mapa stránek || vyhledávání

Arabové – co po nás chtějí?

lodVelká vlna arabského přistěhovalectví a celkově střetu evropské a arabské kultury v současné době jistě není náhoda. Nebude náhoda, že Arabové přicházejí v době, kdy Evropa a naše společnost prožívají krizi hodnot a identity. Možná nám je Arabové pomohou znovu najít, příp. je znovu vytvořit, každopádně nás nenechají být, aniž bychom prošli určitou reflexí sebe sama. Zcela jistě nám nastavují zrcadlo a ukazují, jací jsme. Jací jsou oni, není až tak důležité, je to prostě jiná kultura, jakých jsou na světě spousty.

Proč nás tolik dráždí? Co je na nich tak zvláštního, že některé děsí, některé odpuzují, některé dokážou dohnat až k nenávistné xenofobii a obavám o náš svět a budoucnost?

Mnozí správně cítí, že s Araby – ať už jsou to uprchlíci nebo přistěhovalci – přichází i něco víc. Že to není jen záležitost pro imigrační úřad. To, co přichází, je zkouška, zkouška a případně trest. Zkouška toho, za co se vydáváme – zda jsme vskutku civilizovanou a vyspělou společností, lepší než ta jejich, anebo zda se při prvním otřesu rozsype a ukáže se obraz Evropy, jejíž obyvatelstvo si nezaslouží renomé, jež požívá. Ukážou se být Evropané a český národ vyspělí a lepší než ti druzí? Uvidíme.

Arabové s převahou muslimské víry nám také naznačují, že Evropa příliš upadla do ateismu, bezvíry a falešného pohodlí. Ukazují nám druhou tvář světa, tu, kterou nechceme vidět, když jsme si zvykli žít pro peníze, kariéru a zábavu a zavrhli jsme autoritu a zákony nebe. Podle muslimské víry jsou Arabové ti dobří a zbožní a Evropa je výspou dekadence a mravního úpadku. Šířit dobro a pravou víru je pro ně povinností. Jak se s tímto Češi vypořádají, je otázka pro ně. Arabům, zdá se, nic nestojí v cestě a Evropa je pro ně jasným cílem, který nenechají jen tak být. Nutí naši zhýčkanou Evropu a její lid se měnit, ukazují, že Boha není radno pomíjet, zlehčovat a už vůbec ne se mu vysmívat. To, že Evropa má bohatství a vyspělost, ještě neznamená, že obstojí před nebeským soudem. Pokud nás Arabové něčemu učí, je to o Bohu – není radno se k němu stavět lehkomyslně.

Muslimové ukazují, co je to čistá víra, poslušnost a oběť – tedy to, co Evropanům chybí. Jejich státní systémy si je podřidily, ujařmily a utvrdily v představě, že žádného Boha ani morálku k životu nepotřebují, jen práci, peníze a trochu zábavy, daly jim falešnou jistotu a záruku bezpečí. To se nyní mění a my jsme konfrontováni s někým, kdo tyto hodnoty nesdílí. Říká nám, že máme mít stud před Bohem a bát se jej.

Český národ však na toto varování reaguje s nepříčetnou nenávistí, zlostí a touhou všechno cizí, co nám k přichází, vymýtit, zničit. Postavit kolem sebe ploty, zdi a ostnaté dráty, myslím, nepomůže, chyba není venku. Dokud to Evropané a Češi nepochopí, budou dále konfrontováni s tím, co tak neradi vidí a nejraději by neviděli. Na Araby a muslimy se však nehněvejme, ti jsou stejní jako my. To my ukažme, že jsme slušní lidé, ukažme, že jsme dobří a přátelští a lidumilní, bohulibí a spravedliví, dokažme že nejsme „nevěřící psi“, nýbrž bohabojní a dobří lidé v očích našich muslimských bratří.

arabstina-koranArabové přicházejí, protože se přespříliš rozmohl bezbřehý ateismus a konzum, společnost se vyprázdnila a naplnila hloupostí a vnitřní bídou. Pro muslimské bojovníky je to signál k útoku. Situaci můžeme změnit jen vlastní pílí a prací na sobě. Staňme se lepšími a zbožnějšími než muslimové a oni nás přestanou napadat a budou k nám vzhlížet a vážit si nás. Pokud ale přilneme k bezduché kultuře, prázdnotě a falešným ideálům, těžko jim odejmeme důvod dál pokračovat v křížovém tažení proti nepolepšitelným bezvěrcům.

Jediným řešením je určitá duchovní obnova, návrat k bohabojnosti a víře, určité přiblížení se a sblížení s islámem a nalezení porozumění s nimi. Pro věřící a zbožné obyvatelstvo Evropy by bylo snazší najít řeč s muslimy, lépe s nimi vycházet a vyhnout se tak nepříjemným budoucím konfliktům. Vyostřování rozdílů a touha zničit toho druhého vše jen zhorší a přivede do skutečně nebezpečné situace, v níž nebude žádného vítěze.
 

Ladislav Zelinka
 

hodnocení: 2.8
hlasů: 12
Tisk Tisk

156 komentářů

 1. Také přidám trošku a navážu na citát autora: „Arabové přicházejí, protože se přespříliš rozmohl bezbřehý ateismus a konzum“. Poupravil bych jej takto: „Arabové přicházejí, protože se přespříliš rozmohli.“ Že se rozmohl i ten konzum je pravda, ale … na světě je 7 a 1/4 miliardy lidí. Někteří filosofují (to jsme my, Evropané), někteří si jdou sehnat jídlo. Můžeme pitvat tisíc problémů lidstva, 900 z toho bude mít kořen ve velikosti populace. Buď se budeme množit jako zvířata (to myslím bez urážky, čistě popisně) a pak také budeme podle nemocí a zdrojů umírat jako zvířata, nebo vezmeme rozum do hrsti. No a když část země rozum do hrsti vezme a část ne, musí být mezi těmi částmi důkladný plot, jinak by brát rozum do hrsti nemělo žádný smysl. Kdo poleze přes plot, ten se musí zastřelit, jinak by zase ten plot neměl žádný smysl. To není nenávist, to je jednoduchá selská logika, která pohoršuje jen sterilního Evropana, který po týdnu jednání přijme sto závěrů, ze kterých nic nevyplývá a nic se nestane, pokud se nedodrží. Cosi mi říká, že taková forma života se v evoluci uplatní jen krátkodobě za velmi specifických podmínek.

  1. Obávám se, že tato rehabilitace bude nehorázně obtížná. Už jen na všeobecné zprofanování a zmatení pojmů.
   Jen se podívejme co udělali s obyčejným vlastenectvím. To je do společnosti vtloukáno jako nacismus, nadávka.
   Ani jsme se nenadechli a žijeme v tyranii nálepek a politicky korektních lží.
   Přitom je to velice záludná válka proti přirozenosti a normalitě.

 2. Udo píše:

  …..že si Evropa vlastně zasloužila invazi imigrantů pro svou laxní víru, ústup duchovnosti, bezbožnost, ztrátu bohabojnosti atd.

  To nie je udo o VIERE, či o bohokrádeži, ktoré sa stalo hneď na začiatku kresťanstva, keď lumpeninteligecia tej doby, čiže Cirkev ukradla Hospodina Židom , klasickou ojebávačkou, že s Marikou z Betlehema, či odinkial splodil bezvaječný Hospodin plod. Toho virtuálneho Ježišťoka..

  Exodus mohamedánov je o ,,prekotení sa “ najebaní si detí mohamedánmi, podla príkazu Žida veštca Abraháma, ktorý vraj v jednej ťažkej chvíli povedal: Mrdajte, súložte, však nejako bolo, nejako bude, tam v ďalekej Evrópe sú takí nablblí bieli ludkovia, ktorých demokracia je ako idiotizmus – bezbrehý…

  Teraz sa jednoducho ako kobylky rozutekali za žrádlom, vodou , lepším životom do širokého sveta…Amerika je ďaleko, Evrópa je po ceste, takže vocas ide??

  1. Milý GN, použil jsem (citoval) argumenty autora článku. Člověk může mít opravdu pocit, že to jsou příčiny invaze afrických kobylek zvaných imigranti. Podle mně to však jsou jenom zástupní důvody a pravdu máš ty. Tento problém poukazuje mimo jiné na impotenci bruselských eurodebilů, českých eurohujerů a další europakáže. Osobně jsem hlasoval proti vstupu do EU, kterou pokládám za zlo strategického charakteru.

   1. Milý GN, pokud se člověk nedá strhnout jevovou stránkou událostí, měl by se zamyslet na možným duchovním pozadím (doufám, že pozadí neztotožňuješ s riťou), leč jinak jak p. Zelinka.

    Barbaři zastavili řádění Římanů (římské říše).
    Křesťanští conquistadoři zastavili řádění Aztéků, Inků atd.
    Rusové zastavili řádění německých fašistů.
    Muslimové – zřejmě – zastaví řádění Evropanů (EU).

    A pak že neexistuje něco jako kolektivní karma!

 3. Článok je dobrý. Myslím, že svet chce povedať Európe, že keď sa nebude vyvíjať teraz, bude to robiť potom a v horších podmienkach. Úlohou prisťahovalcov je Európu úlne znemožniť tak, aby ani neškrtla. Dosť už bolo neschopnosti za pominulé roky… Čo sa týka p. Zelinku, myslím si, že sa nevenuje tomu, čo je potrebné (ako vždy), veď má dosť karmických dlhov aj z tohto života.. Inak dobre, len by to chcelo rozoberať a dávať odpovede na témy ohľadom toho, ako to s ľuďmi naozaj je a nájsť pár riešení, aby tu nevymreli..

 4. Dcera vystudovala v Německu germanistiku a teď tam učí německý jazyk v rámci státního programu pro integraci a tedy i tzv.utečence z Asie a Afriky. Ti musejí, pokud se chtějí zapojit do společnosti, ovládnout němčinu tak, aby tam nebyli již předem vyloučenou komunitou pro neznalost jazyka.
  Má ve třídě 17 dospělých studentů, mimo Filípínku, dva Američany, Slovenku a slečnu z Malajsie, jsou zbytek lidé ze Syrie, Iráku, Arménie /1/ a Maroka /1/. Kurs je intenzivní, 5 hodin denní výuka němčiny mimo pátek. Z toho tzv.arabského světa jsou tam mladí lidé, bývalí studenti ve svých zemích,kteří chtějí studovat – pokračovat ve svém oboru pak i v Německu. Je tam ale např.i již starší profesor, který učil ve své zemi na VŠ staroarménštinu. Kurs bude trvat 8 měsíců a celý jej hradí německá strana a na závěr je ukončen jazykovou zkouškou. Také souběžně /v mnoha třídách / probíhají kursy pro mládež, většinou tzv.běženci, kteří jsou v Německu sami, bez příbuzných. Dcera žije v okrese, který má cca 90 tis.obyvatel. Z neoficiálních zdrojů ví, že je tam přes 400 nových tzv.utečenců, tedy necelého půl procenta obyvatel.
  Pro ilustraci. Okres, ve kterém žiji v Čechách má zhruba stejný počet obyvatel a tak se lze dopočítat, že zhruba bychom měli přijmout při 81 okresech / obvodech / cca 33 tis. běženců.
  Neví samozřejmě, jak moc budou narůstat, jaký bude např.roční přírůstek?

  To číslo 33.000 je ale nesmysl, protože naše ČR se nedá srovnat s úrovní Německa. Hospodářskou především. Také určitá nenávist a strach z cizinců je tady silně zakořeněná. Sami nemáme vyřešen problém s romskou populací a neumíme prosadit to, aby zákony platily pro všechny stejně. Vietnamci se „naštěstí“ začlenili víceméně sami. Mám osobní zkušenost, jak děti Vietnamců, kteří se již tady narodily, patří k nejlepším žákům a studentům ve školách. Romové jsou pravým opakem. A Vietnamci, ač se dost lidí vyjadřuje pohrdavě k jejich zboží, si již tady, jako výsledek své pracovitosti, vybudovali již silné zázemí a kupují domy s tzv.kamennými obchody. Samozřejmě, že i u nich se vyskytuje dost kriminality, např.pěstování drog. Ale u koho není – u Čechů, Moravanů?

  Možná ještě jeden příklad. V mém městě je pět provozoven stravování, kde lze koupit pizzu. Z toho je jedna plně v režii majitele – Syřana. Tedy 20%. Dále jsou u nás 4 specializované obchody, kde je možné zakoupit drogerii – parfumerii.
  Jeden z nich provozuje Libanonec, tedy zajišťuje 25% nabídky. Vietnamci tu ovládají cca 60% obchodů s nabídkou oděvů, obuvi a doplňků. Ani jeden Rom nevlastní žádný obchod. U místních firem /strojírenských, stavebních…./ nepracuje žádný Vietnamec, Romové minimálně.

  Na závěr – tzv.vyspělá Evropa to podle mne zařídí tak, že k nám / střední a východní Evropa / půjdou ti nejvíce problematičtí tzv.utečenci. Navíc, možnosti pracovat jsou i u nás stále menší. Určitý boom zažívá nyní automobilový průmysl, ale je to velmi křehké. V mém městě jsou nástrojárny a lisovny, kde se vyrábějí součástky a pracují tam dosti kvalifikovaní lidé, především však i pro zaučení je potřeba znát jazyk. Bude naše vláda organizovat zdarma intenzivní výuku českého jazyka pro utečence, to je důležitá otázka. Státy Evropy se každoročně více a více zadlužují. Samozřejmě, že není jedno, na co se dluh bere. Ale mohu tvrdit, že prostě na cokoliv z rozpočtu, protože v globále je výdajová stránka větší než příjmová. Takže na školství? Na důchody? Na dluhovou službu? Na zdravotnictví? Na zbraně? A do toho přijdou utečenci, pro které není, zdůrazňuji není, žádná produktivní práce. Mohou uklízet lesy? Natírat vše, co je v infrastrukturním majetku měst a obcí, zametat chodníky a ulice? Mohou, ale za doslova almužnu. Jejich děti, a že jich může být dostatek, pak budou chodit do škol s tím, že z nich budou….prodavačky, soustružníci, instalatéři, účetní, policisté, podnikatelé, „naši“ vojáci, lékaři, právníci, učitelé….? Ano, ale zní to více jako sci-fi.

  Svět tzv.Západu si nasral do kalhot. Teď se tam dívá, smrdí to, je to nepříjemné. Válčit a vraždit tam super moderními zbraněmi / USA, NATO/ v zemích, které notabene stejný Západ vyzbrojuje a pak „nesklízet“ plody? To nejde, selský rozum mi to nebere. Někteří politici /noví/ si založí tuto výhodnou živnost politika na hlasitém potlačování příchodu utečenců. Ale, to zdůrazňuji, nejdou do důsledků. Nechtějí a budou se bát ukázat na hlavní příčinu, kterou jsem tu naznačil a jejichž důsledek se musel jednou projevit!

  Když se podívám na mapu světa tak vidím, že je zcela logické, kam mohou lidé z ohrožených oblastí /války v zájmu ovládání, zisků, nedostatek pitné vody, hlad…/ utíkat. Do střední či jižní Afriky? Dále na východ do Asie? Na sever do Uzbekistánu, Gruzie, Ázerbájdžánu, do Ruska, Kazachstánu? Ne. Bohužel pro nás, z jejich pohledu je nejblíže Evropa. Světový četník USA si může radostně mýt ruce. Oni nic? Nic a dokonce budou jitřit problémy kdekoliv se jim zamane, a to znovu a znovu. Jde to však donekonečna? Jde to, aby populace nadále rostla, aby byly 4/5 lidstva chudé, ze zbytku aby pak většina pracovala na tu úzkou skupinu? Jde to, to vidíme. Ale co s tím zbytkem obyvatel světa? Západ umí dát např. nějaké africké zemi půjčku. Ta ji částečně použije na financování svých represivních složek, část se ztratí do vládnoucích kruhů a jen nepatrná část se dostane na nějaké řešení programu pro lidi. A za tuto půjčku pak mohou nadnárodní korporace vesele rabovat nějaké přírodní bohatství, ze kterého nemají místní lidé pak nic. Jde to? Ano, je to běžná praxe!

  „Arabové, co po nás chtějí“ ????? Odpovídám si sám pro sebe. Nechtějí žít tam, kde pro ně není místo, kde jedni lidé řežou hlavy druhým, kde si vzájemně bourají kostely a chrámy, kde se odpalují v autobusech, kde západní bojové stroje na té či oné straně bombardují, kde nefunguje školství, zdravotnictví, kde se probouzejí do nových a nových nejistot….. . Co to napsané u nich doma způsobilo? Snad ne ropa, plyn, nespravedlivé přerozdělení jejich přírodního bohatství, zájem ziskuchtivých lidí, kteří pak nebudou nést žádné /!!!/ důsledky svých činů?

  1. Anonyme,

   Váš příspěvek je naprosto pravdivý a říká nejen „co“, ale i „proč“.
   A jak z toho ven?
   Vždycky platí, že co se projevuje v hmotě, to se napřed s nějakou setrvačností „vařilo“ v duchovnu.
   Proto je zákonité, že co vysíláme do duchovna, to se nám hmotným způsobem vrací.
   Máme tady všeho přehršel – a jak se chováme sami k sobě, a jak se chováme k Bohu?…
   Imigrační vlna nám tedy jasně ukáže, co to jsou rozbroje, naštvání a nespokojenost.
   A jestli to budeme chtít zlepšit, pak právě do duchovna budeme muset vysílat něco lepšího, než dosud (a být trpěliví, protože to opět bude mít nějakou setrvačnost).

   1. Pane Muladi, díky za vyjádření. Je stručné a jsem rád, že jste to pochopil a doplnil.
    Bohužel, mnoho lidí takto problém nechápe.

    Bůh nechá svítit slunce nebo přijít déšť pro dobré i zlé. Nemusí to tak být pořád. Jen doplním. Trošku sleduji historii, trochu se zabývám i vyššími zákony. Patří sem i zákon akce a reakce.
    A tak si říkám, kde je vyrovnání za ty tisíce mrtvých původních obyvatel amerického kontinentu? Kdy vraždili Španělé, Portugalci, Angličané, Irové, Holanďané, Francouzi, Němci……… a další osídlenci nových území za oceánem?! Možná i to se přičetlo, možná teď to začne působit v té „setrvačné“ síle odplaty.

    Doplnění, a také zmínka o Německu je tady :
    http://www.parlamentnilisty.cz/politika/poslanecka-snemovna/Az-70-milionu-uprchliku-sokoval-lidovec-Islam-patri-do-Evropy-padlo-a-ozval-se-krik-Musim-se-smat-kdyz-slysim-Nemce-Vyzivna-verejna-debata-o-uprchlicich-396496

    1. Našel jsem tato anonymova slova jako hodnocení situace a i odpověď pana Muladiho. Dnes je na PL článek pana Kotrby. Vyjímám z něho jako doplnění k anonymovi, k reakci na vyvražďování původního obyvatelstva tzv.Američany, Evropany /především Francouzi, Němci, Španělé…../ :

     …….“To věděl Muammar Kaddáfí, a proto podporoval desítky let africký národně osvobozenecký boj zbraněmi. Zbraněmi proti nám, kteří jsme kradli dřevo, ropu, zlato a diamanty Afriky. A libyjským zemědělcům dokázal postavit obrovský vodovod přes poušť.

     „Proč se Afričané hrnou do Evropy? Proč se Asiaté hrnou do Evropy? Proč se lidé z Latinské Ameriky hrnou do Evropy? Protože Evropa kolonizovala tyto národy a nemilosrdně využívala materiální a lidské zdroje v Africe, Asii a Latinské Americe – olej, minerály, uran, zlato, diamanty, ovoce, zeleninu, živá zvířata a lidi – a přivlastnila si je. Nyní nové generaci Asiatů, Hispánců a Afričanů je třeba vrátit ukradený majetek, mají na to plné právo.

     Na libyjské hranici jsem nedávno zastavil tisíce afrických migrantů na jejich cestě do Evropy. Zeptal jsem se jich, proč tam jdou. Řekli mi, že chtějí vrátit jejich ukradené bohatství, jinak se nevrátí zpátky. Kdo může vrátit bohatství, které nám bylo ukradeno? Pokud se rozhodnete vrátit všechno bohatství, nebudou žádní další přistěhovalci z Filipín, Latinské Ameriky, Indie a Mauriciu. Dejte nám zpět naše ukradené bohatství!

     Afrika si zaslouží kompenzaci 7,77 bilionu dolarů. Je to náhrada ze zemí, které měly v Africe kolonie.

     Afričané budou vyžadovat tuto částku.“

     – – – – – – – – –

     Chtělo by se jen dodat – zákon akce a reakce nelze ošidit. Platí nejen ve fyzice. Každý kdo sel úrodu, bude ji i sklízet. A nevyhne se to ani těm, kteří nevěří na reinkarnaci. Nevědomost jim zkrátka nepomůže.

     Celý článek na :

     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Stepan-Kotrba-Masova-migrace-K-moci-se-muze-prihlasit-armada-ktera-ukonci-slunickarske-blouzneni-Je-mozne-ze-vlna-migrantu-je-presunem-bojovniku-na-nase-uzemi-Co-kdyz-398220

     Pěkné počtení a snad i hledání souvislostí.

     Václav Žáček

  2. Tak ještě naposledy:
   Války a konflikty a řízená destabilizace států vyvolají vždy samohybné procesy, které jsou momentálně plánovaně nasměrovány proti evropským národům. Nicméně problém nejsou ani tak Arabové, protože to je pouze část migrační vlny z oblasti Blízkého Východu. Valná část imigrace je složena s Afghánců, Albánců z Kosova, Eritrejců, obyvatel Keni, Pákistánců, obyvatel subsaharské Afriky.
   Že je současná imigrační vlna řízená je nepochybné a jsou o tom jasné důkazy především z činnosti webů provozovaných americkými NGO ve spolupráci s institucemi EU, zejména EK.
   Program Euromed, v tichosti schválený, přímo vybízí k imigraci 50-60 miliónů afričanů do Evropy. Je to tvrdě prosazováno a bude se tak dít navzdory protestům.
   Vykořeněná multikulturní Evropa zmítající se v nepokojích a nenávisti bude totiž vhodným hřištěm k efektivnějšímu zotročení a rejdům nadnárodních sil. Původní obyvatelstvo je příliš homogenní a mohlo by klást odpor globalizačním plánům vyvolenců. Takže diskuse teď je směšná, protože pravé peklo teprve nastane a jsou k tomu už vytvořeny před nějakou dobou legislativní podmínky. Zejména realizace a výklad tzv. zločinů z nenávisti atd.
   O nějakém rasizmu, xenofobii a nenávisti nemůže být ve skutečnosti řeč, protože obyvatelé Evropy jsou až na výjimky tolerantní. To, čemu tak říkají naši potentáti a elitáři je ve skutečnosti strach a přirozená reakce autochtonních obyvatel před tím, co znají ze západní Evropy a z domácího problému s Romy, kteří se nejsou ochotni začlenit ani po nějakých 600 letech. O nějakou integraci ostatně ani nejde, imigranti se nikde nezačleňují až na výjimky. Naopak budují poměrně uzavřené enklávy se svou kulturou. Celý proces je nastaven tak, aby změnil nás, nikoli příchozí. Řeči o solidaritě a humánnosti jsou jen zástěrkou a používají je vesměs velmi nehumánní a morálně i lidsky pokleslí lidé, kteří se jinak neštítili schvalovat agresivní vojenské útoky vůči zemím, které vlastnili ropu a nebyly podřízeny klice vyvolenců.
   Jak sami stratégové imigrační genocidy přiznávají a publikují, jejich cílem je přeměnit pomocí imigrace Evropu v multikulturní bahno s průměrnou inteligencí 80-90, tedy lidí neschopných kriticky myslet, ale schopných pracovat a obsluhovat stroje.
   V praxi to pro nás všechny bude znamenat jediné. Zničení unikátní kultury jednotlivých evropských národu, likvidaci jejich duchovních a kulturních kořenů a tradic. Takže prachobyčejná genocida autochtonního obyvatelstva. Podívejte se jak to vypadá v praxi například v Kosovu /kde mají největší vojenskou základnu USA v Evropě a odkud opět prchají po vykradení a zničení tisíciletých pravoslavných chrámů dál na západ-na lepší/. Že si za to můžeme částečně sami není pochyb. Propadli jsme duševní i fyzické lenosti, vzýváme konzum a naivně odevzdáváme svůj osud do rukou těm, kteří to s námi vůbec nemyslí dobře. Kdyby tomu tak nebylo, dávno bychom hnali lokajské evropské zkorumpované politiky bičem.
   Koho to zajímá:
   http://www.novarepublika.cz/2015/08/azylovy-byznys-rothschildove.html
   http://www.quintus-sertorius.net/news/vitejte-v-parizi-v-blizke-budoucnosti-v-praze-brne-ostrave/
   http://www.novarepublika.cz/2015/08/thomas-p-m-barnett-jeho-americky-mein.html
   http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/7838-chcete-vydelavat-72-5-tisic-mesicne-a-mit-rocni-odmeny-260-000-udelejte-to-jako-tento-vycuranek-.aspx
   http://www.quintus-sertorius.net/news/pokrytecky-kabaret-za-vyzvou-vedcu/
   https://youtu.be/BGNfysc6yi0
   http://svobodnenoviny.eu/rakouska-rozvedka-americke-organizace-financuji-pristehovalectvi-do-evropy/
   http://www.novarepublika.cz/2015/08/idioti-za-uprchliky-si-muzete-sami.html
   http://svobodnenoviny.eu/kdo-je-opravdovym-hlupakem-pan-menzel-nebo-vetsina-ceskeho-naroda-jak-sam-tvrdi/
   http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1884-metoda-jak-ovladnout-evropu-i-nas-uprchlici-jako-zbran-ve-specialni-barevne-revoluci-demonstranti-pred-ct-lzete-za-nase-penize-oba-prezidenti-mluvi-jasne-informace-z-temneho-priseri-americkych-zajmu.htm

   Realita je totiž úplně jiná, než se nám snaží namluvit politici, neziskovky a média,a různí naivkové, což je smečka, která pracuje pro jednoho zadavatele. Ty výzvy, zmanipulované příběhy, stálá mediální masáž, dojemné obrázky aranžované k psychologickému dopadu a výplachy mozkoven xenofobií, nenávistí, rasismem, solidaritou mají za cíl rozdělit společnost a zlomit její odpor. A ptám se: Jakým právem někdo chce rozhodovat za mě, mou rodinu, mé děti, mou vlast?
   Ano, pomáhejme potřebným, ale nenechejme se ohlupovat a manipulovat těmi samými zločinci, kteří ve světě způsobili už tolik bolesti a utrpení. Ukažme na ně a analyzujme problém. Kdo z těch petentů a humanistů se jen okrajově odvážil pojmenovat příčiny a označit viníky? Z prospěchářství, zbabělosti a pokrytectví ani jeden!
   Naším svatým právem a povinností je se tomu co nejsilněji bránit! Jinak nebude cesty zpět! A řeči, že tady bez problému můžeme umístit tisíce jsou jen lži těch, kteří dobře vědí, že to žádné tisíce nebudou, ale budou to desetitisíce a statisíce. Jen do Německa jich letos podle odhadu dorazí 800 000. A na webech sem zvou a lákají další a další s příslibem pohodlného života v EU ráji. Pátrejme po odpovědi na otázku, proč to ti nahoře dělají? Z lásky k lidem, humanismu? To těžko, když se neštítili odhlasovat bombardování, když podporují vraždění v Africe, na Blízkém a Středním Východě, na Ukrajině… Proč to dělají, když dobře vědí, že žádná integrace na západě ani po 40 letech neproběhla. Zato se tyto země změnily k nepoznání. Ve Skandinávii jste před 20 lety nemuseli zamykat. A dnes?!
   Saudové a emiráty posílají do Evropy stovky miliónů dolarů na výstavbu mešit, islámských center, ale do svých zemí žádnou imigraci nepřipustí. Vždyť jsou to jejich souvěrci a bratři, ne? Je to divadlo a je to k smíchu, kdyby se tolik lidí nenechalo vodit za nos a nebylo ochotno si utáhnout oprátku na vlastním krku…
   To je vše…

   1. Jen houšť, dokud to nepochopí i Němci, o které de především, protože tam běženci směřují, tak se nic nestane.

    1. Obávám se, že Němci už nejsou schopni klást odpor. Oni sice míří na západ od nás, ale už teď se chystá v Bruselu, Paříži a Berlíně komplot, který má všechny státy donutit k povinnému přerozdělování, což je podle mě stejně záměr od samého začátku. Až budou imigranti v zimě mrznout, začne teprve pořádná masáž a povinné přerozdělení.

    2. Navíc to sebemrskačství a propaganda na Němce už zapůsobila tak, že nemají vůli k odporu a opravdu tomu spousta lidí věří, co jim nakukají v televizi.

    3. Já jenom čekám na prohlášení, od Merkelové nebo někoho po ní, že přijímání uprchlíků byla chyba, celou Afriku do Evropy nenacpou a není jiná možnost, než je přestat přijímat a zřídit tábory na území Afriky, nebo Sýrie, kde by je hlídalo NATO proti IS. Ale to je zatím jen hudba budoucnosti. Všichni vědí, že tohle nejvíc pasuje USA, mají největší mozky planety, co sedí v pentagonu a odrána do večera plánují a simulují na výkonných počítačích co by, kdy by, nic není náhoda, o silnou Evropu jim nejde a silné Rusko taky ne.

    4. To oni neřeknou ani neudělají, protože to mají od nadlidí rozkazem, aby nechali hranice otevřené a aby sem stihli dostat co nejvíc imigrantů, než začnou nepokoje. Pak přijde na řadu direktivní rozdělování. Je to dlouhodobý plán a jejich „nečinnost“ a nezájem něco řešit o tom vypovídá mnohem víc než tisíc slov.
     Mají v úmyslu totálně změnit Evropu, přesně jak říkala Barbara Spectre: Multikulturní revoluce, po které už žádné národy existovat nebudou. V Bilderbergu si odsouhlasili postup a časový plán a jedou. To je celé. Lidi jsou zmatení a nechápou proč vlády nic nedělají. Ale ony dělají: http://miroslavpetr.blog.idnes.cz/c/471468/zahady-kolem-migrantu.html
     http://www.securitymagazin.cz/zpravy/evropa-pacha-sebevrazdu-v-primem-prenosu-1404046201.html
     http://www.quintus-sertorius.net/news/napriklad-pro-trvaly-dohled-na-jednoho-potencionalniho-teroristu-potrebujete-mit-trvale-k-dispozici-20-az-30-tajnych-agentu-a-dvanact-aut-uz-je-jich-tu-20-000/
     http://www.quintus-sertorius.net/news/o-zadnych-kvotach-bych-radeji-vubec-nehovoril-mnozstvi-uprchliku-je-bezbrehe-a-doplatili-bychom-na-nasi-pseudohumanitu-kterou-se-snazime-propagovat/

     A koho z pseudohumanistů zajímali tihle uprchlíci a kde jste o nich kdy slyšeli ve zprávách?: http://www.quintus-sertorius.net/news/nejvetsi-etnicka-cistka-v-evrope-po-druhe-svetove-valce/

     A jestli někdo stále čeká, že ti nahoře s tím něco udělají, tak bude zklamán, protože: http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1884-metoda-jak-ovladnout-evropu-i-nas-uprchlici-jako-zbran-ve-specialni-barevne-revoluci-demonstranti-pred-ct-lzete-za-nase-penize-oba-prezidenti-mluvi-jasne-informace-z-temneho-priseri-americkych-zajmu.htm

   2. …mám z toho, weissbachu, pouze pocit smutku nad plánovaným zánikem původní Evropy, ale těší mě, že konečně někdo, tedy Vy, odkryl pravdu a karty těch, kteří popsaný záměr realizují…děkuji…
    …na konto tzv. „pravdoláskářů“ a pseudohumanistů, odvolávajících se pomalu i na to, že prapříčina řízené migrace spočívá ve zesnězení plodu jabloně Evčou a Adamem v t. č. Ráji, vzkazuji – nevědomost, ale i ta vědomá a cílená, hříchu činí…

    1. Zatím…zatím je to jen pocit, který mám…a současně víra, že se v Čechách a na Moravě probudíme…ne náhodou jsme „středem“ Evropy…nebo zlomí nás letošní říjen?

    2. Zdenku, sorry, proč nás má nebo může zlomit letošní říjen ?
     nechce se mi všechno číst – nějak mi uniká souvislost.
     Díky za objasnění.

    3. http://www.stop-multikulti.cz/products/a100-000-imigrantu-rocne-po-rijnovem-summitu-eu-mozna-realita/

     Zdravím Vás, J.A.P., a dovolím si v rámci odpovědi umístit zde alespoň výše uvedený odkaz…chápu však, že Vám to nemusí stačit jako důkaz a jistota, že tak stane…prostě, názor na věc si vytvořte sám…

     No, já naopak čtu a poslouchám info z nejrůznějších zdrojů píšících i hovořících o celkové problematice…protože se to týká celé Evropy a dovolím si napsat – v brzké době se to bude velmi „natěsno“ týkat nás všech…

     Například dnes ráno se mě zaujala zpráva ve vysílání „24“, že soudruh Obama telefonicky poděkoval soudružce Merkelové za její vstřícný přístup k uprchlíkům…
     Což někoho možná potěšilo, ale já osobně pocítil zamrazení až do morku kostí…

     V závěru odpovědi zdůrazňuji, že jde o můj vlastní, niterný pocit z toho, co se děje a proto jsem si nepodal patent na Pravdu pravdoucí…

    4. http://www.stop-multikulti.cz/products/a100-000-imigrantu-rocne-po-rijnovem-summitu-eu-mozna-realita/

     Zdravím Vás, J.A.P., a dovolím si v rámci odpovědi umístit zde alespoň výše uvedený odkaz…chápu však, že Vám to nemusí stačit jako důkaz a jistota, že se tak stane…prostě, názor na věc si vytvořte sám…

     No, já naopak čtu a poslouchám info z nejrůznějších zdrojů píšících i hovořících o celkové problematice…protože se to týká celé Evropy a dovolím si napsat – v brzké době se to bude velmi „natěsno“ týkat nás všech…

     Například dnes ráno se mě zaujala zpráva ve vysílání „24“, že soudruh Obama telefonicky poděkoval soudružce Merkelové za její vstřícný přístup k uprchlíkům…
     Což někoho možná potěšilo, ale já osobně pocítil zamrazení až do morku kostí…

     V závěru odpovědi zdůrazňuji, že jde o můj vlastní, niterný pocit z toho, co se děje a proto jsem si nepodal patent na Pravdu pravdoucí…

    5. Co s nimi budeme dělat? Když tu máme X set tisíc vlastních nezaměstnaných. Republika není nafukovací.

    6. Možná by bylo na čase na ně začít sbírat víčka od pet flašek.

    7. Kam je poslat? Vezmete to zatím na sebe? Mám zatím 5 ks…

    8. Matičko, dobrá zpráva může být, že nejvíce jsou naštvaní Romové, protože přichází konkurence, která jim chce vyzobat „jejich“ sociální systém…možna vyrazi v Ostrave cingat na naměsti…
     Možná by to také chtělo probudit Visegrádskou čtyřku, aby se sjednotila a uzavřela hranice, když to v rámci Schengenu nechce jít…

    9. Zaráží mne, že si necháme republikou volně špacírovat každého, koho to napadne. Nerozumím ani tomu, že vláda i president k tomu prakticky mlčí, nebo alespáň já k tomu nezaregistrovala nic rozumného z jejich strany. Na co je a parlament, senát vlastně máme? Mají hájit zájmy státu a jeho občanů. Ale to je jen utopie. Upsali se – no komu vlastně?
     Nerozumím tomu zatím ani po duchovní stránce. Co a jak vlastně.

    10. Zavřít hranice – stačilo by, kdyby president vydal rozkaz.

    11. Matko, píšete také: „…Nerozumím tomu zatím ani po duchovní stránce. Co a jak vlastně…“ konec citace.

     Následující slova jsou sice vytržena z kontextu, a to z těchto stránek…

     http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

     …ale – všimněte si i slov – BOJUJTE ZA SEBE A ZA SVOU VLAST!!!

     …Znáte přeci bumerang? Jak ho hodíte, tak se vrátí. Čím větší rychlost, tím větší náraz. Uvědomujte si toto ve svých myslích. Neboť brzy by již mohlo být pozdě a vy byste se mohli dostat do slepé ulice, ze které již není návratu. Lidé Země, bojujte za sebe a za svou vlast. A také za svou víru. Bojujte tím, že půjdete příkladem. Ukažte ostatním, čeho jste schopni a jakou silou disponujete. Ti, co proti vám stojí, budou brzy unaveni, neboť i jejich síla není nevyčerpatelná. Avšak jejich silou jste vy. Proto braňte sami sebe, stůjte sami za sebou a veškeré snahy o popření vás samých okamžitě likvidujte. V opačném případě by se z vás mohly stát životní trosky. Je toho mnoho, co by se dalo říci. Ale spoustu toho, co již znáte. Proto naslouchejte sami sobě…“.

  1. A něco k textu článku: „Nutí naši zhýčkanou Evropu a její lid se měnit, ukazují, že Boha není radno pomíjet, zlehčovat a už vůbec ne se mu vysmívat. To, že Evropa má bohatství a vyspělost, ještě neznamená, že obstojí před nebeským soudem. Pokud nás Arabové něčemu učí, je to o Bohu – není radno se k němu stavět lehkomyslně.“

   Vážně o Bohu? https://www.youtube.com/watch?v=UBb3CsgpDcc

 5. Přidávám k přečtení a zamyšlení zkušenosti a nápady jednoho turisty z Čech po návratu z ostrova KOS. Je to z facebooku – Rudolf Silver Jagla přidal(a) nové fotky (2). / ty fotky ukazují stany utečenců / :

  Takže jsme se v sobotu vrátili z dovolené. A protože jsme byli na Kosu, museli jsme čelit mnoha dotazům kvůli uprchlíkům. Ano, opravdu tam jsou a je jich hodně. Ale jsou soustředěni u přístavu, kde se nachází policejní stanice. Každý den však připlouvají z Turecka další a další. Nesetkal jsem se od nich s nějakou agresivitou, ale jisté omezení to pro turisty znamená. Táboří totiž v parcích, na chodnících i dětských hřištích. Je to jako setkání dvou naprosto odlišných světů. Světa Západu a světa naprosto odlišné kultury a hodnot. Podotýkám, že vše, o čem zde píšu, jsem viděl na vlastní oči a varuji před televizním zpravodajstvím, které zcela záměrně překrucuje skutečnost. Uvedu příklady, kdy televize dramaticky líčí, jak ti lidé jsou na slunci, jak nemají co jíst a pít, jak jsou zcela nemajetní. No nevím. Většinou byli pod stromy nebo ve stanech, nosili si velké nákupy balených vod a coca-coly, viděl jsem je jako normální hosty v restauracích, dva ze tří mají smartphony nebo iphony a vrcholem bylo, když jsem ve zpravodajství viděl jakousi muslimku, která si stěžovala na bědnou situaci, ale den před tím jsem s tou samou ženou jel v autobuse a ona vystupovala s manželem a dětmi u jednoho z luxusních hotelových resortů, kde zřejmě všichni bydleli. Problém to však bezpochyby je, a to velký, protože je to jenom začátek. Teď uvedu několik poznatků, které jsem nashromáždil vlastním pozorováním, úvahami a rozhovory s informovanými lidmi.
  1) Dle Češky, která zde žije již 15 let, jsou odhady, že z tohoto směru ( Bodrum – Kos ) se chystají přijít ne tisíce, ale 3 miliony uprchlíků!!!
  2) Uprchlíci před válkou už Kosem dávno prošli. Jednalo se zejména o syrské křesťany, kterým šlo o život a kteří byli vzdělaní a dobře situovaní. Slyšel jsem svědectví, že na tom byli psychicky tak špatně, že když nějaký hotel pořádal pro hosty ohňostroj, tito chudáci vybíhali s hrůzou v očích ven a mysleli si, že mají Islámský stát opět za zády.
  3) V současnosti se jedná v drtivé míře o ekonomické migranty.
  4) Podle jedné ženy se tito lidé integrovat nechtějí, a také se integrovat nebudou!!!
  5) Každý den připlouvají na člunech, které jsou vybaveny pádly, kormidly a záchrannými vestami, které mají uprchlíci na sobě. Nabízí se tedy otázka, kde k tomu přišli? Vždyť se jedná o obrovské množství lodního vybavení, které si s sebou rozhodně nenesou ze Sýrie, Afghánistánu a dalších zemí. Nikdo v našich médiích se na toto neptá a nesnaží se odpovídat. Odpovím si tedy sám. Je to organizované, někdo to musí financovat, někdo na tom musí vydělávat.
  6) Vůbec se nedozvídáme o obětech v jejich řadách, protože o tom média vůbec neinformují. Přitom se s tím Turci vůbec nemazlí, ale mnoho těchto člunů potopila jejich pobřežní stráž, čluny byly propíchány a posádky se utopily.
  A tak bych mohl pokračovat donekonečna. V každém případě pro mne bylo velmi užitečné vidět to takto zblízka. Pokud jste zvědavi na moje postoje v této otázce, klidně je všem sdělím.
  1) Rozhodně jsem pro to, aby se pomáhalo těm, kterým jde opravdu o život. A tady se jedná zejména o křesťany. A u těch je předpoklad, že se do nové společnosti bez problémů začlení.
  2) Ekonomické migranty vracet zpět, protože v jejich případě jim o život nejde. Chtějí se mít jen lépe a participovat na evropských štědrých sociálních systémech. Což tyto systémy nemohou v dlouhodobém horizontu prostě vydržet.
  3) Již apoštol Pavel napsal, že kdo nechce pracovat, ať nejí, a tito lidé se pracovat nechystají.
  4) Nikde v Evropě neexistuje příklad fungující integrace muslimských přistěhovalců.
  5) Problémy, které s tím vznikají, nechce nikdo z takzvaných sluníčkářů vidět, protože se neshodují s obrazem jejich světa, který je ovšem světem čistě virtuálním.
  6) Pokud si svojí vlastní prací vybuduji dům, zatímco o pár ulic dál má někdo k bydlení příšernou barabiznu, protože se o ní nestará nebo se neumí starat, co je lepší? Nastěhovat si toho dotyčného k sobě domů, nebo ho naučit zacházet s míchačkou, zednickou lžící a dalšími věcmi, aby si svůj vlastní dům opravil? Z toho plyne mé přesvědčení, že se jim musí pomáhat v jejich vlastních zemích, aby se snažili vybudovat životní úroveň, po které tolik touží, vlastními silami.
  7) Často je Západu předhazována jeho vina, že takto se ti lidé mají kvůli koloniím. I kdyby to byla pravda ( a ona není, jenže to by bylo na další pojednání ), nabízí se otázka, proč jsou ty země stále tam, kde jsou. Vždyť dekolonizační proces skončil již před 50 – 60 lety. V roce 1945 byla celá Evropa zničena válkou. A kde se ocitla z hlediska životní úrovně za nějakých 60 let? Odpověď je nasnadě.
  8) Rozhodně odmítám podsouvání viny za to, že si někde v Africe nebo Asii v rámci kmenových a sektářských bojů podřezávají krky. To je jejich zodpovědnost. Ta vzájemná nenávist je jejich nenávistí, jenom jejich!!!
  9) Považuji islám za ideologii pro nás velmi nebezpečnou a naprosto nepřijatelnou. A nejsem v tomto svém přesvědčení osamocen. Jak nyní, tak i dříve. Jen dva malé příklady:
  „V sedmém století našeho letopočtu se vynořil kočovný beduín, který převzal z křesťanství víru a naději v nesmrtelnost. Zkarikoval ji však k nepoznání, když každou odměnu a každou naději přeměnil na sexuální požitky. Zničil pramen lidského štěstí tím, že zneuctil ženu a dovolil polygamii a za součást svého učení prohlásil zničující válku proti zbytku lidstva. V základech této nauky stojí požitkářství a násilí, tj. nadřazenost brutality nad duchovními hodnotami. Mezi křesťanstvím a islámem zuří po dvanáct století válka. A dokud bezcitná, neúprosná dogmata falešného proroka budou nacházet své stoupence, nebude na zemi nikdy mír.“ ( John Quincy Adams, šestý prezident USA )
  „Islám, tato absurdní teologie nemorálního beduína, je mršinou, která otravuje naše životy.“ ( Mustafa Kemal Atatürk, zakladatel a první prezident moderního Turecka )
  10) Odmítám tvrzení, že když dojde někde k nějakému krveprolití, že to nemá s islámem nic společného. Protože pokud ne, podle stejné logiky se odvážím tvrdit, že politické procesy, justiční vraždy a další zrůdnosti neměly nic společného s komunismem. Že vypálení Lidic a Ležáků nemělo nic společného s nacismem. Jenže já to netvrdím.
  11) Jednoznačně přiznávám, že i v dějinách křesťanství se děly hrozné věci. Však odvážím se k další otázce. Jednali ti, kteří tak jednali, podle příkladu Ježíše Krista, nebo v naprostém protikladu? A jednají muslimové s krvavýma rukama dle příkladu Mohameda, nebo v rozporu s ním? Ať si odpověď najde každý sám. Já ji našel.
  12) Nechci poskytovat přístřeší někomu, kdo se chystá v budoucnu zničit mě samotného, moje blízké, můj národ a moji krásnou zemi. Chci, aby se nad českou a moravskou krajinou tyčily kříže a věže kapliček a kostelů, nikoliv oblouky mešit a linie minaretů.
  13) Respektuji víru a přesvědčení každého člověka, i když k tomu mohu mít ( a také mám ) své výhrady. Klidně si s ním budu povídat či zasednu ke společnému jídlu. Jenže nikdy nevezmu do ruky pistoli nebo meč, abych ho donutil ke změně.
  14) Hrdě se hlásím k odkazu našich předků a vždy budu stát v obrovské úctě před hroby českých panovníků. Nechci se dožít toho, jak je toto dědictví zběsile ničeno primitivními hordami, které následují odkaz svého Proroka.
  15) Jsem Čech a křesťan, a tím také zůstanu!

 6. Studente, píšeš:

  … Jsem Čech a křesťan, a tím také zůstanu!

  A čo tak ešte dodať, vyhlásme križiacku výpravu do severnej Afriky a pomláťme tých bezbožníkov priamo v ich pelechu a zachráňme PánBožkov hrobček …

  Na drôtený rolák si natiahni rolák a zober si zo ZOO somára a môžeš vyraziť…

  Možno sa k Tebe pridajú kresťania, ale tí sú silní jedine v sákristií, ináč sú zalezení…

  Asi im Hospodin nestojí ani za deravý groš…

 7. pane Zelinka,
  váš článek je článek vypravěčů bajek, kde si autor myslí, že muslimové ve svém stádiu vývoje budou brát ohledy na rozdílnou evropskou civilizaci. Chcete si pravděpodobně dokázat svoje hodnoty a s využitím islámské kultury upomínat jinak smýšlející Evropany.
  Jeďte se prosím podívat do nebližší muslimské země a pak mi povídejte o porozumění a rozdílech mezi dějinně rozdělenými světy. Budu mile rád, za vaše osobní postřehy.

  1. Celá organizovaná imigrace je takové evropské 11. září k sešněrování nás všech. Sledujte a uvidíte, co začnou provádět s legislativou. Dvě mouchy jednou ranou. Zlikvidují národní státy a po logicky se dostavivších nepokojích a teroristických útocích zavedou cenzuru, kontrolu, všechno jako v USA po 11.9.2001. Už to je nachystané v šuplíku a až to odmávnou, bude to cvrkot. A lidi spí a spí…

   1. Stačí jen názory zdravého rozumu definovat jako xenofobii, rasizmus, extremismus a dát k tomu rovnítko terorismus a je vymalováno.

 8. Vážení přátelé,

  bydlíte nebo pohybujete se někdo poblíž Blaníku??? Zastavte se tam, prosím, kdokoli, a zabouchejte na rytíře, ať se, raději již co nejdříve, připraví na výjezd…
  Díky!

  1. „Současná mohutná migrační vlna směřující do Evropy je plně v zájmu americké zahraniční politiky. „Zejména proto, že pokusy Spojených států vmanévrovat Rusko k útoku na ukrajinské ozbrojené síly, a získat tak více finančních prostředků pro NATO směšně selhaly. Záplavy uprchlíků by mohly Evropany přesvědčit, že přítomnost sil NATO v jejich zemích má své opodstatnění,“ vysvětluje Williamsonová s tím, že stejní stratégové se snaží zaplavit Spojené státy miliony přistěhovalců z Mexika a Střední Ameriky. „Administrativa Baracka Obamy se tak snaží získat mladou, závislou a poslušnou populaci a vláda pracuje na tom, jak vysát ze střední třídy poslední zbytky bohatství a použít je na podporu přistěhovalců, jejichž děti se stanou věrnými voliči svých chlebodárců.“

   http://www.novarepublika.cz/2015/08/uprchlickou-vlnu-v-evrope-pry-zpusobily.html

   1. Weissbachu, jsou to hrátky Západu a Izraele s podtextem rozeštvat Araby mezi sebou, a tím je oslabit. A vymklo se to z rukou, pokud to v nich vůbec kdy někdo měl. Taliban pomáhal porazit Rusy v Afghanistanu a naučil se sestřelovat letadla americkými takřka ručními raketami. Francouzi bombardovali asi před 3 roky v Lybii tu sekci, která bojovala proti radikálním islamistům. A teď se diví, že jim nechtějí proti radikálům pomáhat.Vyškolení specialisté, policisté a vojáci i bývalého Saddáma Huseina jdou nyní za žold za Islámský stát. Americká pancéřovaná vozidla ponechaná lehkovážně v Iráku slouží teroristům.

    1. To je jeden z možných výkladů. Odporuje tomu ale dlouhodobě připravovaná legislativa EU a její kroky, které se sice ostražitě neprezentují v médiích /na rozdíl od naprosto nepodstatných „informací“/, ale o to závažnější dopady na nás budou mít, pokud se necháme….
     Konkrétní příklad: http://werner.blog.idnes.cz/c/108765/Kritizovani-islamu-bude-v-EU-jiz-brzy-trestnym-cinem.html
     Jsem toho názoru, že se jedná o významně širší záběr, než jsou hrátky USA a Izraele v rámci arabského světa.

    2. Pro mnohé lidí je těžké si připustit realitu, protože odporuje jejich dosavadnímu chápání událostí. I oficiální výklady účelově akcentují nahodilost, nekompetentnost, systémové chyby atd. Ty nepochybně existují, ale v dnešní době satelitů s vysokým rozlišením, GPS navigací a dalších technologíí /které jsou k dispozici/ je možno nahodilé události na Blízkém a Středním Východě s klidem odkázat do říše bájí a pověstí. Stejně jako současnou interpretaci „uprchlické“ krize. Neexistuje nic takového, jako hodná velmoc, která dělá chyby, jejichž následkem je vznik např. IS. Kdyby byla vůle a zájem podobné organizace zlikvidovat, dávno by neexistovaly. Nebo si myslíte, že na otevřených pláních Eufratu a Tigridu s minimálním porostem a přírodním krytím se mohou nepozorovaně pohybovat kolony Islámského státu s obrněnou technikou americké výroby, raketovými systémy atd.?
     V Islámském státu se jistě nachází i mnoho důstojníků Saddámovy armády, ale oni to rozhodně neřídí. A co Libye a její vybavení, které až na mlé výjimky skončilo v rukách teroristů. To byla jen chybička, která se vloudila, nebo opět samohybný proces nastartovaný vědomě odzátkováním láhve s džinem? Pokud stratégové s nejšpičkovějším vojenským a zpravodajským aparátem dělají takovéto „chyby“, pak je něco špatně. Pro nás, normální obyvatele, rozhodně!

    3. Tak teď honem, než se v rámci EU schválí perzekuční zákon týkající se kritizování islámu a homosexuality…Dejme proto slovo Winstonu Churchilovi:

     „Jak hrozné jsou kletby, které mohamedánství ukládá svým přívržencům! Kromě fanatické posedlosti, která je u člověka stejně nebezpečná jako vzteklina u psa, je zde strašná fatalistická pasivita. Účinky jsou zjevné v mnoha zemích. Neuvážené zvyky, zastaralé zemědělské systémy, liknavé způsoby obchodování a nejistota majetku existují všude tam, kde vládnou či žijí následovníci Proroka. Zkažený senzualizmus zbavuje tento život jeho slušnosti a kultivovanosti, vedle jeho důstojnosti a posvátnosti. Skutečnost, že podle Mohammedova zákona musí každá žena patřit nějakému muži jako jeho absolutní vlastnictví – jako dítě, žena nebo konkubína – brání konečnému zrušení otroctví, dokud islámská víra nepřestane mít takovou moc mezi lidmi.

     Jednotliví muslimové mohou mít úžasné vlastnosti – ale vliv jejich náboženství ochromuje společenský rozvoj těch, kteří jej následují. Na světě neexistuje větší zpátečnická síla vedoucí k úpadku. Mohamedánství ani v nejmenším neskomírá, je militantní a obrací na svou víru další stoupence. Již se rozšířilo ve střední Africe, na každém kroku povstávají nebojácní bojovníci; a nebýt toho, že křesťanství je chráněno silnými pažemi vědy, vědy, proti níž marně bojovalo, civilizace moderní Evropy by mohla padnout, jako padla civilizace starověkého Říma.“

     Sir Winston Churchill. (The River War, first edition, Vol. II, str. 248-50, London: Longmans, Green & Co., 1899)

    4. Weissbachu, píšete :“ Kdyby byla vůle a zájem podobné organizace zlikvidovat, dávno by neexistovaly. Nebo si myslíte, že na otevřených pláních Eufratu a Tigridu s minimálním porostem a přírodním krytím se mohou nepozorovaně pohybovat kolony Islámského státu s obrněnou technikou americké výroby, raketovými systémy atd.“
     Realita je jiná, asi 2000 obrněných vozidel Humvee, které USA ponechalo v Iráku slouží napěchované výbušninami jako dobrá ochrana sebevražedných atentátníků. Západní armády chrání životy vojáků a civilistů, islamisti právě naopak. Umisťují své vojenské objekty u nemocnic, škol, historických památek a běženeckých táborů se statisíci uprchlíky. 2 milionový Mosul lze dobýt, ale trvalo by to měsíce a skončilo humanitární krizí a rozvalinami jako Stalingrad, Sarajevo, Groznyj.
     USA poskytly Talibanu jednoduše ovladatelný systém řízení raket země- vzduch, který zvládne 15 letý kluk. A sestřelovali s tím americké helikoptéry. V neprůchodných horách vyšších jak Vysoké Tatry nelze bojovat těžkými pancéřovanými vozidly a lehčí vozidla jsou ničena nástražnými systémy. USA bojovaly v Koreji, Vietnamu, Iráku. Kde zvítězily? Asi nikde. Vznikly rozdělené státy jen Vietnam se sjednotil bez přetrvávajícího nepřátelství.
     Islamisté vychovávají děti k válce. Střílí kluci, kteří sotva udrží pistoli a chlapci AK -47. Učí je i zabíjet. To je budoucnost islámských států- války a na dlouho. Německý fašismus se snad podařilo vykořenit asi za 50 let.

    5. Pardál
     Je pravdou, že kořístí IS se stalo množství vojenské techniky, kterou přenechala USA irácké armádě a že jsou vozidla využívána v akcích IS. Nicméně podstatnou část výzbroje tvoří zbraně převezené z Libye. To vše jsou přímé i nepřímé důsledky válek a barevných revolucí. IS vznikl za účelem likvidace Bašára Asada. Jen připomínám, že jak teroristé v Libyi /kterým se říkalo pro uklidnění veřejného mínění na západě „demokratické síly“/, tak ti syrští /Al Nusra/ a jiné byli vyzbrojováni a cvičeni americkými, britskými a tureckými instruktory, přičemž většina výcvikových zařízení dodnes cvičí militanty v Turecku. Logisticky a finančně udržovat takovou armádu není nic snadného. Ono se toho dá hodně vysvětlit krádežemi z armádních skladů např. v Iráku, ale těžko se dá vysvětlit benevolence při nákupu ropy, kterou IS prodává. Vrtulníky jsou zranitelné a USA dodaly Talibanu a předtím mudžahedínům v 80. letech raketové systémy země-vzduch, to je fakt. Ale většina útoků vzduch-země se dnes provádí naváděním na dosti velké vzdálenosti pomocí stihacích letounů, takže ani tato omluva americké strategie nebude fungovat. To je nicméně vojenská stránka situace, ale co by nás mělo zajímat ještě víc, je stránka tranzitu a zajištění imigrace do Evropy, která svým rozsahem nápadně připomíná přesun armády a to včetně sítí převaděčů, zásobovacích tras, výbavy, finančních prostředků, právního poradenství a náborových středisek atd…
     K videu: podle oblečení a vzhledu se jedná o tádžické, kazašské, ujgurské děti, případně odněkud z oblasti severovýchodního Afganistánu nebo středoasijských republik.

    6. Pardále, v Afghánistánu dodáním ručních protiletadlových raket Stinger mudžáhedínům (tehdy ještě Taliban neexistoval) byl od USA tah, který defacto prohrál SSSR válku. Do té doby tamní povstalce sověti drželi na uzdě. Od té doby ovšem začaly sovětské ztráty neúměrně narůstat, jelikož byla efektivně eliminována do té doby absolutní sovětská vzdušná nadvláda. Což vedlo nakonec k tomu, že pro SSSR začala být okupace Afghánistánu jak z hlediska lidských ztrát tak z ekonomického hlediska naprosto neudržitelná a nakonec se z Afghánistánu s potupou stáli. V podstatě tak v prohozených rolích USA vrátily SSSR obdobné angažmá ve Vietnamu.

     No ale jak už to tak ve světě bývá, nic není zadarmo. Odvácenou stranou mince vojenské pomoci USA mudžáhedínům byl vznik Al-Quaedy (původně seznam CIA podporovaných džihádistických skupin a warlordů) i Talibanu jako reakce na ničivý chaos v zemi po vyhnání SSSR. To byl pravděpodobně hodně nechtěný důsledek angažmá USA. V tomto směru jsou vlády USA nepoučitelné, jelikož obdobnou chybu udělaly i při okupaci Iráku. Vyřazením bývalých Saddámových důstojníků (většinově sunnitů) z armády a rezignací nad nějakým programem na jejich zařazení se do civilního života a zavíráním očí nad jejich pronásledováním vedlo nakonec ke stvoření ISIS. Vojenskou doktrínu a úspěšné tažení IS nejprve v občanskou válkou rozvrácené Sýrii a po získání síly následně i v Íráku řídili a řídí vůbec ne hloupí náboženští pomatenci, ale síť bývalých sunnitských důstojníků a generálů Saddámovy armády.

    7. Stále se objevují snahy omlouvat cosi nějakými chybami, nechtěnými důsledky a svaluje se vina na 25 staré události v soubojí bipolárního světa v Afghánistánu atp. USA si prostě vytvořily know how jak štvát proti sobě politické, kmenové, náboženské skupiny, aby za ně dělaly špinavou práci a likvidovali sami sebe a rozvracely území a oblasti, které potřebují dostat do své sféry vlivu. V současnosti se pouze jede podle osvědčeného scénáře vypracovaného za vietnamské války a války v Afghánistánu. Posléze použitého v Iráku podporou šíítů na jihu a sliby o autonomii atd. totéž s Kurdy na severu země. Použij a odhoď. Totéž v Libyi a v Sýrii.
     Boj proti Islámskému státu? Hlavně v médiích a prohlášení na brífingu…
     http://wertyzreport.com/clanek/tabory-isis-usa-nebombarduji
     „Čiň čertu dobře a peklem se ti odmění“, což nyní poznává Evropa na vlastní kůži.

    8. Lubko, je to pravda. Ale i USA měly a mají neúnosné lidské a ekonomické ztráty, obrovské náklady na zdravotní a sociální péči o veterány. Islamisté jdou za Alláhem do jejich nebe mezi panenské dívky rádi a zadarmo.
     Kromě toho jde o zkoušky zbraňových a řídících elektronických systémů, což lze ověřit jen bojem. Každé dodání zbraní spojenecké skupině je spojeno s rizikem, že se situace obrátí proti USA.
     Tlak na to, aby místním vládcům nepohodlné skupiny se vystěhovali jim umožňuje si přivlastnit jejich půdu, domy, zdroje. A nemusí je živit, to udělá EU, kterou tímto destabilizují na desetiletí do budoucnosti.
     Na konci 2. světové války se Evropou přesouvaly miliony lidí, skoro všechno rozbité. Hospodářství vydrží hodně a lidé taky, horší je pak do dát do pořádku. Prosperita je spojena s neúměrnou spotřebou a vede spíše k cyklům než trvalému růstu a rozvoji.

 9. Zdeňku,

  je už tak zle, že sa už musia prebudiť?

  Kristova noho, už sa na nás valia a aj nás ,,zožerú??

  Blanícky rytieri to je Alfa Omega ludí na tejto planete, už nič nezostane v rezerve, zadrž !!

  1. Milý Gilgi,

   děkuji za Váš optimismus, počkejme tedy do zimy…až nám prchlíci budou mrznout a bude třeba je ubytovat…hmmm, kde asi?

 10. Pozorujte prírodu. Dravci lovia a ulovia len choré, slabé jedince. Baktérie, vírusy a rôzni škodcovia napadnú a zničia len slabé rastliny, úrodu, plody. A len človek s oslabenou imunitou podľahne chorobám.

  Tak je to aj s civilizáciami a národmi. Vždy je vidieť padnúť len takú civilizáciu napadnutú nepriateľom, ktorá je vnútorne slabá (hádky, boj o moc, lenivosť, nemravnosť…). Vždy padne pod vonkajším náporom len to čo je vnútorne oslabené! Silná civilizácia vždy odolá! To si vštepme do srdca!

  Svätopluk nás na to varoval príkladom cez prúty.

  1. Souhlasím. Navíc je zcela podkopána vůle k odporu vůči nepravostem všeho druhu.

   1. Ano,i na tomto webu to je vidět. Ani zde se necizeluje komunikační úroveň, prezentace jednotlivců na základě toho nejlepšího, co v nich je. Není vidět snaha o ušlechtilost. I zde na nepravosti mnohý hledí jako na projev tolerance. Co tolerujeme, to podporujeme, tím jsme!

  2. Martine, souhlas! Ano, silná civilizace odolá, jsem pro…Ale – Vy zde nějakou vidíte?
   Já, žel Bohu, vidím spíše ty, jak uvádíte, vnitřně oslabené…dobrá tedy, ať rytířstvo ještě spinká…uvidíme, zda zdejší člověčí imunita zesílí…

 11. p. Hruštinec píše:

  …Silná civilizácia vždy odolá…

  Zatial histórta ludstva nepozná civilizáciu, ktorá by odolala . Tak ako Slnko, ,zrodí sa, prežíva obdobie rastu a potom začne starnúť a kapať…

  Čo je stvorené, čo sa narodilo, čaká ho zázrak umierania. A tak je to správne. Ani si nechcem predstaviť, že by si niektorí nábobovia vedeli kúpiť
  ,,nesmrtelnosť“..

  Takže vznik civilizácií, ich vrchol a pád, je samozrejmosť, tak ako aj ich totálny zánik…

  Že to je aj neschopnosť konkrétnych vládcov, už v dejinách nikoho nezaujíma..

  Ani citovaný Svätopluk nie je žiadna výnimka, i keď niektorými tiež vedcami je považovaný za div nie za zázrak ,,Prírody“…

  A bol to len obyčajný človek, ktorým lomcovali hormóny a okolnosti jeho doby…

  Tieto drobnosti sú okrajové, pokial si civilizácia nezniči ,,svoje“ hniezdo, teda svoje Zemevajce…

  1. Toto video znám,většina lidí po jeho poslechu upadne do deprese a beznaděje, jenom proto, že to je nyní nejlepší výklad toho, co se děje. Ještě před několika měsíci bychom mohli tvrdit, že úloha Evropy je pro budoucnost lidstva klíčová, a dnes to již vypadá, že veškerá tíha padá na nás a střední Evropu, protože západní země již nelze zachránit. Musíme se připravit na největší vlnu skutečných uprchlíků, kterými nebudou hordy zločinců s vymytým mozkem, pouhý nástroj islamizace, ale spoluEvropané ze západních zemí, ti kteří stačí utéct před zotročení či podřezáním. Na západ od nás bude řádit příšerná klerofašistická totalita. Toto video, přestože má nízkou kvalitu, by měla povinně vysílat naše zrádná televize. Svět se opravdu mění každou minutou. Bohužel k horšímu.

   1. Vidím to podobně a jsem velmi rád, že existují lidé, kteří si to uvědomují.

   1. Tento článek také znám. Člověk který se narodil ve Valdíkově u Třebíče skutečně existuje, ale není to PCH. První, kdo měl vizi přílivu temné energie do Evropy byl Don Sergio, nesmírně čistý člověk, kterého si velmi vážím. Teprve později se ukázalo, že příliv temné energie bude uměle vytvořená a řízená imigrační vlna. Je mi líto, že skutečně potřební lidé zůstávají v místě válečných konfliktů nebo v jejich blízkosti a nikdo jim nepomůže, ale chápu, že slušní lidé jakkoliv by trpěli či strádali nebudou porušovat zákony ilegálním vstupem do cizích zemí, vandalismem, ničením životního prostředí apod. Chudí lidé by ani na tak drahou cestu, navíc s notebookem, iPhonem, zlatými řetězy a prsteny v kapse, neměli prostředky. Již to by mělo být všem velmi podezřelé, když už ne konspirační.

    1. Nejde o to kde se Chobot narodil. Jde o jeho působení. A to je v článku popsáno zcela výstižně a pravdivě. Bohužel.

 12. Pan Ladislav Zelinka je pravděpodobně za ten paskvil-článek v rauši. Je třeba však podotknout, že až mu jeho islámští přátelé budou bez okolků znásilňovat sestru, dceru, nebo vnučku, určitě začne mluvit jinak.
  Pane Zelinka, nedotýkejte se prosím již více mých předků a jejich chápání křesťanské oběti. Není to od vás adekvátní.

 13. David píše velmi tajomne, keď konštatuje :

  ….nedotýkejte se prosím již více mých předků a jejich chápání křesťanské oběti

  Rád by som vedel, čo máš na mysli, keď hovoríš o kresťanskej“ obeti. Kresťanská sekta je zaujímavá tým, že od veriaceho nepožaduje žiadnu obetu, dokonca si nemusí dať ,,vyrezať“ ani jedno vajce, a to dať na oltár VIERY.

  Židia sa aspoň vedia preukázať, že majú ,,pomer“ s Hospodinom, lebo to na svojom ,,vtákovi“ vedia preukázať.

  Kresťan je charakteristický tým, že Hospodina velebí viac ako Žid ale mu nič nedaruje, len dennodenne ho otravuje svojimi odpornými, hnusnými modlitbičkami, čiže vždy od neho niečo chce… Odporné…

  Ani jeden z dristošov, ktorý o sebe tvrdí, že je veriaci, to nevie dokázať.
  Jedinú obetu asi urobí nemenštruózna stará baba, keď v nedelu v kostole hodí do zvončeka mincu s najnižšou nominálnou hodnotou, či 1 centovku…

  Preto sa katolícka sekta nechce vzdať štátu a o odluke Cirkvi od štátu nechce ani počuť, lebo ich veriaci sú lakomá zgerba…

  Nechceš mi David hadam nahučať, že raz mesačne obetuješ PánBožkovi jednu invalidnú, či tuberkulóznu ovečku , či Kozla . Počítam, že keby si tak musel učiniť, konvertoval by si hneď napr. na Islam, či náboženstvo Klingónov, u nich nechcú od veriacich NIČ, alebo by si s vierou velmo rýchlo ukončil kladný ,,POMER“…

  Heslo veriaceho kresťana znie : Od Hospodina chcem všetko, ja mu nedám NIČ.

  Vraj ON už má všetko, načo by mu to bolo…

 14. Weissbach:pamatujete na výrok Ježíše:dokonáno jest?To je Pravda…

  1. To je na časové ose počátek Světového soudu nad lidstvem

 15. Weissbach:teď se naplňuje.Lidé se odklonili od toho čím Člověk má být.Lež se zhroutí sama svou vahou.Netvrdím že to nevíte :-)

 16. Miloslav ma uzemnil vetou :

  …Lidé se odklonili od toho čím Člověk má být.Lež se zhroutí sama svou vahou.Netvrdím že to nevíte :-)

  Preboha , Ty Miloslave vieš, aký bol zámer ,,stvoreného “ Hospodina na OBRAZ – starých Izraelitov ?

  Teda toho židovského Čističa ? Tento ich vyliačený z HOVNA – teda jemnejšie povedané z NIČOHO Boh, ktorý im v tomto čistení vysnívaných území aktívne vraj pomáhal, mal s Človekom nejaký zámer?

  Zopakujme si to. Z hliny uplácaná bábika, ktorej bol do ,,rypáku“ fuknutý Dych života , to od začiatku mala spočítané. Neboli ustanovené žiadne previdlá hry, takže čokolvek by ten hlinený Adam zrobil, bolo by to aj tak ,,nahovno“ keďže nemal žiadne limity.

  Mal asolútne slobodnú vôlu, teda okrem dvoch Zákazov. A to bolo všetko a to bolo MÁLO…

  Už po rozkotení sa ludí na Zemevajci sa z Netvora z hlbín vesmíru stal rasista, keď obrezaných si zobral pod ,,ochranu“ a tých druhých vraj pomáhal ,,deložovať“.

  No pomáhal deložovať , povedzme to jasnejšie , vyvražďoval nepriatelov Izraelitov v hojnom počte. Desasaťtíc nepriatelov sem, desaťtiíc tam, však ,,ludí tam bolo už vtedy ako sračiek“….Citát klasika.

  Na ,,dobytých územiach , však boli pôvodní obyvatelia a tých bolo treba nejako a niekde ,,odpratať“ .

  Na tento účel sa výborne hodila tiež starými Izraelitmi ,,stvorená“ Nehmotná nebytosť, ktorá likvidovala všetko nečisté a neobrezané . Na JEHO obhajobu treba uviesť aj to, že niekedy sa vraj ,,ušlo „aj do vlastných radov..

  To boli takí tí nespolahliví, frfloší, čo všetko ohundrali a rozoštvávali kolektív…

  Už vtedy tam boli takí tí oní, tí ,,kacíri“…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference