mapa stránek || vyhledávání

Kacírske myšlienky o imigrantoch?

migrantiNáhody nejestvujú, pretože náš svet podlieha duchovným zákonitostiam. Každá udalosť, a to i zdanlivo náhodná, je dôsledkom nejakej príčiny. Nič totiž nepadá len tak bez všetkého z Mesiaca, a to teda znamená, že nič na tomto svete sa nikdy nestane bez nejakej tomu predchádzajúcej príčiny.

A svoje príčiny musí mať nevyhnutne aj to, keď v nejakom národe dôjde k ozbrojenému konfliktu, k občianskej vojne, k prejavom násilia, či chaosu.

Skrytou, najhlbšou a najpodstatnejšou príčinou takéhoto stavu je kvalita vnútorného života príslušníkov onoho národa. Ich spôsob uvažovania, vyznačujúci sa trebárs nevraživosťou, nenávisťou, netoleranciou, násilnosťou a tak ďalej a tak ďalej.

Náš svet totiž vôbec netuší, že spôsob myslenia toho ktorého národa nie je možné oddeliť od reality, ktorú je nútený prežívať. Náš svet netuší, že kvalita vnútorného života národa a jeho hodnotová orientácia sa odzrkadľujú na stave jeho spoločenských pomerov. Tieto dve veci nemožno od seba oddeliť, pretože ide o spojené nádoby. Zároveň sa v tom však dajú vybadať účinky akejsi veľkej a dokonalej Spravodlivosti, na základe ktorej sa každému národu dostáva presne toho, čo si zaslúži a aký vnútorne je.

Samozrejme, že pri vzplanutí ozbrojeného konfliktu, teroru či občianskej vojny pôsobí viacero činiteľov. Rôzne etnické, politické alebo náboženské skupiny v danom národe bývajú často vyprovokované k vzájomnej nenávisti vonkajšími mocnosťami, ktoré majú svoj zištný záujem na takejto samovražednej deštrukcii.

Často sa vynakladajú veľké finančné prostriedky na to, aby podobné ohniská nenávisti v konkrétnych štátoch vznikali a aby na základe jednoduchého pravidla; kde sa dvaja bijú, tretí víťazí, boli konečným víťazstvom občianskej vojny či iného ničivého konfliktu nastrčené bábky tých, ktorí ho umelo vytvorili, podporili a financovali.

Takýmto majstrom v rozoštvávaní a v materiálnej i spoločenskej likvidácii iných národov sú napríklad USA, ktoré vyprovokovali konflikt na Ukrajine, v Sýrii a v mnohých iných krajinách.

O tom ale reč byť nemá, pretože nech už je vplyv svetových mocností na vnútorné dianie jednotlivých národov akékoľvek, vždy ide len o určitý spôsob navádzania a pokušenia. Pokušenia a navádzania k zlému, k nenávisti a k bratovražednému konfliktu.

A aj napriek tomu, že sa toto pokušenie a nabádanie deje veľmi sofistikovaným spôsobom, prostredníctvom rôznych neziskových organizácií, financovaných západnými mocnosťami, prostredníctvom elektronických a printových médií, či nejako inak, konečné rozhodnutie zostáva vždy iba v rukách daného národa. Iba na jeho voľbe záleží, či podľahne podnecovaniu k nenávisti, nevraživosti a násiliu.

Ak ale cielene vytvárané negatívne podnety dokážu zarezonovať s negatívnymi emóciami, ktoré tento národ v sebe prechováva, expanduje potom jeho nenávisť a zloba do vonkajšej podoby teroru a násilia. Avšak skutočná príčina deštrukčného chaosu, v ktorom sa onen národ zrazu ocitá, je v prvom rade spojená s jeho vlastnou mentalitou a s jeho vlastným, negatívnym spôsobom myslenia. Jedine on sám je hybnou silou všetkých udalostí, ktoré ho stíhajú.

Aký má potom ale zmysel, keď ľudia utekajú preč z pekla, na ktorom sa takto spolu podieľali a ktoré oni sami takýmto spôsobom spolu vytvárali? A nie je vari celkom oprávnená obava z toho, že ak títo ľudia utečú k nám, vyvolajú podobný chaos, nenávisť a násilie aj u nás, pretože jeho skutočné a najhlbšie príčiny, to jest svoj deštruktívny a nenávistný spôsob myslenia si k nám do Európy prinesú so sebou? Nestane sa teda naše naivné, moderné, multikulturálne tolerantné rešpektovanie ich pravidiel, zásad a zmýšľania naozaj začiatkom chaosu a vzájomných stretov aj u nás?

Vraví sa, že je lepšie raz vidieť, ako sto krát počuť. Práve v tejto súvislosti si spomínam na istý obrázok, ktorý dokonale vystihoval všetko to, o čom hovoríme. Boli na ňom horiace ulice v pozadí a v popredí ľudia tmavšej pleti, hádžuci kamene. Pod obrázkom stál nápis: svoju krajinu sme si už zničili a teraz ideme k vám.

Je naozaj veľmi dôležité uvedomiť si, že rôznorodé konflikty v krajinách tretieho sveta majú mnoho príčin. V nemalej miere patrí medzi ne i umelé rozoštvávanie zvonka. Avšak hlavná príčina, aj napriek tomuto všetkému, tkvie predsa len v mentalite a spôsobe myslenia každého národa samotného. Zjednodušene povedané, on sám si je na vine, pretože vo všetkom, čo ho stretá, je on sám základnou hybnou silou. A to i napriek tomu, že svoj diel viny si nesú i tí, ktorí do jeho tlejúcej nenávisti a nevraživosti prilievali oleja.

A nie je snáď potom spravodlivé, že obyvatelia daného národa majú zostať doma, aby na vlastnej koži prežili všetko to nesprávne a strašné, čo sami prostredníctvom svojho negatívneho myslenia a prostredníctvom svojich nenávistí a nevraživostí priviedli k životu?

Každý z nás sa narodil na celkom konkrétne miesto na zemi, kde má za úlohu žiť. To netvrdím ja, ale duchovné zákonitosti, ktoré každému človeku určili jeho miesto na našej planéte práve tým, kde sa narodil. Ak ale určitý národ dospeje do chaosu a skazy a potom jeho príslušníci chcú z tejto skazy a z tohto chaosu, v ktorom sa nedá žiť, ujsť, nevytvoria vari znovu rovnaký chaos aj tam, kam utečú? Nie je snáď potom nanajvýš spravodlivé, aby každý musel, hoci aj bolestne okúsiť to, čo prostredníctvom spôsobu vlastného myslenia vytváral, spolu formoval a tým dával do pohybu? A ak to splodilo a vyvolalo utrpenie, nemajú ľudia aj za cenu tohto utrpenia spoznať a pochopiť nesprávnosť toho, ako uvažovali a k čomu sa dali strhnúť? Ako potom môžu dospieť k pochopeniu? Ako sa môžu poučiť?

A nie je potom vari pomoc takýmto ľuďom miešaním sa do vyššej Spravodlivosti, ktorá dáva prežívať každému iba to, čo si zaslúži? Aby mohol na vlastnej koži pocítiť, že to, čo pestoval a prechovával vo svojom vnútri, bolo zlé a preto to treba zmeniť?

Niet dôsledkov bez príčin! Ak trpíme, my sami sme tomu museli zavdať nejakú príčinu! A trpíme preto, aby sme túto príčinu vo forme negativity, ktorú prechovávame vo svojom vnútri, poznali a odstránili. To znamená, aby sme podobným negatívnym, nenávistným, deštrukčným a povrchným spôsobom už nikdy nemysleli a tým viac už nikdy neformovali naše okolie do takejto podoby.

Čo dodať na záver? Snáď iba to, že osud každého jednotlivca i osud každého národa je dôsledkom jeho vlastného spôsobu myslenia a kvality hodnôt, ktoré uznáva. Vo vonkajších udalostiach, ktoré nás stíhajú, má potom každý jednotlivec i každý národ spoznať, aký skutočne je. Ak prežíva niečo ťažkého a zlého, musí vedieť, že príčinu toho má hľadať vo svojom vlastnom vnútri. V tom, akým spôsobom uvažoval a aké hodnoty uznával.

Riešením však v nijakom prípade nie je útek z toho, čo sme takýmto spôsobom vytvorili. Riešenie sa skrýva v prijatí osobnej zodpovednosti. V pochopení, akým spôsobom sme takéto niečo vytvorili a v prebratí zodpovednosti za to, čo sme vytvorili. Ak tomu chceme uniknúť a zmeniť to, musíme začať meniť sami seba! A ak začneme meniť vlastný, negatívny a deštruktívny spôsob myslenia v čosi oveľa konštruktívnejšie a pozitívnejšie, začnú sa postupne meniť k lepšiemu i naše vonkajšie pomery, ktoré sú vždy iba odzrkadlením našej vnútornej podstaty.

Tento princíp samozrejme platí i vo vzťahu k nášmu vlastnému národu. Nie je teda vôbec náhoda, v akých pomeroch sme nútení žiť. Ich príčinu preto hľadajme v kvalite vnútorného života národa a v hierarchii hodnôt, ktoré preferuje. Aj náš národ totiž prežíva presne to, čo si zaslúži a bude mať vždy iba takú vládu, akú si zaslúži.

Človeče, každý jediný, pozri sa pozorne do svojho vlastného vnútra, pretože jeho kvalitou určuješ to, ako sa budeš mať a v akých pomeroch budeš žiť! Pestuj preto vedome vo svojom vnútri iba dobro, čistotu, spravodlivosť a ušľachtilosť. A už vo svojom vnútri sa stráň každého zla, každej nečistoty, každej nespravodlivosti a každej nečestnosti. Lebo jedine takto môžeš vybudovať ty, alebo tvoj národ, pevný vnútorný základ toho, aby sa ti aj v každodennom živote dobre darilo.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.8
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

65 komentářů

 1. Nějak se to rozjíždí?

  Lavrov: SRN by měla všechno zvážit, než bude zařazovat Rusko mezi soupeře
  „Moskva doufá, že německá vláda zváží všechna „pro“ a „proti“ dříve, než zařadí Rusko do kategorie soupeřů, řekl v pondělí RIA Novosti ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov.
  Připomeňme, že vláda SRN zpracovala nový text Bílé knihy, v níž je Rusko označeno za jednu z hlavních výzev bezpečnosti v Evropě. V textu dokumentu, který určuje strategickou linii země, se uvádí, že pro Berlín už Moskva „není partnerem, ale soupeřem“.“
  http://cz.sputniknews.com/politika/20160606/3222434/lavrov-srn-vsechno-zvazit-souper.html

 2. Milan, píšeš:

  .. Aj náš národ totiž prežíva presne to, čo si zaslúži a bude mať vždy iba takú vládu, akú si zaslúži…

  Svatá to prostoto, ako si vzdychla opica Rebelkus, keď zistila, že orech , ktorý je v tvrdej šupke zabetónovaný, sa nedá vydolovať len ,,zubami“, ale musí použiť aj holennmú kosť svojho mrtvého brata, ktorá polihovala vedľa neho…

  Keby to bolo v ľudskej spoločnosti také jednoduché, ako v prírode, kde vraj platia určité zíkonistosti….

  Ešte aj chovanie atómov plynu sa dá zadefinovať, ale chovanie ,,stáda“ ľudí, NIE !

  A ,,zvládnuť“ stádo geneticky čistých ,,buta Tóthov“ je riešenie rovnice o 7 neznámych, lebo každé indivíduum má až 3 rôzne názory.

  Tu pomôže len šikovný marketingový ťah, ponúknutie ,,Veľkého osohu za minimálny vklad“, a aj to nie je isté, lebo mi sme si z minulého režimu zvykli na to, čo nedostaneme dobrovolne, to si uchmatneme buď lsťou, alebo silou…

  Skrotiť, čiže zjednotiť takéto spoločenstvo sa dá len a len ,,vytvorením“ pocitu Strachu z niečoho, či z niekoho ,čo je pre nás nové a naoko vyzerá naozaj nebezpečne. Až obyčajný strach hlavne o SEBA , potom možno blízkych nás dokáže posunúť do stáda a konať spoločne, ale aj tu je nebezpečenstvo, že keď tlak povolí, stádo sa rozpadne a nastane chaos…

  Demokracia je spôsob ovládanie masy ľudí väčšinou. Túto väčšinu je možné dosiahnuť aj dočasne, ale trvácnosť ,,spolku“, ktorý vznikne , je dlhodobá a v tomto spolku uviaznu aj tí, čo boli obeťou ,,valcovania“, čiže stádom ktoré bolo presvedčené, že v istom okamihu je ,,výber“ toho menšieho ZLA lepší, ako toho druhého , teda na prvý pohľad horšieho ZLA…

  Až po čase sa zistí, že nie je rozdiel medzi horším a ešte horším ZLOM…

  Sumárum suma : Spoločnosť sa dá ovládnuť a jej vládnuť len Silou a neustálym vytváraním pocitu ohrozenia, čiže Strachom…

  Vnútorné pnutia sa dajú čiastočne zvládnuť systémom ,,Biča a cukru“, možno ešte jednorázovým popustením ,,reťaze “ pre jednotlivcov za ,,Odmenu“…

  Nič viac, nič menej…

  Pripustenie diskusie a nedajbože výberu už z dvoch riešení na jeden problém znamená podporiť vznik chaosu, anarchie…

  Virtuálny Abel a Kain, len dvaja pohlavne vzniknuvší ľudia a už sa chňuli , pre obyčajnú hovadinu s výsledkom, že jeden z nich ,,otrčil svoje kopytá“…

  Len dvaja ľudkovia a boli už aj pre virtuálneho Hospodina nezvládnuteľní…

 3. G.n. si postupne ako materialista začína uvedomovať, že budovanie pozemského raja na zemi je nezmyseľ, lebo tu nevládne Láska (Boh), ale ľudský egoizmus. V tomto „Labyrinte sveta“ je možný iba „Raj srdca“, ako to naznačil vo svojich dielach už aj spomínaný Komenský. Raj si tu chce aspoň pre seba vybudovať svetová mocenská elita, ako sa radi označujú a tí ostatní sú iba „obyčajné nevedomé stádo“.
  Prvý krok zo stádovitosti je uvedomenie si svojej skutočnej duševnej podstaty, ktorá je blízka svojmu Stvoriteľovi. Kto to nedokáže, ostáva stále iba členom stáda…

 4. Degon,píšeš:

  ….Kto to nedokáže, ostáva stále iba členom stáda…..

  No, neviem, nie je to naspresvedčivejší argument, lebo aj v demokracii“, kde vačšina valcuje menšinu je to také, že navonok je víťazom oná inkriminovaná väčšina, ale tí ostatní nemusia súhlasiť len preto, že sú ,,ticho“ …

  Nemusíme ísť ďaleko do histórie. Stačí rok 1917, 1933, 1948 . Aj v týchto rokoch zvíťazil duch súťaživosti, lebo väčšina porazila menšinu , ale potom si ,,uzurpovala“ ONÁ väčšina svoje vtedajšie víťazstvo na ďalšie generácie, kým ju ,,okolnosti“ nenakopali do gulí a bol uskutočnený ,,posun“…

  Naposledy Degone, si stačí spomenúť na ,,řádení“ kryptokomunistov po r. 2012, keď člen víťazného týmu, ONEN kryptokomunista a ,,huba nevymáchaná“, ten člen SMER-u ,,Alipaška“ to jasne povedal: Víťaz ,,volieb“ berie všetko…

  Poučenie z krízového vývoja ? Aj keď nesúhlasíš, s výsledkom napr. volieb musíš ich ,,akceptovať“, čiže chceš,nechceš, ,,STÁVAŠ sa členom stáda“. Históra nebude posudzovať a triediť, že nejaký Degon, G. noha , Jožko Čiapočka, či svedok Jehovový , myslým na Janka Nepoškvrneného rozumom svojim, boli proti.

  Navonok sa zaradili do stáda , lebo ,,držali huby“…

  O nič lepšie to nie je ani s ,,kresťanskou demokraciou“, lebo keď trojdňové nemluvňa ,,oblejú“ vodou a vyhlásia ho verejne za člena sekty kresťanskej, keď okrem sacieho reflexu a dýchania ani nevie, že sa chudáčik ,,bez svojho “ pričinenia a Žiadosti o monosť byť účastný na tom nešťastí, si musí odžiť pár rokov na TOMTO SVET-e.

  Zrazu, len preto, že jeho biologický otecko a mamička sa spárili, sa z jedného okamihu na druhý , stal ,,živým“ svedkom a ocitol sa vo ,,Svete“, kde jeho virtuálny praotec Kain odrovnal nábožného bračeka Ábelčoka hneď, čo sa zorientoval v problematike žitia…

 5. G.n., neviem, aké poučenie z krízového obdobia si si urobil ty, ale ja mám na to asi iný názor. Členmi stáda nie sú tí, ktorí mlčia, ale tí, ktorí sa nechávajú ako ovce manipulovať, bez ohľadu na to či sú to média, alebo finančná, prípadne vojenská moc. To sú ovce, ktoré sa nechávajú pásť svojím pastierom, ktorému v tom pomáhajú ovčiarskí psi (štátní úradníci). Nezáleží na režimu, či je to aristokracia, alebo demokracia akéhokoľvek typu. Ide vždy o malú skupinu vládcov, ktorí ovládajú a manipulujú, či už strachom, alebo sľubmi tú väčšinu a vedú ju na historický bitúnok. Kto túto hru prehliadne a snaží sa nezaradiť je slobodný a nezávislý. Táto hra sa hrá už od Kaina a Ábela až podnes. Tí Kainovci si myslia, že im na ich vládu dal súhlas boh, alebo iná prozreteľnosť. A tie ovce si myslia, že to ani inak nemôže byť, lebo tomu vždy tak bolo…
  To je ich nevedomá ilúzia otroctva…

 6. Degone, píšeš:

  ….Kto túto hru prehliadne a snaží sa nezaradiť je slobodný a nezávislý. Táto hra sa hrá už od Kaina a Ábela až podnes…

  Je to tiež zaujímaný pohľad na Svet v tomto slzavom údolý, lenže ,,snaha o nezaradenie sa“ a akože ostať aj slobodný aj nezávislý, to jednoducho nejde.

  Degone, toto dokáže len jediný človek . Vieš kto? No Areštant, čiže ten čo sedí v base, ďaleko od hlučného davu, ale aj tam je to o hierarchii. Aj tam silnejší pes jeb…

  Nie je možné zostať mimo diania, lebo aj ľudia, ktorí chceli zostať mimo, boli nakoniec zošrotovaní , čo dokazujú tisíce mien na ,,cintorínoch“…

  Keď už chceš ,,prežiť bez straty bodu“, musíš zasadne ísť s tým, kto momentálne určuje Smer. Prijateľná varianta je aj tá, že sa tváriš, že ,,s nimi“ ideš , lebo Ťa tam tlačí dav. Pri zmene Smeru musíš včas byť ,,flexibilný“ a prchať z potápajúcej sa lodi …

  Že je to podlé, nefér, sviňoba ? Keď Ti raz pôjde o ,,kejhák“, staneš sa buď tou sviňou , alebo skončíš svoju idylickú púť na Zemeplacke a pochopíš, že teória ,,nezaradenia sa v správnom momente, do správneho šíku“ , Ťa môže stáť veľa……

  Len v období, keď o ,,nič nejde“, dá sa len tak vegetovať a byť akože nezávislý a viesť sa ,,na vlne doby“…

  Túto dobu prežívame teraz, tak si ju užívaj plným priehrštím , lebo po bezvetrí príchádza ,,búrka“, lebo vraj už niekto, niekde zasial ,,vietor“ …

 7. G.n.: Ja som nepovedal, že žiť slobodne a nezávisle v tomto bláznivom svete je ľahké, preto mnohí z neho odchádzajú do svojich „pustovní“, aby sa uchránili od tej svetskej špiny a nákazy. Ale, iná „Cesta záchrany“ (spásy) nejestvuje! Kto sa jej zľakne už skôr, ako na ňu vykročil a vzdá sa jej, nie je svojej odmeny hoden. Nikdy nie je neskoro začať…

 8. Degone, teraz na spestrenie témy :

  Pustovňa je ináč v dnešnom ponímaní ,,psychyjátria“ a máš pravdu, psychyjátrických prípadov je až-až. Je zaujímavé, že najviac psychyjátrických pacientov tvora ,,vaginálne bytosti“, keď im TO prestane ,,odtekať“.

  Asi im TO potom udrie na tie modzgové laloky a medzi onen jeden závit ,čo sa im vraj vyvinul…

  Káždá ,,tretia“ je laicky povedané ,,blázen“ i keď podľa Biblie boli stvorené nie z hliny Edenu, ale z rebra Adamčoka. Pri tejto ,,frankenšteinovej reparácii“, nedošlo však k rozdeleniu Adamovej DUŠE , nakoľko TÁ je vraj nedeliteľná .

  A tak mi nie je jasné, ako môžu oné inkriminované ,,ženomuži“,či ,,mužoženy“ trpieť ,,duševnou chorobou“, keď vlastne nemajú ani Dušu…

  Kristova noha, to je zasa nová záhada pre Ježiškológov.

  A ten drbohlav z Vatikánu rieši , či má na ,,Veľkú Noc“ umývať ,,čvachtále“ ženám, či moslimom… To je jeho nosná téma včerajších i dnešných dní.

  PaneBožko, mať tak jeho problémy…

  1. G.n.: Nesúhlasím s tvrdením, že: „Pustovňa je ináč v dnešnom ponímaní „psychyjátria“. Na psychiatrii sa vždy niečo deje, kým v pustovni je kľud. Tie medziľudské vzťahy (muži verzus ženy) sa riadia všeobecným zákonom ponuky a dopytu (nie lásky) a keď je tento rovnovážny vzťah narušený dochádza k rozvodom a vojnám. To platí nielen v ekonomike, ale aj všeobecne v spoločnosti.
   Čo sa týka duše, či ju žena má, alebo nie je otázka pre malé deti a medzi dospelými by mala byť tabu. Duša je život a tak všetko živé musí mať dušu. Rozdielnosti medzi živými formami sú dané duchom, ale nie dušou. Mali by sme sa tu správať ako medzi dospelými a nie ako v škôlke…

 9. Degone píšeš :

  ….Duša je život a tak všetko živé musí mať dušu. Rozdielnosti medzi živými formami sú dané duchom, ale nie dušou….

  Ano , slovo „duša“ v Biblii niekedy znamená život zvieraťa, či život človeka.

  Ale slová „nesmrteľný“ či „večný“ sa nikde v Biblii nespájajú so slovom „duša“. Naopak, Biblia ukazuje, že duša je smrteľná, teda že zomiera. (Ezechiel 18:4, 20) Preto sa o človeku, ktorý zomrel, v Biblii hovorí ako o „mŕtvej duši“. — 3. Mojžišova 21:11.

  Každé idivíduum, má teda samostatnú ,,individuálnu“ dušu . Práve tá formuje zviera, či človeka ,čiže nie DUCH, ako píšeš, ,,ale Duša určuje rozdielnosti medzi živými fotmami“…

  Oddelenou kapitolou je Duch, ktorý je podľa Biblie ,,životnou silou, teda energiou, ktorá udržiava Telo a Dušu pri ,,živote“..“

  Duch je teda ,,TO“, čo vraj pochádza od Netvora z hlbín vesmíru a čo je v jeho ,,rukách“ a ON riadi a určuje čo bude s ňou po ,,smrti tela“…

  Ako sa to deje a či vôbec, závisí od toho, či svojho boha máš v hlave, alebo nie.
  Je to všetko o viere, ktorá je charakrerizivaná ako ,,choroba modzgu“, ktorý je nositeľom a šíriteľom bohov od počiatku civilizácie..

  Je zaujímavé, že malé dieťa, vôbec nepotrebuje ,,prítomnosť boha“, lebo Istotu, ktorú vraj zabezpečuje ľuďom boh , mu dávajú , alebo by mu mali dávať jeho biologický rodičia.

  Bohov si ľudia začali tvoriť, až keď si začali uvedomovať, že svet do ktorého ,,sa vykotili“, je nepriateľský , lebo silnejší požiera slabšieho ale nedali sa cestou spájania sa ľudí, ale hľadali obezličku a každá skupinka – bojová jednotka si stvorila svojich bohov na svoj OBRAZ , ktorých poštvala proti svojim ,,blížnym“ a ich stvoreným bohom…..

  Koniec civilizície bude preto, že človek nemá prirodzeného nepriateľa, čiže už je ,,afa samec v priestore a čase „, premnožuje sa a zadrbáva všetko, na čo siahne…

  Je to jednoduché : Pílime si konár pod vlastným zadkom a nepotrebujeme žiadneho Splachovača, Kynožiteľa, postačíme si na to aj SAMI …

  Ak sa globálné myslenie nespojí v jednotnom názore, koniec bude naozaj apokaliptický, ale nositeľom ,,smrti“ nebude žiadna Nadprirodzená nebytosť, ale ČLOVEK …

  1. G,n,: Kto sa chce niečo bližšieho dozvedieť o duši nemôže čerpať poznatky zo Starého Zákona, kde sú iba židovské pastierske predstavy, ale sa musí obrátiť inde. Židia poznali iba živé zviera, ktoré malo dušu v jeho dychu a keď zviera zabili, tak tam už dych nebol (zomrel) a ostalo iba mäso na konzumáciu. Oni nemali veľké znalosti o duchovnom svete a preto ich viera je veľmi primitívna, preto mali s Ježišom, ktorý mal iné vzdelanie veľké a kruté spory. Čo sa týka kresťanstva, tiež sa neusilovalo tieto duchovné poznatky rozvíjať, lebo malo svoje mocenské ambície vplyvom Rímského impéria a neskôr stredovekej aristokracie.
   Pravda sa nedá nájsť zo svetských zdrojov, lebo svet má tiež svoje vlastné politické a mocenské záujmy, preto je múdrosť vo svete taká vzácna.
   O osude sveta sa mi nechce rozprávať. Kto pozná duchovný svet ten nemá obavy o osude sveta, lebo svet a život nie je podmienený životom na našej planéte Zem. Naša planéta tu nehrá žiadnu osudovú úlohu…

 10. Víte co a jak EU reguluje?
  Samotná EU není schopná říct, kolik zákonů sloužících regulaci našich životů vydala…např. 5 zákonů určujících, jaký musí být povlak na polštář, 109 zákonů na polštář samotný, dalších 50 reguluje povlak na peřinu a prostěradlo….. 11 se týká radiobudíků, 225 zákonů na brýle, 134 na mobil, 3 na hodinky… 31 pro zubní kartáčky, 47 na zubní pastu, 172 regulí na zrcadla, 118 šampon, 454 ručník….. 1246 zákonů o chlebu!!, 12 653 o mléku!!!!!. 625 káva, 202 pomerančový džus….. 210 se týká lžíce…. 556 psů…..92 chodníky….1872 aut…1467 silnic……čím víc regulace, tím méně konkurence…..korporace si pomocí lobbistů zařídí vyhovující zákony……..

  Víte že:
  úředník EU má ke svému měsíčnímu nemalému platu dalších 8000,-Kč na DEN !!??: příplatek za přestěhováním příplatek na bydlení, , rodinný příplatek, příplatek na zábavu, příplatek na soukromou zdravotní péči, která obsahuje i Viagru, příplatek na soukromé vzdělání dětí……nadto má 1,5 milionu ročně na zaplacení počítačů a účtů za telefon a dalších 7,5 mil. za rok na pokrytí mezd asistentů-což v minulých letech bývali rodinní příslušníci……..nadto mají pro sebe speciální nízkou daňovou sazbu (8-24%)……….výhody z Bruselu směřují rovněž k intelektuálům střední třídy- veřejné instituce, neziskovky, větší charitativní org. , aktivisté, úřady, univerzity, umělci, muzea…apod…..

  https://dotsub.com/view/8724474e-92e3-4322-ba4b-e3a2b497a34f?utm_source=player&utm_medium=embed#.V1s22kHFl6E.facebook

  Velmi zajímavý film, stojí za to vidět jej až do konce

 11. Degone,píšeš :

  ….Oni nemali veľké znalosti o duchovnom svete a preto ich viera je veľmi primitívna, preto mali s Ježišom, ktorý mal iné vzdelanie veľké a kruté spory. Čo sa týka kresťanstva, tiež sa neusilovalo tieto duchovné poznatky rozvíjať, lebo malo svoje mocenské ambície vplyvom Rímského impéria a neskôr stredovekej aristokracie…..

  S týmito slovami súhlasím, lebo stále tvrdím, že Protožidia boli príliš hlúpy,
  aby dokázali rozumne sformulovať myšlienky , ktoré by boli platné aj v súčastnosti. To jednoducho nemohli Protožidia vedieť, lebo Biblia ako taká bola písaná postupne po tísícročia, bola tisíckrát prepisovaná, ale potom akoby ,,uťal“..

  Najväčšie nešťastie ľudstva však bolo to, že nevzdelený ,,lumpenproletariat, včetne vychcanej lumpeninteligencie“ si spoločne pre svoje nízke ciele, podriadili všetko ,,čo malo ruky, nohy“.

  Dogmy, ,ktoré zasiali ešte Protožidia vo svojej naivnej viere, že ,,stvorili Boha všemohúceho“, prebrala nová sekta kresťanská , ktorá si mafianskymi praktikami ,,vynútila“ svoju ojedinelú akceptáciu…

  Spoločný Protožidovský Hospodin a jeho kresťanský odvar , bola však len karikatúra ,,takého Deda Vševeda“, ktorého môže ako svojho boha akceptovať len ,,psychouš“, ktorý je už ,,na dne“ a má v modzgu vytvorené ,,teplé miestečko“, kde sa onen boh rozvaluje a je hýčkaný, ako pinč v niektorých dnešných domácnostiach…

  Na záver Degone píšeš: Naša planéta tu nehrá žiadnu osudovú úlohu…

  Veľký omyl, zdá sa, že Zemeplacka je svojou polohou ,,osudovou“ planetou a môže
  v budúcnosti, keď si ju ľudstvo ,,nezničí“, byť druhou planetou Niburu a ,,rozsievať do okolia Zlo“, ktoré sa tu evolučným vývojom z ,,hovna“ vyvinulo…

  Tak nám PánBožko pomáhaj…

  1. G.n.: Ten záver mi pripomína onu „žabu v studni“, ktorá neuznáva nič iné, ako ten jej svet a prikladá mu univerzálny význam…

   1. G.n.: Skús sa vžiť do situácie tej „žaby v studni“ a následne je poradiť, čo by mala urobiť pre pochopenie pravdy o svojej situácii, svojej studni a toho sveta tam hore, kde sa občas mihnú nebeskí vtáci a toho sveta v ktorom oni žijú. A keď sa to náhodou tej „žabe“ aj podarí, tak sa objaví niekto, kto jej povie, že „všetko je len ilúzia a život je len predstava“, ako sa to tvrdí tuto: https://cestaduse.wordpress.com/2015/03/12/vsetko-je-iluzia-zivot-je-len-predstava/

 12. Degone,

  dal som na Teba a onen článok som začal čítať, ale priznám sa Ti, ani som ho nedočítal, lebo už úvod článku bol taký ,,pochybný“..

  Veď uváž túto myšlienku, čo som tam na začiatku našiel:

  …..Všetko je reálne, pretože si myslíme, že to tak je. Ak to chceme vidieť inak, musíme zmeniť svoje presvedčenie…

  Dobre prístupme na autorovu hru, že všetko okolo nás je fatamorgána, projekcia ,,Zlého ducha“, či iného ,,ONÉHO“ ..

  Vyjdi si na ulici, najlepšie však na autostrádu, a uvidíš autá ,,poletujúce“ sem tam a tam-sem.

  Povedz si, že to je len blud, nič také reálne neexistuje, lebo … Vykroč z bodu A na ľavej strane strády a vydaj sa do bodu B na druhej strane. Štatisticky možno prežiješ o štvrej hodine nad ránom tento svoj ,,životný reštart“, ale v čase od 6.00 -8.00 sa stretneš v reali s ,,posledným úderom“ a skončiš vedľa Ježiška v dome Hospodinovom, ak si bol v živote spravodlivý.

  Len Ťa upozorňujem, ak si v živote nedodžiaval len Mojžišovo prikázanie o ,,SOBOTE“, o tento experiment sa ani nepokúšaj, lebo sa obaja stretneme v ,,Pekle“, kam obidvaja patríme…

  Vieš že sobotu, to božie prikázanie zmenil až pohan ,i keď cisár na prvom koncile okolo roku 345 a ,,odfajčil“ PánBožka so Sobotou, ako dňom Jeho oddychu po stváraní do perdele…

  Však ON bol reálny cisár aj s trónom a PánBožko len Nehmotná nebytosť …

  A preto Ty ako ,,nehodný“ a ja ako neveriaci skončíme ta-tam.

  Podľa učenia Splachovača, spásaní nebudeme. Vendo nám dá vysvetlenie, že dostaneme ďalší pokus a po školení od samotného Arcianiela Gábriša v Nápravnom ústave, nazývanom aj Očistec, znovu sa ,,objavíme“ na Zemeplacke . Já napr. ako motýl Emanuel, a Ty ako potkan kanálový…

  Aby si nepovedal, že si nadŕžam, môžeme si to aj vymeniť…

  Keď budeme dodžiavať pokyny vodcu stáda, naše duše, lebo aj ZVER má podľa Biblie dušu, sa znova vrátime TAM do Nápravného ústavu a zasadne Malá Porota, ktorá rozhodne, či sa znovu vrátime na Zemeplacku, alebo skončíme ako ,,vhodný duch“ a hodia nás do čiernej diery, kde nás radácia a gravitácia preperie a budeme čistí, ako ,,osraté gate“ po vypraní v Ariely…

  Nejak takto som to pochopil z oného článku , až na tú reinkarnáciu, ktorú som prevzal od Vendu…

  ČI ?

 13. G.n.: No, celkom pekne si mi to vysvetlil v duchu našej modernej vedy. Ja som tým odkazom na článok , že všetko je len naša ilúzia chcel naznačiť, že aj takéto extrémne názory sa tu vyskytujú, nielen tie o reinkarnácii. Ja odporúčam všetky tieto učenia hodiť za hlavu a konečne začať uvažovať svojou vlastnou vyčistenou hlavou nezaťaženou tým svetským, ako aj náboženským učením. nejak tak to skúsil aj ten známy čínsky učenec Lao-ć a dopracoval sa k celkom slušným výsledkom, lebo dodnes sa o ňom učenci sporia, ako vlastne to myslel. Tým ale nechcem, aby si ho začal aj ty študovať, ako som to svojho času urobil ja. Mne to zabralo asi 20 rokov rozmýšľania a toľko času už asi ty nemáš… Alebo sa mýlim? Lepšie je to skúsiť s tou žabou v studni…

 14. Degon, píšeš:

  ….Mne to zabralo asi 20 rokov rozmýšľania a toľko času už asi ty nemáš… Alebo sa mýlim?

  Nie. Toľko času mi už nezostáva, lebo už to mám tu na Zemeplacke viac-menej spočítané….

  Aj sa z toho teším, aj som z toho akýsi nesvoj, lebo ,,skapínanie“ v našich zdravotnáckých zariadeniach je mi akési odporné, lebo mi to pripomína umieranie v koncentračnom tábore u Dr. Mengeleho…

  Jediný rozdiel vtedy a dnes je asi v tom, že Mengele svoje obete pozoroval až do ich konca , keď im robil ,,zle“. Títo naši novodobí Mengeleovia v našich zdravotníckych zariadeniach na človeka ako takého serú a pacienti sú len zdrojom ich zárobku a zároveň ich obťažujú už tým, že sú chorí…

  Takže k Tvojej konštatácii : …Lepšie je to skúsiť s tou žabou v studni…

  Táto Tvoja myšlienka mi pripomínu záhadu, či je ,,améba“ plošnou bytosťou, alebo priestovou, z jej zorného uhla pohľadu..

  Toto neviem posúdiť, lebo sa neviem ,,vtesnať“ do ,,predkožky“ améby, ani žaby, či vši lonovej, i keď všetky uvádzané zvery majú svoju individuálnu dušu…

  A zároveň by som to uzavrel konštatáciou, že ,,objavy“ dišputérov , či filozofov spred niekoľkých storočí, či tisícročí sú pre mňa irelevantné…

  Nová doba si žiada nové odvážne myšlienky ,či nové vedecké pokusy a objavy…

  Biblia a jej názory , tak ako i hovadiny z Nového Zákona ma dráždia svojimi primitívnymi vysvetleniami udalostí z obdobia otrokárskej spoločnosti a zároveň mi pripomínajú názory kostlivcov, ktoré si prezentujú na práve prebiehajúcom plese upírov ….

  1. G.n.: Predpokladal som, že túto webovú stránku navštevujú ľudia, ktorí hľadajú vyšší zmysel života a nemajú sociálne problémy s tým, kde sa vyspať, najesť, umyť a ako sa zbaviť améb rôzneho druhu, ktoré zaživa človeka požierajú a na staré kolená mu robia zo života peklo. Bohužiaľ sme sa dnes u nás dožili aj takýchto prípadov, kedy rôzny bezdomovci, asociáli a imigranti prežívajú v takýchto pomeroch, kde môžu priam závidieť tej spomínanej „žabe v studni“, ktorá ten hmyz požiera a sú jej ukradnuté problémy budúceho blaženého života v nebi. Ja nie som odborník na améby a červy takéhoto druhu a preto zodpovedať tvoje otázky nedokážem, čo mi je ľúto…
   Zároveň si dovolím pozdraviť aj našu matku, ktoré sem vložila pekný webový odkaz…

   1. Zdravím Degone :-)
    Nejsem si jista, jestli jsem ten odkaz zařadila pod správný komentář. Ale tak nějak jsem ho našla a tak je tu :-)
    ad. Hledání vyššího smyslu života – to je téma na celý život.
    Nedávno jsem byla na přednášce o tzv. palmových knihovnách. To, co nabízejí je velmi zajímavé, prý dokáží člověka na jeho cestě nasměrovat. Tož jsem uvažovala, že se poptám. A vida ho, včera se stalo něco, co „promilo“ mnohaletý bludný kruh, na který jsem se chtěla ptát. Jako by se ke mě „dostavila“ kosmická spravedlnost a vyrovnání. Žádnej bumerang, který by mne udeřil necitlivě do čelíčka,… :-)
    Tož se uculuju a přeju krásný den i Vám i dalším kolemjdoucím, či běžícím na cestě životem :-)

   2. ad – Predpokladal som, že túto webovú stránku navštevujú ľudia, ktorí hľadajú vyšší zmysel života a nemajú sociálne problémy s tým, kde sa vyspať, najesť, umyť a ako sa zbaviť améb rôzneho druhu, ktoré zaživa človeka požierajú a na staré kolená mu robia zo života peklo.

    Tak tak….mít plné břicho, hotel nad hlavou a dlouhou chvíli….to se to pak pindá o „vyšším smyslu života“….:-)))))

    ps – co jste si dnes ulovil či nasbíral k jídlu, Degone?

    1. Milá Věra z Poustevny: Ďakujem za Vašu milú reakciu na moje diskusné slová a rád odpoviem na Váš dotaz. Dnes som mal na obed sáčkovú rajčinovú polievku zn. Knorr s chlebom a včera, nakoľko bol piatok, tak som si dal iba sáčkovú hrachovú polievku zn. Vitana, pochopitelne s chlebíkom. Myslím, že si svoju štandardnú životnú úroveň zaslúžim za tých 50 rokov snemovej práce v chemičke. Aj ja mám svoju „pustevňu“, aj keď si to nedávam k menu ako „Degon z pustevne“, lebo moja skromnosť mi to nedovolí. Žijem dosť asketicky…
     Pekný slnečný deň želám!

    2. Milý Degone!
     Polévky z pytlíku a podobné jedy nechte mrtvým, Vy si příště uvařte poctivou kulajdu se smetanou, s vajíčkem od šťastných slepic a s čerstvým koprem. Mějte se rád.
     Obdivuji Vaši skromnost, se kterou píšete, že jste skromný. O tom, že máte svoji pustevňu, jste skromně psal již nejméně třikrát. Volíte askezi, polévky ze sáčku, není to spíše lenost? Co když nebudete mít nablízku žádný Hyperjarmark? Umřete hlady?

    3. posnídala jsem bulgur se zeleninou, jindy kuskus se zeleninou, ovesná kaše také není špatná, nebo vločky s mlíkem,…. teda rajskou nebo hrachovou polívku jen v nouzi nejvyšší to bych nemusela zvládnout a uletěla bych (možná i na koštěti) díky tomu získanému náboji. A jiná pestrá strava? No, su dokonale nasycena výpary z jídel která vařím, takže vymyslet nebo, nedej Velebná Matka Příroda, uvařit nějakou specialitku, tož na to mi již síly nezbývají. Ale občas uvaří dcerka, nebo druhá dcerka donese vzorek nějaké její speciality na ochutnání,….Tomu tělu je bez jídla opravdu tak trošku mdlo. Zatím. Než se člověk naučí konzumovat a plně zužitkovat Manu nebeskou.

 15. Degone,

  Ty si aj srandista, čo som nečakal. Píšeš :

  ….Dnes som mal na obed sáčkovú rajčinovú polievku zn. Knorr s chlebom a včera, nakoľko bol piatok, tak som si dal iba sáčkovú hrachovú polievku zn. Vitana, pochopitelne s chlebíkom…

  Lepšia ako suchá polievka Knorr , či Vitana je ,,vietnamská polievka sáčková kuracia“ , s tymi srandovnými slížikmi, vraj z ryže…

  Ale aj ,,askéti“ môžu žiť zdravo, lebo dávno, dávno som videl takú rozprávku , ako si pustovník sušil kobylky na zimu. Čiže aj mäso je povolené Degone, aj mäso môžeš, len nie bravčové, lebo ten virtuálny Ježiško, by Ťa už naozaj nemal rád…

  Nedodržuješ šabat, ale v nedelu oddychuješ, požieraš ,,svine“, nečistú to zver a klaniaš sa vymysleným bohom…

  Degone, Degone neviem, neviem, ako to bude s Tvojím ,,spásaním“, keď si si ešte nenasušil kobylky, šváby ,stonožky , či iný hmyz z lona prírody…

  Nezachráni Ťa ani výhovorka, že si pojedal len rajčinovú polievku , či hrachovú a pohrdol si tou ,,vietnamskou“. Ani mi nehovor, že ten chlebík, čo si pojedol bol ,,výražkový“ a nie špaldovo – sucharínový …

  Cvalom sa priblížila Tvoja, ale aj moja Nedeľa . Deň, ktorý oslavuješ lehnením Ty a pohania od roku 345 a Tvoj Stvoriteľ oddychoval zásadne len v SOBOTU , kedy ukončil svoju stvoriteľskú činnosť…

  1. G.n.: No, čakal som reakciu skôr od naše pustovníckej Viery, ako od Teba, ale „keď neprší, nech aspoň kvapká“. Tvoje napomenutia si vezmem k srdcu, ale nemám obavy zo špatnej reakcie Pána večnosti na svoj biedny život, lebo som sa s ním už stretol a viem, že je celkom iný, ako nám ho tu predstavujú rôzny „zástupcovia“. Takže strach z Otca už nemám. Zdravo sa stravovať je dosť veľký problém, keď je takmer všetko už otrávené. Mám obavu, že už aj tie kobylky nie sú zdravé. A niečo tomu telu, aby nereptalo, poskytnúť musím, nie???
   Tak, pekný deň!

  2. ad. srandista – no co co co, jsme stvořeni k obrazu božímu. A Oni jsou též srandisty, tak i my, pozemšťané, jejich tvorba prvotní. Jediný rozdíl je v tom, že Oni na nás hledí „shora“ a náramně se baví naší tvorbou. Ale musí opatrně s tím smíchem, neboť zasmát se naplno, vše se sesype na hromadu :-)

   1. Zdravý životný optimizmus a humor nám pomáhajú prekonávať ťažkosti a úskalia života, preto ich možno považovať za dary od Boha. Je však rozdiel medzi výsmechom a iróniou, a medzi zdravým humorom, kedy sme schopní si urobiť srandu aj zo seba samotného…
    Tak nech dobrá vôľa a zdravý optimizmus nikdy nezapadajú za obzorom nášho každodenného života!

    1. To by bylo na celý román. Ano, ztratila jsem optimismus i naději, přiznala jsem si prohru. Ale protože existuje „kosmická“ spravedlnost a tedy i jakási odměna, začíná se „rozbíjet“ bludný kruh. Po mnoha letech a já se mohu uculovat. Opatrně, jen tak skoro neviditelně. A snad se vrátí i ten humor a schopnost si udělat srandu i sama ze sebe. Leč opatrně, abych nepobořila ten vesmír svým hurónským smíchem :-)
     Hezký den přeji :-) Tedy se sluncem za mraky, ale s vědomím, že slunce tam je. A zbytek snad opět zazáří v duši :-)

    2. Matko, pády môžu byť v našom živote aj užitočné, ak vstaneme, oprášime sa, pouvažujeme a ideme ďalej. Humor a optimizmus sú znamenia, že je to s nami všetko v poriadku. Ale, skutočným úskalím pre mnohých je tá často citovaná „láska“. To je pojem, ktorý môže mať mnoho významov a najviac sa chápe ako sexuálna príťažlivosť, čo je typické najmä pre Itáliu. Duchovná láska o ktorej rozprával Ježiš a ktorú spájal s Otcom, je niečo celkom odlišné. Nemožno ju slovami definovať, práve tak, ako nemožno definovať, alebo popísať vôňu, alebo u slepcov farby. Osobná skúsenosť je často nezdeliteľná. Ale vedomie, že ideme v živote správnou, alebo nesprávnou cestou si uvedomujeme celkom zreteľne aj samy…

    3. Degone (21.6.2016 (9:21)),
     ano, v zásadě je to tak. Země je bezpečné místo, kde si člověk může vyzkoušet pády na samé dno a posléze vzestupy až na samý vrchol.
     Láska, o níž mluvil Ježíš – ano, ta je naprosto jiná, než ona „žhavá“, jen lidského těla.
     Jdu-li dobře, či špatně? No, jsou určité ukazatele, které postřehnout je umění, ale jsou. A ta faleš naznačuje – takto ne :-) A tak se následně člověk zvedá z pádu, zboří vytvořený chybný konstrukt a jde dále….

    4. …….jak a podle čeho hodnotíš,co je to pád na samé dno a vzestup na samý vrchol tady na naší planetě? Dík

    5. ad.
     Anonymní 21.6.2016 (20:31)
     Jak hodnotím? Inu podle pocitů, bezmoci,radosti,…
     Ale – protože je to osobní pocit, může se stát, že na samém dně zaťukám na podlahu a ejhle, zní to dutě, je tedy stále kam padat. To stejné se samým vrcholem – vždy může být lépe.
     Ale jak jsem psala, zkoušíme na Zemi, co zvládneme a co ne. Jen doufám, že nedostanu naloženo více, než bych zvládla.

    6. „Pokud jste se nenadále ocitli v jámě, pak první, co je třeba dělat, je: přestat kopat.“

    7. neboj nedostaneš, a nebo dostaneš, co sis navařila – to každý. I dole, i nahoře. Vždy budeš /každý jeden/ strůjcem štěstí a radostí svých. Pápá a na dno neťukej, ať se nepropadneš dál. A když jsi nahoře, dál se nenatahuj, švihne tě v zádech a zase to bude o padání.

    8. ad.
     Anonymní 22.6.2016 (9:01)
     No jo, jenže co když pod tím „dnem“ je sklep a potřebuje vymést pavučiny :-)))
     Teda snažím se kráčet cestou necestou opatrně, jenže mé viny jsou veliké, i když vznikaly pod nesmírným nátlakem a díky nim jsem mnohé, do té doby pro mne nepochopitelné, pochopila.
     Švihnutí v zádech? No, někdy je švihnutí velmi prospěšné, neboť člověk na sebe bere poznáním mnohé, co není schopen unést. Proto ono švihání :-)))))

 16. Degone,

  was ist das ,,zdravý optimizmus“ ?

  Ja ako ,,pohan“ poznám len optimizmus bez tých perličiek, typu zdravý, sexistický, amorálny, smrteľný, duševný, duchovný, vedomý a podvedomý, kresťanský, moslimský, či socialistický…

  Optimizmus v dnešnej dobe je luxus, čo Ti môže privodiť ,,nešťastie na duši“, lebo aj ten sa dnes nenosí a neukazuje sa na verejnosti, ako najnovší typ tangáčov…

  A ako poznáš, že Dežo bol optimista ? Nijako, už je dva roky po smrti …

 17. G.n.: Nechcem sa tu prezentovať ako ten, kto druhých iba poučuje, ale polemika je o výmene názorov, myšlienok a postojoch a preto sa vyjadrím aj o tom termíne „zdravý optimizmus“. Do pojmu „zdravie“ možno zahrnúť všetko, čo prospieva nášmu telu, ale aj duši. Pre človeka, ktorý nežije iba telom (ako zvieratko) je duševné zdravie veľmi dôležitý pojem, lebo je primárne. Od neho sa odvíja celý život človeka. Kto žije v láske, ten žije v Bohu a Boh žije v ňom. Toto je ten „zdravý optimizmus“, ktorý prežívajú tí, ktorí žijú v láske. Z našej spoločnosti sa láska vytráca a nahradzuje ju egoizmus a konzumný spôsob života. Taký život je pod úrovňou života zvieraťa, lebo zviera nemá také vedomie ako má človek a svoj stav si nedokáže uvedomovať. Človek áno! Želám Vám, ako aj všetkým rozumným bytostiam „zdravý životný optimizmus“!

 18. Degone, píšeš:

  ….Duchovná láska o ktorej rozprával Ježiš a ktorú spájal s Otcom, je niečo celkom odlišné…

  Celkom nechápem, ako si predstavuješ Ježiška a jeho Vesmírneho Taťuldu…

  Aj Protožidia od začiatku, keď ho vymysleli tvrdili, že Hospodin-Otec-Taťulda nie je OSOBA. Keďže nie je osoba, nie je to ani TVOR, ale je to NETVOR, keďže pochádza z ,,iného sveta“, je to Netvor z hlbín Vesmíru…

  Teraz k tomu ,,gulášu“ o Oteckovi. Každý otecko musí tvoriť ejakulát, aby miliónmi semien z Neho , úspešne zasiahol jediné vajíčko v ženskom ,,vnútri“..

  A teraz, keďže aj Protožidia ho videli maximálne len ako ,,horiaci krík“, vír prachu, vír ohňa v noci, neviem si predstaviť, žeby tekýto nehmotný Taťuldo mal ,,gule“ a ejakulát. Je tu ešte varianta, žeby onen inkriminovaný ejakulát Hospodin nosil vo vrecúšku, ako niektorí pavúci z našaj prírody..

  A tento ,,instantný ejakulát“ by vyvrhol vo vhodnom okamihu Hospodin za pomoci Dúšika svätého do Protožidovskej Marienky, z ktorej by sa v okamiho stala Bohorodička…

  Degone, ak si myslýš, že to takto mohlo byť, tak mi je Ťa viacmenej ľúto…

  Ale ak si s Hospodinom na ,,bližšej báze“ ako naznačuješ, určite ste si aj na tému ,,oplodnenia Marienky“ museli pokecať..

  Zver sa aj nám ,,neznabohom“, pankchartom, a iným ,,pochybavačom“, ako to mohlo byť v reály…

  Možno získaš ďalšie ovečky do svojho stáda a budeš ,,spásaný“…

  1. Pre Matku, Vieru a G.n.:
   Askéza nie je v pojedaní dobrého a zdravého jedla, ale naopak – v odolávaní pokušenia na takéto dobroty pozemského života. Je taktiež v odmietaní nadradenosti Satana (keď sa mi pokloníš, dám ti účasť na mojej vláde nad svetom).
   G.n. to má poriadne pomiešané v hlave s tým jeho „vedeckým materializmom“ a podaním historických skutočností. Tomu prvému slepo verí a históriu odmieta ako poprekrúcanú a lživú. V skutočnosti je treba všetko skúmať zdravým rozumom a najmä logikou. Ale, to nie je dané každému – bohužiaľ… Ak by som tu povedal pravdu o Ježišovi, ukameňovali by ma všetci – veriaci, aj neveriaci, lebo pravda je iná, ako ich presvedčenie. V tomto svete sa dokáže uplatniť iba lož, ale pravda je u každého v nemilosti. Preto mlčím…

   1. Degone, klidně se živte nedobrými a nezdravými jedy, když Vám to připadá duchovní a asketické, ale je to iluze, zřejmě potřebujete svoji dávku sebemrskačství. Každý, kdo má na vybranou, zvolí si dobrovolně svůj způsob života. Vy jste pro instantní produkty, já pro poctivý rukodělný výrobek.

    Lovcům a sběračům zdar:-)

   2. ad – Askéza nie je v pojedaní dobrého a zdravého jedla, ale naopak – v odolávaní pokušenia na takéto dobroty pozemského života.

    Neuvěřitelné…………….:-))
    Řekla bych, že jste se dostal do spárů Satana, Degone. Popřemýšlejte o tom. Znáte to – jdete stále na jih, a najednou jste na severu.
    https://www.youtube.com/watch?v=Skx_o0GU6kw

   3. Degone, prosíím, prosíím, tahle Pravda –

    -Ak by som tu povedal pravdu o Ježišovi, ukameňovali by ma všetci – veriaci, aj neveriaci, lebo pravda je iná, ako ich presvedčenie. V tomto svete sa dokáže uplatniť iba lož, ale pravda je u každého v nemilosti. Preto mlčím…

    – mne velmi zajímá!!! Na mou čest, nebudu Vás kamenovati a upřímně rád si ji vyslechnu (přečtu)…proto nemlčte (pište)!!!

    Děkuji!!!

    1. Kdysi mi vlastní synek, stejného jména, jaké máte Vy, žekl, že ve středověku by mne upálili na hranici…..
     Pročpak Vás tahle Pravda zajímá? Vy nemáte osobní prožitek, zkušenost?

 19. ad. askeze – odolávám, odolávám – jím menší porce, než na které bych měla chuť. Ale stejně – mohu být asketa nebo i vegetarián, ale v mysli mám stále chuť na na uzené maso. Pak jsem na onom jídle závislá a pokušení stejně neodolávánám, pokud ta touha stále je.
  Ad. Satan a účast na vládě nad světem – no, někdo po tomto může toužit. Ale je to zničující touha, tato nenasytnost.
  ad. pravda o Ježíšovi – máte-li pravdu procítěnou, pak tato skutečnost se dostala do tohoto světa a je možné, že ji sdílí více lidí, byť může být značně nestandardní.
  O svých osobních prožitcích, procítění se dá nesnadno hovořit, často následuje přinejmenším nepochopení, výsměch. O tom skutečně podstatném tedy mlčíme.

  1. Matko, Vy ste ma pochopila, aj keď iba tým svojím ženským spôsobom. Máte pravdu aj v tom svojom názore na Ježiša, ale s určitou výhradou. To nie je pravda precítená, ale pravda videná, aká sa v skutočnosti stala. Už som to tu viackrát spomínal, že človek má nerozvitú schopnosť napájať sa na pole akaši, kde je uložené všetko, čo sa ľuďom stalo od počiatku sveta (aj to, čo sa ešte len stane). Tam môže vidieť presne a detailne všetko, čo a ako sa to vo svete udialo. Túto schopnosť možno nadobudnúť darom „z hora“, ale môže sa stať aj to, že nastane spontánne u niekoho, kto sa ocitne v excitovanej životnej situácii a potom vidí to, čo je mimo priestoročas. Mne sa aj toto stalo, že som asi pol roka videl udalosť z môjho života pol roka predtým, ako nastala. Pre materialistu je takáto ľudská schopnosť nemysliteľná a preto ju šmahom ruky odmietne ako fantazírovanie. Ale jestvujú o tom mnohé správy od mnohých ľudí…

   1. Degone, možná mne při psaní někdo chrání, abych psala tak, jak píši.
    Jestliže píši o Ježíši a pravdě procítěné – jedná se o procítění v okamžiku tady a teď.
    Ale slovo procítěné neznamená jen vnímání citem, ale celý komplex vnímání člověkem, jeho smysly, rozumem, vědomím….Nelze to přesně popsat. Stejně jako nelze přesně popsat „cestu mezi hvězdami“. Nikoliv dopředu, ale zpět. A další cestu namalováním toho, co bude, další cestu – ten způsob bych si nechala pro sebe.
    Ale projde-li člověk branou věčnosti, nebo se naladí do svého světelného těla, tak se zněj může stát pozorovatel, nebo Tvůrce. Záleží na každé bytosti, co zvolí a také, co unese. Protože jsem neunesla prosbu o „vidění“ a předpověď jednoho člověka, požádala jsem o záhal vědomí. Ale pracovat lze ještě i jinak.
    Ostatně znáte i učení Bruna G.,… :-)
    Myslím, že kdybychom se my dva potkali, bylo by to úžasné setkání. Snad i na úrovni nejvyšší.
    Hezký den, Zdena

    1. Milá matka Zdena: Ak som napísal: „To nie je pravda precítená, ale pravda videná, aká sa v skutočnosti stala“, tak som tým nechcel nijako spochybniť schopnosti vnímania „precítenosti“. Aj ja poznám tento stav, ktorý spomínate, ale vízie z reality akaše sú iného druhu. Možno ich dosiahnuť napojením sa na človeka, ktorý tieto životné skúsenosti v tomto živote prežil a on Vám ich môže sprostredkovať. Tak to bolo aj u mňa v prípade skutočného Ježišovho života.
     Viem, že ste duchovne vyspelá osobnosť a chápete veci, ktoré iní ľudia nedokážu pochopiť, lebo im v tom bráni ich ľudské ego a ich rôzne predsudky. Viem, že osobné stretnutie by mohlo byť pre oboch obohatením, ale takéto stretnutia s nikým nekonám…
     Pekný deň!

 20. Degone, jsme již v Matrixu oba poměrně dlouho. Procházela jsem jak v Matrixu, tak i ve skutečném životě, mnohým.

  „Monika je krásná žena
  mladá štíhlá,
  modrooká blondýnka.
  Při setkání s přáteli pláče
  dítě, dítě nedaří se mi dítě mít.
  Při dalším setkání opět pláč
  po dítěti stýskání.
  Další setkání totéž lkaní.
  Ale Moniko, což to necítíš?
  Dítě je velmi blizoučko.
  Monika si dívá, neví nic,
  na dalším setkání tedy opět nářek.
  Moniko, nic se neboj,
  „dítě“ se již rozhodlo,
  já chci s Vámi být,
  Vy jste pro mne vhodní rodiče.
  Monika se rozhlíží,
  stále nevěří.
  A při příštím setkání?
  Dítě, budu dítě mít,
  jásá celou svou bytostí.
  A pak jednou přišla synka ukázat.
  Dokonalá harmonie, klid a mír
  se vůkol oněch dvou bytostí
  rozprostřel.“

  Ano, komunikace probíhá na různých úrovních.
  Ano, lze zprostředkovat mnohé,
  lze také procítit a pochopit v energiích mnohé,
  i to, co je pro ostatní lidi nepochopitelné
  a proto takové lidi považují i za duševně choré.

  Ano, osobní setkání by znamenalo
  změnit tento internetový Matrix na skutečnost.
  A to by mohlo být skutečně obohacením
  nebo podle mé zkušenosti i „zničující“.
  A tak též neměním sama zdejší Matrix na skutečnost.
  I když proč opakovat takovou zkušenost,
  ba ne, nebylo by to zničující.
  Ale určující to není. :-)

  1. Matka, pekne ste to vystihla. Pri čítaní som si uvedomil odlišný prístup u Vás, ktorý je osobný a u mňa, ktorý je neosobný. Pri intuitívnom vnímaní je reč poézie vhodná ako vyjadrovací prostriedok. Ten však nemožno účinne použiť u priameho vhľadu, lebo by realitu iba zakrývala a skresľovala. Ďalej sa ukazuje aj problém v prijímaní. Dieťaťu nemožno dať jedlo dospelých, lebo by mu uškodilo. Musí si na to zvykať.
   Pekný deň!

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference