mapa stránek || vyhledávání

Arabové – co po nás chtějí?

lodVelká vlna arabského přistěhovalectví a celkově střetu evropské a arabské kultury v současné době jistě není náhoda. Nebude náhoda, že Arabové přicházejí v době, kdy Evropa a naše společnost prožívají krizi hodnot a identity. Možná nám je Arabové pomohou znovu najít, příp. je znovu vytvořit, každopádně nás nenechají být, aniž bychom prošli určitou reflexí sebe sama. Zcela jistě nám nastavují zrcadlo a ukazují, jací jsme. Jací jsou oni, není až tak důležité, je to prostě jiná kultura, jakých jsou na světě spousty.

Proč nás tolik dráždí? Co je na nich tak zvláštního, že některé děsí, některé odpuzují, některé dokážou dohnat až k nenávistné xenofobii a obavám o náš svět a budoucnost?

Mnozí správně cítí, že s Araby – ať už jsou to uprchlíci nebo přistěhovalci – přichází i něco víc. Že to není jen záležitost pro imigrační úřad. To, co přichází, je zkouška, zkouška a případně trest. Zkouška toho, za co se vydáváme – zda jsme vskutku civilizovanou a vyspělou společností, lepší než ta jejich, anebo zda se při prvním otřesu rozsype a ukáže se obraz Evropy, jejíž obyvatelstvo si nezaslouží renomé, jež požívá. Ukážou se být Evropané a český národ vyspělí a lepší než ti druzí? Uvidíme.

Arabové s převahou muslimské víry nám také naznačují, že Evropa příliš upadla do ateismu, bezvíry a falešného pohodlí. Ukazují nám druhou tvář světa, tu, kterou nechceme vidět, když jsme si zvykli žít pro peníze, kariéru a zábavu a zavrhli jsme autoritu a zákony nebe. Podle muslimské víry jsou Arabové ti dobří a zbožní a Evropa je výspou dekadence a mravního úpadku. Šířit dobro a pravou víru je pro ně povinností. Jak se s tímto Češi vypořádají, je otázka pro ně. Arabům, zdá se, nic nestojí v cestě a Evropa je pro ně jasným cílem, který nenechají jen tak být. Nutí naši zhýčkanou Evropu a její lid se měnit, ukazují, že Boha není radno pomíjet, zlehčovat a už vůbec ne se mu vysmívat. To, že Evropa má bohatství a vyspělost, ještě neznamená, že obstojí před nebeským soudem. Pokud nás Arabové něčemu učí, je to o Bohu – není radno se k němu stavět lehkomyslně.

Muslimové ukazují, co je to čistá víra, poslušnost a oběť – tedy to, co Evropanům chybí. Jejich státní systémy si je podřidily, ujařmily a utvrdily v představě, že žádného Boha ani morálku k životu nepotřebují, jen práci, peníze a trochu zábavy, daly jim falešnou jistotu a záruku bezpečí. To se nyní mění a my jsme konfrontováni s někým, kdo tyto hodnoty nesdílí. Říká nám, že máme mít stud před Bohem a bát se jej.

Český národ však na toto varování reaguje s nepříčetnou nenávistí, zlostí a touhou všechno cizí, co nám k přichází, vymýtit, zničit. Postavit kolem sebe ploty, zdi a ostnaté dráty, myslím, nepomůže, chyba není venku. Dokud to Evropané a Češi nepochopí, budou dále konfrontováni s tím, co tak neradi vidí a nejraději by neviděli. Na Araby a muslimy se však nehněvejme, ti jsou stejní jako my. To my ukažme, že jsme slušní lidé, ukažme, že jsme dobří a přátelští a lidumilní, bohulibí a spravedliví, dokažme že nejsme „nevěřící psi“, nýbrž bohabojní a dobří lidé v očích našich muslimských bratří.

arabstina-koranArabové přicházejí, protože se přespříliš rozmohl bezbřehý ateismus a konzum, společnost se vyprázdnila a naplnila hloupostí a vnitřní bídou. Pro muslimské bojovníky je to signál k útoku. Situaci můžeme změnit jen vlastní pílí a prací na sobě. Staňme se lepšími a zbožnějšími než muslimové a oni nás přestanou napadat a budou k nám vzhlížet a vážit si nás. Pokud ale přilneme k bezduché kultuře, prázdnotě a falešným ideálům, těžko jim odejmeme důvod dál pokračovat v křížovém tažení proti nepolepšitelným bezvěrcům.

Jediným řešením je určitá duchovní obnova, návrat k bohabojnosti a víře, určité přiblížení se a sblížení s islámem a nalezení porozumění s nimi. Pro věřící a zbožné obyvatelstvo Evropy by bylo snazší najít řeč s muslimy, lépe s nimi vycházet a vyhnout se tak nepříjemným budoucím konfliktům. Vyostřování rozdílů a touha zničit toho druhého vše jen zhorší a přivede do skutečně nebezpečné situace, v níž nebude žádného vítěze.
 

Ladislav Zelinka
 

hodnocení: 2.8
hlasů: 12
Tisk Tisk

156 komentářů

 1. No jo, návrat k víře a bohabojnosti, propána… pro věřící a zbožné obyvatelstvo by bylo snažší najít s muslimy společnou řeč… to jako nevíte nic o křižáckých svatých válkách ve středověku nebo o obléhání Vídně muslimy v šestnáctém století? Jak to, že tenkrát ještě věřící Evropa nenašla s muslimy společnou řeč?
  Píšete nesmysly.
  Vracet se k „čisté víře, poslušnosti a oběti“, tedy k primitivní náboženskosti, když se Evropa už pohnula o dost dál? To by bylo smutné.

  Evropa by teď měla ukázat nikoliv jak je přátelská a mírumilovná a bohabojná, ale zda a jak se dokáže ubránit ničivému vlivu primitivnější kultury. Zda si dokáže obhájit své hodnoty i v takto obtížné situaci.

 2. „Jediným řešením je určitá duchovní obnova, návrat k bohabojnosti a víře, určité přiblížení se a sblížení s islámem a nalezení porozumění s nimi. Pro věřící a zbožné obyvatelstvo Evropy by bylo snazší najít řeč s muslimy, lépe s nimi vycházet a vyhnout se tak nepříjemným budoucím konfliktům. Vyostřování rozdílů a touha zničit toho druhého vše jen zhorší a přivede do skutečně nebezpečné situace, v níž nebude žádného vítěze.“

  Autor zřejmě nechápe, že tolerance a podobné třešničky Islám nejen nezná, ale považuje je za herezi. Islamizace Evropy je one way ticket, jednosměrná dálnice. Muslim je především povinen šířit Islám a islámské právo. Má od Boha dané právo vládnout nad nevěřícími.
  Kdo tohle nechápe, tomu není pomoci….
  Naprosté nepochopení následků řízené imigrace.
  Zdařile se s tímto problémem vypořádal v článku „Hledání tváře Boha lidstvem“ Josef Staněk.

  1. Arabští uprchlíci prchající do Evropy mohou být slušní a pracovití, nejdou primárně šířit islám. Dopadne to ale tak , jak jeden vůdce pravil, muslimové bojují vaginou, to je početným potomstvem, což vymírající Evropa zatím bude živit a zaplatí to a pak na to doplatí. V roce 2100 bude víc jak polovina obyvatel Ruska muslimové. Muslimové prchají před jinými muslimy, se kterými nejsou schponi, nechtějí a nemají čím bojovat. Skandinávské země desítky let benevolentně přijímají uprchlíky a naučili je hlavně žít s rukou nataženou a z dávek na děti. Německo je cílová země, protože mnozí muslimové tam mají příbuzné. Hurá za příbuznými do Evropy. Jako před 150 lety mladší bratři sedláků odcházeli jeden za druhým do Ameriky.
   V roce 2100 bude subsaharská oblast asi o 3-5°C teplejší a hodně suchá, počet klimatických uprchlíků má být až 100 milionů. A cílová stanice bude Evropa, příliv neočkovaného obyvatelstva a s nimi středověké choroby.
   Proč se bojíme muslimů, když jen několik % jsou teroristé a zbytek lidí vyhnaní válkou?
   Uprchlíci před válkou nejsou většinu teroristé, ale ti se mohou mezi nimi snadno skrývat. Muslimských teroristů je jen několik % z muslimů , což celosvětově je údajně 350 milionů, víc jak obyvatel USA. Ani fašistických fanatiků v Německu nebylo zpočátku moc, většina Němců byli slušní lidé.
   Isalám není jen náboženství, je to způsob života, fanatické modlení mužů 5x denně, ženy bez práv a vzdělání. Smrt v boji za islám je chápana jako hrdinství. Křesťanství dalo základ evropské a světové civilizaci a vychovává pracovité a tolerantní lidi se zaměřením na rodinu. Stačí se podívat do digitalizovaných matrik digiceskearchivy.cz na své předky. Spousta dětí v rodině, většina tzv. legitimní ( tedy manželské) děti římsko- katolického vyznání. Za 100 let se Češi geneticky moc nezmělili, výchova se po pár kotrmelcích změnila až skoro zanikla a jsme tzv. atheisté, přesněji bez vyznání. Církev přestavovala autoritu a oporu, kantoři a rodiče předtavovali autoritu a vzor. A tento systém vychoval lidi, kteří vytvořili v zemi stíhané ve 20. století dvěma válkami a jedním komunismem, trvalé hodnoty, krajinu, průmysl, vzdělání,vědu, kulturu i morálku. Vytvořilo se to pro budoucnost našich dětí a muslimský svět chce všechno jinak, přizpůsobit se to sotva. České národní obrození bylo světovým unikátem. Mohlo proběhnout kvůli velkému množství dětí na vesnicích převážně českého obyvatelstva, které si zachovalo jazyk a zodpovědnost za budoucnost národa. Nestali jsme se národnostní menšinou s úřední řečí němčinou. Přijali jsme po válce vlnu imigrantů z Rumunska pak Řecka, bývalé Jugoslavie, z Vietnamců vyhnalých z Německa, máme tu desetitíce Ukrajinců a ještě víc Slováků, všichni se vyznačovali snahou se včlenit do naší kultury, naučit se řeč a pracovat zde. Přišlo mnoho Romů a i po destiletích nemnoho se jich začlenilo do společnosti. Přicházejí muslimové a s nimi oprávněné pochybnosti o tom, zda se chtějí respektovat zvyky této země a být pro ni přínosem.
   Roku 1865, tedy před 150 lety bylo zrušeno v USA otroctví. A jsou tam černoši inetegrováni? Detroid je rasismus naruby, 85 % černoši a město ve finančním bankrotu.

 3. Evropa je duchovně nejvyspělejší území – to nemá nic společného s jakýmkoliv náboženstvím a ideologií!!! Naopak! Duchovní vyspělost je známkou rezistence vůči jakýmkoliv náboženstvím. Náboženství jsou mocné nástroje manipulace a nemají nic společného se skutečným Bohem. Český národ není ateistický, i když si to o sobě myslí, je naopak velmi intuitivní, proto nesnáší náboženství, tj. kulty zrůdných bohů, kterých se máme bát, kteří trestají, chtějí krev a oběti. Ateistický by byl pouze v případě, že by propadl ateismu, neboť ateismus není nic jiného než organizovaná náboženská ideologie. Myslet si, že když nevěřím, jsem automaticky ateista, je nejvydařenější tah předáků skryté církve ateistické. Odsuzovat Evropu znamená odsoudit budoucnost lidstva. Islám je zrůdná ideologie, která nezamrzla ve středověku, ale v primitivní kultuře starověku, kdy lidský život měl menší hodnotu, než je hodnota výkalů. Islamismus je destruktivní síla, jakou svět od doby nacistického Německa neviděl. Je to čistý klerofašismus.

  Nyní se testují a zavádějí nové formy války, chronické války, kdy si většina lidí válku neuvědomuje, přesto tato válka může mít zrůdnější důsledky než horká válka. Nejvýznamnější válkou současnosti je organizovaná invaze imigrantů do Evropy. Snad se ještě nikdy v historii celého lidstva nestalo, aby atakovaný národ hledal prostředky, jak natrvalo živit, ubytovat a navyšovat počty válečných vetřelců namísto toho, aby byl vyhlášen válečný stav a všemožně podporován vlastní národ. Nyní se tak chová celá Evropa, která si nechá diktovat zrádným Bruselem a „iluminátskými“ organizacemi jako OSN či neziskové organizace. Invaze vojsk v roce 1968 (v době, kdy se vetřelci ještě nevítali) může mít v porovnání s invazí zločinných imigrantů zcela zanedbatelné důsledky pro náš národ. Destrukce způsobená parazity a islamisty bude největší peklo v historii lidstva, nacistické Německo by mohlo pukat závistí. Mise, ve které nacisti selhali – zničit duchovní budoucnost lidstva – bude naplněna. Oběti sluníčkové ideologie mají pouze dvě formy budoucnosti – buď budou v případě, že zvítězí láska, v učebnicích popisováni jako největší vlastizrádci, nebo budou v případě, kdy zvítězí zlo a nenávist, oslavně popisováni jako kolaboranti klerofašistického islamismu, který zotročil celý svět.

 4. Nemyslím si, že Arabové přicházejí na základě nějakého hlubšího mystického děje a úkolu, přicházejí prostě proto, že jejich vlastní lidé (fanatici) jim u nich doma působí peklo, …je to tedy určitý druh rezignace asi jako tady u nás zavládla rezignace v r. 1968, kdo to nechtěl snášet, tak emigroval, ostatní rezignovali. U Arabů je to stejné, vinou USA nastává rozvrat v jejich zemích, vlády se ujímají Koránu nehodní poloblázni a poctivému muslimovi je z toho na blití, …tak si řekne: „Než tohle, to raději Evropa!“. Daleko větší záhadou je proč toto etnikum, stále spočívá v tak nemoderním rozpoložení, povinnou školní docházku také mají, učitelé vyučují fakta, nikoli dogmata, a je vědecky prokázáno, že průměrně inteligentní člověk si dokáže utvořit realistický světonázor sám od sebe, takže otázka zní: Proč mají tak nemoderní světonázor a proč tolerují fanatické vůdce ve svých vlastních řadách! Žádné zabíjení k Míru nevede, …k Míru vede vždy jen ukončení zabíjení.

 5. Jsou lidé, kteří upozorňují, jak v Americe funguje soužití lidí z různých končin, podobně v Austrálii, jak jsou vztahy mezi lidmi krásné.
  Neuvědomují si takoví lidé, že je to naopak.
  Severoameričané přišli o svou vlast, jiní lidé jim ji sebrali. Stejně tak Australci.
  Nakonec i Čechům, přistěhovalci od 17. do 20. století. Nyní je 21. století.

 6. Ufff, zdá se mi, že autor vůbec netuší, kdo má dopravdy „prsty“ v řízené migraci islámu do Evropy…takové, na bázi duchovní zpustlosti zdejších obyvatel, zdůvodnění, že o trest, neberu…Bůh netrestá, jen nás pozoruje…
  Stejně tak si nemyslím, že lze naleznout porozumění s pravověrnými islamisty…ti mají své kolejnice, po kterých jiný vlak nejede…
  Zkouška pro Evropany, no budiž, prověřena bude naše jednota společenství…

  Jinak, slyším a čtu spousty oficiálních komentářů k celkové situaci ze všech stran, ale nezaznamenal jakýkoli popis pravých příčin a důvodu jejího vzniku…

  1. Ale, jak tak zde čtu v příspěvcích, např. Argoran má dobrou trefu…

 7. Pár odkazů k tématu aktuálnímu.:

  Vědci proti strachu a lhostejnosti
  http://www.vyzvavedcu.cz/

  http://ivan-stampach.bloger.cz/Politicke-aktuality/Me-zkusenosti-s-antiislamismem

  Ovčáček s povolením od Zemana napadl vědce: Jejich výzva k toleranci prohlubuje příkop – http://ldvk.cz/gZZ

  http://ivan-stampach.bloger.cz/Politicke-aktuality/Koreny-soucasneho-ceskeho-rasismu-a-xenofobie

  + Džaláluddín Rúmí: Mystické ódy
  http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2004110002

  1. Signatáře nové Anticharty v čele s p.Putnou raději nekomentovat… Svobodný zednař O. Stampach o pozadí činnosti lozovych bratrů na plánované imigraci 50 miliónů převážně muslimů jistě něco tuší, ale nepoví. A Rumi by již někde jako heretik ležel s urezanou hlavou na ulici v Mosulu.

 8. Všem bych vřele doporučil přečíst si knihu Civilizace – Západ a zbytek světa od Niall Fergusona. Tam, kde jsme dnes je vykoupeno mnoha obětmi, za mnohé vděčíme lepšímu institucionalismu, prostě křesťanství bylo progresivnější než jiná náboženství ve zbytku světa a vůbec to nebylo lehké. Přesto, že nevyznávám křesťanskou víru, tak si musím připustit, že právě díky této víře jsme dnes, kde jsme. Ano bylo mnoho bolesti a křivd ve jménu kříže, o tom není pochyb, ale událo se i mnoho dobrého a nepřísluší mi to hodnotit. Měli bychom si uvědomit, jak dlouho trvá společnosti vychovat západního člověka, jsou to desítky let, rodina, jesle, školka, škola, vysoká škola. Od počátku našeho života jsme drilováni západní kulturou a vytváříme si hodnocení co je dobré a co dobré není. Myslím si, že rychlokurz pro uprchlíky 6 měsíců nebo rok (přesně to nevím) není dostačující. Ti lidé co sem přicházejí jsou z jiné civilizace a to je zásadní problém. Proto by se mělo přistupovat k problému velice obezřetně a lacino nezahazovat to co naši předkové vytvořili. Dnes máme liberální společnost, za to vděčíme právě jim. Díky nim můžeme studovat a sdělovat naše názory druhým. Ano jsme povinni pomoci, ale ne formou bezhlavého přijímání uprchlíků z jiné civilizace s odlišným viděním světa. Zakončil bych to myšlenkou, když dva dělají totéž není totéž.

 9. Domnivam se,ze vse se tak nejak deje prirozene,protoze lidstvo si zkratka podobnymi deji projit musi.Myslim,ze to byl Budha,kdo rekl „neztracejte svuj cas a energii nad necim,co nemuzete ovlivnit“. Zcela jiste nemohu ovlivnit jako jedinec soucasnou uprchlickou vlnu lidi z islamskych a africkych zemi.Mohu se priklonit na stranu odpurcu,nebo na stranu liberalnich vytacu.Ale tak nejak podvedome citim,ze lepsi je nebyt priklonen k zadne strane,a radeji to nechat plynout. Nemam totiz pocit,ze jsem zde na tomto svete proto,abych resil uprchliky.Ale to si musi srovnat v sobe kazdy sam.
  Krasny vikend vsem hledacum ..

   1. „Nemam totiz pocit,ze jsem zde na tomto svete proto,abych resil uprchliky.Ale to si musi srovnat v sobe kazdy sam.“

    Neřešte. On to někdo vyřeší za vás, případně s vámi…

    1. Jo,mozna to nekdo vyresi a mozna ne.Mozna to budete prave Vy :-).Neresim to,protoze to zaprve neovlivnim a zadruhe nechci byt hnán svymi touhami,treba touhami neco resit.
     Mejte se hezky :-))

    2. Omyl!
     Zajídaného chleba největší krajíc!
     Taky se mějte hezky. I když se vám to nebude líbit! :-)))

 10. Všetci mohamedáni, ktorí sa v státisícoch hrnú do Európy TERAZ jednohlasne prehlasujú, že utekajú ,,za mamonom“…

  Ok, vezmime to do úvahy, začleňme ich do ,,kolektívu“, otvorme im ,,peňaženky a srdcia, niektorí aj plúca“..

  Je otázkou času, kedy sa kvantita premení na kvalitu, teda, kedy sa tu ,,zabydlia“ a potom, nakolko sú viac prispôsobivý svojim ,,náčelníkom viery“, si ich TÍTO podchytia a nemilosrdne nás podrežú, ako kurence…

  Treba si len spomenúť na konkistadorov, ktorí pozlátkami oblbli naivných, možno aj úprimných ,,Indianov“. Najprv mali biely na ICH území kostoly, potom im ,,ukradli ženy a potom ich vykántrili, ako my kántrime podkany…

  A kolko ich zostalo, myslým tých pôvodných obyvatelov, ktorí v dobrej viere tú ,,zberbu“, ktorá hladala len mamon .. Môžete ich zrátať na prstoch dvoch rúk,pri ich oslavách pred kamerami.. Sú chudobní, chorí a opustení, pretože ich Bohovia“ boli slabší, ako BOH tých , čo prišli aj v mene obrátenia bezbožníkov na pravú vieru..

  Bude to presne tak, ako nám to bolo ukázané vo filme Planeta opíc“. Opice boli najprv len poskokovia, pomocníci v domácnosti, až jeden z tých ,,opičiakov“ im ukázal, že OPICE majú väščšiu silu, sú nemilosrdnejšie, ako ludia, ktorým robili poskokov…

  Toto bude aj náš koniec, keď sa masa mohamedánov aklimatizuje, potom bude nasledovať druhý diel,náboženský náčelníci ich dobrovolne, alebo nasilu doženú ku krajnosti, to jest do vykynoženia tých ktorí im dali na začiatku prácu, nový domov.

  To sú naše demokratické predstavy, naivita, a neznalosť ,,mohamedánov“, pre ktorých koberček, 5x modlitba denne a stáročiami vynútená oddanosť k ,,svojim náboženským šéfom“ je zrovnatená jedine so životom v súdružskom kolektíve mafie…

  Viera v ich Netvora z hlbín vesmíru je nebezpečnejšia, ako bolo poznanie Opíc, že majú fyzickú prevahu nad LUĎMI. A POTOM Už BOLO PO PARáDE..

  Sme v dobe, keď asi zažijeme obrátenie dejín, keď nás vo vlastnom dome vykynožia mohamedáni.Ako to bude vysierať, vidíme teraz dennodenne na filmových záberoch z obsadených území Islamským štátom .

  A nemuseli sem prísť so zbraňami, ako to bolo za križiackych vojen.Možno si to zaslúžime pre tú nenažratosť a túžbe po ,,bohatstve“…

  Tak nám Jahvinko pomáhaj a tie dejiny nám NEOTÁČAJ..

  1. A je smutné, když se objevuje nenávist – kam jen se obrátíme, tam vykukuje. Ako ju vyky nožiť?

 11. bo,píše:

  …A je smutné, když se objevuje nenávist – kam jen se obrátíme, tam vykukuje. Ako ju vyky nožiť?

  Ja by som Ti navrhoval, keď si taký ludomil, zober si do svojej rodiny, takých 5-6 mohamedánov a zavolaj nás po roku na exkurziu, ako so dopadol, ak nebudeš už o hlavu kratší…

  Naivita, ,,Láska“, sú veci, ktoré pri počte niekolko stotisíc opičiakov nemá v nbašom slovníku čo hladať…

  Sú to novodobé ludské kobylky, ako boli Huni…

  Kristova noho, čo nás len čaká??

 12. Lepšie je zapáliť dnes pár lodí s desiatkami mohamedánov, ako desiatky rokov trpieť pod ich jarmom.

  Dnes, keď je ludí na svete, ako sračiek, pár tisíc mohamedánov, sem, či tam, nehrá rolu. Však sa dokotia..

  Vy Češi to pochopíte asi ťažko, ale stredovek na Slovensku bol o mohamdánskom útlaku ktorý trval cca 200 rokov. Boli to sice len Turci ale história nás poniektorých poučila.

  Koho nie, prajem mu na vlastnej koži pochopiť, čo je mohamedán. Ja len tolko, že od opíc sa líšia len tým, že nemajú ochlpenie na celom TELE a namiesto Velkého Opičiaka, velebia akéhosi vykastrovaného Alaha..

  Čo sú zač, vidíš denne v TV…

  Tak nám Kon-Tiki pomáhaj. Si silnejší a aktívnejší ako Hospodin, ale na môj vkus si aj tak príliž lenivý…

  1. Jakoby zde místo zastávání svých názorů převládala nenávist. Několikrát pasáček volal: Pozor, vlk!! Přiběhli lidé na pomoc, a kluk se jen smál. Až přišli vlci doopravdy, pochutnali si, už mu nevěřili.
   Přidám výňatky, kdo chce, si kopne –

   Jak se šíří nenávist: Případ Islám v ČR nechceme
   http://www.respekt.cz/tydenik/2015/32
   Mimochodem, když jsem žil dva roky v Jordánsku, v uprchlickém táboře, maminka vždy na Vánoce zaopatřila nějaký stromek, který ozdobila a nikdo z muslimské části rodiny, která žila v tom samém domě, si nestěžoval.  Ze své zkušenosti vím, že mnoho muslimů slaví svátky s křesťany a naopak – a mnohé muslimské země mají Vánoce jako oficiální státní svátek (např. Egypt, Irák, Súdán, Malajsie nebo Indonésie). V Indonésii, nejlidnatější muslimské zemi na světě, je státním svátkem narození Buddhy

   Evropa a islám – Franco Cardini. Nakl. Lidové noviny. Praha 2004. (Pův. italsky 2002)
   Ostatně se má zato, že obdobně jako ve většině byzantských oblastí, rovněž ve Španělsku a v Septimánii lidé nenahlíželi na nově příchozí s nenávistí. Vláda muslimů totiž byla pro většinu obyvatelstva snesitelnější než útisk despotických křesťanských vládců. s17

   ČRo 28.8.2004, 21 h.
   Zpravodaj Štětina v Deníku víry přiznává, že ani v době útoku na Irák mu muslimové nezazlívali, že je křesťan, necítili nepřátelství.

   Rovnost 5.12.2001
   28-letý znojemský farník Petr B. putuje do Jeruzaléma.
   „Nejvíce jej překvapilo, jak přátelsky jej přijali muslimové v Sýrii. Naopak např. v Bulharsku, kde čekal slovanskou pohostinnost, se jí nedočkal.“ uvedl Petr G.

 13. A ještě podle muzikanta:
  Štefan Rybár, Ondřej Hejma: Autostopem do Nepálu. Vyd. Práce, Praha 1978.
  Za volantem byl tentokrát mírumilovný učitel zeměpisu, který jel do Mašhadu (Irán) na vojenské cvičení. —
  —. Po jídle jsme se šli s Ondřejem trochu opláchnout, učitel zatím pečlivě uklidil všechny zbytky na úhlednou hromádku, utřel kobereček, uklonil se a doprostřed položil malý obyčejný kámen. Nenápadně, ale s napětím jsme pokukovali, co z toho bude. Poklekl na obě kolena, položil čelo na zem a pak s pohledem upřeným na kámen začal tiše odříkávat nějaké modlitby. To vše netrvalo ani pět minut. —
  Z rozjímání mě vyrušil sršeň. Přiletěl s hlukem menší helikoptéry, začal kroužit kolem zbytků oběda a já jsem byl ve střehu. Sršeň je jeden z mála tvorů, k nimž cítím vždy ostrou nenávist. Uchopil jsem tedy deník a chystal se sršně srazit, když se od automobilu ozval učitel.
  „Neměl bys mu ubližovat“, řekl tiše a klidně. „On sem prostě patří, je tady doma a my ho rušíme, jsme tu vetřelci. Je už tak málo míst, kde má klid…“
  Nerad to říkám, ale v tu chvíli jsem se hluboce styděl. Řekl to mile, bez výčitky, jen jako kdyby radil. Tiše jsem se omluvil, ale on dál utahoval šrouby a o celé historce už nepadlo ani slovo. str. 56

 14. Vážený pane prezidente Václave Havle,
  Vaše slova, s nimiž jste vešel do sbírek citátů slavných, mi znějí teď v uších skoro pořád. „Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti“, řekl jste kdysi a já přemýšlím, jak byste reagoval dnes při pohledu na zástupy zbědovaných lidí, pro něž je Evropa poslední nadějí. A jaká slova byste asi tak našel pro zdejší politiky, kteří o nich mluví jako o invazi kobylek a místo aby pro ně organizovali pomoc, mobilizují proti nim armádu. Taky si, přiznám se, nevím moc rady s těmi věčnými řečmi o ekonomických uprchlících, co prý stejně v unii azyl nedostanou. Copak nestačí, že se narodili jako rukojmí zločineckých režimů? A že hledají šanci na důstojný život aspoň pro své děti? Kdyby západ takhle uvažoval, když sem před sedmačtyřiceti lety přijely sovětské tanky, nemohl by nikdy poskytnout útočiště mně ani oněm 300 000 Čechů a
  Slováků, kteří jsme v letech po okupaci odešli z republiky za svobodou. O holý život šlo přece tenkrát jen málokomu z nás.
  Zrovna tak nechápu ty neustálé obavy, že nás převálcuje „cizí živel“, neschopný se integrovat. Což se tvrdí ve vší vážnosti v zemi, která po Listopadu dokázala vstřebat kulturu tak odlišnou, jako jsou Vietnamci, kterých tu dneska s námi žije na 60 000! Absurdní divadlo, že, pane prezidente…?

  dnes 00:33

  Autor: Ludmila Rakušanová
  Zdroj: http://www.denik.cz/rakusanova/vazeny-pane-prezidente-vaclave-havle-20150822.html

 15. Pane Zelenka,
  vypadáte na člověka, který se nikdy v muslimské zemi nebyl osobně podívat, píšete zatím z  tepla svého domova, kde dostáváte zkreslené informace o Vám neznámém „arabistánu“ s pomocí evropských informačních médií, výživně prohnojenými americkými vlákny. Dějiny a střety mezi arabským a křesťansky smýšlejícím světem jsou vám asi neznáme. Pro mě vyvozují jiné resultáty, než pro vás. Proto s vaším pojetím reality zásadně nesouhlasím.
  Až se Vám pod okny zúčastní cca 100 uprchlíků, můžete mi sem napsat Vaše telefonní číslo, já Vám mile rád zavolám Záchranku.

 16. Márty píše:

  ….po Listopadu dokázala vstřebat kulturu tak odlišnou, jako jsou Vietnamci, kterých tu dneska s námi žije na 60 000! Absurdní divadlo, že, pane prezidente…?

  Zrovnávať Vietnamcov a Arabov je také istá hovadina, akpo porovnávať hrušky a jablká…

  Myslým si, že Vienamci urobili pre nás obrovský kus nadpráce a to tým, že v dobe divokého kapitalizmu u nás, keď všetky aj banálne veci boli mimoriadne predražované vo vznikajúcich ,,butikoch“, by boli pre nás nedostupné.

  Keby neboli v tej dobe prišli a ponúkali svoj lacný, i keď nekvalitný tovar, chodili by sme tu ako Adam s Evou. Možno by sme okrem figového listu namali už ozaj nič….

  Ja hovorím, v tom čase, rozbehu kapitalizmu nás obúvali, ošatili a dali nám elektroniku za babku, keď naša ,,domáca“ rannokapitalistická ,bola za desať babiek…

  Ja osobne sa určite dočkám doby, kedy bude na každom námestí postavená socha Neznámeho Vietnamca, ktorí zachránil NÁS pre biedou a zimou z dôvodu, že by sme na to jednoducho nemali…

  Tak nám Jahvinko VTEDY pomohol…

  A aký je rozdiel vtedy a teraz? Vietnamcov vymenili Číňania a svojimi obchodmi vytlačili domácich predražených butikárov, ktorí handry a inú šepleť zamenili za tú NAŠU predraženú kapitalistickú, či tie predražené šmejdy dovezené z Turecka…

   1. Nechejte už konečně toho člověka spát. Udělal to i dalajláma.
    Pořád by ho někdo neoprávněně stavěl na piedestal.
    Nezavádějte znova nezasloužený kult osobnosti.

 17. Pan Zelinka tu rieši otázku, ktorá sa už v histórii ľudstva vyskytla mnohokrát s fatálnymi dôsledkami pre oblasť, ktorú postihla. Je to ako keď sa krajinou preženú žravé kobylky, ktoré zničia všetko, čo sa im postaví do cesty. Je to ako invázia hyksónov do bohatého a prosperujúceho Egypta, ktorú poznáme z Biblie v rozprávkovej podobe o Jozefovi a jeho rodine. Pre Egypt to však bola pohroma na 450 rokov, kým sa panovníci Horného Egypta nezozhodli vojensky zasiahnúť a vyhnať židov z krajiny. Aj túto historku poznáme v rozprávkovom podaní Biblie ako židovský exodus. Pre Egypt to však znamenalo koniec ich civilizácie a nástup mocenských impérií, ktoré zmenili tvár vtedajšieho sveta na mnoho stáročí. To bol počiatok vlády židov v celom svete pod ich bohom, ktorý im dal Mojžíš. Dnes je však geopolitická situácia naklonená trochu iným smerom a to na východ (na Čínu, Rusko, Indiu, Afriku a Latinskú Ameriku), takže to dnes môže dopadnúť inak, ako tomu bolo v minulosti. Je však isté, že nás, Európu a svet čaká veľmi pohnutá a neistá budúcnosť…

 18. Chci se také blýsknout moudrostí a tak dím: Když mongolové napadli Asii a část Evropy a ovládli téměř celý tehdejší svět, byli označeni za „bič boží“. (Dneska by někteří mohli říct, že došlo k realizaci kolektivní karmy.) Nemůžu si pomoci, ale z článku a slov autora mám stejný pocit – že si Evropa vlastně zasloužila invazi imigrantů pro svou laxní víru, ústup duchovnosti, bezbožnost, ztrátu bohabojnosti atd.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference