mapa stránek || vyhledávání

FANATIZMUS A DOGMATIZMUS (dva hlavné problémy súčasného sveta)

Stručná definícia základných pojmov:

fanatizmus: vášnivá, slepá horlivosť za nejakú ideu, myšlienku a pod.
Samotné idey však nie sú fanatické. Fanatický je spôsob, akým ľudia zaobchádzajú s ideami, presvedčením, alebo vierou.
dogmatizmus: lipnutie na dogmách
doktrína: súhrn vyhranených názorov na určitú vec
ideológia: sústava predstáv, názorov a pojmov vyjadrená rôznymi formami spoločenského vedomia
fanatismus 
Fanatizmus a dogmatizmus majú v celospoločenskom meradle význam morálny, ale aj politický (mocenský). Poznáme však aj fanatizmus náboženský, spravodlivosti, pravdy, povinnosti, zdravia, či umelecký, športový, alebo rasový. Hnacou silou fanatika je tvrdošijnosť, intenzita a dôslednosť, typická v situáciách ohrozenia života, keď je potrebné zapojiť do boja všetky svoje sily.

Jana Hajduová vo svojej práci (Svedomie fanatika) v r. 2007 napísala:

„Pre fanatických ľudí je charakteristický extrémne zúžený, výberový pohľad na svet. Pri utváraní záujmov a presvedčení sa u nich uplatňuje sila sugescie, skupinové a davové prejavy. Sú presvedčení, že stoja za veľkou vecou, posúvajú vpred ten pravý vývoj, tvoria lepšiu budúcnosť a podieľajú sa na šťastí ľudstva. Tento záväzok spolu s energetickým nábojom dokáže do krajnosti vystupňovať ich ochotu obetovať sa. Takýmto ľuďom sa zákonite stáva, že vo vyznávaní vysokých hodnôt stratia mieru, nedokážu odhadnúť hodnotu ideálu, nevidia jeho obmedzenú platnosť. Absolutizujú si danú hodnotu, identifikujú sa s ňou a fatalisticky sa domnievajú, že ideál musia naplniť v duchu hesla “všetko alebo nič”. Svedomie fanatika nehryzie, pretože on koná v súlade s vysokými ideami a etickými hodnotami typu “vernosť”, “spravodlivosť”, “láska k domovine”, “rovnosť”. Preto v tejto súvislosti profesor Hole zdôrazňuje, že dnes už nie je nebezpečné, keď ľudia konajú v rozpore so svedomím, ale naopak, v súlade s ním.“

Pre osobnosť fanatika je typický pocit strachu, ktorý sa môže vyvinúť až do psychopatickej paranoe. Uvedená autorka píše:

„Typický fanatik neakceptuje iných ľudí, ich právo na život a slobodné vyjadrovanie, iné presvedčenie, formu viery, či životný štýl. Nepozná rôznorodosť ani toleranciu. Málo sa vciťuje do pocitov druhých, nevie vnímať ľudí ako rovnoprávnych a nadviazať s nimi napriek rozdielom vzťah. Nekompromisnosť zastávaného názoru nesmie nič ohroziť. Aby vylúčil rozpor medzi vlastným presvedčením a vierou ostatných ľudí, zjednodušuje si súvislosti. Svet delí podľa modelu dobrý – zlý. Jeho potreba vyhnania, porazenia zla vyúsťuje do potreby nachádzať okolo seba nepriateľov. Ak objektívne nemá protivníkov, vytvorí si ich svojím správaním.“

Spomínané vlastnosti fanatika nadobúdajú svoj význam v situácii, ak sa uplatňujú v mocenskom systéme vlád, napr. USA, ktorá sama seba presvedčuje, že musí v medzinárodnom meradle hrať dominantnú úlohu a vytvára si vlastnú doktrínu moci, ktorou sa snaží ako dogmatickú ideológiu všetkými prostriedkami uplatňovať v medzinárodných vzťahoch.

Vieme, čo všetko spôsobila dogmatická fanatická viera v katolíckej cirkvi, keď jej inak zmýšľajúcich príslušníkov postavili mimo zákon a stíhali ich ako zvrhlíkov a obecných nepriateľov. Dnes sa toto deje v medzinárodnom meradle, kde sa štátom a národom upierajú ich prirodzené ľudské práva a vraždia ich modernými vojenskými zbraňami ako dobytok.

Ako píše W. Schmidbauer, 1980:

„Fanatizmus pramení elementárnym spôsobom v ľudskej psyché, zameranej na žiarivé ideály, napr. etické hodnoty a ciele. Religiózny imperatív dokonalosti, politické ciele, osobné záujmy sú obsahmi, ktoré môžu smerovať do extrémneho postoja, pričom tendenciu k extrému povzbudzuje „deštruktivita ideálu“. Pád týchto vysokých hodnotových identifikácií až do neľudskosti a tyranie obsahuje iracionálne elementy, napr. viditeľné zlo“.

Takéto prejavy dnes pozorujeme aj v “konfliktoch“ medzi izraelcami a palestínčanmi v pásme Gaza, ktoré už OSN označila ako vojnové zločiny.

Ako píše Schmidbauer:

„Fanatik pozná len strohé vymedzenie a postoj buď, alebo. Delí svet podľa schémy priateľ – nepriateľ, na dobrý a zlý. Má sklon k prílišnej jednoduchosti, alebo zjednodušeniu súvislostí, lebo potrebuje vylúčiť rozporuplné fakty. Má silnú nedôveru k ľuďom. Interpretuje i bezvýznamné náhody ako úmyselne namierené proti nemu. Má ťažkosti s prežívaním prirodzených medziľudských pocitov. Miluje myšlienky viac, ako ľudí. K samotnému sebe je tvrdý a to vyžaduje aj od ostatných. Má pocit vlastnej dokonalosti. Je obeťou samého seba.“

 

Odkazy a literatúra:
http://www.webjournal.sk/clanok/697/
http://www.slovanet.sk/integra
http://deniceksv.blogspot.sk/2011/12/gunter-hole-fanatismus.html
H. Kung/ K.J.Kutschel, 1993
Hole, Gunter: fanatizmus. Portál, Praha 1998
 

Leonard Degon, 1.8.2014
 

hodnocení: 4
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

131 komentářů

 1. Věra píše: pro Anonymní.

  …..se záměrem šokovat. Syndrom slepého voyaera.

  Ešte by som rád upozornil, aby nedošlo omylu. Ja,anonymní som ,,pesového“ harakteru. TyVěra s,,vaginálného“chrakteru alebo sa maskuješ ženským menom a si tiež penisového charakteru…
  Aby sa karty vyložili na stôl, hlavne esá.

  Ja by som s Tvojou charakteristikou slepého voyaečra , aj bez problémov súhlasil, keby si bola vaginálneho charakteru.Osobyohoto pohlavia totiž viac berú všeobecné ,,kecy“ osobne, ako pohlavia mužského, česť výnimkám. Jedine by som sa ostro ohradil proti slepému, bez úvodzoviek. Keby napísaná veta znela :…,,slepého“voyeara , bolo by všatko O.K: Ale ked osobne píšem, nemôžem byť biologicky slepý. Tak nám PánBoch pomáhaj…

  1. ad – Ja,anonymní som ,,pesového“ harakteru.
   ______________________________

   Přesně tak. Pesového harakteru.

  2. Pán pesový harakter, asi by si mal vedieť, že ženský princíp v sebe obsahuje mužský princíp a naopak a vzájomne sa dopĺňajú. Alebo podľa Junga anima je ženský proťajšok v mužskej psychike a animus je mužský proťajšok v ženskej psychike.
   Odborný výklad:
   Anima je pojem používaný v analytické psychologii pro označení nevědomého ženského protějšku mužské vědomé psýchy. Animus je symetrický protějšek v případě ženské psychiky. Jako přirozené archetypy představují anima a animus tvořivou psychickou sílu. Plní roli průvodců do nevědomí, vedou k hlubšímu pochopení vlastního nevědomého světa, jsou prostředníky mezi egem a vnitřním životem individua a v určitém slova smyslu zdrojem naplnění života. Jako komplementární pár nazval C. G. Jung tyto archetypy kontrasexuální.

   Vedle maskulinní psychiky žije feminní prvek jako další samostatná osobnost s ženským charakterem jednání. Vnitřní žena je osobností, projevuje se ve snech nebo fantaziích a jako autonomní komplex je stále projektována na opačné pohlaví tou měrou, jakou zůstává v nevědomí. Protože psychický život jako celek je větší částí nevědomím, které obklopuje vědomí ze všech stran, nevědomý archetyp animy žije ze sebe. Anima je oduševnělou bytostí, jejímž charakteristickým rysem je neklid, měňavost, tvořivá síla a především pramen možnosti citového vztahu. Animus jako mužský protějšek ženské psýchy má v ženském myšlení paralelní mužské rysy (bezcitnost, racionalita, moc). Důležité je spojení animy a duše (psýché), jako projevu toho, čím se odlišuje život od ostatního – dech života.

   Koncept animy (anima) vysvětluje možnosti vzájemného porozumění mezi mužem a ženou a jejich vzájemnou přitažlivost. Vnitřní postava žijící pod povrchem usiluje o dokončení a vztah. Jako způsoby percepce a chování reprezentované uvnitř individuální psýché se dostavují osudově a jejich působení začíná v našem nejosobnějším životě. Projekce animy (anima) na druhé pohlaví se však může stát zdrojem problémů.

   Vedecky je zasa dokázané, že ženy majú okrem ženských hormónov aj mužské a muži zas okrem mužských aj ženské. Na staré kolená však ženám ubúdajú ženské a mužom mužské.
   Tak si z toho vyber. Určite si stvorený aj ty tak nejak, ako muži na našom dolnom konci ulice. Preto my ženy z horného konca ulice hovoríme niekedy mužom „sklidni hormón“ samozrejme mužský…

 2. ad – Vedecky je zasa dokázané, že ženy majú okrem ženských hormónov aj mužské a muži zas okrem mužských aj ženské.
  __________________________

  Tak tak…
  A taky je vědecky dokázané, že chmel obsahuje látky podobné ženským hormonům, tzv. fytoestrogeny. Proto náruživí pivní skauti přicházejí o libido a rostou jim prsa, stejně jako po nadměrné konzumaci hormony nabušených kuřat.

 3. Věruš, Ty si ma inšpirovala s chmelom v tekutom stave . Pivním skautom škodí, ale ženám ktoré si chcú, respektíve potrebujú doplniť fytoestrogény by mali pivo predpisovať lekári namiesto čajov, toboliek , sirupov atď.Toho sa tak skoro nedočkáme,preto my ženy si urobíme skupinovú terapiu , kúpime si súdok piva a dáme si stretnutie v prírode. Ako jedlo sa nebudú podávať nabušené kurčatá ale hubovo-zeleninové grilované ražniči. Potom sa všetky pekne spoločne vykecáme, pretože ženy nepotrebujú hneď všetko riešiť ako muži, skrátka spojíme príjemné s užitočným. No ako vidím, tento web je výnimka, sem sa chodia vykecať aj muži. Takže pekné prázdninové kecanie, /niekto tomu hovorí aj rozjímanie/ , vraj pomáha.

  1. ad fytoestrogeny:
   Fytoestrogeny obsahuje i květ červeného jetele, sója, mateří kašička a červené víno.
   Přivezla jsem si z dovolené od jedné milé babičky z Krkonoš odkopek chmelu. Krásně roste a příští rok budu sklízet šištičky, ty nasuším a v kombinaci s červeným jetelem /čaj/ a červeným vínem to bude báječná estrogenová bomba.
   http://www.celostnimedicina.cz/fytoestrogeny.htm

 4. Lidé kteří by odstranili globální problém nemají šanci (pitná voda pro 2 miliardy lidí)
  tel:723731197

  1. Problém je i zbrojení. Z nějakého blogu : „Celosvětové výdaje na zbrojení dosáhly v roce 2010 nového rekordu. Jedná se o výši 1,6 bilionů amerických dolarů (číslo s 12 nulami).“

   Představa – použít tyto prostředky pro odstranění problémů – i ta voda, energie, potraviny….?

   Venda

  2. Pane Eduard,
   netreba až tak veriť každej účelovej propagande, najmä takej, ktorá opodstatňuje program likvidácie „nadbytočných“ ľudí, podľa programu NWO…
   (http://www.nwoo.org/o-nas/).

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference