mapa stránek || vyhledávání

Pozor! Nevědomý přírodní život útočí!

Tento článek je informací o zásadním dění a jeho souvislostech, které máme každodenně před očima, ale pro svoji materiální slepotu je nevnímáme. Ale je to tady a už nám to sahá na krk.

O zvířatech se říká, že mají duši, neboli určitý stupeň sebeuvědomění. Existuje však přírodní život, který nemá vlastní sebeuvědomění. Má pouze skupinovou duši. Jedinci tohoto nesmírně početného, elementárního života jsou nepatrní, zanedbatelní a mikroskopičtí. Avšak jejich obrovská síla spočívá v jejich množství. V množství, zahrnujícím biliony jedinců, což způsobuje, že nevědomý přírodní život zásadním způsobem ovlivňuje životní podmínky na naší planetě. Jedná se o mikroby, viry, bakterie, plísně, jednobuněčné a více buněčné organismy, drobný hmyz a podobně.

Ale tak, jako pastýř pase své ovce a žene je tam, kam potřebuje, má také každý specifický druh nevědomého přírodního života svého pastýře. Čili vědomou bytost, která ho řídí a usměrňuje. A usměrňuje ho takovým způsobem, aby odrážel a zrcadlil momentální celkový duchovní stav obyvatelstva naší planety. Zemí a jejími jednotlivými oblastmi táhnou nesčetná stáda nevědomého přírodního života, která na charakteru přírodních podmínek kolem nás věrně a pravdivě odrážejí morální stav obyvatelstva naší planety a jejích národů.

Pro lidi plní funkci živého zrcadla, které odráží jejich tvář, ale zejména jejich nitro. Čili to, jací skutečně jsou. Nevědomý přírodní život je zpětnou vazbou duchovního stavu naší civilizace, jejímž prostřednictvím mají lidé poznat sami sebe. Ale protože lidé nejsou duchovní, neboli ctnostní, vnitřně čistí a morální, jejich zpětná vazba není pozitivní, ale negativní. Proto dnes stojí nevědomý přírodní život obrácený proti lidstvu škodlivě a nepřátelsky.

Ukažme si to na konkrétním příkladu a podívejme se třeba na moderní extenzivní zemědělství. Zemědělství dnes není schopno vypěstovat téměř nic, aniž by se na pole neaplikovaly hektolitry chemických jedů. Čili postřiků proti plevelu a proti nejrůznějším škůdcům. Zbytky těchto jedů však zčásti zůstávají v rostlinách a v jejich plodech, takže je lidé nakonec zkonzumují. A jejich další část kontaminuje spodní vody, takže je lidé také pijí. A aby mohli pít alespoň jako tak nezávadnou vodu, musí ji zase pouze upravovat chemií.

Škůdci, čili nesčetné masy nevědomého přírodního života, jsou obráceny proti lidem, protože pod vedením bytostných pastýřů pravdivě a věrně zrcadlí škodlivost současného lidského chtění, myšlení a hodnot. Je to dokonalá odezva naší vlastní hříšnosti. Nemáme to však vnímat jako trest, ale jako pomoc. Jako impuls k tomu, aby jsme ve zrcadlení nevědomého přírodního života poznali skutečnou hodnotu sebe samých, aby jsme se na základě toho vzpamatovali a začali měnit k lepšímu.

Avšak místo toho, abychom se snažili tyto skutečnosti a souvislosti pochopit, abychom v nich vnímali vlastní sebereflexi, místo toho se v nás hromadí vzdor domýšlivého rozumu, odhodlaného bojovat proti všem škůdcům. A to hlavně proto, aby lidský rod mohl i nadále setrvávat ve svém smrtelném duchovním spánku. Ve své nevědomosti, vidící nepřátele a škůdce všude jinde, jen ne v sobě samých.

Ale duchovnímu spánku je již konec, protože přichází velká očista, aby nás z něj vzbudila. Proto budou přicházet stále další a další bytostní pastevci se svými armádami nevědomého přírodního života, aby s nimi nezadržitelně táhli zeměmi a ve zrychleném dění přinášeli dopad skutečného vnitřního stavu lidstva na lidstvo samotné. Aby věrně a pravdivě odráželi všechno špatné a nesprávné, co se nachází v našem nitru a v prožívání důsledků nutili lidi ke změně. A nezastaví je žádné postřiky, nebo jiné chemické jedy! Naopak! Ještě i aplikace těchto jedů se obrací proti lidem samotným tak, že jsou je nuceni konzumovat.

Tímto způsobem začíná být vytvářen enormní tlak na lidskou vlažnost, povrchnost a duchovní spánek. Všechno, co se bude dít, bude hlasitě volat po jednom jediném – po probuzení ducha! Po probuzení dosud spícího ducha, který si nakonec bude muset začít klást otázku, proč se to všechno děje?

Pokud se z tohoto úhlu pohledu podíváme zpětně do historie pochopíme, čím byly ve skutečnosti různé epidemie cholery, moru, neštovic, španělské chřipky a podobně. Byla to odezva a zpětná vazba nevědomého přírodního života vůči lidstvu, které překročilo červenou čáru míry hříchu, neřesti a odklonu od Zákonů Božích. Ale protože naši předkové nebyli ještě tak materialističtí a duchovně lhostejní, chápali tuto souvislost a činili to, co bylo činit potřebné. Pokání!

A přestože povědomí o těchto souvislostech již v lidské civilizaci neexistuje, tlak velké očisty způsobí, že toto poznání bude znovu nalezeno a přivedeno do života. Stupňování neúnosnosti vnějších poměrů, odrážejících žalostný vnitřní stav lidstva bude představovat silný a nepřehlédnutelný impuls ke změně k lepšímu. K pochopení, že smysl života je duchovní. Že je jím cesta do říše Ducha, lemovaná pokorou, dobrotivostí, odpuštěním a radostným bytím, naplněným vděčností Bohu.

Neboť přesně tak, jako kdysi na příkaz Boží a na povel bytostných pastýřů, sevřely armády nevědomého přírodního života celý Egypt do svého železného objetí a bily ho svými ranami až do té doby, dokud nezvítězila Vůle Stvořitele a nestalo se to, co chtěl Pán, stejně také při velké očistě na příkaz Boží a na povel bytostných pastýřů, sevře nevědomý přírodní život do svého železného objetí celé lidstvo. A nebude z něho úniku, dokud nezvítězí Vůle Páně a to, co chce Hospodin. A Hospodin chce na zemi a ve stvoření již jen člověka čistého, dobrotivého, spravedlivého a láskyplného. Člověka šťastně a radostně pracujícího a tvořícího ke cti Boží.

A potom, když takovými lidé začnou opravdu být, odvedou bytostní pastevci armády škůdců a uloží je ke spánku. Po nich přijdou noví bytostní pastevci s novými armádami nevědomého přírodního života. Života světlého, pomáhajícího a podporujícího, který dosud vinou lidí musel spát, avšak burácející zvony očisty ho už pomalu probouzejí z jeho spánku.

Pracujme proto usilovně na tom, abychom se již nyní vnitřně i navenek stávali takovými, jako chce Pán, aby na základě toho, ve věrném a pravdivém zrcadlení našeho nitra, mohli bytostní pastýři začít přivádět na zemi armády světlého a pomáhajícího nevědomého přírodního života, které vytvoří z naší planety rajskou zahradu a zaslíbenou tisíciletou říši klidu a míru.

Aby byl náš duchovní přerod maximálně usnadněn, postaral se vševládný Bůh o to, aby v době velké očisty země jasně, věcně, srozumitelně a bez jakýchkoli mezer manifestoval svou Vůli v Poselství Grálu, jehož klíčovým odkazem je, abychom se neustále snažili o čistotu nitra a o trvalé, míruplné chtění k dobrému. Jedině tím přetvoříme k lepšímu svět i přírodní dění v něm.
 

Milan Šupa
https://smeromkzivotu.blogspot.com/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference