mapa stránek || vyhledávání

Odplata válečným štváčům i těm, kteří jsou lhostejní ke všemu

Spravedlnost existuje a kdo má oči otevřené, může jasně vidět, že v žádném případě nenechá bez odpovídající odplaty nikoho, kdo podporuje válku a živí ji neustálými dodávkami zbraní.

O co konkrétně jde?

Všichni víme, že Velká Británie poslala Ukrajině munici s ochuzeným uranem. No a právě sklad této munice, nacházející se v Chmelnické oblasti, vyhodili Rusové do vzduchu svými raketovými útoky. Obrázky na internetu ukazují malý radioaktivní hřib. Tato událost je logicky spojena se zvýšenou radioaktivitou na Slovensku i v Polsku, ale také v Rakousku a Německu.

Oficiální média, považující lidi za úplné hlupáky, označují zvýšenou radioaktivitu za hoax. Já osobně nemíním nikoho o ničem přesvědčovat. Apeluji pouze na zdravý rozum a logickou úvahu, zda je hoaxem, když se mluví o zvýšené radiaci po výbuchu skladu munice s ochuzeným uranem.

Jak se v tomto dění projevuje neoblomná spravedlnost?

Tak, že to, co Západ poslal na Ukrajinu ve snaze o udržení chodu vojenské mašinérie, bylo vyhozeno do vzduchu a vzduchem se to vrací zpět na Západ. Jak se totiž do hory volá, tak se z hory ozývá. Je ubohé a až směšné, jak najednou v tomto období zmizely z internetu všechny pravidelné monitoringy radioaktivity. Jedná se o pštrosí přístup, na jehož základě problém zmizí, když se před ním strčí hlava do písku. Pravda se všemožně utajuje, aby se navenek zdálo, že je vše v naprostém pořádku a veřejnost nebyla znepokojena.

Samozřejmě, že nejvíce na to doplácejí státy sousedící s Ukrajinou, jako je Slovensko a Polsko. Vlády těchto států však patří mezi největší válečné štváče a největší dodavatele zbraní. Vlády těchto států jsou zločinci, kteří zatahují vlastní národy do vojenského konfliktu a na základě toho sklízejí odpovídající důsledky. A důsledky sklízí také obyvatelstvo, které na svém čele toleruje takovéto vlády a už dávno nevyšlo do ulic, aby je svrhlo, a tím zabránilo jejich zločinnému jednání. V tomto spočívá vina národa! A za svou vinu platí v podobě zvýšené radioaktivity.

Ale žel, ani to si většina neuvědomuje, protože jejich momentální největší starostí v tomto období je, aby měli každý týden posečený trávník. Ne že bych měl něco proti sečení trávy, ale uvedený příklad dokonale ilustruje akční rádius zájmu většiny obyvatelstva. Ilustruje naprostou lhostejnost vůči všemu, co přesahuje snahy standardní rodiny o zajištění svých materiálních potřeb. Většina obyvatelstva je naprosto lhostejná vůči zásadním společenským otázkám, co je důsledkem jejich celkové duchovní lhostejnosti. Většina obyvatelstva není schopna ani jen toho nejelementárnějšího odporu vůči zlu, ale naopak, zcela bez odporu se zlu podvoluje.

Takto se chovali lidé při pandemii, kdy se bez odporu dali napíchat experimentálními vakcínami a takto se chovají i teď, kdy se dávají zatahovat do vojenského konfliktu, do kterého nám není vůbec nic. Neboť ukrajinská válka není naše válka! Nebojuje se v ní za žádné evropské hodnoty! Ukrajinská válka je důsledkem dvoustranného sousedského sporu, do kterého nikomu nic není.

Tento spor začal tehdy, když se ukrajinská vláda rozhodla řešit problémy s ruskou menšinou na svém území nikoli vzájemným jednáním, ale vojenskou silou. Je nepřípustné, aby jakýkoli stát Evropské unie řešil spory s nějakou národnostní menšinou na vlastním území vojenskou silou. To však, co je nepřípustné v Evropské unii, bylo v tichosti tolerováno Ukrajině ve vztahu k ruské menšině na Donbasu. A tento sousedský spor, související s právy menšin, vyvolal nakonec invazi Ruska do Ukrajiny.

Tato válka není naše válka! Ani Česko, ani Slovensko, ani Polsko, ani Německo s ní nemá absolutně nic společné! Je to sousedský spor, který si musí vzájemně vyřešit znepřátelené strany. Ukrajina nebojuje za žádné evropské hodnoty. Právě naopak! Ukrajina hrubě ignorovala jednu z nejzákladnějších evropských hodnot, kterou jsou práva národnostních menšin, a svou vojenskou agresí dala podnět k agresi Ruska.

Mimochodem víte, co znamená ono tajemné „Z“, které Rusové píší na svou vojenskou techniku? Je symbolem slova „zaščita“ – ochrana. Mateřský národ se rozhodl ochránit svou menšinu, kterou jeho soused terorizoval a vraždil. Toto znamená písmeno „Z“.

Humanitární pomoc z naší strany je v pořádku. Avšak jakákoli vojenská pomoc je naprosto nežádoucí, protože nás zatahuje do sporu dvou stran, se kterým nemáme vůbec nic. Je to jejich spor, který si musí vyřešit ony samy.

Mediálně živená lež, že Ukrajina bojuje za jakési imaginární evropské hodnoty je ve skutečnosti jen hledání důvodu k tomu, aby se Západ mohl zapojit do sporu dvou stran a jednu z nich začít zásobovat zbraněmi.

Výsada myslet v sobě nese povinnost zkoumat!

Je povinností každého myslícího člověka, aby vše kolem sebe do hloubky zkoumal. Neplní-li však svou základní lidskou povinnost, stává se pouze živočichem, zaměřením jen na naplňování svých materiálních potřeb a na udržení své pozemské existence, čímž ale klesá na úroveň zvířete. Klesá na úroveň společensky a duchovně nevědomé bytosti, se kterou lze podle potřeby manipulovat, a kterou lze bez jakéhokoli odporu zatáhnout do vojenského konfliktu, se všemi tomu odpovídajícími negativními důsledky.

Avšak tyto skutečnosti mají ještě hlubší přesahy. Jedním z nich je skutečnost, že zasahováním Západu do sousedského sporu mezi Ruskem a Ukrajinou se tento spor posunul do úplně jiné roviny. Posunul se do ekonomické a vojenské konfrontace Ruska a Západu, která je v podstatě pokračováním druhé světové války. Vnuci německých nacistů, jejichž dědové uprchli po válce do USA a jsou nyní v pozicích amerických generálů a zástupců amerického zbrojařského průmyslu, jakož také vysocí představitelé Evropské unie s nacistickou rodinnou minulostí, tito všichni vnímají dnešní válku jako opětovné tažení na východ. Jako opětovný „Drang nach Osten.“

Za druhé světové války představoval Hitler s jeho otevřeným satanismem, okultismem a absolutní zvráceností ztělesnění temna. Rusko tehdy hájilo to světlejší, zdravější a lepší. A naprosto stejně je tomu i dnes. Nic se nezměnilo! Stalinské Rusko mělo mnoho chyb a Stalin nebyl anděl, ale světlé síly univerza stály na straně Ruska v boji proti absolutnímu temnu, reprezentovanému Hitlerem a jeho třetí říší. Také dnes má Rusko mnoho chyb a Putin není anděl, ale z hlediska pravých a zdravých hodnot stojí výše, než morálně shnilý Západ s jeho sexuálními výchovami, gender agendami a mnoha jinými zvrhlostmi. Rusko stojí hodnotově výše, než pokrytecký a falešný Západ s jeho snahami o mocenskou nadvládu nad celým světem. S jeho snahami o rozdrobení Ruska a ovládnutí jeho přírodních zdrojů.

A druhým obrovským přesahem je skutečnost, že tento pozemský boj je jen odrazem hlavního očistného boje, který probíhá ve vyšších úrovních, nacházejících se v blízkosti země. Neboť přesně tak, jak se přelet hejna ptáků nad jezerem odráží na jeho hladině, tak je i pozemský boj mezi Západem a Ruskem pouze odrazem hlavního boje mezi silami Světla a temnem, který probíhá v jemnějších úrovních nad fyzickým světem.

Široká veřejnost ve své, nejen společenské, ale zejména duchovní lhostejnosti a apatii nevnímá, že začala probíhat velká očista země tak, jak to bylo předpovězeno v Apokalypse. Že nastala doba velké očisty, poznatelná podle toho, že lidé, malí i velcí, bohatí i chudí, budou nuceni přijímat znak šelmy na svou ruku, protože bez potvrzení o přijetí tohoto znaku nebudou moci ani kupovat, ani prodávat, ani chodit k lékaři. I slepý musí vidět, že přesně k tomu došlo při pandemii. Ale lidé to nevidí a nechtějí vidět. Chtějí žít tak, jak dosud. Konzumně a bez hlubšího přemýšlení. Chtějí dále jen biologicky vegetovat, bez zájmu o věci duchovní.

Ale přichází drsný budíček! Přicházejí drsné důsledky lidské duchovní lhostejnosti, které nás budou nemilosrdně probouzet z našeho dosavadního duchovního spánku. Budou nás probouzet k naší povinnosti myslet a hlouběji se zamýšlet nad životem. Budou probouzet naše svědomí a cítění, které představují hlas našeho ducha, abychom se jimi konečně začali řídit. Budou v nás probouzet ztracenou důvěru v Boha tím, že ztratíme vše, co pro nás něco znamenalo, abychom se v zoufalství nad zhroucením celé dosavadní rozumově materialistické koncepce světa nakonec obrátili k tomu jedinému, kdo nám ještě bude schopen pomoci. K Bohu!

Velká očista je tady a už nám sahá na krk! Už sahá na naše jistoty a otřásá jimi, aby nás nakonec o ně zcela připravila, a my jsme tím byli donuceni hledat jistoty jiné. Jistoty věčné! Jistoty, které se nikdy nezhroutí! Jistoty Ducha! Jistoty dobrého, čistého, spravedlivého a laskavého srdce! Jistoty Boží Pravdy a Božích Zákonů!

Blažený člověk, který tyto skutečnosti pochopí již nyní a začne vážně usilovat o to, co jediné má hodnotu a cenu. Pomůže tím sobě i světu. Uchrání tím sám sebe od mnohého utrpení a přispěje k tomu, že míra trosek našeho, od Boha odvráceného světa, nebude muset být až tak velká.

Hodně štěstí v nadcházející očistě, přátelé!
 

Milan Šupa
https://smeromkzivotu.blogspot.com/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference