mapa stránek || vyhledávání

Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (3.)

Předchozí díly: Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (1.) Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (2.) PAVEL NOVÁK [1] Začal jsem se svlékat a lidé na zastávce zpozorněli. Hleděl na tlupu dobře oblečených studentů a studentek a jednoho blázna. — Rozběhl jsem se, udělal flika a parádní salto vzad. Všichni mi […]

Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (2.)

Umělci Pavel Novák a Niccolò Paganini. Zařazeni do několika dílů, ve kterých je uvádím společně. Italského velikána budu připomínat úryvky z románu Odsouzení Paganiniho – Anatolij Vinogradov [3] a potom ze série Paganini v Čechách [4] od Ireny Janečkové. K Pavlu Novákovi – nejprve různé úryvky a potom z knih Vyznání [1] a pak Byly to dny, už jsou […]

Průnik k tajemství základního záření univerza

Naším stvořením proudí základní Boží síla ve formě záření, ze kterého lidé čerpají a vytvářejí z něho své vlastní, osobní záření. Životně důležitou věcí pro každého z nás je, abychom dokázali toto Světlé záření správně využít, a na základě toho jsme mohli být jeho prostřednictvím, jako na andělských křídlech neseni ke Světlu a ke Stvořiteli. Abychom pochopili […]

Hudba 19. a 20. století. Niccolò Paganini a Pavel Novák (1.)

Pánové Karel Gott, Jiří a Ladislav Štaidlové, J. S., Pavel Novák, J. a F. N., čeští špičkoví umělci v oboru nejoblíbenější hudby. Jejich tvorba zněla z rádií, tranzistoráčků, byla na gramodeskách, i v televizi. V minulých svých životech až i géniové, ale v moderní hudbě se to tak nebere. Nikdo z nich nebyl v předchozím životě Čechem. Češi měli do 20. století velký […]

Ruská země v bolestech porodila Československo

Propagační politika Beneše, Masaryka a Štefánika vedla ke zrodu Československa. K tomu další Češi v popředí, méně slavní. A přes sto tisíc vojáků – legionářů, kteří žijí v paměti svých rodin. ~ ~ ~ Emigranti přesvědčovali západní velmoci, že Rakousko-Uhersko je třeba rozložit. Pochopitelně k tomu myšlenkové a slovní přesvědčování nestačilo. Každá země sleduje (nebo má sledovat!) své zájmy […]

Dávej a bude ti dáno! Přej a bude ti přáno! Žij v harmonii s univerzem

Víte, k čemu slouží vesmír a v širším pojetí i celé stvoření? Je to obrovská škola! Je to obrovský prostor určený k tomu, aby vše, co v něm žije, rostlo, vyvíjelo se a dozrávalo směrem vzhůru. Aby to bylo stále vědomější, zralejší a dokonalejší. Ať již rostlina, zvíře, nebo člověk. Jednoduše vyjádřeno, stvoření slouží ke vzestupu vědomí v tělech všech […]

Nepřehlédněte! Odhalení tajemství fungování našeho osudu

Mnozí lidé nejsou spokojeni se svým osudem. Domnívají se, že jsou jím ošizeni. Že jejich osud je nepříznivý a těžký, zatímco jiným lidem se daří. Svou nespokojenost dávají najevo buď otevřeně, nebo o tom mlčí a skrývají to ve svém nitru jako tichou výčitku. Jejich postoj ústí nakonec do rezignace na Spravedlnost, protože všude kolem […]

Zastavit potácení a pokles

Civilizace se nám potácí, a navíc docela nápadně klesá dolů. Sledujeme nevázanost v životech mnoha lidí evropské civilizace. Úbytek života v oceánech, jenž nezavinili mořští savci. Podobně s obnoveným důrazem na zbrojení, nebezpečné všem. A tak dál. Pomůže věda? Jedním z nejdůležitějších základů vědy je Pythagorova věta. Má víc uplatnění. Z výpočtů pravoúhlého trojúhelníka vyplyne i umístění bodu na kružnici. […]

Malé přání

Kde je můj lid? Kde jste vy, kteří jste moji? Kde jsi ty, který si říkáš „Boží“? Zroď se mi moře, aspoň malé, a na něm ostrov, na němž nestála dosud lidská noha. Dejte mi maličký kousek země, aby na něm spočinulo moje pole. Vlci rozchvátili stádo; nikdo nezůstal státi. Dejte mi pero. A já […]

Obezita a vstup Finska do NATO

Kolem roku 1970 hlásali pánové Šimek a Grossmann, dodnes často vzpomínaní, jak bojovat proti obezitě. Tlustý – obézní člověk má hodně jíst, aby organismus byl silný a mohl s obezitou bojovat. Pozor, byla to dvojice oblíbených divadelních komiků, takže doporučený postup sloužil jen k rozveselení. Takový boj proti obezitě je něčím velmi podobný situaci Finska. Po napadení […]

Konečně dobrá zpráva ve světě špatných zpráv

V současnosti žijeme v době očisty, vyvolané zvýšeným tlakem Božího Světla v blízkosti země. Na jedné straně Světlo systematicky tlačí ke kolísání a k zhroucení vše, co není světlé, ale na druhé straně dosud nevídaným způsobem pomáhá všem, kdo usilují ke Světlu. Kolem každého člověka, usilujícího v dnešní době o dobro, spravedlnost, čistotu, lásku k lidem a k Bohu, kolem každého […]

Smysl existence Vesmíru

~~~ Konstrukce prostoru s hmotou ~~ Euklidův prostor ~ Geometrické řešení Pythagorovy věty ~ Matematické řešení Pythagorovy věty ~~ Perspektivní prostor ~ Pythagorova věta v perspektivním prostoru – geometrie a výpočet ~~ Převod bodů z diskrétního do perspektivního prostoru ~~ Zhodnocení ~~~ Speciální teorie relativity v diskrétním a perspektivním prostoru ~~ Zpomalování času při pohybu ve spojitém časoprostoru ~~ […]

Všem! Extrémně naléhavé! Jak se v době války vyhnout karmě?

Otázka: „V dnešní době vidím velké riziko v podpoře kterékoli ze dvou bojujících stran válečného konfliktu, protože z duchovního hlediska si tím můžeme navázat vinu, nebo jinak řečeno, karmu. Podíváme-li se například do doby krátce před válkou, na obou stranách probíhal úplně stejný, hrubý testovací a vakcinační nátlak na obyvatelstvo. A co se týče války samotné, na […]

Jak správně čelit chorobám a přírodním katastrofám?

V první řadě je potřeba vědět, že ve skutečnosti jsou odrazem toho, jací my sami jsme. Že jsou odrazem pravdy o našem nitru. Že jsou vnější a viditelnou manifestací našeho odklonu od velké harmonie stvoření, stanovené Vůlí Stvořitele. Jakýkoli dlouhodobý odklon od této harmonie, projevující se způsobem našeho uvažování a charakterem našeho chtění, se po […]

Mír. „Posvátný svazek národů“ – de Béranger

Podle mého nejniternějšího přesvědčení by se lidstvo dnes mělo modlit více než kdy jindy ve svých dějinách. Werner von Braun, německo-americký konstruktér raket [1] Česká vláda míní, že se České republice přibližuje válka. Naše republika ji podporuje dodávkami zbraní; k posílení ukrajinské obrany. Již druhým rokem, ve válce na východě Evropy, nehledáme ani nezdůrazňujeme mírové řešení. […]

Odplata válečným štváčům i těm, kteří jsou lhostejní ke všemu

Spravedlnost existuje a kdo má oči otevřené, může jasně vidět, že v žádném případě nenechá bez odpovídající odplaty nikoho, kdo podporuje válku a živí ji neustálými dodávkami zbraní. O co konkrétně jde? Všichni víme, že Velká Británie poslala Ukrajině munici s ochuzeným uranem. No a právě sklad této munice, nacházející se v Chmelnické oblasti, vyhodili Rusové do vzduchu […]

Královice a Staronová synagoga

V jihovýchodní části Prahy, na samém konci pražské MHD, stojí nevelká obec Královice. Má bohatou a zajímavou historii. Kolem nynějšího, opakovaně vykrádaného, barokního kostela sv. Markéty se totiž na přelomu prvního tisíciletí nacházelo slovanské výšinné hradiště. Zbytky dvou valů na ně poukazují dodnes. Údajně zde byl nalezen jeden z významnějších archeologických nálezů Česka z 12. století. Měl by […]

Německý smysl pro pořádek a nepořádek

Lidé bývají rozdílní různými způsoby, i v celých skupinách – jsou odlišnými národy. Příkladem bývá Chorvatsko a Srbsko – v jazyce velmi malý rozdíl, ale vlastnosti odlišné – viz druhá světová válka. Tak, jako nepožadujeme, aby lidé měli totožné chování – jeden bývá zpupný, jiný bystrý, další nevyhraněný, podobně i národy zůstanou odlišné. Zahraniční politika České republiky, […]

Pozor! Nevědomý přírodní život útočí!

Tento článek je informací o zásadním dění a jeho souvislostech, které máme každodenně před očima, ale pro svoji materiální slepotu je nevnímáme. Ale je to tady a už nám to sahá na krk. O zvířatech se říká, že mají duši, neboli určitý stupeň sebeuvědomění. Existuje však přírodní život, který nemá vlastní sebeuvědomění. Má pouze skupinovou […]

Literatura 19. a 20. století. Karolina Světlá. Jaromíra Kolárová. Dvě ukázky

Literatura se mění s postupujícím časem. Nabízím nahlédnutí do tvorby spisovatelky 19. století Karoliny Světlé (24.2.1830 – 7.9.1899): O krejčíkově Anežce. A pak z novějšího díla, z 20. století od Jaromíry Kolárové (24.8.1919 – 21.1.2006): Náš malý, maličký svět. Psaly lidské příběhy – nejprve vkládám závěr z knihy založené na podještědské pověsti, kdežto J. Kolárová popisovala svůj dětský věk. * * […]

Správci ctností žalují lidstvo!

Žijeme v mnohem zázračnějším stvoření, než si myslíme. Žijeme ve stvoření až pohádkově zázračném. Naši předkové měli vědomost o jeho prapůvodní zázračnosti. Jako poselství pro další generace ji vkládali do mytologií, bájí, pověstí a pohádek. Postupným rozvojem rozumové racionality se však toto zázračné poznání ztrácelo a ztratilo se až do takové míry, že my v současnosti považujeme […]

Paňáca (Pierre Jean de Béranger)

Vkládám báseň, zjevně napsanou, směrovanou k osudu jednoho člověka. Bývaly doby, kdy uživit se bylo pro část lidí velmi obtížné. Ne každý se nějak uchytil, natož pak život v době neúrody. Putující krajánek dovedl poutavě vyprávět; rozhlašoval nové zajímavé události. Pamatuji jako nejmladší student za prázdninové brigády, v továrně, rozpovídání dělnice. Vyjmenovala, že za první RČS byly dobré […]

Prečo udrel blesk do sochy Krista? Neveští to nič dobrého!

Internetom obletela fotografia známej monumentálnej sochy Krista v brazílskom Rio de Janeiru, ako do nej udrel blesk. Média o tom napísali: „Nielen do hriešnikov, ale do samotného Krista udrel blesk z čistého neba.“ Akú má táto skutočnosť duchovnú symboliku? Je totiž naozaj mimoriadne znepokojivé, keď služobníci Stvoriteľa, čiže bytosti prírody, spravujúce prírodné dianie, nasmerujú blesk do sochy […]

Vymetanie Augiášovho chlieva! Zachráň sa kto môžeš!

Ignorovanie poznania o prírodných bytostiach sa v blízkej budúcnosti trpko vypomstí každému, kto ho zanedbal, pretože nastáva čas veľkých očistných búrok, riadených práve týmito bytosťami. Prírodné bytosti, alebo inak povedané bytostní, sú služobníkmi jediného Boha a verne naplňujú jeho Vôľu v prírodnom dianí. Kde v nadchádzajúcich, mohutných očistných búrkach nezaznie prosba k Stvoriteľovi a k bytostným o ich zmiernenie, tam […]

Američané si nechtějí poškozovat zdraví elektromagnetickým polem

Před časem jsem zde zveřejnil text o bezdrátových vodoměrech, jež dovolují odečítat spotřebu vody dálkově. Bez nahlédnutí na jejich displeje LCD. Nevýhodu jsem popisoval s ohledem na zátěž okolí a to vysíláním elektromagnetického záření, navíc s možností sem tam někomu instalovat do bytu odposlech, přes trochu pozměněný vodoměrný aparát. Tento problém lidé promýšlejí také ve Spojených státech […]

Spojené státy americké následuje stále víc států (3.). Škodolibý skrytý vliv na nás pomrkává

Spojené státy americké si emigranti mohli zakládat s velkým očekáváním. Žádná šlechta ani vláda strnulé církve! Kam až došli dnes? Dobré výsledky. Ale také vést občany své země tak, ~ aby školní chodby nepotřebovaly ozbrojené policisty k udržení pořádku. ~ aby nikdo nechtěl zastřelit člověka, který nedovoleně a přes upozornění jde po cizím pozemku. ~ aby lépe […]

Spojené státy americké následuje stále víc států (2.). Dobré a nedobré

Výsledky Spojené státy mají ledajaké úspěchy – v osvojování blízkého kosmu, ve sportu, částečně v prestiži, kterou mají. Ve vědě, ve vynálezech nebo konstrukcích: tranzistor, osobní počítač, raketoplán, nylon, sériová výroba, asynchronní motor a vícefázový střídavý proud Nikoly Tesly. Ve vychytralém finančnictví – stěží posoudím, kdyby všichni držitelé dolarů ověřovali, jaký je majetek USA – zboží, továrny […]

Spojené státy americké následuje stále víc států (1.). Dřív a dnes

Dřív Socialistické země kdysi vedly své občany k protiamerickým náladám. Obsah tisku, rozhlasové a televizní zpravodajství byly vedené opačně, než to známe dnes. V tvrdých 50. letech jednoznačně, později jen mírněji. Rozhlasové vysílání „Hlas Ameriky“, co pamatuji, však rušeno nebylo – byl to oficiální americký zdroj, na rozdíl od rušeného vysílání „Svobodné Evropy“. Ani německá „Deutsche welle“ nebo […]

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference