji pár slov :
  „Ghetto bezchybně poznáte podle vůně. Vůně připáleného palmového oleje. Mastný sladký dým zažraný do oděvu. Tak voní chudoba. To je vůně McDonald’s, Taco Bell, White Castle a podobného svinstva. „Víš, proč tady nikdy nebude povstání?“ ptá se mě jiný můj známý, Petr, reprezentant odcházejícího pokolení Američanů, které vědělo, jak funguje spalovací motor. „Protože jsme nepozorovaně zvítězili nad hladem. Zelená revoluce umožnila naplnit žaludky k bodu, za kterým už revoluce nemá smysl“. Má pravdu. Laciný tuk (cheap fat) to dokázal. V ghettu otékají ze syté chudoby. Představte si, chudoba může být sytá, krkající. Platí to pro New York i pro Paříž. Tato sytost tě ovšem pošle předčasně na onen svět. V USA je ghetto téměř vždy – teritorium cukrovky. V Harlemu jí trpí polovina dospělé populace. Cukrovka bez nemocenského pojištění znamená, že ti brzy začnou odcházet klouby. V žádné zemi světa, v žádném městě jsem neviděl takovou koncentraci lidí s berlemi, holemi, všelijakými stojánky a podpěrkami k chůzi.“

  Celé na : http://outsidermedia.cz/padesat-odstinu-cerne/

  Inu, zázrak jménem člověk – stále se něco děje ke konečnému naplnění.

  Venda

  1. ad: Inu, zázrak jménem člověk – stále se něco děje ke konečnému naplnění.
   _____________ moje řeč, Vendo… v blázinci se stále něco děje ke konečnému naplnění, k dokonale rozložené a šílené společnosti.

   ps: musím Vás pochválit, dneska jste byl – co do průvanu slov – fakt tvůrčí a plodnej.

 13. Hezký članek,ale co muže opravdu zmenit lidstvo je APOKALIPSA.Protože jak bylo řečeno ,ti co nam vládnou mají majetky a tím i moc a té se nikdo jen tak nevzdá sám od sebe.Proto si myslím že konec lidstva je nevyhnutelný a je jen otazkou času a toho už asi moc není…

  1. Pavle,
   mal by som pre Teba jednu morálnu úvahu. Tu je:
   MORÁLNA DILEMA:
   Syn odchádza z rodného domu svojho Otca do sveta, aby nadobudol poznanie dobra a zla a následne tak získal aj životnú múdrosť.
   Keď spoznal, ako to vo svete chodí, že ľudia sa delia na tých, ktorí si uzurpovali moc nad ostatnými, aby sa tu mali dobre, kým tým ovládaným stačí aj málo, ale majú čisté svedomie, tak odišiel do púšte, aby nad takouto nespravodlivosťou meditoval.
   Vtedy sa mu zjavil Duch temnoty SATAN a vraví mu: „Ak mi budeš slúžiť, DÁM TI MOC vo svete vládnuť, lebo všetka moc pochádza odo mňa“.
   Oslovený adept namietol: „PRESVEDČ MA, že služba pre teba bude pre mňa a ľudstvo tou najlepšou voľbou v živote“.
   Satan sa zasmeje a vraví: „Takto to u mňa nefunguje. To musíš ty SÁM SEBA PRESVEDČIŤ, že Tvoja voľba bude pre teba a ľudstvo tým najlepším a najrozumnejším riešením“.

  2. Co zmůže jednotlivec na celem širem svetě za jeden život???Asi to co vyloučený mravenec z mraveniště…Pokud se nesemknem a nebudeme tahnout za jeden provaz,tak asi se nedočkame lepších zítřků…

   1. Honzo,
    dobrý odkaz. Díky.

    Snad jen, že by jste si mohl vzít k srdci tyhle slova z jeho závěru:
    S úctou naslouchat druhým a dodržovat hranice. Přiznat ostatním jejich názory, dopřát jim volnost. Chovat se jeden k druhému ohleduplně.

    Konfrontace názorů je určitě užitečná, ale třeba to, jak poslední dobou útočíte na
    pana Vendu,je fakt odporné. Venda to neustál a nechal se do toho zatáhnout. Útoky
    ale vychází z Vás.
    Měl by jste se nad tím zamyslet.

   2. ad: Měl by jste se nad tím zamyslet.
    _______ tuhle geniálně debilní větu slyším a poslouchám celej život…:-)))

    _______ Karle, nazývám věci a jevy pravými jmény. Takže se smiřte s tím, že se chovám a jednám tak, jak uznám za vhodné a zejména správné. Nikoli jak očekáváte. A to co Vám nevoní, to je Váš problém, nikoli můj. Naslouchat „s úctou“ nesmyslům, to si klidně provozujte Vy..:-)

   3. Honzo,
    naslouchat „s úctou“ je citace z Vašeho odkazu. Sám za sebe nemám s Vaším slovníkem nejmenší problém. Je však hodně těch, kteří s tím problém mají, tak bych asi na Vašem místě zvolil vhodnější formu, takovému postoji se říká empatie, neboli dokážu pochopit, že to někomu může vadit a přizpůsobím se.

    Daleko víc hnusnější mi přijdou takové ty Vaše „pubertální poznámky“, které vypovídají především o Vaší duchovní nezralosti. Každopádně jste dobrý tréningový objekt, jak ustát svoji nelibost, alespoň pro mě a učím se na Vás „naslouchat s úctou“.

   4. ad: Každopádně jste dobrý tréningový objekt, jak ustát svoji nelibost, alespoň pro mě a učím se na Vás „naslouchat s úctou“.
    ______ každému soudruhovi podle jeho vkusu, že… No přece jen před „nasloucháním s úctou“, upřednostňuji „naslouchání ušima a s pokorou“, což mi umožňuje poměrně dobře rozlišovat, čemu popřát sluchu a co neposlouchat vůbec. Manipulativně-sugestivním větám a sračkám typu: „měl by jste se nad tím zamyslet“, pak už tuplem ne. Je to totiž přesně ten jazyk, kterej byl za bolševika a který tzv. „demograti“ jen převzali. Kdo nejde s námi, jde proti nám, halejůja..:-)) Tak jako platí, kdo chce vidět, vidí, platí také, kdo chce slyšet, slyší. Maucta!..:-))

   5. Honzo,
    Re: Je to totiž přesně ten jazyk, kterej byl za bolševika a který tzv. „demograti“ jen převzali.

    „Demograti“ tu byli dávno před bolševikem. Bolševik byl jenom jeden z pokusných odnoží demogratů, který selhal, protože byť naprosto odpojen od duchovnosti, vykazoval postupně mnohé pozitivní výsledky a to z důvodu, že tíhnul k celku, namísto debilního soupeření mezi jedinci. Taková situace je pro „knížete tohoto světa“ nepřípustná.
    A tak se jede podle toho, co se nejvíc osvědčilo (v negativním smyslu).
    Takže takzvaná bolševická propaganda nebo manipulace tu byla vždycky, pouze si tam můžete zaměnit ten objekt, kterému to slouží, zamění se jenom pár slov a prospěch z té manipulace může sloužit ledaskomu, nebo ledasčemu.

    Tuhle situaci, kdy se tzv. „demokracie“ plně chopila své moci dobře odpovídají slova „proroctví slepého mládence“, což se týká především našeho státu a období po první světové válce:
    9) Pak jsou hrady zpustošený, a vyšší pánové se chopí k letu.
    10) Od té chvíle už nebude moci být, že si lidé na Zemi rozumí.

   6. Karle, mně je naprosto u prdele, jak tu či onu svoloč a zlegalizovanou zvůli a násilí, nazýváte. Demokracie je pro idioty. Tečka. To už věděl, a dávno před Kristem, i Platón.
    Každopádně, a v duchu (smradu) jazyka a řeči, a i těch nejlepčích bolševických traďyc, „měl by jste se nad tím zamyslet.“…:-)))))

    http://jpavol.sweb.cz/C%20lepsi%20idioti.htm

    „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8:32)

   7. ad: … tak bych asi na Vašem místě zvolil vhodnější formu, takovému postoji se říká empatie, neboli dokážu pochopit, že to někomu může vadit a přizpůsobím se.
    ______ ale Vy přece nejste na mém místě, aké absúrdné…-)) Takže Vy si zastávejte „své postoje“ stejně jako „svoje hypotézy a bludy“, tzv. „názory“ a píčoviny všeho druhu jakbysmet a otrockou mentalitu si přizpůsobujte, formujte, deformujte, kurvěte komu chcete. Zůstanu věrný – navzdory všemu a všem – „svým“ v čase prověřeným zásadám a principům. Kdybyste netušil o čem je řeč, o čem mluvím, tak hledejte a naleznete…

    ______Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj. (Čínské přísloví)

    http://cs.wikipedia.org/wiki/Kohlbergova_st%C3%A1dia_mor%C3%A1ln%C3%ADho_v%C3%BDvoje

   8. ad: ňuf ňuf
    ______ tohle jsi do sebe nasosal a vysíláš dál, kde? Z Teletubbies? Z hovna (který máš v hlavě) bič fakt neupleteš… No dělej jak myslíš, ňufe…:-)

   9. Koprolálie pochází z řečtiny (κοπρολαλία), kde κόπρος (kópros) znamená výkal a λαλώ (laló) znamená já mluvím, já říkám. Analogicky pak pojem koprolal jako označení takového chování.

    Jako koprolálie se označuje opakované nutkání resp. sklon k používání výrazů, označovaných též jako fekální řeč resp. fekální výroky. ňuf ňuf

   10. Ad.:
    „Venda to neustál a nechal se do toho zatáhnout.“

    Pane Karle, neznáte mne. Chtěl jsem si jen něco zkusit a vyšlo mi to dle mého předpokladu.

    Jeho postoje a přístup jsem již dávno pro sebe vyhodnotil…..a dále již nic.

    Pěkný večer.

    Venda

   11. ad: a vyšlo mi to dle mého předpokladu.
    ____________ no jak jinak taky, že…:-))) „moje domněnky“, „má pitomost“, „mé předpoklady“, „moje malá kalkulativní mysl“, ó Vy se „máte“…:-))))))

    ____________„Hlupáka se neptej, poví sám.“ (Kalmycké přísloví)

    ____________Buddhisté nazývají „malou mysl“ tou, která na něčem „visí“. Chce se připojit ke všemu, aby to všechno pochopila, aby to všechno řídila. Nemá příliš velkou toleranci pro tajemství, ani pro mnohoznačnost. Malá mysl se zabývá tím, aby bylo všechno jasné a pod kontrolou.(…)Kontemplativní mysl je jediná mysl, která je dost veliká, aby toto uviděla a jenom toto vidění je dostatečně poddajné, aby tomu uvěřilo. Kalkulativní mysl bude jen dále vytvářet dualismus, scénáře vítězství a proher, vševládného ega a nutných obětí. Nemůže se sama dostat z vlastních nelogických přemetů. Einstein to řekl takto: „Žádný problém nemůže být vyřešen stejným vědomím, které ho způsobilo.“ (R. Rohr)

   12. Vendo,
    budiž, možná jsem to špatně vyhodnotil z toho důvodu, že mě takové podivné
    manévry ani nepřicházejí na mysl. Jeden se neustále učí.

   13. ad: Jeden se neustále učí.
    ______ a vrána k vráně sedá, ale jen bližní bližního si hledá. Zkrátka a dobře a v kontextu vašeho – “ že mě takové podivné
    manévry ani nepřicházejí na mysl“ – opusťte naivní údiv, probuďte se do reality a přijměte holou pravdu, že z*rdi a šmejdi „zkoušející druhé“, zkrátka existují, že nevymřeli.

   14. autocenzura, to je krok správným směrem, lepšíš se :) hi hi

   15. I když písmenko bylo nahrazeno hvězdičkou, pochopila jsem to slovo. A díky za ně. Protože díky tomu mi docvaklo, co člověku udělá člověku, který si osobuje právo zkoušet a posuzovat druhé, dát jim najevo v energiích i slovech odpor,….duši tim zabít. Díky za „sprosté“ slovo, v němž není ani jeden kvark sprostoty.

   16. ad: hi hi
    ______Hmm… Vidím, že ti zase „narost názor“. Ale proti gustu dišputát. Miluju tvý umakartový pravdy..:-))

    Je to bída, nemá-li člověk dost ducha, aby dobře mluvil, ani dost soudnosti, aby mlčel.“ (Jean de la Bruyére)

   17. Chceme-li přežít, musíme se změnit. Nemáme jinou možnost! A to je to jediné ,co se ještě nikomu nepodařilo na celem svetě,zmenit Lidi ,ale internet a prostredky moderní doby by to mohly pomoci vyřešit.Pres mobil či net se dá oslivyt spoustu lidí a to by mohl být začátek.A jaký by byl cíl..?Prece pomoci sami sobě na vzájem a vrátit přírodu přírodě zem zemi a snažit se tu si život užít a ne prožít prací…co si myslím že zabíjí nejvíc lidí je ten každodení kolotoč do ktereho spadnete po škole a vyběhnete zněj pred smrtí a co si počas toho užijete je jen na vaší šikovnosti a povaze!Ale stál ten život za to???Nekdo muže dřít od rana do večera a je rád že má aspon na jídlo,druhý se narodí a má vše, celí život na co si vzpomene!!!Kde je nějaká transparentnost bití a nabití majetku.Všechno je to jen o majetku a ten rozhoduje o našem životě.Každý se narodil s holím zadkem a jen vlastnímy činy by mel stoupat výš a ne podvodem či zločinem.A proto by jsme mely vymyslet system, aby si to tu na zemi človek užil a veděl že si to co má zasloužil.Lidé by meli pracovat pro zemi a blaho lidstva a ne pro kapytalisty a podvodníky.Když muže osázet a sklidit nekolika he. pole jednotlives,proč není chleba levnější.Všichni jen shromaždují peníze a majetky pro svoje blaho a nakonec si je ani neužijí a po jejich smrti je ti co jim pripadnou roztočí po svém a nakonec jim štěstí treba ani neprinesou? A pro toto všechno by bylo lepší nic nevlastnit,jen svuj život a svobodu.

   18. Pavle, jestli se chcete změnit, tak Vás chválím, začněte gramatikou.

   19. no asi tam bylo par chyb,ale opsahu jste porozumeli,NE?Každý se nenaučí vše…pokud k tomu není veden od začatku.

 14. rozbor slova APOKALIPSA

  A
  PO
  KAL
  I
  PSA

  Jako že po té by člověk ani psa ven nevyhnal.
  Takže díky „i“ je rozbor umožněn.

 15. .Ježíšek tiše zvonkem zazvoní,
  .. hřebíček kuchyni provoní,
  … dětem se oči zalesknou,
  …. strom světly zazáří,
  ……. srdce ztichne,
  …….. zjihne hlas,
  ……… klid a mír
  ………. nastane,
  ………… cink
  ………… cink
  ………… cink

 16. Matko, toto snáj nie, také bláboly od dospelej ženy, že vraj…

  ……Ježíšek tiše zvonkem zazvoní, …

  Ježíšek ,,plod“ nejakej Panny a ,,Netvora z Vesmíru“ ?

  To môže zbaštit možno doeťa do 4 rokov, ale dospelý, to snáj nie, matko nepredstavená…Udržovať medzi mladou populácio takéto hlúposti, to potom radšej sa sústrediť na 12 mesiačikov, ktorí sa demokraticky menia vo ,,vláde“…

  Ešte tak rozprávky o bohovi Kon – tiki. Sympaticlý mi ešte pripadá ten Kecal z Mexika, pre ktorého raz do roka ,,nejakému“ vyvolenému vyrvali za živa srdce. Že hnus, tak si porovnajte tisíce upálených, usmažených ženštin katolickými zvrhlíkmi ešte až do 18. storočía. Čo už, cesty k viere sú nevyspitatelné a pár tisíc nevinných len túto nadhernú cestu dláždi….., však ,,lidi je jako sraček“…

  1. Víte nač se potomci těch, kdo upalovali vymlouvají? „Ale to je dávno.“ Kdežto to, co dělali ti ostatní, je nedávno.
   Co se týká mého říkání – zajisté, dnešní děti raději na počítačích (pokud ne ve skutečnosti) střílí.
   Jestliže některé z mých dětí věřilo déle, než 4 roky, na zvonícího Ježíška – co myslíte, bylo v srdci bohatší, či chudší, než ony střílející děti?
   Pokud se někdo chová, jak popisujete a zaštiťuje se Bohem, Hospodinem, „Netvorem“ z vesmíru, Jehovou, či Alláhem – co s tím asi tak nadělám? Jsem si toho plně vědoma, co lidé dovedou.
   A co se týká onoho plodu – ó, kaju se lkám a naříkám, že píšu „blbiny“.
   To, co je Mistr Ježíš zač – nemyslím, že bych Vám o tom chtěla psát. Ovšem nedobře Vám bez něj. Vaše záležitost. Ani s tím nic nenadělám.

  2. a ještě dodám – mnoha lidem je vlastní nenažranost.
   A jdou za mocí, majetkem tak, jak jdou.

   hmotné lidské štěstí,
   duši tuží?
   Kdo ví….
   Tito lidé v duši možná věří
   ale
   teorie jasná
   praxe jiná
   výsledky pochybné…

  3. g.n.
   ešte ani na staré kolená si nepochopil, že Ježišov odkaz pre nás nie je vytvárať konšpiračné teórie o tom kedy sa narodil, či bol ženatý, mal deti atd., ani si h o zosobnovať, ale objaviť v sebe to čo objavil v sebe On, Krista (Vedomie JA SOM), premýšlaj čo povedal : „Ja Som Cesta, Pravda a Život.“ možno Ti niečo dockvakne.

 17. matka | 18.12.2014 (9.13)
  Vánoce jsou za dveřmi
  a mne to „nutí“,
  psát pitomoučké verše naivní
  a přesto doufám, že potěší :-)
  Vločky čistě bílé,
  vločky sněhové,
  v zimě jedna za druhou
  dolů k zemi z oblak padají.
  Snad v srdci nezastudí,
  ale leskem svým,
  oči smutné potěší,
  jiskřičku dodají.
  A pak slzy za víčky
  andělé lásky tiše,
  co by vzácný poklad,
  symbol naděje,
  s sebou odnesou….

  1. Matko, Vaše verše nejsou ani pitomoučké a ani naivní.
   Jen to jejich kouzlo ne a ne se naplnit.

   Předpověď na Váš „poetický štědrý den“ je dnes v teplotách + 3 až + 5 stupňů Celsia. Takže raději o kapkách deště a ne o vločkách čistě bílých. Ale to není ta pravá poezie. Potěšení však může zůstat.

   Sundsvall-Harnosand Flygplats ve Švédsku podle aktuálního počasí, tak tam je mínus 4 a hrozí sněžení.

   A já snad zítra dokončím rytí – asi 5 m2 záhonu. Také romantika, ke které bude zítra i prosincová vyjížďka na kole.

   Venda

   1. To jé jé jé em mi tam u jména mou nepozorností zůstalo. To nebylo pro Vás.
    Venda

   2. Ad.:
    Vendo, žvanilové jako jste Vy, to je moje..:-)) To víte, holt "zázrak jménem ČLOVĚK"..:-)))

    Neříkáte tu nic nového. Nedávno jste tu svůj přístup jednoznačně zveřejnil. „Buran zůstane buranem, ať si krátí chvíli jakkoliv.“ /Josef Václav Sládek /

   3. ad: Nedávno jste tu svůj přístup jednoznačně zveřejnil.
    ________ O tom co nazýváte „mým přístupem“, nemáte nejmenší potuchy….-)

    ad: „Buran zůstane buranem, ať si krátí chvíli jakkoliv.“ /Josef Václav Sládek /
    __________ Svatá pravda…-))))) Třeba zkazkama vo počasí v bůhví jaký prdeli….-)))) (vo těch berlích v Harlemu, to taky bylo výživný…:-))), ale na handrkování o ceně kafe na rozhledně to nemělo…:-))) to byl fakt majstrštyk..:-))) No uvidíme s jakou píčovinou přijdete zejtra, až „dokončíte rytí“, zrejete záhon a projedete se na kole…:-)))

   4. Znáte nehynoucí větu Cimrmana : „Chlast slast“?
    Kolik jste již měl v sobě promile ve 21:15 ?

   5. Tak jako nepočítám fufňi na rozhledně, tak nepočítám promile ve „21:15″…:-))) To víte, holt „zázrak jménem ČLOVĚK“..:-))))

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference