mapa stránek || vyhledávání

2016 – Rok završení

V letošním roce nás čeká završení devítiletého cyklu. Udělejte si malou bilanci, kde jste byli před devíti lety a kde jste teď? Ptejte se, jestli je váš život lepší, hezčí, kvalitnější než v roce 2008? Zaměřte se na své srdce, zda se cítí šťastnější a spokojenější než tehdy. Jaká témata vás těmito devíti lety provázela? Jak jste se k nim postavili? Určitě se dost věcí podařilo, u pár věcí to s určitostí nevíte a zajisté jste v některých oblastech zaznamenali neúspěchy. To je přirozené a není třeba se za to na sebe zlobit nebo se trestat. Právě neúspěchy jsou pro nás velkými lekcemi a na naší cestě poznání bývají těmi nejprospěšnějšími průvodci. Každý zažitý konflikt, podraz nebo nedokončená věc jsou nám důležitou studnicí pochopení a vypovídají o nás a našem způsobu života mnohem víc, než jsme si schopni vůbec připustit. Avšak cesta je cílem a právě prožitek při jejím zvládání je to nejcennější, co nám nabízí. Vítejme proto své neúspěchy a nepříjemné zážitky, protože pro lidi otevřené mysli a srdce jsou tím nejlepším a nejupřímnějším nástrojem k porozumění a poznání sebe sama.

Rok 2016 je určený pro dokončení všeho, co jsme v uplynulých devíti letech začali. Bude to mimořádný rok, který nabídne doslova zázraky těm, kteří na sobě cílevědomě pracovali a který přinese bohatou sklizeň všem, kteří zaseli a pečlivě se o svou setbu starali. V tomto roce přijde odměna pro všechny, kteří už mnohdy pod tíhou svého osobního nákladu skuhrali a z posledních sil se často vlekli nebo i dlouho stáli na místě. Kdo pochopil a kdo vydržel a příliš často neremcal, že se po něm stále jenom „něco chce“, bude mít důvody k oslavám. Zbývá už jenom doladit pár maličkostí, přesvědčit se, že získané principy zůstaly důkladně osvojeny, že vaše životní témata jsou zpracována zevrubně a poctivě. Postavili jsme dům a teď zbývá už jenom umýt okna, pověsit záclony a položit koberce.

K příjemnému prožití oslavy je ovšem třeba mít také patřičné naladění. Je nezbytné doslova pozvednout své tělo, mysl i ducha. Vystoupit ze svého stínu, podívat se na vše z širší perspektivy a s nadhledem, nenechat se vláčet hmotou a temnotou. Hmota má sloužit nám a ne my jí. A temnota okolo je stále hutnější a znatelnější, jako vždycky před rozbřeskem. Nepouštějte si dobrovolně do života lidi, kteří vás vysávají emočně, energeticky, materiálně. Nestůjte v situacích, ve kterých se necítíte dobře, jenom proto, že si myslíte, že si nic lepšího nezasloužíte. Nedávejte svou energii věcem, o kterých víte, že neslouží k tomu, aby byl svět lepší a světlejší. Blaze všem, kteří v sobě probudili soucit se vším živým, nepodílí se na zabíjení zvířat a neživí se jejich mrtvými těly. Blaze všem, kteří se v době průmyslově zpracovávaných potravin odvrací od prázdné potravy bez energie a přijmou do svého života co největší podíl živé stravy. Blaze všem, jenž se co nejčastěji dokážou odpoutat od svých mobilů, tabletů a počítačů, rozhlédnou se, nadechnou se a zkusí žít tady a teď. Také vnitřní klid, pobyt v přírodě a na vzduchu jsou nejlepším způsobem, jak se přiblížit harmonii ve svém nitru.

Víte sami nejlépe, že vaše štěstí nezáleží na tom, kdo je zrovna premiérem nebo jak roste HDP. Drtivá většina toho, čím je denně zaměstnávána vaše mysl, nemá vůbec žádný vliv na váš vnitřní prožitek ukotvení, klidu a štěstí. Je vaší nekonečnou svobodou prožívat to, co skutečně chcete a ne to, co se vám k prožívání předkládá kýmsi zvenku. Zapomeňte na své touhy neustále měnit svět. Pravda je taková, že člověk musí změnit sebe a teprve pak se svět pohne k lepšímu. Strach a nenávist uvnitř člověka způsobuje stejný strach a nenávist v okolním světě. Chaos, zmatek a spěch, tak důvěrně známý stav současných lidských bytostí, vytváří zase jenom chaos a zmatek v okolí. Neztrácejte víru, neztrácejte víru, neztrácejte víru. Zrovna teď, ať už vás často napadá cokoliv, ať už pochybujete stále častěji, je víra ve smysl všeho to nejpodstatnější. Předně víra v sebe sama, ve své schopnosti, ve svou světlou podstatu. V to, že dojdete k cíli své cesty, že můžete být šťastní a že vaše životy mají smysl. Stůjte si za svým a věřte svému srdci. Šťastný rok završení!
 

Daniel Adam Balušek
 

hodnocení: 4.9
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference