mapa stránek || vyhledávání

A zase ta transformace…

Transformace se v posledních měsících skloňuje ve všech pádech. Už skoro jako zdražování potravin nebo poplatky u lékaře v běžných médiích. Řada lidí trpí různými zdravotními problémy a příznaky s výslednou diagnózou: zdráv. Lékařské testy žádná onemocnění nepotvrzují, přesto se mnoho lidí cítí pod psa. Trápí je chronická únava, teploty, nevolnosti, ztráta orientace a další projevy, které si jen stěží dokážou vysvětlit. Další skupina lidí směruje k většímu uvědomování si sebe sama jako součásti něčeho vyššího, k hledání významu své existence. Odmítají otrockou práci u nadnárodních korporací a zjišťují, že takhle si život nepředstavovali.

V kurzu je esoterika, prodejny se množí jako pověstné houby po dešti. Domácnosti zaplavují přívaly kyvadel, moudrých knih, kamenů, svíček a nových kamarádek, co „vědí“. Místo spinningu se chodí na výklad tarotu nebo se podnikají regrese do minulých životů. Mnoho lidí bez rozmyslu podstupuje iniciaci do různých systémů práce s energiemi, aniž by si předem pořádně uvědomili o co jde, co to bude obnášet a jaký učitel je zasvěcuje. Setkal jsem se s lidmi, kteří neznají ani jméno svého „Mistra“. A také s těmi, které neodborná iniciace připravila o zdraví s trvalými následky.

Je zřejmé, že se „něco“ děje. Zájem o duchovní věci stoupá, ale skoro jako vždycky se s rozšiřujícím proudem rozmělňuje a ztrácí původní čistý pramínek obklopen masami zkalené vody. Ano, energetická transformace na Zemi opravdu probíhá a zároveň začíná být velmi zřetelná. Situace je však mnohem vážnější a méně romantičtější než se zdá. Je po nás požadováno, abychom se změnili. Přehodnotili svoje priority, znovu sestavili své hodnoty, uvědomili si, kdo jsme a co je cílem našeho života. Abychom změnili způsob vnímání světa, sebe v něm a namísto kritizování ostatních začali se svými nedostatky. Abychom přiznali duchovní stránku života a zařadili jí vedle té materiální do rovnocenné pozice. Abychom přivítali sami sebe jako duchovní bytosti, které nežijí opuštěné a tetelící se strachem, ale které jsou součástí Božího celku, pod Jeho nekonečnou ochranou. Abychom znovuobjevili víru, která nás bezpečně povede tímto obdobím. Víru v sebe sama, víru v náš svět a víru v Boha.

Tak, jak tento proces pokračuje, tak, jak se probouzí stále více lidí, roste i počet těch, kteří disponují různými schopnostmi pracovat s energiemi, jemnohmotnými těly, apod. Někteří vidí auru, jiní pracují s energiemi na úrovni andělských vibrací, další diagnostikují, druzí vykládají karty nebo zprostředkovávají různá poselství. Množí se channelingy, kurzy prací s anděly, zasvěcování do rozličných systémů. Na tomto místě bych rád zdůraznil, že není všechno zlato co se třpytí. Ne každého u koho se objeví tyto schopnosti je možné automaticky považovat za věrohodného! Zde platí ještě víc než jinde, že jak uvnitř tak navenek. Veškeré informace, které člověk sejme z duchovních světů vždy plně odpovídají jeho vlastní duchovní úrovni, morální a vnitřní čistoty. Pokud neodpovídá čistota vnitřní, neodpovídá ani čistota „zdroje“. Mnoho lidí zprostředkovává tyto informace, aniž by na okamžik byť tušili odkud vlastně jsou nebo kdo je poskytuje. Není anděl jako anděl. A ne všechno, co platí pro mě, platí pro druhého.

Chci upozornit, že na místě je opatrnost, zvlášť nyní, kdy lze očekávat příliv proroctví, poselství a „návodů“ co dělat. Stejně tak se objeví mnoho lži proroků a dalších zázračně rychle probuzených. „Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: ‚Já jsem Kristus,‘ a svedou mnohé.“ (Marek 13,6).

Při zkoumání jakýchkoliv informací je nutné vždy upřednostnit vlastní intuici, spolehnout se na vlastní úsudek. A ptát se vlastních pocitů. Co cítíte? Přichází k vám Strach nebo Láska? Co přijímám, to i vysílám. Přijmu-li Lásku, vyšlu také jen Lásku. Právě teď tvořím svůj svět. Možná jste teď trochu zmateni a ptáte se, kdo vám dá záruku, že to čemu věříte, je pro vás také užitečné a pomáhá vám.

Ježíš Kristus na mozaice z 6. stoletíPodle mých vlastních zkušeností je tou zárukou v našich podmínkách přijetí křesťanství, přijetí Ježíše Krista. Přijetím Ježíše v podobě křtu se člověk dostává trvale pod Jeho ochranu a když bude stát mezi mnohými, vždy pozná kam kdo patří. Podle mého dosaženého stupně poznání je právě přijetí Ježíše nezbytné k následné cestě k Bohu. A právě znovuobjevení víry v Boha je smyslem a cílem transformace, která kolem nás probíhá. Někteří pochopili, někteří ne. Buďte opatrní a naslouchejte svému srdci. Už je mezi námi mnoho těch, kteří si nechávají radit od špatných rádců nebo propadli své duchovní pýše a duchovnímu egu. Existují i tací, kteří využívají své schopnosti k manipulaci a zneužívání druhých. Existují tací, kteří nevědí co činí a s čím mají tu čest. Ani ti však nebudou ušetřeni spravedlnosti.

Je naopak také mnoho těch, kteří s čistým srdcem denně pomáhají řadě hledajících. Takoví však zůstávají většinou nenápadní a je jen na vás, abyste je objevili. Lidé čistého srdce kolem sebe šíří světlo a lásku, ne strach a nesrozumitelná proroctví vyvolávající v člověku nejistotu. Stojíme před obdobím, kdy bude zkoušena pevnost naší víry, našeho přesvědčení a naše odvaha pokračovat v nastoupené cestě duchovního rozvoje. K tomu nám dopomáhej Bůh.
 

Daniel Adam Balušek, Praha, 19.02.2008

Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference