mapa stránek || vyhledávání

Kontroverzná téma ľudského utrpenia

obr5814Utrpenie je prejavom Zákona spätného účinku, ktorý možno vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Hneď na začiatku si však dajme odpoveď na zdanlivo neriešiteľnú otázku, prečo trpia deti? Ako sa oni mohli previniť a čo takého mohli urobiť, keď ich postihla ťažká choroba, trebárs rakovina? Keď už iba čakajú na svoju smrť v detskom hospici?

Spravodlivý Zákon spätného účinku platí bezo zvyšku a to aj v tomto prípade. Treba iba vedieť, že na zemi nežijeme len raz, ale že sme tu boli už mnohokrát.

Žiadne dieťa teda nie je nevinné! Z minulosti, presahujúcej jeden pozemský život, si v mnohých prípadoch prináša veľmi ťažké previnenia, ktoré musí odčiniť a ktorých odčiňovanie sa už v rannom detskom veku môže prejaviť ťažkou chorobou.

Bez uvedomenia si a pochopenia zákonitosti opätovného príchodu človeka na zem nemožno nikdy pochopiť podstatu utrpenia. Bez poznania tejto zákonitosti v nás bude vždy zostávať oná veľká, nezodpovedaná otázka: prečo?

Opätovné príchody ľudí na zem sú však jedinou pravdivou, logickou a možnou odpoveďou na túto veľkú otázku. Sú vysvetlením toho, prečo trpia deti, alebo prečo sa ľudia rodia do diametrálne rozdielnych hmotných, či rodinných pomerov. Sú cestou k pochopeniu neomylnej Spravodlivosti univerza, presahujúcej jeden pozemský život. Spravodlivosti, presahujúcej jeden pozemský život, na ktorý sa však zväčša človek tak pripúta, že všetko vníma iba z jeho perspektívy.

Sú však skutočnosti, na ktoré sa je treba pozerať z omnoho širšieho pohľadu. Ak toho nie sme schopní, alebo to nechceme, potom pravdu o živote nikdy nepochopíme. Potom tiež nikdy nepochopíme, čo vlastne utrpenie je a odkiaľ prichádza.

Ale poďme ďalej a povedzme si, ako môže toto poznanie pomôcť dieťaťu a tiež rodičom detí, ktoré sú napríklad ťažko a niekdy až smrteľne choré?

V podobných, ťažkých životných situáciách máme vždy na výber dve možnosti. Buď budeme trpiacich iba súcitne a láskavo utišovať podobne, ako býva bolesť tíšená morfiom. Alebo im povieme pravdu.

V prvom prípade sa nikdy nedozvedia odpoveď na svoju veľkú otázku: prečo, a navždy v nich zostane trpká príchuť nespravodlivosti, či bolestná vnútorná výčitka voči nezaslúženému osudu, ktorý práve ich postretol. Veriaci zase zvyknú podobné situácie riešiť tak, že sa ich pokorne, i keď bez akéhokoľvek pochopenia a porozumenia, snažia prijať ako prejav Vôle Najvyššieho. To je v podstate správne, ale predsa len im to nedáva odpoveď na onú pálčivú otázku: prečo?

V druhom prípade, čiže pri podávaní skutočne pravdivej informácie o danej situácii je však vyžadovaná určitá osobnostná zrelosť, ktorá ale žiaľ nebýva bežnou. Ľudia sa totiž vo všeobecnosti vždy radšej dajú klamať a hladiť peknými, ale nič nehovoriacimi slovami, ako by si vypočuli pravdu.

Kto sa však je schopný postaviť tvárou v tvár voči holej pravde, ten môže pochopiť a uvedomiť si, že účelom utrpenia, ktoré nás v železnom Zákone spätného účinku zasahuje, je vyrovnanie našich starých, minulých previnení. Ak sme teda niekedy v minulosti urobili niečo zlé a teraz nás za to postihlo utrpenie, jeho prežitím a prijatím ako spravodlivej odplaty za naše predchádzajúce činy, dochádza k vymazaniu nášho previnenia. To zlé bolo odčinené a my sme opäť čistí. Čistí a voľní pre vzostup smerom nahor. Smerom k šťastiu, radosti a Svetlu, kam sa nemôžeme dostať, kým nezaplatíme do posledného haliera. Kým neučiníme zadosť veľkej Spravodlivosti Božej.

Kto teda pravdivo, správne a zrelo prijíma utrpenie, môže sa jeho prežitím oslobodiť od svojich vín! Môže voľný a slobodný vykročiť na cestu k šťastiu.

Kto však nechápe, čo utrpenie je, kto sa sťažuje a cíti byť nespravodlivo dotknutý, kto v sebe nosí skrytú, nevyslovenú výčitku voči nespravodlivosti osudu, ten prichádzajúce utrpenie neprijíma správnym spôsobom, čím sa v podstate stavia voči účinkom veľkej Spravodlivosti Božej. Tak namiesto toho, aby svojim zrelým prijatím utrpenia vymazal vlastné staré viny, na staré previnenia vŕši vinu novú. A to je to najhroznejšie! To je cesta utrpeniu bez konca.

A práve preto je potrebné poznať pravdu, aby sa utrpenie, keď už raz príde, mohlo stať pre človeka cestou k slobode a nie cestou k ešte väčšej neslobode a k ešte väčšiemu utrpeniu.

Pamätaj teda človeče, že za všetko zlé, čo i vykonal, budeš musieť zaplatiť! Do posledného haliera!

Preto prijímaj svoje utrpenie správne a vzmužilo, ako spôsob vyrovnania vlastných, starých účtov. Ako prejav Spravodlivosti tvojho Boha! Ak ho takto prijmeš, tvoja vina bude jeho prežitím vymazaná a ty budeš voľný. Voľný a slobodný. Potom však už nerob nič zlého, aby ťa nikdy nijaké utrpenie nemuselo viac postretnúť.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

hodnocení: 4
hlasů: 4
Tisk Tisk

135 komentářů

 1. Autor píšeš:

  …..Žiadne dieťa teda nie je nevinné! Z minulosti, presahujúcej jeden pozemský život, si v mnohých prípadoch prináša veľmi ťažké previnenia, ktoré musí odčiniť a ktorých odčiňovanie sa už v rannom detskom veku môže prejaviť ťažkou chorobou…

  Tieto slová sú strašné, keď si pomyslým, že už Otecko pedagogov, ten Amos ,už pred niekolkými stovkami rokov ,,naznačoval“, že len vtedy môže žiak postúpiť do vyššieho ročníka, keď zvládol ,,nástrahy“ tej nižšej triedy a pochopil, čo robil ZLE..

  A tu, ,,nevinné dieťa“, je vraj obeťou akejsi ,,karmy“, ktorú v minulom živote schytal za to ,že v zmysle ,,stanov“ v tej dobe platných, napr. svojho otroka nejako ,,ponižoval“.

  Len pozor, toho otroka si TEN jedinec, ktorý neskôr, keď sa znovu narodil aj s vykrivenými nohami rodičom, ktorí sa tiež ničoho ,,zlého“ nedopustili , si kúpil na ,,tržnici“, ako nesvojprávneho človeka, ako si mi dnes kupujeme petržlen, zamiaky, či mrkvu.

  Presne tak, ako to robil aj jeho pradedo, dedo, otec, či svokor.

  Od mladosti mu do hlavy bolo vtĺkané, že ON je pán, a za svoje ,,prašule“ keď si kúpil otroka , TEN už je jeho majetok a môže ho aj zabiť, keď sa mu zachce…

  To bolo totiž aj Zákonmi tej doby ,,ustanovené“!!!

  A tomuto ,,nevzdelanému“ pánovi ideš Ty autor vyčítať v dnešnej dobe, že sa choval k avojmu otrokovi nehumánne a zo to schytal NEMOCE a BOLESTI sveta?

  A KDE si bol vtedy TY , autor tohoto článku, napr. pred cca 3.500 rokmi, kde si apeloval na ludskosť majitelov voči všetkým otrokom, ktorých bolo v tom čase na svete niekolko stotisíc, možno aj milion ?

  Asi aj Ty si mal svojho otroka a vykorisťoval si ho, nechal si HO drieť na ,,svojom“ ,za žrádlo a ,,ustajnenie“.

  To sa Ti dobre kydá DNES , na nejakého virtuálneho vykorisťovatela, keď si teraz hovieš v relatívne kludnom ,,medziobdobí“ ?

  Tomuto ,,vykorisťovatelovi“ počas jeho minulého života ani raz nikto JASNE a ZRETETEĽNE nepovedal, že ,,vykorisťovanie“ nie je zlučitelné s ,,dobrými mravmy“ vtedy, a aj dnes už v tomto 21 storočí…

  Nenašli sa totiž žiadne ,,spisy z tej doby“, že by ktosi zo ,,slobodných“, šomral voči ,,neludskému“ zaobchádzaniu s otrokmi.

  A kde si bol TY, autor v dobe poddanstva, či nevolníctva, lebo aj vtedy to nebolo o nič ,,lepšejšie“ ako za ,,otroctva“ a z Tvojho terajšieho života je zrejmé, že si ŽIL aj vtedy a kde NIČ, tu NIČ…

  Takže Tvoje ,,ponaučenie z krízového vývoja“ je falošné a plné smradu zo síry nebeskej…

  Ale ešte nie si ,,zatratený“, lebo tušíš, ako sa môžeš ,,vykúpiť“. Lebo keď NIE, narodíš sa v ďalšom živote napr. ako …

  Však VIEŠ, lebo tá ,,kurva“, tá KARMA…

 2. Zákon zpětného účinku. Je spravedlivý – není spravedlivý? Co naseješ, to sklidíš. Zákon akce a reakce. Platí i ve fyzice. Nelze jej nijak obejít.

  Podívejte se na film s titulky, se svědectvím i z letošního horkého léta:

  http://leva-net.webnode.cz/products/otvorenymi-branami-nutena-sebevrazda-europskych-narodov/

  Karma Afričanů, Asiatů, Evropanů….se prolíná. Francouzi, Němci, Holanďané, Belgičané, Angličané….. seli setbu v zemích, které pro ně byly v minulosti koloniemi ! Získávali tam bohatství, jednotlivci, skupiny, menší či větší pomahači svým vládnoucím skupinám. A teď? Přicházejí „nadbyteční“ lidé z těchto zemí, i jako plody jejich předchozí setby, jako odplata?!

  1. Asi to tak funguje? Je to jako když někdo začne střílet po ulici na lidi. Tak ho nakonec policajti rozstřílí a nebo se picne sám, odplata je rychlá.

   Ale inklinuji spíše k této myšlence…

   Vy řešíte kdo za to může hledáte provinění. My protože máme málo důvěry hledáme jistotu jinde.

   My jsme Bohem vedeni ne abychom všemu rozuměli a znali příčiny věci, ale poznávali co máme dělat.

   1. Kdo to jsou ti „MY“? Za koho vlastně mluvíš? Za sebe nebo za „MY“?

    ad: My protože máme málo důvěry hledáme jistotu jinde.

    Oněmi „MY“ a soudy „podle sebe“, myslíš snad podobný mentální zoufalce, jako jseš ty sám?

    1. Jakýpak „a jéje Honza :)“ a slabomyslný tance? Otázky jsou jasný, tak odpověz. Jseš přece ten „MY“, tak se ukaž a předveď ty svoje myšlenkový pochody.

   2. Nemohu souhlasit – Ad.: Vy řešíte, kdo za to může, hledáte provinění.“ Pokud tuto větu vztahuji na sebe, a asi je tak myšlena, nesouhlasím, že hledám provinění. Ty mé myšlenky jsou v rovině spekulací a spekulovat může každý. Ty spekulace tady budou vždy, protože jednoznačný důkaz nelze tady nikdy předložit. Mnoho obyvatel, tzv.kolonistů z Evropy, zabírajících území na nově objeveném kontinentě severní, střední a jižní Ameriky, používalo násilí, původní obyvatelstvo bylo vyvražďováno. Kvetl obchod s otroky, např.Angličané je pro Novou zemi kupovali od francouzských či jiných kolonistů v Africe. Obchod s lidmi, nelidské podmínky, vraždění. To je setba. Proto spekuluji o tom, že musí přijít odplata a z toho, co se dělo kupř. na území severní Ameriky od 18.století, tak ta „sklizeň setby“ tu ještě nebyla.

    Nic jiného v zákoně odplaty, karmy, nehledám. Do karmického zákona totiž nikdo nevidí, není to zákon vymyšlen lidmi z jejich vůle. Nikdo neví za co, proč…se mu děje dobré či zlé právě teď, za co se mu /ji/ stalo něco v minulosti. A napadly mne právě ty souvislosti po shlédnutí toho dokumentu.

    A reaguji na článek pana Šupy. Diskutovat, polemizovat o myšlenkách z něho je obtížné. Zvláště pro ty lidi, kteří tento zákon v mezilidském působení, v utváření osudů lidí a lidstva, neuznávají.

    To Vaše „My“ je opravdu podivné.
    „My, protože máme málo důvěry, hledáme jistotu jinde.“ Kdo má málo důvěry a v co? A co je to jistota a kde se nachází?

    Z poslední Vaší věty – ano, člověk má poznávat, co má dělat. Co má dělat, co je správné s cílem hlavně poznání sebe sama, se přiblížit cestě návratu a nakonec po ni, po dlouhém zkušenostním vývoji, jít a dojít do „vyšších oblastí“. V tomto světě nikdy nejde porozumět všemu a nikdy tu ani nejde poznat příčiny věcí. Jsem tu jakoby v husté mlze, a i když si myslím, že vidím, tápu. Obojí však lze odstranit. Ale to je jiné téma, než které tu nabízí pan Šupa.

    1. ad – Obchod s lidmi, nelidské podmínky, vraždění. To je setba.

     Co když je to sklizeň, Vendo? Podle Vaší teorie tomu přece tak musí být. Zvláštní, že Vy vždycky vidíte jen jednu stranu mince, tu která se Vám hodí. Ti otroci si to nelidské zacházení přece museli (podle Vás!) sami karmicky přivolat. Tak proč se Vám to najednou nelíbí?

    2. Nemám žádný důvod , ale použila jste něco, co mne k tomu trochu nutí. Především, sama jste tu jednoznačně sdělila, že na karmický zákon nevěříte a tak by bylo pro mne ztrátou času o tom nějak více psát. Nechci Vás totiž o jeho působení přesvědčovat. Jen stručně – tady přece nejde o to, jestli se mi něco líbí nebo nelíbí s dodatkem najednou a zda se mi něco hodí či nehodí. A také jsem uvedl, cituji, že : „Ty mé myšlenky jsou v rovině spekulací a spekulovat může každý. Ty spekulace tady budou vždy, protože jednoznačný důkaz nelze tady nikdy předložit.“ Samozřejmě, že vytvářet fabulace, příběhy kolem černochů, otrokářů jde; chcete-li, můžete i Vy. Kdo ale ví o karmických nástrojích, kdo je kdo v dění, které člověk neovlivní, za co a jak se karmický zákon projevuje, zda je někdo nástrojem, druhý obětí…..? Vždyť na to nevěříte, tak proč o tom více debatovat – jaký by k tomu měl být důvod?
     Můžete vyfabulovat i příběh jiný, trošku spekulace.

     Ale ještě jeden vtip na dobrou noc – osud saudského podnikatele u nás a jedné české dívenky. Pikatní je, že Saudové jsou nyní naši spojenci a tak český soud konal zřejmě správně??!! Kdyby to nebylo smutné, bylo by to až veselé, že?

     Stručný úryvek :

     „Poté, co soud uvedl, že uvnitř její vagíny bylo nalezeno jeho DNA, že je možné, že měl v té době na ruce sperma z předchozího styku s její čtyřiadvacetiletou kamarádkou, následně změnil výpověď a uvedl, že na ní zřejmě spadl, a náhodně tak do dívky pronikl.“

     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bohateho-saudskeho-developera-zprostili-obvineni-ze-znasilneni-Pry-jen-upadl-a-divka-byla-nahodou-primo-pod-nim-413219

     Dobrou noc.
     Václav Žáček

    3. ad – Ale ještě jeden vtip na dobrou noc –

     Vendo, Vy trpíte sexuální frustrací, že? Možná moc meditujete a sexualitu v sobě násilím potlačujete. To se pak projevuje v podvědomém výběru podnětů a myšlenek, kterými se rozhodnete osvěžit diskusi. Zkuste vís souložit, nebo alespoň masturbovat.

    4. ad – Vždyť na to nevěříte, tak proč o tom více debatovat – jaký by k tomu měl být důvod?

     Protože tomu věříte Vy, Mistře fabulací a spekulací. ti černoši si svůj osud přece zasloužili, ne? Jak tvrdila Vaše kámoška Alžběta: aká sejba, taká žatva. Nebo je to jinak? Vaše vlastní medicína Vám nechutná?

    5. Večer tu nebývám dlouho a tak se vyjadřuji až dnes.

     Paní Věro, Vy nejen že nevěříte na karmický zákon, Vy také nevěříte v reinkarnaci.

     Tudíž, proč Vám něco vysvětlovat, o něco se snažit, kde si Vy pak často vyberete jedno slovo či větu a rádoby dále diskutujete. A nakonec, přiznala jste mi nedávno, že moje články a příspěvky vůbec nečtete.

     Jedno vysvětlení Vám ale podám, byť je to moje vlastní spekulace. On totiž zákon karmy není ovládán /naštěstí / člověkem. Ale kdybyste chtěla, můžete zkusit nějakou regresi – je to docela vědecký přístup /řízené vzpomínání, kdy se pacient pod vedením terapeuta vrací do minulosti, vybavuje si potlačené vzpomínky a tak se vyrovnává s minulými traumaty a negativními zkušenostmi./

     Představte si, že desítky nějakých dozorců na lodích, na plantážích, vynucovali na černoších z Afriky poslušnost bitím, karabáčem, doslova i mučením. Takový nelida se řízením karmické zákona zrodí do těla černocha, který je pak násilím odvlečen na otrokářskou loď a prožije si, a ne třeba jen jedenkráte, to samé, a možná i horší zacházení!

     A nebo situace – člověk má psa. Ten člověk nemá pěknou povahu. Je hrubián, rvavý typ, zlostný….. . Často svého psa holí zmlátí, bezdůvodně zkope…..atd. Může být pak dle karmy jako následek to,že se ten člověk zrodí, a zase několikráte, jako ten týraný pes? A nebo jako člověk, který je zavřen na dlouhá léta do vězení, kde je podrobován nelidskému zacházení?

     Ale ještě jednou, nevěřte mi, protože Vy na karmu a reinkarnaci nevěříte.

     Vaše další včerejší reakce na mne postrádají cokoliv, k čemu bych měl něco odpovídat !

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    6. ad – A nebo situace – člověk má psa. Ten člověk nemá pěknou povahu. Je hrubián, rvavý typ, zlostný….. . Často svého psa holí zmlátí, bezdůvodně zkope…..atd. Může být pak dle karmy jako následek to,že se ten člověk zrodí, a zase několikráte, jako ten týraný pes? A nebo jako člověk, který je zavřen na dlouhá léta do vězení, kde je podrobován nelidskému zacházení?

     Jak hrozné skutky kdysi kdosi prováděl, že se znovu musel narodit jako Venda Žáček….?…..

    7. „Obchod s lidmi, nelidské podmínky, vraždění. To je setba. Proto spekuluji o tom, že musí přijít odplata a z toho, co se dělo kupř. na území severní Ameriky od 18.století, tak ta „sklizeň setby“ tu ještě nebyla.“

     Take si nad tim takto premyslim Vendo.A ani si neumim predstavit,jaka sklizen by mela prijit za to americke vyvrazdovani .

     Ale pak je zde velmi zajimava odpoved pani Very :“Ti otroci si to nelidské zacházení přece museli (podle Vás!) sami karmicky přivolat.“

     Tak tady by me fakt zajimala Vase odpoved Vendo.Ja jsem si totiz jiz pred casem,kdyz jsem vubec poprve o karme neco nacetl,rikal uplne stajne jako Vera,jakou kolektivni vinu asi spachali ti americti indiani,kdyz se jim karma odplatila v podobe bileho muze ?

     Diky predem za odpoved

    8. Příteli, myslím na Vás – u vás je hluboká noc a doufám, že máte pěkné sny.

     Sdělím Vám jen to hlavní – karma má především individuální působení.
     Ale, může být pochopena i v působení na např.velké skupiny lidí, kmeny, ba i celé národy. Karmická odplata je způsobena myšlenkou, činem – skutkem. Karma může být dobrá / za dobré např.činy / a nebo zlá, jako doslova odplata – trest.

     Jaká karma asi postihla židovský lid, Matouš, kapitola 27, verš 24-25: Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. „Nejsem vinen krví tohoto muže,“ řekl. „Je to vaše věc!“
     A všechen lid zvolal: „Jeho krev na nás a na naše děti!“

     Jak si toto přání / i karma je o přáních – jsou to ty tvůrčí myšlenky / vysvětlují křesťané, odpůrci karmy ? To nevím. Ale Židé pak byli v daleké budoucnosti dost trestáni, ne?

     Nebyly to jen zlé myšlenky davu lidí, ale jejich čin, vyvolaný křikem, nátlakem – a měli přitom osvobození Ježíše ve svých rukou, ne? Stačilo jen – ukřižujte Barabáše! A ještě do toho zapletli svoje děti !!

     Marťasi, nejsem ten, co by měl nějak něco vysvětlovat. Pokud ano, jsou to zase jen spekulace, které však vycházejí z moudrých, chcete-li svatých knih starých kultur, filosofií a náboženství. Karmický zákon není z pochopitelných důvodů průhledný. Kdyby člověk měl vědět, co ho špatného čeká, vyhnul by se tomu či alespoň vyhýbal a jeho hřích by byl takto často legalizován.

     Věřím na karmu, reinkarnaci a vím, že existuje mechanismus, který novorozenci přinese zapomnění na to, co jeho duše a mysl prožívala v minulém těle, v předminulém, atd., až do třeba tisícileté historie. Kdo ví, jak rychle se duše vtěluje po smrti svého předchozího těla? Kdo ví, jaký čas stráví v očistci, než se znovu zrodí?

     Ten příklad od Věry, „zásluhu“ černochů – otroků, jsem ji objasnil na příkladu /spekulaci/; můžete si to najít.

     Ty Indiáni jsou oříšek. Než tam přišla cizí – bělošská civilizace – žili svým způsobem života a platil pro ně karmický zákon, který ostatně platí vždy. Možná se některé kmeny nesnášely, bojovaly mezi sebou o pastviny, o teritorii lovu? Já to nevím, opět spekuluji. Pak přišli běloši – někteří se s tzv. divochy chtěli domluvit po dobrém, někteří lidé / i s křesťanským vyznáním / je doslova vybíjeli jako zvěř, v lepším případě jako pohany. A oni se bránili a také mohli sami přepadávat a osadníky vybíjet. Ten proces byl dlouhý, několik století a mezi Indiány a bělochy, dobývajících „jejich“ území, rostly karmické vazby. Chápete, že nějaký Angličan, který žil v 17.století v Anglii a tam provedl nějakou hrůzu, loupeže, znásilnění, vraždu a pak prchl do Nového světa, a tam jej, po jeho smrti a novém zrození do těla Indiána, ho karma dostihla. Byl třeba pronásledován, strádal zimou, hladem, nakonec byl zavražděn. A karma nechá poznat svůj dopad ne jednou – mohl to prožít mnohokráte, v těle malého Indiána, v těle indiánského jinocha, ale pak i v těle osadníka – stále ale v jednom boji, kde pro něho byla vždy nakonec smrt, kterou způsobil v Anglii před svým útěkem do Ameriky. Ale chápete, že je to všechno spekulace.

     Pardalovi jsem dal odkaz na moje dva články, byly tady jako moje první.

     Mohl bych uvést mnoho z Nového zákona, ale to již tady bylo tolikráte a některým lidem to vadí. A nechci tu v diskuzi přesvědčovat někoho, kdo vyznává něco jiného. Ale každý si může napsat svůj ucelený článek. I s tím cílem, že hledá v reakcích nějakou pravdu a reakce jsou zdrojem poznání.

     Mějte se hezky.

     Václav Žáček

    9. re. Venda 17.12.2015 (10:25)

     V jednou komentáři jste napsal: „…zákon karmy není ovládán /naštěstí / člověkem…“ atd.
     – Existuje určitá možnost odprosit karmy, ale těžko říci, je-li ta prosba opravdu funkční.
     – znám člověka, který hledá nové tělo pro svou manželku, která prošla branou života a smrti.
     – znám člověka, který by rád našel novou inkarnaci svého psa.
     Nedoporučuji snahu takto vědomě ovlivnit inkarnaci druhého člověka bez respektování platných Universálních zákonů.

    10. Dekuju za Vasi odpoved Vendo ,a skutecne dnesni noc ty sny byli opravdu pekne .

     „karma má především individuální působení.“
     Vim,jen jsem takto nad tim doposud neuvazoval,ve vztahu indiani – osadnici/kolonizatori. Kazdopadne diky za podnet.

     „Věřím na karmu, reinkarnaci “
     Ja rovnez.Pro mne osobne je to nejlogictejsi vysvetleni smyslu zivota. Me se zkratka prici myslenka,ze bych mel jako duse jen jeden pokus,jednou prozitej zivot a pak sklizen v podobe „nebe“ nebo „peklo“.Tim me kdysi strasila babicka.Ne ne,ten mechanismus musi byt jiny a karma a reinkarnace na to dava mnohem uspokojivejsi odpoved.

     Casto vedu pratelske hovory se svym kolegou od nas z aikida,on hraje na basu v gospel kapele v jejich mistnim kostele (nepredstavujte si nase evropske kostely),dokonce me se zenou pozval pred par tydny na jejich bohosluzbu.Predchazelo asi pet ohlusujicich pisni,pak mladej pater v dzinach a kosili rekl par moudrejch vet,a zakoncilo se to zase asi trema pisnema ve stylu gospel rock.Lidi s nema zpivali,nekteri u toho pili kafe,fakt dost uvolnena atmosfera.Uz bych tam znovu nesel,nebot me usni bubinky se z toho tri dny vzpamatovavali.Ale libi se mi zase na druhou stranu,ze organizujou akce pro deti ze socialne slabych vrstev,skladaji se spolecne na ruzne pomocne projekty,atd.
     No a tak s nim vedu obcas hovory.On mi porad povida ,ze spasu najdu jedine v Kristu.Povida mi,Jezis zemrel za nase hrichy. No ja mu povidam,ze zkratka tohle neberu.To jako pred tim,nez Jezis zemrel za nase hrichy to bylo jinak ? Lide jako nemohli byt spaseni ? A po Jezisi se to zmenilo ?Rikam mu,ze logictejsi se me zda karmicky system,ale on to vzdy rychle prejde ze tak to neni,protoze v bibli je to a tamto. Inu,takova „plodna“ diskuze :-)) Ale jinak je to fajn clovek.

     Tak to jen neco malo z mistniho folkloru :-)

     Dik za odpoved a hezkej den i Vam

     Martas

    11. Vašemu příspěvku mnoho nerozumím. Nepokládáte mi ani žádnou otázku, tak nevím, jak se k tomu postavit.

     V tom odkaze na můj dnešní příspěvek v 10:25 se dá najít něco o psech – příklad chování člověka k psovi. Ale hledat novou inkarnaci svého, asi předchozího psa, to je pošetilé. Zrovna tak hledat nové tělo pro svou manželku, která prošla branou života a smrti. To člověku nepřísluší, i když ve své blbosti, či nadvládě ega si může konat jak chce.

     Odprošení karmy? Snad by to mohla být otázka. Vzhledem k tomu, jací tu jsou ale v diskuzi lidé, nechci na tuto otázku odpovědět. Vás se to, matko, netýká. Jen podotknu a zdůrazním, že zákon karmy není ovládán /naštěstí / člověkem….. . A ještě, lze se modlit i za toto… odpusť naše hříchy…… .

     K Vašemu závěru – „Nedoporučuji snahu takto vědomě ovlivnit inkarnaci druhého člověka bez respektování platných Universálních zákonů.“ – jen dodám. Člověk žijící tady ve hmotném těla nemá žádné možnosti toto nějak ovlivnit. A kdo zná, jaké to jsou, platné Univerzální zákony.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    12. re: Venda pro Matku 17.12.2015 (14:32)
     Pochopil jste velmi dobře můj komentář :-)
     Důležité je „…zákon karmy není ovládán /naštěstí / člověkem…“

  2. Vendo, trochu bych to nebojovně odlehčil. Zdá se, jako by se vytvořilo nějaké nové náboženství, křesťanský Bůh + karma. Já nějak tu karmu přilepenou na křesťanství nechápu.
   Pan Šupa
   http://hledani.gnosis.cz/kontroverzna-tema-ludskeho-utrpenia/
   píše : „Žiadne dieťa teda nie je nevinné! Z minulosti, presahujúcej jeden pozemský život, si v mnohých prípadoch prináša veľmi ťažké previnenia, ktoré musí odčiniť a ktorých odčiňovanie sa už v rannom detskom veku môže prejaviť ťažkou chorobou.“
   Komentář: Hrůza, tohle vymyslel sadista. Křesťanské hodnoty se dájí chápat rozumně a ku prospěchu duchovna a morálky. Bez prvotního hříchu, podivného početí Panny Marie, bez stvoření světa za 6 dní. Evoluce je prokázaná včetně paleontologických nálezů. Stvoření Evy ze žebra Adamova taky nic moc. Klonováním asi ne, jsou tu rozdíly fyzické včetně krásy i vnitřní genetické rozdíly chromozomy XY a XX. Už před 26 000 lety kromaňonec vytvořil sošku z pálené hlíny, na které se dá poznat, že to není Věstonický Venouš.
   Stále čekám, že někdo bude reagovat na chápání Boha v duchu přírodovědce prof. Václava Hořejšího.
   http://www.osel.cz/8518-osel-proti-nabozenstvi.html
   Výzkum ukázal, že mezi vědci je řádově o 10% méně nábožensky založených lidí, ale myslím v Singapuru asi 40%, tedy podstatně víc jak v průměrné populaci. Takže věda náboženskému smýšlení nejsou v kolizi, jak taky EZOdiskutéři prezentují.
   Kolik generací nazpátek a dopředu se ta karma počítá?
   Já si to představuji tak, že před 1000 generacemi můj předek asi tak před 25 000 roky byl lovec mamutek ve známé lokalitě Předmostí u Přerova. Místo toho, aby se čestně postavil matriarchální skupině mamutek chránících mláďata, tak na hlavu matky toho nejmenšího neférově házel hrsti oblázků až ji strefil do očí. Kdyby se čestně postavil proti a nechal se rozšlápnout nebo zvítězil, mohlo to být jinak. V mládí jsem to chytal podle karmy všechno zprava, z pravé házecí strany. Jsem úplný pravák a po školní docházku jsem byl přeborník v házení čímkoliv a trefování čehokoliv, z čehož plynuly všechny moje průšvihy. Lehce plochá pravá noha, natažená pravá achilovka z fotbalu, zásek nechráněným řidítkem kola při pádu do pravého kolena naštěstí vedla menisku, píchání v podbřišku na pravé straně při těžké práci v dětství, rak a slezlý pravý nehet na palci ruky, zásah hroudou sněhu do pravého oka a uštípnutý kus zubu jednička vpravo dole od hokejky. Vše jsem překonal v dětství a jsem v dobré kondici. Mám už karmu zděděnou po kromaňonském lovci mamutů překonánu ? Nebo mě čeká ještě ledvinový kamen na pravé straně?

   Zákon akce a reakce z fyziky do toho netahejte, platí i tam, kde žádný život není. To už můžeme řešit jakoby zákon, že všechno souvisí se vším, z čehož z infinitezimálního hlediska plyne, že změna vyvolaná původní změnou je všude a tudíž žádná. Právě třeba kvůli té akci a reakci a zachování energie.

   Díky i za stručnou odpověď k chronické karmě.

   1. ad – Už před 26 000 lety kromaňonec vytvořil sošku z pálené hlíny, na které se dá poznat, že to není Věstonický Venouš

    :-)))))))))))))))))))

   2. V Bibli je v tomto rozpor, na jednu stranu učí Ježíš soucit s nemocnými. A v jiném verši napomíná, aby už dále nehřešil, jinak ho postihne něco horšího. Karma? Těžko říct.

    1. Matrixi – jestli mohu vstoupit – osobně v tomto žádný rozpor nevidím. V Bibli nic jako karma (tak jak ji popisují východní nauky a tady jí vyznávající někteří diskutující) není, ale ten kdo této nauce věří a v Písmu ji domněle hledá, tak ji tam pro sebe „vidí“ (stejně jako reinkarnaci). Bylo by to však na delší článek, kde bychom rozebrali jednotlive verše, které zastánci karmy a reinkarnace s oblibou citují.

     Soucítění s bližními a pomoc bližním v nouzi je samozřejmě přirozená součást křesťanství (resp.měla by být), když i Pán Ježíš (=vtělený Bůh) šel na kříž z lásky k lidem. A v kom již působí Duch svatý, tak soucítí s trpícími přirozeně (ale pak nesoucítí Matrix, ale Kristus v něm).

     To, že následkem hříchu může být i nemoc těla je zřejmé, protože biblický hřích je především oddělenost člověka od Boha a jeho vůle. Právě z tohoto pramení všechny těžkosti světa – někdo mě schválně ubliží, právě proto, že žije v hříchu (a oddělený od Boha a jeho vůle) NE proto, že jsem před lety úmyslně ublížil někomu jinému a toto je má karmická odplata a nyní svým utrpením „splácím svůj dluh“. Nemoc těla a i případná fyzická smrt není však ten nejhorší následek hříchu. Neboť je psáno „Mzdou hříchu je smrt, …“ a tím, domnívám se, je myšlena především ta duchovní a věčná smrt. Na druhou stranu tento verš pokračuje a zároveň ukazuje na jedinou cestu jak se od hříchu oddělit a vyhnout se smrti – „…ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Řím 6,23)

    2. Díky, Váš příspěvek mě potěšil. V posledním odstavečku, to vidím takto. Hříchem se člověk vzdaluje od Boha. Mzdou hříchu je smrt. Pro odpuštění hříchu musí být prolita krev! To je důležité zmínit. Pro pochopení zástupné oběti Ježíše na kříži a pro vzkříšení všech kdo v něj věří. Ukazuje to na tom jak je hřích špatný.

     Když Adam s Evou zhřešili a byl to ten prvotní hřích, oním jablkem. Tak první co Bůh učinil, zabil beránka a ošatil je protože byli nazí z jeho kůže. To byla vůbec poprvé prolita krev, pro odpuštění hříchu. A taky to symbolicky představuje beránka, Ježíše Krista, který se obětoval daleko později, židé to praktikují pořád, protože Ježíše neuznávají, když ho zavraždili. Křesťané berou smrt Ježíše jako definitivní oběť, takže se žádné krvavé rituály nekonají.

     Ježíš, protože byl bez hříchu a přesto zemřel na kříži díky působení satana, tím byl satan usvědčen pro porušení vesmírných zákonů. Mzdou hříchu je smrt, Ježíš byl zabit bez hříchu. Tím se vytvořila skulina pro spasení všech lidí, kdo v něj věří. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě.

     Tak to je princip spasení. Ještě jednou díky.

    3. Matrixi – k tomu co jste napsal, nemám co dodat. I Vy jste mě velmi obohatil…velmi děkuji!

     Krvavé oběti zvířat se klenou celým Starým zákonem a od smrti a vzkříšení Ježíše (kdy vzniká nová smlouva mezi člověkem a Bohem) již Bůh od člověka žádnou jinou oběť ve smyslu vlastní spásy nepřijímá a ani nepřijme. Tedy ani jakýkoliv sebelepší skutek(!), meditaci, mantru a podobně. To je bohužel jen šalba Satana, který do křesťanských zemí prefabrikuje východní nauky a učí domnělé cesty ke spáse. Pozemské církve zde bohužel mají také svou vinu, protože díky jejich neschopnosti (a jejich skutkům neodpovídající Písmu ani víře, kterou hlásají) mnozí duchovně hledající odmítají křesťanství a jsou svedeni.

     Ty všechny nejrůznější nauky a jiné náboženství vedou do duchovna, ale nikoliv k pravému Bohu-Otci, protože nemají/obcházejí/pokrucují/popírají Ježíše Krista jako univerzálního a jediného Spasitele.

   3. Pardale, nejde stručně odpovědět. Ani tento Váš příspěvek není stručný a navíc znovu dáváte odkaz na profesora Hořejšího. A to není jednostránkový materiál!

    Úvodem – mám s Vámi jednu vlastní zkušenost. Něco jsem Vám objasňoval ve vzájemné diskuzi v dobré víře, že můj příspěvek čtete, a Vy jste mi pak napsal – Vendo, Váš příspěvek čtu letmo a nebo – Většinu příspěvků tady sotva proletím očima,…. . Možná nečtete ani můj výchozí článek, pod kterým pak diskutujme. / teď jsme ale pod jiným autorem /.

    Jak Vy sám dáváte odkazy / a mnoho / i na své vlastní články a nabízíte tak čtenáři další téma rozšiřující informace, tak Vám poradím obdobné. Přečtěte si moje dva články, již více jak čtyři roky staré, ale stále s tím, co jsem napsal, souhlasím. Objasňují mnohé:
    http://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-aneb-jak-si-usteles-tak-si-i-lehnes-1-cast/
    http://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-jsme-u-samotne-karmy-2-cast/

    Pardale, Vy v kamický zákon nevěříte. Nebo snad ano? A nevěříte v reinkarnaci, která s tím úzce souvisí? Nebo snad ano? A snad ani nevěříte v duši člověka, že ? Pokud na něco z tohoto uvedeného věříte, sdělte mi to prosím. Pak k Vám mohu přistupovat jinak.

    A tak stručně :
    Ad. „…..Zdá se, jako by se vytvořilo nějaké nové náboženství, křesťanský Bůh + karma. Já nějak tu karmu přilepenou na křesťanství nechápu.“

    Co se Vám zdá, to je Vaše. Bůh je jen jeden a působení zákona příčiny a následku je v křesťanském Novém zákoně dostatečně popsáno. Je prostě tam! Nerozumíte-li, nic s tím nenadělám.

    Dále citujete autora pana Šupu a komentujete ho. Jen stručně – pan Šupa n a zdejší diskuzi nereaguje, to víme oba a já nejsem vykladač jeho myšlenek.

    Ad.: Kolik generací nazpátek a dopředu se ta karma počítá?

    Proč Vás to zajímá? Tedy, když uvážím, že na karmu nevěříte. Nebo snad ano? Odpověď můžete ale najít v mém článku druhém – odkaz nahoře. Ale Vy jste zařadil do svého příspěvku odpověď – je zábavná, určitě se mnozí pobavili. Tady dám jedno vysvětlení karmického zákona a sděluji, že člověk nemůže nijak ovlivnit jeho působení a naštěstí také nerozhoduje o následcích. „KARMA je neměnný a základní přírodní zákon odplaty, zákon příčiny a následku, který tomu, kdo koná, se stejnou měrou vrací.“

    Ad.:“ Zákon akce a reakce z fyziky do toho netahejte, platí i tam, kde žádný život není.“
    Karma se týká lidí a necítíte, jak s tou definicí o tři řádky výše přímo souzní – zákon rovnováhy, vyrovnání?? A dále, píši snad někde o působení karmy na Neptunu, kde forma života, jak ji známe tady, s vrcholem v člověku asi není? Jste vědecky založený člověk – kdyby neplatila rovnováha, třeba v daném složení atmosféry Země a podíl kyslíku k dusíku by se změnil, byl by to problém. Rovnováha v mezilidských vztazích, vyjádřená například harmonií, láskou, empatií….. je, bohužel, ovlivněna tzv.svobodnou vůlí. Při porušení třeba morálních a etických zákonů pak přichází, pominu-li světské tresty, soud vyšší, následek jako karma.

    Ad.: „Chronická karma“ – pěkný termín – je objasněn opět v mém článku druhého pokračování.

    Připomenu Vám jedno Vaše vlastní vyjádření: “ Myslím, že představy o karmě jsou do podvědomí skupinově vsugerovaná záležitost.“

    A na závěr, ať získáte od mne malé poučení /ale možná jste až sem nedočetl/: Základem, jednoduchým a logickým, je skutečnost, že každý čin je následován svým zákonitým a přirozeným následkem. Skutečným světem příčin je neviditelný svět myšlenek. Vše, co kolem sebe vidíme, je světem následků. Myšlení je základní příčinou činů. ………

    Pěkný den.
    Václav Žáček

    1. Vendo, v křesťanství je Bůh a karma není. Takže pro přemátání o karmě používejte tamní bohy Budha až třeba Manitou a Višnu . Aby se to nepletlo s křesťanským Bohem.
     Ptám se na kolik generací ta Vaše karma působí a obdověď je, proč mě to zajímá, když na ni nevěřím. Vendo, to je bezradnost sama.
     Chronická karma – odpověď žádná, prostě ani tuchy jak dlouho prokletí špatné karmy trvá.
     Píšete :“Bůh je jen jeden a působení zákona příčiny a následku je v křesťanském Novém zákoně dostatečně popsáno“
     Ano, v životě bez karmy.
     Váš odkaz
     http://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-jsme-u-samotne-karmy-2-cast/
     řeší středověké prokletí a dání do kladby (to byl i Přemysl Otakar II. kvůli rozvodu) prostě politické snakce papeže proti neopohodlnému, , hříšní byli všichni zabíjeli a smilnili fest), kde je ta karma?
     Prostě jste si ke křesťanství přilepil budhistickou karmu, žije se Vám s tím líp na vyšší úrovni. Dobře, já karmu nechápu, neptřebuju, neroubuju na křesťanství. A žije se mi taky dobře.
     Příčina a následek není totéž co karma, takže zbytečné tanečky okolo.

    2. Nikdy jsem s Vámi nemohl diskutovat o vědeckých, fyzikálních, matematických vědách a ani mi to nevadilo.

     Hned z Vašich prvních vět reakce, mimochodem značně neurovnaných, je vidět, že nevíte. Bůh je vskutku jen jeden. Samozřejmě, že má jiná jména v různých jazycích. Buddha nikdy nebyl Bůh, zrovna tak Višnu. K Manituovi, myslím si, že je to jméno pro indiánského Boha – Otce, můžete třeba dát odkaz, ale spíše se domnívám, že dříve než vznikl nějaký popis jejich náboženství, byla jejich populace vybita nebo byli přinuceni vyznávat křesťanství.

     „Vendo, v křesťanství je Bůh a karma není. Takže pro přemátání o karmě používejte tamní bohy Budha až třeba Manitou a Višnu . Aby se to nepletlo s křesťanským Bohem.“

     Mně se nic neplete.

     Rád byste, jako pragmatik, věděl, že odžití karmy trvá např. u Vás 152 roků, sedm měsíců a patnáct dní a vypočítá se třeba podle vzorce, kde U je počet takových hříchů, a M je počet jiných a jejich násobek, mínus Ka V, což jsou dobré skutky lomeno druhá odmocnina z počtu odžitých životů a to celé na 62, protože to je karmická konstanta….. pak to rozebíral?? Ale tak to nefunguje. Karma je trojího druhu – i to se můžete dočíst v odkazu na můj článek, ale tam jste evidentně nedošel. Ta jedna z nich, tzv.zásobní má pro nás, její nositele tu nejistotu, že nikdy nevíme, kolik následků, libých či opačných, osudových ran a nebo radostných událostí, to celé pro získání zkušeností se v ní ještě pro jejího nositele skrývá.

     Ta Vaše otázka, „na kolik generací ta Vaše karma působí“, je otázkou signalizující nepochopení, neřku-li hloupost toho, kdo ji takto pokládá. Přirovnal bych to k otázce typu – sídlí Bůh v souhvězdí Lyry či Orionu a nebo je až v galaxii Andromedy.

     Na Váš speciální výraz „Chronická karma “ může být odpověď, ale ta Vás neuspokojí. Trvá tak dlouho, pokud není poslední následek, poslední hřích v mnoha zrozeních odčiněn. Křesťané mluví o vyčištění poháru, ale to Vy znáte.

     Kdo ze zdejších vyznavačů pravého učení Ježíše ví, co všechno bylo mnoha koncily, konkrétně toho 5. v Konstantinopolu v 6.století definitivně z evangelií vyškrtnuto? A jaký tedy byl originál evangelií napsaný v 1.století n.l.. Dovedete si představit, jak by museli žít papežové, kardinálové, biskupové a kněží, když by měli jít lidem příkladem a žít ctnostně, ne v hříchu. Honili ženský, smilnili, chlastali, byli traviči, hrabali majetek, organizovali zabíjení a loupeže ve jménu Ježíše a víry v něj. Kdyby tam byla karma, tak by se z toho, s prominutím, posrali.

     Ad.: …“řeší středověké prokletí a dání do kladby (to byl i Přemysl Otakar II. kvůli rozvodu) prostě politické snakce papeže proti neopohodlnému, , hříšní byli všichni zabíjeli a smilnili fest), kde je ta karma?“ …… ten závěr mne zaujal – ptáte se, kde je ta karma? To myslíte vážně, že já toto vím? Ale co vím je to, že každý z těch, co jmenujete si nesli a možná ještě nesou svůj náklad karmy – dokud nevyčistí svůj pohár!

     Vnucujete mi buddhismus. Je to paradox, ale ze všech orientálních, tzv. východních nauk, filosofií či náboženství, jsem se právě o tento směr nikdy nezajímal. Nikdy.

     Jsem rád, že se Vám žije dobře a že nic neroubujete. Ani já ne, protože v křesťanství, v evangeliích vidím karmu jednoznačně. Ani ten Konstantinopol ji nedokázal nevymýtit.

     Na závěr Vám dám jeden odkaz – i Vy si libujete v odkazech na vyšší světskou autoritu. Píše se tam doslova :
     Karma (v dévanágarí कर्म) je odvozeno od sanskrtského slovního kořenu kr a znamená činit, dělat, udělat, konat, uskutečnit, dosáhnout, provést, připravit, podniknout apod. Ve védách je karma označena jako zákon příčiny a následku činů.
     tady je odkaz : https://cs.wikipedia.org/wiki/Karma_(hinduismus)

     Podotýkám, že buddhismus a hinduismus je něco jiného, odlišného.

     Víte, Pardale, Vy nemusíte dělat takřka nic a přece podléháte tomuto neměnnému zákonu. Ať se Vám to líbí či nelíbí. A jako vždy na to zase přijdete a jako vždy na to zase zcela zapomenete. I to je zákon.

     Přemýšlel jste někdy z hlediska karmy, o působení příčiny a následku, o křesťanském – Ježíšově doporučení – když tě někdo uhodí do tváře, nastav mu druhou ??

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    3. Vendo.
     Vendo, píšete:“protože v křesťanství, v evangeliích vidím karmu jednoznačně.“
     No hurá, takže kde je karma v evengeliích, to stačí pár jasných odkazů a vět, kde je psáno, že dítě si přináší na svět zatížení způsobené hříchy rodičů a předchozích generací. Což je podstata karmy, příčina a následek.
     Vaše 3 druhy karmy jsem četl už dřív, nyní opět, k tomu jak dlouho trvá karma zase nic.
     http://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-jsme-u-samotne-karmy-2-cast/
     Karma je
     a) z minulosti se táhne s námi a projeví se, že nemůžeme vědět jak a kdy ( čili strašení bu bu bu)
     b) karma z přítomnosti , odskáču si to ještě za živa. Prostě karmická akce a reakce.
     c) karma budoucnosti kam se naše přestupky ukládají do zásoby, budou splaceny v budoucnosti. V budoucnosti koho to netuším, v naší budoucnosti ( čili = za živa bod b) nebo další generace?
     Nepotřebuji vzorec na trvání karmy, k čemu by mi byla jak jste moudře pravil, když v ní nevěřím. Chtěl jsem ukázat, že vyznavač karmy manipuluje s pojmy a dojmy.
     Dobře, Buddha není bůh, ale osvícený a tak definitivně ukončí koloběh neustálého zrozování (samsáry) svícení ,,,Jsou tak osvobozeny od utrpení a neustálého znovuzrozování, plně chápou pravou podstatu bytí“
     Takže přesně opak lidí zatížených od narození karmou.
     Takže bych si dovilil svůj výzkum trvání karmy jednoduše ukončit. Trvá tak dlouho, dokud nedosáhneme osvícení.
     Píšete o mně :“Vnucujete mi buddhismus. Je to paradox, ale ze všech orientálních, tzv. východních nauk, filosofií či náboženství, jsem se právě o tento směr nikdy nezajímal. Nikdy.“

     https://cs.wikipedia.org/wiki/Buddha
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Karma_(buddhismus)
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Karma_(hinduismus)
     http://www.jirivacek.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=215 (karma a bible)
     „Bible, Starý i Nový zákon však pojednávají jak o karmě, tak i o znovuzrození. Používají však samozřejmě svůj slovník a často mluví skrytě, aby rozuměl, jak se vícekrát opakuje, pouze ten „kdo má uši ke slyšení“. Mojžíš nás učil zákon karmické odplaty naprosto zjevně: jeho „zub za zub, krev za krev a život za život“, je jasným vyjádřením toho, co nám naše špatné skutky přinesou. Bible i sám Ježíš nás opakovaně učí, co nás za naše špatné skutky čeká. Výroky: „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, kdo mečem zachází i mečem schází“, nejsou pouze moralizováním, ale jasným vyjádřením zákona příčiny a následku. Co může být jasnějšího, než Ježíšovo důrazné varování: „Neodejdeš odsud (z tohoto světa, z koloběhu znovuzrození), dokus nezaplatíš do posledního haléře!“ Odpuštění hříchů, o kterém, o kterém Ježíš i apoštolové tolik mluví není nic jiného než odpuštění naší karmy, když v sobě obnovíme svůj původní stav před pádem z Boha. Milovat podle Ježíše sebe stejně jako druhé je opět vyjádřením platnosti tohoto zákona, v tomto případě jeho kladné stránky. Kdo činí dobro druhým, činí jej sám sobě. Kdo miluje, tomu se vrací láska.“
     Jak je vidět „(z tohoto světa, z koloběhu znovuzrození)“ tam musel autor přilepit, protože to tam není.
     „Karma nás také netrestá, jak se někdy nesprávně tvrdí. Pouze nám vrací opět zlo, ale i dobro, které jsme dříve vykonali a nic víc.“
     To jsem z toho jelen, co jsme mohli dříve vykonat, když jsme se právě narodili? Asi porodní bolesti.

 3. Pardále ,

  obhajcovia biblických textov sa opierajú o niektoré vety, ktoré ,,ako cáry plachty“, sa prešmykli cez cenzúru náboženských koncilov .

  Karma je založená na viere v reinkarnáciu. Biblia odmieta také niečo; takže Biblia nepodporuje koncept karmy.

  Jeden z textov proti karme, z pohladu Biblie :

  Židom 9:27 hovorí: „ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd..“

  …Tento verš poukazuje na dve dôležité veci pre kresťanov a popiera možnosť reinkarnácie a karmy. Najpr. hovorí o tom, že je určené raz umrieť a to znamená, že sa človek raz narodí a raz umiera. Neexistuje cyklus rodenia sa a umierania, ako hovorí teória reinkarnácie. Podruhé hovorí, že po smrti príde súd a to znamená, že nieto druhej príležitosti, ako pri reinkarnácii a karme. Dostaneš iba jeden krátky život a ako ho žiješ, tak ti bude súdené.

  Čiže zjednodušene povedané, ,,Po smrti ideš do Pekiel, alebo do Nebies“…

  Ale náboženskí vykladači išli ďalej, ako je písané v Biblii , lebo našli ,,obezličku“, teda tam vpašovali ,,medzistupeň“ ,kde budeš ,,odložení a skúmaní“ . Ak budú použite ,,sväté metódy výsluchu“, budeš na niekolko velmy dlhých chvíl ,,jačať“ od bolesti, ako človek na mučidlách..

  A až potom vraj príde definitívny koniec utrpenia, lebo nasleduje verdikt: Ideš Dolu, alebo HORE.

  Nemáš možnosť ,,objhajoby“, Tvoju dušu, radiačne presvetlia a keď v nej nájdu viac bielej, ako čiernej, môžeš si byť istý, že budeš ,,stolovať“ so Satanom a opačne..

  Pozor ,nejde o omyl. Biela je esencia ZLA a čierna . Však tušíš…

  Čo Ty na to Pardále, ešte sa Ti ,,neroztriasli kolená“?

  Ale podla teórie ,,lotra na kríži“, ktorý uveril v poslednej sekunde pred ,,odchodom“, máš ešte aj Ty a aj ostatní ,,váhavci“ ešte pár dní…

  Zdôverím sa ešte, že nerozumiem tomu, prečo Hospodin po Potope sveta ,,spravil“ na nebi tú ONÚ, tú DÚHU, ako dôkaz toho, že človeku – ludstvu už viac NEUBLÍŽI.

  Tak načo tie dodatočné tanečky, akými boli mimomanželský styk Hospodina s Máriou , príchod Ježiša, jeho ukrižovanie a zmrtvýchvstavanie bez svedkov.

  Mám pocit, že jediný svedkovia ,,TOHOTO“ boli Svedkovia Jehovoví…

  1. Pane GN, jehovisti jsou jako pojišťováci, neřeknou -jsem jehovista a mám za úkol tě zmagořit. Řeknou- Chcete se dozvědět něco zajímavého z bible? Nechci ani cokoli od nich číst.

   Pane GN, člověk zemře jako ukončí život jiný živočich. Nebe, peklo a očistec, jsou fyzicky neproveditelné stejně jako život v ráji. Duchovně si můžeme myslet cokoliv, skončí to stejně- smrt, rozklad, naprostý konec fyzického i duchovního života. Nemá smysl se tím zabývat.
   Viděl jsem před chvílí pořad Prima Zoom s názvem V mysli zvířete (1). Pes má na magnetické nukleární rezonanci při odměně aktivována stejná místa v mozku jako člověk. Čich má 10 000 až 100 000 lepší. Žralok reaguje na magnetické pole a je schopen rozeznat napětí miliontiny voltu, které jako elekromagnetické záření generuje pohybující se živočich.
   Mozek člověka je nejsložitější a efektivně nejvýkonnější. Boha si člověk vytvořil, protože ho potřebuje pro udržení duševní rovnováhy v životě plném nejistot a nebezpečí. V takového Boha věřím a respektuji ho, nerouhám se. Ani nekonečnými rozbory sporného neposkvrněného početí. Někdo má pro vztah k takovému virtuálnímu Bohu víc předpokladů, než jiný. Šup s ním do pekla nebo alespoň očistce? Další to vidí úplně jinak a šlapal hodně vedle, šup s ním rovnou do pekla.
   I náboženství prochází vývojem, ještě v 60. letech byla část bohoslužeb v latině. Jestliže člověk uvěřit chce, nepotřebuje rozumět všemu a se vším katolickým se ztotožnit. Historicky jsme křesťanská země, dnes s největším % atheistů na světě. Rozžvýkání církevních dogmat na kousíčky je jako rozebrat 9.symfonii na noty pro nástroje. Jde stejně jako ve víře o celkové vnímání a povzbuzení cesty k ušlechtilým hodnotám.
   Zloby a nevraživosti tady bylo v diskuzi opravdu hodně. A komu to prospělo? Dřív se strašilo peklem a očistcem, nyní to vylepšují ještě karmou z provinění předchozích generací. To je v našich končinách jako učit Tuarégy na Sahaře lyžovat. K čemu to bude dobré?

 4. ad: Takže věda náboženskému smýšlení nejsou v kolizi.

  Taky pro to není důvod. Vždyť věda je svého druhu náboženství a to včetně metaforického jazyka a řeči. Že si tento fakt mnozí tzv. vědátoři neuvědomují, nepřipouští, ignorují a odmítají, je věc jiná.

  http://www.vhled.cz/Archiv/Casopis_Vhled%28cislo2%29/Vstupni_stranka/Jazyk_a_veda/Jazyk_vedy_a_polarni_mysleni.html

  „Cílem vědy a veškerého myšlení je redukovat složený a nevyhnutelně nespojitý svět drti a popela na několik ideálních figurek, jimiž můžeme pohybovat, a tak zformovat celistvý obraz reality – takový, jenž lichotí našemu pocitu nadvlády nad světem.Figurky a čtverce na šachovnici. Veškerá věda spočívá v pohybu figurkami po šachovnici. Věda myslí ve figurách a funktivy jsou figurami. Právě to ji sbližuje s náboženstvím. Oproti náboženství však věda nahrazuje veškerou transcendenci referencí a zabraňuje neurčitému náboženskému využívání figury díky funkcionální korespondenci paradigmatu s určitým referenčním systémem. Tyto dva body zároveň znemožňují jakoukoliv jednotu vědy. (str. 110) Svět však není redukovatelný na pouhé figurky, zůstává nepopsatelný a vědecké uchopení světa je jen uchopením figurky, snahou o jeho ovládnutí. Snaží-li se věda popsat svět, musí jej napřed vydláždit referenčními čtverci, čímž si konstruuje předmět svého zájmu. Věda světy vytváří, nikoliv poznává. Odtud pak také její moc, kterou v těchto světech uplatňuje. Celek světa jí však nutně uniká a to právě proto, že narozdíl od filosofie neuchovává nekonečno v žádné podobě. Světy, které stvořila, jsou vždy jen dílčími aspekty světa jakožto celku. Na celek nelze ukázat, tak jako se o to snaží věda, ale lze ho myslet. Odtud také opojení, jež provází každou teorii. Slast z vědeckých teorií však zůstává neúplná a počáteční nadšení střídá pocit nevolnosti. „Dříve lidé měli rádi teorie, protože redukovaly svět na jeden princip. Teď nás to z téže příčiny plní znechucením.(Gilles Deleuze, Félix Guattari)

  https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjMsYDO-uHJAhXFBiwKHe7cBc0QFghVMAc&url=https%3A%2F%2Fweb.natur.cuni.cz%2Ffilosof%2Fimages%2Fstories%2Ffiles%2Fdeleuzeguattari-cojefilosofie.pdf&usg=AFQjCNG9ePN8KJjSt_rClvkPfzOM4Qojaw&sig2=sY5x89Wso__S2n9cY3sTYQ&bvm=bv.110151844,d.bGg&cad=rja

 5. ad: Tím se vytvořila skulina pro spasení všech lidí, kdo v něj věří.

  Au, au, au, to bolí, to bolí…:-) Tak „skulina“, skulina se vytvořila, hmm, co všechno se v blázinci člověk nedoví…:-) Jestli se za něco modlím, pak snad jedině za spásu jazyka a řeči, smyslu vůbec. Nějak těch nesmyslů přibývá… Možná to bude tím růstem růstu…

  V závrati jak opilí se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích. (Žalmy 107:27)

 6. Pardále, píšeš :

  …Duchovně si můžeme myslet cokoliv, skončí to stejně- smrt, rozklad, naprostý konec fyzického i duchovního života.,,

  V tomto bode s Tebou súhlasím, ale keď sa tak pozriem okolo seba, žasnem.

  Desiatky ludí, aj vysokoškolsky vzdelaných sa tvária, že ,,veria“. Chodia do kostlola, ,,brloha“, kde chodí vraj prespávať virtuálny Netvor z hlbín vesmíru.
  Keďže nemôže spávať v každom z nich zvlášť, tak je to ,,myslené“ podla oných ,,veriacich“ a Cirkvi, akože symbolicky.

  Žial ani symbolicky, lebo keď nemôže spávať v každej dedinke, kde kostol JE, potom je to to isté, ako že si ho každý z nás môže ,,nosíť a cítiť vo svojich ladvinách, plúcach, či v žlčníku“..

  Je to aj lacnejšie, lebo k ,,spojeniu“ JA a Hospodin nepotrebujem ,,dílerov“ viery, ktorými sú Jeho velebnosti a ďalší hierarchicky prepojení ,,Cirkevní papaláši“, rozlezení ako metastázy rakoviny v tele nábožnej obete.

  Máloktorí z ,,veriacich“ si uvedomuje, že ,,vydržiavať takúto obludnú sieť darmožráčov, niečo stojí každého z nás, pretože ich platíme cez naše dane, či ich platiť chceme, alebo nie…

  Zaujímavé je ,,že aj komančovia“ ich tiež viac menej tolerovali aj počas ,,Vianočných a Velkonočných sviatov, privierali aj obe oči aj ,,močovú trubicu“.

  Sem tam strážili, aby nejaký ich papaláš nevošiel TAM, ale ostatný plebs nechávali napospas ,,Učeniu, nezlučitelné s vierou v komunizmus“…

  To je pre mňa velká záhada, i keď je jasné, že aj Cirkev u nás bola prešpikovaná ,,donášačmi, ako i aktívnymi členmi ŠTB“…

  Takže obe ,,skupinky“ sú vlastne ,,mafianske spločnosti“, ktoré si s velkou pravdepodobnosťou hraničiacou s ISTOTOU , podelili SFÉRY vplyvu v tom ktorom ,,bašaliku“..

  A na záver klasika. Tak nám PánBožko naďalej pomáhaj a pestuj si nás ako v hodvábnom lôžku..

  1. Pane GN, nesouhlasím. Jde i o atmosféru v kostele. Kostely a církev stojí peníze. Takže co takhle zrušit muzea i Národní galerii, filharmonii a koncertní sály, případně Národní divadlo a filmovou tvorbu. Kultura se dotuje a taky sport. Fotbalový stadion za 20 milionů, chodím kolem denně, nově oplocený, tribuny, 50 diváků, fotbalisté k vidění párkrát za týden, dvě hřiště jedno s umělým povrchem, obě zejí prázdnotou.

 7. Dobré ráno, reaguji na Váš příspěvek dnes 14:23.

  U nás je sychravo, na horách možná sněží, nebo námrazy. My v nížinách nevidíme slunce, šedivý den, dva stupně nad nulou, mrholí. A vánoce se blíží.

  Kde jsou ty pohody, kdy mrzlo, sáně nebo lyže od Ježíška se šly hned druhý den vyzkoušet. Mráz štípal do tváří, sněhu i v nížinách dost. Tady za chvíli ani ty hory nenabídnou sníh, protože jeho výroba při 8mi stupních nad nulou je drahá.

  Vše se nějak mění.

  Když jsem byl v USA, tak jsem v Kansas City navštívil mši, v rámci které byl můj zeť promován. Nádherný kostel, dřevostavba, architektura, barvy, okna, slunce uvnitř hrálo všemi barvami! Byl jsem nadšen, barevní zpěváci gospelů, většinou černoší, tanec v hledišti, takový kolíbací na místě s rukama nad hlavou. Moje malá vnučka se válela v první řadě radostně po podlaze a já zpíval s rukou na srdci jen dvě tři slova v Englisch, které znám. Také jsem tam chodil do Domu modlitby, kde non stop, 24 hodin denně, po celý týden se konají různá vystoupení křesťanských kapel, kázání atd.. USA je země věřících lidí, ale také je dost ovládána právě přes tu jejich propagovanou lásku, kde se jim nechce uvěřit v nějaké nepravosti. Je ale fakt, že jsem se pohyboval v „lepší“ společnosti. Do nebezpečné oblasti jsem nebyl domácími vpuštěn. A tak znám Ameriku /trošku/ jen z té hezké části, jak to vídáme v amerických filmech, kde za film pětkráte řekne hlavní hrdina své ženě – miluji tě, totéž svým dětem, aby pak jel za milenkou. Kolikrát jsou ty umělé příběhy vystavěny až neuvěřitelně.

  Vám to prozradím. Tomu, že Ježíš zemřel za naše hříchy, tomu nevěřím. Vypadá to hezky a je v tom kus naděje pro slabé lidi, ještě větší kus víry, ale tak to nefunguje. Když by někdo, kdo toto tvrdí, dokázal svou vírou v Ježíše na sebe vzít jen bolest zubu svého kamaráda – jaká to banalita oproti „vzal na sebe všechny hříchy světa“ – tak by to byl nějaký důkaz. I tu bolest zubu, kterou jsem si způsobil sám, kdy jsem si nechal zkazit pětku vlevo nahoře, díra, kaz, zánět. Zástupné vyrovnání karmických dluhů, za lhaní, za krádeže, za znásilnění, za ublížení na zdraví, za zabití, neexistuje. Setrvání v kolotoči vyrovnávání karmy a opětovného jejího vytváření a nové a nové zrození, to je proces, který ustanovil samotný Bůh. Proč by Ježíš říkal, že z tohoto světa hříšník neodejde, dokud nezaplatí své dluhy do posledního haléře. Neřekl by tím současně; chceš-li být nesmrtelný, nasekej dluhy, neplať je, a budeš tady věčně, protože se odsud nedostaneš.

  A tak pěkné vánoce. Zdobíte nějaký umělý stromeček a nebo máte ty stovky světýlek kolem celého domu? S moji ženou věříme na vánoce v srdci. Pohodu, klid a naše lednička není nikterak plnější než v jiné dny. V tom světském shonu nic nehledám. Ale taková vánoční meditace v přírodě – mimo dosah petard a světlic, to je něco jiného.

  Tak pěkný dnešní den a mnoho sluníčka – za chvíli již budeme zpívat i my na 55 stupni severní šířky – Here comes the sun…… .

  Václav Žáček

  1. „Tomu, že Ježíš zemřel za naše hříchy, tomu nevěřím. Vypadá to hezky a je v tom kus naděje pro slabé lidi, ještě větší kus víry,“

   Ano,vidim to podobne.Kde je potom nejaka odpovednost za sve vlastni hrichy.

   Vas zazitek ze Statu je docela bohaty oproti bezne mase lidi,jez jsem jen lita nakupovat.Nabozenstvi v americe je na velke tema.Asi takhle,diky naproste nabozenske svobode ,muzete zazit extremy nad kterymi by evropan nevericne kroutil hlavou.Diky tomu ze nabozenske komunity jsou odprostene od placeni dani,muzete najite tisisce malych kosteliku prakticky predelanych z obytneho domu.Byl zde i pripad chlapka co mel barak za milion a nainstaloval si na strechu kriz,pred dum prdnul ceduli soukromej kostel s jeho jmenem,jen aby nemusel platit property tax.
   Navic se v tomhle kotli ruznych kultur a ras michaji i ruzna nabozenstvi.Kalifornie a zapad ma krestanstvi dost ovlivnene mexickou kulturou,avsak v Kalifornii najdete snad nejvice vyznavacu vychodnich filosofii. Prevazne zemedelsky stredozapad jsou hlavne evangelici (tam by jste s karmou moc neuspel :-)).Vychod Statu zase katolici hlavne na severu,pak evngelici,a najihu zase mix krestanstvi a Karibske kultury.Jiste by se toho dalo vyjmenvat jeste vic,ale nejsem expert. Zajimave vsak Vendo je,ze to funguje.Myslim ta nabozenska snasenlivost.Lide si ziji ve svych komunitach,typicky treba New York,kde treba mate v jedne ctvri zidy ,o ulici dal muslimy ,urady a policie jsou krestani a vozi je tam indickej taxikar :-))). Lide strasi terorismem na adresu muslimu,ale vetsi problem predstavuji krestnsti fanatici utocici na kliniky na potraty.To jsou jiz prakticky militantni sekty se zbranema a krizem na stene i na aute.
   Je rovnez zajimave,ze to co si dovoluji muslimove v Evrope,si tady nedovoli.Jiste ,najdete silene jedince,ale opet,neuvidite muslima na ulici s ceduli ze Allah je veliky,za to kdyz jedu autem mestem nejednou mi pomalu vleze az pred auto silenec s ceduli,ze jedine Jezis me spasi a ze jeho prichod je jiz blizko.I v praci obcas narazim na remeslnika,ktery me presvedcuje,ze jedine u Jezise najdu spaseni,apod. No je to zkratka sranda Vendo :-)).

   Jinak Vanoce nijak se zenou neslavime.Ono kdyz je venku 26ve stinu plus ty palmy,tak ta atmosfera to neni ono.Ma zena pece trochu cukroviho (vynikajiciho) a misto kapra jiz roky jime kanice .Dum nezdobime a nejsme jedini.No a darky si nedavame,pac si muzeme jeden druhem udelat radost kdykoli behem roku.Prakticky to obdobi prozivame podobne jako Vy.
   Navic letos je skoro po celych Statech velmi nadprumerne teplo.Zrovna vcera ukazovali chlapka v kostymu Santy jak jel na vodnich lyzich na jezeru severne od Bufalla.Tam to vzdy byvalo touto dobou jiz zamrzle.

   Tak hezkej den

   Martas

   1. Kde je potom nejaka odpovednost za sve vlastni hrichy.

    Vtip je v tom, hřích má každý hned jak se narodí „dědičný“ a tudíž to spasení tak jak tak potřebuje a sám si nepomůže. Aspoň podle věrouky.

    1. Aha,hrich ma kazdy hned jak se narodi dedicny – a prosim pekne,po kom nebo po cem jako ten hrich zdedil ?Po svych rodicich,po babicce,nebo po dedeckovi ?
     To uz mi prijde logictejsi ,ze si mohu nest hrich z predesleho zivota.

     „aspon podle verouky“
     Tak je dobry,hned jsem klidnejsi ..

    2. Divím se, že právě ty Martas300 to neví.

     Tímto dědičným hříchem je odpadnutí člověka od Boha, v Ráji, odcizení se Bohu. Jedná se o zavržení kořene, z něhož člověk vzešel… Jak to dopadne s větví, která se odloučí od kmene? Odpověď je nasnadě.

    3. Martasi, zkuste se na ten prvotní a „dědičný hřích“, dívat spíše jako na „dědičnou nedokonalost“. A jestli se cítíte jako „dokonalý“, tak mě fakt naserete…:-)))

     Apropó, představa, že Bibli lze číst stylem jako policejní vyšetřovatel, tedy bez imanence, bez imaginace, je představa věru falešná a představa notně zkreslující a zavádějící. Lakonicky řečeno: tudy cesta nevede.

    4. Takhle,ja na koncept dedicneho hrichu zkratka neverim.Podle toho bych se mel narodit jiz z hrichem,prozit zivot a pak co ?Kdyz budu nejakej hajzl,krast,podvadet,atd. skoncim v ocistci,kdyz budu verici clovek denne se modlici k Bohu tak budu spasenej,a kdyz budu uplne normalni clovek chodici do prace a po praci na ryby tak co ?

     Jeste jednou se zeptam.Jak se mohu narodit jiz s dedicnym hrichem,kdyz zijeme jen jednou dle vas.Kdyz jsem predtim nebyl,tak jak mohu mit nejaky hrich.Reknete ze clovek odpadl od Boha v raji,tak za to neseme vsichni prvotni hrich.To fakt neberu.To je vymysl na ovladani ovci,ktere maji tendenci tomu verit.

  2. Pane Vendo, píšete „Vypadá to hezky a je v tom kus naděje pro slabé lidi…“. Tušíte alespoň jak nadutě a pyšně zníte?

   Z toho jak píšete je mi smutno. Přeji Vám ale hezké svátky a klidný advent.

   1. Netuším.

    Vaše teorie vezme na stejno hříšníky všech kalibrů a veškerého zaměření; od zlodějů, násilníků, podvodníků, vrahů, obchodníků s dětmi na orgány a ženami pro prostituci, prodavače drog, všem vymaže hříchy…….. A to je moc smutné! Navíc přijde takový člověk k poslednímu soudu a již z dálky se holedbá……mě bylo v roce 33 /?/ odpuštěno, on za mě zemřel, na mě nic nemáte. Smutné. A Bůh jednomu dítěti přidělí velmi slabý zrak, druhé se narodí s vrozenou vadou chůze, třetí je němé, pak jsou děti s alergiemi….vyrůstají pro jeden život /pouhý jeden/, tu v rodině chudáka, násilníka, jeden má rodiče alkoholiky, pak je sám gemblerem, pro jediný a pouhopouhý život dostane do vínku další od Boha talent na jazyky, jiný má krásný vztah s lidmi a proplouvá životem v krásném manželství, aby mu však po třetím dítěti zemřela manželka, další po absolvování školy vystuduje medicínu a stane se dobrým lékařem, je však jen tak nakažen chorobou, další znásilní vlastní dceru, jiný oloupí starou ženu a způsobí ji šok z kterého dožívá v Bohnicích….. .Proč Bůh nedává všem stejnou startovací čáru? Proč se lidé rodí s různými problematickými dispozicemi? Proč jeden se stane alkoholikem v 50ti létech, druhý je neplodný, třetí se utopí v 15ti létech, další se zabije na motorce, jinému ukousne pes kus obličeje…. Proč jsou takové pestré osudy. Bůh je všeláska, milující, ale i malomocného člověka si vytvořil k obrazu svému….? Proč to tak je? Jak si vysvětlujete Jeho přístup k lidem….nějaký hřích po někom z linie rodu nebo náhoda a nebo záměr v nějaké pestrosti, aby Bůh viděl, jak si ten chudák s amputovanou nohou poradí, jak si ten politik, který lže kudy chodí bude vytvářet klíma pro své klienty a podvádět s tím, že v neděli půjde do kostela a dá tučné finance „na světlo“? Aby ale pak bylo všem vše odmazáno, aby někdo vzal na sebe dokonce všechny hříchy světa, všech diktátorů, Hitlerů a Stalinů, Berijů a Mao-centungů, Polpotů a Franků….. .

    Jo, je mi z toho smutno, co tady propagujete a smutno je mi z toho, že Vám je smutno, když řeknu, že slabí lidé, nešťastní ze svého osudu, kterému vůbec nerozumí – proč se jim děje? – mají nějakou naději, ale současně vidí, že ti lumpové procházejí tak nějak vesele……. .

    Být nadutý a pyšný, to je něco úplně jiného. Proč si to myslíte ?

    Dobrou noc.
    Václav Žáček

    1. ad: Proč Bůh nedává všem stejnou startovací čáru? Proč se lidé rodí s různými problematickými dispozicemi? Proč jeden se stane alkoholikem v 50ti létech, druhý je neplodný, třetí se utopí v 15ti létech, další se zabije na motorce, jinému ukousne pes kus obličeje…. Proč jsou takové pestré osudy.

     Proč? No protože nikdo (z nás) nezná celý příběh… Aneb: „Nesuď, neznáš celý příběh“ (Chalíl Džibrán)

     http://www.istvanek.cz/news/nesud-neznas-cely-pribeh-chalil-dzibran/

    2. …celý příběh karmy, reinkarnací.
     To jo.
     Venda

    3. ad – Proč se lidé rodí s různými problematickými dispozicemi? Proč jeden se stane alkoholikem v 50ti létech, druhý je neplodný, třetí se utopí v 15ti létech, další se zabije na motorce, jinému ukousne pes kus obličeje…. Proč jsou takové pestré osudy. Bůh je všeláska, milující, ale i malomocného člověka si vytvořil k obrazu svému….? Proč to tak je?

     Vendo,píšete:
     „Vypadá to hezky a je v tom kus naděje pro slabé lidi…“.
     Kdybyste znal sílu a potřebu naděje, nikdy byste ta slova nenapsal. Vy píšete o karmě, to není pro slabé lidi? Pro slabé lidi, kteří neumí, nejsou schopni pochopit, že zdraví a štěstí není za odměnu a nemoc a bída není za trest? Že věci jsou, protože JSOU?

    4. Věro,
     citujete a pak píšete „Vypadá to hezky a je v tom kus naděje pro slabé lidi…“. /odpověď/:Kdybyste znal sílu a potřebu naděje, nikdy byste ta slova nenapsal. Vy píšete o karmě, to není pro slabé lidi? Pro slabé lidi, kteří neumí, nejsou schopni pochopit, že zdraví a štěstí není za odměnu a nemoc a bída není za trest? Že věci jsou, protože JSOU?“
     Komentář: „zdraví a štěstí není za odměnu a nemoc a bída není za trest? Že věci jsou, protože JSOU?“
     Myslím, že jste vystihla podstatu myšlení člověka, který odmítá karmu a karmu v křesťanství už vůbec. Věci obdobné nastávají mnoha lidem, není to určeno konkrétně někomu ani Bohem, ani karmou, ale statistikou a pravděpodobností, která funguje hodně přesně u velkých souborů dat, zde u mnoha lidí.
     Jak jsem byl poučen, jsou karmy tři, z toho rozumná je jen jedna. Ta prostřední, která říká, že špatné jednání se vrátí člověku zpátky, pochopitelně v tomto životě, kde jinde. V bibli je oko za oko a zub za zub jako jasné poučení, že trest má následovat tady na zemi v současném životě. Ne v minulém ani příštím.
     V Evropě i mnohde jinde se žilo 500 až 2 000 let bez první a třetí karmy ( budu jim říkat předozadní karmy) a nikdo žádnou předozadní karmu ani jinou karmu nepotřeboval. A bylo hůř jak nyní. To už je vymývání hlavy jak u jehovistů, přečtěte si Bibli a hledejte tam ( karmu). V tomto případě je něco, na co se dá karma namontovat a objevovat tak jasnou věc jako příčinu a následek, je to jako objev kolečka od trakaře ( trakař je vynález staré Číny, takže taky východní myšlení).
     https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Religion_distribution.png/1280px-Religion_distribution.png
     V Číně vidím hinduismus a budhismus, obojí karmu má. V Mongolsku budhismus. Nezdá se mi, že Čingischánovi hoši ve 13. stol.n.l. by se řídili umírněným budhismem a nějakou karmou, když plenili Asii a Evropu. Buddha žil asi kolem 600 př.n.l,, takže nějaký čas byl tuto filosofii vstřebat.

    5. ad – Myslím, že jste vystihla podstatu myšlení člověka, který odmítá karmu a karmu v křesťanství už vůbec.

     Člověk (myšleno obecně) má tendenci hledat zdůvodnění svého neštěstí. Když se člověku daří, tak to moc neřeší, když se nedaří, hledá, na koho nebo na co to svést. Přijmout věci (někdy se tomu trochu poeticky říká „přikývnout životu“) vyrovnaně, klidně a bez nadbytečných emocí – to je umění. Komusi v bibli se taky moc nelíbilo, že ho v království nebeském předejdou celníci a prostitutky, ale tak to je, zásluhy si nikdo nenastřádá. V tom spočívá těžiště křesťanské nauky – ctít morální kodex, ne proto, že se za zásluhy dostanu do ráje, ale jen a pouze proto, že je to tak správné. Nic, žádné odměny a zisky z toho neplynou.

     Starozákonní „oko za oko, zub za zub“ je reciproční zákon, obrovský posun v morálním kodexu oproti pomstě, která nemá žádné morální mantinely spravedlnosti.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Reciprocita
     V NZ se pak v učení JK otevírá ještě vyšší level vyřešení sporu – odpuštění.

    6. Podle Vás Vendo, když se člověk narodí jako mrzák, tak byl v minulosti vrah a musel spáchat něco ukrutně zlého…? Bádavého člověka zkrátka něco napadlo a hned to naroubuje na ty největší Boží tajemství. Může člověk skutečně znát na všechno odpověď? Souhlasím s tím, co Vám napsal Honza. Jinak, podívejte se (pokud se dočkáme sněhu) ven – ani jedna vločka není stejná. Ani jeden strom není zcela stejný, každý je originál. Stejné je to s lidmi. Věřím, že důvod proč jsou lidé rozdílní (včetně např.postižení) jednou poznáme, ale karma z minulých životů je pro mě nadále nepřijatelnou teorií. Podotýkám zároveň, že jsem jí min. 4 nebo 5 let bezmezně věřil. Pro Vás je to stále jistota a neochvějná pravda a dále to nemusíme rozebírat, dále se nedostaneme.

     Co se víry v Krista týče, už jsem napsal v posledních dnech mnoho, ale pro Vás ještě stručně rád shrnu to hlavní. Kdo skutečně uvěří v Krista jako Spasitele, tak se Ho bude snažit i následovat ve svém životě. „Jako je tedy tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.“ (Jak 2,26) Mezi věřícím člověkem a Ježíšem v momentu skutečného vyznání víry (to nemá co do činění s nějakým ústním vyznáním podle církevní tradice!), kdy se srdce pokorného člověka skutečně obrací ke Kristu, vzniká z Boží milosti mezi tímto člověkem a Ježíšem zcela osobní vztah. Bible to popisuje jako znovuzrození z Ducha. 3.kapitolu Janova evangelia znáte jistě dobře. „Staré já“ člověka postupně umírá a vzniká „nový člověk“, který se v životě znovuzrozeného křesťana začíná více a více projevovat na úkor toho starého já. „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2.Kor 5,17).

     Právě – a domnívám se, že pouze – pro tohoto znovuzrozeného člověka, pro toto „nové stvoření“, platí i Vámi tolik kritizované zaslíbení o odpuštění hříchů skrze zástupnou smrt Ježíše Krista! Církev tvrdí, že Kristus zemřel za všechny lidi. S tím souhlasím, ale v zápětí dodávám, že člověk tuto milost odpuštění skrze Krista musí vždy přijmout živou vírou, o které celou dobu mluvím. Bůh nikoho k ničemu nenutí, v tom se možná shodneme…? Opakuji, odpuštění hříchů a spása člověka jde ruku v ruce se znovuzrozením z Kristova Ducha!

     Člověk co se „zrodil z Krista“ pociťuje ve svém životě účinky Ducha Kristova (Ducha svatého). Ten dává každému různé dary – pokoru, pokání, ochranu, schopnost kázat, mluvit, věřit, léčit, atd. Tyto dary se však liší u každého člověka (každý jsme jiný a každého si Bůh používá jinak). Takový znovuzrozený člověk si je stále více vědom, že to co se s ním děje (a ono se skutečně děje) je v důsledku Boží milosti a práce Ducha svatého. Vy naopak stále tvrdíte a učíte ostatní, že vše – včetně vlastní spásy – si člověk musí odřít sám. Opět Vám to nemohu brát, jen však dodám, že Bible, ze které často citujete, před tímto vlastním snažením varuje na mnoha místech. Přičemž Písmo udává i důvod tohoto varování. Tento důvod je v naprostém rozporu s východními naukami a snad i všemi ostatními náboženstvími => člověk se čistě vlastní snahou a vlastními skutky nemůže sám před Bohem očistit a ani si u Něj „zasloužit“ spásu: a) jednoduše toho nikdo není schopen, b) Bohu je takové jednání přímo „odporné“. Jistě se ani v tomto neshodneme. Doufám však, že Vám tento můj vysvětlující text postačí k tomu, abyste přestal tvrdit, že zde navádím ostatní ve smyslu „stačí pouze rozumem uvěřit a uznat, že Ježíš za mě zemřel, teď můžu žít jak chci, mám totiž u Boha vystaráno.“ Proti takovému smýšlení jsem totiž také a na takové se vztahuje: „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!‘“ (Mat 7,21-23)

    7. Ještě mi v té rychlosti vypadla důležitá poznámka. Týká se účinku Ducha svatého v životě znovuzrozeného člověka. Duch svatý člověku začne postupně ukazovat Svoji vůli (tedy vůli „Otce v nebesích“). Osobně věřím, že každý skutečně znovuzrozený člověk touží poznat Boží vůli pro svůj život a jsem si jist, že Bůh má něco jako individuální Boží plán pro každého skutečně věřící člověka. Je pak pouze otázkou času, kdy Bůh takovým lidem svoji vůli odhaluje (a způsob volí opět Bůh pro každého člověka různě). Na řadě je opět člověk, aby následně svou vůli podřídil této vůli Boží, protože Bůh každému stále ponechává (relativní) svobodu, On nikoho nutit nebude. Na základě svého poznání se domnívám, že člověk, když něco koná ve shodě s Boží vůlí, tak o tom ví, protože na této cestě (a mnohdy nelehké) je mu až „nadpřirozeně“ pomáháno a je mu tak podáván dostatek důkazů. A rozhodně ví a cítí, kdy na základě svého rozhodnutí a činu (např.v důsledku pokušení, atd.) z této Boží vůle „sešel“ a je zase u svých osobních (egoistických) snah, cílů a tužeb. Ale vše má svůj čas a milost Boží je zcela mimo lidské představy.

     Třeba tyto mé vstupy některé hledače inspirují. Kdyby mi někdo chtěl něco osobně, třeba mi vynadat :-), tak jsem k dispozici na „korenypoznani(zavinac)gmail.com“.

 8. ad: On mi porad povida ,ze spasu najdu jedine v Kristu.Povida mi,Jezis zemrel za nase hrichy. No ja mu povidam,ze zkratka tohle neberu.

  Hmm…:-) No třeba to bude jenom tím, že je to poněkud „složitější“:

  http://cheb.evangnet.cz/node/86

 9. Marťasi, pokud Vám to nebude vadit, zareaguji. Píšete : „No a tak s nim vedu obcas hovory.On mi porad povida ,ze spasu najdu jedine v Kristu.Povida mi,Jezis zemrel za nase hrichy. No ja mu povidam,ze zkratka tohle neberu.To jako pred tim,nez Jezis zemrel za nase hrichy to bylo jinak ? Lide jako nemohli byt spaseni ? A po Jezisi se to zmenilo ?Rikam mu,ze logictejsi se me zda karmicky system,ale on to vzdy rychle prejde ze tak to neni,protoze v bibli je to a tamto. Inu,takova „plodna“ diskuze :-)) Ale jinak je to fajn clovek.“

  Chápu, že hledáte v přemýšlení o principech stvoření logiku, já ji taky hledal. Ona ale i je v tom Biblickém výkladu, kterému se ale člověk musí chvíli věnovat. Problém s karmou a reinkarnací je především v tom, že to je pouhá lidská filosofie a moudrost (před kterými Bible přímo varuje), která zdánlivě poskytne odpověď na určité věci, aby následně vznikly otázky další. A v případě spasení lidské bytosti – způsob spásy a vůbec ta možnost spasení leží na Bohu-Stvořiteli a ne na lidských guruech, různých mistrech a filosofech. A co k tomu říká Bůh je velmi detailně psáno v Bibli, a On říká zcela něco jiného než jak se domnívá omezený lidský rozum a chladná lidská logika (spása vlastní snahou přes meditaci, ctnostný život třeba i přes stovky životů…). Samozřejmě, věřit mi to nemusíte :-)

  Dále jsem chtěl odpovědět na Vaši otázku ohledně spasení před Kristovým ukřižováním, ale lépe než je to popsáno třeba tady bych to asi nenapsal a nemá cenu opakovat, co už je napsáno někým jiným (ačkoliv s některými informacemi na těchto stránkách osobně nesouhlasím): http://www.gotquestions.org/Cesky/spaseni-pred-Jezisem.html

  Na závěr jen podotknu, že kdyby se mi nedal Ježíš až „nadpřirozeně“ poznat, tak bych v toto Biblické poselství neuvěřil, ačkoliv jsem jej dříve znal a i přesto jsem jej odmítal právě pro svoji víru v karmu, reinkarnaci a spásu skrze vlastní snahu. Moje srdce bylo vzdáleno od Boha…

  1. ad: Problém s karmou a reinkarnací je především v tom, že to je pouhá lidská filosofie a moudrost (před kterými Bible přímo varuje), která zdánlivě poskytne odpověď na určité věci, aby následně vznikly otázky další.

   Uff! Kontrolní otázka: nejste náhodou „u Jehovistů“? Těm taky pravidelně z ústředí v Brůůklynu, hrnou sofistikovaně do palic, že myslet, přemýšlet a používat mozek i k něčemu jinému, než jen jako jednosměrný „přijímač“ a „pohlcovač pachů“ prefabrikovaných pravd, je fuj a e-e…

   Lukáši, věřte nebo nevěřte, ale myšlení bez víry je stejně nebezpečné jako víra bez myšlení.

   1. Honzo, podsouváte mi slova, které jsem nenapsal. Nepsal jsem nic o tom, že myšlení je škodlivé. S Vaší poslední větou souhlasím. Vždyť i píši, že celá Bible, pokud ji člověk bere jako celek (a tedy přemýšlí nad ní), dává smysl a logiku.

    Možná jsem se však nevyjádřil jasně. Každa víra začíná v mysli, ale pokud tam jen zůstane (na úrovni mysli), nikdy se z ní nestane víra živá, o které se píše v Písmu. Živá víra v Krista je neslučitelná s vírou v karmu a reinkarnaci (která je dle mého dosavadního poznání výplodem pouhé lidské moudrosti a filosofie, kdežto Písmo je, opět dle mého dosavadního poznání, inspirované Bohem-Stvořitelem – a když dělá něco Bůh, tak to nedělá napůl, nebo jen z části, ale dokonale).

    Nikdy jsem nepsal, že nemáme používat svůj rozum, myslet a zpochybňovat přijímané. Rovněž představa, že tady něco napíši a druhý na základě toho uvěří v pravdivost Bible a Krista, by byla hodně naivní. Toto vždy v člověku způsobuje pouze Bůh na základě své milosti, ale k „popošťouchnutí jistým směrem“ si může použít (a použivá) i druhé lidi.

    1. Ano, Lukáši, toto už beru. Resp. beru vše, ve všem je obsažen „viditelný kontext“, smysl a řád. Neodvrhujte však filosofii. Vždyť je to Láska. Láska k moudrousti. A Láska je dar. Dar od Boha. Jsou to „spojené nádoby“.

    2. Lukáši, napsal jste :“Živá víra v Krista je neslučitelná s vírou v karmu a reinkarnaci (která je dle mého dosavadního poznání výplodem pouhé lidské moudrosti a filosofie, kdežto Písmo je, opět dle mého dosavadního poznání, inspirované Bohem-Stvořitelem – a když dělá něco Bůh, tak to nedělá napůl, nebo jen z části, ale dokonale).“

     Víte o tom, že od počátku křesťanství byla reinkarnace a karma běžnou součástí věrouky, protože ji učil a vlastně přinesl i Ježíš Kristus. Do takového třetího století – absolutně bez problémů. Pak přišli lidé, měniči učení. Je to jev v mnoha náboženstvích. Zakladatel není, Ježíš po smrti, Pavel a Petr po smrti,Órigenés po smrti a světská moc upravuje až se z ní kouří!

     Vaše tvrzení z prvního odstavce se tak opírá o umělé změny které až v šestém století přinesli lidé, ne o to, co učil Ježíš. Jeho učení bylo značně zredukováno.

     První z patnácti výroků 165 svatých otců 5. koncilu v Konstantinopoli roku 553 n.l. sdělilo klatby – kdo by byl proti klatbám – víte asi jak dopadl, že?

     „Hájí-li někdo vybájenou preexistenci duší a jejich fantastické obnovování z toho vyplývající – ten budiž v klatbě.“

     A dále (výroky 14. a 15.):

     „Praví-li někdo, že bude existovat jedna jediná jednota všech rozumových bytostí; že zároveň s těly bude zrušeno oddělené bytí a početná rozdílnost, že poznání u rozumových bytostí následuje zničení světů, odkládání těl, rušení jmen a že nastane naprostá shoda poznání stejně tak jako bytí, a že ve vybájeném obnovování by existovaly jen pouhé inteligence, jak to bylo i v preexistenci, o níž mluví – ten budiž v klatbě.“

     „Praví-li někdo, že stav inteligencí bude stejný jako kdysi, když ještě nesestoupily dolů nebo nepadly, takže začátek je roven konci a konec mírou začátku – ten budiž v klatbě.“

     Proč se dnes bojíte starověké klatby? Ortodoxie – v katolické teologii nauka, která se shoduje s učením katolické církve – též pravověrnost. Já ji nepotřebuji a nenazýval bych umělé zásahy jako živou víru.
     Proč nejdete s důvěrou k počátkům pravého učení Ježíše Krista?
     A tady je asi jádro pudla.
     Ty změny = klatby pak přinesly přepisování evangelií. Staré knihy na pergamenu byly drahé, náročné na přepisování, ale daly se snadno zničit a přepsat pro nová pokolení věřících, navíc ještě pod klatbou, k obrazu světského vládnutí.

     Já se pravdy nebojím a ani slepě netrvám na tom či onom. Naštěstí, v synoptických evangeliích zůstalo mnoho, čemu upravovatelé nerozuměli. A tak i dnes se mohu těšit ze sice útržků, ale pořád ještě skvostné pravdy, kterou i sem přinesl a učil Ježíš Kristus.

     Dobrou noc.
     Václav Žáček

    3. Vendo, zopakuji jen co jsem psal v tomto vlákně Matrixovi: „V Bibli nic jako karma (tak jak ji popisují východní nauky a tady jí vyznávající někteří diskutující) není, ale ten kdo této nauce věří a v Písmu ji domněle hledá, tak ji tam pro sebe „vidí“ (stejně jako reinkarnaci). Bylo by to však na delší článek, kde bychom rozebrali jednotlive verše, které zastánci karmy a reinkarnace s oblibou citují.“

     Víte, přijde mi, že cokoliv lze nakroutit na cokoliv, když se budete chytat jednotlivostí a detailů (tak jako Vy zmiňujete cosi o čištění poháru a o zaplacení posledního haléře). Jenže, pak se může stát, co se zřejmě děje i Vám – že minete ducha celku. Což v případě Bible znamená minout Ducha svatého, resp.On kvůli Vaší uzavřenosti míjí Vás. Kdyby Vás nemíjel, pak byste poznal, že Bible, tak jak je, je kompletní od začátku do konce a vše tam má své místo. Jistě, asi žádný člověk nerozumí každé větě, ale to hlavní (ohledně spásy člověka) dá Duch svatý lidem, kteří uvěří v Ježíše jako Spasitele, poznat brzy.

     To je i mou odpovědí, proč nesdílím Váš názor, že je Bible přepisovaná a upravovaná jak se to lidem hodilo a dokonce že Ježíš učil v podstatě něco jiného než dnes čteme v NZ. Vím, že na toto téma je řada velmi odborných prací (např.jak Starý zákon Židé přepisovali ručně, učili se nazpaměť, když opisovatel udělal malinkou chybu vše začínal znovu, Nový zákon platí za jeden z nejlépe ozdrojovaných a ověřených historických dokumentů, ap.), kdyby Vás to zajímalo zkusím na internetu pohledat. Nabízím Vám však ještě další názor, takovou vlastní „úvahu“, snad Vám bude stát alespoň za představu.

     Jistě se my dva shodneme na tom, že existuje Bůh a ten je, kromě jiného, i Láskou a miluje každého člověka. Věřím, že takový Bůh-Stvořitel může cokoliv a topícímu se lidstvu, které každé desetiletí žije jiným stylem, zanechal jistou viditelnou kotvu „po všechny časy“ a tou je Písmo svaté, které je již dnes TÉMĚŘ všem dostupné. Omezovat všemohoucího Boha na to, že nedokáže osvítit a prosadit svoji vůli (např.v podobě osvícení určitých lidí, kteří o tom co v kanónu bude nebo nikoliv tenkrát rozhodovali) je dle mého zcela krátkozraké. Co jiného by tu milující Otec-Bůh zanechal lidem? Milión a jednoho gurua, kteří se dohromady neshodnou ani na jednom učení? Tedy, že člověk duchovně hledající musí obrážet mistry, číst tuny duchovních knih (která každá tvrdí něco jiného), případně hledat roky Pravdu v meditaci někde v sobě? To by pak nebyl milující Bůh, ale skutečně ten „netvor z hlubin“ jak jej popisuje GN. Já všechny tyhle činnosti dělal, ale k Bohu mě žádná z nich nezavedla. Pak mi Pán Ježíš svoji milostí vlil víru v Něj a i víru v jeho Slovo v Bibli a najednou se začalo vše dít a vlastně se stále děje.

     Jistě, všechny texty Bible jsou psány lidmi, ale osvícenými Duchem svatým, takže pro mě je autorem Bible Bůh a beru ty texty za jeho Slovo, které je stále živé. Na papíře je to však jen černý inkoust, do doby než přichází Duch svatý, který „otevírá oči k vidění a uši k slyšení“. To bych Vám moc přál…a možná by stačilo na chvíli zapomenout všechno to „co se člověk domnívá že již ví“ a upřímně se pomodlit a poprosit.

    4. Napsal jste Lukášovi a znovu mi zdůraznil :“Vendo, zopakuji jen co jsem psal v tomto vlákně Matrixovi: „V Bibli nic jako karma (tak jak ji popisují východní nauky a tady jí vyznávající někteří diskutující) není,….. “

     Dovolím si uvést definici karmy – slovo karma pochází ze sanskrtského kořene „kr“ a vyjadřuje zákon, podle kterého: „každý kdo koná, obdrží přesně takový výsledek či odměnu, jaká jeho činům odpovídá“.

     Prosím, zamyslete se nad tím.

     A teď se zamyslete nad tím, co Ježíš Kristus řekl – zaznamenal Matouš, kap.7:1,2 :
     1„Nesuďte, abyste nebyli souzeni.2 Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno.

     Jaký v tom vidíte rozdíl?

     Pěkný den
     Václav Žáček

    5. Vendo, odpověď je velmi prostá (a vidím, že na Vás je třeba reagovat stručně a jasně, což oceňuji). Mimochodem, vážím toho, že jste uvedl i první řádek 7.kapitoly a nevytrhl z kontextu jen ten druhý. Když to totiž berete v celku (a jinak Písmo ani nejde brát), tak rozdíl je zcela patrný.

     Ježíš zde lidem oznamuje, abychom nesoudili druhé. Nemáme soudit, protože každý člověk je jiný a má od Boha jiný vklad, vyrůstal v jiné rodině, podmínkách…jak tedy bychom mohli soudit druhé v Pravdě, navíc když sami nejsme dokonalí? A Ježíš hned dodává: protože POKUD BUDEŠ soudit druhé, tak i Tebe bude Bůh soudit. A podle tvého chování k bližním se k Tobě bude chovat Bůh. To navazující je také důležité pro celkový kontext: „Proč se tedy díváš na [stéblo] slámy v oku svého bratra, ale nebereš v úvahu trám ve svém vlastním oku? Nebo jak můžeš říci svému bratrovi: ‚Dovol mi, abych ti vytáhl [stéblo] slámy z oka‘, když, pohleď, v tvém vlastním oku je trám? Pokrytče! Vytáhni nejprve trám ze svého vlastního oka a pak jasně uvidíš, jak vytáhnout [stéblo] slámy z oka svého bratra.“ Mt 7,3-5.

     Ať tak či onak, ta definice karmy co jste napsal znamená PODSTATNĚ něco jiného. Tak nevím, jsem jediný kdo cítí ten zřejmý rozdíl???

     A navíc, chápání karmy je většinou spojené s minulými a budoucími životy (a tedy s nutností že každý čin z minula se musí odčinit v budoucnu, i třeba v dalším životě) a s tím zásadně nesouhlasím a na to především reaguji. Avšak nechci, nemohu a nebudu Vám brát Vaší víru. Když však někdo píše „je to karma“ a já mám možnost reagovat, tak zareaguji.

  2. „Problém s karmou a reinkarnací je především v tom, že to je pouhá lidská filosofie a moudrost (před kterými Bible přímo varuje)“

   Mily Lukasi,pokud Vam to nebude vadit ,tak take zareaguji.Kdyz tu Vasi Bibli (ktera pry varuje) kdosi sepisoval,mela védska kultura,ktera zminuje karmu a reinkarnaci ,za sebou jiz 3000 let sepisovani te jak Vy rikate lidske filosofie a moudrosti. A budhismus jiz byl take nejake to stoleti na scene. Pak nekdo sepise Bibli a vsichni si z toho maji jako padnout na bobek jo ?

   K premysleni o logice stvoreni mi Bibli nepodsouvejte,neni to mum salek kavy. Je to jako s jidlem,nekdo rad jidlo sladke a nekdo zase korenene.Ja mam rad exotiku. A take mam hluboky respekt pred civilizaci,ktera nam dala nejvetsi duchovni epos a to v dobe kdy Jezis mel jeste nejakejch 3000 let cas.

   Preji Vam hezky den

   1. A jeste jednu vec Lukasi. Na svete v soucasnosti veri v karmu a reinkarnaci dobrejch 1.5 miliardy lidi.Ti vsichni ,zda se ,jsou dle Vas jen nestastnici,protoze necetli „skutecne“ slovo Bozi z Bible. A co muslimove ,dobra miliarda lidi presvedcenejch o neomylnosti a logice v Koranu.
    Ja se fakt smeju,jak nekdo neunavne porad presvedcuje jine,ze jedine ta jejich vira je ta spravna.

    Lukasi,vubec Vam Vas nazor a poznani ke kteremu jste dospel (at uz ctenim Bible,nebo Jezis dal „nadprirozene“ poznat) neberu.Ale budte tak hodnej a nepodsouvejte svou viru druhejm. Ja Vam take nepodsouvam mou.

    Hezky den

    1. Martasi, proč tak agresivně? To kvůli mým slovům o pravdivosti a jedinečnosti Bible? Všímám si delší dobu, že mnoho vyznavačů východních nauk jsou extrémně hákliví na Bibli…

     Nikde nepíšu (a nenutím!), že „jedině ta má víra je správná“, ačkoliv osobně jsem o ní přesvědčen, to bych byl pokrytec kdybych tvrdil něco jiného. Vždyť Vám tam i píši „Samozřejmě, věřit mi to nemusíte :-)“

     Co píši to píši, ostatní si udělejte názor! Vy to odmítáte a já s tím nemám nejmenší problém, proč také? Kdo roky věří v karmu a opakované vtělování neodhodí tuto víru na základě jednoho příspěvku, tak naivní skutečně nejsem. Po pravdě, důvod proč jsem se vpletl do Vaší diskuze s Vendou byl i tento: vím zcela jistě, že to tu čtou lidé, kteří ale v diskuzích nereagují (předpokládám, že jich bude většina) a tyto naše vstupy – ty Vaše, ale i ty mé – je mohou obohatit.

     Odpověď jsem ale adresoval přímo Vám (a vlastně jsem použil Vaše slova), takže pokud se Vás to dotklo, tak se upřímně omlouvám.

   2. ad. mam hluboky respekt pred civilizaci,ktera nam dala nejvetsi duchovni epos

    Čím to asi je,že ta civilizace HNIJE a „zastavil se tam čas“.

    ad…a to v dobe kdy Jezis mel jeste nejakejch 3000 let cas.

    Omyl.Ježíše znali už před 12000 lety,prokazatelně před 7 500 lety a také jej znali Keltové před 4000 tisíci.
    Ono Nový Zákon je inspirován Kelty,Slovany,..

    1. „Čím to asi je,že ta civilizace HNIJE a „zastavil se tam čas“.

     Ktera civilizace Hvezdicko ? Ta védska jiz davno zanikla.A cas se nezastavil,ten neuprosne bezi .Kali yugu si uzivame plnymi dousky – viz Vas citat
     „Dnešní civilizace je v troskách,inteligenčně téměr na samém dně.“

     „Omyl.Ježíše znali už před 12000 lety,prokazatelně před 7 500 lety a také jej znali Keltové před 4000 tisíci.
     Ono Nový Zákon je inspirován Kelty,Slovany,..“

     Zajimave – zkuste to trochu rozvest Hvezdicko

 10. ad: Chtěl jsem ukázat, že vyznavač karmy manipuluje s pojmy a dojmy.

  No nedělejte si nejmenší iluze, že vyznavači vědy a světa definic, jsou na tom – co do pojmy/dojmy i co do omezenosti – nějak podstatně líp…:-))) Pardale, na filosofii je nejúžasnější to, že nepotřebuje vůbec a lautr nic ukazovat. Filosofie prostě vše jen předkládá, a nic nevysvětluje, ani nevyvozuje.

  1. ad: taková je Vaše filosofie a je to znát.

   Cožééé?…:-) Myslíte tím „moje filosofie“? Ale Pardale, takového přece nic neexistuje. Chlape darebná, že Vás zase „přepadly“ dojmy?..:-)))

 11. ad: Je to paradox, ale ze všech orientálních, tzv. východních nauk, filosofií či náboženství, jsem se právě o tento směr nikdy nezajímal. Nikdy.

  Pardale, ale na tom přece není vůbec nic paradoxního. Ba právě naopak. Kde je v nekonečném vesmíru „nahoře“, „dole“, kde je „východ“, kde je „západ“, „sever“, „jih“? Vždyť jsou to všechno naprostý nesmysly a pouhý „referenční body“ vytvořený toliko a jen člověkem. Věřtě nebo nevěřte, ale cílem a smyslem všech náboženství je jediné: zbavit člověka iluzí a nesmyslů. A jestli jste se, jak říkáte NIKDY nezajímal (přičemž je šuma fuk v jakém kontextu to své „nikdy“ a „nezájem“ vyslovujete) pak vězte, že kromě přísloví „pro stromy nevidí les“, se v daném případě přímo, doslova, ba až „neparadoxně“ nabízí: odříkaného chleba, největší krajíc.

  1. Honzo, těsně vedle. Paradox, že se nezabýval budhismem psal Venda. Do lesa chodím každý de a pořád vidím stromy i les, chápu že je to moudrý citát, který musíte opakovat každý týden, chápu i jeho význam, tak už se s tím stromolesem na mě neobracejte. Člověk, který má v jednom odstavci 10 slov v uvozovkách ukazuje leda to, že těm pojmům nerozumí. U Vás je vše jinak.Napřed poučíte všechny okolo a sebe nikdy.

   1. Myslete si, že rozumíte pojmům a spěte dál… Koneckonců, taky nic nového pod sluncem.

    ad: U Vás je vše jinak.

    Ano. Zaplaťpámbů a díky Bohu, ano.

    Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. (1. Kor 2,9)

    Tělesný člověk nechápe těch věcí které jsou Ducha Božího, nebo jsou jemu bláznovstvím, aniž je může poznat. Protože ony mají být posuzovány duchovně. (1. Kor. 2,14)

 12. Pardále, píšeš:

  ….Pane GN, nesouhlasím. Jde i o atmosféru v kostele. Kostely a církev stojí peníze. Takže co takhle zrušit muzea i Národní galerii, filharmonii a koncertní sály, případně Národní divadlo a filmovou tvorbu….

  Porovnávať kultúru, šport, divadlo, film, s náboženstvom cez ,,atmosféru“, je sice zaujímavé, ale aj poloprázdná galéria, športoviská , či múzeá majú tiež svoju atmosféru, ale tieto ustanovizne sú čiastočne financované z vlastných príjmov, z príspekov filantropov , aj z daní náš všetkých, ale je tu oproti celoplošnému financovaniu tisícok ,,profesionálnych kresťanov“, jeden rozdiel.

  Náboženstvo je každého osobná volba, do ktorej by nemalo zasahovať nič a keď je životaschopné, udržia si ho ,,veriaci“ z príspevkov, ktoré dajú ,,dobrovolne“ a nie surovo prerozdelením daní aj od tých, ktorých to vôbec nezaujíma, alebo sú voči náboženským kecom imunní.

  Na to, aby niekto cítil Boha a vieru, nepotrebuje celú sieť kostolov, kaploniek, chrámov, spovedelníc, sákristií ,zvonárov a tisícky profesionálnych ohlupovačov a vykladačov Biblie, roztečených do každej, aj tej najmenšej dedinky . Na ohlupovanie ,,nablblých“ sú k dispozícií aj rádiá, náboženské vysielania, či samostatné náboženské TV stanice.

  Pardále, majú aj múzeá, filharmónie, galérie profesionálnych ,,vysvetlovačov“, podnecovačov, ohlupovačov ,dohadzovačov, dílerov , či samostatné vysielania v rádiách, či v TV ,tiež v každej dedinke?

  Toto si Pardále nedomyslel, keď si položil ,,rovnítko“ medzi náboženstvo a kulúru, šport, či umenie .

  Toto prirovnanie je také isté, akoby si porovnával kravské lajno s parfémom. Oboje má ,,svoju atmosféru“, ale v detailoch jedno smrdí, a druhé vonia…

  1. Pane GN, nejsem příznivcem navracení všeho majetku církvi, což vzhledem ke stáří duchovních rozkradou ODS, kteří to spustili. Mluvil jsem s několika mladšími faráři, kteří toho mají dost na starosti, takže vím, že to bude těžké. Jednoduchá rovnice ovšem je, kdyby to komunisti neukradli, tak se nemusí vracet, podobně jako velkým podnikatelům a šlechtě. Pokud nebudeme kulturní památky ( historické stavby tedy i kostely ) podporovat, tak spadnou a rozkrade se co zbylo po drancování v 90.letech, které přineslo větší škody jak třicetiletá válka ( =slova správce diecéze).
   Věřící přispívají na kostel, naše rodina hlavně díky mé ženě dává tak 3 000 Kč/rok ( na mši, na květiny, při bohoslužbě). Takže na mě nedoplácíte. Církev vždy měla své příjmy, takže stát to spolufinancuje. Jiný si ta za 20 let koupí motorku, která je nebezpečná i dalším řidičům. Jiný 20 let chodí na Spartu, nebo chodí do divadel a kin, což se zdá má od Vás povoleno, je to těsně vedle Vámi řešeného lejna.
   V pohraničí se opravila řada kostelů za soukromé peníze německých rodin, které jsme vyhnali po válce.
   Platíme statisícům nezaměstnaným. Farář pracuje a obecně pomáhá. Vám pomáhá pohnout žlučí.jak by řekl Honza citátolog ( asi původně Aristoteles) : každé vyměšování je tělu prospěšné.

   1. ad.navracení všeho majetku církvi,

    1.Jakého majetku?Jaký majetek církev,krom duchovního poznání,může vlastnit?
    CIRKEV pochází od staroslověnského slova CRKY-srky,loky,DOUŠKY(mateří-douška
    není náhodná báseň,lidé nebyli hloupí a nepotřebovali ohlupovací TV,zbytky
    Slovanů a Keltů byli vystěhovány v druhé polovině 19.stol.-svinstvo)

    2.Neznáte historii ani 300 nazpět,o minulosti nevíte nic jiného,než je
    Vám tvrzeno jakýmikoliv prostředky.
    Celá ta svinstva,co se tu děly a dějí mají cíl:změnit minulost.Když neznáte
    minulost,nemůžete nalézt příčinu chybování.Pro společnost je to katastrofa.
    Krom toho jsou zde utajovány příšerné genocidy nejen katolické církve a jezuitů, jsou zde zatajovány i katastrofy,jako povodně,cunami,zemětřesení
    atd.

    Dnešní civilizace je v troskách,inteligenčně téměr na samém dně.

    1. ad: Dnešní civilizace je v troskách,inteligenčně téměr na samém dně.

     A je tudíž otázkou, zda konzumem otupělou masu huhňavých debilů, pro kterou jedinou měrou všech hodnot je toliko a jen zažívací trakt, lze nazývat vůbec civilizací.

     Prvním poškozením je pád do „konzumní společnosti“.
     Druhým poškozením je zkratkovité spojení mezi bohatstvím a ctností.
     Třetí poškození je pád do sebe-obelhávání, kdy člověk neumí hodnotit své vlastní nectnosti.
     (Adam Smith)

    2. Vůbec nejchytřejší děti byly před Marii Terezii, kdy nebyla povinná školní docházka vid Honzo :)

 13. Pardále, píšeš:

  … Pokud nebudeme kulturní památky ( historické stavby tedy i kostely ) podporovat, tak spadnou a rozkrade se co zbylo po drancování v 90.letech …

  Pozor, keď sa jedná o kultúrne pamiatky aj tie ,,kostoly, kaplnky, chrámy“ by som nenavrhol ,,zlikvidírovať“, lebo nie som ,,Stalinov vnuk „, alebo aby som bol za to, aby sa z nich zrobili sýpky, či sklady MTZ , ale aby TÍ, čo v nich otrepávajú tie náboženské bludy“ boli platení z peňazí veriacich.

  Stavby ako také, sú už tu, a môžu poslúžiť , ako dôkaz ,,neschopnosti človeka použiť na prežitie svoj ,,MODZOG“, alebo genetický strach z toho, že aj podla dnešných vedomostí , je ČLOVEK vo Vesmíre ,,osamotení“…

  Môžeme ich ,,zaliať nemrznúcou zmesou“ a ponechať na ,,večné časy“…

  Ja osobne, že sme nestretli inú civilizíáciu, som viac menej rád, lebo keby sa tu objavili a boli ,,Ako my“, a boli by na vyššom stupni technického pokroku, by NÁS ,,zmietli z povrchu Zemaplacky“ , ako odporný HMYZ . Ja osobne by som im fandil, lebo VIEM, čo sme ZAČ a kam to dotiahneme.

  Netvár sa Pardále, že nevieš, čo bude so Zemeplackou cca o sto-dvesto rokov, ak sa nezmeníme . Bude tu len a len vysušená, zahnusená a vyžmýkaná Planeta , ktorá bez Človeka bude potrebovať min 100.000 rokov na ,,regeneráciu“..

  Takéto ,,vesmírne hovado“, akým bola ,,z hliny stvorená Obluda“, už mala dávno vyhynúť ,,samoodkväcom“ a nie ponechaná bez dozoru , aby ,,kaličila“ prírodu, do ktorej boli ,,nejakou, mne neznámou činnosťou implementovaní“, ako škodná“.

  Tak nám …. ale to už je klasika…

  1. Pane GN, píšte
   „Pozor, keď sa jedná o kultúrne pamiatky aj tie ,,kostoly, kaplnky, chrámy“ by som nenavrhol ,,zlikvidírovať“, lebo nie som ,,Stalinov vnuk „, alebo aby som bol za to, aby sa z nich zrobili sýpky, či sklady MTZ“
   Komentář : Viděl jsem ve Vilniusu kostel přebudovaný na teplárnu opravdu stalinistická, ale i tam se za to slušný lidi styděli.
   Takže něco hezkého před vánocemi, pane Gilgamešova noho, jste pěkný vůl. to je sice kastrovaný býk, ale Vám ucvakli kus na mozku.
   Jinak znám dost slušných a dobrých Slováků, ale bohužel i my máme takové kousky jako jste Vy.

 14. Jistě, všechny texty Bible jsou psány lidmi, ale osvícenými Duchem svatým, takže pro mě je autorem Bible Bůh a beru ty texty za jeho Slovo, které je stále živé. Na papíře je to však jen černý inkoust, do doby než přichází Duch svatý, který „otevírá oči k vidění a uši k slyšení“.

  Napsal jste, jen doplním…

  Matouš 5:15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.

  Marek 4:21 A řekl jim: „Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen?

  Lukáš 8:16 Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.

  Lukáš 11:33 Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli.

  Ani Bůh nerozsvěcuje Světlo, aby bylo v ústraní.

  1. ad: Na papíře je to však jen černý inkoust, do doby než přichází Duch svatý, který „otevírá oči k vidění a uši k slyšení“.

   Tak to sis tak možná někde přečet, „v duchu“ si o tom jen toužebně sníš a věřím, že i možná zbožně přeješ. Ale to je tak asi všechno. Neboli „tvoje maximum“, tvoje hranice. Políbení Duchem svatým, který opravdu „otevírá oči k vidění a uši k slyšení“, se jaksi nekoná a formulkama a vatou z Bible, absenci ducha nevyfutruješ. Víš, ten můj milovanej pacholek Bůh, to už tak nějak zařídil. Ale jak to zařídil, tak o tom nemám nejmenší páru…:-)

 15. Matrix – 18.12.2015 (13:03)

  Sorry, ale záplatovat logický díry ve tvejch teoriích, to fakt nemíním. Jako správný ovčan a otrok, si mysli dál a věř iluzi, že v Evropě ještě nikdy nebylo líp. Modrá pilulka, uvězněná mysl, to je přece tvůj problém, ne můj.

  https://www.youtube.com/watch?v=tZ4OQVXDYmM

 16. ad – Jinak Vanoce nijak se zenou neslavime.Ono kdyz je venku 26ve stinu plus ty palmy,tak ta atmosfera to neni ono.Ma zena pece trochu cukroviho (vynikajiciho) a misto kapra jiz roky jime kanice .Dum nezdobime a nejsme jedini.No a darky si nedavame,pac si muzeme jeden druhem udelat radost kdykoli behem roku.
  _________________________________

  K Vánocům asi patří zimní atmosféra, tedy alespoň – kdo ji má pod kůží jednou zažitou, nikdy ten otisk vzpomínky nevymaže. Ladovská zima a Vánoce prostě patří k sobě jako chleba a sůl.
  Ale v tom ostatním s Vámi Martasi nesouhlasím. Vánoce jsou jedním z nejdůležitějších kulturních rituálů, jsou součástí kolektivní paměti. Tradice, kterou rozhodně stojí za to dodržovat, ctít a předávat dál, dalším generacím. Upevňuje to v nás kulturní sounáležitost a kořeny. Neberte to teď ode mě nijak konfliktně, jen se zeptám: nelžete si tak trochu sám (sami) sobě?

  1. ad: Vánoce jsou jedním z nejdůležitějších kulturních rituálů, jsou součástí kolektivní paměti.

   No v konfrotaci se současností, s hmatatelnou a všudepřítomnou realitou, mě spíše napadá slovní spojení: kolektivní ztráta paměti.
   ……:-)

   1. ad – No v konfrotaci se současností, s hmatatelnou a všudepřítomnou realitou, mě spíše napadá slovní spojení: kolektivní ztráta paměti.

    Jaký si to uděláš, takový to máš. Dobrého je vždycky ten menší díl.

    1. ad: Jaký si to uděláš, takový to máš. Dobrého je vždycky ten menší díl.

     No tak to určitě, to bez debat. Akorát, že v tom narůstajcím kvantu sraček, se ten díl dobrého, čím dál tím víc umenšuje a zákonitě ztrácí. Stejně jako se umenšuje prostor pro „jaký si to uděláš, takový to máš“.

    2. ad – Stejně jako se umenšuje prostor pro „jaký si to uděláš, takový to máš“.

     Ano, to je pravda, ale úplně všechno Ti sebrat nemůžou. Takže stále platí – „jaký si to uděláš, takový to máš“ alespoň tam, kde ještě můžeš. To, že se toho mála někdo vzdá dobrovolně a ještě tomu tleská, to je jiná věc.

  2. Zdravim Vas Vero,

   To ,ze vetsina dodrzuje nejaky kulturni ritual jeste prece neznamena,ze ho musim dodrzovat taky.Vy se mnou souhlasite ,ze k Vanocum patri ta zimni atmosfera,sami ted mate v CR asi Vanoce bez snehu.Ale se zbytkem nesouhlasite ,a to je prece v poradku,kazdy jsme jiny. Nejsem zkratka priznivcem kolektivnich ritualu a tradic.Beru zivot tak jak plyne a ne jak mi kaze kalendar.

   Hezke svatky :-)

   1. ad – Beru zivot tak jak plyne a ne jak mi kaze kalendar.

    To bez debat, znám rebely, kteří slaví Silvestra každý den a Vánoce klidně v červenci. Znám spoustu lidí, kteří argumentují „dárky můžu dávat kdykoliv i cukroví napéct kdykoliv a ne zrovna na Vánoce“. Sama za sebe i za svoji rodinu: milujeme advent, Vánoce a přípravu na ně. Jsou to svátky zrození nového, svátky blízkosti a rodinného krbu, určují (spolu s ostatními milníky přírody i kultury) rytmus života.
    Přeji Vám hezké Nevánoce, Martasi…:-)

 17. ad: ale úplně všechno Ti sebrat nemůžou.

  Hmm, tak to je neznáš… neznáš všechny ty „Yes, We Can!“

  1. ad – Hmm, tak to je neznáš… neznáš všechny ty „Yes, We Can!“

   Nemusíme řešit finální extrémy. Většinou se o to „všechno“ lidé připraví sami a dobrovolně.

   1. ad: Většinou se o to „všechno“ lidé připraví sami a dobrovolně.

    Lidé? Ovce nejsou totéž co lidé. Věřím, že vnímáš rozdíl, věřím, že mi rozumíš.

   2. ad: Nemusíme řešit finální extrémy.

    Neřešíme finální extrémy. V kontextu – „Yes, We Can!“ – mluvíme o autentické a hmatatelné přítomnosti.

  2. Mimochodem – právě o to jde – zachovat si lidství v těžkých existenčních podmínkách. V tom přece spočívá ten boj se sebou samým.

   1. Rozumím… Ovšem jedna věc je boj se sebou samým a jiná věc je boj se systémem jako takovým… Řekl bych, že ten Hamlet setsakra věděl o čem mluví…

  3. ad: Takže stále platí – „jaký si to uděláš, takový to máš“ alespoň tam, kde ještě můžeš.

   Obávám se, že se téze „jaký si to uděláš, takový to máš“, neboli svoboda jako taková, pomalu, ale plíživě a jistě přesouvá do „říše“ iluzí a falešných představ.
   Zvláštní, vybavil se mi teď Winston…

   Vzpomínáš si,” pokračoval, “jak sis zapsal do deníku Svoboda je svoboda říkat, že dvě a dvě jsou čtyři?”
   “Ano,” řekl Winston.
   O’Brien zvedl levou ruku hřbetem k Winstonovi, palec měl skrytý a čtyři prsty roztažené.
   “Kolik prstům držím nahoře, Winstone?”
   “Čtyři.”
   “A když Strana řekne, že to nejsou čtyři, ale pět, kolik jich bude potom?”

 18. ad: V Číně vidím hinduismus a budhismus, obojí karmu má. V Mongolsku budhismus.

  Takže zase a jen ty „stromy“, zase jen to zvěcnování a vidění jen hmotnýma očima…:-) Vidím, že nejste schopen nejen pro stromy vidět les, ale dokonce ani překročit svůj vlastní stín…:-) Pojem „povaha lidské existence“, je nejen evidentně mimo vaše rozlišovací schopnosti, ale také „cosi“ o čem jste v životě neslyšel.

  Karel Barcal k tomuto „modu operandi“ říká: Bez sebepřesažení je člověk uzavřen ve svém individuálním životě, zvěcňuje jej pouhým pečováním o jeho uchování.

  http://www.slea.cz/old/index.php/odborne-texty-mainmenu-2/2009/05

  Ale klidně spěte dál…:-)

  1. Honzo, dobrý. Až bude něco jiného jak dvojky typu stromy-les , očia vidím-nevidím , světlo-stín , uvozovka-neuvozovky a rozbory -cenné rady rady pro mě , tak snad bude o čem diskutovat.
   Přeji klidné vánoce nerušené ťukáním do klávesnice.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference