mapa stránek || vyhledávání

Literatura 19. a 20. století. Nenásilní Victor Hugo a Julius Fučík (2.)

Zlé tvrdosti V minulému dílu jsem naznačil, jaká byla duchovní příčina ukončení socialismu v Evropě ve 20. století. Připomenu i popravu Alexandra I. Uljanova – tehdy v 19. století odsouzeného za skupinovou přípravu atentátu na cara. Tvrdost však odporuje Ježíšovým zásadám, natož u křesťanského státu. I na Západě komentátoři namítali – proti popravě mladíka. Poprava svými důsledky – časově […]

Literatura 19. a 20. století. Nenásilní Victor Hugo a J. F. (1.)

Ježíšovo učení – jakým asi způsobem je mohli pokrokoví lidé uznávat? Přisvojila si je – ale ne dost dodržovala – křesťanská církev. Ať římská, ať pravoslavná. Proti některým složkám náboženské škodlivosti bylo zaměřeno české husitské hnutí (Jan Hus +6.7.1415), o to víc proti veškerému nevědeckému náboženství revoluce francouzská (od 1789) a bolševická (od 1917). Jenže […]

Lavina odplaty přírodního světa na spadnutí!

Všechno je jinak, než se domnívají ekologičtí aktivisté! Z hlediska dění v přírodě žijeme opravdu na hraně, ale příčiny a důsledky jsou úplně jiné. Jsou nepostřehnutelné zraku současných lidí hendikepovaných materialistickou slepotou. Jako neinformovaný lyžař běžící horským údolím vůbec nic netuší o nejvyšším stupni lavinového nebezpečí, stejně tak je i současné lidstvo naprosto nevědomé ve vztahu ke […]

Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (5.)

Předchozí díly: Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (1.) Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (2.) Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (3.) Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (4.) Mezi lidmi nalezneme tvořivé umělce. Cosi spojuje geniálního houslistu, skladatele jménem Niccolò Paganini a zpěváka mimořádného hlasu […]

Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (4.)

Předchozí díly: Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (1.) Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (2.) Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (3.) Pavel Novák – moravský zpěvák, hudebník, skladatel a spisovatel. Prosazoval se od 60. let minulého století. Koncertoval i v Německu, Francii, USA, Austrálii, Mongolsku, Polsku, Jugoslávii a Belgii. […]

Zbraslavská kronika – I. díl, kapitola XXVII

Zbraslavská kronika (latinsky Chronicon Aulae regiae) je latinsky psaná kronika, která vznikala v rozmezí let 1305–39 v cisterciáckém klášteře na Zbraslavi, založeném roku 1292 králem Václavem II. Autory tohoto monumentálního díla jsou dva zbraslavští opaté česko-německého původu: Ota Durynský a Petr Žitavský. Tato kronika patří spolu s Kosmovou Kronikou českou k nejskvělejším příkladům českého středověkého kronikářství a české literatury vůbec. Kromě rozsáhlých […]

Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (3.)

Předchozí díly: Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (1.) Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (2.) PAVEL NOVÁK [1] Začal jsem se svlékat a lidé na zastávce zpozorněli. Hleděl na tlupu dobře oblečených studentů a studentek a jednoho blázna. — Rozběhl jsem se, udělal flika a parádní salto vzad. Všichni mi […]

Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (2.)

Umělci Pavel Novák a Niccolò Paganini. Zařazeni do několika dílů, ve kterých je uvádím společně. Italského velikána budu připomínat úryvky z románu Odsouzení Paganiniho – Anatolij Vinogradov [3] a potom ze série Paganini v Čechách [4] od Ireny Janečkové. K Pavlu Novákovi – nejprve různé úryvky a potom z knih Vyznání [1] a pak Byly to dny, už jsou […]

Průnik k tajemství základního záření univerza

Naším stvořením proudí základní Boží síla ve formě záření, ze kterého lidé čerpají a vytvářejí z něho své vlastní, osobní záření. Životně důležitou věcí pro každého z nás je, abychom dokázali toto Světlé záření správně využít, a na základě toho jsme mohli být jeho prostřednictvím, jako na andělských křídlech neseni ke Světlu a ke Stvořiteli. Abychom pochopili […]

Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (1.)

Pánové Karel Gott, Jiří a Ladislav Štaidlové, J. S., Pavel Novák, J. a F. N., čeští špičkoví umělci v oboru nejoblíbenější hudby. Jejich tvorba zněla z rádií, tranzistoráčků, byla na gramodeskách, i v televizi. V minulých svých životech až i géniové, ale v moderní hudbě se to tak nebere. Nikdo z nich nebyl v předchozím životě Čechem. Češi měli do 20. století velký […]

Ruská země v bolestech porodila Československo

Propagační politika Beneše, Masaryka a Štefánika vedla ke zrodu Československa. K tomu další Češi v popředí, méně slavní. A přes sto tisíc vojáků – legionářů, kteří žijí v paměti svých rodin. ~ ~ ~ Emigranti přesvědčovali západní velmoci, že Rakousko-Uhersko je třeba rozložit. Pochopitelně k tomu myšlenkové a slovní přesvědčování nestačilo. Každá země sleduje (nebo má sledovat!) své zájmy […]

Dávej a bude ti dáno! Přej a bude ti přáno! Žij v harmonii s univerzem

Víte, k čemu slouží vesmír a v širším pojetí i celé stvoření? Je to obrovská škola! Je to obrovský prostor určený k tomu, aby vše, co v něm žije, rostlo, vyvíjelo se a dozrávalo směrem vzhůru. Aby to bylo stále vědomější, zralejší a dokonalejší. Ať již rostlina, zvíře, nebo člověk. Jednoduše vyjádřeno, stvoření slouží ke vzestupu vědomí v tělech všech […]

Nepřehlédněte! Odhalení tajemství fungování našeho osudu

Mnozí lidé nejsou spokojeni se svým osudem. Domnívají se, že jsou jím ošizeni. Že jejich osud je nepříznivý a těžký, zatímco jiným lidem se daří. Svou nespokojenost dávají najevo buď otevřeně, nebo o tom mlčí a skrývají to ve svém nitru jako tichou výčitku. Jejich postoj ústí nakonec do rezignace na Spravedlnost, protože všude kolem […]

Zastavit potácení a pokles

Civilizace se nám potácí, a navíc docela nápadně klesá dolů. Sledujeme nevázanost v životech mnoha lidí evropské civilizace. Úbytek života v oceánech, jenž nezavinili mořští savci. Podobně s obnoveným důrazem na zbrojení, nebezpečné všem. A tak dál. Pomůže věda? Jedním z nejdůležitějších základů vědy je Pythagorova věta. Má víc uplatnění. Z výpočtů pravoúhlého trojúhelníka vyplyne i umístění bodu na kružnici. […]

Malé přání

Kde je můj lid? Kde jste vy, kteří jste moji? Kde jsi ty, který si říkáš „Boží“? Zroď se mi moře, aspoň malé, a na něm ostrov, na němž nestála dosud lidská noha. Dejte mi maličký kousek země, aby na něm spočinulo moje pole. Vlci rozchvátili stádo; nikdo nezůstal státi. Dejte mi pero. A já […]

Obezita a vstup Finska do NATO

Kolem roku 1970 hlásali pánové Šimek a Grossmann, dodnes často vzpomínaní, jak bojovat proti obezitě. Tlustý – obézní člověk má hodně jíst, aby organismus byl silný a mohl s obezitou bojovat. Pozor, byla to dvojice oblíbených divadelních komiků, takže doporučený postup sloužil jen k rozveselení. Takový boj proti obezitě je něčím velmi podobný situaci Finska. Po napadení […]

Konečně dobrá zpráva ve světě špatných zpráv

V současnosti žijeme v době očisty, vyvolané zvýšeným tlakem Božího Světla v blízkosti země. Na jedné straně Světlo systematicky tlačí ke kolísání a k zhroucení vše, co není světlé, ale na druhé straně dosud nevídaným způsobem pomáhá všem, kdo usilují ke Světlu. Kolem každého člověka, usilujícího v dnešní době o dobro, spravedlnost, čistotu, lásku k lidem a k Bohu, kolem každého […]

Smysl existence Vesmíru

~~~ Konstrukce prostoru s hmotou ~~ Euklidův prostor ~ Geometrické řešení Pythagorovy věty ~ Matematické řešení Pythagorovy věty ~~ Perspektivní prostor ~ Pythagorova věta v perspektivním prostoru – geometrie a výpočet ~~ Převod bodů z diskrétního do perspektivního prostoru ~~ Zhodnocení ~~~ Speciální teorie relativity v diskrétním a perspektivním prostoru ~~ Zpomalování času při pohybu ve spojitém časoprostoru ~~ […]

Všem! Extrémně naléhavé! Jak se v době války vyhnout karmě?

Otázka: „V dnešní době vidím velké riziko v podpoře kterékoli ze dvou bojujících stran válečného konfliktu, protože z duchovního hlediska si tím můžeme navázat vinu, nebo jinak řečeno, karmu. Podíváme-li se například do doby krátce před válkou, na obou stranách probíhal úplně stejný, hrubý testovací a vakcinační nátlak na obyvatelstvo. A co se týče války samotné, na […]

Jak správně čelit chorobám a přírodním katastrofám?

V první řadě je potřeba vědět, že ve skutečnosti jsou odrazem toho, jací my sami jsme. Že jsou odrazem pravdy o našem nitru. Že jsou vnější a viditelnou manifestací našeho odklonu od velké harmonie stvoření, stanovené Vůlí Stvořitele. Jakýkoli dlouhodobý odklon od této harmonie, projevující se způsobem našeho uvažování a charakterem našeho chtění, se po […]

Mír. „Posvátný svazek národů“ – de Béranger

Podle mého nejniternějšího přesvědčení by se lidstvo dnes mělo modlit více než kdy jindy ve svých dějinách. Werner von Braun, německo-americký konstruktér raket [1] Česká vláda míní, že se České republice přibližuje válka. Naše republika ji podporuje dodávkami zbraní; k posílení ukrajinské obrany. Již druhým rokem, ve válce na východě Evropy, nehledáme ani nezdůrazňujeme mírové řešení. […]

Odplata válečným štváčům i těm, kteří jsou lhostejní ke všemu

Spravedlnost existuje a kdo má oči otevřené, může jasně vidět, že v žádném případě nenechá bez odpovídající odplaty nikoho, kdo podporuje válku a živí ji neustálými dodávkami zbraní. O co konkrétně jde? Všichni víme, že Velká Británie poslala Ukrajině munici s ochuzeným uranem. No a právě sklad této munice, nacházející se v Chmelnické oblasti, vyhodili Rusové do vzduchu […]

Královice a Staronová synagoga

V jihovýchodní části Prahy, na samém konci pražské MHD, stojí nevelká obec Královice. Má bohatou a zajímavou historii. Kolem nynějšího, opakovaně vykrádaného, barokního kostela sv. Markéty se totiž na přelomu prvního tisíciletí nacházelo slovanské výšinné hradiště. Zbytky dvou valů na ně poukazují dodnes. Údajně zde byl nalezen jeden z významnějších archeologických nálezů Česka z 12. století. Měl by […]

Německý smysl pro pořádek a nepořádek

Lidé bývají rozdílní různými způsoby, i v celých skupinách – jsou odlišnými národy. Příkladem bývá Chorvatsko a Srbsko – v jazyce velmi malý rozdíl, ale vlastnosti odlišné – viz druhá světová válka. Tak, jako nepožadujeme, aby lidé měli totožné chování – jeden bývá zpupný, jiný bystrý, další nevyhraněný, podobně i národy zůstanou odlišné. Zahraniční politika České republiky, […]

Pozor! Nevědomý přírodní život útočí!

Tento článek je informací o zásadním dění a jeho souvislostech, které máme každodenně před očima, ale pro svoji materiální slepotu je nevnímáme. Ale je to tady a už nám to sahá na krk. O zvířatech se říká, že mají duši, neboli určitý stupeň sebeuvědomění. Existuje však přírodní život, který nemá vlastní sebeuvědomění. Má pouze skupinovou […]

Literatura 19. a 20. století. Karolina Světlá. Jaromíra Kolárová. Dvě ukázky

Literatura se mění s postupujícím časem. Nabízím nahlédnutí do tvorby spisovatelky 19. století Karoliny Světlé (24.2.1830 – 7.9.1899): O krejčíkově Anežce. A pak z novějšího díla, z 20. století od Jaromíry Kolárové (24.8.1919 – 21.1.2006): Náš malý, maličký svět. Psaly lidské příběhy – nejprve vkládám závěr z knihy založené na podještědské pověsti, kdežto J. Kolárová popisovala svůj dětský věk. * * […]

Správci ctností žalují lidstvo!

Žijeme v mnohem zázračnějším stvoření, než si myslíme. Žijeme ve stvoření až pohádkově zázračném. Naši předkové měli vědomost o jeho prapůvodní zázračnosti. Jako poselství pro další generace ji vkládali do mytologií, bájí, pověstí a pohádek. Postupným rozvojem rozumové racionality se však toto zázračné poznání ztrácelo a ztratilo se až do takové míry, že my v současnosti považujeme […]

Paňáca (Pierre Jean de Béranger)

Vkládám báseň, zjevně napsanou, směrovanou k osudu jednoho člověka. Bývaly doby, kdy uživit se bylo pro část lidí velmi obtížné. Ne každý se nějak uchytil, natož pak život v době neúrody. Putující krajánek dovedl poutavě vyprávět; rozhlašoval nové zajímavé události. Pamatuji jako nejmladší student za prázdninové brigády, v továrně, rozpovídání dělnice. Vyjmenovala, že za první RČS byly dobré […]

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference